ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Έννοια των εισαγωγών - διαχωρισµός ενδοκοινοτικές και µη 2 Eνδοκοινοτικές συναλλαγές 3 Λογιστικές εγγραφές 4 Μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές 1.Έννοια των Εισαγωγών διαχωρισµός ενδοκοινοτικές και µη Όταν λέµε εισαγωγή εννοούµε κάθε εµπόρευµα που αγοράζουµε από µια χώρα της ΕΟΚ ή εκτός ΕΟΚ ( Αµερική, Ιαπωνία, Καναδά κλπ ).Και µια που αναφερθήκαµε σε χώρες της ΕΟΚ να πούµε εδώ ότι οι χώρες της ΕΟΚ είναι οι κάτωθι : Βέλγιο, ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο. Υποψήφιες χώρες για την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι εξής : Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία. 2.Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Όπως αναφέρθηκα πιο πάνω ότι αγοράζουµε από χώρα της ΕΟΚ ονοµάζεται ενδοκοινοτική συναλλαγή. Η παραλαβή αυτή γίνεται µε τους εξής τρόπους µεταφοράs: Θαλάσσια µεταφορά, σιδηροδροµική µεταφορά, οδική, εναέρια, ταχυδροµική, µεταφορά µε ίδια µέσα.. Είναι βασικό να ξέρουµε πως παραλάβαµε µια εισαγωγή γιατί από την φορτωτική παίρνουµε πληροφορίες για την σύνταξη της intrastat όπως θα δούµε παρακάτω: µάζα, όγκο, τεµάχια κλπ. Η αποστολή συνοδεύεται πάντα από το δελτίο αποστολής της µεταφορικής όταν είναι οδικώς, την διατακτική που αναφέρεται ο αριθµός µερίδας, τα κιλά και ο αριθµός του αυτοκινήτου που έγινε η µεταφορά, το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών της µεταφορικής και το CMR. Επίσης τα εµπορεύµατα συνοδεύουν συνήθως και το τιµολόγιο του οίκου του εξωτερικού (invoice στα αγγλικά, rechnung στα γερµανικά και fattura στα ιταλικά) ή και το δικό τους δελτίο αποστολής προς τον παραλήπτη (στην αγγλική ορολογία delivery note ή packing slip, στα γερµανικά lieferchein, bolla di accompagnamento στην Ιταλική ορολογία). 3.Λογιστικές εγγραφές Όταν παραλαµβάνουµε µια εισαγωγή ενδοκοινοτική οι εγγραφές που κάνουµε είναι οι εξής : Μόλις έρθει η εισαγωγή περνάµε τις αξίες βάσει του τιµολογίου του οίκου του εξωτερικού. Έστω λοιπόν ότι παραλαµβάνουµε εµπορεύµατα µε συνολική αξία τιµολογίου 1000,00 µε έξοδα οδικής µεταφοράς 200,00 και 36,00 ΦΠΑ.

2 Πρώτη εγγραφή ΧΧΧ 1000,00 παραγγελίες εξωτερικού ,00 προµηθευτές εξωτερικού Άνοιγµα παραγγελίας εύτερη εγγραφή ,00 πραγµατική αξία ενδ, αποκτ ειδικά έξοδα ενδ.αποκ.µε 200,00 ΦΠΑ ΦΠΑ 36, ΧΧΧ 1236,00 παραγγελίες εξωτερικού Μεταφορά του στον 20.. Τρίτη εγγραφή ,00 προµηθευτές εσωτερικού ΧΧΧ 236,00 Καταχώρηση του τιµ. της µεταφορικής στον Τέταρτη εγγραφή ΧΧΧ 1000, ΧΧΧ 1000, , ,00 Εγγραφή intrastat

3 Με αυτόν τον τρόπο ο κλείνει και µένει ανοιχτός ο πραγµατική αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Ο πρέπει πάντα να είναι µηδενισµένος. Σε περίπτωση που έχει υπόλοιπο σηµαίνει ότι οι εγγραφές δεν είναι σωστές. Τώρα σε περίπτωση που έχουµε έλλειµµα κατά την παραλαβή των εµπορευµάτων κάνουµε τις εξής εγγραφές : χρεώνουµε τον (πραγµατική αξία ενδοκοινοτικών) µε την αξία του τιµολογίου, πιστώνοντας αντίστοιχα τον ΧΧΧ και µε δεύτερη εγγραφή χρεώνουµε αρνητικά µε την αξία του ελλείµµατος τον πάλι πιστώνοντας τον µε την ίδια αρνητική αξία. Τα ελλείµµατα κλείνουν ανάλογα, ή µε πιστωτικό που εκδίδει ο προµηθευτής του εξωτερικού εάν το έλλειµµα οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του ή µε αποζηµίωση από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία έχει ασφαλίσει τα εµπορεύµατα της η εταιρεία. Προσοχή : όταν έχουµε έλλειµµα πχ παραλαµβάνουµε 10 τεµάχια ενώ ο οίκος του εξωτερικού µας είχε στείλει 20 και µας έχει τιµολογήσει και 20 τεµάχια, στην intrastat δεν δηλώνουµε όσα παραλάβαµε δηλαδή τα 10 τεµάχια αλλά όσα µας έστειλε ο οίκος του εξωτερικού ( τα 20 τεµάχια ) ασχέτως αν στην πορεία κατά την άφιξη τους στην χώρα µας κάποια χάθηκαν ή κλάπηκαν. Το ίδιο θα κάνει και ο οίκος του εξωτερικού ο οποίος θα δηλώσει ότι έστειλε στην Ελλάδα 20 τεµάχια παρότι τελικά παρελήφθησαν µόνο τα 10. Η intrastat υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Καλό είναι πριν υποβάλλουµε την intrastat να ελέγχουµε τον ο οποίος πρέπει να είναι χρεωµένος µε το ίδιο ποσό που ο είναι πιστωµένος. Αφού κάνουµε υποβολή της Intrastat µπαίνουµε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και από την Υποβολή δηλώσεων τυπώνουµε την βεβαίωση παραλαβής της intrastat από την Ε.Σ.Υ.Ε. Προεµβάσµατα Όταν µετά από κάποιο διάστηµα (συνήθως 30 ηµερών) πληρώνουµε στην Τράπεζα τον προµηθευτή, κάνουµε τις εξής εγγραφές: ,00 προµηθευτές εσωτερικού ,00 Πληρωµή Χ προµηθευτή µέσω Τραπέζης

4 ,00 διάφορα έξοδα τραπέζης ,00 λογαριασµός όψεως Έξοδα τραπέζης Τυγχάνει όµως να προπληρώσουµε ένα προµηθευτή µε προτιµολόγιο (proforma invoice) και µετά να λάβουµε την παραγγελία. Εδώ ενεργούµε ως εξής: Αφού πάρουµε το swift (αποδεικτικό πληρωµής) από την τράπεζα, ανοίγουµε ένα λογαριασµό ΧΧΧ (πίστωση ΕΤΑΙΡΙΑ 1, 3000,00 ) µε την επωνυµία του προµηθευτή και το ποσό της προπληρωµής. Έστω ότι προπληρώνουµε την ΕΤΑΙΡΙΑ 1, 3000,00 και η τράπεζα κρατάει έξοδα 60,00. Ενηµερώνουµε τα λογιστικά µας βιβλία ως εξής: ΧΧΧ 3000,00 πίστωση εταιρείας ΧΧΧ πίστωση εταιρείας λογαριασµός όψεως Προέµβασµα εταιρείας 1 60, ,00 Μετά από αυτή την εγγραφή, ο ΧΧΧ είναι χρεωµένος µε το υπόλοιπο των 3060,00. Τώρα, παραλαµβάνοντας την παραγγελία, δεν κάνουµε όπως προαναφέραµε την εγγραφή χρέωση του στον αλλά µεταφέρουµε όλο το υπόλοιπο του στον οπότε και θα έχουµε: XXX 3060,00 παραγγελία εξωτερικού Νο ΧΧΧ ,00 πίστωση εταιρείας 1 Μεταφορά του στον 32.01

5 Mε αυτήν την εγγραφή µηδενίζει ο ΧΧΧ και συνεχίζουµε τις εγγραφές όπως δείξαµε στην αρχή του άρθρου. Προσοχή στην κοστολόγηση να συµπεριλαµβάνονται εκτός από τα έξοδα µεταφοράς και τα έξοδα της Τράπεζας (στο παράδειγµά µας τα 60,00 θα πρέπει να µεταφερθούνε χρεωστικά στον λογαριασµό ειδικά έξοδα χωρίς ΦΠΑ). Eδώ θα δηµιουργηθεί το ερώτηµα, «γιατί δεν κάνουµε την εγγραφή χρεώνοντας τον ΧΧΧ και πιστώνοντας τον ;» Η απάντηση έχει ως εξής: γιατί µε αυτήν την εγγραφή δείχνουµε ότι έχουµε µια υποχρέωση προς τον προµηθευτή µας Χ ποσό. Τη στιγµή που τον προπληρώνουµε δεν έχει κανένα νόηµα να κάνουµε αυτή την εγγραφή εφόσον παύουµε να έχουµε κάποια υποχρέωση απέναντί του και τον έχουµε ήδη προπληρώσει. Οπότε και δηµιουργούµε έναν άλλο λογαριασµό τον Μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές Μη ενδοκοινοτικές ονοµάζονται οι συναλλαγές που γίνονται από µια χώρα εκτός ΕΟΚ όπως Ιαπωνία, Καναδά, Taiwan κλπ. Οι εγγραφές εδώ είναι πιο πολύπλοκες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις εγγραφές όσο και στην κοστολόγηση των εµπορευµάτων. Όταν παραλαµβάνουµε ένα εµπόρευµα από χώρα εκτός ΕΟΚ το εµπόρευµα αυτό έρχεται στην χώρα µας µε εκτελωνισµό. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των µη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Μαζί µε την παραγγελία έχουµε και το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκτελωνιστή. Στο τιµολόγιο περιλαµβάνεται η αµοιβή του εκτελωνιστή, ο ναύλος, τα ασφάλιστρα, λοιπά έξοδα µεταφοράς, οι δασµοί κ.ο.κ. Οι εγγραφές είναι ακριβώς οι ίδιες όπως και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις µόνο που εδώ χρησιµοποιούµε αντίστοιχους λογαριασµούς για τις µη ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Κάνουµε κανονικά την εγγραφή για να δείξουµε την υποχρέωση µας προς τον προµηθευτή Χ, δηλαδή χρεώνουµε τον ΧΧΧ και πιστώνουµε τον µε την αξία του τιµολογίου του οίκου του εξωτερικού. Στην συνέχεια µεταφέρουµε όλο το τιµολόγιο του εκτελωνιστή στον ΧΧΧ ( πιστώνοντας αντίστοιχα τον εκτελωνιστής Α ), και τέλος κάνουµε εγγραφή των εξόδων του εκτελωνιστή στους λογαριασµούς έξοδα µη ενδοκοινοτικών χωρίς ΦΠΑ, έξοδα µη ενδοκοινοτικών µε ΦΠΑ, πραγµατική αξία µη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων µε τον αντίστοιχο ΦΠΑ σε πίστωση του ΧΧΧ. Θυµόµαστε ότι ο ΧΧΧ πρέπει να έχει µηδενικό υπόλοιπο. Στις µη ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν συµπληρώνουµε έντυπο intrastat. Κάνουµε όµως την εγγραφή χρέωση του ΧΧΧ( εισαγωγές από τρίτες χώρες ) µε πίστωση του ΧΧΧ ( ) και χρεώνοντας επίσης τον αντίστοιχο ΦΠΑ µε πίστωση του ΧΧΧ. Μετά το κλείσιµο της εισαγωγής µου αυτής στις ενδοκοινοτικές και µη ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, θα ήθελα να επισυνάψω 1 έντυπο τo οποίo θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι αρµόδιοι για τις καταχωρήσεις τους στους φακέλους των εισαγωγών.

6 ΕΝ ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ ελτίο Αποστολής Τιµολόγιο Αριθ.Φακέλλου πραγµατική αξία ενδ.απόκτήσεων ειδικά έξοδα µε ΦΠΑ ειδικά έξοδα χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ εξόδων ΧΧΧ intrastat XXX intrastat ΦΠΑ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ XL Να επισηµάνω ότι το XL είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο στο οποίο µπορούµε να καταχωρούµε και να ελέγχουµε πότε και µε τη αξία πρέπει να πληρώσουµε ένα προµηθευτή µας, δηµιουργώντας έτσι ένα είδος CASH FLOW στην εταιρεία µας. Παραθέτω ένα υπόδειγµα παρακάτω : Έστω ότι έχουµε τον φάκελο Νο 120 στο οποίο έχουµε τον προµηθευτή µας ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 µε αξία τιµολογίου 500,00 ΕΥΡΟ και λήξη πληρωµής τιµολογίου 30/12/2003. Στο XL έχουµε ένα πίνακα και καταχωρούµε τα εξής :

7 Λήξη Αρ.Φακέλου Επωνυµία Νόµισµα Ποσό 30/6/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 500,00 Aυτόν τον πίνακα τον συνεχίζουµε πάντα κατά ηµεροµηνία και ανά πάσα στιγµή γνωρίζουµε ποιόν προµηθευτή µας πρέπει να εξοφλήσουµε και τι ποσό. Έτσι σε µια εταιρεία µε µεγάλη γκάµα εισαγωγών µπορούµε να µην παραλείψουµε κάποια πληρωµή κατά αυτόν τον τρόπο και να γνωρίζουµε εκτός άλλων και πως θα κυµανθούν οι υποχρεώσεις µας αυτό τον µήνα η την τάδε χρονική στιγµή.

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η νέα φιλοσοφία που διέπει πλέον τις εξαγωγές στην Ε.Ε. αλλά και στην χώρα μας, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Η νέα φιλοσοφία βασίζεται όχι στους γραφειοκρατικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Πρόλογος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Πρόλογος Πρόλογος Με την έκδοση του οδηγού περιγραφής των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών του τµήµατος ελέγχου τροφίµων και ποτών, ως συνέχεια του πρώτου οδηγού που αφορούσε την έκδοση µηνιαίων αποτελεσµάτων του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ www.e-gramateas.gr Υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης με 150 το μήνα τελική τιμή με ΦΠΑ Με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 1. Πιστοποιήσεις - Συμπλήρωση πινάκων Συμπλήρωση στηλών Η στήλη 9 του πιν. 1 συμπληρώνεται με τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Σ.Ε.Π.Π.Π. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Ε ΡΑ: Περικλέους 17 Τ.Κ. 154 51 Ν. Ψυχικό ΑΤΤΙΚΗΣ Κινητό Προέδρου: 6972228120 www.seppp.gr e-mail: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο)

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα