ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη», που αποτελεί νομικό πρόσωπο με έδρα την Αθήνα. Ο Σύνδεσμος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Συνδέσμου είναι: α. Η δημιουργία μίας ισχυρής και αλληλέγγυας κοινότητας αποφοίτων, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη. β. Η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των αποφοίτων και της Σχολής Μωραΐτη, η ενίσχυση και προβολή του έργου της Σχολής Μωραΐτη, καθώς και η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης για τις δράσεις της Σχολής Μωραΐτη. γ. Η ενεργητική συμμετοχή του Συνδέσμου στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, μορφωτική, αθλητική και καλλιτεχνική ζωή, καθώς και στην κοινωφελή και φιλανθρωπική δραστηριότητα της χώρας. δ. Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων και συνεργασιών με συλλόγους αποφοίτων άλλων σχολών, ιδρυμάτων καθώς και σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και με κοινωφελείς ομάδες και οργανώσεις. ε. Η βράβευση, ανάδειξη, προβολή και προώθηση του έργου και των δραστηριοτήτων των αποφοίτων και των μαθητών της Σχολής Μωραΐτη. Άρθρο 3ο ΜΕΣΑ α. Η δημιουργία και διατήρηση ενημερωμένου μητρώου μελών σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. β. Η χρήση και η δημιουργία κάθε επικοινωνιακού μέσου, κοινωνικού δικτύου, ηλεκτρονικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών και νέων τεχνολογιών για μορφωτικούς, ψυχαγωγικούς, επαγγελματικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. γ. Η ενημέρωση των μαθητών και αποφοίτων του Σχολείου σε επαγγελματικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού προσανατολισμού και η διενέργεια ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων για αυτόν τον σκοπό. δ. Η διοργάνωση και θεσμοθέτηση κοινωνικών πνευματικών, επαγγελματικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών, φιλανθρωπικών και αθλητικών εκδηλώσεων. ε. Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων, εκθέσεων και άλλων σχετικών προγραμμάτων. στ. Η υποστήριξη των δράσεων των μαθητικών κοινοτήτων της Σχολής Μωραΐτη με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων με τους μελλοντικούς απόφοιτους. ζ. Η σύσταση ομάδων και επιτροπών με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ αποφοίτων και την από κοινού προσφορά έργου. 1

2 η. Η δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών, είτε για αποφοίτους και μαθητές της Σχολής Μωραΐτη, είτε και για οποιονδήποτε τρίτο για γενικότερους εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε Ταμείο Υποτροφιών. θ. Η με κάθε νόμιμο τρόπο δημιουργία και αύξηση της περιουσίας του Συνδέσμου. ι. Η ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίων για χρήση των μελών του Συνδέσμου. κ. Κάθε άλλη πρόσφορη κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίτευξη και προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου δραστηριότητα. Άρθρο 4ο ΣΗΜΑ/ΈΜΒΛΗΜΑ Το σήμα/έμβλημα του Συνδέσμου ακολουθεί/συμβαδίζει με το σήμα/έμβλημα της Σχολής Μωραΐτη, το οποίο απεικονίζει την κεφαλή του Απόλλωνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διαφοροποιεί το σήμα/έμβλημα, αρκεί να παραπέμπει στο έμβλημα της Σχολής Μωραΐτη ή σε παλαιότερο του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη μορφή της σφραγίδας του Συνδέσμου. Άρθρο 5ο ΜΕΛΗ Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα. α. Τακτικά μέλη είναι: 1. Όσοι έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Μωραΐτη. 2. Όσοι έχουν μαθητεύσει στη Σχολή τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια, στα έξι (6) χρόνια του Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΒ. Η εγγραφή τους γίνεται μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν φοιτήσει στη Σχολή Μωραΐτη, αλλά δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της παρ. α. Η εγγραφή τους πραγματοποιείται μετά από πρόταση δύο (2) τακτικών μελών και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Έκτακτο μέλος μπορεί να καταστεί τακτικό, με σχετική αίτησή του, μετά από δύο (2) χρόνια από την εγγραφή του, εφ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει θετική τη δράση του για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και αποφασίσει την ένταξή του στα τακτικά μέλη. γ. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες ή/και υλική ενίσχυση στον Σύνδεσμο ή/και που έχουν καταξιωθεί ως προσωπικότητες στην πνευματική, καλλιτεχνική, επαγγελματική, επιστημονική, αθλητική και κοινωνική ζωή του τόπου. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Άρθρο 6ο ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μετά τη λήξη κάθε σχολικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προσκαλεί τους απόφοιτους της Σχολής Μωραΐτη, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προς τον Σύνδεσμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται τις αιτήσεις όσων έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν τακτικά μέλη. Για τα έκτακτα μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, βάσει της παρ. 5β, για την εγγραφή όσων έχουν τις 2

3 τυπικές προϋποθέσεις. Εάν έχει συγκεκριμένους λόγους να μη δεχθεί την εγγραφή ενός μέλους, υποχρεώνεται να αιτιολογήσει λεπτομερώς αυτή την απόφασή του και να τη γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία αποφασίζει οριστικά για την αποδοχή ή όχι της εγγραφής του ως μέλους του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει πρόσβαση στο Καταστατικό σε κάθε μέλος του Συνδέσμου, ώστε να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ταυτότητας μέλους. Άρθρο 7ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από τον Σύνδεσμο οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη που αποχώρησαν μπορούν να επανεγγραφούν στον Σύνδεσμο με γραπτή αίτησή τους και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 8ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Πειθαρχικά Παραπτώματα. Την Πειθαρχική Εξουσία ασκεί για τα μέλη του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δικαιούται να διαγράψει από τον Σύνδεσμο μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο που παραβλάπτει ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα και τις αρχές του Συνδέσμου ή διαπράττει σοβαρό και ατιμωτικό αδίκημα του ποινικού δικαίου, αφού προηγουμένως καλέσει σε ακρόαση το υπό διαγραφή μέλος. Εάν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει σε αυτό, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, τις ακόλουθες ποινές: α) γραπτή επίπληξη, β) αποβολή μέχρι ένα έτος, γ) απομάκρυνση από συγκεκριμένη δραστηριότητα ή/και εκδήλωση του Συνδέσμου, όπως για παράδειγμα αθλητικά πρωταθλήματα. Επίσης, δύναται να διαγραφούν, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους, τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή συνδρομών δύο ή περισσοτέρων ετών. 2. Επανεισδοχή. Μέλος είναι δυνατό να γίνει και πάλι δεκτό στον Σύνδεσμο υπό προϋποθέσεις, αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη οφείλουν: α. Να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών, τις αρχές του Συνδέσμου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο και να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις. 3

4 γ. Να συμμετέχουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους στις δραστηριότητες του Συνδέσμου για την πραγματοποίηση των σκοπών του και να προστατεύουν τα συμφέροντά του. δ. Να εκπληρώνουν υπεύθυνα, ευσυνείδητα και αποτελεσματικά κάθε αρμοδιότητα ή έργο που αναλαμβάνουν. Άρθρο 10ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 1. Γενικά. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα: α. Να συμμετέχουν στη λειτουργία, τις δράσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον Σύνδεσμο και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους στα αρμόδια όργανα. β. Να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα από τη δράση του Συνδέσμου. Τα δικαιώματα και τα προνόμια των ταμειακώς ενήμερων και των ταμειακώς μη ενήμερων μελών, που δεν καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ειδικά. Δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη. Ταμειακώς ενήμερα μέλη είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους την τρέχουσα περίοδο. Άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Σύνθεση. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 2. Απόντες ή κωλυόμενοι. Απόν ή κωλυόμενο μέλος της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της με γραπτή εξουσιοδότηση, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και κατατίθεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος της. 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ενδεικτικά μέσω τηλεδιάσκεψης και μέσω εξ αποστάσεως ψηφοφορίας. Άρθρο 12ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Γενικές. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, που έχει σχέση με τον Σύνδεσμο. 2. Ειδικές. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για: α. την έγκριση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, ισολογισμού και προϋπολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων, των διαχειριστικών απολογισμών και προγραμμάτων δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, β. την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ. την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, δ. την εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε. την επίβλεψη και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου, 4

5 στ. την επίβλεψη των πειθαρχικών διαδικασιών, ζ. την έγκριση περί αποδοχής κληροδοσίας ή δωρεάς υπό όρους, η. την τροποποίηση του Καταστατικού και θ. τη διάλυση του Συνδέσμου και τη διάθεση της τυχόν περιουσίας του. Άρθρο 13ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ 1. Συνεδριάσεις. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς ενήμερων μελών του Συνδέσμου. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση. 2. Πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει αφ ενός την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, αφ ετέρου μνεία των όρων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του επόμενου άρθρου. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναρτάται δε στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Δύναται επίσης να γίνει και με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, σε έκτακτη δε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την σχετική αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών (ανάλογα με την περίπτωση), μπορούν να το κάνουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το ένα τέταρτο (1/4) των μελών, με γραπτή πρόσκλησή τους προς τα μέλη του Συνδέσμου. 3. Ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που καθορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή η σχετική αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, ανάλογα με την περίπτωση. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πάρει απόφαση πάνω σε θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη. Άρθρο 14ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Απαρτία. α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2) και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της είναι περισσότερα από το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών του Συνδέσμου. β. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών της, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση. 2. Εκλογή Προεδρείου. Στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο (2) μέλη Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Η Εφορευτική 5

6 Επιτροπή εποπτεύει τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ψηφοφορίες. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού. Κατ εξαίρεση διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για: α. την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, β. θέμα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ. την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής του από κάθε ευθύνη, δ. την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ε. για προσωπικά θέματα. Κατ εξαίρεση και εφ όσον συμφωνούν τα δύο τρίτα (2/3) από τα παριστάμενα μέλη, οι ψηφοφορίες για τα θέματα γ και δ μπορούν να γίνουν και με ανάταση χεριού. 4. Πλειοψηφίες. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Κατ εξαίρεση: α. για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων, β. για την απόφαση περί αποδοχής κληροδοσίας ή δωρεάς υπό όρους, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των παρόντων, γ. για την απόφαση επιβολής ποινής στέρησης των δικαιωμάτων μέλους ή/και αποβολής του από τον Σύνδεσμο, την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Εάν ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για τον σχηματισμό πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται μέχρι και τρεις (3) διαδοχικές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση, που η ισοψηφία παραμένει συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, μέσα σε ένα (1) μήνα, για την επίλυση του θέματος. 5. Πρακτικά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Άρθρο 15ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύνθεση - θητεία. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, που έχουν τα από τον νόμο απαιτούμενα προσόντα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 1. Πρόεδρος: Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους υποψήφιους είτε από είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. 6

7 Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) θητείες. 2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. α. Υποψηφιότητες για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους υποψήφιους είτε από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) αντίστοιχα για την Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες θεωρούνται έγκυρες όταν συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. β. Κάθε ομάδα είκοσι (20) μελών του Συνδέσμου μπορεί να προτείνει ένα (1) μόνο μέλος για Πρόεδρο, κάθε ομάδα πέντε (5) μελών του Συνδέσμου μπορεί να προτείνει ένα (1) μόνο μέλος για το Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε ομάδα τριών (3) μελών του Συνδέσμου μπορεί να προτείνει ένα (1) μόνο μέλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα. Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων σε μορφή συνδυασμών. γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί τον κατάλογο των υποψηφίων με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη του Συνδέσμου, τον αναρτά επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης την ημέρα των εκλογών. δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου, στο δεύτερο μέρος οι υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τρίτο μέρος αναφέρονται οι υποψήφιοι για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ε. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι μπορούν εάν το επιθυμούν να συμπεριληφθούν και στους υποψηφίους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. στ. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αναπαράγει το ψηφοδέλτιο, το σφραγίζει και διανέμει από ένα, μαζί με ένα (1) λευκό (επίσης σφραγισμένο) ψηφοδέλτιο σε κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 16ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται έχοντας απαραιτήτως συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν δεν συγκεντρώσει κανείς την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο υποψηφίων που πήραν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή μη συγκέντρωσης της απόλυτης πλειοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, μέχρι την εκλογή ενός από τους δύο, με απόλυτη πλειοψηφία. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μόνο έναν (1) σταυρό προτιμήσεως για τον Πρόεδρο. β. Για την εκλογή των υπολοίπων οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, αλλά μόνο σχετική μεταξύ των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος έχει θέσει υποψηφιότητα και για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και βρεθεί σε εκλόγιμη θέση τότε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο ένατος κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως οκτώ (8) σταυρούς προτιμήσεως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Για την εκλογή των τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, αλλά μόνο σχετική μεταξύ των παρόντων μελών. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 7

8 δ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των ψηφοδελτίων, της κάλπης και της καταμέτρησης των ψήφων από ηλεκτρονικά μέσα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αρκεί η μέθοδος να διασφαλίζει τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να έχει την έγγραφη έγκριση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τη μέθοδο της οποίας οφείλει να παρουσιάσει στην Εξελεγκτική Επιτροπή το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση η ψηφοφορία δεν δύναται να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. ε. Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία προβλέπεται και η δυνατότητα εξ αποστάσεως ψήφου για όσους κωλύονται να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση. Εξ αποστάσεως ψήφος μπορεί να θεωρηθεί η επιστολική ή ηλεκτρονική εξ αποστάσεως. Η εξ αποστάσεως ψήφος επιτρέπεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό όρους και προϋποθέσεις, που οφείλουν να περιγράφονται σε διαδικασία την οποία θα έχει εγγράφως εγκρίνει και η Εξελεγκτική Επιτροπή και θα διασφαλίζει τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, αλλά και τους όρους της παρ. α περί απόλυτης πλειοψηφίας στην εκλογή του Προέδρου. Για να είναι έγκυρη η εξ αποστάσεως ψηφοφορία θα πρέπει η αναλυτική διαδικασία να έχει κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστον επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 17ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 1. Συγκρότηση σε σώμα. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, ανάμεσα στα μέλη του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία του Συνδέσμου, όσους δε Εφόρους με ειδικές αρμοδιότητες κρίνει αναγκαίο. 2. Παραίτηση μελών. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε, με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραίτηση είναι ανέκκλητη. Ο παραιτούμενος παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επομένη ημέρα της παραίτησής του. 3. Παραίτηση από αξίωμα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα της παρ. 1 μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο και να παραμείνει απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έκπτωση. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: α. όποιος παραιτηθεί ή αποβληθεί από τον Σύνδεσμο, β. όποιος ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση, γ. όποιος δεν συγκεντρώνει τα κατά τον νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δ. όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Συμπλήρωση κενών. Οι τυχόν κενές θέσεις (από οποιαδήποτε αιτία) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνονται μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες, από τους πρώτους τέσσερις (4) επιλαχόντες των αρχαιρεσιών κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγκαλέσουν εμπρόθεσμα τη Συνέλευση, μπορούν να τη συγκαλέσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου. 8

9 6. Ανασύνθεση. Στην περίπτωση των προηγούμενων παραγράφων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων. Άρθρο 18ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 1. Γενικές αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του και διαχειρίζεται και διαθέτει (υπό τους περιορισμούς του νόμου και του Καταστατικού) την περιουσία του. 2. Ειδικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α. καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συνδέσμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, β. αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του μέτρου, για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, τροποποίησης και εφαρμογής των Εσωτερικών Κανονισμών, γ. εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, δ. διορίζει και παύει το διοικητικό προσωπικό του Συνδέσμου, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και αποδοχές του, ε. αποφασίζει για τον καθορισμό και την απονομή τιμητικών διακρίσεων, στ. παρακολουθεί και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου, ζ. προβαίνει στη σύσταση ομάδων και επιτροπών, που το υποβοηθούν στο έργο του, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ή/και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους και η. ασκεί όλες τις άλλες, κατά τον νόμο και το Καταστατικό, αρμοδιότητές του. 3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή/και συγκεκριμένων έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε μέλη του Συνδέσμου ή/και σε ομάδες και επιτροπές μελών του Συνδέσμου ή σε εξωτερικούς συνεργάτες ή στο προσωπικό του Συνδέσμου. 4. Ευθύνες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή παρόντες διαφώνησαν, εφ όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης. 5. Απαγορεύσεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον Σύνδεσμο με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών, που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς τον Σύνδεσμο. Άρθρο 19ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά τον μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του. 9

10 2. Απαρτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφ όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. 3. Αποφάσεις. Για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προέδρου. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και δια διαδικτυακής περιφοράς του θέματος προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Πρακτικά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας. 5. Ανοικτές Συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει και ανοικτές σε όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου συνεδριάσεις. Άρθρο 20ο ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Α. Πρόεδρος 1. Αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος: α. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, β. υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου και τις συμβάσεις με τρίτους, γ. υπογράφει τις εντολές πληρωμών μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, δ. διακινεί από κοινού με τον Ταμία τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του Συνδέσμου, και από κοινού υπογράφουν, αποδέχονται και εκδίδουν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, ε. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε δικαστηρίου και Δικαστικής ή άλλης Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και στη συνεργασία με τη Σχολή Μωραΐτη και στ. ευθύνεται για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του Συνδέσμου. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει άλλο πρόσωπο, ακόμα και εάν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συνδέσμου, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Σύνδεσμο, δικαστικώς ή εξωδίκως, για συγκεκριμένο, όμως, κάθε φορά θέμα. 3. Αναπλήρωση. Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης και εφ όσον υπολείπεται χρόνος μεγαλύτερος από τη μισή θητεία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τις τριάντα (30) ημέρες. Εφ όσον υπολείπεται χρόνος μικρότερος από τη μισή θητεία καλείται ο Αντιπρόεδρος να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου. Εάν ο Αντιπρόεδρος δεν επιθυμεί να αναλάβει τα καθήκοντα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές. Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Αρμοδιότητες. Ο Αντιπρόεδρος: α. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 10

11 β. δύναται να αναλάβει ορισμένες από τις αρμοδιότητές που μπορεί να του εκχωρήσει ο Πρόεδρος και γ. μπορεί να αναλάβει επιπρόσθετα αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Αρμοδιότητες. Ο Γενικός Γραμματέας: α. παρακολουθεί και ελέγχει τη Γραμματεία, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία του Συνδέσμου, β. επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, γ. επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, των βιβλίων του Συνδέσμου (εκτός των λογιστικών και ταμειακών), των αρχείων και του μητρώου μελών, δ. έχει την εποπτεία φύλαξης των σημαντικών εγγράφων και της σφραγίδας του Συνδέσμου, ε. συνεργάζεται και υποστηρίζει τις επιτροπές και ομάδες των τομέων δραστηριότητας στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και στ. συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα ή εντολές πληρωμών. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει άλλο πρόσωπο, ακόμα και εάν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συνδέσμου, προκειμένου να διεκπεραιώσει μέρος των αρμοδιοτήτων του. Δ. ΤΑΜΙΑΣ 1. Αρμοδιότητες. Ο Ταμίας: α. εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών προς τον Σύνδεσμο, καθώς και χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδίδοντας και τα σχετικά παραστατικά, β. εκτελεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντολές πληρωμής που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, γ. διακινεί από κοινού με τον Πρόεδρο τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του Συνδέσμου, και από κοινού υπογράφουν, αποδέχονται και εκδίδουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, δ. τηρεί τα βιβλία, τα οποία ορίζει ο νόμος, συγκεντρώνει τα νόμιμα παραστατικά και διατηρεί οποιοδήποτε άλλο αρχείο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ε. υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά μήνα αναφορές/εκθέσεις για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου ή εκτάκτως μετά από αίτημα του Προέδρου, στ. υποβάλει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο ισολογισμό, ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό και ετήσιο προϋπολογισμό. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο Ταμίας μπορεί, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει άλλο πρόσωπο, ακόμα και εάν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συνδέσμου, προκειμένου να διεκπεραιώσει μέρος των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 21ο ΠΟΡΟΙ 11

12 1. Κατηγορίες Πόρων. Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι οι εισφορές εισδοχής των μελών, οι ετήσιες συνδρομές τους, τα έσοδα του Συνδέσμου από την περιουσία του, καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Έκτακτοι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών (οικειοθελείς ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου), οι δωρεές, οι κληροδοσίες και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία. 2. Ύψος εισφοράς και συνδρομής. Η ετήσια συνδρομή, η τυχόν εισφορά εισδοχής, και το τυχόν δικαίωμα επανεγγραφής στον Σύνδεσμο είναι ποσά που ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 22ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 1. Έναρξη - λήξη. Η διαχειριστική χρήση του Συνδέσμου (οικονομικό έτος) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. 2. Διαχειριστικός απολογισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σχετικό διαχειριστικό απολογισμό. Άρθρο 23ο ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Κτήση. Για να αποκτήσει ο Σύνδεσμος από επαχθή αιτία ακίνητα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κληροδοσίες προς τον Σύνδεσμο γίνονται δεκτές πάντοτε επ ωφελεία απογραφής. Για αποδοχή από τον Σύνδεσμο κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπο, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύεται η αποδοχή ανώνυμων δωρεών. 2. Διαχείριση. Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας του Συνδέσμου, που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους για τα μέλη του. Κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη μεταχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου, τα τυχόν δε έσοδα από αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή. 3. Διάθεση. Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Συνδέσμου για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό. Άρθρο 24ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όταν και όπως ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης με διετή θητεία. Προεδρεύεται από το μέλος που πλειοψήφισε κατά τις εκλογές ή, σε περίπτωση ισοψηφίας, από το πρεσβύτερο μέλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο (2) αναπληρωματικά, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποψηφιότητες. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία, που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση του ελεγκτικού έργου της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 12

13 υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση περί της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου κατά την προηγούμενη περίοδο. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εγκρίνει τις διαδικασίες και μεθόδους που διασφαλίζουν τη μυστικότητα και το αδιάβλητο των ηλεκτρονικών και των εξ αποστάσεων ψηφοφοριών. Άρθρο 25ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερων μελών με δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 2. Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται η διάλυση του Συνδέσμου. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου σύμφωνα με τον νόμο. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει επίσης τη διανομή της περιουσίας. Άρθρο 26ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατά τα λοιπά, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Συνδέσμου και των Υπηρεσιών του ρυθμίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να τροποποιούνται και να καταργούνται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 27ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ό,τι δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της ισχύουσας νομοθεσίας. 13

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) Επωνυμία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ίδρυση Ιδρύεται Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπόδειγμα Καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα.. 2014 και στην αίθουσα. της ΑΣΠΑΙΤΕ οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Άρθρο 1 ο Ίδρυση - επωνυμία - έδρα - σφραγίδα 1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1. (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1. (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1 (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται στην Αθήνα σύλλογος, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ», με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Λάρισα, Σύλλογος με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» με έδρα την Λάρισα. Άρθρο 2 Σκοπός του Συλλόγου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε την επωνυµία «Δηµοσιοϋπαλληλικός Σύλλογος Σπουδαστών Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στο Αιγάλεω σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και στο Νέο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ που θα έχει έδρα την πόλη των Χανίων. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του συλλόγου είναι να συµβάλει µε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα