ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων"

Transcript

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα

2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις στην πραγματικής πραγματική οικονομίας οικονομία λόγω της οικονομικής κρίσης Ενισχύσεις στις επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης Ευτυχία Μουαμελετζή ΔΝ, Δικηγόρος Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ Συντονίστρια της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων

3 Χρηματοπιστωτική κρίση Έκτακτα χρηματοδοτικά προβλήματα ΧΠΟ αποφυγή κινδύνων πιστωτική στενότητα Πραγματική οικονομία Ανάγκη για επείγουσα στήριξη Comm. Kroes: DG Comp part of the solution, not part of the problem προσωρινά διαφοροποιημένες κρατικές ενισχύσεις Ε. Μουαμελετζή 3

4 Χρονικό κρίσης Ιούλ ΗΠΑ : κρίση στα ενυπόθηκα δάνεια Κλονίζεται η διατραπεζική ρευστότητα Προβληματικές ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες Καλοκαίρι 2007 έγκριση ενισχύσεων Κατευθ. Γρ. Προβληματικών (γ) Σεπτ πτώχευση Lehman Brothers Συστημική κρίση σε όλο τον τραπεζικό τομέα (υγιείς και μη τράπεζες) Καλοκαίρι έγκριση ενισχύσεων Κατευθ. Γρ. Προβληματικών (γ) Τέλη Πιστωτική στενότητα Κρίση στην πραγματική οικονομία Ανάγκη για επείγοντα και δομικά μέτρα Οκτώβριος Φεβρουάριος 2009 Πρόσθετα μέτρα ενισχύσεων (β) για τράπεζες / επιχ. πραγματικής οικονομίας Ε. Μουαμελετζή 4

5 Αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων λόγω κρίσης ΧΠΟ Τράπεζες Ανακεφαλαιοποίηση ΧΠΟ Απομείωση περιουσιακών στοιχείων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προσωρινό Πλαίσιο (από έως ) ΕΕ C 83 της , σ. 1 ΕΕ C 261 της , σ. 2 ΕΕ C 303 της , σ Ε. Μουαμελετζή 5

6 Τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΜ Μέτρα Γενικής Οικονομικής Πολιτικής όχι κρατικές ενισχύσεις Υφιστάμενα μέτρα κρατικών ενισχύσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πρόσθετα μέτρα κρατικών ενισχύσεων - για όλες τις επιχειρήσεις ΚΜ - σε καταναλωτές για αγορά προϊόντων αδιακρίτως προέλευσης προϊόντος - γενικά κοινοτικά προγράμματα - De minimis - ΓΑΚ - Περιβάλλον - ΕΑΚ - Κρατικές εγγυήσεις - Επιχειρηματικά κεφάλαια - Περιφερειακές - Προβληματικές - Ενισχ. περιορισμένου ποσού - Κρατικές εγγυήσεις - Επιδότηση επιτοκίου - Πράσινα προϊόντα - Επιχειρηματικά κεφάλαια - Ασφάλιση εξαγωγ. πιστώσεων Ε. Μουαμελετζή 6

7 Πρόσθετα μέτρα ενισχύσεων Προσωρινού Πλαισίου - Μορφή Ενισχύσεις περιορισμένου ποσού Κρατικές εγγυήσεις Επιδότηση επιτοκίου Πράσινα προϊόντα Επιχειρηματικά κεφάλαια Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων Ε. Μουαμελετζή 7

8 Πρόσθετα μέτρα ενισχύσεων Προσωρινού Πλαισίου - Χαρακτηριστικά Προσωρινά (ισχύουν μέχρι ) - αυστηρά συνδεδεμένα με την κρίση Στόχοι: να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση (τραπεζικά δάνεια) να δοθούν κίνητρα στις εταιρίες για περιβαλλοντικές επενδύσεις Αποδέκτες : όλοι οι τομείς (οριζόντια προσέγγιση) / όλες οι επιχειρήσεις (ΜΜΕ και μεγάλες, υγιείς και μη): προβλήματα ρευστότητας ξαφνικό έλλειμμα κατάργηση πιστώσεων Σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την (όριο κρίσης για ΚΜ) Μόνο καθεστώτα [διοικητική ελάφρυνση Επιτροπής] ΚΜ - υποχρεώσεις αναφοράς στην Επιτροπή ΠΑΝΤΑ κοινοποιούνται Είναι ενισχύσεις, αλλά συμβιβάσιμες Ε. Μουαμελετζή 8

9 Συμβατότητα πρόσθετων μετρων Βάσει β ΣΕΕ (άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας ΚΜ σύνολο οικονομίας ΚΜ) Πρέπει να τηρούν τους όρους Προσωρινού Πλαισίου Ενισχύσεις απαραίτητες, κατάλληλες & αναλογικές Μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις 1) Ενίσχυση μετά => Προσωρινό Πλαίσιο 2) Λοιπές περιπτώσεις => Κατευθ. Γραμμές κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης Ε. Μουαμελετζή 9

10 Πρόσθετα μέτρα ενισχύσεων Προσωρινού Πλαισίου - Ταχεία διαδικασία ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στην Επιτροπή Στενή συνεργασία Επιτροπής ΚΜ άτυπες επαφές προ κοινοποίησης => πλήρης κοινοποίηση Ομάδα Οικονομικής Κρίσης = σημείο επαφής για μέτρα ενισχύσεων στην πραγματική οικονομία διοικητική ελάφρυνση Επιτροπής Απόφαση Επιτροπής απλοποίηση λήψης απόφασης άμεση έγκριση max. 2 μήνες από κοινοποίηση συχνά στην αγγλική γλώσσα ορισμένες αποφάσεις του Επιτρόπου εκτός κολλεγίου Επιτρόπων Ε. Μουαμελετζή 10

11 ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ DE MINIMIS / ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡ. ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ De minimis : Ενισχ. περιορισμένου ποσού : Προμήθεια δεν είναι ενίσχυση, όταν τιμή αγοράς Όχι κριτήρια συμβατότητας (ισχύουν εκείνα των οριζόντιων, περιφερειακών, τομεακών ενισχ.) Επιτόκιο αναφοράς: IBOR μονάδες Επιτόκιο αναφοράς: IBOR μονάδες Όριο ασφαλείας: 1,5 εκατ. / ΜΜΕ Ελάχιστη συμμετοχή ιδιώτη: 30% ενισχ. / 50% μη ενισχ. περιοχές Απόδειξη ανεπάρκειας ιδιωτικής Χαμηλότερες προμήθειες - έκπτωση: - έως 25% (ΜΜΕ) - έως 15% (μεγάλες) Κριτήρια συμβατότητας Χαμηλότερο επιτόκιο (άλλος τρόπος υπολογισμού) Χαμηλότερο επιτόκιο (άλλος τρόπος υπολογισμού): - έως 50% (ΜΜΕ) - έως 25% (μεγάλες) Όριο ασφαλείας: 2,5 εκατ. / ΜΜΕ Ελάχιστη συμμετοχή ιδιώτη: 30% παντού ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ασφαλιστικής αγοράς: 2 διεθνείς ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ε. Μουαμελετζή 11 ιδιωτικοί ασφαλιστές + 1 εθνικός ασφαλιστής Απλούστερη απόδειξη: 1 διεθνής ιδιωτικός ασφαλιστής + 1 εθνικός ασφαλιστής ή 4 εξαγωγείς ΚΜ

12 De minimis - Υφιστάμενο πλαίσιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1998/2006 Ανώτατο όριο εντός τριετίας ανά επιχείρηση οποιουδήποτε κλάδου για οδικές μεταφορές Δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1535/ για παραγωγή γεωργικών προϊόντων Ε. Μουαμελετζή 12

13 ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ: ενισχύσεις περιορισμένου ποσού Προϋποθέσεις συμβατότητας: Ανώτατο όριο ανά επιχείρηση οποιουδήποτε κλάδου ( ) Για πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων: Όχι για: αλιεία - εξαγωγικές ενισχύσεις - ενισχύσεις που ευνοούν εγχώρια προϊόντα έναντι εισαγομένων Σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την Χορηγείται μέχρι Δήλωση επιχείρησης για de minimis ή άλλη ενίσχυση περιορισμένου ποσού εντός έτους => συνολικό ποσό (από έως ) = / Ε. Μουαμελετζή 13

14 Κρατικές εγγυήσεις - Υφιστάμενο πλαίσιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ C 155 της ) Πότε η προμήθεια για μια κρατική εγγύηση δεν είναι κρατική ενίσχυση: η εγγύηση 80% του δανείου σύγκριση προμήθειας με αγοραία τιμή εξαρτάται από πιστοληπτική διαβάθμιση δανειολήπτη ειδικά για ΜΜΕ : ενιαία προμήθεια για ποσό 2,5 εκατ. / ΜΜΕ Διαφορά πραγματικής - κατάλληλης προμήθειας = ενίσχυση Δεν παρέχονται ειδικά κριτήρια συμβατότητας - ισχύουν εκείνα που προβλέπονται για οριζόντιες, περιφερειακές και τομεακές ενισχύσεις (ιδίως ένταση, χαρακτηριστικά δικαιούχων, στόχοι) Ε. Μουαμελετζή 14

15 Κρατικές εγγυήσεις - ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ Χαμηλότερες προμήθειες για εγγυήσεις μέχρι Ειδικές προϋποθέσεις συμβατότητας: Δάνεια για : επενδύσεις / κεφάλαια κίνησης Για ΜΜΕ : έκπτωση μέχρι 25% επί ετήσιας προμήθειας Για μεγάλες : έκπτωση μέχρι 15% επί ετήσιας προμήθειας Η έκπτωση ισχύει για 2 έτη από τη χορήγηση της εγγύησης Η εγγύηση 90% του δανείου υπόλοιπο ρίσκο ο ιδιώτης πιστωτής Τίθεται όριο στο ύψος του δανείου: δάνειο ετήσιο μισθολ. κόστος δικαιούχου / επενδυτικά δάνεια βάσει ετήσιου μ.ό. εργατικού κόστους ΕΕ 27 Σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την Ε. Μουαμελετζή 15

16 Επιδότηση επιτοκίου - Υφιστάμενο πλαίσιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ C 14 της ) Επιτόκιο αναφοράς δεν είναι ενίσχυση, εφόσον: εφαρμόζεται μέθοδος υπολογισμού Επιτροπής = ετήσιο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (IBOR) μονάδες, ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση δανειολήπτη τηρούνται οι όροι της Ανακοίνωσης Ε. Μουαμελετζή 16

17 Επιδότηση επιτοκίου - ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ Χαμηλότερα επιτόκια δανείων από τα επιτόκια αναφοράς Για δημόσια & ιδιωτικά δάνεια οποιασδήποτε διάρκειας Νέος τρόπος υπολογισμού επιτοκίου => χαμηλότερο επιτόκιο από την Ανακοίνωση 2008 Διαφορά χαμηλότερου επιτοκίου επιτοκίου αναφοράς = κρατική ενίσχυση προσωρινά συμβιβάσιμη Προϋποθέσεις συμβατότητας: Συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι Καταβολές επιτοκίων μέχρι Σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την Ε. Μουαμελετζή 17

18 Παραγωγή πράσινων προϊόντων - Υφιστάμενο πλαίσιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ C 14 της ) Στα χαμηλότοκα δάνεια για το περιβάλλον, ισχύει το επιτόκιο αναφοράς που καθορίζει η Επιτροπή = ετήσιο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού (IBOR) μονάδες, ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση δανειολήπτη => δεν είναι ενίσχυση Ε. Μουαμελετζή 18

19 Πράσινα προϊόντα - ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ Νέος τρόπος υπολογισμού επιτοκίου μειωμένο επιτόκιο επενδυτικών δανείων Διαφορά χαμηλότερου επιτοκίου επιτοκίου αναφοράς για επενδυτικά δάνεια προς παραγωγή πράσινων προϊόντων = ενίσχυση προσωρινά συμβιβάσιμη Προϋποθέσεις συμβατότητας: Δάνεια από κράτος ή δημόσια/ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέχρι Μόνο για εσπευσμένη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα ή για εφαρμογή πιο νεωτεριστικών προτύπων προϊόντων Το δάνειο καλύπτει το κόστος επενδύσεων σε υλικά και άϋλα στοιχεία ενεργητικού Η επένδυση να αρχίσει πριν από Ενίσχυση αναγκαία για εκκίνηση νέου έργου ή συνέχιση υφιστάμενου λόγω κρίσης Επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη από τη χορήγηση του δανείου Μείωση επιτοκίου: μέχρι 25% για μεγάλες / μέχρι 50% για ΜΜΕ Η ενίσχυση να μη μεταβιβασθεί άμεσα ή έμμεσα σε χρηματοπιστωτικούς φορείς Σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την Ε. Μουαμελετζή 19

20 Επιχειρηματικά κεφάλαια σε MME - Υφιστάμενο πλαίσιο α) ταχεία αξιολόγηση Ενισχύσεις 1,5 εκατ. / ΜΜΕ ετησίως (ανεπάρκεια αγοράς τεκμαίρεται) Ελάχιστη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή στο επιχ. κεφάλαιο: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΕΕ C 194 της ) Ενισχύσεις για χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ = επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν ανεπάρκεια της αγοράς (πρέπει να τεκμηριώνεται) κριτήρια για αξιολόγηση συμβατότητας ενισχύσεων: όριο ασφαλείας για ενισχύσεις: επηρεάζει τεκμηρίωση ανεπάρκειας αγοράς όριο ελάχιστης συμμετοχής ιδιώτη επενδυτή - ώστε η ενίσχυση να είναι η ελάχιστη αναγκαία 30% για ενισχυόμενες περιοχές 50% για μη ενισχυόμενες περιοχές β) λεπτομερέστερη αξιολόγηση Ενισχύσεις > 1,5 εκατ. / ΜΜΕ ετησίως (πρέπει να τεκμηριωθεί ανεπάρκεια αγοράς) Ελάχιστη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή: < 30% για ενισχυόμενες περιοχές < 50% για μη ενισχυόμενες περιοχές = συμβιβάσιμη, εφόσον αποδειχθεί η δυσκολία ανεύρεσης ιδιωτών επενδυτών Ε. Μουαμελετζή 20

21 Επιχειρηματικά κεφάλαια - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ προσωρινή αναπροσαρμογή ορίων Κατευθ. Γραμμών επειδή η περιορισμένη ρευστότητα διεύρυνε το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων για ΜΜΕ (αναντιστοιχία προσφοράς & ζήτησης) Όρια προσαρμόζονται προσωρινά μέχρι Αυξάνεται το όριο ασφαλείας για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων: 2,5 εκατ. / ΜΜΕ ετησίως = συμβιβάσιμη ενίσχυση ανεπάρκεια αγοράς τεκμαίρεται Ελάχιστη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή: 30% για όλες τις περιοχές (ενισχυόμενες και μη) Δεν ισχύει για επιχειρηματικά κεφάλαια βάσει ΓΑΚ Λοιποί όροι Κατευθυντηρίων Γραμμών 2006 εφαρμόζονται ΚΜ μπορούν να προσαρμόσουν εγκριθέντα καθεστώτα Ε. Μουαμελετζή 21

22 Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων - Υφιστάμενο πλαίσιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ C 281 της ) Κανόνας: όχι κρατική ενίσχυση σε κρατικές επιχειρήσεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εμπορεύσιμους κινδύνους (επαρκής η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά για την κάλυψή τους) Εξαίρεση: Σε ορισμένα ΚΜ ανεπάρκεια ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς => εμπορεύσιμοι κίνδυνοι μετατρέπονται προσωρινά σε μη εμπορεύσιμους => επιτρέπεται η κρατική ενίσχυση σε κρατικές επιχειρήσεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για μη εμπορεύσιμους κινδύνους (ρήτρα διαφυγής) = ενίσχυση κοινοποιείται στην Επιτροπή, για να ελέγξει συμβιβάσιμο ΚΜ τεκμηριώνει ανεπάρκεια ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς: στοιχεία από 2 μεγάλους έγκυρους διεθνείς ιδιωτικούς ασφαλιστές εξαγωγικών πιστώσεων + 1 εθνικό ασφαλιστή Ε. Μουαμελετζή 22

23 Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ απλούστερη απόδειξη ανεπάρκειας ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς προσωρινά μέχρι αδυναμία κάλυψης κινδύνων από ιδιωτική ασφαλιστική αγορά αποδεικνύεται με στοιχεία από: - 1 μεγάλο έγκυρο διεθνή ιδιωτικό ασφαλιστή εξαγωγικών πιστώσεων + 1 εθνικό ασφαλιστή ή - 4 καθιερωμένους εξαγωγείς ΚΜ που αποδεικνύουν άρνηση ασφαλιστών για κάλυψη Ε. Μουαμελετζή 23

24 Σώρευση όλες οι ενισχύσεις Πρ. Πλ. + de minimis Ειδικός Κανόνας προσωρινές ενισχύσεις Προσωρινού Πλαισίου δεν σωρεύονται με de minimis για ίδιες επιλέξιμες δαπάνες Ε. Μουαμελετζή 24

25 Σώρευση ενισχ. περιορισμένου ποσού & de minimis (γεωργία) ( ) ενισχύσεις περιορισμένου ποσού de minimis προ Πρ.Πλ. ( ) Ε. Μουαμελετζή 25

26 Σώρευση λοιπές ενισχύσεις Πρ. Πλ. & de minimis ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ εγγυήσεις επιδοτούμενο επιτόκιο πράσινα προϊόντα επιχειρηματικά κεφάλαια ( ) υπόλοιπο ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ εγγυήσεις επιδοτούμενο επιτόκιο πράσινα προϊόντα επιχειρηματικά κεφάλαια de minimis μετά για ίδιο σκοπό: αφαιρείται από το συνολικό αρχικό ποσό Ε. Μουαμελετζή 26

27 Σώρευση όλες οι ενισχύσεις Πρ. Πλ. & άλλες ενισχύσεις μέγιστες εντάσεις Κατευθ. Γραμμών ή ΓΑΚ υπόλοιπο ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ενισχύσεις περιορισμένου ποσού εγγυήσεις επιδοτούμενο επιτόκιο πράσινα προϊόντα επιχειρηματικά κεφάλαια άλλες συμβιβάσιμες ενισχύσεις ή κοινοτικές χρηματοδοτήσεις Ε. Μουαμελετζή 27

28 Υποχρεώσεις αναφοράς ΚΜ προς Επιτροπή έως κατάλογο καθεστώτων ΚΜ βάσει Προσωρινού Πλαισίου έως ετήσια έκθεση για μέτρα ΚΜ βάσει Προσωρινού Πλαισίου αρχεία ΚΜ για 10 έτη (ιδίως ότι οι δικαιούχοι δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις) Ε. Μουαμελετζή 28

29 Καθεστώτα ΚΜ βάσει Προσωρινού Πλαισίου Μέχρι μέτρα/καθεστώτα ΚΜ (3 ελληνικά): 22 για ενισχύσεις περιορισμένου ποσού 5 για ενισχύσεις περιορισμένου ποσού στη γεωργία 18 για κρατικές εγγυήσεις 8 για επιδότηση επιτοκίου δανείων 5 για επιχειρηματικά κεφάλαια 5 για πράσινα προϊόντα 11 για ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων Ε. Μουαμελετζή 29

30 Eλληνικό καθεστώς εγγυήσεων (N 308/2009) ΥΑ 2/49086/0025/ ΥΑ 2/54979/0025/ Εγκρίθηκε μέσα σε 13 μέρες από κοινοποίηση ( ) Εγγυήσεις για δάνεια για κεφάλαια κίνησης & για επενδύσεις που χορηγούνται έως / έως 70% του δανείου Για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε όλη την Ελλάδα πλην προβληματικών (ευρύς ορισμός) Έκπτωση στην προμήθεια ασφαλείας που καταβάλλεται για τις νέες εγγυήσεις: έως 25% για ΜΜΕ έως 15% για μεγάλες Μέγιστο ύψος δανείου ετήσιο μισθολογικό κόστος για 2008 Τηρούνται κανόνες σώρευσης & κοινοποίησης στοιχείων Ε. Μουαμελετζή 30

31 Eλληνικό καθεστώς ενισχύσεων περιορισμένου ποσού (N 304/2009) ΥΑ 40844/ΕΥΣ6681/ ΥΑ 48908/ΕΥΣ 8007/ Εγκρίθηκε σε λιγότερο από 2 μήνες ( ) Άμεσες επιχορηγήσεις ( ) έως Για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών, σε όλη την Ελλάδα πλην προβληματικών (ευρύς ορισμός), παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας Ενίσχυση ανά επιχείρηση ( ) < Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς ενίσχυσης Τηρούνται κανόνες σώρευσης & κοινοποίησης στοιχείων Ε. Μουαμελετζή 31

32 Eλληνικό καθεστώς επιδοτούμενου επιτοκίου (N 309/2009) Εγκρίθηκε μέσα σε 13 μέρες από κοινοποίηση ( ) Για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων σε όλη την Ελλάδα, πλην προβληματικών Μειωμένα επιτόκια δανείων Συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι Καταβολές επιτοκίων μέχρι Τηρούνται κανόνες σώρευσης & κοινοποίησης στοιχείων Δεν ενεργοποιήθηκε λόγω μεγάλου δημοσιονομικού κόστους Ε. Μουαμελετζή 32

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας «ΔΕΣΜΗ» Προγραμμάτων 2015-2020 για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: 1. Εισαγωγή και Προσέγγιση Το Κεφάλαιο περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα