IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch"

Transcript

1 IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch Σύµβαση Πελατών IBM IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch Griva Digeni Avenue, 1080 Lefkosia P.O. Box 22019, 1516 Nicosia, Cyprus Company registration number: AE 591 VAT registration number: S Tax id : A IBM Italia S.p.A. Registered office (Sede Legale): Circonvallazione Idroscalo, Segrate (MI), Italy Cap. Int. Versato: Euro ,00, entirely paid up Reg. Imprese di Milano e Cod. Fisc Partita IVA

2 Σύµβαση Πελατών IBM Η παρούσα Σύµβαση Πελατών IBM ("Σύµβαση") διέπει τις συναλλαγές µε τις οποίες ο Πελάτης αγοράζει Μηχανές, του χορηγούνται άδειες χρήσης Προγραµµάτων ICA, αποκτά άδειες χρήσης Προγραµµάτων και λαµβάνει Υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, Υπηρεσιών ανάπτυξης/παραµετροποίησης και υποστήριξης, παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και συντήρησης) από την IBM Italia SpA, Cyprus Branch ("IBM"). 1. Γενικά 1.1 οµή της Σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση οργανώνεται σε πέντε Μέρη: Μέρος 1 Γενικά: περιλαµβάνει όρους αναφορικά µε τη οµή της Σύµβασης, Ορισµούς, Αποδοχή Όρων, Παράδοση, Χρεώσεις και Πληρωµή, Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης, Εµπορικούς Συνεργάτες της IBM, Προστασία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, Περιορισµό Ευθύνης, Γενικές Αρχές που ιέπουν τη Σχέση µας, Καταγγελία της Σύµβασης, Γεωγραφική Εµβέλεια και Εφαρµοστέο ίκαιο. Μέρος 2 Εγγυήσεις: ορίζει τις ισχύουσες Εγγυήσεις για Μηχανές IBM, Προγράµµατα ICA, Υπηρεσίες IBM και Συστήµατα, καθώς και τους όρους αναφορικά µε το Εύρος της Εγγύησης. Μέρος 3 Μηχανές: περιλαµβάνει όρους για Μηχανές αναφορικά µε την Κατάσταση Παραγωγής, τον Τίτλο Κυριότητας και τον Κίνδυνο Απώλειας, την Εγκατάσταση και τον Κώδικα Μηχανής. Μέρος 4 Προγράµµατα ICA: περιλαµβάνει όρους για Προγράµµατα ICA αναφορικά µε την Άδεια Χρήσης, την Επιλογή Άδειας Χρήσης σε Κατανεµηµένο Σύστηµα, τις Υπηρεσίες Προγράµµατος, την Επαλήθευση Συµµόρφωσης και τον Τερµατισµό Άδειας Χρήσης. Μέρος 5 Υπηρεσίες: περιλαµβάνει όρους για Υπηρεσίες αναφορικά µε Προσωπικό, Ιδιοκτησία και Άδεια Χρήσης Υλικών, Πόρους του Πελάτη, Υπηρεσίες για Μηχανές (κατά τη διάρκεια και µετά την περίοδο εγγύησης), Κάλυψη Συντήρησης, Αυτόµατη Ανανέωση Υπηρεσιών και Λήξη και Απόσυρση Υπηρεσίας. 1.2 Προσαρτήµατα και Έγγραφα Συναλλαγών Οι πρόσθετοι όροι για Προϊόντα και Υπηρεσίες περιγράφονται σε έγγραφα που ονοµάζονται "Προσαρτήµατα" και "Έγγραφα Συναλλαγών", τα οποία παρέχονται από την IBM. Γενικά, τα Προσαρτήµατα περιέχουν όρους που µπορεί να ισχύουν για περισσότερες από µία συναλλαγές Προϊόντων ή Υπηρεσιών, ενώ τα Έγγραφα Συναλλαγών (όπως π.χ. µια περιγραφή έργου, ένα συµπλήρωµα, µια κατάσταση, ένα παράρτηµα, µια εξουσιοδότηση αλλαγής ή µια προσθήκη) περιέχουν τις συγκεκριµένες λεπτοµέρειες και τους όρους που αφορούν σε µια µεµονωµένη συναλλαγή. Ο Πελάτης µπορεί να λαµβάνει ένα ή περισσότερα Έγγραφα Συναλλαγών για µία µεµονωµένη συναλλαγή. Τα Προσαρτήµατα και τα Έγγραφα Συναλλαγών αποτελούν µέρος της παρούσας Σύµβασης µόνο για τις συναλλαγές στις οποίες αναφέρονται. Κάθε συναλλαγή είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από τις άλλες συναλλαγές. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων της παρούσας Σύµβασης, των Προσαρτηµάτων και των Εγγράφων Συναλλαγών, οι όροι ενός Προσαρτήµατος κατισχύουν εκείνων της παρούσας Σύµβασης και οι όροι ενός Εγγράφου Συναλλαγής κατισχύουν εκείνων της παρούσας Σύµβασης και οποιουδήποτε Προσαρτήµατός της. 1.3 Ορισµοί Μηχανή Εγκαθιστώµενη από τον Πελάτη (Customer-set-up Machine) είναι µια Μηχανή IBM για την εγκατάσταση της οποίας είναι υπεύθυνος ο Πελάτης, ακολουθώντας οδηγίες που παρέχονται µε τη Μηχανή. Ηµεροµηνία Εγκατάστασης (Date of Installation) είναι: INTC Σελίδα 2 από 22

3 α. Για Μηχανή IBM για την εγκατάσταση της οποίας είναι υπεύθυνη η IBM, η πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα εγκατάστασής της από την IBM ή, εάν ο Πελάτης αναβάλει την εγκατάσταση, η πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα που η IBM διαθέτει τη µηχανή στον Πελάτη για µελλοντική εγκατάσταση από την IBM. β. Για Μηχανή Εγκαθιστώµενη από τον Πελάτη ή Μηχανή µη-ibm, η δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την παράδοση της Μηχανής. γ. Για Πρόγραµµα: (1) βασική άδεια χρήσης: η δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την παράδοση του Προγράµµατος (2) αντίγραφο: η ηµεροµηνία (που καθορίζεται σε Έγγραφο Συναλλαγής) κατά την οποία η IBM εξουσιοδοτεί τον Πελάτη να δηµιουργήσει αντίγραφο του Προγράµµατος (3) χρεώσιµο λειτουργικό τµήµα {chargeable component - ονοµάζεται και προσθήκη (feature)}: η ηµεροµηνία που ο Πελάτης κάνει χρήση του χρεώσιµου λειτουργικού τµήµατος ή ενός αντιγράφου του. Ο Πελάτης συµφωνεί να ενηµερώνει την IBM για την Ηµεροµηνία Εγκατάστασης ενός χρεώσιµου λειτουργικού τµήµατος. Καθορισµένη Μηχανή (Designated Machine) είναι είτε i) η µηχανή στην οποία ο Πελάτης σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ένα Πρόγραµµα ICA για επεξεργασία και για την οποία η IBM απαιτεί από τον Πελάτη να προσδιορίσει τον τύπο/µοντέλο και τον αριθµό σειράς (serial number), είτε ii) οποιαδήποτε µηχανή στην οποία ο Πελάτης χρησιµοποιεί το Πρόγραµµα ICA, εάν η IBM δεν ζητήσει από τον Πελάτη να παράσχει τέτοια τεκµηρίωση. Επιχείρηση (Enterprise) είναι οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) και οι θυγατρικές στις οποίες κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Ο όρος "Επιχείρηση" αφορά µόνο στο µέρος της Επιχείρησης που είναι εγκατεστηµένο στην Κύπρο. Πρόγραµµα ICA είναι ένα Πρόγραµµα IBM για το οποίο χορηγείται άδεια χρήσης βάσει του Μέρους 4 της Σύµβασης. Κατοχυρωµένος Εσωτερικός Κώδικας (Licensed Internal Code - "LIC") είναι Κώδικας Μηχανής που χρησιµοποιείται από ορισµένες Μηχανές IBM που καθορίζει η IBM ("Ειδικές Μηχανές"). Μηχανή (Machine) είναι µια συσκευή εξοπλισµού, οι προσθήκες της (features), οι µετατροπές της, οι αναβαθµίσεις της, τα στοιχεία της ή τα προαιρετικά της τµήµατα, ή οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών. Ο όρος "Μηχανή" συµπεριλαµβάνει Μηχανές IBM ή οποιαδήποτε Μηχανή µη-ibm (συµπεριλαµβανοµένου άλλου εξοπλισµού) που µπορεί να παράσχει η IBM στον Πελάτη. Κώδικας Μηχανής (Machine Code) είναι µικροκώδικας, βασικός κώδικας εισόδου/εξόδου συστήµατος (basic input/output system - "BIOS"), βοηθητικά προγράµµατα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers), διαγνωστικά προγράµµατα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κώδικα (όλα υποκείµενα σε οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ορίζονται στην άδεια χρήσης που παρέχεται µε αυτά) που παρέχονται µε µια Μηχανή IBM µε σκοπό τηv υποστήριξη της λειτουργίας της Μηχανής όπως δηλώνεται στις Προδιαγραφές της. Ο όρος "Κώδικας Μηχανής" περιλαµβάνει τον Κατοχυρωµένο Εσωτερικό Κώδικα (LIC). Υλικά (Materials) είναι συγγραφικά έργα ή άλλα προϊóντα δηµιουργίας (όπως π.χ. προγράµµατα και κώδικας λογισµικού, τεκµηρίωση, αναφορές και παρεµφερή έργα) που µπορεί η IBM να παραδώσει στον Πελάτη στα πλαίσια µιας Υπηρεσίας. Ο όρος "Υλικά" δεν συµπεριλαµβάνει Προγράµµατα, Κώδικα Μηχανής ή άλλα στοιχεία που διατίθενται βάσει των δικών τους όρων ή συµβάσεων άδειας χρήσης. Πρόγραµµα µη-ibm (Non-IBM Program) είναι ένα Πρόγραµµα για το οποίο χορηγείται άδεια χρήσης βάσει χωριστής σύµβασης άδειας χρήσης που συνάπτεται µε τρίτο µέρος. Άλλο Πρόγραµµα IBM (Other IBM Program) είναι ένα Πρόγραµµα IBM για το οποίο χορηγείται άδεια χρήσης βάσει χωριστής σύµβασης άδειας χρήσης της IBM, π.χ. της ιεθνούς Σύµβασης Άδειας Χρήσης Προγράµµατος της IBM (IBM International Program License Agreement - IPLA). Προϊόν (Product) είναι µια Μηχανή ή ένα Πρόγραµµα. INTC Σελίδα 3 από 22

4 Πρόγραµµα (Program) είναι τα ακόλουθα, συµπεριλαµβανοµένου του πρωτοτύπου και κάθε αντιγράφου του συνόλου ή µέρους αυτού: α. αναγνώσιµες από µηχανή εντολές και δεδοµένα β. λειτουργικά τµήµατα (components) γ. οπτικοακουστικό περιεχόµενο (π.χ. αναπαραστάσεις, κείµενο, ηχογραφήσεις ή εικόνες) και δ. σχετικά κατοχυρωµένα υλικά. Ο όρος "Πρόγραµµα" συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε Πρόγραµµα ICA, Άλλο Πρόγραµµα IBM ή Πρόγραµµα µη-ibm που µπορεί να προµηθευτεί ο Πελάτης από την IBM. Ο όρος δεν περιλαµβάνει Κώδικα Μηχανής ή Υλικά. Υπηρεσία (Service) είναι η εκτέλεση µιας εργασίας ή η παροχή βοήθειας, υποστήριξης ή πρόσβασης σε πόρους (π.χ. σε µια βάση πληροφοριών) που η IBM θέτει στη διάθεση του Πελάτη. Προδιαγραφές (Specifications) είναι πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο Προϊόν. Οι Προδιαγραφές µιας Μηχανής IBM παρέχονται σε ένα έγγραφο µε τίτλο "Επίσηµες ηµοσιευµένες Προδιαγραφές" ("Official Published Specifications"). Οι Προδιαγραφές ενός Προγράµµατος ICA παρέχονται σε ένα έγγραφο µε τίτλο "Προδιαγραφές Κατοχυρωµένου Προγράµµατος" ("Licensed Program Specifications"). Καθορισµένο Περιβάλλον Λειτουργίας (Specified Operating Environment) είναι οι µηχανές και τα προγράµµατα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί ένα Πρόγραµµα ICA, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές Κατοχυρωµένου Προγράµµατος. υτική Ευρώπη (Western Europe) είναι οι χώρες Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Κράτος του Βατικανού, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική ηµοκρατία, Φινλανδία, και κάθε άλλη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ηµεροµηνία προσχώρησής της. 1.4 Αποδοχή Όρων Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους ενός Προσαρτήµατος ή Εγγράφου Συναλλαγής i) υπογράφοντάς το (χειρογράφως ή ηλεκτρονικά), ii) χρησιµοποιώντας το Προϊόν ή την Υπηρεσία ή επιτρέποντας σε άλλους να το πράξουν ή iii) καταβάλλοντας οποιαδήποτε πληρωµή για το Προϊόν ή την Υπηρεσία. Ένα Προϊόν ή µια Υπηρεσία διέπεται από τους όρους της Σύµβασης όταν η IBM αποδεχθεί την παραγγελία του Πελάτη i) αποστέλλοντάς στον Πελάτη ένα Έγγραφο Συναλλαγής, ii) αποστέλλοντάς τη Μηχανή στον Πελάτη ή διαθέτοντάς του το Πρόγραµµα, ή iii) παρέχοντας την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε Προσάρτηµα ή Έγγραφο Συναλλαγής θα υπογράφεται και από τα δύο µέρη εάν ζητηθεί από οποιοδήποτε από τα δύο µέρη. 1.5 Παράδοση Οι ηµεροµηνίες παράδοσης δίδονται κατ' εκτίµηση, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά σε Έγγραφο Συναλλαγής. Τα µεταφορικά έξοδα, εάν υπάρχουν, θα καθορίζονται σε Έγγραφο Συναλλαγής. Για Προγράµµατα που παρέχει η IBM στον Πελάτη σε απτή µορφή, η IBM εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αποστολής και παράδοσής της µε την παράδοση των εν λόγω Προγραµµάτων στην καθορισµένη από την IBM µεταφορική εταιρεία, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από τον Πελάτη και την IBM. 1.6 Χρεώσεις και Πληρωµή Χρεώσεις Σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής καθορίζεται το πληρωτέο ποσό για Προϊόντα ή Υπηρεσίες, µε βάση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη χρεώσεων: εφάπαξ, επαναλαµβανόµενες, βάσει χρόνου και υλικών ή σταθερό τίµηµα. Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις (π.χ. χρέωση για ειδικό χειρισµό ή έξοδα INTC Σελίδα 4 από 22

5 ταξιδίου). Η IBM θα ενηµερώνει τον Πελάτη εκ των προτέρων σε περίπτωση που πρόκειται να υπάρξει πρόσθετη χρέωση. Οι επαναλαµβανόµενες χρεώσεις για ένα Προϊόν αρχίζουν από την Ηµεροµηνία Εγκατάστασής του. Οι χρεώσεις για Υπηρεσίες τιµολογούνται όπως καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής, δηλαδή προκαταβολικά, περιοδικά κατά τη διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας ή µετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε ισχύοντος Προσαρτήµατος ή Εγγράφου Συναλλαγής): i) Υπηρεσίες για τις οποίες ο Πελάτης προπληρώνει πρέπει να χρησιµοποιούνται εντός της ισχύουσας συµβατικής περιόδου, και ii) η IBM δεν εκδίδει πιστωτικά τιµολόγια ούτε επιστρέφει χρήµατα για οποιαδήποτε προπληρωµένα ποσά ή άλλες χρεώσεις που έχουν ήδη καταστεί απαιτητές ή έχουν καταβληθεί. Εάν ένα Έγγραφο Συναλλαγής παρέχει µια εκτιµώµενη συνολική χρέωση για χρεώσεις βάσει χρόνου και υλικών ή για χρεώσεις χρήσης, η εν λόγω εκτίµηση παρέχεται µόνο για σκοπούς προγραµµατισµού. Η IBM τιµολογεί τις χρεώσεις µε βάση τον πραγµατικό χρόνο και τα υλικά που καταναλώθηκαν ή µε βάση την πραγµατική ή εξουσιοδοτηµένη χρήση από τον Πελάτη, υποκείµενη σε οποιαδήποτε καθορισµένη ελάχιστη δέσµευση Χρεώσεις Χρήσης Οι εφάπαξ και οι επαναλαµβανόµενες χρεώσεις µπορεί να βασίζονται σε µετρήσεις της πραγµατικής χρήσης ή της εξουσιοδοτηµένης χρήσης (π.χ. βάσει της εξουσιοδοτηµένης δυναµικότητας για Μηχανές, βάσει του αριθµού χρηστών ή του µεγέθους του επεξεργαστή για Προγράµµατα ή βάσει των ενδείξεων µετρητών για Υπηρεσίες συντήρησης). Ο Πελάτης συµφωνεί να παρέχει δεδοµένα σχετικά µε την πραγµατική χρήση όπως περιγράφεται σε σχετικό Προσάρτηµα ή Έγγραφο Συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προβεί σε αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργίας του οι οποίες επηρεάζουν τις χρεώσεις για τη χρήση (π.χ. αλλαγή στην εξουσιοδοτηµένη δυναµικότητα για Μηχανές ή αλλαγή στο µέγεθος του επεξεργαστή ή στη σύνθεση (configuration) για Προγράµµατα), ο Πελάτης συµφωνεί να ενηµερώσει την IBM άµεσα και να καταβάλει οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις. Οι επαναλαµβανόµενες χρεώσεις θα αναπροσαρµόζονται αναλόγως. Σε περίπτωση που η IBM αλλάξει τη βάση µέτρησης, θα ισχύσουν οι όροι της IBM που αφορούν στην αλλαγή χρεώσεων Αλλαγές στις Χρεώσεις Η IBM µπορεί κατά διαστήµατα να αλλάζει τις χρεώσεις της. Ο Πελάτης θα επωφελείται από µια µείωση χρεώσεων για ποσά που καθίστανται απαιτητά κατά ή µετά την ηµεροµηνία ισχύος της µείωσης. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται σε ένα Προσάρτηµα ή Έγγραφο Συναλλαγής, η IBM µπορεί να αυξήσει τις επαναλαµβανόµενες χρεώσεις για Προϊόντα και Υπηρεσίες, όπως επίσης τις χρεώσεις ανθρωποωρών/ανθρωποηµερών και τις ελάχιστες χρεώσεις Υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της Σύµβασης, µε έγγραφη ειδοποίηση τριών µηνών προς τον Πελάτη. Μια τέτοια αύξηση θα εφαρµόζεται από την πρώτη ηµέρα της περιόδου τιµολόγησης ή περιόδου χρέωσης κατά ή µετά την ηµέρα που η IBM καθορίζει ως ηµεροµηνία ισχύος στην ειδοποίηση. Η IBM µπορεί να αυξήσει τις εφάπαξ χρεώσεις χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, µια αύξηση σε εφάπαξ χρέωσεις δεν θα επιβάλλεται στον Πελάτη εάν i) η IBM παραλάβει την παραγγελία πριν την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της αύξησης και ii) συµβεί ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα µέσα σε διάστηµα τριών µηνών από την παραλαβή της παραγγελίας από την IBM: α. η IBM αποστείλει τη Μηχανή στον Πελάτη ή του διαθέσει το Πρόγραµµα, β. ο Πελάτης δηµιουργήσει νόµιµο αντίγραφο ενός Προγράµµατος ή διανείµει σε άλλη Μηχανή ένα χρεώσιµο λειτουργικό τµήµα (component) ενός Προγράµµατος, ή γ. η χρέωση για την αυξηµένη χρήση ενός Προγράµµατος καταστεί απαιτητή. Μετά από εύλογη ειδοποίηση, η IBM µπορεί να ελέγξει τα δεδοµένα της χρήσης και άλλες πληροφορίες που επηρεάζουν τον υπολογισµό των χρεώσεων βάσει της παρούσας Σύµβασης. Ο εν λόγω έλεγχος θα διεξάγεται µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί το ενδεχόµενο πρόκλησης αναστάτωσης στην επιχείρηση του Πελάτη και µπορεί να διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, κατά το κανονικό εργάσιµο ωράριο του Πελάτη. Ο Πελάτης συµφωνεί i) να παρέχει στοιχεία, αποτελέσµατα εργαλείων του συστήµατος και άλλες INTC Σελίδα 5 από 22

6 ηλεκτρονικές και έντυπες πληροφορίες του συστήµατος που είναι ευλόγως απαραίτητες για τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου, και ii) να καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε πρόσθετες, έγκυρες χρεώσεις και άλλες οφειλές που τυχόν καθοριστούν ως αποτέλεσµα του εν λόγω ελέγχου Πληρωµή Φόροι Η IBM θα ειδοποιεί τον Πελάτη ότι η Μηχανή ή το Πρόγραµµα για το οποίο ισχύει εφάπαξ χρέωση είναι έτοιµο προς παράδοση. Με την ειδοποίηση αυτή, ο Πελάτης θα καταβάλλει το σύνολο της πληρωµής. Αµέσως µετά την εξόφληση, η IBM θα παραδίδει τη Μηχανή ή το Πρόγραµµα για το οποίο ισχύει εφάπαξ χρέωση. Για τα άλλα Προϊόντα ή Υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε τέτοια ειδοποίηση, τα ποσά καθίστανται οφειλόµενα και πληρωτέα µε την παραλαβή του τιµολογίου. Εάν η πληρωµή δεν καταβληθεί µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, ο Πελάτης µπορεί να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας. Εάν η πληρωµή για τριµηνιαία τιµολόγηση επαναλαµβανόµενων χρεώσεων δεν καταβληθεί µέσα σε διάστηµα 60 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, ο Πελάτης µπορεί να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας. Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται ανά ηµέρα καθυστέρησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητό το τιµολόγιο µε βάση το µέγιστο επιτρεπόµενο από το νόµο επιτόκιο για τόκους υπερηµερίας. Εάν οποιαδήποτε αρχή επιβάλει επί οποιασδήποτε συναλλαγής που πραγµατοποιείται βάσει της παρούσας Σύµβασης κάποιο δασµό, φόρο, επιβάρυνση ή χρέωση, εκτός εκείνων που υπολογίζονται µε βάση το καθαρό εισόδηµα της IBM, ο Πελάτης συµφωνεί να καταβάλει το ποσό αυτό όπως προσδιορίζεται στο τιµολόγιο, εκτός εάν ο Πελάτης προσκοµίσει έγγραφα απαλλαγής. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν φόρων προσωπικής περιουσίας για κάθε Προϊόν από την ηµεροµηνία που η IBM το αποστέλλει στον Πελάτη. Μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και χρεώσεις σχετιζόµενες µε φόρους σε περίπτωση που απαιτείται η παροχή Υπηρεσιών από προσωπικό της IBM σε περιοχή που βρίσκεται έξω από την κανονική του φορολογική δικαιοδοσία. Όσο είναι πρακτικά εφικτό, η IBM θα επιχειρεί να µετριάζει τους εν λόγω πρόσθετους φόρους και τις σχετιζόµενες µε φόρους χρεώσεις και θα ενηµερώνει τον Πελάτη εξ αρχής εάν ισχύουν τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις και είναι πληρωτέες από τον Πελάτη. 1.7 Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης Για να διατηρείται ευελιξία στην επιχειρηµατική µας σχέση, η IBM µπορεί να αλλάξει τους όρους της παρούσας Σύµβασης παρέχοντας στον Πελάτη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τριών µηνών. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν έχουν αναδροµική ισχύ. Ισχύουν, από την ηµέρα που η IBM καθορίζει ως ηµεροµηνία ισχύος στην ειδοποίηση, για νέες παραγγελίες, συναλλαγές διαρκείας που δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης και συναλλαγές µε καθορισµένη ανανεώσιµη συµβατική περίοδο. Για συναλλαγές µε καθορισµένη ανανεώσιµη συµβατική περίοδο, ο Πελάτης µπορεί να ζητήσει από την IBM να αναβάλει την ηµεροµηνία ισχύος της τροποποίησης έως το τέλος της τρέχουσας συµβατικής περιόδου. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι συµφωνεί µε την εφαρµογή αυτών των αλλαγών για τις εν λόγω συναλλαγές i) υποβάλλοντας νέες παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής, ii) µη ζητώντας την αναβολή της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της αλλαγής µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της νέας περιόδου ανανέωσης, iii) επιτρέποντας την ανανέωση συναλλαγών µετά την παραλαβή της ειδοποίησης αλλαγής ή iv) µη τερµατίζοντας συναλλαγές χωρίς ηµεροµηνία λήξης πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής. Οι αλλαγές στις χρεώσεις θα εφαρµόζονται όπως περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο "Χρεώσεις και Πληρωµή". Σε κάθε άλλη περίπτωση, για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε τροποποίηση, θα πρέπει να την υπογράψουν και τα δύο µέρη. INTC Σελίδα 6 από 22

7 1.8 Εµπορικοί Συνεργάτες της IBM Η IBM έχει συνάψει συµβάσεις µε ορισµένους οργανισµούς ("Εµπορικοί Συνεργάτες της IBM" - "IBM Business Partners") για την προώθηση, διάθεση και υποστήριξη ορισµένων Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ο Πελάτης µπορεί να παραγγείλει Προϊόντα και Υπηρεσίες της IBM που προωθούνται ή διατίθενται στον Πελάτη από Εµπορικούς Συνεργάτες της IBM ή άλλους προµηθευτές. Ωστόσο, i) η παρούσα Σύµβαση ισχύει µόνο υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριµένη συναλλαγή υφίσταται Έγγραφο Συναλλαγής που υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύµβασης και ii) οι εν λόγω Εµπορικοί Συνεργάτες και προµηθευτές παραµένουν ανεξάρτητοι και διακριτοί σε σχέση µε την IBM. Η IBM δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις ή τις δηλώσεις των Εµπορικών Συνεργατών της IBM ή άλλων προµηθευτών, για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που τυχόν έχουν αυτοί προς τον Πελάτη ή για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν στον Πελάτη βάσει δικών τους συµβάσεων. 1.9 Προστασία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου Προστασία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ο όρος "Προϊόν" συµπεριλαµβάνει επίσης Υλικά και Κώδικα Μηχανής Αξιώσεις Τρίτων Εάν κάποιος τρίτος ισχυριστεί ότι ένα Προϊόν που προµηθεύει η IBM στον Πελάτη παραβιάζει ευρεσιτεχνίες (patents) ή πνευµατικά του δικαιώµατα (copyrights) και εγείρει σχετική αξίωση, η IBM θα υποστηρίξει τον Πελάτη έναντι αυτής της αξίωσης µε δικά της έξοδα και θα καταβάλει όλες τις δαπάνες, αποζηµιώσεις και αµοιβές δικηγόρων που θα επιδικάσει τελεσίδικα ένα αρµόδιο δικαστήριο ή που θα περιλαµβάνονται σε διακανονισµό εγκεκριµένο από την IBM, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης: α. θα ειδοποιήσει την IBM εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση για την αξίωση, και β. θα επιτρέψει στην IBM να έχει τον έλεγχο και θα συνεργαστεί µε την IBM όσον αφορά στην υπεράσπιση και στις οποιεσδήποτε διαπραγµατεύσεις διακανονισµού Τρόποι Ικανοποίησης Εάν εγερθεί ή φαίνεται πιθανό ότι θα εγερθεί τέτοια αξίωση, ο Πελάτης συµφωνεί ότι θα επιτρέψει στην IBM να του δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να χρησιµοποιεί το Προϊόν, ή να το τροποποιήσει, ή να το αντικαταστήσει µε άλλο, τουλάχιστον ισοδύναµο λειτουργικώς. Εάν η IBM αποφασίσει ότι καµία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ευλόγως διαθέσιµη, ο Πελάτης συµφωνεί να επιστρέψει το Προϊόν στην IBM µετά από έγγραφο αίτηµά της IBM. Σε τέτοια περίπτωση, η IBM θα πιστώσει τον Πελάτη µε ποσό ίσο µε: α. για Μηχανή, την αναπόσβεστη λογιστική αξία του Πελάτη, υπολογισµένη σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής β. για Πρόγραµµα ICA, το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης ή τις χρεώσεις 12 µηνών (όποιο ποσό είναι µικρότερο) και γ. για Υλικά, το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης στην IBM για τη δηµιουργία των Υλικών Αξιώσεις για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνη η IBM Η IBM δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε οποιαδήποτε αξίωση που βασίζεται σε ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα: α. ο,τιδήποτε παρέχεται από τον Πελάτη ή από οποιονδήποτε τρίτο εκ µέρους του Πελάτη το οποίο είναι ενσωµατωµένο σε κάποιο Προϊόν ή σχετίζονται µε τη συµµόρφωση της IBM µε οποιαδήποτε σχέδια, προδιαγραφές ή οδηγίες που παρέχονται από τον Πελάτη ή από οποιονδήποτε τρίτο εκ µέρους του Πελάτη, β. τροποποίηση ενός Προϊόντος από τον Πελάτη ή από τρίτο µέρος εκ µέρους του Πελάτη, ή χρήση ενός Προγράµµατος ICA κατά τρόπο που δε συνάδει µε τις ισχύουσες άδειες χρήσης και τους ισχύοντες περιορισµούς, INTC Σελίδα 7 από 22

8 γ. συνδυασµό, λειτουργία ή χρήση ενός Προϊόντος µε οποιοδήποτε προϊόν, συσκευή εξοπλισµού, πρόγραµµα, δεδοµένα, µηχανισµό, µέθοδο ή διαδικασία που δεν έχει παράσχει η IBM ως σύστηµα, εάν η παραβίαση δεν θα είχε συµβεί χωρίς τον εν λόγω συνδυασµό, λειτουργία ή χρήση, δ. διανοµή, λειτουργία ή χρήση ενός Προϊόντος εκτός της Επιχείρησης του Πελάτη, ή ε. παραβίαση δικαιωµάτων οφειλόµενη αποκλειστικά σε Προϊόν µη-ibm ή Άλλο Πρόγραµµα IBM. Στο παρόν άρθρο Προστασία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας δηλώνεται το σύνολο των υποχρεώσεων της IBM και ο αποκλειστικός τρόπος ικανοποίησης του Πελάτη αναφορικά µε οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων για την παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας Περιορισµός Ευθύνης Στοιχεία για τα οποία ενδέχεται να φέρει ευθύνη η IBM Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες, λόγω αθέτησης εκ µέρους της IBM των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύµβασης ή λόγω άλλης ευθύνης, ο Πελάτης θα δικαιούται να λάβει αποζηµίωση από την IBM. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά από το νόµο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα παραίτησης ή περιορισµού µε σύµβαση, και ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας ο Πελάτης δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζηµίωσης κατά της ΙΒΜ, η συνολική ευθύνη της ΙΒΜ για όλες τις αξιώσεις, σωρευτικά, που απορρέουν από ή σχετίζονται µε οποιοδήποτε Προϊόν, ή Υπηρεσία, ή κατ άλλο τρόπο προκύπτουν από την παρούσα Σύµβαση, δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στις οποιεσδήποτε άµεσες ζηµιές στο βαθµό που τις έχει πραγµατικά υποστεί ο Πελάτης ως άµεση και ευθεία συνέπεια της αθέτησης υποχρεώσεων εκ µέρους της ΙΒΜ, και σε καµία περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει το µεγαλύτερο από τα εξής ποσά: είτε το ποσό των (πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ), είτε το ποσό που αντιστοιχεί στις χρεώσεις για το Προϊόν ή την Υπηρεσία που αποτελεί το αντικείµενο της αξίωσης (για την περίπτωση που πρόκειται για επαναλαµβανόµενες χρεώσεις, λαµβάνονται υπόψη οι χρεώσεις 12 µηνών). Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου Περιορισµός Ευθύνης, ο όρος "Προϊόν" συµπεριλαµβάνει επίσης Υλικά και Κώδικα Μηχανής. Το όριο αυτό ισχύει επίσης για οποιουσδήποτε υπεργολάβους της IBM και εταιρείες ανάπτυξης Προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται από την IBM. Είναι η µέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η IBM, οι υπεργολάβοι της και οι εταιρείες ανάπτυξης Προγραµµάτων µε τις οποίες συνεργάζεται. Για τα ακόλουθα ποσά δεν ισχύει όριο αποζηµίωσης: α. πληρωµές που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο "Προστασία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" και β. αποζηµίωση για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου θανάτου) και αποζηµίωση κινητής και ακίνητης ατοµικής περιουσίας για την οποία η IBM φέρει ευθύνη κατά το νόµο Στοιχεία για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η IBM Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητώς από το νόµο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα συµβατικής παραίτησης, η IBM, οι υπεργολάβοι της ή οι εταιρείες ανάπτυξης Προγραµµάτων που χρησιµοποιεί δεν φέρουν καµία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα, ακόµα και αν έχουν ενηµερωθεί για την πιθανότητα να προκύψουν: α. απώλεια δεδοµένων ή πρόκληση ζηµίας σε δεδοµένα β. ειδικές, παρεπόµενες, έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες, ή αποζηµίωση για ηθική βλάβη, ή γ. απώλεια κερδών, επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εσόδων, άυλης εµπορικής αξίας ή προσδοκώµενων κερδών Γενικές Αρχές που ιέπουν τη Σχέση µας Ειδοποιήσεις και Επικοινωνία Οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων και ειδοποιήσεων προς τον καθορισµένο εκπρόσωπο του παραλήπτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση (ταχυδροµική, ή fax) που καθορίζεται σε σχετικό Προσάρτηµα ή Έγγραφο Συναλλαγής. Στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο, τα δύο µέρη συµφωνούν στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και στη µετάδοση στοιχείων INTC Σελίδα 8 από 22

9 µέσω τηλεοµοιότυπου (fax) για την επικοινωνία µεταξύ των δύο µερών αναφορικά µε την επιχειρηµατική µας σχέση όπως απορρέει από την παρούσα Σύµβαση, και ότι η εν λόγω επικοινωνία θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραµµένο έγγραφο. Ένας κωδικός αναγνώρισης ταυτότητας ("user ID") που περιλαµβάνεται σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου Εκχώρηση και Μεταπώληση Κανένα από τα δύο µέρη δεν µπορεί να εκχωρήσει τη Σύµβαση, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης χωρίς συγκατάθεση είναι άκυρη. Η εκχώρηση της Σύµβασης, εν όλω ή εν µέρει, εντός της Επιχείρησης της οποίας κάποιο από τα δύο µέρη αποτελεί µέρος, ή σε διάδοχο οργανισµό στα πλαίσια συγχώνευσης ή εξαγοράς, δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του άλλου. Η IBM έχει επίσης το δικαίωµα να εκχωρήσει τα δικαιώµατα είσπραξης πληρωµών, χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. Η µεταβίβαση από την IBM µέρους των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων που επηρεάζει όλους τους πελάτες της µε τον ίδιο τρόπο δεν θεωρείται εκχώρηση της Σύµβασης. Ο Πελάτης συµφωνεί να µη µεταπωλήσει οποιαδήποτε Υπηρεσία χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της IBM. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα είναι άκυρη. Ο Πελάτης συµφωνεί να αποκτά τις Μηχανές µε σκοπό να τις χρησιµοποιήσει στο τµήµα της Επιχείρησής του που βρίσκεται στη υτική Ευρώπη και όχι να τις µεταπωλήσει, να τις εκµισθώσει ή να τις µεταβιβάσει σε τρίτο µέρος, εκτός εάν ισχύει ένα από τα εξής: α. ο Πελάτης προγραµµατίζει χρηµατοδότηση τύπου "lease-back" για τις Μηχανές ή β. ο Πελάτης τις αγοράζει χωρίς καµία έκπτωση ή παροχή Συµµόρφωση µε Νόµους Η IBM θα συµµµορφώνεται µε τους νόµους που ισχύουν για την IBM ως προµηθευτή Προϊόντων και Υπηρεσιών πληροφορικής. εν αποτελεί ευθύνη της IBM να προσδιορίζει τις απαιτήσεις των νόµων που έχουν εφαρµογή στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών απαιτήσεων αναφορικά µε Προϊόντα και Υπηρεσίες που ο Πελάτης αποκτά βάσει της παρούσας Σύµβασης, ούτε να εξασφαλίζει ότι η παροχή συγκεκριµένων Προϊόντων ή Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Σύµβασης εκ µέρους της IBM ή η παραλαβή τους εκ µέρους του Πελάτη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εν λόγω νόµων. Παρά την ύπαρξη οποιωνδήποτε διατάξεων στην παρούσα Σύµβαση περί του αντιθέτου, κανένα από τα δύο µέρη δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα αποτελούσε παραβίαση νόµου που εφαρµόζεται στην περίπτωση του συγκεκριµένου µέρους. Κάθε ένα από τα δύο µέρη θα συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς περί εξαγωγών και εισαγωγών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των Ηνωµένων Πολιτειών οι οποίοι απαγορεύουν ή περιορίζουν την εξαγωγή για ορισµένες χρήσεις ή σε ορισµένους τελικούς χρήστες Επίλυση ιαφορών Κάθε ένα από τα δύο µέρη θα παράσχει στο άλλο εύλογη δυνατότητα να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του προτού ισχυριστεί ότι το άλλο µέρος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύµβασης. Τα δύο µέρη θα επιχειρούν καλόπιστα να επιλύουν οποιεσδήποτε διαφορές, διαφωνίες ή αξιώσεις µεταξύ τους αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση. Εκτός εάν άλλως απαιτείται από το εφαρµοστέο δίκαιο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συµβατικής παραίτησης ή περιορισµού αυτού του δικαιώµατος, i) κανένα από τα δύο µέρη δεν θα εγείρει αγωγή οποιασδήποτε µορφής που απορρέει από ή σχετίζεται µε την παρούσα Σύµβαση ή οποιαδήποτε συναλλαγή, που πραγµατοποιείται βάσει αυτής, µετά την πάροδο διετίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία προέκυψε η αιτία έγερσης της αγωγής και ii) µετά την παρόδο της εν λόγω χρονικής περιόδου, οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από την παρούσα Σύµβαση ή από οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγµατοποιείται βάσει αυτής, καθώς και όλων των δικαιωµάτων που σχετίζονται µε την εν λόγω αξίωση, θα παραγραφεί Άλλες Αρχές που ιέπουν τη Σχέση µας α. Κανένα από τα δύο µέρη δεν παραχωρεί στο άλλο µέρος το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα εµπορικά σήµατα, τις εµπορικές επωνυµίες ή άλλα διακριτικά του γνωρίσµατα (ή οποιασδήποτε των INTC Σελίδα 9 από 22

10 Επιχειρήσεών του) για τους σκοπούς οποιασδήποτε δραστηριότητας προώθησης ή δηµοσίευσης, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεσή του. β. Η ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών θα διέπεται από µια χωριστή, υπογεγραµµένη σύµβαση ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών. Όµως, στο βαθµό που γίνεται ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών αναφορικά µε οποιοδήποτε Προϊόν ή Υπηρεσία βάσει της παρούσας Σύµβασης, η σχετική σύµβαση ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών ενσωµατώνεται και υπόκειται στην παρούσα Σύµβαση. γ. Η παρούσα Σύµβαση και οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγµατοποιείται βάσει της παρούσας Σύµβασης δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε σχέση αντιπροσώπου-αντιπροσωπευοµένου, κοινοπραξία (joint venture) ή συνεταιρική σχέση µεταξύ του Πελάτη και της IBM. Κάθε ένα από τα δύο µέρη έχει το δικαίωµα να συνάπτει παρόµοιες συµβάσεις µε άλλους για την ανάπτυξη, απόκτηση ή παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. δ. Κάθε µέρος χορηγεί µόνο τις άδειες και παραχωρεί µόνο τα δικαιώµατα που προσδιορίζονται στην παρούσα Σύµβαση. εν χορηγείται καµία άλλη άδεια ούτε παραχωρείται δικαίωµα (συµπεριλαµβανοµένων αδειών ή δικαιωµάτων που καλύπτονται από ευρεσιτεχνίες), είτε άµεσα είτε σιωπηρά είτε κατά άλλο τρόπο. Τα δικαιώµατα και οι άδειες χρήσης που χορηγούνται στον Πελάτη βάσει της παρούσας Σύµβασης µπορεί να τερµατιστούν σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις πληρωµής. ε. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ε, θα ισχύουν οι ακόλουθοι πρόσθετοι ορισµοί: "Επαγγελµατικά Στοιχεία Επικοινωνίας" (Business Contact Information) είναι στοιχεία επαγγελµατικής επικοινωνίας που αποκαλύπτονται από τον Πελάτη στην IBM, συµπεριλαµβανοµένων ονοµάτων, επαγγελµατικών τίτλων, επαγγελµατικών διευθύνσεων, αριθµών τηλεφώνου και διευθύνσεων υπαλλήλων και εργολάβων του Πελάτη. "Προσωπικό Επαγγελµατικής Επικοινωνίας" (Business Contact Personnel) είναι οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι του Πελάτη στους οποίους αναφέρονται τα Επαγγελµατικά Στοιχεία Επικοινωνίας. "Αρχή Προστασίας εδοµένων" (Data Protection Authority) είναι ο Επίτροπος Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή οποιοδήποτε προβλεπόµενο από τον νόµο διάδοχο νοµικό πρόσωπο. "Νοµοθεσία περί Προστασίας εδοµένων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας" (Data Protection & Electronic Communications Legislation) είναι α) ο Περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος του 2001, αρ.138 (Ι) /2001, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 37 (Ι)/2003, και β) ο Περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµος του 2004, αρ. 112 (Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 113(Ι)/2007, ή οποιαδήποτε προβλεπόµενη από το νόµο αντικατάσταση ή τροποποίηση τους. "Όµιλος IBM" (IBM Group) είναι η International Business Machines Corporation µε έδρα την Armonk, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., οι θυγατρικές της και οι αντίστοιχοι 'Εµπορικοί Συνεργάτες' και υπεργολάβοι τους. Οι επιµέρους εταιρείες του Οµίλου IBM είναι κατά κύριον λόγο πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων και υπηρεσιών εξοπλισµού και λογισµικού, συµβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών χρηµαδότησης και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την IBM να επεξεργάζεται και να χρησιµοποιεί Επαγγελµατικά Στοιχεία Επικοινωνίας για το σκοπό της περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ του Πελάτη και του Οµίλου IBM, συµπεριλαµβανοµένης και της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (ο "Καθορισµένος Σκοπός"). Ο Πελάτης συµφωνεί ότι τα Επαγγελµατικά Στοιχεία Επικοινωνίας µπορούν να αποκαλυφθούν στον Όµιλο IBM, ο οποίος µπορεί να επεξεργαστεί και να χρησιµοποιήσει τα εν λόγω Στοιχεία στα πλαίσια της επίτευξης του Καθορισµένου Σκοπού. Η IBM συµφωνεί ότι η επεξεργασία όλων των Επαγγελµατικών Στοιχείων Επικοινωνίας θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία περί Προστασίας εδοµένων και INTC Σελίδα 10 από 22

11 Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και ότι τα εν λόγω Στοιχεία θα χρησιµοποιούνται µόνο σύµφωνα µε τον Καθορισµένο Σκοπό. Στο βαθµό που απαιτείται από τη Νοµοθεσία περί Προστασίας εδοµένων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει αποκτήσει (ή θα αποκτήσει) τις απαιτούµενες συγκαταθέσεις και ότι έχει απευθύνει (ή θα απευθύνει) τις απαιτούµενες ειδοποιήσεις στο Προσωπικό Επαγγελµατικής Επικοινωνίας, ώστε ο Όµιλος IBM να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να χρησιµοποιεί τα Επαγγελµατικά Στοιχεία Επικοινωνίας για να επικοινωνήσει µαζί τους, συµπεριλαµβανοµένου και µέσω , σύµφωνα µε τον Καθορισµένο Σκοπό. Ο Πελάτης παρέχει τη συναίνεσή του στην IBM να µεταβιβάσει Επαγγελµατικά Στοιχεία Επικοινωνίας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η εν λόγω µεταβίβαση πραγµατοποιηθεί βάσει συµβατικών όρων οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Αρχή Προστασίας εδοµένων, ως παρέχοντες επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των ατόµων στα οποία αφορούν. στ. εν δηµιουργείται οποιοδήποτε δικαίωµα ή βάση αξίωσης για οποιοδήποτε τρίτο µέρος από την παρούσα Σύµβαση ή από οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγµατοποιείται βάσει της παρούσας Σύµβασης, και η IBM δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων εναντίον του Πελάτη, παρά µόνο σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο "Προστασία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" ή όπως επιτρέπεται από το παραπάνω άρθρο "Περιορισµός Ευθύνης" σχετικά µε αποζηµίωση για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου) ή για αποζηµίωση κινητής και ακίνητης ατοµικής περιουσίας για την οποία η IBM φέρει ευθύνη κατά το νόµο έναντι του εν λόγω τρίτου µέρους. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης δεν µπορεί να αναζητήσει ευθύνη από την IBM για ζηµίες που έχει υποστεί ο Πελάτης εξαιτίας των εν λόγω αξιώσεων τρίτων. ζ. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή των Προϊόντων και Υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις του και για τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη χρήση των Προϊόντων και Υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και της απόφασης του Πελάτη να εφαρµόσει οποιεσδήποτε συµβουλές σχετικά µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές και λειτουργίες του Πελάτη. η. Το µέρος από το οποίο απαιτείται η παροχή έγκρισης, αποδοχής, συγκατάθεσης ή άλλης παρόµοιας πράξης, βάσει της παρούσας Σύµβασης, δεν θα την αρνείται ούτε θα την καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία. θ. Κανένα από τα δύο µέρη δεν φέρει ευθύνη για τη µη εκπλήρωση οποιωνδήποτε µη οικονοµικών υποχρεώσεών του για λόγους πέραν του ελέγχου του. ι. Στο βαθµό που απαιτείται εύλογα από την IBM για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύµβασης, ο Πελάτης συµφωνεί να εξασφαλίζει στην IBM επαρκή και ασφαλή πρόσβαση (συµπεριλαµβανοµένης και εξ αποστάσεως πρόσβασης) στις εγκαταστάσεις, στα συστήµατα, στις πληροφορίες, στο προσωπικό και στους πόρους του Πελάτη, χωρίς να χρεώνεται η IBM για τα ανωτέρω. Η IBM δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκπλήρωση υποχρεώσεών της, ή για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεών της, που οφείλεται σε καθυστέρηση εκ µέρους του Πελάτη στην παροχή της εν λόγω πρόσβασης ή στην εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της παρούσας Σύµβασης Καταγγελία της Σύµβασης Οποιοδήποτε από τα δύο µέρη µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση µε έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο µέρος µετά την εκπνοή ή λήξη των υποχρεώσεων του καταγγέλλοντος µέρους βάσει της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε ισχύοντος Προσαρτήµατος ή Εγγράφου Συναλλαγής. Οποιοδήποτε από τα δύο µέρη µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση εάν το άλλο µέρος δεν συµµορφώνεται µε οποιονδήποτε από τους όρους της, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθεί στο µέρος που δεν συµµορφώνεται έγγραφη ειδοποίηση και εύλογο χρονικό διάστηµα για να συµµορφωθεί. Ο τερµατισµός αδειών χρήσης και ο τερµατισµός µια συναλλαγής Υπηρεσιών περιγράφεται στα Μέρη 4 και 5, αντίστοιχα. Οποιοιδήποτε όροι της Σύµβασης, των οποίων η ισχύς παρατείνεται από τη φύση τους πέραν της λήξης της, παραµένουν σε ισχύ έως ότου εκπληρωθούν και ισχύουν και για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς κάθε ενός από τα δύο µέρη. INTC Σελίδα 11 από 22

12 1.13 Γεωγραφική Εµβέλεια και Εφαρµοστέο ίκαιο Τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε ενός από τα δύο µέρη έχουν ισχύ µόνο στην Κύπρο, εκτός από την περίπτωση των αδειών χρήσης, οι οποίες ισχύουν όπως συγκεκριµένα προβλέπεται από τις ίδιες. Και τα δύο µέρη συναινούν στην εφαρµογή της κυπριακής νοµοθεσίας όσον αφορά στην ισχύ, ερµηνεία και εκτέλεση όλων των δικαιωµάτων, καθηκόντων και υποχρεώσεων και των δύο µερών που απορρέουν από, ή σχετίζονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο µε, τα θέµατα που καλύπτει η Σύµβαση, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντιθέσεις αρχών δικαίου. Όλα τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της IBM και του Πελάτη υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της παραπάνω χώρας. Ωστόσο, οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από τη Σύµβαση θα φέρεται ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου της Λευκωσίας και θα εκδικάζεται αποκλειστικά από αυτό. Η IBM δεν υποχρεούται να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες για Μηχανές που βρίσκονται εκτός Κύπρου, εκτός εάν απαιτείται από το νόµο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύµβασης κριθεί άκυρη ή µη εφαρµόσιµη, οι υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης παραµένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρµογή. Κανένας όρος της Σύµβασης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα καταναλωτή που απορρέουν από το νόµο και για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα συµβατικής παραίτησης ή περιορισµού. 2. Εγγυήσεις 2.1 Εγγυήσεις της IBM Εγγύηση για Μηχανές IBM Η IBM εγγυάται ότι κάθε Μηχανή IBM δεν έχει ελαττώµατα σε ό,τι αφορά στα υλικά και στην κατασκευή της και ανταποκρίνεται στις Προδιαγραφές της. Η περίοδος εγγύησης για µια Μηχανή IBM είναι µια σταθερή χρονική περίοδος που αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Εγκατάστασης της Μηχανής και καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM παρέχει Υπηρεσίες επισκευής και ανταλλαγής για τη Μηχανή IBM, χωρίς χρέωση, βάσει του είδους Υπηρεσιών που καθορίζει η IBM για τη Μηχανή IBM. Εάν µια Μηχανή IBM δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, και η IBM αδυνατεί είτε i) να τη θέσει στην προβλεπόµενη από την εγγύηση κατάσταση λειτουργίας είτε ii) να την αντικαταστήσει µε άλλη µηχανή τουλάχιστον ισοδύναµη λειτουργικώς, ο Πελάτης µπορεί να επιστρέψει τη Μηχανή στην IBM και θα του επιστραφεί το χρηµατικό ποσό που κατέβαλε για την αγορά της. Η Εγγύηση για Μηχανές IBM που έχουν αποκτηθεί στη υτική Ευρώπη έχει ισχύ και εφαρµογή σε όλες τις χώρες της υτικής Ευρώπης, εφόσον οι Μηχανές έχουν ανακοινωθεί και καταστεί διαθέσιµες στις εν λόγω χώρες. Αν έχετε ισχύουσα σύµβαση συντήρησης µε την ΙΒΜ, µετά την λήξη της περιόδου εγγύησης θα παρέχονται αυτόµατα Υπηρεσίες συντήρησης έναντι χρέωσης για όλες τις Μηχανές ΙΒΜ που αποκτάτε µε την παρούσα Σύµβαση, εκτός εάν ζητήσετε εγγράφως να µην παρέχονται αυτές οι Υπηρεσίες. Πρόσθετοι όροι σχετικά µε τις Υπηρεσίες για Μηχανές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και µετά από τη λήξη της περιέχονται στο Μέρος 5 της Σύµβασης Εγγύηση για Προγράµµατα ICA Η IBM εγγυάται ότι κάθε καλυπτόµενο από εγγύηση Πρόγραµµα ICA, όταν χρησιµοποιείται στο Καθορισµένο Περιβάλλον Λειτουργίας, θα ανταποκρίνεται στις Προδιαγραφές του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM παρέχει χωρίς χρέωση τις Υπηρεσίες Προγράµµατος που σχετίζονται µε τη διόρθωση ελαττωµάτων. Οι Υπηρεσίες Προγράµµατος είναι διαθέσιµες για ένα καλυπτόµενο από εγγύηση Πρόγραµµα ICA για ένα τουλάχιστον έτος αφότου το Πρόγραµµα καταστεί γενικώς διαθέσιµο. Η περίοδος εγγύησης για ένα Πρόγραµµα ICA λήγει όταν οι Υπηρεσίες Προγράµµατος για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα δεν είναι πλέον διαθέσιµες. INTC Σελίδα 12 από 22

13 Εάν ένα Πρόγραµµα ICA δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους µετά την απόκτηση της άδειας χρήσης εκ µέρους του Πελάτη, και η IBM αδυνατεί να το θέσει στην προβλεπόµενη από την εγγύηση κατάσταση λειτουργίας, ο Πελάτης µπορεί να επιστρέψει το Πρόγραµµα ICA στην IBM και θα του επιστραφούν οι χρεώσεις που κατέβαλε για την άδεια χρήσης. Για να έχει αυτό το δικαίωµα, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια χρήσης κατά την περίοδο που ήταν διαθέσιµες για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα ICA οι Υπηρεσίες Προγράµµατος (ανεξαρτήτως της εναποµένουσας διάρκειας). Πρόσθετοι όροι σχετικά µε τις Υπηρεσίες Προγράµµατος περιέχονται στο Μέρος 4 της Σύµβασης Εγγύηση για Υπηρεσίες της IBM Η IBM εγγυάται ότι θα εκτελεί κάθε Υπηρεσία της IBM µε εύλογη προσοχή και δεξιότητα και σύµφωνα µε την τρέχουσα περιγραφή της (συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε κριτηρίων ολοκλήρωσης) που περιέχεται στη Σύµβαση, σε Προσάρτηµα ή σε Έγγραφο Συναλλαγής. Ο Πελάτης συµφωνεί να παρέχει εγκαίρως έγγραφη ειδοποίηση για οποιαδήποτε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την εγγύηση, ώστε η IBM να µπορεί να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες Εγγύηση για Συστήµατα Όταν η IBM καθορίσει σε ένα Προσάρτηµα ή Έγγραφο Συναλλαγής ότι παρέχει Προϊόντα στον Πελάτη τα οποία προορίζονται για συνδυασµένη λειτουργία ως σύστηµα, η IBM εγγυάται ότι τα Προϊόντα αυτά είναι συµβατά και, όταν εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές τους, θα λειτουργούν σε συνδυασµό µε τα άλλα Προϊόντα. Η παρούσα εγγύηση είναι επιπρόσθετη στις άλλες ισχύουσες εγγυήσεις της IBM. 2.2 Εύρος της Εγγύησης Οι εγγυήσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση κακής χρήσης (συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της χρήσης οποιασδήποτε δυναµικότητας ή δυνατότητας Μηχανής πέραν αυτής για την οποία η IBM έχει παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση), ατυχήµατος, τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού ή λειτουργικού περιβάλλοντος, λειτουργίας σε περιβάλλον διαφορετικό από το Καθορισµένο Περιβάλλον Λειτουργίας, ακατάλληλης συντήρησης εκ µέρους του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου µέρους, ή δυσλειτουργίας ή ζηµίας που οφείλεται σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η IBM. Η εγγύηση για Μηχανές IBM ακυρώνεται εάν αφαιρεθούν ή τροποποιηθούν οι αναγνωριστικές ετικέτες της Μηχανής ή εξαρτηµάτων της. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η IBM ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Στοιχεία που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση Η IBM δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλµατα λειτουργία οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας, ούτε ότι θα διορθώσει όλα τα ελαττώµατα. Η IBM θα προσδιορίζει τις Μηχανές IBM και τα Προγράµµατα ICA για τα οποία δεν παρέχει εγγύηση. Εκτός εάν άλλως ορίζεται σε Προσάρτηµα ή Έγγραφο Συναλλαγής, η IBM παρέχει Υλικά, Προϊόντα µη- IBM (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται µε, ή εγκαθίστανται σε, Μηχανή IBM κατόπιν αιτήµατος του Πελάτη) και Υπηρεσίες µη-ibm ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ. Ωστόσο, οι κατασκευαστές, εταιρείες ανάπτυξης προγραµµάτων, προµηθευτές ή εκδότες εκτός της IBM µπορεί να παρέχουν δικές τους εγγυήσεις στον Πελάτη. Οι εγγυήσεις, εάν υπάρχουν, για Άλλα Προγράµµατα IBM και Προγράµµατα µη-ibm αναφέρονται στις δικές τους συµβάσεις άδειας χρήσης. 3. Μηχανές 3.1 Στοιχεία Παραγωγής Κάθε Μηχανή IBM αποτελείται από εξαρτήµατα που µπορεί να είναι καινούργια ή µεταχειρισµένα. Σε µερικές περιπτώσεις, µια Μηχανή µπορεί να µην είναι καινούργια αλλά να έχει εγκατασταθεί στο INTC Σελίδα 13 από 22

14 παρελθόν. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα ισχύουν οι σχετικοί όροι εγγύησης της IBM που περιγράφονται στο Μέρος Τίτλος Κυριότητας και Κίνδυνος Απώλειας Η IBM µεταβιβάζει τον τίτλο κυριότητας µιας Μηχανής στον Πελάτη ή, εάν απαιτείται, στον εκµισθωτή του Πελάτη, αφού καταβληθούν όλα τα οφειλόµενα ποσά. Για µια προσθήκη (feature), µετατροπή ή αναβάθµιση που αποκτήθηκε για µια Μηχανή, η IBM δεν µεταβιβάζει τον τίτλο κυριότητας έως ότου λάβει όλα τα οφειλόµενα ποσά και, ανάλογα µε την περίπτωση, όλα τα αφαιρεθέντα εξαρτήµατα, τα οποία περιέρχονται στην κυριότητα της IBM. Για κάθε Μηχανή, η IBM αναλαµβάνει τον κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας έως τη στιγµή της παράδοσής της στον καθορισµένο από την IBM µεταφορέα για αποστολή στον Πελάτη ή στην καθορισµένη τοποθεσία του Πελάτη. Από τη στιγµή αυτή, ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στον Πελάτη. Κάθε Μηχανή θα καλύπτεται από ασφάλεια, για την οποία θα µεριµνήσει και θα πληρώσει η IBM για τον Πελάτη και η οποία θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα έως την παράδοση της Μηχανής στον Πελάτη ή στην καθορισµένη τοποθεσία του Πελάτη. Για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια, ο Πελάτης θα πρέπει i) να αναφέρει τη ζηµία ή απώλεια στην IBM εγγράφως εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την παράδοση και ii) να ακολουθήσει την ισχύουσα διαδικασία αποζηµίωσης. 3.3 Εγκατάσταση Εγκατάσταση Μηχανής Ο Πελάτης συµφωνεί να παρέχει περιβάλλον που να καλύπτει τις καθορισµένες για τη Μηχανή απαιτήσεις όπως καθορίζονται στη δηµοσιευµένη της τεκµηρίωση. Η IBM ακολουθεί καθορισµένες διαδικασίες εγκατάστασης. Η IBM θα ολοκληρώσει επιτυχώς αυτές τις διαδικασίες πριν θεωρήσει ότι έχει πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση µιας Μηχανής IBM (εκτός εάν πρόκειται για Μηχανή η εγκατάσταση της οποίας αναβάλλεται από τον Πελάτη ή για Μηχανή Εγκαθιστώµενη από τον Πελάτη). Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση µιας Μηχανής Εγκαθιστώµενης από τον Πελάτη ή µιας Μηχανής µη-ibm, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται από την IBM ή από τον κατασκευαστή της Μηχανής Αναβαθµίσεις και Μηχανικές Τροποποιήσεις Όπως χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο, ο όρος "αναβάθµιση" περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις προσθήκες (feature) και τις µετατροπές. Η IBM πωλεί αναβαθµίσεις για εγκατάσταση σε Μηχανές και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µόνο για εγκατάσταση σε Καθορισµένη Μηχανή που προσδιορίζεται από τον αριθµό σειράς (serial number). Μέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής µιας αναβάθµισης, ο Πελάτης συµφωνεί να εγκαταστήσει την αναβάθµιση ή, εάν η IBM είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση, να επιτρέψει στην IBM να εγκαταστήσει την αναβάθµιση. ιαφορετικά, η IBM µπορεί να διακόψει τη συναλλαγή και ο Πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει την αναβάµιση στην IBM µε έξοδά του. Ο Πελάτης συµφωνεί να επιτρέπει στην IBM να εγκαθιστά στις Μηχανές υποχρεωτικές µηχανικές τροποποιήσεις (engineering changes), π.χ. αυτές που απαιτούνται για λόγους ασφάλειας. Για την εγκατάσταση πολλών αναβαθµίσεων και µηχανικών τροποποιήσεων (engineering changes) απαιτείται η αφαίρεση εξαρτηµάτων και η µεταβίβαση της κυριότητας και κατοχής των αφαιρεθέντων εξαρτηµάτων στην IBM. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή όλων των αφαιρεθέντων εξαρτηµάτων στην IBM µε την εγκατάσταση της αναβάθµισης ή της µηχανικής τροποποίησης. Όπου απαιτείται, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει αποκτήσει άδεια από τον κύριο και οποιουσδήποτε εµπραγµάτως ασφαλισµένους i) να εγκαταστήσει αναβαθµίσεις και µηχανικές τροποποιήσεις και ii) να µεταβιβάσει την κυριότητα και κατοχή αφαιρεθέντων εξαρτηµάτων στην IBM. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι όλα τα αφαιρεθέντα εξαρτήµατα είναι γνήσια, χωρίς µετατροπές και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Για κάθε εξάρτηµα που αντικαθιστά ένα αφαιρεθέν εξάρτηµα ισχύει το καθεστώς της Υπηρεσίας εγγύησης ή συντήρησης που ίσχυε για το αφαιρεθέν εξάρτηµα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου. INTC Σελίδα 14 από 22

15 3.4 Κώδικας Μηχανής Για Κώδικα Μηχανής χορηγείται άδεια χρήσης βάσει όρων και περιορισµών της σύµβασης άδειας χρήσης του Κώδικα Μηχανής (δηλαδή, της Σύµβαση Άδειας Χρήσης της IBM για Κώδικα Μηχανής, της Σύµβασης της IBM για Κατοχυρωµένο Εσωτερικό Κώδικα ή άλλης ισοδύναµης σύµβασης) που παρέχεται µε τον Κώδικα Μηχανής. Η αποδοχή των όρων της παρούσας Σύµβασης εκ µέρους του Πελάτη περιλαµβάνει την αποδοχή των συµβάσεων άδειας χρήσης για Κώδικα Μηχανής της IBM. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες εκδοχές των εν λόγω συµβάσεων στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: ή επικοινωνώντας µε έναν εκπρόσωπο της IBM. Οι συµβάσεις άδειας χρήσης για Κώδικα Μηχανής υπόκεινται σε περιοδική τροποποίηση από την IBM. Τέτοιοι τροποποιηµένοι όροι άδειας χρήσης θα ισχύουν µόνο για Κώδικα Μηχανής που παρέχεται µετά την ηµεροµηνία που οι τροποποιηµένοι όροι τίθενται σε ισχύ. Για τον Κώδικα Μηχανής χορηγείται άδεια χρήσης µόνο για τη χρήση που είναι αναγκαία ώστε η Mηχανή να λειτουργεί σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της και µόνο για τη δυναµικότητα και τις δυνατότητες για τις οποίες ο Πελάτης έχει αποκτήσει έγγραφη εξουσιοδότηση από την IBM. Ο Πελάτης συµφωνεί να χρησιµοποιεί τον Κώδικα Μηχανής µόνο όπως καθορίζεται στην παρούσα Σύµβαση και όπως εξουσιοδοτείται ή περιορίζεται περαιτέρω στην αντίστοιχη σύµβαση άδειας χρήσης. Χωρίς να αίρονται άλλοι περιορισµοί που ενδεχοµένως υπάρχουν στις διατάξεις της ισχύουσας σύµβασης άδειας χρήσης, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: α. Οποιαδήποτε αντιγραφή, εµφάνιση σε οθόνη, µεταβίβαση, προσαρµογή, τροποποίηση ή διανοµή (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) του Κώδικα Μηχανής, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες η IBM εξουσιοδοτεί τον Πελάτη στα εγχειρίδια χρήσης της Μηχανής ή σε έγγραφη επικοινωνία προς τον Πελάτη. β. Αντίστροφη συµβολοµετάφραση (reverse assemble), αντίστροφη µεταγλώττιση (reverse compile) ή κατά άλλον τρόπο µετάφραση ή αποσυµπίληση (reverse engineering) του Κώδικα Μηχανής, εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς από το εφαρµοστέο δίκαιο χωρίς δυνατότητα συµβατικής παραίτησης από αυτό το δικαίωµα. γ. Εκχώρηση της άδειας χρήσης του Κώδικα Μηχανής ή χορήγηση περαιτέρω αδειών χρήσης σε τρίτους. δ. Εκµίσθωση του Κώδικα Μηχανής ή οποιουδήποτε αντιγράφου του. Ο Κώδικας Μηχανής, συµπεριλαµβανοµένων όλων των πνευµατικών δικαιωµάτων (copyrights) επί του Κώδικα Μηχανής και όλων των αντιγράφων του Κώδικα Μηχανής (δηλαδή του πρωτοτύπου, των αντιγράφων από το πρωτότυπο και των αντιγράφων που έχουν δηµιουργηθεί από αντίγραφα), είναι ιδιοκτησία της International Business Machines Corporation, κάποιας θυγατρικής της ή κάποιου τρίτου. Τα πνευµατικά δικαιώµατα επί του Κώδικα Μηχανής είναι κατοχυρωµένα και ο Κώδικας Μηχανής παραχωρείται µε άδεια χρήσης (δεν πωλείται). Ο τίτλος κυριότητας δεν µεταβιβάζεται όταν η IBM παρέχει προσθήκες (features), µετατροπές ή αναβαθµίσεις που αποτελούνται αποκλειστικά από Κώδικα Μηχανής. Η δυναµικότητα ορισµένων Μηχανών περιορίζεται µε την χρήση τεχνολογικών µέτρων στον Κώδικα Μηχανής. Ο Πελάτης αποδέχεται την εφαρµογή τέτοιων τεχνολογικών µέτρων από την IBM για τον περιορισµό της δυναµικότητας µιας Μηχανής. 3.5 Απόσυρση Μηχανών Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος στη χώρα του Πελάτη των τοπικών νόµων και κανονισµών που εφαρµόζουν την Οδηγία 2002/96/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ("ΑΗΗΕ"), θα ισχύουν τα ακόλουθα: όταν µια Μηχανή, που παρέχεται βάσει της παρούσας Σύµβασης, αντικαθιστά µια µηχανή που διατέθηκε στην αγορά πριν τις 13 Αυγούστου 2005, τότε η IBM θα µεριµνά για τη συλλογή και την απόσυρση της εν λόγω αντικαθιστώµενης µηχανής, υπό την προϋπόθεση ότι η IBM είναι υποχρεωµένη από το εφαρµοστέο δίκαιο να το πράξει. Η IBM µπορεί να σας χρεώσει για την εν λόγω συλλογή και απόσυρση στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. INTC Σελίδα 15 από 22

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud

Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud Η παρούσα Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud (Cloud Services Agreement - "Σύμβαση CSA") και τα αντίστοιχα Προσαρτήματα και Έγγραφα Συναλλαγών αποτελούν την πλήρη συμφωνία αναφορικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτής HP Latex 1500 Περιορισμένη εγγύηση 2016 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom )

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) 1) Αντικείµενο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Microsoft Cloud

Σύμβαση Microsoft Cloud Σύμβαση Microsoft Cloud Η Σύμβαση Microsoft Cloud συνάπτεται ανάμεσα στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε ή, εάν δεν προσδιορίζετε κάποιο νομικό πρόσωπο σε σχέση με μια αγορά ή παράταση Συνδρομής, ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ

HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ HEWLETT-PACKARD ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett-Packard που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

EUROPE ECONOMY. Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη (Εξαγωγή) Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4.

EUROPE ECONOMY. Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη (Εξαγωγή) Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4. EUROPE ECONOMY Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη (Εξαγωγή) Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 ΒΑΡΟΣ (kg.) 0-3 21.77 27.00 20.16 25.00 21.77 27.00 45.97 57.00 3.01-7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα