Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου"

Transcript

1 Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος αβιλάς ηµήτριος, ιευθυντής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας Φιλωτίου Νάξου - Παυλάκος Μαυροειδής, ιευθυντής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας Σύρου - Σεραφείµ Σεραφείµ, ιευθυντής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθµίδας ράµας - Χατζίδου Αφροδίτη, ιευθύντρια του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας Ιωαννίνων - Χριστινάκης Βασίλειος, ιευθυντής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας Ρόδου - Εκπαιδευτικοί των συλλόγων διδασκόντων.

2 Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγικό σηµείωµα.3 Σκέψεις, Ανισότητες, Αδικίες.4 Προτείνουµε 4 Πρόταση o Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου 5 o Μετατροπές σχολικών µονάδων 6 o Όρια Ηλικίας.6 o Ισχύς...6 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.7 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ 8 2

3 Εισαγωγικό σηµείωµα Με αφορµή τις επικείµενες αλλαγές στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, καταθέτουµε πρόταση για το πώς θα µπορούσε να δοµηθεί η Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, ώστε να πάψουν αδικίες και ανισότητες που έχουν δηµιουργηθεί µετά από την ψήφιση και την εφαρµογή του 3699/2008 και να κλείσουν οι εκκρεµότητες που έχει αφήσει. Το άρθρο 11 του 3699 δεν έχει εφαρµοστεί. εν εκδόθηκε ποτέ υπουργική απόφαση µετατροπής των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθµίδας. i : Παυλάκος Μαυροειδής ιευθυντής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας Σύρου : , : 3

4 Σκέψεις, Ανισότητες, Αδικίες, Σύµφωνα µε τα ισχύοντα και εάν υλοποιηθεί το άρθρο 11 του 3699/2000 τότε: 1. Οι µαθητές των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας αντί τίτλου ισότιµου µε το πτυχίο του Α Κύκλου ΤΕΕ παίρνουν τίτλο ισότιµο µε το απολυτήριο. (Υποβάθµιση). 2. Οι µαθητές των Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων είναι υποχρεωµένοι να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και να πάρουν τίτλο ισότιµο µε του γυµνασίου φοιτώντας υποχρεωτικά δύο χρόνια παραπάνω από όλους τους άλλους µαθητές τυπικής και ειδικής αγωγής. 3. Οι απόφοιτοι των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας µπορούν να εγγραφούν στη Γ Τάξη του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β Βαθµίδας (Αρ.1 παρ.13 δ ε παρ.15 ε του 2817/2000), στην Α ή Β τάξη της τυπικής ΕΠΑΣ, στη Β ή Γ Τάξη του τυπικού ΕΠΑΛ (62346/Γ2/ /ΥΠ ΒΜΘ), ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση σε ένα ή δύο χρόνια, κάτι που δεν θα µπορούν να κάνουν µετά την εφαρµογή του άρθρου 11 του 3699/2000 από τη στιγµή που το απολυτήριό τους θα είναι ισότιµο µε απολυτήριο γυµνασίου και θα είναι υποχρεωµένοι να εγγραφούν στην Α τάξη των ΕΠΑΛ ή ειδικών ΕΠΑΣ (επιπλέον έτη φοίτησης). 4. Οι µαθητές των Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων, σε αντίθεση µε τους συνοµηλίκους τους των Ειδικών Γυµνασίων ή των Τυπικών Γυµνασίων, εγγράφονται µετά από πέντε έτη σπουδών αντί τριών στα ΕΠΑΛ ή στις Ειδικές ΕΠΑΣ (δύο επιπλέον έτη φοίτησης). 5. Ο συνολικός χρόνος φοίτησης στην δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση από επτά έτη παρατείνεται κατά δύο και φτάνει συνολικά τα εννέα έτη. Εάν ένας µαθητής εγγραφεί στο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο σε ηλικία 14 ων ή 15 ετών, (Άρ.8, παρ.1 α ββ του 3699/2008) για να ολοκληρώσει τη φοίτησή του στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να φτάσει στο 23 ο ή 24 ο έτος της ηλικίας του (χωρίς καµία καθυστέρηση). Αυτό συνεπάγεται υποχρεωτική παράταση και πέραν του 23 ου έτους (Άρ.8, παρ.4 του 3699/2008). Εάν δε έχουµε αγόρι µαθητή, η φοίτησή του πρέπει να διακοπεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων καθώς δεν είναι δυνατή η αναβολή στράτευσης πέραν του 21 ου έτους για σπουδές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση κάτι που ουσιαστικά οδηγεί στη µη ολοκλήρωση των σπουδών. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι µαθητές των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας και των Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων αδικούνται, σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους της Ειδικής και Τυπικής Εκπαίδευσης. (υποβιβασµός, παράταση φοίτησης, δύο επιπλέον χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ). Προτείνουµε «Προτείνουµε τη δηµιουργία των Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου, όπως περιγράφεται στις επόµενες σελίδες, πιστεύοντας ότι ως δοµή είναι σύγχρονη, αποκαθιστά αδικίες και ανισότητες που έχουν δηµιουργηθεί και κλείνουν οι όποιες εκκρεµότητες έχει αφήσει ο 3699/2008». 4

5 Πρόταση 1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου 1.1. Το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο να λειτουργεί µε φιλοσοφία Εσπερινού µε τάξεις Εσπερινού Τεχνολογικού Λυκείου. Ο µαθητής θα µπορεί να πάρει απολυτήριο γυµνασίου στο ενδιάµεσο των σπουδών του και να συνεχίσει τη φοίτησή του, για να αποκτήσει τίτλο σπουδών τεχνολογικού λυκείου, εάν το επιθυµεί Η υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του απολυτηρίου γυµνασίου να είναι τρία έτη (µε προαιρετική προκαταρκτική τάξη), ενώ για την απόκτηση Απολυτήριου και Πτυχίου Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου να είναι τέσσερα έτη. Το έτος ειδίκευσης του Τεχνολογικού Λυκείου να είναι πλέον των τεσσάρων ετών Το ωρολόγιο πρόγραµµα όσον αφορά τις γυµνασιακές σπουδές µπορεί να ακολουθεί το ωρολόγιο του Εσπερινού (24 ώρες). Οι ώρες που θα αποµένουν ως την συµπλήρωση των τριάντα πέντε ωρών του ηµερήσιου ωρολογίου προγράµµατος θα συµπληρώνονται µε µαθήµατα τοµέα. Όσον αφορά τις σπουδές στις τάξεις λυκείου να ακολουθεί το ωρολόγιο του Εσπερινού Τεχνολογικού Λυκείου διευρυµένο στις 34 ώρες. Τα ωρολόγια µπορούν να υποστούν προσαρµογές, ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της ειδικής αγωγής, µε αύξηση των ωρών των µαθηµάτων που λειτουργούν θετικά στους µαθητές (γυµναστική, καλλιτεχνικά, πληροφορική, εργαστηριακά µαθήµατα ), και την αφαίρεση άλλων (αρχαία πρωτότυπο, ) Το σχολείο πρέπει να είναι προσανατολισµένο στο «κάνε», οι µαθητές να µαθαίνουν µέσα από την πράξη Θα υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τάξεων της ειδικής και της τυπικής εκπαίδευσης, ώστε σε περίπτωση µετακίνησης των µαθητών από τόπο σε τόπο να είναι δυνατή η µετεγγραφή τους σε σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης στην αντίστοιχη τάξη και αντίστροφα. (εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολική µονάδας ειδικής αγωγής, ) 1.5. Θα ακολουθεί τη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών µονάδων της τυπικής εκπαίδευσης οπότε δεν είναι απαραίτητη η έκδοση εξειδικευµένων αποφάσεων. Η εξειδίκευση περιορίζεται στα εξατοµικευµένα προγράµµατα που θα αφορούν τον µαθητή και τα µαθήµατα που διδάσκεται. Τα αποτελέσµατα φοίτησης θα διέπονται από τους ίδιους κανόνες µε αυτά της τυπικής ή µπορούν να διαφοροποιούνται και να λαµβάνονται υπόψη και άλλες παράµετροι όπως: συµµετοχή του µαθητή σε προγράµµατα, δράσεις, εργασίες, (πορτοφόλιο) ή ο γενικός βαθµός προαγωγής να είναι το 9,5 ανεξαρτήτως µαθηµάτων κάτω από τη βάση και στις γυµνασιακές και στις λυκειακές τάξεις 1.6. Οι δοµές του και του Τεχνολογικού Λυκείου θα είναι ενεργές, υπαρκτές στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα και όχι καταργηµένες (π.χ. ΕΠΑΣ, σελ. 34 πρόταση για την τεχνολογική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας) µε ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται (βιβλία, προγράµµατα, επαγγελµατικά δικαιώµατα, ) 5

6 1.7. Ο µαθητής του ειδικού επαγγελµατικού γυµνασίου δεν καλείται να φοιτήσει υποχρεωτικά περισσότερο κατά δύο έτη, για να ολοκληρώσει την υποχρεωτική του εκπαίδευση, από όλους τους άλλους µαθητές τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης (ισότιµη µεταχείριση) Ο συνολικός χρόνος φοίτησης δεν αυξάνεται σε σχέση µε τα ισχύοντα. Το σχολείο είναι «δίκαιο». 2. Μετατροπές σχολικών µονάδων 2.1. Όπου υπάρχουν µόνο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας, µετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια µε Τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου. (7+1 έτη φοίτησης, ιάγραµµα Ι) 2.2. Όπου υπάρχουν ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθµίδας, ως µία σχολική µονάδα, µετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια µε Τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου. (7+1 έτη φοίτησης, ιάγραµµα Ι) 2.3. Όπου υπάρχουν ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β Βαθµίδας ως δύο διαφορετικές σχολικές µονάδες, η Α Βαθµίδα µετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο (5 έτη φοίτησης) και η Β Βαθµίδα σε Ειδικό Τεχνολογικό Λύκειο (4+1 έτη φοίτησης). Το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε την ολοκλήρωση του 3 ου έτους δίνει απολυτήριο γυµνασίου, µε την ολοκλήρωση του 5 ου έτους δίνει βεβαίωση ολοκλήρωσης φοίτησης της Β τάξης του Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου. ( ιάγραµµα ΙΙ) Όπου ο αριθµός των µαθητών είναι µικρός, µπορούν οι σχολικές µονάδες να συνενωθούν σε ένα Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου (7+1 έτη φοίτησης) Όπου ο αριθµός των µαθητών είναι µεγάλος, µπορούν και οι δύο σχολικές µονάδες να µετατραπούν σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου (7+1 έτη φοίτησης) 3. Όρια Ηλικίας 3.1. Τηρούνται τα όρια ηλικίας για φοίτηση στο λύκειο Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την αναβολή στράτευσης των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής µια και δεν είναι δυνατή η αναβολή για σπουδές στη δευτεροβάθµια πέραν του 21 ου έτους της ηλικίας τους, κάτι που ουσιαστικά οδηγεί στη µη ολοκλήρωση των σπουδών. 4. Ισχύς Ο νέος νόµος να µην ισχύσει για τους µαθητές που ήδη φοιτούν, να προβλέπεται µεταβατική περίοδος, όπως γίνεται πάντα σε όλες τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, έως ότου ολοκληρώσουν τη φοίτηση οι έως τώρα εγγεγραµµένοι (ισότιµη µεταχείριση). 6

7 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι ΤΕΙ Ειδικές Εξετάσεις Με κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας & ΤΕΙ (χωρίς εξετάσεις) ΙΠΛΩΜΑ Εξετάσεις Πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ε. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας 6 Μαθήµατα Ειδικότητας 27 (Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία) ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Απασχόληση µε Επαγγελµατικά ικαιώµατα) ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ µε τάξεις ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (δοµή εσπερινού) Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου και Πτυχίο Επιπέδου 3 Γ & Τάξεις Τµήµα Ειδικότητας Απολυτήριο Γ Τάξη και Μαθήµατα Τοµέα και Μαθήµατα Τοµέα Γ Ηµερήσιου ΤΕΛ Γ & Εσπερ. ΤΕΛ Ηµερ. & Εσπερινού ΤΕΛ Ηµερ. & Εσπερινού ΓΕΛ - ΤΕΛ Γ Τάξη και Μαθήµατα Επιλογής Τοµέα 7+1 έτη φοίτησης Υπόλοιπη /θµια Εκπαίδευση (τυπική και ειδική), Αντιστοίχιση τάξεων, συνδέσεις 7

8 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ ΤΕΙ Ειδικές Εξετάσεις Με κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας & ΤΕΙ (χωρίς εξετάσεις) ΙΠΛΩΜΑ Εξετάσεις Πιστοποίησης ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ε. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας 6 Μαθήµατα Ειδικότητας 27 (Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία) ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Απασχόληση µε Επαγγελµατικά ικαιώµατα) Βεβαίωση Φοίτηση Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου και Πτυχίο Επιπέδου 3 Γ & Τάξεις Τµήµα Ειδικότητας Γ Ηµερήσιου ΤΕΛ Γ & Εσπερ. ΤΕΛ Ηµερ. & Εσπερινού ΤΕΛ Ηµερ. & Εσπερινού ΓΕΛ - ΤΕΛ Απολυτήριο Γ Τάξη και Μαθήµατα Τοµέα και Μαθήµατα Τοµέα 3+2 έτη φοίτησης 4+1 έτη φοίτησης Γ Τάξη και Μαθήµατα Επιλογής Τοµέα ΕΙ ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (δοµή εσπερινού) Υπόλοιπη /θµια Εκπαίδευση (τυπική και ειδική), Αντιστοίχιση τάξεων, συνδέσεις 8

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014  1)         : .3 . .       18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα