ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1

2

3

4

5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

6 Ε Ρ ΓΑ Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ : - «Elvat και συνείδηση, γνώση και αλήθεια» (Γκούτεμπεργκ) - «Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος» (Θεμέλιο) - «Τεχνολογία, Κοινωνία, Πολιτισμός» (Ψυφίδα/ Αρμός) - «Ο άνθρωπος μέσα στο επαναστατικό κίνημα» (Αφοι Τολίδη) - «Περεστρόικα και εκπαίδευση. Κριτκή θεώρηση της εκπαίδευσης στη Σοβιετική Ένωση» (Γρηγόρης) - «θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» (2 τ. Παρατηρητής) - «Το πρόβλημα της ταυτότητας του ανθρώπου» (Ψηφίδα/Αρμός) - «Τέχνη και πολιτική, Επιστήμη και τέχνη» (Προσκήνιο) - «Η Αριστερά χθες, σήμερα, αύριο» (εκδ. Βακαλιός) Έχει δημοσιεύσει δεκάδες μελέτες και άρθρα σε θέματα φιλοσο- φίας, κοινωνιολογίας και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα πολιτικής φιλοσοφίας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝΤΟΣ» Θεμιστοκλής Λ. Φασούλας Ερυθραίας 4, Καισαριανή Τηλ.: , Fax: IS B N

7 Θανάσης Βακαλιός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Θεωρητικό πλαίσιο πρότασης σοσιαλισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας ΕΝΤΟΣ

8

9 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικό Σημείωμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟ Υ... ιι ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ι. Νέο σύστημα κοινωνικών σχέσεων Κατάργηση του μεγάλου κεφαλαίου...η\ 3 Δημιουργία μικτής οικονομίας με κυρίαρχο το ρόλο του δημοσίου τομέα Σοσιαλιστική νομοθεσία Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα... no 6. Ανθρωποκεντρική παιδεία...\\η η. Σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες και τους λαούς...131

10 8. Ο σοσιαλισμός είναι κοινωνία του μέλλοντος Ικανοποίηση των βασικών αναγκών για όλους ίο. Συνδυασμός ορθολογισμού και ανθρωπισμού π. Κατάργηση των πολέμων. Καθιέρωση της παγκόσμιας ειρήνης Εξάλειψη του φαινόμενου της ακραίας εξαθλίωσης στον κόσμο - στην πρώτη φάση μετάβασης στο σοσιαλισμό Η σχέση της Αριστερός με το θεωρητικό πλαίσιο πρότασης σοσιαλισμού...ι66 ΐ4 Η Αριστερά απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα του σημερινού κόσμου. Το πρόβλημα της ανεργίας

11 Στην εποχή μας κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά παρά μόνο με αναφορά στην παγκοσμιοποίηση. Η αναφορά τηςαριστεράς στην παγκοσμιοποίηση συνίσταται στην αναζήτηση δρόμων για την προώθηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη δημιουργία της παγκόσμιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος της.

12

13 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παγκοσμιοποίηση Το φαινόμενο και η ερμηνεία του Με την γενικευμένη ήττα του σοσιαλισμού δημιουργή- θηκε μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο. Η κυριαρχία του κεφαλαίου είναι καθολική. Το γεγονός αυτό επηρεάζει καθοριστικά, άμεσα ή έμμεσα, τις διάφορες μορφές παγκοσμιοποίησης της ανθρωπότητας: οικονομική, τεχνολογική, οικολογική, κοινωνική, κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, πολιτισμική, με τις ιδιαιτερότητες για κάθε μια από αυτές τις μορφές παγκοσμιοποίησης για κάθε χώρα. Ολες αυτές οι μορφές μαζί, με τις αντιφάσεις τους, συναποτελούν το καθολικό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

14 Για τα θέματα αυτά, αλλά και για την ίδια την έννοια της παγκοσμιοποίησης και την ερμηνεία της, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Δεν είναι έργο αυτής εδώ της μελέτης η αναλυτική παρουσίαση αυτών των ερμηνειών, ούτε η εξειδικευμένη ανάπτυξη και ανάλυση των όποιων παρατηρήσεων θα μπορούσα να κάνω για τις διάφορες μορφές παγκοσμιοποίησης. Για τούτο εδώ το εγχείρημα, την ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου πρότασης σοσιαλισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, μου αρκεί η αναφορά σε μερικές από τις σχετικές με αυτά τα θέματα μελέτες με την παρατήρηση ότι ο καθένας από μας, παρακολουθώντας και ζώντας καθημερινά τις εξελίξεις, μπορεί να μορφώσει μια ιδέα για το σύγχρονο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να καλύψει το εύρος του έργου των ειδικών ερευνητών-μελετητώντης. Πολύ λιγότερο μπορεί να καλύψει τον προβληματισμό τους.(ι) Πάντως, κανείς από τους μελετητές δεν αρνείται το γεγονός ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν και συντελούνται στους παραπάνω τομείς έχουν αλλάξει (και αλλάζουν διαρκώς) την εικόνα του κόσμου. Διαφωνούν ως προς το ερώτημα αν αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν τη χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση, καθώς και στο ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα. Διαφορές υπάρχουν και σχετικά με το ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί νομοτελειακό φαινόμενο 12

15 στην εξέλιξης της ανθρωπότητας που ανάγεται στη δυναμική ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, ή αν κατά κύριο λόγο είναι συνειδητή επιλογή του καπιταλισμού, που συναρτάται με την επεκτατική του φύση. Υπάρχει, και η άποψη που υποστηρίζει ότι ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, ότι είναι ένα ιδεολόγημα. Διαφορές στην προσέγγιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν ανάμεσα στους οικονομολόγους και τους κοινωνιολόγους οι οποίες έχουν να κάνουν πρωτίστως με τα όρια και το εύρος της κάθε μιας πειθαρχίας (discipline). Οι πρώτοι συνδέουν την παγκοσμιοποίηση, κατά πρώτο λόγο, με το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά λειτουργεί πλέον ως ένα ενιαίο καθολικό σύστημα μέσα στο οποίο οι εθνικές οικονομίες λειτουργούν σε ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης τονίζουν το γεγονός ότι η κυκλοφορία κεφαλαίου, τεχνολογικών αγαθών, υπηρεσιών, και ανθρώπων (ανθρώπινου δυναμικού) γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα, σε καθημερινή βάση. Αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο, μάλλον, μέρος των οικονομολόγων. Για τους κοινωνιολόγους σημαντικό είναι ότι -μαζί και παράλληλα με τους οικονομικούς συντελεστές- τονίζουν το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αλλά και των λαών. Πολ *3

16 λοί είναι εκείνοι που αναφέρονται στην προσπάθεια των ΗΠΑ για την πολιτισμική αμερικανοποίηση του κόσμου. Αυτή είναι μία από τις σοβαρότερες ενστάσεις εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Από αυτή την άποψη είναι, νομίζω, άξια ιδιαίτερης προσοχής η άποψη του γερμανού κοινωνιολόγου καθηγητή Ούρλιχ Μπεκ ο οποίος θεωρεί «λανθασμένη ή τουλάχιστον μονόπλευρη» την ερμηνεία της λέξης παγκοσμιοποίηση ως αμερικανοποίηση. «Η παγκοσμιοποίηση, λέει επιγραμματικά, δεν είναι αμερικανοποίηση», και προσθέτει: «το ζήτημα δεν είναι αν είσαι υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης, αλλά τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση και ποιες πλευρές θα στηρίξουμε και σε ποιες θα αντισταθούμε». Και εξηγεί: αν δούμε τη λέξη παγκοσμιοποίηση από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας θα διαπιστώσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης διασύνδεσης, ενός νέου είδους διώσύνδεσης σε κάθε επίπεδο. Οχι μόνο στο επίπεδο των οικονομικών διαδικασιών και της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και στα επίπεδα του πολιτισμού, της πολιτικής... Παντού. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία...».fo) Πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, νομίζω, να τονιστεί ότι αυτή η «γενικευμένη διασύνδεση» περικλείνει μέσα της αντιφάσεις, που σ αυτή τη φάση της παγκόσμιας ιστορίας της ανθρωπότητας, με την καπιταλιστική μορφή παγκοσμιοποίησης ως υποχρεωτικό (ή και καταναγκαστικό) πλαίσιο συνύπαρξης των λαών, είναι αξεπέραστες. Η

17 Αναφέρομαι εδώ στη σχέση παγκοσμιοποίησης και εθνικής κουλτούρας, αλλά και στο γενικότερο πρόβλημα της σχέσης οικονομίας και κουλτούρας στον καπιταλισμό, στο σύγχρονο κόσμο.(3) Από τις ενστάσεις των αρνητών ή/και επικριτών της παγκοσμιοποίησης αναφέρω εδώ ενδεικτικά την άποψη εκείνων που συμμετέχουν στο Κίνημα Παγκόσμιας Δικαιοσύνης οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη στην οποία αναφέρεται ο όρος παγκοσμιοποίηση είναι χωρίς νόημα, αφού αυτή η εξέλιξη δεν έχει καμία σχέση με την παγκοσμιοποίηση της δικαιοσύνης, που είναι ο στόχος αυτού του κινήματος, με υποστηρικτή τον Νόαμ Τσόμσκι. Πιο προωθημένη ήταν (είναι) η αιτιολόγηση της απόρριψης αυτού του όρου, που εκφράστηκε με το σύνθημα Ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη, στις εκδηλώσεις του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ. Το μειονέκτημα αυτού του συνθήματος είναι ότι απορρίπτοντας τη λογική του Κεφαλαίου (που βάζει το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους) δεν αναδεικνύει συγχρόνως τη λογική της Εργασίας, που, με βάση την ανάλυση του Μαρξ, εγκυμονεί την πραγματική μη-καπιταλιστική μορφή παγκοσμιοποίησης της ανθρωπότητας. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις συνιστώσες του Φόρουμ που σκέφτονται και κρίνουν με βάση το θεωρητικό διαλεκτικό σχήμα της συγκρουσιακής σχέσης Κεφαλαίου και Εργασίας (Εργασίας και Κεφαλαίου) του Μαρξ. Ομως, δεν προχωρώ εδώ περαιτέρω την ανάπτυ 15

18 ξη του θέματος. Θεωρώ ωστόσο την ανάγκη να αναφερθώ κάπως διεξοδικά στην άποψη του Κώστα Βεργόπουλου για την παγκοσμιοποίηση. Ο Κ.Βεργόπουλος είναι έλληνας οικονομολόγος και διανοούμενος. Το έργο του είναι ευρύτερα γνωστό και διαδομένο στην Ελλάδα ή και στη Γαλλία, με απήχηση και στον ευρύτερο χώρο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι προβεβλημένος από τα ελληνικά MME, και το αξίζει. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που με κάνει να ασχοληθώ ειδικότερα με την άποψή του για την παγκοσμιοποίηση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα βιβλία του, Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη Χίμαιρα (iç99) και>τ Μεγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση τον κόσμου. (2θθθ). (4) Τέσσερα είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, τα κριτήρια τα οποία ο Βεργόπουλος χρησιμοποιεί στο βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη χίμαιρα, για να στη ρίξει την άποψή του ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια χίμαιρα, ότι δεν είναι πραγματική και ότι είναι ένα ιδεολόγημα. α) Επιστημονικά, το σημαντικότερο επιχείρημά του είναι ότι η παγκοσμιοποίηση είναι χρηματιστική και όχι πραγματική («αληθινά παγκοσμιοποιημένο είναι το νέο χρηματιστικό κεφάλαιο», σελ και αλλού), εννοώντας μάλλον, ότι, σ αυτή τη διαδικασία ο τομέας της παραγωγής δεν παίζει καθοριστικό ρόλο. Και για το λόγο αυτό είναι αμφίβολο το μέλλον αυτής της μορφής παγκοσμιοποίησης (ο Βεργόπουλος μιλά για την πιθανότητα ι6

19 αναστρεψιμότητας αυτής της διαδικασίας, σελ. 314) β) Σε συνάρτηση με αυτή τη θέση, καίριας σημασίας επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι πραγματική είναι η θέση του ότι δεν λύνει τα ώριμα προβλήματα της ανθρωπότητας, αντίθετα τα επιδεινώνει και τα επαυξάνει. γ) Ο Βεργόπουλος με ισχυρή τεκμηρίωση αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση δεν ενώνει την ανθρωπότητα. Σκοπός της δεν είναι η ενότητα αλλά η διατήρηση του διχασμού της, αφού έτσι μόνον εξασφαλίζεται η κυριαρχία του κεφαλαίου στον κόσμο και πραγματώνονται οι ιμπεριαλιστικοί του σκοποί, μαζί και οι σκοποί της πολιτικής ελίτ που το εκφράζει και το υπηρετεί δ) Ο Βεργόπουλος φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι αυτή η μορφή παγκοσμιοποίησης δεν εκφράζει μιαν ιστορική -κοσμοϊστορική αναγκαιότητα. Είναι μια επιλογή της αστικής τάξης των προηγμένων καπιταλιστικών χωρών, με κυρίαρχο το ρόλο του αμερικανικού κεφαλαίου, αλλά και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, γενικότερα... Θα πρέπει να πω ότι οι θέσεις γ και δ αναπτύσσονται με σαφή τρόπο στο βιβλίο του Το Μεγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση του κόσμου (Λιβάνης, 2θθ6). Στο βιβλίο του Παγκοσμιοποίηση. Η Μεγάλη χίμαιρα, ο Βεργόπουλος διατυπώνει τη θέση ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα, «είναι μια καθαρή ιδεολογική επιλογή χωρίς αξιόλογο αντίκρισμα στην πραγματικό 17

20 τητα» (σελ. 338). ότι «είναι κεντρικό ιδεολόγημα αιχμής των κυβερνώντων» (σελ. 395)> ότι «υπάρχει κυρίως στο εγκέφαλο των κυβερνώντων και πολύ λιγότερο στην πραγματικότητα...» (σελ. 396) Την ορθότητα αυτής της άποψης- εκτίμησης επιχειρεί να αποδείξει, με ειδικές αναλύσεις και αναφορές σε δεδομένα. Ωστόσο, ο Βεργόπουλος δεν είναι -και δεν μπορεί ένας μαρξιστής να είναι- κατ'αρχήν εναντίον της παγκοσμοι- οποίησης, εφόσον αυτή δεν επιβάλλεται αυταρχικά, δεσποτικά, εκτός δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς στοιχειώδη πολυφωνία και διάλογο, με σημαία την κυριαρχία μίας και μοναδικής σκέψης (σελ. 400.) και εφόσον συμβάλλει πραγματικά στη λύση των προβλημάτων των ανθρώπων, των λαών, της ανθρωπότητας. Ετσι, στο νέο βιβλίο του με τον επίσης χαρακτηριστικό τίτλο, Το μεγάλο Ρήγμα. Η αποδήμηση του κόσμου, στο υποκεφάλαιο με τον τίτλο Παραπλανητική παγκοσμιοποίηση, συμφωνώντας με τον Στίγκλιτς, γράφει τα εξής: «Στο πρόσφατο βιβλίο του ο αμερικανός νομπελίστας της Οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς (Joseph Stiglitz,Making Globalisation Work,Norton,Νέα Υόρκη, 2006) είναι κατηγορηματικός όσον αφορά τις προοπτικές του σημερινού παγκόσμιου οικονομικού συστήματος το οποίο κατά την τελευταία εικοσαετία διεκδικεί την ονομασία της «παγκοσμιοποίησης»: το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργεί περισσότερα και ανυπέρβλητα προβλήματα απ όσα λύνει ι8

21 και για αυτό δεν έχει μέλλον σε μακροχρόνια προοπτική. Η συγκεκριμένη «παγκοσμιοποίηση» υπό τη διεύθυνση των ΗΠΑ, είναι όχι μόνον άδικο σύστημα, κυρίως έναντι του τρίτου κόσμου και των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά αποβαίνει όλο και περισσότερο αδιέξοδο, εφ όσον επισπεύδει από μόνο του τον κίνδυνο της καθήλωσής του, κυρίως λόγο της μονόπλευρης βουλιμίας και της χωρίς όρια αρπακτικότητας των δυτικών οικονομιών σε βάρος των υπόλοιπων περιοχών του πλανήτη».( >) Με σαφέστερη σ αυτό το βιβλίο του την προσέγγιση της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης με ιστορικούς όρους, φαίνεται να ενισχύεται η άποψή του ότι η παγκοσμιοποίηση, όπως αυτή πραγματοποιείται σήμερα, είναι μία χίμαιρα, με την έννοια ότι οι κοινωνικοί στόχοι για τους οποίους μιλούν οι υποστηρικτές της είναι απραγματοποίητοι. Με αυτή την έννοια,η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα. Αναφέρεται σε κάτι που δεν μπορεί να γίνει και που εμφανίζεται ότι μπορεί να γίνει. Σ αυτή την αντίληψη σκοπός της χρήσης του όρου παγκοσμιοποίηση είναι η ιδεολογική χειραγώγηση των ανθρώπων, των λαών, δηλαδή η αποτροπή ανάπτυξης μιας πολιτικής δυναμικής που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου παγκόσμιας διαχείρισης των προβλημάτων της ανθρωπότητας. Ομως, αυτό δε σημαίνει ότι οντολογικά η παγκοσμιοποίηση είναι απλώς ένα ιδεολόγημα. Η λέξη ιδεολόγημα *9

22 αφορά τη χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση και όχι το ίδιο το γεγονός. Απορρίπτοντας την ιδεολογική χρήση του όρου παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει ότι αυτομάτως απορρίπτουμε και το ίδιο το γεγονός ύπαρξής της και λειτουργίας της. Ακόμα, δε σημαίνει ότι η ενότητα της ανθρωπότητας δεν είναι γεγονός. Είναι, βέβαια, αυτή μια μορφή ενότητας της ανθρωπότητας που διαιωνίζει το διχασμό της, τοποθετώντας τον σε ακραιφνή ταξική βάση -σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές λειτουργίας της «παγκόσμιας κοινωνίας». Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ιστορικά βεβαιωμένο γεγονός ότι κάθε μορφή ενότητας της (μεγάλης) κοινωνίας προϋποθέτει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ταξικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, που στην εποχή μας είναι το καπιταλιστικό, το οποίο πλέον δεσπόζει σε όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για γενικευμένη (οικουμενική) ταξική καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση η οποία καθιστά απαραίτητη την προσέγγιση όλων των προβλημάτων (πλανητικών, περιφερειακών και εθνικών-τοπικών)με βάση το θεωρητικό σχήμα της ταξικής συγκρουσιακής σχέσης Κεφαλαίου και Εργασίας του Μαρξ -με την απαραίτητη εξειδίκευσή του για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα, για κάθε χώρα ή και για κάθε πολιτισμικό- πολιτιστικό μόρφωμα. Η ιδεολογική και η πολιτική έκφραση αυτής της φανερής, με διάφορους τρόπους, αλλά και της υποβόσκουσας 20

23 συγκρουσιακής σχέσης, με όλες τις αντιφάσεις της, με σταθερή και συνεπή επιδίωξη την αλλαγή του κόσμου, είναι έργο της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η κριτική θεώρηση της συσσωρεμένης ιστορικής εμπειρίας του «Σύντομου Εικοστού Αιώνα » (Hobsbawn) και του σύγχρονου κόσμου καθιστά αναγκαία την επεξεργασία ενός γενικού θεωρητικού πλαισίου αναφοράς για την ανάπτυξη πολιτικά λειτουργικών προγραμμάτων σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας -με την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων κάθε χώρας ή και κρατικών και οικονομικών σχηματισμών. Σημειώσεις ι. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές από αυτές που επιτρέπουν στον αναγνώστη να διαμορφώσει μια περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και για τον σχετικό προβληματισμό των μελετητών τον: Zym u nt Baum an, Παγκοσμιοποίηση. Οι συνέπειες για τον άνθρωπο, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα, 2004 Zymunt Bauman, Η μετανεοτερικότητα και τα δεινά της, Εκδόσεις Ψυχογιός, Ο ύλριχ Μ πεκ, Τι είναι παγκοσμιοποίηση; Εκδόσεις Καστανιώτης, 1999 Joseph Stiglitz. Η Μεγάλη Αυταπάτη, ΕκδόσειςΛιβάνης, George Soros, Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, Εκδόσεις Λιβάνης, Mihaly Sim ai. Η παγκόσμια οικονομία στην πρώτη δεκαετία του 2ΐ-ου αιώνα. Π εριέχεται στη συλλογή μελετών με τον τίτλο Ο ικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Εκδόσεις Παπαζήση, 2θθ6. 21

24 Η παγκοσμιοποίηση στην υπηρεσία όλων μας. Ευρωπαϊκή Ειτροπή. Λουξεμβούργο,2003- Βλέπε εκτενείς αναφορές στο βιβλίο του Στέργιου Μ παμπανάση, Ν έα Δ ιεθνής Ο ικονομία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ και αλλού. Π αναγιώτης Ρουμελιώτης, Παγκόσμια διακυβέρνηση ή Ηγεμονική παγκοσμιοποίηση; Εκδόσεις Λιβάνης, Κώστας Βεργόπουλος. Π αγκοσμιοποίηση. Η Μ εγάλη Χ ίμ α ιρα, Εκδόσεις Λιβάνης, îççç. Κ ώ σ τας Β εργόπουλος. Το Μ εγάλο Ρήγμα. Η αποδόμηση του κόσμου, εκδόσεις Λιβάνης, Vilaggazdasagtan (Παγκόσμια οικονομία. Μάθημα. 2 τόμοι) Επιμέλεια, A n dras Blaho, AU LA, Budapest, Noam Chomsky, Ν έα Τάξη. Μυστικά και ψέματα, εκδόσεις Λιβάνης, Σ άμουελ Χάντιγκτον, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της π αγκόσμιας τάξης, TERZO BOOKS, Αθήνα, Κ ω νσταντίνος Τ σ ουκα λάς, Π όλεμος και ειρήνη μετά το «τέλος της ιστορίας», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2θθ6 (δεύτερη έκδοση). Robert Β. Reich, Szuperkapitalizm us. Α ζ uzlet.a dem okracia es a m indennapi elet atalakulasa (Μ ετασχηματισμός της επιχείρησης, της δημοκρατίας και της καθημερινής ζωής) Εκδόσεις Gondolât, Βουδαπέστη, Αγγλική έκδοση: Robert Β. Reich: Superkapitalism. Borzoi Books. Publised by Alfred A. Knopf, New York, Παγκοσμιοποίηση και εθνική κουλτούρα. Επιμέλεια Δημήτρης Π λάντζος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Οικονομία και/ή κουλτούρα; (Gazdasàg és/vagy kultura?) Επιμέλεια, Kariko Séndor, Εκδόσεις Gondolât,Βουδαπέστη, 2θθ6). Κώστας Λάμπος, Αμερικανισμός και παγκοσμιοποίηση. Οικονομία του φόβου και της παρακμής. Εκδόσεις Παπαζήση, H obsbaw n,e. Π αγκοσμιοποίηση, δημοκρατία και τρομοκρατία, β 'έκδοσ η, Θεμέλιο, Ο ύλριχ Μ πεκ (U lrich Beck): Για την π α γκοσ μιοπ οίη ση και την αριστερά. Συνέντευξη στο Στέφανο Ροζάνη, Η Αυγή, Για το θέμα αυτό αναφέρω εδώ από τη ευρύτερη βιβλιογραφία δυο συλλογές μελετών, τη συλλογή με τον τίτλο Π αγκοσμιοποίηση 22

25 και εθνική κουλτούρα (Επιμέλεια Δημήτρης Πλάντζος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 200p) και τη συλλογή μελετών με τον τίτλο Ο ικονομία και/ή κουλτούρα; (G azd asig és/vagy kultura?) Επιμέλεια, Kariko Sàndor, εκδόσεις Gondolât,Βουδαπέστη, 2θθ6. Σ αυτές τις δυο συλλογές ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια αρκετά πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα. 4 Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Λιβάνης, îggg, και 2θθ6 5 Κ. Βεργόπουλος,Το Μ εγάλο Ρήγμα, A. Α. Λιβάνης, 2006, σελ ). 23

26 ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Στην εποχή μας η παγκοσμιοποίηση της ανθρωπότητας είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη. Οι τεχνολογικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που τη συνοδεύουν και την καθιστούν δυνατή, δημιουργούν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για την ενότητα, τη συνολική ανάταση και πρόοδο όλων των λαών του κόσμο, για ένα νέο μοντέλο πολιτισμικής εξέλιξης, βασιζόμενης σε οικουμενικές αρχές και αξίες. Στη φάση αυτή της ιστορίας η παγκοσμιοποίηση πραγματοποιείται με βάση τη λογική, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του παγκόσμιου μεγάλου κεφαλαίου και της κυρίαρχης ελίτ που το εκφράζει και το υπηρετεί. Για το λόγο αυτό δεν οδηγεί στην αναγκαία ενότητα της αν 24

27 θρωπότητας, δηλαδή στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κοινωνίας ή ενός πολιτισμικά λειτουργικού πλαισίου της παγκόσμιας κοινωνίας που επιτρέπει σε κάθε χώρα να διαμορφώσει τη ζωή της και τις σχέσεις της με τις άλλες χώρες και τους άλλους λαούς χωρίς τις αντιθέσεις που διέπουν τον σημερινό κόσμο. Ενός πολιτισμικού πλαισίου που ευνοεί τη δημιουργική συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινή προσπάθεια των λαών για την καθολική ευημερία, για την ειρήνη και την καθολική πρόοδο. Ιδεολογικός και πολιτικός εκφραστής αυτής της ιστορικής αναγκαιότητας είναι η σύγχρονη μαρξιστική ριζοσπαστική αριστερά, η μόνη ικανή δύναμη να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην παγκοσμιοποίηση, να διανοίξει και να παράσχει μια βατή και αισιόδοξη ιστορική προοπτική στην ανθρωπότητα. Να δρομολογήσει τη μετάβαση της ανθρωπότητας από την προϊστορία στην αληθινή ιστορία της. Μπροστά μας, μπροστά στις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής μας είναι το καθήκον της ανάπτυξης αυτής της ριζοσπαστικής αριστεράς, που σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση ιδεολογικής σύγχυσης και πολιτικής ασάφειας ή και αφασίας, σε πολλές χώρες. Ο καπιταλισμός έχει φτάσει στο τέλος της ιστορίας του. Δεν μπορεί πλέον να υποσχεθεί τη δημιουργία ενός τρόπου ύπαρξης και λειτουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας, 25

28 ανάλογο με τους πόρους, τον πλούτο και τις δυνατότητες που δημιούργησε η ανθρώπινη εργασία. Πρόκειται για το νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέλιξης του καπιταλισμού που αρχίζει με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ολοκληρώνεται σήμερα στην εποχή της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, της πυρηνικής ενέργειας, της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας. Στην εποχή μας και μόνο το γεγονός ότι ο καπιταλισμός από τη φύση του γεννά πολέμους τον καθιστά απαράδεκτο ως τρόπο ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Με δεδομένη τη σύγχρονη πολεμική τεχνολογία και τη δυναμική της ο πόλεμος στην εποχή μας περικλείνει το βέβαιο κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας. Ομως, πέρα και μαζί με αυτό ο καπιταλισμός, με τις πολλαπλές εκφράσεις της λογικής που τον διέπει, αποτελεί πραγματική απειλή η οποία παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και διαβρώνει ηθικά την ανθρωπότητα - την εθίζει στην παθητική αποδοχή του παράλογου και στην «προοπτική» καταστροφής της ανθρωπότητας! Αυτή η διεργασία στις συνειδήσεις των ανθρώπων συντελείται σε συνθήκες που, όπως διαπιστώνει η Εκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (ΐ999)> πλανήτης (η ανθρωπότητα) εξωθείται ολοταχώς σε «οικονομική, κοινωνική και οικολογική καταστροφή».(ι) ι. UNDP, Humen Development Riport, Oxford, University Press, 26

29 New York, Ιούλιος ippg. Βλέπε στο άρθρο του Κ. Βεργόπουλου «Απαγορευμένος πλανήτης», Ελευθεροτυπία, i.8.iggg. Στη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία και κατ' επέκταση στο σύγχρονο καπιταλισμό, υπάρχει μια εγγενή σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και τα κέρδη. Η μετατροπή των πολεμικών προϊόντων σε πρώτης τάξης εμπόρευμα είναι στη βάση αυτής της εξέλιξης. Πράγμα που κατέστησε τους εξοπλισμούς οργανικό στοιχείο του βιομηχανικούστρατιωτικού συμπλέγματος των ΗΠΑ, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλη του την έκταση και διαρκώς εξελίσσεται-βελτιώνεται. «Η παραγωγή εξοπλισμών δεν είναι μόνον αντικείμενο κατανάλωσης... αλλά αντικείμενο μιας κερδοφόρου παραγωγής». Μάλιστα, «το τεράστιο μέγεθος και η δεσπόζουσα θέση της (παραγωγής εξοπλισμών-θ.β.) προσφέρει σταθερότητα στο σύστημα». Τα δεδομένα που αναφέρονται στους εξοπλισμούς μετά το îggo, δηλαδή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης, πείθουν ότι οι εξοπλισμοί δεν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο που είχε να κάνει με τον ψυχρό πόλεμο, το διπολισμό και την κατάσταση της ισορροπίας του τρόμου, αλλά λειτουργικό στοιχείο του συστήματος. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι ελπίδες όσων είχαν πιστέψει στις υποσχέσεις και τις θεωρίες για ένα κόσμο χωρίς τους εξοπλισμούς και τους πολέμους, γρήγορα εξανεμίστηκαν. Ηδη, «από τα μέσα της δεκαετίας του îggo, οι δαπάνες για εξοπλισμούς άρχισαν και πάλι να σημειώνουν μια σταθερή άνοδο, με ένα αξιοσημείωτο άλμα στην περίπτωση των ΗΠΑ, όπως αυτό του içç8, έτσι ώστε ο στρατιωτικός τους προϋπολογισμός να ανέρχεται σήμερα στο 9 5% αυτού της ψυχροπολεμικής περιόδου: η παραγωγή εξοπλισμών παρέμεινε στην καρδιά του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού της εποχής» Εξάλλου, «η τάση της δεκαετίας του iggo για παγκόσμιες εμπορικές συμμαχίες έχει αγγίξει και το εμπόρευμα όπλα, το οποίο ενσωματώνει τη μη στρατιωτική τεχνοεπιστήμη, όπως η ηλεκτρονική σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό». Πιο συγκεκριμένα: «Από τον πόλεμο του Κόλπου, σύμφωνα με μια συντηρητική εκτίμηση, οι ετήσιες δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς ανέρχονται σχεδόν σε ένα τρισεκατομ- 27

30 Βέβαια, είναι αδύνατο για λογικά και υπεύθυνα σκεπτόμενους ανθρώπους να παραδεχτούν ότι τα πράγματα βαδίζουν μοιραία προς την καταστροφή. Ετσι,οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν την πεποίθηση ότι επέρχεται η στιγμή που νέα κοινωνικά κινήματα θα αμφισβητήσουν την πορεία της κοινωνίας «προς την κόλαση» και προς το τίποτα για να προσδώσουν το δικό τους δυναμισμό. Τονίζοντας ότι εάν ο πλανήτης δεν απορρίψει τους σημερινούς παράλογους κινδύνους περιοριζόμενος μόνον στους αναπόφευκτους, σύντομα δεν θα είναι βιώσιμος ούτε για τους κατοίκους του, ούτε για το παρόν οικονομικό σύστημα. ('ôtt.ttj μύρια δολάρια ή μεταξύ 2 και 2,5 εκ. δολαρίων σε ημερήσια βάση. Από το ποσό αυτό ιτερίπου 200 δισ. δολάρια (ή το ένα πέμπτο) δαπανούνται ετησίως για την παραγωγή εξοπλιστικών εμπορευμάτων, εκ των οποίων το ήμιση στις ΗΠΑ» Και ένα κραυγαλέο παράδειγμα που αποδεικνύει και για τον πιο δύσπιστο τα παραπάνω: «Από τα ι8 πυρηνικά υποβρύχια, καθένα από τα οποία μεταφέρει το ισοδύναμο καταστροφικής δύναμης ίσης με βόμβες της Χιροσίμα (αρκετής για να αφανίσει τους λαούς μιας ολόκληρης ηπείρου)... τα οκτώ κατασκευάστηκαν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου...» (Darko Suvin, Ο καπιταλισμός σημαίνει/χρειάζεται τον πόλεμο, Περιοδικό ΟΥΤΟΠΙΑ, τεύχος56, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, 2003, σ λ ). Τα δεδομένα βεβαιώνουν την άποψη του Ζαν Ζωρές ότι «ο καπιταλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα». 28

31 Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είναι αβάσιμη η βεβαιότητα για την αποτροπή της πορείας προς την καταστροφή. Δηλαδή η βεβαιότητα ότι το κεφάλαιο ή/ και τα στρατηγικά κέντρα του πολέμου τελικά θα ενδώσουν στο λογικό αίτημα της αποφυγής του παράλογου. Αβάσιμη θα πρέπει να θεωρηθεί και η βεβαιότητα ότι μπορούν να δημιουργηθούν αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα ικανά να ανατρέψουν αυτή την πορεία προς την καταστροφή, δίνοντας μιαν άλλη πορεία στην εξέλιξη του κόσμου. Αυτό είναι αυταπάτη. Ακόμα είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούν κατά έναν αυθόρμητο τρόπο να δημιουργηθούν ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά κινήματα ικανά να αντισταθούν στην ικανότητα του συστήματος να αφομοιώνει τις εντάσεις που δημιουργεί το ίδιο, χωρίς ποτέ να μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την αντιφατική διαδικασία αναπαραγωγής τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να εναποθέσει τις τύχες της, το μέλλον της στα αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα όσο δυνατές κι αν είναι οι εντάσεις και οι κλονισμοί τους μπορούν αυτά να προκαλέσουν στον καπιταλισμό. Απαιτείται η συνειδητή ανάπτυξη των αντικαπιταλιστικών κινημάτων. Μάλιστα, η ιστορική πείρα διδάσκει ότι αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται η σταθερή συνεργασία και η κοινή δράση αυτών των κινημάτων, η συνεργασία και η κοινή δράση όλων των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων με σαφείς πολιτικούς στόχους και προτάσεις πάνω στα ώριμα προς λύση κοινωνικά προβλήματα και με σαφή 29

32 ιστορική προοπτική για την κατάργηση των κοινωνικών αιτ(ων που τα δημιουργούν και μαζί την άρση των αδιεξόδων που δημιουργεί ο καπιταλισμός για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μόνον σε μια τέτοια προοπτική μπορεί κανείς να ελπίζει. Αυτή την προοπτική καλείται να δώσει στην ανθρωπότητα η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Και να μπει στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα, γενικότερα: του αγώνα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού -των λαών που υποφέρουν και μειονεκτούν εξαιτίας του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Η αριστερά μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της ως πρωτοπόρα δύναμη στους αγώνες για τα δικαιώματα και για τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού (των λαών) ενάντια στο κεφάλαιο, ενάντια στον καπιταλισμό, αλλά και ενάντια σε κάθε είδος και μορφή οπισθοδρόμησης και βαρβαρότητας, μόνον εφόσον μπορεί να προτείνει ένα μοντέλο μιας αυθεντικής σοσιαλιστικής κοινωνίας το οποίο να εκφράζει τη δυναμική της εποχής μας και τις γνήσιες προσδοκίες των ανθρώπων, των λαών. Η αξιοπιστία του πολιτικού της λόγου εξαρτάται σε σημαντικό έως και μεγάλο βαθμό από την πρότασή της για μιαν άλλη αυθεντικά ανθρώπινη κοινωνία στην οποία στοχεύει, με τους αγώνες της, με κάθε σημαντική ενέργειά της. Στην εποχή μας, της παγκόσμιας κυριαρχίας του κεφαλαίου ο σοσιαλισμός τον οποίο οφείλει να προτείνει 3

33 η αριστερά στους λαούς θα πρέπει να αναδεικνύει την καθολικότητα-παγκοσμιότητα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, των αρχών και αξιών του σοσιαλισμού, αλλά και των στοιχείων που πείθουν για την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Αυτό το έκανε πάντα η κομμουνιστική αριστερά ή επιδίωκε να το κάνει, θεωρώντας (για την περίοδο της Κομιντέρν ειδικότερα) ως δεδομένη την πειστικότητα και την εφαρμοσιμότητα της πρότασής της για όλες τις χώρες του κόσμου, χωρίς να ενδιαφέρεται πάντα για την επαρκή τεκμηρίωσή της. Στην εποχή μας, μετά την αποτυχία του ιστορικού σοσιαλιστικού εγχειρήματος και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η πρόταση της αριστεράς θα πρέπει να εκφράζει τη νέα πραγματικότητα και τη δυναμική της, θα πρέπει να είναι μια πρόταση πολιτικά και κοινωνικο-ιστορικά λειτουργική. Προϋπόθεση για την έναρξη αυτής της αναγκαίας διαδικασίας είναι η αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο αναφοράς για κάθε τέτοια προσπάθεια. Συμβολή σε μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί, πιστεύω, η μελέτη που ακολουθεί, με την οποία συγχρόνως επιχειρώ να πείσω για την ανάγκη της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς να δει στο πνεύμα του Μαρξ τον αναντικατάστατο και μοναδικό ρόλο της στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο ως εθνική ή/και διεθνική ιστορική επαναστατική δύναμη παρουσιάζοντας στο λαό μια 3ί

34 σοσιαλιστική πρόταση πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά λειτουργική. Η πρόταση σοσιαλισμού της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς για να είναι λειτουργική θα πρέπει να είναι ανάλογη με τους πόρους, τον πλούτο και τις δυνατότητες που δημιούργησε και δημιουργεί η ανθρώπινη εργασία, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της ανθρωπότητας ένα μεγάλο μέρος του οποίου έχει μικρές έως και μηδαμινές δυνατότητες να βρει μόνο του, χωρίς καμιά βοήθεια, τρόπους να βγει από την απροσμέτρητη αθλιότητα στην οποία βρίσκεται και να βρει το δρόμο προς την επιβίωση, την ανάκαμψη σε μια επόμενη φάση και την ανάπτυξη, για να βγει μετά στη λεωφόρο της ευημερίας και της προόδου. Πρόκειται για αίτημα των καιρών εκφρασμένο όχι μόνο από όσους πιστεύουν στο επαναστατικό μήνυμα που περικλείνει στην εποχή μας η μαρξική-μαρξιστική ιδέα του σοσιαλισμού αλλά και από έναν ευρύτατο κύκλο προοδευτικών ανθρώπων που αισθάνονται ιδιαίτερα άσχημα στον σημερινό κόσμο και οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που περικλείνει η διαιώνιση της εξουσίας του κεφαλαίου, που τώρα είναι σχεδόν απόλυτη. Το κεφάλαιο με τους μηχανισμούς και τα μέσα που διαθέτει, με κυριότερη την βοήθεια του αστικού κράτους, 32

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009 Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Φεβρουάριος 2009 Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ανθρωπότητα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, εργασία και συλλογική δράση

Γνώση, εργασία και συλλογική δράση Γνώση, εργασία και συλλογική δράση ΤΕΥΧΟΣ 32 ΜΑΪΟΣ 2010 INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ Tεύχος 32 Μάϊος 2010 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση

Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση 1 Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση Ο περισσότερος κόσμος στο άκουσμα της λέξης διανόηση προσλαμβάνει την εν λόγω έννοια μάλλον με έναν περιορισμένο τρόπο. Ταυτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Α. Η καπιταλιστική κρίση και οι προοπτικές της ταξικής πάλης Α.1 Οι βασικές εξελίξεις και η κρίση 1. Η καπιταλιστική κρίση καλά κρατεί. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένο στις μελλοντικές γενιές που θα έχουν την τύχη να ζήσουν μέσα σε συνθήκες Αταξικής Κοινωνίας

Αφιερωμένο στις μελλοντικές γενιές που θα έχουν την τύχη να ζήσουν μέσα σε συνθήκες Αταξικής Κοινωνίας Αφιερωμένο στις μελλοντικές γενιές που θα έχουν την τύχη να ζήσουν μέσα σε συνθήκες Αταξικής Κοινωνίας Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Δέκατος Το Μέλλον της Κοινωνίας Έχουμε τη δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η Τ Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ω Ν (The Clash of Civilizations Samuel Huntington)

Η Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η Τ Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ω Ν (The Clash of Civilizations Samuel Huntington) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η Τ Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ω Ν (The Clash of Civilizations Samuel Huntington)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2004, 2005, 2006 Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Εισηγητής: Δρ. Στυλιανός Γ. Σκιάς, ΔΠΘ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Εισηγητής: Δρ. Στυλιανός Γ. Σκιάς, ΔΠΘ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέμα: Η Κρίση οι Νέοι και στην Ελλάδα: πως από τα σωρευμένα λάθη του παρελθόντος και την απόγνωση του σήμερα θα οδηγηθούμε, σταδιακά, σ ένα φωτεινό αύριο; Εισηγητής: Δρ. Στυλιανός Γ. Σκιάς, ΔΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ª ƒ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Τι είναι τα συνδικάτα - Ο ρόλος και η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα