ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. του ΙΓΜΕ. Προοπτικές. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. του ΙΓΜΕ. Προοπτικές. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο Αναπτυξιακός ρόλος του ΙΓΜΕ. Προοπτικές απασχόλησης στους τομείς Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Από Μ.Γρόσσου-Βαλτά ΜΜΜΜ, Δ/τρια ΙΓΜΕ Ημερίδα ΤΕΙ Κοζάνης, 10/12/2007

2 Το ΙΓΜΕ Είναι τα τελευταία 50 χρόνια ο κύριος φορέας της γεωλογικής και μεταλ/κής έρευνας και ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών και μεταλλευτικής έρευνας Είναι πλαισιωμένο από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονα διαπιστευμένα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό

3 Παρουσία σε όλη την Ελλάδα ΞΑΝΘΗ Έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε θέματα γεωλογικά και μεταλλευτικά όσο και στις νέες τεχνολογίες και στο περιβάλλον ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΚΡΗΤΗ

4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Κατανομή προσωπικού ανά κατηγορία Προσωπικό Δύναμη Επιστημονικό Προσωπικό 290 ΕΠ Τεχνικό Προσωπικό 211 ΤΠ ΠΥ 22% ΕΠ 36% Διοικητικό Προσωπικό 131 ΔΠ Προσωπικό Υποστήριξης 175 ΠΥ ΣΥΝΟΛΟ 807 ΔΠ 16% ΤΠ 26%

5 Π. Μ. ΑΝ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚ. (73) Π. Μ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (85) Π. Μ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (57) Π. Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ (41) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Περιφερειακές Μονάδες (41) και αριθμός προσωπικού ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (489) Π. Μ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (28) Π. Μ. ΚΡΗΤΗΣ (34)

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΓΜΕ Το ΙΓΜΕ διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια με άριστο εξοπλισμό που ανανεώνεται και με ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό 2 από τα εργαστήριά του είναι διαπιστευμένα ενώ άλλα 11 είναι σε διαδικασία δ διαπίστευσης

7 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

8 Εργαστήρια ΙΓΜΕ: Προοπτικές Παροχή υπηρεσιών ποιότητας (πιστοποιητικά, γνωματεύσεις) Δυνατότητα συνεχούς και ουσιαστικής συμβολής στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Συμμετοχή στη διαμόρφωση προδιαγραφών και προτύπων. Συμβολή στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που επηρεάζει την ανάπτυξη της μεταλλευτικής/λατομικής δραστηριότητας στη Χώρα.

9 Έρευνα Ο.Π.Υ - Σημερινό Status Quo Σταδιακή εξάντληση των πλούσιων Ορυκτών Φυσικών Πόρων Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για τη μεταλλευτική ανάπτυξη Δημιουργούμενες ανάγκες για νέα προϊόντα, και Αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός Σε συνδυασμό με.

10 Τις απαιτήσεις της Αγοράς για Παραγωγή υψηλής ποιότητας πρώτων υλών με βελτιωμένες ιδιότητες, που αυξάνουν την τελική τιμή των παραγομένων προϊόντων Ανάπτυξη βελτιωμένων ή νέων προϊόντων από ένα συγκεκριμένο ρμ ορυκτό σε αντικατάσταση άλλου και επομένως άνοιγμα νέων αγορών για το νέο ορυκτό Έκαναν απαραίτητη την συμμετοχή του ΙΓΜΕ σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Ε&Τ που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ΟΠΥ

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι.Γ.Μ.Ε. 3 ο &4 o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Σή Έργα υπέρ Τρίτων 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεθνείς Συνεργασίες Κατάρτιση αάρ του Προσωπικού ού Θεσμικά Θέματα

12 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 1. Καινοτόμες τεχνολογίες τεχνικές αποτίμησης και αξιοποίησης μεταλλικών ορυκτών με έμφαση σε ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών έρευνας και αξιοποίησης Νi λατεριτών και Επιθερμικού Αu

13 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 2. Έρευνα και μελέτη επιλεγμένων κοιτασμάτων οργανογενών πρώτων υλών για την δυνατότητα αξιοποίησης τους σε εξωηλεκτρικές χρήσεις 3. Καινοτόμες τεχνολογίες τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριμμάτων μεταλλευτικής & μεταλλουργικής βιομηχανίας και εγκαταλειμμένων δημοσίων μεταλλείων. Πιλοτικές εφαρμογές

14 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 4. Βιομηχανικά ορυκτά, καινοτόμες τεχνολογίες, νέα προϊόντα με τη μελέτη τόσο από μεταλλευτικ ής όσο και τεχνολογικής πλευράς μιάς πληθώρας Β.Ο. όπως : Αστριοι, Χαλαζίας, Ζεόλιθοι, Γρανατίτες, Αργιλοι, Ολιβίνης, Βερμικουλίτης, Ιπτάμενη Τέφρα κλπ.

15 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 5. Ολοκληρωμένη διαχείριση διακοσμητικών πετρωμάτων, αδρανών υλικών & απορριμάτων εκμεταλλεύσεων - Τεχνικές αξιοποίησης εγκαταλειμμένων λατομείων Με έμφαση στην οικολογική εκμετάλλευση και την αξιοποίηση παραπροϊόντων και απορριμμάτων

16 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 6. Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών/τεχνικών εμπλουτισμού λεπτομερών τεμαχιδίων για την αξιοποίηση επιλεγμένων κοιτασμάτων της Ελλάδας Με έμφαση στην έρευνα για τη αξιοποίηση της σμύριδας Την παραγωγή κεραμικών φίλτρων από χαμηλής αξίας ελληνικές πρώτες ύλες

17 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 7. Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών ρ αστικών και περιαστικών περιοχών Ελλάδος - Πιλοτικές εφαρμογές 8. Ανάδειξη γεωτόπων γεωπάρκων. Συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη 9. Μελέτη καταγραφής, αποτίμησης, προσομοίωσης και αξιολόγησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας

18 EΡΓΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 10.Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας 11.Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών Ελλάδας Ι & II 12.Ολοκληρωμένη ποσοτική και ποιοτική θερμομεταλλικών μ υδάτων της χώρας

19 Εκτός από τα ερευνητικά Κτίριο εργαστηριακών και γραφειακών χώρων ΙΓΜΕ, ειδικών προδιαγραφών Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων & Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης ης (MIS) Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας Ολοκληρωμένο σύστημα γεωπληροφοριών (GIS)

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Συνολικός Προϋπολογισμός : ευρώ Γεωλογική χαρτογράφηση Λειτουργία του εγκαταστημένου δικτύου παρακολούθησης υπόγειων νερών

21 ΕΡΓΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΔΚΕ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ Γεωλογικές αναγνωρίσεις Γεωθερμική ενέργεια Γεωφυσικές αναγνωρίσεις Θερμομεταλλικά νερά Ορυκτές πρώτες ύλες Περιβάλλον Τεχνική γεωλογία Υδρογεωλογία Χαρτογράφηση ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

22 ΙΓΜΕ & Διακρατικές Συνεργασίες

23 Η συμμετοχή στα Ανταγωνιστικά προγράμματα Από το εκτέλεσε 30 προγράμματα Η συνολική χρημ/τηση ήταν ~ 5εκ.euro 60% Kοινοτική και Από το 1996-σήμερα εκτέλεσε 15 προγράμματα Η συνολική χρημ/τηση η η ηταν ~ 3,5 εκ euro 40% Εθνική συμμετοχή 50% Kοινοτική 50% Εθνική συμμετοχή

24 Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ΙΓΜΕ

25 Λευκόλιθος Γερακινής Αά Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση λεπτομερούς μπαζομεταλλεύμμα τος μαγνησίτη και την παραγωγή γή προϊόντων για νέες χρήσεις Με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

26 Περλίτης Αριστοποίηση της διεργασίας διόγκωσης του περλίτη, χρήση σε νέα δομικά στοιχεία με βλ βελτιωμένες ιδιότητες Με τις εταιρείες KNAUF & PERLIT HELLAS

27 Κίσσηρης - Μαγνησίτης Ανάπτυξη νέων δομικών στοιχείων (τούβλα, πλάκες, panels, βιομηχανικά δάπεδα) με τη χρήση κίσσηρης και μαγνησίτη. Με εταιρείες κατασκευαστικές και μεταλλευτικές

28 Νικέλιο Ολοκληρωμένες τεχνολογίες για την έρευνα εντοπισμού και αξιολόγησης κοιτασμάτων νικελίου Με την εταιρεία ΛΑΡΚΟ

29 Άστριοι-Χαλαζίας Ανάπτυξη τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον για τον διαχωρισμό αστρίων από Με την εταιρεία MEBIOP χαλαζία Μελέτη της επεξεργασίας χαλαζία προκειμένου να εισαχθεί σε νέες χρήσεις με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία

30 Χαλαζίας Νέες βιομηχανικές εφαρμογές για κοιτάσματα χαλαζία στο εσωτερικό της κοινότητας Με την εταιρεία ΕΛΒΙΟΡ

31 Απορρίμματα λατομικής δραστηριότητας Ανάπτυξη νέων τεχνικών για την αξιοποίηση η παραπροϊόντων και απορριμμάτων λατομικής δρασ/τητας / με παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης τους ως πληρωτικά Με τις εταιρείες ΔΩΡΙΚΗ, ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ & ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ

32 Απορρίμματα λατομικής δραστηριότητας ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ανάπτυξη χαμηλού κόστους δομικών στοιχείων σοχεω προκατασκευασμένων κατοικιών, με τη συνδυασμένη χρήση απορριμμάτων ορυκτών πρώτων υλών και καινοτομικών πολυμερικών συνθέσεων SAMPLE calcite Lin (Counts) dolomite muscovite 100 quartz Theta - Scale O KARANTASSI - File: O0424.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: End: Step: Step tim e: 2. s - Tem p.: 25 C (Room ) - Time Operat ions: Smooth Background 1.000,1.000 Import (C) - Calcite - CaCO3 - I/Ic PDF S-Q 92.2 % (C) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - I/ Ic PDF S-Q 3.9 % (C) - Muscovite - (K0.93Na0.03)(Al1.54Fe0.25Mg0.21Ti0.04)((Si3.34Al0.66)O10)(OH)2 - I/ Ic PDF S-Q 3.0 % (D) - Quartz, syn - SiO2 - I/Ic PDF S-Q 1.0 % Με τις εταιρείες ΒΕΤΟΦΙΛ, & ΜΕΓΚΑΜΑΡΜ

33 Ενεργειακά Γεωλογική Αποθήκευση CO2 που προέρχεται από την καύση συμβατικών ενεργειακών πόρων Τα αποτελέσματα της έρευνας ενδιαφέρουν άμεσα τη ΔΕΗ

34 Γύψος Τεχνική αναπροσαρμογή υπαρχόντων εγκαταστάσεων για παραγωγή δομικών πλακών υψηλής Απόδοσης και χαμηλού κόστους Με την εταιρεία KNAUF

35 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Εναλλακτικού Συστήματος για την Περιβαλλοντικά Συμβατή Διαχείριση Χρησιμοποιημένων ημ Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (DIASBAT) Mελέτη, σχεδιασμόw και πειραματική εφαρμογή Συστήματος, για τις χρησιμοποιημένες φορητές Η.Σ.& Σ., με στόχο την αποτελεσματική συλλογή, διαλογή και ελεγχόμενη διάθεση ή προώθηση η για ανακύκλωσή τους.?e??d?a????? pata???(????da??a????? DIASBAT)

36 Πολιτιστική Κληρονομιά Πρότηπες Τεχνικές για την αύξηση της αντίστασης κτιρίων πολιτιστικής κλήρονομιάς, με στόχο τη μείωση των καταστροφικών αποτελεσμάτων από τους σεισμούς Το έργο αφορούσε παροχή τεχνογνωσίας σε κράτη της Ανατολικής Ευρώπης

37 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

38 Η Έρευνα & Τεχνολογία που εκτελείται στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην οποία συμμετέχει ενεργά το ΙΓΜΕ έχει Θετικές Προοπτικές για: Ανάπτυξη κυρίως στον τομέα των Βιομηχανικών Ορυκτών & Πετρωμάτων. Αξιοποίηση υλικών δεύτερης κατηγορίας ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό κλάδο Προστασία περιβάλλοντος : εξοικονόμηση Ο.Π.Υ., νερού & ενέργειας, βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, αποκατάσταση χώρων εκμετάλλευσης, διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ

39 Ο κλάδος θα πρέπει να προσβλέπει... Στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας με ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας σε «έργα επίδειξης» και εν συνεχεία βιομηχανικής εφαρμογής που θα στοχεύουν : Στην τόνωση της Εθνικής Οικονομίας με την ενίσχυση της βιωσιμότητας ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου Στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης των ΟΠΥ

40 Στην ενσωμάτωση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών Στην προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από την αξιοποίηση νέων ορυκτών πρώτων υλών Ο ρόλος των Γεωτεχνικών των Περιβαλλοντολόγων αλλά και όλων των Γεωεπιστημώνων, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην υλοποίηση των στόχων αυτών, είναι καθοριστικός

41 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα