Κεφάλαιο 1. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων."

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Τι είναι πρόβληµα Με τον όρο πρόβληµα εννοείται µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παράγοντες κατανόησης προβλήµατος Η κατανόηση ενός προβλήµατος αποτελεί συνάρτηση δύο παραγόντων, της σωστής διατύπωσης εκ µέρους του δηµιουργού του και της αντίστοιχα σωστής ερµηνείας από τη µεριά εκείνου που καλείται να το αντιµετωπίσει. Τι είναι δεδοµένο Με τον όρο δεδοµένο δηλώνεται οποιοδήποτε στοιχείο µπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή µε µία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων. Τι είναι η επεξεργασία δεδοµένων Ο όρος επεξεργασία δεδοµένων δηλώνει εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία ένας "µηχανισµός" δέχεται δεδοµένα, τα επεξεργάζεται σύµφωνα µε έναν προκαθορισµένο τρόπο και αποδίδει πληροφορίες. Τι λέµε δοµή προβλήµατος Με τον όρο δοµή προβλήµατος αναφερόµαστε στα συστατικά του µέρη, στα επιµέρους τµήµατα που το αποτελούν καθώς επίσης και στον τρόπο που αυτά τα µέρη συνδέονται µεταξύ τους. Διαγραµµατική αναπαράσταση προβλήµατος Για τη γραφική απεικόνιση της δοµής ενός προβλήµατος χρησιµοποιείται συχνότατα η διαγραµµατική αναπαράσταση. Σύµφωνα µε αυτή: το αρχικό πρόβληµα αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, κάθε ένα από τα απλούστερα προβλήµατα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβληµα, αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, τα παραλληλόγραµµα που αντιστοιχούν στα απλούστερα προβλήµατα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβληµα, σχηµατίζονται ένα επίπεδο χαµηλότερα. Έτσι σε κάθε κατώτερο επίπεδο, δηµιουργείται η γραφική αναπαράσταση των προβληµάτων στα οποία αναλύονται τα προβλήµατα του αµέσως ψηλότερου επιπέδου. Σάββας Λερίου 1

2 Προϋποθέσεις σωστής επίλυσης προβλήµατος Η σωστή επίλυση ενός προβλήµατος προϋποθέτει τον επακριβή προσδιορισµό των δεδοµένων που παρέχει το πρόβληµα. Απαιτεί επίσης την λεπτοµερειακή καταγραφή των ζητούµενων που αναµένονται σαν αποτελέσµατα της επίλυσης του προβλήµατος Ποια είναι τα στάδια αντιµετώπισης ενός προβλήµατος κατανόηση, όπου απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδοµένων και των ζητούµενων του προβλήµατος ανάλυση, όπου το αρχικό πρόβληµα διασπάται σε άλλα επί µέρους απλούστερα προβλήµατα επίλυση, όπου υλοποιείται η λύση του προβλήµατος, µέσω της λύσης των επιµέρους προβληµάτων. Με ποια κριτήρια κατηγοριοποιούµε τα προβλήµατα 1. Με τη δυνατότητα επίλυσής τους 2. Με το βαθµό δόµησης των λύσεών τους 3. Με το είδος της επίλυσης που επιζητούν Ποιες οι κατηγορίες προβληµάτων µε κριτήριο τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ τους Επιλύσιµα, είναι εκείνα τα προβλήµατα για τα οποία η λύση τους είναι ήδη γνωστή και έχει διατυπωθεί. Επιλύσιµα µπορεί επίσης να χαρακτηριστούν και προβλήµατα, των οποίων η λύση δεν έχει ακόµα διατυπωθεί, αλλά ή συνάφειά τους µε άλλα ήδη επιλυµένα µας επιτρέπει να θεωρούµε σαν βέβαιη τη δυνατότητα επίλυσης τους. Ανοικτά, ονοµάζονται εκείνα τα προβλήµατα για τα οποία η λύση τους δεν έχει µεν ακόµα βρεθεί, αλλά παράλληλα δεν έχει αποδειχθεί, ότι δεν επιδέχονται λύση. Σαν παράδειγµα ανοικτού προβλήµατος µπορούµε να αναφέρουµε το πρόβληµα της ενοποίησης των τεσσάρων πεδίων δυνάµεων. Άλυτα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήµατα για τα οποία έχουµε φτάσει στην παραδοχή, ότι δεν επιδέχονται λύση. Τέτοιου είδους πρόβληµα είναι το γνωστό από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους πρόβληµα του τετραγωνισµού του κύκλου. Το πρόβληµα αυτό θεωρείται άλυτο, στην πραγµατικότητα η λύση που επιδέχεται είναι προσεγγιστική. Ποιες οι κατηγορίες προβληµάτων µε κριτήριο το ΒΑΘΜΟ ΔΟΜΗΣΗΣ των λύσεών τους Δοµηµένα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήµατα των οποίων η επίλυση προέρχεται από µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Για παράδειγµα, η επίλυση της δευτεροβάθµιας εξίσωσης αποτελεί ένα δοµηµένο πρόβληµα, αφού ο τρόπος επίλυσης της εξίσωσης είναι γνωστός και αυτοµατοποιηµένος. Ηµιδοµηµένα, ονοµάζονται τα προβλήµατα εκείνα των οποίων η λύση επιδιώκεται στα πλαίσια ενός εύρους πιθανών λύσεων, αφήνοντας στον ανθρώπινο παράγοντα περιθώρια επιλογής της. Σαν παράδειγµα ηµιδοµηµένου προβλήµατος µπορούµε να αναφέρουµε ένα πρόβληµα όπου ένας ταξιδιώτης αναζητά να επιλέξει το µεταφορικό µέσο µετακίνησής του από ένα µέρος σε κάποιο άλλο. Το πρόβληµα είναι ηµιδοµηµένο, δεδοµένου ότι η λύση που θα επιλεγεί, πρέπει να αναζητηθεί σε ένα σύνολο σαφώς προκαθορισµένο που συµπεριλαµβάνει όλα τα διαθέσιµα µεταφορικά µέσα. Σάββας Λερίου 2

3 Αδόµητα, χαρακτηρίζονται τα προβλήµατα εκείνα των οποίων οι λύσεις δεν µπορούν να δοµηθούν ή δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος η δυνατότητα δόµησής τους. Πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυση αυτού του τύπου προβληµάτων κατέχει η ανθρώπινη διαίσθηση. Παράδειγµα αδόµητου προβλήµατος είναι η επιλογή του τρόπου, του τόπου και του χρόνου ενός εφηβικού πάρτυ. Ποιες οι κατηγορίες προβληµάτων µε κριτήριο το ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ τους Απόφασης, όπου η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί σαν λύση του προβλήµατος που τίθεται, απαντά σε ένα ερώτηµα και πιθανόν αυτή η απάντηση να είναι ένα "Ναι" ή ένα "Όχι". Αυτό που θέλουµε να διαπιστώσουµε σε ένα πρόβληµα απόφασης είναι αν υπάρχει απάντηση που ικανοποιεί τα δεδοµένα που θέτονται από το πρόβληµα. Παράδειγµα: Δίδεται ένας ακέραιος αριθµός Ν και το πρόβληµα που τίθεται είναι, αν ο αριθµός Ν είναι πρώτος. Υπολογιστικά, όπου το πρόβληµα που τίθεται απαιτεί τη διενέργεια υπολογισµών, για να µπορεί να δοθεί µία απάντηση στο πρόβληµα. Σε ένα υπολογιστικό πρόβληµα ζητάµε να βρούµε τη τιµή της απάντησης που ικανοποιεί τα δεδοµένα που παρέχει το πρόβληµα. Παράδειγµα: Δίδεται ένας ακέραιος αριθµός Ν και ζητείται να βρεθεί πόσες διαφορετικές παραγοντοποιήσεις του Ν υπάρχουν. Βελτιστοποίησης, όπου το πρόβληµα που τίθεται επιζητά το βέλτιστο αποτέλεσµα για τα συγκεκριµένα δεδοµένα που διαθέτει. Σε ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης αναζητούµε την απάντηση που ικανοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα δεδοµένα που παρέχει το πρόβληµα. Παράδειγµα: Δίδεται ένας ακέραιος αριθµός Ν και ζητείται ποια είναι η παραγοντοποίηση για το Ν µε το µεγαλύτερο πλήθος παραγόντων. Για ποιους λόγους ανατίθεται η επίλυση ενός προβλήµατος σε υπολογιστή την πολυπλοκότητα των υπολογισµών, την επαναληπτικότητα των διαδικασιών, την ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων, το µεγάλο πλήθος των δεδοµένων. Ποιες λειτουργίες επιτελεί ένας υπολογιστής πρόσθεση, η οποία αποτελεί τη βασική αριθµητική πράξη, δεδοµένου ότι και οι άλλες αριθµητικές πράξεις µπορούν να αντιµετωπιστούν, σαν διαδικασίες πρόσθεσης σύγκριση, η οποία συνιστά τη βασική λειτουργία για την επιτέλεση όλων των λογικών πράξεων, µεταφορά δεδοµένων, λειτουργία που προηγείται και έπεται της επεξεργασίας δεδοµένων. Σάββας Λερίου 3

4 Κεφάλαιο 2 Τι είναι αλγόριθµος Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος Τα κριτήρια που κάθε αλγόριθµος πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί Είσοδος. Καµία, µία ή περισσότερες τιµές δεδοµένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθµο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιµές δεδοµένων εµφανίζεται, όταν ο αλγόριθµος δηµιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιµές µε τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθµών ή µε τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. Έξοδος. Ο αλγόριθµος πρέπει να δηµιουργεί τουλάχιστον µία τιµή δεδοµένων ως αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. Καθοριστικότητα. Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καµία αµφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Λόγου χάριν, µία εντολή διαίρεσης πρέπει να θεωρεί και την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης λαµβάνει µηδενική τιµή. Περατότητα. Ο αλγόριθµος να τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης των εντολών του. Μία διαδικασία που δεν τελειώνει µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό βηµάτων δεν αποτελεί αλγόριθµο, αλλά λέγεται απλά υπολογιστική διαδικασία. Αποτελεσµατικότητα. Κάθε µεµονωµένη εντολή του αλγορίθµου να είναι απλή. Αυτό σηµαίνει ότι µία εντολή δεν αρκεί να έχει ορισθεί, αλλά πρέπει να είναι και εκτελέσιµη. Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθµων µε ελεύθερο κείµενο, που αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόµητο τρόπο παρουσίασης αλγορίθµου. Έτσι εγκυµονεί τον κίνδυνο ότι µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε µη εκτελέσιµη παρουσίαση παραβιάζοντας το τελευταίο χαρακτηριστικό των αλγορίθµων, δηλαδή την αποτελεσµατικότητα. µε διαγραµµατικές τεχνικές, που συνιστούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθµου. Από τις διάφορες διαγραµµατικές τεχνικές που έχουν επινοηθεί, η πιο παλιά και η πιο γνωστή ίσως, είναι το διάγραµµα ροής. Ωστόσο η χρήση διαγραµµάτων ροής για την παρουσίαση αλγορίθµων δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, γι αυτό και εµφανίζονται όλο και σπανιότερα στη βιβλιογραφία και στην πράξη. µε φυσική γλώσσα κατά βήµατα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή, γιατί µπορεί να παραβιασθεί το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθµου, όπως προσδιορίσθηκε προηγουµένως, δηλαδή το κριτήριο του καθορισµού. µε κωδικοποίηση, δηλαδή µε ένα πρόγραµµα που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον αλγόριθµο. Βασικές συνιστώσες αλγορίθµου Είναι οι δοµές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Σάββας Λερίου 4

5 Σύµβολα διαγραµµάτων ροής Τα κυριότερα χρησιµοποιούµενα γεωµετρικά σχήµατα είναι τα εξής: έλλειψη, που δηλώνει την αρχή και το τέλος του κάθε αλγορίθµου, ρόµβος, που δηλώνει µία ερώτηση µε δύο ή περισσότερες εξόδους για απάντηση, ορθογώνιο, που δηλώνει την εκτέλεση µίας ή περισσότερων πράξεων, και πλάγιο παραλληλόγραµµο, που δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων. Τι είναι οι σταθερές Με τον όρο σταθερές αναφερόµαστε σε προκαθορισµένες τιµές που παραµένουν αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός αλγορίθµου. Οι σταθερές διακρίνονται σε: Αριθµητικές, στις οποίες χρησιµοποιούνται οι αριθµοί, το +, το - και η τελεία ως υποδιαστολή. πχ Αλφαριθµητικές που σχηµατίζονται από οποιουσδήποτε χαρακτήρες εντός εισαγωγικών. πχ. "Τιµή" "Νούµερο 2" "+Χ-3" Λογικές που είναι ακριβώς δύο, Αληθής και Ψευδής Τι είναι η µεταβλητή Μια µεταβλητή είναι ένα γλωσσικό αντικείµενο, που χρησιµοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδοµένου. Στη µεταβλητή εκχωρείται µια τιµή, η οποία µπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθµου. Ανάλογα µε το είδος της τιµής που µπορούν να λάβουν, οι µεταβλητές διακρίνονται σε αριθµητικές, αλφαριθµητικές και λογικές. Τι είναι οι τελεστές, ποιες οι κατηγορίες τους και ποια η ιεραρχία τους Πρόκειται για τα γνωστά σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις διάφορες πράξεις. Οι τελεστές διακρίνονται σε: αριθµητικούς: + - * / ^ DIV MOD συγκριτικούς: = <> > >= < <= λογικούς: ΟΧΙ (άρνηση) ΚΑΙ (σύζευξη) Ή (διάζευξη) Η ιεραρχία τους είναι αυτή που φαίνεται παραπάνω, δηλαδή πρώτοι οι αριθµητικοί και τελευταίοι οι λογικοί. Τι είναι οι εκφράσεις Οι εκφράσεις διαµορφώνονται από τους τελεστέους, που είναι σταθερές και µεταβλητές και από τους τελεστές. Η διεργασία αποτίµησης µιας έκφρασης συνίσταται στην απόδοση τιµών στις µεταβλητές και στην εκτέλεση των πράξεων. Η τελική τιµή µιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων. Μια έκφραση µπορεί να αποτελείται από µια µόνο µεταβλητή ή σταθερά µέχρι µια πολύπλοκη µαθηµατική παράσταση. Σάββας Λερίου 5

6 Ποια η προτεραιότητα των πράξεων σε µία έκφραση 1. Ύψωση σε δύναµη 2. Πολλαπλασιασµός και διαίρεση 3. Πρόσθεση και αφαίρεση Όταν η ιεραρχία είναι ίδια, τότε οι πράξεις εκτελούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η ιεραρχία µπορεί να αλλάξει µε τη χρήση παρενθέσεων. Τι είναι συνθήκη Η συνθήκη είναι µία λογική έκφραση και µπορεί να πάρει τις τιµές Αληθής ή Ψευδής. Πίνακας αληθείας Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β Α και Β όχι Α Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής Τι είναι βρόχος και πόσες φορές εκτελείται Βρόχος είναι το τµήµα του αλγορίθµου που επαναλαµβάνεται. Στην Όσο και στη Για µπορεί να µην εκτελεστεί καµία φορά, ενώ στη Μέχρις_Ότου εκτελείται τουλάχιστον µία φορά. Στην Για έχουµε προκαθορισµένο πλήθος επαναλήψεων, ενώ στην Όσο και τη Μέχρις_ότου όχι. πλήθος επαναλήψεων = 1 + Α_Μ((τ2 - τ1) / β) Υπολογισµός επαναλήψεων της << Για i από τ1 µέχρι τ2 µε_βήµα β >> Ο τύπος "δουλεύει" στην περίπτωση που πραγµατοποιείται µία τουλάχιστον επανάληψη. Κανόνες στη χρήση εµφωλευµένων βρόχων Ο εσωτερικός βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος µέσα στον εξωτερικό. Ο βρόχος που ξεκινάει τελευταίος, πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος. Η είσοδος σε κάθε βρόχο υποχρεωτικά γίνεται από την αρχή του. Δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια µεταβλητή ως µετρητής δύο ή περισσοτέρων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. Ολίσθηση Η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό επί δύο, ενώ η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναµεί µε την ακέραια διαίρεση διά δύο. Σάββας Λερίου 6

7 Σχήµατα Δοµών Επιλογής Απλή Επιλογή Αν <συνθήκη> τότε <εντολή> Τέλος_αν Σύνθετη επιλογή Αν <συνθήκη> τότε <διαδικασία_1> αλλιώς <διαδικασία_2> Τέλος_αν Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Πολλαπλή επιλογή Αν <συνθήκη_1> τότε <διαδικασία_1> αλλιώς_αν <συνθήκη_2> τότε <διαδικασία_2>... αλλιώς_αν <συνθήκη_ν> τότε <διαδικασία_ν> αλλιώς <διαδικασία_αλλιώς> Τέλος_αν Σχήµατα Δοµών Επανάληψης Επαναληπτικό σχήµα µε έλεγχο επανάληψης στην αρχή Όσο <συνθήκη> επανάλαβε Διαδικασία Τέλος_επανάληψης Επαναληπτικό σχήµα µε έλεγχο επανάληψης στο τέλος Αρχή_επανάληψης Διαδικασία Μέχρις_ότου <συνθήκη> Επαναληπτικό σχήµα ορισµένων φορών επανάληψης Για µεταβλητή από τ1 µέχρι τ2 µε_βήµα β Διαδικασία Τέλος_επανάληψης Σάββας Λερίου 7

8 Τι ονοµάζουµε εµφωλευµένα ΑΝ Εµφωλευµένα ΑΝ ονοµάζονται δύο ή περισσότερες εντολές της µορφής ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΑΛΛΙΩΣ που περιέχονται η µία µέσα στην άλλη. Πολλαπλασιασµός αλά Ρωσικά Είναι ο τρόπος που χρησιµοποιείται από τους υπολογιστές προκειµένου να πολλαπλασιαστούν δύο ακέραιοι αριθµοί. Ακολουθείται µία επαναλαµβανόµενη διαδικασία (αλγόριθµος) η οποία απαιτεί µόνο πολλαπλασιασµό επί δύο (ολίσθηση προς τα αριστερά), διαίρεση διά δύο (ολίσθηση προς τα δεξιά) και πρόσθεση. Αλγόριθµος πολλαπλασιασµού αλά Ρωσικά Αλγόριθµος Πολλαπλασιασµός_αλά_ρωσικά Δεδοµένα // Μ1, Μ2 // P 0 Όσο M2 > 0 επανάλαβε Αν M2 mod 2 = 1 τότε P P + M1 Τέλος_αν M1 M1 * 2 M2 M2 div 2 Τέλος_επανάληψης Αποτελέσµατα // P // Τέλος Πολλαπλασιασµός_αλά_ρωσικά! ακέραιοι! το γινόµενο των ακεραίων Μ1,Μ2 Σάββας Λερίου 8

9 Κεφάλαιο 3 Από ποιες σκοπιές µελετά η Πληροφορική τα δεδοµένα Υλικού Γλωσσών προγραµµατισµού Δοµών Δεδοµένων Ανάλυσης Δεδοµένων Τι είναι Δοµή Δεδοµένων Δοµή Δεδοµένων είναι ένα σύνολο αποθηκευµένων δεδοµένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. Βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δοµών δεδοµένων Προσπέλαση, πρόσβαση σε ένα κόµβο µε σκοπό να εξετασθεί ή να τροποποιηθεί το περιεχόµενό του. Εισαγωγή, δηλαδή η προσθήκη νέων κόµβων σε µία υπάρχουσα δοµή. Διαγραφή, που αποτελεί το αντίστροφο της εισαγωγής, δηλαδή ένας κόµβος αφαιρείται από µία δοµή. Αναζήτηση, κατά την οποία προσπελαύνονται οι κόµβοι µιας δοµής, προκειµένου να εντοπιστούν ένας ή περισσότεροι που έχουν µια δεδοµένη ιδιότητα. Ταξινόµηση, όπου οι κόµβοι µιας δοµής διατάσσονται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Αντιγραφή, κατά την οποία όλοι οι κόµβοι ή µερικοί από τους κόµβους µίας δοµής αντιγράφονται σε µία άλλη δοµή. Συγχώνευση, κατά την οποία δύο ή περισσότερες δοµές συνενώνονται σε µία ενιαία δοµή. Διαχωρισµός, που αποτελεί την αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης. Εξάρτηση δοµής δεδοµένων και αλγορίθµου Υπάρχει µεγάλη εξάρτηση µεταξύ της δοµής δεδοµένων και του αλγόριθµου που επεξεργάζεται τη δοµή. Μάλιστα, το πρόγραµµα πρέπει να θεωρεί τη δοµή δεδοµένων και τον αλγόριθµο ως µία αδιάσπαστη ενότητα. Αλγόριθµοι + Δοµές Δεδοµένων = Προγράµµατα Κατηγορίες δοµών δεδοµένων Οι δοµές δεδοµένων διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τις στατικές και τις δυναµικές. Δυναµική παραχώρηση µνήµης Είναι η τεχνική µε την οποία αποθηκεύονται στη µνήµη του υπολογιστή οι δυναµικές δοµές δεδοµένων. Σάββας Λερίου 9

10 Τι είναι οι δυναµικές δοµές δεδοµένων Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Οι δυναµικές δοµές δεν αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης αλλά στηρίζονται στην τεχνική της λεγόµενης δυναµικής παραχώρησης µνήµης. Δηλαδή οι δυναµικές δοµές δεν έχουν σταθερό µέγεθος, αλλά ο αριθµός των κόµβων τους µεγαλώνει και µικραίνει καθώς στη δοµή εισάγονται νέα δεδοµένα ή διαγράφονται κάποια δεδοµένα αντίστοιχα. Τι είναι οι στατικές δοµές δεδοµένων Με τον όρο στατική δοµή δεδοµένων εννοείται ότι το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης κύριας µνήµης καθορίζεται κατά τη στιγµή του προγραµµατισµού τους και κατά συνέπεια κατά τη στιγµή της µετάφρασής τους και όχι κατά τη στιγµή της εκτέλεσης τους προγράµµατος. Τα στοιχεία των στατικών δοµών αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. Στην πράξη υλοποιούνται µε πίνακες. Στοίβα Μία στοίβα δεδοµένων µοιάζει µε µία στοίβα από πιάτα. Τα δεδοµένα που βρίσκονται στην κορυφή της στοίβας λαµβάνονται πρώτα, ενώ αυτά που βρίσκονται στο βάθος της στοίβας λαµβάνονται τελευταία. Αυτή η µέθοδος επεξεργασίας ονοµάζεται Τελευταίο µέσα, πρώτο έξω ή απλούστερα µε την αγγλική συντοµογραφία LIFO (Last-In-First-Out). Κύριες λειτουργίας στοίβας. Τι πρέπει να ελέγχουν Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες σε µία στοίβα: η ώθηση (push) στοιχείου στην κορυφή της στοίβας, και η απώθηση (pop) στοιχείου από τη στοίβα. Η διαδικασία της ώθησης πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχει, αν η στοίβα είναι γεµάτη, οπότε λέγεται ότι συµβαίνει υπερχείλιση της στοίβας. Αντίστοιχα, η διαδικασία απώθησης ελέγχει, αν υπάρχει ένα τουλάχιστον στοιχείο στη στοίβα, δηλαδή ελέγχει αν γίνεται υποχείλιση της στοίβας. Υλοποίηση στοίβας µε πίνακα Μια βοηθητική µεταβλητή (µε όνοµα συνήθως top) χρησιµοποιείται για να δείχνει το στοιχείο που τοποθετήθηκε τελευταίο στην κορυφή της στοίβας. Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στη στοίβα (ώθηση) αρκεί να αυξηθεί η µεταβλητή top κατά ένα και στη θέση αυτή να εισέλθει το στοιχείο. Αντίθετα για την εξαγωγή ενός στοιχείου από τη στοίβα (απώθηση) εξέρχεται πρώτα το στοιχείο που δείχνει η µεταβλητή top και στη συνέχεια η top µειώνεται κατά ένα για να δείχνει τη νέα κορυφή. Ουρά Υλοποιεί τη µέθοδο επεξεργασίας κατά την οποία το στοιχείο που εισέρχεται πρώτο είναι αυτό που εξέρχεται και πρώτο (όπως σε µία ουρά αναµονής) και η οποία ονοµάζεται Πρώτο µέσα, πρώτο έξω ή απλούστερα ακολουθώντας την αγγλική συντοµογραφία FIFO (First-In-First-Out). Σάββας Λερίου 10

11 Κύριες λειτουργίας ουράς. Τι πρέπει να ελέγχουν Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε µία ουρά: η εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς, και η εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εµπρός άκρο της ουράς. Η διαδικασία της εισαγωγής πρέπει να ελέγχει αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην δοµή, ενώ η διαδικασία της εξαγωγής, εάν υπάρχει ένα τουλάχιστον στοιχείο για εξαγωγή. Υλοποίηση ουράς µε πίνακα Απαιτούνται δύο δείκτες: ο εµπρός (front) και ο πίσω (rear) δείκτης, που µας δίνουν τη θέση του στοιχείου που σε πρώτη ευκαιρία θα εξαχθεί και τη θέση του στοιχείου που µόλις εισήλθε. Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στην ουρά αυξάνεται ο δείκτης rear κατά ένα και στη θέση αυτή αποθηκεύεται το στοιχείο. Αντίστοιχα για τη λειτουργία της εξαγωγής, εξέρχεται το στοιχείο που δείχνει ο δείκτης front, ο οποίος στη συνέχεια αυξάνεται κατά ένα, για να δείχνει το επόµενο στοιχείο που πρόκειται να εξαχθεί. Αλγόριθµος σειριακής αναζήτησης Αλγόριθµος Sequential_Search Δεδοµένα // n, table, key // done ψευδής position 0 i 1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανάλαβε Αν table[i]=key τότε done αληθής position i αλλιώς i i+1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Αποτελέσµατα //done, position // Τέλος Sequential_Search Πότε δικαιολογείται η χρήση της µεθόδου σειριακής αναζήτησης Η σειριακή µέθοδος αναζήτησης είναι η πιο απλή, αλλά και η λιγότερη αποτελεσµατική µέθοδος αναζήτησης. Έτσι, δικαιολογείται η χρήση της µόνο σε περιπτώσεις όπου: ο πίνακας είναι µη ταξινοµηµένος, ο πίνακας είναι µικρού µεγέθους (για παράδειγµα, n 20), η αναζήτηση σε ένα συγκεκριµένο πίνακα γίνεται σπάνια. Σάββας Λερίου 11

12 Πως ορίζεται η ταξινόµηση Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Δοθέντων των στοιχείων a 1,a 2,...,a n η ταξινόµηση συνίσταται στη µετάθεση της θέσης των στοιχείων, ώστε να τοποθετηθούν σε µία σειρά a k1,a k2,...,a kn έτσι ώστε, δοθείσης µίας συνάρτησης διάταξης, f, να ισχύει: f(a k1 ) f(a k2 )... f(a kn ) Δοµές Δεδοµένων δευτερεύουσας µνήµης Σε µεγάλες πρακτικές εµπορικές/επιστηµονικές εφαρµογές, το µέγεθος της κύριας µνήµης δεν επαρκεί για την αποθήκευση των δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται ειδικές δοµές για την αποθήκευση των δεδοµένων στη δευτερεύουσα µνήµη, δηλαδή κυρίως στο µαγνητικό δίσκο. Οι ειδικές αυτές δοµές ονοµάζονται αρχεία (files). Τα στοιχεία ενός αρχείου ονοµάζονται εγγραφές (records), όπου κάθε εγγραφή αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία (fields), που ταυτοποιούν την εγγραφή, και από άλλα πεδία που περιγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά της εγγραφής. Ταξινόµηση ευθείας ανταλλαγής (φυσσαλίδας) Αλγόριθµος Φυσσαλίδα Δεδοµένα // table, n // Για i από 2 µέχρι n Για j από n µέχρι i µε_βήµα 1 Αν table[j-1] > table[j] τότε αντιµετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Τέλος_επανάληψης Αποτελέσµατα // table // Τέλος Φυσσαλίδα Εναλλακτική της εντολής αντιµετάθεσε temp table[j-1] table[j-1] table[j] table[j] temp Άλλοι αλγόριθµοι ταξινόµησης Για την ταξινόµηση δεδοµένων έχουν εκπονηθεί πάρα πολλοί αλγόριθµοι. Άλλοι σχετικά απλοί αλγόριθµοι είναι η ταξινόµηση µε επιλογή και η ταξινόµηση µε παρεµβολή. Ο πιο γρήγορος αλγόριθµος ταξινόµησης είναι η "γρήγορη ταξινόµηση" (quicksort). Η ταξινόµηση φυσσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο αργός αλγόριθµος ταξινόµησης. Σάββας Λερίου 12

13 Κεφάλαιο 6 Τι είναι πρόγραµµα Πρόγραµµα είναι το σύνολο των εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθµος για την επίλυση του προβλήµατος. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος Βασικά στοιχεία του προγράµµατος είναι ο αλγόριθµος, τα δεδοµένα και οι δοµές δεδοµένων επί των οποίων ενεργεί. Στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος µε υπολογιστή. Με ποιο ασχολείται ο προγραµµατισµός Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου σηµαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισµό του προβλήµατος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. Τη διατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή. (µε αυτό το στάδιο ασχολείται ο προγραµµατισµός, δηλαδή η δηµιουργία του προγράµµατος) Γενιές γλωσσών προγραµµατισµού Γλώσσες 1ης γενιάς ή αλλιώς γλώσσες µηχανής. Μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1), που αποτελούν εντολές κατανοητές προς τον υπολογιστή, αλλά ακατανόητες για τον άνθρωπο. Γλώσσες 2ης γενιάς ή συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου. Το έργο της µετάφρασης (σε γλώσσα µηχανής) το αναλαµβάνει ένα ειδικό πρόγραµµα, ο συµβολοµεταφραστής (assembler). Γλώσσες 3ης γενιάς ή υψηλού επιπέδου. Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών. Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από τον µεταγλωττιστή, είτε από τον διερµηνευτή. Γλώσσες 4ης γενιάς. Είναι εφοδιασµένες µε εργαλεία προγραµµατισµού που αποκρύπτουν πολλές λεπτοµέρειες από τις τεχνικές υλοποίησης και µε αυτά ο χρήστης µπορεί να επιλύει µόνος του µικρά προβλήµατα εφαρµογών. Τι είναι ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων, που αποτελούν εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδεις λειτουργίες. Μειονεκτήµατα γλώσσας µηχανής Μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή αλλά ακατανόητη από τον άνθρωπο. Απαιτεί βαθιά γνώση του υλικού και της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. Σάββας Λερίου 13

14 Εντολές συµβολικής γλώσσας και µετάφρασή τους Οι εντολές σε συµβολική γλώσσα αποτελούνται από συµβολικά ονόµατα που αντιστοιχούν σε εντολές της γλώσσας µηχανής. Το έργο της µετάφρασης το αναλαµβάνει ένα ειδικό πρόγραµµα, ο συµβολοµεταφραστής. Μειονεκτήµατα συµβολικών γλωσσών Είναι στενά συνδεδεµένες µε την αρχιτεκτονική του κάθε υπολογιστή. Δεν διαθέτουν εντολές πιο σύνθετων λειτουργιών και οδηγούν έτσι σε µακροσκελή προγράµµατα, που είναι δύσκολο να γραφούν και κύρια να συντηρηθούν. Τα προγράµµατα δεν µπορούν να µεταφερθούν σε άλλον διαφορετικό υπολογιστή, ακόµη και του ίδιου κατασκευαστή. Οπτικός Προγραµµατισµός Με τον όρο οπτικό εννοούµε τη δυνατότητα να δηµιουργούµε γραφικά ολόκληρο το περιβάλλον της εφαρµογής για παράδειγµα τα πλαίσια διαλόγου ή τα µενού. Οι πιο διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού σε γραφικό περιβάλλον για προσωπικούς υπολογιστές είναι η Visual Basic, η Visual C++ και η Java. Οδηγούµενος από το γεγονός Προγραµµατισµός Με τον όρο οδηγούµενο από το γεγονός εννοούµε τη δυνατότητα να ενεργοποιούνται λειτουργίες του προγράµµατος µε την εκτέλεση ενός γεγονότος, για παράδειγµα την επιλογή µίας εντολής από ένα µενού ή το κλικ του ποντικιού. Διάφορες γλώσσες υψηλού επιπέδου: FORTRAN (µαθηµατικά και επιστηµονικά προβλήµατα) COBOL (εµπορικές εφαρµογές) ALGOL (γενικής φύσης, µε ελάχιστη πρακτική εφαρµογή) PL/1 (επιστηµονικές και εµπορικές εφαρµογές, χωρίς επιτυχία) LISP (εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης) PROLOG (εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης) BASIC (γλώσσα γενικής χρήσης, κατάλληλη για αρχάριους) PASCAL (γλώσσα γενικής χρήσης, κατάλληλη για εκπαίδευση, µε παράγωγες τις ADA και MODULA-2) C (ισχυρή γλώσσα ανάπτυξης συστηµάτων µε δυνατότητες χαµηλού επιπέδου) C++ (εξέλιξη της C, αντικειµενοστραφής) JAVA (αντικειµενοστραφής γλώσσα κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών που θα εκτελούνται στο διαδίκτυο) Σάββας Λερίου 14

15 Πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επιπέδου Στα πλεονεκτήµατα των γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου σε σχέση µε τις συµβολικές µπορούν να αναφερθούν: Ο φυσικότερος και πιο "ανθρώπινος" τρόπος έκφρασης των προβληµάτων. Τα προγράµµατα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πιο κοντά στα προβλήµατα που επιλύουν. Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή. Προγράµµατα σε µία γλώσσα υψηλού επιπέδου µπορούν να εκτελεστούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή µε ελάχιστες ή καθόλου µετατροπές. Η δυνατότητα της µεταφερσιµότητας των προγραµµάτων είναι σηµαντικό προσόν. Η ευκολία της εκµάθησης και εκπαίδευσης ως απόρροια των προηγουµένων. Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραµµάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πολύ ευκολότερο έργο. Συνολικά οι γλώσσες υψηλού επιπέδου ελάττωσαν σηµαντικά το χρόνο και το κόστος παραγωγής νέων προγραµµάτων, αφού λιγότεροι προγραµµατιστές µπορούν σε µικρότερο χρόνο να αναπτύξουν προγράµµατα που χρησιµοποιούνται σε περισσότερους υπολογιστές. Ταξινόµηση γλωσσών Προγραµµατισµού µε βάση τις κατηγορίες προβληµάτων Διαδικασιακές. Αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία και είναι γνωστές επίσης και ως αλγοριθµικές γλώσσες, γιατί είναι σχεδιασµένες για να επιτρέπουν την υλοποίηση αλγορίθµων. Αντικειµενοστραφείς γλώσσες. Συναρτησιακές γλώσσες, π.χ. LISP Μη διαδικασιακές γλώσσες, π.χ. PROLOG. Χαρακτηρίζονται επίσης και ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου. Γλώσσες ερωταπαντήσεων, π.χ. SQL. Ταξινόµηση γλωσσών Προγραµµατισµού µε βάση τις κατηγορίες προβληµάτων Γλώσσες γενικής χρήσης. Θεωρητικά κάθε γλώσσα γενικής χρήσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος. Στην πράξη ωστόσο κάθε γλώσσα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ορισµένη κατηγορία προβληµάτων. Διακρίνονται σε: Γλώσσες επιστηµονικής κατεύθυνσης, π.χ. FORTRAN Γλώσσες εµπορικής κατεύθυνσης, π.χ. COBOL. Ας σηµειωθεί ότι ορισµένες γλώσσες τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στους δύο προηγούµενους τοµείς π.χ. BASIC, Pascal. Γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων, π.χ. C. Γλώσσες τεχνητής νοηµοσύνης, π.χ. LISP, PROLOG. Γλώσσες ειδικής χρήσης. Πρόκειται για γλώσσες που χρησιµοποιούνται σε ειδικές περιοχές εφαρµογών όπως π.χ. στα γραφικά µε υπολογιστή, στη ροµποτική, στη σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, στα Συστήµατα Διοίκησης Βάσεων Δεδοµένων, στην εκπαίδευση µέσω υπολογιστή κ.α. Σάββας Λερίου 15

16 Από τι εξαρτάται η επιλογή της γλώσσας προγραµµατισµού για την ανάπτυξη µίας εφαρµογής από το είδος της εφαρµογής, το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστεί, τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που διαθέτουµε, και κυρίως από τις γνώσεις του προγραµµατιστή. Από τι προσδιορίζεται µία γλώσσα Κάθε γλώσσα προσδιορίζεται από το αλφάβητο της, το λεξιλόγιο της, τη γραµµατική της και τη σηµασιολογία της. Διαφορά φυσικών και τεχνητών γλωσσών Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς, ενώ οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιµότητα, αφού κατασκευάζονται συνειδητά για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης Σκοπός της ιεραρχικής ή "από πάνω προς τα κάτω" σχεδίασης είναι η συνεχής διάσπαση του προβλήµατος σε απλούστερα υποπροβλήµατα, τα οποία να είναι εύκολο να επιλυθούν οδηγώντας στην επίλυση του αρχικού προβλήµατος. Τι είναι ο τµηµατικός προγραµµατισµός και τι πλεονεκτήµατα έχει Είναι η υλοποίηση της ιεραρχικής σχεδίασης, όπου κάθε ένα από τα στοιχειώδη υποπροβλήµατα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα και προγραµµατίζεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τµήµατα. Διευκολύνει τη δηµιουργία του προγράµµατος, µειώνει τα λάθη και επιτρέπει την ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και συντήρηση του προγράµµατος από τρίτους. Τι είναι ο δοµηµένος προγραµµατισµός Είναι η µεθοδολογία Προγραµµατισµού που έχει επικρατήσει και η οποία αναπτύχθηκε από την ανάγκη να υπάρχει µία κοινή µεθοδολογία στην ανάπτυξη των προγραµµάτων και τη µείωση των εντολών GOTO που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα. Περιέχει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση, όσο και τον τµηµατικό προγραµµατισµό. Ποιες είναι οι αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού Ο δοµηµένος προγραµµατισµός στηρίζεται στη χρήση τριών και µόνο στοιχειωδών λογικών δοµών, τη δοµή της ακολουθίας, τη δοµή της επιλογής και τη δοµή της επανάληψης. Όλα τα προγράµµατα µπορούν να γραφούν χρησιµοποιώντας µόνο αυτές τις τρεις δοµές καθώς και συνδυασµό τους. Κάθε πρόγραµµα όπως και κάθε ενότητα προγράµµατος έχει µόνο µία είσοδο και µόνο µία έξοδο. Σάββας Λερίου 16

17 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού Δηµιουργία απλούστερων προγραµµάτων. Άµεση µεταφορά των αλγορίθµων σε προγράµµατα. Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράµµατος σε τµήµατα. Περιορισµός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος. Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράµµατος από τρίτους. Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση. Τι είναι ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός εκλαµβάνει ως πρωτεύοντα δοµικά στοιχεία ενός προγράµµατος τα δεδοµένα, από τα οποία δηµιουργούνται µε κατάλληλη µορφοποίηση τα αντικείµενα. Χρησιµοποιεί την ιεραρχική σχεδίαση, τον τµηµατικό προγραµµατισµό και ακολουθεί τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού. Τι είναι ο παράλληλος προγραµµατισµός Είναι ο προγραµµατισµός που προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές που διαθέτουν περισσότερους του ενός επεξεργαστές, διαιρώντας το πρόβληµα σε τµήµατα που µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Πως λειτουργεί ο µεταγλωττιστής 1. Λαµβάνει στην είσοδό του ένα πρόγραµµα γραµµένο σε µία γλώσσα υψηλού επιπέδου, το λεγόµενο πηγαίο πρόγραµµα. 2. Παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής, το οποίο ονοµάζεται αντικείµενο πρόγραµµα. 3. Το αντικείµενο πρόγραµµα συνδέεται µε άλλα τµήµατα προγράµµατος που είτε τα γράφει ο προγραµµατιστής, είτε βρίσκονται σε βιβλιοθήκες, µέσω ενός προγράµµατος που ονοµάζεται συνδέτης φορτωτής. 4. Ο συνδέτης παράγει το εκτελέσιµο πρόγραµµα, το οποίο είναι αυτό που εκτελείται από τον υπολογιστή. Πως λειτουργεί ο διερµηνευτής Διαβάζει µία προς µία τις εντολές του αρχικού προγράµµατος (πηγαίο) και για κάθε µία εκτελεί αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών µηχανής. Σάββας Λερίου 17

18 Τι είναι τα Συντακτικά λάθη Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Είναι αυτά που οφείλονται σε αναγραµµατισµούς ονοµάτων εντολών, σε παράλειψη δήλωσης δεδοµένων κ.τ.λ. (π.χ. " Όσο (α > 0) τότε ") και εντοπίζονται κατά τη µεταγλώττιση από τον µεταγλωττιστή ή το διερµηνευτή. Τι είναι τα Λογικά λάθη Είναι αυτά που οφείλονται σε σφάλµατα κατά την σχεδίαση-υλοποίηση του αλγορίθµου (π.χ. ΜΟ α+β/2), εντοπίζονται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος και είναι τα πλέον σοβαρά και δύσκολα στη διόρθωσή τους. Υπέρ και κατά µεταγλωττιστών - διερµηνευτών Η χρήση µεταγλωττιστή έχει το µειονέκτηµα της µεταγλώττισης και σύνδεσης ολόκληρου του προγράµµατος πριν από την εκτέλεση σε αντίθεση µε την χρήση διερµηνευτή που έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης εκτέλεσης και διόρθωσης. Από την άλλη η χρήση διερµηνευτή καθιστά την εκτέλεση του προγράµµατος πιο αργή σε σχέση µε αυτή του ισοδύναµου εκτελέσιµου προγράµµατος που παράγει ο µεταγλωττιστής. Ποια προγράµµατα και εργαλεία πρέπει να περιέχει ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον Συντάκτη Μεταγλωττιστή Συνδέτη Σάββας Λερίου 18

19 Κεφάλαια 7 και 8 Ποιους τύπους δεδοµένων υποστηρίζει η γλώσσα Οι τύποι δεδοµένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ είναι οι αριθµητικοί, που περιλαµβάνουν τους ακέραιους και τους πραγµατικούς αριθµούς, οι χαρακτήρες και τέλος οι λογικοί. Ακέραιος τύπος. Ο τύπος αυτός περιλαµβάνει τους ακέραιους που είναι γνωστοί από τα µαθηµατικά. Οι ακέραιοι µπορούν να είναι θετικοί, αρνητικοί ή µηδέν. Παραδείγµατα ακεραίων είναι οι αριθµοί 1, 3409, 0, Πραγµατικός τύπος. Ο τύπος αυτός περιλαµβάνει τους πραγµατικούς αριθµούς που γνωρίζουµε από τα µαθηµατικά. Οι αριθµοί , , , 0.45 είναι πραγµατικοί αριθµοί. Και οι πραγµατικοί αριθµοί µπορούν να είναι θετικοί, αρνητικοί ή µηδέν. Χαρακτήρας. Ο τύπος αυτός αναφέρεται τόσο σε ένα χαρακτήρα όσο και µία σειρά χαρακτήρων. Τα δεδοµένα αυτού του τύπου µπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε χαρακτήρα παράγεται από το πληκτρολόγιο. Παραδείγµατα χαρακτήρων είναι 'Κ', 'Κώστας', 'σήµερα είναι Τετάρτη', 'Τα πολλαπλάσια του 15 είναι'. Οι χαρακτήρες πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται µέσα σε απλά εισαγωγικά, ' '. Τα δεδοµένα αυτού του τύπου, επειδή περιέχουν τόσο αλφαβητικούς όσο και αριθµητικούς χαρακτήρες, ονοµάζονται συχνά αλφαριθµητικά. Λογικός. Αυτός ο τύπος δέχεται µόνο δύο τιµές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Οι τιµές αντιπροσωπεύουν αληθείς ή ψευδείς συνθήκες. Ποια είναι η δοµή ενός προγράµµατος Η πρώτη εντολή κάθε προγράµµατος είναι υποχρεωτικά η επικεφαλίδα του προγράµµατος, η οποία είναι η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ακολουθούµενη από το όνοµα του προγράµµατος. Το τελευταίο πρέπει να υπακούει στους κανόνες δηµιουργίας ονοµάτων της ΓΛΩΣΣΑΣ. Στη συνέχεια ακολουθεί το τµήµα δήλωσης των σταθερών του προγράµµατος, αν βέβαια το πρόγραµµα µας χρησιµοποιεί σταθερές. Αµέσως µετά είναι το τµήµα δήλωσης µεταβλητών, όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα ονόµατα όλων των µεταβλητών καθώς και ο τύπος τους. Ακολουθεί το κύριο µέρος του προγράµµατος, που περιλαµβάνει όλες τις εκτελέσιµες εντολές. Οι εντολές αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά ανάµεσα στις λέξεις ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τέλος αν το πρόγραµµα χρησιµοποιεί διαδικασίες (βλ. κεφ. 10), αυτές γράφονται µετά το ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραµµή. Αν µία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόµενη γραµµή, τότε ο πρώτος χαρακτήρας αυτής της γραµµής πρέπει να είναι ο χαρακτήρας &. Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι το θαυµαστικό (!), σηµαίνει ότι αυτή η γραµµή περιέχει σχόλια και όχι εκτελέσιµες εντολές. Σάββας Λερίου 19

20 Διαφορές Αλγορίθµου - Προγράµµατος Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ο αλγόριθµος ξεκινά µε Αλγόριθµος <όνοµα> και τελειώνει µε Τέλος <όνοµα> Το πρόγραµµα ξεκινά µε τη γραµµή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <όνοµα> και τελειώνει µε τη γραµµή ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <όνοµα> ή απλά µε ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι εντολές και οι τελεστές στο πρόγραµµα γράφονται µε κεφαλαία (πχ. ΔΙΑΒΑΣΕ, DIV, ΟΧΙ) Στον αλγόριθµο έχουµε µε_βήµα ενώ στο πρόγραµµα ΜΕ ΒΗΜΑ (χωρίς κάτω παύλα) Στον αλγόριθµο ως εντολές εξόδου έχουµε τις Εµφάνισε, Εκτύπωσε ή Αποτελέσµατα ενώ στο πρόγραµµα την εντολή ΓΡΑΨΕ. Στο πρόγραµµα δεν υπάρχει η εντολή εισόδου Δεδοµένα. Στο πρόγραµµα δηλώνουµε το µέγεθος των πινάκων. Στο πρόγραµµα δεν υπάρχει η εντολή αντιµετάθεσε. Στον αλγόριθµο η εκχώρηση γίνεται µε το σύµβολο <-- ενώ στο πρόγραµµα µε το <- Στο πρόγραµµα οι χαρακτήρες περικλείονται υποχρεωτικά σε 'απλά' εισαγωγικά, ενώ στον αλγόριθµο σε "διπλά" (στις εξετάσεις είναι δεκτά και τα 'απλά') Στο πρόγραµµα δηλώνουµε τις µεταβλητές και µπορούµε να δηλώνουµε σταθερές, δηλαδή προκαθορισµένες τιµές που δεν µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος και οι οποίες µπορεί να είναι ακέραιες ή πραγµατικές ή χαρακτήρες ή λογικές. Ποιο είναι το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ Κεφαλαία ελληνικού αλφαβήτου (Α-Ω) Πεζά ελληνικού αλφαβήτου (α-ω) Κεφαλαία λατινικού αλφαβήτου (Α-Ζ) Πεζά λατινικού αλφαβήτου (a-z) * / = ^ ( ).,! & κενός χαρακτήρας Ποιες είναι οι ενσωµατωµένες συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜ(Χ) Υπολογισµός ηµιτόνου ΣΥΝ(Χ) Υπολογισµός συνηµιτόνου ΕΦ(Χ) Υπολογισµός εφαπτοµένης Τ_Ρ(Χ) Υπολογισµός τετραγωνικής ρίζας ΛΟΓ(Χ) Υπολογισµός φυσικού λογαρίθµου Ε(Χ) Υπολογισµός του ex A_M(X) Ακέραιο µέρος του Χ Α_Τ(Χ) Απόλυτη τιµή του Χ Σάββας Λερίου 20

21 Κεφάλαιο 9 Τι είναι πίνακας Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειµένων ίδιου τύπου, τα οποία αναφέρονται µε ένα κοινό όνοµα. Κάθε ένα από τα αντικείµενα που απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο του πίνακα. Η αναφορά σε ατοµικά στοιχεία του πίνακα γίνεται µε το όνοµα του πίνακα ακολουθούµενο από ένα δείκτη. Τι είναι ο δείκτης πίνακα Ο δείκτης είναι µία µεταβλητή που µπορεί να έχει οποιοδήποτε δεκτό όνοµα. Ποιοι πίνακες ονοµάζονται µονοδιάστατοι Οι πίνακες που χρησιµοποιούν ένα µόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων τους, ονοµάζονται µονοδιάστατοι πίνακες. Ποια δοµή επανάληψης είναι καλύτερη για την υλοποίηση λειτουργιών σε πίνακα Η ανάγνωση, η επεξεργασία και η εκτύπωση των στοιχείων των πινάκων γίνεται πάντοτε από βρόχους,οι οποίοι επαναλαµβάνονται προκαθορισµένο αριθµό φορών, όσα είναι τα στοιχεία του πίνακα και υλοποιούνται καλύτερα στον προγραµµατισµό µε την εντολή επανάληψης ΓΙΑ. Μειονεκτήµατα από τη χρήση πινάκων Οι πίνακες απαιτούν µνήµη. Κάθε πίνακας δεσµεύει από την αρχή του προγράµµατος πολλές θέσεις µνήµης. Σε ένα µεγάλο και σύνθετο πρόγραµµα η άσκοπη χρήση µεγάλων πινάκων µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε αδυναµία εκτέλεσης του προγράµµατος. Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράµµατος. Αυτό γιατί οι πίνακες είναι στατικές δοµές και το µέγεθος τους πρέπει να δηλώνεται στην αρχή του προγράµµατος, ενώ παραµένει υποχρεωτικά σταθερό κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Πότε πρέπει να χρησιµοποιούµε πίνακες Η απόφαση για την χρήση ή όχι πίνακα για την διαχείριση των δεδοµένων είναι κυρίως θέµα εµπειρίας στον προγραµµατισµό. Γενικά, αν τα δεδοµένα που εισάγονται σε ένα πρόγραµµα πρέπει να διατηρούνται στη µνήµη µέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η χρήση πινάκων βοηθάει ή συχνά είναι απαραίτητη για την επίλυση του προβλήµατος. Σε άλλη περίπτωση µπορεί να αποφεύγεται η χρήση τους. Πως υλοποιούνται οι λειτουργίες σε πολυδιάστατους πίνακες Η ανάγνωση, η επεξεργασία καθώς και η εκτύπωση των στοιχείων πολυδιάστατων πινάκων γίνεται πάντοτε από βρόχους,οι οποίοι υλοποιούνται στον προγραµµατισµό µε εµφωλευµένες εντολές επανάληψης ΓΙΑ. Σάββας Λερίου 21

22 Ποιες είναι οι τυπικές επεξεργασίες πινάκων Τα προγράµµατα τα οποία χρησιµοποιούν πίνακες πολύ συχνά απαιτούν συγκεκριµένες επεξεργασίες στα στοιχεία του πίνακα. Οι τυπικές αυτές επεξεργασίες είναι: Υπολογισµός αθροισµάτων στοιχείων του πίνακα. Εύρεση του µέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου. Ταξινόµηση των στοιχείων του πίνακα. Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα. Συγχώνευση δύο πινάκων. Ποιοι είναι οι πλέον διαδεδοµένοι αλγόριθµοι αναζήτησης Δύο είναι οι πλέον διαδεδοµένοι αλγόριθµοι αναζήτησης: Η σειριακή αναζήτηση Η δυαδική αναζήτηση Η σειριακή µέθοδος αναζήτησης είναι η πιο απλή, αλλά και η λιγότερη αποτελεσµατική µέθοδος. Χρησιµοποιείται όµως υποχρεωτικά για πίνακες που δεν είναι ταξινοµηµένοι. Αντίθετα η δυαδική αναζήτηση χρησιµοποιείται µόνο σε ταξινοµηµένους πίνακες και είναι σαφώς αποδοτικότερη από τη σειριακή µέθοδο. Τι είναι η συγχώνευση δύο πινάκων Η συγχώνευση είναι µία από τις βασικές λειτουργίες σε πίνακες. Σκοπός της είναι η δηµιουργία από τα στοιχεία δύο (ή περισσότερων) ταξινοµηµένων πινάκων ενός άλλου, που είναι και αυτός ταξινοµηµένος. Σάββας Λερίου 22

23 Κεφάλαιο 10 Τι ονοµάζεται τµηµατικός προγραµµατισµός Τµηµατικός προγραµµατισµός ονοµάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραµµάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τµήµατα προγραµµάτων. Τι είναι το υποπρόγραµµα Υποπρόγραµµα είναι ένα τµήµα προγράµµατος που επιτελεί ένα αυτόνοµο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραµµα. Ποιες ιδιότητες διακρίνουν τα υποπρογράµµατα Κάθε υποπρόγραµµα έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Στην πραγµατικότητα κάθε υποπρόγραµµα ενεργοποιείται µε την είσοδο σε αυτό που γίνεται πάντοτε από την αρχή του, εκτελεί ορισµένες ενέργειες, και απενεργοποιείται µε την έξοδο από αυτό που γίνεται πάντοτε από το τέλος του. Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνοµα χωρίς να επηρεαστούν άλλα υποπρογράµµατα. Στην πράξη βέβαια η απόλυτη ανεξαρτησία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να µην είναι πολύ µεγάλο. Η έννοια του µεγάλου προγράµµατος είναι υποκειµενική, αλλά πρέπει κάθε υποπρόγραµµα να είναι τόσο, ώστε να είναι εύκολα κατανοητό για να µπορεί να ελέγχεται. Γενικά κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να εκτελεί µόνο µία λειτουργία. Αν εκτελεί περισσότερες λειτουργίες, τότε συνήθως µπορεί και πρέπει να διασπαστεί σε ακόµη µικρότερα υποπρογράµµατα. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού Διευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και του αντιστοίχου προγράµµατος. Διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού. Τι είναι παράµετρος Μία παράµετρος είναι µία µεταβλητή που επιτρέπει το πέρασµα της τιµής της από ένα τµήµα προγράµµατος σε ένα άλλο. Τι είναι συνάρτηση Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που υπολογίζει και επιστρέφει µόνο µία τιµή µε το όνοµά της (όπως οι µαθηµατικές συναρτήσεις). Σάββας Λερίου 23

24 Τι είναι διαδικασία Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που µπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράµµατος. Ποιος είναι ο τρόπος κλήσης των υποπρογραµµάτων Οι συναρτήσεις εκτελούνται απλά µε την εµφάνιση του ονόµατος τους σε οποιαδήποτε έκφραση, ενώ για να εκτελεστούν οι διαδικασίες χρησιµοποιείται η ειδική εντολή ΚΑΛΕΣΕ και το όνοµα της διαδικασίας. Σε ποια θέση του προγράµµατος τοποθετούνται τα υποπρογράµµατα Τόσο οι συναρτήσεις όσο και οι διαδικασίες τοποθετούνται µετά το τέλος του κυρίου προγράµµατος. Ποια είναι η δοµή µίας συνάρτησης Κάθε συνάρτηση έχει την ακόλουθη δοµή. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ όνοµα (λίστα παραµέτρων) : τύπος συνάρτησης Τµήµα δηλώσεων ΑΡΧΗ... όνοµα <- έκφραση... ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ποιος µπορεί να είναι ο τύπος µίας συνάρτησης Οι συναρτήσεις µπορούν να επιστρέφουν τιµές όλων των τύπων δεδοµένων που υποστηρίζει η γλώσσα. Μια συνάρτηση λοιπόν µπορεί να είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΛΟΓΙΚΗ. Ποια εντολή πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει µία συνάρτηση Στις εντολές του σώµατος της συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει µία εντολή εκχώρησης τιµής στο όνοµα της συνάρτησης. Πόσες παραµέτρους µπορεί να έχει µία συνάρτηση Μία συνάρτηση πρέπει να έχει στη λίστα της τουλάχιστον µία παράµετρο, η οποία χρησιµοποιείται για να περάσουν τιµές στη συνάρτηση. Καµία παράµετρος δεν επιστρέφει τιµές στο τµήµα προγράµµατος που ενεργοποίησε (κάλεσε) τη συνάρτηση. Σάββας Λερίου 24

25 Πόσες τιµές επιστρέφει µία συνάρτηση και πως Η συνάρτηση επιστρέφει µία και µόνο µία τιµή µε το όνοµά της. Δηλαδή το όνοµα της συνάρτησης είναι και αυτό παράµετρος. Ποια είναι η δοµή µίας διαδικασίας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Όνοµα (λίστα παραµέτρων) Τµήµα δηλώσεων ΑΡΧΗ εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πόσες παραµέτρους µπορεί να έχει µία διαδικασία Στη λίστα παραµέτρων µίας διαδικασίας, µπορούν να υπάρχουν καµία, µία ή περισσότερες παράµετροι. Όταν υπάρχουν πολλές παράµετροι, τότε άλλες χρησιµοποιούνται για να µεταβιβάσουν τιµές στη διαδικασία και άλλες για να επιστρέψουν τιµές στο κύριο πρόγραµµα. Ποια είναι η γενική µορφή της εντολής ΚΑΛΕΣΕ και πως λειτουργεί ΚΑΛΕΣΕ όνοµα διαδικασίας (λίστα παραµέτρων) Η εκτέλεση του προγράµµατος διακόπτεται και εκτελούνται οι εντολές της διαδικασίας που καλείται. Μετά το τέλος της διαδικασίας η εκτέλεση του προγράµµατος συνεχίζεται από την εντολή που ακολουθεί. Η λίστα των παραµέτρων ορίζει τις τιµές που περνούν στη διαδικασία και τις τιµές που αυτή επιστρέφει. Η λίστα παραµέτρων δεν είναι υποχρεωτική. Ποιες παράµετροι ονοµάζονται πραγµατικές και ποιες τυπικές Οι πραγµατικές παράµετροι είναι µεταβλητές του προγράµµατος (κύριου ή υποπρογράµµατος) το οποίο καλεί ένα υποπρόγραµµα (δηλαδή έχουν δηλωθεί στο πρόγραµµα που κάνει την κλήση). Η λίστα των πραγµατικών παραµέτρων καθορίζει τις παραµέτρους στην κλήση του υποπρογράµµατος. Οι τυπικές παράµετροι είναι µεταβλητές του υποπρογράµµατος το οποίο καλείται (δηλαδή έχουν δηλωθεί στο υποπρόγραµµα που δέχεται την κλήση). Η λίστα των τυπικών παραµέτρων καθορίζει τις παραµέτρους στη δήλωση του υποπρογράµµατος. Ποια είναι η ισχύς των µεταβλητών, άρα και των παραµέτρων Όλες οι µεταβλητές είναι γνωστές, έχουν ισχύ όπως λέγεται, µόνο για το τµήµα προγράµµατος στο οποίο έχουν δηλωθεί, ισχύουν δηλαδή τοπικά για το συγκεκριµένο υποπρόγραµµα ή κυρίως πρόγραµµα. Σάββας Λερίου 25

26 Πως αλλιώς ονοµάζονται οι παράµετροι Σύνοψη Θεωρίας στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Μερικές γλώσσες προγραµµατισµού ονοµάζουν ορίσµατα τις τυπικές παραµέτρους και απλά παραµέτρους τις πραγµατικές παραµέτρους. Κανόνες για τις λίστες παραµέτρων Ο αριθµός των πραγµατικών και των τυπικών παραµέτρων πρέπει να είναι ίδιος. Κάθε πραγµατική παράµετρος αντιστοιχεί στην τυπική παράµετρο που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Για παράδειγµα η πρώτη της λίστας των τυπικών παραµέτρων στην πρώτη της λίστας των πραγµατικών παραµέτρων κοκ. Η τυπική παράµετρος και η αντίστοιχη της πραγµατική πρέπει να είναι του ιδίου τύπου. Ποιες οι διαφορές µεταξύ διαδικασίας και συνάρτησης Η συνάρτηση ενεργοποιείται µε απλή αναφορά του ονόµατός της µέσα σε µία αλγοριθµική έκφραση, ενώ η διαδικασία µε τη χρήση της δεσµευµένης λέξη ΚΑΛΕΣΕ. Η συνάρτηση πρέπει να έχει τουλάχιστον µία παράµετρο (είσοδος), ενώ η διαδικασία µπορεί και να µην έχει παραµέτρους π.χ. ΚΑΛΕΣΕ Διαδικασία( ). Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει (έξοδος) µία (και µόνο) τιµή µε το όνοµά της, ενώ η διαδικασία µπορεί να επιστρέψει από καµία έως και πολλές τιµές (ακόµα και ολόκληρο πίνακα), µέσω των παραµέτρων της. Η µεταβολή των τιµών των παραµέτρων της συνάρτησης (τυπικές), δεν αντανακλά στις αντίστοιχες παραµέτρους του προγράµµατος που την κάλεσε (πραγµατικές), ενώ στη διαδικασία όλες οι µεταβολές µεταφέρονται και στο πρόγραµµα που την κάλεσε (υπάρχει αλληλεπίδραση). Στη συνάρτηση πρέπει να δηλώνεται στην αρχή, αµέσως µετά το όνοµα της συνάρτησης, ο τύπος της τιµής που επιστρέφει (ΑΚΕΡΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΛΟΓΙΚΗ). Η συνάρτηση δεν εκτελεί τις εντολές ΔΙΑΒΑΣΕ και ΓΡΑΨΕ, ενώ η διαδικασία εκτελεί όσες εντολές εκτελεί και ένα κανονικό πρόγραµµα. Τι ονοµάζεται στοίβα χρόνου εκτέλεσης Όταν µία διαδικασία ή συνάρτηση καλείται από το κύριο πρόγραµµα, τότε η αµέσως επόµενη διεύθυνση του κύριου προγράµµατος, που ονοµάζεται διεύθυνση επιστροφής, αποθηκεύεται από το µεταφραστή σε µία στοίβα που ονοµάζεται στοίβα χρόνου εκτέλεσης. Σάββας Λερίου 26

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Θεωρίας. Καστούμης Γιώργος

Επανάληψη Θεωρίας. Καστούμης Γιώργος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ορισµοί: Με τον όρο πρόβληµα εννοείται µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα "Σ", αν είναι σωστή, ή το γράμμα "Λ", αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 25) 1. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή Ακολουθίας (κεφ. 2 και 7 σχολικού βιβλίου) 1. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού.

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Κεφάλαιο 6 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια : Σον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος Σην ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς K εφ. 1 σχολικού βιβλίου 1. Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη. 2. Για

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2013-14 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης Ένα βοήθημα για τον μαθητή της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΣΤΟΙΒΑ & ΟΥΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ ΣΤΟΙΒΑ 2 Μια στοίβα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής 2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών 3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 A Εξάμηνο Αλγόριθμος Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Τι είναι πρόβλημα (σελ. 3) 2) Τι είναι δεδομένο, πληροφορία, επεξεργασία δεδομένων (σελ. 8) 3) Τι είναι δομή ενός προβλήματος (σελ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Τα δεδομένα (data) είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδομένων και ο συσχετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος :40

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος :40 πρόβλημα Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Καθορισμός απαιτήσεων Η κατανόησης ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση δυο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Εισαγωγή στις έννοιες Πρόβλημα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Πρόβλημα Ως πρόβλημα θεωρείται μια κατάσταση που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ II. ΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ III. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ. 1. Τα πιο συνηθισμένα σενάρια παραβίασης αλγοριθμικών κριτηρίων είναι:

I. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ II. ΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ III. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ. 1. Τα πιο συνηθισμένα σενάρια παραβίασης αλγοριθμικών κριτηρίων είναι: ΑΕσΠΠ 1 / 8 I. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 1. Τα πιο συνηθισμένα σενάρια παραβίασης αλγοριθμικών κριτηρίων είναι: i. Είσοδος : χρήση μιας μεταβλητής που δεν έχει πάρει προηγουμένως τιμή. ii. Έξοδος : ο αλγόριθμος δεν εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι Περιλαμβάνει τα πρώτα θέματα όλων των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 A. Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του Αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών (όχι άπειρες), αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Είσοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε στοιχείο που γίνεται αντιληπτό με μία από τις πέντε αισθήσεις μας

Κάθε στοιχείο που γίνεται αντιληπτό με μία από τις πέντε αισθήσεις μας Κάθε στοιχείο που γίνεται αντιληπτό με μία από τις πέντε αισθήσεις μας είναι ένα δεδομένο. Τα δεδομένα μπορούν να αναπαραστήσουν αφαιρετικά την πραγματικότητα δηλαδή να μας δείχνουν μία απλοποιημένη όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Πρόβλημα είναι μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Πρόβλημα είναι μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Πρόβλημα είναι μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 2. Τι ονομάζουμε επίλυση προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος «Θεωρία» Μία συνοπτική παρουσίαση περίληψη της θεωρίας του μαθήματος. Αποτελεί έναν «μπούσουλα» στον αγώνα του υποψηφίου και δεν υποκαθιστά το σχολικό βιβλίο. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση προβλήματος. Κεφάλαιο 1

Ανάλυση προβλήματος. Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής Στάδια αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Για I από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0 S S + I. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε S

Για I από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0 S S + I. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε S 2005 ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. Μονάδες 5 2. Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί ο παρακάτω αλγόριθμος και γιατί; Μονάδες 5 S 0 Για

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο Ερωτήσεις- Απαντήσεις Η έννοια του προγράµµατος 1. Τι περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ», αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ», αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Πάτρα 3/5/2017 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Θέμα 2000. 1. Σωστό (Σ) Λάθος (Λ). i. Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων (εντολών). Μονάδες 4 ii. Για να αναπαραστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση:

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση: ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος 1.1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 1.2 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Δομές Δεδομένων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Δομές Δεδομένων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Δομές Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Δομές Δεδομένων Τα δεδομένα ενός προβλήματος αποθηκεύονται στον υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. Επαναληπτικό ΛΥΣΕΙΣ

Θέμα 1 ο. Επαναληπτικό ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Μαΐου 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

2.2.5 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

2.2.5 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 2.2.5 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ Προκειμένου να επιτευχθεί η «ακριβής περιγραφή» ενός αλγορίθμου, χρησιμοποιείται κάποια γλώσσα που μπορεί να περιγράφει σειρές ενεργειών με τρόπο αυστηρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Πίνακες και βασικές επεξεργασίες αυτών

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Πίνακες και βασικές επεξεργασίες αυτών ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Πίνακες και βασικές επεξεργασίες αυτών Σκοπιές από τις οποίες μελετά η πληροφορική τα δεδομένα Γλωσσών προγραμματισμού Υλικού Δομών δεδομένων Ανάλυσης δεδομένων 22/11/08 Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή.

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. ΑΕσΠΠ-Κεφ6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτυχθήκαν με σκοπό την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής. 2. Αλγόριθμος = Πρόγραμμα + Δομές Δεδομένων 3. Ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3)

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι και δομημένο. 2. Ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Γιακουμόγλου Βαγγέλης.

Επιμέλεια: Γιακουμόγλου Βαγγέλης. Επιμέλεια: Γιακουμόγλου Βαγγέλης. Κεφάλαιο 2 ο 2. 1 Τι ονομάζεται αλγόριθμος; Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δεδομένα: Αναπαράσταση της Πραγματικότητας Μπορούν να γίνουν αντιληπτά με μια από τις αισθήσεις μας Πληροφορία: Προκύπτει από

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράµµατος Γλώσσες προγραµµατισµού Κατηγορίες προγραµµατισµού Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα 30 AΕσΠΠ Η έννοια του προγράµµατος Η επίλυση

Διαβάστε περισσότερα