«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: γραφείο Help Desk του προγράμματος Πρόσκληση προς τις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μέσω mentoring 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τομέας του εμπορίου είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα. Παρά το μέγεθος της συμβολής των ελληνικών ΜΜΕ στην οικονομία της χώρας, οι Μικρομεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο της γενικευμένης κρίσης, σημαντικές δυσκολίες και περιορισμούς στη λειτουργία τους, οι οποίοι είναι ενδεικτικά: χρηματοδοτικοί (πχ. αυξημένο κόστος δανεισμού βραχυπρόθεσμου και μεσομακροπρόθεσμου, έλλειψη ρευστότητας και συνεπώς δυσκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς οι τράπεζες πλέον εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων, λιγότερα χρηματικά μέσα), φορολογικοί (πχ. διαρκείς αλλαγές του φορολογικού συστήματος, επαχθείς εισφορές), διοικητικοί και άλλοι (πχ. μείωση της συνολικής κατανάλωσης ως απόρροια της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, μείωση της ζήτησης από το εξωτερικό, καθυστέρηση υλοποίησης έργων και προγραμμάτων επιχορήγησης, χαμηλή παραγωγικότητα των απασχολουμένων με ταυτόχρονη μειωμένη αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, μη εφαρμογή

2 σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και μάρκετινγκ, κλπ). Ενώπιον αυτών των προβλημάτων η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το έργο «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μικρομεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις». Το ανωτέρω έργο εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», κατηγορία παρέμβασης 4: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ: 04 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 05 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και 06 ««Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» και της Θεματικής Προτεραιότητας 81: «Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων». 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΕΣΕΕ Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ποιότητάς της, αποτελεί κεντρικό «στοίχημα» για την ελληνική οικονομία. Όμως στη διαδικασία της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αποτελούν πραγματική τροχοπέδη γεγονότα και διαπιστώσεις, όπως: α) ότι η πλειονότητα των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρού μεγέθους, και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν κατά τεκμήριο τους πόρους για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση της γνώσης, που θα τους επιτρέψει να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και β) ότι η πρόθεση για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας συνοδεύεται σε πολλές περιπτώσεις από απογοήτευση όταν γίνεται αντιληπτή η πολυπλοκότητα των τυπικών και ουσιαστικών διαδικασιών. Η ΕΣΕΕ, αντιλαμβανόμενη τη σημασία των παραπάνω παραμέτρων θεωρεί ότι η προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες (ΜΜ) και τις πολύ μικρές (ΠΜ) εμπορικές επιχειρήσεις, θα συμβάλει σε ικανό βαθμό στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Το έργο «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μικρομεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις», το οποίο υλοποιεί η ΕΣΕΕ, περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης των ΜΜ και ΠΜ εμπορικών επιχειρήσεων Οι υπηρεσίες αυτές, ενδεικτικά, μπορεί να είναι: Υπηρεσίες υποστήριξης για ενδιαφερόμενους νέους εμπόρους - επιχειρηματίες, προκειμένου να τους βοηθήσει σε θέματα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 2

3 δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε διάφορα θέματα, για νέους ή υφιστάμενους εμπόρους επιχειρηματίες. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δραστηριότητα 2: Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων Αφορά στην ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών των εμπορικών ΜΜΕ σε θέματα ανάπτυξης, κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΜΕ Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 1, είναι η παροχή υπηρεσιών προς τις ΠΜ ΜΜΕ. Δράσεις Υποέργου: 1. Δράσεις συντονισμού, υποστήριξης και διαχείρισης έργου: Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες στήριξης προκειμένου να υλοποιηθεί η πράξη, όπως λειτουργία κέντρου λήψης πληροφοριών και βοήθειας (HELPDESK), επιλογή επιχειρήσεων, επιλογή συμβούλων, εκπόνηση προδιαγραφών για διαγωνισμούς κ.ά. 2. Εκπαίδευση συμβούλων (μεντόρων): προκειμένου να επιτευχθεί ομογενοποίηση και τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι σύμβουλοι (μέντορες) που θα παρέχουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, θα παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 3. Συμβουλευτική επιχειρήσεων: Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του προγράμματος, η οποία όμως για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται εισροή από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοι-μέντορες, θα παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις. 4. Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου 5. Ενέργειες δημοσιότητας: Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, θα γίνουν ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 2, είναι η ανάπτυξη πλαισίου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστηρικτικών εργαλείων, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1. Το φυσικό αντικείμενο αποτελείται από το πλήρες μεθοδολογικό πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο οποίο μπορούν να περιλαμβάνονται: έρευνα για την επιλογή προσφερόμενων υπηρεσιών, τυποποίηση τρόπου παροχής υπηρεσιών, αναλυτικές οδηγίες παροχής των υπηρεσιών αυτών κλπ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 3, είναι η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Συστήματος διαχείρισης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την 3 η Υποέργου 1. δράση του Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 3

4 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για να τύχει συμβουλευτικής υποστήριξης καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος». Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραμμα συμβουλευτικής είναι οι ακόλουθες: 1. Να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια. 2. Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο του Εμπορίου, τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία (να έχουν δηλαδή συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές 1 χρήσεις ). Οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. με άλλη δραστηριότητα πέραν της εμπορικής) μπορούν να τύχουν υποστήριξης (είναι δυνητικοί δικαιούχοι) υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορική τους δραστηριότητα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα έσοδα (όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών διετίας τους). Λόγω του καθορισμού των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) με την Π.Ο.Λ. 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η /1954/ΔΜ/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορισμένοι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος βάσει των νέων Κ.Α.Δ. 3. Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 4. Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 5. Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (δηλαδή απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα, έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. Ευρώ και/ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο των 40 εκατ. Ευρώ και είναι αυτόνομη 2 ). Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγχεται επισταμένως το θέμα της δεσπόζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της «μητρικής εταιρίας» έναντι της «θυγατρικής». 6. Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου Μπορεί να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 1 Νεοσύστατες επιχειρήσεις, που δεν έχουν συμπληρώσει 2 πλήρη έτη λειτουργίας είναι δυνατόν να ενταχθούν στο έργο, κατά την κρίση της ΕΣΕΕ, σε ποσοστό το πολύ 20% επί του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων επιχειρήσεων. 2 Αυτόνομη θεωρείται η επιχείρηση που δε συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση (σε ποσοστό >25%) και καμία επιχείρηση δεν έχει συμμετοχή σε αυτή (σε ποσοστό >25%). Τονίζεται ότι εφόσον υπάρχει συμμετοχή μητρικής εταιρείας, το προσωπικό και ο τζίρος της μητρικής αθροίζεται με το προσωπικό και το τζίρο της θυγατρικής, αναλογικά με το μετοχικό ποσοστό της στην υπό εξέταση εταιρία. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 4

5 Μια Επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν πληροί τους ακόλουθους όρους: α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου της, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. 4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Η παρούσα πρόσκληση αφορά όλη την Ελληνική Επικράτεια. 5. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από την ΕΣΕΕ στην Επιχείρηση εντελώς δωρεάν. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης αφορούν στη στήριξη της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 1) Υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά θέματα Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία ένα μεγάλο τμήμα των εμπορικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και ανεύρεσης πηγών χρηματοδότησης τόσο από το τραπεζικό σύστημα όσο και από άλλες πηγές. Παρατηρείται αυξημένο κόστος δανεισμού και συνεπώς δυσκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς οι τράπεζες πλέον εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων. Ως εκ τούτου αναγνωρίζεται επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μιας και οι τράπεζες εντάσσουν την πελατεία τους σε καθεστώς ρυθμίσεων των οφειλών τους και περιορισμού των άμεσων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στην τρέχουσα περίοδο. Η ευέλικτη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση της σχέσης με τις τράπεζες και την ενίσχυση της ρευστότητας. Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Επιχειρήσεις που εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας / που έχουν υποστεί σημαντική μείωση της κερδοφορίας. Συσχετιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 5

6 Ταμειακός προγραμματισμός και ενίσχυση της ρευστότητας. Μείωση λειτουργικού κόστους αύξηση κερδοφορίας. Αναζήτηση εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης. Χρηματοοικονομική εξυγίανση (π.χ. βελτίωση κεφαλαιακής διάρθρωσης, μείωση δανειακών υποχρεώσεων). Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης στο σύνολό τους. Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας: Τρόποι μείωσης λειτουργικού κόστους (περιθώρια εξορθολογισμού πάγιων εξόδων, επαναδιαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές, κτλ.). Βιώσιμοι τρόποι διατήρησης ή αύξησης του περιθωρίου κέρδους της επιχείρησης. Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και επιλογών χρηματοδότησης (π.χ. τραπεζικό σύστημα, συγχρηματοδοτούμενα / επιδοτούμενα προγράμματα, άλλοι πόροι). Δυνατότητα χρηματοδότησης από συγχρηματοδοτούμενα/ επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Διαμόρφωση ενός βασικού χρηματοοικονομικού σχεδίου (financial plan) για το επόμενο έτος. 2) Υποστήριξη σε φορολογικά θέματα Οι συχνές τροποποιήσεις στο φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις εκτός από την αβεβαιότητα που επιφέρουν, δημιουργούν την ανάγκη σαφούς πληροφόρησης και επεξήγησης των νέων διαδικασιών και ρυθμίσεων ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της συγκυρίας. Η υπηρεσία αυτή στόχο έχει να παρέχει στις επιχειρήσεις έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς και συμβουλές για την τήρηση των νέων διαδικασιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε ποιες επιχειρήσεις απευθ ύνεται: Μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης. Συσχετιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων: Κατανόηση των αλλαγών στο φορολογικό πλαίσιο. Αντίληψη των βασικών φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των νέων διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν. Κατανόηση των προβλεπόμενων από το νόμο δυνατοτήτων μείωσης των φορολογικών βαρών. Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας: Το νέο ισχύον φορολογικό πλαίσιο (διαδικασίες, προϋποθέσεις, αξιοποίηση δυνατότητας τμηματικής καταβολής φόρων κτλ). Οι αλλαγές του νέου φορολογικού πλαισίου σε σχέση με το προηγούμενο (αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές, τρόπος παρακράτησης φόρου κτλ.). Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 6

7 Διαμόρφωση ετήσιου πλάνου με τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. 3) Υποστήριξη σε θέματα αναδιοργάνωσης / τεχνολογικής αναβάθμισης / διαφοροποίησης προϊόντων Στην τρέχουσα συγκυρία της κρίσης, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν από τη μία πλευρά τη μείωση της ζήτησης των καταναλωτών (λόγω της ραγδαίας πτώσης της αγοραστικής δύναμης), ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός εντείνεται λόγω της αναζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων ζωτικού χώρου σε όλα τα τμήματα της αγοράς. Η προσπάθεια που θα καταβληθεί με την αξιοποίηση της υπηρεσίας αυτής είναι να θωρακιστούν οι εταιρίες με τους μηχανισμούς εκείνους που μπορούν να τις υποστηρίξουν άμεσα στους στόχους τους: με καλύτερη διάταξη των διαθέσιμων δυνάμεων στην καθημερινή μάχη (αναδιοργάνωση για εξοικονόμηση δυνάμεων), με αξιοποίηση της τεχνολογίας για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και περιορισμό του κόστους (τεχνολογική αναβάθμιση των εταιρικών πόρων), και τέλος προστασία της αγοράς μέσω της ενίσχυσης της αξίας των προϊόντων (διαφοροποίηση προϊόντων για την βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στον ανταγωνισμό). Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης. Συσχετιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων: Ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και μείωσης του λειτουργικού κόστους Εξορθολογισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και περιορισμός της σπατάλης δυνάμεων Επαναπροσδιορισμός του κατάλληλου επιπέδου στελέχωσης, εξέταση ενδεχομένου downsizing Αναβάθμιση υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων για την αξιόπιστη υποστήριξη των εταιρικών λειτουργιών Διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών ( ως προς την ποιότητα, κόστος/τιμή κτλ.) ώστε να είναι ανταγωνιστικά Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας: Αξιοποίηση βασικών αρχών στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου Σύγκριση με βασικούς δείκτες λειτουργίας συναφών εμπορικών επιχειρήσεων (benchmarking) Αξιοποίηση δεδομένων για βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων / ΜΜΕ Υποστήριξη στον προσδιορισμό της βέλτιστης βάσης κόστους και μεγέθους της επιχείρησης Υποστήριξη στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης και ανασχεδιασμό λειτουργιών / διαδικασιών Υποστήριξη στην ανάλυση της αγοράς και τον προσδιορισμό αναγκών διαφοροποίησης των προϊόντων / υπηρεσιών Αναζήτηση νέων / αποδοτικότερων καναλιών διανομής των προϊόντων / παροχής των υπηρεσιών (π.χ. μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 7

8 Υποστήριξη σε θέματα τεχνολογικής αναβάθμισης με τον υπολογισμό κόστους οφέλους των επενδύσεων Υποστήριξη στη βελτίωση των σχέσεων με προμηθευτές (από το εσωτερικό ή εξωτερικό) Υποστήριξη στον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. στο πλαίσιο υφιστάμενων clusters ή εξετάζοντας την ανάγκη δημιουργίας νέων) 4) Υποστήριξη σε θέματα εξωστρέφειας / εξαγωγών στο εξωτερικό Δεδομένης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και της περιορισμένης εγχώριας αγοράς (τόσο ως προς το μέγεθός της όσο και αναφορικά με το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης), η αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί σημαντική πρόκληση, αλλά συχνά και όρο επιβίωσης, για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να ενισχυθεί ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές κα ι να τονωθούν οι εξαγωγές μπορούν να αξιοποιηθούν σχετικές διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (και ειδικότερα εφαρμογές ανοιχτού κώδικα). Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η προώθηση των εγχώριων προϊόντων στις διεθνείς αγορές η οποία εκτός από τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις θα έχει ευεργετική επίδραση και στους παραγωγικούς κλάδους, την ελληνική βιομηχανία (π.χ. τρόφιμα, χημικά / φαρμακευτικά προϊόντα) και τη γεωργία. Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης. Επιχειρήσεις με προϊόντα που συσκευάζονται και μεταφέρονται σχετικά εύκολα / ή με μικρό κόστος Συσχετιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων: Ανάγκη για διεύρυνση και ενίσχυση των αγορών προορισμού των προϊόντων Εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στους οικονομικούς κύκλους γενικά, και προστασία από την τρέχουσα ύφεση στην κρίση ειδικότερα Διαχείριση ενός διευρυμένου κύκλου διανομής και επίλυση σχετικών ζητημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (outbound logistics) Σταθερότητα πλαισίου σχέσεων με προμηθευτές και αξιοπιστία στη διαχείριση αυξημένου όγκου παραγγελιών Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας: Υποστήριξη στον εντοπισμό νέων γεωγραφικών αγορών (και συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς) Ανάλυση του ανταγωνισμού στις επιλεχθείσες αγορές του εξωτερικού Πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο εξαγωγών Πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξη στην επιλογή εφαρμογών πληροφορικής Υποστήριξη στην δημιουργία marketing plan και σχεδίου πωλήσεων Διαχείριση προμηθευτών και διεθνών διανομέων Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 8

9 Υποστήριξη στην διεθνή δικτύωση και στον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. στο πλαίσιο υφιστάμενων εγχώριων ή διεθνών clusters) 5) Υποστήριξη στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής μίας επιχείρησης Η ολοκλήρωση του κύκλου ζωής αποτελεί συχνά αναπόφευκτο στάδιο στην εξέλιξη μιας επιχείρησης, η οποία όπως και κάθε άλλο στάδιο μπορεί να έχει σημαντικές ωφέλειες (ή έστω την ελαχιστοποίηση ζημιών) αν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Η απόληξη αυτού του σταδίου περιλαμβάνει μια πλειάδα δυνατοτήτων: μπορεί να συντελεστεί με τη διακοπή της δραστηριότητας λόγω συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη, με μεταβίβαση στο πλαίσιο διαδοχής, πώληση ή συγχώνευση με άλλη επιχείρηση, αναστολή λειτουργίας λόγω πτώχευσης, κλείσιμο για άλλους λόγους κτλ. Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει αυτά τα φαινόμενα οδηγώντας πολλές εμπορικές επιχειρήσεις στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτό θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με εφικτούς εναλλακτικούς τρόπους ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, ώστε προγραμματισμένα να οδηγηθούν στη βέλτιστη επιλογή. Οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε υπηρεσίες προς την επιχείρηση (ως οντότητα/νομική μορφή) και τον επιχειρηματία (ως φυσικό πρόσωπο). Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης για τις οποίες τίθεται το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής Συσχετιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων: Διαχείριση διαδικασίας μετάβασης σε νέο καθεστώς λειτουργίας ή σε εκκαθάριση Ελαχιστοποίηση ζημιών για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για πελάτες και προμηθευτές Ανάγκη για υποστήριξη ενός νέου ξεκινήματος της επιχείρησης με άλλη μορφή Ανάγκη για αλλαγή κλίμακας / μεγέθους της επιχείρησης με εξαγορά ή συγχώνευση Ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της επιχείρησης και διακοπή ή αναστολή λειτουργίας Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας: Αποτίμηση αξίας της επιχείρησης Προσδιορισμός εναλλακτικών σεναρίων ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων (μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα) λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της επιχείρησης Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης και υποστήριξη στα πρώτα στάδια εφαρμογής της Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση και υποστήριξη στα πρώτα στάδια εφαρμογής της Πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας και υποστήριξη στην εφαρμογή της Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 9

10 Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διακοπής δραστηριότητας μίας επιχείρησης και υποστήριξη στην εφαρμογή της 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Την κάθε Μικρομεσαία Εμπορική επιχείρηση, η οποία θα επιλεγεί προς υποστήριξη, θα αναλάβει συγκεκριμένος, ειδικά εκπαιδευμένος σύμβουλος - μέντορας, ο οποίος και παρέχει τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού Συνεργασίας (βλ. Παράρτημα) μεταξύ της ΕΣΕΕ και του δικαιούχου της υποστήριξης. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης, η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της υποστήριξης και τη σύμφωνη γνώμη του συμβούλου - μέντορα. 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα υπηρεσιών υποστήριξης θα υποβάλλονται διαρκώς (ΕΣΕΕ, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Πρωτόκολλο), η δε αξιολόγηση αυτών από την ΕΣΕΕ θα διεξάγεται σε μηνιαίους κύκλους. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΕΕ (www.esee.gr). Σε κάθε περίπτωση ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί και ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στην ΕΣΕΕ, είναι ωστόσο ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου η έγκαιρη παραλαβή του από την ΕΣΕΕ. 8. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η υποβολή του Εντύπου Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η ΕΣΕΕ δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο να θέσει προθεσμία μέχρι δέκα (10) εργάσιμων ημερών προκειμένου να προσκομίσει ο δυνητικός δικαιούχος τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες. Προκειμένου να είναι παραδεκτή μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να πληρούνται όλες οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου σύμφωνα με την Παράγραφο 3 της παρούσας. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας (1) αιτήσεων καθιστά όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις αυτοδίκαια «μη παραδεκτές». 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η επιλογή των επιχειρήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη θα γίνει από την ΕΣΕΕ. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η εισήγηση της οποίας θα επικυρωθεί με απόφαση του Προεδρείου. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 10

11 10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Με βάση τα αποτελέσματα της επιλογής, η ΕΣΕΕ θα προβεί στην υπογραφή σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας με τους δικαιούχους. Η ΕΣΕΕ θα ενημερώσει εγγράφως όλους όσοι έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το αποτέλεσμα της επιλογής, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί το σχετικό Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας και καλώντας αυτούς να το υπογράψουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της υποστήριξης δεν προσέλθει στο ανωτέρω χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα. 11. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΕΣΕΕ θα συστήσει επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης μέσω: Διαρκούς επικοινωνίας με τους μέντορες, με σκοπό την παρακολούθηση του παρεχόμενου έργου και τον έγκαιρο προσδιορισμό ελλείψεων και κενών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ερωτηματολογίων, τα οποία θα συμπληρώνουν και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά οι δικαιούχοι και τα οποία θα αφορούν στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των δικαιούχων από το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής υποστήριξης. Δειγματοληπτικές επισκέψεις σε δικαιούχους και σύντομες συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των δικαιούχων από το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής υποστήριξης. Η ΕΣΕΕ θα επεξεργαστεί σχετικές οδηγίες και έντυπα. Ως αποτέλεσμα των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου η ΕΣΕΕ δύναται, ενδεικτικά και κατά περίπτωση, να αποφασίσει: την ικανοποιητική εξέλιξη και συνέχιση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ολοκλήρωση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την υποστήριξη του συμβούλου μέντορα από εξειδικευμένο/ους εμπειρογνώμονες, την αντικατάσταση του μέντορα, την διακοπή της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και στο Συμφωνητικό Συνεργασίας που θα υπογράψει με την ΕΣΕΕ. Πέραν των ανωτέρω τυπικών υποχρεώσεων, ωστόσο, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω mentoring. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 11

12 Για να επιτύχει μια διαδικασία mentoring, η καθοδηγούμενη επιχείρηση (mentee) θα πρέπει να είναι πρόθυμη να αποκομίσει γνώσεις και εμπειρία με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αρχικά ο επιχειρηματίας ή/και τα στελέχη της θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τη σχέση καθοδηγητή mentor και καθοδηγούμενου mentee, να είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες και προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν καινούργιες διαδικασίες. Μερικές πρόσθετες προϋποθέσεις που μεγιστοποιούν την πιθανότητα επιτυχίας ενός προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω mentoring είναι: Ο επιχειρηματίας είναι έτοιμος να αποδεχτεί νέες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις, ενώ αν είναι νέος επιχειρηματίας, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει επιπρόσθετα ο ενθουσιασμός. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να δεχτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες, να αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο και να αλλάξει, αν και όπου χρειάζεται, την εταιρική κουλτούρα. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αποδεχτεί ότι θα διαθέσει χρόνο και προσπάθεια για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αποδεχτεί τη θέση του ως «καθοδηγούμενου mentee» από τον «καθοδηγητή mentor», αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τις ικανότητές του. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού «καθοδηγούμενου mentee» είναι: Ευρύτητα πνεύματος και ευελιξία. Θέληση για μάθηση και ικανότητα να ακούει. Θετική αντιμετώπιση της σχέσης με τον καθοδηγητή mentor. Εμπιστοσύνη στον εαυτό του με ταυτόχρονη διάθεση πειραματισμού εφαρμογής των προτεινόμενων καινοτομιών. Θέληση για επιτυχία, σε συνδυασμό με πνεύμα ανεξαρτησίας, υπομονή και δέσμευση για ομαδική προσπάθεια. 13. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ολοκλήρωση της υλοποίησης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31/12/2013. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και ωφελουμένου του έργου «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μικρομεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις» Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 12

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Μάιος 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλεξάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα