Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000"

Transcript

1 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι συµφ ρειν δηµοκρατουµ νους το ς λληνας παντας πολεµε ν µ ν λιγαρχουµ νους φ λους ε ναι πρ ς µ ν γ ρ λευθ ρους ντας ο χαλεπ ς ν ε ρ νην µ ς ποι σασθαι νοµ ζω, [...] πρ ς δ' λιγαρχουµ νους ο δ τ ν φιλ αν σφαλ νοµ ζω ο γ ρ σθ' πως λ γοι πολλο ς κα ζητο ντες ρχειν το ς µετ' σηγορ ας ζ ν ρηµ νοις ε νοι γ νοιντ' ν. 19 Θαυµ ζω δ' ε µηδε ς µ ν γε ται Χ ων λιγαρχουµ νων κα Μυτηληνα ων, κα νυν οδ ων κα π ντων νθρ πων λ γου δ ω λ γειν ε ς τα την κα τ ν δουλε αν παγοµ νων, συγκινδυνε ειν τι τ ν παρ' µ ν πολιτε αν, µηδ λογ ζεται το θ' τι ο κ στιν πως, ε δι' λιγαρχ ας παντα συστ σεται, τ ν παρ' µ ν δ µον σουσιν. σασι γ ρ ο δ νας λλους π λιν ε ς λευθερ αν < ν> τ πρ γµατ' ξ γοντας θεν δ κακ ν α το ς ν τι γεν σθαι προσδοκ σι, το τ' νελε ν βουλ σονται. 20 το ς µ ν ο ν λλους το ς δικο ντας τινας α τ ν τ ν κακ ς πεπονθ των χθρο ς γε σθαι χρ το ς δ τ ς πολιτε ας καταλ οντας κα µεθιστ ντας ε ς λιγαρχ αν κοινο ς χθρο ς παραιν νοµ ζειν π ντων τ ν λευθερ ας πιθυµο ντων. Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιο σας το τµήµα: "πρ ς µ ν γ ρ λευθέρους δ µον άσουσιν". Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 1. Κατά τον ηµοσθένη είναι προτιµότερο οι Αθηναίοι να έχουν πόλεµο προς όλους τους Έλληνες "δηµοκρατουµένους" παρά να είναι φίλοι και σύµµαχοι µε ό- λους τους Έλληνες " λιγαρχουµένους". Ποια είναι η σκοπιµότητα αυτής της ρητορικής υπερβολής και µε ποια επιχειρήµατα τη δικαιολογεί ο ρήτορας; 2. "Ο γ ρ σθ' πως λίγοι... ε νοι γένοντ' ν": Να εξηγήσετε αν η διακήρυξη αυτή των άρχουν της εξωτερικής πολιτικής της Αθήνας ανταποκρίνεται προς την ιστορική πραγµατικότητα της Αθηναϊκής Συµµαχίας. 3. Αφού διαβάσετε την παράγραφο 15 του µεταφρασµένου κειµένου σε σχέση µε την παράγραφο 19 του πρωτότυπου κειµένου, να απαντήσετε στο ερώτηµα: Ποιο ήταν κατά τον ηµοσθένη το σφάλµα των Ροδίων και ποιες οι συνέπειες του για τους ίδιους; Κείµενο από µετάφραση 15. Και δεν θα τα έλεγα ποτέ αυτά, αν πίστευα ότι συµφέρουν µόνον τη δηµοκρατική παράταξη της Ρόδου, διότι ούτε εκπροσωπώ τους ανθρώπους αυτούς ως πρόξενος ούτε µε κανέναν τους έχω προσωπική φιλία. Αλλά και στην περίπτωση ακόµη που θα συνέβαιναν αυτά τα δύο, πάλι δεν θα µιλούσα έτσι, αν δεν πίστευα πως αυτό είναι το συµφέρον σας, επειδή εγώ, αν µπορεί να το πει αυτό κάποιος που συνηγορεί για τη σωτηρία τους, συµµερίζοµαι τη χαρά σας γι' αυτά που έπαθαν οι Ρόδιοι. Γιατί µε το να σας αρνηθούν να λάβετε αυτά που σας ανήκαν έχουν χάσει την ελευθερία τους και ενώ είχαν κεκτηµένο το δικαίωµα να είναι σύµµαχοι ισότιµοι Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 µε σας που είσθε Έλληνες και ανώτεροι τους, έχουν καταντήσει δούλοι βαρβάρων και δούλων, τους οποίους δέχτηκαν στις ακροπόλεις. 4. Ποιο είναι το περιεχόµενο του όρου " θη" στη ρητορική τέχνη; 5. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τις λέξης που σης δίνονται παρακάτω. ίπλα σε καθεµιά από αυτές να γράφετε µιαν άλλη λέξη, ετυµολογικώς συγγενή από το αρχαίο κείµενο: α) πάθος β) γεµόνας γ) ο σία δ) στορία ε) νόµισµα. Κείµενο αδίδακτο Αισχίνου του Σωκρατικού Αλκιβιάδης, αποσπ. 1 " νθυµήθητι γ ρ, πόθεν λιος νίοχει κα που δύεται". " λλ' ο δέν" φη" χαλεπόν, Σ κρατες, τ τοια τα ε δέναι." " δη ο ν σοι πώποτ' µέλησεν, τι ταύτης τ ς χ ρας τοσαύτης ο σης, σον λιος πορεύεται, καλε ται σία, ε ς νήρ ρχει;" "Πάνυ µέν ο ν", φη, " µέγας βασιλεύς". "Ο σθ' ο ν, τι κε νος στράτευσε δε ρο καί πί Λακεδαιµονίους, γούµενος, ε τούτω τ π λει* καταστρέψαιτο δ ως το ς γε λλους λληνας πηκόους α τ σεσθαι κα ο τως ε ς φόβον θηναίους κατέστησεν, στ' κλιπόντες τ ν χ ραν ε ς Σαλαµ να φυγον." *τούτω τ π λει= αυτές τις δύο πόλεις Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 1 Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας το παραπάνω κείµενο. (Μονάδες 20) 2 α. Να γράψετε τους ρηµατικούς τύπους του κειµένου που βρίσκονται σε χρόνο Αόριστο στον αντίστοιχο τύπο του Ενεστώτα. (Μονάδες 7) β. χαλεπόν, µέγας, δ ως: Να µεταφέρετε τους τύπους αυτούς στους άλλους βαθµούς. (Μονάδες 3) 3 α. δύεται, καλε ται, ρχει, καταστρ ψαιτο, φυγον: Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες βρίσκονται τα προηγού- µενα ρήµατα και να αναγνωρίσετε το είδος της καθεµιάς. (Μονάδες 5) β. ο σης, γούµενος, κλιπόντες, ε δέναι σεσθαι: Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι προηγούµενοι τύποι. (Μονάδες 5) Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18. Γιατί νοµίζω ότι εσείς θα κάνατε ειρήνη εύκολα (µε αυτούς), αν ζούσαν υπό καθεστώς ελευθερίας, ενώ, αν ζούσαν υπό καθεστώς ολιγαρχικό, νοµίζω ότι και η φιλία ακόµη δε θα ή- ταν βέβαιη γιατί σε καµιά περίπτωση οι ολιγαρχικοί δε θα έ- δειχναν συµπάθεια προς τους δηµοκρατικούς και αυτοί που επιδιώκουν να ασκούν απόλυτη εξουσία προς αυτούς που έ- χουν επιλέξει να ζουν µε ισότητα στο δικαίωµα του λόγου. 19. Και απορώ που κανένας από σας δεν πιστεύει ότι και το (δηµοκρατικό) µας πολίτευµα αντιµετωπίζει κάποιο κίνδυνο, ενώ οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα και ενώ τώρα δα οι Ρόδιοι και σχεδόν όλοι οι άνθρωποι οδηγούνται στο ζυγό της δουλείας, ούτε αναλογίζεται τούτο, ότι δηλαδή µε κανένα τρόπο δε θα αφήσουν ήσυχη τη δηµοκρατία σας, αν όλα στις πόλεις οργανωθούν κατά το ολιγαρχικό σύστηµα. Β. 1. Σύµφωνα µε την άποψη του ηµοσθένη είναι προτιµότερο να υπάρχουν περισσότερα δηµοκρατικά πολιτεύµατα, aκόµη κι αν οι Αθηναίοι έχουν πόλεµο προς αυτά, γιατί η συνεννόηση µ' αυτά είναι ευκολότερη, καθώς χαρακτηρίζονται α- πό κοινές αρχές και ιδέες, κοινό τρόπο σκέψης και ζωής. Μπορούν, εποµένως, να λύσουν τις τυχόν διαφορές τους και να επιτύχουν φιλία ασφαλή. Αντίθετα, η φιλία µε ολιγαρχικές πόλεις δε συµφέρει τους Αθηναίους, γιατί πρόκειται για µια φιλία ή συµµαχία ασταθή, καθώς η διαφορά δηµοκρατικών - ολιγαρχικών δεν είναι µόνο ποσοτική, δεν περιορίζεται, δηλαδή, στον αριθµό των ασκούντων την εξουσία (ολίγοι - πολλοί) αλλά και ποιοτική, επεκτείνεται, δηλαδή, στον τρόπο σκέψης και ζωής. Εποµένως, δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική φιλία και εµπιστοσύνη µεταξύ των δύο πολιτευ- µάτων και οι συµµαχίες µε ολιγαρχικούς µπορούν να οδηγήσουν σε πόλεµο, καθώς οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις µόνο Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 πιεζόµενες από κάποια ανάγκη θα υπέγραφαν συνθήκη ειρήνης και φιλίας µε τη δηµοκρατική Αθήνα, περιµένοντας προφανώς την κατάλληλη ευκαιρία, για να την αθετήσουν. Η παραπάνω άποψη, βέβαια, όπως είναι διατυπωµένη, αποτελεί ένα ρητορικό πυροτέχνηµα που σκοπό έχει να κολακεύσει το δηµοκρατικό φρόνηµα των Αθηναίων ακροατών, να τονίσει την ιδεολογική ταυτότητα του ρήτορα, να ενισχύσει τη δηµοτικότητά του και εποµένως την αποτελεσµατικότητα του λόγου του. 2. Ο ηµοσθένης παρουσιάζει µια ιδανική εικόνα της Αθηναϊκής πολιτείας. ιακηρύσσει ότι βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής των Αθηναίων είναι η ισότητα, µε βάση την οποία έχουν επιλέξει να ζουν. Προβάλλει χαρακτηριστικά την α- ντίθεση ανάµεσα στους δηµοκρατικούς Αθηναίους, οι οποίοι σέβονται και υπερασπίζουν τις ελευθερίες των άλλων πόλεων και στους ολιγαρχικούς που, κατά την εκτίµηση του, επιδιώκουν την καθολική επιβολή. Την ιδανική αυτή, εκ των έσω τουλάχιστον, εικόνα της Αθηναϊκής πολιτείας δε δικαιώνει η εξωτερική πολιτική των Α- θηναίων, οι οποίοι ήταν «ζητουντες άρχειν», επιδίωκαν, δηλαδή, την ηγεµονία επί συµµάχων και µη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Λακεδαιµόνιοι στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέµου διακήρυτταν ότι σκοπός τους ήταν η απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Αθηναίους. Η πραγµατικότητα αποδείκνυε ότι βασική αρχή που καθόριζε την εξωτερική πολιτική Αθήνας και Σπάρτης ήταν η ενίσχυση της δύναµης των δύο αντίπαλων πόλεων. 3. Κατά την εκτίµηση του ρήτορα το σφάλµα των Ροδίων ήταν ότι αρνήθηκαν να καταβάλουν στους Αθηναίους τις συµµαχικές εισφορές («συντάξεις») που δικαιωµατικά τους ανήκαν. Η εχθρική αυτή κίνηση εναντίον των Αθηναίων, στην οποία συµµετείχαν και άλλες συµµαχικές πόλεις, είχε ως α- ποτέλεσµα το συµµαχικό πόλεµο, κατά τη διάρκεια του ο- ποίου ο Μαύσωλος πέτυχε την εγκατάσταση Κσρικών φρουρών στη Ρόδο. Επακόλουθο ήταν να χάσουν οι Ρόδιοι την ελευθερία τους και το κεκτηµένο δικαίωµα να είναι «Ισότιµοι σύµµαχοι» των και να καταντήσουν δούλοι βαρβάρων και δούλων. «ούλοι» χαρακτηρίζονται, γιατί υπαγωγή Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 σε ολιγαρχικό καθεστώς ισούται, κατά την άποψη του η- µοσθένη, µε δουλεία «δούλοι δούλων», γιατί κανένας βάρβαρος δε θεωρείται ελεύθερος, αφού στο περσικό κράτος ό- λοι ήταν δούλοι πλην του Μ. Βασιλέως. 4. Τα ήθη. Η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την εντύπωση που θα προξενήσει στο ακροατήριο ο ίδιος ως προσωπικότητα. Αν κατορθώσει να επιβάλει την εικόνα του ως έντιµου ανθρώπου και πολίτη, οι λόγοι του γίνονται πειστικότεροι, αφού είναι λογικό οι άνθρωποι να εµπιστεύονται τους φρόνιµους και ενάρετους. Αντιθέτως προσπαθεί να µειώσει ηθικά τον αντίπαλο και έτσι να εξουδετερώσει την πειστικότητα των επιχειρηµάτων του. Συγχρόνως φροντίζει να γίνει συµπαθής στους ακροατές επαινώντας π.χ. τους προγόνους των, κολακεύοντας αυτούς τους ίδιους ή δικαιολογώντας τα λάθη και τις αδυναµίες τους. Και όταν ακόµη είναι υποχρεωµένος να ψέξει τη συµπεριφορά τους, σπεύδει να την αποδώσει στην κακή επίδραση ή την προδοτική δράση άλλων, των αντιπάλων του. Αυτή η ηθοποιία (ρήτορα, αντιπάλου, ακροατή) ασκούσε µεγάλη επίδραση στο ακροατήριο και απαντάται σε όλα τα µέρη του ρητορικού λόγου. βλ. σχολικό βιβλίο σελίδα α) πάθος-πεπονθότων β) γεµόνας- γε οθαι γ) ο σία- ντας δ) στορία- σασι ε) νόµισµα-νοµ ζειν Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 Κείµενο αδίδακτο ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. «Συλλογίσου, λοιπόν, από πού ανατέλει ο ήλιος και πού δύει». «Αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο, Σωκράτη», είπε, «να γνωρίζει κανείς τέτοιου είδους πράγµατα». «Σκέφτηκες, λοιπόν, ποτέ µέχρι τώρα ότι αυτή τη χώρα, η οποία ονοµάζεται Ασία, αν και είναι τόσο µεγάλη, όσο (διάστηµα) ο ήλιος διανύει, ότι την εξουσιάζει ένας άνδρας»; «Βεβαιότατα», είπε. «ο µέγας βασιλιάς». «Γνωρίζεις, λοιπόν, ότι εκείνος εκστράτευσε προς τα εδώ και ενάντια στους Λακεδαιµονίους, επειδή πίστευε ότι εάν υποτάξει αυτές τις δύο πόλεις, εύκολα βέβαια οι υπόλοιποι Έλληνες θα γίνουν υπήκοοι του και προξένησε τόσο φόβο στους Αθηναίους, ώστε, αφού εγκατέλειψαν τη χώρα, κατέφυγαν στη Σαλαµίνα». 2. α. Αόριστος Ενεστώτας νθυµήθητι νθυµο µέλησεν µέλει. στράτευσε στρατε ει καταστρέψαιτο καταστρέφοιτο κατέστησεν καθίστησι(ν) κλιπόντες κλείποντες φυγον φεύγουσι(ν) β. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός χαλεπόν χαλεπώτερον χαλεπώτατον µέγας µείζων µέγιστος δίως ον στα 3. α. που δύεται: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση µερικής άγνοιας. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

9 καλε ται σία; δευτερ. αναφορική προσδιοριστική πρόταση. τι ταύτης τ ς χώρας τοσαύτης ο σης ε ς νήρ ρχει: δευτερεύουσα ειδική πρόταση. ε τούτω τω πόλει καταστρέψαιτο: δευτερ. υποθετική πρόταση στ' κλιπόντες τ ν χ ραν ε ς Σαλαµ να φυγον: δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση. β. ο σης: εναντιωµατική µετοχή, συνηµµένη στο αντικείµενο του ρήµατος ρχει. γούµενος: αιτιολογική µετοχή, συνηµµένη στο Υποκεί- µενο του ρήµατος στράτευσε. κλιπόντες: χρονική µετοχή, συνηµµένη στο Υποκείµενο του ρήµατος φυγον. ε δέναι: τελικό απαρέµφατο. Υποκείµενο στην απρόσωπη έκφραση χαλεπόν ( στί). σεσθαι: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στη µετοχή Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 9

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ»

ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 Σύντοµος έπαινος των προγόνων, των πατέρων, της σύγχρονης γενιάς και διατύπωση της πρότασης, δηλ. της προεξαγγελίας, της κεντρικής ιδέας του λόγου. Α. Έπαινος

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας Επίπεδο Γ1 Τόμος α ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 CDs ΜΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Παιδαγωγική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. Κυρίες και Κύριοι,

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. Κυρίες και Κύριοι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννινα, 28.5.2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα