ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Με αφορµή το γεγονός αυτό το 2005 ορίστηκε διεθνώς σαν : «Το Παγκόσµιο Έτος της Φυσικής». Το άρθρο που ακολουθεί, λαµβάνει σαν αφορµή το παραπάνω γεγονός και αναφέρεται στην σχέση ανάµεσα στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας από την µια µεριά και την Φωτογραφία από την άλλη. Πιο συγκεκριµένα θα αναφερθούν µερικά από τα βασικά σηµεία των προτάσεων του Albert Einstein και στην συνέχεια θα περιγραφούν οι άµεσες συνέπειες που η συγκεκριµένη αυτή θεωρία έχει κατά την διαδικασία της φωτογράφησης. Είναι προφανές ότι οι συνέπειες αυτές γίνονται ιδιαίτερα έντονες στις περιπτώσεις όπου οι σχετικές κινήσεις φωτογραφιζόµενου θέµατος (ή και φωτογραφικής µηχανής) πραγµατοποιούνται µε υπερβολικά µεγάλες ταχύτητες. 1. Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Στην καθηµερινότητά µας οι εµπειρίες και οι παρατηρήσεις µας αναφέρονται σε αντικείµενα που κινούνται µε πολύ µικρές ταχύτητες σε σχέση µε την ταχύτητα c = 3 x 10 8 m/s του φωτός. Έτσι η κλασσική µηχανική του Νεύτωνα όπως άλλωστε και οι παγιωµένες θεωρήσεις για τις έννοιες του χρόνου και του χώρου µας ικανοποιούν απόλυτα. Όσο όµως οι ταχύτητες αυξάνουν, αρχίζουν να παρουσιάζονται και οι πρώτες, αναπάντεχες διαφορές ανάµεσα σε πειραµατικές τιµές και τις αντίστοιχες προβλέψεις που η θεωρία του Νεύτωνα επιτάσσει. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι και η ταχύτητα που µπορεί να αποκτήσει ένα ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του µέσα σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Έχει παρατηρηθεί ότι το ηλεκτρόνιο αυτό παρ ότι (σύµφωνα µε την κλασσική θεωρία) µπορεί να αποκτήσει οσοδήποτε µεγάλη ταχύτητα, φθάνει και το επιταχυντικό δυναµικό να είναι αρκούντος ισχυρό, στην πράξη η ταχύτητα του συγκεκριµένου ηλεκτρονίου παραµένει πάντοτε µικρότερη από αυτή του φωτός. Μάλιστα ο περιορισµός αυτός φαίνεται να ισχύει ανεξάρτητα της τιµής του ηλεκτροστατικού πεδίου που επιταχύνει το ηλεκτρόνιο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η κλασσική θεωρία, αν και ήταν αδιαµφισβήτητα αποδεκτή για διακόσια περίπου χρόνια, δεν µπορεί πλέον να περιγράψει µε επιτυχία τα νέα πειραµατικά δεδοµένα. Έτσι ο Albert Einstein το 1905 και σε ηλικία µόλις εικοσιέξι χρόνων προτείνει την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας που βασίζεται σε δυο βασικές αρχές : (1) Οι νόµοι της φυσικής είναι αναλλοίωτοι σε όλα τα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς. ηλαδή, οι νόµοι της φυσικής περιγράφονται από πανοµοιότυπες µαθηµατικές σχέσεις για όλους τους παρατηρητές που κινούνται µε σταθερή ταχύτητα µεταξύ τους.

2 (2) Η ταχύτητα του φωτός στο κενό ( κατά προσέγγιση και στον αέρα) είναι 3 x 10 8 m / s, µάλιστα η τιµή αυτή είναι ανεξάρτητη από την κίνηση του παρατηρητή ή την κίνηση της φωτεινής πηγής. Το τελευταίο αυτό γεγονός σηµαίνει ότι η ταχύτητα του φωτός έχει ακριβώς την ίδια τιµή για κάθε αδρανειακό παρατηρητή. Ενώ λοιπόν ο Νεύτων ισχυριζόταν ότι το διάστηµα ( χωρικό και χρονικό ) είναι απόλυτο µέγεθος µε σχετική την ταχύτητα του φωτός, ο Einstein προτείνει ότι η ταχύτητα του φωτός είναι απόλυτη, για κάθε σύστηµα, ενώ το χρονικό διάστηµα όπως άλλωστε και η απόσταση έχουν σχετικό χαρακτήρα. Μερικές από τις άµεσες συνέπειες της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας είναι επιγραµµατικά οι εξής : (α) Κινούµενα ρολόγια εµφανίζονται, σε σχέση µε ακίνητο παρατηρητή, να παρουσιάζουν επιβραδυνόµενους ρυθµούς. Έτσι κάθε χρονική περίοδος T θα παρουσιάζεται στο κινούµενο µε ταχύτητα υ σύστηµα να έχει µεγαλύτερη διάρκεια T σύµφωνα µε την σχέση : T = T [ 1 (υ / c) 2 ] 1/2 (β) Οι διαστάσεις κινούµενων αντικειµένων εµφανίζονται να ελαττώνονται στη διεύθυνση της κίνησής τους. Το γεγονός αυτό ονοµάζεται συστολή µήκους ( ή συστολή Lorentz ) και η αντίστοιχη σχέση που το περιγράφει είναι η : L = L [ 1 (υ / c) 2 ] 1/2 όπου L είναι το µήκος που εµφανίζεται στο κινούµενο σύστηµα µιας ράβδου που το µήκος της είναι L. Από τις προηγούµενες σχέσεις γίνεται φανερό ότι η χωρική απόσταση µεταξύ δυο σηµείων αλλά και το χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο διακριτών συµβάντων εξαρτάται από το σύστηµα αναφοράς στο οποίο γίνεται η µέτρηση. Γεγονός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν, σύµφωνα µε την Σχετικότητα, έννοιες όπως απόλυτο µήκος ή και απόλυτος χρόνος. Η πρωτοποριακή λοιπόν αυτή θεωρία άλλαξε ουσιαστικά την αντίληψη που επικρατούσε για θεµελιώδεις έννοιες όπως του χώρου και του χρόνου. Ιδιαίτερα µάλιστα σε ότι αφορά τον χρόνο απέδειξε πως γεγονότα που χαρακτηρίζονται ως ταυτόχρονα για ένα παρατηρητή δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα για κάποιον άλλο που τυχαίνει να κινείται σε σχέση µε τον πρώτο. Τέλος και σε ότι αφορά την µάζα ενός σώµατος, που εκφράζει την αντίσταση του στην προσπάθεια µεταβολής της κινητικής του κατάστασης, η αντίστοιχη µε τις προηγούµενες σχέσεις είναι η εξής : m = m [ 1 (υ / c) 2 ] 1/2 Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας υπέδειξε, κάτι το οποίο απεδείχθει και πειραµατικά, ότι δηλαδή η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι απόλυτα σταθερή και δεν εξαρτάται ούτε από την ταχύτητα της πηγής που το 2

3 δηµιουργεί ούτε και από την ταχύτητα του δέκτη η οποία το καταγράφει. Μάλιστα, η ταχύτητα αυτή του φωτός είναι η µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα που έχει παρατηρηθεί στην γη και είναι αδύνατο υλικό σώµα να µπορέσει να την αποκτήσει. Σηµειώνεται ότι µε την προσπάθεια αύξησης της ταχύτητας το κάθε σώµα «αντιστέκεται» αυξάνοντας την αδρανειακή του µάζα m και µάλιστα όταν η ταχύτητά του γίνει ίση µε την ταχύτητα του φωτός τότε το σώµα φαίνεται να αποκτά άπειρη µάζα. Βέβαια στην καθηµερινή µας πρακτική των µικρών ταχυτήτων κάτι τέτοια φαινόµενα δεν γίνονται αντιληπτά. Σηµαντικές θεωρούνται επίσης και οι συνέπειες της Σχετικότητας σε κλασσικά φαινόµενα οπτικής όπως η ανάκλαση και η διάθλαση. Πιό συγκεκριµένα στην περίπτωση της ανάκλασης λεπτής, φωτεινής ακτίνας σε ταχέως κινούµενο, επίπεδο κάτοπτρο η γωνία ανάκλασης θ 2 δεν είναι πλέον ίση µε την γωνία πρόσπτωσης θ 1 αλλά µικρότερη και µάλιστα ικανοποιείται η σχέση : tan (θ 1 / 2) / tan (θ 2 / 2) = ( c + υ ) / ( c - υ ). Στην προηγούµενη σχέση θεωρείται ότι η κατοπτρική επιφάνεια κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ πλησιάζοντας την φωτεινή πηγή. Εκτός όµως από την ανισότητα των γωνιών πραγµατοποιείται και µεταβολή στο µήκος κύµατος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η µεταβολή είναι τέτοια ώστε όταν το επίπεδο κάτοπτρο προσεγγίζει την πηγή τότε το µήκος κύµατος λ ελαττώνεται ενώ όταν το κάτοπτρο αποµακρύνεται από την πηγή τότε το προσπίπτον λ αυξάνει. Στην περίπτωση της διάθλασης, σε σχετικιστικές περιπτώσεις, ο δείκτης διάθλασης µεταβάλλεται µε την κίνηση του µέσου µέσα στο οποίο κινείται το φως. Όταν το µέσο κινείται έτσι ώστε να πλησιάζει την φωτεινή πηγή τότε ο δείκτης διάθλασης εµφανίζεται να αυξάνει, ενώ αντίθετα όταν το µέσον αποµακρύνεται από την πηγή τότε ο δείκτης διάθλασης ελαττώνεται. Θα έλεγε λοιπόν συνοπτικά κανείς ότι η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας περιγράφει απόλυτα ικανοποιητικά φαινόµενα που αντιστοιχούν στην φυσική των µεγάλων ταχυτήτων ενώ ταυτίζεται µε την Νευτώνεια Φυσική στις περιπτώσεις όπου οι ταχύτητες είναι ιδιαίτερα µικρές (υ<<c). 2. Φωτογράφηση Η διαδικασία της φωτογράφησης θεωρούµε, σχεδόν αξιωµατικά, ότι πρόκειται για την ταυτόχρονη καταγραφή ενός άπειρα µεγάλου αριθµού φωτονίων που προσπίπτουν στην επίπεδη, φωτοευαίσθητη επιφάνεια ενός φίλµ. Τα φωτόνια αυτά που συµµετέχουν συλλογικά στην δηµιουργία της τελικής εικόνας αν και φθάνουν στην φωτογραφική µηχανή ταυτόχρονα αυτό δεν σηµαίνει ότι ξεκίνησαν και όλα µαζί. Ο λόγος για αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εφ όσον κινούνται όλα µε την ίδια ακριβώς ταχύτητα τα φωτόνια από τα πιο αποµακρυσµένα αντικείµενα, έχοντας να διανύσουν σχετικά µεγαλύτερες αποστάσεις, ξεκινούν νωρίτερα από τα αντίστοιχα των κοντινότερων προς τον φωτογραφικό φακό περιοχών. Στην µελέτη, για παράδειγµα, µιας απογευµατινής φωτογραφίας που απεικονίζει ένα φίλο µας όπου πίσω του ο ήλιος είναι έτοιµος να δύσει διαπιστώνει κανείς µια καταγραφή του παρελθόντος της θεµατολογίας. 3

4 Συγκεκριµένα, η µορφή του φίλου που απεικονίζεται αντιστοιχεί όχι στην µορφή που έχει την στιγµή της καταγραφής αλλά στην µορφή που αυτός είχε όταν το φως ξεκίνησε από τον ίδιο για να καταλήξει στο φιλµ. Μάλιστα, σε ότι αφορά τον ήλιο, η απεικόνησή του αντιστοιχεί στην µορφή που αυτός είχε 8,3 περίπου λεπτά πριν από τη στιγµή της φωτογράφησης. Σηµειώνεται ότι η απόσταση γης ήλιου είναι : 149 x10 6 Km και έτσι ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου η φωτεινή πληροφορία να φθάσει από τον ήλιο στην φωτογραφική µηχανή υπολογίζεται σε : t = 149 x 10 6 Km / 3 x 10 8 m / s = 8.3 min. 3. Συνέπειες στη Φωτογράφηση λόγω της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας Προκειµένου να ορίσουµε την έννοια του οπτικού ειδώλου σύµφωνα µε την Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας γενικεύουµε την αντίστοιχη έννοια της Νευτώνειας Φυσικής. Όπως ήδη αναφέρθηκε όταν φωτογραφίζουµε ένα φωτεινό αντικείµενο λαµβάνουµε στην θέση του φιλµ ταυτόχρονα φωτόνια από τις διάφορες περιοχές του αντικειµένου. Λόγω του πεπερασµένου της ταχύτητας του φωτός αλλά και των διαφορετικών αποστάσεων των σηµείων από τον φωτογραφικό φακό, τα φωτόνια εκπέµπονται σε διαφορετικούς χρόνους από τα διάφορα σηµεία του αντικειµένου. Βέβαια, εάν το φωτογραφιζόµενο σώµα κινείται «αργά» ως προς την φωτογραφική µηχανή τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι η εκποµπή των φωτονίων είναι ταυτόχρονη και ως προς το κινούµενο σώµα ( Νευτώνεια περίπτωση ). Σε αυτή την περίπτωση έχουµε την γνωστή, πιστή αναπαράσταση του φωτεινού ειδώλου. Το φωτεινό δηλαδή είδωλο στο φιλµ µοιάζει απόλυτα µε το φωτογραφιζόµενο αντικείµενο που το δηµιούργησε. Για σχετικιστικές όµως ταχύτητες αυτό δεν είναι πλέον δυνατό µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται σηµαντικές µεταβολές που αλλοιώνουν αναπάντεχα το οπτικό είδωλο στο φιλµ. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, το οπτικό είδωλο ενός συνόλου φωτεινών σηµείων στη περιοχή του φιλµ και σε µια χρονική στιγµή σχηµατίζεται από τα σηµεία εκποµπής των φωτεινών σηµάτων τα οποία είναι ταυτόχρονα για το σύστηµα αναφοράς της φωτογραφικής µηχανής. 3.1 «Περιστροφή» του αντικειµένου, αλλαγή στην προοπτική της φωτογράφησης Η φωτογράφηση ενός αντικειµένου που κινείται µε µεγάλη ταχύτητα υ και βρίσκεται αρκετά µακριά ώστε να φαίνεται υπό σχετικά µικρή στερεά γωνία ( οπότε και οι φωτεινές ακτίνες να θεωρούνται κατά προσέγγιση παράλληλες ) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα το αντικείµενο εµφανίζεται σαν να ήταν σε ηρεµία (χωρίς δηλαδή να υφίσταται την προαναφερθείσα συστολή Lorentz ) αλλά να έχει περιστραφεί κατά γωνία θ έτσι ώστε να ισχύει η σχέση : sinθ = υ / c. Η αναλυτική διερεύνηση της προηγούµενης διαπίστωσης θα εφαρµοστεί για λόγους απλοποίησης σε ορθογώνιο στερεό αντικείµενο αµελητέου πάχους αλλά µε διαστάσεις L = 10 m και w = 2 m που έστω ότι κινείται µε ταχύτητα υ = c / 2 κατά µήκος του οριζόντιου άξονα x, δηλαδή κατά µήκος της 4

5 µεγαλύτερης πλευράς του. Η παρατήρηση ( και φωτογράφηση ) του ABCD γίνεται σε µακρινή απόσταση και σε κάθετη διεύθυνση προς την οριζόντια ταχύτητα υ. Το φως από την πίσω αριστερά κορυφή Α οφείλει να διανύσει µια επιπλέον απόσταση w = 2 m από ότι το φως της µπροστά, αντίστοιχης κορυφής Β οπότε θα πρέπει να έχει ξεκινήσει νωρίτερα κατά χρονικό διάστηµα ακριβώς ίσο µε w / c. Βέβαια κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου το ορθογώνιο µετακινήθηκε προς τα δεξιά κατά απόσταση ίση µε : w υ / c = w / 2 = 1 m. Έτσι η πίσω κορυφή θα απεικονιστεί στο φιλµ να είναι σύχρονη µε την µπροστά κορυφή Β στην νέα όµως θέση της Β 1. Μάλιστα, λόγω της συστολής Lorentz η µήκους 10 m πλευρά του ορθογωνίου φαίνεται τώρα να έχει µήκος : B 1 C 1 = 10 [ 1 ( 0.5 ) 2 ] ½ = 8.7 m. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κινούµενο ορθογώνιο ABCD όπως και το A 1 B 1 C 1 D 1 που αντιστοιχεί στο προηγούµενο ύστερα από την αναφερθείσα προς τα δεξιά µετατόπιση αλλά και συστολή Lorentz. Τα Α, Β και C είναι οι προβολές των κορυφών A 1, B 1 και C 1 που θα απεικονίζονται στο ακίνητο, µακρινό φιλµ. Τώρα µε βάση την θέση Β και θεωρόντας το ορθογώνιο σώµα σε ηρεµία αλλά στραµµένο κατά µια γωνία θ ( = 30 ο ) που ικανοποιεί την σχέση sin θ = υ / c = 1 / 2 παρατηρούµε ότι οι νέες προβολές των κορυφών Α και C αντιστοιχούν στα ίδια ακριβώς σηµεία Α και C µε τα προηγούµενα. Το τελευταίο γεγονός αποδεικνύει ότι ο συνδιασµός µετατόπισης και συστολής ισοδυναµεί φωτογραφικά µε περιστροφή του αµετάβλητου σώµατος κατά γωνία θ ίση µε θ = arc [ sin (υ / c) ]. 5

6 3.2 Αλλοιώσεις του γεωµετρικού σχήµατος στο οπτικό είδωλο Κατά την διάρκεια της κίνησης του φωτονίου που προέρχεται από κάποια περιοχή του φωτογραφιζόµενου αντικειµένου το αντικείµενο έχει ήδη µετακινηθεί µε αποτέλεσµα να υπάρχει διαφορά στην θέση της περιοχής αυτής τις στιγµές της εκποµπής και καταγραφής αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή είναι τόσο µεγαλύτερη όσο η ταχύτητα του φωτογραφιζόµενου αντικειµένου αυξάνει. Στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αλλοιώσεις που θα υφίστανται συγκεκριµένα, απλά γεωµετρικά σχήµατα καθώς αυτά κινούνται, προς τα δεξιά, µε δεδοµένη ταχύτητα. Στην πρώτη περίπτωση απεικονίζεται η αλλοίωση στην εµφάνιση ενός τετραγωνικού πλέγµατος που κινείται µε ταχύτητες 0.5 c, 0.8 c και c. 6

7 Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς την σταδιακή µετατροπή των παράλληλων ευθειών σε υπερβολοειδής καµπύλες. Στην περίπτωση που ακολουθεί απεικονίζεται η αλλαγή στην προοπτική του σχήµατος κύβων όπου η σχετική σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε τέσσερεις ακίνητους κύβους και στους ίδιους ακριβώς που όµως τώρα κινούνται προς τα δεξιά µε ταχύτητα 0.8 c. Από το προηγούµενο σχήµα φαίνεται ότι ενώ οι ακµές που είναι παράλληλες προς την κίνηση παραµένουν ευθείες οι αντίστοιχες κάθετες µετατρέπονται σε υπερβολές και έτσι προκύπτει ένα αλλοιωµένο σχήµα που ισοδυναµεί περίπου µε αλλαγή της φωτογραφικής προοπτικής. Στην λεπτοµερή διερεύνηση της οπτικής εµφάνισης ενός κινούµενου τρισδιάστατου σώµατος είναι προφανές ότι εάν µπορούσαµε να δούµε τις θέσεις όλων των σηµείων του σώµατος ταυτόχρονα, αυτό θα εµφανιζόταν να συστέλλεται κατά την διεύθυνση της κίνησης. Όµως, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν βλέπουµε όλα τα σηµεία ταυτόχρονα. Υποθέστε ότι έχουµε ένα κύβο µε τις πλευρές του παράλληλες προς τα επίπεδα των συντεταγµένων. Όταν παρατηρούµε ένα τέτοιο, ακίνητο κύβο από µια θέση κατ ευθείαν µπροστά 7

8 προς την πλησιέστερη πλευρά του, βλέπουµε µόνο αυτή την συγκεκριµένη πλευρά στο µέτρο που φως από την αριστερή έδρα εµποδίζεται από τον ίδιο τον κύβο να φθάσει στα µάτια µας. Όταν όµως ο κύβος, κινούµενος µε ταχύτητα προς τα δεξιά, βρεθεί µε την πλησιέστερη προς εµάς πλευρά του κατ ευθείαν µπροστά µας τότε µπορούµε να δούµε και την αριστερή πλευρά του µια που τώρα το στερεό σώµα αποµακρύνεται από τον δρόµο των φωτεινών ακτίνων, που έχουν ήδη ξεκινήσει, και έτσι δεν εµποδίζονται. Αντίστροφα κάποιο φως, από την δεξιά πλευρά του κύβου, που πριν έφθανε στα µάτια µας τώρα εµποδίζεται από το ίδιο το κινούµενο σώµα στις νέες του θέσεις. Λόγω, κυρίως των φαινοµένων αυτών, ο κινούµενος κύβος φαίνεται να έχει στραφεί και παραµορφωθεί. Το σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζει την εικόνα µιας διάταξης είκοσι πέντε παράλληλων, ανεξάρτητων ράβδων που η κάθε µια όταν ηρεµεί έχει τετραγωνική εγκάρσια διατοµή. Την στιγµή της παρατήρησης η πλησιέστερη προς τον παρατηρητή άκρη της κεντρικής ράβδου βρίσκεται κατ ευθείαν µπροστά του. Οι επόµενες δύο εικόνες αντιστοιχούν σε κινήσεις (προς τα δεξιά) της ίδιας ακριβώς διάταξης µε ταχύτητες 0.2 c και 0.9 c αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι τα συγκεκριµένα σχήµατα είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας µε ειδικά προγράµµατα προσοµοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 3.3 Αλλαγή στο µήκος κύµατος λ της καταγραφόµενης ακτινοβολίας Πρόκειται για το φαινόµενο Doppler σύµφωνα µε το οποίο το µήκος κύµατος λ του φωτεινού σήµατος που αντιλαµβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής εξαρτάται όχι µόνο από την ταχύτητα της πηγής αλλά και την σχετική φορά της κίνησής της. Μάλιστα και διότι ο ρυθµός µε τον οποίο λειτουργεί ένα ρολόι που βρίσκεται σε γρήγορη κίνηση δεν είναι ακριβώς ο ίδιος µε αυτόν ενός ακίνητου ρολογιού, η χρονική διάρκεια µεταξύ δύο συγκεκριµένων γεγονότων φαίνεται να είναι µεγαλύτερη στο κινούµενο ρολόι (διαστολή χρόνου) από ότι στο ακίνητο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα της φαινοµένης αλλαγής του χρώµατος για το φως που τελικά καταγράφεται. Ένα τελικό ποιοτικό αποτέλεσµα είναι τα αντικείµενα που πλησιάζουν την φωτογραφική µηχανή να µπλεδίζουν ενώ αυτά που αποµακρύνονται από αυτήν να αποκτούν µια επιπλέον κοκκινωπή απόχρωση. Οι αναλυτικές σχέσεις που υπολογίζουν το καταγραφόµενο µήκος κύµατος λ σε σχέση µε το εκπεµπόµενο λ από φωτεινή πηγή ταχύτητας υ είναι οι εξής : 8

9 λ = [ (1 + υ / c ) / (1 υ / c ) ] ½ λ ( για αποµάκρυνση ) και λ = [ (1 υ / c ) / (1 + υ / c ) ] ½ λ ( για προσέγγιση ). Ας φανταστούµε ένα όχηµα που διαθέτει κιτρινοπράσινο χρωµατισµό στο µέσον περίπου της ορατής περιοχής (λ = 550 nm) και κινείται µε ταχύτητα c/3 σε σχέση µε τον ακίνητο παρατηρητή. Στην περίπτωση όπου το ιδιαίτερα γρήγορο αυτό όχηµα πλησιάζει τον παρατηρητή αυτός θα αντιληφθεί ένα όχηµα που χαρακτηρίζεται από µήκος κύµατος : λ = [ (1 1 / 3) / (1 + 1 / 3 ) ] ½ λ = λ / ( 2 ) ½ = 390 nm δηλαδή ένα όχηµα µε ιώδη - µπλέ απόχρωση. Αντίθετα εάν το ίδιο ακριβώς όχηµα αποµακρύνεται από τον παρατηρητή αυτός αντιλαµβάνεται χρωµατισµό σε µήκος κύµατος : λ = [ (1 + 1 / 3) / (1-1 / 3 ) ] ½ λ = ( 2 ) ½ λ = 780 nm δηλαδή το όχηµα αποκτά, αποµακρυνόµενο µια κόκκινη απόχρωση. 3.4 Ανισοτροπία κατανοµής στην ένταση του φωτός Πρόκειται για την µεταβολή που παρατηρείται στην πολική κατανοµή της φωτεινής έντασης του προσπίπτοντος φωτός. Έστω για παράδειγµα η ισοτροπική κατανοµή φωτός που προκύπτει από πλήθος µακρινών αστεριών που βρίσκονται οµοιόµορφα κατανεµηµένα στον ουράνιο θόλο. Η παρατήρηση αυτή είναι η εικόνα που εισπράτει ο ακίνητος παρατηρητής, στην περίπτωση όµως κίνησής µας προς αυτά η κατανοµή αλλάζει και τα αστέρια εµφανίζονται να έχουν, στις µπροστά γωνίες, πολύ πυκνότερη κατανοµή µεταξύ τους σε σχέση µε πριν. Έτσι η φωτεινή ενέργεια που τελικά καταγράφεται στην περίπτωση της κίνησης είναι σαφώς µεγαλύτερη µε αποτέλεσµα και τα µπροστά αντικείµενα να εµφανίζουν µεγαλύτερη σχετική λαµπρότητα. Στην εικόνα που ακολουθεί, στο αριστερό τµήµα απεικονίζεται σχηµατικά η περίπτωση της καταγραφής φωτεινών ακτίνων από ακίνητο παρατηρητή. Το δεξιά τµήµα περιγράφει την κατανοµή των ίδιων ακτίνων που ο προηγούµενος παρατηρητής καταγράφει ενώ τώρα κινείται µε ταχύτητα 0.9 c. 9

10 Στην συνέχεια παρουσιάζονται, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ταχύτητας, η πολική κατανοµή των φωτεινών ακτίνων σε σχέση µε την σταδιακή µετατροπή του αρχικού δίσκου σε κώνο µε γωνία κορυφής θ που ικανοποιεί την σχέση : cosθ = υ / c. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πλήθος των φωτεινών ακτίνων µέσα και έξω από τον κώνο είναι πάντοτε ακριβώς το ίδιο (ποσοστό 50 %). Το µόνο που µεταβάλλεται είναι η κατανοµή τους στον χώρο όπου όσο η ταχύτητα µεγαλώνει τόσο οι ακτίνες γίνονται πιο συγκεντρωτικές προς την διεύθυνση της κίνησης. 4. Φωτογραφικά παραδείγµατα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποιες εικόνες που αντιστοιχούν σε φωτογραφικά παραδείγµατα ρεαλιστικής µεν θεµατολογίας που όµως µε την βοήθεια υπολογιστικών προγραµµάτων γραφικού χαρακτήρα «αλλοιώνονται» ανάλογα µε την ταχύτητα µιας «εικονικής» φωτογραφικής µηχανής. Μέσω αυτών των αναπαραστάσεων αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς τις επιπτώσεις που θα έχει η φωτογράφηση σε σχετικιστικές συνθήκες. Η πρώτη εικόνα δείχνει την φωτογραφική άποψη µιας θεµατολογίας στο εσωτερικό ενός σύγχρονου ναού. Εικόνα 1 10

11 Στην δεύτερη εικόνα παρουσιάζεται η ίδια ακριβώς θεµατολογία όταν ο φωτογράφος πλησιάζει απότοµα το θέµα µε ταχύτητα 0.9c. Κυρίαρχο φαινόµενο είναι η αύξηση της γωνίας οράσεως του φακού όπως και η αίσθηση της έντονης κίνησης. Νέες, πλευρικές περιοχές απεικονίζονται στην φωτογραφία ενώ οι υπερβολοειδείς καµπύλες χαρακτηρίζουν τώρα τις προηγούµενες ευθείες της πλακόστρωσης του δαπέδου. Εικόνα 2 Η τρίτη εικόνα αφορά ταχύτητα κίνησης φωτογραφικής µηχανής 0.3 c και παρατηρούνται τα φαινόµενα Doppler (αλλαγή στους χρωµατισµούς) όπως και της σχετικής ανισοτροπίας ( έντονος φωτισµός στην κεντρική περιοχή της φωτογραφίας ). Εικόνα 3 Η τέταρτη εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει το αποτέλεσµα της υπαίθριας φωτογράφησης (Yosemite Valley, USA) για ταχύτητα κίνησης φωτογραφικής µηχανής 0.95 c. Ο πανοραµικός χαρακτήρας της φωτογραφίας είναι κάτι παραπάνω από προφανής. 11

12 Εικόνα 4 5. Συµπεράσµατα Στην επιστήµη της Σύγχρονης Φυσικής δύσκολα θα βρεί κανείς κάποιον τοµέα που να µην έχει επηρεαστεί σηµαντικά από την καταλυτική παρουσία του A. Einstein και την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Θεµατολογίες όπως : µηχανισµοί δέσµης Laser, ισοδυναµία µάζας ενέργειας, πυρηνική ενέργεια αλλά και φωτοκύτταρα είναι µερικές µόνο περιπτώσεις παραδείγµατα όπου ο προηγούµενος ισχυρισµός επιβεβαιώνεται πλήρως. Η αλλαγή της φωτογραφικής προοπτικής, οι αλλοιώσεις του γεωµετρικού σχήµατος για το φωτογραφιζόµενο αντικείµενο, η ανισοτροπία της λαµπρότητας όπως και η χρωµατική µεταβολή θεωρούνται οι κύριες συνέπειες της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας στη Φωτογράφηση. Τώρα βέβαια οι συνέπειες αυτές µπορεί να µην είναι αντιληπτές µε τα σηµερινά δεδοµένα όµως η κατανόησή τους θεωρείται αναγκαία για κάποιον που δεν αρκείται στο σήµερα αλλά προσπαθεί να προετοιµαστεί για τις µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι εξελίξεις αυτές παραµένουν γοητευτικά απρόβλεπτες, άλλωστε όπως και ο A. Einstein ισχυριζόταν για τον άνθρωπο «η φαντασία πρέπει να θεωρείται πολυτιµότερη της γνώσης». 6. Βιβλιογραφία 1. Ειδική Θεωρία Σχετικότητας, A. P. French, Αθήνα Introduction to Classical and Modern Optics, Jurgen R. Meyer Arendt, 4 th Edition, Prentice Hall, New Jersey The geometrical appearance of large objects moving at relativistic speeds, G. D. Scott and R. R. Viner, American Journal of Physics 33 (7) , July Anticausal behavior in the imaging of a moving object : The implications for high speed photography, K. L. Sala, Physical Review A Vol. 19, Number 6 June Invisibility of the Lorentz Contraction James Terrell, Physical Review Vol. 116, Number 4 Nov. 15, Brightness and Color of rapidly moving objects: The visual appearance of a large sphere revisited U. Kraus, Am. J. Phys. 68 (1) January The visual appearance of rapidly moving objects, V. F. Weisskopf, Physics Today 13 (9) : 24 27,

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

AΛΕΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξεκινά µία νέα θεώρηση της Φυσικής, ανατρέποντας την θεωρία της Σχετικότητας. Η πλάνη των ανθρώπων ήταν οικτρή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)

(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΤΣΟΛΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; (ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΙΒΥΚΟΣ 00 Αφιερώνεται, στη µνήµη του πατέρα µου και στη µητέρα µου Κάθε γνήσιο αντίτυπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα