ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - PRESENT. Group A. Other verbs that belong to group A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - PRESENT. Group A. Other verbs that belong to group A"

Transcript

1 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - PRESENT The present tense of verbs in Greek is formed according to the group each verb falls in (A, B1, B2). There are three different system of endings: Verbs that belong to group A always end in an unstressed ω, while verbs that belong to group Β2 end in a stressed ώ. Verbs that belong to group Β1 end in a stressed ώ and they also have a second form in άω. Group A Εγώ ξέρω έχω δουλεύω μένω Εσύ ξέρεις έχεις δουλεύεις μένεις Αυτός-Αυτή-Αυτό ξέρει έχει δουλεύει μένει Εμείς ξέρουμε έχουμε δουλεύουμε μένουμε Εσείς ξέρετε έχετε δουλεύετε μένετε Αυτοί-Αυτές-Αυτά ξέρουν(ε) έχουν(ε) δουλεύουν(ε) μένουν(ε) Other verbs that belong to group A αγοράζω ανοίγω αρχίζω βγαίνω βλέπω γεμίζω γράφω γυρίζω διαβάζω διδάσκω δίνω θέλω κάνω κλέβω κλείνω κοιτάζω κρύβω μαθαίνω μοιάζω μπαίνω νυστάζω παίρνω πηγαίνω πιστεύω στέλνω στρώνω τελειώνω τρέχω φεύγω φτάνω φτιάχνω φωνάζω χάνω χαρίζω υπάρχω 1

2 Group Β1 Εγώ αγαπάω/αγαπώ μιλάω/μιλώ Εσύ αγαπάς μιλάς Εσείς-Αυτή-Αυτό αγαπάει/αγαπά μιλάει/μιλά Εμείς αγαπάμε μιλάμε Εσείς αγαπάτε μιλάτε Αυτοί-Αυτές-Αυτά αγαπάνε/αγαπούν μιλάνε/μιλούν Other verbs that belong to group B1 απαντάω πεινάω περνάω ρωτάω ξεχνάω ζητάω κερνάω χτυπάω 2

3 Group Β2 Εγώ εξηγώ τηλεφωνώ μπορώ οδηγώ ζω αργώ Εσύ εξηγείς τηλεφωνείς μπορείς οδηγείς ζεις αργείς Αυτός- εξηγεί τηλεφωνεί μπορεί οδηγεί ζει αργεί Αυτή- Αυτό Εμείς εξηγούμε τηλεφωνούμε μπορούμε οδηγούμε ζούμε αργούμε Εσείς εξηγείτε τηλεφωνείτε μπορείτε οδηγείτε ζείτε αργείτε Αυτοί- Αυτές- Αυτά εξηγούν(ε) τηλεφωνούν(ε) μπορούν(ε) οδηγούν(ε) ζούν(ε) αργούν(ε) Irregular verbs (= ανώμαλα ρήματα) Εγώ πάω/πηγαίνω λέω τρώω ακούω Εσύ πας/πηγαίνεις λες τρως ακούς Αυτός-Αυτή-Αυτό πάει/πηγαίνει λέει τρώει ακούει Εμείς πάμε/πηγαίνουμε λέμε τρώμε ακούμε Εσείς πάτε/πηγαίνετε λέτε τρώτε ακούτε Αυτοί-Αυτές-Αυτά πάνε/πηγαίνουν λένε τρώνε ακούνε The verb «είμαι» Εγώ Εσύ Αυτός-Αυτή-Αυτό Εμείς Εσείς Αυτοί-Αυτές-Αυτά είμαι είσαι είναι είμαστε είστε /είσαστε είναι 3

4 Verbs that belong to group Γ1 and Γ2 are called deponent. Deponent is a verb that has medio-passive endings and active meaning, e.g. Η Μαρία φοβάται το σκοτάδι. (=Maria is afraid of the dark.) Group Γ1 (-ομαι) Εγώ έρχομαι γίνομαι σκέφτομαι Εσύ έρχεσαι γίνεσαι σκέφτεσαι Αυτός-Αυτή-Αυτό έρχεται γίνεται σκέφτεται Εμείς ερχόμαστε γινόμαστε σκεφτόμαστε Εσείς έρχεστε γίνεστε σκεφτόσαστε Αυτοί-Αυτές-Αυτά έρχονται γίνονται σκέφτονται Group Γ2 (-άμαι) Εγώ κοιμάμαι λυπάμαι θυμάμαι φοβάμαι Εσύ κοιμάσαι λυπάσαι θυμάσαι φοβάσαι Αυτός- κοιμάται λυπάται θυμάται φοβάται Αυτή- Αυτό Εμείς κοιμόμαστε λυπόμαστε θυμόμαστε φοβόμαστε Εσείς κοιμάστε/κοιμόσαστε λυπάστε/λυπόσαστε θυμάστε/θυμόσαστε φοβάστε/φοβόσαστε Αυτοί- Αυτές- Αυτά κοιμούνται λυπούνται θυμούνται φοβούνται 4

5 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ FUTURE PERFECTIVE Future Perfective is formed by using the word θα followed by the perfective stem of the verb and the future endings. The endings of the verbs in Future Perfective are always the same, what changes is the stem. The Perfective stem is formed from the Imperfective. The final letter of the stem changes according to the chart below: Final letter Verb Imperfective Stem Perfective Stem ευ εψ δουλεύω μαγειρεύω χορεύω δουλεύμαγειρεύχορεύδουλέψμαγειρέψχορέψ- π, β, φ ψ λείπω σκάβω γράφω ν, θ,ζ σ ψωνίζω αρχίζω καπνίζω αγοράζω διαβάζω πληρώνω τελειώνω κλείνω φτάνω νιώθω κ, γ, χ, χν,ζ ξ χάνω πλέκω ανοίγω παίζω προσέχω φτιάχνω φωνάζω γυρίζω κοιτάζω λείπσκάβγράφψωνίζαρχίζκαπνίζαγοράζδιαβάζπληρώντελείωνκλείνφτάννιώθχάνπλέκανοίγπαίζπροσέχφτιάχνφωνάζ γυρίζκοιτάζ- λείψσκάψγράψψωνίσαρχίσκαπνίσαγοράσδιαβάσπληρώστελειώσκλείσφτάσνιώσχάσπλέξανοίξπαίξπροσέξφτιάξφωνάξγυρίσκοιτάξ- Remember that there are exceptions to all these! You should remember the second stem for each verb you meet. 5

6 Group A Εγώ θα ξέρω θα έχω θα δουλέψω θα μείνω Εσύ θα ξέρεις θα έχεις θα δουλέψεις θα μείνεις Αυτός-Αυτή-Αυτό θα ξέρει θα έχει θα δουλέψει θα μείνει Εμείς θα ξέρουμε θα έχουμε θα δουλέψουμε θα μείνουμε Εσείς θα ξέρετε θα έχετε θα δουλέψετε θα μείνετε Αυτοί-Αυτές-Αυτά θα ξέρουν(ε) θα έχουν(ε) θα δουλέψουν(ε) θα μείνουν(ε) Group Β1 Εγώ θα αγαπήσω θα μιλήσω Εσύ θα αγαπήσεις θα μιλήσεις Αυτός-Αυτή-Αυτό θα αγαπήσει θα μιλήσει Εμείς θα αγαπήσουμε θα μιλήσουμε Εσείς θα αγαπήσετε θα μιλήσετε Αυτοί-Αυτές-Αυτά θα αγαπήσουν(ε) θα μιλήσουν(ε) Group Β2 Εγώ θα τηλεφωνήσω θα μπορέσω θα οδηγήσω θα ζήσω θα αργήσω Εσύ θα τηλεφωνήσεις θα μπορέσεις θα οδηγήσεις θα ζήσεις θα αργήσεις Αυτός- θα τηλεφωνήσει θαμπορέσει θα οδηγήσει θα ζήσει θα αργήσει Αυτή- Αυτό Εμείς θα θα μπορέσουμε θα οδηγήσουμε θα ζήσουμε θα αργήσουμε τηλεφωνήσουμε Εσείς θα τηλεφωνήσετε θα μπορέσετε θα οδηγήσετε θα ζήσετε θα αργήσετε Αυτοί- θα θα θα θα ζήσουν(ε) θα Αυτές- Αυτά τηλεφωνήσουν(ε) μπορέσουν(ε) οδηγήσουν(ε) αργήσουν(ε) The verb «είμαι» Εγώ Εσύ Αυτός-Αυτή-Αυτό Εμείς Εσείς Αυτοί-Αυτές-Αυτά θα είμαι θα είσαι θα είναι θα είμαστε θα είσαστε/θα είστε θα είναι 6

7 Group Γ1 Εγώ θα έρθω θα γίνω θα σκεφτώ Εσύ θα έρθεις θα γίνεις θα σκεφτείς Αυτός-Αυτή-Αυτό θα έρθει θα γίνει θα σκεφτεί Εμείς θα έρθουμε θα γίνουμε θα σκεφτούμε Εσείς θα έρθετε θα γίνετε θα σκεφτείτε Αυτοί-Αυτές-Αυτά θα έρθουν(ε) θα γίνουν(ε) θα σκεφτούν(ε) Group Γ2 Εγώ θα κοιμηθώ θα λυπηθώ θα θυμηθώ θα φοβηθώ Εσύ θα κοιμηθείς θα λυπηθείς θα θυμηθείς θα φοβηθείς Αυτός-Αυτή- θα κοιμηθεί θα λυπηθεί θα θυμηθεί θα φοβηθεί Αυτό Εμείς θα κοιμηθούμε θα λυπηθούμε θα θυμηθούμε θα φοβηθούμε Εσείς θα κοιμηθείτε θα λυπηθείτε θα θυμηθείτε θα φοβηθείτε Αυτοί- θα κοιμηθούν(ε) θα λυπηθούν(ε) θα θυμηθούν(ε) θα φοβηθούν(ε) Αυτές-Αυτά 7

8 Irregular Verbs in Future Perfective Not all verbs follow the patterns (described in the chart above) in forming the Future Perfective. These verbs which do not conform to the rules are called irregular verbs. Here follows a list with some of those verbs: Verb ανεβαίνω βάζω βγάζω βγαίνω βλέπω βρίσκω δίνω καταλαβαίνω κατεβαίνω λέω µπαίνω παίρνω πέφτω πηγαίνω/πάω πίνω τρώω Future Perfective θα ανέβω θα βάλω θα βγάλω θα βγω θα δω θα βρω θα δώσω θα καταλάβω θα κατέβω θα πω θα µπω θα πάρω θα πέσω θα πάω θα πιω θα φάω 8

9 ΑΟΡΙΣΤΟΣ PAST PERFECTIVE Past Perfective is formed using the perfective stem of the verb and the past endings. In the past Perfective the stress falls on the third syllable (counting from the end of the word).when the verb begins with a consonant (i.e. β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) and consists of only two syllables, then an extra letter is added at the beginning. This letter (usually the letter "ε") carries the stress in order to satisfy this condition. This letter is called "augmentation". If the verb begins with a consonant, but consists of more than two syllables, then augmentation is omitted. Group A Εγώ ήξερα είχα δούλεψα έμεινα Εσύ ήξερες είχες δούλεψες έμεινες Αυτός-Αυτή- ήξερε είχε δούλεψε έμεινε Αυτό Εμείς ξέραμε είχαμε δουλέψαμε μείναμε Εσείς ξέρατε είχατε δουλέψατε μείνατε Αυτοί-Αυτές- Αυτά ήξεραν/ξέρανε είχαν(ε) δούλεψαν/δουλέψανε έμειναν /μείνανε 9

10 Group Β1 Εγώ αγάπησα μίλησα Εσύ αγάπησες μίλησες Εσείς-Αυτή-Αυτό αγάπησε μίλησε Εμείς αγαπήσαμε μιλήσαμε Εσείς αγαπήσατε μιλήσατε Αυτοί-Αυτές-Αυτά αγάπησαν/αγαπήσανε μίλησαν/μιλήσανε Group Β2 Εγώ εξήγησα τηλεφώνησα μπόρεσα οδήγησα έζησα άργησα Εσύ εξήγησες τηλεφώνησες μπόρεσες οδήγησες έζησες άργησες Αυτός- εξήγησε τηλεφώνησε μπόρεσε οδήγησε έζησε άργησε Αυτή- Αυτό Εμείς εξηγήσαμε τηλεφωνήσαμε μπορέσαμε οδηγήσαμε ζήσαμε αργήσαμε Εσείς εξηγήσατε τηλεφωνήσατε μπορέσατε οδηγήσατε ζήσατε αργήσατε Αυτοί- Αυτές- Αυτά εξήγησαν/εξηγήσανε τηλεφώνησαν/ τηλεφωνήσανε μπόρεσαν οδήγησαν έζησαν άργησαν 10

11 Group Γ1 (-ομαι) Εγώ ήρθα έγινα σκέφτηκα Εσύ ήρθες έγινες σκέφτηκες Αυτός-Αυτή-Αυτό ήρθε έγινε σκέφτηκε Εμείς ήρθαμε γίναμε σκεφτήκαμε Εσείς ήρθατε γίνατε σκεφτήκατε Αυτοί-Αυτές- Αυτά ήρθαν/ήρθανε έγιναν/γίνανε σκέφτηκαν/σκεφτήκανε Group Γ2 (-άμαι) Εγώ κοιμήθηκα λυπήθηκα θυμήθηκα φοβήθηκα Εσύ κοιμήθηκες λυπήθηκες θυμήθηκες φοβήθηκες Αυτός- κοιμήθηκε λυπήθηκε θυμήθηκε φοβήθηκε Αυτή- Αυτό Εμείς κοιμηθήκαμε λυπηθήκαμε θυμηθήκαμε φοβηθήκαμε Εσείς κοιμηθήκατε λυπηθήκατε θυμηθήκατε φοβηθήκατε Αυτοί- Αυτές- Αυτά κοιμήθηκαν/ κοιμηθήκανε λυπήθηκαν/ λυπηθήκανε θυμήθηκαν/θυμηθήκανε φοβήθηκαν/φοβηθήκανε The verb «είμαι» Εγώ Εσύ Αυτός-Αυτή-Αυτό Εμείς Εσείς Αυτοί-Αυτές-Αυτά ήμουν(α) ήσουν(α) ήταν(ε) ήμαστε ή ήμασταν ήσαστε ή ήσασταν ήταν(ε) 11

12 Irregular Verbs in Past Perfective Verb ανεβαίνω βάζω βγάζω βγαίνω βλέπω βρίσκω δίνω καταλαβαίνω κατεβαίνω λέω µπαίνω παίρνω πέφτω πηγαίνω/πάω πίνω τρώω Past Perfective ανέβηκα έβαλα έβγαλα βγήκα είδα βρήκα έδωσα κατάλαβα κατέβηκα είπα µπήκα πήρα έπεσα πήγα ήπια έφαγα 12

13 List of verbs PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE αγοράζω αγόρασα θα αγοράσω to buy ακούω άκουσα θα ακούσω to hear,to listen ανεβαίνω ανέβηκα θα ανέβω to walk up,to go up ανοίγω άνοιξα θα ανοίξω to open απαντάω απάντησα θα απαντήσω to answer αργώ άργησα θα αργήσω to be late αρχίζω άρχισα θα αρχίσω to start βάζω έβαλα θα βάλω to put βάφω έβαψα θα βάψω to paint, to dye βγάζω έβγαλα θα βγάλω to take off βγαίνω βγήκα θα βγω to go out βλέπω είδα θα δω to see, to look βρίσκω βρήκα θα βρω to find γελάω γέλασα θα γελάσω to laugh γεμίζω γέμισα θα γεμίσω to fill γίνομαι έγινα θα γίνω to become γράφω έγραψα θα γράψω to write γυρίζω γύρισα θα γυρίσω to turn, to return διαβάζω διάβασα θα διαβάσω to read διδάσκω δίδαξα θα διδάξω to teach δίνω έδωσα θα δώσω to give διψάω δίψασα θα διψάσω to be thirsty δουλεύω δούλεψα θα δουλέψω to work εξηγώ εξήγησα θα εξηγήσω to explain έρχομαι ήρθα θα έρθω to come ετοιμάζω ετοίμασα θα ετοιμάσω to prepare ζητάω ζήτησα θα ζητήσω to ask for ζω έζησα θα ζήσω to live θέλω θέλησα θα θελήσω to want θυμάμαι θυμήθηκα θα θυμηθώ to remember 13

14 κάνω έκανα θα κάνω to do καπνίζω κάπνισα θα καπνίσω to smoke καταλαβαίνω κατάλαβα θα καταλάβω to understand κατεβαίνω κατέβηκα θα κατέβω to go down, to get off κερνάω κέρασα θα κεράσω to treat κλέβω έκλεψα θα κλέψω to steal κλείνω έκλεισα θα κλείσω to close κοιμάμαι κοιμήθηκα θα κοιμηθώ to sleep κοιτάζω κοίταξα θα κοιτάξω to look at κολυμπάω κολύμπησα θα κολυμπήσω to swim κρύβω έκρυψα θα κρύψω to hide λέω είπα θα πω to say λείπω έλειψα θα λείψω to be missing λυπάμαι λυπήθηκα θα λυπηθώ to be sorry μαγειρεύω μαγείρεψα θα μαγειρέψω to cook μαθαίνω έμαθα θα μάθω to learn μιλάω μίλησα θα μιλήσω to speak μοιάζω έμοιασα θα μοιάσω to look like μπαίνω μπήκα θα μπω to enter μπορώ μπόρεσα θα μπορέσω to be able/can νιώθω ένιωσα θα νιώσω to feel νυστάζω νύσταξα θα νυστάξω to feel sleepy ξέρω ήξερα θα ξέρω to know ξεχνάω ξέχασα θα ξεχάσω to forget ξυπνάω ξύπνησα θα ξυπνήσω to wake up οδηγώ οδήγησα θα οδηγήσω to drive παίζω έπαιξα θα παίξω to play παίρνω πήρα θα πάρω to take πεινάω πείνασα θα πεινάσω to feel hungry περιμένω περίμενα θα περιμένω to wait περνάω πέρασα θα περάσω to pass, to run through πηγαίνω/πάω πήγα θα πάω to go πίνω ήπια θα πιω to drink 14

15 πιστεύω πίστεψα θα πιστέψω to believe πλέκω έπλεξα θα πλέξω to knit πληρώνω πλήρωσα θα πληρώσω to pay προσέχω πρόσεξα θα προσέξω to pay attention ρωτάω ρώτησα θα ρωτήσω to ask σκάβω έσκαψα θα σκάψω to dig σκέφτομαι σκέφτηκα θα σκεφτώ to think στέλνω έστειλα θα στείλω to send στρώνω έστρωσα θα στρώσω to lay τελειώνω τέλειωσα θα τελειώσω to finish τηλεφωνώ τηλεφώνησα θα τηλεφωνήσω to call, to telephone τρέχω έτρεξα θα τρέξω to run τρώω έφαγα θα φάω to eat υπάρχω υπήρξα θα υπάρξω to exist, to be φεύγω έφυγα θα φύγω to leave φοβάμαι φοβήθηκα θα φοβηθώ to be afraid φτάνω έφτασα θα φτάσω to reach, to arrive φτιάχνω έφτιαξα θα φτιάξω to make φωνάζω φώναξα θα φωνάξω to call, to shout χάνω έχασα θα χάσω to lose χαρίζω χάρισα θα χαρίσω to donate χορεύω χόρεψα θα χορέψω to dance χτυπάω χτύπησα θα χτυπήσω to hit ψωνίζω ψώνισα θα ψωνίσω to shop 15

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση:

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση: ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - «νανουρίσµατα» Τραγούδι 1 Θα κεντήσω Θα κεντήσω πάνω στ αλόγου σου τη σέλα µε διαµαντόπετρες σωρό του φεγγαριού το πήγαιν έλα στο πελαγίσιο το νερό. Αγόρι µου, αγόρι µου, αγόρι µου να σε χαρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Advanced Course

Greek Advanced Course Greek Advanced Course www.michelthomas.co.uk Greek Advanced Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη Γράμμα σ ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣIΑ Οκτώ συγγραφείς απευθύνουν μια σύντομη επιστολή στο παιδί που έχουν στην καρδιά τους για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0005-02.indb 1 29/1/2013 12:27:00 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Ο ΤΣΕΝ ΚΑΪΓΚΕ, Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, Ο ΓΚΙΓΙΟΜ ΛΟΡΑΝ ΚΑΙ Η ΤΖΟΥΛΙΕΤ ΛΙΟΥΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! ΟΣΑ ΕΖΗΣΑΝ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006 Αρ. φύλλου 198

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

ΣΤΙΧΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ Listen, Learn Play ΣΤΙΧΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ Δέκα καβουράκια βρήκαν δέκα καραμέλες και καθίσανε στο βράχο να τις φάνε Μα ήρθαν τα χταπόδια τα τραβήξαν απ τα πόδια και τους πήραν τα γλυκά,

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS Τμήμα Επιστημών της Αγωγής EDG 599: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Συνάντηση 11 η : Κωδικοποίηση και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Διδάσκων: Δρ Ιάσονας Λαμπριανού Αναγνώσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Eπιμέλεια Αλεξάνδρα Χολέβα Περσεφόνη Mήττα. M. K.. ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ Εγνατίας 65, 1ος όρ. Θεσσαλονίκη (546 31) - Tηλ. 2310 241911 - Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ»

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Μάρκου Καθηγητής Παιδαγωγικής «Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» Μια ιστορία για

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2 1. Ζηλιάρα 2. Ο Νίκος ο Τρελάκιας 3. Ένα βράδυ που βρέχε 4. Ντροπιασµένος στη ζωή 5. Βλάµισσα 6. Το κόλπο του Αµερικάνου 7. Να βγούµε και να µπερµπαντέψουµε 8. εν ταιριάζω εγώ µε σένα 9. Παραπονιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...

«Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι... «Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...» Στον διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί ο Απ. Νικ. µε την Κ. Π. Οπου

Διαβάστε περισσότερα