ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο που προσφέρει η ΑΤΗΚ Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Συνεγκατάσταση Διαθεσιμότητα Τοπικών Βρόχων και Τοπικών Υπο-βρόχων Εξοπλισμός Διαθεσιμότητα Ανενεργών Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων Άλλοι Όροι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ Υποχρεώσεις Δικαιούχου Υποχρεώσεις ΑΤΗΚ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΗΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΑ Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο...12 ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/12

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο που προσφέρει η ΑΤΗΚ Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο: (α) Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, (β) Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, (γ) Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος επιλέξει Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε Τοπικό Βρόχο ή Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε Τοπικό Υπο-βρόχο, η ΑΤΗΚ θα του προσφέρει, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προϊόντα, Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, εάν την αιτηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 5 της Συμφωνίας. Με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, ο Τελικός Χρήστης που επιθυμεί ως παροχέα του το Δικαιούχο, θα μπορεί πέραν της αποδεσμοποίησης του Τοπικού του Βρόχου ή Υπο-βρόχου, να διατηρήσει το Γεωγραφικό Αριθμό που του είχε αρχικά εκχωρηθεί δευτερογενώς από την ΑΤΗΚ. Νοείται ότι η Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικών Αριθμών περιορίζεται σε Γεωγραφικούς Αριθμούς εντός κάθε αριθμοδοτικής περιοχής, σύμφωνα με τον κωδικό προορισμού που περιέχεται στο Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Σχήμα 1-1 πιο κάτω φαίνεται η τοπολογία του Δικτύου Πρόσβασης της ΑΤΗΚ: Σχ. 1-1: Τοπολογία Δικτύου Πρόσβασης της ΑΤΗΚ ΚΚΚ χάλκινο δίκτυο διανομής θάλαμος καλωδίων μεγάλα φρεάτια κύριος διακλαδωτής μικρό φρεάτιο Σημείο Τερματισμού Δικτύου ακροτελευταίος κατανεμητής χάλκινο πρωτεύον δίκτυο χάλκινο δίκτυο διανομής 1.2 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Με την Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, ο Δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης σε Πλήρως Αδεσμοποιημένο Τοπικό Βρόχο σε Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο της ΑΤΗΚ. ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 2/12

3 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στην πλευρά του Δικτύου της ΑΤΗΚ θα παρέχεται στο Δικαιούχο χρησιμοποιώντας τα δομοστοιχεία στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων στον οποίο τερματίζεται ο Τοπικός Βρόχος. Σχ. 1-2: Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Σημείο Τερματισμού Δικτύου χάλκινο δίκτυο διανομής χάλκινο δίκτυο διανομής κύριος διακλαδωτής μικρό φρεάτιο μεγάλο φρεάτιο χάλκινο πρωτεύον δίκτυο Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο ΚΚΚ Καλώδιο Πρόσδεσης KM Χώρος Συνεγκατάστασης * ραχιαίο δίκτυο Δικαιούχου *Η τοποθεσία - του Χώρου Συνεγκατάστασης εντός του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου εξαρτάται από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και μπορεί να διαφέρει από Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο σε Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας. Σημείο Διαχωρισμού 1.3 Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Με την Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, η ΑΤΗΚ παρέχει στο Δικαιούχο πρόσβαση προς το Συνδρομητή μέσω μέρους του φάσματος συχνοτήτων του Τοπικού Βρόχου, το οποίο ολόκληρο μερίζεται μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου, ως ακολούθως: (α) Η ΑΤΗΚ παρέχει στο Συνδρομητή μέσω της φωνητικής ζώνης του φάσματος συχνοτήτων (χαμηλής συχνότητας: 300Hz-3kHz) του Τοπικού Βρόχου, αναλογική υπηρεσία (PSTN) ή υπηρεσία Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών ΠΒΡ (ISDN-BRΑ). (β) Ο Δικαιούχος παρέχει υπηρεσίες δεδομένων τεχνολογίας DSL στον ίδιο Συνδρομητή μέσω της μη-φωνητικής ζώνης του φάσματος συχνοτήτων (ψηλής συχνότητας) του ίδιου Τοπικού Βρόχου. (γ) Η παροχή Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο θα τερματίζεται αυτόματα στην περίπτωση που τερματιστεί η παροχή της αναλογικής υπηρεσίας (PSTN) ή της υπηρεσίας ΨΗΔΕΥ-ΠΒΡ (ISDN-BRΑ) που παρέχει η ΑΤΗΚ στο Συνδρομητή. Στο Παράρτημα 5 της παρούσας Συμφωνίας, περιγράφονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τα Μέρη (δικαιούχους παροχείς ή/και την ΑΤΗΚ) για την παροχή Υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, και που πρέπει να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο Τελικός Χρήστης ζητά αλλαγή ή τερματισμό της αναλογικής υπηρεσίας (PSTN) ή της υπηρεσίας ΨΗΔΕΥ-ΠΒΡ (ISDN-BRΑ). Σε τέτοια περίπτωση, ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 3/12

4 Η ΑΤΗΚ θα εγκαθιστά και θα συντηρεί τον αναγκαίο εξοπλισμό στο Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο για το διαχωρισμό της ψηλής συχνότητας του Τοπικού Βρόχου που θα παρέχεται στο Δικαιούχο και της χαμηλής συχνότητας που θα χρησιμοποιείται από την ΑΤΗΚ μέσω του δικού της Δικτύου. Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και συντήρηση του διαχωριστή στην πλευρά του Τελικού Χρήστη. Για διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού που εγκαθιστά ο Δικαιούχος με το Δίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ και της ποιότητας της φωνητικής υπηρεσίας που παρέχει, η ΑΤΗΚ στον Τελικό Χρήστη, οι τεχνικές προδιαγραφές για διαχωριστές στην πλευρά του Τελικού Χρήστη, περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαλειτουργικότητας μεταξύ του εξοπλισμού των δύο Μερών βρεθεί ότι διαχωριστές με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας δεν υποβαθμίζουν ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ποιότητα της παρεχόμενης φωνητικής υπηρεσίας, οι προδιαγραφές αυτές θα προστίθενται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα Μέρη (δικαιούχους παροχείς και ΑΤΗΚ) Η πρόσβαση του Δικαιούχου στο εύρος ψηλών συχνοτήτων στην πλευρά του Δικτύου της ΑΤΗΚ θα υλοποιηθεί στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων με την εγκατάσταση συρμάτων μεικτονόμησης που θα συνδέουν τα δομοστοιχεία τερματισμού του Τοπικού Βρόχου με τα δομοστοιχεία που είναι συνδεδεμένα με τους διαχωριστές. Η σύνδεση ολοκληρώνεται μέσω του Καλωδίου Πρόσδεσης που συνδέει τους διαχωριστές με τον Κατανεμητή Μεταπομπής. Σχ. 1-3: Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Σημείο Τερματισμού Δικτύου χάλκινο δίκτυο διανομής χάλκινο δίκτυο διανομής κύριος διακλαδωτής μικρό φρεάτιο μεγάλο φρεάτιο χάλκινο πρωτεύων δίκτυο Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο KKK διαχωριστής χαμηλές συχνότητες Ψηλές Συχνότητες Καλώδιο Πρόσδεσης ΚΜ τηλεφωνικό κέντρο Χώρος Συνεγκατάστασης* Σημείο Διαχωρισμού ραχιαίο δίκτυο δίκτυο Δικαιούχου *Η τοποθεσία του Χώρου Συνεγκατάστασης εντός του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου εξαρτάται από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και μπορεί να είναι διαφορετική από Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο σε Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας. 1.4 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο Με την Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο, η ΑΤΗΚ παρέχει στο Δικαιούχο πρόσβαση σε σημείο του Τοπικού Βρόχου που συνδέει, στην πλευρά των υποστατικών του Τελικού Χρήστη, το Σημείο Τερματισμού Δικτύου με Σημείο Σύνδεσης Υποβρόχου στο Δίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ. ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 4/12

5 1.4.2 Η σύνδεση μεταξύ του Σημείου Σύνδεσης του Υπο-βρόχου και του Εξοπλισμού του Δικαιούχου υλοποιείται όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας Η ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συγκεκριμένη αίτηση για παροχή Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Υπο-βρόχο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο Σημείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου για την εγκατάσταση των αιτούμενων πρόσθετων δομοστοιχείων ή για τους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο του Παραρτήματος Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να προσφέρει στο Δικαιούχο, πριν απορρίψει την αίτηση του λόγω μη διαθέσιμου χώρου στο Σημείο Σύνδεσης Υπο-Βρόχου για την εγκατάσταση των αιτούμενων πρόσθετων δομοστοιχείων, την επιλογή Πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε ολόκληρο τον υπό συζήτηση Τοπικό Βρόχο. Σχ. 1-4: Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο χάλκινο δίκτυο διανομής Σημείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου ΚΚΚ τηλεφωνικό κέντρο ραχιαίο δίκτυο ΑΤΗΚ Σημείο Τερματισμού Δικτύου μικρό φρεάτιο μεγάλο φρεάτιο ΚΜ χάλκινο δίκτυο διανομής δίκτυο Δικαιούχου Σημείο Διαχωρισμού 2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 2.1 Συνεγκατάσταση Η ΑΤΗΚ θα δέχεται αιτήσεις για την παροχή Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο μετά την παροχή, μεταξύ άλλων, στο Δικαιούχο των σχετικών Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης στο σχετικό κτίριο του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου ή στο Σημείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου ή σε συστήματα αγωγών. Οι παρεχόμενες από την ΑΤΗΚ Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης περιγράφονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας. ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 5/12

6 2.2 Διαθεσιμότητα Τοπικών Βρόχων και Τοπικών Υπο-βρόχων Επιπλέον προϋπόθεση για την παροχή Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο είναι η ύπαρξη και διαθεσιμότητα Ενεργών ή Ανενεργών Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων και η δυνατότητα χρήσης τους χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε εργασία αλλαγής στο Δίκτυο, πέραν της εγκατάστασης συρμάτων μεικτονόμησης στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων, στον κύριο ή δευτερεύοντα διακλαδωτή ή στον ακροτελευταίο κατανεμητή Η κατασκευή νέων Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων είναι εκτός του πεδίου παροχής Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο από τη στιγμή που το Δίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ διατηρεί την υφιστάμενη μορφή και χωρητικότητα του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων Κεντρικών Κατανεμητών Καλωδίων σε υφιστάμενες ή καινούργιες περιοχές ή στην περίπτωση εγκατάστασης καινούργιων καλωδίων στα πλαίσια της ανάπτυξης του Δικτύου Πρόσβασής της, ή ΑΤΗΚ υποχρεούται να επεκτείνει την προσφορά των εν λόγω προϊόντων και στους καινούργιους Τοπικούς Βρόχους και/ή Τοπικούς Υπο-βρόχους και να συμπεριλάβει τους νέους κατανεμητές καλωδίων ή/και διακλαδωτές στο Παράρτημα 8 της παρούσας Συμφωνίας ενημερώνοντας σχετικά τον Επίτροπο. Νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τους ήδη συμβλημένους μαζί της δικαιούχους παροχείς. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων ή τεχνικής αδυναμίας για παροχή τους, η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο για την απόρριψη της αίτησής του παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους απόρριψης και τεκμηριώνοντας την απόφασή της. Σε περίπτωση διαφωνίας τα Μέρη μπορούν να καταφεύγουν στο Επίτροπο για επίλυση αυτής. Οι διαδικασίες παροχής Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 της παρούσας Συμφωνίας Κατά τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των Ανενεργών Τοπικών Βρόχων, λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά αποθέματα της ΑΤΗΚ, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπογραφής της συμφωνίας συνεγκατάστασης. Σε περίπτωση αναβάθμισης ή αύξησης της χωρητικότητας του Κεντρικού Κατανεμητή Καλωδίων, που εξυπηρετεί συγκεκριμένη περιοχή και επηρεάζει τα λειτουργικά αποθέματα της ΑΤΗΚ και τη διαθεσιμότητα Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υποβρόχων, η ΑΤΗΚ υποχρεούται να συμπεριλάβει τους νέους κατανεμητές καλωδίων ή/και διακλαδωτές στο Παράρτημα 8 της παρούσας Συμφωνίας και να ενημερώσει γραπτώς τους ήδη συμβλημένους μαζί της δικαιούχους παροχείς, καθώς και τον Επίτροπο. Τοπικοί Βρόχοι που αποτελούν μέρος των λειτουργικών αποθεμάτων της ΑΤΗΚ δεν θα θεωρούνται διαθέσιμοι για αποδεσμοποίηση κατόπιν αιτήσεως για παροχή βρόχων σε Δικαιούχους παροχείς αλλά παραμένουν στην κατοχή της ΑΤΗΚ μόνο για σκοπούς διατήρησης της ακεραιότητας του Δικτύου Πρόσβασης. Τα λειτουργικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται (π.χ. για προσωρινή χρήση σε περίπτωση επέκτασης της χωρητικότητας ενός καλωδίου ή για αντικατάσταση γραμμών) υπολογίζονται ως ακολούθως: ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 6/12

7 2.3 Εξοπλισμός Συνολικός αριθμός ζευγών σε ένα καλώδιο Αριθμός ζευγών για λειτουργικά αποθέματα Μέχρι 10 1 > > > > > > Όλος ο εξοπλισμός που συνδέεται σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο για παροχή Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας Συμφωνίας ή με οποιαδήποτε άλλα, σχετικά διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα Σε περίπτωση προγραμματισμένων αλλαγών από το Δικαιούχο στο είδος ή στην τεχνολογία του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, ο Δικαιούχος υποχρεούται, τρεις μήνες προηγουμένως, να ενημερώσει γραπτώς την ΑΤΗΚ για τη συγκεκριμένη αλλαγή, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποβάθμιση της παρεχόμενης από την ΑΤΗΚ υπηρεσίας στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ προς τους Τελικούς Χρήστες. Η ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών από το Δικαιούχο, μέσω της χρήσης του Τοπικού Βρόχου ή Τοπικού Υπο-βρόχου και από την ΑΤΗΚ ή Τρίτο Δικαιούχο Μέρος μέσω του Σταθερού Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου της ΑΤΗΚ πρέπει να διασφαλίζεται Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή το Δίκτυο που λειτουργεί ο Δικαιούχος που είναι συνδεδεμένος με το Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ, αποδεδειγμένα προκαλούν οποιεσδήποτε παρεμβολές στο Δίκτυο της ΑΤΗΚ, οι οποίες αποδεδειγμένα υποβαθμίζουν την ποιότητα υπηρεσιών στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ ειδοποιεί το Δικαιούχο και αυτός υποχρεούται να κάνει έλεγχο μέσα σε δύο ώρες και στη περίπτωση που δεν αποκαταστήσει την ποιότητα, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το Δικαιούχο και να τον καλέσει, κατόπιν τεκμηρίωσης, να διακόψει την προσφερόμενη υπηρεσία ή να αποσυνδέσει τον Τοπικό του Βρόχο. Το σχετικό αίτημα της ΑΤΗΚ κοινοποιείται στον Επίτροπο Στην περίπτωση Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, για να προστατέψει την υπηρεσία τηλεφωνίας που παρέχει στο Συνδρομητή της, η ΑΤΗΚ δικαιούται, εφόσον ο παροχέας δεν ανταποκριθεί εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, να παρακάμψει/ αποσυνδέσει τη σύνδεση που καταλήγει στον εξοπλισμό του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να επικοινωνήσει με το Συνδρομητή ο οποίος χρησιμοποιεί το ψηλό φάσμα δεδομένων του και να του αναφέρει το λόγο αποσύνδεσης της υπηρεσίας του Αν ο Δικαιούχος δεν προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στις παραγράφους και πιο πάνω, μέσα στον χρόνο που συμφωνείται από τα Μέρη, η ΑΤΗΚ δύναται, αν εξακολουθεί να συνεχίζεται το πρόβλημα, να διακόψει την προσφερόμενη υπηρεσία, ενημερώνοντας εγγράφως το Δικαιούχο και κοινοποιώντας τη σχετική ενημέρωση στον Επίτροπο. ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 7/12

8 2.4 Διαθεσιμότητα Ανενεργών Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων Η μη ύπαρξη ενεργού εξοπλισμού (όπως, μεταξύ άλλων, συγκεντρωτές γραμμών και αναγεννητές σήματος) στο συγκεκριμένο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιου ενεργού εξοπλισμού στον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, η ΑΤΗΚ θα εξετάσει την τεχνική δυνατότητα παροχής εναλλακτικού ζεύγους καλωδίων. Σε περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικού ζεύγους καλωδίων και εφόσον ο Δικαιούχος ικανοποιείται με αυτή τη διευθέτηση, ο Δικαιούχος θα χρεώνεται τα Τέλη Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας. Ο ενεργός εξοπλισμός δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον Τοπικό Βρόχο ή τον Τοπικό Υπο-βρόχο σε περίπτωση που εξυπηρετεί πολλαπλούς Συνδρομητές ή σε περίπτωση που η αποσύνδεση επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχει η ΑΤΗΚ σε οποιονδήποτε Συνδρομητή. Σε περίπτωση τεχνικών αλλαγών στο Δίκτυο που πιθανό να επηρεάζουν τη χωρητικότητα και διαθεσιμότητα Τοπικών Βρόχων ή/και Τοπικών Υπο-βρόχων η ΑΤΗΚ υποχρεούται να συμπεριλάβει, κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου, τις τεχνικές αλλαγές στη μορφή του Δικτύου στο Παράρτημα 8 της παρούσας Συμφωνίας και να ενημερώσει γραπτώς τους ήδη συμβλημένους μαζί της δικαιούχους παροχείς. 2.5 Άλλοι Όροι Ο Δικαιούχος δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο μόνο όπως περιγράφεται πιο πάνω και σύμφωνα με τη παρούσα Συμφωνία Ο Δικαιούχος δεν δικαιούται να υπό-ενοικιάσει τον Τοπικό Βρόχο ή τον Τοπικό Υπο-βρόχο της ΑΤΗΚ σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε να εξασφαλίσει οποιασδήποτε μορφής Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο της ΑΤΗΚ και να μην προσφέρει σχετικές λιανικές υπηρεσίες μέσω του συγκεκριμένου Τοπικού Βρόχου ή Τοπικού Υπο-βρόχου Ο Δικαιούχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.1 πιο κάτω Η ΑΤΗΚ θα αποδέχεται αιτήσεις από το Δικαιούχο για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε ενεργό Τοπικό Βρόχο ή Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε ενεργό Τοπικό Υπο-βρόχο, μόνο εάν επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Συνδρομητή ή η αίτηση του Συνδρομητή στην αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της παρούσας Συμφωνίας. Νοείται ότι στη περίπτωση ανενεργού Τοπικού Βρόχου ο Δικαιούχος δεν χρειάζεται να προσκομίσει τα πιο πάνω πιστοποιητικά Η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση του Δικαιούχου με το Δίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ αφού ενημερώσει το Δικαιούχο σύμφωνα με τον όρο 2.3.3, για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Συνδρομητές της. Στην περίπτωση Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβασης σε Τοπικό Βρόχο και όπου η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο διαχωριστής (splitter) που βρίσκεται εγκατεστημένος στην πλευρά του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας που προσφέρει η ΑΤΗΚ στο Συνδρομητή της, η ΑΤΗΚ θα έχει το ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 8/12

9 δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαιούχο να αντικαταστήσει το διαχωριστή μετά από τεκμηρίωση βάσει μετρήσεων, και ο Δικαιούχος θα έχει την υποχρέωση να το πράξει μέσα στα χρονοδιαγράμματα όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Οποιαδήποτε έξοδα που αποδεδειγμένα υποστεί η σε σχέση με το διαχωριστή στην πλευρά του Συνδρομητή θα τα επωμίζεται ο Δικαιούχος. Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλάβει δύο ή περισσότερες αιτήσεις για Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση σε Ενεργό Τοπικό Βρόχο ή Υπο-βρόχο ή για Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο από διαφορετικούς δικαιούχους που αφορούν τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο τότε θα ισχύει η αίτηση με την πιο πρόσφατη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση που Συνδρομητής της ΑΤΗΚ αιτηθεί παροχή υπηρεσιών δεδομένων τεχνολογίας DSL μέσω της μη-φωνητικής ζώνης του φάσματος συχνοτήτων (ψηλής συχνότητας) Τοπικού Βρόχου στον οποίο προσφέρεται ήδη Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση σε Τοπικό Βρόχο τότε η Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση που παρέχεται στο Δικαιούχο για το συγκεκριμένο Τοπικό Βρόχο θα τερματίζεται και ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται σχετικά για τους λόγους τερματισμού της υπηρεσίας. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να ενημερώνει το Δικαιούχο εντός μίας (1) ώρας από την παραλαβή της σχετικής αίτησης του Συνδρομητή της ΑΤΗΚ ή προτού το αρμόδιο προσωπικό της αρχίσει ενέργειες για ικανοποίηση της αίτησης οποιοδήποτε από τα δύο ισχύσει πρώτο. Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλάβει αίτηση από δικαιούχο Α για Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που αφορά Τοπικό Βρόχο στον οποίο προσφέρεται ήδη Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση σε δικαιούχο Β τότε η υπηρεσία στο δικαιούχο Β για το συγκεκριμένο Τοπικό Βρόχο θα τερματίζεται και ο δικαιούχος Β θα ενημερώνεται σχετικά για τους λόγους τερματισμού της υπηρεσίας. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να ενημερώνει το Δικαιούχο Β εντός μίας (1) ώρας από την παραλαβή της σχετικής αίτησης του Δικαιούχο Α ή προτού το αρμόδιο προσωπικό της αρχίσει ενέργειες για ικανοποίηση της αίτησης, οποιοδήποτε από τα δύο ισχύσει πρώτα. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος επιθυμεί αλλαγή του τύπου πρόσβαση που διαθέτει για συγκεκριμένο Τοπικό Βρόχο, δηλαδή αλλαγή προϊόντος από Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ σχετική αίτηση για παροχή Πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και η ΑΤΗΚ θα προχωρήσει σε χειρισμό της αίτησης σύμφωνα με τις διαδικασίες παροχής Πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 3.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου Ο Δικαιούχος θα διαχειρίζεται, ανεξάρτητα από την ΑΤΗΚ, όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση και επικοινωνία του με τους Συνδρομητές του. Κατά συνέπεια, ο Δικαιούχος θα έχει πλήρη ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και υποστήριξη των Συνδρομητών του, που δυνατό να περιλαμβάνει ενημέρωση και υποστήριξη για προϊόντα, υπηρεσίες, βλάβες, τεχνικά θέματα και οικονομικούς διακανονισμούς. Η ΑΤΗΚ δεν έχει νομική ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για λήψη και χειρισμό παραπόνων αναφορικά με οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με τα προαναφερόμενα από Συνδρομητές του Δικαιούχου. Ως εκ τούτου, σε ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 9/12

10 περίπτωση που η ΑΤΗΚ λάβει οποιοδήποτε αίτημα από Συνδρομητές του Δικαιούχου δεν θα το χειριστεί Με εξαίρεση την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας σε περιπτώσεις Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, ο Δικαιούχος θα έχει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε επαφές με οποιεσδήποτε Αρχές για έρευνες σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχει σε Συνδρομητές του (όπως, μεταξύ άλλων, έρευνες για κλήσεις παρενόχλησης) Ο Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθεί τις πρόνοιες που περιγράφονται στον όρο 8.2 της παρούσας Συμφωνίας αναφορικά με τον εξοπλισμό και τεχνολογία μετάδοσης που δύναται να χρησιμοποιήσει Ο Δικαιούχος θα πρέπει να εφαρμόζει το Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων που περιγράφεται στο Παράρτημα 10 της παρούσας Συμφωνίας και να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της Απόφασης του Επιτρόπου περί Καθορισμού Υποχρεώσεων και Διαδικασιών για η Δημιουργία και Εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων (Κ.Δ.Π.450/2008). 3.2 Υποχρεώσεις ΑΤΗΚ Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σύμφωνα με τις αιτήσεις του Δικαιούχου, όπως αυτές θα υποβάλλονται από καιρό σε καιρό στην ΑΤΗΚ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας Η ΑΤΗΚ θα πρέπει να εφαρμόζει το Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων που περιγράφεται στο Παράρτημα 10 της παρούσας Συμφωνίας και να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της Απόφασης του Επιτρόπου περί Καθορισμού Υποχρεώσεων και Διαδικασιών για η Δημιουργία και Εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων (Κ.Δ.Π.450/2008) όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό. 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Τα χάλκινα καλώδια στα Τοπικά Τηλεφωνικά Κέντρα τερματίζονται στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων. Η ΑΤΗΚ εγκαθιστά ένα Καλώδιο Πρόσδεσης από τον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων στον Κατανεμητή Μεταπομπής. Η πρόσβαση του Δικαιούχου στον Τοπικό Βρόχο επιτυγχάνεται με σύρματα μεικτονόμησης, τα οποία εγκαθιστά η, από τα δομοστοιχεία της ΑΤΗΚ στα δομοστοιχεία στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων που καθορίζονται για χρήση από το Δικαιούχο. Στην περίπτωση Φυσικής Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος εγκαθιστά σύρματα μεικτονόμησης στον Κατανεμητή Μεταπομπής, τον οποίο η ΑΤΗΚ εγκαθιστά και συντηρεί. Η ΑΤΗΚ εγκαθιστά και συντηρεί τα Καλώδια Πρόσδεσης και εγκαθιστά και συντηρεί τα δομοστοιχεία στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης θα εφαρμόζεται ο όρος 6.6 του Παραρτήματος 2 της παρούσας Συμφωνίας. ΕΚΔΟΣΗ /07/ /12

11 4.2 Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Τα χάλκινα καλώδια στα Τοπικά Τηλεφωνικά Κέντρα τερματίζονται στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων. Η ΑΤΗΚ εγκαθιστά ένα Καλώδιο Πρόσδεσης από την έξοδο ψηλών συχνοτήτων του διαχωριστή στα δομοστοιχεία στο κάτω μέρος του Κατανεμητή Μεταπομπής, τον οποίο εγκαθιστά και συντηρεί η ΑΤΗΚ. Η πρόσβαση του Δικαιούχου στον Τοπικό Βρόχο επιτυγχάνεται με σύρματα μεικτονόμησης, τα οποία εγκαθιστά η ΑΤΗΚ από τα δομοστοιχεία τερματισμού του Τοπικού Βρόχου στα δομοστοιχεία στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι διαχωριστές. Η ΑΤΗΚ εγκαθιστά και συντηρεί τα Καλώδια Πρόσδεσης και παρέχει και συντηρεί τα δομοστοιχεία στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας. 4.3 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο Ο τρόπος σύνδεσης του Δικτύου του Δικαιούχου στον Τοπικό Υπο-βρόχο περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας. 5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Οι διαδικασίες παραγγελίας και παροχής Προϊόντων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 της παρούσας Συμφωνίας. 6. ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Το κόστος για την άρση βλαβών μεταξύ του Κεντρικού Κατανεμητή Καλωδίων στα Τοπικά Τηλεφωνικά Κέντρα και του Σημείου Τερματισμού Δικτύου του Τελικού Χρήστη, καλύπτεται από το μηνιαίο τέλος για τα Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας. Οι διαδικασίες για την άρση βλαβών, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 της παρούσας Συμφωνίας. 7. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΗΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΑ 7.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Το Σημείο Διαχωρισμού στην πλευρά του Συνδρομητή είναι το Σημείο Τερματισμού Δικτύου Το Σημείο Διαχωρισμού στο Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο είναι: (α) (β) (γ) Στην περίπτωση εσωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης: Τα δομοστοιχεία στον Κατανεμητή Μεταπομπής στα οποία τερματίζεται το εσωτερικό Καλώδιο Πρόσδεσης. Στην περίπτωση εξωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης: Τα δομοστοιχεία στον Κατανεμητή Μεταπομπής στα οποία τερματίζεται το εξωτερικό Καλώδιο Πρόσδεσης. Στην περίπτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης τα δομοστοιχεία στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων στα οποία τερματίζεται το εξωτερικό Καλώδιο Πρόσδεσης που συνδέει τον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων με τον Κατανεμητή Μεταπομπής του Δικαιούχου. ΕΚΔΟΣΗ /07/ /12

12 Νοείται ότι σε περίπτωση βλάβης στο συνδετικό καλώδιο πρόσδεσης μεταξύ του Κεντρικού Κατανεμητή Καλωδίων και Κατανεμητή Μεταπομπής του Δικαιούχου τα Μέρη θα συνεργάζονται για την εξακρίβωση και αποκατάσταση βλαβών. 7.2 Κοινή (Μεριζόμενη) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο Το Σημείο Διαχωρισμού στην πλευρά του Συνδρομητή είναι το Σημείο Τερματισμού Δικτύου Το Σημείο Διαχωρισμού στα Τοπικά Τηλεφωνικά Κέντρα είναι: (α) Στην περίπτωση εσωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης: Τα δομοστοιχεία στον Κατανεμητή Μεταπομπής στα οποία τερματίζεται το εσωτερικό Καλώδιο Πρόσδεσης. (β) Στην περίπτωση εξωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης: Τα δομοστοιχεία στον Κατανεμητή Μεταπομπής στα οποία τερματίζεται το εξωτερικό Καλώδιο Πρόσδεσης. (γ) Στην περίπτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης τα δομοστοιχεία στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων στα οποία τερματίζεται το εξωτερικό Καλώδιο Πρόσδεσης που συνδέει τον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων με τον Κατανεμητή Μεταπομπής του Δικαιούχου. Νοείται ότι σε περίπτωση βλάβης στο συνδετικό καλώδιο πρόσδεσης μεταξύ του Κεντρικού Κατανεμητή Καλωδίων και Κατανεμητή Μεταπομπής τα Μέρη θα συνεργάζονται για την εξακρίβωση και αποκατάσταση βλαβών. 7.3 Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υπο-βρόχο Τα Σημεία Διαχωρισμού είναι το Σημείο Τερματισμού Δικτύου στην πλευρά του Τελικού Χρήστη, και τα δομοστοιχεία στο Σημείο Σύνδεσης Υπο-βρόχου στα οποία τερματίζεται το Συνδετικό Καλώδιο Υπο-βρόχου. ΕΚΔΟΣΗ /07/ /12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 2 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32 ΕΚΔΟΣΗ 2016-1 01/07/2016 1/32 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 13 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 13 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 3 2.1.1 Τέλη Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 2 2.2 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Η PRIMETEL προσφέρει Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης με άλλα τρίτα μέρη για σκοπούς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 21 ΕΚΔΟΣΗ 2017-2 17/7/2017 1/24

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1/62 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 2 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 H ΕΕΤΤ με Απόφασή της την οποία έλαβε στην χθεσινή της Ολομέλεια ενέκρινε τα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MTN 1.1 Η ΜΤΝ προσφέρει τις επιλογές διασύνδεσης στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό της και στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ... 2.1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΙΡΕΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 1965 Κ.Δ.Π. 200/2001 Αρ. 3498, Αριθμός 200 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. III(I) 1965 Κ.Δ.Π. 200/2001 Αρ. 3498, Αριθμός 200 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. III(I) 965 Κ.Δ.Π. 00/00 Αρ. 3498,.5.00 Αριθμός 00 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Δημοσίευση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 και 0 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τέλη και Άλλες Χρεώσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Ζητήµατα Μεριζόµενης Πρόσβασης... 4 3.1. Εισαγωγή... 4 3.2. Ζητήµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ... 4 2.1 Γενικά... 4 2.2 Σημείο Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ)... 5 2.3 Φυσικά χαρακτηριστικά των καλωδίων του

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3 Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1 ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Ως προς το Παράρτημα 1, παρ. 1.9 «Μετρήσεις-δοκιμές» Για λόγους πληρότητας τα στοιχεία μετρήσεων που ορίζονται για την παράδοση του ΑΝΤοΒ, να ισχύσουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Για την υπηρεσία Broadband Telephony, ισχύουν οι πιο κάτω όροι που βρίσκονται και στη γενική σύμβαση, για νέους και υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας: 1 Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Σημείο Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ)... 4 2.3 Φυσικά χαρακτηριστικά των καλωδίων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της MTN 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2

ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2009-2011) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων των υπηρεσιών των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Μέρος 1 ο : Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Μέρος 1 ο : Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Μέρος 1 ο : Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Wiring Guide for Broadband Services Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παράλληλα συνδεδεμένες τηλεφωνικές πρίζες και η επίδρασή τους στην τεχνολογία VDSL2 3. Καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης µε τις πρόνοιες του να εφαρµόζονται µετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Περίοδος Από: 1/10/2016 Μέχρι: 31/12/2016 Δείκτες Απόδοσης - απορριφθέντων αιτημάτων ανά λόγο απόρριψης, Πάροχο και προϊόν Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Δυνάμει των άρθρων 20(ια), 20(κδ), 53, 59, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 9/2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 9/2016 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 9/2016 αναφορικά με την τροποποίηση του Διατάγματος περί Παροχής Συνεγκατάστασης και από Κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων (ΚΔΠ 247/2013) Ο Επίτροπος αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα