Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές"

Transcript

1 Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες και Ανάπηρα Άτομα", Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΥπΕΠ&Θ. Προσκεκλημένη εισήγηση. Πρακτικά σελ Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές Π. Γ. Μιχαηλίδης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εισαγωγή. Σε πολλές περιπτώσεις, ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται στην εργασία αυτή, η Αγωγή προσώπων με εναλλακτικές δυνατότητες βασίζεται στη συνεχή επανάληψη εργασιών και ασκήσεων. Γιαυτές τις περιπτώσεις, η χρήση H/Y είναι καταρχήν δυνατή και επωφελής. Το πρόβλημα που ανακύπτει έγκειται στο ότι σχεδόν κάθε περίπτωση Ειδικής Αγωγής απαιτεί χωριστή αντιμετώπιση με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε H/W και σε S/W. Αυτό περιορίζει τους οικονομικούς πόρους και δυσχεραίνει σημαντικά την ανάπτυξη και κατασκευή προγραμμάτων και συσκευών για χρήση στην Ειδική Αγωγή. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου επί πλέον υπάρχει η απαίτηση για S/W ελληνικό ή εξελληνισμένο, ως προς την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής, το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και για την Εκπαίδευση με (και σε) H/Y. Στην εργασία αυτή, αφού παρουσιαστεί το πρόβλημα, προτείνεται η χρήση στην Εκπαιδευτική διαδικασία προϊόντων Πληροφορικής γενικής χρήσης και παρουσιάζονται επί μέρους χαρακτηριστικά της πρότασης αυτής. Όψεις του προβλήματος. H χρησιμοποίηση εποπτικών και άλλων βοηθητικών μέσων κατά την διδασκαλία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής. H χρήση των H/Y, της Πληροφορικής γενικότερα, μπορεί, καταρχήν, να είναι ιδιαίτερα επωφελής και αποδοτική τόσο στην Εκπαίδευση, όσο και στην Ειδική Αγωγή (βλέπε π.χ. [1], [2], [3]), παρόλο που μέχρι τώρα η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση προβληματίζει[4]. Το ιδιαίτερα μεγάλο πλεονέκτημα της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση είναι πως, μετά την σχεδίαση των βασικών τμημάτων κάθε διδασκαλίας, παρέχει την δυνατότητα συνεχούς επανάληψης και εύκολης προσαρμογής στις επί μέρους απαιτήσεις των μαθητών, να επιτυγχάνεται, δηλαδή, σχετικά εύκολα, διδασκαλία εξατομικευμένη[5]. Παρέχει επίσης την δυνατότητα εκτενέστερης παρατήρησης, ανατροφοδότησης και προσαρμογής της διδασκαλίας, χωρίς, βέβαια οι H/Y να υποκαθιστούν τις προταθείσες από τον Skinner "Διδακτικές Μηχανές", τουλάχιστον για το ορατό μέλλον. Το σημείο αυτό ειδικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις περιπτώσεις Ειδικής Αγωγής, όπου η επανάληψη επιζητείται, και η ανάγκη για διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης είναι περισσότερο επιτακτική. H ανάπτυξη όμως κατάλληλων προγραμμάτων και συσκευών παρουσιάζει προβλήματα γιατί: απαιτεί συνεργασία ειδικών στην Διδακτική, στο αντικείμενο και στην Πληροφορική, κάτι μάλλον δύσκολο και που όταν ακόμη επιτυγχάνεται δημιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες, απευθύνεται γενικά σε μικρή αγορά και κατά συνέπεια τα αναμενόμενα έσοδα είναι πολύ λίγα σε σχέση με το, συνήθως υψηλό, κόστος παραγωγής, κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη καλών ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι στην πράξη, τα προγράμματα διδασκαλίας με H/Y πάσχουν, περιοριζόμενα συνήθως σε απλά "ηλεκτρονικά βιβλία". Μόνο πρόσφατα άρχισαν να παρουσιάζονται και προγράμματα, κυρίως αυτοδιδασκαλίας έτοιμων πακέτων, τα οποία παρέχουν και δυνατότητες περιορισμένης ανατροφοδότησης με υποδείξεις για την επόμενη (ή προηγούμενη) διδακτική ενότητα. Το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με υπέρβαση της τωρινής, κυρίαρχης ακόμα, αντίληψης, πως "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" και "Εκπαίδευση στην Πληροφορική" αποτελούν χωριστούς τομείς. Στην Γενική Εκπαίδευση ιδιαίτερα, όπου, πέρα από την

2 απόκτηση βασικών γνώσεων, επιδιώκεται εξίσου ή και κατά προτεραιότητα και η κοινωνικοποίηση των νεαρών προσώπων και η γνωριμία με τα πολιτιστικά αγαθά της εποχής μας, η εξοικείωση και ο εναλφαβητισμός στην Πληροφορική θα πρέπει να γίνεται, όχι με την εισαγωγή ανεξάρτητου μαθήματος, συνήθως ξεκομμένου από τα άλλα μαθήματα, όπως συμβαίνει τώρα[4], αλλά με την ενσωμάτωση των σχετικών δραστηριοτήτων στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, με το νέο εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα[6], ο εναλφαβητισμός στην Πληροφορική επιδιώκεται με τη χρήση H/Y για την υποστήριξη της διδασκαλίας άλλων μαθημάτων. H Εκπαίδευση στην Πληροφορική παραμένει μόνο ως αντικείμενο επαγγελματικής κατάρτισης στην Πληροφορική. Μια τέτοια αντιμετώπιση διευκολύνεται με την χρησιμοποίηση έτοιμων εργαλείων λογισμικού και υπάρχοντος λογικού γενικής χρήσης, κάτι που έχει ήδη συμβεί σε μερικότερη έκταση (βλέπε π.χ. [7], [8], [9]). Έτοιμο λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Εκπαιδευτική Διαδικασία αποτελούν π.χ. τα σχεδιαστικά πακέτα, οι κειμενογράφοι, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδομένων, τα προγράμματα επικοινωνίας H/Y, και επίσης τα διάφορα "παιχνίδια". Το λογισμικό αυτό συνήθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι. Όπου χρειάζεται και ανάπτυξη ιδιαίτερου λογισμικού ή υλικού (π.χ. για επικοινωνία με τον χρήστη, δημιουργία βιβλιοθηκών υποστήριξης κλπ.), αυτή μπορεί να γίνει εύκολα μέσω των παροχών του λειτουργικού συστήματος, μέσα από τις ευκολίες του ίδιου του προγράμματος ή με τα διάφορα συστήματα συγγραφής (authoring systems, μερική περίπτωση εργαλείων λογισμικού Computer Aided Software Engineering-CASE), που υπάρχουν διαθέσιμα. Στα επόμενα αναφέρονται περιπτώσεις έτοιμου λογισμικού γενικής χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι στην Εκπαίδευση. Αν και οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν κάθε κατηγορία εντάσσονται στην άποψη της "Πληροφορικής στην Εκπαίδευση" είναι προφανές πως η υλοποίηση τέτοιων μορφών διδασκαλίας παρέχει και την εξοικείωση με την Πληροφορική ("Εκπαίδευση στην Πληροφορική" σε επίπεδο χρήστη, βλέπε π.χ. τα [1], [2]). Προγράμματα σχεδίασης. Πρόκειται για προγράμματα με τα οποία είναι δυνατή η σχεδίαση εικόνων με τρόπο σχετικά εύκολο, ιδίως αν υπάρχει σημειοδεικτική συσκευή (π.χ. ποντίκι). Κρατούν επίσης ζωηρό το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν υπάρχει έγχρωμη οθόνη. Πέρα από την δυνατότητα ελεύθερης σχεδίασης (γραμμικής ή σε spray) που παρέχουν, προσφέρουν επίσης την δυνατότητα σχεδίασης γραμμάτων σε διάφορες μορφές, μεγέθη και χρώματα, καθώς και την δυνατότητα σχεδίασης απλών σχημάτων (π.χ. ευθείες, ορθογώνια, πολύγωνα, κύκλους ή ελλείψεις) περιγραμματικά ή με χρωματισμένο εσωτερικό, σε διάφορα μεγέθη και κλίμακες. Παρέχουν επίσης ευκολίες συμμετρικής ή κατοπτρικής σχεδίασης, κοπής, αντιγραφής και κόλλησης ενός τμήματος (ή και όλης) της εικόνας, όπως είναι, με σμίκρυνση ή μεγέθυνση ή περιστροφή, καθώς επίσης και ευκολίες δημιουργίας βιβλιοθήκης σχημάτων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία πιο σύνθετων σχημάτων και εικόνων. Ορισμένα πιο σύνθετα προγράμματα έχουν την δυνατότητα "τρισδιάστατης" (2.5-D) σχεδίασης (περιγραφή ενός αντικειμένου σε τρεις διαστάσεις με παρουσίαση κάθε φορά μιας κατεπιλογήν προβολής), είναι όμως πολύ πιο σύνθετα στον χειρισμό τους. Τα σχεδιαστικά προγράμματα είναι κατάλληλα (προσφορότερα και πιο οικονομικά) για την ανάπτυξη των εννοιών της αναλογίας και ομοιότητας, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και σύνθεσης, χωρίς η ανάπτυξη αυτή να εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι κινητικής δεξιότητας σχεδίασης (η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί με πραγματική πρακτική άσκηση με το χέρι). H επέκταση στις τρεις διαστάσεις, με την τωρινή και προβλεπομένη για το άμεσο μέλλον κατάσταση της τεχνολογίας, είναι προτιμότερο να γίνεται με τρισδιάστατα πραγματικά αντικείμενα ή κατασκευές. Οι ελάχιστες απαιτούμενες δεξιότητες επικοινωνίας χρήστη-σχεδιαστικού προγράμματος (χειρισμός μιας σημειοδεικτικής συσκευής, όπως το ποντίκι, η οποία για ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υποκατασταθεί, π.χ. προσαρμογή σε κίνηση βλεφάρων), και οι δυνατότητες σβησίματος και

3 ξανασχεδίασης, σμίκρυνσης και μεγέθυνσης κατά τη μία ή και τις δύο διαστάσεις και κατοπτρισμού κατά ένα ή περισσότερους άξονες αποτελούν πλεονεκτήματα για περιπτώσεις Ειδικής Αγωγής. H ανάπτυξη επίσης μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας (nonverbal communication methods) σε περιπτώσεις αφασίας μπορεί να διευκολυνθεί με την χρήση σχεδιαστικών (βλέπε π.χ. μια ανάλογη περίπτωση με χρήση έτοιμων σχημάτων σε μορφή πλακιδίων διαφόρου σχήματος, μεγέθους και χρώματος στο [10]). Κειμενογράφοι. Αποτελούν προγράμματα που βοηθούν στην παρουσίαση ενός κειμένου. Αν ο χρήστης δεν θέλει να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της προκαθορισμένης μορφής κειμένου, καθορίζει άλλα, όπως π.χ. τις διαστάσεις της σελίδας, τα περιθώρια, την στοίχιση του κειμένου (δεξιά, αριστερά, δεξιά και αριστερά ή στη μέση της γραμμής), το διάστημα μεταξύ γραμμών κλπ.. Στη συνέχεια ο χρήστης γράφει το κείμενο, γράμμα-γράμμα (σχεδόν πάντα με το πληκτρολόγιο), επιλέγοντας θέση, μέγεθος και μορφή των γραμμάτων, υποσημειώσεις, επιτιτλισμό, υποτιτλισμό, κλπ. Το πρόγραμμα αναλαμβάνει, ανάλογα με την εκάστοτε μορφή του κειμένου, να διατάξει τις λέξεις στις γραμμές και τις γραμμές στις σελίδες, να στοιχίσει το κείμενο, να αριθμήσει τις σελίδες, να μαζέψει τις παραπομπές, να βάλει τους επίτιτλους και υπότιτλους κλπ.. Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής, αντικατάστασης ή μεταφοράς σε άλλο σημείο τμημάτων του κειμένου, παρεμβολής ή προσθήκης νέου κειμένου, αλλαγής των στοιχείων (σελίδα, περιθώρια, στοίχιση, γράμματα...) της μορφής του κειμένου, εισαγωγής σχεδίων ή πινάκων κλπ., ενώ το πρόγραμμα ρυθμίζει την προκύπτουσα νέα σελιδοποίηση και γραμμογράφηση. Επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση σειράς χαρακτήρων (π.χ. μιας ή περισσοτέρων λέξεων), όπως επίσης και η διαγραφή τους ή αντικατάσταση τους με άλλη σειρά χαρακτήρων, καθώς και ο ορθογραφικός έλεγχος (το τελευταίο για κάποιους κειμενογράφους δεν υπάρχει, ιδιαίτερα για ελληνικούς χαρακτήρες). Αν και δεν είναι τόσο απαραίτητο, η χρήση σημειοδεικτικής συσκευής διευκολύνει την επικοινωνία χρήστη και προγράμματος. Πέρα από τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν στην Εκπαίδευση (βλέπε π.χ. τα [8], [9]), τα προγράμματα αυτά είναι χρήσιμα και στην Ειδική Αγωγή (π.χ. σε περιπτώσεις δυσλεξίας ή δυσγραμματισμού). Δεν προσφέρονται για την ανάπτυξη της κινητικής δεξιότητας γραφής. Λογιστικά φύλλα (spreadsheets). Αποτελούν προγράμματα χειρισμού (δισδιάστατων) πινάκων. Σε κάθε κυψελίδα, (που καθορίζεται από την γραμμή και την στήλη στις οποίες ανήκει), ο χρήστης μπορεί να εισάγει, ως περιεχόμενο της, κείμενο (π.χ. ονομασίες, περιγραφή, επεξηγήσεις) ή αριθμούς. H χρησιμότητα των λογιστικών φύλλων έγκειται στο ότι παρέχουν την δυνατότητα το περιεχόμενο κάποιων κυψελίδων να εξαρτάται από το περιεχόμενο άλλων κυψελίδων, π.χ. να είναι το άθροισμα των ποσών μιας γραμμής ή μιας στήλης, ή μια άλλη "συνάρτηση" από μια πλούσια επιλογή αριθμητικών και στατιστικών συναρτήσεων. Αν αλλάξει το περιεχόμενο μιας κυψελίδας αυτόματα προσαρμόζεται και το περιεχόμενο κάθε άλλης κυψελίδας που εξαρτάται από την πρώτη. Έχουν επίσης την δυνατότητα γραφημάτων, όπως π.χ. ιστογράμματα, "πίττες" ποσοστών, στατιστικά ή συναρτησιακά διαγράμματα, τα οποία δημιουργούνται με βάση το περιεχόμενο επιλεγμένων από τον χρήστη κυψελίδων, μπορούν να παρουσιάζονται μόνα τους ή μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα και προσαρμόζονται αυτόματα στις αλλαγές του περιεχομένου των κυψελίδων από τις οποίες εξαρτώνται. Αποτελούν βοηθήματα χρήσιμα στην διδασκαλία των Μαθηματικών. Επίσης στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μπορούν να βοηθήσουν στην επεξεργασία μετρήσεων και την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων ή στην προσομοίωση φυσικών καταστάσεων μέσω των γραφημάτων[11].μπορούν να χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη ασκήσεων, π.χ. για την ανάπτυξη δεξιότητας εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, ιδιαίτερα για πρόσωπα με μαθησιακά προβλήματα, όπου οι πολλές επαναλήψεις αποτελούν την συνηθέστερη μορφή αντιμετώπισης. Βάσεις Δεδομένων. Παρουσιάζουν κάποια επικάλυψη με τα λογιστικά φύλλα. Έχουν επίσης δυνατότητες προγραμματισμού. Μια βάση δεδομένων αποτελείται στην απλή μορφή της από ένα ανοιχτό σύνολο προγραμμάτων (ανοιχτό με την έννοια πως ο χρήστης μπορεί να προσθέσει και δικά του προγράμματα) και διάφορα αρχεία δεδομένων, τα οποία επεξεργάζονται με τα προγράμματα της βάσης δεδομένων. Εκτός από βοηθητικά αρχεία, τα

4 αρχεία μιας βάσης δεδομένων περιέχουν "εγγραφές" (η εγγραφή αντιστοιχεί σε γραμμή λογιστικού φύλλου), κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από "πεδία", όμοιας μορφής (π.χ. αλφαβητικό, αριθμητικό, ημερομηνίας) για κάθε εγγραφή αλλά με διαφορετικό, συνήθως, περιεχόμενο. H σημασία μιας βάσης δεδομένων έγκειται στις ευκολίες καταχώρησης, αναζήτησης και παρουσίασης των καταχωρημένων δεδομένων καθώς και στην δυνατότητα συσχετισμού τους με τα δεδομένα άλλων βάσεων. Αναμένεται πως οι βάσεις δεδομένων θα αντικαταστήσουν το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών βιβλιοθηκών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία όλων σχεδόν των μαθημάτων για την καταχώρηση και αναζήτηση στοιχείων σχετικών με το μάθημα, την παρουσίαση και ταξινόμηση τους με διάφορα κριτήρια, τον συσχετισμό των διαφόρων στοιχείων μεταξύ τους και με στοιχεία από άλλα μαθήματα κλπ. Με την βοήθεια προγραμμάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα η διδασκαλία θεμάτων που το καθένα τους εξαρτάται από προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Μπορεί να οργανωθεί πρόγραμμα διδασκαλίας, εξατομικευμένο για κάθε μαθητή, σε επάλληλα βήματα: διδασκαλία, αξιολόγηση, ανατροφοδοτημένη επαναδιδασκαλία ή επόμενο θέμα. H οργάνωση και παρακολούθηση ενός τέτοιου προγράμματος είναι πρακτικά δυνατή με την χρήση βάσης δεδομένων, η οποία διευκολύνει ιδιαίτερα στην αξιολόγηση κάθε θέματος με στατιστικούς δείκτες, τόσο για κάθε διδασκόμενο όσο και συνολικά για κάθε θέμα. Επίσης μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς με στοιχεία χρήσιμα για την ανατροφοδοτούμενη επαναδιδασκαλία κάποιου θέματος. H εξατομικευμένη διδασκαλία αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ειδικής Αγωγής. Προγράμματα επικοινωνίας. Άρχισαν να παρουσιάζονται πρόσφατα, με την ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών. Παρέχουν την δυνατότητα στους χρήστες διαφορετικών H/Y, που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους είτε τοπικά είτε μέσω τηλεφωνικών γραμμών, να ανταλλάσσουν μηνύματα ή να χειρίζονται το ίδιο πρόγραμμα. Κατάλληλη χρήση τους μπορεί να δώσει νέα διάσταση στην ομαδική δουλειά και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ομαλή και πλήρη κοινωνικοποίηση μεταξύ προσώπων που η αρχική άμεση προσωπική επαφή παρουσιάζει προβλήματα, όπως είναι αρκετές περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα Ειδικής Αγωγής. Παιχνίδια. H σημασία των παιχνιδιών στην Αγωγή είναι γνωστή[12]. Τα παιχνίδια με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην Ειδική Αγωγή γιατί: *μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασκήσεις αντίληψης μεταβολών του περιβάλλοντος και έγκαιρης κατάλληλης απόκρισης *βοηθούν στον συντονισμό ερεθίσματος και ελεγχόμενης κινητικής απόκρισης * με τα διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που προσφέρουν, προσαρμόζονται στις ικανότητες κάθε προσώπου ώστε η "επιτυχία" σε έναν τομέα με υψηλή κοινωνική αναγνώριση, να είναι μέσα στις δυνατότητες του πράγμα σημαντικό για την όλη επίδοση του[13]. Γενικά τα ηλεκτρονικά αυτά παιχνίδια μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη του γνωστικού και ψυχοκινητικού τομέα και, με προϋποθέσεις, και του κοινωνικού τομέα. Χρειάζεται όμως προσοχή στην επιλογή και χρήση τους ώστε να μην δημιουργείται εθισμός και απομόνωση από το λοιπό περιβάλλον και να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του συναισθηματικού τομέα και την διαμόρφωση αξιών. Τα περισσότερα παιχνίδια, ακόμα και τώρα, αφορούν πολέμους ή καταστροφές επιδρομέων, ξένων και εξωγήινων ή αγώνα επιβίωσης από κακούς εχθρούς. Γενικά, πέρα από τις κατηγορίες των παιχνιδιών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις οποίες κυριαρχεί το πολεμικό στοιχείο ή το στοιχείο της καταστροφής, τα παιχνίδια με H/Y μπορούν να διακριθούν σε παιχνίδια στρατηγικής (π.χ. επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων οργάνωσης και ανάπτυξης μιας πόλης ή μιας επιχείρησης προς επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών με προκαθορισμένα αρχικά μέσα) και σε παιχνίδια παρατήρησης, ανάλυσης, σύνθεσης (π.χ. εύρεση κοινών χαρακτηριστικών, αναγνώριση σχημάτων, αναγνώριση σχέσεων κλπ.). Και στις δυο περιπτώσεις, η μεγάλη δυνατή ποικιλία που μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση τυχαίων αριθμών για την παρουσίαση των παιχνιδιών αυτών, τα καθιστά ιδιαίτερα πρόσφορα για τις περιπτώσεις Ειδικής Αγωγής, όπου επιζητείται επανάληψη όμοιων ενεργειών χωρίς μείωση του ενδιαφέροντος. Εναλφαβητισμός στην Πληροφορική. Με τον προηγούμενο τρόπο ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η εξοικείωση με τους H/Y κατά τρόπο ομαλό, μέσα από τις δραστηριότητες των μαθημάτων. Με μικρή επιπλέον προσπάθεια είναι δυνατός και ο εναλφαβητισμός. Για παράδειγμα, η διαδικασία έναρξης και λήξης της

5 λειτουργίας του H/Y, η συντήρηση και ασφαλιστική αρχειοθέτηση (backup) των χρησιμοποιουμένων προγραμμάτων και δεδομένων, η εισαγωγή και ανάκτηση των δεδομένων, γίνονται συνεχώς κατά την διάρκεια των μαθημάτων και δεν απαιτούν παρά μια αρχική αναφορά και επεξήγηση από τον διδάσκοντα για την σκοπιμότητα κάθε συγκεκριμένης ενέργειας. H εμπειρία μου από την παρακολούθηση προσώπων (παιδιών ιδιαίτερα) που απασχολούνται με H/Y σε διαφορετικής μορφής εργασίες, ιδιαίτερα σε εργασία την οποία θεωρούν ενδιαφέρουσα, είναι πως μετά την επεξήγηση των απλών βασικών χειρισμών λειτουργίας και εφόσον αφεθούν ελεύθερα και δεν τους απαγορευθεί ο πειραματισμός, πολύ γρήγορα ανακαλύπτουν ακόμα και "μικρά μυστικά" των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν. Δεξιότητες προγραμματισμού είναι επίσης δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα από μια διδασκαλία όπως η σε γενικές γραμμές προταθείσα προηγουμένως. Με την γενικότερη έννοια του προγραμματισμού H/Y νοούνται, κατά σειρά: α.-η περιγραφή της επιζητούμενης λύσης κάποιου προβλήματος, β.-η ανάλυση της λύσης αυτής σε απλούστερες ενέργειες και η χρονική διαδοχή τους και αλληλεξάρτηση των ενεργειών αυτών. Τα βήματα αυτά επαναλαμβάνονται μέχρις ότου η ανάλυση φτάσει σε ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν με απλό τρόπο είτε γιατί προβλέπονται από το χρησιμοποιούμενο σύστημα (λογισμικό και υλικό) είτε γιατί έχουν ήδη κατασκευαστεί κατάλληλα προγράμματα (ευκολίες ή εργαλεία). γ.-η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών μέσα από τις διαθέσιμες. Το βήμα αυτό συνδέεται με το προηγούμενο και το επηρεάζει άμεσα. δ.-η υλοποίηση της διαδικασίας επίλυσης, δηλαδή ο σχηματισμός του προγράμματος στην κατάλληλη μορφή, η επαλήθευση του και η λειτουργία του[14]. Τέτοιες δεξιότητες προγραμματισμού, όμως, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν, σε γενική μορφή και με την προτεινόμενη χρήση. Για παράδειγμα, ξεκινώντας από κάποιο σχέδιο και με δεδομένες τις δυνατές ενέργειες (εντολές) ενός σχεδιαστικού προγράμματος ζητείται να περιγραφούν οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να προκύψει κάποιο άλλο σχέδιο. Ανάλογα με τον βαθμό ανάλυσης κάθε ενέργειας, μπορεί εύκολα να εισαχθεί η έννοια πιο σύνθετων ενεργειών (προγραμματισμός σε επάλληλα επίπεδα) και της δημιουργίας βιβλιοθήκης προγραμμάτων. Ζητείται π.χ. να υλοποιηθεί η μεταφορά τμήματος ενός κειμένου σε άλλη θέση χρησιμοποιώντας τις δύο απλές ενέργειες: *διαγραφή ενός οποιουδήποτε χαρακτήρα του κειμένου, *παρεμβολές ενός χαρακτήρα σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου. Σύνοψη. H προτεινόμενη μορφή ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση επιδιώκει συγχρόνως: *τον εναλφαβητισμό στην Πληροφορική *πιο αποδοτική γενική εκπαίδευση *σύγχρονη εκπαίδευση σε κάποιο αντικείμενο, ιδιαίτερα για την επαγγελματική εκπαίδευση. *καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος ανάπτυξης λογισμικού για την Ειδική Αγωγή. Βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης αντιμετώπισης αποτελούν: *η χρησιμοποίηση εργαλείων λογισμικού γενικής χρήσης με συνέπεια, πέρα από το όφελος της εκμάθησης ή τουλάχιστον της εξοικείωσης με χρήσιμα, γενικότερα, προγράμματα, την σημαντική οικονομία στο κόστος και στον χρόνο ανάπτυξης των επιζητούμενων εφαρμογών. *η πιο αποδοτική διδασκαλία και η επίτευξη όμοιων αποτελεσμάτων σε μικρότερο χρόνο[1] αφαιρώντας ένα μεγάλο βάρος δουλειάς ρουτίνας από τον δάσκαλο και μειώνοντας ανισότητες υποδομής (π.χ. βιβλιοθήκες) που υπάρχουν μεταξύ σχολείων σε διαφορετικές περιοχές. Στην επαγγελματική εκπαίδευση ειδικότερα, ωθεί στην προσαρμογή του περιεχομένου σπουδών σε σύγχρονες τεχνικές, κάτι που δεν υπάρχει με τον τωρινό τρόπο εισαγωγής της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση[4]. *η αποφυγή μιας σημαντικής επιβάρυνσης του σχολικού προγράμματος με επί πλέον αντικείμενα και η καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, όπως επίσης και η διευκόλυνση μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας επί μέρους θεμάτων ανεξάρτητα από τον επιστημονικό κλάδο στον οποίο ανήκουν. Συγχρόνως οι δυνατότητες των H/Y γίνονται καλύτερα κατανοητές με την χρήση τους για αντιμετώπιση συγκεκριμένων υπαρκτών καταστάσεων σε αντίθεση με τις "επινοούμενες" καταστάσεις στην αυτοτελή διδασκαλία των H/Y.

6 *καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος εξατομικευμένης διδασκαλίας, κάτι που αποτελεί ανάγκη στις περιπτώσεις Ειδικής Αγωγής ενώ είναι επίσης επιδιωκτέο στην Εκπαίδευση[5]. Το πρόβλημα που προκύπτει για την προτεινόμενη λύση είναι η έλλειψη δασκάλων που να γνωρίζουν τις δυνατότητες των υπαρχόντων προγραμμάτων γενικής χρήσης ώστε να είναι ικανοί να υλοποιήσουν μια τέτοια λύση. Σημειώνεται όμως πως το πρόβλημα αυτό ενυπάρχει και σε οποιαδήποτε άλλη λύση εισαγωγής της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (και Εκπαίδευσης στην Πληροφορική). Με δεδομένο λοιπόν πως για την υλοποίηση οποιασδήποτε λύσης, είναι αναγκαία η επιμόρφωση των δασκάλων στην Πληροφορική, νομίζω πως θα είναι πιο αποδοτική και πιο εύκολα υλοποιήσιμη η επιμόρφωση τους σε προγράμματα γενικής χρήσης, τα οποία θα μπορέσουν αργότερα να χρησιμοποιήσουν, εφόσον είναι ικανοί δάσκαλοι, στην διδακτική πρακτική. Παραπομπές. [1] Π.Γ.Μιχαηλίδη "Εκπαίδευση και Πληροφορική" πρακτικά Γ' Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου "Τεχνολογία και Εκπαίδευση" Κολυμπάρι Οκτωβρίου 1987, σελ [2].-Π.Γ.Μιχαηλίδη "Απόψεις για μια Εκπαίδευση στην Πληροφορική", παρουσιάστηκε στην Συνδιάσκεψη με διεθνή συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής σε συνεργασία με το YπΕΠ&Θ., Αθήνα Δεκεμβρίου [3].-Π.Γ.Μιχαηλίδη "Οι H/Y στην Ειδική Αγωγή", πρακτικά διημερίδας με Διεθνή συμμετοχή "H Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Αθήνα Νοεμβρίου 1989, έκδοση Ε.Π.Y. και επίσης στο "Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής", Αθήνα Δεκέμβριος [4].-Π.Γ.Μιχαηλίδη "Προβληματισμοί από την εισαγωγή της Πληροφορικής στα Σχολεία", όπως στο [3]. [5] βλέπε π.χ. Γεωργίου Φλουρή "H Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η Διαδικασία της Μάθησης", Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη. [6].-Μ.R.Εraut, Πληροφόρηση μου στα πλαίσια Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Συνεργασίας Εrasmus No. ICP-G-0026/89. [7].-Γιώργος Γυφτοδήμος "Δυνατότητες που προσφέρει στην Εκπαίδευση η χρήση τη LOGO και ορισμένες δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή" στην διημερίδα που αναφέρεται στο [3]. [8].-Μητσικοπούλου Μπέσσυ "Τα διανοητικά Εργαλεία: Από την επεξεργασία κειμένου στην επεξεργασία ιδεών" στην διημερίδα που αναφέρεται στο [3]. [9].-Σοφία Γιαπιτζάκη-Κατσογιάννου,Κολλέγιο Ψυχικού, στην διημερίδα που αναφέρεται στο [3] με τίτλο "Έκθεση προγράμματος για άσκηση σε ελεύθερη έκφραση με επεξεργαστή κειμένου σαν μέρος του μαθήματος αγγλικών". [10].-Lowenthal F. & Saerens J.(Laboratoire NVCD), A.Z.Middelheim (Department of Neurology): "Evolution of an aphasic child after the introduction of NVCDs", publication of: Universitaet de Mons, 20 Place du Parc, 7000 MONS, Belgique. [11].-H διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με προσομοίωση καλό είναι να αποφεύγεται για πρόσωπα που δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της αφηρημένης σκέψης. Επίσης η επεξεργασία και παρουσίαση μετρήσεων με έτοιμα προγράμματα καλό είναι να αποφεύγεται για πρόσωπα που δεν έχουν εξοικειωθεί με την κατασκευή, ανάγνωση και κατανόηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων ή στατιστικών μεταβλητών. [12].-βλέπε για παράδειγμα, Bertrand Russell "On Education", chapter 5 Play and Fanny. [13].- βλέπε για παράδειγμα Γ.Φλουρή, "Αυτοαντίληψη, Σχολική επίδοση και επίδραση γονέων", Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.

7 [14].-Το βήμα δ.- αποτελεί την παραδοσιακή έννοια του προγραμματισμού H/Y, η οποία προφανώς δεν νοείται ξεκομμένη από τα προηγούμενα βήματα της απαίτησης και ανάλυσης. O διαχωρισμός σε ανάλυση και σε προγραμματισμό H/Y έχει επιβληθεί από την εποχή που ο τελικός χρήστης είχε πλήρη άγνοια των δυνατοτήτων (έτσι κιαλλιώς περιορισμένων, ιδιαίτερα σε εργαλεία λογισμικού) των H/Y, ενώ οι γνώστες του συγκεκριμένου υλικού και (περιορισμένου) λογισμικού αγνοούσαν το πρόβλημα του οποίου η λύση επεζητείτο.

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Μέθοδος Project

Πληροφορική και Μέθοδος Project Ενότητα Σεναρίου 16 Πληροφορική και Μέθοδος Project 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσεγγίζοντας διερευνητικά την «Κινητή Τηλεφωνία» στο σχολείο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Project και Προηγμένα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα