Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία"

Transcript

1 Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Κατερίνα Πραµατάρη ELTRUN The E-Business Center, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Θεµατική Ενότητα: Σύγχρονες Τάσεις στα Logistics ERP, WMS και RFID: Προκλήσεις και Ευκαιρίες Την τελευταία δεκαετία, σηµαντικές κρίσεις στον τοµέα των τροφίµων, όπως η ασθένεια της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και η χρήση διοξινών, έχουν εγείρει αµφιβολίες στο µυαλό των καταναλωτών µε επακόλουθο την έλλειψη εµπιστοσύνης στην ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις υποχωρούν δραµατικά και τόσο η ανάκτηση της εµπιστοσύνης και η προστασία του καταναλωτή, όσο και η ασφάλεια και αξιοπιστία των προϊόντων αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντάξει µια σειρά από οδηγίες και κανονισµούς (2001/95/EC & 178/2002), που αφορούν την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων, καθώς και θέµατα ιχνηλασιµότητας. Εποµένως, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ποιότητα των τροφίµων κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, πράγµα το οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Η ιχνηλασιµότητα ορίζεται ως η ικανότητα να ανιχνευθεί η ιστορία, η εφαρµογή ή η θέση µιας οντότητας (προϊόντος), µέσω καταγεγραµµένων αναγνωριστικών στοιχείων (ISO, 1995). Η ιχνηλασιµότητα σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί τη διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εµπορικών εταίρων, γεγονός που την καθιστά µία ιδιαίτερα πολύπλοκη και κοστοβόρα διαδικασία για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τροφίµων. Ωστόσο, η ανερχόµενη τεχνολογία της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification RFID) παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες για πλήρη, αποτελεσµατική και αποδοτική ιχνηλασιµότητα κατά µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού µε χαµηλό κόστος, ανεκτό από τις εταιρίες. Η τεχνολογία RFID χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα για την αυτόµατη αναγνώριση των προϊόντων, αποθηκεύει µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων σε σύγκριση µε τον γραµµωτό κώδικα και η πληροφορία ενηµερώνεται και ανακτάται σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη οπτικής επαφής και µε χαµηλό εργατικό κόστος Η παρούσα εργασία θα περιγράψει την ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα µε χρήση της τεχνολογίας RFID. Συγκεκριµένα, θα γίνει αναφορά: (α) στην ιχνηλασιµότητα και τα αναµενόµενα οφέλη της για την εφοδιαστική αλυσίδα, (β) στις απαιτήσεις ανάπτυξης ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας, (γ) στην τεχνολογία RFID, τα οφέλη και τις εφαρµογές της, (δ) στους λόγους χρήσης του RFID στη διαδικασία της ιχνηλασιµότητας και (ε) στη µελέτη περίπτωσης ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. 1 Εισαγωγή Την τελευταία δεκαετία, σηµαντικές κρίσεις στον τοµέα των τροφίµων, όπως η ασθένεια της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και η χρήση διοξινών, έχουν εγείρει αµφιβολίες στο µυαλό των καταναλωτών µε επακόλουθο την έλλειψη εµπιστοσύνης στην ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις υποχωρούν δραµατικά, υπογραµµίζοντας πόσο ευάλωτη είναι η βιοµηχανία τροφίµων στα θέµατα ποιότητας και πόσο η φτωχή ποιότητα επηρεάζει τόσο την υγεία των καταναλωτών, όσο και την κερδοφορία των επιχειρήσεων [1].

2 Το 1998, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγαγε µια έρευνα που κατέδειξε πως το 11% των, ελεγχόµενων από αυτή, τροφίµων δε συµµορφώνονται µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας [2]. Επίσης, µια σφυγοµέτρηση (Οκτώβριος 2000) του UK Food Standard Agency έδειξε πως το 75% των καταναλωτών ανησυχούν για την ασφάλεια των προϊόντων. Άρα, τόσο η ανάκτηση της εµπιστοσύνης και η προστασία του καταναλωτή, όσο και η ασφάλεια και αξιοπιστία των προϊόντων αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντάξει µια σειρά από οδηγίες και κανονισµούς (2001/95/EC & 178/2002, [3][4]), που αφορούν την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων, καθώς και θέµατα ιχνηλασιµότητας. Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ποιότητα των τροφίµων κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, πράγµα το οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Στο κοντινό µέλλον, η ιχνηλασιµότητα αναµένεται να γίνει προυπόθεση για µια επιτυχηµένη επιχείρηση τροφίµων. Η ιχνηλασιµότητα αποτελεί πλέον και νοµική απαίτηση και οι εταιρίες επιβάλλεται να την εφαρµόσουν, προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Όµως, το 62,2% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τροφίµων είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τα αναµενόµενα οφέλη (πχ. µειωµένο κόστος σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων) από την ιχνηλασιµότητα δεν είναι συγκρίσιµα µε το κόστος υποστήριξης της [5]. Εποµένως, χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη τεχνολογική και πληροφοριακή υποδοµή η οποία θα επιτρέπει µεν την εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά µε χαµηλό κόστος επένδυσης. Η ανερχόµενη τεχνολογία της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification RFID) προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες σε αυτές τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τροφίµων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός αποτελεσµατικού και αποδοτικού συστήµατος ιχνηλασιµότητας, µε µικρό σχετικά κόστος. Η τεχνολογία RFID χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα για την αυτόµατη αναγνώριση των προϊόντων, αποθηκεύει µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων σε σύγκριση µε τον γραµµωτό κώδικα και η πληροφορία ενηµερώνεται και ανακτάται σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη οπτικής επαφής και µε χαµηλό εργατικό κόστος Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Η ενότητα δύο εξετάζει το ζήτηµα της ιχνηλασιµότητας, τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή της στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις απαιτήσεις υλοποίησης ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Ύστερα, στην ενότητα τρία, δίνεται βάρος στην τεχνολογία RFID, τις εφαρµογές της στην αλυσίδα εφοδιασµού και ζήτησης και τους λόγους χρήσης της στη διαδικασία της ιχνηλασιµότητας. Τέλος, η ενότητα τέσσερα περιγράφει ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας για µια αλυσίδα ειδών ιχθυοκαλλιέργειας. 2 Ιχνηλασιµότητα 2.1 Ορισµοί και Είδη Ο ιεθνής Οργανισµός Προτύπων ISO υιοθετεί τον ακόλουθο ορισµό (1995): Ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα να ανιχνεύεις την ιστορία, εφαρµογή ή τοποθεσία µιας οντότητας (προϊόντος) µέσω καταγεγραµµένων αναγνωριστικών στοιχείων [6]. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU, 2002) ορίζει την ιχνηλασιµότητα στη βιοµηχανία τροφίµων ως την ικανότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης µιας τροφής, ενός σπόρου, ενός ζώου παραγωγού τροφής ή ενός συντηρητικού τροφής σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής τους. Παρέχεται ένας πίνακας ορισµών της ιχνηλασιµότητας από τον van Dorp [7], που δείχνει πως η ιχνηλασιµότητα είναι γενική έννοια και ο ορισµός της διαφοροποιείται ανάλογα µε τις δραστηριότητες και τον επιχειρηµατικό κλάδο εφαρµογής της. Η ιχνηλασιµότητα προϊόντος προσδιορίζεται επιπλέον, σύµφωνα µε την κατεύθυνση ανάκλησης της πληροφορίας από την αλυσίδα, σε: (α) Προς-τα-πίσω ιχνηλασιµότητα ή

3 ανίχνευση (backward/descending traceability or tracing) που είναι η ικανότητα εξακρίβωσης της προέλευσης και τον χαρακτηριστικών του προϊόντος σε κάθε σηµείο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιµοποιείται για την εύρεση της πηγής ενός προβλήµατος ποιότητας. και (β) Προς-τα-εµπρός ιχνηλασιµότητα ή εντοπισµός (forward/ascending traceability or tracking) που είναι η ικανότητα εντοπισµού ενός προϊόντος µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια σε κάθε σηµείο της αλυσίδας εφοδιασµού. Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ανάκλησης προϊόντος. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας για ένα από τα δύο είδη δεν είναι απαραίτητα κατάλληλο και για το άλλο είδος.[8][9]. Επίσης, ανάλογα µε το εύρος εφαρµογής της, η ιχνηλασιµότητα διακρίνεται σε εσωτερική (internal) µέσα σε ένα από τα στάδια της αλυσίδας (πχ. το στάδιο παραγωγής) και εξωτερική ή ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα (external or chain traceability) σε όλο το µήκος ή τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας [10]. 2.2 Αναµενόµενα Οφέλη Όταν εφαρµόζεται ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού, προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη [8] [10]: ηµιουργία βάσης για αποτελεσµατική ανάκληση προϊόντων, ώστε να µειωθεί το κόστος. Χρήση της πληροφορίας προέλευσης των πρώτων ύλων για αποτελεσµατικότερο έλεγχο ποιότητας. Αποφυγή περιττών επαναλήψεων µετρήσεων σε δύο ή περισσότερα διαδοχικά στάδια της αλυσίδας. υνατότητα ανάκτησης της εµπιστοσύνης του καταναλωτή µε χρήση ταµπελών (labels) ποιότητας επάνω στα προϊόντα. υνατότητα προώθησης ιδιαίτερων (special) πρώτων υλών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων. υνατότητα συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες ή αναµενόµενες νοµικές διατάξεις για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων. Αντίστοιχα, η εσωτερική ιχνηλασιµότητα στο στάδιο παραγωγής συνοδεύεται από τα κάτωθι πλεονεκτήµατα [10]: Πιθανότητα για βελτιωµένο έλεγχο διαδικασιών. Ενδείξεις αιτίας και αποτελέσµατος (cause-and-effect), όταν το προϊόν δεν ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας. Πιθανότητα συσχετισµού δεδοµένων του προϊόντος µε χαρακτηριστικά των πρώτων ύλων και επεξεργασία των δεδοµένων. Καλύτερος σχεδιασµός για βελτιστοποίηση της χρήσης της πρώτης ύλης για κάθε τύπο προϊόντος. Αποφυγή οικονοµικά ασύµφορης µίξης πρώτων υλών χαµηλής και υψηλής ποιότητας. Ευκολία ανάκτησης πληροφορίας σε περίπτωση διοικητικών ποιοτικών ελέγχων. Καλύτερη βάση για υλοποίηση λύσεων τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ), όπως Computer based Quality Management Systems, Laboratory Information Management Systems (LIMS), Manufacturing Execution Systems (MES), κ.α.

4 2.3 οµή και Απαιτήσεις Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Η ιχνηλασιµότητα υλοποιείται µε την εγκατάσταση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας, το οποίο παρακολουθεί και κρατάει την πορεία προϊόντων και επιλεγµένων δεδοµένων. Ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας δοµείται (βλ. Σχήµα 1) από δύο κύριες οντότητες: προϊόντα και δραστηριότητες (πχ. προµήθεια, πώληση, µεταφορά) που περιγράφουν τη διαδροµή του προϊόντος. Για κάθε κύρια οντότητα ορίζεται ένα σύνολο από βασικά χαρακτηριστικά, όπως τύπος, ποσότητα, διάρκεια, και κάθε χαρακτηριστικό περιγράφεται από ένα πλήθος υποχαρακτηριστικών [10]. Επίσης, ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στοιχεία: τις διαδροµές (routes) των προϊόντων και το εύρος (extent) της ιχνηλασιµότητας. Οι διαδροµές περιγράφουν το µονοπάτι και το µέσο, µε τα οποία τα προϊόντα αναγνωρίζονται κατά µήκος των σταδίων παραγωγής, διανοµής και λιανεµπορίου της αλυσίδας. Το εύρος της ιχνηλασιµότητας καθορίζεται από την επιλογή και το πλήθος των υποχαρακτηριστικών των οντοτήτων [10]. Κύριες Οντότητες Προϊόν Βασικά Χαρακτηριστικά τύπος ποσότητα ΥποΧαρακτηριστικά Παραδείγµατα: Είδη, ποικιλίες, µορφή, ποιοτικά χαρακτηριστικά βάρος, όγκος, νούµερο ραστηριότητα τύπος χρόνος και/ή διάρκεια αγορά, παράδοση, αποθήκευση χρόνος ωρίµανσης, διάρκεια µαγειρέµατος Σχήµα 1: Τυπική οµή Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Κάθε σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις [11]: 1. Αναγνώριση προϊόντος Όλα τα ανιχνεύσιµα προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να αναγνωρίζονται µοναδικά. Η αναγνώριση προϊόντος πρέπει να είναι οµοιόµορφη για όλους τους εταίρους της αλυσίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συγχρονισµός των δεδοµένων θα ήταν απαραίτητος, πράγµα που θα σήµαινε σηµαντική αύξηση του κόστους και χαµηλή ποιότητα δεδοµένων. Το επίπεδο αναγνώρισης καθορίζει την ακρίβεια (accuracy) και την ανάλυση (resolution) της ιχνηλασιµότητας [1]. Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης στην αλυσίδα είναι αυτό της αναγνώρισης σε επίπεδο τεµαχίου προϊόντος, παρόλο που αυξάνεται το κόστος και η πολυπλοκότητα διαχείρισης της πληροφορίας. Επίσης, η αναγνώριση µπορεί να λάβει µέρος σε επίπεδο κιβωτίου, παλέτας ή παρτίδας, µε την ανάλυση του κιβωτίου ή της παλέτας να είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά. 2. Παρτίδες Παραγωγής - Μετασχηµατισµός Όσο αφορά στο µετασχηµατισµό προϊόντος, υπάρχουν δύο τύποι σταδίων στην αλυσίδα εφοδιασµού. Τα στάδια στα οποία µετασχητίζονται οι πρώτες ύλες σε τελικό προϊόν ανήκουν

5 στον πρώτο τύπο. Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στα στάδια εκείνα στα οποία το προϊόν δε µετασχηµατίζεται, δηλαδή στο διανοµέα ή το λιανέµπορο. Στον πρώτο τύπο σταδίων, οι παρτίδες παραγωγής πρέπει να καταχωρηθούν, ώστε να υποστηρίζεται πλήρης ιχνηλασιµότητα. Ύστερα, η κατανοµή των παρτίδων παραγωγής σε τεµάχια, κιβώτια ή παλέτες πρέπει επίσης να αποθηκευθεί. Αυτή η καταχώρηση είναι το κρίσιµο σηµείο της ιχνηλασιµότητας κατά µήκος της αλυσίδας, αφού αν λείπει η πληροφορία για την παρτίδα παραγωγής στην οποία ανήκει κάθε παλέτα, τότε όλη η σχετική πληροφορία είναι άχρηστη. Αντίστοιχα, ο δεύτερος τύπος σταδίων δεν απαιτεί αποθήκευση παρτίδων παραγωγής, αφού δε συµβαίνει µετασχηµατισµός. Ωστόσο, η διατήρηση της κατανοµής των παρτίδων σε τεµάχια, κιβώτια ή παλέτες είναι απαραίτητη, ώστε να επιτευχθεί διαφανής ιχνηλασιµότητα. 3. Λειτουργίες και Μονάδες Παραγωγής Η διαδικασία παραγωγής είναι ένα δίκτυο από βήµατα κατασκευής, τα οποία συγκεντρώνονται σε λειτουργίες για διευκόλυνση του ελέγχου κατασκευής [12]. Οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται σε πραγµατικές µονάδες παραγωγής (capacity units) και περιλαµβάνουν συγκεκριµένες µεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα του αποτελέσµατος της λειτουργίας. Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί τόσο την καταγραφή των µεταβλητών και των τιµών τους για κάθε λειτουργία, όσο και της µονάδας παραγωγής στην οποία πραγµατοποιήθηκε η λειτουργία. Για παράδειγµα, στη βιοµηχανία τροφίµων οι µεταβλητές λειτουργίας µπορεί να περιλαµβάνουν συνθήκες θερµοκρασίας, φάρµακα ή πληροφορία τροφής του ζώου. Σε αυτή την περίπτωση, οι µονάδες παραγωγής πρέπει να καταχωρούνται, γιατί µια τροφική κρίση µπορεί να συνδέεται µε τις συνθήκες της µονάδας, όπως ένα χηµικό υποκατάστατο στο χώµα της φάρµας ή στο νερό του ιχθυοτροφείου. 4. Παρατήρηση θέσης προϊόντος Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί, πέρα από την καταγραφή της σύνθεσης, και καταχώρηση της θέσης του προϊόντος κατά µήκος της αλυσίδας. Είναι σηµαντικό να είναι γνωστή η ακριβής διαδροµή του προϊόντος, ή του κιβωτίου/παλέτας µέχρι να πωληθεί στο κατάστηµα του λιανέµπορου. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία για τις µονάδες παραγωγής (πχ. αποθήκες) στις οποίες έχει κρατηθεί το προϊόν στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, καθώς και για τις συνθήκες/λειτουργίες που έχει υποστεί. Αυτή η πληροφορία εξασφαλίζεται µε την καταγραφή των παρατηρήσεων του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. Κάθε παρατήρηση αντιστοιχίζεται σε µια τριπλέτα της µορφής: θέση, χρονική στιγµή και ταυτότητα προϊόντος [13]. 3 Ιχνηλασιµότητα µε RFID Τεχνολογία 3.1 Τι είναι η RFID Τεχνολογία H τεχνολογία της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification/RFID), όπως και ο γραµµωτός κώδικας (barcode), ανήκουν στις τεχνολογίες αυτόµατης αναγνώρισης (Automatic Identification/Auto-ID). Η τεχνολογία RFID χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα για αυτόµατη αναγνώριση αντικειµένων. Η αναγνώριση γίνεται µε την αποθήκευση ενός σειριακού αριθµού (ταυτότητα αντικειµένου), ίσως και άλλων πληροφοριών, σε ένα µικροτσίπ (RFID tag/ετικέτα) που προσαρτάται σε µια κεραία. Οι πληροφορίες της ετικέτας µεταφέρονται µε ραδιοκύµατα, µέσω της κεραίας, σε ένα δέκτη/αναγνώστη (RFID scanner/reader). Ο αναγνώστης µετατρέπει τα ραδιοκύµατα σε ψηφιακή πληροφορία, η οποία µπορεί στη συνέχεια να αποθηκευθεί σε ένα πληροφοριακό σύστηµα (βλ. Σχήµα 2 [14]).

6 Σχήµα 2: Τα συστατικά της τεχνολογίας RFID Η τεχνολογία RFID, σε σύγκριση µε το γραµµωτό κώδικα, προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: Αποθήκευση µεγαλύτερου όγκου πληροφορίας. Για παράδειγµα, µια ετικέτα RFID µπορεί να πληροφορεί τόσο για το είδος του προϊόντος, όσο και για την προέλευση και το χρόνο κατασκευής του [15]. ιάβασµα της ετικέτας RFID από απόσταση, χωρίς να απαιτεί οπτική επαφή µε τον αναγνώστη [15]. υνατότητα µοναδικής αναγνώρισης κάθε µονάδας (προϊόν, κιβώτιο ή παλέτα) που διακινείται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αντίθετα, ο γραµµωτός κώδικας επιτρέπει την αναγνώριση µόνο ανά είδος προϊόντος [11]. 3.2 Eφαρµογές του RFID Παρόλο που η RFID τεχνολογία βρίσκεται σε εξέλιξη, την τελευταία πενταετία πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη υλοποιήσει εφαρµογές RFID, οι περισσότερες σε πιλοτική µορφή, αλλά αρκετές λειτουργούν πραγµατικά. Κάποιοι από τους τύπους εφαρµογών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία είναι [16]: Χειρισµός αποσκευών στο αεροδρόµιο, Ηλεκτρονικές πληρωµές, Αποτροπή κλοπής στο λιανεµπόριο, Συστήµατα βιβλιοθηκών, Κατασκευή αυτοκινήτων, Πάρκινγκ αυτοκινήτων, Ταχυδροµικές υπηρεσίες, Εθνική ασφάλεια, Εντοπισµός αυτοκινήτων, Έλεγχος εξαρτηµάτων και Στρατιωτική χρήση. 3.3 Εφαρµογές του RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα H δυνατότητα του RFID για µοναδική αναγνώριση κάθε µονάδας (προϊόν, κιβώτιο ή παλέτα) που διακινείται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα το καθιστά ικανό να υποστηρίξει βασικές εφαρµογές διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και ζήτησης. Αυτές οι εφαρµογές είτε αφορούν τον προµηθευτή και τους διανοµείς (upstream side), όπως διαχείριση αποθέµατος

7 και στόλου, είτε απευθύνονται στο κατάστηµα και τελικά τον καταναλωτή (downstream side), όπως self-check out και εξατοµικευµένη προώθηση, ή πρόκειται για εφαρµογή ιχνηλασιµότητας κατα µήκος όλης της αλυσίδας (βλ. Σχήµα 3) [17]. Όσο πιο δεξιά (downstream) πάνω στην αλυσίδα βρίσκονται ]οι εφαρµογές, τόσο απαιτούν χρήση της ετικέτας RFID σε επίπεδο τεµαχίου προϊόντος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η τεχνολογία RFID µπορεί να εφαρµοστεί σε επίπεδο τεµαχίου, κιβωτίου ή παλέτας. Η εφαρµογή του RFID σε επίπεδο τεµαχίου είναι προς το παρόν ασύµφορη οικονοµικά, αφού η χαµηλότερη τιµή αναφοράς παγκοσµίως για µια RFID ετικέτα είναι της τάξης των $0.05. Ωστόσο, τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι µεταξύ άλλων [17]: Επίκαιρα στοιχεία επιπέδου αποθεµάτων, οπότε και σωστή διαχείριση αποθεµάτων, Εντοπισµός και µείωση του φαινοµένου των ελλείψεων (out-of-stock), Μείωση εργατικού και µεταφορικού κόστους, Αποτελεσµατικότερη διαχείριση κλοπών και ανακλήσεων προϊόντων, Αποδοτικότερη πρόβλεψη ζήτησης και Αποτελεσµατικότερη διαχείριση προωθητικών ενεργειών. Upstream Downstream Σύστηµα ιαχείρισης Αποθήκης (WMS) Σύστηµα ιαχείρισης ιανοµής Σύστηµα ιαχείρισης Καταστήµατος Συστήµατα Εξυπηρέτησης Πελατών ιαχείριση Αποθέµατος ιαχείριση Στόλου ιαχείριση Ραφιού Εξατοµικευµένη προώθηση Καθοδήγηση Picking ιαχείριση Backroom Καταστολή κλοπών Self Check-out Σύστηµα Υποστήριξης Ιχνηλασιµότητας Σχήµα 3: Εφαρµογές του RFID στην αλυσίδα εφοδιασµού και ζήτησης 3.4 Γιατί RFID στην υποστήριξη ιχνηλασιµότητας Η τεχνολογία της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης θα προτιµηθεί στην υλοποίηση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας για τους παρακάτω λόγους [11]: Παρέχει τη δυνατότητα µοναδικής αναγνώρισης προϊόντων, όχι µόνο σε επίπεδο παρτίδας παραγωγής αλλά και ανά τεµάχιο προϊόντος. Τα υπάρχοντα συστήµατα ιχνηλασιµότητας υλοποιούν την αναγνώριση προϊόντων σε επίπεδο παλέτας ή παρτίδας παραγωγής. Όµως αυτό δηµιουργεί την ανάγκη για συγχρονισµό των δεδοµένων κάθε εταίρου της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε αυτά να είναι συµβατά µε τον τρόπο αναγνώρισης που χρησιµοποιεί ο παραγωγός των παρτίδων. Η ιχνηλασιµότητα είναι δυνατή, µόνο όταν όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αλυσίδα συγχρονίζουν τα δεδοµένα τους. Η χρήση ετικετών RFID λύνει αυτό το πρόβληµα, καθώς η αναγνώριση προϊόντος θα είναι είναι οµοιόµορφη για όλους τους εταίρους της αλυσίδας.

8 Προσφέρει ακριβέστερη και καλύτερης ποιότητας ιχνηλασιµότητα. ίνει τη δυνατότητα για (α) αποθήκευση µεγαλύτερου όγκου πληροφορίας για κάθε προϊόν, (β) πρόσβαση στα δεδοµένα του προϊόντος χωρίς την ανάγκη οπτικής επαφής, και (γ) παρακολούθηση θέσης και συνθηκών συντήρησης των προϊόντων (π.χ. θερµοκρασίας) σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανοµής τους. Παρέχει αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση της πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς τα κόστη και τα λάθη ανθρώπινης παρέµβασης. Υποστηρίζει αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εµπορικών εταίρων για υποστήριξη ιχνηλασιµότητας σε όλο το µήκος της αλυσίδας εφοσιασµού. 4 Μελέτη Περίπτωσης: Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας µε χρήση RFID σε αλυσίδα ειδών ιχθυοκαλλιέργειας Στις ιχθυοκαλλιέργειες, τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας δεν έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα, οπότε οι καταναλωτές στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ούτε καν την παραγωγό εταιρεία προέλευσης του ψαριού. Σε αυτή τη µελέτη περίπτωσης, προτείνεται ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας που επιτρέπει την αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση, και ανιχνευσιµότητα κάθε παρτίδας ψαριών, καθώς επίσης και παρακολούθηση κάθε σταδίου στη διανοµή τους, προκειµένου να συµµορφώνονται τα αλιευτικά προϊόντα µε τον Κανονισµό No 104/2000 (17/12/1999) της Ε.Ε. Αυτός ο κανονισµός καθορίζει ότι όλα τα ψάρια προς πώληση πρέπει να παρέχουν στον τελικό καταναλωτή πληροφορίες σχετικά µε την εµπορική ονοµασία του ψαριού, τη µέθοδο παραγωγής (ελεύθερο ή καλλιεργούµενο), καθώς και την περιοχή αλίευσης. Αυτό το σύστηµα ιχνηλασιµότητας παρακολουθεί και εντοπίζει τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας σε κάθε στάδιο της διανοµής τους, µε στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και τον περιορισµό των αλλοιώσεων λόγω παρατεταµένης παραµονής εκτός ψυγείου. Το παραπάνω σύστηµα ιχνηλασιµότητας (βλ. Σχήµα 4) υλοποιείται µε χρήση της τεχνολογίας RFID, όπου µία ετικέτα RFID αναγνωρίζει µοναδικά κάθε κιβώτιο διανοµής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και το συσχετίζει µε τη συγκεκριµένη παρτίδα ψαριών και την ιστορία τους. Η διαδικασία παρακολούθησης των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας σε όλο το µήκος της αλυσίδας τροφοδοσίας, καθώς και η κατάλληλη πληροφόρηση του τελικού καταναλωτή εξασφαλίζεται µε έναν Κεντρικό Κόµβο επικοινωνίας και συναλλαγής. Αυτός ο κόµβος παρέχει πληροφόρηση για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ποιότητα τροφών, ηλικία, ηµεροµηνία αλιείας, πορεία διανοµής, ηµεροµηνία λήξης, κλπ.), µε στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων. Επιπλέον, το σύστηµα ανιχνευσιµότητας υποστηρίζει την άµεση επικοινωνία από το τελικό σηµείο πώλησης έως τον παραγωγό, συµβάλλοντας στην καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης, στην ταχύτερη διανοµή και διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων µε απώτερο στόχο τη µεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή, την αύξηση της ζήτησης και τη µείωση του κόστους για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Εποµένως, οι πληροφορίες για τα είδη των ψαριών µέσα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και το ιστορικό εκτροφής της κάθε παρτίδας στέλνονται και συντηρούνται στον Κεντρικό Κόµβο Συναλλαγής και Ενηµέρωσης, προκειµένου να είναι διαθέσιµες προς ενηµέρωση σε όλους τους ενδιαφερόµενους, από τη µονάδα παραγωγής έως το τελικό σηµείο πώλησης και τον καταναλωτή. Ο Κεντρικός Κόµβος ενηµερώνεται αντίστοιχα αναφορικά µε τη διανοµή των προϊόντων, κατά την αναχώρηση και άφιξη των προϊόντων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφοδοσίας. Κατάλληλοι αναγνώστες των ετικετών RFID τοποθετούνται σε κοµβικά σηµεία όλων των σταδίων διανοµής, π.χ. σε κατάλληλα σηµεία στους χώρους

9 διανοµής και τα ψυγεία του πρώτου διανοµέα, στους χώρους διανοµής και τα ψυγεία της κεντρικής αποθήκης της αλυσίδας λιανεµπορίου, στους χώρους υποδοχής, τα ψυγεία και τους πάγκους του καταστήµατος διάθεσης τους προϊόντος. Οι αναγνώστες των RFID tags λειτουργούν ως ακολούθως: Με την εισαγωγή του προϊόντος στο πεδίο εµβέλειας του αναγνώστη, π.χ. µε την άφιξη µιας νέας παρτίδας προϊόντων στην αποθήκη του διανοµέα, ο αναγνώστης αναγνωρίζει την άφιξη και στέλνει κατάλληλο σήµα προς ενηµέρωση στον Κεντρικό Κόµβο. Αντίστοιχα ενηµερώνεται ο υπεύθυνος στο χώρο διανοµής, µέσω , sms µήνυµα κινητής τηλεφωνίας ή άλλη συσκευή (π.χ. beeper), προκειµένου να φροντίσει για την έγκαιρη αποθήκευση των ειδών στις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας µε βάση τις προδιαγραφές και οδηγίες που αποστέλλονται από τον Κεντρικό Κόµβο. Με τη φύλαξη των προϊόντων στο ψυγείο ενηµερώνεται και πάλι ο Κεντρικός Κόµβος µέσω του αντίστοιχου Αναγνώστη που υπάρχει εκεί, όπως επίσης και µε την αναχώρηση των προϊόντων από τους χώρους του διανοµέα, και κρατείται αναφορά της θερµοκρασίας φύλαξης σε κάθε σηµείο. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν οι Aναγνώστες σε όλα τα ενδιάµεσα στάδια διανοµής, π.χ. στην Κεντρική Αποθήκη της αλυσίδας λιανεµπορίου και στο κατάστηµα. Έτσι παρακολουθείται µε λεπτοµέρεια όλη η πορεία διανοµής του προϊόντος, η συνολική διάρκεια από την αλιεία µέχρι την άφιξη στο σηµείο κατανάλωσης, ο συνολικός χρόνος ψύξης ή συντήρησης, ο χρόνος που το προϊόν έµεινε εκτός ψυγείου, κλπ. Σύστηµα Παρακολούθησης Παραγωγής Internet/ VPN Κεντρικός Κόµβος Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας RFID Writer Arrival Ψυγείο Exit Ράφι/ πάγκος Arrival Cashier Προϊόντα (ψάρια) RFID Αναγνώστης Αποθήκη Σηµείο Πώλησης Αναφορές Σχήµα 4. Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας µε χρήση RFID σε αλυσίδα προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας [1] Jansen-Vullers, M. H., van Dorp, C. A., & Beulens, A. J. M. (2003). Managing traceability information in manufacture. International Journal of Information Management, 23,

10 [2] Trienekens, J. H., & Beulens, A. J. M. (2001). The implications of EU food safety legislation and consumer demands on supply chain information systems. Paper presented at the 11th Annual World Food and Agribusiness Forum, Sidney, Australia. [3] EU (2001). Directive (EC) No 95/2001 of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Communities. [4] EU (2002). Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Communities. [5] Daives, C. (2004). Preparing for new EU traceability laws. Supply Chain Europe, June [6] European Standard (1995). {EN ISO 8402:1995, Point 3.16], European Committee for Standardization (CEN). [7] van Dorp, K. J. (2002). Tracking and Tracing: a structure for development and contemporary practices. Logistics Information Management, 15(1), [8] Dupuy, C., Botta-Genoulaz, V., & Guinet, A. (2004). Batch Dispersion model to optimise traceability in food industry. Journal of Food Engineering, Article in Press. [9] ECR Bluebook (March 2004). Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations. [10] Moe, T. (1998). Perspectives on traceability in food manufacture. Trends in Food Science and Technology, 9, [11] Kelepouris, T. & Pramatari, K. (June 2005) An Information Infrastructure for RFID- Enabled Traceability in the Supply Chain. Eltrun Working Paper Series (www.eltrun.gr) [12] Bertrand, J. W. M., Wortmann, J. C., & Wijngaard, J. (1990). Production Control: a structural and design oriented approach: Eindhoven University of Technology. [13] Harrison, M. (2003). EPC Information Service - Data Model and Queries: University of Cambridge. [14] Kourouthanassis P., Zeimpekis V. & Giaglis M., G. (2004). Providing supply chain with intelligence: Current status and future trends of RFID technology acceptance in the greek market. Paper presented at the 8th National Congress on Logistics, Logistics 2004, Greece, November 26-27, [15] Prater E., Frazier V. G. & Reyes M. P. (2005). Future Impacts of RFID on e-supply chains in grocery retailing. Supply Chain Management: An International Journal, 10(2), [16] Smith H. & Konsynski B. (2003). Developments in Practice X: Radio Frequency Identification (RFID) - An Internet for Physical Objects. Communications of the Association for Information Systems, 12, [17] Pramatari, K., Doukidis I., G. & Kourouthanassis P. (2005). Towards smarter supply and demand chain collaboration practices enabled by RFID technology. In Vervest P., Van Heck E., Preiss K., and Pau L.F, editors, Smart Business Networks. Springer Verlag, ISBN:

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 IntelliSoft Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιµιλιανού Γρεβενών 13, 142 32 Περισσός Τηλ: (+30210) 68.96.616 Φαξ: (+30210) 68.96.617 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα Υφιστάµενη κατάσταση και τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην Ελληνική αγορά Π. Κουρουθανάσης, B. Ζεϊµπέκης, Γ. Γιαγλής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας στην Ελληνική Βιομηχανία Ένας Οδηγός για τα Διευθυντικά Στελέχη Εργοστασίου & Παραγωγής Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές προδιαγραφές των

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου * etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc ** psfiris@theodorou.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ιχνηλασιµότητα των προϊόντων δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα & συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011

Προϊοντικές πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα & συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 Προϊοντικές πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα & συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 Project Babylon Providing Trusted Product Data for web-sales in EU Δημήτρης Φιλιππίδης Southern Europe

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα:

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές Μιχάλης Σαλαμπάσης αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς «Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :Το υπόδειγµα Στοιχεία του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A.

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Ιχνηλασιμότητα στην Nestle Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Περίληψη Παρουσίασης Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια τροφίμων. Χειρισμός του θέματος από την Βιομηχανία τροφίμων. Απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

«Ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια των τροφίµων» :

«Ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια των τροφίµων» : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ιηµερίδα: «ιαχείριση Ασφάλειας στην Αλυσίδα Τροφίµων Εφαρµογή HACCP. Εµπειρίες Προβλήµατα Εξελίξεις - Πιστοποίηση» ΕΒΕΑ, 7 & 8 Ιουλίου 2005 Ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το RFID στην Ελλάδα;

Το RFID στην Ελλάδα; Το RFID στην Ελλάδα; Περιορισµοί και δυνατότητες Νέστoρας Λαδάς, Ηλ. Μηχανολόγος και Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π., Μηχανικός Πωλήσεων, nlad@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ Εισαγωγήστο ifactory ΤιείναιΟΕΕ; ΠοιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντοΟΕΕ; Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ MRM-Box:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Γεώργιος Κατσέλης. Logistics Operational Director Marinopoulos S.A. Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 6: Μορφές Δικτύων Διανομής και κόστη Εφοδιαστικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Από τον ρ. Ευάγγελο Θεοδώρου* Περίληψη: Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι βασικοί ορισµοί και οι αρχές των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Σύστηµα ιαχείρισης Παραγωγής & ς Προϊόντων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ 210 6690900 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ; Το Tracer Factory είναι ένα Σύστηµα ιαχείρισης Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα: Υφιστάµενη κατάσταση και τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην ελληνική αγορά 1

Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα: Υφιστάµενη κατάσταση και τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην ελληνική αγορά 1 Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα: Υφιστάµενη κατάσταση και τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην ελληνική αγορά 1 Π. Ε. Κουρουθανάσης, Β. Σ. Ζεϊµπέκης, Γ. Μ. Γιαγλής Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Η Τεχνολογία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ανθρωπιστικής Βοήθειας Η Τεχνολογία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ασημίνα Κουτσού (07/11) Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάρτιος 2013 Στόχος Πώς βοηθάει η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Click to edit Master text styles -Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse Second level Η Third Πιστοποίηση level ως Διαβατήριο στις Εξαγωγές Fourth level Fifth level Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΜΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ Πτυχιούχου Γεωπόνου MSc in Logistics

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΜΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ Πτυχιούχου Γεωπόνου MSc in Logistics ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ Πτυχιούχου Γεωπόνου MSc in Logistics Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποκομιδής απορριμμάτων

Έλεγχος αποκομιδής απορριμμάτων Έλεγχος αποκομιδής απορριμμάτων Μ.Ν. Πεσματζόγλου Πληροφορία Χαρακτηριστικά μιάς πληροφορίας a) Ακρίβεια ( Achieve coordination by improving the accuracy of information available to different stages in

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 4: Στρατηγικές Αποφάσεις στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

«Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα»

«Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα» «Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα» Ιωάννης Π. Κουφουδάκης - Διευθύνων σύμβουλος 23 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Ρόδος Σεπτέμβριος 2016 H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE

3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE 3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE η Palladian Conferences, σε συνεργασία με το FnB Daily, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 25

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι o GS1; Προϊόντα και Υπηρεσίες. Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται:

Ποιός είναι o GS1; Προϊόντα και Υπηρεσίες. Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται: Ποιός είναι o GS1; Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε 107 χώρες στον κόσμο. Ασχολείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα