ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου Απριλίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου Απριλίου ] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN A.E. και έδρα στην οδό Τζαβέλα 1-3, Χαλάνδρι, Ελλάδα (περαιτέρω η «ιοργανώτρια»), οργανώνει Προωθητική Ενέργεια (περαιτέρω ο «ιαγωνισµός»), µε την ονοµασία ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, µε την υποστήριξη της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «McCann Erickson ιαφηµιστική Α.Ε.Ε.», µε έδρα στην οδό Ύδρας αρ. 2 & Λεωφ. Κηφισίας αρ. 280, Χαλάνδρι, Αθήνα, (περαιτέρω η «ιαφηµιστική Εταιρεία»). 2] ικαίωµα Συµµετοχής. Στον ιαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών), καθώς και νοµικά πρόσωπα µε έδρα τους στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συµµετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «MICHELIN Α.Ε.» και «McCann Erickson ιαφηµιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι σύζυγοί τους. εν µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό το διαγωνισµό οι εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα που συµµετέχουν σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια επίσης δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα δώρα. 3] ώρα Στον ιαγωνισµό, η ιοργανώτρια δίνει, σύµφωνα µε το µηχανισµό που περιγράφεται υπό το Άρθρ. 4 παρακάτω, τα ακόλουθα δώρα, µέχρι να εξαντληθεί το απόθεµα κουπονιών: ώρο Ποσότητα Μονάδα Αξίας (Ευρώ συµπ. ΦΠΑ) Συνολική Αξία (Ευρώ συµπ. ΦΠΑ) ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ SHELL Όταν ολόκληρο το απόθεµα κουπονιών έχει διατεθεί, η ιοργανώτρια δεν έχει καµία υποχρέωση να παραδώσει οποιοδήποτε κουπόνι. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί κρίνονται ως µη έγκυρα, ο/η συµµετέχων παραλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µε τους ακριβείς λόγους που τα στοιχεία του/της δεν επαληθεύτηκαν, ενώ παράλληλα µπορεί να προτείνεται τρόπος διόρθωσής τους εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. 4] Τρόπος Συµµετοχής. Με την αγορά τεσσάρων (4) τουλάχιστον νέων ελαστικών προϊόντων MICHELIN για αυτοκίνητα (µε διάµετρο µεταξύ 13 και 16, ή µεταξύ 17 και 23 ), κατά το χρονικό διάστηµα από , αποκτάται και δικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό από τον αγοραστή, εφόσον ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήµατα: 4.1. Συµµετοχή µέσω της ιστοσελίδας (α) ο συµµετέχων, κατά την αγορά των ελαστικών προϊόντων, συµπληρώνει το σχετικό έντυπο συµµετοχής που θα του δοθεί από το κατάστηµα, το οποίο θα υπογράψει και σφραγίσει ο dealer/πωλητής των ελαστικών. Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συµπληρωθούν σωστά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή θα ακυρωθεί αυτόµατα. Στη συνέχεια, ο αγοραστής επισκέπτεται την ιστοσελίδα στο πεδίο [ΠΡΟΩΘΗΣΗ] και συµπληρώνει τα εξής στοιχεία: Α. Για φυσικά πρόσωπα Β. Για νοµικά πρόσωπα Επώνυµο Επωνυµία Εταιρείας 1

2 Όνοµα Όνοµα του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό Ηλεκτρονική ιεύθυνση Επώνυµο του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου Ηλεκτρονική ιεύθυνση του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό ιεύθυνση (κατοικίας/εργασίας) Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό Περιφέρεια ιεύθυνση (κατοικίας/εργασίας) Πόλη/ ήµος Νοµός Οδός Πόλη/ ήµος Αριθµός οδού Οδός Ταχυδροµικός Κώδικας Άλλες λεπτοµέρειες παράδοσης (όροφος, διαµέρισµα, ή άλλες λεπτοµέρειες αναζήτησης της διεύθυνσης) Προτιµήσεις παράδοσης (ηµεροµηνία παράδοσης, ώρες) Αριθµός αγορασµένων ελαστικών προϊόντων Τύπος ελαστικών προϊόντων ιάµετρος ελαστικών προϊόντων Αριθµός τιµολογίου/αριθµός απόδειξης Ηµεροµηνία αγοράς Όνοµα εµπόρου ιεύθυνση εµπόρου Πόλη εµπόρου Σάρωση τιµολογίου Αριθµός οδού Ταχυδροµικός Κώδικας Άλλες λεπτοµέρειες παράδοσης (όροφος, διαµέρισµα, ή άλλες λεπτοµέρειες αναζήτησης της διεύθυνσης) Προτιµήσεις παράδοσης (ηµεροµηνία παράδοσης, ώρες) Αριθµός αγορασµένων ελαστικών προϊόντων Τύπος ελαστικών προϊόντων ιάµετρος ελαστικών προϊόντων Αριθµός τιµολογίου/αριθµός απόδειξης Ηµεροµηνία αγοράς Όνοµα πωλητή Περιφέρεια πωλητή Πόλη πωλητή Σάρωση τιµολογίου (β) στη συνέχεια, σκανάρει/φωτογραφίζει την σχετική απόδειξη/τιµολόγιο αγοράς καθώς και το φυλλάδιο που του δόθηκε από τον πωλητή/έµπορο και την «ανεβάζει» (upload) στο σχετικό πεδίο. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησής του, ο συµµετέχων θα λαµβάνει άµεσα, ένα ενηµερωτικό , το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί και επεξεργάζονται. Στη συνέχεια και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων του και επαλήθευσή τους, θα λάβει, είκοσι ενός (21) εργασίµων ηµερών νέο , το οποίο θα τον ενηµερώνει εάν τα στοιχεία του είναι έγκυρα. Όλα τα πεδία από την ιστοσελίδα πρέπει να συµπληρωθούν σωστά. Εάν λείπει/είναι λανθασµένο κάποιο στοιχείο η καταχώρηση ακυρώνεται και ο συµµετέχων µπορεί να επικαιροποιήσει την καταχώρηση µε τα ελλείποντα/σωστά στοιχεία. Ο συµµετέχων µπορεί να συµπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία στην ιστοσελίδα έως τις Σε περίπτωση που ο λόγος ακύρωσης της καταχώρησης είναι η εξάντληση του αποθέµατος σε κουπόνια, αυτές οι πληροφορίες προωθούνται µέσω του που ενηµερώνει για την ακυρότητα Συµµετοχή µέσω ταχυδροµείου (α) Τα πρόσωπα (είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µέσω ταχυδροµείου συµπληρώνουν τη φόρµα συµµετοχής (έντυπο προώθησης) που τους 2

3 παρέχεται από το κατάστηµα, το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον αγοραστή και να σφραγιστεί από τον πωλητή, και να αποσταλεί µαζί µε ένα αντίγραφο της απόδειξης/τιµολογίου αγοράς και τα προσωπικά του στοιχεία (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, ) στην ακόλουθη διεύθυνση: McCann Erickson ιαφηµιστική Α.Ε.Ε.» - οδός Ύδρας αρ. 2 & Λεωφ. Κηφισίας αρ. 280, Ι15232 Ι Χαλάνδρι Ι Ελλάδα. Η ηµεροµηνία αποστολής πρέπει να είναι το αργότερο έως της (σφραγίδα ταχυδροµείου). Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να το στείλει ο ίδιος µέσω ταχυδροµείου ή να ζητήσει από τον πωλητή να το στείλει εκ µέρους του, αφού συµπληρώσει όλα τα στοιχεία του. Η ιοργανώτρια δεν ευθύνεται για φακέλους που αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες µετά τις (β) ο συµµετέχων θα ενηµερωθεί µέσω /sms για την εγκυρότητα ή µη της καταχώρησής του. Όλα τα πεδία που παρουσιάζονται στο έντυπο πρέπει να συµπληρωθούν σωστά, σε αντίθετη περίπτωση η καταχώρηση ακυρώνεται αυτοµάτως. 5] Επικύρωση νικητών Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων, τότε ο/η συµµετέχων θα λαµβάνει, εντός τριών (3) µηνών, οι οποίοι υπολογίζονται από την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των στοιχείων, ως δώρο, ένα εκπτωτικό κουπόνι (voucher) (στο εξής «ώρο»), µέσω courier το οποίο θα µπορεί να εξαργυρωθεί µε καύσιµα συνολικής αξίας 20 ΕΥΡΩ, (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN µέχρι 17 ) και αξίας 40 ΕΥΡΩ (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN άνω των 17 ), από συγκεκριµένα πρατήρια βενζίνης SHELL (που αναφέρονται στο παράρτηµα 1). Η ηµεροµηνία λήξης για το κουπόνι αναγράφεται επάνω σε κάθε εκπτωτικό κουπόνι. Πιθανοί λόγοι απόρριψης της καταχώρισης: ο συµµετέχων είναι µια εταιρεία που πωλεί συµµετέχοντα προϊόντα στο διαγωνισµό, λείπει το τιµολόγιο, το τιµολόγιο ήταν ήδη καταχωρηµένο, το τιµολόγιο δεν φαίνεται καθαρά/δεν είναι ευανάγνωστο, ο συµµετέχων καταχώρησε περισσότερες φορές µε το ίδιο τιµολόγιο, ο συµµετέχων καταχώρησε άλλα έγγραφα εκτός από το τιµολόγιο, ο συµµετέχων αγόρασε λιγότερα από 4 ελαστικά προϊόντα, ο συµµετέχων δεν αγόρασε την µάρκα Michelin, το τιµολόγιο δεν εξειδικεύει τον τύπο ή τη διάµετρο για ελαστικά προϊόντα που αγόρασε ο συµµετέχων, το τιµολόγιο δεν εξειδικεύει επακριβώς την αγορά των ελαστικών, το τιµολόγιο δεν περιέχει την ποσότητα των ελαστικών, ο συµµετέχων καταχώρησε την προτιµολόγηση, τα στοιχεία του συµµετέχοντος δεν είναι ίδια µε αυτά του τιµολογίου/ είναι ατελή ή εσφαλµένα στοιχεία, συµµετέχων δεν δικαιούται να λάβει µέρος στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο, 5.2., στη βάση δεδοµένων είναι καταχωρηµένοι συµµετέχοντες µε την ίδια διεύθυνση παράδοσης και αυτοί οι συµµετέχοντες είναι φυσικά πρόσωπα και διάλεξαν κατά την καταχώρηση την ίδια διεύθυνση και αυτή η διεύθυνση δεν είναι η διεύθυνση εργασίας, το απόθεµα κουπονιών εξαντλήθηκε, η ηµεροµηνία λήξης του κουπονιού αναγράφεται σε κάθε εκπτωτικό κουπόνι. Συγκεκριµένος αριθµός κουπονιών είναι διαθέσιµος, µε αποτέλεσµα όταν όλο το απόθεµα έχει διατεθεί, η ιοργανώτρια να µην έχει καµία ευθύνη προς παράδοση οποιουδήποτε κουπονιού. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αξιολογήθηκαν ως µη έγκυρα, ο/η συµµετέχων παραλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µε τους ακριβείς λόγους που τα στοιχεία του/της δεν επαληθεύτηκαν, ενώ παράλληλα µπορεί να προτείνεται τρόπος διόρθωσής τους εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Πιθανοί λόγοι απόρριψης της καταχώρισης: ο συµµετέχων είναι µια εταιρεία που πωλεί συµµετέχοντα προϊόντα στο διαγωνισµό, το τιµολόγιο ήταν ήδη καταχωρηµένο, ο ίδιος συµµετέχων είναι ήδη καταχωρηµένος µε 4 ελαστικά προϊόντα, το σκαναρισµένο έγγραφο δεν φαίνεται καθαρά/δεν είναι ευανάγνωστο κλπ. Ο κάθε Συµµετέχων µπορεί να κερδίσει ένα (1) εκπτωτικό κουπόνι αξίας 20 ευρώ µε την αγορά (τεσσάρων (4) ελαστικών προϊόντων MICHELIN µε διάµετρο µεταξύ 13 και 16 ) ή 40 ευρώ (µε την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών προϊόντων MICHELIN µε διάµετρο µεταξύ 17 και 23 ). Ο κάθε καταναλωτής µπορεί να εγγραφεί µόνο µία φορά και µπορεί να κερδίσει κουπόνια µέγιστης αξίας 20 ευρώ ή 40 ευρώ (αναλόγως µε τη διάµετρο των ελαστικών που αγόρασε) ακόµα και αν ο αριθµός των ελαστικών που αγόρασε υπερβαίνει τα 4 ελαστικά προϊόντα. 3

4 6] ιάρκεια. Ο ιαγωνισµός θα έχει διάρκεια από τις 09/03/2015 (09:00) έως και τις 11/4/2015 (23:59µµ). 7) Η τηλεφωνική γραµµή της προωθητικής ενέργειας Από τις 9 Μαρτίου 2015 έως και τις 11 Απριλίου 2015, οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να καλεί στην τηλεφωνική γραµµή της προωθητικής ενέργειας (κανονική χρέωση), για να µάθει περισσότερα για το διαγωνισµό (κανόνες, δώρο, απονοµή δώρου κλπ.), καθώς επίσης για να θέσει τις δικές του προτάσεις ή να παραπονεθεί. Η τηλεφωνική γραµµή είναι ανοιχτή από ευτέρα έως Παρασκευή, από τις π.µ. έως τις µ.µ., εκτός αργιών. Εάν κάποιος καλέσει εκτός του ωραρίου της τηλεφωνικής γραµµής ή σε αργία, ένα ηχογραφηµένο µήνυµα θα τον ενηµερώνει για τις ώρες λειτουργίας της τηλεφωνικής γραµµής. 8] Ευθύνη ιοργανώτριας. Η «MICHELIN Α.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγµατικό ελάττωµα του δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην προµηθεύτρια εταιρία, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην καταβολή του voucher. Επίσης η ιοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση οποιασδήποτε συµµετοχής από το σύστηµα καταχώρησης συµµετοχών στο ιαγωνισµό. Η ιοργανώτρια δεν θεωρείται υπεύθυνη για καθυστερήσεις στην διανοµή/απονοµή των δώρων εξαιτίας καθυστερήσεων στις υπηρεσίες των σχετικών προµηθευτών, ταχυδροµικών υπηρεσιών κλπ. 9] Η ιοργανώτρια δικαιούται να µαταιώσει τον ιαγωνισµό ή/και να µεταβάλει τις παραπάνω ηµεροµηνίες και προθεσµίες οποτεδήποτε για εύλογη αιτία. ικαιούται επίσης να αντικαταστήσει τα δώρα µε οµοειδή άλλα, αντίστοιχης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι παρόντες όροι συµµετοχής θα τροποποιούνται αναλόγως. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Michelin 10] Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο ιαγωνισµός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβληµάτων του δικτύου για τα οποία ουδεµία ευθύνη φέρει η ιοργανώτρια, ή η ιαφηµιστική Εταιρεία. 11] Με τη συµµετοχή τους, οι συµµετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ιοργανώτρια για την προβολή των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Η ιοργανώτρια επιφυλάσσει εαυτόν το δικαίωµα να δηµοσιεύσει και χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τα ονόµατα των νικητών, η δε συµµετοχή στο παιχνίδι ερµηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευµατικών τους δικαιωµάτων αζηµίως. 12] Τα στοιχεία των συµµετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την έννοια του ν. 2472/1997 από τη Michelin και τη ιαφηµιστική Εταιρεία, για λογαριασµό της πρώτης αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 2 του παρόντος, ήτοι για τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των ώρων στους νικητές στο πλαίσιο του εν λόγω ιαγωνισµού τα στοιχεία του συµµετέχοντος θα αποκαλύπτονται περαιτέρω, µε σκοπό επεξεργασίας από την MICHELIN ROMANIA A.E., διεύθυνση στην Sos. Βόρειο Βουκουρέστι Αρ. 10, Global City, Business Park, Κτίριο 01, 3 ος όροφος, Voluntari, Ilfov, ως πληρεξουσίας της MICHELIN ROMANIA FRIENDS ADSVERTISING ΕΠΕ, διεύθυνσης στην οδό Serg. Natase Pamfil αρ, 18, διαµέρισµα 1, τοµέας 2, Βουκουρέστι, σηµείο λειτουργείας στην οδό Ion Brezoianu αρ. 4, τοµέας 5, Βουκουρέστι ως πληρεξουσίας της FRIENDS ADSVERTISING OPEN PUBLIC SERVICE ΕΠΕ, 4

5 διεύθυνση στην Calea Mosilor αρ. 288, Bl. 32,τοµέας Β, διαµέρισµα 62, Βουκουρέστι, σηµείο λειτουργίας στο Otopeni, Drumul Garii Otopeni αρ. 3, jud. Ilfov επίσης, για αυτούς τους συµµετέχοντες που έχουν εκφράσει τη ρητή τους συναίνεση, τα στοιχεία τους θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για εµπορικούς σκοπούς. Όσο για την άσκηση των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων, όπως προβλέπεται υπό τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαίωµα πρόσβασης, ανταλλαγής και ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, µπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους στέλνοντας στην εταιρεία γραπτό σηµείωµα σε σχέση µε αυτό το θέµα ή στη διεύθυνση: µε το ακόλουθο περιεχόµενο ή παρόµοιο περιεχόµενο: Ζητώ τη διαγραφή των προσωπικών µου δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων που τηρεί η εταιρεία σας, καθώς επίσης και από τις βάσεις δεδοµένων οποιωνδήποτε τρίτων µερών που ενεργούν για λογαριασµό σας. Εφόσον οι Συµµετέχοντες συµφωνούν ρητώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης, θα µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες από τη ιοργανώτρια και από τη Michelin Romania Α.Ε. σχετικά µε άλλα προϊόντα και διοργανώσεις της Michelin,, κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού και µετά το τέλος αυτού. Στο πλαίσιο της πληροφόρησης του καταναλωτή, η εταιρεία δεν υπέχει καµία ευθύνη για εσφαλµένη είσοδο ή εσφαλµένη συµπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας. 13] Η συµµετοχή στον ιαγωνισµό ερµηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. Οι Συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν αντίγραφο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είτε από την ιστοσελίδα είτε αποστέλλοντας γραπτή αίτηση στη διεύθυνση της ιοργανώτριας. Η Συµµετέχοντες αναλαµβάνουν πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχουν και φέρουν εξολοκλήρου την ευθύνη για τα στοιχεία που παρέχουν. 14) Οποιοδήποτε σφάλµα και/ή έλλειψη σε σχέση µε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται στη ιοργανώτρια δεν συνεπάγονται ευθύνη της τελευταίας, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται από τους Συµµετέχοντες ανήκει στην αποκλειστική τους ευθύνη. Η ιοργανώτρια επίσης δε φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δε µπορεί να έρθει σε επικοινωνία µε Συµµετέχοντα ο οποίος ορίσθηκε νικητής εξαιτίας εσφαλµένου/µη ολοκληρωµένου ονόµατος, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, διεύθυνσης αλληλογραφίας ή τηλεφωνικού αριθµού. ε λαµβάνεται υπόψη εκ µέρους της ιοργανώτριας καµία αξίωση σχετικά µε το κερδισµένο βραβείο κατόπιν της υπογραφής της απόδειξης παράδοσης-παραλαβής. 15] Εφαρµοστέο ίκαιο ωσιδικία. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συµβατικές και εξωσυµβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ εφαρµογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΑΤΗΡΙΑ SHELL ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ & ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑΣ 125 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 292 ΧΑΙΔΑΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 4,5ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ - ΚΑΒΑΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 30 ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 55ο ΧΛΜ. ΝΕΟ - ΑΘΗΝΩΝ 447ο ΧΛΜ.ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 8ο ΧΛΜ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΩΡΟΣ 42, ΕΜΠΟΡ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΠΑΤΑ ΣΠΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 327 & ΔΕΛΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8ο ΧΛΜ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΖΕΠΠΟΥ ΖΕΠΠΟΥ 30 ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΙΚΑΡΟΥ 42 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 56 ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 158 ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 46 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 154 ΑΡΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 250ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΥΛΑΙΑ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 51 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΜΑΜΑ 1ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΓ. ΜΑΜΑΣ 6

7 ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ 110o ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- Σ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 85 ΝΙΚΑΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ & ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 99 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ.ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 22 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 110 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3ο ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 50 ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1 2ο ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΘΗΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68-ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 101 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 79 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26 & ΠΑΛΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΔΗΜ.ΟΔ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 142 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΨΥΧΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 202 ΔΗΜ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ (2ο χλμ ΕΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΥΡΩΝΑ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 132 ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΚΤΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΚΤΙΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 130 & ΗΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΡΑΚΑ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ 68 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 208ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΛΑΜΑΝΑ ΛΑΜΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2o χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ, ΠΑΓΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΥΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 21ο ΧΛΜ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 58 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΥΘΗΡΙΩΝ 2 & ΙΩΝΙΑΣ 105 Α. ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο ΧΛΜ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 1 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 7

8 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 61 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 232 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΜΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 23 ΑΛΙΜΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 46 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 1ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 364 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 156 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ 1 ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ 22 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 12o χλμ. Ε.Ο. Σ - ΕΔΕΣΣΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 36 & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 16ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ από Ε.Ο. Σ - ΑΘΗΝΩΝ 5ο ΧΛΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ (180ο χλμ) ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Σ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 76 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 76 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 14 & ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΚΑΒΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 190 ΒΟΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΟΥΒΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4,5 χλμ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ- 17 ΧΛΜ. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ Μ. ΑΝΤΥΠΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 5ο ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11 ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 13 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 356 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 8

9 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 442 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 44 ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 74 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΕΥΟΣΜΟΣ Σ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΕΡ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 212 ΚΑΒΑΛΑ ΜΗΔΕΝ 18ο ΧΛΜ. - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 ΕΘΝ.ΑΝΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 3ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 523 7ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 523 ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ 14 & ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑΣ 43 ΚΑΒΟΥΡΙ ΠΕΡΑΙΑΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΑΘΗΝΑΣ 43 Σ 15 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΚΑΒΟΥΡΙ ΠΕΡΑΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Η. ΗΛΙΟΥ 19 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ ΕΟ ΛΑΥΡΙΟ- ΣΟΥΝΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 Ε.Ο. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 ΛΑΥΡΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 44 ΝΑΥΠΛΙΟ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 274 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΤΑΥΡ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 274 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 41 Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 5,6ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΛΑΡΙΣΗΣ- ΘΕΣ/ΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 55 & ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΗ Σ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 84 ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 20 ΠΑΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 32 ΣΕΡΡΕΣ ΖΟΦΡΙΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΤΙΔΟΣ ΖΟΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ- 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 84 9

10 ΘΕΣ/ΝΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 130 ΠΑΡΝΗΘΟΣ 130 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 203 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 4,5 χλμ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 176 ΑΡΓΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ 27ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ν.ΑΡΤΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 3ΧΛ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΘΕΣΣ ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΑΡΜΕΝΟΙ ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΔΕΣΣΑ ΡΕΘΥΜΝΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΕΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 Ν. ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Λ.ΧΑΣΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΧΑΣΙΑΣ 125 Ν. ΛΙΟΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 106 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 45ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 218 ΠΑΤΡΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑ ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 23 ΔΡΑΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 1 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 20ο χλμ. Ε.Ο. Σ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 291 ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 88 & ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΕΡΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126 Ν. ΜΑΚΡΗ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΣΑΚΩΝΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 124 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΝΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 2ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 6 ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 108 ΠΑΤΡΑ ΑΝ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 41 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΒΕΡΓΑ 10

11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 426 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 40 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΠΛΑΓΙΑΡΙ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΙΔΑΡΙΟΥ, ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΛΙΜΝΗ" ΜΙΑΟΥΛΗ 62 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Άνω Κορακιάνα (Δήμου Φαιάκων) ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΡΑΦΗΝΑΣ 1 23ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. ΡΑΛΛΗ Π. ΡΑΛΛΗ 16 & ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΙΛΙΣΣΙΩΝ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 101 & ΑΛΕΞ/ΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΧΙΛ. ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 61 & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΦΟΔΕΛΕ 13ο χλμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΛΙΜΟΣ ΙΛΙΣΙΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 91 ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΦΟΔΕΛΕ) ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 3ο χλμ Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 140 ΛΑΡΙΣΑ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 7 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75 & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ) ΠΑΤΡΑ ΨΥΧΑΡΗ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΨΥΧΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΚΙΛΚΙΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 35 ΘΕΡΜΗΣ 1 ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 16οΧΛΜ Σ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 196 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΘΕΡΜΗ Σ ΛΑΜΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 108 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Ο. -ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 30 ΣΠΑΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΤΣ ΙΟΛΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 143 ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 1 Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΧΛΜ ΘΕΣΗ 58 ΣΥΝ 600,ΔΙΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΗΝΟΥ ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΗΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΙΑΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 1ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 11

12 ΓΑΖΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΒΑΓΙΕΣ», ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 1 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΥΛΑΙΑ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΧΙΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ 16 ΧΙΟΣ ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΤΗΝΟΥ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λ. ΤΗΝΟΥ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ,ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΙΟΥ ΚΤΙΚΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 37 ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 670 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΝΤΟΥ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 44 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Σ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΣΕΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΙΛ.ΘΕΣΗ 219 ΔΕΒΩΣΕΤΟΥ 3 ΑΡΦΑΡΑ ΧΙΟΥ 1 ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ΘΕΣΗ «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ή ΦΟΙΝΙΚΑΣ»,Δ.Δ Πύργων-Θέρμης, Δήμος Λουτροπόλεως Θέρμης,73η Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτροπόλεως Θέρμης ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ 1 ΧΛΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 Λ.ΚΝΩΣΟΥ 134 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Θέση «Βρουλωπό», επί της επαρχιακής οδού Σπάρτης- Νεάπολης ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 141 ΧΙΟΥ 2 ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 110 & ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΧΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΕΩΦ ΣΑΛΩΝΩΝ 43 ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΛΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 160 ΠΑΤΡΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 1 ΙΩΛΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΔΗ ΒΟΛΟΣ ΣΑΜΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ- Ο.Τ. 12 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΠΑΤΡΑ 9 ΓΛΑΥΚΟΥ 76 (ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ) ΠΑΤΡΑ ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΝΑΞΟΥ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 12

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26

Διαβάστε περισσότερα

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SHELL ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2682022539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ & ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 3 185 43 ΑΤΤΙΚΗΣ 2104206269 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2 Shell ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 187-191 ΑΘΗΝΑ 104 42 ΑΤΤΙΚΗΣ 2105123769 2105154780 Shell ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 36 & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 104 47 ΑΤΤΙΚΗΣ 2103470943

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ SMART ΠΟΝΤΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ SMART ΠΟΝΤΟΙ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 30003 2641051257 ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 2641039912 ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 110ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2014 13:00 50 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 24/10/2014 9:00 22 3 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2014 9:00 37 4 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 59o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2017 09:00 50 2 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 09:00 45 3 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 10:00 45 4 56ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010 Γεωγραφική Αθήνα 21 1120 10.000 Αθήνα 21 1180 10.000 Αθήνα 21 1181 10.000 Αθήνα 21 1182 10.000 Αθήνα 21 1183 10.000 Αθήνα 21 1184 10.000 Αθήνα 21 1185 10.000

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/10/2017 13:00 40 2 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2017 09:00 42 3 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2017 09:00 50 4 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναι _ 42 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2632023993

Ναι _ 42 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2632023993 Εξαργύρωση Κουπονιού Καυσίμων Εξαργύρωση Κουπονιού Πλυσίματος Διεύθυνση Πόλη Νομός Τηλέφωνο Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2641051257 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2641039025 ΛΕΠΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σχετ.: Γ.Π.3094/60, Γ.Π. 4579/100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σχετ.: Γ.Π.3094/60, Γ.Π. 4579/100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σχετ.: Γ.Π.3094/60,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.6425/139 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31-10 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 105 59 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 32.32.605, ΦΑΞ: 210 3239658 e-mail: ssete@otenet.gr www.ssete.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π..

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Εκεί οι μαθητές θα συναντιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση και θα συζητούν για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (OTA A' ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149167

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πίνακας α : Ανακεφαλαίωση εσόδων τακτικού Προϋπολογισμού 2016. Πίνακας β : Συγκριτικός πίνακας (% μεταβολές). Πίνακας γ : Έσοδα ανά Δ.Ο.Υ. Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 30152 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018.

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2011

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2011 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ Δ: Β4Λ34691ΩΓ-0Ρ4 / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ. Υποκ/μα Καματερού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α, ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α, ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31-10 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ε)η 4503/ (ΦΕΚ 1613 Β ) Υπουργική Απόφαση

ε)η 4503/ (ΦΕΚ 1613 Β ) Υπουργική Απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

3519,3521,3523,3526,3527,3520,3522,3531,3532,3528,3550,3535,3 30,70 538,3556 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3519,3521,3523,3526,3527,3520,3522,3531,3532,3528,3550,3535,3 30,70 538,3556 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κιν 5_2013 - Αδιάθετοι με Προτιμήσεις και Βαθμό A/A AMKA ΒΑΘΜΟ ΚΩΔ. ΕΠ. ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1 01015815770 30,82 3556,3559,3557,3558 3556,3557,3558,3559,3579,3715,3667,3642,3643,3583,3504,3697,3 2 01015905332

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΧ9-42Ι Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΧ9-42Ι Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα