ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που ακολουθούν. Οι υπηρεσίες που παρέχει το play90.gr υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν. Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους αυτούς, χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, απλά ενηµερώνοντας τους χρήστες. Για τη χρήση συγκεκριµένων Υπηρεσιών του play90.gr παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις εκάστοτε οδηγίες. Το play90.gr ενδέχεται να παρέχει Υπηρεσίες που θα διέπονται από διαφορετικούς όρους παροχής υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαφορετικοί όροι παροχής υπηρεσιών θα δηµοσιεύονται στη σχετική Υπηρεσία για την οποία ισχύουν. Το περιεχόµενο των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά συµβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού και διαφηµιστικού χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, επισηµάνσεων και ειδήσεων απευθυνόµενων προς τους συνδροµητές σχετικά µε την ενηµέρωσή τους για θέµατα που αφορούν την ενδεχόµενη συµµετοχή τους σε στοίχηµα προκαθορισµένης ή µη απόδοσης που διεξάγεται νόµιµα και σε πάσης φύσεως ατοµικά ή οµαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νοµίµου στοιχήµατος, µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονοµικό κίνδυνο. Το play90.gr σε καµία περίπτωση δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθετήσεως στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης και ουδεµία τοποθέτηση ή συµµετοχή σε διεξαγωγή διαγωνισµού ή διαγωνισµών στοιχήµατος ή στοιχηµάτων οποιασδήποτε φύσεως και δεν επιτρέπεται να γίνει µέσω αυτής, από οποιονδήποτε χρήστη, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και τις κείµενες διατάξεις περί διεξαγωγής στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης. Το play90.gr φροντίζει για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των χρηστών και δεν προβαίνει σε καµία δηµοσίευση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των Υπηρεσιών από παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι Υπηρεσίες απευθύνονται µόνο σε ενηλίκους. Με την χρήση των υπηρεσιών του play90.gr αποδέχεστε αυτόµατα ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδοµένα, κείµενα, µηνύµατα και σχόλια στο Φόρουµ και κάθε άλλο υλικό, είτε δηµοσιεύονται ως κοινόχρηστα, είτε µεταδίδονται ως ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του συγκεκριµένου περιεχοµένου. Αυτό σηµαίνει έχετε την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο που στέλνετε, δηµοσιεύετε, αποστέλλετε µε ή κοινοποιείτε µε άλλους τρόπους. Αναλαµβάνετε την υποχρέωση να µη χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες για: αποστολή, δηµοσίευση, µετάδοση µε µηνύµατα και σχόλια οποιουδήποτε περιεχοµένου που είναι παράνοµο, απειλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, δυσφηµιστικό, άσεµνο, αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων 1

2 κάποιου άλλου, δείχνει εµπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, ή άλλες παράνοµες διακρίσεις, ή που µπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους µε οποιονδήποτε τρόπο, πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των συνεργατών του play90.gr, όπως και ή ψευδής δήλωση ή διαστρέβλωση της σχέσης σας µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η πλαστογράφηση επικεφαλίδων, ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραποίηση αναγνωριστικών στοιχείων µε σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης οποιουδήποτε περιεχοµένου µεταδίδεται µέσω των Υπηρεσιών, αποστολή, δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωµα µετάδοσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή τις συµβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως ενδεικτικά πληροφορίες που αποκτήθηκαν από σας λόγω εργασιακής σχέσης ή σχέσεων εντολής και πληρεξουσιότητας ή καλύπτονται από συµφωνία εµπιστευτικότητας), αποστολή, δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό µυστικό, πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν περιήλθαν σε γνώση σας, αποστολή, δηµοσίευση οποιουδήποτε αυτόκλητου ή µη εξουσιοδοτηµένου διαφηµιστικού υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη µορφή πρόσκλησης, εκτός από περιοχές (όπως εµπορικές τοποθεσίες) οι οποίες είναι σχεδιασµένες γι αυτό το σκοπό. Αποδέχεστε ότι το play90.gr και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτό πρόσωπα θα έχουν το δικαίωµα (όχι όµως και την υποχρέωση) κατά την κρίση τους να απορρίψουν ή να µετακινήσουν κάθε στοιχείο του περιεχοµένου που είναι διαθέσιµο µέσω της Υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των προηγούµενων όρων, το play90.gr και τα πρόσωπα που υποδεικνύει θα έχουν το δικαίωµα να διαγράφουν κάθε στοιχείο του περιεχοµένου του Φόρουµ που παραβιάζει τους όρους χρήσης, τον Νόµο ή το οποίο είναι µε άλλο τρόπο απορριπτέο ή αµφισβητήσιµο. Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα τερµατισµού της πρόσβασής σας σε ορισµένα ή όλα τα τµήµατα της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που οποτεδήποτε ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας σε αυτή την παράγραφο. Το play90.gr δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των Υπηρεσιών περί της καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήµατος ή στοιχηµάτων οποιασδήποτε µορφής καθώς και τυχόν οικονοµικούς κινδύνους συµµετοχής σε τέτοιο στοίχηµα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των Υπηρεσιών µε βάση τις συµβουλές, επισηµάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, προγνωστικά και αποτελέσµατα που παρέχονται ή προβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο από τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες, συµβουλές, ειδήσεις, επισηµάνσεις και προγνωστικά που παρέχονται και προβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την Υπηρεσία σχετικά µε την διεξαγωγή οµαδικών παιχνιδιών, καθώς και µε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήµατος, είναι αποκλειστικά συµβουλευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει µε οποιοδήποτε τρόπο να εκλαµβάνονται από τους χρήστες των Υπηρεσιών ως πηγές επαγγελµατικών 2

3 συµβουλών ή προτάσεων ως προς την µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή αυτών σε δελτίο ή δελτία στοιχήµατος ή στοιχηµάτων. Το play90.gr και τα συνεργαζόµενα µε αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονοµικές ή άλλες ζηµίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των Υπηρεσιών εξαιτίας ανακρίβειας, σφάλµατος, ελλείψεως ή παραλήψεως οποιασδήποτε πληροφορίας, συµβουλής ή προγνωστικού παρεχόµενου ή προβαλλόµενου στις Υπηρεσίες και/ή σε περιεχόµενο άλλης υπηρεσίας στην οποία ο συνδροµητής έχει ή θα έχει στο µέλλον πρόσβαση µέσω της παρούσας (link). Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή µόνιµα, τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε µέρος τους) µε ή χωρίς ειδοποίηση. Συµφωνείτε ότι το play90.gr δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του. Το play90.gr κατά την απόλυτη κρίση του µπορεί να τερµατίσει τον κωδικό, το λογαριασµό (ή οποιοδήποτε µέρος αυτού) ή τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών και να καταργήσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχοµένου των Υπηρεσιών, για οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, της µη χρήσης ή της περίπτωσης που το play90.gr θεωρήσει ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ενάντια στο γράµµα ή το πνεύµα των όρων χρήσης. Αποδέχεστε ότι κάθε περίπτωση τερµατισµού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες, υπό οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης, µπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και έχετε λάβει γνώση και συµφωνείτε ότι το play90.gr µπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άµεσα το λογαριασµό σας και όλες τις σχετιζόµενες πληροφορίες και αρχεία του λογαριασµού σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε µελλοντική πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία των Υπηρεσιών. Επιπλέον, συµφωνείτε ότι το play90.gr δεν φέρει καµία ευθύνη έναντι σας ή οιουδήποτε τρίτου για τυχόν τερµατισµό πρόσβασης στις Υπηρεσίες του. Το play90.gr θα παρέχει της Υπηρεσίες του µε κάθε επιµέλεια βάσει της συνήθους διαµορφωµένης συναλλακτικής πρακτικής στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα. Εάν για οιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, όπως αυτή καθορίζεται από την επιστήµη και νοµολογία, είναι αδύνατη η παροχή των Υπηρεσιών, συµφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι το play90.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών. Η επικοινωνία ή οι επιχειρηµατικές συναλλαγές σας µε, ή η συµµετοχή σε προσφορές των, διαφηµιζόµενων εµπόρων και επιχειρηµατιών που θα συναντήσετε στις Υπηρεσίες ή µέσω αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής και παράδοσης των σχετιζόµενων αγαθών ή υπηρεσιών, και όποιων άλλων συµβάσεων, εγγυήσεων ή υποσχέσεων που σχετίζονται µε τέτοιες συναλλαγές, λαµβάνουν χώρα αποκλειστικά ανάµεσα σε εσάς και τον αντίστοιχο διαφηµιζόµενο ή έµπορο. Αναγνωρίζετε ότι σε καµία περίπτωση το play90.gr 3

4 δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν απώλεια ή ζηµία οποιουδήποτε είδους ως συνέπεια τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσµα της παρουσίας διαφηµιζόµενων και εµπόρων στις Υπηρεσίες του. Το σήµα play90.gr, το λογότυπο play90.gr, το play90.gr καθώς και άλλα λογότυπα και ονόµατα προϊόντων και Υπηρεσιών του play90.gr αποτελούν σήµατα του play90.gr. Χωρίς προηγούµενη έγκριση του play90.gr, συµφωνείτε να µην προβάλλετε ή χρησιµοποιείτε µε άλλο τρόπο τα σήµατα του play90.gr. Απαγορεύεται αυστηρότατα η αναµετάδοση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, ολική, µερική ή περιληπτική, ή διασκευή, ή κατά παράφραση απόδοση του περιεχοµένου του play90.gr, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό (µέσω ιαδικτύου και δορυφορικά), δια ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, τηλεφώνου, ή οποιουδήποτε άλλου µέσου, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση ή άδεια του play90.gr. Αποδέχεστε χωρίς καµία επιφύλαξη ότι εγγραφή στις Υπηρεσίες του play90.gr δεν συνεπάγεται αυτόµατα δικαίωµα συµµετοχής στο Φόρουµ δια της αποστολής σχολίων και µηνυµάτων, παρά µόνο δικαίωµα ανάγνωσης των δηµοσιευµένων σχολίων και µηνυµάτων. Το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού από ενεργό συµµετοχή στο Φόρουµ οποιουδήποτε χρήστη, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει για την εξ αρχής απαγόρευση της πρόσβασης, ή την µετέπειτα αναστολή της. Επίσης, το play90.gr διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο ή µήνυµα στο Φόρουµ, µε ιδιαίτερη µνεία στην προβολή/διαφήµιση άλλων ιστοσελίδων, χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει για τη διαγραφή του σχολίου. Το play90.gr σέβεται την πνευµατική ιδιοκτησία των άλλων και απαιτεί από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευµατικό δικαίωµα σας έχει παραβιαστεί στις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να παράσχετε στο play90.gr τις ακόλουθες πληροφορίες µέσω α) µία ηλεκτρονική ή πραγµατική υπογραφή του δικαιούχου ή κατά νόµον πληρεξουσίου του πνευµατικού δικαιώµατος β) µία πλήρη περιγραφή του προστατευόµενου από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί γ) µία περιγραφή του ακριβούς σηµείου της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δηµιουργεί την παραβίαση δ) τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και το σας και µια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αµφισβητούµενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, το φορέα του, ή τη νοµοθεσία ε) µια υπεύθυνη δήλωσή σας σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ο νόµιµος πληρεξούσιος αυτού. Οι όροι χρήσης και η σχέση ανάµεσα σε εσάς και το play90.gr διέπονται από την 4

5 Ελληνική Νοµοθεσία. Το play90.gr τροφοδοτείται µε πληροφορίες από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Εντούτοις, το play90.gr και οι προµηθευτές του δεν παρέχουν καµία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το υλικό που περιλαµβάνονται σε αυτές και στους καταλόγους µηνυµάτων και διασκέψεων (Φόρουµ). Κάθε τέτοια πληροφορία, υπηρεσία και υλικό, συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων και της ακρίβειας οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας, δηλώνεται ρητά ότι ΕΝ βαρύνει το play90.gr. Το play90.gr και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών µε την οποία έχει συµβληθεί για την προµήθεια περιεχοµένου και κάθε προµηθευτής εν γένει ή οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους, ΕΝ εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς λάθη. Ρητά συµφωνείται ότι ούτε το play90.gr ούτε οι προµηθευτές του ευθύνονται για τυχόν θετική ή αποθετική ζηµία έναντι των συνδροµητών. Η µη άσκηση από το play90.gr δικαιώµατος εξουσίας, ή δικαιώµατος αποζηµιώσεως, απορρέοντος από τον νόµο δεν ισοδυναµεί σε καµία περίπτωση παραίτηση από το δικαίωµα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερµηνεύονται από το Ελληνικό ίκαιο, αρµόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ ύλην Ελληνικά ικαστήρια. Το play90.gr ωστόσο έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρµόσει ή και να ερµηνεύσει τους παρόντες όρους σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας του χρήστη και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στην δικαιοδοσία της χώρας του συνδροµητή. Παρακαλείστε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις των όρων χρήσης στο play90.gr µέσω . 5

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Εγκρίθηκε στην αριθ.382/20.4.2005 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών 1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Πανεπιστήµιο Πατρών (ΠΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα