KD-G333/KD-G332/KD-G331

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-G333/KD-G332/KD-G331"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RECEPTOR CD KD-G333/KD-G332/KD-G331 PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 5. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 5. Para cancelar a demonstração do visor, consulte a página 5. Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Για πληρoφoρίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. Para obter mais informações sobre a instalação e ligações, consulte o manual em separado. INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES GET A [E]

2 ESPAÑOL Muchas gracias por la compra de un producto JVC. Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad. IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1 2. PRECAUCIÓN: No abralatapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado. 3. AVISO: Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta abierto. No mirar directamente con instrumental óptico. 4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD. Advertencia: Si necesita operar el receptor mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente hacia adelante para no provocar un accidente de tráfico. Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Precaución sobre el ajuste de volumen: Los discos producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Antes de reproducir un disco, baje el volumen para evitar daños a los altavoces debido a un repentino aumento del nivel de salida. Cómo reposicionar su unidad Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados Este símbolo indica que el producto que lleva este símbolo no debe desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país y municipio. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas. También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted. Cómo expulsar el disco por la fuerza Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado. Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor. 2

3 Cómo usar el botón M MODE Si usted pulsa M MODE, el receptor entra al modo de funciones y, a continuación, los botones numéricos y los botones /4 funcionan como botones de diferentes funciones. Ej.: Cuando el botón numérico 2 funciona como botón MO (monaural). Si después de pulsar M MODE desea volver a usar estos botones para las funciones originales, espere 5 segundos sin pulsar ninguno de estos botones hasta que se cancele el modo de funciones, o presione M MODE otra vez. Desmontaje del panel de control CONTENIDO Panel de control KD-G333/KD-G332/ KD-G Procedimientos iniciales... 5 Operaciones básicas... 5 Operaciones de la radio... 6 Operaciones de FM RDS... 7 Búsqueda de su programa FM RDS favorito... 7 Operaciones de los discos... 9 Para reproducir un disco en el receptor... 9 Ajustes del sonido Configuraciones generales PSM Mantenimiento Más sobre este receptor Localización de averías Especificaciones ESPAÑOL Fijación del panel de control El receptor está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección. Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado). Por motivos de seguridad, este receptor está provisto de una tarjeta de ID numerada, y el mismo número de ID está impreso en el cuerpo del receptor. Conserve la tarjeta en un lugar seguro, ya que la misma ayudará a las autoridades a identificar su unidad, si es robada. Para fines de seguridad... No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores. Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada. Temperatura dentro del automóvil... Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo. 3

4 ESPAÑOL Panel de control KD-G333/KD-G332/KD-G331 Ventanilla de visualización Identificación de las partes 1 Botón 0 (expulsión) 2 Ranura de carga 3 Botón (atenuador/en espera/encendido) 4 Botón SOURCE 5 Ventanilla de visualización 6 Botón BAND 7 Botón T/P (programa de tráfico/tipo de programa) 8 Botones /4 9 Disco de control p Botón SEL (seleccionar) q Botón DISP (visualizar) w Botón EQ (ecualizador) e Botón MO (monaural) r Botón SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes) t Botones numéricos y Botón RPT (repetición) u Botón RND (aleatorio) i Botón M MODE o Botón (liberación del panel de control) ; Indicadores de información del disco TAG (información de etiqueta), (pista/archivo), (carpeta) a Indicador DISC s Indicadores del modo de reproducción / ítem RND (aleatoria), (disco), (carpeta), RPT (repetición) d Indicadores RDS AF, REG, TP, PTY f Indicadores de recepción del sintonizador MO (monaural), ST (estéreo) g Indicador LOUD (sonoridad) h Indicador EQ (ecualizador) j Indicador Tr (pista) k Visualización de fuente / Indicador de nivel de volumen / Indicador de cuenta atrás del tiempo l Pantalla principal / Indicadores del modo de sonido (C-EQ: ecualizador personalizable) JAZZ, ROCK, HIP HOP, CLASSIC, POPS, USER 4

5 Procedimientos iniciales Operaciones básicas ~ Encienda la unidad. Ajustes básicos Véase también Configuraciones generales PSM en las páginas 12 y ESPAÑOL Ÿ * No podrá seleccionar DISC como fuente de reproducción si no hay ningún disco en la unidad.! Para el sintonizador FM/AM Ajustar el volumen. Aparece el nivel de Ajuste el sonido según se desee. (Consulte la página 11.) 2 1 Cancelación de las demostraciones en pantalla Seleccione DEMO y, a continuación, DEMO OFF. 2 Puesta en hora del reloj Seleccione CLOCK H (hora) y, seguidamente ajuste la hora. Seleccione CLOCK M (minutos) y, seguidamente ajuste los minutos. Seleccione 24H/12H y, seguidamente 24H (horas) o 12H (horas). 3 Finalice el procedimiento. Para disminuir el volumen en un instante (ATT) Para restablecer el sonido, presione el botón otra vez. Para apagar la unidad Para verificar la hora actual cuando la unidad está apagada El reloj muestra la hora en la pantalla por unos 5 segundos. Consulte también la página 12. 5

6 ESPAÑOL Operaciones de la radio ~ Ÿ Para restablecer el efecto estereofónico, repita el procedimiento. Aparece MONO OFF y el indicador MO se apaga. Cómo almacenar emisoras en la memoria Se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.! Comience la búsqueda de la emisora. La búsqueda se interrumpe cuando se recibe una emisora. Para detener la búsqueda, presione nuevamente el mismo botón. Para sintonizar manualmente una emisora En el paso! de arriba... 1 Se pueden preajustar seis emisoras para cada banda. Preajuste automático de emisoras FM SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes) 1 Seleccione la banda FM (FM1 FM3) en la que desea almacenar Seleccione la frecuencias de la emisora deseada. SSM parpadea, y luego desaparece al finalizar el preajuste automático. Las emisoras FM locales con las señales más intensas serán exploradas y almacenadas automáticamente en la banda FM. Cuando una radiodifusión en FM estéreo sea difícil de recibir Se enciende cuando se activa el modo monaural. Ej.: 1 2 Preajuste manual Almacenando una emisora FM de 92,5 MHz en el número de preajuste 4 de la banda FM1. Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico. 6

7 3 1 El número de preajuste parpadea durante unos momentos. Cómo escuchar una emisora preajustada Búsqueda de su programa FM RDS favorito Mediante la búsqueda de un código PTY, podrá sintonizar la emisora que está difundiendo su programa favorito. Para almacenar sus tipos de programas favoritos, vea lo siguiente. ~ Aparece el código PTY seleccionado en último término. ESPAÑOL 2 Seleccione la emisora preajustada (1 6) deseada. Ÿ Seleccione uno de los tipos de programas favoritos. o Para verificar la hora actual mientras escucha una emisora FM (no-rds) o AM Para las emisoras FM RDS, consulte la página 9. Frecuencia Ô Reloj Operaciones de FM RDS Qué puede hacer con RDS El RDS (Sistema de Datos por Radio) permite a las emisoras de FM transmitir una señal adicional junto con las señales regulares de los programas de radio. Recibiendo los datos RDS, este receptor puede realizar lo siguiente: Búsqueda del tipo de programa (PTY) (véase lo siguiente) Recepción de espera de TA (Anuncio de tráfico) y PTY (consulte las páginas 8 y 13) Seguimiento automático del mismo programa Recepción de seguimiento de redes de radio (consulte la página 8) Búsqueda de programa (consulte las páginas 9 y 13) Seleccione uno de los códigos PTY (consulte la página 9).! Comience la búsqueda de su programa favorito. Si hay una emisora que esta difundiendo un programa que tenga el mismo código PTY que el seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora. Cómo almacenar los tipos de programas favoritos Podrá almacenar seis tipos de programas favoritos. Preajuste los tipos de programas en los botones numéricos (1 6): 1 Seleccione un código PTY (véase arriba). Continúa en la página siguiente 7

8 ESPAÑOL 2 Seleccione el número de preajuste (1 6) en que desea almacenar. Ej.: Cuando se selecciona ROCK M 3 Repita los pasos 1 y 2 para almacenar otros códigos PTY en otros números de preajuste. 4 Finalice el procedimiento. Recepción de espera de PTY La recepción de espera de PTY permite a la unidad cambiar temporalmente a su programa PTY favorito desde cualquier fuente, a excepción de AM. Si desea activar y seleccionar su código PTY favorito para la recepción de espera de PTY, consulte la página 13. El indicador PTY se enciende o parpadea. Si el indicador PTY se enciende, significa que la recepción de espera de PTY está activada. Si el indicador PTY se parpadea, significa que la recepción de espera de PTY aún no está activada. Para activar la recepción de espera de PTY, sintonice otra emisora que provea tales señales. El indicador PTY dejará de parpadear y permanecerá encendido. Empleo de la recepción de espera Recepción de espera de TA La recepción de espera de TA permite al receptor cambiar temporalmente a Anuncio de Tráfico (TA) desde cualquier fuente, a excepción de AM. El volumen cambiará al nivel de volumen de TA preajustado si el nivel actual es inferior al preajustado (consulte la página 13). Para activar la recepción de espera de TA El indicador TP (Programa de tráfico) se enciende o parpadea. Si el indicador TP se enciende, significa que la recepción de espera de TA está activada. Si el indicador TP se parpadea, significa que la recepción de espera de TA aún no está activada. (Esto sucede cuando se está escuchando una emisora FM sin las señales RDS requeridas para la recepción de espera de TA). Para activar la recepción de espera de TA, sintonice otra emisora que provea tales señales. El indicador TP dejará de parpadear y permanecerá encendido. Para desactivar la recepción de espera de TA El indicador TP se apaga. Para desactivar la recepción de espera de PTY, seleccione OFF para el código PTY (consulte la página 13). El indicador PTY se apaga. Seguimiento del mismo programa Recepción de seguimiento de redes de radio Cuando conduce el automóvil en una zona donde la recepción de FM no sea satisfactoria, este receptor sintonizará automáticamente otra emisora FM RDS de la misma red, que posiblemente esté transmitiendo el mismo programa con señales más potentes (véase la ilustración de abajo). La unidad se expide de fábrica con la Recepción de seguimiento de redes de radio activada. Para cambiar la configuración para recepción con seguimiento de redes, consulte AF-REG en la página 12. Programa A transmitiendo en áreas de frecuencias diferentes (01 05) 8

9 Selección automática de emisoras Búsqueda de programa Normalmente, al pulsar los botones numéricos, se sintoniza la emisora preajustada. Si las señales enviadas por la emisora preajustada del sistema de radiodifusión de datos no son lo suficientemente fuertes para una buena recepción, esta unidad utilizará los datos AF para sintonizar otra frecuencia que esté difundiendo el mismo programa que la emisora preajustada original. La unidad tarda un poco en sintonizar otra emisora mediante la búsqueda de programa. Consulte también la página 13. Para verificar la hora actual mientras escucha una emisora FM RDS Ÿ Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o extraiga el disco. Para detener la reproducción y expulsar el disco Presione SOURCE para escuchar otra fuente de reproducción. Para el avance rápido o el retroceso de la pista ESPAÑOL Códigos PTY Nombre de la emisora (PS) = Frecuencia de la emisora = Tipo de programa (PTY) = Reloj = (vuelta al comienzo) NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (música), ROCK M (música), EASY M (música), LIGHT M (música), CLASSICS, OTHER M (música), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (música), OLDIES, FOLK M (música), DOCUMENT Operaciones de los discos Para reproducir un disco en el receptor ~ Encienda la unidad. Para ir a las pistas siguientes o anteriores Para ir a las carpetas siguientes o anteriores (sólo para disco MP3 o WMA) Para localizar directamente una pista (para CD) o carpeta (para discos MP3 o WMA) específica Para seleccionar un número del 01 06: Para seleccionar un número del 07 12: Para poder utilizar el acceso directo a carpetas en los discos MP3/WMA, tiene que haber asignado a las carpetas un número de 2 dígitos que preceda a sus respectivos nombres 01, 02, 03, y así sucesivamente. Continúa en la página siguiente 9

10 ESPAÑOL Para seleccionar una pista específica de una carpeta (para disco MP3 o WMA): Prohibición de la expulsión del disco Podrá bloquear un disco en la ranura de carga. : Tiempo de reproducción transcurrido para el número de pista actual : Reloj con el número de pista actual : El indicador correspondiente se enciende en la pantalla * 1 Si el disco actual es un CD de audio, aparecerá NO NAME. * 2 Si un archivo MP3/WMA no dispone de la información de etiqueta, aparecerán el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. En este caso, el indicador TAG no se encenderá. 10 Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento. Cambio de la información en pantalla Mientras se reproduce un CD de audio o un CD Text Mientras se reproduce un disco MP3 o WMA Cuando se ajusta TAG DISP a TAG ON (consulte la página 13) Cuando se ajusta TAG DISP a TAG OFF Cómo seleccionar los modos de reproducción Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez. 1 2 Seleccione el modo de reproducción deseado. 7 Reproducción repetida Modo Reproduce repetidamente TRK RPT : La pista actual. FLDR RPT * : Todas las pistas de la carpeta actual. RPT OFF : Se cancela. 7 Reproducción aleatoria Modo Reproduce aleatoriamente FLDR RND * : Todas las pistas de la carpeta actual, después las pistas de la carpeta siguiente y así sucesivamente. DISC RND : Todas las pistas del disco actual. RND OFF : Se cancela. * Sólo mientras se reproduce un disco MP3 o WMA. : El indicador correspondiente se enciende en la pantalla

11 Ajustes del sonido Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musica (C-EQ: ecualizador personalizable). 1 2 Cómo ajustar el sonido Usted puede ajustar las características de sonido según sus preferencias. 1 2 ESPAÑOL Valores preajustados Indicación (Para) USER (Sonido plano) ROCK (Música de rock o de discoteca) CLASSIC (Música clásica) POPS (Música liviana) HIP HOP (Música funk o rap) JAZZ (Música jazz) BAS (graves) TRE LOUD (agudos) (sonoridad) OFF ON OFF OFF ON OFF Indicación, [Margen] BAS* 1 (graves), [ 06 a +06] Ajustar los graves. TRE* 1 (agudos), [ 06 a +06] Ajustar los agudos. FAD* 2 (fader), [R06 a F06] Ajusta el balance de los altavoces delanteros y traseros. BAL (balance), [L06 a R06] Ajusta el balance de los altavoces izquierdo y derecho. LOUD* 1 (sonoridad), [LOUD ON o LOUD OFF] Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. VOL (volumen), [00 a 30 o 50* 3 ] Ajustar el volumen. * 1 Cuando usted ajusta los graves, los agudos, o la sonoridad, dicho ajuste será almacenado para el modo de sonido actualmente seleccionado (C-EQ), incluyendo USER. * 2 Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a 00. * 3 Dependiendo del ajuste de control de ganancia del amplificador. (Para los detalles, consulte la página 13). 11

12 Configuraciones generales PSM ESPAÑOL Podrá cambiar las opciones PSM (Modo de ajustes preferidos) listadas en la tabla siguiente. 1 3 Ajuste la opción de PSM seleccionada. 2 Seleccione una opción de PSM. 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar las otras opciones de PSM, si fuera necesario. 5 Finalice el procedimiento. 12 Indicaciones DEMO Demostración en pantalla CLK DISP * 1 Indicación del reloj CLOCK H Ajuste de la hora CLOCK M Ajuste de los minutos 24H/12H Modo de visualización de la hora CLK ADJ* 2 Ajuste del reloj AF-REG* 2 Recepción de frecuencia alternativa/ regionalización Opción ( : Inicial) DEMO ON DEMO OFF ON OFF Configuraciones seleccionables, [página de referencia] : La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [5]. : Se cancela. : El reloj siempre mostrará la hora en la pantalla cuando la unidad esté apagada. : Se cancela; al pulsar DISP el reloj mostrará la hora por unos 5 segundos cuando la unidad esté apagada, [5] (1 12) [Inicial: 0 (0:00)], [5] [Inicial: 00 (0:00)], [5]. 24H 12H AUTO OFF AF AF REG OFF : Para el ajuste, consulte también la página 5. : El reloj incorporado se ajusta automáticamente utilizando los datos CT (hora del reloj) de la señal RDS. : Se cancela. : Cuando se debiliten las señales recibidas, la unidad cambiará a otra emisora (el programa puede ser diferente del que se estaba recibiendo), [8]. El indicador AF se enciende. : Cuando se debiliten las seńales recibidas, la unidad cambiará a otra emisora que esté difundiendo el mismo programa. Los indicadores AF y REG se encienden. : Se cancela.

13 Indicaciones PTY-STBY* 2 Espera de PTY TA VOL* 2 Volumen del anuncio de tráfico P-SEARCH* 2 Búsqueda de programa DIMMER Atenuador de luminosidad TEL Silenciamiento del teléfono SCROLL * 4 Desplazamiento TAG DISP Visualización de etiqueta AMP GAIN Control de ganancia del amplificador IF BAND Banda de frecuencia intermedia Opción ( : Inicial) OFF, códigos PTY VOL 00 VOL [Inicial: VOL 15] 30 o 50 * 3 ON OFF ON OFF MUTING 1/ MUTING 2 OFF ONCE AUTO OFF TAG ON TAG OFF LOW PWR HIGH PWR AUTO WIDE Configuraciones seleccionables, [página de referencia] La recepción de espera de PTY se activa con uno de los códigos PTY, [9]. : Activa la búsqueda de programa, [9]. : Se cancela. : La iluminación de la pantalla se oscurece. : Se cancela. : Seleccione el que sea apropiado para silenciar el sonido mientras se utiliza un teléfono celular. : Se cancela. : La información del disco se desplaza una sola vez. : El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). : Se cancela. Pulsando DISP durante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación independientemente del ajuste. : Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA, [10]. : Se cancela. : VOL 00 VOL 30 (Selecciónelo si la potencia máxima del altavoz es de menos de 50 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz). : VOL 00 VOL 50 : Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre estaciones cercanas. (El efecto estereofónico puede perderse). : Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico. ESPAÑOL * 1 Si la alimentación no se interrumpe al desconectar la llave de encendido de su automóvil, se recomienda seleccionar OFF para economizar batería del automóvil. * 2 Sólo para emisoras FM RDS. * 3 Depende del control de ganancia del amplificador. * 4 Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla. 13

14 ESPAÑOL Mantenimiento Cómo limpiar los conectores Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores. Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores. Para mantener los discos limpios Un disco sucio podría no reproducirse correctamente. Si se llegara a ensuciar un disco, límpielo con un lienzo suave, en línea recta desde el centro hacia el borde. No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos. Conector Condensación de humedad Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos: Después de encender el calefactor del automóvil. Si hay mucha humedad en el habitáculo. Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad. Cómo manejar los discos Cuando saque un disco de su Sujetador central estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes. Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación. Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba). Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso. Para reproducir discos nuevos Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco. Elimine las irregularidades raspando los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc. No utilice los siguientes discos: Disco alabeado Pegatina Restos de pegatina Rótulo autoadhesivo Forma irregular CD simple (disco de 8 cm) 14

15 Más sobre este receptor Operaciones básicas Conexión de la alimentación También es posible conectar la alimentación pulsando SOURCE en el receptor. Si está preparada la fuente, también se iniciará la reproducción. Apagado de la unidad Si apaga la unidad mientras está escuchando un disco, la reproducción del disco se iniciará desde donde la detuvo la próxima vez que encienda la unidad. Operaciones del sintonizador Cómo almacenar emisoras en la memoria Durante la búsqueda SSM... Todas las emisoras almacenadas previamente se borran y se almacenan las emisoras nuevas. Las emisoras recibidas quedan preajustadas en los botones No 1 (frecuencia más baja) a No 6 (frecuencia más alta). Cuando finalice el SSM, se sintonizará automáticamente la emisora almacenada en el botón No 1. Al almacenar una emisora manualmente, la emisora preajustada previamente se borra cuando se almacena una emisora nueva en el mismo número de preajuste. Operaciones de FM RDS Para que pueda funcionar correctamente, la Recepción de seguimiento de redes de radio requiere dos tipos de señales RDS PI (Identificación de programa) y AF (Frecuencia alternativa). La recepción de seguimiento de redes no funcionará correctamente si estos datos no se reciben correctamente. Si se recibe un anuncio de tráfico mediante recepción de espera de TA, el nivel de volumen cambiará automáticamente al nivel preajustado (TA VOL) si el nivel actual es inferior al preajustado. Al activar la Recepción de frecuencia alternativa (con AF seleccionado), también se activará automáticamente la Recepción de seguimiento de redes. Por otra parte, la Recepción de seguimiento de redes no se puede desactivar sin haber desactivado la Recepción de frecuencia alternativa. (Consulte la página 12.) Si desea más información sobre el RDS, visite < Operaciones de los discos Precaución sobre la reproducción de DualDisc El lado no DVD de un DualDisc no es compatible con la norma Compact Disc Digital Audio. Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto. General Este receptor ha sido diseñado para reproducir discos CDs/CD Texts, y CD-Rs (Grabables)/CD-RWs (Reescribibles) en formato de audio CD (CD-DA), MP3 y WMA. Las pistas (los términos archivo y pista se utilizan indistintamente) MP3 y WMA se graban en carpetas. Durante el avance rápido o el retroceso de un disco MP3 o WMA, podrá escuchar sólo sonidos intermitentes. Reproducción de un CD-R o CD-RW Utilice sólo CD-Rs o CD-RWs finalizados. Si un disco incluye tanto archivos CD de audio (CD-DA) como archivos MP3/WMA, esta unidad sólo podrá reproducir los archivos del mismo tipo que fueron detectados en primer término. Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción. Puede suceder que algunos discos CD-Rs o CD-RWs no se puedan reproducir en esta unidad debido a las características propias de los mismos, o por uno de los siguientes motivos: Los discos están sucios o rayados. Ha ocurrido condensación de humedad en la lente del interior del receptor. Suciedad en el lente captor del interior del receptor. CD-R/CD-RW con archivos escritos mediante el método Packet Write. Las condiciones inadecuadas de grabación (datos faltantes, etc.), o del medio (manchas, arañazos, alabeo, etc.). Continúa en la página siguiente ESPAÑOL 15

16 ESPAÑOL 16 Los CD-RWs pueden requerir un tiempo de lectura mayor debido a que la reflectancia de los CD-RWs es menor que la de los CDs regulares. No utilice los CD-Rs o CD-RWs siguientes: Discos con pegatinas, etiquetas o sellos de protección adheridos a la superficie. Discos en los cuales las etiquetas pueden imprimirse directamente mediante una impresora de chorro de tinta. El uso de estos discos a temperaturas o humedad elevadas podrá producir fallos de funcionamiento o daños a la unidad. Reproducción de discos MP3/WMA Este receptor puede reproducir solamente archivos MP3/WMA con el código de extensión <.mp3> o <.wma> (sin distinción de caja mayúsculas/ minúsculas). Este receptor puede mostrar los nombres de los álbumes, artistas (ejecutantes), y etiqueta (Versión 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 o 2,4) para archivos MP3 y para archivos WMA. Esta unidad puede manejar solamente caracteres de un byte. Otros caracteres no serán visualizados correctamente. Este receptor puede reproducir archivos MP3/WMA que cumplan con las siguientes condiciones: Velocidad de bit: 8 kbps 320 kbps Frecuencia de muestreo: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (para MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (para MPEG-2) Formato del disco: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, nombre de archivo largo de Windows El número máximo de caracteres para los nombres de archivo/carpeta varía según el formato de disco usado (incluye extensión de 4 caracteres <.mp3> o <.wma>). ISO 9660 Level 1: hasta 12 caracteres ISO 9660 Level 2: hasta 31 caracteres Romeo: hasta 128 caracteres Joliet: hasta 64 caracteres Nombre de archivo largo de Windows: hasta 128 caracteres Esta unidad puede reconocer un total de 512 archivos, 200 carpetas, y 8 jerarquías. Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits). Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la visualización del tiempo transcurrido, y no muestran el tiempo transcurrido real. Especialmente, esta diferencia se vuelve más notable después de efectuar la función de búsqueda. Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos: Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO. Archivos MP3 codificados en un formato inapropiado. Archivos MP3 codificados con Layer 1/2. Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz. Archivos WMA no basados en Windows Media Audio. Archivos formateados WMA protegidos contra copia por DRM. Archivos que disponen de datos tales como WAVE, ATRAC3, etc. La función de búsqueda funciona pero la velocidad de búsqueda no es constante. Cambio de la fuente Si cambia de fuente, la reproducción también se interrumpe (sin que el disco sea expulsado). La próxima vez que seleccione DISC como fuente de reproducción, el disco comenzará a reproducirse desde el punto de detención anterior. Expulsión del disco Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo. Después de expulsar un disco, aparece NO DISC y algunos botones quedan inoperantes. Inserte otro disco o presione SOURCE para seleccionar otra fuente de reproducción. Configuraciones generales PSM Si usted cambia la configuración AMP GAIN de HIGH PWR a LOW PWR mientras el nivel de volumen está ajustado a más de VOL 30, el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a VOL 30.

17 Localización de averías Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio. ESPAÑOL Síntomas Soluciones/Causas General No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces. Ajuste el volumen al nivel óptimo. Inspeccione los cables y las conexiones. El receptor no funciona en absoluto. Reinicialice el receptor (consulte la página 2). FM/AM El preajuste automático SSM no funciona. Ruidos estáticos mientras se escucha la radio. Almacene manualmente las emisoras. Conecte firmemente la antena. No se puede reproducir el disco. Inserte correctamente el disco. Reproducción del disco No se puede reproducir el CD-R/CD-RW. No se pueden saltar las pistas del CD-R/CD-RW. Inserte un CD-R/CD-RW finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el componente utilizado para la grabación. No es posible reproducir ni expulsar el disco. Desbloquee el disco (consulte la página 10). Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 2). Algunas veces el sonido del disco se interrumpe. Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. Cambie el disco. Inspeccione los cables y las conexiones. Aparece NO DISC en la pantalla. Inserte un disco reproducible en la ranura de carga. Continúa en la página siguiente 17

18 Síntomas Soluciones/Causas ESPAÑOL No se puede reproducir el disco. Utilice un disco con pistas MP3/WMA grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo o Joliet. Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos. Reproducción de MP3/WMA Se generan ruidos. Se requiere mayor tiempo de lectura ( CHECK permanece parpadeando en la pantalla). Las pistas no se reproducen en el orden intentado. Salte a otra pista o cambie el disco. (No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean MP3 o WMA). No utilice demasiadas jerarquías y carpetas. Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos. El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto. Aparece PLEASE EJECT en la pantalla. No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum). Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco. Inserte un disco que contenga pistas MP3/WMA. Esta unidad sólo puede visualizar letras alfabéticas (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos. Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. 18

19 Especificaciones SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO Máxima potencia de salida: Delantera/Trasera: 50 W por canal Potencia de salida continua (RMS): Delantera/Trasera: 19 W por canal en 4 Ω, 40 Hz a Hz con una distorsión armónica total no mayor que 0,8%. Impedancia de carga: 4 Ω (tolerancia de 4 Ω a 8 Ω) Gama de control de tono: Graves: ±12 db a 100 Hz Agudos: ±12 db a 10 khz Respuesta de frecuencias: 40 Hz a Hz Relación señal a ruido: 70 db Nivel/impedancia salida línea: Impedancia de salida: Otros terminales: 2,5 V/20 kω de carga (plena escala) 1 kω Entrada remota en el volante de dirección SECCIÓN DEL SINTONIZADOR Gama de frecuencias: FM: 87,5 MHz a 108,0 MHz AM: OM: 522 khz a khz OL: 144 khz a 279 khz Sintonizador de FM Sensibilidad útil: 11,3 dbf (1,0 μv/75 Ω) 50 db sensibilidad de 16,3 dbf (1,8 μv/75 Ω) silenciamiento: Selectividad de canal 65 db alternativo (400 khz): Respuesta de frecuencias: 40 Hz a Hz Separación estereofónica: 30 db Sintonizador de OM Sensibilidad/Selectividad: 20 μv/35 db Sintonizador de OL Sensibilidad: 50 μv SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD Tipo: Reproductor de discos compactos Sistema de detección de señal: Número de canales: Respuesta de frecuencias: Gama dinámica: Relación señal a ruido: Lloro y trémolo: Captor óptico sin contacto (láser semiconductor) 2 canales (estereofónicos) 5 Hz a Hz 96 db 98 db Inferior al límite medible Formato de decodificación MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3) Máx. velocidad de 320 kbps bits: Formato de decodificación WMA (Windows Media Audio): Máx. velocidad de 192 kbps bits: GENERAL Requisitos de potencia: Voltaje de funcionamiento: Sistema de puesta a tierra: Temperatura de funcionamiento admisible: 14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V) Negativo a masa 0 C a +40 C Dimensiones (An Al Pr): (aprox.) Tamaño de 182 mm 52 mm 150 mm instalación: Tamaño del panel: 187 mm 58 mm 13 mm Peso: 1,4 kg (excluyendo accesorios) El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. ESPAÑOL 19

20 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν JVC. Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν aπό τη λειτουργία, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της µονάδας και να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοσή της. EΛΛHNIKA ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΪΖΕΡ 1. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το επάνω καπάκι. εν υπάρχουν επισκευάσιµα από το χρήστη εξαρτήµατα στο εσωτερικό της συσκευής. Για κάθε εργασία σέρβις, απευθύνεστε στους εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς σέρβις. 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορατή και/ή μη ορατή ακτινοβολία λέιζερ κατηγορίας 1M όταν είναι ανοικτό. Μην κοιτάτε απευθείας με οπτικά όργανα. 4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ: ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Προειδοποίηση: Αν χρειαστεί να λειτουργήσετε το δέκτη ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε προσεκτικά προς τα εµπρος διότι διαφορετικά µπορεί να εµπλακείτε σε τροχαίο ατύχηµα. Αυτή η σήμανση ισχύει μόνo για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοχή κατά τη ρύθµιση της έντασης του ήχου: Οι δίσκοι παράγουν πολύ µικρό θόρυβο σε σύγκριση µε άλλες πηγές. Μειώστε την ένταση του ήχου πριν την αναπαραγωγή ενός δίσκου για να µην καταστραφούν τα ηχεία από την απότοµη αύξηση της στάθµης εξόδου. Επαναφορά της µονάδας Πληρoφoρίες σχετικά με την απόρριψη εξoπλισμoύ Αυτή η σήμανση υπoδηλώνει ότι τo πρoϊόν πoυ τη φέρει δεν πρέπει να απoρριφθεί ως κoινό oικιακό απόρριμμα. Αν επιθυμείτε να απoρρίψετε αυτό τo πρoϊόν, πρέπει να τηρήσετε την ισχύoυσα εθνική νoμoθεσία και όπoιoυς άλλoυς κανoνισμoύς για τη χώρα και τo δήμo σας. Η σωστή απόρριψη αυτoύ τoυ πρoϊόντός βoηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην απoφυγή αρνητικών επιπτώσεων στo περιβάλλoν και στην ανθρώπινη υγεία. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις θα διαγραφούν. Τρόπος εξαγωγής του δίσκου µε εξαναγκασµό 2 Προσέξτε να µην σας πέσει ο δίσκος κατά την εξαγωγή. Εάν αυτή η ενέργεια αποτύχει, επιχειρήστε να επαναφέρετε το δέκτη.

21 Τρόπος χρήσης του κουµπιού M MODE Eάν πατήσετε το κουµπί M MODE, οδέκτης εισέρχεται στην κατάσταση λειτουργιών και τα αριθµητικά κουµπιά καθώς και τα κουµπιά /4 λειτουργούν ως κουµπιά διαφορετικών λειτουργιών. Π.χ.: Όταν το αριθµητικό κουµπί 2 λειτουργεί ωςκουµπί MO (µονοφωνικού) ήχου. Εφόσον έχετε πατήσει το κουμπί M MODE, για να χρησιμοποιήσετε πάλι τα κουμπιά αυτά για τις αρχικές λειτουργίες τους, περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κανένα από τα κουμπιά έως ότου απενεργοποιηθεί η κατάσταση λειτουργιών ή πατήστε πάλι το κουμπί M MODE. Απόσπαση της πρόσοψης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πρόσοψη KD-G333/KD-G332/KD-G Γρήγορο ξεκίνηµα... 5 Βασικές λειτουργίες... 5 Χειρισµός ραδιοφώνου... 6 Λειτουργίες FM RDS... 7 Αναζήτηση του αγαπηµένου σας προγράµµατος FM RDS... 7 Λειτουργίες δίσκου... 9 Αναπαραγωγή δίσκου από το δέκτη... 9 Ρυθµίσεις ήχου Γενικές ρυθµίσεις PSM Συντήρηση Περισσότερα σχετικά µε το δέκτη αυτό Αντιµετώπιση προβληµάτων Προδιαγραφές EΛΛHNIKA Απόσπαση της πρόσοψης Ο δέκτης διαθέτει τη δυνατότητα τηλεχειρισµού από το τιµόνι. Για τη σύνδεση, δείτε το Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ σύνδεσεων (σε ξεχωριστό τόµο). Για λόγους ασφαλείας, η µονάδα αυτή συνοδεύεται από µια αριθµηµένη ταυτότητα, ενώ ο αριθµός της ταυτότητας είναι χαραγµένος και πάνω στο πλαίσιο της µονάδας. Φυλάξτε την κάρτα σε ασφαλές µέρος διότι, σε περίπτωση κλοπής, θα βοηθήσει τις διωκτικές αρχές στην ταυτοποίηση της µονάδας σας. Για την ασφάλειά σας... Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου, διότι κάτι τέτοιο θα επικαλύψει τους εξωτερικούς ήχους και θα καταστήσει την οδήγηση επικίνδυνη. Προτού εκτελέσετε σύνθετους χειρισµούς, ακινητοποιείτε το όχηµά σας. Θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος... Εάν είχατε σταθµεύσει το όχηµά σας επί µακρό διάστηµα σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερµές καιρικές συνθήκες, περιµένετε να επανέλθει η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος στα φυσιολογικά επίπεδα προτού θέσετε τη µονάδα σε λειτουργία. 3

22 Πρόσοψη KD-G333/KD-G332/KD-G331 Παράθυρο οθόνης Αναγνώριση µερών EΛΛHNIKA 1 Κουµπί 0 (Εξαγωγή) 2 Υποδοχή τοποθέτησης 3 Κουµπί (Αναµονή/Λειτουργία/Μείωση έντασης) 4 Κουµπί SOURCE 5 Παράθυρο οθόνης 6 Κουμπί BAND 7 Κουµπί T/P (πρόγραµµα για την κίνηση στους δρόµους/τύπος προγράµµατος) 8 Κουµπιά /4 9 ιακόπτης επιλογής p Κουµπί SEL (Επιλογή) q Κουµπί DISP (οθόνη) w Κουµπί EQ (ισοσταθµιστής) e Κουµπί MO (µονοφωνικό) r Κουµπί SSM (Μνήµη ακολουθίας σταθµών µε ισχυρό σήµα) t Αριθµητικά κουµπιά y Κουµπί RPT (επανάληψη) u Κουµπί RND (τυχαία σειρά) i Κουµπί M MODE o Κουµπί (απελευθέρωση πρόσοψης) ; Ενδείξεις πληροφοριών για το δίσκο TAG (πληροφορίες σε μορφή Tag), (μουσικό κομμάτι/αρχείο), (φάκελος) a Ένδειξη DISC s Ενδείξεις κατάστασης αναπαραγωγής / στοιχείου RND (τυχαία σειρά), (δίσκος), (φάκελος), RPT (επανάληψη) d Ενδείξεις RDS AF, REG, TP, PTY f είκτες λήψης δέκτη MO (µονοφωνική), ST (στερεοφωνική) g Ένδειξη LOUD (ακουστότητα) h Ένδειξη EQ (ισοσταθµιστής) j Ένδειξη Tr (µουσικόκο µµάτι) k Οθόνη πηγής / Ένδειξη της στάθµης έντασης του ήχου / Ένδειξη αντίστροφης χρονοµέτρησης l Kύρια οθόνη / Ενδείξεις κατάστασης ήχου (C-EQ: προσαρµοσµένος ισοσταθµιστής) JAZZ, ROCK, HIP HOP, CLASSIC, POPS, USER 4

23 Γρήγορο ξεκίνηµα Βασικές λειτουργίες ~ Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. Βασικές ρυθμίσεις είτε επίσης την ενότητα Γενικές ρυθμίσεις PSM στις σελίδες 12 και Ÿ * εν µπορείτε να επιλέξετε το DISC ως πηγή αναπαραγωγής, αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος στη µονάδα.! Για το δέκτη FM/AM Ρυθµίστε την ένταση του ήχου. Εµφανίζεται η στάθµη έντασης του Ρυθμίστε τον ήχο όπως θέλετε. (βλ. σελίδα 11). 2 1 Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης στην οθόνη Επιλέξτε DEMO και στη συνέχεια DEMO OFF. 2 Ρύθµιση του ρολογιού Επιλέξτε CLOCK H (ώρα) και στη συνέχεια ρυθµίστε την ώρα. Επιλέξτε CLOCK M (λεπτά) και στη συνέχεια ρυθµίστε την λεπτά. Επιλέξτε 24H/12H και στη συνέχεια 24H (24 ώρες) ή 12H (12 ώρες). 3 Ολοκληρώστε τη διαδικασία. EΛΛHNIKA Για την άµεση µείωση της έντασης (ATT) Για να αποκατασταθεί ο ήχος, πατήστε πάλι το κουμπί. Για να απενεργοποιηθεί η παροχή ρεύµατος Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού όταν η παροχή ρεύµατος είναι απενεργοποιηµένη Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 5 δευτερόλεπτα. είτε επίσης τη σελίδα 12. 5

24 EΛΛHNIKA Χειρισµός ραδιοφώνου ~ Ÿ Ανάβει κατά τη λήψη στερεοφωνικής εκποµπής στα FM µε επαρκώς ισχυρό σήµα.! Έναρξη αναζήτησης σταθμού. Μετά τη λήψη ενος σταθµού, η αναζήτηση σταµατά. Για να σταματήσει η αναζήτηση, πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί. Για να συντονιστείτε σε ένα συγκεκριµένο σταθµό µε το χέρι Στο βήµα! παραπάνω Επιλέξτε τη συχνότητα του επιθυμητού σταθμού. Όταν είναι δύσκολη η λήψη µιας στερεοφωνικής εκποµπής στα FM Για να αποκατασταθεί η στερεοφωνική απόδοση, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Εµφανίζεται η ένδειξη MONO OFF και η ένδειξη MO σβήνει. Αποθήκευση των σταθµών στη µνήµη Μπορείτε να προεπιλέξετε έξι σταθµούς για κάθε ζώνη συχνοτήτων. Αυτόµατη προεπιλογή σταθµού FM SSM (Μνήµη ακολουθίας σταθµών µε ισχυρό σήµα) 1 Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων FM (FM1 FM3) στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τους σταθµούς. 2 3 Η ένδειξη SSM αναβοσβήνει και στη συνέχεια εξαφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η αυτόµατη προεπιλογή. ιενεργείται αναζήτηση των τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών FM µε τα ισχυρότερα σήµατα και αυτόµατη αποθήκευσή τους στη ζώνη συχνοτήτων FM. Προεπιλογή µε το χέρι Π.χ.: Αποθήκευση ενος σταθµού FM των 92,5 MHz στον προεπιλεγµένο αριθµό 4 της ζώνης συχνοτήτων FM1. 1 Ανάβει όταν ενεργοποιείται η κατάσταση µονοφωνικού ήχου. 2 6 Η λήψη βελτιώνεται, αλλά χάνεται η στερεοφωνική απόδοση.

25 3 1 Ο προεπιλεγμένος αριθμός αναβοσβήνει για λίγο. Ακρόαση ενός προεπιλεγµένου σταθµού Αναζήτηση του αγαπηµένου σας προγράµµατος FM RDS Μπορείτε να συντονιστείτε στο σταθµό που εκπέµπει το αγαπηµένο σας πρόγραµµα µε αναζήτηση για κωδικό PTY. Για να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας τύπους προγράμματος, δείτε τα παρακάτω: ~ Εµφανίζεται ο πιο πρόσφατα επιλεγµένος κωδικός PTY. EΛΛHNIKA 2 Eπιλέξτε τον προεπιλεγµένο αριθµό (1 6) που θέλετε. Ÿ Επιλέξτε έναν από τους αγαπημένους σας τύπους προγράμματος. ή Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού ενώ κάνετε ακρόαση ενός σταθµού FM (όχι RDS) ή AM Για σταθµούς FM RDS, δείτε τη σελίδα 9. Επιλέξτε έναν από τους κωδικούς PTY (βλ. σελίδα 9). Συχνότητα Ô Ρολόι Λειτουργίες FM RDS Τι µπορείτε να κάνετε µε το σύστηµα RDS Το σύστηµα RDS (ραδιοφωνικό σύστηµα δεδοµένων) επιτρέπει στους σταθµούς των FM να στέλνουν ένα πρόσθετο σήµα µαζί µε τα κανονικά σήµατα του προγράµµατος τους. Λαµβάνοντας τα δεδοµένα RDS, ο δέκτης µπορεί να κάνει τα εξής: Αναζήτηση του τύπου προγράµµατος (PTY) (δείτε τα παρακάτω) Αναμονή λήψης TA (ανακοινώσεις για την κίνηση στους δρόμους) και PTY (βλ. σελίδες 8 και 13) Αυτόµατη ανίχνευση ίδιου προγράµµατος Λήψη µε εντοπισµό δικτύου (βλ. σελίδα 8) Αναζήτηση προγράµµατος (βλ. σελίδες 9 και 13)! Έναρξη αναζήτησης του αγαπηµένου σας προγράµµατος. Εάν υπάρχει σταθµος που εκπέµπει πρόγραµµα µε τον κωδικό PTY που επιλέξατε, γίνεται συντονισµος στο σταθµό αυτό. Αποθήκευση των αγαπημένων σας τύπων προγράμματος Μπορείτε να αποθηκεύσετε έξι τύπους αγαπηµένων προγραµµάτων. Προεπιλέξτε τους τύπους του προγράμματος στα αριθμητικά κουμπιά (1 έως 6): 1 Επιλέξτε έναν κωδικό PTY (δείτε παραπάνω). Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 7

26 EΛΛHNIKA 2 Eπιλέξτε τον προεπιλεγµένο αριθµό (1 6) στον οποίο θέλετε να γίνει η αποθήκευση. Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί ROCK Μ 3 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για να αποθηκεύσετε και άλλους κωδικούς PTY σε άλλους προεπιλεγµένους αριθµούς. 4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία. Αναµονή λήψης PTY Η αναµονή λήψης PTY επιτρέπει στο δέκτη να συντονίζεται προσωρινά στο αγαπηµένο σας πρόγραµµα PTY από οποιαδήποτε πηγή διαφορετική από AM. Για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε τον αγαπηµένο σας κωδικό PTY για αναµονή λήψης PTY, δείτε τη σελίδα 13. Η ένδειξη PTY είτε ανάβει είτε αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη PTY ανάψει, η αναµονή λήψης PTY έχει ενεργοποιηθεί. Εάν η ένδειξη PTY αναβοσβήνει, η αναµονή λήψης PTY δεν έχει ακόµη ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης PTY, συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό που παρέχει τα σήματα ουτά. Η ένδειξη PTY θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και παραµένει αναµµένη. Χρήση της αναµονής λήψης Αναµονή λήψης ΤΑ Η αναµονή λήψης ΤΑ επιτρέπει στο δέκτη να συντονίζεται προσωρινά σε λειτουργία λήψης ανακοινώσεων για την κίνηση στους δρόµους (TA) από οποιαδήποτε πηγή διαφορετική από AM. Η ένταση του ήχου αλλάζει στην προεπιλεγμένη στάθμη έντασης ήχου TA αν η τρέχουσα στάθμη είναι μικρότερη από την προεπιλεγμένη (βλ. σελίδα 13). Για να ενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης ΤΑ Η ένδειξη TP (πρόγραμμα για την κίνηση στους δρόμους) είτε ανάβει είτε αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη TP ανάψει, η αναµονή λήψης ΤΑ έχει ενεργοποιηθεί. Εάν η ένδειξη TP αναβοσβήνει, η αναµονή λήψης ΤΑ δεν έχει ακόµη ενεργοποιηθεί. (Αυτό συµβαίνει όταν κάνετε ακρόαση ενός σταθµού FM που δεν εκπέµπει τα σήµατα RDS που απαιτούνται για την αναµονή λήψης ΤΑ). Για να απενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης ΤΑ, συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθµό που παρέχει τα σήµατα αυτά. Η ένδειξη TP θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και παραµένει αναµµένη. Για να απενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης ΤΑ Η ένδειξη TP σβήνει. Για να απενεργοποιήσετε την αναµονή λήψης PTY, επιλέξτε OFF για τον κωδικό PTY (βλ. σελίδα 13). Η ένδειξη PTY σβήνει. Εντοπισµός του ίδιου προγράµµατος Λήψη µε εντοπισµό δικτύου Όταν οδηγείτε σε περιοχή όπου η λήψη FM δεν είναι καλή, ο δέκτης συντονίζεται αυτόµατα σε έναν άλλο σταθµό FM RDS του ίδιου δικτύου, που εκπέµπει ενδεχοµένως το ίδιο πρόγραµµα αλλά µε δυνατότερο σήµα (δείτε την παρακάτω απεικόνιση). Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο, η λειτουργία λήψης µε εντοπισµό δικτύου έχει ενεργοποιηθεί. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λήψης με εντοπισμό δικτύου, βλ. AF-REG στη σελίδα 12. Πρόγραµµα A που εκπέµπεται σε διαφορετικές περιοχές συχνότητας (01 05) 8

27 Αυτόματη επιλογή σταθμού Αναζήτηση προγράμματος Ÿ Συνήθως, όταν πιέσετε κάποιο από τα αριθμητικά κουμπιά, διενεργείται συντονισμός στον προεπιλεγμένο σταθμό. Εφόσον τα σήματα του προεπιλεγμένου σταθμού FM RDS δεν είναι αρκετά ισχυρά για να υπάρξει καλή λήψη, η παρούσα μονάδα συντονίζεται, με χρήση των δεδομένων της λειτουργίας AF, σε μια άλλη συχνότητα που μεταδίδει πρόγραμμα ίδιο με αυτό του αρχικά προεπιλεγμένου σταθμού. Η μονάδα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να συντονιστεί σε έναν άλλο σταθμό χρησιμοποιώντας την αναζήτηση προγράμματος. είτε επίσης τη σελίδα 13. Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού ενώ κάνετε ακρόαση ενος σταθµού FM RDS Όνοµα σταθµού (PS) = Συχνότητα σταθµού = Τύπος προγράµµατος (PTY) = Ρολόι = (επιστροφή στη αρχή) Kωδικοί PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (µουσική), ROCK M (µουσική), EASY M (µουσική), LIGHT M (µουσική), CLASSICS, OTHER M (µουσική), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (µουσική), OLDIES, FOLK M (µουσική), DOCUMENT Όλα τα µουσικά κοµµάτια θα αναπαράγονται επανειληµµένα έως ότου αλλάξετε την πηγή ή βγάλετε το δίσκο. Για να σταµατήσει η αναπαραγωγή και να γίνει εξαγωγή του δίσκου Πατήστε το κουμπί SOURCE (Πηγή) για ακρόαση από μια άλλη πηγή αναπαραγωγής. Για να προχωρήσετε γρήγορα το µουσικό κοµµάτι εµπρος/πίσω Για να µεταβείτε σε επόµενα ή προηγούµενα µουσικά κοµµάτια Για να µεταβείτε σε επόµενους ή προηγούµενους φακέλους (µόνο για δίσκους MP3 ή WMA) EΛΛHNIKA Λειτουργίες δίσκου Αναπαραγωγή δίσκου από το δέκτη ~ Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. Για να εντοπίσετε απευθείας ένα συγκεκριµένο µουσικό κοµµάτι (για CD) ή φάκελο (για δίσκους MP3 ή WMA) Για να επιλέξετε έναν αριθµό από το 01 06: Για να επιλέξετε έναν αριθµό από το 07 12: Για να χρησ ιμοποιήσετε την άμεση πρόσβαση σε φάκελο σε δίσκους MP3/WMA, απαιτείται να δοθούν διψήφιοι αριθμοί στους φακέλους, στην αρχή του ονόματος φακέλου 01,02,03 και ούτω καθεξής. Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 9

28 EΛΛHNIKA Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι σε ένα φάκελο (για δίσκους MP3 ή WMA): Απαγόρευση εξαγωγής δίσκου Μπορείτε να κλειδώστε ένα δίσκο στην υποδοχή τοποθέτησης. Για να ακυρωθεί η απαγόρευση, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Αλλαγή του προτύπου εµφάνισης στην οθόνη : Χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε και αριθμός τρέχοντος μουσικού κομματιού : Ρολόι με τον αριθμό του τρέχοντος μουσικού κομματιού : Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται στην οθόνη * 1 Εάν ο τρέχων δίσκος είναι CD ήχου, εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη NO NAME. * 2 Αν ένα αρχείο MP3/WMA δεν έχει πληροφορίες σε μορφή Tag, εμφανίζεται το όνομα του φακέλου και το όνομα του αρχείου. Στην περίπτωση αυτή, η ένδειξη TAG δεν θα ανάψει. Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο µία από τις παρακάτω καταστάσεις αναπαραγωγής κάθε φορά. 1 2 Επιλέξτε την επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής. 10 Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου ή CD Text Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή WMA Όταν η ένδειξη TAG DISP είναι ρυθµισµένη σε TAG ON (βλ. σελίδα 13) Όταν η ένδειξη TAG DISP είναι ρυθµισµένη σε TAG OFF 7 Αναπαραγωγή κατ επανάληψη Κατάσταση Αναπαραγωγή κατ επανάληψη TRK RPT : Το τρέχον µουσικό κοµµάτι. FLDR RPT * : Όλα τα µουσικά κοµµάτια του τρέχοντος φακέλου. RPT OFF : Ακύρωση. 7 Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά Κατάσταση Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά λειτουργίας FLDR RND * : Όλα τα µουσικά κοµµάτια του τρέχοντος φακέλου, στη συνέχεια όλα τα µουσικά κοµµάτια του επόµενου φακέλου και ούτω καθεξής. DISC RND : Όλα τα µουσικά κοµµάτια του τρέχοντος δίσκου. RND OFF : Ακύρωση. * Μόνο κατά την αναπαραγωγή δίσκου MP3 ή WMA. : Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται στην οθόνη

29 Ρυθµίσεις ήχου Μπορείτε να επιλέξετε µια κατάσταση ήχου κατάλληλη για το συγκεκριµένο είδος µουσικής (C-EQ: προσαρµοσµένος ισοσταθµιστής). 1 2 Ρύθµιση του ήχου Μπορείτε να ρυθµίσετε τα χαρακτηριστικά του ήχου σύµφωνα µε την προτίµησή σας. 1 2 EΛΛHNIKA Προεπιλεγµένες τιµές Ένδειξη (Για) USER (Ήχο χωρίς βάθος) ROCK (Μουσική ροκ ή ντίσκo) CLASSIC (Κλασική μουσική) POPS (Ελαφριά µουσική) HIP HOP (Μουσική φάνκι ή ραπ) JAZZ (Μουσική τζαζ) BAS (µπάσα) TRE (πρίµα) LOUD (ακουστότητα) OFF ON OFF OFF ON OFF Ένδειξη, [Εύρος] BAS* 1 (µπάσα), [ 06 έως +06] Ρυθµίστε τα µπάσα. TRE* 1 (πρίµα), [ 06 έως +06] Ρυθµίστε τα πρίµα. FAD* 2 (βαθµιαία αυξοµείωση της εξόδου του ηχείου), [R06 έως F06] Εξισορροπήστε την ισχύ εξόδου των µπροστινών και πίσω ηχείων. BAL (εξισορρόπηση), [L06 έως R06] Εξισορροπήστε την ισχύ εξόδου των δεξιών και αριστερών ηχείων. LOUD* 1 (ακουστότητα), [LOUD ON ή LOUD OFF] Ενισχύστε τις χαµηλές και τις υψηλές συχνότητες για να κατανεµηθεί καλά ο ήχος σε χαµηλή στάθµη έντασης. VOL (ένταση ήχου), [00 έως 30 ή 50* 3 ] Ρυθµίστε την ένταση του ήχου. * 1 Όταν ρυθµίζετε τα µπάσα, τα πρίµα ή την ακουστότητα, η ρύθµιση που κάνετε αποθηκεύεται για την τρέχουσα επιλεγµένη κατάσταση ήχου (C-EQ) συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης USER. * 2 Εάν χρησιµοποιείτε σύστηµα δύο ηχείων, ρυθµίστε τη στάθµη του fader στο 00. * 3 Ανάλογα µε τη ρύθµιση ελέγχου απολαβής του ενισχυτή. (Βλ. σελίδα 13 για πληροφορίες). 11

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-SH1000 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 8. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD KD-LHX552/KD-LHX551 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MENU DISP Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 8. Για να ακυρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH811 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-LH811 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-LH811 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 9. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD KD-SHX751 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Para cancelar la demostración en pantalla, consulte

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD KD-LH911 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 9. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-G111 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones de uso Manual de instruções. Για να ακυρώσετε την οθόνη της επίδειξης (DEMO), συµβουλευτείτε τη σελίδα 11.

Instrucciones de uso Manual de instruções. Για να ακυρώσετε την οθόνη της επίδειξης (DEMO), συµβουλευτείτε τη σελίδα 11. 3-218-435-61 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Instrucciones de uso Manual de instruções Oδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar la visualización de la demostración (DEMO), consulte la página 11. Para cancelar

Διαβάστε περισσότερα

TNS400. Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

TNS400. Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı TNS400 Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı INSTRUCCIONES DE SERVICIO... Página 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ... Σελίδα 55 INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO... Página

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player 2-893-734-61 (1) FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1)

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1) 3-217-561-61 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes de la demostración (DEMO), consulte la página 12. Para cancelar

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Συντονισμός σταθμού ΠPOΦYΛAΞH Εάν η μπαταρία του οχήματος αποσυνδεθεί (για επισκευές στο όχημα ή για την αφαίρεση της κύριας μονάδας), όλοι οι σταθμοί που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD Player MV-700HR. Manual del usuario Instruções de funcionamento Oδηγίες χρήσης 2-595-492-61(1) 2005 Sony Corporation

Portable DVD Player MV-700HR. Manual del usuario Instruções de funcionamento Oδηγίες χρήσης 2-595-492-61(1) 2005 Sony Corporation 2-595-492-61(1) Portable DVD Plaer Manual del usuario Instruções de funcionamento Oδηγίες χρήσης ES PT GR Para la instalación las conexiones, consulte Conexión en la página 9. Para instruções de instalação

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E

DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E 4-132-765-32(1) DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-219-178-34(1) LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SX73E/SX83E ES/PT/GR/TR (1) 2010 Sony Corporation. Printed in China

DCR-SX73E/SX83E ES/PT/GR/TR (1) 2010 Sony Corporation. Printed in China 4-171-514-32(1) DCR-SX73E/SX83E ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/ Printed in China

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-32(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı cover ES_GR_P_TU.indd 3 21-02-2007 14:03:20 Lea completamente este manual antes de usar ipod integration

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

Multi Disc Player MEX-R1 MEX-R5. Instrucciones de uso. Instruções de funcionamento MEX-R1/MEX-R5. Οδηγίς Χρήσως (1)

Multi Disc Player MEX-R1 MEX-R5. Instrucciones de uso. Instruções de funcionamento MEX-R1/MEX-R5. Οδηγίς Χρήσως (1) R5 00MEXR1/R5.book Page 1 Monday, July 25, 2005 3:52 PM 2-581-681-621 (1) Multi Disc Player Instrucciones de uso Οδηγίς Χρήσως Instruções de funcionamento ES PT GR Para la instalación y las conexiones,

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-155-33(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV ES GR PT. Manual de instrucciones Οδηγίες Χρήσης Manual de Instruções KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500

LCD Digital Colour TV ES GR PT. Manual de instrucciones Οδηγίες Χρήσης Manual de Instruções KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Οδηγίες Χρήσης Manual de Instruções ES GR PT KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 2008 Sony Corporation 4-108-535-34(1) Introducción Gracias por elegir este

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre

Διαβάστε περισσότερα

Lea este apartado en primer lugar

Lea este apartado en primer lugar 4-170-099-31(1) ES/PT/GR/TR DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/ SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-31(1) DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-437-570-31(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2012 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones δηγίες ρήσης Manual de Instruções ES GR PT KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-31(1) Introducción Gracias por elegir este producto Sony. Antes de utilizar

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E 4-170-897-33(1) http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-684-953-31(1) E LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Διαβάστε περισσότερα

LCD Colour TV. KLV-40U25xx KLV-32U25xx KLV-26U25xx. Manual de instrucciones. Manual de Instruções. Οδηγίες Χρήσης 3-216-582-21(0)

LCD Colour TV. KLV-40U25xx KLV-32U25xx KLV-26U25xx. Manual de instrucciones. Manual de Instruções. Οδηγίες Χρήσης 3-216-582-21(0) 3-216-582-21(0) E LCD Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro. ES Manual

Διαβάστε περισσότερα

Para obtener más información sobre funciones avanzadas, consulte la Guía práctica de Handycam (PDF).

Para obtener más información sobre funciones avanzadas, consulte la Guía práctica de Handycam (PDF). 3-210-379-41(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR HDR-SR5E/SR7E/SR8E Para obtener más información sobre funciones avanzadas, consulte

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Info. Σχετικά με τα χειριστήρια τιμονιού. Χειροκίνητη ρύθμιση των λειτουργιών χειριστηρίου τιμονιού ΣHMANTINO

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Info. Σχετικά με τα χειριστήρια τιμονιού. Χειροκίνητη ρύθμιση των λειτουργιών χειριστηρίου τιμονιού ΣHMANTINO Σε οχήματα που διαθέτουν χειριστήρια επάνω στο τιμόνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χειριστήρια εύκολ πρόσβασ για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών ήχου και άλλων λειτουργιών. Για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP Radio CD MP3 WMA Milano MP26 7 646 170 310 Monte Carlo MP26 7 646 165 310 San Remo MP26 7 646 160 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 2 Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Las instrucciones de Instalación del soporte de montaje mural no se suministran por separado con este televisor. Estas instrucciones de instalación se incluyen

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-970-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções ES PT En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-424-097-32(1) En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia. Informação adicional sobre este

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Escáner 45 Guía de referencia rápida. 45 mfp / Scanner 45 Guia de referência rápida Σαρωτής

HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Escáner 45 Guía de referencia rápida. 45 mfp / Scanner 45 Guia de referência rápida Σαρωτής ES PT EL RU HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Escáner 45 Guía de referencia rápida HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Scanner 45 Guia de referência rápida Σαρωτής HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / 45 Οδηγός γρήγορης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation 4-171-505-33(1) HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 410gsm

Doro PhoneEasy. 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-227-661-22 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτυργίας Инструкция по эксплуатации GB ES SE PT GR RU FM/MW/LW

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções ES PT En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta

Διαβάστε περισσότερα

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν από τη χρήση! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Επιλέξτε το σηµείο εγκατάστασης, όπου η µονάδα δεν θα επηρεάσει την

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-273-475-32(1) E LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Antes de utiliar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-170-539-32(1) 2010 Sony Corporation.

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-170-539-32(1) 2010 Sony Corporation. 4-170-539-32(1) HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Impreso en papel

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR (2) 2010 Sony Corporation

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR (2) 2010 Sony Corporation 4-171-505-34(2) HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 20. 22.

Español. Italiano . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 20. 22. PhoneEasy 345gsm 22 Español. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Encender/apagar Tecla lateral (volumen) Tecla de linterna Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada 1 / Buzón de voz Teclado numérico * / Bloqueo

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Νέα χαρακτηριστικά του MP3 και ειδοποίηση λειτουργίας AEM ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SEL, στη συνέχεια, σύντομο πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy 409gsm

Doro PhoneEasy 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 20 Español. Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam. / Encender

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ F&U CA-2787SU Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Λειτουργίες Πλήκτρων: 1. Πλήκτρο Θέσης Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ROTOLAVIT. Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL. ES Instrucciones de manejo... 6. PT Manual de operação... 37. EL Οδηγίες χειρισµού...

ROTOLAVIT. Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL. ES Instrucciones de manejo... 6. PT Manual de operação... 37. EL Οδηγίες χειρισµού... ROTOLAVIT ES Instrucciones de manejo... 6 PT Manual de operação... 37 EL Οδηγίες χειρισµού... 68 Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL A Fig. 1 3+ 1 3 3500 9:30 SPIN START WASH STOP SALINE CHECK Fig.

Διαβάστε περισσότερα

SCANJET N6350. Guía de instalación inicial Guia de introdução Εγχειρίδιο χρήσης Podręcznik uruchamiania

SCANJET N6350. Guía de instalación inicial Guia de introdução Εγχειρίδιο χρήσης Podręcznik uruchamiania SCANJET N6350 Guía de instalación inicial Guia de introdução Εγχειρίδιο χρήσης Podręcznik uruchamiania HP Scanjet N6350 Guía de instalación inicial Español Copyright y licencia 2009 Copyright Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-72(1) Micro HI-FI Component System Οδηγίες λειτουργίας GR Инструкция по эксплуатации RU CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation ΠPOEI OΠOIHΣH Για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-31(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Consulte también: Consulte também: Ανατρέξτε επίσης και στο: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HP Designjet T1120 SD-MFP Guía de referencia rápida. HP Designjet T1120 SD-MFP Guia de referência rápida

HP Designjet T1120 SD-MFP Guía de referencia rápida. HP Designjet T1120 SD-MFP Guia de referência rápida ES HP Designjet T1120 SD-MFP Guía de referencia rápida PT HP Designjet T1120 SD-MFP Guia de referência rápida EL HP Designjet T1120 SD-MFP Οδηγός γρήγορης αναφοράς RU Многофункциональное устройство HP

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Orlando MP

Orlando MP Radio CD MP3 WMA Orlando MP46 7 646 480 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο πάτημα: Σίγαση (Mute) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ BLUES ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ BLUES ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ BLUES ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Γενικές σημειώσεις........................ 2 Οδηγίες χρήσης.................................... 2 Χαρακτήρες στο

Διαβάστε περισσότερα

Alicante MP Sevilla MP

Alicante MP Sevilla MP Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Στοιχεία χειρισμού 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο

Διαβάστε περισσότερα

1. POW/MOD: 2. CLK: MUTE: BAND: AMS: 1/PAU: 10. 2/INT: 11. 3/RPT:

1. POW/MOD: 2. CLK: MUTE:  BAND: AMS: 1/PAU: 10. 2/INT: 11. 3/RPT: OSIO ACO-4290U I. Βασικές Λειτουργίες: 1. POW/MOD: Πιέστε για να αλλάξετε λειτουργία αναπαραγωγής, όπως παρακάτω: Radio USB SD AUX(Αν εισάγετε USB ή κάρτα µνήµης.).πιέστε παρατεταµένα για να απενεργοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Εγχειρίδιο Οδηγιών Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το προϊόν µας. Ελπίζουµε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχή! Μην αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε εύφλεκτα

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8..

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. *9000309848* 9000309848 [es] Instrucciones de uso...3 [en] Instruction manual... 15 [pt] Instruções de serviço... 27 [el] Οδηγíες χρήσεω... 39

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-591-383-81(1) Micro HI-FI Component System Οδηγίες λειτουργίας GR Инструкция по эксплуатации RU CMT-GPZ7 CMT-GPZ6 2005 Sony Corporation ΠPOEI OΠOIHΣH Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα