ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1

2

3

4

5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

6 Ε Ρ ΓΑ Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ : - «Elvat και συνείδηση, γνώση και αλήθεια» (Γκούτεμπεργκ) - «Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος» (Θεμέλιο) - «Τεχνολογία, Κοινωνία, Πολιτισμός» (Ψυφίδα/ Αρμός) - «Ο άνθρωπος μέσα στο επαναστατικό κίνημα» (Αφοι Τολίδη) - «Περεστρόικα και εκπαίδευση. Κριτκή θεώρηση της εκπαίδευσης στη Σοβιετική Ένωση» (Γρηγόρης) - «θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» (2 τ. Παρατηρητής) - «Το πρόβλημα της ταυτότητας του ανθρώπου» (Ψηφίδα/Αρμός) - «Τέχνη και πολιτική, Επιστήμη και τέχνη» (Προσκήνιο) - «Η Αριστερά χθες, σήμερα, αύριο» (εκδ. Βακαλιός) Έχει δημοσιεύσει δεκάδες μελέτες και άρθρα σε θέματα φιλοσο- φίας, κοινωνιολογίας και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα πολιτικής φιλοσοφίας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝΤΟΣ» Θεμιστοκλής Λ. Φασούλας Ερυθραίας 4, Καισαριανή Τηλ.: , Fax: IS B N

7 Θανάσης Βακαλιός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Θεωρητικό πλαίσιο πρότασης σοσιαλισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας ΕΝΤΟΣ

8

9 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικό Σημείωμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟ Υ... ιι ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ι. Νέο σύστημα κοινωνικών σχέσεων Κατάργηση του μεγάλου κεφαλαίου...η\ 3 Δημιουργία μικτής οικονομίας με κυρίαρχο το ρόλο του δημοσίου τομέα Σοσιαλιστική νομοθεσία Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα... no 6. Ανθρωποκεντρική παιδεία...\\η η. Σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες και τους λαούς...131

10 8. Ο σοσιαλισμός είναι κοινωνία του μέλλοντος Ικανοποίηση των βασικών αναγκών για όλους ίο. Συνδυασμός ορθολογισμού και ανθρωπισμού π. Κατάργηση των πολέμων. Καθιέρωση της παγκόσμιας ειρήνης Εξάλειψη του φαινόμενου της ακραίας εξαθλίωσης στον κόσμο - στην πρώτη φάση μετάβασης στο σοσιαλισμό Η σχέση της Αριστερός με το θεωρητικό πλαίσιο πρότασης σοσιαλισμού...ι66 ΐ4 Η Αριστερά απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα του σημερινού κόσμου. Το πρόβλημα της ανεργίας

11 Στην εποχή μας κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά παρά μόνο με αναφορά στην παγκοσμιοποίηση. Η αναφορά τηςαριστεράς στην παγκοσμιοποίηση συνίσταται στην αναζήτηση δρόμων για την προώθηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη δημιουργία της παγκόσμιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος της.

12

13 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παγκοσμιοποίηση Το φαινόμενο και η ερμηνεία του Με την γενικευμένη ήττα του σοσιαλισμού δημιουργή- θηκε μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο. Η κυριαρχία του κεφαλαίου είναι καθολική. Το γεγονός αυτό επηρεάζει καθοριστικά, άμεσα ή έμμεσα, τις διάφορες μορφές παγκοσμιοποίησης της ανθρωπότητας: οικονομική, τεχνολογική, οικολογική, κοινωνική, κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, πολιτισμική, με τις ιδιαιτερότητες για κάθε μια από αυτές τις μορφές παγκοσμιοποίησης για κάθε χώρα. Ολες αυτές οι μορφές μαζί, με τις αντιφάσεις τους, συναποτελούν το καθολικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

14 Για τα θέματα αυτά, αλλά και για την ίδια την έννοια της παγκοσμιοποίησης και την ερμηνεία της, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Δεν είναι έργο αυτής εδώ της μελέτης η αναλυτική παρουσίαση αυτών των ερμηνειών, ούτε η εξειδικευμένη ανάπτυξη και ανάλυση των όποιων παρατηρήσεων θα μπορούσα να κάνω για τις διάφορες μορφές παγκοσμιοποίησης. Για τούτο εδώ το εγχείρημα, την ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου πρότασης σοσιαλισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, μου αρκεί η αναφορά σε μερικές από τις σχετικές με αυτά τα θέματα μελέτες με την παρατήρηση ότι ο καθένας από μας, παρακολουθώντας και ζώντας καθημερινά τις εξελίξεις, μπορεί να μορφώσει μια ιδέα για το σύγχρονο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να καλύψει το εύρος του έργου των ειδικών ερευνητών-μελετητώντης. Πολύ λιγότερο μπορεί να καλύψει τον προβληματισμό τους.(ι) Πάντως, κανείς από τους μελετητές δεν αρνείται το γεγονός ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν και συντελούνται στους παραπάνω τομείς έχουν αλλάξει (και αλλάζουν διαρκώς) την εικόνα του κόσμου. Διαφωνούν ως προς το ερώτημα αν αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν τη χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση, καθώς και στο ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα. Διαφορές υπάρχουν και σχετικά με το ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί νομοτελειακό φαινόμενο 12

15 στην εξέλιξης της ανθρωπότητας που ανάγεται στη δυναμική ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, ή αν κατά κύριο λόγο είναι συνειδητή επιλογή του καπιταλισμού, που συναρτάται με την επεκτατική του φύση. Υπάρχει, και η άποψη που υποστηρίζει ότι ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, ότι είναι ένα ιδεολόγημα. Διαφορές στην προσέγγιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν ανάμεσα στους οικονομολόγους και τους κοινωνιολόγους οι οποίες έχουν να κάνουν πρωτίστως με τα όρια και το εύρος της κάθε μιας πειθαρχίας (discipline). Οι πρώτοι συνδέουν την παγκοσμιοποίηση, κατά πρώτο λόγο, με το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά λειτουργεί πλέον ως ένα ενιαίο καθολικό σύστημα μέσα στο οποίο οι εθνικές οικονομίες λειτουργούν σε ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης τονίζουν το γεγονός ότι η κυκλοφορία κεφαλαίου, τεχνολογικών αγαθών, υπηρεσιών, και ανθρώπων (ανθρώπινου δυναμικού) γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα, σε καθημερινή βάση. Αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο, μάλλον, μέρος των οικονομολόγων. Για τους κοινωνιολόγους σημαντικό είναι ότι -μαζί και παράλληλα με τους οικονομικούς συντελεστές- τονίζουν το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αλλά και των λαών. Πολ *3

16 λοί είναι εκείνοι που αναφέρονται στην προσπάθεια των ΗΠΑ για την πολιτισμική αμερικανοποίηση του κόσμου. Αυτή είναι μία από τις σοβαρότερες ενστάσεις εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Από αυτή την άποψη είναι, νομίζω, άξια ιδιαίτερης προσοχής η άποψη του γερμανού κοινωνιολόγου καθηγητή Ούρλιχ Μπεκ ο οποίος θεωρεί «λανθασμένη ή τουλάχιστον μονόπλευρη» την ερμηνεία της λέξης παγκοσμιοποίηση ως αμερικανοποίηση. «Η παγκοσμιοποίηση, λέει επιγραμματικά, δεν είναι αμερικανοποίηση», και προσθέτει: «το ζήτημα δεν είναι αν είσαι υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης, αλλά τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση και ποιες πλευρές θα στηρίξουμε και σε ποιες θα αντισταθούμε». Και εξηγεί: αν δούμε τη λέξη παγκοσμιοποίηση από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας θα διαπιστώσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης διασύνδεσης, ενός νέου είδους διώσύνδεσης σε κάθε επίπεδο. Οχι μόνο στο επίπεδο των οικονομικών διαδικασιών και της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και στα επίπεδα του πολιτισμού, της πολιτικής... Παντού. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία...».fo) Πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, νομίζω, να τονιστεί ότι αυτή η «γενικευμένη διασύνδεση» περικλείνει μέσα της αντιφάσεις, που σ αυτή τη φάση της παγκόσμιας ιστορίας της ανθρωπότητας, με την καπιταλιστική μορφή παγκοσμιοποίησης ως υποχρεωτικό (ή και καταναγκαστικό) πλαίσιο συνύπαρξης των λαών, είναι αξεπέραστες. Η

17 Αναφέρομαι εδώ στη σχέση παγκοσμιοποίησης και εθνικής κουλτούρας, αλλά και στο γενικότερο πρόβλημα της σχέσης οικονομίας και κουλτούρας στον καπιταλισμό, στο σύγχρονο κόσμο.(3) Από τις ενστάσεις των αρνητών ή/και επικριτών της παγκοσμιοποίησης αναφέρω εδώ ενδεικτικά την άποψη εκείνων που συμμετέχουν στο Κίνημα Παγκόσμιας Δικαιοσύνης οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη στην οποία αναφέρεται ο όρος παγκοσμιοποίηση είναι χωρίς νόημα, αφού αυτή η εξέλιξη δεν έχει καμία σχέση με την παγκοσμιοποίηση της δικαιοσύνης, που είναι ο στόχος αυτού του κινήματος, με υποστηρικτή τον Νόαμ Τσόμσκι. Πιο προωθημένη ήταν (είναι) η αιτιολόγηση της απόρριψης αυτού του όρου, που εκφράστηκε με το σύνθημα Ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη, στις εκδηλώσεις του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ. Το μειονέκτημα αυτού του συνθήματος είναι ότι απορρίπτοντας τη λογική του Κεφαλαίου (που βάζει το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους) δεν αναδεικνύει συγχρόνως τη λογική της Εργασίας, που, με βάση την ανάλυση του Μαρξ, εγκυμονεί την πραγματική μη-καπιταλιστική μορφή παγκοσμιοποίησης της ανθρωπότητας. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις συνιστώσες του Φόρουμ που σκέφτονται και κρίνουν με βάση το θεωρητικό διαλεκτικό σχήμα της συγκρουσιακής σχέσης Κεφαλαίου και Εργασίας (Εργασίας και Κεφαλαίου) του Μαρξ. Ομως, δεν προχωρώ εδώ περαιτέρω την ανάπτυ 15

18 ξη του θέματος. Θεωρώ ωστόσο την ανάγκη να αναφερθώ κάπως διεξοδικά στην άποψη του Κώστα Βεργόπουλου για την παγκοσμιοποίηση. Ο Κ.Βεργόπουλος είναι έλληνας οικονομολόγος και διανοούμενος. Το έργο του είναι ευρύτερα γνωστό και διαδομένο στην Ελλάδα ή και στη Γαλλία, με απήχηση και στον ευρύτερο χώρο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι προβεβλημένος από τα ελληνικά MME, και το αξίζει. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που με κάνει να ασχοληθώ ειδικότερα με την άποψή του για την παγκοσμιοποίηση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα βιβλία του, Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη Χίμαιρα (iç99) και>τ Μεγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση τον κόσμου. (2θθθ). (4) Τέσσερα είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, τα κριτήρια τα οποία ο Βεργόπουλος χρησιμοποιεί στο βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη χίμαιρα, για να στη ρίξει την άποψή του ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια χίμαιρα, ότι δεν είναι πραγματική και ότι είναι ένα ιδεολόγημα. α) Επιστημονικά, το σημαντικότερο επιχείρημά του είναι ότι η παγκοσμιοποίηση είναι χρηματιστική και όχι πραγματική («αληθινά παγκοσμιοποιημένο είναι το νέο χρηματιστικό κεφάλαιο», σελ και αλλού), εννοώντας μάλλον, ότι, σ αυτή τη διαδικασία ο τομέας της παραγωγής δεν παίζει καθοριστικό ρόλο. Και για το λόγο αυτό είναι αμφίβολο το μέλλον αυτής της μορφής παγκοσμιοποίησης (ο Βεργόπουλος μιλά για την πιθανότητα ι6

19 αναστρεψιμότητας αυτής της διαδικασίας, σελ. 314) β) Σε συνάρτηση με αυτή τη θέση, καίριας σημασίας επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι πραγματική είναι η θέση του ότι δεν λύνει τα ώριμα προβλήματα της ανθρωπότητας, αντίθετα τα επιδεινώνει και τα επαυξάνει. γ) Ο Βεργόπουλος με ισχυρή τεκμηρίωση αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση δεν ενώνει την ανθρωπότητα. Σκοπός της δεν είναι η ενότητα αλλά η διατήρηση του διχασμού της, αφού έτσι μόνον εξασφαλίζεται η κυριαρχία του κεφαλαίου στον κόσμο και πραγματώνονται οι ιμπεριαλιστικοί του σκοποί, μαζί και οι σκοποί της πολιτικής ελίτ που το εκφράζει και το υπηρετεί δ) Ο Βεργόπουλος φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι αυτή η μορφή παγκοσμιοποίησης δεν εκφράζει μιαν ιστορική -κοσμοϊστορική αναγκαιότητα. Είναι μια επιλογή της αστικής τάξης των προηγμένων καπιταλιστικών χωρών, με κυρίαρχο το ρόλο του αμερικανικού κεφαλαίου, αλλά και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, γενικότερα... Θα πρέπει να πω ότι οι θέσεις γ και δ αναπτύσσονται με σαφή τρόπο στο βιβλίο του Το Μεγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση του κόσμου (Λιβάνης, 2θθ6). Στο βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη χίμαιρα, ο Βεργόπουλος διατυπώνει τη θέση ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα, «είναι μια καθαρή ιδεολογική επιλογή χωρίς αξιόλογο αντίκρισμα στην πραγματικό 17

20 τητα» (σελ. 338). ότι «είναι κεντρικό ιδεολόγημα αιχμής των κυβερνώντων» (σελ. 395)> ότι «υπάρχει κυρίως στο εγκέφαλο των κυβερνώντων και πολύ λιγότερο στην πραγματικότητα...» (σελ. 396) Την ορθότητα αυτής της άποψης- εκτίμησης επιχειρεί να αποδείξει, με ειδικές αναλύσεις και αναφορές σε δεδομένα. Ωστόσο, ο Βεργόπουλος δεν είναι -και δεν μπορεί ένας μαρξιστής να είναι- κατ'αρχήν εναντίον της παγκοσμοι- οποίησης, εφόσον αυτή δεν επιβάλλεται αυταρχικά, δεσποτικά, εκτός δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς στοιχειώδη πολυφωνία και διάλογο, με σημαία την κυριαρχία μίας και μοναδικής σκέψης (σελ. 400.) και εφόσον συμβάλλει πραγματικά στη λύση των προβλημάτων των ανθρώπων, των λαών, της ανθρωπότητας. Ετσι, στο νέο βιβλίο του με τον επίσης χαρακτηριστικό τίτλο, Το μεγάλο Ρήγμα. Η αποδήμηση του κόσμου, στο υποκεφάλαιο με τον τίτλο Παραπλανητική παγκοσμιοποίηση, συμφωνώντας με τον Στίγκλιτς, γράφει τα εξής: «Στο πρόσφατο βιβλίο του ο αμερικανός νομπελίστας της Οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς (Joseph Stiglitz,Making Globalisation Work,Norton,Νέα Υόρκη, 2006) είναι κατηγορηματικός όσον αφορά τις προοπτικές του σημερινού παγκόσμιου οικονομικού συστήματος το οποίο κατά την τελευταία εικοσαετία διεκδικεί την ονομασία της «παγκοσμιοποίησης»: το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργεί περισσότερα και ανυπέρβλητα προβλήματα απ όσα λύνει ι8

21 και για αυτό δεν έχει μέλλον σε μακροχρόνια προοπτική. Η συγκεκριμένη «παγκοσμιοποίηση» υπό τη διεύθυνση των ΗΠΑ, είναι όχι μόνον άδικο σύστημα, κυρίως έναντι του τρίτου κόσμου και των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά αποβαίνει όλο και περισσότερο αδιέξοδο, εφ όσον επισπεύδει από μόνο του τον κίνδυνο της καθήλωσής του, κυρίως λόγο της μονόπλευρης βουλιμίας και της χωρίς όρια αρπακτικότητας των δυτικών οικονομιών σε βάρος των υπόλοιπων περιοχών του πλανήτη».( >) Με σαφέστερη σ αυτό το βιβλίο του την προσέγγιση της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης με ιστορικούς όρους, φαίνεται να ενισχύεται η άποψή του ότι η παγκοσμιοποίηση, όπως αυτή πραγματοποιείται σήμερα, είναι μία χίμαιρα, με την έννοια ότι οι κοινωνικοί στόχοι για τους οποίους μιλούν οι υποστηρικτές της είναι απραγματοποίητοι. Με αυτή την έννοια,η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα. Αναφέρεται σε κάτι που δεν μπορεί να γίνει και που εμφανίζεται ότι μπορεί να γίνει. Σ αυτή την αντίληψη σκοπός της χρήσης του όρου παγκοσμιοποίηση είναι η ιδεολογική χειραγώγηση των ανθρώπων, των λαών, δηλαδή η αποτροπή ανάπτυξης μιας πολιτικής δυναμικής που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου παγκόσμιας διαχείρισης των προβλημάτων της ανθρωπότητας. Ομως, αυτό δε σημαίνει ότι οντολογικά η παγκοσμιοποίηση είναι απλώς ένα ιδεολόγημα. Η λέξη ιδεολόγημα *9

22 αφορά τη χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση και όχι το ίδιο το γεγονός. Απορρίπτοντας την ιδεολογική χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει ότι αυτομάτως απορρίπτουμε και το ίδιο το γεγονός ύπαρξής της και λειτουργίας της. Ακόμα, δε σημαίνει ότι η ενότητα της ανθρωπότητας δεν είναι γεγονός. Είναι, βέβαια, αυτή μια μορφή ενότητας της ανθρωπότητας που διαιωνίζει το διχασμό της, τοποθετώντας τον σε ακραιφνή ταξική βάση -σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές λειτουργίας της «παγκόσμιας κοινωνίας». Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ιστορικά βεβαιωμένο γεγονός ότι κάθε μορφή ενότητας της (μεγάλης) κοινωνίας προϋποθέτει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ταξικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, που στην εποχή μας είναι το καπιταλιστικό, το οποίο πλέον δεσπόζει σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για γενικευμένη (οικουμενική) ταξική καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση η οποία καθιστά απαραίτητη την προσέγγιση όλων των προβλημάτων (πλανητικών, περιφερειακών και εθνικών-τοπικών)με βάση το θεωρητικό σχήμα της ταξικής συγκρουσιακής σχέσης Κεφαλαίου και Εργασίας του Μαρξ -με την απαραίτητη εξειδίκευσή του για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα, για κάθε χώρα ή και για κάθε πολιτισμικό- πολιτιστικό μόρφωμα. Η ιδεολογική και η πολιτική έκφραση αυτής της φανερής, με διάφορους τρόπους, αλλά και της υποβόσκουσας 20

23 συγκρουσιακής σχέσης, με όλες τις αντιφάσεις της, με σταθερή και συνεπή επιδίωξη την αλλαγή του κόσμου, είναι έργο της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η κριτική θεώρηση της συσσωρεμένης ιστορικής εμπειρίας του «Σύντομου Εικοστού Αιώνα » (Hobsbawn) και του σύγχρονου κόσμου καθιστά αναγκαία την επεξεργασία ενός γενικού θεωρητικού πλαισίου αναφοράς για την ανάπτυξη πολιτικά λειτουργικών προγραμμάτων σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας -με την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων κάθε χώρας ή και κρατικών και οικονομικών σχηματισμών. Σημειώσεις ι. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές από αυτές που επιτρέπουν στον αναγνώστη να διαμορφώσει μια περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και για τον σχετικό προβληματισμό των μελετητών τον: Zym u nt Baum an, Παγκοσμιοποίηση. Οι συνέπειες για τον άνθρωπο, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα, 2004 Zymunt Bauman, Η μετανεοτερικότητα και τα δεινά της, Εκδόσεις Ψυχογιός, Ο ύλριχ Μ πεκ, Τι είναι παγκοσμιοποίηση; Εκδόσεις Καστανιώτης, 1999 Joseph Stiglitz. Η Μεγάλη Αυταπάτη, ΕκδόσειςΛιβάνης, George Soros, Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, Εκδόσεις Λιβάνης, Mihaly Sim ai. Η παγκόσμια οικονομία στην πρώτη δεκαετία του 2ΐ-ου αιώνα. Π εριέχεται στη συλλογή μελετών με τον τίτλο Ο ικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Εκδόσεις Παπαζήση, 2θθ6. 21

24 Η παγκοσμιοποίηση στην υπηρεσία όλων μας. Ευρωπαϊκή Ειτροπή. Λουξεμβούργο,2003- Βλέπε εκτενείς αναφορές στο βιβλίο του Στέργιου Μ παμπανάση, Ν έα Δ ιεθνής Ο ικονομία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ και αλλού. Π αναγιώτης Ρουμελιώτης, Παγκόσμια διακυβέρνηση ή Ηγεμονική παγκοσμιοποίηση; Εκδόσεις Λιβάνης, Κώστας Βεργόπουλος. Π αγκοσμιοποίηση. Η Μ εγάλη Χ ίμ α ιρα, Εκδόσεις Λιβάνης, îççç. Κ ώ σ τας Β εργόπουλος. Το Μ εγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση του κόσμου, εκδόσεις Λιβάνης, Vilaggazdasagtan (Παγκόσμια οικονομία. Μάθημα. 2 τόμοι) Επιμέλεια, A n dras Blaho, AU LA, Budapest, Noam Chomsky, Ν έα Τάξη. Μυστικά και ψέματα, εκδόσεις Λιβάνης, Σ άμουελ Χάντιγκτον, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της π αγκόσμιας τάξης, TERZO BOOKS, Αθήνα, Κ ω νσταντίνος Τ σ ουκα λάς, Π όλεμος και ειρήνη μετά το «τέλος της ιστορίας», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2θθ6 (δεύτερη έκδοση). Robert Β. Reich, Szuperkapitalizm us. Α ζ uzlet.a dem okracia es a m indennapi elet atalakulasa (Μ ετασχηματισμός της επιχείρησης, της δημοκρατίας και της καθημερινής ζωής) Εκδόσεις Gondolât, Βουδαπέστη, Αγγλική έκδοση: Robert Β. Reich: Superkapitalism. Borzoi Books. Publised by Alfred A. Knopf, New York, Παγκοσμιοποίηση και εθνική κουλτούρα. Επιμέλεια Δημήτρης Π λάντζος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Οικονομία και/ή κουλτούρα; (Gazdasàg és/vagy kultura?) Επιμέλεια, Kariko Séndor, Εκδόσεις Gondolât,Βουδαπέστη, 2θθ6). Κώστας Λάμπος, Αμερικανισμός και παγκοσμιοποίηση. Οικονομία του φόβου και της παρακμής. Εκδόσεις Παπαζήση, H obsbaw n,e. Π αγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και τρομοκρατία, β 'έκδοσ η, Θεμέλιο, Ο ύλριχ Μ πεκ (U lrich Beck): Για την π α γκοσ μιοπ οίη ση και την αριστερά. Συνέντευξη στο Στέφανο Ροζάνη, Η Αυγή, Για το θέμα αυτό αναφέρω εδώ από τη ευρύτερη βιβλιογραφία δυο συλλογές μελετών, τη συλλογή με τον τίτλο Π αγκοσμιοποίηση 22

25 και εθνική κουλτούρα (Επιμέλεια Δημήτρης Πλάντζος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 200p) και τη συλλογή μελετών με τον τίτλο Ο ικονομία και/ή κουλτούρα; (G azd asig és/vagy kultura?) Επιμέλεια, Kariko Sàndor, εκδόσεις Gondolât,Βουδαπέστη, 2θθ6. Σ αυτές τις δυο συλλογές ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια αρκετά πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα. 4 Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Λιβάνης, îggg, και 2θθ6 5 Κ. Βεργόπουλος,Το Μ εγάλο Ρήγμα, A. Α. Λιβάνης, 2006, σελ ). 23

26 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Στην εποχή μας η παγκοσμιοποίηση της ανθρωπότητας είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη. Οι τεχνολογικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που τη συνοδεύουν και την καθιστούν δυνατή, δημιουργούν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για την ενότητα, τη συνολική ανάταση και πρόοδο όλων των λαών του κόσμο, για ένα νέο μοντέλο πολιτισμικής εξέλιξης, βασιζόμενης σε οικουμενικές αρχές και αξίες. Στη φάση αυτή της ιστορίας η παγκοσμιοποίηση πραγματοποιείται με βάση τη λογική, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του παγκόσμιου μεγάλου κεφαλαίου και της κυρίαρχης ελίτ που το εκφράζει και το υπηρετεί. Για το λόγο αυτό δεν οδηγεί στην αναγκαία ενότητα της αν 24

27 θρωπότητας, δηλαδή στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κοινωνίας ή ενός πολιτισμικά λειτουργικού πλαισίου της παγκόσμιας κοινωνίας που επιτρέπει σε κάθε χώρα να διαμορφώσει τη ζωή της και τις σχέσεις της με τις άλλες χώρες και τους άλλους λαούς χωρίς τις αντιθέσεις που διέπουν τον σημερινό κόσμο. Ενός πολιτισμικού πλαισίου που ευνοεί τη δημιουργική συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινή προσπάθεια των λαών για την καθολική ευημερία, για την ειρήνη και την καθολική πρόοδο. Ιδεολογικός και πολιτικός εκφραστής αυτής της ιστορικής αναγκαιότητας είναι η σύγχρονη μαρξιστική ριζοσπαστική αριστερά, η μόνη ικανή δύναμη να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην παγκοσμιοποίηση, να διανοίξει και να παράσχει μια βατή και αισιόδοξη ιστορική προοπτική στην ανθρωπότητα. Να δρομολογήσει τη μετάβαση της ανθρωπότητας από την προϊστορία στην αληθινή ιστορία της. Μπροστά μας, μπροστά στις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής μας είναι το καθήκον της ανάπτυξης αυτής της ριζοσπαστικής αριστεράς, που σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση ιδεολογικής σύγχυσης και πολιτικής ασάφειας ή και αφασίας, σε πολλές χώρες. Ο καπιταλισμός έχει φτάσει στο τέλος της ιστορίας του. Δεν μπορεί πλέον να υποσχεθεί τη δημιουργία ενός τρόπου ύπαρξης και λειτουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας, 25

28 ανάλογο με τους πόρους, τον πλούτο και τις δυνατότητες που δημιούργησε η ανθρώπινη εργασία. Πρόκειται για το νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέλιξης του καπιταλισμού που αρχίζει με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ολοκληρώνεται σήμερα στην εποχή της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, της πυρηνικής ενέργειας, της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας. Στην εποχή μας και μόνο το γεγονός ότι ο καπιταλισμός από τη φύση του γεννά πολέμους τον καθιστά απαράδεκτο ως τρόπο ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Με δεδομένη τη σύγχρονη πολεμική τεχνολογία και τη δυναμική της ο πόλεμος στην εποχή μας περικλείνει το βέβαιο κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας. Ομως, πέρα και μαζί με αυτό ο καπιταλισμός, με τις πολλαπλές εκφράσεις της λογικής που τον διέπει, αποτελεί πραγματική απειλή η οποία παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και διαβρώνει ηθικά την ανθρωπότητα - την εθίζει στην παθητική αποδοχή του παράλογου και στην «προοπτική» καταστροφής της ανθρωπότητας! Αυτή η διεργασία στις συνειδήσεις των ανθρώπων συντελείται σε συνθήκες που, όπως διαπιστώνει η Εκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (ΐ999)> πλανήτης (η ανθρωπότητα) εξωθείται ολοταχώς σε «οικονομική, κοινωνική και οικολογική καταστροφή».(ι) ι. UNDP, Humen Development Riport, Oxford, University Press, 26

29 New York, Ιούλιος ippg. Βλέπε στο άρθρο του Κ. Βεργόπουλου «Απαγορευμένος πλανήτης», Ελευθεροτυπία, i.8.iggg. Στη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία και κατ' επέκταση στο σύγχρονο καπιταλισμό, υπάρχει μια εγγενή σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και τα κέρδη. Η μετατροπή των πολεμικών προϊόντων σε πρώτης τάξης εμπόρευμα είναι στη βάση αυτής της εξέλιξης. Πράγμα που κατέστησε τους εξοπλισμούς οργανικό στοιχείο του βιομηχανικούστρατιωτικού συμπλέγματος των ΗΠΑ, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλη του την έκταση και διαρκώς εξελίσσεται-βελτιώνεται. «Η παραγωγή εξοπλισμών δεν είναι μόνον αντικείμενο κατανάλωσης... αλλά αντικείμενο μιας κερδοφόρου παραγωγής». Μάλιστα, «το τεράστιο μέγεθος και η δεσπόζουσα θέση της (παραγωγής εξοπλισμών-θ.β.) προσφέρει σταθερότητα στο σύστημα». Τα δεδομένα που αναφέρονται στους εξοπλισμούς μετά το îggo, δηλαδή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης, πείθουν ότι οι εξοπλισμοί δεν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο που είχε να κάνει με τον ψυχρό πόλεμο, το διπολισμό και την κατάσταση της ισορροπίας του τρόμου, αλλά λειτουργικό στοιχείο του συστήματος. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι ελπίδες όσων είχαν πιστέψει στις υποσχέσεις και τις θεωρίες για ένα κόσμο χωρίς τους εξοπλισμούς και τους πολέμους, γρήγορα εξανεμίστηκαν. Ηδη, «από τα μέσα της δεκαετίας του îggo, οι δαπάνες για εξοπλισμούς άρχισαν και πάλι να σημειώνουν μια σταθερή άνοδο, με ένα αξιοσημείωτο άλμα στην περίπτωση των ΗΠΑ, όπως αυτό του içç8, έτσι ώστε ο στρατιωτικός τους προϋπολογισμός να ανέρχεται σήμερα στο 9 5% αυτού της ψυχροπολεμικής περιόδου: η παραγωγή εξοπλισμών παρέμεινε στην καρδιά του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού της εποχής» Εξάλλου, «η τάση της δεκαετίας του iggo για παγκόσμιες εμπορικές συμμαχίες έχει αγγίξει και το εμπόρευμα όπλα, το οποίο ενσωματώνει τη μη στρατιωτική τεχνοεπιστήμη, όπως η ηλεκτρονική σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό». Πιο συγκεκριμένα: «Από τον πόλεμο του Κόλπου, σύμφωνα με μια συντηρητική εκτίμηση, οι ετήσιες δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς ανέρχονται σχεδόν σε ένα τρισεκατομ- 27

30 Βέβαια, είναι αδύνατο για λογικά και υπεύθυνα σκεπτόμενους ανθρώπους να παραδεχτούν ότι τα πράγματα βαδίζουν μοιραία προς την καταστροφή. Ετσι,οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν την πεποίθηση ότι επέρχεται η στιγμή που νέα κοινωνικά κινήματα θα αμφισβητήσουν την πορεία της κοινωνίας «προς την κόλαση» και προς το τίποτα για να προσδώσουν το δικό τους δυναμισμό. Τονίζοντας ότι εάν ο πλανήτης δεν απορρίψει τους σημερινούς παράλογους κινδύνους περιοριζόμενος μόνον στους αναπόφευκτους, σύντομα δεν θα είναι βιώσιμος ούτε για τους κατοίκους του, ούτε για το παρόν οικονομικό σύστημα. ('ôtt.ttj μύρια δολάρια ή μεταξύ 2 και 2,5 εκ. δολαρίων σε ημερήσια βάση. Από το ποσό αυτό ιτερίπου 200 δισ. δολάρια (ή το ένα πέμπτο) δαπανούνται ετησίως για την παραγωγή εξοπλιστικών εμπορευμάτων, εκ των οποίων το ήμιση στις ΗΠΑ» Και ένα κραυγαλέο παράδειγμα που αποδεικνύει και για τον πιο δύσπιστο τα παραπάνω: «Από τα ι8 πυρηνικά υποβρύχια, καθένα από τα οποία μεταφέρει το ισοδύναμο καταστροφικής δύναμης ίσης με βόμβες της Χιροσίμα (αρκετής για να αφανίσει τους λαούς μιας ολόκληρης ηπείρου)... τα οκτώ κατασκευάστηκαν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου...» (Darko Suvin, Ο καπιταλισμός σημαίνει/χρειάζεται τον πόλεμο, Περιοδικό ΟΥΤΟΠΙΑ, τεύχος56, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, 2003, σ λ ). Τα δεδομένα βεβαιώνουν την άποψη του Ζαν Ζωρές ότι «ο καπιταλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα». 28

31 Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είναι αβάσιμη η βεβαιότητα για την αποτροπή της πορείας προς την καταστροφή. Δηλαδή η βεβαιότητα ότι το κεφάλαιο ή/ και τα στρατηγικά κέντρα του πολέμου τελικά θα ενδώσουν στο λογικό αίτημα της αποφυγής του παράλογου. Αβάσιμη θα πρέπει να θεωρηθεί και η βεβαιότητα ότι μπορούν να δημιουργηθούν αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα ικανά να ανατρέψουν αυτή την πορεία προς την καταστροφή, δίνοντας μιαν άλλη πορεία στην εξέλιξη του κόσμου. Αυτό είναι αυταπάτη. Ακόμα είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούν κατά έναν αυθόρμητο τρόπο να δημιουργηθούν ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά κινήματα ικανά να αντισταθούν στην ικανότητα του συστήματος να αφομοιώνει τις εντάσεις που δημιουργεί το ίδιο, χωρίς ποτέ να μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την αντιφατική διαδικασία αναπαραγωγής τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να εναποθέσει τις τύχες της, το μέλλον της στα αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα όσο δυνατές κι αν είναι οι εντάσεις και οι κλονισμοί τους μπορούν αυτά να προκαλέσουν στον καπιταλισμό. Απαιτείται η συνειδητή ανάπτυξη των αντικαπιταλιστικών κινημάτων. Μάλιστα, η ιστορική πείρα διδάσκει ότι αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται η σταθερή συνεργασία και η κοινή δράση αυτών των κινημάτων, η συνεργασία και η κοινή δράση όλων των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων με σαφείς πολιτικούς στόχους και προτάσεις πάνω στα ώριμα προς λύση κοινωνικά προβλήματα και με σαφή 29

32 ιστορική προοπτική για την κατάργηση των κοινωνικών αιτ(ων που τα δημιουργούν και μαζί την άρση των αδιεξόδων που δημιουργεί ο καπιταλισμός για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μόνον σε μια τέτοια προοπτική μπορεί κανείς να ελπίζει. Αυτή την προοπτική καλείται να δώσει στην ανθρωπότητα η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Και να μπει στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα, γενικότερα: του αγώνα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού -των λαών που υποφέρουν και μειονεκτούν εξαιτίας του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Η αριστερά μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της ως πρωτοπόρα δύναμη στους αγώνες για τα δικαιώματα και για τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού (των λαών) ενάντια στο κεφάλαιο, ενάντια στον καπιταλισμό, αλλά και ενάντια σε κάθε είδος και μορφή οπισθοδρόμησης και βαρβαρότητας, μόνον εφόσον μπορεί να προτείνει ένα μοντέλο μιας αυθεντικής σοσιαλιστικής κοινωνίας το οποίο να εκφράζει τη δυναμική της εποχής μας και τις γνήσιες προσδοκίες των ανθρώπων, των λαών. Η αξιοπιστία του πολιτικού της λόγου εξαρτάται σε σημαντικό έως και μεγάλο βαθμό από την πρότασή της για μιαν άλλη αυθεντικά ανθρώπινη κοινωνία στην οποία στοχεύει, με τους αγώνες της, με κάθε σημαντική ενέργειά της. Στην εποχή μας, της παγκόσμιας κυριαρχίας του κεφαλαίου ο σοσιαλισμός τον οποίο οφείλει να προτείνει 3

33 η αριστερά στους λαούς θα πρέπει να αναδεικνύει την καθολικότητα-παγκοσμιότητα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, των αρχών και αξιών του σοσιαλισμού, αλλά και των στοιχείων που πείθουν για την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Αυτό το έκανε πάντα η κομμουνιστική αριστερά ή επιδίωκε να το κάνει, θεωρώντας (για την περίοδο της Κομιντέρν ειδικότερα) ως δεδομένη την πειστικότητα και την εφαρμοσιμότητα της πρότασής της για όλες τις χώρες του κόσμου, χωρίς να ενδιαφέρεται πάντα για την επαρκή τεκμηρίωσή της. Στην εποχή μας, μετά την αποτυχία του ιστορικού σοσιαλιστικού εγχειρήματος και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η πρόταση της αριστεράς θα πρέπει να εκφράζει τη νέα πραγματικότητα και τη δυναμική της, θα πρέπει να είναι μια πρόταση πολιτικά και κοινωνικο-ιστορικά λειτουργική. Προϋπόθεση για την έναρξη αυτής της αναγκαίας διαδικασίας είναι η αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο αναφοράς για κάθε τέτοια προσπάθεια. Συμβολή σε μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί, πιστεύω, η μελέτη που ακολουθεί, με την οποία συγχρόνως επιχειρώ να πείσω για την ανάγκη της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς να δει στο πνεύμα του Μαρξ τον αναντικατάστατο και μοναδικό ρόλο της στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο ως εθνική ή/και διεθνική ιστορική επαναστατική δύναμη παρουσιάζοντας στο λαό μια 3ί

34 σοσιαλιστική πρόταση πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά λειτουργική. Η πρόταση σοσιαλισμού της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς για να είναι λειτουργική θα πρέπει να είναι ανάλογη με τους πόρους, τον πλούτο και τις δυνατότητες που δημιούργησε και δημιουργεί η ανθρώπινη εργασία, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της ανθρωπότητας ένα μεγάλο μέρος του οποίου έχει μικρές έως και μηδαμινές δυνατότητες να βρει μόνο του, χωρίς καμιά βοήθεια, τρόπους να βγει από την απροσμέτρητη αθλιότητα στην οποία βρίσκεται και να βρει το δρόμο προς την επιβίωση, την ανάκαμψη σε μια επόμενη φάση και την ανάπτυξη, για να βγει μετά στη λεωφόρο της ευημερίας και της προόδου. Πρόκειται για αίτημα των καιρών εκφρασμένο όχι μόνο από όσους πιστεύουν στο επαναστατικό μήνυμα που περικλείνει στην εποχή μας η μαρξική-μαρξιστική ιδέα του σοσιαλισμού αλλά και από έναν ευρύτατο κύκλο προοδευτικών ανθρώπων που αισθάνονται ιδιαίτερα άσχημα στον σημερινό κόσμο και οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που περικλείνει η διαιώνιση της εξουσίας του κεφαλαίου, που τώρα είναι σχεδόν απόλυτη. Το κεφάλαιο με τους μηχανισμούς και τα μέσα που διαθέτει, με κυριότερη την βοήθεια του αστικού κράτους, 32

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Τρία ιαγράµµατα, Μία Ιστορία

Τρία ιαγράµµατα, Μία Ιστορία Τρία ιαγράµµατα, Μία Ιστορία Ευκλείδης Τσακαλώτος Ειδική Έκδοση Οικονοµία και Κρίση ΑΥΓΗ 28/2/10 Αν, όπως λένε, µια εικόνα ισοδυναµεί µε χίλιες ιστορίες, σκεφτείτε πόσες ιστορίες εµπεριέχονται σε τρία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αν παρατηρήσουμε από κοντά τις δύο αυτές πολιτειακές κρίσεις, θα μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αν παρατηρήσουμε από κοντά τις δύο αυτές πολιτειακές κρίσεις, θα μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις: Του Δημήτρη Κυπριώτη ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο 20 Ος αιώνας σημαδεύτηκε από 2 μεγάλες κρίσεις του πολιτειακού συστήματος -Την κρίση της Καπιταλιστικής δημοκρατίας, που κατέληξε στην τραγωδία του Β ΠΠ και, -Στην

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς τους συμπολίτες μου, ως Γιώργος Κοτρωνιάς και θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να κάνω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του Περί του πολίτη Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Συγγραφέας : Hobbes Thomas Μεταφραστής : Βαβούρας Ηλίας ISBN: 9789604632732 Τιμή: 15,98 Σελίδες: 416 Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα,

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Βασιλική Π. Μεσθανέως Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, 1949-1963 Πρόλογος Nικηφόρος ιαµαντούρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 49 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για την προετοιμασία μιας ομαδικής εργασίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με θέμα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διάβασες το παραπάνω κείμενο. Να γράψεις μια περίληψη του κειμένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Α. Κείμενο. Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Α. Κείμενο. Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Α. Κείμενο Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας, μέλος της Επιστ. Επιτρ. του ΜΜΜΛ (ΕΜΠ και ΥΠΠΟΤ), Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Το

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Ξενοδοχείο Divani Caravel Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια τα δεδομένα, στα οποία στηριζόταν

Διαβάστε περισσότερα

3. Κριτική προσέγγιση

3. Κριτική προσέγγιση Επιστημολογική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας και πράξη 3. Κριτική προσέγγιση Καθηγητής Κώστας Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail:kchrys@ecd.uoa.gr Θεωρία και Πράξη Κριτική Προσέγγιση Οι θετικιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μαρία Τζιράκη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Α. Στοιχεία περίληψης ανά παράγραφο: 1 η : Διαπίστωση ότι η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα