ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα τις ακούς και θα αποφασίζεις αν οι δυο αυτές λέξεις έχουν κάποιο κομμάτι που ακούγεται το ίδιο και στις δύο ή αν ακούγονται τελείως διαφορετικά. Αν έχουν ένα κομμάτι που ακούγεται το ίδιο θα μου λες ΝΑΙ», αν όμως ακούγονται τελείως διαφορετικά τότε, θα μου λες «ΟΧΙ». Στη συνέχεια δίνουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα (π.χ. γάλα, μήλα) εξηγώντας του να καταλάβει γιατί και σε ποιο τμήμα τους αυτές οι δυο λέξεις έχουν το ίδιο άκουσμα (λα-λα), οπότε η απάντηση του θα πρέπει να είναι «ΝΑΙ». Επίσης του δίνουμε παραδείγματα με διαφορετικές λέξεις (π.χ. χέρι-κάτω), εξηγώντας του να καταλάβει γιατί οι δύο αυτές λέξεις είναι διαφορετικές, οπότε η απάντησή του θα πρέπει να είναι «ΟΧΙ». Ασκήσεις επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή (Η αναμενόμενη απάντηση του παιδιού αναγράφεται) 1 ρύζι- χώμα όχι 21 θερίζει - ξυρίζει ναι ρι/ζει 2 χέρι - ξύλα όχι 22 φιλάει - βαραίνω όχι 3 φέτα - ζώνη όχι 23 καλάθι - θυμάρι ναι θι 4 ψητό - τόξο ναι το 24 φύσηξε - σοβαρά όχι 5 φάβα - φακή ναι φα 25 βαγόνι - σοβαρά ναι βα 6 ξύλα - θολά ναι λα 26 ξυρίζω - ταράζω ναι ζω 7 φιλί - φύκι ναι φι 27 γεμίζω - θερίζω ναι ζω 8 τάξη - ξύνω ναι ξι 28 φανέλα - φάνηκε ναι φα 9 μεζές - θήκη όχι 29 τιμόνι - μηχανή ναι νι 10 βυθός - βίδα ναι βι 30 κίνηση - κυνήγι ναι κι/νη 11 γάζα - ψάρι όχι 31 μήνυμα - παρέα όχι 12 βήμα - ψέμα ναι μα 32 ρωτάω - καλάμι όχι 13 ζώα - φέρε όχι 33 ψυγείο - σφαγείο ναι γει/ο 14 ψηλά-πεζά όχι 34 χορεύει - ψαρεύει ναι ρευ/ει 15 κεράσι - κανάτι όχι 35 κουρείο - σχολείο ναι ο 16 σιτάρι - ποτάμι ναι τα 36 χωράφι - φαγητό όχι 17 κοπέλα - καπέλα ναι πε/λα 37 παγίδα - παγωτό ναι πα 18 δυνατά - μητέρα όχι 38 παζάρι - παγόνι ναι πα 19 θυμώνει - ξηλώνει ναι νει 39 λιβάνι - μολύβι ναι λι 20 φορείο - κουρείο ναι ρειο 40 φάκελος - ψάθινος όχι ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 1

2 1.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΩΝΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές συλλαβές. Εσύ θα τις ακούς και θα αποφασίζεις αν οι δυο αυτές συλλαβές έχουν κάποιο φώνημα που ακούγεται το ίδιο και στις δύο ή αν ακούγονται τελείως διαφορετικά. Αν έχουν ένα φώνημα που ακούγεται το ίδιο θα μου λες ΝΑΙ», αν όμως ακούγονται τελείως διαφορετικά τότε, θα μου λες «ΟΧΙ». Στη συνέχεια δίνουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα (π.χ. λα, λε), εξηγώντας του να καταλάβει γιατί και σε ποιο τμήμα τους αυτές οι δυο συλλαβές έχουν το ίδιο άκουσμα (λ-λ), οπότε η απάντησή του θα πρέπει να είναι «ΝΑΙ». Επίσης του δίνουμε παραδείγματα με διαφορετικές συλλαβές (π.χ. ρα, νε), εξηγώντας του να καταλάβει γιατί οι δύο αυτές συλλαβές είναι διαφορετικές, οπότε η απάντησή του θα πρέπει να είναι «ΟΧΙ». Ασκήσεις επισήμανσης της ομοιότητας στο φώνημα (Η αναμενόμενη απάντηση του παιδιού αναγράφεται μέσα στην παρένθεση). 1 μα - να ναι α 21 πες - λεν ναι ε 2 γα - πι όχι 22 της - τον ναι τ 3 φι - τι ναι ι 23 μες - πας ναι ς 4 χι - λι ναι ι 24 λες - τον όχι 5 ξε - ψα όχι 25 φας - πως ναι ς 6 λά - το όχι 26 μες - φως ναι ς 7 το - μο ναι ο 27 σολ - πας ναι ς 8 σε - θα όχι 28 την - τος ναι τ 9 πι - πο ναι π 29 σολ - πες ναι ς 10 νε - κα όχι 30 της - ταν ναι τ 11 κη κε ναι κ 31 λες - πας ναι ς 12 μο - μι ναι μ 32 δες - της ναι ς 13 βε - λι όχι 33 σας - τον όχι 14 χα - χο ναι χ 34 μεν - δες ναι ε 15 σε - πι όχι 35 θες - της ναι ς 16 γι - γο ναι γ 36 σας - την όχι 17 να - νο ναι ν 37 φας - πας ναι ς 18 θε - τι όχι 38 μες - λεν ναι ε 19 ρο - ρα ναι ρ 39 πες - της ναι ς 20 τι - να όχι 40 κας - κιπ ναι κ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 2

3 2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω μια μικρή λέξη και αμέσως μετά θα σου λέω άλλες δυο λέξεις μαζί. Εσύ θα ακούς όλες τις λέξεις προσεκτικά και θα μου λες ποια από τις δυο λέξεις, που σου είπα μαζί, ακούγεται το ίδιο στο τελευταίο της κομμάτι (στην κατάληξη) με τη λέξη που σου είχα πει πρώτα» Στη συνέχεια δίνουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα(π.χ. ρόδα (βίδα-μέλι), εξηγώντας του ώστε να καταλάβει γιατί η λέξη βίδα είναι η σωστή απάντηση από το παιδί. Ασκήσεις επισήμανσης ομοιοκαταληξίας (Η λέξη με έντονα γράμματα είναι η αναμενόμενη απάντηση από το παιδί) 1 πόδι βόδι - χώμα 2 σώμα χέρι - χώμα 3 χώρα μήλο - τώρα 4 μέρα πίσω - πέρα 5 φέρει ξέρει - πήγε 6 χρόνια πιάτα - χιόνια 7 ξύλο φέτα - φύλλο 8 πάλη ζάλη - βάλω 9 τώρα μπόρα - μάτι 10 πουλιά σιγά - μαλλιά 11 στεφάνι ταβάνι - σοβαρά 12 φοβέρα αγέρα - γέρικα 13 καλάμι ποτάμι - παλάτι 14 σώμα κώμα - χέρι 15 πάλι σάλι - τώρα 16 κείνα πόδι - πείνα 17 ρέμα μήλο - δέμα 18 τυρί νερό - κερί 19 ψάρι ξύλο - χέρι 20 χορό καλό - νερό ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 3

4 3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΛΕΞΗΣ 3.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω τρεις λέξεις. Εσύ θα ακούς όλες τις λέξεις προσεκτικά και θα μου λες πώς μοιάζουν οι δυο λέξεις και ποια λέξη δεν ταιριάζει καθόλου. Στη συνέχεια δίνουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα(π.χ. (πέτα-φέτα-ρήμα), εξηγώντας του ώστε να καταλάβει ότι η λέξη (ρήμα) δεν ταιριάζει, οι λέξεις πέτα και φέτα έχουν ένα τμήμα (συλλαβή) που ακούγεται ίδια και στις δύο (τα - τα), ενώ η άλλη λέξη ακούγεται τελείως διαφορετική. (Αναγράφεται δίπλα η λέξη που δεν ταιριάζει) Ασκήσεις εντοπισμού ομοιότητας-διαφοράς των συλλαβών. 1 γάλα - γάτα - πίσω πίσω 21 βαθύ - κακό - φακό βαθύ 2 πάνω - πάντα - φίλη φίλη 22 κάτω ψηλή - καλή κάτω 3 μετά - μέλι - γύρω γύρω 23 φωνή νήμα - γόμα φωνή 4 παγόνι - λιβάνι - μερίδα μερίδα 24 κάνω δώρα - τώρα κάνω 5 χαρά - χάρη - μήλο μήλο 25 βάρη φώτα - κότα βάρη 6 τώρα - δώρα - δίνω δίνω 26 ταξί τόσα - πόσα ταξί 7 χαλί - φιλί - μιλώ μιλώ 27 φέτα ταψί - ταπί φέτα 8 ψητό - ποτό - χέρι χέρι 28 ξύλο γάτα - μήλο γάτα 9 ποτά - λυτά - τάμα τάμα 29 βήμα πόλη - σώμα πόλη 10 ψέμα - γόμα - τάπα τάπα 30 κεράσι καλάθι - πέρασα καλάθι 11 πόδι - φίδι - ξύλο ξύλο 31 κάτι μάτι - κάνω μάτι 12 ψηλά - καλά - σιγά σιγά 32 τάμα - ψητό - σώμα ψητό 13 μιλώ - καλώ - μόνη μόνη 33 χήνα νερά - χήρα νερά 14 μάτι - δέκα - δέμα μάτι 34 δίνω - σάκα - δένω σάκα 15 σύκο - χαρά - νερά σύκο 35 τόξο μετά - τόνο μετά 16 παπί πόδι - χάδι παπί 36 γελώ - πέτα - φιλώ πέτα 17 μισή χέρι - ζάρι μισή 37 φάβα κάνω - φάπα κάνω 18 ρίζα λίμα - γόμα ρίζα 38 θολά - τάξη - καλά τάξη 19 ψωμί πόδι - ξίδι ψωμί 39 πίτα τιμή - ρότα τιμή 20 πέρα - φώτα - νότα πέρα 40 μέσα - ξίδι - τόσα ξίδι ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 4

5 3.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΦΩΝΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω τρεις συλλαβές. Εσύ θα ακούς όλες τις συλλαβές προσεκτικά και θα μου λες που μοιάζουν οι δυο συλλαβές, σε ποιο φώνημα και ποια δεν ταιριάζει καθόλου. Στη συνέχεια δίνουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα(π.χ. (τα-δα-μο), εξηγώντας του ώστε να καταλάβει ότι η συλλαβή (μο) δεν ταιριάζει, και οι συλλαβές (τα) και (δα) έχουν ένα τμήμα (φώνημα α) που ακούγεται ίδια και στις δύο, ενώ η άλλη συλλαβή ακούγεται τελείως διαφορετική. Ασκήσεις εντοπισμού ομοιότητας διαφοράς των φωνημάτων (Αναγράφεται δίπλα η συλλαβή που δεν ταιριάζει) 1 σε - μα - τε μα 21 φα - φο - γε γε 2 πα - κο - λα κο 22 βι - βο - πα πα 3 γε - μο - τε μο 23 γι - γο - με με 4 πα - νο - ρα νο 24 δο - δα - νι νι 5 κε - μι - φε μι 25 κα - κο - λε λε 6 τι - λα - το λα 26 τος - σολ - κες σολ 7 βα - το - μα το 27 πως - την - φας την 8 δι - θα - πι θα 28 φως - τον - κης τον 9 να - μο - νι μο 29 πες - της - φαν φαν 10 ζο - λα -νο λα 30 τας - την - σολ σολ 11 δι - να - δε να 31 κως - της - λεν λεν 12 μα - δα - πο πο 32 φως - πες - την την 13 ρο - το - γι γι 33 δεν - θες - τον τον 14 θε - ρε - τα τα 34 πως - της - μεν μεν 15 ψι - λι - πο πο 35 θες - λεν - φως φως 16 γα - δα - το το 36 δες - πως - τον τον 17 σε - πε - μα μα 37 τις - πας - μεν μεν 18 μι - μο - γι γι 38 πως - τος - μεν μεν 19 να - νο - χι χι 39 δες - της - φαν φαν 20 λο - λι - σα σα 40 δεν - τον - φας φας ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 5

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0005-02.indb 1 29/1/2013 12:27:00 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την 1 ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ φώναξε σαν παλιομοδίτικος Αμερικάνος σ ζυγος: Honey, I m home!* Έτσι πάντα έκανε η Λίνα εδώ κι ένα χρ νο, κάθε μεσημέρι που γ ριζε απ το σχολείο. Κι ας μη χρειαζ ταν, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν

Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 11 Η Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν τσι ξεκινάνε οι ιστορίες µας στο τεύχος αυτό και γεµάτες φαντασία µας οδηγούν σε µέρη µαγικά. Έ ιαφορετικοί χαρακτήρες αναδύονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

πατέρας του Πάτρικ, πως πάντα, τον άφηνε στη γέφυρα

πατέρας του Πάτρικ, πως πάντα, τον άφηνε στη γέφυρα Ο Φιλαράκος µεγάλωσε γρήγορα. εν ήταν πια ένα χαριτωµένο αδέξιο κουταβάκι, αλλά ένα πλάσµα µε ασυνήθιστη οµορφιά, χάρη και δ ναµη, που το γνώριζαν και το αγαπο σαν λοι στο πάρκο. Μέσα σ ένα χρ νο είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα. Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις.

Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα. Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις. 1D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 1:05 μ.μ. Page 1 Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα. Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις. Γεια σου! Είμαι το βιβλί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ayopaoc; 2. Η Ελένη naci για ψώνια. 3. Όλα στη θέση τους! οριοτικό-μηδενικό άρθρο, αριθμητικό «ένα»

1. Τι ayopaoc; 2. Η Ελένη naci για ψώνια. 3. Όλα στη θέση τους! οριοτικό-μηδενικό άρθρο, αριθμητικό «ένα» επαναληπτικές οριοτικό-μηδενικό άρθρο, αριθμητικό «ένα» 1. Τι ayopaoc; α. Η μαμά της Έλλης πήγε σήμερα στη λαϊκή. Συμπλήρωσε τα άρθρα και πες τι αγόρασε. Δε 8α χρειαστείς αριθμούς, παρά μόνο τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149 Á appleëùô ÁÔÓÂ, Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει στους µικρούς µαθητές της B ηµοτικού κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έτσι σε κάθε ενότητα υπάρχουν: οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 Εισαγωγικά για το τεύχος ΙΙ ΙΙΙ 2 Η προσχολική ηλικία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα