ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 2 / 11 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4350 Ταχ. Δ/νση Ταχ. ώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : Καλλιθέα : : ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), όπως ισχύει. β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α 69). γ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Της ΠΟΛ 1002/ Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 55/ ) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής». 2. Την ΠΟΛ 1069/ Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2014/ (ΦΕΚ 975 / τ. Β / ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 05/06/2015 και αριθμό πρωτοκόλλου... ενδικοφανή προσφυγή της του..., ΑΦΜ..., κατοίκου ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός, κατά α) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2002, β) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2003, γ) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2004, δ) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2005, ε) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2006, στ) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2007, ζ) της υπ αριθ.... 1

2 Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2008, η) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2009, θ) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2010, ι) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2011, ια) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2012, ιβ) της υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2013, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 5. α) Την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2002, β) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2003, γ) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2004, δ) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2005, ε) την υπ αριθ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2006, στ) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2007, ζ) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2008, η) της υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2009, θ) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2010, ι) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2011, ια) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2012, ιβ) την υπ αριθ.... Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2013, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 18/02/2015 οικεία έκθεση ελέγχου. 6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 7. Την από 27/10/2015 εισήγηση του Α3 τμήματος της Υπηρεσίας μας. Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 05/06/2015 και αριθμό πρωτοκόλλου... ενδικοφανούς προσφυγής της......, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 1. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,80 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2002 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 20 1 και 3 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση δεκαπέντε (15) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων δεκατέσσερα (14) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και ένα (1) έκδοση Δ.Α.-Τ. Αγοράς, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) στην μη υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών και γ) στη μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης, καθαρής αξίας 1.772,80, ήτοι μεγαλύτερης των 880,00, 2

3 για την πώληση 617,70 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 2,87 /γρ.) σε άγνωστο πλήθος πελατών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων. 2. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,02 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2003 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1 και 12 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση τριάντα έξι (36) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων τριανταένα (31) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και πέντε (5) έκδοση Τιμολογίου Αγοράς για αγορά από ισάριθμους πελάτες με κατ ελάχιστον (δέκα) 10 γραμμάρια χρυσού έκαστος, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) στη μη έκδοση ενός (1) Τιμολογίου Αγοράς, καθαρής αξίας 2.100,00, ήτοι μεγαλύτερης των 880,00, για αγορά 35 λιρών, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή της από κατάπτωση ενεχύρου της... και γ) στη μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης, συνολικής καθαρής αξίας 7.325,02, για την πώληση i) 1.660,20 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 2,81 /γρ.), καθαρής αξίας 4.665,16 και ii) σαράντα δύο (42) λιρών (με μέση αξία λίρας 63,33 ), καθαρής αξίας 2.659,86, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων. 3. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,50 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2004 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 13 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση δεκαεπτά (17) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και δύο (2) έκδοση Τιμολογίου Αγοράς για αγορά από ισάριθμους πελάτες με κατ ελάχιστον (δέκα) 10 γραμμάρια χρυσού έκαστος, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) στη μη έκδοση μίας (1) Απόδειξης Λιανικής Πώλησης καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, στον..., για είσπραξη τόκου από ενέχυρο και γ) στη μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης, συνολικής καθαρής αξίας 2.758,50, για την πώληση i) 853,50 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 3,00 /γρ.), καθαρής αξίας 2.560,50 και ii) τριών (3) λιρών (με μέση αξία λίρας 66,66 ), καθαρής αξίας 200,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων. 4. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,06 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2005 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 3

4 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 13 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση δεκατριών (13) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων τέσσερα (4) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και εννέα (9) αγορές, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) στη μη έκδοση δεκαεπτά (17) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας εκάστης μικρότερης των 880,00, για είσπραξη τόκου από ενέχυρο, εκ των οποίων δώδεκα (12) προέκυψαν από την επεξεργασία των επίσημων και ανεπίσημων στοιχείων και πέντε (5) από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών, γ) στη μη έκδοση τεσσάρων (4) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης δ) στη μη έκδοση δύο (2) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και ε) στη μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 3.853,06, για την πώληση i) 433,30 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 7,00 /γρ.), καθαρής αξίας 3.033,10 και ii) δώδεκα (12) λιρών (με μέση αξία λίρας 68,25 ), καθαρής αξίας 818,96, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων. 5. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,66 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2006 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 10 1, 11 1, 12 1 και 13 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση σαράντα οκτώ (48) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων στοιχείων, β) στη μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων στοιχείων, γ) στη μη έκδοση πενήντα πέντε (55) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, για απόδοση ενεχύρων, δ) στη μη έκδοση τριάντα επτά (37) Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων στοιχείων, ε) στη μη έκδοση τεσσάρων (4) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, στ) στη μη έκδοση τεσσάρων (4) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, και ζ) στη μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 7.138,66, για την πώληση i) 695,40 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 7,90 /γρ.), καθαρής αξίας 4

5 5.493,66 και ii) δεκατεσσάρων (14) λιρών (με μέση αξία λίρας 117,50 ), καθαρής αξίας 1.645,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων. 6. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 7.387,00 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 13 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση επτά (7) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, από κατάπτωση ενεχύρων, β) στην μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 2.155,00, για την πώληση i) 585 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 3,00 /γρ.), καθαρής αξίας 1.755,00 και ii) πέντε (5) λιρών (με μέση αξία λίρας 80,00 ), καθαρής αξίας 400,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και γ) στη μη έκδοση μίας (1) Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας 1.130,00 στον..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών. 7. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 1.758,00 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1 και 12 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, και β) στην μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 648,00, για την πώληση 162 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 4,00 /γρ.), τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων. 8. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 8.914,83 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2009 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 20 1 και 3 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση τριών (3) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00, β) στη μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 880,00, γ) στην μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 2.798,83, για την πώληση i) 209 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 6,47 /γρ.), καθαρής αξίας 1.352,23 και ii) δώδεκα (12) λιρών (με μέση αξία λίρας 120,55 ), καθαρής αξίας 5

6 1.446,60, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και δ) στην μη υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών. 9. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,05 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 13, 19, 21, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 20 1 και 3 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση δώδεκα (12) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 880,00 έως 31/05/2015 και μικρότερης των 1.200,00 από 01/06/2010, από κατάπτωση ενεχύρων, β) στη μη έκδοση οκτώ (8) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 880,00 έως 31/05/2015 και μεγαλύτερης των 1.200,00 από 01/06/2010, από κατάπτωση ενεχύρων, γ) στη μη έκδοση τριών (3) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας εκάστης μικρότερης των 880,00 έως 31/05/2015 και μικρότερης των 1.200,00 από 01/06/2010, από απόδοση ενεχύρων, δ) στην μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας ,17, για την πώληση i) 2.350,00 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 9,44 /γρ.), καθαρής αξίας ,00 και ii) σαράντα επτά (47) λιρών (με μέση αξία λίρας 161,11 ), καθαρής αξίας 7.572,17, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και ε) στην μη υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών. 10. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,00 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 13, 19, 21, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 11 1, 12 1 και 13 1 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση εννέα (9) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 1.200,00, εκ των οποίων οκτώ (8) από κατάπτωση ενεχύρων και ένα (1) από εγγραφή στο βιβλίο, β) στη μη έκδοση τριών (3) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 1.200,00, από κατάπτωση ενεχύρων, γ) στην μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας ,00, για την πώληση i) 1.788,20 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 10,00 /γρ.), καθαρής αξίας ,00 και ii) τριάντα δύο (32) λιρών (με μέση αξία λίρας 250,00 ), καθαρής αξίας 8.000,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και δ) στη μη έκδοση τριών (3) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας εκάστης μικρότερης των 1.200,00 στον..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών. 6

7 11. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,00 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 13, 19, 21, 25 και 38 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 1, 10 1, 11 1, 12 1 και 5, και 20 1 και 3 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση οκτώ (8) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 1.200,00, από κατάπτωση ενεχύρων, β) στη μη έκδοση έξι (6) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 1.200,00, από κατάπτωση ενεχύρων, γ) στη μη ζήτηση, μη λήψη και εν τέλει μη έκδοση ενός φορολογικού στοιχείου αξίας, καθαρής αξίας 162,61, για την αγορά ενός φούρνου τήξης χρυσού από μη κατονομαζόμενο προμηθευτή, δ) στη μη έκδοση επτά (7) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας εκάστης μικρότερης των 1.200,00 στους...,... και..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών, ε) στην μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας ,65, για την πώληση i) 2.532,50 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 10,00 /γρ.), καθαρής αξίας ,00 και ii) εννέα (9) λιρών (με μέση αξία λίρας 272,85 ), καθαρής αξίας 2.455,65, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και στ) στη μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής για την ενεχυρίαση i) μίας μοτοσυκλέτας BMW, με αρ. κυκλοφορίας..., ιδιοκτησίας... και ii) ενός αυτοκινήτου VW GOLF, με αρ. κυκλοφορίας..., άνευ αδείας, ιδιοκτησίας..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων. 12. Με την υπ αριθ.... προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ,00 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/ /12/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 9, 13, 19, 21, 25 και 38 του ν. 2523/1997 και 66 του ν. 4174/2013 λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1, 21, 3, 4, 5, 6 και 11 του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.ΑΣ.). Οι παραβάσεις αφορούν: α) στη μη έκδοση έξι (6) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας εκάστου μικρότερης των 1.200,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία επίσημων στοιχείων και δεσμευθέντων από την οικεία της προσφεύγουσας, β) στη μη έκδοση τριών (3) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας εκάστου μεγαλύτερης των 1.200,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία επίσημων στοιχείων και δεσμευθέντων από την οικεία της προσφεύγουσας, γ) στη μη έκδοση δεκαεννέα (19) Δελτίων Αποστολής, όπως προέκυψε από την ποσοτική καταμέτρηση και επεξεργασία δεσμευθέντων, δ) στη μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 2.209,00, για την αγορά ,00 γραμμαρίων ασημιού από κατάπτωση ενεχύρων, ε) στη μη διαφύλαξη/ απώλεια του με αρ. πρ. θεώρησης.../ μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (σελ. 1-50) 7

8 και στ) στη μη έκδοση μίας (1) Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών για είσπραξη τόκου καθαρής αξίας 100,00 από τον... Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση, άλλως την επ ωφελεία της τροποποίηση, των παραπάνω Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 1. Το πρόστιμο επιβάλλεται εις βάρος της και όχι εις βάρος του ουσιαστικώς υπαιτίου. Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ουδεμία πραγματική σχέση έχει με την λειτουργία και εκμετάλλευση του αναφερομένου στην από 18/2/2015 έκθεση ελέγχου... επί της οδού στην Καβάλα και ουδεμία από τις κάθε επιμέρους αναφερόμενες συναλλαγές στην εν λόγω έκθεση έγινε από εκείνη, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα οικιακά και με την ανατροφή των ανηλίκων τέκνων της. Η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί υπό την διεύθυνση και την πλήρη και αποκλειστική εποπτεία του συζύγου της..., ο οποίος, αν και τυπικά έκανε έναρξη αυτής στο όνομά της, ουσιαστικά από την έναρξη αυτής και μέχρι σήμερα, είναι αυτός ο οποίος την λειτουργεί, την διευθύνει και την εκμεταλλεύεται ουσιαστικά, αυτός συναλλάσσεται με όλους τους πελάτες της επιχείρησης, αυτός καθορίζει την οικονομική λειτουργία της, αποκλειστικά αυτός αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας της και τις συναλλαγές της με τον κάθε πελάτη, όντας τούτος αποκλειστικά υπεύθυνος ως ο ουσιαστικός εκμεταλλευτής της επιχείρησης. 2. Υφίσταται παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς κοινοποίηση των προσβαλλόμενων υπ αριθμ....,...,...,...,...,...,... και... Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου, και συγκεκριμένα: α) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2002 έως 31/12/2002, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/2009. β) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2003 έως 31/12/2003, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 30/6/2010. γ) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2004 έως 31/12/2004, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/ δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2005 έως 31/12/2005, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/2012. ε) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/

9 στ) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/2013. ζ) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2008 έως 31/12/2008, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/2014 (καθόσον κατελήφθη από την διετή παράταση της παραγραφής μετά την 31/12/2013). η) Το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση της υπ αριθμ.... Απόφασης Επιβολής Προστίμου, διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2009 έως 31/12/2009, παρεγράφη μετά την παρέλευση της 31/12/ Εσφαλμένα επιβλήθηκε εις βάρος της πρόστιμο για μη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων για τη χρήση 2013, η οποία όμως ανάγεται κατά τις παραδοχές των προσβαλλόμενων πράξεων και της από 18/02/2015 οικείας έκθεσης ελέγχου και σε προγενέστερες παραγεγραμμένες χρήσεις, καθόσον την 1/1/2014 είχαν παραγραφεί οι χρήσεις μέχρι και 2007, τα δε βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται μέχρι τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου. 4. Τα οικονομικά έτη 2004, 2006 και 2007 έχουν περαιωθεί με τις διατάξεις του ν. 3697/2008 και έχουν εξοφληθεί τα ποσά που προέκυψαν βάσει του υπ αριθμ..../1/ εκκαθαριστικού σημειώματος. 5. Επικουρικά, σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι ανωτέρω αναφερόμενοι λόγοι της υπό εξέταση ενδικοφανούς, η προσφεύγουσα αιτείται να μειωθούν στα ελάχιστα από τον Νόμο προβλεπόμενα όρια τα εις βάρος της επιβληθέντα ποσά από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις επιβολής προστίμου. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 1 του ν. 2523/1997: «Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη φυσικού προσώπου και στις εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες, καθώς και στους συνεταιρισμούς και στα λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε βάρος του νομικού προσώπου. Στις κοινοπραξίες επιτηδευματιών, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία ευθύνεται εις ολόκληρον. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς οργανισμούς το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στους διευθυντές ή αντιπροσώπους ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.» Επειδή η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπ αριθμ. / δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας, με ημερομηνία έναρξης την 13/03/2002 και κύρια δραστηριότητα. Επειδή, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί υπαιτιότητας του συζύγου της πέραν του ότι είναι παντελώς αβάσιμος προβάλλεται και αλυσιτελώς δεδομένου ότι ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι είναι βάσιμος ουδόλως επηρεάζει το κύρος των προσβαλλόμενων πράξεων. 9

10 Επειδή στο άρθρο 9 5 του ν. 2523/97 ορίζεται ότι: «5. Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.» Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 1 του ν. 2238/94: «1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.» Επειδή η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών παρατάθηκε με τις ακόλουθες διατάξεις ως εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3697/2008: «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις , ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι » Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3790/2009: «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις , ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι » Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3842/2010: «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις , ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι » Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 7 του ν. 3888/2010: «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι » Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 2 του ν.4002/2011: «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις , ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι » 10

11 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4098/2012: «Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις , παρατείνεται μέχρι » Επειδή με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 ορίζονται τα εξής: «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις , παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.» Επειδή από την οικεία έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι την 21/03/2013 οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης μετέβησαν στην έδρα της προσφεύγουσας με την υπ αριθμ..../ εντολή ελέγχου και έρευνας, άρα η υπό κρίση περίπτωση καταλαμβάνεται από την διετή παράταση της διατάξεως του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 5 του ν. 3259/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3697/2008: «5. Η αποδοχή από τον επιτηδευματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος συνεπάγεται την αυτόματη περαίωση όλων των δηλώσεων εισοδήματος και λοιπών φόρων που αφορούν τις χρήσεις αυτές και επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, τα δε καταβληθέντα στο Δημόσιο χρηματικά ποσά κατ` εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν αναζητούνται. Κατ εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, σε περίπτωση που μετά την υπογραφή από τον επιτηδευματία της πράξης αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. νέα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994, εκδίδεται σύμφωνα με αυτά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος εισοδήματος και Φ.Π.Α.» Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 68 2 του ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι: 11

12 «2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, ή γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών - Μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.» Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα περαίωσε τις χρήσεις 2004, 2006 και 2007 με τις διατάξεις του ν. 3697/2008, αποδεχόμενη το υπ αριθμ..../1/ εκκαθαριστικό σημείωμα. Επειδή, περαιτέρω το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ανατολική Μακεδονίας & Θράκης απέστειλε το με αριθμ. πρωτ..../ Δελτίο Πληροφοριών- Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ..../ στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας και αποτέλεσε αιτία ελέγχου. Επειδή από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το ως άνω Δελτίο Πληροφοριών αποτελεί νέο- συμπληρωματικό στοιχείο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 68 2 του ν. 2238/94, και ως εκ τούτου ορθώς εκδόθηκε η υπ αριθμ. / εντολή συμπληρωματικού ελέγχου. Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 9 5 της παραγράφου Ε1 του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των ηλεκτρομαγνητικών μέσων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών των εγγραφών στα βιβλία ταυτίζεται με το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Άρα τα ως άνω πρέπει να διαφυλάσσονται στο μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής που ορίζεται από τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 5 8 περ. θ του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1). 12

13 θ) Η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου και στελέχους στοιχείων των πενήντα (50) φύλλων ή ανά πενήντα (50) κινητά φύλλα, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και για όσο χρόνο ορίζεται, εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδειγμένα σε ανωτέρα βία.» Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 4: «Οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών ή μη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού.» Επειδή εν προκειμένω επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο για τη μη διαφύλαξη/ απώλεια του με αρ. πρ. θεώρησης.../ μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (σελ. 1-50), για τη χρήση 01/01/ /12/2013, κατά την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος από το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και διαπιστώθηκε η παράβαση. Επειδή οι προσβαλλόμενες Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες και αναγράφονται επί του σώματος αυτών. Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 18/02/2015 έκθεση ελέγχου του ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 05/06/2015 και αριθμό πρωτοκόλλου... ενδικοφανούς προσφυγής της του..., ΑΦΜ... Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 1. Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2002: α) Πρόστιμο για μη έκδοση δεκαπέντε (15) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων δεκατέσσερα (14) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και ένα (1) έκδοση Δ.Α.-Τ. Αγοράς, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) πρόστιμο για μη υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών και γ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης, καθαρής αξίας 1.772,80, ήτοι μεγαλύτερης των 880,00, για την πώληση 617,70 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 2,87 /γρ.) σε άγνωστο πλήθος πελατών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2003: α) Πρόστιμο για μη έκδοση τριάντα έξι (36) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων τριανταένα (31) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και πέντε (5) έκδοση Τιμολογίου Αγοράς για αγορά από ισάριθμους πελάτες με κατ ελάχιστον (δέκα) 10 γραμμάρια χρυσού έκαστος, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) πρόστιμο για μη έκδοση ενός 13

14 (1) Τιμολογίου Αγοράς, καθαρής αξίας 2.100,00, ήτοι μεγαλύτερης των 880,00, για αγορά 35 λιρών, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή της από κατάπτωση ενεχύρου της..., και γ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης, συνολικής καθαρής αξίας 7.325,02, για την πώληση i) 1.660,20 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 2,81 /γρ.), καθαρής αξίας 4.665,16 και ii) σαράντα δύο (42) λιρών (με μέση αξία λίρας 63,33 ), καθαρής αξίας 2.659,86, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2004: α) Πρόστιμο για μη έκδοση δεκαεπτά (17) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και δύο (2) έκδοση Τιμολογίου Αγοράς για αγορά από ισάριθμους πελάτες με κατ ελάχιστον (δέκα) 10 γραμμάρια χρυσού έκαστος, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) πρόστιμο για μη έκδοση μίας (1) Απόδειξης Λιανικής Πώλησης καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, στον..., για είσπραξη τόκου από ενέχυρο, και γ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης, συνολικής καθαρής αξίας 2.758,50, για την πώληση i) 853,50 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 3,00 /γρ.), καθαρής αξίας 2.560,50 και ii) τριών (3) λιρών (με μέση αξία λίρας 66,66 ), καθαρής αξίας 200,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2005: α) Πρόστιμο για μη έκδοση δεκατριών (13) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, εκ των οποίων τέσσερις (4) αφορούν καταπτώσεις ενεχύρων και εννέα (9) αγορές, βάσει του τηρηθέντος βιβλίου, β) μη έκδοση δεκαεπτά (17) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, για είσπραξη τόκου από ενέχυρο, εκ των οποίων δώδεκα (12) προέκυψαν από την επεξεργασία των επίσημων και ανεπίσημων στοιχείων και πέντε (5) από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών, β) πρόστιμο για μη έκδοση δεκαεπτά (17) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, για είσπραξη τόκου από ενέχυρο, εκ των οποίων δώδεκα (12) προέκυψαν από την επεξεργασία των επίσημων και ανεπίσημων στοιχείων και πέντε (5) από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών, γ) πρόστιμο για μη έκδοση τεσσάρων (4) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, και δ) πρόστιμο για μη έκδοση δύο (2) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και ε) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 3.853,06, για την πώληση i) 433,30 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 7,00 /γρ.), καθαρής αξίας 3.033,10 και ii) δώδεκα (12) λιρών (με μέση αξία λίρας 68,25 ), καθαρής αξίας 818,96, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2006: α) Πρόστιμο για μη έκδοση σαράντα οκτώ (48) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων στοιχείων, β) πρόστιμο για μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων στοιχείων, γ) πρόστιμο για μη έκδοση πενήντα πέντε (55) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, για απόδοση ενεχύρων, δ) πρόστιμο για μη έκδοση τριάντα επτά (37) Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων στοιχείων, ε) πρόστιμο για μη έκδοση τεσσάρων (4) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας μεγαλύτερης 14

15 των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, στ) πρόστιμο για μη έκδοση τεσσάρων (4) Τιμολογίων Πώλησης- Δ.Α., καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, και ζ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 7.138,66, για την πώληση i) 695,40 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 7,90 /γρ.), καθαρής αξίας 5.493,66 και ii) δεκατεσσάρων (14) λιρών (με μέση αξία λίρας 117,50 ), καθαρής αξίας 1.645,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2007: α) Πρόστιμο για έκδοση επτά (7) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, από κατάπτωση ενεχύρων, β) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 2.155,00, για την πώληση i) 585 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 3,00 /γρ.), καθαρής αξίας 1.755,00 και ii) πέντε (5) λιρών (με μέση αξία λίρας 80,00 ), καθαρής αξίας 400,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και γ) πρόστιμο για μη έκδοση μίας (1) Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας 1.130,00 στον..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών, συνολικού ποσού 7.387, Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2008: α) Πρόστιμο για μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, και β) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 648,00, για την πώληση 162 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 4,00 /γρ.), τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων, συνολικού ποσού 1.758, Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2009: α) Πρόστιμο για μη έκδοση τριών (3) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00, β) πρόστιμο για μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 880,00, γ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 2.798,83, για την πώληση i) 209 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 6,47 /γρ.), καθαρής αξίας 1.352,23 και ii) δώδεκα (12) λιρών (με μέση αξία λίρας 120,55 ), καθαρής αξίας 1.446,60, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και δ) πρόστιμο για μη υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών, συνολικού ποσού 8.914, Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2010: α) Πρόστιμο για μη έκδοση δώδεκα (12) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00 έως 31/05/2015 και μικρότερης των 1.200,00 από 01/06/2010, από κατάπτωση ενεχύρων, β) πρόστιμο για μη έκδοση οκτώ (8) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 880,00 έως 31/05/2015 και μεγαλύτερης των 1.200,00 από 01/06/2010, από κατάπτωση ενεχύρων, γ) πρόστιμο για μη έκδοση τριών (3) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 880,00 έως 31/05/2015 και μικρότερης των 1.200,00 από 01/06/2010, από απόδοση ενεχύρων, δ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας ,17, για την πώληση i) 2.350,00 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 9,44 /γρ.), καθαρής αξίας ,00 και ii) σαράντα επτά (47) λιρών (με μέση αξία λίρας 161,11 ), καθαρής αξίας 7.572,17, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων 15

16 και ε) πρόστιμο για μη υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών- Προμηθευτών, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2011: α) Πρόστιμο για μη έκδοση εννέα (9) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 1.200,00, εκ των οποίων οκτώ (8) από κατάπτωση ενεχύρων και μία (1) από εγγραφή στο βιβλίο, β) πρόστιμο για μη έκδοση τριών (3) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 1.200,00, από κατάπτωση ενεχύρων, γ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας ,00, για την πώληση i) 1.788,20 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 10,00 /γρ.), καθαρής αξίας ,00 και ii) τριάντα δύο (32) λιρών (με μέση αξία λίρας 250,00 ), καθαρής αξίας 8.000,00, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και δ) πρόστιμο για μη έκδοση τριών (3) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 1.200,00 στον..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2012: α) Πρόστιμο για μη έκδοση οκτώ (8) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 1.200,00, από κατάπτωση ενεχύρων, β) πρόστιμο για μη έκδοση έξι (6) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 1.200,00, από κατάπτωση ενεχύρων, γ) πρόστιμο για μη ζήτηση, μη λήψη και εν τέλει μη έκδοση ενός φορολογικού στοιχείου αξίας, καθαρής αξίας 162,61, για την αγορά ενός φούρνου τήξης χρυσού από μη κατονομαζόμενο προμηθευτή, δ) πρόστιμο για μη έκδοση επτά (7) Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας μικρότερης των 1.200,00 στους...,... και..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών, ε) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας ,65, για την πώληση i) 2.532,50 γραμμαρίων χρυσού (με μέση τιμή αγοράς χρυσού 10,00 /γρ.), καθαρής αξίας ,00 και ii) εννέα (9) λιρών (με μέση αξία λίρας 272,85 ), καθαρής αξίας 2.455,65, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της από απευθείας αγορές ή από κατάπτωση ενεχύρων και στ) πρόστιμο για μη έκδοση δύο (2) Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής για την ενεχυρίαση i) μίας μοτοσυκλέτας BMW, με αρ. κυκλοφορίας..., ιδιοκτησίας... και ii) ενός αυτοκινήτου VW GOLF, με αρ. κυκλοφορίας..., άνευ αδείας, ιδιοκτησίας..., όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων, συνολικού ποσού , Διαχειριστική περίοδος 01/01/ /12/2013: α) Πρόστιμο για μη έκδοση έξι (6) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς καθαρής αξίας μικρότερης των 1.200,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία επίσημων στοιχείων και δεσμευθέντων από την οικεία της προσφεύγουσας, β) πρόστιμο για μη έκδοση τριών (3) Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων Αγοράς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 1.200,00, όπως προέκυψε από την επεξεργασία επίσημων στοιχείων και δεσμευθέντων από την οικεία της προσφεύγουσας, γ) πρόστιμο για μη έκδοση δεκαεννέα (19) Δελτίων Αποστολής, όπως προέκυψε από την ποσοτική καταμέτρηση και επεξεργασία δεσμευθέντων, δ) πρόστιμο για μη έκδοση ενός τουλάχιστον Τιμολογίου Πώλησης- Δ.Α. προς άγνωστο πλήθος πελατών, συνολικής καθαρής αξίας 2.209,00, για την αγορά ,00 γραμμαρίων ασημιού από κατάπτωση ενεχύρων, ε) πρόστιμο για μη διαφύλαξη/ απώλεια του με αρ. πρ. θεώρησης.../ μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (σελ. 1-50) και στ) πρόστιμο για μη έκδοση μίας (1) Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών για είσπραξη τόκου καθαρής αξίας 100,00 από τον..., συνολικού ποσού ,00. Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο. 16

17 Ακριβές Αντίγραφο ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α/α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99). 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Eισαγωγή ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-11 ΤΟΥ Ν. 3259/2004 (Φ.Ε.Κ. 149 /Α ) «ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 17 -Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1152 ΑΔΑ: ΒΙΦ8Η-ΟΜΕ

ΠΟΛ. 1152 ΑΔΑ: ΒΙΦ8Η-ΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Αθήνα, 13.5.2015 ΠΟΛ : 1104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1076661/370/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β - Α ΠΟΛ: 1099 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΑΣΣΙΚΗ- ΑΙΓΑΙΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΑΣΣΙΚΗ- ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΩΜΑΣΟ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Αθήνα, 06 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Διαβάστε περισσότερα