ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου Απριλίου ] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN A.E. και έδρα στην οδό Τζαβέλα 1-3, Χαλάνδρι, Ελλάδα (περαιτέρω η «ιοργανώτρια»), οργανώνει Προωθητική Ενέργεια (περαιτέρω ο «ιαγωνισµός»), µε την ονοµασία ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, µε την υποστήριξη της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «McCann Erickson ιαφηµιστική Α.Ε.Ε.», µε έδρα στην οδό Ύδρας αρ. 2 & Λεωφ. Κηφισίας αρ. 280, Χαλάνδρι, Αθήνα, (περαιτέρω η «ιαφηµιστική Εταιρεία»). 2] ικαίωµα Συµµετοχής. Στον ιαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών), καθώς και νοµικά πρόσωπα µε έδρα τους στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συµµετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «MICHELIN Α.Ε.» και «McCann Erickson ιαφηµιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι σύζυγοί τους. εν µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό το διαγωνισµό οι εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα που συµµετέχουν σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια επίσης δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα δώρα. 3] ώρα Στον ιαγωνισµό, η ιοργανώτρια δίνει, σύµφωνα µε το µηχανισµό που περιγράφεται υπό το Άρθρ. 4 παρακάτω, τα ακόλουθα δώρα, µέχρι να εξαντληθεί το απόθεµα κουπονιών: ώρο Ποσότητα Μονάδα Αξίας (Ευρώ συµπ. ΦΠΑ) Συνολική Αξία (Ευρώ συµπ. ΦΠΑ) ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ SHELL Όταν ολόκληρο το απόθεµα κουπονιών έχει διατεθεί, η ιοργανώτρια δεν έχει καµία υποχρέωση να παραδώσει οποιοδήποτε κουπόνι. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί κρίνονται ως µη έγκυρα, ο/η συµµετέχων παραλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µε τους ακριβείς λόγους που τα στοιχεία του/της δεν επαληθεύτηκαν, ενώ παράλληλα µπορεί να προτείνεται τρόπος διόρθωσής τους εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. 4] Τρόπος Συµµετοχής. Με την αγορά τεσσάρων (4) τουλάχιστον νέων ελαστικών προϊόντων MICHELIN για αυτοκίνητα (µε διάµετρο µεταξύ 13 και 16, ή µεταξύ 17 και 23 ), κατά το χρονικό διάστηµα από , αποκτάται και δικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό από τον αγοραστή, εφόσον ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήµατα: 4.1. Συµµετοχή µέσω της ιστοσελίδας (α) ο συµµετέχων, κατά την αγορά των ελαστικών προϊόντων, συµπληρώνει το σχετικό έντυπο συµµετοχής που θα του δοθεί από το κατάστηµα, το οποίο θα υπογράψει και σφραγίσει ο dealer/πωλητής των ελαστικών. Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συµπληρωθούν σωστά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή θα ακυρωθεί αυτόµατα. Στη συνέχεια, ο αγοραστής επισκέπτεται την ιστοσελίδα στο πεδίο [ΠΡΟΩΘΗΣΗ] και συµπληρώνει τα εξής στοιχεία: Α. Για φυσικά πρόσωπα Β. Για νοµικά πρόσωπα Επώνυµο Επωνυµία Εταιρείας 1

2 Όνοµα Όνοµα του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό Ηλεκτρονική ιεύθυνση Επώνυµο του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου Ηλεκτρονική ιεύθυνση του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό ιεύθυνση (κατοικίας/εργασίας) Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου του υπεύθυνου υπαλλήλου για την εγγραφή της εταιρείας στο διαγωνισµό Περιφέρεια ιεύθυνση (κατοικίας/εργασίας) Πόλη/ ήµος Νοµός Οδός Πόλη/ ήµος Αριθµός οδού Οδός Ταχυδροµικός Κώδικας Άλλες λεπτοµέρειες παράδοσης (όροφος, διαµέρισµα, ή άλλες λεπτοµέρειες αναζήτησης της διεύθυνσης) Προτιµήσεις παράδοσης (ηµεροµηνία παράδοσης, ώρες) Αριθµός αγορασµένων ελαστικών προϊόντων Τύπος ελαστικών προϊόντων ιάµετρος ελαστικών προϊόντων Αριθµός τιµολογίου/αριθµός απόδειξης Ηµεροµηνία αγοράς Όνοµα εµπόρου ιεύθυνση εµπόρου Πόλη εµπόρου Σάρωση τιµολογίου Αριθµός οδού Ταχυδροµικός Κώδικας Άλλες λεπτοµέρειες παράδοσης (όροφος, διαµέρισµα, ή άλλες λεπτοµέρειες αναζήτησης της διεύθυνσης) Προτιµήσεις παράδοσης (ηµεροµηνία παράδοσης, ώρες) Αριθµός αγορασµένων ελαστικών προϊόντων Τύπος ελαστικών προϊόντων ιάµετρος ελαστικών προϊόντων Αριθµός τιµολογίου/αριθµός απόδειξης Ηµεροµηνία αγοράς Όνοµα πωλητή Περιφέρεια πωλητή Πόλη πωλητή Σάρωση τιµολογίου (β) στη συνέχεια, σκανάρει/φωτογραφίζει την σχετική απόδειξη/τιµολόγιο αγοράς καθώς και το φυλλάδιο που του δόθηκε από τον πωλητή/έµπορο και την «ανεβάζει» (upload) στο σχετικό πεδίο. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησής του, ο συµµετέχων θα λαµβάνει άµεσα, ένα ενηµερωτικό , το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί και επεξεργάζονται. Στη συνέχεια και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων του και επαλήθευσή τους, θα λάβει, είκοσι ενός (21) εργασίµων ηµερών νέο , το οποίο θα τον ενηµερώνει εάν τα στοιχεία του είναι έγκυρα. Όλα τα πεδία από την ιστοσελίδα πρέπει να συµπληρωθούν σωστά. Εάν λείπει/είναι λανθασµένο κάποιο στοιχείο η καταχώρηση ακυρώνεται και ο συµµετέχων µπορεί να επικαιροποιήσει την καταχώρηση µε τα ελλείποντα/σωστά στοιχεία. Ο συµµετέχων µπορεί να συµπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία στην ιστοσελίδα έως τις Σε περίπτωση που ο λόγος ακύρωσης της καταχώρησης είναι η εξάντληση του αποθέµατος σε κουπόνια, αυτές οι πληροφορίες προωθούνται µέσω του που ενηµερώνει για την ακυρότητα Συµµετοχή µέσω ταχυδροµείου (α) Τα πρόσωπα (είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µέσω ταχυδροµείου συµπληρώνουν τη φόρµα συµµετοχής (έντυπο προώθησης) που τους 2

3 παρέχεται από το κατάστηµα, το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον αγοραστή και να σφραγιστεί από τον πωλητή, και να αποσταλεί µαζί µε ένα αντίγραφο της απόδειξης/τιµολογίου αγοράς και τα προσωπικά του στοιχεία (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, ) στην ακόλουθη διεύθυνση: McCann Erickson ιαφηµιστική Α.Ε.Ε.» - οδός Ύδρας αρ. 2 & Λεωφ. Κηφισίας αρ. 280, Ι15232 Ι Χαλάνδρι Ι Ελλάδα. Η ηµεροµηνία αποστολής πρέπει να είναι το αργότερο έως της (σφραγίδα ταχυδροµείου). Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να το στείλει ο ίδιος µέσω ταχυδροµείου ή να ζητήσει από τον πωλητή να το στείλει εκ µέρους του, αφού συµπληρώσει όλα τα στοιχεία του. Η ιοργανώτρια δεν ευθύνεται για φακέλους που αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες µετά τις (β) ο συµµετέχων θα ενηµερωθεί µέσω /sms για την εγκυρότητα ή µη της καταχώρησής του. Όλα τα πεδία που παρουσιάζονται στο έντυπο πρέπει να συµπληρωθούν σωστά, σε αντίθετη περίπτωση η καταχώρηση ακυρώνεται αυτοµάτως. 5] Επικύρωση νικητών Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων, τότε ο/η συµµετέχων θα λαµβάνει, εντός τριών (3) µηνών, οι οποίοι υπολογίζονται από την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των στοιχείων, ως δώρο, ένα εκπτωτικό κουπόνι (voucher) (στο εξής «ώρο»), µέσω courier το οποίο θα µπορεί να εξαργυρωθεί µε καύσιµα συνολικής αξίας 20 ΕΥΡΩ, (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN µέχρι 17 ) και αξίας 40 ΕΥΡΩ (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN άνω των 17 ), από συγκεκριµένα πρατήρια βενζίνης SHELL (που αναφέρονται στο παράρτηµα 1). Η ηµεροµηνία λήξης για το κουπόνι αναγράφεται επάνω σε κάθε εκπτωτικό κουπόνι. Πιθανοί λόγοι απόρριψης της καταχώρισης: ο συµµετέχων είναι µια εταιρεία που πωλεί συµµετέχοντα προϊόντα στο διαγωνισµό, λείπει το τιµολόγιο, το τιµολόγιο ήταν ήδη καταχωρηµένο, το τιµολόγιο δεν φαίνεται καθαρά/δεν είναι ευανάγνωστο, ο συµµετέχων καταχώρησε περισσότερες φορές µε το ίδιο τιµολόγιο, ο συµµετέχων καταχώρησε άλλα έγγραφα εκτός από το τιµολόγιο, ο συµµετέχων αγόρασε λιγότερα από 4 ελαστικά προϊόντα, ο συµµετέχων δεν αγόρασε την µάρκα Michelin, το τιµολόγιο δεν εξειδικεύει τον τύπο ή τη διάµετρο για ελαστικά προϊόντα που αγόρασε ο συµµετέχων, το τιµολόγιο δεν εξειδικεύει επακριβώς την αγορά των ελαστικών, το τιµολόγιο δεν περιέχει την ποσότητα των ελαστικών, ο συµµετέχων καταχώρησε την προτιµολόγηση, τα στοιχεία του συµµετέχοντος δεν είναι ίδια µε αυτά του τιµολογίου/ είναι ατελή ή εσφαλµένα στοιχεία, συµµετέχων δεν δικαιούται να λάβει µέρος στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο, 5.2., στη βάση δεδοµένων είναι καταχωρηµένοι συµµετέχοντες µε την ίδια διεύθυνση παράδοσης και αυτοί οι συµµετέχοντες είναι φυσικά πρόσωπα και διάλεξαν κατά την καταχώρηση την ίδια διεύθυνση και αυτή η διεύθυνση δεν είναι η διεύθυνση εργασίας, το απόθεµα κουπονιών εξαντλήθηκε, η ηµεροµηνία λήξης του κουπονιού αναγράφεται σε κάθε εκπτωτικό κουπόνι. Συγκεκριµένος αριθµός κουπονιών είναι διαθέσιµος, µε αποτέλεσµα όταν όλο το απόθεµα έχει διατεθεί, η ιοργανώτρια να µην έχει καµία ευθύνη προς παράδοση οποιουδήποτε κουπονιού. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αξιολογήθηκαν ως µη έγκυρα, ο/η συµµετέχων παραλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα µε τους ακριβείς λόγους που τα στοιχεία του/της δεν επαληθεύτηκαν, ενώ παράλληλα µπορεί να προτείνεται τρόπος διόρθωσής τους εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Πιθανοί λόγοι απόρριψης της καταχώρισης: ο συµµετέχων είναι µια εταιρεία που πωλεί συµµετέχοντα προϊόντα στο διαγωνισµό, το τιµολόγιο ήταν ήδη καταχωρηµένο, ο ίδιος συµµετέχων είναι ήδη καταχωρηµένος µε 4 ελαστικά προϊόντα, το σκαναρισµένο έγγραφο δεν φαίνεται καθαρά/δεν είναι ευανάγνωστο κλπ. Ο κάθε Συµµετέχων µπορεί να κερδίσει ένα (1) εκπτωτικό κουπόνι αξίας 20 ευρώ µε την αγορά (τεσσάρων (4) ελαστικών προϊόντων MICHELIN µε διάµετρο µεταξύ 13 και 16 ) ή 40 ευρώ (µε την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών προϊόντων MICHELIN µε διάµετρο µεταξύ 17 και 23 ). Ο κάθε καταναλωτής µπορεί να εγγραφεί µόνο µία φορά και µπορεί να κερδίσει κουπόνια µέγιστης αξίας 20 ευρώ ή 40 ευρώ (αναλόγως µε τη διάµετρο των ελαστικών που αγόρασε) ακόµα και αν ο αριθµός των ελαστικών που αγόρασε υπερβαίνει τα 4 ελαστικά προϊόντα. 3

4 6] ιάρκεια. Ο ιαγωνισµός θα έχει διάρκεια από τις 09/03/2015 (09:00) έως και τις 11/4/2015 (23:59µµ). 7) Η τηλεφωνική γραµµή της προωθητικής ενέργειας Από τις 9 Μαρτίου 2015 έως και τις 11 Απριλίου 2015, οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να καλεί στην τηλεφωνική γραµµή της προωθητικής ενέργειας (κανονική χρέωση), για να µάθει περισσότερα για το διαγωνισµό (κανόνες, δώρο, απονοµή δώρου κλπ.), καθώς επίσης για να θέσει τις δικές του προτάσεις ή να παραπονεθεί. Η τηλεφωνική γραµµή είναι ανοιχτή από ευτέρα έως Παρασκευή, από τις π.µ. έως τις µ.µ., εκτός αργιών. Εάν κάποιος καλέσει εκτός του ωραρίου της τηλεφωνικής γραµµής ή σε αργία, ένα ηχογραφηµένο µήνυµα θα τον ενηµερώνει για τις ώρες λειτουργίας της τηλεφωνικής γραµµής. 8] Ευθύνη ιοργανώτριας. Η «MICHELIN Α.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγµατικό ελάττωµα του δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην προµηθεύτρια εταιρία, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην καταβολή του voucher. Επίσης η ιοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση οποιασδήποτε συµµετοχής από το σύστηµα καταχώρησης συµµετοχών στο ιαγωνισµό. Η ιοργανώτρια δεν θεωρείται υπεύθυνη για καθυστερήσεις στην διανοµή/απονοµή των δώρων εξαιτίας καθυστερήσεων στις υπηρεσίες των σχετικών προµηθευτών, ταχυδροµικών υπηρεσιών κλπ. 9] Η ιοργανώτρια δικαιούται να µαταιώσει τον ιαγωνισµό ή/και να µεταβάλει τις παραπάνω ηµεροµηνίες και προθεσµίες οποτεδήποτε για εύλογη αιτία. ικαιούται επίσης να αντικαταστήσει τα δώρα µε οµοειδή άλλα, αντίστοιχης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι παρόντες όροι συµµετοχής θα τροποποιούνται αναλόγως. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Michelin 10] Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο ιαγωνισµός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβληµάτων του δικτύου για τα οποία ουδεµία ευθύνη φέρει η ιοργανώτρια, ή η ιαφηµιστική Εταιρεία. 11] Με τη συµµετοχή τους, οι συµµετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ιοργανώτρια για την προβολή των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Η ιοργανώτρια επιφυλάσσει εαυτόν το δικαίωµα να δηµοσιεύσει και χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τα ονόµατα των νικητών, η δε συµµετοχή στο παιχνίδι ερµηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευµατικών τους δικαιωµάτων αζηµίως. 12] Τα στοιχεία των συµµετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την έννοια του ν. 2472/1997 από τη Michelin και τη ιαφηµιστική Εταιρεία, για λογαριασµό της πρώτης αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 2 του παρόντος, ήτοι για τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των ώρων στους νικητές στο πλαίσιο του εν λόγω ιαγωνισµού τα στοιχεία του συµµετέχοντος θα αποκαλύπτονται περαιτέρω, µε σκοπό επεξεργασίας από την MICHELIN ROMANIA A.E., διεύθυνση στην Sos. Βόρειο Βουκουρέστι Αρ. 10, Global City, Business Park, Κτίριο 01, 3 ος όροφος, Voluntari, Ilfov, ως πληρεξουσίας της MICHELIN ROMANIA FRIENDS ADSVERTISING ΕΠΕ, διεύθυνσης στην οδό Serg. Natase Pamfil αρ, 18, διαµέρισµα 1, τοµέας 2, Βουκουρέστι, σηµείο λειτουργείας στην οδό Ion Brezoianu αρ. 4, τοµέας 5, Βουκουρέστι ως πληρεξουσίας της FRIENDS ADSVERTISING OPEN PUBLIC SERVICE ΕΠΕ, 4

5 διεύθυνση στην Calea Mosilor αρ. 288, Bl. 32,τοµέας Β, διαµέρισµα 62, Βουκουρέστι, σηµείο λειτουργίας στο Otopeni, Drumul Garii Otopeni αρ. 3, jud. Ilfov επίσης, για αυτούς τους συµµετέχοντες που έχουν εκφράσει τη ρητή τους συναίνεση, τα στοιχεία τους θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για εµπορικούς σκοπούς. Όσο για την άσκηση των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων, όπως προβλέπεται υπό τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαίωµα πρόσβασης, ανταλλαγής και ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, µπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους στέλνοντας στην εταιρεία γραπτό σηµείωµα σε σχέση µε αυτό το θέµα ή στη διεύθυνση: µε το ακόλουθο περιεχόµενο ή παρόµοιο περιεχόµενο: Ζητώ τη διαγραφή των προσωπικών µου δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων που τηρεί η εταιρεία σας, καθώς επίσης και από τις βάσεις δεδοµένων οποιωνδήποτε τρίτων µερών που ενεργούν για λογαριασµό σας. Εφόσον οι Συµµετέχοντες συµφωνούν ρητώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης, θα µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες από τη ιοργανώτρια και από τη Michelin Romania Α.Ε. σχετικά µε άλλα προϊόντα και διοργανώσεις της Michelin,, κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού και µετά το τέλος αυτού. Στο πλαίσιο της πληροφόρησης του καταναλωτή, η εταιρεία δεν υπέχει καµία ευθύνη για εσφαλµένη είσοδο ή εσφαλµένη συµπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας. 13] Η συµµετοχή στον ιαγωνισµό ερµηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. Οι Συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν αντίγραφο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είτε από την ιστοσελίδα είτε αποστέλλοντας γραπτή αίτηση στη διεύθυνση της ιοργανώτριας. Η Συµµετέχοντες αναλαµβάνουν πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχουν και φέρουν εξολοκλήρου την ευθύνη για τα στοιχεία που παρέχουν. 14) Οποιοδήποτε σφάλµα και/ή έλλειψη σε σχέση µε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται στη ιοργανώτρια δεν συνεπάγονται ευθύνη της τελευταίας, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται από τους Συµµετέχοντες ανήκει στην αποκλειστική τους ευθύνη. Η ιοργανώτρια επίσης δε φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δε µπορεί να έρθει σε επικοινωνία µε Συµµετέχοντα ο οποίος ορίσθηκε νικητής εξαιτίας εσφαλµένου/µη ολοκληρωµένου ονόµατος, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, διεύθυνσης αλληλογραφίας ή τηλεφωνικού αριθµού. ε λαµβάνεται υπόψη εκ µέρους της ιοργανώτριας καµία αξίωση σχετικά µε το κερδισµένο βραβείο κατόπιν της υπογραφής της απόδειξης παράδοσης-παραλαβής. 15] Εφαρµοστέο ίκαιο ωσιδικία. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συµβατικές και εξωσυµβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ εφαρµογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΑΤΗΡΙΑ SHELL ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ & ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑΣ 125 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 292 ΧΑΙΔΑΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 4,5ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ - ΚΑΒΑΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 30 ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 55ο ΧΛΜ. ΝΕΟ - ΑΘΗΝΩΝ 447ο ΧΛΜ.ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 8ο ΧΛΜ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΩΡΟΣ 42, ΕΜΠΟΡ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΠΑΤΑ ΣΠΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 327 & ΔΕΛΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8ο ΧΛΜ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΖΕΠΠΟΥ ΖΕΠΠΟΥ 30 ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΙΚΑΡΟΥ 42 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 56 ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 158 ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 46 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 154 ΑΡΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 250ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΥΛΑΙΑ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 51 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΜΑΜΑ 1ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΓ. ΜΑΜΑΣ 6

7 ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ 110o ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- Σ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 85 ΝΙΚΑΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ & ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 99 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ.ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 22 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 110 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3ο ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 50 ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1 2ο ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΘΗΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68-ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 101 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 79 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26 & ΠΑΛΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΔΗΜ.ΟΔ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 142 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΨΥΧΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 202 ΔΗΜ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ (2ο χλμ ΕΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΥΡΩΝΑ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 132 ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΚΤΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΚΤΙΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 130 & ΗΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΡΑΚΑ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ 68 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 208ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΛΑΜΑΝΑ ΛΑΜΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2o χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ, ΠΑΓΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΥΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 21ο ΧΛΜ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 58 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΥΘΗΡΙΩΝ 2 & ΙΩΝΙΑΣ 105 Α. ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο ΧΛΜ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 1 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 7

8 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 61 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 232 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΜΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 23 ΑΛΙΜΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 46 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 1ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 364 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 156 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ 1 ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ 22 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 12o χλμ. Ε.Ο. Σ - ΕΔΕΣΣΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 36 & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 16ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ από Ε.Ο. Σ - ΑΘΗΝΩΝ 5ο ΧΛΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ (180ο χλμ) ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Σ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 76 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 76 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 14 & ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΚΑΒΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 190 ΒΟΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΟΥΒΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4,5 χλμ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ- 17 ΧΛΜ. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ Μ. ΑΝΤΥΠΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 5ο ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11 ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 13 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 356 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 8

9 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 442 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 44 ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 74 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΕΥΟΣΜΟΣ Σ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΕΡ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 212 ΚΑΒΑΛΑ ΜΗΔΕΝ 18ο ΧΛΜ. - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 ΕΘΝ.ΑΝΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 3ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 523 7ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 523 ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ 14 & ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑΣ 43 ΚΑΒΟΥΡΙ ΠΕΡΑΙΑΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΑΘΗΝΑΣ 43 Σ 15 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΚΑΒΟΥΡΙ ΠΕΡΑΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Η. ΗΛΙΟΥ 19 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ ΕΟ ΛΑΥΡΙΟ- ΣΟΥΝΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 Ε.Ο. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 ΛΑΥΡΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 44 ΝΑΥΠΛΙΟ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 274 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΤΑΥΡ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 274 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 41 Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 5,6ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΛΑΡΙΣΗΣ- ΘΕΣ/ΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 55 & ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΗ Σ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 84 ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 20 ΠΑΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 32 ΣΕΡΡΕΣ ΖΟΦΡΙΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΤΙΔΟΣ ΖΟΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ- 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 84 9

10 ΘΕΣ/ΝΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 130 ΠΑΡΝΗΘΟΣ 130 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 203 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 4,5 χλμ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 176 ΑΡΓΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ 27ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ν.ΑΡΤΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 3ΧΛ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΘΕΣΣ ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΑΡΜΕΝΟΙ ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΔΕΣΣΑ ΡΕΘΥΜΝΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΕΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 Ν. ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Λ.ΧΑΣΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΧΑΣΙΑΣ 125 Ν. ΛΙΟΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 106 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 45ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 218 ΠΑΤΡΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑ ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 23 ΔΡΑΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 1 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 20ο χλμ. Ε.Ο. Σ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 291 ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 88 & ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΕΡΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126 Ν. ΜΑΚΡΗ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΣΑΚΩΝΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 124 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΝΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 2ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 6 ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 108 ΠΑΤΡΑ ΑΝ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 41 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΒΕΡΓΑ 10

11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 426 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 40 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΠΛΑΓΙΑΡΙ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΙΔΑΡΙΟΥ, ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΛΙΜΝΗ" ΜΙΑΟΥΛΗ 62 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Άνω Κορακιάνα (Δήμου Φαιάκων) ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΡΑΦΗΝΑΣ 1 23ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. ΡΑΛΛΗ Π. ΡΑΛΛΗ 16 & ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΙΛΙΣΣΙΩΝ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 101 & ΑΛΕΞ/ΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΧΙΛ. ΘΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 61 & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΦΟΔΕΛΕ 13ο χλμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΛΙΜΟΣ ΙΛΙΣΙΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 91 ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΦΟΔΕΛΕ) ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 3ο χλμ Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 140 ΛΑΡΙΣΑ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 7 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75 & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ) ΠΑΤΡΑ ΨΥΧΑΡΗ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΨΥΧΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΚΙΛΚΙΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 35 ΘΕΡΜΗΣ 1 ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 16οΧΛΜ Σ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 196 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΘΕΡΜΗ Σ ΛΑΜΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 108 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Ο. -ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 30 ΣΠΑΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΤΣ ΙΟΛΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 143 ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 1 Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΧΛΜ ΘΕΣΗ 58 ΣΥΝ 600,ΔΙΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΗΝΟΥ ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΗΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΙΑΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 1ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 11

12 ΓΑΖΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΒΑΓΙΕΣ», ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 1 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΥΛΑΙΑ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΧΙΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ 16 ΧΙΟΣ ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΤΗΝΟΥ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λ. ΤΗΝΟΥ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ,ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΙΟΥ ΚΤΙΚΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 37 ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 670 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΝΤΟΥ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 44 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Σ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΣΕΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΙΛ.ΘΕΣΗ 219 ΔΕΒΩΣΕΤΟΥ 3 ΑΡΦΑΡΑ ΧΙΟΥ 1 ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ΘΕΣΗ «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ή ΦΟΙΝΙΚΑΣ»,Δ.Δ Πύργων-Θέρμης, Δήμος Λουτροπόλεως Θέρμης,73η Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτροπόλεως Θέρμης ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ 1 ΧΛΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 Λ.ΚΝΩΣΟΥ 134 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Θέση «Βρουλωπό», επί της επαρχιακής οδού Σπάρτης- Νεάπολης ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 141 ΧΙΟΥ 2 ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 110 & ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΧΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΕΩΦ ΣΑΛΩΝΩΝ 43 ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΛΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 160 ΠΑΤΡΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 1 ΙΩΛΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΔΗ ΒΟΛΟΣ ΣΑΜΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ- Ο.Τ. 12 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΠΑΤΡΑ 9 ΓΛΑΥΚΟΥ 76 (ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ) ΠΑΤΡΑ ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΝΑΞΟΥ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 12

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Κατάστηµα ιεύθυνση 5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 430,15342 AB Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής 28 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα περάσει στην ιστορία, ως ένα πειραματικό εγχείρημα στο χώρο της υγείας) Του Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα