Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις"

Transcript

1 Ζω στην Ελλάδα Τι πρέπει να γνωρίζω 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις

2 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις σε θέµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα του µετανάστη κατά τη διαµονή του στη χώρα µας.

3 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω Αποτελεί βασική µας πεποίθηση αλλά και κοινή παραδοχή ότι ο ενηµερω- µένος πολίτης είναι πιο υπεύθυνος και συνεργάσιµος πολίτης. Όπως όλοι γνωρίζουµε, στη χώρα µας ζουν τα τελευταία χρόνια και πολίτες άλλων χωρών που ήλθαν εδώ ως µετανάστες σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Οι µετανάστες, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό, αντιµετωπίζουν προβλήµατα επικοινωνίας, λόγω της δικαιολογηµένης άγνοιας βασικών πληροφοριών για θέµατα που έχουν να κάνουν µε την τακτοποίησή τους. Όπως είναι φυσικό, τα προβλήµατα αυτά επιτείνονται λόγω ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις µας οδήγησαν στην έκδοση αυτού του Φυλλαδίου για τους µετανάστες που διαβιούν στη χώρα µας. Σκοπός µας είναι το Φυλλάδιο Οδηγός να διευκολύνει τον µετανάστη στην καθηµερινότητά του, προσφέροντας, µε έναν εύληπτο τρόπο, όσο το δυνατόν πιο έγκυρη ενηµέρωση για θέµατα που τον ενδιαφέρουν. Το Φυλλάδιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους στα κυριότερα θέµατα που αντιµετωπίζει ο µετανάστης κατά τη διαµονή του στη χώρα µας. Η δηµιουργία του Οδηγού αυτού έγινε µετά από συνεννοήσεις µε οργανώσεις µεταναστών και εκδίδεται στις έξι κυριότερες οµιλούµενες γλώσσες, ώστε να απευθύνεται στις πολυπληθέστερες οµάδες µεταναστών στη χώρα µας. Πρόθεσή µας είναι το Φυλλάδιο, εφόσον, δοκιµαζόµενο στην πράξη, αξιολογηθεί ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του µεταναστευτικού πληθυσµού, να διανεµηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους µετανάστες, ώστε να τους βοηθήσει στις σχέσεις τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Μια τέτοια προσπάθεια, παράλληλα µε την επίλυση πρακτικών προβληµάτων, αναµένεται να συµβάλει στην οµαλότερη ένταξη των µεταναστών µας στην τοπική κοινωνία. Η επαρκής και έγκυρη ενηµέρωση, εκτός από απαίτηση των µεταναστών, αποτελεί έναν διαρκή στόχο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Φυλλάδιο αυτό αποτελεί το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουµε ότι µε την έκδοση του Φυλλαδίου γίνονται λίγα ακόµη βήµατα που συµβάλλουν στην καλύτερη προσαρµογή και ένταξη των µεταναστών στη χώρα µας. Αλέξανδρος Ζαβός Πρόεδρος ΙΜΕΠΟ

4 4 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω 01 Πού θα απευθυνθώ για πληροφορίες και πού θα καταθέσω την αίτηση για την άδεια διαµονής και εργασίας; Στο ήµο ή την Κοινότητα κατοικίας σας. Εκεί θα ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών και εντός 15 ηµερών ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας, απ όπου θα εκδοθεί και η άδεια. Κατά περίπτωση, η αίτηση µπορεί να κατατεθεί και στη Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ). 02 Τι δικαιολογητικά χρειάζοµαι για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας; Τα κοινά δικαιολογητικά είναι: Μία αίτηση (σε δύο αντίγραφα) η οποία χορηγείται από το ήµο, την Κοινότητα ή τη Γεν. /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ Τρεις πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε την προβλεπόµενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου Πιστοποιητικό υγείας το οποίο να αναφέρει ότι δεν πάσχετε από µεταδιδόµενο ή λοιµώδες νόσηµα το οποίο να αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία Το ανάλογο παράβολο Προσοχή: Η αίτηση µοιράζεται δωρεάν από τους ήµους και τις Κοινότητες. Το πιστοποιητικό υγείας χορηγείται από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα. 03 Τι θα πληρώσω για τα παράβολα; Για τις άδειες διάρκειας µέχρι ενός έτους, 150 ευρώ, µέχρι δύο ετών, 300 ευρώ, και για άδειες µέχρι τριών ετών, 450 ευρώ. Τα παράβολα (αποδεικτικό διπλότυπο τύπου Β) εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των ήµων. 04 Αρκεί η άδεια διαµονής για να εργαστώ; Ναι, εάν έχει εκδοθεί άδεια διαµονής για εργασία, η οποία διαφέρει ανάλογα µε το εργασιακό καθεστώς. Συγκεκριµένα:

5 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω 5 Α. Για άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία (µισθωτή απασχόληση), πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών (απάντηση 2), πρέπει να έχετε µαζί σας: Επικυρωµένο αντίγραφο της Σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ή µιας απλής δήλωσης µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη. Σ' αυτήν πρέπει να αναφέρεται ότι «η αµοιβή σας είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη», αλλά και το χρονικό διάστηµα που σας απασχολεί ο συγκεκριµένος εργοδότης. Βεβαίωση ότι έχετε υποβάλει εσείς ή ο εργοδότης σας αίτηση για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος στον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ κ.λπ.). Προσοχή: Για την ανανέωση της άδειας απαιτείται και πάλι επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης / δήλωσης του εργοδότη, όπως επίσης και ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και επικυρωµένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας που σας έχει εκδώσει ο ασφαλιστικός σας φορέας. Β. Για άδεια διαµονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί, µπέιµπυσίτερ κ.ά.) ισχύει ό,τι και παραπάνω µε τη διαφορά ότι πρέπει να υποβληθεί επικυρωµένο αντίγραφο της Σύµβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή δήλωση του εργοδότη ότι «σας απασχολεί σε καθορισµένη εργασία και για συγκεκριµένο χρόνο», µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του. Προσοχή: Για την ανανέωση της σχετικής άδειας απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά µε την «άδεια για µισθωτή απασχόληση». Γ. Για άδεια διαµονής για άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας (λειτουργία ατοµικής επιχείρησης εντός ή εκτός οικίας), πρέπει να καταθέσετε, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών (φωτογραφίες, διαβατήριο, πιστοποιητικό υγείας, υποβολή αίτησης στον ασφαλιστικό φορέα): Μία φωτοτυπία προσωπικού σας λογαριασµού σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλο αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (π.χ. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο), στο οποίο να έχει κατατεθεί το ποσό των ευρώ τουλάχιστον. Μία οικονοµοτεχνική µελέτη από την οποία να προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισµός, ο αριθµός και οι ειδικότητες των εργαζοµένων και ότι διαθέτετε την επιστηµονική, τεχνική ή επαγγελµατική κατάρτιση (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία κ.λπ.) Για την ανανέωση της συγκεκριµένης άδειας, αφού κάνετε µία δήλωση ότι συνεχίζετε να ασκείτε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα χρειαστείτε:

6 6 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω Την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου έτους από την Εφορία Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας. Προσοχή: Θα σας ζητηθούν και τα παραστατικά από τα οποία θα προκύπτει ότι δαπανήθηκαν τα ποσά που αναφέρονταν στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 05 Μπορώ να ανοίξω δική µου επιχείρηση, εάν µου έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής για «εξαρτηµένη εργασία» ή για «παροχή υπηρεσιών/έργου»; Θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η µετατροπή της άδειας. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταθέσετε: Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκείτε για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασµού µε ύψος κατάθεσης ευρώ, τουλάχιστον Οικονοµοτεχνική µελέτη (βλ. παραπάνω) Προσοχή: Η σχετική αίτηση µετατροπής υποβάλλεται κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής στο ήµο ή την Κοινότητα του τόπου µόνιµης διαµονής σας. 06 Μπορώ να φέρω τον/τη σύζυγό µου εδώ στην Ελλάδα για να εργαστεί στην επιχείρησή µου; Ναι, αρκεί να έχει τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση. Σε γενικές γραµµές, πρέπει να κατατεθούν τα ίδια δικαιολογητικά µε εκείνα που εκδόθηκαν και προσκοµίστηκαν από εσάς κατά τη δική σας αίτηση (βλ. παραπάνω). Επιπλέον, θα ζητηθούν: Ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τις αρχές του κράτους κατοικίας ώστε να επιβεβαιωθεί ο συγγενικός δεσµός Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη (από εφορία) σύµβαση ενοικίασης κατοικίας Επικυρωµένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους ή άλλο επίσηµο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι έχετε ετήσιο εισόδηµα ίσο ή

7 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω 7 µεγαλύτερο των ευρώ, προσαυξηµένο κατά 20% για τον/τη σύζυγο και 15% για κάθε παιδί Προσοχή: Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου για τη διαµονή, η σχετική υπεύθυνη δήλωση θεωρείται έγκυρη µόνο εάν έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της αρµόδιας ΟΥ. 07 Εάν είµαι σπουδαστής ή αθλητής, τηρώ την ίδια διαδικασία για την άδεια διαµονής και εργασίας; Όχι. Ο νόµος 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α/23/8/05) καθορίζει επακριβώς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαµονής και εργασίας για τους αθλητές, τα στελέχη/υπαλλήλους των εταιρειών που έχουν έδρα τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ), τους λειτουργούς γνωστών θρησκειών, τους ερευνητές, τους αρχηγούς οργανωµένων οµάδων τουρισµού, το υπηρετικό προσωπικό των διπλωµατικών αποστολών, τους σπουδαστές και φοιτητές (σε ΑΕΙ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ.) και τα µέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων. 08 Εάν έχει λήξει η άδεια διαµονής µου στην Ελλάδα πότε πρέπει να ξεκινήσω τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών; Μέσα σ' ένα µήνα από τη λήξη της. Θα πληρώσετε όµως πρόστιµο υπέρ του ηµοσίου ίσο µε το 1/3 του παραβόλου που προβλέπεται από την ανάλογη κατηγορία της άδειας διαµονής σας. 09 Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος και της άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας; Για να ενταχθείτε στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, πρέπει να έχετε συµπληρώσει πέντε χρόνια νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην Ελλάδα και να καταθέσετε τα εξής δικαιολογητικά: Τρεις έγχρωµες φωτογραφίες Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος, για τα δύο προηγούµενα από την υποβολή της αίτησης οικονοµικά έτη Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα Αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας Συµβόλαιο αγοράς σπιτιού ή επικυρωµένο συµβόλαιο µίσθωσης κατοικίας ή επικυρωµένη από την εφορία βεβαίωση παραχώρησης κατοικίας.

8 8 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω Για την υπαγωγή στο καθεστώς των διαµενόντων για την άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας απαιτούνται: Βεβαίωση των αρµόδιων αρχών για το συνολικό χρόνο νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα (πρέπει να είναι πάνω από δέκα χρόνια) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 10 Προσοχή: Κατά την υποβολή της αίτησης θα καταβάλλεται και παράβολο ύψους 900 ευρώ Πότε µπορώ να ισχυριστώ ότι διαµένω νόµιµα στην Ελλάδα, εάν δεν έχει εκδοθεί η άδεια; Μόνο όταν ο ήµος, η Κοινότητα ή, κατά περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών σας χορηγήσει βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών (βεβαίωση τύπου Α, µπλε χρώµατος). Αυτό γίνεται όταν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Τότε θεωρείται ότι διαµένετε νόµιµα στη χώρα έως ότου, βεβαίως, η ιοίκηση απαντήσει στο αίτηµά σας. Προσοχή: Η βεβαίωση πρέπει να επιδεικνύεται όταν σας ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα δηµόσιας τάξης. 11 Μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας διαµονής και κατά συνέπεια της άδειας εργασίας, ακόµα και αν έχει ήδη εγκριθεί και εκδοθεί; Μόνο εάν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης, εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας υγείας ή έχουν κατατεθεί πλαστά δικαιολογητικά. Βάση νόµου, ο υπήκοος άλλης χώρας πρέπει να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 12 Προσοχή: Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ενηµερώνουν κάθε µήνα τις αστυνοµικές αρχές για τα ακριβή στοιχεία των προσώπων των οποίων ανανεώθηκαν οι άδειες διαµονής. Σε τι ενέργειες µπορώ να προβώ, εάν διαταχθεί η απέλασή µου; Εάν έχει απορριφθεί η αίτηση ανανέωσης της άδειας διαµονής, µπορείτε, µέσα σε πέντε ηµέρες από τη στιγµή που θα σας κοινοποιηθεί η εντολή απέλασης, να προσφύγετε στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για να την ακυρώσει. Η απέλαση αναστέλλεται µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Απαγορεύεται να απελαύνονται ανήλικοι και όσοι είναι ηλικίας άνω των 80 ετών. Οι γονείς ανήλικων παιδιών ή όσοι ασκούν γονική µέριµνα ανηλίκου απελαύνονται µόνο εάν κριθεί ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια ή εθνική ασφάλεια.

9 Ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαρτήτως της εθνικότητας, της φυλής, της γλώσσας...

10 10 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω 13 Ποιες ποινές προβλέπει ο νόµος για όσους εισέρχονται παράνοµα στην Ελλάδα; Όποιος δεν τηρεί τις νόµιµες διατυπώσεις εισόδου και εξόδου στην Ελλάδα τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ευρώ. Προσοχή: Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ευρώ τιµωρείται όποιος επιχειρήσει να εξέλθει λαθραίως ενώ καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνοµικές αρχές ή απέχει από φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις προς το δηµόσιο ή είναι υπότροπος. 14 Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που χάσω την άδεια διαµονής και εργασίας ή τη βεβαίωση για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοσή της; Πρέπει να δηλώσετε αµέσως την απώλεια ενηµερώνοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ήµου, στον οποίο διαµένετε. 15 Όταν έρχοµαι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρέπει να έχω χρήµατα µαζί µου; Το συνάλλαγµα που πρέπει να κατέχει κάθε υπήκοος άλλης χώρας που εισέρχεται στην Ελλάδα, είναι 50 ευρώ για κάθε ηµέρα διαµονής στη χώρα και 300 ευρώ, κατ' ελάχιστο, για χρονικό διάστηµα διαµονής µέχρι πέντε ηµέρες. Το ίδιο ποσό (300 ) πρέπει να έχει και όποιος εισέρχεται µε εθνική θεώρηση (VISA) για να παραµείνει µέχρι ενενήντα ηµέρες. 16 Πρέπει να είµαι οπωσδήποτε ασφαλισµένος για να εργαστώ; Όλοι οι εργαζόµενοι, αλλοδαποί και Έλληνες, πρέπει να είναι ασφαλισµένοι σε κάποιον φορέα, ανάλογα µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Εάν δηλαδή είστε µισθωτός, παρέχετε εργασία σε πολλούς εργοδότες ή εργασία κατ' οίκον του εργοδότη, πρέπει να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ εάν είστε ελεύθερος επαγγελµατίας (έµπορος, επαγγελµατοβιοτέχνης, αυτοκινητιστής ή ξενοδόχος), ο κύριος φορέας ασφάλισής σας είναι ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ). Εάν ασχολείστε στην αγροτική παραγωγή, θα πρέπει να ασφαλιστείτε στον ΟΓΑ.

11 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω Ποια είναι τα δικαιώµατά µου ως ασφαλισµένου σε κάποιο φορέα; Έχετε τα ίδια δικαιώµατα που έχουν οι Έλληνες ασφαλισµένοι: ωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, διάφορα είδη αδειών, όπως ετήσια άδεια διακοπών, αναρρωτική, άδεια µητρότητας ή γονική άδεια κ.λπ. Επίσης, δικαιούστε αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης όταν είστε µισθωτός και επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από τον οργανισµό. 18 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας; Για βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ πρέπει να προσκοµιστούν: Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωµένη από το Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής σας ή της έδρας του εργοδότη, όπου θα φαίνονται πενήντα (50) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, κατά το προηγούµενο έτος (το έντυπο αυτό µπορείτε να το προµηθευτείτε από τον εργοδότη σας) Μία φωτογραφία ταυτότητας ιαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο Έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας σας (λογαριασµός ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) Για έκδοση βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ απαιτούνται η άδεια διαµονής, µία πρόσφατη φωτογραφία και το απόκοµµα πληρωµής των εισφορών του τελευταίου εξαµήνου. Εάν έχετε παιδιά ή προστατευόµενα µέλη (σύζυγο) µπορείτε να εκδώσετε οικογενειακό βιβλιάριο υγείας. ικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάµου, ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά, αντίγραφο φορολογικής ενηµερότητας από την οποία να προκύπτει ότι συγκατοικείτε και συντηρείτε τα προστατευόµενα µέλη και µία πρόσφατη φωτογραφία για κάθε µέλος της οικογένειας. Προσοχή: Οι ασφαλιστικοί φορείς εκδίδουν βιβλιάριο υγείας το οποίο ισχύει για ένα χρόνο. 19 Είµαι υποχρεωµένος/η να έχω Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να καταθέτω φορολογική δήλωση; Βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδηµα πάνω από ευρώ πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση. εν είστε υποχρεωµένοι µόνον, εάν τα

12 12 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω εισοδήµατά σας προέρχονται αποκλειστικά από µισθωτές υπηρεσίες και δεν ξεπερνούν τα ευρώ. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε πράξη µε την Εφορία. Χορηγείται µε τη συµπλήρωση ειδικής δήλωσης που υπάρχει σε όλες τις Εφορίες, την άδεια διαµονής και τη φωτοτυπία του διαβατηρίου. 20 Τα παιδιά µου µπορούν να εγγραφούν σε όποιο σχολείο επιθυµούν; Ο νόµος ορίζει ότι το παιδί εγγράφεται στο Νηπιαγωγείο, ηµοτικό, Γυµνάσιο ή Λύκειο της περιοχής στην οποία διαµένει. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική µε τη συµπλήρωση του 5 ου έτους ηλικίας (µέχρι την 31η εκεµβρίου του έτους εγγραφής). Η 6ετής φοίτηση στο ηµοτικό και η 3ετής στο Γυµνάσιο είναι υποχρεωτική. Το παιδί για να εισαχθεί στο ηµοτικό πρέπει να κλείνει το 6ο έτος της ηλικίας τους την 31η εκεµβρίου του έτους εγγραφής. ικαιολογητικά: Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα µε τα στοιχεία του παιδιού και ένα έγκυρο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον τόπο κατοικίας (λογαριασµός ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.). Προσοχή: Η εγγραφή των παιδιών γίνεται ανεξαρτήτως από το καθεστώς διαµονής του γονέα, από το εάν δηλαδή έχει ή δεν έχει άδεια διαµονής. 21 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή του παιδιού µου στο σχολείο, όταν αυτό έχει φοιτήσει σε σχολείο άλλης χώρας; Τότε, πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό σπουδών από εκείνη τη χώρα, µεταφρασµένο από το ΥΠΕΞ και επικυρωµένο από την Πρεσβεία της χώρας του, ώστε το παιδί να εγγραφεί στην ανάλογη τάξη. Η αντιστοιχία των τάξεων καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. 22 Πότε µπορώ να ζητήσω να µου χορηγηθεί η Ελληνική Ιθαγένεια; Πρέπει να διαµένετε νόµιµα στην Ελλάδα συνολικά δέκα χρόνια την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αρκεί η παραµονή πέντε ετών µέσα στην τελευταία δωδεκαετία. Προσοχή: Η προϋπόθεση της δεκαετούς διαµονής στην Ελλάδα δεν απαιτείται εάν έχετε παντρευτεί µε Έλληνα ή Ελληνίδα, διαµένετε εδώ τουλάχιστον επί µία τριετία και έχετε αποκτήσει παιδί ή παιδιά, καθώς και εάν έχετε γεννηθεί και κατοικείτε συνεχώς στην Ελλάδα.

13

14 14 Ζω στην Ελλάδα: Τι πρέπει να γνωρίζω Χρήσιµα τηλέφωνα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Εργασία - Ασφάλεια - Υγεία Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πειραιώς 40, Αθήνα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών , 136 Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας , Ο.Γ.Α. Πατησίων 30, Αθήνα , , ΟΑΕ Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιµος Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Eξυπηρέτησης Πολιτών Aριστοτέλους Οικονοµικά Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγµατος, Αθήνα ιεύθυνση Μητρώου Για επαγγελµατίες: Για ιδιώτες: Εκπαίδευση Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Γραφείο Ενηµέρωσης Πολιτών Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι και /νση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης /νση Σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Η φωνή σας στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Θέµατα Μετανάστευσης fsj_immigration_intro_en.htm Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο O Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής/ombudsman Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία Πληροφορίες για την ΕΕ και τα δικαιώµατά σας (ατελώς) Πανευρωπαϊκός αριθµός SOS: 112

15 3 βήµατα για να κερδίσετε χρόνο Πριν κατευθυνθείτε σε µια δηµόσια υπηρεσία ζητήστε να µάθετε τηλεφωνικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ορισµένα χρήσιµα τηλέφωνα θα τα βρείτε στις σελίδες αυτού του οδηγού. Εξηγήστε όσο γίνεται καλύτερα τι ακριβώς θέλετε (άδεια διαµονής και εργασίας, ασφάλιση, κ.λπ). Αν είναι εύκολο, ρωτήστε κάποιον συµπατριώτη σας που έχει ήδη περάσει από αυτήν την υπηρεσία για να σας κατευθύνει (σε ποιον όροφο πρέπει να πάτε, σε ποιο γραφείο κ.λπ.). Να έχετε πάντοτε µαζί σας τα πρωτότυπα έγγραφα. Θα τα χρειαστείτε για την επικύρωση των φωτοαντιγράφων. Ζητήστε εκ των προτέρων να µάθετε εάν κάποια από τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε πρέπει να είναι επισήµως µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή επικυρωµένα από την Ελληνική Αστυνοµία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Μη διστάσετε να καταγγείλετε όποια παρατυπία έπεσε στην αντίληψή σας. Κυτία παραπόνων έχουν ή πρέπει να έχουν όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι διαβάζουν τις παρατηρήσεις σας και έτσι οι επόµενοι δεν θα ταλαιπωρηθούν όσο εσείς.

16 ΙΜΕΠΟ Iνστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής Tο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, το οποίο κλήθηκε να αναλάβει το ρόλο του Συµβούλου της Κυβέρνησης για τη διαµόρφωση µεταναστευτικής πολιτικής. Συστήθηκε το 2002 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών. Στόχος του Ι.ΜΕ.ΠΟ. είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας της µετανάστευσης, η κατάδειξη των µηχανισµών που επηρεάζουν την εξέλιξή της και η απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ως χώρα υποδοχής µεταναστών, µε γνώµονα πάντοτε το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών. Η αποστολή του Ι.ΜΕ.ΠΟ. συνοψίζεται στην έρευνα του µεταναστευτικού φαινοµένου, στην εκπόνηση µελετών που θα συµβάλλουν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µίας βιώσιµης και ρεαλιστικής µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕE, αλλά και στη διασύνδεση και συνεργασία µε ιεθνείς Οργανισµούς, Ινστιτούτα, Κυβερνητικούς Φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οργανώσεις µεταναστών διεθνώς. Επίσης, στην πραγµατοποίηση δράσεων µε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας καθώς και στην προώθηση της ένταξης των µεταναστών. Μάθετε περισσότερα στο To φυλλάδιο αυτό εκδόθηκε στα Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά, Αραβικά, Κινέζικα, Ρώσικα. ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÔÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ (É.ÌÅ.ÐÏ.) Üñçôïò 46Â, ÁèÞíá Ôçë: Fax:

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης.

ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσης σύµβασης, προετοιµάσθηκαν από τον Ανάδοχο ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) που θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα