ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πολιτική επιστήμη ασχολείται με καθετί που έχει αντικείμενο αναφοράς την κοινωνία ως σύνολο. Μελετά την κοινωνία σε τρία επίπεδα: 1. Μακρο-επίπεδο (κράτος) 2. Μεσο-επίπεδο (φοιτητικές παρατάξεις, ομάδες πίεσης κλπ) 3. Μικρο-επίπεδο (οποιαδήποτε καθημερινή προσωπική δραστηριότητα) Εξετάζει το «δέον» και το «είναι», ότι δηλαδή ισχύει πραγματικά στην πολιτική οργάνωση. Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η αντικειμενικότητα της πολιτικής επιστήμης. Μερικοί θεωρούν ότι δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η επιστημονική γνώση, άλλοι ότι μπορεί να αλλάξει η πολιτική μεθοδολογία με υιοθέτηση περισσότερο ποσοτικών μεθόδων. Β. ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1. Πολιτική Ψυχολογία: Μελετά τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν ένα άτομο να αντιδράσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Προσπαθεί να βρει τα ψυχολογικά αίτια των πολιτικών φαινόμενων. Με την Πολιτική Ψυχολογία ασχολήθηκαν κυρίως οι παρακάτω μελετητές: Αdorno Στο βιβλίο του «Η αυταρχική προσωπικότητα» (1950), εξετάζει ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όσων στηρίζουν φασιστικά και αντιδημοκρατικά κινήματα. Θεωρεί ότι ο φασισμός είναι πλήγμα για τη δημοκρατία γιατί προϋποθέτει ένα μαζικό κίνημα με στήριξη από την πλειοψηφία για την κατάλυση της δημοκρατίας. Gustave Le Bon Στο βιβλίο του «Η ψυχολογία των μαζών» (1895) υποστηρίζει ότι το άτομο, όταν εντάσσεται στη μάζα, χάνει την προσωπική και ατομική κρίση και ιδιότητα.διαμορφώνεται μια

2 προσωρινή συλλογική ψυχή χωρίς απαραίτητα να έχουν αυτά τα άτομα κοινά στοιχεία. Το άτομο υποβάλλεται σε κατάσταση υπνωτισμού. Η μάζα προϋποθέτει ενιαία σκέψη και συμπεριφορά, έλλειψη ορθολογικής και ατομικής κρίσης. Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα ψυχολογικά αίτια της συλλογικής δράσης. Davis Στο βιβλίο του «Θεωρία για τη σχετική στέρηση» (1970) κάνει μια ψυχολογική μελέτη που προσπαθεί να εξηγήσει πότε έχουμε επαναστάσεις. Αν μία περίοδο ευμάρειας όπου υπάρχει άνοδος των προσδοκιών, ακολουθήσει μια περίοδος ακύρωσης των προσδοκιών (σχετική στέρηση) ακολουθεί επανάσταση. Αντικείμενα Πολιτικής Ψυχολογίας: Πολιτική Κοινωνικοποίηση Μελετά τους τρόπους με τους οποίους το άτομο ενσωματώνει τους πολιτικούς ρόλους και εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη πολιτική κουλτούρα. Μελετά δηλαδή τη διαμόρφωση της πολιτικής του ταυτότητας και συμπεριφοράς. Φορείς κοινωνικοποίησης είναι π.χ. η οικογένεια, το σχολείο, οι κοινωνικές ομάδες, τα ΜΜΕ κ.α. Διαμόρφωση πολιτικής ταυτότητας υπάρχει πάντα και σε όλες τις κοινωνίες. Διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και αλλάζει συνεχώς. Είναι μια αέναη διαδικασία. Πολιτική Επικοινωνία Εξετάζει τους διαύλους επικοινωνίας (π.χ. εφημερίδες, αφίσες, έντυπα), το πώς δηλαδή κάποιο άτομο Α δίνει ένα μήνυμα σε ένα άτομο Β και το πώς το Β απαντά στο Α. Το κύκλωμα αυτό λέγεται «διάδραση» (interaction) όπου Α πηγή και Β ακροατήριο. Τονίζεται η αμοιβαία ανατροφοδοτούμενη επικοινωνία. Θεωρία πολιτικών ρόλων Κάθε πολιτική θέση αντιστοιχεί σε ένα πολιτικό ρόλο. Μελετά το κατά πόσον το άτομο ανταποκρίνεται στο ρόλο που απαιτεί η θέση του. Πρέπει να εξετάζονται όλα τα στοιχεία της πολιτικής ταυτότητας του ατόμου. Μελετά επίσης και τη σύγκρουση ρόλων γιατί αυτοί έχουν πολλές διαστάσεις.

3 2. Πολιτική Κοινωνιολογία: Εξετάζει τις διάφορες μορφές πολιτικής συμμετοχής και τα αιτήματα που υπάρχουν ανοργάνωτα στην κοινωνία και τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν και να προαχθούν. Πολιτικά κόμματα Υπάρχουν από τις αρχές του 19 ου αιώνα, αν και κατοχυρώθηκαν συνταγματικά μετά το Β Παγκόσμιο πόλεμο. Στην Ελλάδα κατοχυρώθηκαν στο σύνταγμα του Χαρακτηριστικά των πολιτικών κομμάτων είναι: α. Η μόνιμη πολιτική οργάνωση με σταθερή διάρκεια (όχι πελατειακές σχέσεις και φατρίες). β. Η μόνιμη τοπική οργάνωση, δηλαδή σταθερές σχέσεις με το εθνικό όργανο του κόμματος (για να ξεχωρίζουν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες). γ. Η επιθυμία κατάκτησης και άσκησης της εξουσίας που τα διαφοροποιεί από τις ομάδες πίεσης. δ. Επιδίωξη της λαϊκής υποστήριξης για την υλοποίηση των στόχων τους. Ομάδες πίεσης ή ομάδες συμφερόντων Πρόκειται για οργανώσεις που δημιουργούνται με σκοπό την προώθηση συμφερόντων και ασκούν πίεση στις δημόσιες αρχές για την προώθηση αυτών των συμφερόντων. Οι ομάδες πίεσης είναι διαφόρων ειδών: Αγροτικές οργανώσεις (ΠΑΣΕΓΕΣ), Εργοδοτικές οργανώσεις στο εμπόριο και τη βιομηχανία (ΣΕΒ), Εργατικά συνδικάτα (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΕΒΕ), ποδοσφαιρικές ομάδες, σύνδεσμοι προσφύγων και μεταναστών, σύνδεσμοι ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι λειτουργίες των ομάδων πίεσης και των πολιτικών κομμάτων στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος διαφέρουν. Ομάδες πίεσης Άρθρωση αιτημάτων, οργάνωση και συλλογική παρουσίασή τους. Πολιτικά κόμματα Εναρμονισμός και συμβιβασμός των αιτημάτων με εκπτωτική διαδικασία για την αποφυγή ανταγωνισμών. Ανομική πολιτική συμμετοχή Έχει σκοπό την προώθηση αιτημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όχι μέσα από τα κόμματα αλλά με άλλα

4 μέσα π.χ. διαδηλώσεις (Μάης του 68, φεμινιστικό και οικολογικό κίνημα του 70). Δομο-λειτουργισμός: Μοντέλο ανάλυσης που εξετάζει το ποιες δομές επιτελούν ποιες λειτουργίες και το ποιες λειτουργίες πρέπει να επιτελεί το πολιτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα. 3. Συγκριτική πολιτική: Στο ερώτημα πότε περίπου συγκροτήθηκαν τα σύγχρονα εθνικά κράτη απαντά ότι τα δυτικά κράτη δημιουργήθηκαν το 18 ο αιώνα, αλλά συνεχώς συγκροτούνται νέα. Αυτά καθορίζουν την εσωτερική πολιτική τους και το διεθνές δίκαιο τα αναγνωρίζει ως αυτοδύναμα. Η διαδικασία αυτή έχει τα εξής στάδια: αρχική διατύπωση επιβεβαίωση τροποποίηση τελική διατύπωση. Η συγκριτική πολιτική ανάλυση παράγει θεωρία γι αυτό είναι πολύ σημαντική. Αποτελεί πρόκληση για να βρούμε την εμβέλεια των εννοιολογικών μας εργαλείων (π.χ. κράτος, κοινοβουλευτική δημοκρατία). Εμβέλεια όχι μόνο στη δυτική Ευρώπη αλλά και σε Ασία, Αμερική και Αφρική. Έτσι γίνεται εξαγωγή πολιτικών θεσμών και έλεγχος στο κατά πόσο η εξαγωγή αυτή είναι εφικτή ( π.χ. δημιουργία κράτους στο Αφγανιστάν, διεξαγωγή εκλογών στο Ιράκ). 4. Ιστορία της πολιτικής ζωής: Η ιστορία της πολιτικής ζωής περιλαμβάνει τις εξής πτυχές: Ιστορία πολιτικών θεωριών Αναφέρεται στους μεγάλους πολιτικούς στοχαστές (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Law) Ιστορία πολιτικών ιδεολογιών Αναφέρεται σε πολιτικές ιδεολογίες π.χ. φιλελευθερισμός (έμφαση στο άτομο και τις ατομικές ελευθερίες) μαρξισμός (έμφαση στην ισότητα και τη συλλογικότητα). Ιστορία πολιτικών θεσμών Βλέπουμε πώς μια πολιτική ιδεολογία οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές δομές και θεσμούς.

5 Πολιτική Ανθρωπολογία Εξετάζει την οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών που αποκλίνουν σημαντικά από το πρότυπο οργάνωσης των δυτικών κοινωνιών. Αυτές οι κοινωνίες ονομάζονται «αρχαϊκές κοινωνίες». Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος της γραμμικής εξέλιξης (λόγω του χαρακτηρισμού των κοινωνιών ως αρχαϊκές, δεν αναμένεται να έχουν άλλη εξέλιξη από αυτή των δυτικών θεωρία Hamilton). 5. Πολιτικοί θεσμοί: Σύμφωνα με τους πολιτικούς θεσμούς, η διαδικασία λήψης αποφάσεων ακολουθεί τα εξής στάδια: Πρόκληση Επεξεργασία Λήψη (στα κέντρα λήψης αποφάσεων Κυβέρνηση, Βουλή, Δικαστήρια, Διοίκηση) Εφαρμογή. Πολιτική κρίση ή κρίση νομιμοποίησης προκύπτει είτε λόγω υπερφόρτωσης και μεγάλου όγκου αιτημάτων, είτε λόγω ανομικής πολιτικής συμμετοχής όπου τα αιτήματα είναι ανταγωνιστικά προς το πολιτικό σύστημα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία απορρόφησης των αιτημάτων από τα πολιτικά συστήματα. 6. Διεθνείς σχέσεις: Η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση είναι δύο φαινόμενα που διαφέρουν. Η διεθνοποίηση εμφανίζεται από την εποχή της αποικιοκρατίας και τίθεται το ζήτημα του περιορισμού των εθνών κρατών από το τρίπτυχο Αμερική Ευρώπη Ιαπωνία. Η παγκοσμιοποίηση είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο και συνεπάγεται τη συμπίεση του χώρου και του χρόνου στο διεθνές σύστημα. Η απόλυτη απομόνωση από τη διεθνή κοινότητα, όμως, δεν είναι λύση. 7. Πολιτική μεθοδολογία: Προβλέπει διαφορετική μέθοδο μελέτης για κάθε διαφορετικό αντικείμενο εξέτασης. Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

6 Τόσο στην έμμεση δημοκρατία (σύγχρονη) όσο και στην άμεση (αρχαία Ελλάδα), το άτομο αντιπροσωπεύεται μέσω της ψήφου του. Οι βουλευτές εκφράζουν την πλειοψηφία των πολιτών ενός κράτους. Υπάρχουν βέβαια δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιπροσώπευση στην οργάνωση των κοινωνιών. Φιλελεύθερη προσέγγιση Δίνεται έμφαση στα ΑΤΟΜΑ, τα οποία εκφράζουν τη βούλησή τους μέσω της ψήφου. Τα άτομα απαρτίζουν μια ομάδα και θεωρούνται πιο σημαντικά από αυτή. Δίνεται έμφαση στις ατομικές ελευθερίες (δικαίωμα ελευθερίας λόγου, σκέψης, ιδιοκτησίας, συνείδησης) και ως προσέγγιση είναι αρνητική απέναντι στο κράτος. Κολεκτιβιστική προσέγγιση Δίνεται έμφαση στη συλλογικότητα και στην ΟΜΑΔΑ. Απαρχές της είναι ο Μεσαίωνας με τις συντεχνίες. Η ομάδα θεωρείται πιο σημαντική από το άτομο μεμονωμένα (π.χ. σοσιαλιστική σκέψη). Δίνεται έμφαση στα συλλογικά δικαιώματα (δικαίωμα κάθε λαού στην ανάπτυξη) και στην κρατική παρέμβαση. Βασική διαφορά των προσεγγίσεων είναι η εξής: Στη φιλελεύθερη προσέγγιση αντιπροσωπεύονται τα άτομα ενώ στην κολεκτιβιστική αντιπροσωπεύονται τα σύνολα..δ. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Στις σύγχρονες δημοκρατίες έχουμε στοιχεία άμεσης δημοκρατίας μέσω των δημοψηφισμάτων. Τα δημοψηφίσματα είναι ένας πολιτικός θεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Διενεργούνται μόνο σε πολύ σημαντικές περιπτώσεις και ενδυναμώνουν την ισχύ του λαού στη λήψη αποφάσεων. ΥΠΕΡ: Σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία οι εκλογείς περιορίζονται γιατί οι εκλεγμένοι ασκούν μεγάλη πολιτική εξουσία άρα τα δημοψηφίσματα χρειάζονται για να αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο ο πολίτης.

7 ΚΑΤΑ: Υπάρχει δυνατότητα χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω της διατύπωσης (ΝΑΙ-ΟΧΙ) και αποτελεί μέσο μετατόπισης της ευθύνης για μια απόφαση με πολιτικό κόστος (από μέρους της κυβέρνησης). ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: Κομματική ταύτιση Παρουσιάστηκε κυρίως τις δεκαετίες 50 και 60. Δηλώνει μεγάλη πολιτική σταθερότητα στις πολιτικές επιλογές. Η ταύτιση γίνεται από μικρή ηλικία σε ένα πολιτικό κόμμα και η ψήφος διατηρείται ες αεί. Τη δεκαετία του 70 λόγω της πολιτικής και οικονομικής κρίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο της κυμαινόμενης ψήφου. Ορθολογική επιλογή Παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 50 στην Αμερική. Σύμφωνα με αυτή, ο εκλογέας συμπεριφέρεται όπως ο καταναλωτής στην αγορά. Βασίζεται στην οικονομική θεωρία και επιλέγει αυτό που μεγιστοποιεί το κέρδος και ελαχιστοποιεί το κόστος. Η συγκεκριμένη άποψη εφαρμόζεται σε οικονομικά πρακτικά θέματα και όχι σε αξίες, ηθική κλπ και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Επηρέασε πολύ τις επιστήμες και αργότερα, αν και δέχθηκε σφοδρή κριτική. Κοινωνιολογική προσέγγιση Κάθε άτομο επηρεάζεται από την οικογένεια, τους φίλους κλπ για τη διαμόρφωση της προσωπικής πολιτικής του ταυτότητας. Η κοινωνιολογική προσέγγιση συνδέει όλες τις μεταβλητές της κοινωνικής ταυτότητας και εξηγεί την εκλογική επιλογή. Καθοριστική και σταθερή μεταβλητή είναι η στάση του κάθε ατόμου ως προς τη θρησκεία. Ε. ΕΞΟΥΣΙΑ Στις σύγχρονες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Γίνεται όμως διάκριση μεταξύ εξουσίας και κυριαρχίας.

8 Εξουσία Προϋποθέτει δύο άτομα. Το άτομο Α έχει την ικανότητα να καθορίσει τη συμπεριφορά του Β με την επιβολή ή την απειλή επιβολής κυρώσεων. Έχει ένα στοιχείο επιβολής και ένα στοιχείο υπακοής. Κυριαρχία Είναι η νομιμοποιημένη εξουσία (π.χ. ο Πάπας). Το άτομο Β συμμορφώνεται γιατί αναγνωρίζει στον Α το νόμιμο φορέα της νομιμοποιημένης εξουσίας. ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σύμφωνα με τον Weber, πηγές νομιμοποίησης της εξουσίας είναι: - Η παραδοσιακή εξουσία } Ίσχυαν σε παλαιότερες κοινωνίες - Η χαρισματική εξουσία - Η ορθολογική εξουσία } Ισχύει στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και η κυριαρχία εκφράζεται μέσω του μηχανισμού της γραφειοκρατίας. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δεδομένου ότι η εξουσία είναι άνισα κατανεμημένη στην κοινωνία, αναπτύχθηκαν 4 βασικές θεωρίες που μελετούν σε ποιο βαθμό γίνεται αυτή η κατανομή, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που την κατανέμουν και ποια τα αποτελέσματα της κατανομής. Οι θεωρίες αυτές είναι οι εξής: Πλουραλισμός Σημαίνει την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών ομάδων. Εμφανίστηκε την περίοδο του διαφωτισμού. Αντιδρούσε στο παραδοσιακό μοντέλο εξουσίας και στη συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα πρόσωπο. Με την ύπαρξη διαφορετικών ομάδων η εξουσία είναι διάσπαρτη και διάχυτη, ευνοείται ο υγιής ανταγωνισμός, δεν ευνοείται το μονοπώλιο, άρα υπάρχει ισορροπία. Είναι ένα ανοικτό πολιτικό σύστημα για τη δημιουργία ομάδων με στόχο τη συμμετοχή στον ανταγωνισμό για την άσκηση εξουσίας. Το κράτος δεν ταυτίζεται με καμιά από τις ομάδες, είναι ουδέτερος παρατηρητής και δεν μεσολαβεί ανάμεσά τους. Κατά κάποιους δεν είναι τελείως ουδέτερο γιατί έχει δικά του συμφέροντα. Η κοινωνία αποτελείται από πολλές ομάδες.

9 Γενικά ο πλουραλισμός κατηγορήθηκε για ιδεολογική προσέγγιση που παρουσιάζει ως ελεύθερες τις κοινωνίες χωρίς να είναι. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και την παρουσιάζει ωραιοποιημένα. Μαρξισμός Η κοινωνία χωρίζεται σε μια υλική βάση (οικονομικές δομές της κοινωνίας) και σε ένα εποικοδόμημα (κοινωνία και πολιτική εξουσία). Αυτός που έχει την εξουσία στην οικονομία, αυτός δηλαδή που έχει τα μέσα παραγωγής το κεφάλαιο, αυτός την έχει και στις άλλες δομές. Το κράτος ταυτίζεται με τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, είναι εργαλείο της και ελέγχεται από αυτούς που έχουν την οικονομική εξουσία. Γενικά κατηγορήθηκε για υπερβολική έμφαση στην οικονομία, για οικονομικό δηλαδή ντετερμινισμό, ένα παράγοντα που καθορίζει απόλυτα τα πάντα. Άλλωστε ο ρόλος του κράτους είναι πιο σύνθετος και δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Ελιτισμός Έχει στοιχεία από πλουραλισμό και μαρξισμό. Όλες οι κοινωνίες διαιρούνται σε δύο ομάδες. - Άρχοντες: Συγκεντρώνουν την πολιτική εξουσία και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια. Είναι η μειοψηφία και μονοπωλούν την εξουσία. - Αρχόμενοι: Καθοδηγούνται από τους άρχοντες και είναι η πλειοψηφία. Στον ελιτισμό ασκήθηκε κριτική γιατί οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ελίτ μονοπωλούν την εξουσία και είναι κλειστές. Το άτομο δεν μπορούν να επιλέξουν σε ποια ελίτ θα ανήκουν. Οι πηγές εξουσίας είναι πολλές (π.χ. κοινωνικό γόητρο, μορφωτικό επίπεδο) και αφορούν όλες τις σφαίρες όχι μόνο την οικονομία. Δεν υπάρχει εξισορρόπηση στις σφαίρες. Κάποιος μπορεί να εξουσιάζει μια σφαίρα και ταυτόχρονα και άλλες. Κορπορατισμός Ως θεωρία διατυπώθηκε από τον Shmitter. Στη μεταπολεμική Ευρώπη, με το οικονομικό θαύμα (υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλά ποσοστά ανεργίας) ως το 1980 υπήρχε ευημερία οπότε οι κυβερνήσεις έκαναν μακροπρόθεσμα σχέδια, όμως για να εφαρμόσουν πολιτική έπρεπε να συμφωνούν οι ομάδες πίεσης (εργάτες, συνδικαλιστές κλπ), άρα οι κυβερνήσεις

10 αναγκαστικά διαπραγματεύονταν με τους κοινωνικούς εταίρους. Χαρακτηριστικά των ομάδων πίεσης είναι: - Η ύπαρξη ενός ενιαίου οργάνου εκπροσώπησης συμφερόντων για να υπάρχει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, τήρηση, και επιβολή τους. - Τα όργανα εκπροσώπησης έχουν ιεραρχία. - Είναι μοναδικές, δεν μπορούν να μετακινηθούν προς άλλες. Το μοντέλο του κορπορατισμού λειτουργεί μόνο σε περίοδο ευημερίας και μοιάζει λίγο με τον ελιτισμό. Διακρίνεται σε κοινωνικό κορπορατισμό (π.χ. ΓΣΕΕ στην Ελλάδα για να προλαβαίνει τα αιτήματα) και σε κρατικό κορπορατισμό (αυταρχικός όπως στη Χιλή). Στον κορπορατισμό ασκήθηκε κριτική γιατί θεωρείται ότι περιορίζει το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις ηγεσίες και υποβαθμίζονται το κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα. ΣΤ. ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ομάδες πίεσης είναι ομάδες που διαθέτουν κάποιο βαθμό συνοχής και διεκδικούν κοινούς στόχους. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Ύπαρξη οργανωμένης ομάδας. 2. Υπεράσπιση συμφερόντων. 3. Άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Χωρίζονται σε ομάδες γνώμης (υποκειμενικές αντιλήψεις) και σε ομάδες συμφερόντων (κοινοί στόχοι και αντικειμενικό υπόβαθρο). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ: 1. Θεσμική δομή πολιτικού συστήματος και χαρακτηριστικά κράτους. 2. Κομματικό σύστημα, κομματική δομή, πολιτικά κόμματα. 3. Πολιτική κουλτούρα (π.χ. μορφές συλλογικής δράσης, βίαιες ή ειρηνικές).

11 4. Φύση θεμάτων. 5. Χαρακτηριστικά ομάδων πίεσης ( τι κοινωνικές, οικονομικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλλουν, διαπραγματευτική ικανότητα, οι πόροι τους, κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες). ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΠΙΕΣΗ: 1. Νομοθετική και εκτελεστική εξουσίας. 2. Πολιτικά κόμματα. 3. Κοινή γνώμη. Στις σύγχρονες φιλελεύθερες και δημοκρατικές κοινωνίες ασκούν πίεση κυρίως στο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία, όμως οι άτυπες σχέσεις οδηγούν και σε δυσλειτουργίες (π.χ. διαφθορά). Γι αυτό γίνεται προσπάθεια να μπει σε νομικό πλαίσιο η δράση των ομάδων πίεσης με σκοπό τη διαφάνεια. Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1946 στις ΗΠΑ με το lob lying act για να υπάρχει διαφάνεια και στις άτυπες σχέσεις των ομάδων πίεσης με το Κογκρέσο κυρίως στον οικονομικό τομέα. Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ: ( Ντυβερζέ 1953) Εκλογική επιτροπή Κόμματα στελεχών και παραγόντων. Τα κόμματα συγκεντρώνουν τοπικούς παράγοντες, μικρές ομάδες ελίτ που μπορούν να φέρουν ψήφους στο κόμμα. (19 ος αρχές 20 ου αιώνα). Δεν τα ενδιέφερε να έχουν κομματικό μηχανισμό. Παρουσίαζαν εξωστρέφεια γιατί η έμφαση δινόταν στην εκλογική διαδικασία, στη συσπείρωση των ψηφοφόρων και στη συλλογή ψήφων. Η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν πιο σημαντική από τον κομματικό μηχανισμό (κυρίως στα συντηρητικά κόμματα). Οι εκλογικοί επίτροποι αντιστοιχούν στις εκλογικές περιφέρειες και έχουν χαλαρή οργανωτική δομή. Κάθε τοπικός

12 παράγοντας δραστηριοποιείται για τη συλλογή ψήφων και κάθε βουλευτής αποφασίζει κατά βούληση. Π.χ. αγγλικό συντηρητικό κόμμα. Συνοπτικά: Μικρές ομάδες ελίτ. Ενεργοποίηση την προεκλογική περίοδο. Χαλαρή οργανωτική δομή. Κυριαρχεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Τοπική οργάνωση Κόμματα μαζών. Σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας του Νίκελ (1914): Οι εκλογείς ελέγχονται από το κόμμα και γίνεται πεσιμιστική κριτική στα σοσιαλιστικά κόμματα. Χαρακτηριστικά σοσιαλιστικών κομμάτων: 1. Μαζική κομματική βάση. 2. Διαρκής πολιτική δραστηριότητα. 3. Πειθαρχία και συγκεντρωτική δομή. 4. Κυριαρχία κομματικού μηχανισμού. Υποστηρίζει ότι τα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα δεν είναι ανεκτικά στις μειοψηφικές τοπικές οργανώσεις. Πυρήνας Κόμματα μαζών. Χαρακτηριστικά της κομματικής οργάνωσης σε πυρήνα είναι τα εξής: 1. Οργάνωση επαγγελματιών. 2.Συνωμοτική μορφή (ο ένας πυρήνας δεν επικοινωνεί με τον άλλο, ώστε σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ο ένας πυρήνας να μην κινδυνεύει από διάλυση η οργάνωση). 3. Μαζική κομματική βάση. 4. Διαρκής πολιτική δραστηριοποίηση. 5. Κυριαρχία κομματικού μηχανισμού έναντι κοινοβουλευτική ομάδας. Πολιτοφυλακή Κόμματα μαζών. Οι παραστρατιωτικές οργανώσεις μιμούνται τις στρατιωτικές οργανώσεις. Έχουν πυραμιδοειδή μορφή οργάνωσης και τα κατώτερα στρώματα υπακούν απόλυτα στους ανώτερούς τους. Βασικό μειονέκτημα της ανάλυσης του Ντυβερζέ είναι το ότι δεν έλαβε υπ όψη του: 1.Την ιδεολογία κάθε κόμματος

13 2. Την κρατική δομή (συγκεντρωτική δομή ή ομοσπονδιακό κράτος) 3. Τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες 4. Την πολιτική κουλτούρα ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Κομματικό σύστημα είναι το σύνολο των κομμάτων που βρίσκονται σε ένα πολιτικό σύστημα και που ανάμεσά τους υπάρχουν θέσεις διαντίδρασης. Τα κριτήρια για το διαχωρισμό των κομματικών συστημάτων σε είδη είναι τα εξής: 1. Ο αριθμός των κομμάτων (πολυκομματισμός, δικομματισμός, μονοκομματισμός). 2. Η σχετική ισχύς του κόμματος (η δύναμη του κάθε κόμματος στο κοινοβούλιο). 3. Οι ιδεολογικές διαφορές (ποιες είναι οι ιδεολογικές αποστάσεις μεταξύ των κομμάτων) 4. Η κομματική δομή. Έτσι, έχουμε την εξής διάκριση κομματικών συστημάτων: Μονοκομματικά Μόνο ένα κόμμα έχει την εξουσία και αυτό συμβαίνει στα αυταρχικά καθεστώτα, π.χ. Βόρεια Κορέα. Συστήματα με ένα κυρίαρχο κόμμα Ένα κόμμα μονοπωλεί την κυβέρνηση, όμως λόγω πλειοψηφίας για πολύ χρόνο. Συμβαίνει σε δημοκρατικά καθεστώτα π.χ. Σουηδία. Διακριτά δικομματικά συστήματα Υπάρχουν μόνο δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα κόμματα που δεν έχουν εκλογική πλειοψηφία. π.χ. Νέα Ζηλανδία με εργατικό και συντηρητικό κόμμα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν εμφανείς διαφορές στην ιδεολογία και την οργάνωση των κομμάτων, π.χ. Αγγλία με εργατικό και συντηρητικό κόμμα. Μη διακριτά δικομματικά συστήματα Δεν υπάρχουν σαφείς και έντονες διαφορές στην ιδεολογία και την οργάνωση των κομμάτων, π.χ. ΗΠΑ με ρεπουμπλικάνους και δημοκράτες. Συστήματα δυόμιση κομμάτων Υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα που ανταγωνίζονται στην εξουσία. Επειδή κανένα από τα δύο δεν μπορεί να

14 αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συνασπίζονται ένα μικρότερο κόμμα. Πολυκομματικά συστήματα Αποτελούνται από πολλά κόμματα ισοδύναμα μεταξύ τους που κανένα δεν εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δημιουργούνται κυβερνητικοί συνασπισμοί. Τα πολυκομματικά συστήματα είναι δύο ειδών. Σταθερά όπου είναι βιώσιμος ο κυβερνητικός συνασπισμός και μένει για μεγάλο διάστημα στην εξουσία και ασταθή όπου οι κυβερνητικοί συνασπισμοί δεν είναι βιώσιμοι, γι αυτό οδηγούνται συνέχεια σε εκλογές π.χ. Ιταλία παλιότερα κυβερνήσεις 6 μηνών (ακραία ιδεολογική πόλωση). Ιστορικά, ο δικομματισμός οδηγεί στην εξομοίωση των δύο κομμάτων όταν και τα δύο προσεγγίζουν το πολιτικό και ιδεολογικό κέντρο. Ο δικομματισμός μπορεί να είναι εύκαμπτος (δεν απαιτεί απόλυτη πειθαρχία ψήφου και η ψήφος καθορίζεται κατά συνείδηση π.χ. ΗΠΑ) ή άκαμπτος (απαιτεί απόλυτη πειθαρχία ψήφου και η ψήφος καθορίζεται από πολιτική γραμμή π.χ. Ελλάδα). Στον άκαμπτο δικομματισμό ασκήθηκε κριτική γιατί περιθωριοποιείται ο ρόλος του Κοινοβουλίου, όπως π.χ. στην Αγγλία. ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ. (Ανάλυση των Lipset και Rokkan) Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε 4 σχίσματα (cleavages) κατά το 19 ο αιώνα: 1. Εκκλησία κοσμικό κράτος. 2. Αγροτικά αστικοβιομηχανικά συμφέροντα. 3. Κεφάλαιο εργασία. 4. Κέντρο περιφέρεια. Αστική τάξη Δημιουργία φιλελεύθερων κομμάτων. Φεουδαρχία Δημιουργία συντηρητικών κομμάτων. Εκκλησία Δημιουργία θρησκευτικών κομμάτων (π.χ. Αγγλία Ιταλία).

15 Εργατική τάξη Δημιουργία σοσιαλιστικών κομμάτων. Φαινόμενο τρικομματισμού. Π.χ. Αγγλία: Θρησκευτικό κόμμα, Συντηρητικό κόμμα, Εργατικό Σοσιαλιστικό κόμμα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν περάσει από τις παραπάνω 4 συγκρούσεις, αν και σήμερα η έντασή τους διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία. 2. Το κράτος και η εκκλησία είναι ξεχωριστά, εκτός από κάποιες χώρες όπου υπάρχει μεγάλη επιρροή της εκκλησίας. Αν ταυτιστούν, έχουμε θρησκειοκρατία. (Θρησκευτική σύγκρουση.) 3. Όπου υπάρχει διευρυμένη κοινωνική βάση δημιουργούνται πολλαπλά πολιτικά κόμματα χωρίς ιδιαίτερες ιδεολογικές διαφορές. (Ταξική σύγκρουση.) 4. Μία τοπική κοινότητα μπορεί να μην έχει τοπικό κόμμα αλλά να παρατηρείται τοπικισμός ως προς την ψήφο π.χ. εθνοποίηση ψήφου: μία τοπική κοινότητα χαρακτηρίζεται από την ίδια επιλογή της τοπικής κοινότητας η οποία σύσσωμη ψηφίζει ένα κόμμα και έτσι διαφοροποιείται από τη συνολική πολιτική τοποθέτηση της χώρας. (Σύγκρουση πόλης υπαίθρου.) 5. Οι διαφορές μεταξύ φεουδαρχών και υπαίθρου αφορά στην παραδοσιακή εξέλιξη των κομμάτων από τα παλαιότερα χρόνια. (Εδαφικές συγκρούσεις.) 6. Πολιτικό φάσμα Αριστεράς: Αποτελείται από τα σοσιαλιστικά κόμματα (αρχικά ήταν κόμματα εκπροσώπησης εργατών), τα κομμουνιστικά κόμματα (κοινωνική τους βάση μόνο η εργατική τάξη), και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα (ευρύτερη εκπροσώπηση και μεγαλύτερη μετριοπάθεια και πραγματισμός). Πολιτικό φάσμα Δεξιάς: Αποτελείται από τα συντηρητικά κόμματα (πηγή τους η φεουδαρχία), τα φιλελεύθερα κόμματα (πηγή τους η αστική τάξη), και τα χρηστιανοδημοκρατικά κόμματα.

16 ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 6.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1/13 Ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο Οριοθέτηση ορθών συμπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υπεύθυνος Μαθήματος Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Μάθημα 1 ο : Πολιτικά Συστήματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Εισαγωγικά Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Θεριανού: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 8: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Διδάσκων: Άρης Αλεξόπουλος Χειµερινό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Διδάσκων: Άρης Αλεξόπουλος Χειµερινό ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διδάσκων: Άρης Αλεξόπουλος Χειµερινό 2012 www.arisalexopoulos.gr Επιµέρους Πεδία της Πολιτικής Επιστήµης Πολιτική θεωρία Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση Δηµοσίων Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία Πρόλογος Καθηγητή Βασίλη Φίλια... 17 Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, Αντ. Οικονόμου 8, ΤΚ 26504 Άγ. Βασίλειος Ρίου Αχαΐας Παντελής Γεωργογιάννης τ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

του Βασίλη Τακτικού α) μέρος

του Βασίλη Τακτικού α) μέρος του Βασίλη Τακτικού α) μέρος Τι σημαίνει η αυτοοργάνωση για το νέο Κίνημα των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών και γιατί Ο ΓΑΠ επιλέγει ένα τέτοιο οργανωτικό μοντέλο λειτουργίας του κινήματος, είναι ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

Το εκλογικό σύστημα και τα εμπόδια για μια ορθολογική μεταρρύθμισή του

Το εκλογικό σύστημα και τα εμπόδια για μια ορθολογική μεταρρύθμισή του Το εκλογικό σύστημα και τα εμπόδια για μια ορθολογική μεταρρύθμισή του 1. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο αλλά και επίκαιρο ζήτημα, που

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα,

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Βασιλική Π. Μεσθανέως Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, 1949-1963 Πρόλογος Nικηφόρος ιαµαντούρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 49 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3.5 Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του μαθήματος ανήκει στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της συγκριτικής πολιτικής οικονομίας. Πολιτική οικονομία: Δυο διαφορετικές διαστάσεις 1. Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την φυσιογνωµία του πολιτεύµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - Στρατηγικό σχέδιο για το πολίτευμα και τους θεσμούς ΜΕΡΟΣ Γ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση. την πολιτική μας»

«Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση. την πολιτική μας» ΝΑΝΤΙΑ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αθήνα, 04/05/11 «Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση την πολιτική μας» Είναι, πλέον, δεδομένο ότι η Ενωμένη

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Θεωρία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολιτική Θεωρία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτική Θεωρία Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεωρητικές προσεγγίσεις -Ως «προσεγγίσεις» εννοούμε διαφορετικούς τρόπους κατανόησης, «σύνολα στάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών, οι οποίες ορίζουν ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών Γιάννης Κωνσταντινίδης Επίκουρος Καθηγητής Δράση Jean Monnet Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα -Κατά τον 20 ο αιώνα τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται σε βασικό μηχανισμό κινητοποίησης, εμπλέκοντας για πρώτη φορά στην ιστορία εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2013 και μετά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK ISBN: 978-960-8386-63-1 Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK Σχεδιασμός: Σοφία Κανελλοπούλου Διόρθωση: Κατερίνα Μοσχανδρέου Παραγωγή - κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική (και) επικοινωνία

Πολιτική (και) επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πολιτική (και) επικοινωνία Ενότητα 2: Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας: Η εξέλιξη της έρευνας και θεωρητικοί προβληματισμοί Ιωάννης Καραγιάννης Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Εκλογές. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Εκλογές Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Εκλογές -Διαφορετικές λειτουργίες των εκλογών: Εξασφαλίζουν έναν ανταγωνιστικό τρόπο ανάδειξης των προσώπων στα δημόσια αξιώματα, αποτελώντας παράλληλα έναν μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η : Αντιπροσωπευτική Αρχή Εκλογικό Σώμα Δημοψήφισμα

Ενότητα 6 η : Αντιπροσωπευτική Αρχή Εκλογικό Σώμα Δημοψήφισμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αντιπροσωπευτική Αρχή Εκλογικό Σώμα Δημοψήφισμα Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί, πολίτευμα, πολιτικό σύστημα

Θεσμοί, πολίτευμα, πολιτικό σύστημα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 02.2016 1 ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Θεσμοί, πολίτευμα, πολιτικό σύστημα Δ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης. και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1,

«Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης. και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, «Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, εδ. α του Συντάγματος)» Κριτσίκης Αλέξανδρος Δικηγόρος, Υπ. ΔΝ -----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 1: Δομές και λειτουργίες της εκπαίδευσης-θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015 7.16 1 Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Δημοκρατική Συμμετοχή & τους Θεσμούς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιούλιος 16 2 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 9 ο :Αμερικανικό Δίκαιο ΙI- Οι θεσμοί Ι Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα