ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S03/012016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S03/012016"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S03/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ INTELLIGENT PIG ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 2 από 23

3 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (στο εξής «ΕΠΑ Αττικής») συστήθηκε το έτος 2001 και δραστηριοποιείται στη διανομή και πώληση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Με την υπ αρ. 1/18887/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει τροποποιημένη χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής το αποκλειστικό δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, καθώς και πώλησης φυσικού αερίου, εντός γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού η ΕΠΑ Αττικής προκηρύσσει ημόσιο Ανοικτό ιαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί την 28/03/2016 και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ Λυκόβρυση, με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig» (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 (Αντικείμενο Υπηρεσιών) της παρούσας Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Η παρούσα Προκήρυξη και τα Παραρτήματά της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα παραλάβουν τα διαγωνιστικά τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής, αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης ιαγωνισμών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού Η παρούσα Προκήρυξη αποτελείται από το παρόν κείμενο και τα παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο (στο εξής «Προκήρυξη»): Παράρτημα 1: Αντικείμενο Υπηρεσιών Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Επιστολής Υποβολής Προσφοράς Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Σύμβασης Παράρτημα 5: Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα 6: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Παράρτημα 7: Τεχνικές Απαιτήσεις Παράρτημα 8: Σχέδια Παράρτημα 9: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής για την Προκαταβολή Πληρωμής τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της Προσφοράς η οποία θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με την παρούσα. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1. Αντικείμενο του ιαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig» (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), Σελίδα 3 από 23

4 2.2. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 Αντικείμενο Υπηρεσιών. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προχωρήσει στην ολοκλήρωση όλων ή μέρους των ανωτέρω Υπηρεσιών που θα του έχουν ανατεθεί και πιο συγκεκριμένα δικαιούται να μην αναθέσει τις Υπηρεσίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Αγωγού με τη χρήση Intelligent Pig, λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τις τιμές που θα αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Στη περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει μέρος των Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, θα δικαιούται αμοιβή μόνο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από αυτόν Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των Υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν παράτασής της, για το σύνολο των Υπηρεσιών δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο συνολικό όριο, σε Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ,00 ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα από τον ανωτέρω συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι Πενήντα Χιλιάδες ΕΥΡΩ (50.000,00 ) αφορούν τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού και Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Αγωγού (άρθρο Α του Παραρτήματος 5) και οι Εβδομήντα Χιλιάδες ΕΥΡΩ (70.000,00 ) αφορούν τις Υπηρεσίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Αγωγού με τη χρήση Intelligent Pig (άρθρο Β του Παραρτήματος 5). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το ως άνω ποσό και δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να δαπανήσει μέρος του ως άνω ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2. της παρούσας Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει ύστερα από την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών και παράδοση των παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αντικείμενο Υπηρεσιών της παρούσας. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρωθεί εξαιτίας απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών συνυφασμένων με το Αντικείμενο της παρούσας, η ΕΠΑ Αττικής δύναται με μονομερή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, έως και ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της Σύμβασης, να παρατείνει την ισχύ της για έως έξι (6) ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και χωρίς μεταβολή του συμβατικού τιμήματος όπως αυτό θα καθοριστεί με την Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Η ανάθεση στον Ανάδοχο των Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού, δε δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας εκτέλεσης των ανωτέρω Υπηρεσιών και η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, κατά την αποκλειστική της κρίση, υπηρεσίες με το ίδιο αντικείμενο σε οποιοδήποτε τρίτο ή να εκτελέσει η ίδια τις υπηρεσίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο Η ανάθεση των Υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας και στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 5). Οι προσφορές είναι δεσμευτικές, υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ο ιαγωνισμός διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1271/ ). Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά και επ ευκαιρία του Σελίδα 4 από 23

5 ιαγωνισμού είναι τα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια στην Αθήνα. Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (ΦΕΚ Τεύχος Β, 1271/ ). Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΕΠΑ Αττικής ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του ιαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει περισσοτέρων του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος του ομίλου, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας ξεχωριστά Οι Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την από κοινού Προσφορά, υποχρεούνται όμως να έχουν συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό δεσμευτικό για τα μέλη τους για σύσταση κοινοπραξίας σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης, καθώς και να συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε περίπτωση κήρυξής τους ως Αναδόχων. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΠΑ Αττικής Οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνον εφόσον έχουν κατά μέγιστο όριο τρία (3) μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση, η Προσφορά της Κοινοπραξίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης ένα μέλος της Κοινοπραξίας πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 60% ως επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας. Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να ορίζονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό και αναγράφονται απαραιτήτως στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς. Μετά από την υποβολή της Προσφοράς δεν επιτρέπονται μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την Κοινοπραξία. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά της Κοινοπραξίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη Για τη συμμετοχή στο ιαγωνισμό, ο ιαγωνιζόμενος θα πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Να διαθέτει εμπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων μεταλλικών Αγωγών με τη χρήση Intelligent Pig σε αγωγούς Φυσικού Αερίου / Καυσίμων Υγρών / Αερίων κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη (2006 έως και 2015) για συνολικό μήκος αγωγών ως εξής: α) Για Εσωτερικό Καθαρισμό εμπειρία σε τουλάχιστον χλμ αγωγών από τα οποία τουλάχιστον τα χλμ να αφορούν σε Εσωτερικό Καθαρισμό σε χαλύβδινο αγωγό Φυσικού Αερίου 14. β) Για Εσωτερική Επιθεώρηση Σφαλμάτων με τη χρήση Intelligent Pig εμπειρία σε τουλάχιστον χλμ αγωγών από τα οποία τουλάχιστον τα χλμ να αφορούν Σελίδα 5 από 23

6 σε Εσωτερική Επιθεώρηση Σφαλμάτων σε χαλύβδινο αγωγό Φυσικού Αερίου 14 με χρήση MLF (Magnetic Leakage Flux). ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το παρόν κριτήριο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένας εκ των μελών της υπό σύσταση Κοινοπραξίας. 2) Να διαθέτει πιστοποιημένο και εν ισχύ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 κατά την ημερομηνία διενέργειας του παρόντος ιαγωνισμού. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το παρόν κριτήριο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένας εκ των μελών της Κοινοπραξίας. 3) Να δεσμεύεται για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παροχής των Υπηρεσιών όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 - Αντικείμενο Υπηρεσιών ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Από το ιαγωνισμό αποκλείονται: - όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην παρ ανωτέρω και δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά των παρ και όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή για το σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. - όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου, ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, - όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, - όσοι προβαίνουν σε ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εμφανισθούν ως συμμορφούμενοι με τους όρους του ιαγωνισμού, - υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει Προσφορά ταυτόχρονα τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέλος Κοινοπραξίας, καθώς και Κοινοπραξίες που έχουν κοινό μέλος κατά την υποβολή της Προσφοράς, - οι Κοινοπραξίες σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μέλος της, Σελίδα 6 από 23

7 - όσοι, στην περίπτωση Κοινοπραξίας που υποβάλλει από κοινού Προσφορά, δεν προσκομίσουν το ιδιωτικό συμφωνητικό που προβλέπεται στην παρ και ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η γλώσσα του ιαγωνισμού είναι η Ελληνική και η Προσφορά στο ιαγωνισμό, όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς και κάθε σχετική επικοινωνία, κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτηση, κλπ. από και προς την ΕΠΑ Αττικής διατυπώνονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα Τεχνικά έγγραφα ή εγχειρίδια τα οποία από την φύση τους είναι ιδιαίτερα δυσχερές ή αδύνατον να μεταφραστούν στην Ελληνική, θα γίνονται κατ εξαίρεση δεκτά εφόσον έχουν συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα ή εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η ακρίβεια της μετάφρασης πρέπει να πιστοποιείται από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας του ενδιαφερομένου ή από Έλληνα δικηγόρο ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, ασυμφωνίες ή αντιθέσεις μεταξύ εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του ιαγωνισμού ή/και στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης, υπερισχύει η Ελληνική εκδοχή τους Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την παρούσα Προκήρυξη της ΕΠΑ Αττικής, δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις επί των Τευχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διενέργεια του ιαγωνισμού αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους με τηλεομοιοτυπία (fax) στη ιεύθυνση ιαγωνισμών & Συμβάσεων, Fax: (+30) , Υπόψη: Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού. Οι εν λόγω αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και λοιπών αναγκαίων για τη ιενέργεια του ιαγωνισμού πληροφοριών θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι και την 22/03/2016. Η ΕΠΑ Αττικής δεν θα κάνει δεκτές ερωτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής Ουδεμία άλλη πληροφορία σε σχέση με το ιαγωνισμό δύναται να δοθεί σε ενδιαφερόμενους από την ΕΠΑ Αττικής, τα όργανα αυτής ή τους λοιπούς Υποψηφίους Η ΕΠΑ Αττικής θα συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ερωτήματα που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και θα απαντήσει εγγράφως το αργότερο μέχρι και την 24/03/2016. Η ΕΠΑ Αττικής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει εγκαίρως σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν, αλλά τυχόν καθυστερήσεις δεν θα θεωρηθούν ως λόγος παράτασης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών Οι όποιες διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες που θα δοθούν από την ΕΠΑ Αττικής θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης και θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν παραλάβει την Προκήρυξη και έχουν καταγραφεί στο Πρωτόκολλο Παραλαβής Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίδονται από την ΕΠΑ Αττικής σε σχέση με το ιαγωνισμό είναι εμπιστευτικές, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν από τους παραλήπτες μόνον για τη συμμετοχή τους στον παρόντα ιαγωνισμό. Η επιβαλλόμενη με την παρούσα υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος ιαγωνισμού και θα δεσμεύει και τους υποψηφίους, που δεν ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι Η συμμετοχή στη διαδικασία του ιαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας Σελίδα 7 από 23

8 έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στο ιαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο εφόσον αυτός τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου με προσωπική υποβολή ή ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), με την προϋπόθεση ότι ο Ενιαίος Φάκελος Προσφοράς θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής το αργότερο έως την 28/03/2016 και ώρα 15:00, που είναι η τελευταία προθεσμία και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Προσφοράς. Η κατάθεση των Προσφορών θα γίνει στην διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαγωνισμών και Συμβάσεων Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , Λυκόβρυση, Υπόψη: Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού Οι Προσφορές θα καταγράφονται κατά την παραλαβή τους, με σημείωση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας παραλαβής. Οι ιαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν έγγραφη σχετική βεβαίωση παραλαβής (Πρωτόκολλο Παραλαβής). Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσής του στη ιεύθυνση που αναφέρεται στην παρ της παρούσας και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας, μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier). ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΠΑ Αττικής ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Φάκελοι Προσφοράς ή οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία που παραδίδονται μετά από την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτοί για κανένα λόγο, έστω και αν απεστάλησαν εγκαίρως. Φάκελοι Προσφοράς που υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θεωρούνται εκπρόθεσμοι, δεν γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτοί από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να αποσφραγισθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των Φακέλων Προσφοράς Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο. Στο εξωτερικό μέρος του Ενιαίου Φακέλου Προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του ιαγωνιζόμενου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η επωνυμία κάθε μέλους αυτής), η ημερομηνία υποβολής των Προσφορών και η ένδειξη: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S03/ Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Μέσα στον Ενιαίο Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία σε τρεις (3) ξεχωριστούς, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του ιαγωνιζομένου Υποφακέλους ως εξής: Σελίδα 8 από 23

9 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Υποφάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του ιαγωνιζόμενου και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη διεύθυνση και επωνυμία του ιαγωνιζόμενου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η επωνυμία κάθε μέλους αυτής), την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S03/ Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που ορίζονται στην παρ της παρούσας ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του ιαγωνιζόμενου και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη διεύθυνση και επωνυμία του ιαγωνιζόμενου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας, την διεύθυνση και επωνυμία κάθε μέλους αυτής), την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S03/ Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο όλα τα ζητούμενα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς όπως αυτά ορίζονται στην παρ της παρούσας ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος αυτός είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του ιαγωνιζόμενου και φέρει ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος του την πλήρη επωνυμία του ιαγωνιζόμενου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η επωνυμία κάθε μέλους αυτής), την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς και την ένδειξη: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S03/ Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig - ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όλα τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς όπως αυτά ορίζονται στην παρ της παρούσας Προσφορές των οποίων οι Φάκελοι ή Υποφάκελοι υποβάλλονται ανοικτοί δεν θα γίνονται αποδεκτές. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Κάθε ιαγωνιζόμενος θα συντάξει και θα υποβάλει την Προσφορά του αυστηρά σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν στην Προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από το ιαγωνιζόμενο. Η Προσφορά απορρίπτεται αν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των Προσφορών Κάθε Προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβληθεί για το σύνολο των Υπηρεσιών. Η Προσφορά απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή αν είναι υπό αίρεση ή αν δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Σελίδα 9 από 23

10 Ο ιαγωνιζόμενος αποκλείεται από το ιαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν αποδειχθεί ότι προκειμένου να εμφανισθεί ως συμμορφούμενος με τους όρους του ιαγωνισμού, έχει παρέχει οποιαδήποτε ανακριβή ή ψευδή πληροφορία ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ιαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο της παρούσας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται Οι ιαγωνιζόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο ιαγωνισμό, οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος της Προσφοράς τους μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΠΑ Αττικής σε οποιαδήποτε στιγμή πριν την ως άνω λήξη ισχύος τους, άλλως θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους σχετικά με το ιαγωνισμό ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκειμένου να συμμετάσχουν στο ιαγωνισμό, οι ιαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εσωκλείσουν στον Υποφάκελο Α: ικαιολογητικά Συμμετοχής, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού ύψους ύο Χιλιάδων Τετρακοσίων ΕΥΡΩ (2.400,00 ) σύμφωνα με το Υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας, εκδόσεως αναγνωρισμένου Τραπεζικού ή πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το ΤΣΜΕ Ε, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά και καλύπτουν την αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ευθύνη τους Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ιεξαγωγής του ιαγωνισμού δύναται να καλέσει τον Υποψήφιο να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. Οι Υποψήφιοι που δεν θα συμμορφωθούν θα αποκλείονται από το ιαγωνισμό Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καλύπτει τη συμμετοχή του ιαγωνιζόμενου στο ιαγωνισμό Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει ολικά ή μερικά κατά τη κρίση της ΕΠΑ Αττικής στις εξής περιπτώσεις: - εάν ο ιαγωνιζόμενος, ενώ έχει κηρυχθεί Ανάδοχος, αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση κατά τους όρους της Προκήρυξης αν και έχει κληθεί προς τούτο σύμφωνα με την Προκήρυξη, - εάν ο ιαγωνιζόμενος δεν προσκομίσει με την υπογραφή της Σύμβασης την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, - εάν ο ιαγωνιζόμενος παραβιάσει τους όρους συμμετοχής στο ιαγωνισμό, - εάν ο ιαγωνιζόμενος αποχωρήσει από το ιαγωνισμό ή τροποποιήσει ή ανακαλέσει την Προσφορά του. Σελίδα 10 από 23

11 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, εφόσον δεν έχει καταπέσει, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης από αυτόν και εφόσον προσκομίσει την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στους λοιπούς Υποψήφιους η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφεί εντός εύλογου διαστήματος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των ιαγωνιζομένων των οποίων η Προσφορά απορρίφθηκε, επιστρέφονται μετά την τελική απόρριψη της Προσφοράς τους Οι ιαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρατείνουν την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής τους μετά από γραπτό αίτημα της ΕΠΑ Αττικής, οποιαδήποτε στιγμή πριν το τέλος της ισχύος της Προσφοράς άλλως θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους σχετικά με το ιαγωνισμό Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται με αποκλειστική δαπάνη του Υποψηφίου, διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, είναι πρώτης ζήτησης, περιέχει παραίτηση από το δικαίωμα διαίρεσης και δίζησης και λοιπές προσωπικές ενστάσεις και πρέπει να εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών και που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε ή από το ΤΣΜΕ Ε. Η Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα άλλως συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να εκδοθεί ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Κοινοπραξίας, να καλύπτει ατομικά κάθε μέλος ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεο και πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Κοινοπραξίας ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης που θα ανατεθεί. Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 της παρούσας ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, η υπηρεσία της ΕΠΑ Αττικής που τις παρέλαβε (Πρωτόκολλο Γραμματείας ιεύθυνσης ιαγωνισμών & Συμβάσεων) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή ιεξαγωγής του ιαγωνισμού Η αποσφράγιση των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής ιεξαγωγής του ιαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τον Ενιαίο Φάκελο Προσφοράς και θα μονογράψει το εξωτερικό μέρος των περιεχόμενων Υποφακέλων Α, Β, και Γ Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή, θα ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών του Υποφακέλου Α, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ιαγωνιζόμενους να παρέχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων. Οι ιαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν γραπτά στα ερωτήματα της Σελίδα 11 από 23

12 αρμόδιας Επιτροπής το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των ερωτημάτων αυτών Αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση θα γίνουν μόνο οι Προσφορές που περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Υποφάκελο Α, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου του Υποφακέλου Α προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη και η Τεχνική Προσφορά (Υποφάκελος Β) και η Οικονομική Προσφορά (Υποφάκελος Γ) επιστρέφονται στους ιαγωνιζόμενους, χωρίς να αποσφραγιστούν Στη συνέχεια, οι Προσφορές, των οποίων το περιεχόμενο του Υποφακέλου Α έχει γίνει αποδεκτό, θα υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς (Υποφάκελος Β). Οι Τεχνικές Προσφορές θα ελεγχθούν για την πληρότητα τους και για την τήρηση όσων ορίζονται στο άρθρο της Προκήρυξης. Κατά το στάδιο αυτό, η Αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψηφίους να παρέχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων Οι ιαγωνιζόμενοι θα απαντήσουν γραπτά μόνο στα συγκεκριμένα ερωτήματα της αρμόδιας Επιτροπής το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των ερωτημάτων αυτών. Οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν την αρχικά υποβληθείσα Προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωμα για υποβολή αντιπροσφοράς στον ιαγωνισμό. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και, εάν υποβληθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές των οποίων η Τεχνική Προσφορά (Υποφάκελος Β) δεν πληροί μια ή περισσότερες προϋποθέσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Προκήρυξη θα απορρίπτονται συνολικά και η Οικονομική Προσφορά (Υποφάκελος Γ) θα επιστρέφεται στους ιαγωνιζόμενους, χωρίς να αποσφραγιστεί Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Υποφακέλων Α και Β, η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές (Υποφακέλους Γ) μόνο των τεχνικά παραδεκτών Προσφορών. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής σε ημέρα, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί εγγράφως στους εναπομείναντες ιαγωνιζόμενους. Οι ιαγωνιζόμενοι αυτοί δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τους Υποφακέλους Γ και θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτούς έγγραφα. Στη συνέχεια, η Αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και κατόπιν θα συντάξει σχετικό Πρακτικό όπου θα προκύπτει ο μειοδότης του ιαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας Κατά την παραλαβή των Προσφορών, την αποσφράγιση κάθε Υποφακέλου τους (Α, Β και μετά Γ) και την επιστροφή Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση των στοιχείων των Προσφορών που υποβλήθηκαν σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει Προσφορές που θα κριθούν ότι έχουν ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, αφού προηγουμένως ζητηθούν πληροφορίες και στοιχεία που να δικαιολογούν τις χαμηλές αυτές τιμές και εφόσον δεν πεισθεί για την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων και τη δυνατότητα υλοποίησης των Προσφορών. Σελίδα 12 από 23

13 3.9. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Οι Υποψήφιοι μπορούν να επικαλεσθούν ότι διαθέτουν την εμπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες ή την οικονομική ικανότητα οικονομικού φορέα, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του Π. 59/2007, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που θα αναλάβουν και ότι με τον τρόπο αυτό πληρούν τους όρους της Προκήρυξης Ειδικότερα: i) Κάθε Υποψήφιος που υποβάλει Προσφορά μπορεί να κάνει χρήση της ικανότητας ή να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων (στο εξής «τρίτος φορέας»), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης σχετικά με (α) τη χρηματοοικονομική ικανότητα και (β) τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες των Υποψηφίων, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. ii) Στην περίπτωση αυτή ο Υποψήφιος υποχρεούται να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι για την εκτέλεση της Σύμβασης διαθέτει πράγματι τα αναγκαία μέσα και τους πόρους των τρίτων φορέων που επικαλείται. iii) Για το σκοπό αυτό, ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: α) Έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Υποψήφιου και του τρίτου φορέα, από την οποία να προκύπτει πλήρης δέσμευση του τρίτου φορέα να παράσχει στον Υποψήφιο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης. β) Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της οποίας ο τρίτος φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της ΕΠΑ Αττικής να παράσχει στον Υποψήφιο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. γ) Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν την υπό (α) σύμβαση και την υπό (β) δήλωση, έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό. δ) Όλα τα έγγραφα και εν γένει στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη για την απόδειξη των επικαλούμενων ικανοτήτων του Υποψηφίου, σύμφωνα με τις παραγράφους και iv) Υπό τους ίδιους όρους, μια Κοινοπραξία που υποβάλει Προσφορά μπορεί να επικαλείται την ικανότητα ή να στηρίζεται στις δυνατότητες των συμμετεχόντων μελών της Κοινοπραξίας ή άλλων τρίτων φορέων. v) Κάθε τρίτος φορέας, μπορεί στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να παράσχει μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης προς έναν και μόνον Υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όλοι οι Υποψήφιοι που επικαλέστηκαν τις ικανότητες του ίδιου τρίτου φορέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Υποφάκελος Α θα περιέχει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, καθώς και, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα δικαιολογητικά, αριθμημένα, με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω: Σελίδα 13 από 23

14 (Σημείωση: Είναι επιθυμητή η βιβλιοδέτηση των παρακάτω δικαιολογητικών πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής). α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε πρωτότυπο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 και το άρθρο της παρούσας. β) Επιστολή Υποβολής Προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένη και απόλυτα σύμφωνη με το Υπόδειγμα που είναι συνημμένο στο Παράρτημα 2 της Προκήρυξης και δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δ (ii) κατωτέρω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς δηλώνονται επίσης οι συμμετέχοντες και τα ποσοστά κάθε συμμετέχοντος σε αυτή, ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της ΕΠΑ Αττικής, καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος ή/και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) της Κοινοπραξίας. γ) Αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) οικονομικών χρήσεων 2012, 2013 και 2014 από τις οποίες θα προκύπτει σαφώς ο κύκλος εργασιών του ιαγωνιζόμενου. Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων υπογεγραμμένα από λογιστή που θα αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών των τριών (3) οικονομικών χρήσεων 2012, 2013 και Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα ως άνω πρέπει να υποβληθούν από το κάθε μέλος της ξεχωριστά. δ) Αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του ιοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται: i) Η απόφαση συμμετοχής στον παρόντα ιαγωνισμό σύμφωνα με τους Όρους και ιατάξεις της Προκήρυξης, των Τευχών και Παραρτημάτων του ιαγωνισμού, ii) ο διορισμός φυσικού προσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει την Επιστολή Υποβολής Προσφοράς όπως και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με το διαγωνισμό και να υποβάλει την Προσφορά, iii) ο διορισμός εκπροσώπου ή/και αντικλήτου του υποψηφίου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα αναφέρονται επίσης οι συμμετέχοντες και τα ποσοστά κάθε συμμετέχοντος σε αυτή, ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της ΕΠΑ Αττικής, καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος ή/και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) της Κοινοπραξίας. ε) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον κατ άρθρο δ (iii) ανωτέρω εκπρόσωπο/αντίκλητο του ιαγωνιζόμενου για την αποδοχή του διορισμού του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. στ) Σε ισχύ Πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι ο ιαγωνιζόμενος (ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε ένα από τα μέλη της) είναι γραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα του ή τις Οδηγίες της Ε.Ε. για όσους έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε.. ζ) Αποσπάσματα από ικαστικά αρχεία ή, εάν δεν υπάρχουν, ισοδύναμα δικαιολογητικά που εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές στη χώρα προέλευσης ή/και στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο ιαγωνιζόμενος, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, που θα αποδεικνύουν ότι: i) Ο ιαγωνιζόμενος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε ένα από τα μέλη αυτής) δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή), αναγκαστική εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και ότι δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Σελίδα 14 από 23

15 Κώδικα, ή σε σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή υπό άλλη αντίστοιχη διαδικασία καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία λύσεως, κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε (κοινή) εκκαθάριση, θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση, θέσης σε ειδική εκκαθάριση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού και ότι δεν έχει καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, ούτε άλλη αντίστοιχη διαδικασία. ιευκρινίζεται ότι: -Για τις ημεδαπές Α.Ε. σχετικά με τη λύση και θέση αυτών σε εκκαθάριση απαιτείται: α) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, β) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης τακτικής διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, γ) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης εκουσίας διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας, δ) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα πινακίων ειδικών διαδικασιών μονομελούς πρωτοδικείου) περί μη διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή και ε) πιστοποιητικό από το τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή καθώς επίσης και πιστοποιητικά από τα ως άνω κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, περί λύσεως της εταιρείας, περί διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή -Σε περίπτωση ημεδαπών ΕΠΕ απαιτούνται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο α) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης τακτικής διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, β) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης εκουσίας διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας, γ) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα πινακίων ειδικών διαδικασιών μονομελούς πρωτοδικείου) περί μη διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή, δ) πιστοποιητικό από το τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή καθώς επίσης και πιστοποιητικά από τα ως άνω κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, περί λύσεως της εταιρείας, περί διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή ii) Ο ιαγωνιζόμενος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου [σε περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε ένα (1) από τα μέλη αυτής] δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά (αρκεί απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου). Σε περίπτωση περισσοτέρου του ενός νομίμων εκπροσώπων όπως αυτοί προκύπτουν από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου απαιτούνται αποσπάσματα ποινικών μητρώων όλων των νομίμων εκπροσώπων. Σελίδα 15 από 23

16 η) Σε ισχύ πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει την έδρα του, τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο ιαγωνιζόμενος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας για κάθε μέλος αυτής) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε μέλους αυτής), η οποία θα αναφέρει κατά λέξη τα ακόλουθα: «Λάβαμε γνώση του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., της Προκήρυξης και των όρων του ιαγωνισμού S03/ της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. για την Επιλογή Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig» και τους αποδεχόμαστε στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα». ι) Σε περίπτωση υποψηφίου νομικού προσώπου προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη νομική μορφή του, έγγραφα: Σε περίπτωση ΑΕ i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ., ii) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, iii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του.σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ., με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς δημοσίευση του αρμόδιου Γ.Ε.ΜΗ. ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης του αρμόδιου Γ.Ε.ΜΗ., iv) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ΕΠΕ i) Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, ii) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, iii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, iv) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ΙΚΕ i) Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ., ii) Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.ΜΗ., Σελίδα 16 από 23

17 iii) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, ii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, iii) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Σε περίπτωση ομίλων, κοινοπραξιών εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων. Οι Κοινοπραξίες θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα δηλώνονται i) η αποδοχή των μελών για την από κοινού υποβολή προσφοράς, ii) τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που τη συνθέτουν, iii) ο επικεφαλής (leader) κατά ποσοστό 60%, iv) ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος των μελών έναντι της ΕΠΑ Αττικής, v) η δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση κατακύρωσης του ιαγωνισμού σε αυτούς και vi) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΕΠΑ Αττικής και σε περίπτωση διαδοχής θα έχουν δεσμεύσει και τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Ανάδοχο Κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση Αλλοδαπών Εταιρειών Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. κ) Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας και εμπειρίας τρίτου, ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ (iii) της παρούσας. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η ένορκη δήλωση που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, τη σαφήνεια και δυνατότητα έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών. Για Σελίδα 17 από 23

18 τους ιαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος Β θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά του ιαγωνιζόμενου η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα ακόλουθα στοιχεία, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω: ΜΕΡΟΣ 1: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σε αυτή την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ιαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1): Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) η οποία θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, έτος έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις, τον διαθέσιμο εξοπλισμό, τον αριθμό του μόνιμου και νόμιμα απασχολούμενου προσωπικού, την οργανωτική δομή της εταιρείας, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εταιρεία. Πίνακα με τις κυριότερες συναφείς με το αντικείμενο του ιαγωνισμού συμβάσεις υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων μεταλλικών Αγωγών με τη χρήση Intelligent Pig σε αγωγούς Φυσικού Αερίου / Καυσίμων Υγρών / Αερίων, οι οποίες εκτελέσθηκαν κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη (2006 έως και 2015), από όπου να αποδεικνύεται ότι ο Υποψήφιος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία: α) Για Εσωτερικό Καθαρισμό σε τουλάχιστον χλμ αγωγών εκ των οποίων τουλάχιστον τα χλμ να αφορούν σε Εσωτερικό καθαρισμό σε χαλύβδινο αγωγό Φυσικού Αερίου 14, β) Για Εσωτερική Επιθεώρηση Σφαλμάτων με τη χρήση Intelligent Pig σε τουλάχιστον χλμ αγωγών εκ των οποίων τουλάχιστον τα χλμ να αφορούν σε Εσωτερική Επιθεώρηση Σφαλμάτων σε χαλύβδινο αγωγό Φυσικού Αερίου 14, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο της παρούσας και σε απόλυτη συμφωνία με τον κατωτέρω Πίνακα. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (πρόσωπο επικοινωνίας, τηλ., φαξ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΡΓ ΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΡΓΟΥ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΡΓΟΥ Για κάθε Σύμβαση που επικαλείται ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης. Κάθε Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον κύριο του έργου / εργοδότη, να περιλαμβάνει τον τίτλο / κωδικό της σύμβασης και την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, το χρόνο έναρξης και περαίωσής της, το τίμημα της σύμβασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του Υποψήφιου στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Εναλλακτικά των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης, οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να Σελίδα 18 από 23

19 προσκομίσουν Υπεύθυνη ήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση τους, στην οποία να αναφέρουν «Όλα τα αναφερόμενα στον κατατεθέντα πίνακα στοιχεία είναι αληθή από κάθε άποψη και η ιαγωνιζόμενη εταιρεία ή η υπό σύσταση Κοινοπραξία είναι σε θέση να παράσχει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά εάν και εφόσον της ζητηθούν από την ΕΠΑ Αττικής». Σημειώνεται ότι, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. ΜΕΡΟΣ 2: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σε αυτή την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ιαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει τo ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη εμπειρία για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1): Οργανόγραμμα ενδεικτικού προσωπικού για τη στελέχωση της Ομάδας Υπηρεσιών όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, ο τίτλος της θέσης εργασίας και αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους αυτής. Οι απαιτήσεις για τη στελέχωση της Ομάδας αυτής περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον: i) Ένα (1) Υπεύθυνο Project Manager ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση της Σύμβασης με τουλάχιστον επτά (7) έτη εμπειρία σε συναφείς Συμβάσεις. iii) Ένα (1) Υπεύθυνο Site Engineer ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την αποτελεσματική εκτέλεση της διαδικασίας Εσωτερικού Καθαρισμού και της διαδικασίας Εσωτερικής Επιθεώρησης με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρίας. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, για κάθε ένα από τα μέλη του προτεινόμενου προσωπικού που αποτελούν την Ομάδα Υπηρεσιών, όπου θα αναφέρονται η εκπαίδευση, η σχετική εμπειρία, τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει, η θέση και διάρκεια συνεχούς απασχόλησης στην εταιρεία καθώς και η σχετική ειδική εκπαίδευση (σεμινάρια, ημερίδες κλπ.) Αντίγραφα αποδεικτικών/πιστοποιητικών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η διαθεσιμότητα του προσωπικού κατά την εκτέλεση του έργου, ο ιαγωνιζόμενος δύναται να καταθέσει τα ανωτέρω για περισσότερα των ενός πρόσωπου ανά θέση. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο (σε περίπτωση Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο του κάθε μέλους αυτής), στο τέλος της οποίας θα τεθεί η σφραγίδα του υποψηφίου και η υπογραφή του δηλούντος με την οποία ρητά θα δηλώνει ότι: «Το προτεινόμενο προσωπικό που ορίζεται στην Προσφορά θα είναι αυτό που θα απασχοληθεί σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για την εκτέλεσής της. Σε περίπτωση που ένα (1) ή περισσότερα από τα άτομα του προσωπικού δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης, για απρόβλεπτους λόγους, θα δίδεται έγκαιρη ενημέρωση στην ΕΠΑ Αττικής καθώς και θα προσκομιστούν τα βιογραφικά των ατόμων που θα αντικαταστήσουν το εν λόγω προσωπικό, οι οποίοι διαθέτουν κατ ελάχιστον τα ίδια ή περισσότερα προσόντα. Το προσωπικό αντικατάστασης υπόκειται στην κρίση της ΕΠΑ Αττικής και πρέπει να τύχει της έγκρισής της πριν την υπογραφή της Σύμβασης.» Σελίδα 19 από 23

20 ΜΕΡΟΣ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Σε αυτή την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ιαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό/υποδομή για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1): Πίνακας ειδικού εξοπλισμού, οργάνων κλπ. που θα χρησιμοποιήσει ο ιαγωνιζόμενος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας για αντικατάσταση του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών. Πίνακας υλικών / αναλώσιμων / εφεδρικών, ξεχωριστός για κάθε φάση των εργασιών, που θα διαθέσει ο ιαγωνιζόμενος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Επιπλέον ο ιαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο (σε περίπτωση Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο του κάθε μέλους αυτής), όπου θα βεβαιώνει την άμεση διαθεσιμότητα και προμήθεια επιπλέον των προβλεπομένων αναλωσίμων υλικών ιδίως για τις εργασίες του Εσωτερικού Καθαρισμού ώστε να μην προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών αυτών Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο (σε περίπτωση Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο του κάθε μέλους αυτής), ότι δύναται να παρέχει τον απαραίτητο μηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. ΜΕΡΟΣ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σε αυτήν την Κατηγορία της Τεχνικής Προσφοράς ο ιαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 Αντικείμενο Υπηρεσιών. Εγχειρίδιο Ποιότητας και Σχέδιο Ποιότητας για την παροχή των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1). Το Σχέδιο Ποιότητας πρέπει να περιέχει σαφή ανάλυση του τρόπου παροχής των Υπηρεσιών, των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου και επίβλεψης καθ όλη τη διάρκεια των Υπηρεσιών. Ο επιλεγείς υποψήφιος (Ανάδοχος) θα παρέχει τις Υπηρεσίες κινούμενος στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας που έχει υποβάλλει και το οποίο θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής και των προτύπων ISO 9001:2008. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του σε ισχύ Πιστοποιητικού Συστήματος ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομισθεί τουλάχιστον από ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων Υπηρεσιών, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του ιαγωνιζόμενου και πιο συγκεκριμένα: Σελίδα 20 από 23

21 - υνατότητα χρήσης διαφορετικών ειδών αποξεστών (foam pigs, brush pigs etc) και σε τέτοια αλληλουχία ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού, και τις παραμέτρους επιλογής του είδους αποξεστών. - υνατότητα ακριβούς εντοπισμού κολλημένου μηχανισμού καθαρισμού, δυνατότητα χρήσης μηχανισμού ελέγχου των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αγωγού και ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού. - υνατότητα χρήσης δίσκου αναγνώρισης απώλειας γεωμετρικού σχήματος αγωγού (profiling dummy tool) πριν την επιθεώρηση, εφαρμογή αναγνώρισης διέλευσης αντίστοιχης της διατομής του αγωγού (bore restriction passing capability), δυνατότητα διέλευσης καμπυλών (bend passing), επιθεώρηση μεγίστου πάχους τοιχώματος αγωγού, δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των ευρημάτων π.χ. ανίχνευση περιμετρικής συγκόλλησης, μηχανικές ζημίες που προκαλούνται από την επαφή μηχανημάτων ή οργάνων στην επιφάνεια του αγωγού (κοιλώματα κλπ), εσωτερική και εξωτερική διάβρωση (απώλεια μετάλλου), παραμορφώσεις από άσκηση τάσεων, κάλυψη ελάχιστης ακρίβειας, σύμφωνα με το Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1) και τις Τεχνικές Απαιτήσεις (Παράρτημα 7). Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τον εκτιμώμενο χρόνο εκτέλεσης (σε εργάσιμες ημέρες) κάθε επιμέρους εργασίας (καθαρισμός, γεωμετρικός έλεγχος, επιθεώρηση, υποβολή αναφορών, κλπ.) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των Υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων όπως αυτά ορίζονται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο (σε περίπτωση Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση από το κατ άρθρο δ(ii) φυσικό πρόσωπο του κάθε μέλους αυτής, με την οποία ρητά θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να εκτελέσει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών (Παράρτημα 1). Λοιπές τεχνικές δυνατότητες που μπορεί να παρέχει ο ιαγωνιζόμενος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος Γ θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την Οικονομική Προσφορά του ιαγωνιζόμενου, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του ιαγωνιζόμενου φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην παρ της παρούσας και θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς που είναι συνημμένο στο Παράρτημα 5 της Προκήρυξης. Στην προσφορά περιλαμβάνεται η πλήρης αμοιβή του Αναδόχου, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Παραρτήματα του ιαγωνισμού. Οι τιμές που υποβάλλονται θα πρέπει να συμφωνούν αυστηρά με τους όρους του ιαγωνισμού, θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιοδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς ο ιαγωνιζόμενος έχει συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του, που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα, που θα Σελίδα 21 από 23

22 απαιτηθούν για την Παροχή των Υπηρεσιών του παρόντος ιαγωνισμού, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης, γενικά έξοδα, απρόβλεπτα έξοδα και οποιαδήποτε άλλα κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, καθώς και το όφελός του σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Προσφορά που δίνει τιμές σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ιαγωνιζόμενους οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε ιαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την γραπτή αίτηση της ΕΠΑ Αττικής Σημειώσεις i. Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν με την Προσφορά τους με ποινή αποκλεισμού όλα τα παραπάνω έγγραφα που αναφέρονται στους υποφακέλους Α, Β και Γ. Προσφορά στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ii. Οποιαδήποτε πληροφορία που αντιστοιχεί στην Οικονομική Προσφορά και περιέχεται στην Τεχνική Προσφορά θα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. iii. Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας και εμπειρίας τρίτου, ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του με ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν στον τρίτο φορέα. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Αξιολόγηση θα διενεργηθεί μόνο σε όσες Προσφορές πληρούν τις κατ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3.2 ( ικαίωμα Συμμετοχής) της παρούσας Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο ιαγωνιζόμενος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή για την Παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 5) Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοδύναμες ή ισότιμες προσφορές, η ΕΠΑ Αττικής δύναται να προβεί στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της. 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1. Ο ιαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Προσφορών από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΑ Αττικής Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική έγγραφη απόφαση κατακύρωσης του ιαγωνισμού με επιστολή ή/και με τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την ανακοίνωση αυτή, η ΕΠΑ Αττικής καλεί, εντός εύλογης προθεσμίας, τον Ανάδοχο να υπογράψει τη Σύμβαση Κατά την υπογραφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα κατωτέρω: α) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 της παρούσας. Σελίδα 22 από 23

23 β) Πρακτικά του ιοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου αρμόδιου κατά το Καταστατικό ή το νόμο οργάνου λήψης αποφάσεων, δεόντως υπογεγραμμένων όπου θα δηλώνεται: i) η απόφασή τους να αποδεχθούν την ανάθεση της Σύμβασης, ii) ο διορισμός φυσικού προσώπου, εξουσιοδοτημένου να υπογράψει τη Σύμβαση, καθώς και εκπροσώπου που θα ενεργεί για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. γ) ήλωση υπογραμμένη από το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο με την οποία θα αποδέχεται το διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. δ) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΠΑ Αττικής Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να παράσχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας προθεσμίας που του έχει κοινοποιηθεί, η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα να μη συνάψει με αυτόν τη Σύμβαση και να ζητήσει την υπέρ αυτής κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη της εκτέλεσης της Σύμβασης της παρούσας εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της πρόθεσης ανάθεσης της Σύμβασης εκ μέρους της ΕΠΑ Αττικής. 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Συμμετοχή στο ιαγωνισμό σημαίνει ότι ο ιαγωνιζόμενος έχει πλήρη γνώση των όρων της Προκήρυξης και αποδέχεται το περιεχόμενό τους χωρίς όρους και επιφυλάξεις και δεσμεύεται από αυτούς Το όργανο της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου μπορεί να αναλάβει, επαναλάβει ή ματαιώσει τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, οι Προσφορές που θα έχουν τυχόν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν αποσφραγισθεί, επιστρέφονται στους Υποψηφίους μετά από έγγραφη πρόσκλησή τους. Εάν αυτοί δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης από την Επιτροπή προθεσμίας, αυτές καταστρέφονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει οιονδήποτε για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς όπως παραδείγματος χάριν στην περίπτωση που η Προσφορά δεν γίνει δεκτή, ή ο ιαγωνισμός αναβάλλεται ή ακυρώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο Η ΕΠΑ Αττικής δεν υποχρεούται να προβεί σε κατακύρωση ή να συνάψει οιαδήποτε σύμβαση μετά το πέρας του ιαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει το ιαγωνισμό άκυρο ή άνευ ισχύος για οποιοδήποτε λόγο και να διακόψει το ιαγωνισμό σε κάθε στάδιο ή να επανεκκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία του ιαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο. Μια τέτοια ενέργεια δεν παρέχει το δικαίωμα σε κανένα πρόσωπο να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΕΠΑ Αττικής Όλοι οι όροι του ιαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της Προσφοράς των Υποψηφίων. Σελίδα 23 από 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ INTELLIGENT PIG»

25 Ι. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ Αττικής») δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου εντός της γεωγραφικής περιοχής της Αττικής καθώς και την πώληση φυσικού αερίου σε καταναλωτές της ίδιας περιοχής. Η ΕΠΑ Αττικής επιθυμεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου με τη χρήση Intelligent Pig (εφεξής «Υπηρεσίες») σε εξειδικευμένη εταιρία σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού. Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος θα εκτελεστούν σε χαλύβδινο αγωγό 19 bar, διαμέτρου 14 και μήκους 33,8 χλμ. Ο αγωγός βρίσκεται εντός της γεωγραφικής περιοχής της Αττικής και οι εργασίες εγκατάστασής του ολοκληρώθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 90 (1997). Παρόμοιες εργασίες καθαρισμού ή/και επιθεώρησης δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ κατά το παρελθόν στον εν λόγω αγωγό. ΙΙ. Περιγραφή Υπηρεσιών 1) Εργασίες Εσωτερικού Καθαρισμού και Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής και αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων α) Εργασίες Εσωτερικού Καθαρισμού των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του καθαρισμού δικτύου φυσικού αερίου, σε χαλύβδινο αγωγό 19 bar, διαμέτρου 14 και συνολικού μήκους 33,8 km και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγωγού όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Το συγκεκριμένο δίκτυο φυσικού αερίου έχει δύο scrapper stations σε δύο (2) αντιδιαμετρικά σημεία. Το scrapper station της αποστολής βρίσκεται στο ήμο Περάματος και αποτελείται από σταθερή ξεστροπαγίδα (SC/ST Σχιστού) σε οριοθετημένο χώρο της ΕΠΑ Αττικής, και το scrapper station της παραλαβής αποτελείται επίσης από σταθερή ξεστροπαγίδα η οποία βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της ΕΠΑ Αττικής στο ήμο Φυλής (SC/ST Α. Λιοσίων). Ανάλογα με την ροή του αερίου ενδεχομένως να υπάρχει εναλλαγή μεταξύ των scrapper station αποστολής και παραλαβής). Ο Ανάδοχος θα εκδώσει γραπτή βεβαίωση ολοκλήρωσης του έργου του καθαρισμού, για να θεωρηθεί ότι είναι ολοκληρωμένος και να προχωρήσουν οι εργασίες εσωτερικής επιθεώρησης. Κατά τη διαδικασία του καθαρισμού θα πρέπει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να χρησιμοποιηθούν: Ξέστρα καθαρισμού πολυουρεθανικού αφρού υψηλής πυκνότητας Ξέστρα καθαρισμού με δίσκους πολυουρεθάνης Ξέστρα καθαρισμού με μαγνήτες Ξέστρα καθαρισμού με βούρτσες και δυνατότητα κίνησης σε δύο διευθύνσεις

26 Για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και όργανα καθώς και τα αναλώσιμα ή/και εφεδρικά υλικά όπως ενδεικτικά: εφεδρικές βούρτσες καθαρισμού (spare brushes), εφεδρικά κυκλικά ελάσματα (spare gauge PU plates), σε τέτοια ποσότητα που ο Ανάδοχος κρίνει αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών και διασφαλίζοντας ότι δεν θα παρουσιαστούν καθυστερήσεις στο έργο. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος, στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού τυχόν κολλημένου εξαρτήματος καθαρισμού εντός του αγωγού φυσικού αερίου λαμβάνοντας υπόψη ότι η όποια προσπάθεια εντοπισμού κολλημένου εξαρτήματος καθαρισμού θα γίνει σε αστικό περιβάλλον όπου ίσως να υπάρχουν παρεμβολές από καλώδια ισχύος ή άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. β) Εργασίες Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον έλεγχο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αγωγού με τη χρήση κατάλληλου εξαρτήματος (Geometry tool/caliber tool). Τα αποτελέσματα του ελέγχου των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αγωγού θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην ΕΠΑ Αττικής σε χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων από την περαίωση των ανωτέρω εργασιών. Για τις κρίσιμες γεωμετρικές ανωμαλίες, που η ύπαρξή τους κατά τη γνώμη του Ανάδοχου καθιστούν προβληματική την εσωτερική επιθεώρηση του αγωγού με τη χρήση intelligent pig, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην ΕΠΑ Αττικής σε χρονικό διάστημα δυο (2) εβδομάδων από την περαίωσή των ανωτέρω εργασιών, ώστε η αντιμετώπιση αυτών να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των εργασιών της εσωτερικής επιθεώρησης. Τα φυσικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μηχανισμών καθαρισμού αλλά και ελέγχου της γεωμετρίας του αγωγού, θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα χαρακτηριστικά του αγωγού όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. 2) Εργασίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής με τη χρήση Intelligent Pig Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης των Εργασιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Ελέγχου των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών του Αγωγού Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής, ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση των εργασιών Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων στο δικτύου φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής, σε χαλύβδινο αγωγό 19 bar, διαμέτρου 14 και συνολικού μήκους 33,8 km, σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Η εσωτερική Επιθεώρηση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί με χρήση Intelligent Pig που θα φέρει MFL Tool (Magnetic Flux Leakage). Το συγκεκριμένο δίκτυο είναι το ίδιο με αυτό του οποίου ο καθαρισμός περιγράφεται στη προηγούμενη παράγραφο.

27 Το scrapper station της αποστολής βρίσκεται στο ήμο Περάματος και αποτελείται από σταθερή ξεστροπαγίδα (SC/ST Σχιστού) σε οριοθετημένο χώρο της ΕΠΑ Αττικής, και το scrapper station της παραλαβής αποτελείται από σταθερή ξεστροπαγίδα η οποία βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της ΕΠΑ Αττικής στο ήμο Φυλής (SC/ST Α. Λιοσίων). Ανάλογα με την ροή του αερίου ενδεχομένως να υπάρχει εναλλαγή μεταξύ των scrapper station αποστολής και παραλαβής). Η επιθεώρηση του δικτύου φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής με τη χρήση intelligent pig θα πραγματοποιηθεί με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης του δικτύου σε σχέση με προβλήματα που μπορεί να δημιουργήθηκαν από: Εσωτερική διάβρωση Εξωτερική διάβρωση Ζημιά από παρέμβαση τρίτου Μετατόπιση εδάφους 3) Υποβληθείσες Αναφορές Εσωτερικής Επιθεώρησης α) Προκαταρκτική Αναφορά Εσωτερικής Επιθεώρησης Όταν ολοκληρωθούν και οι Εργασίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής με τη χρήση Intelligent Pig, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην ΕΠΑ Αττικής σε χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων από την περαίωση των ανωτέρω εργασιών, Προκαταρκτική Αναφορά η οποία θα περιλαμβάνει τη θέση και τα σημεία όπου παρουσιάζονται κρίσιμες ανωμαλίες οι οποίες χρειάζονται άμεση επιδιόρθωση και πιθανότατα μείωση της πίεσης λειτουργίας. β) Τελική Αναφορά Εσωτερικής Επιθεώρησης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΠΑ Αττικής σε χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται στο Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί, την Τελική Αναφορά Επιθεώρησης η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Λίστα σφαλμάτων, διαθέσιμη σε ASCII και Βάση εδομένων σε Access. Χρησιμοποίηση φιλικού στον χρήστη λογισμικού τελευταίας έκδοσης με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε περιβάλλον GIS και την δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές διαδρομές «έξυπνων γουρουνιών», όπως και με την δυνατότητα επεξεργασίας άλλων εισερχόμενων δεδομένων (ενδεικτικά στοιχεία εδάφους για τον προσδιορισμό του βάθους κάλυψης του αγωγού). Πίνακα δεδομένων δικτύου/αγωγού Προσδιορισμός θέσης σφάλματος Τρισδιάστατη απεικόνιση του σφάλματος Αποτύπωση των γεωγραφικών συντεταγμένων του δικτύου καθώς και της θέσης των σφαλμάτων στο γεωγραφικό σύστημα EGSA 87 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών στο GIS της ΕΠΑ Αττικής Ανάλυση σφαλμάτων με βάση των κώδικα ASME B31-G και για τα σημαντικά σφάλματα με βάση τον κώδικα RSTRENG χωρίς επιπλέον χρέωση.

28 Περίληψη & Στατιστικά στοιχεία Μετρήσεις τάσεων κάμψης Συστάσεις ΙΙΙ. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και Παραδοτέων Εργασία/Παραδοτέο Εργασίες Εσωτερικού Καθαρισμού και Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Ημερομηνία Υλοποίησης Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: Τέλος Μαΐου 2016 και ημερομηνία υλοποίησης μέχρι Τέλος Ιουνίου 2016 Βεβαίωση Αναδόχου για την ολοκλήρωση των εργασιών Εσωτερικού Καθαρισμού Αναφορά με τις κρίσιμες γεωμετρικές ανωμαλίες που μπορεί να επηρεάσουν τις εργασίες εσωτερικής επιθεώρησης του αγωγού Αναφορά με τα συνολικά αποτελέσματα του ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών 2 ημέρες από την ολοκλήρωση των εργασιών Εσωτερικού Καθαρισμού 2 εβδομάδες από την ολοκλήρωση των εργασιών Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών 6 εβδομάδες από την ολοκλήρωση των εργασιών Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Εργασίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων με τη χρήση Intelligent Pig Προκαταρκτική Αναφορά Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων με τη χρήση Intelligent Pig Επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών: πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου εβδομάδες από την ολοκλήρωση των εργασιών Εσωτερικής Επιθεώρησης του Αγωγού Τελική Αναφορά Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων με τη χρήση Intelligent Pig Το αργότερο μέχρι την 31/12/2016

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

30 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Υπόψη Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού Αφορά: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ S03/ Κύριοι, Ακολούθως της από / /201 Προκήρυξης της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ για το ιαγωνισμό S03/ με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig ( ιαγωνισμός ΕΠΑ S03/012016)», η [Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρείας / Κοινοπραξίας] υποβάλλει με την παρούσα την σχετική Προσφορά της, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του διαγωνισμού, για να αξιολογηθεί και να ληφθεί υπ όψιν για την ανάθεση της σχετικής Σύμβασης. Η..[ Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρείας / Κοινοπραξίας] δια του παρόντος βεβαιώνει ότι: (α) Έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης, κανόνες, νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν στον ως άνω ιαγωνισμό. (β) Αναγνωρίζει ότι η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να ακυρώσει τον ιαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία του ιαγωνισμού, ή να απορρίψει ή αποδεχτεί κάθε Προσφορά οποτεδήποτε και ότι αυτή η ενέργεια της δεν επιτρέπει σε κανένα πρόσωπο να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από την ΕΠΑ Αττικής, τους αντιπροσώπους της, συμβούλους, συνεργάτες, διευθυντές, αξιωματούχους ή υπαλλήλους της. (γ) Αποδέχεται το δικαίωμα της ΕΠΑ Αττικής να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν και να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες από τους ιαγωνιζομένους. (δ) Αποδέχεται την αποκλειστική εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας και την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών ικαστηρίων των Αθηνών για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει κατά την διαδικασία του ιαγωνισμού. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας: (ε) Τα ποσοστά των μελών της έχουν ως ακολούθως:... (στ) Τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΕΠΑ Αττικής και σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, θα δεσμεύσουν και τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Η...[Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρείας / Κοινοπραξίας] δηλώνει και εγγυάται ότι:

31 Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας επιστολής όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν από αυτήν στο μέλλον είναι αληθή και ακριβή από κάθε άποψη. Τα ακόλουθα έγγραφα είναι συνημμένα στην παρούσα επιστολή: (α) Τα ικαιολογητικά Συμμετοχής (Υποφάκελος Α) σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού. (β) Η Τεχνική Προσφορά (Υποφάκελος Β) ορθά συμπληρωμένη και χαρακτηρισμένη σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού. (γ) Η Οικονομική Προσφορά ορθά συμπληρωμένη και χαρακτηρισμένη σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού (Υποφάκελος Γ). Η [Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρείας / Κοινοπραξίας] με την παρούσα δεσμεύεται για την ισχύ των ως άνω εγγράφων, τα οποία αποτελούν το σύνολο της Προσφοράς της, έως και την... [Ημερομηνία λήξης ισχύος Προσφοράς η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών] Η [Επωνυμία Υποψήφιας Εταιρείας / Κοινοπραξίας] με την παρούσα ορίζει την/τον.. ως εκπρόσωπό της για τον παρόντα διαγωνισμό και ως αντίκλητό της ώστε να λαμβάνει γνώση, σχετικά με την διαδικασία ιαγωνισμού στην κάτωθι διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και fax.:... Μετά τιμής, (Ημερομηνία Σύνταξης Επιστολής) Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή [Νόμιμος Εκπρόσωπος Υποψήφιας Εταιρείας / Κοινοπραξίας]. Τίτλος ή Αρμοδιότητα Σφραγίδα Ημερομηνία

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

33 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας:. Κατάστημα : ιεύθυνση:.. Ημερομηνία έκδοσης: Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αριθμ Ποσό #.,00# Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (.000,00) υπέρ της εταιρείας..., Οδός,αριθ.,Τ.Κ. (σε περίπτωση κοινοπραξίας υπέρ όλων των μελών που αναφέρονται ένα προς ένα, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους) για τη συμμετοχή της στο ιαγωνισμό που διενεργείται από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig ( ιαγωνισμός ΕΠΑ S03/012016)», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προκήρυξης την οποία γνωρίζουμε κι έχουμε λάβει υπόψη. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω καλύπτει όλες τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω ιαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας (ή εταιρειών), όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη του ως άνω ιαγωνισμού, καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (έξι μήνες από την ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών). Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ INTELLIGENT PIG ΜΕΤΑΞΥ Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :.. Το παρόν Υπόδειγμα θα αποτελέσει τη βάση για τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και Αναδόχου. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα είναι δεσμευτικοί. Σελίδα 2 από 18

36 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα, / /201, οι υπογράφοντες το παρόν κατωτέρω Συμβαλλόμενοι : Α) Αφενός μεν, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Λυκόβρυση, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , με Α.Φ.Μ , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564, με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», εφεξής καλούμενη «ΕΠΑ Αττικής», και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από τον Γενικό ιευθυντή της, κ. Χρήστο Μπαλάσκα, και Β) Αφετέρου δε, η εταιρεία με την επωνυμία, που εδρεύει στην, οδός, Τ.Κ., Α.Φ.Μ., ΟΥ, με το διακριτικό τίτλο, εφεξής καλούμενη ο «Ανάδοχος», και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από τον / την, από κοινού αναφερόμενοι ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή/και τα «Μέρη», δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: Προοίμιο - Έχοντας υπόψη την υπ αριθμό 1./18887/2001 (ΦΕΚ 1521/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Χορηγήσεως άδειας διανομής φυσικού αερίου στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.» όπως ισχύει. - Έχοντας υπόψη την Προκήρυξη του ιαγωνισμού S03/ που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής και στον Ελληνικό Τύπο την / /201, με βάση την οποία ο Ανάδοχος συμμετείχε στο ιαγωνισμό, - Έχοντας υπόψη την από / /201 Προσφορά του Αναδόχου για την ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig και το από / /201 πρακτικό της Επιτροπής του ιαγωνισμού S03/ με το οποίο αποφασίστηκε η κατακύρωση στον Ανάδοχο του ως άνω ιαγωνισμού S03/012016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, - Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (ΦΕΚ 1271, Τεύχος Β ), τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων της (εφεξής η «Σύμβαση»), η ΕΠΑ Αττικής αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πλήρη, ποιοτικά άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Σελίδα 3 από 18

37 Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig, σύμφωνα με το γνωστοποιημένο στον Ανάδοχο Αντικείμενο Υπηρεσιών, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας, καλούμενες εφεξής οι «Υπηρεσίες» έναντι της συμφωνημένης αμοιβής όπως ορίζεται στην από / /201 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προχωρήσει στην ολοκλήρωση όλων ή μέρους των ανωτέρω Υπηρεσιών που θα του έχουν ανατεθεί και πιο συγκεκριμένα δικαιούται να μην αναθέσει τις υπηρεσίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων με τη χρήση Intelligent Pig, λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει μέρος των Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα θα δικαιούται αμοιβή μόνο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από αυτόν. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα και εν γένει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να ανταποκριθεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης στην πλήρη, ποιοτικά άρτια και εμπρόθεσμη παροχή των Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει εξετάσει τους όρους παροχής των Υπηρεσιών και έχει ενημερωθεί για τις συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην παροχή των Υπηρεσιών ή στο κόστος τους. Επιπλέον εγγυάται και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε Υπηρεσία εκτελείται από το προσωπικό του, τους εξειδικευμένους συνεργάτες που θα απασχολήσει και γενικά από κάθε άλλο πρόσωπο που θα απασχοληθεί ή θα παράσχει για λογαριασμό του οποιεσδήποτε Υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 2.2 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για το είδος και την ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχονται απ αυτόν ή για λογαριασμό του, καθώς και για το χρόνο και τρόπο απασχόλησης του προσωπικού του. ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται ο Ανάδοχος νοείται και το προσωπικό του. Για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει προσωπικό, το οποίο θα έχει την απαιτούμενη ικανότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία σύμφωνα με τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρ της Προκήρυξης - Παράρτημα 2 και θα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την παροχή των Υπηρεσιών. 2.3 Το προσωπικό που πρόκειται να διαθέσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με το προσωπικό το οποίο έχει ορίσει ο Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του. Σε περίπτωση που ένα (1) ή περισσότερα από τα άτομα του προσωπικού που θα διαθέσει ο Ανάδοχος, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΑ Αττικής καθώς και να αποστείλει τα βιογραφικά των ατόμων που θα αντικαταστήσουν το εν λόγω προσωπικό, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Το προσωπικό αντικατάστασης θα υπόκειται στην έγκριση της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η ΕΠΑ Αττικής έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Σελίδα 4 από 18

38 2.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί επαφή καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το πρόσωπο που έχει οριστεί από την ΕΠΑ Αττικής ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος αναφέρεται, ελέγχεται και ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις και οδηγίες του εκπροσώπου της ΕΠΑ Αττικής. 2.5 Για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό, μηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από / /201 Τεχνική Προσφορά του. 2.6 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, σχετικά με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι μισθοί, οι αμοιβές, τα έξοδα εκπαίδευσης, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φόροι και οι τυχόν αποζημιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημία που θα υποστεί η ΕΠΑ Αττικής εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 2.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για κάθε κίνδυνο ή ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του, τους συνεργάτες και τους προστηθέντες του κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να είναι ασφαλισμένος και να ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην ΕΠΑ Αττικής ή σε οποιοδήποτε τρίτο από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού, των συνεργατών και των προστηθέντων του κατά την παροχή των Υπηρεσιών. Κατά την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. 2.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΠΑ Αττικής. 2.9 Η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς από τον Ανάδοχο να προβεί σε αλλαγές, προσθήκες ή μειώσεις των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, καθώς και του χρόνου παροχής τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης εντός του επιμέρους προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος αποδέχεται να συμμορφωθεί ανεπιφύλακτα με αυτές τις εντολές / οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα εκτελούν την παρούσα σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς, την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΠΑ Αττικής, ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις, οδηγίες, διαδικασίες και αποφάσεις της ΕΠΑ Αττικής. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα θεωρηθεί αιτία καταγγελίας της Σύμβασης Ο Ανάδοχος μπορεί να συνεργάζεται με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να καταρτίζει συμβάσεις και να προβαίνει σε συμφωνίες για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΑ Αττικής. Ρητώς ορίζεται στην παρούσα ότι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί ο Ανάδοχος προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που Σελίδα 5 από 18

39 προβλέπονται στην παρούσα προς την ΕΠΑ Αττικής, ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχουν με την ΕΠΑ Αττικής, ο δε Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την πιστή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την τήρηση των διατάξεων για το προσωπικό που απασχολεί (εργατικές φορολογικές και λοιπές διατάξεις) Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους για την εξακρίβωση της πλήρους, έγκαιρης και ποιοτικά καλής εκτέλεσης των Υπηρεσιών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε δε παράλειψη κατά την άσκηση του δικαιώματος της επιθεώρησης και ελέγχου από την ΕΠΑ Αττικής, σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την ευθύνη του Αναδόχου. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση εκ του γεγονότος ότι έλαβε χώρα η προβλεπόμενη επιθεώρηση Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις Υπηρεσίες που θα του ανατεθούν σε εκτέλεση των όρων της παρούσας και να υποβάλει τις σχετικές Αναφορές σύμφωνα με το οριζόμενο Χρονοδιάγραμμα της ΕΠΑ Αττικής όπως αυτό ορίζεται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών, Παράρτημα 1 και το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης των Υπηρεσιών που υπέβαλε ο Ανάδοχος και εγκρίθηκε από την ΕΠΑ Αττικής. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ 3.1 Η παρούσα Σύμβαση θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει ύστερα από την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών και παράδοση των παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο Παράρτημα 1 Αντικείμενο Υπηρεσιών της παρούσας. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρωθεί εξαιτίας απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών συνυφασμένων με το Αντικείμενο της παρούσας, η ΕΠΑ Αττικής δύναται με μονομερή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, έως και ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της Σύμβασης, να παρατείνει την ισχύ της για έως έξι (6) ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και χωρίς μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, όπως αυτό προσδιορίστηκε από με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα Κατά τη λήξη της Σύμβασης αυτομάτως και άνευ ετέρου διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για τις προαναφερόμενες στο Άρθρο 1 Υπηρεσίες, την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν δίκαιη, εύλογη και αληθινή και η οποία υπολογίσθηκε από τον Ανάδοχο για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς του, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας και ανέρχεται σε α). ΕΥΡΩ (.,00 ) για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού και Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Αγωγού και β). ΕΥΡΩ (.,00 ) για τις Υπηρεσίες Εσωτερικής Επιθεώρησης Αγωγού με τη χρήση Intelligent Pig. Σελίδα 6 από 18

40 4.2 Όλα τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ΕΠΑ Αττικής και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών νόμων και διατάξεων. Τα τιμολόγια θα περιλαμβάνουν την αμοιβή των παρασχεθέντων Υπηρεσιών του Αναδόχου και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη ανάλυση του οφειλόμενου ποσού και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί, προκειμένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισμός των παρασχεθεισών Υπηρεσιών και της αμοιβής του Αναδόχου. 4.3 Η αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς όλες τις αμοιβές, τις δαπάνες, και τα έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για τον συντονισμό και την παροχή των Υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Οι μισθοί του προσωπικού, των εξειδικευμένων συνεργατών και συμβούλων του Αναδόχου που θα ασχοληθούν με την παροχή Υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, οι αμοιβές, δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κίνησης, διαμονής, διατροφής, επικοινωνίας, του κόστους τυχόν ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος) καθώς επίσης και τυχόν υπερωρίες, φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη και έξοδα για την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας, το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, η αξία και η συντήρηση του εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων, το κέρδος του Αναδόχου και γενικότερα όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία, η ΕΠΑ Αττικής δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρων, κρατήσεων κλπ. που επιβάλλονται στη χώρα προέλευσης του Αναδόχου. 4.4 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, δηλαδή παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες (firm and fixed), δεδομένου ότι ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του υπολογισμού και την επάρκεια των τιμών του και δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και αμετάκλητα δια του παρόντος κάθε δικαιώματός του για οποιαδήποτε αύξηση ή αναπροσαρμογή ή λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό, αφού οι Υπηρεσίες του ανατέθηκαν με βάση την εγγυημένη από αυτόν ακρίβεια υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα Ο Ανάδοχος επίσης δηλώνει ρητά ότι έλαβε υπόψη του ως πολύ πιθανές, υπολόγισε και συμπεριέλαβε για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης αναπροσαρμογές τιμών που αφορούν σε υπηρεσίες, μισθούς, υλικά, εξοπλισμό, έξοδα αδειών, πνευματικών δικαιωμάτων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την παροχή των Υπηρεσιών και εν πάση περιπτώσει δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο από οποιαδήποτε τυχόν αύξηση των παραπάνω συντελεστών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές τους. 4.6 Προϋποθέσεις για την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής προς τον Ανάδοχο είναι η τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 4.3. της παρούσας. 4.7 Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει στον Ανάδοχο ως εξής: - Το 20% της συνολικής αξίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού των Αγωγών με την υπογραφή της Σύμβασης ως προκαταβολή. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση, από τον Ανάδοχο προς την ΕΠΑ Αττικής, ισόποσης τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο της παρούσας, ως εγγύηση για την προκαταβολή των υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Σελίδα 7 από 18

41 - Το υπόλοιπο της αξίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού των Αγωγών Φυσικού Αερίου μετά την ολοκλήρωσή τους και της σχετικής επιβεβαίωσης και αποδοχής τους από την ΕΠΑ Αττικής. - Το 60% της αξίας των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επιθεώρησης με τη χρήση Intelligent Pig θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωσή των εργασιών Ελέγχου Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών και των Εργασιών Εσωτερικής Επιθεώρησης με τη χρήση Intelligent Pig και της σχετικής επιβεβαίωσης και αποδοχής τους από την ΕΠΑ Αττικής. -Το υπόλοιπο 40% της αξίας των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επιθεώρησης με την υποβολή και αποδοχή από την ΕΠΑ Αττικής των τελικών αναφορών και όλων των σχετικών εγγράφων. 4.8 Πληρωμές θα πραγματοποιούνται μόνο έναντι τιμολογίων (πλην της προκαταβολής) σε ενενήντα (90) ημέρες από την έκδοση τους, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (προκαταβολή φόρου, κτλ.) και αφού αφαιρεθούν όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σημειώνεται ότι πληρωμές γίνονται από την ΕΠΑ Αττικής κάθε 15 η και 30 η ημέρα του μήνα στον οποίο λήγει η περίοδος των ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που η ως άνω ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 4.9 Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε μέρους της Σύμβασης, καθώς και έλλειψης ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας του Αναδόχου, η ΕΠΑ Αττικής θα αναστείλει την καταβολή του ποσού που αφορά στο συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και όλες τις επόμενες καταβολές μέχρι την αποκατάσταση της πλημμέλειας Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομισθεί μαζί με το πρώτο τιμολόγιο και Πιστοποιητικό Αποφυγής ιπλής Φορολογίας για την Οικονομική Χρήση 2014 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Εφορία της χώρας προέλευσης του Αναδόχου Η πληρωμή θα γίνεται στα γραφεία της ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής ή σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.1 Η ΕΠΑ Αττικής δύναται να αναστείλει οποτεδήποτε μέρος ή και το σύνολο των Υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος αποστέλλοντας, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ του χρόνου διακοπής, έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, εξειδικεύοντας το μέρος των Υπηρεσιών που θα ανασταλούν και τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της αναστολής. 5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την παροχή των Υπηρεσιών που έχουν ανασταλεί κατά την οριζόμενη από την ΕΠΑ Αττικής ημερομηνία αναστολής και να συνεχίσει την παροχή των Υπηρεσιών που δεν ανεστάλησαν. 5.3 Η παραπάνω αναστολή σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σελίδα 8 από 18

42 5.4 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως στην ΕΠΑ Αττικής την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα, αν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αναστολής του συνόλου των Υπηρεσιών και η ΕΠΑ Αττικής, κατά το διάστημα αυτό, δεν έχει δώσει εντολή στον Ανάδοχο να συνεχίσει την παροχή των Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω δήλωσης στην ΕΠΑ Αττικής και εφόσον, στο μεταξύ, η ΕΠΑ Αττικής δεν έχει δώσει εντολή συνέχισης των Υπηρεσιών που έχουν ανασταλεί. 5.5 Η ΕΠΑ Αττικής μπορεί οποτεδήποτε να ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο να συνεχίσει τις Υπηρεσίες που έχουν ανασταλεί, δίνοντας προθεσμία τριών (3) ημερών για την επανέναρξη της παροχής των Υπηρεσιών, η αναστολή των οποίων έχει αρθεί. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και υποχρεούται εντός της ως άνω προθεσμίας να προβεί στην επανέναρξη των ανασταλμένων Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 6.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ικανός να εκτελεί τις υποχρεώσεις του κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος φροντίζει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή των Υπηρεσιών που παρέχει με τις εντολές και υποδείξεις της ΕΠΑ Αττικής. Οι εγκρίσεις που παρέχει η ΕΠΑ Αττικής σύμφωνα με την παρούσα δεν μειώνουν την ως άνω ευθύνη του Αναδόχου ούτε δημιουργούν συνυπαιτιότητα της ΕΠΑ Αττικής δεδομένου ότι οι εγκρίσεις αυτές έχουν εμπορικό μόνο χαρακτήρα. 6.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την παροχή των Υπηρεσιών του δεν προσβάλλει πνευματικά, βιομηχανικά ή άλλα συναφή δικαιώματα, π.χ. διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων και δικαιώματα επί της προσωπικότητας τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ούτε τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 6.3 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού του που θα διαθέσει για την παροχή των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 6.4 Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα και στα Παραρτήματά της και πρόκλησης ζημίας στην ΕΠΑ Αττικής ή σε τρίτο, πελάτη της ΕΠΑ Αττικής ή μη, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανόρθωση κάθε ζημίας που θα υποστεί η ΕΠΑ Αττικής ή ο τρίτος. Σε περίπτωση που η ΕΠΑ Αττικής τυχόν υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση σε τρίτο για τυχόν ζημία την οποία υπέστη στο πλαίσιο των Υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία στο πλαίσιο των Υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, συμφωνείται ρητώς μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν ότι η ΕΠΑ Αττικής θα έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του Αναδόχου και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό, το οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει στον τρίτο. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 6.5 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι θα τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2957/2001 (Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Σελίδα 9 από 18

43 Αστικού ικαίου περί διαφθοράς) καθώς και τη συναφή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (ενδεικτικά Ν 2656/1998, 3021/2002, 3023/2002, 2802/2000, 3560/2007) όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι δεν έχει στο παρελθόν λάβει, αλλά ούτε και στο μέλλον θα προσφέρει ή λάβει ή υποσχεθεί ή συμφωνήσει να δώσει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή των μετόχων της ΕΠΑ Αττικής, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπαλλήλους Υπουργείου, κυβερνητικούς εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολείται από την ΕΠΑ Αττικής σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, κανένα δώρο ή ανταμοιβή κάθε είδους ως παρακίνηση σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, έκφραση ικανοποίησης ή βραβείο. Οποιαδήποτε παράβαση του Άρθρου αυτού από τον Ανάδοχο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής, θα δίνει το δικαίωμα στην ΕΠΑ Αττικής να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις περί καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και να αναζητήσει όποια τυχόν ζημία έχει υποστεί. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.1 Στην περίπτωση που τα μηχανήματα του Αναδόχου κολλήσουν στον αγωγό, η ΕΠΑ Αττικής έχει μόνο την ευθύνη εύρεσης και ανάσυρσης στην επιφάνεια του εδάφους στην κατάσταση που αυτά βρεθούν. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του σημείου που έχει «κολλήσει» το μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχει η συνδρομή του προσωπικού του Αναδόχου. Τα μηχανήματα, με ευθύνη του Αναδόχου, θα πρέπει να φέρουν κατάλληλο πομπό σημάτων ώστε να προσδιορίζεται η θέση τους μέσω κατάλληλου δέκτη από την επιφάνεια του εδάφους. Η ΕΠΑ Αττικής δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία έχουν υποστεί τα μηχανήματα του Αναδόχου σύμφωνα και με το άρθρο 6.3 της παρούσης. 7.2 Η ΕΠΑ δεσμεύεται να αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το δίκτυο καθώς και τον καθαρισμό/αντικατάσταση εξαρτημάτων στα μηχανήματα του Αναδόχου (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 1). ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί, πωλεί, μισθώνει, αναθέτει σε τρίτο με οιοδήποτε τρόπο ή να μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΠΑ Αττικής. Με την έγκρισή της, η ΕΠΑ Αττικής μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. Οποιαδήποτε εκχώρηση ή ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό, είτε νομικό κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης είναι άκυρη και ουδεμία δέσμευση συνεπάγεται σε βάρος της ΕΠΑ Αττικής. 8.2 Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ως άνω δυνατότητας παραμένει σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων του ή/ έναντι της ΕΠΑ Αττικής. Επισημαίνεται δε ότι η ως άνω έγκριση όπως και κάθε άλλης μορφής έγκριση ή αποδοχή της ΕΠΑ Αττικής δεν απαλλάσσει σε Σελίδα 10 από 18

44 καμία περίπτωση τον Ανάδοχο από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1 Οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση εφόσον κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής ή έχει καταστεί αναξιόχρεο ή έχει παύσει τις πληρωμές του ή έχει ανακοινώσει την πρόθεση του να προβεί σε δήλωση παύσης πληρωμών ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί υπό τη διοίκηση πιστωτών ή υπό ειδική εκκαθάριση ή σε οποιοδήποτε μορφή αναγκαστικής εκκαθαρίσεως και εκτέλεσης συλλογικής ή μη ή εάν προβεί σε συμφωνία με τους πιστωτές του για τη ρύθμιση των χρεών του ή αιτηθεί την υπαγωγή του στο άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε άλλη ανάλογη κατάσταση. 9.2 Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιμέρους άρθρα της παρούσας Σύμβασης εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάσει οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και ενδεικτικά στις παρακάτω περιπτώσεις: α) η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος διακόψει οριστικά την εκτέλεση της Σύμβασης ή μέρους αυτής, β) η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος ή/και τα πρόσωπα του προσωπικού του που παρέχουν Υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσας, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύμβασης ή εκπληρώνουν πλημμελώς τους όρους της παρούσας ή δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και εντολές της ΕΠΑ Αττικής, γ) η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν προβαίνει επιμελώς στην όποια απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και υποδείξεως προς συμμόρφωση από την ΕΠΑ Αττικής, εντός των προθεσμιών που θα τίθενται στην ειδοποίηση δ) όταν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της ΕΠΑ, Αττικής πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση, εκχώρηση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση στη μετοχική σύνθεση του Αναδόχου που έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση του ελέγχου του Αναδόχου ή εφόσον έχει προηγηθεί η ως άνω ενημέρωση και η ΕΠΑ Αττικής κρίνει ότι οποιαδήποτε ως άνω μεταβολή έχει τροποποιήσει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχει ανατεθεί η Σύμβαση ή θα έχει αρνητική επίδραση στην εκτέλεση της Σύμβασης, ε)όταν χωρίς την προηγούμενη γνώση και συναίνεση της ΕΠΑ Αττικής, ο Ανάδοχος αναθέσει σε υπεργολάβο την εκτέλεση μέρος ή του συνόλου των Υπηρεσιών στ) η περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη τήρησης του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος όπως αυτό ορίζεται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών, Παράρτημα 1 της παρούσας, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, η οποία θα επισύρει την επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας, η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα επιπρόσθετα να καταγγείλει την παρούσα. 9.3 Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως με δικαστικό επιμελητή στον Ανάδοχο και καθίσταται ενεργή μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της. ιευκρινίζεται ότι κατά το άνω χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί τις Υπηρεσίες που του έχουν ήδη ανατεθεί ή τυχόν του ανατεθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, χωρίς διακοπή. 9.4 Η άσκηση ή μη του δικαιώματος καταγγελίας λόγω ουσιώδους παραβίασης των όρων της Σύμβασης δεν επηρεάζει την άσκηση των λοιπών συμβατικών και Σελίδα 11 από 18

45 νομίμων δικαιωμάτων της ΕΠΑ Αττικής, όπως π.χ. την κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και την επιβολή των ποινικών ρητρών. Σε περίπτωση που συνεπεία της λύσεως της παρούσας λόγω καταγγελίας εκ μέρους οποιουδήποτε από τα μέρη, από υπαιτιότητα όμως του Αναδόχου, δημιουργηθούν αξιώσεις ή απαιτήσεις τρίτων κατά της ΕΠΑ Αττικής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και καθ ολοκληρίαν υπεύθυνος για την ικανοποίηση των εν λόγω αξιώσεων και η ΕΠΑ Αττικής δεν θα έχει ούτε αναλαμβάνει καμία αντίστοιχη ευθύνη ή υποχρέωση. Εάν εκ της ως άνω αιτίας η ΕΠΑ Αττικής υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό προς οποιονδήποτε θα δικαιούται να το εισπράξει από τον Ανάδοχο. 9.5 Αμέσως μετά την άσκηση της καταγγελίας, ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι: α. Γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της όποιας τυχόν προκαταβολής και οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην ΕΠΑ από τον Ανάδοχο. β. Καταπίπτει υπέρ της ΕΠΑ το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. γ. Επιστρέφονται από τον Ανάδοχο άμεσα όλα τα υλικά, έγγραφα, σχέδια και ο λοιπός εξοπλισμός που ανήκουν στην ΕΠΑ. δ. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η ΕΠΑ δικαιούται, είτε η ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή/και προσώπων, να εκτελέσει ή/και να ολοκληρώσει το ανεκτέλεστο μέρος των Υπηρεσιών και να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την καταβολή του ποσού που θα καταβάλλει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την εκτέλεση ή ολοκλήρωση των Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 10.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του, καθώς και την ποιοτικά καλή, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. - Στην περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης των Υπηρεσιών, πέραν του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος όπως αυτό ορίζεται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών, Παράρτημα 1, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό ύψους Τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00 ) ανά ημέρα καθυστέρησης, για τις πρώτες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. - Η ποινική ρήτρα μετατρέπεται σε πεντακόσια Ευρώ (500,00 ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης, για τις επόμενες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. - Σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που ορίζεται στην παρούσα, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΠΑ Αττικής ποινική ρήτρα ύψους Χιλίων Πεντακοσίων ΕΥΡΩ (1.500,00 ) για κάθε συμβατική παραβίαση. Σελίδα 12 από 18

46 10.2 Η επιβολή και η καταβολή των ως άνω Ποινικών Ρητρών από τον Ανάδοχο δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Οι ποινικές ρήτρες ισχύουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα συμβατικά ή νόμιμα δικαιώματα της ΕΠΑ Αττικής και θα παρακρατούνται από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στον Ανάδοχο από την ΕΠΑ Αττικής ως οφειλή της προς αυτόν ή θα καταπίπτουν από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Οι ως άνω Ποινικές Ρήτρες αναγνωρίζονται ως δίκαιες και εύλογες από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 11.1 Κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος παραδίδει στην ΕΠΑ Αττικής και διατηρεί σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή Τράπεζας κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσού ύψους.. ΕΥΡΩ (,00 ), η οποία θα είναι απόλυτα σύμφωνη με το επισυναπτόμενο στο Παράρτημα 4 της παρούσας Υπόδειγμα, για την ακριβή, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, η οποία θα καλύπτει και όλες τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι της ΕΠΑ Αττικής και τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του, καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί, συνεπεία των αντισυμβατικών πράξεων ή παραλείψεων του Αναδόχου. Η Εγγυητική Επιστολή θα καταπίπτει ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής, σε τρεις (3) ημέρες από την απλή δήλωση της ΕΠΑ Αττικής προς την εγγυήτρια Τράπεζα. Η εγγυήτρια Τράπεζα παραιτείται ρητά από τις ενστάσεις των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα και θα καταβάλει αμελλητί το ποσό σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής Αν το ποσό της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανωτέρω ζημίες, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της επιδόσεως από την ΕΠΑ Αττικής της σχετικής απαίτησης, τη διαφορά μεταξύ της συνολικής απαίτησης και του ποσού της Εγγύησης, άλλως η ΕΠΑ Αττικής θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του σχετικού ποσού Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διατηρείται σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και της τυχόν παράτασής της και επιστρέφεται στον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά τη λήξη της Σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής και εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα. Η έκδοση, ανανέωση ή παράταση της Εγγυητικής Επιστολής γίνεται με δαπάνη του Αναδόχου. Η τυχόν άρνηση του Αναδόχου να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής κατά παράβαση της ως άνω υποχρέωσής του, δίδει δικαίωμα στην ΕΠΑ Αττικής να προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης. Εφόσον η ΕΠΑ Αττικής ασκήσει το δικαίωμα παράτασης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος να προσκομίσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανευρίσκεται με σημείο αναφοράς την αξία της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής κατ αναλογία με το χρόνο παράτασης. Εάν ο Ανάδοχος αρνείται την καταβολή συμπληρωματικής Εγγυητικής Επιστολής, η Σελίδα 13 από 18

47 ΕΠΑ Αττικής έχει, πέραν των λοιπών συμβατικών δικαιωμάτων της (καταγγελία της σύμβασης κλπ) δικαίωμα κατάπτωσης της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής Αν οποτεδήποτε η ΕΠΑ Αττικής διαπιστώσει ότι οποιεσδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι ανεπαρκείς, ή με κάθε άλλο τρόπο αντίθετες προς τη Σύμβαση, θα γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις σχετικές διορθωτικές ενέργειες εντός των προθεσμιών που θα καθορίσει η ΕΠΑ Αττικής, η τελευταία δικαιούται καταγγείλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου και να αναθέσει την εκτέλεση του Αντικειμένου της σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι ζημιές που υπέστη ή θα υποστεί η ΕΠΑ Αττικής, καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί, συνεπεία των αντισυμβατικών πράξεων ή παραλείψεων του Αναδόχου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο. Προκειμένου να αποζημιωθεί η ΕΠΑ Αττικής για τις ζημίες ή δαπάνες τις οποίες υπέστη με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Εγγυητική Επιστολή που έχει καταθέσει ο τελευταίος καταπίπτει μέχρι ποσού ύψους ίσου με το ποσό του συνόλου των ζημιών και δαπανών τις οποίες υπέστη η ΕΠΑ Αττικής. Αν το ποσό της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανωτέρω ζημιές, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει αμέσως στην ΕΠΑ Αττικής τη διαφορά αλλιώς η ΕΠΑ Αττικής θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του σχετικού ποσού Η Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει επιπλέον και λόγω ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την ΕΠΑ Αττικής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ του 20% της ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να είναι αμετάκλητη και να έχει εκδοθεί από μια εδραιωμένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα καλύπτοντας τα ακόλουθα : - Τη διασφάλιση της ορθής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των Υπηρεσιών που αναφέρονται στη παρούσα Σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής. - Τη διασφάλιση της πλήρους επιστροφής της προκαταβολής στην ΕΠΑ Αττικής, εάν ο Ανάδοχος παραλείψει ή αρνηθεί να παράσχει τις Υπηρεσίες που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. - Τη διασφάλιση ότι η τράπεζα θα επιστρέψει στην ΕΠΑ Αττικής την προκαταβολή, μετά την παραλαβή γραπτού αιτήματος από την ΕΠΑ Αττικής, χωρίς να χρειάζεται η ΕΠΑ Αττικής να τεκμηριώσει το αίτημά της. - Τη διασφάλιση ότι η εγγύηση θα παραμείνει σε ισχύ έως την./ /201 Υπόδειγμα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7 της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Η ακυρότητα μέρους της παρούσας Σύμβασης δεν επιδρά επί των άλλων όρων που παραμένουν ισχυροί. Σελίδα 14 από 18

48 ΑΡΘΡΟ 13 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και χωρίς χρονικό περιορισμό μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη παρούσα Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΠΑ Αττικής. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του Αναδόχου στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας, θεωρούνται εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 14.1 Ρητά συμφωνείται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση, μερικώς ή ολικώς, των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή, εφόσον τούτο θα οφείλεται σε επέλευση γεγονότος, που κατά τα κατωτέρω, θεωρείται Ανωτέρα Βία και για όσο χρονικό διάστημα αυτό θα διαρκέσει, συμπεριλαμβανομένου του εύλογου χρόνου αποκατάστασης των συνεπειών του. Εξυπακούεται ότι κανένα γεγονός Ανωτέρας Βίας δεν απαλλάσσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη από την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών τους ή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων τους μέχρι την επέλευση του ως άνω γεγονότος Ανωτέρας Βίας Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Συμβαλλόμενο Μέρος που υπέστη το γεγονός οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στο αντισυμβαλλόμενο Μέρος την επέλευση του γεγονότος αυτού, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax), που θα επιβεβαιώνεται με επιστολή αποστελλόμενη το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την επέλευση του γεγονότος. Παράλειψη ή καθυστέρηση πραγματοποίησης της ως άνω ενημέρωσης από το Μέρος που υπέστη το γεγονός, συνεπάγεται τη μη αποδοχή του γεγονότος ως γεγονός που συνιστά Ανωτέρα Βία και δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση, ολικώς ή μερικώς, της παρούσας Σύμβασης Κατά τη διάρκεια του γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Συμβαλλόμενο Μέρος που το υπέστη αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειες του γεγονότος και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα αποτελέσματα από την Ανωτέρα Βία να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση όμως που το γεγονός Ανωτέρας Βίας ή τα αποτελέσματά του διαρκέσουν πέραν των τριάντα (30) ημερών ή εν πάση περιπτώσει δεν καθίσταται προβλέψιμη η διάρκεια αυτή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επανεξετάζουν τη δυνατότητα συνέχισης της παρούσας Σύμβασης. Το βάρος απόδειξης της επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας φέρει το επικαλούμενο το γεγονός Συμβαλλόμενο Μέρος Συμφωνείται ότι με τον όρο «Ανωτέρα βία» νοούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου των Συμβαλλομένων Μερών, που επιδεικνύουν την προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλομένου, και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή/και να αποτραπούν από αυτά. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας συνιστούν ενδεικτικώς θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές, εκρήξεις, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, Σελίδα 15 από 18

49 πράξεις εμπορικού αποκλεισμού, πράξεις ή απαγορεύσεις ημόσιας Αρχής και άλλα αναπότρεπτα περιστατικά. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 15.1 Η ΕΠΑ και ο Ανάδοχος ορίζουν εκπροσώπους τους σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Κάθε επίσημη επικοινωνία, αναφορά και οποιαδήποτε κοινοποίηση μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης θα πρέπει να ανταλλάσσεται μεταξύ των εκπροσώπων των Συμβαλλομένων Μερών που ορίζονται παρακάτω: Η ΕΠΑ Αττικής ορίζει ως εκπρόσωπό της τον: κ. Βασιλείου Βασίλειο Τηλ.: Φαξ.: Ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπό του:.. Τηλ.: Φαξ.: Οι κοινοποιήσεις στους ως άνω οριζόμενους εκπροσώπους θα θεωρούνται καλώς γενόμενες, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί γνωστοποίηση αλλαγής της διεύθυνσης με αναφορά σε αυτή της νέας διεύθυνσης. Επίσης, οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση, απαίτηση, αναφορά, έγκριση, διάταξη ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται να παρασχεθεί ή να επιδοθεί από το ένα (1) Συμβαλλόμενο Μέρος στο άλλο, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγγράφως, έχει επιδοθεί ιδιοχείρως επί αποδείξει ή έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax) επιβεβαιούμενη από συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή τηλεγράφημα ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στον κατά τα ανωτέρω νόμιμο παραλήπτη. ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 16.1 Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από το παρόν Συμφωνητικό Σύμβασης και τα Παραρτήματα που αναφέρονται κατωτέρω, αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος της και επισυνάπτονται στην παρούσα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: «Αντικείμενο Υπηρεσιών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: «Προκήρυξη ιαγωνισμού» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: «Οικονομική Προσφορά Αναδόχου» Σελίδα 16 από 18

50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «Τεχνικές Απαιτήσεις» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: «Σχέδια» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής για την Προκαταβολή Πληρωμής» 16.2 Η Σύμβαση αυτή και τα προαναφερόμενα Παραρτήματα αποτελούν την όλη και μόνη συμφωνία (Σύμβαση) που έγινε ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέρη. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης κανένα άλλο (εκτός της Σύμβασης) κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ και δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Αντικειμένου Υπηρεσιών που αφορούν στο είδος, στην ποσότητα και στην τοποθεσία οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο έγγραφη εντολή προσδιορίζοντας το είδος, και την ποσότητα της τροποποίησης. Όλες οι τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται με εντολή τροποποίησης, θα αποτιμώνται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την ΕΠΑ Αττικής με βάση τις τιμές που αναφέρονται στη παρούσα Σύμβαση. Εάν στη παρούσα Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, θα καθορίζονται από κοινού νέες τιμές με βάση τις τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καμία τροποποίηση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΠΑ Αττικής Καμιά τροποποίηση δεν θα παράγει αποτέλεσμα, εκτός αν έχει διατυπωθεί γραπτώς και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών. Οι τίτλοι των άρθρων της παρούσας έχουν καθοδηγητικό μόνο χαρακτήρα Η παρούσα δεν δημιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης ούτε εταιρικό δεσμό μεταξύ των Συμβαλλομένων ούτε σχέση εργασίας μεταξύ της ΕΠΑ Αττικής και του προσωπικού του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος όταν συμβάλλεται με τρίτα πρόσωπα για την παροχή των Υπηρεσιών συμβάλλεται ιδίω ονόματι και για λογαριασμό του. ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί υποχρέωση στην ΕΠΑ Αττικής να συνεργάζεται αποκλειστικά με τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 18 ΙΚΑΙΟ - ΩΣΙ ΙΚΙΑ Σε κάθε περίπτωση οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η όποια τυχόν ανακύπτουσα διαφωνία ή διαφορά μεταξύ τους να επιλύεται φιλικά. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια επίλυση, για τη διευθέτηση κάθε διαφοράς σχετικής με την παρούσα Σύμβαση αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι Συμβαλλόμενοι ρητά με την παρούσα. Εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό. Σελίδα 17 από 18

51 Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού αναγνώσθηκαν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπογράφηκαν και έλαβαν ένα (1) η ΕΠΑ Αττικής και ένα (1) ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Για τον ΑΝΑ ΟΧΟ Χρήστος Μπαλάσκας Γενικός ιευθυντής Σελίδα 18 από 18

52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Εσωτερικός Καθαρισμός και Έλεγχος Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Αγωγού Περιγραφή Μονάδες Ποσότητα Σύνολο Καθαρισμός αγωγού Εκτιμούμενες ημέρες απασχόλησης Ημέρες I Κόστος καθαρισμού αγωγού II Κόστος εξαρτημάτων και ανταλλακτικών καθαρισμού III Άλλα έξοδα (α) (β) (γ) (δ) Κόστος καθαρισμού αγωγού.. Κόστος γεωμετρικού ελέγχου του αγωγού Κόστος κινητοποίησης μηχανημάτων καθαρισμού και γεωμετρικού ελέγχου Κόστος κινητοποίηση ομάδας τεχνικών (παρακαλώ διευκρινίστε) = I+II+III Α Συνολικό Κόστος Καθαρισμού και Γεωμετρικού Ελέγχου α+β+γ+δ Σημείωση: Στο Συνολικό Κόστος Καθαρισμού και Γεωμετρικού Ελέγχου θα περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος επεξεργασίας αποτελεσμάτων, σύνταξης και υποβολής Προκαταρκτικών και Τελικών Αναφορών όπως ορίζεται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

53 Β. Εσωτερική Επιθεώρηση Αγωγού με τη χρήση Intelligent Pig Ι Περιγραφή Μονάδες Ποσότητα Σύνολο Εσωτερική Επιθεώρηση αγωγού Εκτιμούμενες ημέρες απασχόλησης για ολοκλήρωση των εργασιών Κόστος εσωτερικής επιθεώρησης αγωγού.. Ημέρες II Άλλα έξοδα (α) (β) Κόστος εσωτερικής επιθεώρησης Κόστος κινητοποίησης μηχανημάτων εσωτερικής επιθεώρησης = I + II (παρακαλώ διευκρινίστε) (γ) B Κόστος κινητοποίησης ομάδας τεχνικών Συνολικό Κόστος Εσωτερικής Επιθεώρησης με τη χρήση Intelligent Pig α+β+γ Σημείωση: Στο Συνολικό Κόστος Εσωτερικής Επιθεώρησης με τη χρήση Intelligent Pig θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για εργασίες που κατά την άποψη του Αναδόχου είναι προαπαιτούμενες για την διεκπεραίωση των εργασιών εσωτερικής επιθεώρησης (όπως ενδεικτικά pre-cleaning και profile) καθώς επίσης και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος επεξεργασίας αποτελεσμάτων, σύνταξης και υποβολής Προκαταρκτικών και Τελικών Αναφορών όπως ορίζεται στο Αντικείμενο Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. (A + B): ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ( ) =

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

55 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας:. Κατάστημα : ιεύθυνση:.. Ημερομηνία έκδοσης: Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμ Ποσό #.,00# Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των Χιλιάδων ΕΥΡΩ (.000,00) υπέρ της Εταιρείας., οδός..,αριθ.,τ.κ., για την πιστή και ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της που απορρέουν από την Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Καθαρισμού και Εσωτερικής Επιθεώρησης Σφαλμάτων των Αγωγών Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. με τη χρήση Intelligent Pig ( ιαγωνισμός ΕΠΑ S03/012016)» με την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., κατόπιν κηρύξεως της ως Αναδόχου στο σχετικό ιαγωνισμό που διενήργησε η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις απορρέουσες αξιώσεις από την ως άνω Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής, αξιώσεις από παραβίαση των όρων της Σύμβασης, των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά της ως άνω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα ως άνω ισχύει έως (καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής) Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Πίνακας 1 Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις τεχνικές απαιτήσεις των μηχανισμών Επιθεώρησης με χρήση Intelligent Pig των σφαλμάτων των αγωγών: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ιάβρωση Τοπική ιατρητική ιάβρωση (<3tx3t) Συνολική ιάβρωση (>3tx3t) Χαραγές (Γδαρσίματα) Κοίλωμα με χαραγή Περιφερειακές πτυχές από κατολίσθηση Μεσοτοίχια σφάλματα Απόξεση μετάλλου Περιφερειακά σφάλματα Ανίχνευση Κατώτατου Ορίου σφάλματος Ακρίβεια βάθους Ακρίβεια μήκους Ακρίβεια εύρους ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 0,2t ±0.1t ±10mm ±10mm ΝΑΙ 0,1t ±0,1t ±20mm ±20mm ΝΑΙ Αν w>0.5t TD=0.2t Αν w>3t, TD=0.1t 0,5%D για Κοίλωμα * 0,05% t για χαραγή ** 0,05%D ±0,1t ±20mm ±20mm ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ±20mm ±20mm ΝΑΙ ±0,1t ±0,1t ±20mm ±20mm ΝΑΙ 0,2t ±0,1t ±10mm ±10mm ΝΑΙ * Αν είναι εφικτό διαφορετικά το 1% μπορεί να είναι αποδεκτό ** Αν είναι εφικτό διαφορετικά το 0,1% μπορεί να είναι αποδεκτό 1

57 Υπόμνημα: w D t TD = εύρος ζημίας = διάμετρος αγωγού = πάχος αγωγού = Κατώτατο Όριο Σφάλματος Η μέθοδος που θα πρέπει να εφαρμοστεί για την ανίχνευση των ως άνω ζημιών είναι ο έλεγχος Απώλειας Μαγνητικής Ροής (Magnetic Flux Leakage). Όταν το μέγεθος του σφάλματος δεν αναφέρεται σημαίνει ότι η βασική παράμετρος είναι η δυνατότητα αναγνώρισης των σχετικών χαρακτηριστικών των οποίων η ΠΑ (Πιθανότητα Αναγνώρισης) πρέπει να είναι πάνω από το 90% κατ ελάχιστον. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση κοιλώματος και χαραγής η δυνατότητα ανίχνευσης με αυτά τα απαιτούμενα όρια είναι πιο σημαντική από το μέγεθος των σφαλμάτων επειδή αυτά τα σφάλματα καθίστανται ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν εμφανίζονται μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τις πτυχές από κατολίσθηση. Πίνακας 2 Στον Πίνακα 2 αναφέρεται η διαφορά ακρίβειας του intelligent pig για την ανίχνευση άσκησης τάσεων στον αγωγό. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανίχνευση Κατώτατου Ακρίβεια Ορίου Σφάλματος Μετρήσεις Τάσεων ± 200με ± 100με Πίνακας 3 Κάθε σφάλμα πρέπει να προσδιορίζεται από γεωγραφικές συντεταγμένες x, y, z. Στον Πίνακα 3 αναφέρεται η απαιτούμενη ακρίβεια εντοπισμού της θέσης των σφαλμάτων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θέση σφάλματος (κατά άξονα) Ακρίβεια ± 1m (για εφαρμογές GIS)* ± 0,1m (σχετικά με περιμετρική συγκόλληση) *Αν είναι εφικτό ή άλλως ± 2m είναι αποδεκτό Πίνακας 4 Στον Πίνακα 4 αναφέρεται η δυνατότητα εσωτερικής / εξωτερικής διάκρισης της θέσης του σφάλματος και η δυνατότητα ανίχνευσης συγκολλήσεων και ειδικών εξαρτημάτων εγκατεστημένων στον αγωγό. 2

58 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εσωτερική /εξωτερική ιάκριση Συγκολλήσεις Έκκεντρο χιτώνιο αγωγού Χιτώνιο Επιδιόρθωσης Εξάρτημα & Βάνα Ταυ Απόκλιση Πάχους Τοιχώματος Εξοπλισμός Καθοδικής Προστασίας (παρεμβύσματα, σύνδεσμοι, pin brazing κλπ) Αναγνώριση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΞΕΣΤΗ (PIG) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ Τα φυσικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αποξέστη (pig) (καθαρισμός, γεωμετρική ανίχνευση, επιθεώρηση) καθορίζονται βάσει των χαρακτηριστικών του αγωγού. West B North B:14 Μήκος κάλυψης 33,80 Km Σημείο εκκίνησης Scrapper Station Σχιστού Σημείο παραλαβής Scrapper station Α. Λιοσίων Υλικό & κατηγορία αγωγού Χαλύβδινο - API 5L Κατηγορία B ERW Ελάχιστο Πάχος τοιχώματος αγωγού 7,92mm Εξωτερική διάμετρος 355,6 mm Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 19 bar Τυπική πίεση λειτουργίας 14,5 bar Εύρος θερμοκρασίας (ελάχιστη & μέγιστη θερμοκρασία σχεδιασμού) 0 0 C-50 0 C Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 3D Βάνες πλήρους διάτρησης 14 Ταυ με εγκατεστημένες μπάρες 19 Προϊόν Φυσικό ΑΕΡΙΟ Γενικές Πληροφορίες: Η εγκατάσταση του κεντρικού αγωγού ΦΑ ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το Παρόμοιες εργασίες καθαρισμού ή/και επιθεώρησης δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ κατά το παρελθόν στον εν λόγω αγωγό. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου βρίσκεται κάτω από αστικούς δρόμους και περιοχές που βαθμονομούνται ως Class Location 3 και πάνω. 3

59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΧΕ ΙΑ Επισυνάπτεται η οριζοντιογραφική αποτύπωση του αγωγού 14 του δικτύου West B North B όπου και θα εκτελεστούν οι Υπηρεσίες. Στα άκρα του δικτύου είναι τα δύο scrapper stations αποστολής και παραλαβής και τα ενδιάμεσα σημεία που αποτυπώνονται με Βxxx είναι τα βανοστάσια (κύριες βάνες 14 ) που παρεμβάλλονται. Πλήρης πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα θα δοθεί στον επιλεγέντα Υποψήφιο Ανάδοχο.

60 ΔΙΚ ΤΥΑ Π Ρ Ο Σ Κ Α ΘΑ Ρ ΙΣΜΟ Κ Α ΙΕΣΩ ΤΕΡ ΙΚ Η ΕΠ ΙΘΕΩ Ρ ΗΣΗ NORTH'B&WEST'B!H B040 "S B041 "S "S"S B039 B037 "S B034 "S B033 "S B029 "S "S B031!H!H "S B028 ΥΠΟ ΜΝΗΜΑ GasValveStation ValveStationCode "S B039!H ScrapperPoint Δίκτυα10-19barNORTHBWESTB Δίκτυα 10-19bar REGION ANATOLIKH_TROFODOSIA_OX BIOMHXANIKO_10_BAR DAKTYLIOS_DEFA DYTIKH_TROFODOSIA_OX DYTIKH_TROFODOSIA_OX EAST_A EAST_B KOROPI MARKOPOYLO NORTH_A NORTH_B SOUTH_A SOUTH_B THRIASIO WEST_A WEST_B B024 "S B026 "S

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S16/052015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S16/052015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S16/052015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S13/062016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S13/062016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S13/062016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S13/092014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S13/092014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S13/092014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/032016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/032016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/032016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/082016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S10/112013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ15/102015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/052016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/052016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/052016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΜΑΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S12/092014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S12/092014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S12/092014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S20/102016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S20/102016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S20/102016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ KAI ΣΩΛΗΝΩΝ PVC» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/032013

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/032013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S24/082015

Κωδικός Πρόσκλησης: S24/082015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S03/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S03/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα