LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS"

Transcript

1 LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo do plano π con e. b = 0 b > a b = a b < a π PASA POLO VÉRTICE π NON PASA POLO VÉRTICE punto circunferencia recta b = 0 b > a b = a b < a π PASA POR EL VÉRTICE punto punto recta V dos rectas que se cortan en V π NO PASA POR EL VÉRTICE circunferencia elipse parábola hipérbola Páxina. Determina as ecuacións dos seguintes lugares xeométricos: a) Mediatriz do segmento de extremos A(, ), B(7, ). Comproba que é unha recta perpendicular ao segmento no seu punto medio. b) Circunferencia de centro O(, ) e raio. Comproba que pasa pola orixe de coordenadas. c) Bisectrices dos ángulos formados polas rectas: r : x + y + = 0 r : x y + 6 = 0 Comproba que as bisectrices son dúas rectas perpendiculares que se cortan no mesmo punto ca r e r.

2 a) Los puntos X (x, y) deben cumplir dist (X, A) = dist (X, B): (x + ) + (y + ) = (x 7) + (y ) Elevamos al cuadrado y desarrollamos: x + 0x + + y + 6y + = x x + + y y + 0x + x + 6y + y + 0 = 0 8 x + 8y 6 = 0 x + y = 0 8 y = x + El punto medio de AB es M(, ) que, efectivamente, está en la recta (pues verifica la ecuación). La pendiente de la recta es m r =, y la del segmento es: ( ) m AB = = = 7 ( ) Cumplen que m r m AB = ( ) ( ) = 8 AB r b) Los puntos X(x, y) son tales que: dist (X, O) = 8 (x + ) + (y ) = 8 x + 6x + + y 8y + 6 = 8 8 x + y + x 8y + = 8 x + y + x 8y = 0 c) Son los puntos X (x, y): x + y + dist (X, r ) = dist (X, r ) 8 = 6 x y + 6 Se dan dos casos: (x + y + ) = 6 (x y + 6) (x + y + ) = 6 (x y + 6) Son dos rectas: b : ( ) x + ( + ) y + 6 = 0 Sus pendientes son: m = b : ( + ) x + ( ) y = 0 m = m m = = = 8 b b 6 Calculamos el punto de corte de las rectas iniciales y comprobamos que está también en ambas bisectrices: r : x + y + = 0 8 y = x r : x y + 6 = 0 ( 6 ) + 6 ( + 6 ) x + 0x = 0 8 x = 8 x = x ( x ) + 6 = 0 8

3 UNIDADE Luego: y = ( ) = 7 El punto de corte es (, 7), que se puede comprobar fácilmente que está en b y b sustituyendo en sus ecuaciones respectivas: b : ( ) ( ) + ( + ) = = = 0 b : ( + ) ( ) + ( ) = = = 0 Por tanto, b y b son dos rectas perpendiculares que se cortan en el mismo punto que r y r. 6 6 Páxina 7. Indica a ecuación da circunferencia de centro (, ) e raio. Comproba que pasa polo punto (0, 0). (x + ) + (y ) = 6 8 x + y + 0x y = 0 Si sustituimos x = 0, y = 0 en la ecuación, esta se verifica. Por tanto, la circunferencia pasa por (0, 0).. Cal é o lugar xeométrico dos puntos do plano cuxo cociente de distancias aos puntos M (6, 0) e N (, 0) é (é dicir, PM/ PN = )? Si P(x, y) es un punto del lugar geométrico, entonces: PM (x 6) = 8 + y PN = (x + ) + y (x 6) + y = [(x + ) + y ] x x y = [x + x + + y ] x x y = x + 6x y 8x + 8y + 8x = 0 x + y + 6x = 0 Es la circunferencia de centro (, 0) y radio. Páxina 8. Estuda a posición relativa da circunferencia C: x + y 6x y = 0 respecto ás rectas: s : x y 6 = 0 s : x 8y + 60 = 0 s : x y = 0 s : x = Indica os puntos de corte e de tanxencia, se os houbese.

4 C: x + y 6x y = 0 s : x y 6 = 0 ( y + 8 x = y x = y y y + y 8y y = y y +y 7y 68 6y 08 = y + 00y + 00 = 0 8 y +y + = 0 8 (y +) = y = (solución única) 6 x = ( ) + 8 x = 6 C y s son tangentes en el punto (6, ). C: x + y 6x y = 0 8 s : x 8y + 60 = 0 8 x = 8y 60 8 x = y 8 y + y 8 6 y y = 0 8 ( 6 ) ) ( ( + y 6 6 y + y = 0 8 ) ) 6 8 y + y + y y = y y + y y 00 = y 060y = 0 8 No tiene solución. s es exterior a la circunferencia C. C: x + y 6x y = 0 s : x y = 0 8 x = y + 8 x = y + y + + y ( 6 y + y = 0 8 ) ( ) 6 8 y y + y 8y y = y + + 8y +y 7y 8 6y 08 = y 00y = 0 8 y y y = 0 = 8 x = 7 y = 8 x = C y s son secantes en los puntos (7, ) y (, ). C: x + y 6x y = y 0 y = 0 8 y y 7 = 0 s : x = 6 ± 6 ( 7) ± 8 ± y = = = = ± C y s se cortan en los puntos (, + ) y (, ). y = + y =

5 UNIDADE. Para que valores de b a recta y = x + b é tanxente á circunferencia x + y =? La recta será tangente a la circunferencia si la distancia del centro de la circunferencia a la recta es igual al radio de la circunferencia. C: x + y = 8 O = (0, 0), R = r: y = x + b 8 x y + b = b b dist (O, r) = = = 8 b = ± + ( ). Di a posición relativa de C: x + y 6x + 8y = 0 respecto ás rectas: r : x + y = 0 r : x + y + 0 = 0 r : x y = 0 r : y = C: x + y 6x + 8y = 0 8 O = (, ), r = 0 dist (O, r ) = = 7,78 > 8 r es exterior a C. + + ( ) dist (O, r ) = = = < 8 r y C se cortan en dos puntos. 6 + ( ) dist (O, r ) = = = 8 r y C son tangentes dist (O, r ) = = = < 8 r y C se cortan en dos puntos. 0 + Páxina. Determina a potencia de P(, 8) ás circunferencias: C : x + y x + 0 = 0 C : O(, ), r = 0 Di se P é interior ou exterior a C e a C. C : x + y x + 0 = 0 8 O = (7, 0), r = 0 = C : O (, ), r = 0 P (, 8) P (P a C ) = (7 + ) + (0 8) ( ) = = > P es exterior a C. P (P a C ) = ( + ) + ( 8) (0) = + 00 = 0 < P es interior a C.

6 . Indica o eixe radical destas circunferencias: C : x + y x + y = 0 C : x + y 6y = 0 Comproba que é unha recta perpendicular á liña dos seus centros. Calculamos las potencias de un punto genérico P(x, y) a C y a C : P (P a C ) = x + y x + y = 0 P (P a C ) = x + y 6y = 0 Igualamos ambas expresiones: x + y x + y = x + y 6y 8 x +8y = 0 Ecuación del eje radical: x 8y + = 0 8 m = = 8 Centro de C 8 O = (, 6) Ä8 O O = (, ) 8 Centro de C 8 O = (0, ) 8 La pendiente de la recta que une O y O es m' =. Como m m' = ( ) ( ) =, el eje radical y la recta que une O y O son perpendiculares. Páxina. Indica a ecuación da elipse de focos F (, 0), F (, 0) e cuxa constante é 0. Unha vez posta a ecuación inicial, pasa unha raíz ao segundo membro, eleva ao cadrado (atención co dobre produto!), simplifica, illa a raíz, volve elevar ao cadrado e simplifica ata chegar á ecuación x + y =. Si P (x, y) es un punto de la elipse, entonces: dist (P, F ) + dist (P, F ) = 0 (x ) + y + (x + ) + y = 0 (x ) + y = 0 (x + ) + y Elevamos al cuadrado: (x ) + y = 00 + (x + ) + y 0 (x + ) + y Operamos: x 8x y = 00 + x + 8x y 0 (x + ) + y 0 (x + ) + y = 6x + 00 (x + ) + y = x + Elevamos al cuadrado: (x + 8x y ) = 6x + 00x + 6 Simplificamos: x + 00x y = 6x + 00x x + y = 6

7 UNIDADE. Indica a ecuación da hipérbole de focos F (, 0), F (, 0) e cuxa constante é 6. Simplifica coma no exercicio anterior ata chegar á expresión 6x y =. Si P (x, y) es un punto de la hipérbola, entonces: dist (P, F ) dist (P, F ) = 6 dist (P, F ) dist (P, F ) = ±6 (x ) + y (x + ) + y = ±6 (x + ) + y = ±6 + (x + ) + y Elevamos al cuadrado: x 0x + + y = 6 + x + 0x + + y ± (x + ) + y ± (x + ) + y = 0x + 6 ± (x + ) + y = x + Elevamos al cuadrado: (x + 0x + + y ) = x + 0x + 8 x + 0x + + y = x + 0x + 8 6x y =. Indica a ecuación da parábola de foco F (, 0) e directriz r: x =. Simplifica ata chegar á expresión y = x. Si P (x, y) es un punto de la parábola, entonces: dist (P, F) = dist (P, r) (x + ) + y = x Elevamos al cuadrado: x + x + + y = x x + Simplificamos: y = x Páxina. Unha elipse ten os seus focos nos puntos F (, 0) e F' (, 0) e a súa constante é k = 6. Indica os seus elementos característicos e a súa ecuación reducida. Represéntaa. Semieje mayor: k = 6 8 a = 6 8 a = Semidistancia focal: FF' = 0 8 c = 0 8 c = Semieje menor: b = a c = 6 = = = 8 b = c Excentricidad: = 0,8 8 a F' F 8 exc 0,8 x y Ecuación reducida: + = 6 7

8 Páxina. Representa e di a súa excentricidade: (x + ) (y ) + = 6 c = 6 = exc = 0,87. Representa e di a súa excentricidade: (x ) (y 7) + = 6 6 c = 6 6 = 8 8 exc = 0, Páxina 6. Unha hipérbole ten os seus focos nos puntos F (, 0) e F (, 0) e a súa constante é k = 6. Indica os seus elementos característicos e a súa ecuación reducida. Represéntaa. Semieje: k = a = 6 8 a = Semidistancia focal: F F = 0 8 c = Cálculo de b: b = c a 8 8 b = = 6 = 8 b = c Excentricidad: exc = = a,67 F F Asíntotas: y = x; y = x x y Ecuación reducida: = 6 8

9 UNIDADE Páxina 7 (x + ) (y ). Representa: = 6 (y 7) (x ). Representa: = Páxina 8. Indica a ecuación reducida da parábola de foco F (,; 0) e directriz x =,. Si P (x, y) es un punto de la parábola: dist (P, F) = dist (P, d), donde d es la directriz y F el foco. (x,) + y = x +, x x +, + y = x + x +, 8 De otra forma: Distancia del foco a la directriz: p = Ecuación reducida: y = 6x y = 6x

10 . Indica a ecuación reducida da parábola de foco F (0, ) e directriz y =. Si P (x, y) es un punto de la parábola: dist (P, F) = dist (P, d), donde d es la directriz y F el foco. x +(y ) = y + x + y y + = y + y + 8 x = 8y De otra forma: Distancia del foco a la directriz: p = Ecuación reducida: x = 8y 0

11 UNIDADE Páxina EXERCICIOS E PROBLEMAS PROPOSTOS PARA PRACTICAR Lugares xeométricos Indica, en cada caso, o lugar xeométrico dos puntos que equidistan de A e B. a) A(, ) B(, 0) b) A(, ) B(, ) c) A(, 7) B(, ) a) (x ) +(y +) = (x ) + y 8 8 x 0x + + y +6y + = x x + +y 8 8 6x +6y + 0 = 0 8 x + y + = 0. Es la mediatriz de AB. b) (x ) +(y ) = (x +) +(y ) 8 8 x 6x + = x +8x x 7 = 0 8 x + = 0 c) (x ) +(y 7) = (x ) +(y +) 8 8 y y + = y + y + 8 6y + 8 = 0 8 y = 0 Indica o lugar xeométrico dos puntos P(x, y) cuxa diferenza de cadrados de distancias aos puntos A(0, 0) e B(6, ) é. Que figura obtés? [dist (P, A)] [dist (P, B)] = x + y [(x 6) + (y ) ] = Desarrollamos y simplificamos: x + y x 6 + x y + 6y = 8 8 x + 6y 60 = 0 8 r: x + y 0 = 0 Veamos que la recta obtenida es perpendicular al segmento AB: 8 AB = (6, ) 8 pendiente: m AB = = 6 La pendiente de r es m r =. 8 m AB m r = ( ) = 8 AB r

12 Indica o lugar xeométrico dos puntos cuxa distancia á recta x y + = 0 é 6. O valor absoluto dará lugar a dúas rectas. x y + P (x, y) cumple que dist (P, r) = 6 8 = x y + = 0 r 8 x y + = : x y = 0 x y + = 0 r : x y + = 0 Son dos rectas paralelas entre sí y paralelas, a su vez, a la recta dada. Indica o lugar xeométrico dos puntos que equidistan das rectas: r: x y + = 0 s: x y + = 0 Interpreta as liñas obtidas. P (x, y) donde d (P, r) = d (P, s) 8 x y + x y + = 8 8 x y + = x y + 8 = Imposible!! x y + = x + y 8 6x 0y + = 0 8 r: x y + 7 = 0 Es una recta paralela a las dos rectas dadas que, a su vez, son paralelas entre sí, como puede verse por sus coeficientes, pues: A B C = =? = A' B' C' Indica as ecuacións das bisectrices dos ángulos que forman as rectas r e s: r: x y + 8 = 0 s: x + y 7 = 0 Son todos los puntos P (x, y) tales que d (P, r) = d (P, s): x y + 8 x + y 7 x y + 8 x + y 7 = 8 = 8 6 (x y + 8) = (x + y 7) 8 8 (x y + 8) = (x + y 7) x y + 0 = 60x + y 8 8 x y + 0 = 60x y + 8x + 6y = 0 x y + 6 = 0 Luego hay dos soluciones, bisectrices de los ángulos cóncavo y convexo que forman las rectas r y s. Ambas bisectrices se cortan en el punto de corte de las rectas r y s, y son perpendiculares. s r

13 UNIDADE Circunferencia 6 Cal é o lugar xeométrico dos puntos que distan unidades do punto P (, )? Represéntao graficamente e indica a ecuación. Es una circunferencia de centro P(, ) y radio. Ecuación:(x + ) +(y ) = x + y + 6x y = 0 (, ) 7 Escribe as ecuacións das circunferencias de centro C e raio r. a) C = (0, 0), r = b) C = (, 0), r = / c) C = (, /), r = / a) (x 0) +(y 0) = ( ) 8 x + y = b) (x ) +(y 0) = c) (x +) + y + ( ) ( ( 8 x + y 6x = 0 = 8 x + y + x +y + 6 = 0 8 Determina cales das seguintes expresións corresponden a circunferencias e, nelas, determina o centro e o raio: a) x + y 8x + y + 0 = 0 b) x y + x + y = 0 c) x + y + xy x + y 8 = 0 d) x + y 6x + = 0 e) x + y + 6x + 0y = 0 a) Los coeficientes de x e y son. No hay término en xy. A ( ) + ( B ) C = = 7 > 0 Es una circunferencia de centro (, ) y radio 7. b) Los coeficientes de x e y no son iguales. No es una circunferencia. c) Hay un término xy. No es una circunferencia. ) )

14 d) Los coeficientes de x e y son iguales y no tiene término en xy. Dividimos entre la igualdad: x + y 8x + = 0. A ( ) + ( B ) C = = > 0 Es una circunferencia de centro (, 0) y radio =. e) Los coeficientes de x e y son. No hay término en xy. A ( ) + ( B ) C = + 0 = > 0 Es una circunferencia de centro (, ) y radio. Escribe as ecuacións das seguintes circunferencias: a) Centro en C(, ) e pasa polo punto P(0, ). b) Un dos seus diámetros é o segmento AB onde A(, ) e B(, 6). c) Centro en C(, ) e é tanxente á recta x = 0. d) Centro en C(, ) e é tanxente á recta x + y = 0. 8 a) Radio = CP = (0 + ) + ( ) = Ecuación: (x +) +(y ) = b) Centro: Punto medio de AB , = (, ) AB 8 ( ) + (6 ) 0 Radio = = = = Ecuación: (x ) +(y ) = c) Radio: Distancia de C(, ) a la recta x = 0. R = = Ecuación: (x +) +(y + ) = + d) Radio: dist (C, r) = = = + Ecuación: (x ) +(y ) = ( ) Posicións relativas de rectas e de circunferencias 0 Estuda a posición da recta x + y = 0 con relación á circunferencia: x + y + 6x + y + 6 = 0 El centro de la circunferencia es C (, ) y su radio es r = + 6 = =.

15 UNIDADE Hallamos la distancia de C a la recta s: x + y = 0: d = dist (C, s) = = = =,8 > = r La recta es exterior a la circunferencia. Estuda a posición relativa da circunferencia x + y 6x y + = 0 respecto de cada unha das seguintes rectas: r : x y = 0 r : x + y = 0 r : x y + = 0 Hallamos el centro y el radio de la circunferencia: x 6x + +y y + = (x ) +(y ) = C (, ), R = Calculamos la distancia del centro a cada una de las rectas y la comparamos con el radio: dist (C, r ) = = < 8 r es secante. + + dist (C, r ) = = = > 8 r es exterior dist (C, r ) = = = 8 r es tangente. +( ) Para que valor de b a recta y = x + b é tanxente á circunferencia x + y =? El centro de la circunferencia es C (0, 0) y su radio es r =. Hallamos la distancia de C a la recta s: x y + b = 0: d = dist (C, s) = b Para que la recta sea tangente a la circunferencia, ha de ser d = r, es decir: b b = = 8 b = b = Calcula a distancia do centro da circunferencia x + y y = 0 á recta r: x y + = 0. Cal coidas que é a posición de r respecto á circunferencia? El centro de la circunferencia es C (0, ) y su radio es R =. La distancia de C a r es: + dist (C, r) = = 0,8 <, Luego la circunferencia y la recta son secantes.

16 Potencia dun punto a unha circunferencia Calcula a potencia dos puntos P(, ), Q(, ) e R(, 0) á circunferencia: C: x + y 6x y + = 0. Utilízao para estudar a posición relativa de P, Q e R respecto de C. C: x + y 6x y + = 0 8 O(, ), r = P (, ) 8 P = ( ) + ( ) = 0 = 0; por tanto, P pertenece a C. Q(, ) 8 P = ( ) + ( ) = < 0; por tanto, Q es un punto interior a C. R(, 0) 8 P = ( ) + (0 ) = 6 > 0; por tanto, R es un punto exterior a C. Páxina 6 Indica o eixe radical dos seguintes pares de circunferencias: a) C : (x + ) + (y ) = C : (x + ) + (y + ) = b) C : (x ) + (y ) = C : (x 6) + (y ) = c) C : (x + ) + (y + ) = C 6 : (x 6) + (y + ) = Represéntao. a) C : (x + ) + (y ) = 0 Igualamos: C : (x + ) + (y + ) = 0 (x +) +(y ) = (x +) +(y +) 8 8 y y + = y + y y 6 = 0 8 y =. Eje radical. C (, ) (, ) C y = b) C : (x ) + (y ) = 0 Igualamos: C : (x 6) + (y ) = 0 (x ) +(y ) = (x 6) +(y ) 8 x + x = x + 6 x x 7 = 0 8 x =. Eje radical. 8 C (, ) (6, ) 7 x = 8 C 6

17 UNIDADE c) C : (x + ) + (y + ) = 0 Igualamos: C 6 : (x 6) + (y + ) = 0 (x +) +(y +) = (x 6) +(y +) 8 8 x +8x y +6y + = x x y + y x + y = 0 8 x + y = 0. Eje radical. C 6 C (6, ) (, ) x + y = 0 Elipse 6 Determina os vértices, os focos, as excentricidades, e representa as elipses dadas polas súas ecuacións: x y a) + = 00 6 b) + = 6 00 c) x + y = d) x + y = x y a) Vértices: (0, 0); ( 0, 0); (0, 6) y (0, 6) Focos: c = 00 6 = 8 F (8, 0) y F'( 8, 0) 8 Excentricidad: exc = = 0, F' F 0 6 b) Vértices: (8, 0); ( 8, 0); (0, 0) y (0, 0) Focos: c = 00 6 = 6 = 6 F (0, 6) y F'(0, 6) 6 Excentricidad: exc = = 0,6 0 0 F 8 8 F' 0 7

18 c) x + y = 8 + = / Vértices: (, 0) ( ; ), 0 ; (0, ) y (0, ) Focos: c = = = 6 F (, 0) ( y F' ), 0 Excentricidad: exc = / = = 0,8 / x y F' F d) x + y = 8 + = / / Vértices: (, 0) ( ; ), 0 ; ( 0, ) y ( 0, ) Focos: c = = = 6 F ( ) 0, ( ) y F' 0, 6 x y 6 6 F F' 7 Indica as ecuacións das elipses determinadas dos modos seguintes: a) Focos (, 0), (, 0). Lonxitude do eixe maior, 0. b) F (, 0) e F' (, 0) e cuxa excentricidade é igual a 0,. c) Eixe maior sobre o eixe X, igual a 0. Pasa polo punto (, ). d) Eixe maior sobre o eixe Y e igual a. Excentricidade, /. a) c = ; a = 0 8 a = ; b = a c = = x y Ecuación: + = c c b) c = ; exc = = 0, 8 a = = = 6 a 0, 0, b = a c = 6 = 7 x y Ecuación: + = 6 7 8

19 UNIDADE x c) a = 0 8 a = ; + = b Como pasa por (, ) 8 + = 8 b + = b 8 b 8 6b = 8 b = 6 x x 6y Ecuación: y + =, o bien, + = /6 c d) exc = = 8 c = (a =, pues a = ) b = a c = = x x Ecuación: y + =, o bien, + y = / y 8 Indica a ecuación do lugar xeométrico dos puntos cuxa suma de distancias a P (, 0) e Q (, 0) é 0. Es una elipse de focos P(, 0) y Q(, 0), y constante k = 0, es decir, a = 0 y c =. Así: a = ; b = a c = 6 = x y La ecuación será: + = Escribe a ecuación da elipse que ten por focos os puntos F(0, ) e F'(0, ), e cuxa constante é igual a. Si P(x, y) es un punto de la elipse, entonces: dist (P, F ) + dist (P, F' ) = a, es decir: x +(y ) + x +(y +) = 8 8 x +(y ) = 6 + x +(y +) 8 x +(y +) 8 8 x + y y + = 6 + x + y +y + 8 x +(y +) 8 8 y 6 = 8 x +(y +) 8 (y + 6) = 6[x +(y +) ] 8 8 6y y = 6x +6y y 8 x y 8 = 6x + 8y 8 + =

20 De otra forma: El centro de la elipse es el punto medio del segmento que une F con F', es decir: (0, 0) Por otra parte: 8 c = dist (F, F') = F'F = (0, ) = 8 c = a = 8 a = 8 a = b = a c = = x y Por tanto, la ecuación es: + = 0 Determina a ecuación da elipse que pasa polo punto (, ) e que ten os seus focos en (, 0) e (, 0). x a y b La ecuación es: + = Como pasa por (, ) 8 + = a b Como a = b + c y sabemos que c = 8 a = b + 6 Teniendo en cuenta las dos condiciones anteriores: + = 8 b + b + 6 = b + 6b 8 b + 6b 6 = 0 b +6 b b 6 ± ± 00 = = = Así: a = + 6 = 8 Por tanto, la ecuación de la elipse será: + = 8 x 6 ± 0 y b = b = 8 (No vale) Hipérbole Indica os vértices, os focos, as excentricidades e as asíntotas, e debuxa as hipérboles dadas polas ecuacións: x a) y x = b) y = c) x y = d) x y = y x e) = f) y 6x = 6 6 g) x y = 6 h)x y + 6 = 0 0

21 UNIDADE a) a = 0, b = 6, c = a + b = 6 =, exc =,7 0 Vértices: (0, 0) y ( 0, 0) Focos: F (, 0) y F'(, 0) Asíntotas: y = x; y = x 6 F' 0 0 F 6 x b) y x y = 8 = 6 6/ 6 a =, b =, c = + / =, exc = = =, / Vértices: (, 0) ( y ), 0 Focos: F (, 0) ( ) y F', 0 Asíntotas: y = x; y = x F' F x y c) x y = 8 = / a =, b =, c = + / =, exc = =,

22 Vértices: (, 0) y (, 0). Focos: F (, 0) ( y F' ), 0 Asíntotas: y = x; y = x F' F x d) x y = 8 = a =, b =, c = + =, exc =, Vértices: (, 0) y (, 0) Focos: F(, 0) y F'(, 0) Asíntotas: y = x; y = x y F' F e) Vértices: (0, ) y (0, ) Focos: F(0, 0 ) y F'(0, 0 ) 0 exc =,6. Asíntotas: y = x; y = x F 6 6 F'

23 UNIDADE y f) y 6x = 6 8 = 6 Vértices: (0, ) y (0, ) x F Focos: F(0, 7 ) y F'(0, 7 ) 7 exc =,0 Asíntotas: y = x; y = x F' x y g) x y = 6 8 = Vértices: (, 0) y (, 0) Focos: F (, 0) y F'(, 0) exc =,80 Asíntotas: y = x; y = x F' F h) x y + 6 = 0 8 y x = 6 8 = 6 Vértices: (0, ) y (0, ) Focos: F ( 0, 0) y F'( 0, 0) 0 exc =, Asíntotas: y = x; y = x y x F F'

24 Indica as ecuacións das hipérboles determinadas dos modos seguintes: a) Focos (, 0), (, 0). Distancia entre vértices,. b) Asíntotas, y = ± x. Vértice, (, 0). c) Asíntotas, y = ± x. Pasa polo punto (, ). d) Focos (, 0), (, 0). Excentricidade,. a) c = ; a = 8 a = ; b = c a = 6 = La ecuación es: = b b b) a = ; = 8 = 8 b = a x Ecuación: y x y =, o bien, = / b c) = 8 b = a 8 = a a a Como pasa por (, ) 8 = 8 6 = a a a = a 8 a = 8 b = a = x Ecuación: y x y =, o bien, = / c d) c =, = = 8 a = a a b = c a = = 8 x x y Ecuación: = 8 y x y Indica o lugar xeométrico dos puntos cuxa diferenza de distancias a F' (, 0) e F (, 0) é 6. Es una hipérbola de focos F y F' y constante a = 6. Por tanto, a =, c =, b = c a = 6 = 7. x y La ecuación es: = 7

25 UNIDADE Determina a ecuación da hipérbole que ten por focos os puntos F (, 0) e F' (, 0) e que pasa polo punto P (8, ). Hallamos la constante de la hipérbola: dist (P, F ) dist (P, F' ) = a 8 8 FP F'P = a 8 (, ) (, ) = a = a 8 0 = a 8 = a 8 a = Como a = y c =, entonces b = c a = =. x y La ecuación es: = Parábola Determina os vértices, os focos e as directrices das seguintes parábolas, e represéntaas: a) y = 6x b) y = 6x c) y = x x d) y = e) y = (x ) f) (y ) = 8x g) x = (y + ) h)(x ) = 6y y a) = px p p = 6 8 p = 8 = y = 6x Vértice: (0, 0) Foco: (, 0) Directriz: x = F b) Vértice: (0, 0) Foco: ( ), 0 Directriz: x = F

26 c) Vértice: (0, 0) Foco: ( ) 0, Directriz: y = F d) Vértice: (0, 0) Foco: (0, ) Directriz: y = F e) Vértice: (, 0) Foco: (, 0) Directriz: x = 0 F f) Vértice: (0, ) Foco: (, ) Directriz: x = F g) Vértice: (0, ) Foco: (0, 0) F Directriz: y = 6

27 UNIDADE h) Vértice: (, 0) Foco: ( ), Directriz: y = F 6 Indica as ecuacións das parábolas determinadas dos seguintes modos: a) Directriz, x =. Foco, (, 0). b) Directriz, y =. Vértice, (0, 0). c) Vértice (0, 0) e pasa por (, ). ( solucións). p a) = 8 p = 0 8 p = 0. Ecuación: y = 0x b) El foco será F(0, ). Si P(x, y) es un punto de la parábola y d: y = 0 es la directriz, entonces: dist (P, F) = dist (P, d) 8 x +(y + ) = y 8 8 x + y + 6y + = y 6y + 8 x = y c) Hay dos posibilidades: I) Eje horizontal: y = px. Como pasa por (, ), entonces: = p 8 p = 8 y = x II) Eje vertical: x = py. Como pasa por (, ), entonces: = 6p 8 p = = 8 x = y 6 7 Indica o lugar xeométrico dos puntos que equidistan do punto (, 0) e da recta y =. Es una parábola cuyo foco es F(, 0) y cuya directriz es d: y + = 0. Si P(x, y) es un punto de la parábola, entonces: dist (P, F ) = dist (P, d) 8 (x ) + y = y + 8 O bien: (x ) = 6( ) y + 8 x 6x + + y = y + 6y + 8 y = x 6 x 7

28 8 Escribe a ecuación da parábola de foco F (, ) e directriz y + = 0. Si P(x, y) es un punto de la parábola, F(, ) el foco, y d: y + = 0 la directriz, entonces: dist (P, F ) = dist (P, d) 8 (x ) + (y ) = y (x ) + (y ) = (y + ) 8 8 (x ) + y y + = y + 6y (x ) = 8y (x ) = 8(y + ) Páxina 7 PARA RESOLVER Identifica as seguintes cónicas, calcula os seus elementos característicos e debúxaas: a) x + y = 6 b) 6x y = c) x + y = d) x y = 6 e) y = x f)x + y = 00 x a) x + y = = Es una elipse 8 a =, b =, c = exc = 0,7 x y y b) 6x y = 8 = 6 F' F Es una hipérbola 8 a =, b =, c = ; exc =,67 Asíntotas: y = x ; y = x F' F 8

29 UNIDADE c) x + y = 8 x + y = Es una circunferencia de centro (0, 0) y radio. / / / / x y d) x y = 6 8 = 6 Es una hipérbola 8 a =, b =, c = ; exc = =, Asíntotas: y = x ; y = x F' F e) Es una parábola. Vértice: (0, 0) 7 Foco: (, 0) Directriz: x = 7 F

30 f) x + y = 00 8 = 6 / x y Es una elipse 8 a = 6, b =, c = exc = 0, / 6 F' F 6 / 0 Escribe a ecuación dunha elipse con centro na orixe de coordenadas e focos no eixe de abscisas, se sabes que pasa polo punto P (8, ) e que o seu eixe maior é igual ao dobre do menor. El eje mayor es igual al doble del menor, es decir: a = b. Además, pasa por el punto P(8, ). Luego: x a y + = = = 8 = 8 b b b b b b 8 = b ; a = b = 00 x y La ecuación es: + = 00 Indica a ecuación da hipérbole de centro na orixe de coordenadas e os focos no eixe de abscisas, se sabes que pasa polo punto P ( /, ) e que unha das asíntotas é a recta y = x. b La pendiente de la asíntota es = 8 b = a a x y Luego = es la ecuación. a a Como pasa por el punto P( /, ), entonces: / = 8 0 = a 8 = a 8 a = a a 8 b = a = x La ecuación será: y x y =, es decir: = / 0

31 UNIDADE Chámaselle hipérbole equilátera a aquela en que a = b. Indica a ecuación da hipérbole equilátera cuxos focos son (, 0) e (, 0). La ecuación será: = Como c = a + b, y sabemos que c = y que a = b, entonces: = a 8 a = Por tanto, la ecuación es: =, o bien, x y = / / Indica a ecuación da hipérbole cuxas asíntotas son as rectas y = ± x e os focos (, 0) e (, 0). Si los focos son (, 0) y (, 0), entonces c =. b Si las asíntotas son y = ± x, entonces: = a Como c = a + b, tenemos que a + b =. Teniendo en cuenta los dos últimos resultados: b = a a + b = x a y a x y a a + a = 8 = 8 a = a = = 8 b = a = 7 7 x Por tanto, la ecuación será: y 7x 7y =, o bien, = 0/7 8/7 0 8 Determina as ecuacións das seguintes parábolas: a) Foco (0, 0); directriz y =. b) Foco (, 0); directriz x =. c) Foco (, ); vértice (, ). a) Si P(x, y) es un punto de la parábola, debe cumplir: dist (P, F) = dist (P, d); donde F es el foco y d la directriz. x + y = y + 8 x + y = y + y + 8 x = (y + ) b) Si P(x, y) es un punto de la parábola: dist (P, F) = dist (P, d); siendo F el foco y d la directriz. (x ) + y = x + 8 x x + + y = x + x + ( ) y = 6x 8 y = 6 x

32 c) Si el foco es F(, ) y el vértice es ( ),, la directriz tiene que ser la recta d: y = 0, ya que la distancia del vértice al foco ha de ser igual a la distancia del vértice a la directriz. Así, si P(x, y) es un punto de la parábola: dist (P, F) = dist (P, d) (x ) + (y ) = y 8 (x ) + y y + = y (x ) = y 8 (x ) = ( ) y Aplica dous métodos diferentes que permitan decidir se a recta r: x + y 8 = 0 é exterior, tanxente ou secante á circunferencia: (x 6) +(y ) = MÉTODO I Calculamos la distancia del centro de la circunferencia, O(6, ), a la recta r: dist (O, r) = = = + Como coincide con el radio de la circunferencia, son tangentes. MÉTODO II Resolvemos el sistema formado por las dos ecuaciones: x +y 8 = 0 8 y x = x x y 6y + = 0 x x + y 6y + 0 = 0 8 y 8 y ( ) + y 6y + 0 = 0 6 8y +y 6y y 6y + 0 = y +y + y 8 + 6y 6y + 0 = 0 y = 0 8 y = 0 8 y x = = Por tanto, hay un único punto de corte entre la circunferencia y la recta, P(, 0); es decir, son tangentes. 6 Indica os puntos de intersección de cada parella de circunferencias e di cal é a súa posición relativa: x x a) + y 6x 6 = 0 b) + y 6x y + = 0 x + y = x + y 6x + y + = 0

33 UNIDADE a) x + y 6x 6 = 0 x + y = 6x 6 = 0 8 6x = 8 x = +y = 8 y = 0 8 y = 0 Las circunferencias se cortan en el punto (, 0). La primera circunferencia tiene centro en (, 0) y radio ; la segunda tiene centro en (0, 0) y radio. La distancia entre sus centros es d =. Como la diferencia entre sus radios es = = d, las circunferencias son tangentes interiores. b) x + y 6x y + = 0 x + y 6x + y + = 0 Restando a la. a ecuación la. a : 6y = 0 8 y = 0 x 6x + = 0 8 (x ) = 0 8 x = Las circunferencias se cortan en el punto (, 0). La primera circunferencia tiene su centro en (, ) y radio ; la segunda tiene su centro en (, ) y radio. La distancia entre sus centros es d =, igual que la suma de sus radios. Por tanto, las circunferencias son tangentes exteriores. 7 Describe as seguintes cónicas. Obtén os seus elementos e debúxaas. (x ) a) (y + ) + (x ) = b) (y + ) + = (x ) (y + ) (y + ) (x ) c) = d) = 6 6 a) Es una elipse de centro P(, ). a =, b = c = a b = = 6 = Los focos son F(7, ) y F'(, ). F' P F La excentricidad es: exc = = 0,8 b) Es una elipse de centro P(, ). a =, b =, c = Los focos son F(, ) y F'(, 6). La excentricidad es: exc = = 0,8 F P F'

34 c) Es una hipérbola de centro P(, ). a =, b =, c = 6 + = 0 = Los focos son: F( +, ) y F'(, ) La excentricidad es: exc = =, Las asíntotas son: y + = (x ); y + = (x ) F' F d) Es una hipérbola de centro P(, ). b =, a =, c = 0 = F Los focos son: F(, + ) y F'(, ) La excentricidad es: exc = = Las asíntotas son: y + = (x ); y + = (x ) F' 8 a) Indica a ecuación da circunferencia cuxo centro é C (, ) e que é tanxente á recta x y = 0. b) De todas as rectas paralelas á bisectriz do primeiro cuadrante, encontra as que sexan tanxentes á circunferencia determinada na epígrafe anterior. a) El radio, r, de la circunferencia es la distancia del centro C (, ) a la recta s: x y = 0; es decir: 0 r = dist (C, s) = = = + 6 La ecuación será: (x + ) +(y ) =, o bien, x + y + x y = 0 b) Las rectas paralelas a la bisectriz del primer cuadrante son de la forma y = x + k, es decir, t: x y + k = 0. La recta t es tangente a la circunferencia cuando la distancia del centro de la circunferencia, C (, ), a la recta es igual al radio,. Es decir: + k k dist (C, t) = = 8 = 8 8 k = k = 8 k = 8 k = + k = Hay dos rectas: y = x + + y = x +

35 UNIDADE Indica a ecuación da circunferencia cuxo centro é o punto C (, ) e unha de cuxas rectas tanxentes ten por ecuación x y = 0. Determina se o punto X (, ) é interior, é exterior ou está na circunferencia. El radio, r, de la circunferencia es igual a la distancia del centro, C (, ), a la recta s: x y = 0; es decir: 6 r = dist (C, s) = = 6 + La ecuación es: (x ) +(y ) =, o bien, x + y 6x y = x + y 0x 00y = 0 Veamos si X(, ) es interior, exterior o está en la circunferencia: 8 dist (C, X) = CX = (0, ) = > radio = Luego el punto es exterior a la circunferencia. 0 a) Considera o lugar xeométrico dos puntos do plano que son centro das circunferencias que pasan polos puntos P (, 0) e Q (0, ). Determina a súa ecuación. b) A orixe de coordenadas pertence a unha circunferencia de lonxitude 6π. Calcula o centro desta circunferencia se impoñemos que debe ser un punto do lugar definido en a). a) Si C (x, y) es el centro de la circunferencia, la distancia de C a P y a Q ha de ser la misma, es decir: dist (C, P) = dist (C, Q) PC = QC y (x ) + y = x +(y ) Q x 8x y = x + y y x y = 0 Obtenemos una recta, que es la mediatriz del segmento PQ. P x b) Longitud = πr = 6π 8 radio = r = Su centro está en un punto de la recta x y = 0 y pasa por el punto P(0, 0). El centro es de la forma C (x, x ): 8 r = dist (P, C) = PC = x +(x ) = x +x x + = 8 x x = 0 Hay dos soluciones: C (0, ) y C (, ) x = 0 x = /

36 Determina as ecuacións das seguintes circunferencias: a) Pasa polos puntos A(, 0), B(0, ) e mais C(, ). Mira o problema resolto. b) Pasa pola orixe de coordenadas e polos puntos A (, 0) e B (0, ). c) Ten o seu centro na recta x y = 0 e pasa polos puntos (, ) e (, 6). d) Pasa polos puntos (, ) e (, ) e ten o centro na recta x + y =. a) El centro pertenece a la mediatriz de AB. Ecuación de la mediatriz de AB: (x +) + y = x +(y ) 8 x +y = 0 También pertenece a la mediatriz de AC: Ecuación: (x +) + y = (x +) +(y ) 8 x +y = 0 Resolviendo el sistema: x +y = 0 x +y = 0 ( ) 8 Centro:,. Radio: AC = Ecuación: (x +) + ( y ) x = y = / = 8 x + y +x y + = 0 b) El centro pertenece a la mediatriz del segmento que une O(0, 0) y A(, 0), es decir, pertenece a la recta x =. También pertenece a la mediatriz del segmento que une O(0, 0) y B(0, ), es decir, pertenece a la recta y =. Por tanto, el centro de la circunferencia es C ( ),. El radio es la distancia del centro a cualquiera de los tres puntos: 8 r = dist (C, O) = OC = + = = La ecuación es: (x ) + ( y ) =, o bien, x + y x y = 0 c) Si el centro está sobre la recta x y = 0, es de la forma C(y, y). El centro está a igual distancia de A(, ) que de B(, 6). Además, esta distancia es el radio, r, de la circunferencia: r = dist (A, C ) = dist (B, C ) 8 AC = BC (y + ) +(y ) = (y ) + (y 6) 6

37 UNIDADE y + + 6y + y + 6 8y = y + 8y + y + 6 y 8y = 8 8 y = 8 x = y = Por tanto, el centro de la circunferencia está en C (, ), y su radio es: r = AC = 6 + = = La ecuación es: (x ) +(y ) =, o bien, x + y 6x y = 0 d) Si el centro está en la recta x + y =, es de la forma C ( y, y). El centro está a igual distancia de A(, ) y de B(, ). Además, esta distancia es el radio, r, de la circunferencia: 8 8 r = dist (A, C) = dist (B, C) 8 AC = BC 8 8 ( y) +(y ) = ( y) +(y ) y 8y + y + 6y = y + y + 0y = 0y +8y +6y 8 = y 8 y = 8 x = y = Por tanto, el centro de la circunferencia está en C(, ), y su radio es: 8 r = AC = 8 +0 = 8 La ecuación es: (x ) +(y ) = 6 Páxina 8 8 Calcula a ecuación da elipse cuxos focos son os puntos F (, ) e F' (, ) e cuxa excentricidade é igual a /. El centro de la elipse es el punto medio entre los focos: + + (, ) = (, ) La semidistancia focal es c =. c La excentricidad es exc = = = a a 8 a = 6 Obtenemos b 8 b = a c = 6 = (x ) (y ) La ecuación es: + = 6 F F' 7

38 A parábola y y 6x = 0 ten por foco o punto (0, ). Encontra a súa directriz. y y = 6x + 8 y y + = 6x (y ) = 6 ( ) x + El vértice de la parábola es V (, ). Como el foco es F(0, ), entonces la directriz es x =. V F Indica a ecuación do lugar xeométrico de todos os puntos do plano tales que a súa distancia ao punto (, 0) é o dobre da súa distancia á recta x =. Comproba que ese lugar xeométrico é unha cónica e indica os seus focos. Sea P(x, y) uno de los puntos del lugar geométrico. La distancia de P al punto Q(, 0) ha de ser el doble que la distancia de P a la recta s: x = 0; es decir: dist(p, Q) = dist(p, s) 8 (x ) + y = x (x ) + y = (x ) 8 x 8x y = (x x + ) x 8x y = x 8x + 8 x y = 8 = Es una hipérbola, centrada en (0, 0). a = ; b = 8 c = a + b = 6 8 c = Por tanto, los focos son F (, 0) y F (, 0). x y Determina a ecuación do lugar xeométrico dos puntos cuxa distancia ao punto (, 0) é igual á metade da distancia á recta x 6 = 0. Representa a curva que obtés. Sea P(x, y) uno de los puntos del lugar geométrico. La distancia de P a (, 0) ha de ser igual a la mitad de la distancia de P a la recta x 6 = 0; es decir: (x ) + y = x 6 (x ) + y = (x 6) x 8x y = (x x + 6) x x y = x x + 6 x + y = 8 + = 6 8 Es una elipse, en la que a = 8 y b = 8 6,. x y 8

39 UNIDADE La representamos: Los focos están en F(, 0) y F '(, 0). c La excentricidad es: exc = = = = 0, a F' F Indica o lugar xeométrico dos puntos P (x, y) tales que o produto das pendentes das rectas trazadas desde P aos puntos: A (, ) e B (, ) sexa igual a. Que figura obtés? Represéntaa. y La pendiente de la recta que une P con A es: x + y + La pendiente de la recta que une P con B es: x El producto de las pendientes ha de ser igual a, es decir: y ( ) ( ) y + = 8 y = 8 y = x x + x x x y = 8 = Es una hipérbola, en la que a = b = y c = 6. Los focos son F ( 6, 0) y F ( 6, 0). Las asíntotas son: y = x e y = x c 6 La excentricidad es: exc = = =, a y x F' F

40 7 a) Determina o lugar xeométrico de todos os puntos P(x, y) do plano cuxa suma de cadrados de distancias aos puntos A(, 0) e B(, 0) é 68. Podes comprobar facilmente que se trata dunha circunferencia de centro O(0, 0). Cal é o seu raio? b) Xeneraliza: Indica o lugar xeométrico dos puntos do plano cuxa suma de cadrados de distancias a A( a, 0) e B(a, 0) é k (constante), e comproba que se trata dunha circunferencia de centro O(0, 0). Di o valor do seu raio en función de a e de k. Que relación deben cumprir os parámetros a e k para que realmente sexa unha circunferencia? a) [dist (A, P)] + [dist (B, P)] = 68 8 (x + ) + y + (x ) + y = x + 6x + + y + x 6x + + y = x + y = x + y = x + y =, que es la ecuación de una circunferencia de centro P (0, 0) y radio r =. Comprobemos que, efectivamente, se trata de esa circunferencia. Despejamos y 8 y = x 8 P (x, y) = (x, x ) Debe verificarse que: Es decir, que: x + y dist (O, P) = r = 8 x + ( x ) = 8 = Por tanto, como se cumple la condición, podemos asegurar que se trata de esa circunferencia. b) [dist (A, P)] + [dist (B, P)] = k 8 (x + a) + y + (x a) + y = k 8 8 x + ax + a + y + x ax + a + y = k 8 8 x + y = k a 8 x + y k = a que es la ecuación de una circunferencia de centro (0, 0) y radio: k r = a Para que realmente sea una circunferencia, debe ocurrir que r > 0. Por tanto, debe verificarse: k a > 0 8 k > a 0

41 UNIDADE 8 Asocia cada unha das seguintes ecuacións a unha das gráficas que se mostran a continuación: x a) + = b) x + = c) + = x x d) + y = e) x y + y = f ) = g) y = h) + y = 0 i ) y = 0 x y x x j) y = 0 k) x y = l ) xy = y x x y I II DOS RECTAS y = x a) VI UNA RECTA III (0, 0) IV V VI y = x b) V c) IV UN PUNTO d) I VII VIII e) VIII f) XI IX X g) XII h) III i) II XI XII j) VII k) IX l) X

42 Páxina REFLEXIONA SOBRE A TEORÍA Un segmento PQ de cm de lonxitude móvese apoiándose tanxencialmente sobre a circunferencia x + y x + 6y + = 0. Se o extremo P é o punto de tanxencia, cal é o lugar xeométrico que describe o outro extremo Q? La circunferencia dada tiene su centro en (, ) y su radio es + =. Como la tangente es perpendicular al radio, la distancia de Q al centro será siempre la misma: x = + = Por tanto, Q describe una circunferencia con el mismo centro que la dada y radio. P Q x Su ecuación será: (x ) +(y + ) = ; o bien x + y x + 6y = 0 0 Pon a ecuación do lugar xeométrico dos puntos P (x, y) que equidistan do punto F (6, ) e da recta r: x y = 0. (Encontrarás unha ecuación complicada. Non te molestes en simplificala). De que figura se trata? Para responder esta pregunta, fíxate en como se definiu e non en cal é a súa ecuación. Representa r e F. Como haberá que situar uns novos eixes coordenados para que a ecuación desa curva sexa y = kx? Canto vale k? Ecuación: (x 6) + (y + ) = x y El lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto (foco) y de una recta (directriz) es una parábola. La ecuación de la parábola respecto a los nuevos ejes es y = px, donde p es la distancia del foco a la directriz: dist (F, r) = = = + 6 Si p =, entonces k = 8.

43 UNIDADE La ecuación es y = 8x respecto a los nuevos ejes. r F NUEVO EJE Y NUEVO EJE X Dúas circunferencias córtanse nos puntos (0, 0) e (0, 8). Cal é o seu eixe radical? Xustifica a resposta. Su eje radical será la recta que pasa por los puntos (0, 0) y (0, 8); es decir: x = 0. PARA AFONDAR Indica a ecuación da circunferencia inscrita no triángulo de lados: y = 0 x y = 0 x + y 0 = 0 x y = 0 6 r (8, 6) P(x, y) (0, 0) (,; 0) y = 0 6 r x + y 0 = 0 6 r Si P(x, y) es el centro de la circunferencia, entonces: dist (P, r ) = dist (P, r ) 8 x y = y 8 y = x y y = x y 8 y = x 8 x = y y = x + y 8 y = x 6 No vale; la bisectriz que buscamos es la otra. dist (P, r ) = dist (P, r ) 8 x + y 0 = y 8 y = x + y 0 y = x + y 0 8 y = x 6 No vale; es la otra bisectriz. y = x y x + y =

44 El punto de corte de las dos bisectrices es el incentro, es decir, el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. x = y x + y = El centro es P (, ). El radio es dist (P, r ) = y = = radio x x + + y y + = La ecuación es: ( x ) + ( y ) = ; o bien: x + y x y + = 0 8 x + y 60x 0y + = 0 Indica a ecuación da circunferencia que pasa por (, ) e (, ) e é tanxente ao eixe OX. Si P(x, y) es el centro de la circunferencia, y llamamos a los puntos A(, ) y B(, ); la distancia de P a los dos puntos y al eje OX ha de ser la misma. Además, esta distancia es igual al radio de la circunferencia. dist [P, eje OX] = y dist (P, A) = (x +) +(y ) dist (P, B) = (x ) +(y ) 6y + y = 8 0y = 8 y = = 0 x = y = han de ser iguales. (x +) +(y ) = (x ) +(y ) x + 6x + + y y + = x 8x y y + x y = 0 8 7x y = 0 8 y = 7x (x +) +(y ) = y x + 6x + + y y + = y x + 6x (7x ) + = 0 x + 6x 8x = 0 8 x x + = 0 ± 8 8 ± 00 x = = = ± 0 x = 8 y = x = 8 y = Hay dos soluciones:. a ) Centro (, ) y radio : (x ) +(y ) = 0; o bien: x + y x 0y + = 0

45 UNIDADE. a ) Centro (, ) y radio : (x ) + (y ) = ; o bien: x + y x 0y + = 0 Determina a ecuación da circunferencia de raio 0 que, no punto (7, ), é tanxente á recta x y = 0. El centro pertenece a la recta perpendicular a la dada que pasa por (7, ). Una recta perpendicular a x y = 0 es de la forma x + y + k = 0. Como (7, ) pertenece a la recta: k = 0 8 k =. El centro pertenece a la recta: x + y = 0 8 y = x + La distancia de C al punto (7, ) es igual al radio, que es 0, es decir: x + (x 7) + ( ) = 0 El centro es C ( x, ). x + (x 7) + ( ) = 00 x + x 6x x + + x + 78 = 00 x 6x + + 6x x + 78 = 00 x 0x + = 0 8 x x + = 0 ± 6 ± ± x = 8 y = 6 x = = = x = 8 y = 0 Hay dos soluciones:. a ) Centro (, 6) y radio 0: (x ) +(y + 6) = 00 8 x + y 6x + y + 0 = 0. a ) Centro (, 0) y radio 0: (x ) + (y 0) = 00 8 x + y x 0y + = 0 Indica a ecuación da parábola de vértice no punto (, ) e que pasa polo punto (, ). Hay dos posibilidades: ) (y ) = p (x ) Como pasa por (, ) 8 = p 8 p = (y ) = (x )

46 ) (x ) = p'(y ) Como pasa por (, ) 8 = p' 8 p' = (x ) = (y ) 6 Indica os vértices, os focos e a excentricidade das cónicas seguintes: a) x + 6y 6x + 6y + 6 = 0 b) x y x = 0 c) x + y + 6y + 7 = 0 a) x + 6y 6x + 6y + 6 = 0 x 6x y + 6y = 0 (x 6) +(y + ) = 0 [(x )] + [(y + )] = (x ) + 6(y + ) = (x ) (y + ) + = 6 Es una elipse de centro (, ). a =, b =, c = a b = 7 Vértices: (6, ); (, ); (, 0) y (, 6) Focos: ( + 7, ) y ( 7, ) c 7 Excentricidad: exc = = 0,66 a b) x y x = 0 x x + y = 0 (x ) y = (x ) y = 6

47 UNIDADE Es una hipérbola de centro (, 0). a =, b =, c = + = Vértices: (, 0) y (, 0) Focos: ( +, 0) y ( +, 0) Excentricidad: exc =, c) x + y + 6x + 7 = 0 x + (y + y) + 7 = 0 x + (y + ) = 0 x + (y + ) = x (y + ) + = Es una elipse con a =, b =, c = 8. Vértices: (, 0), (, 0), (0, ), (0, ) Focos: ( 0, 0), ( 0, 0) c 8 Excentricidad: exc = = 0, a 7

48 Páxina AUTOAVALIACIÓN. Determina a ecuación da bisectriz dos ángulos formados polas seguintes rectas: r : x = r : x y + = 0 Los puntos X (x, y) deben cumplir: dist (X, r ) = dist (X, r ) dist (X, r ) = x x y + dist (X, r )= + x = x y + Eliminando los valores absolutos obtenemos dos ecuaciones, las que corresponden a las dos bisectrices, perpendiculares entre sí: (x ) = x y + 8 x + y 6 = 0 8 x + y 8 = 0 (x ) = x y + 8 8x y = 0 8 x y 7 = 0. Escribe a ecuación da circunferencia cuxo centro é o punto C(, ) e que pasa polo punto A(, 0). La ecuación de la circunferencia es de la forma (x ) +(y +) = r. Para determinar r, sustituimos A (, 0) en la ecuación: ( ) + = r 8 r = La ecuación de la circunferencia es, por tanto, (x ) +(y +) =. O, en su forma simplificada, x + y x + 6y = 0.. Consideramos a circunferencia x + y x = 0 e a recta x y + k = 0. Calcula os valores que debe tomar k para que r sexa interior, tanxente ou exterior á circunferencia. Hallamos primero el centro, O C, y el radio, R, de la circunferencia: x + y x = 0 8 (x ) + y = 8 O C = (, 0) y R = Calculamos la distancia del centro de la circunferencia, O C, a la recta r: x y + + k = 0: 0 + k d = dist (O C, r) = = + + k 8

49 UNIDADE Para que r sea interior a la circunferencia, ha de ser d < R =. + k + k < 8 k < < 8 Es decir, k é ( 8, ). + k + k < 8 > 8 k > 8 Para que r sea tangente a la circunferencia, ha de ser d = R =. + k = 8 + k = 8 k = + k = 8 k = 8 Para que r sea exterior a la circunferencia, ha de ser d > R =. + k + k > 8 k > > 8 Es decir, + k + k > 8 < 8 k < 8 k é 8) «(, Dados os puntos F(, ) e F'(, ) e a recta r: x + y = 0, obtén as ecuacións de: a) A elipse de focos F e F' cuxa constante é. b) A hipérbole de focos F e F' cuxa constante é 6. c) A parábola de foco F e directriz r. Non é necesario que simplifiques a expresión da ecuación. a) Elipse de focos F (, ) y F'(, ) y constante k = 6. Semieje mayor, a: k = 6 = a 8 a = FF' ( ) +( ) 0 Semidistancia focal, c = = = = Semieje menor, b: b = a c = = 8 b = Por tanto, la ecuación de la elipse es + =. b) Hipérbola de focos F (, ) y F'(, ) y constante k =. Semieje a: k = = a 8 a = FF' Semidistancia focal, c = = c = a + b 8 b = c a = = 8 b = Por tanto, la ecuación de la hipérbola es =. x x y y

50 c) Parábola de foco F (, ) y recta directriz r: x + y = 0. En una parábola de ecuación y = px, p = dist (F, r): + p = = = = + Por tanto, la ecuación de la parábola es y = x.. Describe as seguintes cónicas. Obtén os seus elementos e debúxaas: x y a) = 6 (x ) (y + ) b) = 6 x y a) = 6 Es una hipérbola en la que: a =, b = Asíntotas: y = x, y = x Semidistancia focal: c = a + b = Focos: F (, 0) y F'(, 0) Vértices: V (, 0) y V'(, 0) Y F' O F X (x ) (y + ) b) = 6 Es una hipérbola igual a la del apartado anterior pero centrada en el punto (, ). a =, b =, c = 7 Asíntotas: y = x ; y = x + Focos: F (0, ), F'(0, ) Vértices: V (8, ), V'(, ) O Y F' F X 6. Obtén a ecuación da elipse de focos F(, 0) e F'(, 0) e excentricidade 0,8. F (, 0) F'(, 0) exc = 0,8 FF' c = = 0

51 UNIDADE c exc = = = 0,8 8 a = a a b = a c = 6 = 8 b = x y La ecuación de la elipse es + =. 7. Indica os focos, a excentricidade e as asíntotas da hipérbole x 6y =. Debúxaa. x y x 6y = 8 = 6 a = 6 8 a = b = 8 b = c = a + b = = Los focos son F(, 0) y F'(, 0). c Excentricidad: exc = = a Asíntotas: y = x e y = x Y F' O F X 8. Escribe a ecuación da parábola que ten por directriz a recta x =, e como vértice, a orixe de coordenadas. d: x = En una parábola y p = px, la recta directriz es x =. p Por tanto, = 8 p = 6 La ecuación de la parábola es y = x.. Indica o eixe radical ás circunferencias: C : x + y x y + = 0 C : x + y x 8y + = 0 Representa as circunferencias e o eixe radical. Sea P (x, y) un punto del eje radical de ambas circunferencias. Como las potencias de P a C y de P a C deben coincidir: x + y x y + = x + y x 8y + 8 6y = 0 8 y = El eje radical de las circunferencias es y =.

52 Para hacer la representación, calculamos el centro y el radio de cada circunferencia: C C A = B = C = A = B = 8 C = O C = (, ) r = + = O C = (, ) r' = + 8 = 8 Y C y = / C X

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Puntuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 puntos, eercicio = 3 puntos, eercicio

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( )

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( ) .. MATEMÁTICAS I PENDENTES (º PARTE) a) Calcula m de modo que o produto escalar de a(, ) e b( m, 5 ) sea igual a 5. b) Calcula a proección de a sobre c, sendo c,. ( ) 5 Se (, ) e y,. Calcula: a) Un vector

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO 1. Punto e recta 2. Lugares xeométricos 3. Ángulos 4. Trazado de paralelas e perpendiculares con escuadro e cartabón 5. Operacións elementais 6. Trazado de ángulos

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema) Exame tipo A. Proba obxectiva (Valoración: 3 puntos) 1. - Un disco de 10 cm de raio xira cunha velocidade angular de 45 revolucións por minuto. A velocidade lineal dos puntos da periferia do disco será:

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometría. Obxectivos. Antes de empezar.

Trigonometría. Obxectivos. Antes de empezar. 7 Trigonometría Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo. Calcular todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha delas. Resolver triángulos rectángulos

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

Áreas de corpos xeométricos

Áreas de corpos xeométricos 9 Áreas de corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Antes de empezar 1.Área dos prismas....... páx.164 Área dos prismas Calcular a área de prismas rectos de calquera número de caras.

Διαβάστε περισσότερα

Obxectivos. Resumo. titor. corpos xeométricos. Calcular as. súas áreas volumes. Terra. deles.

Obxectivos. Resumo. titor. corpos xeométricos. Calcular as. súas áreas volumes. Terra. deles. 8 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Distinguir as clases de corpos xeométricos. Construíloss a partir do seu desenvolvemento plano. Calcular as súas áreas e volumes. Localizar

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. O período de rotación da Terra arredor del Sol é un año e o radio da órbita é 1,5 10 11 m. Se Xúpiter ten un período de aproximadamente 12

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos Puntuación máxima de cada un dos exercicios: Álxebra 3 puntos; Análise 3,5 puntos;

Διαβάστε περισσότερα

Ámbito científico tecnolóxico. Xeometría. Unidade didáctica 2. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial

Ámbito científico tecnolóxico. Xeometría. Unidade didáctica 2. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 3 Unidade didáctica 2 Xeometría Índice 1. Introdución... 3 1.1 Descrición da unidade

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 FÍSICA

PAU XUÑO 2012 FÍSICA PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Las Funciones Trigonométricas

Las Funciones Trigonométricas Caítulo 3 Las Funciones Trigonométricas 3.. El círculo trigonométrico Vamos a suoner conocido el sistema cartesiano en lo que se refiere a concetos fundamentales como son los de abscisa y ordenada de un

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

FISICA 2º BAC 27/01/2007

FISICA 2º BAC 27/01/2007 POBLEMAS 1.- Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de frecuencia e de 1 m de amplitude. Acha: a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm. b) O módulo

Διαβάστε περισσότερα

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos V. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos 1 Experimento aleatorio. Concepto e exemplos Experimentos aleatorios son aqueles que ao repetilos nas mesmas condicións

Διαβάστε περισσότερα

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA INTEACCIÓNS GAVITATOIA E ELECTOSTÁTICA AS LEIS DE KEPLE O astrónomo e matemático Johannes Kepler (1571 1630) enunciou tres leis que describen o movemento planetario a partir do estudo dunha gran cantidade

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. BLOQUE DE ÁLXEBRA (Puntuación máxima 3 puntos) 1 0 0 1-1 -1 Sexan as matrices

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 9 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 16-17 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) PROBLEMA. Xuño 2016. A nave espacial Discovery,

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir,

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B ÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada apartado). Cuestións 4 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2014 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2013 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02b. Magnetismo

Exercicios de Física 02b. Magnetismo Exercicios de Física 02b. Magnetismo Problemas 1. Determinar el radio de la órbita descrita por un protón que penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 10-2 T, después de haber sido acelerado

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 8 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 15-16 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) CUESTIÓN.- Un satélite artificial de masa m que

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ).

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ). 22 Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. FÍSICA Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA PAU SETEMBRO 014 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAAU (LOXSE) Setembro 2009 PAAU (LOXSE) Setembro 2009 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

PAU Setembro 2010 FÍSICA

PAU Setembro 2010 FÍSICA PAU Setembro 010 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A 22 FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU Xuño 015 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 01. Gravitación

Exercicios de Física 01. Gravitación Exercicios de Física 01. Gravitación Problemas 1. A lúa ten unha masa aproximada de 6,7 10 22 kg e o seu raio é de 1,6 10 6 m. Achar: a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 2013 C.2. Se se desexa obter unha imaxe virtual, dereita e menor que o obxecto, úsase: a) un espello convexo; b)unha lente converxente; c) un espello cóncavo.

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

dr 1...dp N exp [ βh ({p}, {r})], (1) p 2 i 2m +Φ(r 1,..., r N ). (2) Z id = N!Λ 3N Z = Q(N,V,T). (6) Z = Z id

dr 1...dp N exp [ βh ({p}, {r})], (1) p 2 i 2m +Φ(r 1,..., r N ). (2) Z id = N!Λ 3N Z = Q(N,V,T). (6) Z = Z id Física de Líquidos L. Mederos Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid Consejo Superior de Investigaciones Científicas 5 de abril de 2004 Índice. Descripción microscópica de un líquido. 2.. Conceptos

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo.

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo. Estatística Contidos 1. Facer estatística Necesidade Poboación e mostra Variables 2. Reconto e gráficos Reconto de datos Gráficos Agrupación de datos en intervalos 3. Medidas de centralización e posición

Διαβάστε περισσότερα

ε x = du dx ε(x) = ds ds = du(x) dx

ε x = du dx ε(x) = ds ds = du(x) dx Capítulo 8 ECUCIONES DIFERENCIES Cálculo de desplazamientos Dr. Fernando Flores 8.. INTRODUCCIÓN En este capítulo se sistematizan las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de vigas. En general se

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Estadísticos en la Ingeniería

Métodos Estadísticos en la Ingeniería Métodos Estadísticos e la Igeiería INTERVALOS DE CONFIANZA Itervalo de cofiaza para la media µ de ua distribució ormal co variaza coocida: X ± z α/ µ = X = X i N µ X... X m.a.s. de X Nµ Itervalo de cofiaza

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B)

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A o B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan do mesmo xeito,

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 FÍSICA

PAU XUÑO 2016 FÍSICA PAU XUÑO 2016 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Tema 4 Magnetismo. 4-5 Lei de Ampere. Campo magnético creado por un solenoide. 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted

Tema 4 Magnetismo. 4-5 Lei de Ampere. Campo magnético creado por un solenoide. 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted Tema 4 Magnetismo 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted 4-2 Lei de Lorentz. Definición de B. Movemento dunha carga nun campo magnético. 4-3 Forza exercida sobre unha corrente rectilínea 4-4 Lei de Biot

Διαβάστε περισσότερα

Tema 7. Glúcidos. Grados de oxidación del Carbono. BIOQUÍMICA-1º de Medicina Dpto. Biología Molecular Isabel Andrés. Alqueno.

Tema 7. Glúcidos. Grados de oxidación del Carbono. BIOQUÍMICA-1º de Medicina Dpto. Biología Molecular Isabel Andrés. Alqueno. Tema 7. Glúcidos. Funciones biológicas. Monosacáridos: nomenclatura y estereoisomería. Pentosas y hexosas. Disacáridos. Enlace glucídico. Polisacáridos de reserva: glucógeno y almidón. Polisacáridos estructurales:

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio.

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio. Tema 6 Ondas 6-1 Movemento ondulatorio. Clases de ondas 6- Ondas harmónicas. Ecuación de ondas unidimensional 6-3 Enerxía e intensidade das ondas harmónicas 6-4 Principio de Huygens: reflexión e refracción

Διαβάστε περισσότερα

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Astronomía Básica 5 Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Josefina F. Ling Departamento de Matemática Aplicada Facultade de Matemáticas Grao de Óptica e Optometria Vicerreitoría de ESTUDANTES, Cultura

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Relaciones elementales. Dado el triángulo ABC, que se muestra en la figura

5.1. Relaciones elementales. Dado el triángulo ABC, que se muestra en la figura Cpítulo 5 Triángulos Hemos trbjdo on el triángulo retángulo en generl hor estudiremos un triángulo ulquier y sus reliones más importntes. 5.1. Reliones elementles Ddo el triángulo ABC, que se muestr en

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 Código: 23 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Διαβάστε περισσότερα

PRUEBA INICIAL DE CLASIFICACIÓN CURSO Documento para adjuntar a la Solicitud de plaza

PRUEBA INICIAL DE CLASIFICACIÓN CURSO Documento para adjuntar a la Solicitud de plaza PRUEBA INICIAL DE CLASIFICACIÓN CURSO 2017-18 Documento para adjuntar a la Solicitud de plaza Yo con DNI, número de teléfono y dirección de correo electrónico, solicitante del idioma, nivel, declaro bajo

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα