ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2. Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία) 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2. Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία) 3"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2 Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία) 3 Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονική φοίτηση απουσίες 4 Μαθητική στολή και εμφάνιση 5 Συμπεριφορά ευθύνες και καθήκοντα των μαθητών 8 Αξιολόγηση του μαθητή Διαγωνίσματα 11 Άριστοι μαθητές 13 Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχολικό Έτος 14 Σχολικές διακοπές και αργίες 15 Προαγωγή - εξετάσεις μαθητών Γυμνασιακού κύκλου 16 Μη πλήρης φοίτηση 18 Καθήκοντα μαθητών 21 Διαγωγή μαθητών 22 Παιδαγωγικά μέτρα 23 Πειθαρχικό Συμβούλιο 28 Μαθητικά Συμβούλια 30 Επίλογος 33 2

3 Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία κάθε οργανωμένου συνόλου είναι απαραίτητη η ύπαρξη κανονισμών, θεσμών και νόμων. Όμως η αρμονική, ευτυχισμένη και δημιουργική συμβίωση των μελών των οργανωμένων συνόλων στηρίζεται όχι στην εξωτερική, αναγκαστική πειθαρχία, αλλά στη συνειδητή και ελεύθερη συμμόρφωση στους κανονισμούς, θεσμούς και νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους. Το σχολείο, ως οργανωμένο σύνολο και ως μονάδα παιδαγωγούσα, πέρα από τις γνώσεις και τη μόρφωση, μέσα από τους κανονισμούς, τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας του, επιδιώκει να προσφέρει αγωγή στους μαθητές. Αγωνίζεται να καλλιεργήσει σ αυτούς τον αυτοσεβασμό, την αυτοκυριαρχία και την αυτοπειθαρχία και να διαπλάσει πολίτες συνειδητούς, υπεύθυνους και ελεύθερους. Στα πλαίσια της προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία και την προαγωγή των στόχων του και επειδή αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενημέρωση και επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες τους, το σχολείο ετοίμασε το βιβλιαράκι αυτό. Στο Α μέρος του περιέχονται οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του σχολείου, τους οποίους μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο, αφού ενημερώσει σχετικά τους μαθητές/τριες. Στο Β μέρος έχουν ενταχθεί από την εκπαιδευτική νομοθεσία οι κανονισμοί λειτουργίας δημοσίων σχολείων μέσης εκπαίδευσης που ενδιαφέρουν ή αφορούν άμεσα τους μαθητές του Γυμνασιακού κύκλου. 3

4 Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 14. (1)Τηρουμένων των παρόντων Κανονισμών, ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα όπως αυτά αναλυτικότερα προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου του. 14. (1)(α)Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με ευθύνη του Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, εσωτερικούς κανονισμούς. Οι εσωτερικοί κανονισμοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην αρχή της νομιμότητας των διαδικασιών και των ποινών, της κατ αντιπαράσταση διαδικασίας, της αναλογικότητας της ποινής και της προσωποποίησης των ποινών και στους κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης. Οι εσωτερικοί κανονισμοί επικυρώνονται σε κοινή συνεδρία του Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου. (β)οι εσωτερικοί κανονισμοί, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, στην οποία να εμπλέκονται η Διεύθυνση του σχολείου, ο Καθηγητικός Σύλλογος και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Νοείται ότι η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων και ζητά τις απόψεις του πριν την τελική έκδοση των εσωτερικών κανονισμών. (γ)το περιεχόμενο των εσωτερικών κανονισμών αφορά στο σαφή καθορισμό των κανόνων λειτουργίας των μελών της σχολικής κοινότητας αναφορικά με τη λειτουργία της. (δ)οι εσωτερικοί κανονισμοί εκδίδονται και διανέμονται σε όλους τους ενδιαφερομένους. Η αναθεώρηση των εσωτερικών κανονισμών γίνεται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη σχολική μονάδα. 4

5 Κανονική φοίτηση απουσίες Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. Ο μαθητής πρέπει να προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο (7.25π.μ.) και να παραμένει σ αυτό μέχρι τις 1.35μ.μ. Για καθυστέρηση πέραν των 5 κατά την πρωινή προσέλευση στην τάξη, χρειάζεται άδεια εισόδου από τον υπεύθυνο για το τμήμα του Β.Δ. ή από άλλο Διοικητικό. 2. Μαθητής που απουσίασε από το σχολείο, γίνεται δεκτός στην τάξη αν παρουσιάσει άδεια εισόδου. Ο μαθητής παρουσιάζεται στο γραφείο του υπεύθυνου για το τμήμα Β.Δ., πριν ακόμη κτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη περίοδο, καταθέτει το δικαιολογητικό απουσίας, που πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσει επανερχόμενος στο σχολείο, και εφοδιάζεται με άδεια εισόδου στην τάξη. Ως δικαιολογητικό απουσίας μπορεί να φέρει ο μαθητής ιατρικό πιστοποιητικό ή το ειδικό έντυπο που χρησιμοποιείται από το σχολείο, συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του. Σε περίπτωση που ο μαθητής δε βρίσκει στο γραφείο του τον υπεύθυνο για το τμήμα του Β.Δ., απευθύνεται σ άλλο Διοικητικό. 3. Αποτελεί παράπτωμα η κατ επανάληψη ή σκόπιμη καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο ή εισόδου στην τάξη μετά από διάλειμμα ή η καθυστέρηση εισόδου στην τάξη μετά την εξασφάλιση άδειας εισόδου ή η έξοδος από την τάξη, όταν κτυπά το κουδούνι για συνεχόμενη περίοδο. Η καθυστέρηση εισόδου στην τάξη, μετά την εξασφάλιση άδειας εισόδου ή μετά από το διάλειμμα ή η χωρίς άδεια έξοδος του μαθητή από την τάξη με την έναρξη συνεχόμενης περιόδου, έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρηση αδικαιολόγητης απουσίας. 4. Η έξοδος μαθητή από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, έστω και για αγορά τροφίμων ή άλλων ειδών, αποτελεί σοβαρό σχολικό παράπτωμα που τιμωρείται με αποβολή. Ο μαθητής, που έχει λόγο να φύγει από το σχολείο, χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου. Η άδεια εξόδου, που ο μαθητής εξασφαλίζει από τη Διεύθυνση, προσυπογράφεται και από τον καθηγητή της περιόδου κατά την οποία 5

6 χορηγείται, ο οποίος καταχωρεί σχετική σημείωση στο Βιβλίο Ύλης για σκοπούς ενημέρωσης των καθηγητών που θα διδάξουν στο τμήμα. Σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο ζητείται άδεια εξόδου είναι γνωστός από πριν στους γονείς ή στον κηδεμόνα, ο μαθητής φέρνει απαραίτητα μαζί του γραπτή αίτηση από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του για να μπορεί να γίνει δεκτή από τη Διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή αίτηση, η Διεύθυνση χορηγεί την άδεια εξόδου, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τους γονείς ή τον κηδεμόνα του μαθητή. Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις προβλήματα υγείας κυρίως η Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά τη κρίση της και ενημερώνει παράλληλα ή εκ των υστέρων τους γονείς ή τον κηδεμόνα. Ο μαθητής επανερχόμενος στο σχολείο, παρουσιάζει στο Β.Δ. την άδεια εξόδου, υπογραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του και εφοδιάζεται με άδεια εισόδου στην τάξη. 5. Το πρόβλημα των απουσιών είναι πολύ σημαντικό για το σχολείο και κυρίως για τους μαθητές και τη φοιτησή τους. Γι αυτό όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα: Οι απουσίες από τα μαθήματα θα πρέπει να αποφεύγονται, ή αν τούτο είναι αδύνατο να καταβάλλεται προσπάθεια τους για μείωση τους στο ελάχιστο. Κάθε διδακτική περίοδος λογίζεται ως ξεχωριστή απουσία. Μαθητής που συμπληρώνει 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητες απουσίες παραπέμπεται σε επανεξετάσεις το Σεπτέμβρη, ενώ αν συμπληρώσει πάνω από 50 δεν προάγεται και μένει στάσιμος. (Βλ. Κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων κεφ. Β και κεφ. Γ - Μη πλήρης φοίτηση). Η αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από διδακτική περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Μαθητική στολή και εμφάνιση Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στολή, που καθορίζεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους οι οποίες καθορίζουν την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών. Σχετικά με τη στολή για το μάθημα της Γυμναστικής και για τα εργαστήρια, ο μαθητής συμμορφώνεται προς τον περί Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία Νόμο του 1996 ή οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά (κεφ. Γ, 14,3(γ)). 6

7 Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του μαθητή και της οικογένειάς του. Μαθητής, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο που μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας, είναι δυνατό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η προσέλευση στο σχολείο ή την τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι παραβάτες παραπέμπονται προς τούτο στη Διεύθυνση. Όσοι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς την καθορισμένη στολή δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα και τους καταχωρείται αδικαιολόγητη απουσία. Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή ο μαθητής θα προσέλθει κατ ανάγκη μια μέρα χωρίς στολή είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμη αρχίσει η πρώτη περίοδος ή και από την προηγούμενη μέρα, σχετική γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση. 1. Η στολή Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη στολή και αποφεύγει κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνιση του. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Βαμβακερό μπλουζάκι: ΓΑΛΑΖΙΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ με γιακά συνηθισμένο, με μακρύ ή κοντό μανίκι Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ Πουλόβερ βαμβακερό: ΓΑΛΑΖΙΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ χωρίς διαφημιστικά γράμματα ή ρίγες, κλειστό ή με φερμουάρ ή Τρικό: ΜΠΛΕ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «V» Σακάκι: ΜΠΛΕ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ Παπούτσια: Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ ή ΜΑΥΡΑ ή ΑΣΠΡΑ αθλητικά (για λόγους υγείας να χρησιμοποιούνται άλλα ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Βαμβακερό μπλουζάκι: ΓΑΛΑΖΙΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ με γιακά συνηθισμένο, με μακρύ ή κοντό μανίκι Φούστα: ΓΚΡΙΖΑ ή Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ Πουλόβερ βαμβακερό: ΓΑΛΑΖΙΟ, ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ χωρίς διαφημιστικά γράμματα ή ρίγες, κλειστό ή με φερμουάρ ή Τρικό: ΜΠΛΕ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «V» Σακάκι: ΜΠΛΕ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ Παπούτσια: Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ ή ΜΑΥΡΑ ή ΑΣΠΡΑ αθλητικά (για λόγους υγείας να χρησιμοποιούνται άλλα 7

8 αθλητικά στο μάθημα της γυμναστικής) Εσάρπα: ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΗ, ΓΚΡΙΖΑ ή ΑΣΠΡΗ χωρίς σήματα ποδοσφαιρικών ομάδων αθλητικά στο μάθημα της γυμναστικής) Κάλτσες: ΜΑΥΡΕΣ, ΜΠΛΕ ή ΑΣΠΡΕΣ ή καλσόν στο χρώμα του δέρματος Εσάρπα: ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΗ, ΓΚΡΙΖΑ ή ΑΣΠΡΗ χωρίς σήματα ποδοσφαιρικών ομάδων 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Πουκάμισο: ΓΑΛΑΖΙΟ με γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι, με τσέπη ή χωρίς Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ Γραβάτα: ΜΠΛΕ Παπούτσια: Απλά Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Πουκάμισο: ΓΑΛΑΖΙΟ με γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι, με τσέπη ή χωρίς Παντελόνι ΓΚΡΙΖΟ ή Φούστα ΓΚΡΙΖΑ Γραβάτα: ΜΠΛΕ Παπούτσια: Απλά Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ 3. ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Φανέλα: ΑΣΠΡΗ ή ΜΑΥΡΗ Παντελονάκι: ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟ Φόρμα Γυμναστικής: ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΗ Παπούτσια αθλητικά: ΜΑΥΡΑ ή ΑΣΠΡΑ 4. Η εμφάνιση Το σχολείο δεν επιτρέπει τις υπερβολές στην εμφάνιση. Κάτι τέτοιο δε συμβιβάζεται με τη μαθητική ιδιότητα και επομένως αποτελεί παράπτωμα για το οποίο ο παραβάτης παραπέμπεται στη Διεύθυνση. Το σχολείο, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει ο χαρακτηρισμός «υπερβολές στην εμφάνιση» θεωρεί μεταξύ άλλων ως υπερβολές και τα πιο κάτω: Τα πολύ μακριά μαλλιά, τις εξεζητημένες κομμώσεις, τις βαφές, τα δακτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, τις διακοσμητικές καδένες και άλλα παρόμοια. Για τις μαθήτριες: Τα πολλά και φανταχτερά δακτυλίδια, τα βραχιόλια, τις διακοσμητικές καδένες, τα σκουλαρίκια και άλλα παρόμοια. Επίσης τα μακριά, βαμμένα νύχια, τα βαμμένα ή φουντωτά μαλλιά και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο. Σημείωση: Δε θεωρούνται υπερβολή για τις μαθήτριες ένα απλό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι απλά σκουλαρίκια. 8

9 Συμπεριφορά ευθύνες και καθήκοντα των μαθητών Οι μαθητές συμπεριφέρονται παντού και πάντοτε με ευπρέπεια και κοσμιότητα. Αποφεύγουν τις φωνές, τις βρισιές, τις φιλονικίες, τα ενοχλητικά αστεία ή πειράγματα, τις απρεπείς εκφράσεις, τα επικίνδυνα παιχνίδια. Λύνουν με ήρεμο διάλογο τις μεταξύ τους διαφορές ή τις αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός τους. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων εγκαταλείπουν την αίθουσα διδασκαλίας και μεταβαίνουν στην αυλή του σχολείου. Προσέχουν, ώστε οι αίθουσες διδασκαλίας να διατηρούνται καθαρές και σέβονται το σχολικό χώρο και τη σχολική περιουσία. Αποφεύγουν να λερώνουν ή να φθείρουν τα θρανία, τα καθίσματα, τους τοίχους κτλ. Υποχρεούνται να καταβάλλουν χρηματική αποζημίωση (έναντι απόδειξης) για ζημιά που προκαλούν στην περιουσία του σχολείου. Απαγορεύεται να έχουν μαζί τους στο σχολείο διορθωτικό υγρό (tipex), μαρκαδόρους, ραδιόφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να διαταράξει τη διεξαγωγή του μαθήματος ή το έργο του σχολείου. Μαθητής του οποίου η συμπεριφορά δε συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα τιμωρείται. Αποπομπή του μαθητή από την τάξη Ο μαθητής που εξαιτίας της συμπεριφοράς του στη διάρκεια του μαθήματος, αποπέμπεται από την τάξη, παραπέμπεται αμέσως στον υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ. ή στο Διευθυντή και δεν επανέρχεται στην τάξη τη συγκεκριμένη περίοδο. Ένσταση ή άρνηση του μαθητή να συμμορφωθεί προς την εντολή του καθηγητή, αποτελεί από μόνη της παράπτωμα, δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση του μαθητή και δημιουργεί ανεπιθύμητες περιπλοκές και ένταση στην τάξη. Ο μαθητής δικαιούται να διεκδικήσει πολιτισμένα και πειστικά το δίκαιο, που κατά τη γνώμη του έχει, στο γραφείο του Β.Δ. που θα επιληφθεί, στα πλαίσια της ορισμένης διαδικασίας του θέματος. 9

10 Γενικές κοινές συγκεντρώσεις Η παρουσία όλων στις συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Όλοι στέκονται ή κάθονται στις θέσεις που τους ορίζονται, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, συζητήσεις ή σχόλια και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις. Οι αντιδράσεις σε ό,τι λέγεται ή διαδραματίζεται κατά τις κοινές συγκεντρώσεις θα πρέπει να είναι κόσμιες και με μέτρο. Χρήση οχημάτων Ο μαθητής που έρχεται στο σχολείο με ποδήλατο: Μόλις εισέλθει στην αυλή, σταθμεύει το ποδηλατό του στον καθορισμένο χώρο. Η στάθμευση σε άλλους χώρους ή η χρήση του ποδηλάτου στην αυλή κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Τηρεί τους κανόνες οδικής ασφάλειας και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά τις μετακινήσεις του. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του ποδηλάτου του. Το τμήμα Το Συμβούλιο του τμήματος αλλά και κάθε μαθητής ξεχωριστά: Συμβάλλει ώστε να εξασφαλίζεται, με την αυτοπειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό, το κατάλληλο κλίμα για αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος. Η διασάλευση της κανονικής διεξαγωγής του μαθήματος αποτελεί παράπτωμα. Συμβάλλει στην καθαριότητα κι ευπρέπεια του τμήματος και σέβεται την ακεραιότητα των αντικειμένων. Η πρόκληση ζημιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις και τα αντικείμενα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Εξυπακούεται ότι ο μαθητής καταβάλλει παράλληλα και το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την επιδιόρθωση-αποκατάσταση των ζημιών. Επιμελητές Ως επιμελητές αναλαμβάνουν όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές. Ορίζονται 2-3 από τον Υπεύθυνο Καθηγητή σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τμήματος. Αναρτάται στην πινακίδα κατάλογος επιμελητών για όλο το χρόνο, σύμφωνα με τον κατάλογο των μαθητών του τμήματος. 10

11 Το Συμβούλιο του Τμήματος έχει τη γενική ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού. Οι μαθητές που, ως επιμελητές του τμήματος δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και μάλιστα απομακρύνονται από την τάξη στη διάρκεια των διαλειμμάτων, διαπράττουν παράπτωμα και ευθύνονται για ό,τι συμβεί στη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Οι επιμελητές φροντίζουν ιδιαίτερα, ώστε όλοι οι μαθητές του τμήματος να εξέρχονται από την τάξη και να μην μπαινοβγαίνουν σ αυτήν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Καθυστέρηση καθηγητή Όταν για κάποιο λόγο ο καθηγητής δεν προσέρχεται έγκαιρα στην τάξη, οι μαθητές παραμένουν ήσυχοι, δε θορυβούν και δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στη Διεύθυνση για τις σχετικές οδηγίες. Στην περίπτωση που οι οδηγίες είναι να πάνε στην αυλή, η μετακίνηση γίνεται χωρίς φασαρία και θορυβώδεις εκδηλώσεις. Διαδικασία αντιμετώπισης θέματος προβλήματος. Ο μαθητής ή οι μαθητές αναφέρονται στο Συμβούλιο του Τμήματος. Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται του θέματος το θέμα μπορεί να αφορά ολόκληρο το τμήμα και ενημερώνει τον Υπεύθυνο Καθηγητή. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής συζητεί το θέμα με το Συμβούλιο ή και με την ολομέλεια του τμήματος. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις και σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα πρόβλημα. Αν η φύση του θέματος-προβλήματος απαιτεί και την εμπλοκή της Διεύθυνσης, ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει στον Υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ., που επιλαμβάνεται του θέματος-προβλήματος, ακολουθώντας την ορισμένη διαδικασία. Ο Β.Δ., αν το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι στο θέμα-πρόβλημα, αναφέρει την περίπτωση στο Διευθυντή του Σχολείου. 11

12 Οι εξωσχολικοί Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι κυρίως νεαροί ή πρώην μαθητές του σχολείου χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική εργασία, εισέρχονται στο σχολείο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και παραβιάζουν ουσιαστικά τον σχολικό χώρο, με αποκλειστικό σκοπό να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους συναντώντας γνωστούς και φίλους. Το σχολείο δεν είναι χώρος για τέτοιες συναντήσεις και συναναστροφές. Γι αυτό, όσοι μαθητές υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχολικού χώρου είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι. Μαθητής που προγραμματίζει τέτοιες συναντήσεις ή δέχεται επισκέψεις στο σχολείο διαπράττει σοβαρό παράπτωμα. Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο απευθύνονται στη Διεύθυνση. Η παρουσία εξωσχολικών στην αυλή του σχολείου, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στους διαδρόμους απαγορεύεται. Αξιολόγηση του μαθητή - Διαγωνίσματα Στην αξιολόγηση για το βαθμό του τετραμήνου λαμβάνεται υπόψην η όλη προσπάθεια του μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η προφορική επίδοση, η συμμετοχή του στη λύση ασκήσεων μέσα στην τάξη, η συνέπεια στην τακτική και έγκαιρη ετοιμασία εργασίας που δίνεται για το σπίτι και γενικά η ικανότητα, το ενδιαφέρον και η όλη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Η εφαρμογή των τετραμήνων παρέχει την ευχέρεια στους εκπαιδευτικούς για εισαγωγή νέων ανατροφοδοτικών μορφών συνεχούς και δημιουργικής αξιολόγησης πέρα από τα τυποποιημένα διαγωνίσματα, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε αξιολόγηση διαφορετικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των μαθητών π.χ. παρουσιάσεις, διαθεματικές εργασίες, projects, παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού ή άλλου υλικού κλπ. Σημείωση: Μεγάλη σημασία αποδίδεται στην ενσυνείδητη προσπάθεια, συνεργασία και πειθαρχία του μαθητή σε όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία του σχολείου. 1. Μορφή /Περιεχόμενο διαγωνισμάτων Τα διαγωνίσματα μπορεί να είναι: Λιγόλεπτα, στο μάθημα της ημέρας (απροειδοποίητα). Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, στο μάθημα της ημέρας (προειδοποιημένα ή απροειδοποίητα). 12

13 Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, σε ενότητα, κοινά ή όχι (προειδοποιημένα). Σημείωση: Οι καθηγητές μπορούν, την ίδια μέρα που οι μαθητές γράφουν προειδοποιημένο διαγώνισμα, να εξετάζουν τους μαθητές σ' οποιοδήποτε μάθημα της ημέρας, είτε γραπτά με λιγόλεπτη άσκηση (15'-30') είτε προφορικά. 2. Απουσία από διαγώνισμα Μαθητής που απουσιάζει από διαγώνισμα μπορεί να εξεταστεί από τον καθηγητή, γραπτά ή προφορικά, με πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή. Σκόπιμη απουσία από προειδοποιημένο διαγώνισμα δεν απαλλάσσει το μαθητή που απουσιάζει από την υποχρέωση να υποστεί ανάλογη εξέταση, αν και οποτεδήποτε κρίνει ο καθηγητής. Απουσία μαθητή κατά την περίοδο ή τις περιόδους που προηγούνται προειδοποιημένου διαγωνίσματος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον αρμόδιο Βοηθό Διευθυντή. 3. Επιστροφή διαγωνισμάτων Τα γραπτά επιστρέφονται στον αρμόδιο καθηγητή, τρεις το πολύ μέρες μετά την ημέρα που τους έχουν παραδοθεί. Απώλεια γραπτού με υπαιτιότητα μαθητή ή πλαστογράφηση υπογραφής γονιού ή κηδεμόνα συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνεπάγεται τιμωρία που θα αποφασιστεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο. 4. Δολίευση Μαθητής που αποδειγμένα συλλαμβάνεται να αντιγράφει κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος ή γενικά παρουσιάζει ή αποπειράται να παρουσιάσει ως δική του την εργασία συμμαθητή του ή μέρος της, διαπράττει σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται με: α) Άμεσο τερματισμό του διαγωνίσματος. β) Βαθμολόγηση με 1 (μονάδα) του γραπτού ή της εξέτασης κατά την οποία έχει εκδηλωθεί η δολίευση. Τα παραπτώματα αυτά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξης τους είναι δυνατό να συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων. 13

14 5. Βαθμός του διαγωνίσματος-σημασία Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν είναι απαραίτητα ο βαθμός του τριμήνου. Λαμβάνεται υπόψην αθροιστικά μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές αξιολόγησης του μαθητή. Άριστοι μαθητές Τα κριτήρια επιλογής των άριστων μαθητών καθορίζονται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 14

15 Σχολικό έτος Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4. (1) Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου χρόνου. (2) Οι σχολικές εργασίες αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγουν την 30η Ιουνίου. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 10 Σεπτεμβρίου και λήγουν για τις τάξεις του γυμνασιακού κύκλου την 5 η Ιουνίου, για την Α και Β τάξη του λυκειακού κύκλου την 3 η Ιουνίου και για τη Γ τάξη του λυκειακού κύκλου τη 2 α Ιουνίου. Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να διαφοροποιεί τις πιο πάνω ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, αν πιστεύει ότι η διαφοροποίηση αυτή θα εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η συνολική διάρκεια του προβλεπόμενου αριθμού εργάσιμων ημερών του σχολικού έτους. (3) Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται, για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης και αξιολόγησης των μαθητών, σε δύο τετράμηνα ως ακολούθως: Α' τετράμηνο - Έναρξη μαθημάτων μέχρι 20 Ιανουαρίου. Β' τετράμηνο 23 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. (4) Η περίοδος για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. (5)Οι ανεξετάσεις, οι συμπληρωματικές προαγωγικές και απολυτήριες και οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. (6)Οι εγγραφές μαθητών γίνονται το τέλος Ιουνίου και συμπληρωματικά τον επόμενο Σεπτέμβριο για όσους τότε συμπληρώνουν τις εξετάσεις τους. (7)Για εκπρόθεσμες εγγραφές μαθητών αποφασίζει ο Διευθυντής του Σχολείου εκδίδοντας προς τούτο δεόντως αιτιολογημένη απόφαση η οποία και καταγράφεται στα πρακτικά του Καθηγητικού Συλλόγου. (8)Ο Υπουργός μπορεί, σε περιπτώσεις όπου απρόβλεπτες συνθήκες επιβάλλουν τούτο, να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για τις εργασίες των παραγράφων (1)-(5) κατά περιφέρειες ή σχολεία. Ο ορισμός των ημερομηνιών γνωστοποιείται έγκαιρα με εγκύκλιο προς τα επηρεαζόμενα σχολεία και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας. (9) Σε περίπτωση απώλειας διδακτικού χρόνου οι σχολικές εργασίες παρατείνονται ανάλογα, ώστε να συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός εργάσιμων ημερών του σχολικού έτους σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2). 15

16 Σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές 5. (1) Σχολικές αργίες είναι: (α) Όλες οι αργίες της Δημόσιας υπηρεσίας (β) οι διακοπές των Χριστουγέννων (από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών)- (γ) οι διακοπές του Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερών) (δ) οι ακόλουθες θρησκευτικές γιορτές: Ονομαστήρια του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου. 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών). Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, και 11 Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα). (2) Οι καθιερωμένοι σχολικοί εορτασμοί είναι οι ακόλουθοι: (α) Η έναρξη των τακτικών μαθημάτων και ο καθιερωμένος αγιασμός. (β) η επέτειος της ανακηρύξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Σεπτεμβρίου (γ) η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, στις 27 Οκτωβρίου. (δ) η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου. (ε) η γιορτή των Χριστουγέννων στις 23 Δεκεμβρίου. (στ) η γιορτή των Γραμμάτων (30 Ιανουαρίου) στις 29 Ιανουαρίου. (ζ) η επέτειος της 25ης Μαρτίου στις 24 Μαρτίου. (η) η επέτειος της 1ης Απριλίου στις 31 Μαρτίου. Για τους πιο πάνω σχολικούς εορτασμο διατίθενται μόνο μέχρι δυο διδακτικές περίοδοι πλην της 23ης Δεκεμβρίου όπου μπορούν να διατεθούν περισσότερες των δύο διδακτικές περίοδοι. Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο των σχολικών γιορτασμών και άλλων εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπηρετεί σκοπούς κομμάτων, σωματείων ή οργανώσεων. Για οποιοδήποτε άλλο γιορτασμό ή εκδήλωση απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο. (3) Οι θερινές σχολικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 31η Αυγούστου κάθε χρόνο. 16

17 Προαγωγή,εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού κύκλου 10. (1) Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία χαρακτηρίζεται η προφορική επίδοση των μαθητών γυμνασιακού κύκλου των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και η οποία αναγράφεται στο δελτίο προόδου είναι: Α - Άριστα Β - Πολύ Καλά Γ - Καλά Δ -Σχεδόν Καλά Ε Αποτυχία Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις είναι: Άριστα : 19 μέχρι 20 και αντιστοιχεί με το Α Πολύ Καλά : 16 μέχρι 18 και αντιστοιχεί με το Β Καλά : 13 μέχρι 15 και αντιστοιχεί με το Γ Σχεδόν Καλά : 10 μέχρι 12 και αντιστοιχεί με το Δ Αποτυχία : 1 μέχρι 9 και αντιστοιχεί με το Ε. (2) Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α', Β' και Γ' Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά. (3) (α) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοση του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10. (β) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΔΔ ή ΓΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοση του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 6. (4) Μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς), υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση του στη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10. (5) Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός του έτους. (6) Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το Σεπτέμβριο. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από τον Διευθυντή του Σχολείου. 17

18 (7) Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του Σεπτεμβρίου αν ο μέσος όρος των βαθμών του στην γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι κάτω από 10. (8) Μαθητής παραμένει στάσιμος το Σεπτέμβριο: (α) Αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ή (β) αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα, ή (γ) αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης του κάθε μαθητή ξεχωριστά, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή στην περίπτωση (α) σε ένα μάθημα, και στην περίπτωση (β) σε ένα ή δύο μαθήματα (σ' ένα μάθημα, αν ο μαθητής απέτυχε σε τρία μαθήματα και σε δύο μαθήματα, αν απέτυχε σε τέσσερα μαθήματα), ώστε ο μαθητής να αποφύγει τη στασιμότητα. (9) Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α' στη Β' και από τη Β' στη Γ' στα οποία απέτυχε το Σεπτέμβριο, αν δεν μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο (8). (10) Ο μαθητής της Γ' τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσο συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα ή δύο μαθήματα στην εξέταση του Σεπτεμβρίου και δε μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο (8). (11) Αν μαθητής υστερήσει τον Ιούνιο σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί σ' αυτό και το Σεπτέμβριο, τότε παραμένει στάσιμος. (12) Οι διατάξεις των παραγράφων (3), (13) και (17) του Κανονισμού 11 ισχύουν και για τους μαθητές του Γυμνασιακού Κύκλου. (3). Ο κατώτερος προβιβαστικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι "Σχεδόν Καλά" (10) (13) Για τους μαθητές που δικαιολογημένα κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση, το σχολείο ορίζει δεύτερη εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο (17)Το Σεπτέμβρη εξετάζονται επίσης οι μαθητές που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε εξέταση τον Ιούνιο και οι μαθητές που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοίτησης. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτά και διατηρούν την προφορική βαθμολογία των τετράμηνο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βαθμολογία των τετράμηνων οι μαθητές εξετάζονται γραπτά και προφορικά. 11Α. (1) Οι αποφάσεις των Καθηγητικών Συλλόγων αναφορικά με την έκδοση αποτελεσμάτων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών, όπως προνοούνται στις επιφυλάξεις των Κανονισμών 10(8), 11(19) και (21), διέπονται από τις πιο κάτω αρχές: 18

19 (α) Διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αξιοπιστίας των ενδεικτικών ή απολυτηρίων (β) διασφάλιση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αξιοκρατίας. (γ) Ανάγκη εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και αποφυγή γενικεύσεων που έχουν μεν τυπική αντικειμενικότητα αλλά δεν περιέχουν την ουσιαστική πτυχή της θεώρησης ειδικών λόγων ή συνθηκών που πιθανόν να τεκμηριώνουν περαιτέρω εξέταση /μελέτη και λήψη απόφασης. (δ) Επίδειξη λελογισμένης επιείκειας για να μην παραμείνει στάσιμος ο μαθητής είναι επιτρεπτή ή /και ενδείκνυται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως: (i) Σοβαρά προβλήματα υγείας. (ίϊ) Επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης και προόδου, παρά τις αντιξοότητες του περιβάλλοντος ή και των προσωπικών αδυναμιών. (ίίί) Σοβαρά προσωπικά /οικογενειακά προβλήματα. (2) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται να επιδειχθεί λελογισμένη επιείκεια η σχετική απόφαση είναι δεόντως αιτιολογημένη και αυτή καταγράφεται σε πρακτικό. Μη πλήρης φοίτηση 13.(1) Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος: (α) Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητων απουσιών, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων. (β) μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 152 μέχρι 160, από τις οποίες τουλάχιστον 110 είναι δικαιολογημένες, των τριών αριθμών συμπεριλαμβανομένων. (β) Μαθητές που σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών από 21 μέχρι 25 το β τετράμηνο. (γ) Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε εξέταση το Σεπτέμβριο μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών όχι μεγαλύτερο των 275, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 50, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής καθορίζονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο. ή 19

20 (δ) Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. (ι) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο λόγω σοβαρής ασθένειας και οι δικαιολογημένες απουσίες τους είναι περισσότερες από όσες καθορίζονται στο βασικό νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρακαθίσουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου. (ιι) Σε τέτοια περίπτωση οι μαθητές παραπέμπονται για εξέταση ιατροσυμβούλιο, το οποίο υποβάλλει σχετική έκθεση. (ιιι) Ο Καθηγητικός Σύλλογος, αφού μελετήσει την έκθεση του ιατροσυμβουλίου, αποφασίζει ανάλογα και υποβάλλει την απόφαση του στην αρμόδια αρχή για τελική κρίση. (2.) Με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, παραμένουν στάσιμοι: (α) Μαθητές που σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 51, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. (β) Μαθητές που σημείωσαν 25 ή περισσότερες αδικαιολόγητες απουσίες το β τετράμηνο. (γ) Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 161, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλονται, εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος κανονισμού: «Νοείται ότι ο μαθητής που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους φοίτησης υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά». (2Α) Ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, να αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 13, αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης. (3) Οι απουσίες λογίζονται μια για κάθε διδακτική περίοδο. Επομένως η απουσία μιας ημέρας από το σχολείο ή από εκδρομή ή από άλλη δραστηριότητα σημαίνει 7 ή 8 απουσίες. 20 από

21 (4) Μαθητής, που απουσίαζε και για μια έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 5 ημέρες να φέρει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού για το λόγο της απουσίας του εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του Σχολείου. Βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2 συνεχών ημερών και συνολικά δεν ξεπερνούν τις 12 ημέρες σ' όλο το χρόνο. Ο Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσμεύεται από τις βεβαιώσεις όταν έχει σχηματίσει δική του γνώμη για την αναλήθεια του προβαλλόμενου λόγου ασθενείας ή δε θεωρεί δικαιολογημένους άλλους λόγους για απουσία. Οι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα. (5) Μαθητής που απουσιάζει για χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο ημέρες οφείλει, κατά την τρίτη ημέρα της απουσίας του, να ειδοποιήσει οπωσδήποτε γι' αυτό το σχολείο του. (6) Οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε αποβολή από το σχολείο θεωρούνται δικαιολογημένες. Σε περίπτωση που μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση ή παραμένει στάσιμος λόγω δικαιολογημένων απουσιών που οφείλονται σε αποβολή, ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται να αποφασίσει διαφορετικά, αφού λάβει υπόψη την έκθεση /εισήγηση του οικείου εκπαιδευτικού ψυχολόγου. (7) Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή, με απόφαση του Υπουργείου, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δε σημειώνονται απουσίες, αφού ο μαθητής ενημερώσει έγκαιρα τη διεύθυνση του σχολείου του. Σε μαθητή που συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ δε σημειώνονται απουσίες. (8) Στα Δελτία Προόδου αναγράφεται ο όρος «πλήρης φοίτηση» και ο αριθμός απουσιών του μαθητή αν ο μαθητής έχει κάμει όχι περισσότερες από 24 απουσίες, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, (δικαιολογημένες ή και αδικαιολόγητες) Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος ασκεί λελογισμένη επιείκεια σε ειδικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, και αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι πιο πάνω διατάξεις, αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του μαθητή. 21

22 Καθήκοντα μαθητών 14.(3)(α) Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων Κανονισμών, ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα όπως αυτά προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου του. (β) Στο μαθητή μπορεί να ανατεθεί, με τη συναίνεσή του, εργασία εκτός προγράμματος, μέσα στα πλαίσια των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων. (γ) Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στολή που καθορίζεται μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους οι οποίες καθορίζουν την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών. Σχετικά με τη στολή για το μάθημα της γυμναστικής και για τα εργαστήρια, ο μαθητής συμμορφώνεται προς τον περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996 ή οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. (δ) Ο μαθητής με την είσοδο του στην τάξη υποχρεούται να έχει το κινητό του απενεργοποιημένο και να το τοποθετεί στην έδρα. (ε) Οι μαθητές συμμετέχουν, εκτός αν με ειδική ανακοίνωση ή απόφαση του Διευθυντή καθορίζεται διαφορετικά, σε κάθε εκδήλωση του σχολείου συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εκδρομών και ομαδικών εκκλησιασμών. Νοείται ότι ο μαθητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε ομαδικό εκκλησιασμό, αν το δηλώσει ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος αν είναι ηλικίας πέραν τον δεκαέξι ετών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Μαθητής που δε συμμετέχει σε ομαδικό εκκλησιασμό επιβλέπεται από προσωπικό που ορίζεται κατά την περίπτωση από το Διευθυντή του σχολείου του. (στ) Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, αφού ενημερωθούν από το Β.Διευθυντή αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας του, παραμένει στην τάξη του. (ζ) Απουσία του μαθητή από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται είτε με ιατρικό πιστοποιητικό είτε με ειδική υπεύθυνη βεβαίωση του κηδεμόνα που να μπορεί να γίνει δεκτή από τη Διεύθυνση. Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό πρέπει να παρουσιάζονται στη Διεύθυνση όταν ο μαθητής επανέλθει στο σχολείο και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της απουσίας (η) Μαθητής που απουσίασε δικαιολογημένα πέραν των δύο (2) εργάσιμων ημερών, λόγω ασθενείας, αποβολής ή άλλης τεκμηριωμένης αιτίας από το σχολείο, έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε με βάση πρόγραμμα που του διασφαλίζει το σχολείο του, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του. 22

23 (θ) Κάθε μαθητής ατομικά ή μαζί με άλλους μαθητές έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα ή παράπονα προς τις εκπαιδευτικές αρχές. Έγγραφα αιτήματα ή παράπονα που αναφέρονται σε εκπαιδευτικό λειτουργό θα πρέπει να υποβάλλονται απαραιτήτως μέσω του Διευθυντή, ο οποίος αφού ακούσει και την εκδοχή του εκπαιδευτικού λειτουργού, τα διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή μαζί με τις παρατηρήσεις του, αφού ενημερώσει ταυτόχρονα τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Σε κάθε περίπτωση το παράπονο μπορεί να κοινοποιείται στο Διευθυντή Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. (ι) Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό ένα (1) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την τάξη. Βαθμολογείται επίσης με μονάδα και μαθητής που αρνείται αδικαιολόγητα να πάρει μέρος σε διαγώνισμα. Όπου είναι δυνατό τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο. Ο επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές που συνεννοούνται προφορικά ή άλλως πως κατά την ώρα της εξέτασης. Τα παραπτώματα αυτά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξης τους είναι δυνατό να συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων. (κ) Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί. Στις ίδιες κυρώσεις υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα έγινε σε εργάσιμο για το σχολείο χρόνο. Διαγωγή μαθητών 16. (1) Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, ως Κοσμιοτάτη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτή, Κακή, χωρίς να δίνεται αριθμητική βαθμολογία. Σε περιπτώσεις μείωσης διαγωγής μαθητή: (α) Από το χαρακτηρισμό κοσμιοτάτη οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού Συλλόγου και (β) Εξαιτίας διαπιστωμένων ψυχολογικών προβλημάτων υγείας ή σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων που δυνατό να επηρεάζουν τη σχολική προσαρμογή και συμπεριφορά του μαθητή, ο Διευθυντής καλεί τον οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο για να συζητήσει μαζί του τις υπό εξέταση περιπτώσεις και ζητεί από αυτόν γραπτή έκθεση την οποία θέτει ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου, πριν από τη λήψη απόφασης. (2) Ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται σε κάθε περίπτωση να καλέσει τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο και να συζητήσει μαζί του τις υπό εξέταση περιπτώσεις και ο τελευταίος υποβάλλει γραπτή έκθεση, αν το κρίνει αναγκαίο. 23

24 (3) Στα ενδεικτικά και δελτία προόδου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ενώ στο απολυτήριο δεν αναγράφεται. Από το σχολείο δίνεται σχετικό πιστοποιητικό όταν ζητηθεί. (4) Μαθητής του Γυμνασιακού ή Λυκειακού Κύκλου, του οποίου η διαγωγή χαρακτηρίστηκε ως επίμεμπτή ή κακή συνεχίζει να φοιτά στο σχολείο του, εκτός αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Καθηγητικός Σύλλογος κρίνει ότι ενδείκνυται να εξετασθεί θέμα αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, σε άλλα σχολεία της ίδιας πόλης αφού έχει ληφθεί υπόψη και η άποψη του οικείου εκπαιδευτικού ψυχολόγου. Σε περιπτώσεις όπου η μετακίνηση μαθητή Λυκείου σε σχολείο της ίδιας πόλης είναι πρακτικά αδύνατη, όπως στη Τεχνική Εκπαίδευση λόγω κλάδου και ειδικότητας ή στο Ενιαίο Λύκειο λόγω των επιλεγόμενων μαθημάτων, ο μαθητής μπορεί να παραμείνει στο σχολείο υπό συνεχή παρακολούθηση εκπαιδευτικού ψυχολόγου ή υπό τη συνεχή υποστήριξη της σχολικής του μονάδας. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο μαθητής Λυκείου μπορεί να παραπέμπεται για να φοιτήσει σε σχολείο άλλης πόλης. Για την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή του μαθητή στο νέο του σχολείο οι υπεύθυνοι τμήματος των δυο επηρεαζόμενων σχολείων με τη συνεργασία των δυο συμβούλων και των οικείων εκπαιδευτικών ψυχολόγων καταρτίζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παιδαγωγικά μέτρα 17.(1)Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του μαθητή και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας. (2) Παιδαγωγικά μέτρα και όργανα λήψης τους: (1) Παιδαγωγικός διάλογος: διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α, Διευθυντής. (2) Παρατήρηση: διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α, Διευθυντής. (3) Επίπληξη: διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α, Διευθυντής. (4) Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή / μαθήτριας με την οποία ο μαθητής δεσμεύεται ότι δε θα επαναλάβει το παράπτωμα και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων καθηγητής Διδάσκων καθηγητής. (5) Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού Διδάσκων καθηγητής. 24

25 (6) Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση Διδάσκων καθηγητής. (7) Αποζημίωση για φθορά περιούσιας του σχολείου Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α, Διευθυντής. (8) Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που θα στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας. Η εκτέλεση της κοινωφελούς σχολικής εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων Διευθυντής Καθηγητικός Σύλλογος. (9) Αποβολή ως 2 μέρες Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Ά. (10) Γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή τμήματος Παιδαγωγική Ομάδα. (11) Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μια φορά) Καθηγητικός Σύλλογος (12) Αποβολή 1-4 μέρες Διευθυντής (13) Αποβολή 1-6 μέρες Πειθαρχικό Συμβούλιο (14) Αποβολή 1-8 μέρες Καθηγητικός Σύλλογος (15) Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο Καθηγητικός Σύλλογος (3) Για τα παραπτώματα και τις συμπεριφορές που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα στο τέλος των Κανονισμών αυτών, μπορούν να ληφθούν διαζευκτικά οποιαδήποτε από τα παιδαγωγικά μέτρα που αναφέρονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα αυτού, αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η συμπεριφορά του μαθητή στο σύνολό της. Πιο κάτω αναφέρονται οι κυριότερες περιπτώσεις παραπτωμάτων ή παρέκκλισης από την αρμόζουσα συμπεριφορά, καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα που προνοούνται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση, με βάση τους νέους κανονισμούς. 1. Φοίτηση, Εμφάνιση, Γενική Συμπεριφορά ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ α)συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη β)απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια γ)αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Κανονισμός 17(2), 1-5 Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 δ)έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς Κανονισμός 17(2), 25

26 2.Κάπνισμα και χρήση οινοπνευματωδών ποτών στο σχολικό άδεια 1-5,8,9 ε)ψευδείς δηλώσεις παραποίηση και/ή καταστροφή σχολικών εγγράφων. στ)παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση. ζ)παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων η)χρήση Κινητών τηλεφώνων θ)κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο σχολικό χώρο σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, πλην της προσέλευσης και αποχώρησης στο ή από το σχολείο. ι)χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο χρόνο. κ)αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου χωρίς άδεια. Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-6,8,9 Στην περίπτωση χρήσης «Κινητού ή άλλου τεχνολογικού μέσου, τα μέσα αυτά, αφού απενεργοποιηθούν, κατακρατούνται από το Διευθυντή του Σχολείου και παραδίδονται στο γονιό ή στον κηδεμόνα του μαθητή που ενημερώνεται σχετικά. Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 4,5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 26

27 χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις. 3.Αδικήματα κατά της περιουσίας. 4.Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στο σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις. 5.Αδικήματα. α)κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός του σχολικού χώρου β)αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων γ)κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός του σχολικού χώρου. Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-5,8,9 Κανονισμός 17(2), 1-5,7,8,9 δ)διάρρηξη/απόπειρα διάρρηξης Κανονισμός 17(2), 1-5,7,8,9 ε)εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού Κανονισμός 17(2), 7,8,9,12,13 Κανονισμός 17(2), 1-6,8,9 α)υβριστική συμπεριφορά και/ή λεκτική βία Κανονισμός 17(2), 1-6,8,9 β)σεξουαλική παρενόχληση. Κανονισμός 17(2), 1-6,8-12 γ)εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά. δ)σωματική βία με ή χωρίς αντικείμενο. Κανονισμός 17(2), 1-6,8-13 Κανονισμός 17(2), 1-6,8-15 ε)σωματική βία σεξουαλικής φύσεως. Κανονισμός 17(2), 13,14,15 6.Παράνομη κατοχή-χρήση-εμπορία-διακίνηση ναρκωτικών, φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός αν χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή: Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης του παραπτώματος αυτού ζητείται η άποψη του οικείου εκπαιδευτικού ψυχολόγου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διάπραξης του αδικήματος αυτού, ο μαθητής παραπέμπεται στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για ανάλογο χειρισμό. Κανονισμός 17(2), 1-5,13,14,15 27

28 Εκτός τούτων οι μαθητές / μαθήτριες πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: (4) Ο καταγγελλόμενος μαθητής έχει το δικαίωμα να ακουστεί τόσο πριν από τη λήψη απόφασης αναφορικά με την ενοχή του ή μη, όσο και πριν του επιβληθεί η ποινή, με σκοπό το μετριασμό της. Σε περίπτωση που το παράπτωμα επισύρει το μέτρο της αποβολής ο καταγγελλόμενος μαθητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει όπως παρευρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του παραπτώματος και τρίτο πρόσωπο μέλος του μαθητικού συμβουλίου η του καθηγητικού συλλόγου. (5) Σε κάθε σχολείο μέσης εκπαίδευσης καταρτίζεται για κάθε τμήμα παιδαγωγική ομάδα της οποίας προεδρεύει ο υπεύθυνος τμήματος και η οποία απαρτίζεται απ όλους τους διδάσκοντες και τον καθηγητή συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής και τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Η παιδαγωγική ομάδα θα παρακολουθεί τη μαθησιακή και συμπεριφορική πορεία του τμήματος και του κάθε μαθητή ξεχωριστά και εισηγείται ή λαμβάνει στηρικτικά ή διορθωτικά μέτρα συνεργαζόμενη με τον οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο η άλλο ειδικό ή αρμόδια υπηρεσία. (6) Ιδρύεται στο υπουργείο παιδείας και πολιτισμού δευτεροβάθμιο σώμα ενώπιον του οποίου δικαιούνται να προσφεύγουν οι κηδεμόνες τον μαθητών στους οποίους επιβλήθηκε το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής για πάντα από το σχολείο ή το μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Το δευτεροβάθμιο σώμα αποτελείται από το διευθυντή τεχνικής εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ή το διευθυντή τεχνικής εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ή εκπρόσωπο τους, τον οικείο επιθεωρητή, εκπρόσωπο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, εκπρόσωπο τις παγκύπριας συντονιστικής επιτροπής μαθητών και εκπρόσωπο της ΟΕΛΜΕΚ ή της ΟΛΤΕΚ, ανάλογα με την περίπτωση. Οι εκπρόσωποι τον γονέων, των εκπαιδευτικών οργανώσεων και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου. Ο κηδεμόνας του μαθητή στον οποίο επιβλήθηκε ένα η και τα δυο πιο πάνω μέτρα μπορεί εντός μιας εβδομάδας το αργότερο να υποβάλει γραπτώς αίτηση επανεξέτασης του μέτρου στο δευτεροβάθμιο σώμα. Ενώπιον του δευτεροβάθμιου σώματος μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, ο μαθητής, ο κηδεμόνας του, ο διευθυντής του σχολείου και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο το δευτεροβάθμιο σώμα. (7)Πριν από τη λήψη του παιδαγωγικού μέτρου, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (15) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 17, ανωτέρω, ο Καθηγητικός Σύλλογος πρέπει να καλέσει το μαθητή και τον κηδεμόνα του για να ακούσει τη θέση, τις εξηγήσεις και τα επιχειρήματά τους. Επίσης ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, αν το απαιτήσει οποιοδήποτε μέλος του ή ο κηδεμόνας του μαθητή, γραπτή έκθεση από τον Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, τον Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο ή άλλο ειδικό. Μετά την οριστική επιβολή του παιδαγωγικού μέτρου οι Υπεύθυνοι Τμήματος των δύο επηρεαζόμενων σχολείων, με τη συνεργασία των δύο Καθηγητών Συμβουλευτικής και 28

29 Επαγγελματικής Αγωγής και των οικείων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, καταρτίζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμογής του μαθητή στο νέο του σχολείο. (8)Ο μαθητής στον οποίο επιβλήθηκε παιδαγωγικό μέτρο για κάποιο παράπτωμα δικαιούται με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου να ζητήσει τη διαγραφή του μέτρου, αν στο τέλος της σχολικής χρονιάς δεν έχει υποπέσει σε κανένα παράπτωμα. (9)Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει μετατροπή του παιδαγωγικού μέτρου που του επιβλήθηκε σε δραστηριότητα προς όφελος του σχολείου ή του ιδίου. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αποβολής, εφόσον το όργανο που το επιβάλλει το κρίνει σκόπιμο. (10)Στις περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αποβολής ο μαθητής υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο, υπό την επίβλεψη του εκάστοτε οριζόμενου λειτουργού, ο οποίος εμπλέκει το μαθητή σε δημιουργική δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο. (11)Την καταγραφή σε κάθε τμήμα των παραπτωμάτων και των παιδαγωγικών μέτρων αναλαμβάνει ο Βοηθός Διευθυντής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τμήματος, σύμφωνα με ενιαίο έντυπο καταγραφής το οποίο θα αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και για το σκοπό αυτό τηρείται σχετικό Μητρώο / Αρχείο. ". (12)Στον Καθηγητικό Σύλλογο παραπέμπονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι διαπράττουν σοβαρής μορφής παραπτώματα. Πειθαρχικό Συμβούλιο 18.(1) Σε κάθε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται: Πειθαρχικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από το Διευθυντή ή εκπρόσωπο του Βοηθό Διευθυντή, ως Πρόεδρο, δύο καθηγητές ή εκπαιδευτές, τον υπεύθυνο του τμήματος, τον πρόεδρο του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του τμήματος του μαθητή. (2) Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται από το Διευθυντή περιπτώσεις σοβαρής μορφής παραβατικότητας. (3) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού πριν την εκδίκαση της κάθε περίπτωσης μπορεί να ζητήσει, αν το απαιτήσει οποιοδήποτε μέλος του ή ο κηδεμόνας του μαθητή, να έχει ενημέρωση από τον Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, τον Εκπαιδευτικό ψυχολόγο ή άλλο ειδικό. (4)Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρέχει στο μαθητή την ευκαιρία να εκθέσει τα γεγονότα και να αναπτύξει τα επιχειρήματά του, αφού ενημερώσει προηγουμένως το μαθητή ή το γονιό ή τον κηδεμόνα του για την εναντίον του μαθητή καταγγελία. Ο κηδεμόνας του καταγγελλόμενου μαθητή καλείται να εκφράσει την άποψη του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ.1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Λ Η 1. Οι μαθητές και μαθήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ 3 ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 Κ 16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ KYKKOY B ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 Γ3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε στο σχολείο την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ E.A.F:\ISTOSELIDA 2017 2018\FILES\Μ.1 Κανονισμ.Λειτουργ.Σχολείου.doc Μ.1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 2018 2 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις:

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ KYKKOY B Μ 26 Γ 6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ 72 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ KYKKOY B Μ 26 Γ 6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ 72 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ KYKKOY B Μ 26 Γ 6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 Κ 72 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε στο σχολείο την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς, η αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο και το μάθημα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς, η αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο και το μάθημα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ Μειώνεται δραστικά το σύνολο των απουσιών που «δικαιούται» ένας μαθητής στις εκατό τριάντα τέσσερις (134), του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Γυμνάσιο & Λύκειο Λευκάρων 1

Περιφερειακό Γυμνάσιο & Λύκειο Λευκάρων 1 1 2 Εμφάνιση 3 4 5 Εκκλησιασμοί Οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε ομαδικό εκκλησιασμό, αν το δηλώσει ο γονέας ή ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι αν είναι ηλικίας πέραν των δεκαέξι (16) ετών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟ KYKKOY B ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 Γ3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. Η ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016 2017 Μ/91 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ Αγαπητοί Γονείς και παιδιά, Για ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Από τους κανονισμούς λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2/2017 I. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. Η ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανονισμοί λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Βασικοί Κανονισμοί λειτουργίας της σχολικής μονάδας Βασικοί Κανονισμοί λειτουργίας της σχολικής μονάδας 1) Καθήκοντα και υποχρεώσεις μαθητών Ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα, όπως αυτά προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2017-2018 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Είναι σημαντικό οι μαθητές να έρχονται στο Σχολείο πέντε λεπτά πριν από την κανονική έναρξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ερμηνεία Μετά από εισηγήσεις της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας δόθηκε σαφής ερμηνεία στους όρους: - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ Μ- 122 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ Μ- 122 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ Μ- 122 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ...3 Β. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...4 Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Θ. 62329, 8063 Πάφος ΑΡ. ΤΗΛ : 26944724 ΑΡ. ΦΑΞ: 26951467 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισμοί 20, 22 και 29) 1. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [KAN. 22.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισμοί 20, 22 και 29) 1. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [KAN. 22. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισμοί 20, 22 και 29) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη. (β) Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Περιεχόμενα: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α. Εισαγωγή Β. Χρόνος εξετάσεων Γ. Διεξαγωγή γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/79 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/79 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/79 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 Περιεχόμενα: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α. Εισαγωγή Β. Χρόνος εξετάσεων Γ. Διεξαγωγή γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σχολική Χρονιά 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 3 1. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 4 1α. Καθημερινή Στολή 4 1β. Η στολή για τη Γυμναστική.. 6 1γ. Η στολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ... 3 Β. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 4 Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδός Χριστάκη Χριστοφίδη Αρ. 5, Παλουριώτισσα, 1020 Λευκωσία Τηλεφ. : 22-466628 Τηλεομοιότυπο : 22-348734 E-mail : tech.bts.nic@cytanet.com.cy http://www.schools.ac.cy/tech-bts-nic/

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 1. Λήξη των εργασιών της σχολικής χρονιάς 2016 2017. 2. Τελικές Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις. 3. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Μόνους τους παιδευθέντας ελευθέρους είναι Επίκτητος Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ» Αγίου Ανδρόνικου, 3020

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαθητές και μαθήτριες

Α. Μαθητές και μαθήτριες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 Μερικοί βασικοί κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Θ. 62329, 8063 Πάφος ΑΡ. ΤΗΛ : 26944724 ΑΡ. ΦΑΞ: 26951467 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Μ101 K197 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 20/4/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ 2 0 1 4-2015 ΘΕΜΑΤΑ: Α.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σας ευχόμαστε: αποδοτική συνεργασία και κάθε πρόοδο στο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά με τη μάθηση και την αγωγή για τη ζωή και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Συνάντηση Γνωριμίας Γονέων/ Κηδεμόνων με Εκπαιδευτικούς Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 Καλωσορίσατε Το Σχολείο στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ AΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 Πιαλέ Πασά, 6027 Λάρνακα, ΤΗΛ.24815120, ΦΑΞ. 24815735 Email: tech.ag-lazaros-lar@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Αιγέως 18, 1035 Παλουριώτισσα Τ.Θ.29076, 1621 Λευκωσία τηλ.: 22435470, φαξ.: 22349926 e-mail: gym-palouriotissa-lef@schools.ac.cy ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 48 2572 Πέρα Χωρίο, τηλ.: 22521055, φαξ.: 22521626 e-mail: gym-pera-chorio-nisou-lef@schools.ac.cy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στολή και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.12.02/12 7.12.15/2 Αρ. Τηλ.:22800642 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 Τ.Θ. 51687, 3507 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ.: 25 871402, ΦΑΞ: 25 305293 - 2 - Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Σχολής (όπου μαθητής = μαθητής/τρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 Μ153 / K250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ιούνιος 2015 Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Γυμνασίου μας είναι βασισμένοι πάνω στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριος στόχος της Παιδείας μας είναι η δημιουργία ανθρώπων ολοκληρωμένων, που θα καταστούν οι αυριανοί ελεύθεροι, υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016-2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ Οι σχολικές εργασίες αρχίζουν την 1 η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγουν την 30ή

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του Γυμνασίου Πολεμιδιών ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ... 2 ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ... 3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ... 3 ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Θ. 62329, 8063 Πάφος ΑΡ. ΤΗΛ : 26944724 ΑΡ. ΦΑΞ: 26951467 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών διαμορφώνονται σήμερα με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 K146 M72 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ 2 0 1 6-2017 ΘΕΜΑΤΑ: Α. Διακοπή μαθημάτων και εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ A. Λήξη μαθημάτων Τα μαθήματα διακόπτονται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ... 3 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ... 4 ΦΟΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ: 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους και όπως η κοινωνία είναι οργανωμένη με θεσμούς, έτσι και το σχολείο, ως οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ Υπεύθυνος Έκδοσης Σάββας Αλεξάνδρου Διευθυντής Γενική Επιμέλεια Ελένη Παρίδου Β.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Εισαγωγή 2 Πρόλογος 3-4. Μαθητική στολή και ευπρεπής εμφάνιση μαθητών 5-7. Ατομική καθαριότητα 7. Προσέλευση 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Εισαγωγή 2 Πρόλογος 3-4. Μαθητική στολή και ευπρεπής εμφάνιση μαθητών 5-7. Ατομική καθαριότητα 7. Προσέλευση 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 2 Πρόλογος 3-4 Μαθητική στολή και ευπρεπής εμφάνιση μαθητών 5-7 Ατομική καθαριότητα 7 Προσέλευση 7 Έξοδος από το σχολείο 8 Φοίτηση - απουσίες μαθητή 9 Ελλιπής Φοίτηση 9-10 Προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Λήξη Σχολικής Χρονιάς Οδηγίες προς τους μαθητές της Γ Λυκείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Λήξη Σχολικής Χρονιάς Οδηγίες προς τους μαθητές της Γ Λυκείου 1 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015 2016 Μ209 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Λήξη Σχολικής Χρονιάς 2015-2016 Οδηγίες προς τους μαθητές της Γ Λυκείου Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Τα μαθήματα θα διακοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... 2 ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ... 3 ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ... 5 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ... 5 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ... 6 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-2017 ΣΧΟΛΙΚΟ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας T Ι Ι Σ Χ Υ Ε Ι Σχολικό έτος 2016-2017 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ Πνεύμα αυτοσεβασμού, αλληλοσεβασμού και να διαμορφώσει ικανούς χαρακτήρες. Πιστεύουμε στον διάλογο, στην αμοιβαία κατανόηση στην καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου Στο πλαίσιο της απαραίτητης ενημέρωσης που οφείλει το σχολείο προς τις οικογένειες των παιδιών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα τα οποία αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω.

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς και να τηρούμε τους κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ο εσωτερικός

Προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ο εσωτερικός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΙΟΥ Προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ο εσωτερικός Κανονισμός. Απαριθμώντας ορισμένα σημεία του στόχος μας είναι να ενημερώσουμε γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες Χρήσιμες Πληροφορίες μαζί πάμε μπροστά ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες, Σε ένα σχολείο που θέλει να διακριθεί οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πολλές και οι στόχοι υψηλοί.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του Λυκείου Αραδίππου

Προς τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του Λυκείου Αραδίππου ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 M/28 Προς τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του Λυκείου Αραδίππου Αγαπητοί γονείς, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το σχολείο, µαθητές και καθηγητές, είναι µια µικρογραφία της ανθρώϖινης κοινωνίας ϖου έχει δικαιώµατα και υϖοχρεώσεις. Μια κοινωνία, για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Α Λ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Α Λ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Α Λ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Αιγέως 18, 1035 Παλουριώτισσα Τ.Θ.29076, 1621 Λευκωσία τηλ.: 22435470, φαξ.: 22349926 e-mail: gym-palouriotissa-lef@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2016-2017 Μ192 Κ145 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017 ΘΕΜΑΤΑ: Α. Διακοπή μαθημάτων και εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ι Τ Η Σ Η ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Φ Ο Ι Τ Η Σ Η ΑΠΟΥΣΙΕΣ Φ Ο Ι Τ Η Σ Η ΑΠΟΥΣΙΕΣ Πόσες απουσίες μπορεί να κάνει ένας μαθητής χωρίς επιπτώσεις (Γενική περίπτωση) ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: Μέχρι 64 και ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Μέχρι 114 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαθητής με πάνω από 64 αδικαιολόγητες επαναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 3 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ..5 ΕΞΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Ευρυβιάδιου Γυμνασίου Λάρνακας απευθύνονται τόσο στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2017 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ιωάννης Ευθυμίου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Σκοπός εισαγωγής νέων κανονισμών:

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου, Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων, σας εύχονται καλή σχολική χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ "Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων του 57ου Γενικού Λυκείου" ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 1.Η επίδοση των μαθητών/τριών ελέγχεται; A) Από την καθημερινή προφορική τους εξέταση στα μαθήματα. Β) Από

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου, Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου, η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων, σας εύχονται καλή σχολική χρονιά με υγεία για όλους και καλή πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4061, 23.12.2005 Αριθμός 590 4453 Κ.Δ.Π. 590/2005 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ A A N A B P Y T A 1 9 5 0 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Προτιμότερο να είσαι επαίτης παρά απαίδευτος, γιατί ως ζητιάνος σου λείπουν λεφτά μα ως απαίδευτος σου λείπει ανθρωπιά. Διογένης Σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ... 3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ... 3 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ... 4 ΦΟΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΑΘΗΤΕΣ. Κεφάλαιο Α. Θεμελιώδη

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΑΘΗΤΕΣ. Κεφάλαιο Α. Θεμελιώδη ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Το βιβλιαράκι αυτό που τιτλοφορείται «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές αλλά και τους γονείς / κηδεμόνες τους ν αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Λεμεσός, 1 η Σεπτεμβρίου 2015 ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται την όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η μέρα μας ξεκινά... καθημερινά στις 8:15 π.μ. με την πρωινή συγκέντρωση, την προσευχή και τις ανακοινώσεις. Οι εφημερεύοντες καθηγητές, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΔΕ Στέλιο Στυλιανού Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού Λευκωσία Τηλεομοιότυπο: 22-800919 1. Στοιχεία επικοινωνίας Σχολείο: Επαρχία: Διεύθυνση: Τηλέφωνο : Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η κωδικοποίηση και έκδοση κανονισμών και κανόνων ορθής συμπεριφοράς αποτελεί μέρος της προσφερόμενης από το σχολείο αγωγής και στοχεύει στην άσκηση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα