Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η κρίση χρέους έχει εξαπλωθεί στον πυρήνα της ευρωζώνης, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνοχή της και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και απαιτούνται σημαντικές και ταυτόχρονα γενναίες αποφάσεις από τους ηγέτες της Ευρώπης στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Στην θετική κατάληξη αυτών των συζητήσεων προσβλέπει η ελληνική οικονομία για την αποκατάσταση κλίματος σταθερότητας και την ταχύτερη επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά, αντιμετωπίζοντας έτσι και το οξύ πρόβλημα της ανεργίας. Η άμεση ενεργοποίηση των αναπτυξιακών μηχανισμών, όπως κονδύλια ΕΣΠΑ και ΕΤΕπ, θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, επικεντρώσαμε την πολιτική μας στη θωράκιση του ισολογισμού μέσω εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου δανείων και σημαντικής αύξησης των προβλέψεων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων και τη λήψη μέτρων δραστικής μείωσης του κόστους, που έχουν ήδη αποφασιστεί, θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μεγεθών της Τράπεζας την επόμενη περίοδο». Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ «Μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, η προ προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου το 9μηνο 2011 παρουσιάζεται ανθεκτική. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε 608 εκατ (*) έναντι 468 εκατ το 1ο 9μηνο 2010, με άνοδο των καθαρών εσόδων κατά 12% και ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% (-6% στην Ελλάδα). Η μείωση του κόστους είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει τεθεί για το 2011 (-5%), ενώ για το 2012 έχουν ληφθεί μέτρα για σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του κόστους λειτουργίας. Η επιδείνωση όλων των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας στο 3 ο 3μηνο 11 και η εφαρμογή αυστηρότερης πολιτικής ρυθμίσεων δανείων είχαν ως αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου να διαμορφωθεί στο 11,7% στις (+2 π.μ. από τις ). Παρά την αύξηση αυτή των δανείων σε καθυστέρηση, με τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων στα 909 εκατ στο 9μηνο 11 από 402 εκατ πέρυσι, ο δείκτης κάλυψης διατηρήθηκε στο 46% και οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στο 5,3% του συνόλου των δανείων». Σταύρος Λεκκάκος, CEO (*) Στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2011 οι δραστηριότητες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Αίγυπτο παρουσιάζονται ως διακοπτόμενες, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ5. Συνεπώς για λόγους συγκρισιμότητας, όλα τα αποτελέσματα, μεγέθη και δείκτες του Δελτίου Τύπου δεν περιλαμβάνουν την Αίγυπτο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά Η Τράπεζα Πειραιώς ( ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους οργανισμούς της ελληνικής οικονομίας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 ο Όμιλος διέθετε δίκτυο 810 καταστημάτων (354 στην Ελλάδα και 456 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο δυναμικό εργαζομένων (6.355 και αντίστοιχα). Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανέρχονταν το Σεπτέμβριο 2011 σε 2,9 δισ, οι καταθέσεις πελατών σε 24,5 δισ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις σε 35,5 δισ και το σύνολο του ενεργητικού σε 55,6 δισ. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηματικά και με συγκεκριμένες ενέργειες τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

2 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2011 Αποτελέσματα 9μήνου εκατ κέρδη προ φόρων και προβλέψεων, +30% ετησίως. Καθαρά έντοκα έσοδα 916 εκατ, +4% ετησίως. Καθαρά έσοδα προμηθειών 141 εκατ, ελαφρώς αυξημένα κατά 1% ετησίως, κυρίως από τις προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής (+5%). Άνοδος συνολικών καθαρών εσόδων λειτουργίας κατά 12% στα εκατ. Μείωση λειτουργικού κόστους κατά 4,4% ετησίως στα 576 εκατ, κυρίως λόγω μείωσης στην Ελλάδα (-6%). Μείωση δαπανών προσωπικού Ομίλου 4% ετησίως στα 274 εκατ, -5% στην Ελλάδα. Μείωση γενικών διοικητικών εξόδων Ομίλου 7% ετησίως στα 237 εκατ, -10% στην Ελλάδα. Βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 48% από 56% πέρυσι Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την ελληνική οικονομία δείχνουν σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. ΑΕΠ 3 ου 3μήνου 11-5,2%, ανεργία Αυγούστου 18,4%, δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης -84 μονάδες τον Οκτώβριο 11 σε ιστορικό χαμηλό, πρόσθετα μέτρα λιτότητας που μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε την εφαρμογή αυστηρότερης πολιτικής ρυθμίσεων δανείων, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Ως επακόλουθο αυτών των εξελίξεων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 3 ο 3μηνο του τρέχοντος έτους έναντι των 2 προηγούμενων 3μήνων, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να διαμορφωθεί στο 11,7% από 9,5% τον Ιούνιο 11. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα 909 εκατ στο 9μηνο 11 από 402 εκατ πέρυσι (+126% ετησίως), αντιστοιχώντας σε 320 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (141 μ.β. το 9μηνο 10). Έτσι, ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις διατηρήθηκε στο επίπεδο του Ιουνίου 11 (46%). Συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI (- 865 εκατ), τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους εκατ. 287 εκατ ζημιές μετά από φόρους αναλογούσες στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της επίπτωσης του PSI, λόγω των αυξημένων προβλέψεων δανείων. Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2011 Δάνεια μετά από προβλέψεις 35,5 δισ, -4% από την αρχή του έτους. Καταθέσεις 24,5 δισ, -14% από την αρχή του έτους, καθώς συνεχίστηκαν οι εκροές από Ελλάδα στο 3 ο 3μηνο, με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό έναντι του 2 ου 3μήνου (-4% και -10% αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά καταθέσεων (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας στοιχεία ΤτΕ) μειώθηκε κατά 14% ή - 32 δισ το 9μηνο 11. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο 11 στα 2,9 δισ, ενώ τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 3,1 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 8,8%, ο δείκτης Tier I στο 7,8%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I- ΕΒΑ ορισμός), στον οποίο περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε στο 7,4%. Επιπτώσεις από το PSI+ Η σύνοδος κορυφής των κρατών μελών της Ε.Ε. της 26 ης Οκτωβρίου 2011 αποφάσισε τις γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη συμφωνία που θα επιτευχθεί σε σχέση με την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI+) στην αναδιάρθρωση του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, η μη εξειδίκευση μέχρι τώρα των βασικών όρων του PSI+ (επιτόκιο ομολόγων, διάρκεια, εγγυήσεις, μείωση ονομαστικής αξίας) δημιουργεί πολλές αβεβαιότητες αναφορικά με τις παραδοχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα της αξίας των ΟΕΔ, με αποτέλεσμα να καθιστούν μη αξιόπιστη την οποιαδήποτε προσπάθεια υπολογισμού της επίπτωσης του PSI+ στα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2011 της Τράπεζας Πειραιώς. Η τελική επίπτωση του προγράμματος PSI+ θα υπολογιστεί και αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2011 της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία δημοσίευσης τους θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επιμέρους παράμετροι και λεπτομέρειες του PSI+. Στο 3 ο 3μήνο 2011 υπήρξε επιπλέον επιβάρυνση από το PSI, από την «ανακύκλωση» του αρνητικού αποθεματικού του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ομολόγων, στα αποτελέσματα ύψους 75 εκατ. 2

3 Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Σεπτεμβρίου 2011 (στοιχεία ισολογισμού για το τέλος περιόδου, στοιχεία αποτελεσμάτων για την περίοδο 9μήνου. Όλα τα αποτελέσματα, μεγέθη και δείκτες δεν περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες Αιγύπτου) 30 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου Δ ετησίως Ενοποιημένα στοιχεία Επιλεγμένα Μεγέθη ( εκατ) Ενεργητικό % Δάνεια μετά από προβλέψεις % Καταθέσεις και ομόλογα λιανικής % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % Κεφάλαια μετόχων κοινών μετοχών % Δικαιώματα μειοψηφίας % Προνομιούχες μετοχές Ελλ. Δημοσίου % Εποπτικά συνολικά ίδια κεφάλαια % Επιλεγμένα Αποτελέσματα ( εκατ) Καθαρά έσοδα τόκων % Καθαρά έσοδα προμηθειών % Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα >100% Λοιπά έσοδα και έσοδα από μερίσματα % Σύνολο καθαρών εσόδων % Δαπάνες προσωπικού (274) (284) -4% εκ των οποίων από Ελλάδα (202) (212) -5% Γενικά διοικητικά έξοδα (237) (256) -7% εκ των οποίων από Ελλάδα (163) (181) -10% Σύνολο λειτουργικών εξόδων (576) (603) -4% εκ των οποίων από Ελλάδα (401) (426) -6% Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων % Έξοδο προβλέψεων (909) (402) >100% Απομείωση ΟΕΔ λόγω PSI (1.080) - Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (1.381) 66 - Καθαρά Κέρδη (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους Καθαρά Κέρδη (ζημιές) από διακοπτόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους Καθαρά Κέρδη (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους, εξαιρουμένης της απομείωσης των ΟΕΔ (1.153) 39 - (21) (25) - (287) 67 - Επιλεγμένοι Δείκτες (%) Δάνεια / καταθέσεις 145% 129% μ.β. - Ελλάδα 142% 123% μ.β. - Διεθνώς 158% 166% -848 μ.β. NPLs > 90 ημερών (ΔΠΧΑ 7) 11,7% 6,7% 493 μ.β. - Ελλάδα 11,2% 6,3% 495 μ.β. - Διεθνώς 13,3% 8,5% 488 μ.β. Κάλυψη ΝPLs > 90 ημερών 46% 48% -233 μ.β. 3

4 Εξέλιξη Μεγεθών Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 διαμορφώθηκαν σε 24,5 δισ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14% από την αρχή του χρόνου και -3% σε 3μηνιαία βάση. Η μείωση των καταθέσεων του Ομίλου στο 3 ο 3μηνο προήλθε σχεδόν στο σύνολο της από την Ελλάδα, καθώς η θετική μεταβολή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μετά τις αποφάσεις τις ΕΕ στις 21 Ιουλίου, αντιστράφηκε το Σεπτέμβριο λόγω της αβεβαιότητας για την καταβολή της 6 ης δόσης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Όπως είναι φυσικό, η συσχέτιση των εγχώριων πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων με τη μεταβολή των καταθέσεων είναι πολύ υψηλή, γεγονός που παρατηρήθηκε και στο 4 ο 3μηνο του 11. Οι καταθέσεις των διεθνών δραστηριοτήτων το Σεπτέμβριο 11 ήταν οριακά μειωμένες κατά 2% σε 3μηνιαία βάση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 145% από 142% τον Ιούνιο 11. Ο δείκτης επιδεινώθηκε κυρίως από την Ελλάδα λόγω της υποχώρησης των καταθέσεων. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για το εξωτερικό διαμορφώθηκε στο 158% από 155% ένα 3μηνο πριν. Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις 166% 165% 129% 129% Πειραιώς - Εξωτερικό 155% 158% 142% 145% 139% 142% 123% 122% Πειραιώς - Όμιλος Πειραιώς - Ελλάδα Σεπτ.'10 Δεκ.'10 Ιούν. '11 Σεπτ.'11 δανείων, ενώ προς ιδιώτες το 28% (19% Ανάλυση Μεγεθών ( εκατ) Ελλάδα % Διεθνώς % στεγαστικά, 9% καταναλωτικά). Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Σεπτ. 11 Δάνεια μετά από Προβλέψεις ανά Κατηγορία Δ% ετησίως Δάνεια σε επιχειρήσεις % Δάνεια σε ιδιώτες % Σύνολο Δανείων % Ελλάδα % Διεθνώς % Καταθέσεις ανά Κατηγορία Ταμιευτηρίου-Όψεως-Λοιπά % Τακτής λήξης % Σύνολο Καταθέσεων % Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου (ΔΠΧΑ 7) διαμορφώθηκε στο 11,7% την από 9,5% ένα 3μηνο πριν. Η αισθητή αυτή αύξηση προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα και εστιάζεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη συρρίκνωση της κατανάλωσης, ιδιωτικής και δημόσιας και τη στενότητα ρευστότητας. Δείκτης Καθυστερήσεων > 90 ημερών (%) Tα δάνεια μετά από προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα 35,5 δισ. Στην Ελλάδα υποχώρησαν στα 28,8 δισ (-4% σε ετήσια βάση), ενώ στο εξωτερικό στα 6,8 δισ (-6% σε ετήσια βάση). Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος του Σεπτ. 11: Ελληνική Αγορά 10.4% 10.0% 6.7% 7.5% 6.3% 6.9% μ.δ. 12.8% 11.7% 9.5% 11.2% 8.9% Όμιλος Πειραιώς Πειραιώς - Ελλάδα το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, τα δάνεια προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, αμετάβλητα παρέμειναν τα στεγαστικά και μείωση 23% σημειώθηκε στα καταναλωτικά και τις κάρτες, τα δάνεια προς επιχειρήσεις μετά από προβλέψεις ήταν το 72% του συνόλου των Σεπτ.'10 Δεκ.'10 Ιούν.'11 Σεπτ.'11 Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση > 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτ. 11 παρέμεινε στο επίπεδο του Ιουνίου 2011 (46%). Οι διαγραφές του 9μήνου 2011 ανήλθαν σε 262 εκατ. 4

5 Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Βελτίωση κατά 12% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα λειτουργίας το 9μηνο 2011 ανερχόμενα σε εκατ, αποτελούμενα κατά 88% από κύριες πηγές κερδοφορίας (έντοκα έσοδα και προμήθειες). Τα έξοδα λειτουργίας μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα 576 εκατ, σύμφωνα με το στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους το 2011 κατά 5%. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου 2011 σημείωσαν ετήσια άνοδο 30% στα 608 εκατ. Τα αποτελέσματα του 9μήνου 2011 επιβαρύνθηκαν από τις αυξημένες προβλέψεις κατά 126% σε ετήσια βάση, οι οποίες ανήλθαν σε 909 εκατ. Επιπλέον, λόγω της σχεδιαζόμενης συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόγραμμα αναχρηματοδότησης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), το αποτέλεσμα του 9μήνου 2011 επιβαρύνθηκε από α) τη λογιστικοποίηση απομείωσης ύψους εκατ που πραγματοποιήθηκε στο 1 ο 6μηνο του 2011 και β) την ανακύκλωση του AFS αποθεματικού ομολόγων ύψους 75 εκατ στο αποτέλεσμα στο 3 ο 3μηνο 11 (συνολικά εκατ). Με την επιβάρυνση αυτή το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώνεται σε εκατ το 9μηνο 11, ενώ μετά από φόρους αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε εκατ. Επιλεγμένα Αποτελέσματα ανά Περιοχή ( εκατ) 9μ. 11 Δ% ετησίως Καθαρά έσοδα τόκων 916 4% Ελλάδα 593 5% Εξωτερικό 324 2% Καθαρά έσοδα προμηθειών 141 1% Ελλάδα 104-6% Εξωτερικό 37 25% Σύνολο καθαρών εσόδων % Ελλάδα % Εξωτερικό 395-4% Σύνολο εξόδων 576-4% Ελλάδα 401-6% Εξωτερικό 175-1% Κέρδη προ προβλέψεων % Ελλάδα % Εξωτερικό 220-6% Κέρδη προ προβλέψεων (χωρίς χρηματοοικονομικά) 507 2% Ελλάδα 311-3% Εξωτερικό % Έξοδο προβλέψεων (χωρίς PSI) 909 >100% Ελλάδα (χωρίς PSI) 765 >100% Εξωτερικό 143-8% Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Ανά Περιοχή Τα καθαρά έντοκα έσοδα σημείωσαν ετήσια άνοδο 5% στην Ελλάδα και 2% στο εξωτερικό. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες υποχώρησαν κατά 6% στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό αυξήθηκαν σημαντικά (25%). Επισημαίνεται ότι η υποχώρηση στην Ελλάδα προέρχεται πρωτίστως από την εμπορική τραπεζική και δευτερευόντως από την επενδυτική τραπεζική, ενώ στο εξωτερικό η άνοδος οφείλεται κυρίως στις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από τις εγχώριες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 388 εκατ, ενώ από το εξωτερικό σε 220 εκατ το 9μηνο Οι προβλέψεις αυξήθηκαν περαιτέρω στην Ελλάδα συνέπεια της μεγάλης επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στα 765 εκατ, ενώ στις διεθνείς δραστηριότητες σημείωσαν μικρή κάμψη στα 143 εκατ. Ανάλυση Εσόδων Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν στα 916 εκατ το 9μηνο 2011, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%. Καθαρά Έσοδα Τόκων και Προμηθειών ( εκατ) μ'10 Καθαρά έσοδα τόκων μ'11 Καθαρά έσοδα προμηθειών Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν ανθεκτικότητα στα 141 εκατ (+1% ετήσια βάση). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής του Ομίλου είχαν ετήσια άνοδο 5%, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ενώ αντίθετα οι λοιπές κατηγορίες προμηθειών παρουσίασαν διψήφια πτώση. 5

6 Προμήθειες ( εκατ) 9μ 11 Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων κατά το 9μηνο 2011 αυξήθηκαν σημαντικά στα 101 εκατ, κυρίως από ομόλογα, έναντι ζημιών 30 εκατ το 9μηνο Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ από 75 εκατ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας προέρχονται κυρίως από εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, με το μεγαλύτερο τμήμα από εργασίες λειτουργικής μίσθωσης (operating leasing). Ανάλυση Εξόδων Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το 9μηνο 2011 μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα 576 εκατ έναντι 603 εκατ το 9μηνο Ανά κατηγορία εξόδων, οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν στα 274 εκατ με υποχώρηση 4% σε ετήσια βάση. Ο αντίστοιχος ρυθμός μείωσης στην Ελλάδα ήταν 5%, ενώ στο εξωτερικό οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (1%). Τα γενικά διοικητικά έξοδα περιορίστηκαν στα 237 εκατ μειωμένα κατά 7% ετησίως, με σημαντική υποχώρηση στην Ελλάδα (-10%), ενώ στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 1%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε σημαντικά στο 48% από 56% το 9μηνο 2010, ενώ εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών διαμορφώνεται στο 52% έναντι 55% πέρυσι. Έξοδο Προβλέψεων Δ% ετησίως Εμπορικής τραπεζικής 124 5% Επενδυτικής τραπεζικής 12-22% Διαχείρισης κεφαλαίων 5-19% Σύνολο % Επιλεγμένα Στοιχεία Κόστους ( εκατ) 9μ 11 Δ% ετησίως Δαπάνες προσωπικού Ελλάδα 202-5% Εξωτερικό 72 1% Σύνολο 274-4% Γενικά διοικητικά έξοδα Ελλάδα % Εξωτερικό 74-1% Σύνολο 237-7% Το ύψος της πρόβλεψης για απομείωση δανείων και απαιτήσεων ανήλθε το 9μηνο 2011 σε 909 εκατ έναντι 402 εκατ το 9μηνο 2010, σημειώνοντας αύξηση 126%. Ως ποσοστό επί του μέσου όρου δανείων, οι προβλέψεις-έξοδο ανήλθαν σε 320 μ.β. (336 μ.β. για την Ελλάδα και 255 μ.β. για το εξωτερικό) από 141 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου το 9μηνο 2010 (108 μ.β. για την Ελλάδα και 267 μ.β. για το εξωτερικό). Επιπλέον, ως αποτέλεσμα του προγράμματος PSI, η Τράπεζα Πειραιώς λογιστικοποίησε απομείωση ύψους εκατ στα αποτελέσματα 9μήνου 2011, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Πρόσφατα Γεγονότα Στις 26 Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) δημοσιοποίησε την αναλυτική μεθοδολογία βάσει της οποίας εκτιμήθηκαν τα αναγκαία κεφαλαιακά περιθώρια για Core Tier I δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων 9%, μαζί με τα αποτελέσματα ανά χώρα. Ειδικά για την Ελλάδα, η ΕΒΑ γνωστοποίησε μόνο, ότι κεφάλαια ύψους 30 δισ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπερκαλύπτουν τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ΕΒΑ αναγκαία κεφάλαια για τη διαμόρφωση του Core Tier I δείκτη στο 9%. Στις 28 Νοεμβρίου 2011, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από την Standard Chartered Bank σχετικά με την απόφασή της να αποσυρθεί από την πιθανή εξαγορά της Piraeus Bank Egypt. Η Standard Chartered Bank δήλωσε ότι η απόφασή της ελήφθη εν όψει του επιδεινούμενου διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και δεν έχει σχέση με οποιοδήποτε εύρημα του νομικού και οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην Piraeus Bank Egypt. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την Piraeus Bank Egypt και από άλλους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίες δεν είχαν αξιολογηθεί ενόσω διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με την Standard Chartered Banκ. Η Τράπεζα προτίθεται άμεσα, μέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί, να διερευνήσει αυτό το ενδιαφέρον και να προχωρήσει σε συζητήσεις με άλλους υποψήφιους. Στο μεταξύ, η Τράπεζα Πειραιώς Αιγύπτου, η οποία αυτόνομα διατηρεί ψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά το Αιγυπτιακό πελατολόγιό της, ως μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011 Σημείωση: Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες της 30 ης Σεπτεμβρίου 2011 της Τράπεζας Πειραιώς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της και θα δημοσιευθούν στον τύπο στις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών - Aύξηση Προβλέψεων - Κεφαλαιακή Θωράκιση Αθήνα - 24 Μαρτίου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου Αποτελέσματα έτους 205 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 205 αυξήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Eνίσχυση Ισολογισμού Αθήνα - 28 Μαΐου 2010 Δηλώσεις Διοίκησης Στην Ελλάδα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ου 3ΜΗΝΟΥ 205 BΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 205 - Καθαρά κέρδη 3μήνου για την Τράπεζα 23 εκατ. Δηλώσεις Διοίκησης «Η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Η Τράπεζα Πειραιώς ισχυροποιείται και με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο Agenda 2020 δεσμεύεται να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας Δηλώσεις Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας

Σημαντική Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ2014 Δηλώσεις Διοίκησης Σημαντική Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 29 Ιουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου της Εμπορικής Τράπεζας Βελτιώνονται τα Μικτά Λειτουργικά Έσοδα Τα αποτελέσματα του Β Τριμήνου (- 190 1 εκατ.) εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα