ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αποτελεί μία από τις τρεις (3) επιμέρους δομές που υποστηρίζονται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), η οποία (Δ.Α.ΣΤΑ.) δημιουργήθηκε, όπως και το Γ.Δ., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το Γ.Δ. υποστηρίζει φοιτητές του Γ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), καθώς και νέους απόφοιτους του Γ.Π.Α. και άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά ότι οι υπηρεσίες του Γ.Δ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αποφοίτους του Γ.Π.Α. (π.χ.ημέρες Καριέρας Γ.Δ.). Οι ανωτέρω κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών του Γ.Δ. θα αναφέρονται στο εξής για συντομία ως χρήστες του Γ.Δ. Το Γ.Δ. έχει ως κύριο αντικείμενο την πληροφόρηση και την υποστήριξη των χρηστών σε θέματα που αφορούν στις σπουδές και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως γεωπόνων. Το Γ.Δ. παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του στο βαθμό που οι διαθέσιμοι, ανθρώπινοι, υλικοί και άυλοι, πόροι το επιτρέπουν. Τα στελέχη του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων του αντικειμένου του Γ.Δ., το οποίο οφείλει να μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους. Η λειτουργία του Γ.Δ. διέπεται κατ αρχήν από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ., ως προς δε τα ειδικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Γ.Δ. ισχύουν τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. 1

2 Άρθρο 2: Αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης Το Γ.Δ. κατά την παροχή των υπηρεσιών του οφείλει: να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια και επιμέλεια, σε εύλογο χρόνο, να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, τηρώντας τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης υπέρ ή σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων και να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων σε βάρος των υπολοίπων και άρα σε άνιση μεταχείριση των χρηστών, να λειτουργεί με κριτήρια αξιοκρατικά και να παρέχει σε όλους τους χρήστες ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης, πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες και συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή υπαγωγής σε κάποια κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Άρθρο 3: Επικοινωνία Καταχώρηση στοιχείων χρηστών Οι χρήστες του Γ.Δ. συμπληρώνουν το Δελτίο Επισκέπτη ενώ ειδικά οι απόφοιτοι του Γ.Π.Α. συμπληρώνουν το Απογραφικό Δελτίο Γεωπόνου, με το οποίο συναινούν στην προώθηση από το Γ.Δ. των δηλούμενων προσωπικών τους στοιχείων σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα που απευθύνονται στο Γ.Δ. για πρόσληψη γεωπόνων. Η συμπλήρωση και η υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Γεωπόνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το Γ.Δ. να προτείνει τον απόφοιτο του Γ.Π.Α. στους εργοδότες που αναζητούν να προσλάβουν γεωπόνο. Το Απογραφικό Δελτίο ισχύει από την ημερομηνία της υποβολής του και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από το Γ.Δ. και γνωστοποιείται στον απόφοιτο με σχετική αναφορά επί του εντύπου. Το Απογραφικό Δελτίο παύει να ισχύει αυτομάτως, μόλις παρέλθει το εν λόγω χρονικό διάστημα, εκτός εάν πριν από τη λήξη της ισχύος του ο απόφοιτος το επανενεργοποιήσει με δική του πρωτοβουλία σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Το Γ.Δ. τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με τα στοιχεία των χρηστών του, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών που τηρεί η Δ.Α.ΣΤΑ. Το Γ.Δ. μπορεί επίσης, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των 2

3 χρηστών του που τηρούνται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Γ.Π.Α. με μοναδικό σκοπό τη διασταύρωση, επαλήθευση ή συμπλήρωση των στοιχείων που δηλώνουν οι χρήστες. Άρθρο 4: Αρχή Εμπιστευτικότητας Οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες του Γ.Δ. και περιέρχονται σε γνώση του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, συνιστούν προσωπικά δεδομένα, για τα οποία τηρείται η αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Το προσωπικό του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, απαγορεύεται να προβαίνει στη συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία, δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Γ.Δ., χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των τελευταίων, εκτός από τις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ανώνυμα για λόγους στατιστικής ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των στοιχείων των χρηστών γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του Γ.Δ. προς αυτούς. Κατά την παροχή ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Γ.Δ. σχετικά με ζητήματα επιχειρηματικότητας, το προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που του παρέχουν σχετικά οι χρήστες με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Συγκεκριμένα, το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Γ.Δ. απαγορεύεται να κοινοποιήσουν σε τρίτους τις εν λόγω πληροφορίες και ιδίως την επιχειρηματική ιδέα ή το επιχειρηματικό σχέδιο του χρήστη χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του τελευταίου. Γενικότερα, το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Γ.Δ. οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που παραβιάζει τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 5: Ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα δηλούμενα από το χρήστη στοιχεία, τα οποία δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει και επομένως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την ορθότητά τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από το χρήστη στοιχεία είναι ανακριβή ή ψευδή, τότε το Γ.Δ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του προς αυτόν και να τον διαγράψει οριστικά από το αρχείο χρηστών που τηρεί. 3

4 Άρθρο 6: Υποχρέωση παροχής πληροφοριών Το Γ.Δ. οφείλει, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες πληροφορίες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, εμπεριστατωμένες, επικαιροποιημένες, αντικειμενικές και απαλλαγμένες από προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις του προσωπικού του. Το Γ.Δ. οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια, επιμέλεια και σε εύλογο χρόνο, εφόσον τα αιτήματα αυτά είναι εγγράφως διατυπωμένα, σαφή και εμπίπτουν στο αντικείμενό του. Άρθρο 7: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες πραγματοποιείται δωρεάν, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οποιαδήποτε μορφή παροχής γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Γ.Δ. προς τους χρήστες επιτρέπεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τους προσανατολισμού. Το Γ.Δ., εκτός από τις υπηρεσίες γενικής συμβουλευτικής σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, παρέχει μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη του και ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε φοιτητές ΑμεΑ προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο εγκεκριμένο από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γ.Π.Α. Πρωτόκολλο Διαδικασιών (Συνεδρία 7/12/2011). Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις προσφερόμενες από το Γ.Δ. υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης ΑμεΑ, είναι να συμπληρώσει σχετική αίτηση που θα του χορηγηθεί από το Γ.Δ., με την οποία θα δηλώνει ότι προσέρχεται οικειοθελώς και επιθυμεί να κάνει χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Άρθρο 8: Καθοδήγηση ( mentoring ) Το Γ.Δ. υποστηρίζει την υπηρεσία καθοδήγησης ( mentoring ), η οποία προσφέρεται από συμβούλους καθοδήγησης ( mentors ) δωρεάν στους χρήστες του. 4

5 Κύριος στόχος της καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τους χρήστες στην επίλυση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των αποριών που έχουν σχετικά με θέματα σπουδών ή εργασίας. Οι σύμβουλοι καθοδήγησης μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, απόφοιτοι του Γ.Π.Α., εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα ή ελεύθεροι επαγγελματίες και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά μετά από δική τους επιθυμία. Ο ρόλος του Γ.Δ. περιορίζεται στο να φέρει σε επαφή το σύμβουλο καθοδήγησης με τον καθοδηγούμενο ( mentee ) χωρίς να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της μεταξύ τους επικοινωνίας. Το Γ.Δ. έχει τη δυνατότητα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, να έρχεται σε επαφή με τους συμβούλους καθοδήγησης ή/και τους καθοδηγούμενους προκειμένου να αποτιμά τη λειτουργία του θεσμού. Άρθρο 9: Υποχρεώσεις χρηστών κατά την επικοινωνία τους με το Γ.Δ. Κατά την επικοινωνία τους με το Γ.Δ. οι χρήστες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Γ.Δ. Η συμπεριφορά τους προς τους αρμοδίους υπαλλήλους του Γ.Δ. πρέπει να είναι κόσμια και να διέπεται από πνεύμα συνεργασίας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Άρθρο 10: Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας Εξέταση Καταγγελιών Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ. και η τήρησή του ελέγχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ. Η παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στην οριστική διαγραφή του χρήστη από το αρχείο χρηστών του Γ.Δ. και την εφεξής διακοπή παροχής των υπηρεσιών του προς αυτόν. Το Γ.Δ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς χρήστη, ο οποίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στην αρχή της καλής πίστης και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών από το Γ.Δ., για τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, λαμβάνει χώρα με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στο χρήστη. Το Γ.Δ. υποχρεούται να εξετάζει μόνο ενυπόγραφες καταγγελίες καθώς και να κοινοποιεί το αποτέλεσμα της έρευνάς του στους κατά νόμο ενδιαφερόμενους 5

6 σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που οι καταγγελίες έχουν υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο, τότε το Γ.Δ. δεν τις λαμβάνει υπόψη του. 6

7 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ* *Εργοδότης στον παρόντα Κώδικα θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απασχολεί ή ζητά να απασχολήσει αποφοίτους γεωπόνους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασία παρέχεται έναντι αμοιβής και η εργασιακή σχέση είναι νόμιμη. *Εργοδοτική οργάνωση στον παρόντα Κώδικα θεωρείται το νομικό πρόσωπο, μέλη του οποίου μπορούν να συμβληθούν ως εργοδότες με απόφοιτους γεωπόνους. Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αποτελεί μία από τις τρεις (3) επιμέρους δομές που υποστηρίζονται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), η οποία (Δ.Α.ΣΤΑ.) δημιουργήθηκε, όπως και το Γ.Δ., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το Γ.Δ., στο πλαίσιο της σύνδεσης του Γ.Π.Α. με την αγορά εργασίας, φέρνει σε επαφή, όπως αναλύεται στο άρθρο 2, εργοδότες με αποφοίτους του Γ.Π.Α. και άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Γ.Δ., εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά ότι οι υπηρεσίες του Γ.Δ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αποφοίτους του Γ.Π.Α. (π.χ. Ημέρες Καριέρας Γ.Δ.). Οι εργοδότες θα αναφέρονται στο εξής για συντομία ως χρήστες του Γ.Δ.. Το Γ.Δ. προς εκπλήρωση του έργου του συνεργάζεται και με εργοδοτικές οργανώσεις, απευθύνοντας σε αυτές ενημερωτική αλληλογραφία για προώθηση στα μέλη τους ή καλώντας εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν ως εισηγητές σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνει το Γ.Δ. Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του στο βαθμό που οι διαθέσιμοι, ανθρώπινοι, υλικοί και άυλοι, πόροι το επιτρέπουν. Τα στελέχη του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων του 7

8 αντικειμένου του Γ.Δ., το οποίο οφείλει να μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση τους. Η λειτουργία του Γ.Δ. διέπεται κατ αρχήν από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ., ως προς δε τα ειδικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Γ.Δ. ισχύουν τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 2: Αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης Το Γ.Δ. κατά την παροχή των υπηρεσιών του οφείλει: να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια και επιμέλεια, σε εύλογο χρόνο, να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, τηρώντας τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης υπέρ ή σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων και να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων σε βάρος των υπολοίπων και άρα σε άνιση μεταχείριση των χρηστών, να λειτουργεί με κριτήρια αξιοκρατικά και να παρέχει σε όλους τους χρήστες ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης, πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες και συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή υπαγωγής σε κάποια κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Άρθρο 3: Δυνατότητες συνεργασίας χρηστών με το Γ.Δ. Η συνεργασία των χρηστών με το Γ.Δ. μπορεί να αφορά: τη δυνατότητα κάλυψης θέσης εργασίας που προσφέρουν οι χρήστες από γεωπόνο απόφοιτο του Γ.Π.Α., μέσω των διαδικασιών του Γ.Δ. (διαχείριση Αίτησης Κάλυψης Θέσης Εργασίας, ανάρτηση αγγελίας), τη συμμετοχή του χρήστη στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει το Γ.Δ. σε τακτά χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται οργανωμένες συνεντεύξεις αποφοίτων του Γ.Π.Α. με τους χρήστες, την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουν οι απόφοιτοι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Γ.Π.Α. και γενικά σχετικά με το προφίλ των αποφοίτων του Γ.Π.Α., 8

9 τη δυνατότητα συμμετοχής στελεχών της επιχείρησης του χρήστη ως εισηγητών σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το Γ.Δ., τη δυνατότητα εγγραφής στελεχών της επιχείρησης του χρήστη στο «Αρχείο Μεντόρων» που τηρεί το Γ.Δ., προκειμένου με τις γνώσεις και την επαγγελματική πείρα που διαθέτουν να βοηθήσουν τους φοιτητές και αποφοίτους στην επίλυση αποριών σχετικών με θέματα σπουδών ή εργασίας. Άρθρο 4: Επικοινωνία Καταχώρηση στοιχείων χρηστών Οι χρήστες κατά την έναρξη της επικοινωνίας τους με το Γ.Δ. υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Συγκεκριμένα οι χρήστες που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Γ.Δ. συμπληρώνουν, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας, το Απογραφικό Δελτίο Επιχείρησης, καθώς επίσης και τα σχετικά έντυπα ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας τους με το Γ.Δ. Ειδικότερα οι χρήστες μπορούν: Α) να καταθέσουν στο Γ.Δ. μία Αίτηση για Κάλυψη Θέσης Εργασίας, με την οποία θα δίνουν στοιχεία για το προφίλ του γεωπόνου που επιθυμούν να προσλάβουν, βάσει συγκεκριμένων προσόντων που θα αναγράφουν σε τυποποιημένο έντυπο που τους παρέχει το Γ.Δ. για το σκοπό αυτό. Ακολούθως το Γ.Δ. γνωστοποιεί στο χρήστη τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αποφοίτων που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και στη συνέχεια αναλαμβάνει ο ίδιος ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τους υποψηφίους και να επιλέξει ελεύθερα το πρόσωπο που θα απασχολήσει. Το Γ.Δ. δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, δεν εμπλέκεται καθ οιονδήποτε τρόπο στην επιλογή που θα κάνει ο χρήστης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του προσώπου που τελικά θα προσληφθεί. ή Β) να αποστείλουν στο Γ.Δ. την αγγελία τους προς εξεύρεση γεωπόνου. Το Γ.Δ. την αναρτά άμεσα στην ιστοσελίδα του και οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν απευθείας με το χρήστη, χωρίς οποιαδήποτε μεσολάβηση του Γ.Δ. Το Γ.Δ. τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με τα στοιχεία των αποφοίτων και των χρηστών του, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών του που τυχόν τηρεί η Δ.Α.ΣΤΑ. Άρθρο 5: Αρχή Εμπιστευτικότητας 9

10 Οι πληροφορίες που αφορούν τους αποφοίτους του Γ.Δ. και τους χρήστες και περιέρχονται σε γνώση του προσωπικού του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, συνιστούν προσωπικά δεδομένα αυτών (με την εξαίρεση των νομικών προσώπων που δεν διαθέτουν προσωπικά δεδομένα), για τα οποία τηρείται η αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Το προσωπικό του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, απαγορεύεται να προβαίνει στη συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία, δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους προσωπικών δεδομένων των αποφοίτων και των χρηστών του Γ.Δ., χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των τελευταίων, εκτός από τις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ανώνυμα για λόγους στατιστικής ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των στοιχείων των αποφοίτων και των χρηστών γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του Γ.Δ. προς αυτούς. Άρθρο 6: Ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα δηλούμενα από το χρήστη και τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους στοιχεία, τα οποία δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει και επομένως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την ορθότητά τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από τον χρήστη στοιχεία είναι ανακριβή ή ψευδή, τότε το Γ.Δ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του προς αυτόν και να τον διαγράψει οριστικά από το αρχείο χρηστών που τηρεί. Άρθρο 7: Υποχρέωση παροχής πληροφοριών Το Γ.Δ. οφείλει, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες πληροφορίες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, εμπεριστατωμένες, επικαιροποιημένες, αντικειμενικές και απαλλαγμένες από προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις του προσωπικού του. Το Γ.Δ. οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια, επιμέλεια και σε εύλογο χρόνο, εφόσον τα αιτήματα αυτά είναι εγγράφως διατυπωμένα, σαφή και εμπίπτουν στο αντικείμενό του. Άρθρο 8: Καθοδήγηση ( mentoring ) Το Γ.Δ. υποστηρίζει την υπηρεσία καθοδήγησης ( mentoring ), η οποία προσφέρεται από συμβούλους καθοδήγησης ( mentors ) δωρεάν σε φοιτητές και αποφοίτους. 10

11 Κύριος στόχος της καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους στην επίλυση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των αποριών που έχουν σχετικά με θέματα σπουδών ή εργασίας. Οι σύμβουλοι καθοδήγησης μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, απόφοιτοι του Γ.Π.Α., εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα ή ελεύθεροι επαγγελματίες και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά μετά από δική τους επιθυμία. Ο ρόλος του Γ.Δ. περιορίζεται στο να φέρει σε επαφή το σύμβουλο καθοδήγησης με τον καθοδηγούμενο ( mentee ), χωρίς να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της μεταξύ τους επικοινωνίας. Το Γ.Δ. έχει τη δυνατότητα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, να έρχεται σε επαφή με τους συμβούλους καθοδήγησης ή/και τους καθοδηγούμενους προκειμένου να αποτιμά τη λειτουργία του θεσμού. Άρθρο 9: Ευθύνη χρηστών Το Γ.Δ. δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η συμπεριφορά κάποιου χρήστη προς τους αποφοίτους με τους οποίους το Γ.Δ. τον έφερε σε επαφή δεν είναι ηθική ή/και σύννομη. Οι χρήστες, σε όλο το χρονικό διάστημα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Γ.Δ., είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των ιδίων, των νομίμων εκπροσώπων τους και του προσωπικού τους απέναντι στους αποφοίτους. Οι χρήστες οφείλουν: να σέβονται τον τρόπο λειτουργίας του Γ.Δ. και τον Κώδικα Δεοντολογίας του, να συμπεριφέρονται προς τους αρμοδίους υπαλλήλους του Γ.Δ. κόσμια και με πνεύμα συνεργασίας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. να παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα προσόντα που απαιτούνται από τους υποψηφίους αποφοίτους για την κάλυψη της θέσης εργασίας, να μην αποκρύπτουν ουσιώδεις πληροφορίες και να μην κάνουν αόριστες ή παραπλανητικές ανακοινώσεις για την προσφερόμενη θέση εργασίας, να παρέχουν ειλικρινή και σαφή πληροφόρηση εφόσον τους ζητηθεί από το Γ.Δ. ή από τον ενδιαφερόμενο απόφοιτο για τους λόγους αποχώρησης/απόλυσης του προηγούμενου εργαζόμενου από την προσφερόμενη θέση εργασίας, 11

12 να θέτουν στη διάθεση του Γ.Δ. τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν προκειμένου να είναι σε θέση το Γ.Δ. αλλά και οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για το εργασιακό περιβάλλον του χρήστη, τις ειδικότερες συνθήκες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, να ενημερώνουν το Γ.Δ., εφόσον τους ζητηθεί, εάν προσέλαβαν ή όχι κάποιον από τους προτεινόμενους από αυτό απόφοιτους, να μη θέτουν σε κίνδυνο με οποιονδήποτε τρόπο την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των αποφοίτων που τους παρέχει το Γ.Δ. στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την κάλυψη των προσφερόμενων από αυτούς θέσεων εργασίας. Η συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία, δημοσιοποίηση ή παροχή από τους χρήστες προς τρίτους προσωπικών δεδομένων των αποφοίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους συνιστά, πέραν της παράνομης συμπεριφοράς, παραβίαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και οδηγεί σε διακοπή της συνεργασίας του Γ.Δ. με το χρήστη. Η προφορική ή έγγραφη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη της προσφοράς εργασίας από τον απόφοιτο θεωρείται οριστική. Στην περίπτωση που ο χρήστης σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο υπαναχωρήσει ή απασχολήσει τον απόφοιτο σε διαφορετική θέση από αυτή που του είχε αρχικά προσφέρει και εφόσον ο απόφοιτος αρνείται να απασχοληθεί στην νέα αυτή θέση, τότε το Γ.Δ. έχει το δικαίωμα να διακόψει εφεξής τη συνεργασία του με το συγκεκριμένο χρήστη λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Τυχόν αντιδεοντολογική ή παράνομη συμπεριφορά χρήστη προς απόφοιτο, περιέρχεται σε γνώση του Γ.Δ. μόνο μέσω έγγραφης επώνυμης γνωστοποίησης από τον απόφοιτο και εναπόκειται στην κρίση του Γ.Δ. και της Συντονιστικής Επιτροπής Δ.Α.ΣΤΑ. αν θα συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του. Άρθρο 10: Υποχρεώσεις εργοδοτικών οργανώσεων Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Γ.Δ. οι εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για την αλληλογραφία που απευθύνει σε αυτές το Γ.Δ. 12

13 Άρθρο 11: Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας Εξέταση Καταγγελιών Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ. και η τήρησή του ελέγχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ. Η παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στην οριστική διαγραφή του χρήστη από το αρχείο χρηστών του Γ.Δ. και την εφεξής διακοπή παροχής των υπηρεσιών του Γ.Δ προς αυτόν. Το Γ.Δ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς χρήστη, ο οποίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στην αρχή της καλής πίστης και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών από το Γ.Δ., για τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα λαμβάνει χώρα με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στο χρήστη. Το Γ.Δ. υποχρεούται να εξετάζει μόνο ενυπόγραφες καταγγελίες καθώς και να κοινοποιεί το αποτέλεσμα της έρευνάς του στους κατά νόμο ενδιαφερόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που οι καταγγελίες έχουν υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο, τότε το Γ.Δ. δεν τις λαμβάνει υπόψη του. 13

14 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αποτελεί μία από τις τρεις (3) επιμέρους δομές που υποστηρίζονται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), η οποία (Δ.Α.ΣΤΑ.) δημιουργήθηκε, όπως και το Γ.Δ., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το Γ.Δ. έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και τεκμηριωμένης ενημέρωσης στους φορείς Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις σπουδές στο Γ.Π.Α. και το επάγγελμα του γεωπόνου. Αντί των μαθητών και για λογαριασμό αυτών, μπορούν να απευθύνονται στο Γ.Δ. και οι γονείς τους. Το Γ.Δ. στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές, στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, στην επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών που τους ενδιαφέρει, παρέχοντάς τους τις πληροφορίες που χρειάζονται, χωρίς να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην τελική τους απόφαση. Οι υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Δ. στους μαθητές σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη συμβουλευτική μαθητών, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση και σχετική πείρα και προσφέρεται από εξειδικευμένους συμβούλους στις κατά τόπους υπηρεσίες Σ.Ε.Π. Οι παραπάνω κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών του Γ.Δ. θα αναφέρονται στο εξής για συντομία ως χρήστες του Γ.Δ. Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του στον βαθμό που οι διαθέσιμοι, ανθρώπινοι, υλικοί και άυλοι, πόροι το επιτρέπουν. Τα στελέχη του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων του αντικειμένου του Γ.Δ. το οποίο οφείλει να μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους. 14

15 Η λειτουργία του Γ.Δ. διέπεται κατ αρχήν από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ., ως προς δε τα ειδικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Γ.Δ. ισχύουν τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 2: Αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης Το Γ.Δ. κατά την παροχή των υπηρεσιών του οφείλει: να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια και επιμέλεια, σε εύλογο χρόνο, να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, τηρώντας τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης υπέρ ή σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων και να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων σε βάρος των υπολοίπων και άρα σε άνιση μεταχείριση των χρηστών, να λειτουργεί με κριτήρια αξιοκρατικά και να παρέχει σε όλους τους χρήστες ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης, πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες και συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή υπαγωγής σε κάποια κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Άρθρο 3: Επικοινωνία Καταχώρηση στοιχείων χρηστών Οι χρήστες ενημερώνονται για τις σχετικές με αυτούς υπηρεσίες του Γ.Δ. είτε με δική τους πρωτοβουλία, ερχόμενοι σε επαφή με στελέχη του Γ.Δ., είτε μέσα από την προβολή του έργου του Γ.Δ. σε εκδηλώσεις σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, μετά από έγγραφο αίτημα προς το Γ.Δ., οι χρήστες μπορούν, με τη μεσολάβησή του, να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένες πληροφορίες. Οι χρήστες του Γ.Δ. κατά την έναρξη της επικοινωνίας τους με αυτό υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας μαζί τους. Το Γ.Δ. τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με τα στοιχεία των χρηστών του, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών που τυχόν τηρεί η Δ.Α.ΣΤΑ. 15

16 Άρθρο 4: Αρχή Εμπιστευτικότητας Οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες του Γ.Δ. και περιέρχονται σε γνώση του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, συνιστούν προσωπικά δεδομένα για τα οποία τηρείται η αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Το προσωπικό του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, απαγορεύεται να προβαίνει στη συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία, δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Γ.Δ., χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των τελευταίων, εκτός από τις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ανώνυμα για λόγους στατιστικής ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των στοιχείων των χρηστών γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του Γ.Δ. προς αυτούς. Άρθρο 5: Ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα δηλούμενα από το χρήστη στοιχεία, τα οποία δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει και επομένως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την ορθότητά τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από το χρήστη στοιχεία είναι ανακριβή ή ψευδή, τότε το Γ.Δ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του προς αυτόν και να τον διαγράψει οριστικά από το αρχείο χρηστών που τηρεί. Άρθρο 6: Υποχρέωση παροχής πληροφοριών Το Γ.Δ. οφείλει, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες πληροφορίες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, εμπεριστατωμένες, επικαιροποιημένες, αντικειμενικές και απαλλαγμένες από προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις του προσωπικού του. Το Γ.Δ. οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια, επιμέλεια και σε εύλογο χρόνο, εφόσον τα αιτήματα αυτά είναι εγγράφως διατυπωμένα, σαφή και εμπίπτουν στο αντικείμενό του. 16

17 Άρθρο 7: Υποχρεώσεις χρηστών κατά την επικοινωνία τους με το Γ.Δ. Κατά την επικοινωνία τους με το Γ.Δ. οι χρήστες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Γ.Δ. Η συμπεριφορά τους προς τους αρμοδίους υπαλλήλους του Γ.Δ. πρέπει να είναι κόσμια και να διέπεται από πνεύμα συνεργασίας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Άρθρο 8: Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας Εξέταση Καταγγελιών Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ. και η τήρησή του ελέγχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ. Η παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στην οριστική διαγραφή του χρήστη από το αρχείο χρηστών του Γ.Δ. και την εφεξής διακοπή παροχής των υπηρεσιών του προς αυτόν. Το Γ.Δ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς χρήστη, ο οποίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στην αρχή της καλής πίστης και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών από το Γ.Δ., για τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, λαμβάνει χώρα με αιτιολογημένη απόφασή που κοινοποιείται στο χρήστη. Το Γ.Δ. υποχρεούται να εξετάζει μόνο ενυπόγραφες καταγγελίες, καθώς και να κοινοποιεί το αποτέλεσμα της έρευνάς του στους κατά νόμο ενδιαφερόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που οι καταγγελίες έχουν υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο, τότε το Γ.Δ. δεν τις λαμβάνει υπόψη του. 17

18 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Π.Υ.Α.Δ.)* *Ε.Π.Υ.Α.Δ.: Υπό τον όρο αυτό νοούνται οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μεσολάβησης για την ανεύρεση προσωπικού. Ειδικότερα, δραστηριοποιούνται μεσολαβητικά μεταξύ ενός υποψηφίου εργαζομένου και ενός εργοδότη και προσφέρουν υπηρεσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία καταβάλλεται από τον εργοδότη. Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αποτελεί μία από τις τρεις (3) επιμέρους δομές που υποστηρίζονται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), η οποία (Δ.Α.ΣΤΑ.) δημιουργήθηκε, όπως και το Γ.Δ., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το Γ.Δ. στο πλαίσιο της σύνδεσης του Γ.Π.Α. με την αγορά εργασίας μπορεί να συνεργαστεί με Ε.Π.Υ.Α.Δ. υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Οι Ε.Π.Υ.Α.Δ. θα αναφέρονται στο εξής για συντομία ως χρήστες του Γ.Δ. Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του στον βαθμό που οι διαθέσιμοι, ανθρώπινοι, υλικοί και άυλοι, πόροι το επιτρέπουν. Τα στελέχη του Γ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών του, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων του αντικειμένου του Γ.Δ., το οποίο οφείλει να μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους. Η λειτουργία του Γ.Δ. διέπεται κατ αρχήν από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ., ως προς δε τα ειδικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Γ.Δ. ισχύουν τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. 18

19 Άρθρο 2: Αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης Το Γ.Δ. κατά την παροχή των υπηρεσιών του οφείλει: να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια και επιμέλεια, σε εύλογο χρόνο, να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, τηρώντας τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης υπέρ ή σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων και να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων σε βάρος των υπολοίπων και άρα σε άνιση μεταχείριση των χρηστών, να λειτουργεί με κριτήρια αξιοκρατικά και να παρέχει σε όλους τους χρήστες ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης, πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες και συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή υπαγωγής σε κάποια κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Άρθρο 3: Επικοινωνία Καταχώρηση στοιχείων χρηστών Οι χρήστες κατά την έναρξη της επικοινωνίας τους με το Γ.Δ. υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας μαζί τους. Το Γ.Δ. τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με τα στοιχεία των χρηστών του, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών του που τυχόν τηρεί η Δ.Α.ΣΤΑ. Σε περίπτωση που το Γ.Δ. το κρίνει απαραίτητο, υπογράφεται με το χρήστη σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Άρθρο 4: Ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα δηλούμενα από το χρήστη στοιχεία, τα οποία δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει και επομένως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την ορθότητά τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από το χρήστη στοιχεία είναι ανακριβή ή ψευδή, τότε το Γ.Δ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του προς αυτόν και να τον διαγράψει οριστικά από το αρχείο χρηστών που τηρεί. 19

20 Άρθρο 5: Υποχρέωση παροχής πληροφοριών Το Γ.Δ. οφείλει, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες πληροφορίες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, εμπεριστατωμένες, επικαιροποιημένες, αντικειμενικές και απαλλαγμένες από προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις του προσωπικού του. Το Γ.Δ. οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών του με συνέπεια, επιμέλεια και σε εύλογο χρόνο, εφόσον τα αιτήματα αυτά είναι εγγράφως διατυπωμένα, σαφή και εμπίπτουν στο αντικείμενό του. Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συνεργασίας με τους χρήστες Το Γ.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με νόμιμα συσταθέντες και λειτουργούντες χρήστες και μόνο εφόσον η αμοιβή για τις υπηρεσίες τους καταβάλλεται αποκλειστικά από τον εργοδότη για λογαριασμό του οποίου μεσολαβούν και η μεσολάβηση δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους. Κατά την έναρξη της συνεργασίας το Γ.Δ. οφείλει να λαμβάνει έγγραφη διαβεβαίωση του χρήστη ότι η δραστηριότητά του θα είναι σύμφωνη με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ., αλλά και το νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι χρήστες προκειμένου να συνεργαστούν με το Γ.Δ. οφείλουν να ενημερώσουν το τελευταίο για τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη που εκπροσωπούν και για λογαριασμό του οποίου ενεργούν. Το Γ.Δ., εφόσον τηρείται αυτή η προϋπόθεση και έχει ελεγχθεί η ταυτότητα του συγκεκριμένου εργοδότη, προβάλλει στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του την αγγελία που αποστέλλει ο χρήστης για συγκεκριμένη προσφορά θέσης εργασίας και οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν απευθείας με αυτόν, χωρίς οποιαδήποτε μεσολάβηση του Γ.Δ. Άρθρο 7: Υποχρεώσεις χρηστών κατά την επικοινωνία τους με το Γ.Δ. Κατά την επικοινωνία τους με το Γ.Δ. οι χρήστες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Γ.Δ. 20

21 Η συμπεριφορά τους προς τους αρμοδίους υπαλλήλους του Γ.Δ. πρέπει να είναι κόσμια και να διέπεται από πνεύμα συνεργασίας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Άρθρο 8 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας Εξέταση Καταγγελιών Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ. και η τήρησή του ελέγχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ. Η παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στην οριστική διαγραφή του χρήστη από το αρχείο χρηστών του Γ.Δ. και την εφεξής διακοπή παροχής των υπηρεσιών του προς αυτόν. Το Γ.Δ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς χρήστη, ο οποίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στην αρχή της καλής πίστης και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών από το Γ.Δ., για τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, λαμβάνει χώρα με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στο χρήστη. Το Γ.Δ. υποχρεούται να εξετάζει μόνο ενυπόγραφες καταγγελίες καθώς και να κοινοποιεί το αποτέλεσμα της έρευνάς του στους κατά νόμο ενδιαφερόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που οι καταγγελίες έχουν υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο, τότε το Γ.Δ. δεν τις λαμβάνει υπόψη του. 21

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 η Πράξη (θέμα 1 ο ) Συντ. Επ. ΔΑΣΤΑ -----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα άρθρα του παρόντος κώδικα ρυθμίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής...... 4 Άρθρο 2: Ορισμοί...... 4 Άρθρο 3: Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης.........

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΔΑΣΤΑ. Τι είναι η ΔΑΣΤΑ; Ωφελούμενοι. Πρόβλημα - Στόχος. Published on ΔΑΣΤΑ (http://dasta.uop.gr)

Τι είναι η ΔΑΣΤΑ. Τι είναι η ΔΑΣΤΑ; Ωφελούμενοι. Πρόβλημα - Στόχος. Published on ΔΑΣΤΑ (http://dasta.uop.gr) Published on ΔΑΣΤΑ (http://dasta.uop.gr) Αρχική > Τι είναι η ΔΑΣΤΑ Τι είναι η ΔΑΣΤΑ Τι είναι η ΔΑΣΤΑ; Η ΔΑΣΤΑ πρόκειται στεγάζεται στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την Τρίπολη. Βασικός της ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Euraxess Service Centre) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 09/03/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04539

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτ. Ελλάδας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτ. Ελλάδας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτ. Ελλάδας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Π2.2: Κώδικας δεοντολογίας Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 09/03/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04538

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Κ. Παππάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Μελετητής: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο Τίτλος άρθρου σελίδα Σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η δραματική οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, η αύξηση με ταχύτατους ρυθμούς της ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 Τηλ.: 22510 36778, http://pa.aegean.gr/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ Του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 24/03/2014 Πληροφορίες: κα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Ι. Συμπεριφορά των Κοινωνικών Λειτουργών σχετικά με την Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2017 Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011»

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης ομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης (Γ..) Ίδρυση: 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 50100 - ΤΗΛ. 2461068282 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ 1.1/607 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΣΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια του Έργου «ομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας» και του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Ενημερωτικό δελτίο Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Τ.Ε.Ι. Λάρισας Ενημερωτικό δελτίο Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος 2012 Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Λάρισας τ: +30 2410 684503,-721,-722 url: dasta.teilar.gr e: info-dasta@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ζήτημα Δικαιοσύνης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ Σε τί συνίσταται ο Νόμος περί ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας; Ο Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ)

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΟΜΕΣ ΤΟΥ.Α.ΣΤΑ..Α.ΣΤΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΥς ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους φοιτητές και αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια του Έργου «ομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας» και της Ένωσης Ξενοδόχων

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/2/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/2/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-4 Αθήνα, 22/2/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη μέντορα κοινωνικής δράσης και δικτύωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (85147000-1)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299937 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα