ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1

2

3

4

5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

6 Ε Ρ ΓΑ Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ : - «Elvat και συνείδηση, γνώση και αλήθεια» (Γκούτεμπεργκ) - «Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος» (Θεμέλιο) - «Τεχνολογία, Κοινωνία, Πολιτισμός» (Ψυφίδα/ Αρμός) - «Ο άνθρωπος μέσα στο επαναστατικό κίνημα» (Αφοι Τολίδη) - «Περεστρόικα και εκπαίδευση. Κριτκή θεώρηση της εκπαίδευσης στη Σοβιετική Ένωση» (Γρηγόρης) - «θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» (2 τ. Παρατηρητής) - «Το πρόβλημα της ταυτότητας του ανθρώπου» (Ψηφίδα/Αρμός) - «Τέχνη και πολιτική, Επιστήμη και τέχνη» (Προσκήνιο) - «Η Αριστερά χθες, σήμερα, αύριο» (εκδ. Βακαλιός) Έχει δημοσιεύσει δεκάδες μελέτες και άρθρα σε θέματα φιλοσο- φίας, κοινωνιολογίας και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα πολιτικής φιλοσοφίας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝΤΟΣ» Θεμιστοκλής Λ. Φασούλας Ερυθραίας 4, Καισαριανή Τηλ.: , Fax: IS B N

7 Θανάσης Βακαλιός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Θεωρητικό πλαίσιο πρότασης σοσιαλισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας ΕΝΤΟΣ

8

9 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικό Σημείωμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟ Υ... ιι ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ι. Νέο σύστημα κοινωνικών σχέσεων Κατάργηση του μεγάλου κεφαλαίου...η\ 3 Δημιουργία μικτής οικονομίας με κυρίαρχο το ρόλο του δημοσίου τομέα Σοσιαλιστική νομοθεσία Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα... no 6. Ανθρωποκεντρική παιδεία...\\η η. Σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες και τους λαούς...131

10 8. Ο σοσιαλισμός είναι κοινωνία του μέλλοντος Ικανοποίηση των βασικών αναγκών για όλους ίο. Συνδυασμός ορθολογισμού και ανθρωπισμού π. Κατάργηση των πολέμων. Καθιέρωση της παγκόσμιας ειρήνης Εξάλειψη του φαινόμενου της ακραίας εξαθλίωσης στον κόσμο - στην πρώτη φάση μετάβασης στο σοσιαλισμό Η σχέση της Αριστερός με το θεωρητικό πλαίσιο πρότασης σοσιαλισμού...ι66 ΐ4 Η Αριστερά απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα του σημερινού κόσμου. Το πρόβλημα της ανεργίας

11 Στην εποχή μας κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά παρά μόνο με αναφορά στην παγκοσμιοποίηση. Η αναφορά τηςαριστεράς στην παγκοσμιοποίηση συνίσταται στην αναζήτηση δρόμων για την προώθηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη δημιουργία της παγκόσμιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος της.

12

13 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παγκοσμιοποίηση Το φαινόμενο και η ερμηνεία του Με την γενικευμένη ήττα του σοσιαλισμού δημιουργή- θηκε μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο. Η κυριαρχία του κεφαλαίου είναι καθολική. Το γεγονός αυτό επηρεάζει καθοριστικά, άμεσα ή έμμεσα, τις διάφορες μορφές παγκοσμιοποίησης της ανθρωπότητας: οικονομική, τεχνολογική, οικολογική, κοινωνική, κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, πολιτισμική, με τις ιδιαιτερότητες για κάθε μια από αυτές τις μορφές παγκοσμιοποίησης για κάθε χώρα. Ολες αυτές οι μορφές μαζί, με τις αντιφάσεις τους, συναποτελούν το καθολικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

14 Για τα θέματα αυτά, αλλά και για την ίδια την έννοια της παγκοσμιοποίησης και την ερμηνεία της, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Δεν είναι έργο αυτής εδώ της μελέτης η αναλυτική παρουσίαση αυτών των ερμηνειών, ούτε η εξειδικευμένη ανάπτυξη και ανάλυση των όποιων παρατηρήσεων θα μπορούσα να κάνω για τις διάφορες μορφές παγκοσμιοποίησης. Για τούτο εδώ το εγχείρημα, την ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου πρότασης σοσιαλισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, μου αρκεί η αναφορά σε μερικές από τις σχετικές με αυτά τα θέματα μελέτες με την παρατήρηση ότι ο καθένας από μας, παρακολουθώντας και ζώντας καθημερινά τις εξελίξεις, μπορεί να μορφώσει μια ιδέα για το σύγχρονο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να καλύψει το εύρος του έργου των ειδικών ερευνητών-μελετητώντης. Πολύ λιγότερο μπορεί να καλύψει τον προβληματισμό τους.(ι) Πάντως, κανείς από τους μελετητές δεν αρνείται το γεγονός ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν και συντελούνται στους παραπάνω τομείς έχουν αλλάξει (και αλλάζουν διαρκώς) την εικόνα του κόσμου. Διαφωνούν ως προς το ερώτημα αν αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν τη χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση, καθώς και στο ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα. Διαφορές υπάρχουν και σχετικά με το ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί νομοτελειακό φαινόμενο 12

15 στην εξέλιξης της ανθρωπότητας που ανάγεται στη δυναμική ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, ή αν κατά κύριο λόγο είναι συνειδητή επιλογή του καπιταλισμού, που συναρτάται με την επεκτατική του φύση. Υπάρχει, και η άποψη που υποστηρίζει ότι ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, ότι είναι ένα ιδεολόγημα. Διαφορές στην προσέγγιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν ανάμεσα στους οικονομολόγους και τους κοινωνιολόγους οι οποίες έχουν να κάνουν πρωτίστως με τα όρια και το εύρος της κάθε μιας πειθαρχίας (discipline). Οι πρώτοι συνδέουν την παγκοσμιοποίηση, κατά πρώτο λόγο, με το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά λειτουργεί πλέον ως ένα ενιαίο καθολικό σύστημα μέσα στο οποίο οι εθνικές οικονομίες λειτουργούν σε ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης τονίζουν το γεγονός ότι η κυκλοφορία κεφαλαίου, τεχνολογικών αγαθών, υπηρεσιών, και ανθρώπων (ανθρώπινου δυναμικού) γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα, σε καθημερινή βάση. Αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο, μάλλον, μέρος των οικονομολόγων. Για τους κοινωνιολόγους σημαντικό είναι ότι -μαζί και παράλληλα με τους οικονομικούς συντελεστές- τονίζουν το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αλλά και των λαών. Πολ *3

16 λοί είναι εκείνοι που αναφέρονται στην προσπάθεια των ΗΠΑ για την πολιτισμική αμερικανοποίηση του κόσμου. Αυτή είναι μία από τις σοβαρότερες ενστάσεις εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Από αυτή την άποψη είναι, νομίζω, άξια ιδιαίτερης προσοχής η άποψη του γερμανού κοινωνιολόγου καθηγητή Ούρλιχ Μπεκ ο οποίος θεωρεί «λανθασμένη ή τουλάχιστον μονόπλευρη» την ερμηνεία της λέξης παγκοσμιοποίηση ως αμερικανοποίηση. «Η παγκοσμιοποίηση, λέει επιγραμματικά, δεν είναι αμερικανοποίηση», και προσθέτει: «το ζήτημα δεν είναι αν είσαι υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης, αλλά τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση και ποιες πλευρές θα στηρίξουμε και σε ποιες θα αντισταθούμε». Και εξηγεί: αν δούμε τη λέξη παγκοσμιοποίηση από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας θα διαπιστώσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης διασύνδεσης, ενός νέου είδους διώσύνδεσης σε κάθε επίπεδο. Οχι μόνο στο επίπεδο των οικονομικών διαδικασιών και της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και στα επίπεδα του πολιτισμού, της πολιτικής... Παντού. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία...».fo) Πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, νομίζω, να τονιστεί ότι αυτή η «γενικευμένη διασύνδεση» περικλείνει μέσα της αντιφάσεις, που σ αυτή τη φάση της παγκόσμιας ιστορίας της ανθρωπότητας, με την καπιταλιστική μορφή παγκοσμιοποίησης ως υποχρεωτικό (ή και καταναγκαστικό) πλαίσιο συνύπαρξης των λαών, είναι αξεπέραστες. Η

17 Αναφέρομαι εδώ στη σχέση παγκοσμιοποίησης και εθνικής κουλτούρας, αλλά και στο γενικότερο πρόβλημα της σχέσης οικονομίας και κουλτούρας στον καπιταλισμό, στο σύγχρονο κόσμο.(3) Από τις ενστάσεις των αρνητών ή/και επικριτών της παγκοσμιοποίησης αναφέρω εδώ ενδεικτικά την άποψη εκείνων που συμμετέχουν στο Κίνημα Παγκόσμιας Δικαιοσύνης οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη στην οποία αναφέρεται ο όρος παγκοσμιοποίηση είναι χωρίς νόημα, αφού αυτή η εξέλιξη δεν έχει καμία σχέση με την παγκοσμιοποίηση της δικαιοσύνης, που είναι ο στόχος αυτού του κινήματος, με υποστηρικτή τον Νόαμ Τσόμσκι. Πιο προωθημένη ήταν (είναι) η αιτιολόγηση της απόρριψης αυτού του όρου, που εκφράστηκε με το σύνθημα Ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη, στις εκδηλώσεις του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ. Το μειονέκτημα αυτού του συνθήματος είναι ότι απορρίπτοντας τη λογική του Κεφαλαίου (που βάζει το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους) δεν αναδεικνύει συγχρόνως τη λογική της Εργασίας, που, με βάση την ανάλυση του Μαρξ, εγκυμονεί την πραγματική μη-καπιταλιστική μορφή παγκοσμιοποίησης της ανθρωπότητας. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις συνιστώσες του Φόρουμ που σκέφτονται και κρίνουν με βάση το θεωρητικό διαλεκτικό σχήμα της συγκρουσιακής σχέσης Κεφαλαίου και Εργασίας (Εργασίας και Κεφαλαίου) του Μαρξ. Ομως, δεν προχωρώ εδώ περαιτέρω την ανάπτυ 15

18 ξη του θέματος. Θεωρώ ωστόσο την ανάγκη να αναφερθώ κάπως διεξοδικά στην άποψη του Κώστα Βεργόπουλου για την παγκοσμιοποίηση. Ο Κ.Βεργόπουλος είναι έλληνας οικονομολόγος και διανοούμενος. Το έργο του είναι ευρύτερα γνωστό και διαδομένο στην Ελλάδα ή και στη Γαλλία, με απήχηση και στον ευρύτερο χώρο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι προβεβλημένος από τα ελληνικά MME, και το αξίζει. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που με κάνει να ασχοληθώ ειδικότερα με την άποψή του για την παγκοσμιοποίηση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα βιβλία του, Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη Χίμαιρα (iç99) και>τ Μεγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση τον κόσμου. (2θθθ). (4) Τέσσερα είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, τα κριτήρια τα οποία ο Βεργόπουλος χρησιμοποιεί στο βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη χίμαιρα, για να στη ρίξει την άποψή του ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια χίμαιρα, ότι δεν είναι πραγματική και ότι είναι ένα ιδεολόγημα. α) Επιστημονικά, το σημαντικότερο επιχείρημά του είναι ότι η παγκοσμιοποίηση είναι χρηματιστική και όχι πραγματική («αληθινά παγκοσμιοποιημένο είναι το νέο χρηματιστικό κεφάλαιο», σελ και αλλού), εννοώντας μάλλον, ότι, σ αυτή τη διαδικασία ο τομέας της παραγωγής δεν παίζει καθοριστικό ρόλο. Και για το λόγο αυτό είναι αμφίβολο το μέλλον αυτής της μορφής παγκοσμιοποίησης (ο Βεργόπουλος μιλά για την πιθανότητα ι6

19 αναστρεψιμότητας αυτής της διαδικασίας, σελ. 314) β) Σε συνάρτηση με αυτή τη θέση, καίριας σημασίας επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι πραγματική είναι η θέση του ότι δεν λύνει τα ώριμα προβλήματα της ανθρωπότητας, αντίθετα τα επιδεινώνει και τα επαυξάνει. γ) Ο Βεργόπουλος με ισχυρή τεκμηρίωση αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση δεν ενώνει την ανθρωπότητα. Σκοπός της δεν είναι η ενότητα αλλά η διατήρηση του διχασμού της, αφού έτσι μόνον εξασφαλίζεται η κυριαρχία του κεφαλαίου στον κόσμο και πραγματώνονται οι ιμπεριαλιστικοί του σκοποί, μαζί και οι σκοποί της πολιτικής ελίτ που το εκφράζει και το υπηρετεί δ) Ο Βεργόπουλος φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι αυτή η μορφή παγκοσμιοποίησης δεν εκφράζει μιαν ιστορική -κοσμοϊστορική αναγκαιότητα. Είναι μια επιλογή της αστικής τάξης των προηγμένων καπιταλιστικών χωρών, με κυρίαρχο το ρόλο του αμερικανικού κεφαλαίου, αλλά και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, γενικότερα... Θα πρέπει να πω ότι οι θέσεις γ και δ αναπτύσσονται με σαφή τρόπο στο βιβλίο του Το Μεγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση του κόσμου (Λιβάνης, 2θθ6). Στο βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη χίμαιρα, ο Βεργόπουλος διατυπώνει τη θέση ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα, «είναι μια καθαρή ιδεολογική επιλογή χωρίς αξιόλογο αντίκρισμα στην πραγματικό 17

20 τητα» (σελ. 338). ότι «είναι κεντρικό ιδεολόγημα αιχμής των κυβερνώντων» (σελ. 395)> ότι «υπάρχει κυρίως στο εγκέφαλο των κυβερνώντων και πολύ λιγότερο στην πραγματικότητα...» (σελ. 396) Την ορθότητα αυτής της άποψης- εκτίμησης επιχειρεί να αποδείξει, με ειδικές αναλύσεις και αναφορές σε δεδομένα. Ωστόσο, ο Βεργόπουλος δεν είναι -και δεν μπορεί ένας μαρξιστής να είναι- κατ'αρχήν εναντίον της παγκοσμοι- οποίησης, εφόσον αυτή δεν επιβάλλεται αυταρχικά, δεσποτικά, εκτός δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς στοιχειώδη πολυφωνία και διάλογο, με σημαία την κυριαρχία μίας και μοναδικής σκέψης (σελ. 400.) και εφόσον συμβάλλει πραγματικά στη λύση των προβλημάτων των ανθρώπων, των λαών, της ανθρωπότητας. Ετσι, στο νέο βιβλίο του με τον επίσης χαρακτηριστικό τίτλο, Το μεγάλο Ρήγμα. Η αποδήμηση του κόσμου, στο υποκεφάλαιο με τον τίτλο Παραπλανητική παγκοσμιοποίηση, συμφωνώντας με τον Στίγκλιτς, γράφει τα εξής: «Στο πρόσφατο βιβλίο του ο αμερικανός νομπελίστας της Οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς (Joseph Stiglitz,Making Globalisation Work,Norton,Νέα Υόρκη, 2006) είναι κατηγορηματικός όσον αφορά τις προοπτικές του σημερινού παγκόσμιου οικονομικού συστήματος το οποίο κατά την τελευταία εικοσαετία διεκδικεί την ονομασία της «παγκοσμιοποίησης»: το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργεί περισσότερα και ανυπέρβλητα προβλήματα απ όσα λύνει ι8

21 και για αυτό δεν έχει μέλλον σε μακροχρόνια προοπτική. Η συγκεκριμένη «παγκοσμιοποίηση» υπό τη διεύθυνση των ΗΠΑ, είναι όχι μόνον άδικο σύστημα, κυρίως έναντι του τρίτου κόσμου και των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά αποβαίνει όλο και περισσότερο αδιέξοδο, εφ όσον επισπεύδει από μόνο του τον κίνδυνο της καθήλωσής του, κυρίως λόγο της μονόπλευρης βουλιμίας και της χωρίς όρια αρπακτικότητας των δυτικών οικονομιών σε βάρος των υπόλοιπων περιοχών του πλανήτη».( >) Με σαφέστερη σ αυτό το βιβλίο του την προσέγγιση της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης με ιστορικούς όρους, φαίνεται να ενισχύεται η άποψή του ότι η παγκοσμιοποίηση, όπως αυτή πραγματοποιείται σήμερα, είναι μία χίμαιρα, με την έννοια ότι οι κοινωνικοί στόχοι για τους οποίους μιλούν οι υποστηρικτές της είναι απραγματοποίητοι. Με αυτή την έννοια,η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα. Αναφέρεται σε κάτι που δεν μπορεί να γίνει και που εμφανίζεται ότι μπορεί να γίνει. Σ αυτή την αντίληψη σκοπός της χρήσης του όρου παγκοσμιοποίηση είναι η ιδεολογική χειραγώγηση των ανθρώπων, των λαών, δηλαδή η αποτροπή ανάπτυξης μιας πολιτικής δυναμικής που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου παγκόσμιας διαχείρισης των προβλημάτων της ανθρωπότητας. Ομως, αυτό δε σημαίνει ότι οντολογικά η παγκοσμιοποίηση είναι απλώς ένα ιδεολόγημα. Η λέξη ιδεολόγημα *9

22 αφορά τη χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση και όχι το ίδιο το γεγονός. Απορρίπτοντας την ιδεολογική χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει ότι αυτομάτως απορρίπτουμε και το ίδιο το γεγονός ύπαρξής της και λειτουργίας της. Ακόμα, δε σημαίνει ότι η ενότητα της ανθρωπότητας δεν είναι γεγονός. Είναι, βέβαια, αυτή μια μορφή ενότητας της ανθρωπότητας που διαιωνίζει το διχασμό της, τοποθετώντας τον σε ακραιφνή ταξική βάση -σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές λειτουργίας της «παγκόσμιας κοινωνίας». Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ιστορικά βεβαιωμένο γεγονός ότι κάθε μορφή ενότητας της (μεγάλης) κοινωνίας προϋποθέτει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ταξικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, που στην εποχή μας είναι το καπιταλιστικό, το οποίο πλέον δεσπόζει σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για γενικευμένη (οικουμενική) ταξική καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση η οποία καθιστά απαραίτητη την προσέγγιση όλων των προβλημάτων (πλανητικών, περιφερειακών και εθνικών-τοπικών)με βάση το θεωρητικό σχήμα της ταξικής συγκρουσιακής σχέσης Κεφαλαίου και Εργασίας του Μαρξ -με την απαραίτητη εξειδίκευσή του για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα, για κάθε χώρα ή και για κάθε πολιτισμικό- πολιτιστικό μόρφωμα. Η ιδεολογική και η πολιτική έκφραση αυτής της φανερής, με διάφορους τρόπους, αλλά και της υποβόσκουσας 20

23 συγκρουσιακής σχέσης, με όλες τις αντιφάσεις της, με σταθερή και συνεπή επιδίωξη την αλλαγή του κόσμου, είναι έργο της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η κριτική θεώρηση της συσσωρεμένης ιστορικής εμπειρίας του «Σύντομου Εικοστού Αιώνα » (Hobsbawn) και του σύγχρονου κόσμου καθιστά αναγκαία την επεξεργασία ενός γενικού θεωρητικού πλαισίου αναφοράς για την ανάπτυξη πολιτικά λειτουργικών προγραμμάτων σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας -με την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων κάθε χώρας ή και κρατικών και οικονομικών σχηματισμών. Σημειώσεις ι. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές από αυτές που επιτρέπουν στον αναγνώστη να διαμορφώσει μια περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και για τον σχετικό προβληματισμό των μελετητών τον: Zym u nt Baum an, Παγκοσμιοποίηση. Οι συνέπειες για τον άνθρωπο, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα, 2004 Zymunt Bauman, Η μετανεοτερικότητα και τα δεινά της, Εκδόσεις Ψυχογιός, Ο ύλριχ Μ πεκ, Τι είναι παγκοσμιοποίηση; Εκδόσεις Καστανιώτης, 1999 Joseph Stiglitz. Η Μεγάλη Αυταπάτη, ΕκδόσειςΛιβάνης, George Soros, Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, Εκδόσεις Λιβάνης, Mihaly Sim ai. Η παγκόσμια οικονομία στην πρώτη δεκαετία του 2ΐ-ου αιώνα. Π εριέχεται στη συλλογή μελετών με τον τίτλο Ο ικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Εκδόσεις Παπαζήση, 2θθ6. 21

24 Η παγκοσμιοποίηση στην υπηρεσία όλων μας. Ευρωπαϊκή Ειτροπή. Λουξεμβούργο,2003- Βλέπε εκτενείς αναφορές στο βιβλίο του Στέργιου Μ παμπανάση, Ν έα Δ ιεθνής Ο ικονομία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ και αλλού. Π αναγιώτης Ρουμελιώτης, Παγκόσμια διακυβέρνηση ή Ηγεμονική παγκοσμιοποίηση; Εκδόσεις Λιβάνης, Κώστας Βεργόπουλος. Π αγκοσμιοποίηση. Η Μ εγάλη Χ ίμ α ιρα, Εκδόσεις Λιβάνης, îççç. Κ ώ σ τας Β εργόπουλος. Το Μ εγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση του κόσμου, εκδόσεις Λιβάνης, Vilaggazdasagtan (Παγκόσμια οικονομία. Μάθημα. 2 τόμοι) Επιμέλεια, A n dras Blaho, AU LA, Budapest, Noam Chomsky, Ν έα Τάξη. Μυστικά και ψέματα, εκδόσεις Λιβάνης, Σ άμουελ Χάντιγκτον, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της π αγκόσμιας τάξης, TERZO BOOKS, Αθήνα, Κ ω νσταντίνος Τ σ ουκα λάς, Π όλεμος και ειρήνη μετά το «τέλος της ιστορίας», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2θθ6 (δεύτερη έκδοση). Robert Β. Reich, Szuperkapitalizm us. Α ζ uzlet.a dem okracia es a m indennapi elet atalakulasa (Μ ετασχηματισμός της επιχείρησης, της δημοκρατίας και της καθημερινής ζωής) Εκδόσεις Gondolât, Βουδαπέστη, Αγγλική έκδοση: Robert Β. Reich: Superkapitalism. Borzoi Books. Publised by Alfred A. Knopf, New York, Παγκοσμιοποίηση και εθνική κουλτούρα. Επιμέλεια Δημήτρης Π λάντζος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Οικονομία και/ή κουλτούρα; (Gazdasàg és/vagy kultura?) Επιμέλεια, Kariko Séndor, Εκδόσεις Gondolât,Βουδαπέστη, 2θθ6). Κώστας Λάμπος, Αμερικανισμός και παγκοσμιοποίηση. Οικονομία του φόβου και της παρακμής. Εκδόσεις Παπαζήση, H obsbaw n,e. Π αγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και τρομοκρατία, β 'έκδοσ η, Θεμέλιο, Ο ύλριχ Μ πεκ (U lrich Beck): Για την π α γκοσ μιοπ οίη ση και την αριστερά. Συνέντευξη στο Στέφανο Ροζάνη, Η Αυγή, Για το θέμα αυτό αναφέρω εδώ από τη ευρύτερη βιβλιογραφία δυο συλλογές μελετών, τη συλλογή με τον τίτλο Π αγκοσμιοποίηση 22

25 και εθνική κουλτούρα (Επιμέλεια Δημήτρης Πλάντζος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 200p) και τη συλλογή μελετών με τον τίτλο Ο ικονομία και/ή κουλτούρα; (G azd asig és/vagy kultura?) Επιμέλεια, Kariko Sàndor, εκδόσεις Gondolât,Βουδαπέστη, 2θθ6. Σ αυτές τις δυο συλλογές ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια αρκετά πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα. 4 Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Λιβάνης, îggg, και 2θθ6 5 Κ. Βεργόπουλος,Το Μ εγάλο Ρήγμα, A. Α. Λιβάνης, 2006, σελ ). 23

26 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Στην εποχή μας η παγκοσμιοποίηση της ανθρωπότητας είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη. Οι τεχνολογικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που τη συνοδεύουν και την καθιστούν δυνατή, δημιουργούν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για την ενότητα, τη συνολική ανάταση και πρόοδο όλων των λαών του κόσμο, για ένα νέο μοντέλο πολιτισμικής εξέλιξης, βασιζόμενης σε οικουμενικές αρχές και αξίες. Στη φάση αυτή της ιστορίας η παγκοσμιοποίηση πραγματοποιείται με βάση τη λογική, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του παγκόσμιου μεγάλου κεφαλαίου και της κυρίαρχης ελίτ που το εκφράζει και το υπηρετεί. Για το λόγο αυτό δεν οδηγεί στην αναγκαία ενότητα της αν 24

27 θρωπότητας, δηλαδή στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κοινωνίας ή ενός πολιτισμικά λειτουργικού πλαισίου της παγκόσμιας κοινωνίας που επιτρέπει σε κάθε χώρα να διαμορφώσει τη ζωή της και τις σχέσεις της με τις άλλες χώρες και τους άλλους λαούς χωρίς τις αντιθέσεις που διέπουν τον σημερινό κόσμο. Ενός πολιτισμικού πλαισίου που ευνοεί τη δημιουργική συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινή προσπάθεια των λαών για την καθολική ευημερία, για την ειρήνη και την καθολική πρόοδο. Ιδεολογικός και πολιτικός εκφραστής αυτής της ιστορικής αναγκαιότητας είναι η σύγχρονη μαρξιστική ριζοσπαστική αριστερά, η μόνη ικανή δύναμη να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην παγκοσμιοποίηση, να διανοίξει και να παράσχει μια βατή και αισιόδοξη ιστορική προοπτική στην ανθρωπότητα. Να δρομολογήσει τη μετάβαση της ανθρωπότητας από την προϊστορία στην αληθινή ιστορία της. Μπροστά μας, μπροστά στις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής μας είναι το καθήκον της ανάπτυξης αυτής της ριζοσπαστικής αριστεράς, που σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση ιδεολογικής σύγχυσης και πολιτικής ασάφειας ή και αφασίας, σε πολλές χώρες. Ο καπιταλισμός έχει φτάσει στο τέλος της ιστορίας του. Δεν μπορεί πλέον να υποσχεθεί τη δημιουργία ενός τρόπου ύπαρξης και λειτουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας, 25

28 ανάλογο με τους πόρους, τον πλούτο και τις δυνατότητες που δημιούργησε η ανθρώπινη εργασία. Πρόκειται για το νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέλιξης του καπιταλισμού που αρχίζει με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ολοκληρώνεται σήμερα στην εποχή της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, της πυρηνικής ενέργειας, της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας. Στην εποχή μας και μόνο το γεγονός ότι ο καπιταλισμός από τη φύση του γεννά πολέμους τον καθιστά απαράδεκτο ως τρόπο ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Με δεδομένη τη σύγχρονη πολεμική τεχνολογία και τη δυναμική της ο πόλεμος στην εποχή μας περικλείνει το βέβαιο κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας. Ομως, πέρα και μαζί με αυτό ο καπιταλισμός, με τις πολλαπλές εκφράσεις της λογικής που τον διέπει, αποτελεί πραγματική απειλή η οποία παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και διαβρώνει ηθικά την ανθρωπότητα - την εθίζει στην παθητική αποδοχή του παράλογου και στην «προοπτική» καταστροφής της ανθρωπότητας! Αυτή η διεργασία στις συνειδήσεις των ανθρώπων συντελείται σε συνθήκες που, όπως διαπιστώνει η Εκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (ΐ999)> πλανήτης (η ανθρωπότητα) εξωθείται ολοταχώς σε «οικονομική, κοινωνική και οικολογική καταστροφή».(ι) ι. UNDP, Humen Development Riport, Oxford, University Press, 26

29 New York, Ιούλιος ippg. Βλέπε στο άρθρο του Κ. Βεργόπουλου «Απαγορευμένος πλανήτης», Ελευθεροτυπία, i.8.iggg. Στη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία και κατ' επέκταση στο σύγχρονο καπιταλισμό, υπάρχει μια εγγενή σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και τα κέρδη. Η μετατροπή των πολεμικών προϊόντων σε πρώτης τάξης εμπόρευμα είναι στη βάση αυτής της εξέλιξης. Πράγμα που κατέστησε τους εξοπλισμούς οργανικό στοιχείο του βιομηχανικούστρατιωτικού συμπλέγματος των ΗΠΑ, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλη του την έκταση και διαρκώς εξελίσσεται-βελτιώνεται. «Η παραγωγή εξοπλισμών δεν είναι μόνον αντικείμενο κατανάλωσης... αλλά αντικείμενο μιας κερδοφόρου παραγωγής». Μάλιστα, «το τεράστιο μέγεθος και η δεσπόζουσα θέση της (παραγωγής εξοπλισμών-θ.β.) προσφέρει σταθερότητα στο σύστημα». Τα δεδομένα που αναφέρονται στους εξοπλισμούς μετά το îggo, δηλαδή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης, πείθουν ότι οι εξοπλισμοί δεν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο που είχε να κάνει με τον ψυχρό πόλεμο, το διπολισμό και την κατάσταση της ισορροπίας του τρόμου, αλλά λειτουργικό στοιχείο του συστήματος. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι ελπίδες όσων είχαν πιστέψει στις υποσχέσεις και τις θεωρίες για ένα κόσμο χωρίς τους εξοπλισμούς και τους πολέμους, γρήγορα εξανεμίστηκαν. Ηδη, «από τα μέσα της δεκαετίας του îggo, οι δαπάνες για εξοπλισμούς άρχισαν και πάλι να σημειώνουν μια σταθερή άνοδο, με ένα αξιοσημείωτο άλμα στην περίπτωση των ΗΠΑ, όπως αυτό του içç8, έτσι ώστε ο στρατιωτικός τους προϋπολογισμός να ανέρχεται σήμερα στο 9 5% αυτού της ψυχροπολεμικής περιόδου: η παραγωγή εξοπλισμών παρέμεινε στην καρδιά του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού της εποχής» Εξάλλου, «η τάση της δεκαετίας του iggo για παγκόσμιες εμπορικές συμμαχίες έχει αγγίξει και το εμπόρευμα όπλα, το οποίο ενσωματώνει τη μη στρατιωτική τεχνοεπιστήμη, όπως η ηλεκτρονική σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό». Πιο συγκεκριμένα: «Από τον πόλεμο του Κόλπου, σύμφωνα με μια συντηρητική εκτίμηση, οι ετήσιες δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς ανέρχονται σχεδόν σε ένα τρισεκατομ- 27

30 Βέβαια, είναι αδύνατο για λογικά και υπεύθυνα σκεπτόμενους ανθρώπους να παραδεχτούν ότι τα πράγματα βαδίζουν μοιραία προς την καταστροφή. Ετσι,οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν την πεποίθηση ότι επέρχεται η στιγμή που νέα κοινωνικά κινήματα θα αμφισβητήσουν την πορεία της κοινωνίας «προς την κόλαση» και προς το τίποτα για να προσδώσουν το δικό τους δυναμισμό. Τονίζοντας ότι εάν ο πλανήτης δεν απορρίψει τους σημερινούς παράλογους κινδύνους περιοριζόμενος μόνον στους αναπόφευκτους, σύντομα δεν θα είναι βιώσιμος ούτε για τους κατοίκους του, ούτε για το παρόν οικονομικό σύστημα. ('ôtt.ttj μύρια δολάρια ή μεταξύ 2 και 2,5 εκ. δολαρίων σε ημερήσια βάση. Από το ποσό αυτό ιτερίπου 200 δισ. δολάρια (ή το ένα πέμπτο) δαπανούνται ετησίως για την παραγωγή εξοπλιστικών εμπορευμάτων, εκ των οποίων το ήμιση στις ΗΠΑ» Και ένα κραυγαλέο παράδειγμα που αποδεικνύει και για τον πιο δύσπιστο τα παραπάνω: «Από τα ι8 πυρηνικά υποβρύχια, καθένα από τα οποία μεταφέρει το ισοδύναμο καταστροφικής δύναμης ίσης με βόμβες της Χιροσίμα (αρκετής για να αφανίσει τους λαούς μιας ολόκληρης ηπείρου)... τα οκτώ κατασκευάστηκαν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου...» (Darko Suvin, Ο καπιταλισμός σημαίνει/χρειάζεται τον πόλεμο, Περιοδικό ΟΥΤΟΠΙΑ, τεύχος56, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, 2003, σ λ ). Τα δεδομένα βεβαιώνουν την άποψη του Ζαν Ζωρές ότι «ο καπιταλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα». 28

31 Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είναι αβάσιμη η βεβαιότητα για την αποτροπή της πορείας προς την καταστροφή. Δηλαδή η βεβαιότητα ότι το κεφάλαιο ή/ και τα στρατηγικά κέντρα του πολέμου τελικά θα ενδώσουν στο λογικό αίτημα της αποφυγής του παράλογου. Αβάσιμη θα πρέπει να θεωρηθεί και η βεβαιότητα ότι μπορούν να δημιουργηθούν αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα ικανά να ανατρέψουν αυτή την πορεία προς την καταστροφή, δίνοντας μιαν άλλη πορεία στην εξέλιξη του κόσμου. Αυτό είναι αυταπάτη. Ακόμα είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούν κατά έναν αυθόρμητο τρόπο να δημιουργηθούν ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά κινήματα ικανά να αντισταθούν στην ικανότητα του συστήματος να αφομοιώνει τις εντάσεις που δημιουργεί το ίδιο, χωρίς ποτέ να μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την αντιφατική διαδικασία αναπαραγωγής τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να εναποθέσει τις τύχες της, το μέλλον της στα αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα όσο δυνατές κι αν είναι οι εντάσεις και οι κλονισμοί τους μπορούν αυτά να προκαλέσουν στον καπιταλισμό. Απαιτείται η συνειδητή ανάπτυξη των αντικαπιταλιστικών κινημάτων. Μάλιστα, η ιστορική πείρα διδάσκει ότι αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται η σταθερή συνεργασία και η κοινή δράση αυτών των κινημάτων, η συνεργασία και η κοινή δράση όλων των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων με σαφείς πολιτικούς στόχους και προτάσεις πάνω στα ώριμα προς λύση κοινωνικά προβλήματα και με σαφή 29

32 ιστορική προοπτική για την κατάργηση των κοινωνικών αιτ(ων που τα δημιουργούν και μαζί την άρση των αδιεξόδων που δημιουργεί ο καπιταλισμός για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μόνον σε μια τέτοια προοπτική μπορεί κανείς να ελπίζει. Αυτή την προοπτική καλείται να δώσει στην ανθρωπότητα η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Και να μπει στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα, γενικότερα: του αγώνα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού -των λαών που υποφέρουν και μειονεκτούν εξαιτίας του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Η αριστερά μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της ως πρωτοπόρα δύναμη στους αγώνες για τα δικαιώματα και για τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού (των λαών) ενάντια στο κεφάλαιο, ενάντια στον καπιταλισμό, αλλά και ενάντια σε κάθε είδος και μορφή οπισθοδρόμησης και βαρβαρότητας, μόνον εφόσον μπορεί να προτείνει ένα μοντέλο μιας αυθεντικής σοσιαλιστικής κοινωνίας το οποίο να εκφράζει τη δυναμική της εποχής μας και τις γνήσιες προσδοκίες των ανθρώπων, των λαών. Η αξιοπιστία του πολιτικού της λόγου εξαρτάται σε σημαντικό έως και μεγάλο βαθμό από την πρότασή της για μιαν άλλη αυθεντικά ανθρώπινη κοινωνία στην οποία στοχεύει, με τους αγώνες της, με κάθε σημαντική ενέργειά της. Στην εποχή μας, της παγκόσμιας κυριαρχίας του κεφαλαίου ο σοσιαλισμός τον οποίο οφείλει να προτείνει 3

33 η αριστερά στους λαούς θα πρέπει να αναδεικνύει την καθολικότητα-παγκοσμιότητα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, των αρχών και αξιών του σοσιαλισμού, αλλά και των στοιχείων που πείθουν για την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Αυτό το έκανε πάντα η κομμουνιστική αριστερά ή επιδίωκε να το κάνει, θεωρώντας (για την περίοδο της Κομιντέρν ειδικότερα) ως δεδομένη την πειστικότητα και την εφαρμοσιμότητα της πρότασής της για όλες τις χώρες του κόσμου, χωρίς να ενδιαφέρεται πάντα για την επαρκή τεκμηρίωσή της. Στην εποχή μας, μετά την αποτυχία του ιστορικού σοσιαλιστικού εγχειρήματος και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η πρόταση της αριστεράς θα πρέπει να εκφράζει τη νέα πραγματικότητα και τη δυναμική της, θα πρέπει να είναι μια πρόταση πολιτικά και κοινωνικο-ιστορικά λειτουργική. Προϋπόθεση για την έναρξη αυτής της αναγκαίας διαδικασίας είναι η αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο αναφοράς για κάθε τέτοια προσπάθεια. Συμβολή σε μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί, πιστεύω, η μελέτη που ακολουθεί, με την οποία συγχρόνως επιχειρώ να πείσω για την ανάγκη της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς να δει στο πνεύμα του Μαρξ τον αναντικατάστατο και μοναδικό ρόλο της στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο ως εθνική ή/και διεθνική ιστορική επαναστατική δύναμη παρουσιάζοντας στο λαό μια 3ί

34 σοσιαλιστική πρόταση πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά λειτουργική. Η πρόταση σοσιαλισμού της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς για να είναι λειτουργική θα πρέπει να είναι ανάλογη με τους πόρους, τον πλούτο και τις δυνατότητες που δημιούργησε και δημιουργεί η ανθρώπινη εργασία, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της ανθρωπότητας ένα μεγάλο μέρος του οποίου έχει μικρές έως και μηδαμινές δυνατότητες να βρει μόνο του, χωρίς καμιά βοήθεια, τρόπους να βγει από την απροσμέτρητη αθλιότητα στην οποία βρίσκεται και να βρει το δρόμο προς την επιβίωση, την ανάκαμψη σε μια επόμενη φάση και την ανάπτυξη, για να βγει μετά στη λεωφόρο της ευημερίας και της προόδου. Πρόκειται για αίτημα των καιρών εκφρασμένο όχι μόνο από όσους πιστεύουν στο επαναστατικό μήνυμα που περικλείνει στην εποχή μας η μαρξική-μαρξιστική ιδέα του σοσιαλισμού αλλά και από έναν ευρύτατο κύκλο προοδευτικών ανθρώπων που αισθάνονται ιδιαίτερα άσχημα στον σημερινό κόσμο και οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που περικλείνει η διαιώνιση της εξουσίας του κεφαλαίου, που τώρα είναι σχεδόν απόλυτη. Το κεφάλαιο με τους μηχανισμούς και τα μέσα που διαθέτει, με κυριότερη την βοήθεια του αστικού κράτους, 32

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK ISBN: 978-960-8386-63-1 Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK Σχεδιασμός: Σοφία Κανελλοπούλου Διόρθωση: Κατερίνα Μοσχανδρέου Παραγωγή - κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ

12 Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε γενικευμένη κρίση. Οικονομική κρίση, που την κάνει να ισορροπεί επικίνδυνα στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολιτική κρίση, με την άρση εμπιστοσύνης στα πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης MEA CULPA (?) του Γιώργου Η. Οικονομάκη Κύριε Διευθυντή. Μέχρι τη στιγμή που γράφω το σημείωμα τούτο γνωρίζω ότι για μια, τουλάχιστο, διατύπωση - θέση του τελευταίου άρθρου μου στο περιοδικό έγινα αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συνάντηση Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, RProject, 4/11/2016: Για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας μέσα στην κρίση

Διεθνής συνάντηση Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, RProject, 4/11/2016: Για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας μέσα στην κρίση Διεθνής συνάντηση Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, RProject, 4/11/2016: Για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας μέσα στην κρίση Γιάννης Μηλιός 1. Λιτότητα Η λιτότητα δεν είναι ούτε «εσφαλμένη», ούτε «ορθή» πολιτική. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

«Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση. την πολιτική μας»

«Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση. την πολιτική μας» ΝΑΝΤΙΑ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αθήνα, 04/05/11 «Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση την πολιτική μας» Είναι, πλέον, δεδομένο ότι η Ενωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τρία ιαγράµµατα, Μία Ιστορία

Τρία ιαγράµµατα, Μία Ιστορία Τρία ιαγράµµατα, Μία Ιστορία Ευκλείδης Τσακαλώτος Ειδική Έκδοση Οικονοµία και Κρίση ΑΥΓΗ 28/2/10 Αν, όπως λένε, µια εικόνα ισοδυναµεί µε χίλιες ιστορίες, σκεφτείτε πόσες ιστορίες εµπεριέχονται σε τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο : Πολιτισμός και τεχνολογία

Κείμενο : Πολιτισμός και τεχνολογία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 20 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γεν. Παιδείας Ον\ μο : 18\01\2015 Κείμενο : Πολιτισμός και τεχνολογία Ο τρόπος με τον οποίο ο πολιτισμός και η τεχνολογία συνδέονται, είναι ένα συνηθισμένο θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Αγαπητοί συμμαθητές, στο κείμενό του, ο Θ. Π. Λιανός μας πληροφορεί πως παρά την έρευνα που κάνει πάνω στο θέμα της παγκοσμιοποίησης, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, Συμμαθήτριες, Το κείμενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 Κύριοι Πρόεδροι, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Όπως γνωρίζουμε όλοι, είθισται σε κάθε βιβλίο να υπάρχει κάποιος πρόλογος, όμως αυτή τη φορά αυτό δεν θα συμβεί. Ο λόγος είναι διότι πιστεύω ότι αυτό

Όπως γνωρίζουμε όλοι, είθισται σε κάθε βιβλίο να υπάρχει κάποιος πρόλογος, όμως αυτή τη φορά αυτό δεν θα συμβεί. Ο λόγος είναι διότι πιστεύω ότι αυτό .. Όπως γνωρίζουμε όλοι, είθισται σε κάθε βιβλίο να υπάρχει κάποιος πρόλογος, όμως αυτή τη φορά αυτό δεν θα συμβεί. Ο λόγος είναι διότι πιστεύω ότι αυτό το σύγγραμμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αν παρατηρήσουμε από κοντά τις δύο αυτές πολιτειακές κρίσεις, θα μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αν παρατηρήσουμε από κοντά τις δύο αυτές πολιτειακές κρίσεις, θα μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις: Του Δημήτρη Κυπριώτη ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο 20 Ος αιώνας σημαδεύτηκε από 2 μεγάλες κρίσεις του πολιτειακού συστήματος -Την κρίση της Καπιταλιστικής δημοκρατίας, που κατέληξε στην τραγωδία του Β ΠΠ και, -Στην

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις»

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007 Η σχέση της αριστεράς με τις μεταρρυθμίσεις μπορεί να θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία Πρόλογος Καθηγητή Βασίλη Φίλια... 17 Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Ομιλία του κ. Νίκου Αναλυτή στο Συνέδριο Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 Το τέλος του εικοστού αιώνα επεφύλασσε στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 9ο (σελ. 197 207) 2 Η Εθνομεθοδολογία Βασικές Θέσεις Η εθνομεθοδολογία, αποτελεί έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ (Ομιλία της Καθ. Μ. Τζάνη στον Σύλλογο Γυναικών Μεσσίνης ορεινής Κορινθίας, 18-03-06) Εισαγωγικά Οι δραματικής έκτασης και έντασης αλλαγές που προκαλούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ρεβιζιονισμός;

Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Κάποιοι, εσφαλμένα, θεωρούν ότι ρεβιζιονισμός είναι η απομάκρυνση από κάποια ορθόδοξη σκέψη, η «αναθεώρηση» κάποιας παράδοσης. Σε μαρξιστικό πλαίσιο, η θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 20-05-2004 Α. Σύμφωνα με ξένο συγγραφέα παρατηρεί ο Παπανούτσοςο βασικός λόγος που ο άσκαλος επαναπαύεται στις πνευματικές του κατακτήσεις είναι ότι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ θα επιχειρήσουμε να

ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ θα επιχειρήσουμε να ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ *1 ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε πέντε θέσεις που αναφέρονται στην παγκοσμιοποίηση, την οικονομική ρύθμιση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για την προετοιμασία μιας ομαδικής εργασίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με θέμα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διάβασες το παραπάνω κείμενο. Να γράψεις μια περίληψη του κειμένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέψαμε, επίσης, την ασφυκτική παρουσία της πολιτικής εξουσίας, με όρους που νόθευαν τον υγιή ανταγωνισμό, και δημιουργούσαν ομάδες προνομιούχων στ

Επιτρέψαμε, επίσης, την ασφυκτική παρουσία της πολιτικής εξουσίας, με όρους που νόθευαν τον υγιή ανταγωνισμό, και δημιουργούσαν ομάδες προνομιούχων στ Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, Και επιτρέψτε και μένα με τη σειρά μου, ως επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας Θράκης), να καλωσορίσω όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ PRESIDENT OF THE HELLENIC PARLIAMENT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης Η θέση της "κυκλοφορίας" στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος και στην παραγωγή υπεραξίας και κέρδουςτου Γιώργου Σταμάτη Είναι ευρέως δεδομένη η άποψη, ότι, κατά τον Μαρξ, ο τομέας της «κυκλοφορίας»,

Διαβάστε περισσότερα