Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Κώστας Βασιλικός. Υδροηλεκτρική ενέργεια, Μύθοι και αλήθειες Εισαγωγή Η στροφή του ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη των µικρών υδροηλεκτρικών έργων(μυηε) που παρατηρείται παγκοσµίως, προβάλει φυσιολογική δεδοµένου ότι είναι µια µορφή ενέργειας που υπήρξε ανέκαθεν προσιτή στον άνθρωπο, επιπρόσθετα εµπεριέχει τα συγκριτικά αποτελέσµατα της αξιοπιστίας και της ασφάλειας, προσφέροντας εν ολίγης «περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα». Αν και εξ ορισµού ένας µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός αποτελεί ένα έργο πλήρως συµβατό µε το περιβάλλον, στην Ελλάδα σήµερα τα ΜΥΗΕ αποτελούν µια παρεξηγηµένη έννοια και δέχονται ανήλεη επίθεση λόγο των υποτιθέµενων περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, µε αποτέλεσµα η ανάπτυξή τους να παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τις άλλες ΑΠΕ. Εκτός από τις γενικότερες λανθασµένες αντιλήψεις που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΜΥΗΕ και οι οποίες έχουν οδηγήσει τα ΜΥΗΕ σε περιβαλλοντικό διωγµό, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί επίσης διάφοροι ισχυρισµοί σχετικά µε την υδροηλεκτρική ενέργεια όπως το αν αποτελεί ανανεώσιµη πηγή, το αν τα ποτάµια πρέπει να µένουν στην ελεύθερη κατάστασή τους, αν η εκµετάλλευσή τους αποσκοπεί µόνο στην αποκοµιδή κέρδους, αν µε τα υδροηλεκτρικά έργα καταστρέφονται τα συστήµατα των ποταµών (ιχθυοπανίδα, κλπ), αν οι άλλες ΑΠΕ αποτελούν τη λύση στο ζήτηµα της κάλυψης των ενεργειακών µας αναγκών, κ.α. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι ισχυρισµοί δεν αντέχουν ούτε στην πρώτη αντιπαράθεση αλλά στόχο έχουν µόνο να δηµιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις και φόβο σε αυτούς που δεν έχουν ενηµερωθεί, ενώ παράλληλα στερούνται τεκµηρίωσης. Αν και οι αυταπόδεικτα ανυπόστατοι ισχυρισµοί-λασπολογίες που αναφέρθηκαν αποτελούν µύθους και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εντούτοις όµως υπάρχουν και προφανείς απορίες και έλλειψη γνώσης που οφείλουν να απαντηθούν έτσι ώστε να αποτραπεί η καλλιέργεια συκοφαντιών. Γιατί εκεί που απουσιάζει η γνώση και η ενηµέρωση βασιλεύει η παραπληροφόρηση. Κατά τη διαµόρφωση γενικότερων συµπερασµάτων είναι σηµαντικό να βλέπουµε ολόκληρη την εικόνα. Λίγες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν τόσο πολλά οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη όσο το νερό. Εµπόδια στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ. Λανθασµένες αντιλήψεις και παραπληροφόρηση Η ανάπτυξη των ΜΥΗΕ µειονεκτεί λόγω µιας γενικής αποτυχίας αποδοχής παρόµοιας υποστήριξης αντίστοιχης άλλων µορφών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αυτό ενδεχοµένως συνέβη επειδή: Επικρατεί ευρέως η λανθασµένη αντίληψη ότι η τεχνολογία των ΜΥΗΣ είναι ώριµη και πλήρως αναπτυγµένη και ότι επαρκούν από µόνες τους οι δυνάµεις της αγοράς για την εξέλιξή της, οπότε δεν χρειάζεται σηµαντική θεσµική παρότρυνση ή υποστήριξη. Για το λόγο αυτό, τα ΜΥΗΣ συνήθως δεν συµπεριλαµβάνονται (ή έχουν ένα ελάχιστο µερίδιο

2 συµµετοχής) στα προγράµµατα που έχουν σκοπό να βοηθήσουν άλλα σχήµατα ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στην πραγµατικότητα, τουλάχιστο βραχυπρόθεσµα και σε παγκόσµια κλίµακα, υπάρχει πιθανώς µεγαλύτερο δυναµικό για την ανάπτυξη και βελτίωση των χαµηλότερου κόστους ΜΥΗΣ απ ότι για την ανάπτυξη οιασδήποτε άλλης µορφής καθαρής ενέργειας ωστόσο χρειάζεται υποστήριξη. Επικρατεί η λανθασµένη αντίληψη ότι τα ΜΥΗΕ έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα ΜΥΗΕ, όπως και όλα τα έργα, απαιτούν µεταξύ άλλων, σωστό σχεδιασµό, τήρηση των στοιχειώδων κανόνων µέσω των οποίων αποφεύγονται δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον, εξασφάλιση των οικολογικών παραµέτρων και σεβασµό στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής µε προσθήκη τυχόν πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, αλλά κυρίως σωστό έλεγχο τήρησης και εφαρµογής των παραπάνω από την πολιτεία. Με βάση την συσσωρευµένη εµπειρία αλλά και την πρακτική που ακολουθείται στη χώρα µας και διεθνώς, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή ενός ΜΥΗΕ είναι περιορισµένες και πολύ µικρού µεγέθους. Αυτό γίνεται εφικτό είτε ελαχιστοποιώντας τις παρεµβάσεις κατά την κατασκευή του έργου (που έτσι κι αλλιώς είναι περιορισµένες και µικρού µεγέθους) είτε λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα για την ελαχιστοποίησής τους. Η στροφή που παρατηρείται τελευταία στις ΑΠΕ και στα ΜΥΗΕ ιδιαίτερα, µε στόχο την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, δεν είναι αποδεκτή από κάποιους που είτε έχουν άλλα συµφέροντα είτε παρουσιάζονται σαν προστάτες του περιβάλλοντος και της αντίληψης «όχι στην δική µου αυλή». Για να το πετύχουν αυτό έθεσαν µεταξύ άλλων ως στόχο να απαξιώσουν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως λύσεις (ή κάποιες συγκεκριµένες ΑΠΕ όπως τα ΜΥΗΕ) µε αποτέλεσµα την αµφισβήτηση και την παρουσίασή τους ως η απόλυτη καταστροφή του περιβάλλοντος, παίζοντας παιχνίδια που αφορούν τη ζωή µας και το µέλλον όλων. Ευτυχώς το συγκεκριµένο σύνδροµο αποδεικνύεται ξεπερασµένο αν λάβει υπόψη κανείς τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας σύµφωνα µε την οποία το 90% των Ελλήνων φαινόµαστε να υποστηρίζουµε την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ. Είναι γεγονός είναι ότι τα περισσότερα επιχειρήµατα δεν αντέχουν ούτε στην πρώτη αντιπαράθεση αλλά έχουν στόνο µόνο να δηµιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις και φόβο σε αυτούς που δεν έχουν ενηµερωθεί, ενώ στερούνται τεκµηρίωσης. Επίσης, στερούνται σοβαρότητος και προσοµοιάζουν µε τις παλιότερες δηλώσεις για τα αιολικά πάρκα περί «στείρωσης των αγελάδων, ραδιενέργειας, πρόκλησης καρκίνου, ερήµωσης του τοποίου, κλπ». Έτσι φτάνουµε στο σηµείο να βάλλεται η µικρουδροηλεκτρική ενέργεια στο πιο δυνατό της σηµείο, στην περιβαλλοντική της διάσταση τη στιγµή που όλες οι µελέτες και αναλύσεις στον κόσµο αποδεικνύουν ότι τα ΜΥΗΕ είναι η πιο φιλοπεριβαλλοντική πηγή παραγωγής ενέργειας ακόµη και σε σύγκριση µε τις άλλες ΑΠΕ και την µεγαλύτερη συµµετοχή στην µείωση των αερίων του θερµοκηπίου ανα µονάδα ενέργειας. Αν και τα αυταπόδεικτα ανυπόστατα επιχειρήµατα-λασπολογίες που αναφέρθηκαν αποτελούν µύθους και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εντούτοις όµως υπάρχουν και προφανείς απορίες και έλλειψη γνώσης που οφείλουν να απαντηθούν έτσι [2]

3 ώστε να αποτραπεί η καλλιέργεια συκοφαντιών. Γιατί εκεί που απουσιάζει η γνώση και η ενηµέρωση βασιλεύει η παραπληροφόρηση. Υπάρχουν πολλά θεσµικά εµπόδια, ως αποτέλεσµα κυρίως των δυσκολιών που ανακύπτουν για την απόκτηση περιβαλλοντικής άδειας απόληψης, αλλά και λόγω των αντιλήψεων ότι οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς το ψάρεµα, την κωπηλασία και άλλες ποτάµιες δραστηριότητες αναψυχής. Η πίεση που έχουν συγκεντρώσει οι δήθεν οικολογούντες τελευταία στα ΜΥΗΕ, έναντι των άλλων ΑΠΕ και όχι γιατί οι επιπτώσεις των άλλων ΑπΕ είναι µήπως τόσο µικρότερες ώστε να το δικαιολογούν, γιατί είναι γνωστό ότι τα ΜΥΗΕ έχουν τις µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορα συµφέροντα που βγαίνουν ωφεληµένα από την εγκατάλειψη των ΜΥΗΕ, εκτός βέβαια από κάποια στοιχεία του τοπικού περιβάλλοντος, σε περιορισµένη έκταση, που θα αποφύγουν περιβαλλοντικές βλάβες ή αλλοιώσεις. Σίγουρα όσο µικρότερη είναι η διείσδυση των ΜΥΗΕ τόσο ανοίγει ο δρόµος για τις άλλες ΑΠΕ αλλά και για την περαιτέρω διείσδυση φυσικού αερίου ή/και πυρηνικών Τέλος, σηµειώνεται ότι, µεγάλο µέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη των ΜΥΗΣ εναπόκειται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται των προσβάσεων και των µέσων πολιτικής πίεσης που διαθέτουν άλλες βιοµηχανίες, όπως των φωτοβολταϊκών ή των αιολικών συστηµάτων, µε αποτέλεσµα να προωθούνται σηµαντικά πολιτικές που ευνοούν τις συγκεκριµένες τεχνολογίες έναντι άλλων, αγνοώντας τα σε µεγάλο βαθµό κατασκευαζόµενα µε ελληνική τεχνογνωσία και υλικά Έργα που προσφέρουν εν τέλει και την φθηνότερη ενέργεια. Τέλος, ένας σηµαντικός παράγοντας που επιδρά ανασταλτικά στην προώθηση των ΜΥΗΕ είναι η τόσο επίπονη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία οφείλεται κυρίως: Συνεχή θέσπιση λανθασµένων κανόνων και κριτηρίων µε υποκειµενικό και αυθαίρετο τρόπο, χωρίς µελέτη και ανάλυση των πραγµατικών δεδοµένων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αποκτηθείσα µέχρι σήµερα εµπειρία. υσµενής αντιµετώπιση των τεχνολογίας των ΜΥΗΕ Αγνοια και υποκειµενικότητα αρµοδίων οργάνων έγκρισης και ελέγχου. Ανυπαρξία κανόνων διάρθρωσης µελετών. Συνεχής µεταβολή και µη σταθερότητα στο αδειοδοτικό πλαίσιο, δηµιουργία επενδυτών διαφορετικών ταχυτήτων, σηµαντική τροχοπέδη στην εξέλιξη της επένδυσης. Τα υδροηλεκτρικά είχαν ένα µακροχρόνιο και σηµαντικό παρελθόν και πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα εξίσου σηµαντικό µέλλον, ειδικότερα εάν ληφθεί υπόψη η αυξανόµενη συνειδητοποίηση ότι απαιτείται η όσο το δυνατό ταχύτερη ανάπτυξη των µεγάλης κλίµακας µεθόδων παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να αποφευχθεί κάποια µορφή κλιµατολογικής καταστροφής. Επίσης, προσφέρουν έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ενεργειακούς πόρους για την µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη πολλών από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου. [3]

4 Μύθοι και αλήθειες σχετικά µε τα ΜΥΗΕ 1: Η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, καθώς έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην "υγεία" των ποταµιών Σε διάφορες συζητήσεις (ενεργειακής) πολιτικής, ο τίτλος του "ανανεώσιµου" απονέµεται µερικές φορές σε κείνες µόνο τις τεχνολογίες που συµπαθούµε και απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για αυτές που δεν συµπαθούµε. Τέτοιες αντιλήψεις, βέβαια, αποτελούν σαθρή βάση για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων πολιτικής. Εδώ και χρόνια, υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός ορισµός της "ανανεώσιµης ενέργειας" - είναι εκείνος ο ενεργειακός πόρος που δεν αποµειώνεται κατά τη διαδικασία παραγωγής της ενέργειας. Η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η γεωθερµική ενέργεια και η ενέργεια από βιοµάζα, όλες ικανοποιούν τον ορισµό αυτό. Με πηγή τον ήλιο, ο υδρολογικός κύκλος, ο οποίος επαναφορτίζει τα ποτάµια, είναι ουσιαστικά ανεξάντλητος. Η υδροηλεκτρική ενέργεια µετατρέπει την πτώση του νερού σε ηλεκτρισµό, χωρίς να χρησιµοποιεί παραπάνω νερό από αυτό που παράγεται από τη φύση. Γι αυτό, εξ ορισµού, η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ανανεώσιµη. Εάν η ανησυχία ορισµένων αφορά την "υγεία" του ποταµιού, τότε οι σχετικές συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σ' αυτήν ακριβώς την "υγεία" και όχι σε ρητορικά επιχειρήµατα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τη δυνατότητα είτε να ενισχύσει είτε να επηρρεάσει την "υγεία" ενός ποταµιού. Ο καλύτερος τρόπος για να εξεταστούν τα αντίστοιχα ζητήµατα πολιτικής, είναι να συζητηθούν επισταµένως οι επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές της υδροηλεκτρικής αξιοποίησης, καθώς και οι δυνατότητες αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των όποιων προβληµάτων της. Στην Ελλάδα, ο νόµος , στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 ορίζει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως: «Οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιοµάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερµική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς», δηλαδή συµπεριλαµβάνει και τα Υδροηλεκτρικά Έργα. Στον Καναδά όµως όλα τα Υδροηλεκτρικά είναι ΑΠΕ. Βλέπε σχετικά τον παρακάτω σύνδεσµο. από όπου διαβάζουµε, BC Hydro announced a total of 47 British Columbia renewable energy projects, including 36 hydro projects; remain under consideration for power purchases under its 2008 Clean Power Call Και στις ΗΠΑ επίσης τα Υδροηλεκτρικά είναι ΑΠΕ. από όπου διαβάζουµε, Hydropower already provides more than two-thirds of renewable generation in the United States and 7% of the country s electricity overall. The industry this week will unveil the policy agenda that will allow the U.S. to double hydropower generation and create hundreds of thousands of American jobs. Highest on the list: [4]

5 enacting a strong renewable electricity standard that includes pumped storage technology, tax credit parity with other renewables, and a revamped and simplified regulatory approval process. και µάλιστα επιχορηγούν τα Υδροηλεκτρικά µε 24% της κρατικής ενίσχυσης για τις Καθαρές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας! /regulationandpolicy/general/2009/11/hydropower-receives/s-qp129867/scmpid=enlhydronovember html, από όπου επίσης διαβάζουµε, Hydroelectric projects received about 24 percent of the $2.2 billion in Clean Renewable Energy Bonds allocated recently to renewable energy developers, according to the National Hydropower Association. By providing more than $531 million in funding for hydropower projects, the federal government is supporting efforts that will create jobs and add to the country s domestic, affordable electricity generation resources, said Jeffrey Leahey, NHA s senior manager of government and legal affairs. Αλλά και σύµφωνα και µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα Υδροηλεκτρικά είναι ΑΠΕ ανεξαρτήτως ισχύος. Η Ένωση έχει ρητές προβλέψεις για τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς µεγάλης ισχύος, µε τις οποίες ακόµη δε συµµορφώνεται η χώρα µας. Έτσι δηµιουργείται µείζον θέµα ακόµη και για την παραποµπή της Ελλάδας σε µια κρίσιµη περίοδο συνολικά για τη χώρα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από παλαιότερη επίσηµη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε ηµεροµηνία 16 εκεµβρίου 2004, στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι τα Υδροηλεκτρικά θεωρούνται ΑΠΕ και δεν υπάρχει κανένας διαχωρισµός σε σχέση µε το εάν έχουν µικρή ή µεγάλη εγκατεστηµένη ισχύ. από όπου διαβάζουµε, Κάτω από τον ορισµό ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρικά θεωρούνται ως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανεξάρτητα από το εάν η εγκατεστηµένη ισχύς µιας µονάδας είναι µικρότερη ή ίση ή µεγαλύτερη των 10MW» αναφέρει η επιστολή που προσθέτει ότι δεν υπάρχει ορισµός των ΑΠΕ που να περιλαµβάνει µόνο υδροηλεκτρικούς σταθµούς έως των 10 MW. Μάλιστα τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να ενσωµατώσουν την οδηγία 2001/77 ΕΚ και σε διαφορετική περίπτωση η Κοµισιόν µπορεί να ξεκινήσει διαδικασία παραποµπής. Επίσης στην πρόσφατη Οδηγία της Ε.Ε 2009/28 µε τίτλο: «σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ», την οποία µπορείτε να βρείτε στα Ελληνικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε: eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:140:0016:0062:el:pdf στο Άρθρο 2διαβάζουµε: «ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιµες µη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερµική, γεωθερµική, υδροθερµική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιοµάζα, από τα εκλυόµενα στους χώρους υγειονοµικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων και από τα βιοαέρια [5]

6 2: Τα ποτάµια πρέπει να µείνουν στη φυσική τους κατάσταση, µε ελεύθερη ροή των υδάτων τους (Με την ίδια λογική να φήσουµε στην φυσική τους κατάσταση τα δάση, έδαφος, θάλασσα, αέρας). Ενώ κανένας δεν θα διαφωνούσε µε τα πλεονεκτήµατα της διατήρησης των ποταµιών στη φυσική τους κατάσταση, είναι γεγονός ότι, στη σύγχρονη εποχή, τα ποτάµια αυτά προσφέρουν πολλά κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη και συµβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής µας. Μια καλύτερη πρόταση πολιτικής, αν και δυσκολότερη, είναι: "Μπορούµε να µεγιστοποιήσουµε το όφελος ενός ποταµιού για την ανθρώπινη δραστηριότητα, κάνοντας σωστές επιλογές που εξισορροπούν όλες τις ανταγωνιστικές αξίες, συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας της ύπαρξής του." Η αξία της ύπαρξης ενός ποταµιού στη φυσική του κατάσταση, αναξιοποίητο, είτε κάποιος το βλέπει είτε όχι, είναι ένας από τους τρόπους να εκτιµήσουµε το ποτάµι αυτό. Η αναψυχή, η διενέγεια αθλητικών δραστηριοτήτων, η φυσική οµορφιά, η ύπαρξη βιοτόπων ψαριών και άγριας χλωρίδας και πανίδας, είναι κάποιοι άλλοι τρόποι να εκτιµήσουµε την αξία των ποταµιών. Εκτιµούµε, επίσης, την αξία του πόσιµου νερού, της άρδευσης και, σε ένα άλλο επίπεδο, τη σηµασία των ποταµιών για τις τοπικές οικονοµίες, την απασχόληση που µπορούν να προσφέρουν, τη διαχείριση πληµµυρών, και, φυσικά, τη δυνατότητα ενός ποταµιού να παράγει καθαρή, ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια. Πράγµατι, οι µοναδικές ιδιότητες της υδροηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη διατήρηση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου και αυτό, βέβαια, βοηθά όλους µας. εν µπορούµε να αγνοήσουµε κανένα από τα παραπάνω οφέλη, και σε καµία περίπτωση, δεν υπάρχει άλλωστε και αυτή η πολυτέλεια, να δεσµευτούν φυσικοί πόροι αποκλειστικά για την κάλυψη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, ειδικά στο όνοµα της προστασίας της φύσης, αγνοώντας τις συνέπειας που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη επιλογή και εις βάρος παράλληλων και γειτνιάζουσων άλλων χρήσεων. Τα ΜΥΗΕ και τα "υγιή" ποτάµια µπορούν, και στην πράξη εύκολα, συνυπάρχουν. Είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από τη λογοτεχνία που περιγράφει τα αναξιοποίητα ποτάµια σαν "ελεύθερα", αλλά οι υπεύθυνοι πολιτικοί πρέπει να παραµένουν ρεαλιστές και αποτελεσµατικοί στην προσέγγισή τους σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των ποταµιών. Ακριβώς όπως υπάρχει η ανάγκη για ποτάµια ελεύθερης ροής, έτσι υπάρχει και η ανάγκη για "εργαζόµενα" ποτάµια, που θα δύνανται να αξιοποιούν παράλληλες και πολλαπλές χρήσεις. Με την ίδια λογική θα µπορούσε να µιλήσει κάποιος και για «διαφεύγων κόστος νερού» γιατί για κάθε ένα λίτρο νερού που µένει ανεκµετάλλευτο υπάρχει αντίστοιχη απώλεια ενέργειας πουθα µπορούσε να παραχθεί. 3: Τα ΜΥΗΕ καταστρέφουν τα οικοσυστήµατα των ποταµιών Όπως όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις έτσι και οποιαδήποτε επέµβαση επί ενός υδατορέυµατος (ύδρευση, άρδευση, διευθέτηση, κλπ) προκαλεί αλλαγές στα οικοσυστήµατα των ρεµάτων και όχι µόνο οι επεµβάσεις των ΜΥΗΕ. [6]

7 Τα νέα οικοσυστήµατα που δηµιουργούνται µετά την κατασκευή ενός ΜΥΗΕ δεν είναι φτωχά σε "υγεία", απλώς διαφέρουν σε σχέση µε τα αντίστοιχα οικοσυστήµατα που υπάρχουν στην αρχική κατάσταση των ρεµάτων. Η µεταβολή αυτή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως θετική ή αρνητική, ανάλογα µε το σύστηµα αξιών που υϊοθετείται για την αξιολόγησή της. Είναι απαραίτητο να αξιολογείται κάθε έργο χωριστά, χρησιµοποιώντας αυστηρά επιστηµονικά δεδοµένα και κριτήρια, χωρίς προκαταλήψεις και προαποφασισµένες κρίσεις/επιλογές. Πολλά µικρά υδροηλεκτρικά έργα δεν απαιτούν την κατασκευή φράγµατος, και, κατά συνέπεια, δεν εµφανίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις κατάντι των φραγµάτων που συχνά επικαλούνται όσοι εναντιώνονται στο ενδεχόµενο ενεργειακής αξιοποίησης των υδάτινων πόρων. 4: Τα υδροηλεκτρικά φράγµατα εµποδίζουν τη ελευθεροεπικοινωνία των ψαριών και αποτελούν αιτία για τη µείωση των πληθυσµών διαφόρων υδρόβιων ειδών Η υδροηλεκτρική βιοµηχανία, σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει µελετήσει και έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ΜΥΗΕ στην υδρόβια ζωή των ποταµιών. Αξιόπιστα και λειτουργικά συστήµατα απρόσκοπτης κίνησης των ψαριών εγκαθίστανται στα φράγµατα των ΜΥΗΕ ενώ οι χρησιµοποιούµενοι σήµερα υδροστρόβιλοι εξασφαλίζουν την επιτυχή διελευση των ψαριών κατάντι του φράγµατος, σε ποσοστό ~95%. Σύγχρονες επιστηµονικές εφαρµογές συστηµάτων υπερχείλισης, εσχαρών και άλλων τεχνικών συλλογής και εκτροπής ψαριών (που έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία στην πράξη), έχουν βελτιώσει πολύ σηµαντικά την ελευθεροεπικοινωνία τους. Τα φράγµατα των ΜΥΗΕ δεν µπορούν, βέβαια, να θεωρηθούν υπεύθυνα για τυχόν µειωµένους ρυθµούς µετανάστευσης που παρατηρούνται πριν από την κατασκευή τους. Ούτε µπορούν να εξηγήσουν γιατί µη αξιοποιηµένα ποτάµια εµφανίζουν στην πράξη παρόµοιες αυξοµειώσεις στη µετανάστευση πληθυσµών, µε ποτάµια στα οποία έχουν εγκατασταθεί φράγµατα. Είναι, πλέον, σαφές ότι οι προσπάθειες για αποκατάσταση των πληθυσµών των ψαριών στα ποτάµια θα µένουν στη µέση ή θα αποτυγχάνουν, εάν οι τοπικές κοινωνίες εστιάζουν τις προσπάθειες αυτές µόνο στα φράγµατα. Υπάρχει ένα πλήθος άλλων παραγόντων που συµβάλλουν στην αποτυχία, τελικά, των υδρόβιων ειδών να επιστρέψουν στους τόπους αναπαραγωγής τους, στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Συχνά αγνοούνται, προς αυτή την κατεύθυνση, τα αρνητικά αποτελέσµατα κρίσιµων παραγόντων, όπως : - η νόµιµη και παράνοµη εντατική αλιεία, - τα ιχθυοτροφεία που συχνά προκαλούν επιδηµικές νόσους στα τοπικά υδρόβια είδη και εφαρµόζουν πρακτικές µαζικής συγκοµιδής - η υποβάθµιση των βιοτόπων που προκαλείται από τοπικά ορυχεία και µεταλλεία, η εκτεταµένη υλοτοµία, οι ανεξέλεγκτες γεωργικές απορροές, τα έργα οδοποιίας και η αστική ανάπτυξη [7]

8 - οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών, όπως, πρόσφατα, του φαινοµένου Ελ Νίνιο, που θερµαίνει τα ωκεάνια ρεύµατα και µπορεί να διαταράξει τους ευαίσθητους µηχανισµούς µετανάστευσης των ψαριών 5: Η Αιολική και η Ηλιακή ενέργεια, είναι η λύση στο ζήτηµα της κάλυψης των ενεργειακών µας αναγκών Σηµασία έχει επίσης η διασπορά, η ασφάλεια εφοδιασµού, η αξιοποίηση εγχώριων φυσικών πόρων, η προστιθέµενη αξία κάθε τεχνολογίας, και φυσικά το τελικό κόστος παραγωγής. Ο άνεµος και ο ήλιος είναι διαλείπουσες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γι' αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις για την ενεργειακή αξιοποίησή τους πρέπει να συνδέονται µε µονάδες βάσης (σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήµατος. Αντιθέτως, η υδροηλεκτρική ενέργεια εξαιτίας της µη στοχαστικής µεταβολής της, συνεισφερει στη αξιοπιστία και σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Κατά τη διαµόρφωση ενεργειακής πολιτικής είναι σηµαντικό να βλέπουµε ολόκληρη την εικόνα. Λίγες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν τόσο πολλά οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη όσο το νερό. Τα υδροηλεκτρικά έργα, πέραν της αξιοποίησης της καθαρότητας του νερού ως ενεργειακού πόρου, δίδουν τη δυνατότητα παροχής πόσιµου νερού ή και νερού άρδευσης, ενώ συνεισφέρουν και στη µεταφορά του, στη διαχείριση πληµµυρών, και στην υπαίθρια αναψυχή. Μία πολιτική που προάγει όλες τις πηγές καθαρής και ανανεώσιµης ενέργειας, καθώς και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, θα συνδράµει τα µέγιστα στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ζωής, καθώς και στην προσπάθεια για βιώσιµη ανάπτυξη. [8]

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για τον ενεργειακό τοµέα στον ελληνικό χώρο Στέλιος Ψωµάς Νοέµβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα