1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»"

Transcript

1 1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Φ. Λόκκας, Χ. Χαρτώνας, Ι. Χουλιάρας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης

2 Περιεχόμενα 1. Το περίγραμμα της Πράξης Σύντομη περιγραφή της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Γενικές Πληροφορίες Η Διαχρονική Εξέλιξη της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Οικονομικά στοιχεία Πράξης Σύσταση και Λειτουργία της «Κεντρικής Δράσης για το ΤΕΙ Λάρισας» Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου Η σύνθεση της Κεντρικής Δράσης Η στελέχωση της Κεντρικής Δράσης Δράσεις και παραδοτέα Κεντρικής Δράσης Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων Σύσταση και Λειτουργία των 19 ερευνητικών υποέργων Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου ερευνητικών υποέργων Πακέτα εργασίας και παραδοτέα ερευνητικών υποέργων Η σύνθεση των ερευνητικών ομάδων Χρονοπρογραμματισμός πακέτων εργασίας ερευνητικών υποέργων Σύσταση υποέργων προμηθειών Θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες υποέργων προμηθειών Παραδοτέα υποέργων προμηθειών Προϋπολογισμοί υποέργων προμηθειών Διαδικασίες υποστηριξης Διαδικασίες και Διαχειριστική Επάρκεια Επιτροπής Ερευνών Λοιπές Διαδικασίες Υποστήριξης Τροποποίηση τεχνικού δελτίου πράξης Δημιουργία και Δημοπράτηση υποέργου προμηθειών Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών Πληρωμή αμοιβών μελών ερευνητικών ομάδων Διοικητική επαλήθευση δαπάνης Πληρωμή μετακινήσεων μελών ερευνητικών ομάδων Πληρωμή δαπανών προβολής και διαφήμισης Παραλαβή παραδοτέων Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών Δελτία παρακολούθησης προόδου Τροποποίηση συμβάσεων μελών ερευνητικών ομάδων υποέργων

3 Τροποποίηση ερευνητικών ομάδων υποέργων (χωρίς αλλαγή προϋπολογισμού) Πληρωμή προμηθειών Αποτελέσματα της Πράξης Τα αποτελέσματα της Κεντρικής Δράσης Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου της Κεντρικής Δράσης Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Κεντρικής Δράσης Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών υποέργων Διαγραμματική παρουσίαση ποσοστών υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και δεικτών εκροών ερευνητικών υποέργων Τα αποτελέσματα των υποέργων προμηθειών Αξιολόγηση ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαχειριστικές & Υποστηρικτικές Διαδικασίες Προμήθειες Υποέργο 21: Ασώματες Ακινητοποιήσεις Υποέργο 22: Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Δημοσιότητα της Πράξης ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

4 1.1.1 Γενικές Η ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» Πληροφορίες Η Πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ Άξονας Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» & Άξονας Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» & Άξονας Προτεραιότητας 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» Η υλοποίηση του έργου γίνεται στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας και γεωγραφική περιοχή υλοποίησης η περιφέρεια Θεσσαλίας. Η συνολική προτεινόμενη Πράξη διακρίνεται σε (α) Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας και (β) Κεντρική Δράση υποστήριξης, δημοσιότητας και αξιολόγησης. Στην παρούσα φάση, η Πράξη αποτελείται από 19 Ερευνητικά Υποέργα, 1 Υποέργο της Κεντρικής Δράσης και 2 Υποέργα Προμηθειών. Η θεματική προτεραιότητα στην κατηγορία της Πράξης είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. Ιδρυματικός υπεύθυνος της Πράξης είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθηγητής Χρυσάφης Χαρτώνας. Διαχρονική Εξέλιξη της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Η Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ», που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έγινε με το με αρ. πρωτ. 9510/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Το ΤΕΙ Λάρισας υπέβαλλε πρόταση για την Πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ» με το αρ. πρωτ. 1137/ έγγραφο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας. Η πρόταση διακρίνεται στο Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις Ερευνητικών Ομάδων» και στο υποέργο 2 «Κεντρικές Δράσεις». Το Υποέργο 1 απαρτίστηκε από 65 προτάσεις ερευνητικών ομάδων. Το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκε με τα αρ. πρωτ / και 3907/ έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Οι εγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις με τον αντίστοιχο επιστημονικό υπεύθυνο (όπως ορίστηκε τότε) εμφανίζονται στον πίνακα 1.

5 - 4 - Κωδ. Υποέργου Τίτλος Πίνακας 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση οργανικών χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Μελέτη της Χρήσης Αποσταγμάτων Επιλεγμένων Φυτών Ρίγανης στη Διατροφή Ψαριών με Στόχο τη Μείωση του Μικροβιακού Φορτίου της Τροφής τους (Ζωοπλαγκτόν) Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά) Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες Ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγρο-υλικών RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική Εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστημονικός Υπεύθυνος Ζάχος Α. Σαντουρίδης Η. Παπαδόπουλος Ι. Αναστασόπουλος Η. Μουλάς Α. Κρικέλης Β. Νούλας Α. Πετρωτός Κ. ΑδαμόπουλοςΣ. Κακαράς Ι. Ηλιόπουλος Π. Σαμαράς Ν. Γερογιάννης Β.

6 Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC) Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και VIDEO Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων Μαγλαράς Α. Τσουκάτος Κ. Ανθόπουλος Λ. Βέντζας Δ. Καραπούλιος Κ. Φιτσιλής Π. Η ένταξη της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «10 - Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" έγινε με την με αρ. πρωτ / απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ / απόφαση 1 ης τροποποίησης. Η 2 η τροποποίηση της Πράξης έγινε με την με αρ. πρωτ. 619/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Η αποτύπωση στοιχείων για το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, το οποίο έχει υποβληθεί έως τώρα σε έντυπη μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ και παράλληλα ηλεκτρονικά στο Οργανωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την παρακάτω συχνότητα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /2/ /12/ /3/ /7/ /11/ /12/2013 Κατά την τρέχουσα φάση ο κατάλογος με τις ερευνητικές προτάσεις και τον αντίστοιχο επιστημονικό υπεύθυνο εμφανίζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Κωδ. Υποέργου Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος 1 Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Λάρισας Χαρτώνας Χ. 2 Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία Σαντουρίδης Η.

7 GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Μελέτη της Χρήσης Αποσταγμάτων Επιλεγμένων Φυτών Ρίγανης στη Διατροφή Ψαριών με Στόχο τη Μείωση του Μικροβιακού Φορτίου της Τροφής τους (Ζωοπλαγκτόν) Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά) Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες Aνάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγρο-υλικών RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική Εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC) Παπαδόπουλος Ι. Αναστασόπουλος Η. Ζούλφος Κ. Κρικέλης Β. Νούλας Α. Πετρωτός Κ. Αδαμόπουλος Σ. Καραστεργίου Σ. Ηλιόπουλος Π. Σαμαράς Ν. Γερογιάννης Β. Μαγλαράς Α. Καρέτσος Γ. Ανθόπουλος Λ. 17 Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και Βέντζας Δ.

8 κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και VIDEO Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων Ανάπτυξη και εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση οργανικών χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα Λιόλιος Ν. Φιτσιλής Π. Χαϊκάλης Κ. 21 Προμήθειες ασώματων ακινητοποιήσεων Χαρτώνας Χ. 22 Προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης Χαρτώνας Χ. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης είναι η 1/1/2012 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης η 30/11/2015. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 47 (μήνες). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015. Τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των 19 ερευνητικών υποέργων, της Κεντρικής Δράσης και των υποέργων προμηθειών παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Πίνακας 3. Υποέργο Χρονική διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου Επιστημονικός Υπεύθυνος 1 01/10/12-30/11/15 Χαρτώνας Χ. 2 01/10/12-30/09/15 Σαντουρίδης Η. 3 01/10/12-30/09/15 Παπαδόπουλος Ι. 4 01/01/12-31/12/14 Αναστασόπουλος Η. 5 01/06/12-31/05/15 Ζούλφος Κ. 6 01/01/12-31/12/14 Κρικέλλης Β. 7 01/01/12-31/12/14 Νούλας Α. 8 01/12/12-30/11/15 Πετρωτός Κ. 9 01/01/13-31/12/14 Αδαμόπουλος Σ /10/12-30/09/15 Καραστεργίου Σ /01/12-31/12/14 Ηλιόπουλος Π /01/12-31/12/14 Σαμαράς Ν /12/12-30/11/15 Γερογιάννης Β /01/12-31/12/14 Μαγλαράς Α /12/12-30/11/15 Καρέτσος Γ /01/12-31/12/14 Ανθόπουλος Λ /04/12-31/12/14 Βέντζας Δ /04/12-31/12/14 Λιόλιος Ν /08/12-31/07/14 Φιτσιλής Π /01/12-31/12/14 Χαϊκάλης Κ. 21 Χαρτώνας Χ.

9 1.1.3 Οικονομικά Χαρτώνας Χ. στοιχεία Πράξης Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,887, Ευρώ. Τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία της Πράξης αποτυπώνονται στους πίνακες 4, 5 και 6. Πίνακας 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 131:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 1. Άμεσες Δαπάνες 1α. Βάσει παραστατικ ών i. ποσό χωρίς ΦΠΑ , ,2 ii. ΦΠΑ , ,28 2. Έμμεσες Δαπάνες 2α. Βάσει παραστατικ ών i. ποσό χωρίς ΦΠΑ , ,95 ii. ΦΠΑ 2.977, ,57 133: ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ , , , , , , : ΣΥΝΟΛΑ ,00 Η κατανομή της συνολικής δημόσιας δαπάνης Πράξης στα 19 ερευνητικά υποέργα, στο υποέργο της κεντρικής Δράσης και στα υποέργα Προμηθειών, αποτυπώνεται στον πίνακα 5. Πίνακας 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΚΩΔ. Υ/ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

10 - 9-1 Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλαγκτόν) Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης d σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά) Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας και αγρο-υλικών Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα 81511,34 10 Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα 72000

11 1.2.1 Συνοπτική επεξεργασίας εικόνας και video 18 Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Ανάπτυξη και εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα Προμήθειες ασώματων ακινητοποιήσεων Προμήθειες Προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης Προμήθειες ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» Η Κεντρική Δράση στοχεύει στη διεύρυνση υπαρχόντων και στη δημιουργία νέων υποδομών για τη διάχυση / δημοσιότητα αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων είναι κρίσιμη για την ενημέρωση πιθανά επωφελούμενων φορέων της παραγωγής και θα συμβάλει στην εδραίωση και ισχυροποίηση μιας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών προσπαθειών των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και αναγκών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων. Εξ ίσου βασική στόχευση της Κεντρικής Δράσης είναι η δημιουργία διαχειριστικής υποδομής για την απρόσκοπτη εκτέλεση ερευνητικού έργου από ομάδες ερευνητών, η οποία να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και συνεπώς να μειώνει την άσκοπη ανάλωση χρόνου για διεκπεραίωση τακτικών και απαραίτητων ενεργειών, τόσο για την ενδο-επικοινωνία της ομάδας (χάραξη κατευθύνσεων, διαρκής αλληλοενημέρωση επί αποτελεσμάτων και ανάπτυξη ομαδικής προβληματικής), όσο και για την εκπλήρωση τακτικών διαχειριστικών υποχρεώσεων διοικητικής και οικονομικής μορφής. Ωφελούμενοι από την Κεντρική Δράση είναι άμεσα (α) οι συντελεστές μέλη των ερευνητικών ομάδων και (β) η εν γένει επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα (μέσω των δράσεων κοινοποίησης και δημοσιότητας/προβολής). περιγραφή φυσικού αντικειμένου Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του. Ο βασικός στόχος της Κεντρικής Δράσης είναι η παροχή υποστήριξης στις Διοικητικές και Οικονομικές πράξεις του έργου, η Τεχνική υποστήριξη με την ανάπτυξη υποδομής διαχείρισης ερευνητικών έργων (web εφαρμογή), η ανάπτυξη κεντρικών δράσεων προβολής και δημοσιότητας καθώς και η υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης, τόσο εσωτερικής, όσο και εξωτερικής. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις Υποστήριξη του Έργου Καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στις κατηγορίες ασώματες ακινητοποιήσεις, υλικά άμεσης ανάλωσης, έντυπα και γραφική ύλη Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών για προμήθειες: διατήρηση αρχείου διαγωνισμών και των αποτελεσμάτων τους, έλεγχος τήρησης/εκπλήρωσης των όρων των διαγωνισμών Περιοδικές Εκθέσεις οικονομικών δεικτών Εκθέσεις προόδου των υποέργων Ετήσιες (3) εκθέσεις προόδου της Πράξης Απολογιστική Έκθεση στην ολοκλήρωση της Πράξης

12 1.2.2 Η Η Κεντρικός ιστότοτοπος για ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ και συνδεδεμένοι ιστότοποι υποέργων Δράσεις Δημοσιότητας Δύο (2) Ημερίδες Ιστοσελίδες ημερίδων Αξιολόγηση της Πράξης Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεύχος Εξωτερικής Αξιολόγησης Τελική Έκθεση Αξιολόγησης σύνθεση της Κεντρικής Δράσης Οι ανθρώπινοι πόροι που προβλέφθηκαν για την «Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Λάρισας» είναι Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πράξης Δύο (2) διοικητικοί/οικονομικοί σύμβουλοι 36μηνης απασχόλησης έκαστος Τρεις (3) τεχνικοί σύμβουλοι 12μηνης απασχόλησης έκαστος Έξι (6) μέλη Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης με διάρκεια απασχόλησης 2 ανθρωπομήνες έκαστος Τρία (3) μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης Πράξης με διάρκεια απασχόλησης 2 ανθρωπομήνες έκαστος Η ανάπτυξη της Πράξης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας δημιούργησε θέσεις απασχόλησης σε υποστηρικτικές δραστηριότητες της Πράξης (Τεχνικοί, Οικονομικοί και Διοικητικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Αξιολόγησης) όπως εκτιμώνται στον πίνακα 7. Πίνακας 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ * ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 501 Θέσεις Εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 9 στελέχωση της Κεντρικής Δράσης Η Κεντρική Δράση στελεχώθηκε με διαδικασίες ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια των δράσεων «Υποστήριξης του Έργου» και «Δράσεων Δημοσιότητας», προκηρύχτηκε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (691/ ) για τις δύο θέσεις «Διοικητικών & Οικονομικών Συμβούλων» και 3 θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων». Σύμφωνα με την αξιολόγηση και τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (124/ ), προσλήφθηκαν οι κ.κ. Τσιλίκα Κυριακή και Κόκκορα Μαρία για τις θέσεις «Διοικητικών & Οικονομικών Συμβούλων» με έναρξη δραστηριοτήτων από 1/12/2012. Με την ίδια απόφαση του Ειδικού Επταμελούς της Ε.Ε.Ε. προσλήφθηκε ο κ. Κριτσιμάλλης Αγαθοκλής για τη θέση του «Τεχνικού Συμβούλου» με έναρξη δραστηριοτήτων από 1/1/2013. Οι άλλες δύο θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων» κρίθηκαν άγονες και επαναπροκηρύχτηκαν. Oι θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων» πληρώθηκαν με απόφαση του Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (128/ ) από τους κ.κ. Σωμαρά Χρήστο και Χατζηαβραάμ Νίκο με έναρξη δραστηριοτήτων από 1/2/2013. Μετά την παραίτηση του κ. Σωμαρά στις 4/4/2013, η μια θέση «Τεχνικού Συμβούλου» επαναπροκηρύχθηκε. Μετά και από την επανάληψη της προκήρυξης κρίθηκε άγονη και αποφασίστηκε να μη γίνει πλέον επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τον Ιανουάριο του Λόγω της παραίτησης και των κ.κ. Κριτσιμάλλη Αγαθοκλή και Χατζηαβραάμ Νίκου στις 16/10/2013 και 24/10/2013 αντίστοιχα, δύο νέες θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων» προκηρύχτηκαν στις 9/12/2013, οι οποίες καλύπτουν και την θέση που ήταν να προκηρυχτεί από τον Ιανουάριο του Σύμφωνα με την αξιολόγηση και τη σχετική απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (21/ ) προσλήφθηκε ο κ. Σωμαράς Χρήστος και η κ. Εμμανουήλ Μαρία-Χρυσοβαλάντου με έναρξη

13 δραστηριοτήτων από 27/01/2014. Η λίστα των εξωτερικών συνεργατών με την προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες όπως διαμορφώνεται στην παρούσα φάση παρουσιάζεται στον πίνακα 8. Πίνακας 8. Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡ/ ΜΗΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΛΙΚΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΜΑΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ,5 14,75 12,75 ΣΥΝΟΛΟ 108 Στα πλαίσια της δράσης «Αξιολόγηση της Πράξης» δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης (αρ. πρωτ. 1435/ ). Με την υπ αριθμ. 20/ απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΕ, ως εσωτερικοί αξιολογητές της Πράξης επιλέχθηκαν οι κ.κ. Λόκκας Φ., Χουλιάρας Ι. για το 2013, Προβίδας Ε., Βραχνάκης Μ. για το 2014, και Πλαγεράς Π. και Βασιλάκογλου Ι. για το Τα μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για την αξιολόγηση της Πράξης με την προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες στην παρούσα φάση παρουσιάζονται στον πίνακα 9. Πίνακας 9. Α/Α ΘΕΣΗ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΛΟΚΚΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2013) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2013) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΒΙΔΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014) ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΓΕΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2015) 2 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2015) 2

14 1.2.4 Δράσεις Χρονοπρογραμματισμός Α/Α ΘΕΣΗ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 18 και παραδοτέα Κεντρικής Δράσης ΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗ 3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 1. Καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στις κατηγορίες ασώματες ακινητοποιήσεις, υλικά άμεσης ανάλωσης, έντυπα και γραφική ύλη 2. Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών για προμήθειες: διατήρηση αρχείου διαγωνισμών και των αποτελεσμάτων τους, έλεγχος τήρησης/εκπλήρωσης των όρων των διαγωνισμών 3. Περιοδικές Εκθέσεις οικονομικών δεικτών 4. Εκθέσεις προόδου των υποέργων 5. Ετήσιες (3) εκθέσεις προόδου της Πράξης 6. Απολογιστική Έκθεση στην ολοκλήρωση της Πράξης 7. Κεντρικός ιστότοτοπος για ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ και συνδεδεμένοι ιστότοποι υποέργων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 1. Δύο (2) Ημερίδες 2. Ιστοσελίδες Ημερίδων «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 1. Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης 2. Τεύχος Εξωτερικής Αξιολόγησης 3. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Δράσεων Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (σε τρίμηνα) Ενέργειες ο 2 ο 3 ο 4 ο 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 1. «Υποστήριξης του Έργου» 2. «Δράσεις Δημοσιότητας» 3. «Αξιολόγηση της Πράξης» 1.3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 19 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι 19 ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ - ΤΕΙ Λάρισας», προέρχονται από όλες τις θεματικές περιοχές

15 1.3.1 Συνοπτική και εργάζονται με σκοπό την αναβάθμιση της έρευνας, με την ανάληψη και περαίωση ερευνητικού έργου σε διευρυμένα επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Οι ερευνητικές ομάδες περιλαμβάνουν ερευνητές από τα περισσότερα τμήματα του Ιδρύματος δίνοντας στις ερευνητικές δράσεις ένα πολύπλευρο χαρακτήρα, ο οποίος καλύπτει όλες τις θεματικές περιοχές. Ωφελούμενοι από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι, άμεσα η ίδια η επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα η κοινότητα των μελών ΕΠ, αλλά και, δια των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, η ευρύτερη κοινότητα και οι μονάδες παραγωγής και οι επιχειρήσεις. Άμεσα ωφελούμενοι είναι επίσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι συμμετέχουν σε προτεινόμενα ερευνητικά προγράμματα, μέσω των οποίων μπορεί να προωθηθεί παράλληλα και η διδακτορική τους έρευνα. περιγραφή φυσικού αντικειμένου ερευνητικών υποέργων Υποέργο 2 : «Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία». Το έργο αφορά στη διερεύνηση, τον προσδιορισμό και την κατανόηση των αναδυόμενων ρόλων που αναλαμβάνουν τα στελέχη λογιστικής και χρηματοοικονομικής στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Αρχικά θα εξερευνηθούν οι ρόλοι τους καθώς και οι ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με αυτούς στο οργανωσιακό περιβάλλον. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι δεξιότητες και ικανότητες που καλλιεργούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πεδία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η συγκριτική θεώρηση των απαιτήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον με τις προσφερόμενες από την εκπαίδευση δεξιότητες και ικανότητες θα αποκαλύψει πιθανά δυνατά και αδύναμα σημεία των συναφών υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη πρότασης πολιτικής (π.χ. πρόγραμμα σπουδών) η οποία θα συμβάλλει στη σύγκλισή τους. Η υλοποίηση του έργου θα στηριχθεί στη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας πεδίου, μέσω ερωτηματολογίων στο οργανωσιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Υποέργο 3 : «GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του» Σκοπός του υποέργου είναι να επινοηθεί ένα σύνολο έξυπνων και αμιγώς οικολογικών επίπλων που να παρέχουν καλύτερη εμπειρία της σπιτικής ζωής χωρίς να υπερφορτώνονται οι χρήστες με τεχνολογία και να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία από τις ιδέες. Η κεντρική ιδέα είναι να βελτιωθεί ο σημερινός τρόπος λειτουργίας μέσα στο σπίτι όσον αφορά στο έπιπλο αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες τόσο κατά την κατασκευή και ιχνηλασιμότητα υλικών και τελικών προϊόντων, όσο και κατά τη χρήση αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται ή και θα ενισχύεται ο φυσικός τρόπος ζωής και η ευχρηστία από κάθε πιθανή ομάδα χρηστών (ηλικιωμένων, παιδιών, ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α.) Το έργο : είναι το πρώτο σε παγκόσμια βάση που επιχειρεί την κατασκευή τελικού προϊόντος έξυπνου και ταυτόχρονα οικολογικού ακολουθεί δομημένη μεθοδολογία ανάπτυξης νέων προϊόντων (κατά Ulrich & Eppinger), ενισχύει την πράσινη επιχειρηματικότητα προωθεί την τεχνολογία, την καινοτομία και εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή των καταναλωτών σε προϊόντα καθημερινής κι άμεσης χρήσης. Επιπλέον, οι λύσεις που θα προκύψουν θα δώσουν νέα πνοή στον παραδοσιακό κλάδο ξύλου επίπλου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την παγκόσμια οικονομική κρίση κι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Υποέργο 4 : «Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλαγκτόν)». Στην ΚΕΟ και ΟΕΣ θα εργασθούν γεωπόνοι, χημικοί, βιολόγοι και σπουδαστές τεχνολογίας γεωπονίας προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης επιλεγμένων κλώνων ρίγανης με

16 αυξημένη περιεκτικότητα σε ριγανέλαιο για την απολύμανση ζωντανής τροφής ψαριών (ζωοπλακτόν). Οι κλώνοι ρίγανης θα αναλυθούν ως προς τα χημικά συστατικά τους και οι πλέον σημαντικοί θα συμπεριληφθούν σε in vitro και in vivo δοκιμές έναντι συγκεκριμένων παθογόνων του ζωοπλακτόν. Η ταυτοποίηση των πλέον σημαντικών απο αυτούς θα γίνει με μοριακές μεθόδους. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων θα ανακοινωθούν σε συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά Υποέργο 5 : «Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής». Η βιταμίνη D είναι το μοναδικό απαραίτητο συστατικό που δεν περιέχεται σε επαρκείς ποσότητες σε μια ισορροπημένη διατροφή. Κύρια πηγή της είναι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία που όμως ενέχει πιθανούς κινδύνους. Η έλλειψη βιταμίνης D σχετίζεται με παθήσεις των οστών και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Η αβιταμίνωση D είναι πραγματική επιδημία σε πολλές χώρες. Υπολογίστηκε ότι η ημερήσια λήψη 1000 IU βιταμίνης D θα μπορούσε να ελαττώσει κατά 14-20% την εμφάνιση καρκίνων στην Ευρώπη. Ο εμπλουτισμός των τροφίμων με βιταμίνη D προβάλει ως αναγκαιότητα. Η πρόταση αφορά τη μελέτη της επάρκειας του ελληνικού πληθυσμού ως προς τη βιταμίνη (vitamin D status) και τη συσχέτιση με την εμφάνιση ασθενειών του ανοσοποιητικού και των οστών. Επίσης την ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων εμπλουτισμένων με βιταμίνη D για την καταπολέμηση της αβιταμίνωσης. Υποέργο 6 : «Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά)». Οι ιοί της γρίπης αποτελούν τους αιτιολογικούς παράγοντες οξείας επιδημικής νόσου του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου. Λόγω της ταχείας γονιδιακής εξέλιξης των ιών της γρίπης και της αυξημένης παθογένειας που παρατηρείται σε στελέχη τύπου Α του ιού, ως αποτέλεσμα γενετικών και αντιγονικών διαδικασιών, η νόσος της γρίπης αποτελεί παγκοσμίως μια σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Το αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης περιλαμβάνει την εργαστηριακή μελέτη, απομόνωση και ταυτοποίηση ιών της νέας γρίπης από πληθυσμό της κεντρικής Ελλάδος. Η απομόνωση των ιών από κλινικά δείγματα θα επιτευχθεί σε ευαίσθητες κυτταρικές σειρές και εμβρυοφόρα αυγά και θα υπάρχει η δυνατότητα για την πλήρη αντιγονική ανάλυση των απομονωθέντων ιών και την σύγκριση τους με στελέχη του εμβολίου. Περεταίρω, σε όλα τα απομονωθέντα στελέχη του ιού θα πραγματοποιηθεί γενετική ανάλυση συγκεκριμένων γονιδιακών τμημάτων με σύγχρονες τεχνικές μοριακής βιολογίας και γενετικής με σκοπό την εξακρίβωση της μοριακής επιδημιολογίας και της εξελικτικής πορείας των ιών της γρίπης του ανθρώπου καθώς και την ταυτοποίηση στελεχών του ιού που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε αντιϊικά φάρμακα. Υποέργο 7 : «Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες» Μελέτη της έκφρασης της σεργλυκίνης σε υγιή και νεοπλασματικά δείγματα ιστών και καρκινικών κυτταρικών σειρών σε γονιδιακό επίπεδο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο με μεθόδους ανοσοαποτύπωσης, ανοσοϊστοχημείας και μοριακής βιολογίας. Συσχέτιση της έκφρασής της σεργλυκίνης στους όγκους με κλινικοπαθολογικά ευρήματα, την πρόγνωση και επιβίωση των ασθενών σε αρχειακό υλικό. Η έκφραση, ο εντοπισμός και ο βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την προσκόλληση και μετανάστευση καθώς και στην ωρίμανση και έκκριση διαφόρων μορίων θα μελετηθεί σε αντίστοιχες φυσιολογικές και νεοπλασματικές σειρές. Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης που εκκρίνεται από νεοπλασματικά κύτταρα με το σύστημα του συμπληρώματος, της τροποποίησης της δραστικότητάς του και της επίδρασης στην κυτταρική λύση των νεοπλασματικών κυττάρων που επάγεται από το συμπλήρωμα κατά τη χορήγηση θεραπευτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων. Έλεγχος του ρόλου της σεργλυκίνης στη μετάπτωση των καρκινικών κυττάρων από επιθηλιακό σε μεσεγχυματικό φαινότυπο [Epithelial Mesenchymal Transition, (ΕΜΤ)] στον μεταστατικό καρκίνο, με υπερέκφραση ή καταστολή των γονιδίων και επίδρασή τους στη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων με τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας. Μελέτη της αλληλεπίδρασης της σεργλυκίνης

17 με την οστεοπρωτεγερίνη (OPG) και τον RANKL και της επίδρασής της στην διαφοροποίηση των οστεοκλαστών Υποέργο 8 : «Ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγρο-υλικών». Η παρούσα ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται στην ολική αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείου, που αποτελούν ένα από τα πλέον ρυπογόνα απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, σύμφωνα με την αρχή Zero Discharge, στρατηγική πλέον και κεντρική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της αξιοποίησης θα είναι να χρησιμοποιηθεί ολικά η μάζα του αποβλήτου για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων με άξονες: α)την παραγωγή βιο-δραστικών νανοσωματιδίων πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Ως αντιοξειδωτικά πρόσθετα στην βιομηχανία τροφίμων από στην φαρμακευτική βιομηχανία ως παράγοντες μείωσης της χοληστερόλης, αντικαρκινικής δράσης και επίδρασης στην καλύτερη πρόσληψη της ινσουλίνης στην περίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου Β. και τέλος από την βιομηχανία αγροχημικών ως βιο-φυτοπροστατευτικά προϊόντα. β) Την παραγωγή συμπυκνωμένου, διαυγούς και αποσμημένου υδρολιπάσματος το οποίο να είναι ελεύθερο των πολυφαινολών, που εμφανίζουν φυτοτοξικές ιδιότητες, ώστε να μπορεί να διαβιβαστεί με ευκολία και ασφάλεια στην καλλιέργεια μέσω συστήματος υδρολίπανσης με σταλάκτες συμβάλλοντας στην αειφορική διαχείριση του αποβλήτου. γ) Την αναερόβια γαλακτική ζύμωση αποφαινολοποιημένου αποβλήτου σε ανάμιξη με κατάλληλα αγρουλικά για παραγωγή ενσιρώματος ζωοτροφής π.χ. υπολείμματα καλλιεργειών ή αλευροβιομηχανίας και με χρήση διάφορων τύπων γαλακτικών καλλιεργειών. δ) Την ζύμωση του συμπυκνωμένου, διαυγούς και από-φαινολοποιημένου αποβλήτου για παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτεΐνης ή πολυσακχαρίτη τζελάνης (gelan gum). Υποέργο 9 : «RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας» Για τον κλάδο της συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι, η μεταβλητότητα των πρώτων υλών (χαρτιά συσκευασίας) με ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό ανακυκλωμένων ινών είναι ένα πολύ συνηθισμένο τεχνικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυσκολία στην πρόβλεψη των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς προϊόντων χαρτιού από ετερογενείς πρώτες ύλες με μεγάλα ποσοστά ανακυκλωμένων ινών βάζει πολλούς περιορισμούς στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή τους σαν υλικά συσκευασίας. Λύση στο πρόβλημα αυτό αναμένεται να δώσει μια αναλυτική ποιοτική περιγραφή των πρώτων υλών που θα βασίζεται σε νέα/καινοτόμα μεθοδολογία. Οι ειδικότεροι σκοποί της έρευνας είναι: (α) να περιγράψει και να κατηγοριοποιήσει όλες τις ποιότητες χαρτιού που είναι διαθέσιμες στην Ελληνική και ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή αγορά για την παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού (β) να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τεχνικές πληροφορίες μετά από μετρήσεις των ιδιοτήτων όλων των διαθέσιμων χαρτιών στις ελληνικές επιχειρήσεις κυματοειδούς χαρτονιού (γ) να δημιουργήσει μοντέλα προβλέψεων των σημαντικότερων ιδιοτήτων και συμπεριφοράς των χαρτιών με βάση τα χαρακτηριστικά και τα ποσοστά των διαφόρων τύπων ινών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους (δ) να δημιουργήσει κατάλληλα συστήματα λήψης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου που θα εξυπηρετούν την χρησιμοποίηση των κατάλληλων χαρτιών για την παραγωγή συσκευασίας με μειωμένο κόστος και ικανά επίπεδα αντοχής. Υποέργο 10 : «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου» Αν και το ξύλο αποτελεί ιδανικό υλικό για την κατασκευή επίπλων εσωτερικού χώρου, δε συμβαίνει το ίδιο και για τα έπιπλα εξωτερικού χώρου. Το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνει υγρασία από το περιβάλλον και να διογκώνεται ή να αποβάλει υγρασία προς την ατμόσφαιρα και να ρικνώνεται. Η συμπεριφορά αυτή προκαλεί στα έπιπλα διόγκωση το χειμώνα και

18 ρίκνωση το καλοκαίρι. Η επαναλαμβανόμενη μεταβολή των διαστάσεων, φθείρει τα έπιπλα, χαλαρώνει τις συνδέσεις και καταστρέφει τις επικαλύψεις. Με το προτεινόμενο ερευνητικό έργο υιοθετείται μια καινοτόμος διαδικασία προληπτικού χειρισμού των επίπλων με μίγμα φυσικών ελαίων και συντηρητικών, εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου συναρμολόγησης και συγκόλλησης και εφαρμογή της τελικής επικάλυψης του επίπλου. Στόχος είναι να παραχθούν έπιπλα εξωτερικού χώρου τα οποία: α) δε θα επηρεάζονται από τις συνηθισμένες για το μεσογειακό κλίμα εναλλαγές των κλιματικών συνθηκών, β) θα έχουν σταθερές διαστάσεις γ) δε θα απαιτούν συχνή συντήρηση και βαφή δ) θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ε) θα αποκλείεται η προσβολή τους από μύκητες σήψης ή έντομα. Απώτερος σκοπός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η προστασία της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικής χρήσης οικολογικών υλικών, όπως είναι το ξύλο και τα έλαια, παράλληλα προς την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων (επίπλων). Υποέργο 11: «Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων». Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου χωρίζεται σε δύο σκέλη και αφορά στην ανάπτυξη και συνδυασμένη εφαρμογή δύο σύγχρονων και φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον μεθόδων : α. της βιοακουστικής και β. της βιολογικής καταπολέμησης. Οι δύο αυτές μέθοδοι εντάσσονται στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Προστασίας των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων (ΑΓΠ). Η πρώτη (βιοακουστική) αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό εντόμων μέσα στους σωρούς ΑΓΠ(σπόροι, άλευρα κ.α.) μέσω της αναγνώρισης του ηχητικού σήματος που παράγεται κατά την κίνηση και το μεταβολισμό τους. Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι η επεξεργασία αυτού του σήματος, το οποίο θεωρείται ένα είδος «ηχητικής ταυτότητας», ώστε να επιτευχθεί όχι μόνο αναγνώριση του είδους του εντόμου, αλλά ταυτοποίηση του σταδίου ανάπτυξης του και εκτίμηση του πληθυσμού του. Η δεύτερη μέθοδος (βιολογική καταπολέμηση) αφορά στη χρησιμοποίηση ωφελίμων εντόμων (παρασιτοειδών) για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων - εχθρών. Συγκεκριμένα, θα γίνει μελέτη βιο-οικολογικών χαρακτηριστικών στο εργαστήριο (διάρκεια ανάπτυξης, διάρκεια ζωής, γονιμότητα, ικανότητα αναζήτησης, πίνακες ζωής κ.α.) και αξιολόγηση τους ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης σε τεχνητά οικοσυστήματα (στο εργαστήριο). Σκοπός της προτεινόμενης πρότασης είναι η εργαστηριακή μελέτη συγκεκριμένων παρασιτοειδών ώστε να δοθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την ικανότητα τους να ελέγχουν αποτελεσματικά τα έντομα εχθρούς. Υποέργο 12 : «ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας». Στο προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού παρακολούθησης και προσομοίωσης (monitoring and modeling system) για την αξιολόγηση της υδρολογικής, περιβαλλοντικής, οικολογικής και κοινωνικοοικονομικής δυναμικής σε λεκάνες απορροής λιμνών ή υγροβιότοπους και διαχείρισης των υδατικών πόρων τους το οποίο θα αποτελείται από μια σειρά διασυνδεδεμένων (ή συζευγμένων) μοντέλων μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο προσομοίωσης (common simulation framework). Το προτεινόμενο σύστημα προσομοίωσης θα αναπτυχθεί ως ένα γενικό εργαλείο για οποιοδήποτε λεκάνη απορροής αλλά θα εφαρμοστεί στην λεκάνη απορροής της υπό ανασύσταση λίμνης Κάρλας. Η προτεινόμενη έρευνα θα αντλεί μέσω ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών με GSM-πομποδέκτες διάφορες κλιματολογικές μετρήσεις στο πεδίο εφαρμογής της και θα διαμορφώσει εργαστηριακές αναλύσεις συλλογής περιβαλλοντικών και οικολογικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη χρήση διάφορων ιστορικών αρχειοθετημένων στοιχείων. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του συστήματος θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα κλιματολογικά και υδρολογικά σενάρια καθώς επίσης και στρατηγικές διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής της λεκάνης απορροής. Σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου έρευνας και πειραματισμού (test bed) για υδρολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες με σκοπό την εύκολη και γρήγορη λήψη μετρήσεων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των υδροβιοτόπων.

19 Υποέργο 13 : «SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού» Το πλαίσιο εργασίας θα προκύψει μέσα από τη διερεύνηση και τη συνδυαστική εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης που θα αποτελέσουν και αντίστοιχα πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη ενός έργου που επικεντρώνεται στη βελτίωση της Μηχανικής των Απαιτήσεων. Το πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν συνδυαστικά τεχνικές ανάλυσης που υποστηρίζουν: (i) αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθεί ή ενδιαφέρεται να ακολουθήσει μια εταιρεία κατά τη διαδικασία της Μηχανικής των Απαιτήσεων, (ii) χρονικό προγραμματισμό και προγραμματισμό των απαραίτητων πόρων, (iii) εκτίμηση/αξιολόγηση του κόστους και των κινδύνων και (iv) μέτρηση/αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων. Υποέργο 14 : «Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην θεωρητική ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος» Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει σε δύο βασικά θέματα: Στη διερεύνηση των σύνθετων μονωτικών διατάξεων και ιδιαίτερα των διακένων αέρα με και χωρις διάφραγμα με στόχο τη βελτιστοποίηση και την πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς τους. Η διερεύνηση θα γίνει με θεωρητική-μαθηματική ανάλυση, με ανάλυση με προσομοίωση και με πειραματική διαδικασία και θα βασίζεται στα αποτελέσματα των φαινόμενων της γείωσης, του ρεύματος Corona και του διαφράγματος. Με το συνδιασμό και τη σύγκριση των θεωρητικών και των πειραματικών αποτελεσμάτων θα γίνει προσπάθεια διατύπωσης μοντέλων πρόβλεψης και βελτιστοπίησης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα με ή χωρίς διαφράγμα, όταν καταπονούνται με τάσεις συνεχείς, εναλλασσόμενες, ή κρουστικές. Στην αναδιατύπωση του κανόνα του ρεύματος Corona (επίδραση του ρεύματος Corona στην διάσπαση) και την προσπάθεια μετατροπής του κανόνα σε θεώρημα με μαθηματική απόδειξη. Τα αποτελέσματα θα έχουν απώτερο στόχο τη διερεύνηση διατάξεων ελέγχου του φαινομένου Corona και των διασπάσεων των διακένων με σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση παραγωγής όζοντος στην ατμόσφαιρα και δημιουργίας παρασίτων στις τηλεπικοινωνίες. Άλλες αναμενόμενες επιπτώσεις θα είναι η βελτίωση συστημάτων καθαρισμού του αέρα από οσμές και μικροσωματίδια, καθώς και συστημάτων παραγωγής όζοντος και ηλεκτροστατικής βαφής. Υποέργο 15 : «Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα» Με την υλοποίηση του υποέργου θα σχεδιασθούν, θα μελετηθούν και θα υλοποιηθούν κατανεμημένες/αποκεντρωμένες μέθοδοι που, μέσω αυτο-οργάνωσης, αυτο-διαμόρφωσης και συνεργασίας μεταξύ των ασύρματων συσκευών θα εξασφαλίζουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Επίσης θα μελετηθούν τεχνικές για την ασφαλή ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων από κακόβουλη χρήση. Ζητήματα βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των κεραιών και της διάδοσης των Η/Μ κυμάτων θα προσεγγισθούν με χρήση κατάλληλων μαθηματικών τεχνικών και εργαλείων προσομοίωσης. Τέλος θα μελετηθεί το ζήτημα της βέλτιστης διαχείρισης του διαθέσιμου φάσματος υπό περιορισμούς παρεμβολών. Υποέργο 16 : «Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC)» Οι ψηφιακές πόλεις αναπτύσσονται παγκοσμίως από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και συνθέτουν σήμερα μια σημαντική παγκοσμιοποιημένη αγορά, με περίπου 100 πόλεις, καθώς και ένα νέο πεδίο έρευνας πολλών διαφορετικών θεματικών. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου πρόκειται να διερευνηθεί, προσδιοριστεί και διαμορφωθεί μια κοινή (common) Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική (Enterprise Architecture), η οποία να καλύπτει τις ανάγκες και να τηρείται από το σύνολο των διαμορφούμενων ψηφιακών πόλεων (digital cities). Μέσω της προσπάθειας προσέγγισης στην κοινή επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, πρόκειται να απαντηθούν τα ακόλουθα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: Ο προσδιορισμός των προκλήσεων, του εύρους και των κινδύνων ενός έργου ψηφιακής πόλης. Η διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής και φυσικής αρχιτεκτονικής

20 Η αναγνώριση των επιχειρηματικών μοντέλων που είναι κατάλληλα για την υλοποίηση μιας βιώσιμης ψηφιακής πόλης. Ο υπολογισμός του μεγέθους, των όρων και των αρχών σύνθεσης και λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου σε μια ψηφιακή πόλη. Η επιλογή της κατάλληλης σήμανσης (tags) για το κοινωνικό δίκτυο και διαδικασιών άντλησής τους (tag mining). Η διαμόρφωση ενός μοντέλου αξιολόγησης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού δικτύου για την ψηφιακή πόλη. Υποέργο 17 : «Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και video» Το Ερευνητικό Υποέργο θα αναπτύξει ένα ευφυές σχήμα καταγραφής κυκλοφοριακού φορτίου και ροής σε οδικά σταυροδρόμια με Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και video. Το software θα ελεγχθεί σε συγκεκριμένες εικόνες / video που προσομοιώνουν συγκοινωνιακά προβλήματα, με σκοπό μία embedded ευφυή τροχαία camera. Πέραν τούτου θα αναπτύξουμε σαν software εφαρμογής ένα software καταγραφής, ένα νέο οπτικό συσχετιστή ταχύτητας πολλαπλών αυτοκινήτων σαν κυκλοφοριακό εργαλείο. Θα παρουσιάσουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων αυτοκινήτων. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από κυκλοφοριακά video και να προσομοιώσουμε πραγματικά προβλήματα σε σταυροδρόμι. Ο έλεγχος κυκλοφορίας σε σταυροδρόμια είναι δύσκολος γιατί συγκεντρώνει πολλαπλές κυκλοφοριακές καταστάσεις συν τη γεωμετρική πολυπλοκότητα του κόμβου. Συμπεριλαμβάνουμε προβλήματα εστίασης και φίλτρων σε εικόνες κυκλοφοριακών θεμάτων με κάποιες προσεγγίσεις σε νυχτερινή όραση και σε τεχνικές εστίασης. Το τελικό software προσφέρεται για ενσωματωμένες (embedded) εφαρμογές και σε μία ευφυή τροχαία camera. Τα εργαστήρια Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Βέντζας Δ), Βάσεων Δεδομένων και Επεξεργασίας Video του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αν. Καθηγητής Κατσαβουνίδης Ι) θα συνεργαστεί για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βελτιστοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υποέργο 18: «Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων» Η μελέτη και η υλοποίηση συνεργίας που προκύπτει από τη σύγκλιση ενός σημαντικού τομέα της Τεχνολογίας Λογισμικού (Έλεγχος Προγραμμάτων - Software Testing) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) με εργαλεία την Ποιοτική Συλλογιστική και τους Γενετικούς Αλγόριθμους (Qualitative Reasoning and Genetic Algorithms) θα έχει ως αποτέλεσμα ένα εργαλείο κατανόησης της λειτουργίας και ελέγχου ενός λογισμικού τόσο για τους αρχάριους προγραμματιστές όσο και για τους μηχανικούς ελέγχου. Το εν λόγω εργαλείο αποτελεί τη βασική συνιστώσα ενός υποστηρικτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης από απόσταση (e-learning) πάνω στο νευραλγικό αυτό γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού. Υποέργο 19: «Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων» Στόχος του υποέργου «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» είναι να χρησιμοποιηθούν τεχνικές επεξεργασίας και αναπαράστασης γνώσης, η οποία σχετίζεται με έργα ανάπτυξης λογισμικού (software projects), με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συνθηκών υλοποίησης ενός έργου (δηλαδή, τη βέλτιστη επιλογή της ομάδας έργου, των πόρων που θα διατεθούν, του περιβάλλοντος υλοποίησης του έργου κλπ). Η γνώση εξετάζεται μέσα στο περιβάλλον που τη δημιουργεί και τη χρησιμοποιεί. Η γνώση μπορεί να είναι ρητή ή άρρητη και να προέρχεται από πηγές εντός και εκτός του έργου και του οργανισμού (π.χ. το ιστορικό και η διάρθρωση του οργανισμού, το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι, τα παραδοτέα έργων, οι πολιτικές του οργανισμού, οι επικοινωνίες ανάμεσα στα μέλη των ομάδων του κλπ). Η

2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» 2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Μ. Βραχνάκης, Ε. Προβίδας, Χ. Χαρτώνας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ερευνητικού Έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ερευνητικού Έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ερευνητικού Έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας 9/11/2015 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Χ. ΧΑΡΤΩΝΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Α1. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. Χάρτης σημείων αξιολόγησης πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. Χάρτης σημείων αξιολόγησης πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ «Κεντρική δράση» και α/α «01», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383566 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Χάρτης σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Τηλ.: 2410 684 713 Πληροφορίες: κα. Ε. Κοτίτσα Λάρισα 18-09-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ459-ΤΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ459-ΤΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Πλαίσιο Το Πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτότητα της Δράσης Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 17/12/2014 Α.Π. : Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 17/12/2014 Α.Π. : Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:05:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΥΤΥ9-ΙΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383566» Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Υποέργο 01.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

«ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΘΠ 1 «Δραστηριότητες έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα ερευνών» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (12/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ39-ΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ39-ΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ39-ΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-58Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-58Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-ΡΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-ΡΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-Τ5Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-Τ5Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-Τ5Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-ΘΜΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-ΘΜΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο: 2 Τίτλος: «Δημιουργία και Αξιολόγηση Εικονικού Χώρου Εργαστηριών Ηλεκτρονικής» Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Υποέργο: 2 Τίτλος: «Δημιουργία και Αξιολόγηση Εικονικού Χώρου Εργαστηριών Ηλεκτρονικής» Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 2 Τίτλος: «Δημιουργία και Αξιολόγηση Εικονικού Χώρου Εργαστηριών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2007) 5332/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου "

2. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2007) 5332/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45221 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 26/09/2016 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sid=119i499i1288i646i491458&jscript=1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-1ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-1ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΜΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΜΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΜΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα