ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσμευση δυναμικότητας βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. διατάξεις του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α 309), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45). 5. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (εφεξής «Οδηγία») και του Κανονισμού αριθ. 715/ Το υπ αριθμ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία ICGB AD με τίτλο «Exemption application of ICGB AD under Article 36 of Directive 2009/73/EC and relevant implementing provisions in the Bulgarian and Greek legislation» στο οποίο περιλαμβάνεται Αίτηση Εξαίρεσης κατά το άρθρο 36 της Οδηγίας με αποδέκτες τη ΡΑΕ και την Βουλγαρική Ρυθμιστική Αρχή (State Energy and Water Regulatory Commission), εφεξής «SEWRC»

2 8. Την σύσταση των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο με τίτλο «ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS)» σχετικά με τη διεξαγωγή Ανοιχτής Διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας σε νέες υποδομές η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του Την σύσταση του ACER προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) με τίτλο «ACER guidance to ENTSOG on the development of amendment proposals to the Network Code on Capacity Allocation Mechanisms on the matter of incremental and new capacity» αναφορικά με τη συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού 984/2013 ώστε να περιλαμβάνει θέματα κατανομής δυναμικότητας σε νέες υποδομές. 10. Την από 28 Φεβρουαρίου 2013 υπ αριθμ. 112/2013 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος Ι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 11. Την από 4 Μαρτίου 2013 υπ αριθμ. 185 Απόφαση της Βουλγαρικής Ρυθμιστικής Αρχής (SEWRC) με την οποία εγκρίθηκαν οι ως άνω υπό στοιχείο (10) κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας επί του αγωγού IGB. 12. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία ICGB AD με τίτλο «Submission of draft expression of interest notice and relevant attachments, pursuant to Article 3.1 of "Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB Interconnector according to paragraph 6 of Article 36 of Directive 200/73/EC. Phase I: Invitation of Interested Parties to express their interest in reserving capacity"». 13. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ O-54665/ έγγραφο της ΡΑΕ με το οποίο ζητήθηκε από την εταιρεία ICGB AD να προβεί σε συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του ως άνω, υπό στοιχείο (12), σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται κατά την υπ. αριθ. 112/2013 Απόφαση της ΡΑΕ. 14. Το από έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε εκ νέου το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB στη ΡΑΕ και στην SEWRC (ΡΑΕ Ι / ). 15. Την από 17 Απριλίου 2013 υπ αριθ. 177/2013 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73». 16. Την από 8 Μαΐου 2013 υπ αριθ. 188 Απόφαση της Βουλγαρικής Ρυθμιστικής Αρχής (SEWRC) με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω υπό στοιχείο (14) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB. 17. Την υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ / Έκθεση της εταιρείας ICGB AD προς τις Ρυθμιστικές Αρχές με τίτλο «Results of expressions of Interest Phase in the Market Test for the gas Interconnector Greece - Bulgaria (IGB), conducted in accordance with "Guidelines for the management and allocation of capacity on the IGB Interconnector according to paragraph 6 of article 36 Of Directive 2009/73/Ec. Phase 1 Invitation of Interested Parties to Express their interest in reserving capacity», στην οποία γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 18. Το υπ. αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε προς την ελληνική και τη Βουλγαρική ρυθμιστική αρχή ερώτημα σχετικά με την πρόοδο ως προς τον σχεδιασμό της δεύτερης φάσης της διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας στο αγωγό IGB

3 19. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία υπέβαλε προς την Ελληνική και τη Βουλγαρική ρυθμιστική αρχή πρόταση σχετικά με τη διαμόρφωση των Κατευθυντήριων Γραμμών για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας (Market Test) δέσμευσης δυναμικότητας στον αγωγό IGB καθώς και πρόταση για τη διαμόρφωση της σχετικής Πρόσκλησης, της Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας και των σχετικών εγγυητικών επιστολών. 20. Το υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με το οποίο η εταιρεία συμπλήρωσε το κείμενο εργασίας των Κατευθυντήριων Γραμμών για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας (Market Test) δέσμευσης δυναμικότητας στον αγωγό IGB. 21. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ICGB AD με τίτλο «SUBMISSION OF COMPLETE SET OF DRAFT DOCUMENTATION FOR THE CONDUCT OF IGB PROJECT MARKET TEST BIDDING PHASE» με το οποίο υπέβαλλε στη ΡΑΕ (όπως και στη Ρυθμιστική Αρχή της Βουλγαρίας) σχέδια εργασίας των κειμένων που αφορούν στη διεξαγωγή της δεσμευτικής φάσης του Market Test. 22. Τις από 2 Μαΐου 2014 υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-58322, Ο-58323, Ο-58324, Ο-58326, Ο ανακοινώσεις (μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας) της ΡΑΕ για λογαριασμό και της SEWRC προς τους συμμετέχοντες κατά την πρώτη φάση του Market Test κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για δέσμευση δυναμικότητας επί του αγωγού IGB, δια των οποίων ανακοινώσεων κλήθηκαν οι ανωτέρω να συμμετάσχουν σε διαβούλευση επί σχεδίου κειμένου με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι («ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ») ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές Δεσμευτικού Σταδίου»). 23. Τα υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / , Ι / και Ι / έγγραφα με τα οποία οι συμμετέχουσες υπέβαλαν τα σχόλιά τους ως προς τις υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραμμές Δεσμευτικού Σταδίου. 24. Την από 22 Μαΐου 2014 υπ αριθμ. 279/2014 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι («ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ») ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ IGB ΑΓΩΓΟΥ». 25. Την από 23 Μαΐου 2014 υπ αριθμ. Ρ-209 Απόφαση της Βουλγαρικής Ρυθμιστικής Αρχής (SEWRC) με την οποία εγκρίθηκαν οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο της εταιρείας ICGB AD σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 26. Τα υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφα της εταιρείας ICGB AD, με τα οποία υπέβαλε στη ΡΑΕ το σύνολο των κειμένων που αφορούν στη διεξαγωγή της δεσμευτικής φάσης του Market Test και περιλαμβάνουν εκτός από το κείμενο της Πρόσκλησης προς υποβολή δεσμευτικών προσφορών και την φόρμα δεσμευτικής προσφοράς προς συμπλήρωση. 27. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

4 Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, με το υπ. αριθμ (7) σχετικό, η εταιρεία ICGB AD υπέβαλε στις Ρυθμιστικές Αρχές της Βουλγαρίας (SEWRC) και Ελλάδας (ΡΑΕ) Αίτηση για την εξαίρεση προτεινόμενης νέας υποδομής φυσικού αερίου από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (άρθρα 9, 32, 33, 34 και άρθρο 41 παράγραφοι 6,8 και 10). Σύμφωνα με την Αίτηση Εξαίρεσης, η προτεινόμενη υποδομή (αγωγός IGB) αφορά σε νέο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου με κύρια κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία και δυναμικότητα από 3-5 bcm/y. Η σύνδεση του αγωγού με το ΕΣΦΑ προβλέπεται στην περιοχή της Κομοτηνής (εφεξής «Σημείο Εισόδου IGB») και η σύνδεση με το Βουλγαρικό σύστημα μεταφοράς στην περιοχή της Stara Zagora στη Βουλγαρία (εφεξής «Σημείο Εξόδου IGB»). Eπειδή, η Αίτηση Εξαίρεσης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Ν. 4001/2011. Ειδικότερα προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση πρόσβασης σε ΑΣΦΑ με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας. Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας, πριν από τη χορήγηση εξαίρεσης, η ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση και τη κατανομή δυναμικού. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει να απαιτείται να καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδομής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μίσθωση δυναμικού (εφεξής «Market Test»). Όλοι οι δυνητικοί χρήστες καλούνται προτού γίνει η κατανομή του δυναμικού στην υποδομή ακόμη και για ιδία χρήση. Κατά την αξιολόγηση της Αίτησης Εξαίρεσης κατά τα κριτήρια της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και ε) του άρθρου 6 της Οδηγίας η ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας κατανομής δυναμικού. Επειδή, σύμφωνα με τη συνήθη βέλτιστη πρακτική κατά τα ως άνω στοιχεία (8) και (9) προβλέπεται η διεξαγωγή του Market Test προκειμένου για την στάθμιση τυχόν επενδυτικού ενδιαφέροντος σε δύο στάδια: (α) Μέρος Ι : Στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών (β) Μέρος ΙΙ: Στάδιο δέσμευσης δυναμικότητας Επειδή, κατά τα ανωτέρω, οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν αρχικά για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικών με την Διαχείριση και Κατανομή Δυναμικότητας στον προτεινόμενο αγωγό κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας και οι οποίες αφορούν στο Στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών (Μέρος Ι). Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης») εγκρίθηκαν με τις ως άνω υπό στοιχεία (10) και (11) αποφάσεις της ΡΑΕ και της SEWRC. Επειδή, περαιτέρω οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας ενέκριναν, με τις ως άνω υπό στοιχεία (15) και (16) αποφάσεις τους, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που συνέταξε η εταιρεία ICGB A.D για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB. Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω υπό στοιχείο (17) σχετικό, κατά το στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών, το οποίο έλαβε χώρα από τις 13 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου 2013, συμμετείχε σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων, πλέον των μετόχων της εταιρείας ICGB AD, όπως αυτοί προκύπτουν από την ως άνω υπό στοιχείο (7) Αίτηση Εξαίρεσης της εταιρείας. Ειδικότερα τα αιτήματα τα οποία υπεβλήθησαν για τη - 4 -

5 δέσμευση (α) αδιάλειπτης δυναμικότητας κατά την κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία (β) αδιάλειπτης δυναμικότητας κατά την κατεύθυνση της ροής από Βουλγαρία προς Ελλάδα (φυσική ροή) και (γ) διακοπτόμενης δυναμικότητας κατά την κατεύθυνση της ροής από Ελλάδα προς Βουλγαρία (εμπορική ροή) αφορούσαν σε συνολική μέγιστη δυναμικότητα έως bncm/y, 3,78 bncm/y και 1.1 bncm/y αντιστοίχως. Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης, άρθρο 3, παράγραφος 3.5, εάν από την συμμετοχή στην πρώτη μη δεσμευτική φάση του Market Test καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δέσμευση δυναμικότητας και από άλλους συμμετέχοντες πλέον των μετόχων της εταιρείας ICGB A.D., τότε οι Ρυθμιστικές Αρχές οφείλουν να καλέσουν την εταιρεία ICGB να προβεί στην εκτέλεση της δεύτερη φάσης του Market Test πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί της υπό στοιχείο (7) Αίτησης Εξαίρεσης της εταιρείας ICGB A.D.. Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης, άρθρο 3, παράγραφος 3.7, προβλέπεται η εκ νέου έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ειδικών για το στάδιο υποβολής δεσμευτικών προσφορών μετά από σχετική πρόταση της αιτούσας εταιρείας. Επειδή, η εταιρεία ICGB A.D. με τα ως άνω υπό στοιχεία (18), (19) και (20) σχετικά, υπέβαλε την πρότασή της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατανομή δυναμικότητας κατά το δεύτερο στάδιο του Market Test (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές μη Δεσμευτικής Φάσης») και στη συνέχεια οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας διαβουλεύθηκαν περαιτέρω με την εταιρεία ICGB A.D για την διαμόρφωση του κειμένου των Κατευθυντήριων Γραμμών μη Δεσμευτικής Φάσης κατά τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2013 Μάιος Επειδή, οι Κατευθυντήριες Γραμμές Δεσμευτικής Φάσης με το ως άνω υπό στοιχείο (21) τέθηκαν σε διαβούλευση από τις Ρυθμιστικές Αρχές ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία είχα συμμετάσχει στο πρώτο στάδιο του Market Test να υποβάλλουν τα σχόλιά τους. Κατόπιν τούτου υπεβλήθησαν τα υπό στοιχείο (22) σχόλια από τις συμμετέχουσες τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες και εγκρίθηκαν δια της υπ αριθμ. 279/2014 Απόφασης της ΡΑΕ και δια της υπ αριθμ. 209 Απόφασης της SEWRC (ως άνω στοιχεία 24 και 25). Επειδή, όπως προβλέπεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές Δέσμευσης (Άρθρο 3.4), οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας εγκρίνουν το περιεχόμενο της Πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών αιτημάτων για τη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Market Test (εφεξής «Κείμενο Πρόσκλησης Δέσμευσης»). Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν για την εξέταση του κειμένου Πρόσκλησης Δέσμευσης και κατά τη διαδικασία αυτή διατυπώθηκαν κοινές θέσεις διαπιστώθηκε η συμβατότητα και πληρότητα του κειμένου Πρόσκλησης Δέσμευσης σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές Δέσμευσης. Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν για την εξέταση του κειμένου της Πρόσκλησης δέσμευσης συμπεριλαμβανομένων και των συνοδευτικών αυτής κειμένων, κατά την παράγραφο 4.2 των Κατευθυντήριων Γραμμών Δέσμευσης και τα οποία συνιστούν (α) τη Φόρμα Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς (Shipper Binding Offer Form), (β) τη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (Advanced Reservation Capacity Agreement), (γ) σχέδια Εγγυητικών Επιστολών στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Bid Bond) παρεχομένων εναλλακτικά από τον ίδιο το συμμετέχοντα είτε από μητρική του εταιρεία ή ανήκουσα στον ίδιο Όμιλο και η οποία τυγχάνει υψηλότερου χρηματοπιστωτικού επιπέδου (status) (δ) σχέδια Εγγυητικών Επιστολών στο πλαίσιο της Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (ARCA - 5 -

6 Bond) και παρεχομένων και πάλι εναλλακτικά από τον ίδιο το συμμετέχοντα είτε από μητρική του εταιρεία ή ανήκουσα στον ίδιο Όμιλο. Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει Θετικά για την έγκριση της Πρόσκλησης της εταιρείας ICG AD δια της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για τη μακροχρόνια δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB βάσει των προϋποθέσεων και όρων που προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές Δέσμευσης ως ακολούθως. «- 6 -

7 IGB PIPELINE MARKET TEST BIDDING PHASE NOTICE In accordance with the "Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB INTERCONNECTOR according to paragraph 6 of Article 36 of Directive 2009/73/EC" - 7 -

8 CONTENT Introduction Part 1: Participation in the Bidding Phase 1. Procedure and deadlines to submit the Binding Offers 2. Ranking of Binding Offers 3. Bid Security and ARCA Security 4. Criteria and notification procedure for exclusion from the Bidding Phase and the appeals process Part 2: Figures and Tariff Calculation 5. The ROIC 6. The Inflation Index 7. Non-binding estimate of the investment and operating costs 8. Indicative Net Tariff and tariff structure 9. Non-binding estimates for Commercial Operation Date and Upgrade COD Part 3: Market Test Process and Schedule Part 4: Information on IGB Pipeline 10. IGB Pipeline development status 11. Information on the connections with the Greek an Bulgarian natural gas systems and with pipelines of other third parties Part 5: Declaration of ICGB Annexes: I. Pro-forma of the Bid Bond II. Pro-forma of the Bid PCG (alternative to Bid Bond) III. Pro-forma of the ARCA IV. Pro-forma of the ARCA Bond V. Pro-forma of the ARCA PCG (alternative to ARCA Bond) VI. Shipper Binding Offer Form - 8 -

9 Introduction Following the approval by the Authorities (RAE Decision 279/ , SEWRC Decision 209/ ) of the Bidding Phase Guidelines (hereinafter, BPG), ICGB AD invites the Bidding Phase Participants to submit Binding Offers to reserve capacity in the IGB Pipeline. All the information contained in this document is subject to the Confidentiality Agreement executed by the Bidding Phase Participants as per Article 3.5 of the BPG. This Bidding Phase Notice (hereinafter, BPN) is submitted by on a personal basis to each of the Bidding Phase Participants. Capitalized words used herein but not defined shall have the same meaning given to them in the EoI Guidelines or the BPG. Part 1: Participation in the Bidding Phase 1 Procedure and deadlines to submit the Binding Offers 1.1 General Bidding Phase Participants are requested to submit their Binding Offers in a sealed envelope by h19.00 Bulgarian time of the September the 8 TH 2014 (the Binding Offer Deadline). The Binding Offers shall include the form attached as Annex VI duly completed and signed and either a Bid Bond in the form attached as Annex I or a Bid PCG in the form attached as Annex II. In the case that a Binding Offer is submitted based on the provisions of article 2.4, of the BPG, the party submitting the Binding Offer shall provide: written information on the nature of its relationship with the relevant EoI Participant and the circumstances, under which it is willing to participate in the Bidding Phase further to the expression of interest of the EoI Participant; a written declaration signed by authorized representatives of the relevant EoI Participant and the party submitting the Binding Offer, confirming agreement that the party submitting the Binding Offer shall act as Bidding Phase participant and shall be bound by all terms and conditions of the Market Test. If the Binding Offer is signed on behalf of a Bidding Phase Participant by a person other than the person that signed the EoI Form, the appropriate documentation proving the capacity of that person as a duly authorized representative of the Bidding Phase Participant shall be attached to the Binding Offer. Binding Offers shall be submitted to ICGB AD via courier to the following address: ICGB AD Veslets Street, No.16 Sofia 1000 Bulgaria with copies sent to SEWRC and RAE to the following addresses: - 9 -

10 SEWRC 8-10 Dondukov Blvd Sofia 1000 Bulgaria RAE 132 Pireos Str Athens Greece An indication CONFIDENTIAL; SUBMISSION FOR THE IGB BIDDING PHASE should be written on the envelopes submitted to the Authorities. 1.2 Requests for clarification Requests for clarifications regarding participation in the Bidding Phase may be submitted to the following address up to July 15 th ICGB AD will provide an answer to every request for clarification to all Bidding Phase Participants by within by July 25 TH All the answers will be submitted to every Bidding Phase Participant. All correspondence regarding clarifications shall be copied to SEWRC and RAE at the following addresses: The and the copies of the offers submitted to the Authorities should have the title CONFIDENTIAL; SUBMISSION FOR THE IGB BIDDING PHASE 2 Ranking Procedure and Preliminary Allocation 2.1 Opening and Validity Check ICGB AD shall open the Binding Offers and notify the Bidding Phase Participants, with copy to the Authorities, about the validity and completeness of their Binding Offer by September the 18 th 2014 in accordance to Articles 3.8 and 3.9 of the BPG. Bidding Phase Participants may object the notification above in accordance with Article 4.2 of BPN. 2.2 Ranking Procedure and Criteria Each product on offer, as per Article 5.1 of the BPG, will have its own ranking in accordance to Article 7.1 of the BPG, based on the relevant offers contained in all the valid and complete Binding Offers received. ICGB will finalize the Preliminary Allocation in accordance to provisions of Articles 7.2 to 7.4 of the BPG. For the sake of clarity, the criteria for ranking Binding Offers for each product shall be the present value of the Gross Tariff offered]

11 ICGB will finalize the Preliminary Allocation in accordance to provisions of Articles 7.2 to 7.4 of the BPG. [ ] 2.3 Allocation Procedure and ARCA execution for each Product Following the completion of the rankings according to the methodology above, ICGB AD will submit the Preliminary Allocation to the Authorities according to Article 3.10 of the BPG. Based on the results of the Preliminary Allocation and the opinion by the Authorities as foreseen in 3.11 of the BPG, ICGB AD will finalise the Final Allocation resulting from this Market Test and submit to the Allocated Participants a Final Allocation Notice and an invitation to sign the ARCA. 3 Bid Security and ARCA Security 3.1 Bid Security [ ] Any Bid Security which has not been subject of enforcement will be returned according to Article 3.13 of the BPG. 3.2 ARCA Security 3.3 Bid PCG and ARCA PCG 4 Criteria and notification procedure for exclusion from the Bidding Phase and appeal process 4.1 Criteria and notification procedure for exclusion A Bidding Phase Participant may be excluded from the Bidding Phase at the sole discretion of ICGB AD. A Bidding Phase Participant shall be excluded with immediate effect upon receipt of written notice of this from ICGB AD, justifying the exclusion reasons. ICGB AD will only exclude a Bidding Phase Participant in the following circumstances: 1) If the Bidding Phase Participant fails to provide by the Binding Offer Deadline a valid and complete Binding Offer. For the avoidance of doubt, a Binding Offer without a valid and enforceable Bid Security for the required amount will not be considered valid; 2) Following the submission of the Final Allocation Notice, if the Bidding Phase Participant fails to sign the ARCA and provide a valid and enforceable ARCA Security by the deadline set out in Article 3.12 of the BPG; 3) Following the submission of the Final Allocation Notice and the execution of all relevant ARCAs, if the Bidding Phase Participant is not allocated with IGB Capacity; 4) If ICGB AD decides to terminate the Market Test according to Article 12 of the EoI Phase Notice; or 5) If the relevant Bidding Phase Participant fails to procure replacement ARCA Security when required in accordance with Article 3 of this BPN

12 4.2 ICGB AD will inform the Authorities immediately upon any exclusion of a Bidding Phase Participant as a result of the conditions above. Any exclusion will be duly justified. Procedure to appeal exclusion from the Bidding Phase The appeals procedure set out below shall only be available to a Bidding Phase Participant that disputes: - the terms of the confirmation provided by ICGB AD pursuant to Article 3.8(a) or 3.8(b) of the BPG; or - a notice issued pursuant to Article 4.1.1) and 4.1.2) of the BPN and Article 3.8(c) of the BPG stating that the Bidding Phase Participant has been excluded from the Bidding Phase for failing to provide a valid and complete Binding Offer by the Binding Offer Deadline. A Bidding Phase Participant wishing to appeal must submit by courier or registered mail (copied by ) details of their appeal to ICGB AD (an Appeal Notice), with a copy to the Authorities, within 10 Days of receipt of the notice issued by ICGB AD pursuant to Article 3.8 of the BPG. The Appeal Notice shall include: - details of the matter subject to appeal, and the Bidding Phase Participant's proposal for how that matter should be amended; - where, following exclusion from the Bidding Phase for submission of an invalid Binding Offer, a Bidding Phase Participant wishes to have its participation in the Bidding Phase reinstated, details of how the matters rendering the Binding Offer invalid have been addressed; and - such reasonable supporting evidence as the Bidding Phase Participant may wish to submit to support its Appeal Notice. Following receipt of an Appeal Notice, representatives of ICGB AD (consisting of personnel different from those in charge of the evaluation of the Binding Offers) and the Authorities shall meet to consider the terms of the appeal. ICGB AD and the Authorities may request such further information from the Bidding Phase Participant as is considered reasonably necessary in order to consider the terms of the appeal. Within 10 Days of receipt of an Appeal Notice, ICGB AD shall deliver to the relevant Bidding Phase Participant, with a copy to the Authorities, notice of the determination of the appeal (a Determination Notice) which shall include confirmation of: - whether the appeal has been successful or not, together with the revised terms of the notice issued pursuant to Article 3.8 of the BPG; and - where a Bidding Phase Participant has requested to have its participation in the Bidding Phase reinstated, whether or not that Bidding Phase Participant's participation has been reinstated. The determination of the appeal set out in the Determination Notice shall be final. Part 2: Figures and Tariff Calculation 5 The ROIC

13 6 Inflation Index 7 Non-binding estimate of the investment and operating costs 7.1 Capital expenditures 7.2 Operating expenditure 7.3 Losses and Fuel Gas 8 Indicative Net Tariff and tariff structure 8.1 Indicative Tariff for allocation purposes [ ] 9 The non-binding estimates for Commercial Operation Date and Upgrade COD [ ]

14 Part 3: Market Test Process and Schedule ICGB AD in accordance to the Expression of Interest Phase and Bidding Phase Guidelines is conducting the IGB Market Test procedure. Milestones and relevant indicative schedule of the Bidding Phase are shown here forth. BPN ISSUE 3.5 OF BPG 08/07/2014 REQUESTS OF CLARIFICATION 1.2 OF BPN 15/07/2014 ANSWERS TO REQUESTS OF CLARIFICATION 1.2 OF BPN 25/07/2014 BINDING OFFER DEADLINE 3.6/3.7 OF BPG 08/09/2014 VALIDITY NOTICE TO AUTHORITIES AND BIDDERS APPEAL NOTICE (IF ANY) 3.8 OF BPG 18/09/ OF BPG AND 4.2 OF BPN LATEST 29/09/2014 DETERMINATION NOTICE (IF ANY) 4.2 OF BPN 09/10/2014 PRELIMINARY ALLOCATION TO AUTHORITIES 3.10 OF BPG 29/09/ /10/2014 OPINION BY THE AUTHORITIES ON PRELIMINARY ALLOCATION ARCA AND FINAL ALLOCATION NOTICE TO PARTICIPANTS 3.11 OF BPG 20/10/ /11/ OF BPG 23/10/ /11/2014 EXECUTED ARCA SUBMISSION 3.12 OF BPG 30/10/ /12/2014 MARKET TEST CONCLUSION NOTICE TO AUTHORITIES 3.14 OF BPG 10/11/ /12/2014 BID BOND/BID PCG RELEASE 3.13 OF BPG 01/12/ /12/

15 Part 4: Information on IGB Pipeline 10. IGB Pipeline status of development [ ] 11. Information on the connections with the Greek and Bulgarian natural gas systems and with pipelines of other third parties Part 5: Declaration of ICGB Pursuant to article 4.2 (l) of BPG, ICGB AD hereby declares that the operation of IGB pipeline will comply with the provisions of Regulation 715/2009, to the extent these are not in conflict with the provisions of the Authorities` Exemption Decision according to Article 36 of Directive 2009/73/EC, should IGB become an exempted infrastructure.» Αθήνα, Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Βασιλάκος

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1) Τροφή πειραματόζωων (ποντικών)

1) Τροφή πειραματόζωων (ποντικών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Κώστας Κουρουνιώτης e-mail: kouroun@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

1) Τροφή τρωκτικών (ποντικών)

1) Τροφή τρωκτικών (ποντικών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Κώστας Κουρουνιώτης e mail: kouroun@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%.

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Newsletter 1/ January 2012 This newsletter refers to the following matters: The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Thus the

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Project Management using Microsoft Project 2003

Project Management using Microsoft Project 2003 Project Management using Microsoft Project 2003 MS03PRF Introduction: This seminar will teach the participants how to manage a project with confidence. They will be taught how to insert tasks, manage resources

Διαβάστε περισσότερα

1. QUESTION No. 1. REPLY to QUESTION No. 1

1. QUESTION No. 1. REPLY to QUESTION No. 1 REPLIES TO QUERIES on RAE's 2 nd Call for Tenders for the project "Development of Greek Electric Power and Natural Gas Systems Simulator Including Planning, Execution and Settlement of Short- Term Whole-Sale

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPA Single Pilot Aeroplane

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPA Single Pilot Aeroplane ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας BLEU TECH «ΖΩΝΟΜΕΣΗΣ ΕΜ. ΖΩΝΟΜΕΣΗΣ ΒΑΣ. ΟΕ», με έδρα στην Αθήνα (Λεβιδίου 11-13, 10442

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, Τ.Κ. 16672

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα