Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : ΦΑΞ : Τηλ. Αποθήκης :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : ΦΑΞ : Τηλ. Αποθήκης : Θεσσαλονίκη, Αρίθμ. Πρωτοκόλλου: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:. τηλ. : , , στις ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Ο διακανονισμός των πωληθέντων οχημάτων θα γίνεται με ραντεβού ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ , Η διακήρυξη αναρτάται στους ιστιότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή: Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες) και στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 667 Την Τετάρτη και ώρα π.μ., θα γίνει στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε αίθουσα του χώρου όπου στεγάζεται η Κρεαταγορά, προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και δίκυκλα για κυκλοφορία και διάλυση με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Η αποθήκη μας βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσου και εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς από την λεωφορειακή γραμμή αριθ Νέας Ευκαρπίας - που έχει αφετηρία τον Ν. Σ. Σταθμό. Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από έως και , εκτός Σαββάτου, Κυριακής και τις ώρες 8.30 π.μ. έως μ.μ. Διακηρύξεις και όροι πώλησης οχημάτων που ισχύουν από 01/02/2002 διανέμονται στα γραφεία του Ζ Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης και στην αποθήκη Πολίχνης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους:ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήματος μετά την καταβολή του 10%, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού θα γίνονται δεκτές μόνο εντός των 30 αυτών ημερών. Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Παρατήρηση 1η. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα οχήματα προς κυκλοφορία είναι 300, για τα οχήματα προς διάλυση είναι 100, για τις μοτοσικλέτες για κυκλοφορία είναι 100 και για τα δίκυκλα για διάλυση είναι 50. Παρατήρηση 2η. Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών το Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π. Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται στο Ταμείο του Α Τελωνείου αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα. Το υπόλοιπο 90% του τιμήματος εάν διακανονιστεί τοις μετρητοίς θα καταβάλλεται ως εξής : Για ποσό μέχρι 300 με μετρητά και για ποσό άνω των 300 με Τραπεζική Επιταγή, σε 1

2 διαταγή της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρατήρηση 3η. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος ΦΠΑ 23%. Με την υπ αρίθμ. 153/ απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των όρων πώλησης και το δικαίωμα έκπτωσης του 30%, σε περίπτωση που ο πλειοδότης θα διακανονίζει τοις μετρητοίς, θα ισχύει στο σύνολο της τιμής πλειοδοσίας ήτοι του 100%. Παρατήρηση 4η. Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφή-ακύρωση αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. Παρατήρηση 5η. Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών. Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις. Παρατήρηση 6η. Σύμφωνα με την αριθ /1326/ κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β 442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που εκποιούνται από την Υπηρεσία μας μετά την και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν να ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/4474/4556/94 (Β829) τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α /85 (Β733). Παρατήρηση 7 η : Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό διάταγμα αριθ. 116/ (ΦΕΚ 81 Α /2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ. Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. υπ 2

3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/α Κωδ. είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Θύρες Καυσ. Χρώμα MERCEDES E320 Φέρει Έτος κατασκ. Τιμή εκκίνησ ης WDB A θυρ. Αμολ. Μπλε NISSAN PRIMERA JN1TDAN10U θυρ. Γκρι MERCEDES 202 C250D - φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή WDB F θυρ. Μολυβί MERCEDES 210 WDB A θυρ. Αμόλ. Μπλε MERCEDES φέρει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων WDB θυρ. Βενζίνη Χρυσαφί TOYOTA CARINA JT164ATK θυρ. Αμόλ. Μωβ SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR θυρ Αμόλ Μπλε SEAT IBIZA VSSZZZ6KZZR θυρ Αμόλ Μπλε BMW 3 WBACA71010JE θυρ. Αμόλ. Πράσινο FIAT PUNTO ZFA θυρ Αμόλ Ασημί HYUNDAI ACCENT KMHVA21LPXU θυρ Αμόλ Πράσινο SAAB 9.3 YS3DE55D7X θυρ. Ασημί DAEWOO KLAT KLATF48C12B θυρ. Αμολ. Κεραμιδί V.WAGEN GOLF WVWZZZ1HZTB θυρ. Αμόλ. Βυσσινί DAEWOO KLAT KLATF69C11B θυρ Αμολ Λευκό OPEL TIGRA W0L000075S θυρ. Αμόλ. Ερυθρό CITROEN XANTIA VF7X12B00042B4083 4θυρ. Αμόλ. Μπλε MITSUBISHI GALANT - φέρει κοτσαδόρο MERCEDES CLK φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης και V.WAGEN TOUAREG (τ.τζιπ) - φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή -αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων JMBLNEA3W1Z θυρ. Αμόλ. Ασημί WDB F θυρ Αμόλ Γκρι WVGZZZ7LZ5D θυρ.. Μπλε

4 V.WAGEN POLO WVWZZZ6NZ1D θυρ. Πετρ Μπλε MERCEDES E200 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων WDB A θυρ. Γκρι V.WAGEN GOLF - φέρει WVWZZZ1HZPB θυρ. Αμόλ. Μαύρο OPEL CORSA W0L0XCF θυρ. Αμολ. Μπλε BMW 318 WBAAL31050JJ θυρ Αμόλ Μαύρο DAIMLER BENZ 201 WDB F θυρ Πετρ Ερυθρό MERCEDES E270 CDI WDB B θυρ. Πετρ Μολυβί MERCEDES E270 - αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων WDB A θυρ Πετρ Μπλε MERCEDES AG MB 220 WDB A θυρ. Αμόλ. Μπλε OPEL ASTRA W0L0TGF θυρ Αμόλ Μπλε BMW φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή WBAHB11000BB θυρ Αμόλ Λευκό SAAB 9.5 YS3EF55L θυρ Πετρ Μαύρο MAZDA MPV JMZLV12L θυρ. Μπλε JEEP CHEROKEE τύπου τζιπ 1J4FFN8M3YL θυρ. Λευκό BMW 520 i WBADT11090GY θυρ Αμόλ Μπλε FORD MUSTANG GT 1FAFP42X61F θυρ Αμόλ Ερυθρό SUZUKI VITARA - φέρει ολικώς αφαιρούμενη πλαστική οροφή (cabrio) τύπου τζιπ JSAETA01C θυρ Αμόλ Μολυβί LANCIA DEDRA - φέρει ZLA θυρ. Κυπαρισ σί FORD MONDEO WF0FXXGBBFSE θυρ. Αμόλ. Ασημί V.WAGEN GOLF - φέρει HYUNDAI COUPE φέρει WVWZZZ1HZNW θυρ. Αμόλ. Μαύρο KMHHN61BP5U θυρ. Αμόλ. Μπλέ

5 BMW 3 SERIES WBAAY71020CJ θυρ Αμόλ Μπλε DAIMLER BENZ 201 WDB F θυρ. Πετρ Γκρι CITROEN XSARA VF7N1NFZF θυρ. Αμόλ. Λευκό CITROEN XSARA VF7N1NFUB θυρ Αμόλ Λευκό TOYOTA YARIS JTDKW θυρ. Αμολ. Μπλε AUDI TT TRUZZZ8NZX θυρ. Αμόλ Ασημί AUDI A3 WANZZZ8LZXA θυρ. Αμολ Πράσινο MAZDA 323F JMZBA θυρ. Αμόλ. Πράσινο TOYOTA CELICA - φέρει JTDDR38T θυρ Αμόλ Ασημί OPEL CORSA GLS VSX000079P θυρ Αμόλ Θαλασσί AUDI A3 WAUZZZ8LZYA θυρ. Αμόλ. Ασημί AUDI A6 WAUZZZ4B84N θυρ. Αμόλ. Μπλε BMW WBADH31080BY θυρ. Αμόλ Μαύρο SEAT IBIZA VSSZZZ6LZR θυρ. Αμόλ Ερυθρό TOYOTA COROLLA SB1KM28E30E θυρ. Αμόλ Γκρι HYUNDAI ATOS MALAB51HP5M θυρ Αμόλ Ερυθρό TOYOTA COROLLA JTDBM28E θυρ Αμόλ Ασημί BMW 316i - φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή WBACA71020FL θυρ Αμολ Μαύρο SEAT LEON VSSZZZ1PZ7R θυρ Αμόλ Ασημί V.WAGEN GOLF - φέρει WVWZZZ1KZ7W θυρ Αμόλ Μαύρο MERCEDES BENZ WDB F θυρ. Αμόλ Ασημί RENAULT CLIO VF1BB05CF θυρ Αμόλ Ερυθρό KIA SEPIA KNEFB2432X θυρ. Αμολ Μπεζ PEUGEOT φέρει VF33ANFUB θυρ. Αμόλ Ασημί SKODA FABIA COMBI TMBJD46YX θυρ. Αμόλ Μπλε TOYOTA STARLET JT154EP θυρ Αμόλ Βυσσινί AUDI A4 - φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή WAUZZZ8DZTA θυρ Αμόλ Μαύρο RENAULT MEGANE VF1LM0C0H θυρ Αμόλ Μαύρο

6 SUZUKI JIMNY JSAFJB43V θυρ Αμόλ Λευκό OPEL VECTRA W0L0JBF19W θυρ Λευκό CITROEN SAXO VF7S1HFXB θυρ Αμόλ Ασημί NISSAN SUNNY BCAN14A θυρ Αμόλ Κυπαρισ σι RENAULT SCENIC VF1JA θυρ Αμολ. Βυσσινί HYUNDAI LANTRA GLS KMHJF31RPVU θυρ. Αμόλ. Κίτρινο CITROEN XSARA VF7N1KFWB θυρ. Αμόλ. Λευκό FIAT Cinquecento ZFA θυρ Αμόλ Μαύρο OPEL VECTRA - φέρει W0L000087R θυρ Μπορντ ώ RENAULT ESPACE VF8J635550R θυρ Πετρ Πράσινο RENAULT MEGANE VF1BA0L0G θυρ Αμόλ Πράσινο PEUGEOT 206 VF32AKFXE θυρ Αμόλ Λευκό RENAULT MEGANE VF1BA0E θυρ Αμόλ Ερυθρό AUDI A3 WAUZZZ8LZVA θυρ Αμόλ Μαύρο V.WAGEN PASSAT WVWZZZ3BZXP θυρ Αμόλ Μπλε DAIMLER BENZ φέρει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων AUDI A3 φέρει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων WDB A θυρ. Μαύρο WAUZZZ8LZYA θυρ Αμόλ Μπλε SEAT IBIZA VSSZZZ6KZZR θυρ Αμόλ Μολυβί HONDA CIVIC JHMEJ95400S θυρ Αμόλ Μπλε RENAULT 19 VF1853A θυρ Αμόλ Πράσινο RENAULT MEGANE VF1BA0E θυρ Αμόλ Λευκό V.WAGEN POLO WVWZZZ6KZTR θυρ Αμόλ Πράσινο MERCEDES 210 WDB B θυρ. Αμόλ. Μπλε TOYOTA YARIS JTDJV123X θυρ Αμολ Λευκό TOYOTA RAV 4 (τύπου τζιπ) JTEYH20V θυρ Αμόλ Μπλε SEAT IBIZA VSSZZZ6LZ4R θυρ Αμόλ Μαύρο BMW 3 SERIES WBAAY71090CJ θυρ Αμόλ Μπλε SKODA FABIA TMBPC26Y θυρ Αμόλ Κεραμιδί

7 FIAT PUNTO ZFA θυρ Αμόλ Μπλε SSANGYONG (τύπου τζιπ) KORANDO KPTL2B18SYP θυρ Αμόλ Μαύρο AUDI A6 WAUZZZ4BZYN θυρ. Αμόλ. Μαύρο DAIMLER CHRYSLER C200 KOMPRESSOR WDD F θυρ Αμόλ Μπλε MERCEDES 200E WDB B θυρ Αμόλ Μαύρο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ α/α Κωδικός είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος άμαξας Καύσιμα. Χρώμ α Έτος κατασκευ ής MERCEDES 312D WDB P Ανοικτό Λευκό 1995 V. WAGEN LT 35D WV1ZZZ2DZVH Κλειστό Πετρ Λευκό 1998 CITROEN JUMPER VF7ZBPMFA Κλειστό Πετρ Λευκό 2002 MERCEDES 512 D WDB N Κλειστό Πετρ Λευκό 1997 Ερυθ MERCEDES ρό WDB Κλειστό Πετρ Λευκό 1990 RENAULT MASTER VF1FDCCD Κλειστό Πετρ Λευκό 1999 RENAULT TRAFIC VF1TBX Κλειστό Βενζίνη Λευκό 1990 Τιμή εκκίνησης ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/α Κωδικός είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. Καύσιμα Χρώμα Τιμή εκκίνησ ης MERCEDES WDB Λεωφορείο Πετρ Γκρι MERCEDES WDB K IVECO FIAT ZCF MERCEDES WDB MERCEDES Απορριμματοφόρο Λεωφορείο 19 θέσεων ανοικτό ανατρεπόμενο Πετρ Πορτοκαλί Πετρ Κίτρινο Πετρ Πορτοκαλί Πορτοκαλί MAN WMA M STEYER D. PUCH Πορτοκαλί 500 Λευκό 7

8 MAN MERCEDES MERCEDES MERCEDES ΣΤΑΓΕΡ ΕΛΛΑΣ Η /35 βυτιοφόρο ύδατος Πορτοκαλί 500 Πορτοκαλί 500 Πορτοκαλί 500 Πορτοκαλί 500 Πορτοκαλί STEYER H βυτιοφόρο Πορτοκαλί STEYER 18S23/P38 VAN1823YY04YY MERCEDES STEYER VAN1823YY04YY ΕΛΒΟ STEYER 18S23/P38 STEYER 13S18K334X2 VAN1823YY04YY1282 VAN1318YY03YY MERCEDES WDB MERCEDES WDB K MERCEDES MERCEDES WDB SCANIA P YS4KC4X2B MERCEDES WDB DAF XLRAE45CE0L RENAULT 40ABE2 VF640ABE βυτιοφόρο ύδατος Ανοικτό ανατρεπόμενο Ανοικτό ανατρεπόμενο Λεωφορείο 51 θέσεων Ανοικτό ανατρεπόμενο Ανοικτό ανατρεπόμενο Λευκό Ερυθρό Λευκό Λευκό Λευκό Πορτοκαλί Πορτοκαλί Πορτοκαλί Λευκό Λευκό Πορτοκαλί Λευκό Πορτοκαλί ΟΧΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Κωδικός Είδος Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Τιμή α/ Εκκίνησης Επιβατικό SKODA OCTAVIA TMBCS21Z

9 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α Τελωνείο Θεσ/νίκης α/α Κωδικός Είδους Είδος Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Τιμή Εκκίνησης Επιβατικό BMW WBAFA53551LP Επιβατικό - JEEP GRAND CHEROKEE 1J4G25857WC ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η ΤΙΜΗ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα V.WAGEN GOLF WVWZZZ19ZFW Επιβατικό Ερυθρό SEAT INGIA VSSZZZ9KZTR Επιβατικό Ασημί RENAULT VF8J635250R Επιβατικό Ερυθρό FORD WERKE GB84TD15467 Κίτρινο Ανοικτό RENAULT 19 VF1L53A Επιβατικό Ερυθρό V.WAGEN GOLF WVWZZZ19ZJW Επιβατικό Μαύρο NISSAN SUNNY FMLN13B20973 Επιβατικό Ερυθρό FIAT TIPO ZFA Επιβατικό Λευκό RENAULT VFC57B Επιβατικό Λευκό FIAT PUNTO ZFA Επιβατικό Μπλε SKODA FAVORIT TMBAEF200R Επιβατικό Μαύρο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η ΤΙΜΗ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα OPEL CORSA W0L0SBF68W Επιβατικό Λευκό SEAT GREDOS VSS023A Επιβατικό Γκρι OPEL VECTRA W0L000087R Επιβατικό Κυπαρισσί V.WAGEN WV2ZZZ7AZLH Λευκό 9

10 OPEL CORSA VSX000096K Επιβατικό Ερυθρό V.WAGEN GOLF WVWZZZ1GZLW Επιβατικό Μπλε TOYOTA JT152EP Επιβατικό Μπλε STARLET FIAT TIPO ZFA Επιβατικό Μπλε OPEL CORSA VSX000096K Επιβατικό Λευκό MITSUBISHI JMBL032PPRA Λευκό FORD TRANSIT WFOZXXGBVZLT05523 Επιβατικό (ΜΛ) Μπλε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η ΤΙΜΗ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα AUTO UNION WAUZZZ44ZJN Επιβατικό Μαύρο AUDI CITROEN JUMPY VF7BZWJYB κλειστό Λευκό FORD SIERRA WF0AXXGBBAEL98154 Επιβατικό Μπλε MITSUBISHI DA161VEY Επιβατικό Κίτρινο MITSUBISHI JMBCNK350SP κλειστό Λευκό FIAT AUTO SPA ZFA ανοικτό Μπλε FIORINO FIAT AUTO SPA ZFA ανοικτό Μπλε FIORINO AUDI WAUZZZ81ZFA Επιβατικό Μπεζ CITROEN JUMPY VF7BZWJYB κλειστό Λευκό OPEL KADETT W0L000035M κλειστό Λευκό DATSUN LGB ανοικτό Λευκό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η ΤΙΜΗ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα MAZDA JMZUF8UE ανοικτό Λευκό FORD WERKE WF0LXXGBVLPC09601 κλειστό Μπορντώ MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA1AYF Επιβατικό Μαύρο 10

11 MITSUBISHI XMCSNDA1AYF Επιβατικό Mπλε CARISMA OPEL KADETT W0L000039M Επιβατικό Πράσινο V.WAGEN TARO WV2ZZZ7AZSH ανοικτό Λευκό CITROEN VF7232B κλειστό Λευκό JUMPER TOYOTA JT1LOEE Επιβατικό Γκρι COROLLA MERCEDES WDB ανοικτό Λευκό RENAULT TRAFIC VF1T5W Μικρό Λεωφορείο Λευκό ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α Τελωνείο Θεσ/νίκης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η ΤΙΜΗ 500 α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα V.WAGEN GOLF WVWZZZLQZKW Eπιβατικό Γκρι FORD WF0VXXGBVVHU19251 Πορτοκαλί NISSAN ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΣ Μαύρο FORD IFAPP15J9PW Eπιβατικό Μπεζ PEUGEOT VF31ACD7E Eπιβατικό ΚΑΜΕΝΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΤΙΜΗ PIAGGIO VESPA TYPHOON 125 ZAPM Ερυθρό KAWASAKI JKAZRT00BCA Μαύρο KAWASAKI ZRX 1100 JKARZRT10CCA Λευκό GILERA RUNNER FX 125 ZAPM Ασημί HONDA CBR XX JH2SC35G2XM Μαύρο LINGBEN BINDI GUOBEN LLMTCK193BL Λευκό

12 ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΤΙΜΗ 640 α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ Μοτ/το SUZUKI Πράσινο Μοτ/το Αγνώστου Μπλε Μοτ/τα SHINERAY Μπλε Μοτ/τα HONDA Ασημί Μοτ/τα HONDA Χρυσαφί Μοτ/το SUZUKI Μαύρο Μοτ/τα LIFAN Μπλε Μοτ/τα YAMAHA Μαύρο Μοτ/το HONDA Μπλε Μοτ/το LINGKEN Μαύρο Μοτ/το HONDA Μπλε Μοτ/το YAMAHA Μπλε Μοτ/το YAMAHA Πράσινο Μοτ/το YAMAHA Πράσινο Μοτ/τα JIALING Ασημί Μοτ/τα CHONGQING 12 SHINE Μπλε Μοτ/τα YAMAHA Μαύρο Μοτ/τα PIAGGIO Μπλε Μοτ/τα CHEETAH Ερυθρό Μοτ/το YAMAHA Μπλε Μοτ/το YAMAHA Πράσινο Μοτ/το SUZUKI Ερυθρό Μοτ/τα PEUGEOT Μπλε Μοτ/το YAMAHA Μαύρο Μοτ/το YAMAHA Μαύρο Μοτ/τα PIAGGIO ENERGY Πορτοκαλί Μοτ/τα HONDA Μαύρο Μοτ/το SUZUKI Πράσινο Μπλε

13 Μοτ/το YAMAHA Κίτρινο Μοτ/το HONDA Πράσινο Μοτ/το YAMAHA Λευκό Μοτ/το HONDA Ερυθρό Μαύρο ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α Τελωνείο Θεσ/νίκης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΤΙΜΗ 60 α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ Μοτοσικλέτα HONDA Κίτρινο Μοτοποδήλατο PIAGGIO TYPHOON Μαύρο Μοτοποδήλατο HONDA Λευκό ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ο.Λ.Θ. OXHMATA ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 tn ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ α Κωδικός Είδους Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Τιμή Εκκίνησης ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ H ανοικτό ανατρεπόμενο ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ H βυτιοφόρο ύδατος ΟΧΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ( ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος Τιμή Εκκίνησης VOLVO 850 YV1LS4702S Επιβατικό

14 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ OXHMATA ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 tn ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ MERCEDES VOLVO XV2A4B3A0RB Τράκτορας OXHMATA ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 tn ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α Τελωνείο Θεσ/νίκης α/ α Κωδικός Είδους Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ IFA ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ IFA ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ IFA ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ 300 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ OPEL VECTRA W0L000087N Επιβατικό HONDA CIVIC JHMAAN4420S Επιβατικό HYUNDAI KMHCG51BPYU Επιβατικό HONDA CIVIC JHMEJ93300S Επιβατικό V.WAGEN WVWZZZ3BZ2E Επιβατικό 150 PASSAT OPEL ASTRA W0L000051S Επιβατικό BMW 325i WBACB310X0FD53236 Επιβατικό V.WAGEN GOLF WVWZZZ1KZ5W Επιβατικό SEAT VSSZZZ6KZTR Επιβατικό MITSUBISHI JMBLNC15AEU Επιβατικό 100 COLT OPEL KADETT W0L000033G Επιβατικό

15 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α Τελωνείο Θεσ/νίκης α/ α Κωδικός Είδους Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ FORD EXPLORER 1FMCU22X9TYS72840 Επιβατικό OPEL OMEGA W0L000022T Επιβατικό 100 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ MITSUBISHI MMBJNK740YD SEAT ALTEA VSSZZZ5PZ8R Επιβατικό SAAB 9.5 YS3EF4SC5X Επιβατικό OPEL VECTRA W0L000087K Επιβατικό FORD ORION VS6FXXWPAFMM54461 Επιβατικό 80 ΟΧΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Επιβαρύνεται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α Τελωνείο Θεσ/νίκης α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ PEUGEOT 206 VF32ARHYF Επιβατικό 50 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ OXHMATA ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 tn ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ MERCEDES ανοικτό MERCEDES MERCEDES MERCEDES ανοικτό MERCEDES MERCEDES ανοικτό DAF NR(137323)-(SB160) Λεωφορείο

16 ΟΧΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ V.WAGEN WVWZZZ19ZFW κλειστό 80 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ OXHMATA ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 tn ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ MERCEDES WDB Λεωφορείο MERCEDES ανοικτό MERCEDES κλειστό MERCEDES D.BENZ WDB MAN MERCEDES MERCEDES WDB MERCEDES WDB D.BENZ WDB K ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α/ Κωδικός Μάρκα Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ MERCEDES κλειστό MERCEDES ανοικτό 300 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ 16

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 3125 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 04-09-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.πρωτ. : 13524 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 17-09-2014 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα