ΟΜΙΛΟΣ MOTOR OIL. Παροχές Ομαδικής Ασφάλισης BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ MOTOR OIL. Παροχές Ομαδικής Ασφάλισης BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES."

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ MOTOR OIL Παροχές Ομαδικής Ασφάλισης BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES

2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αυτό το σχέδιο παροχών έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Καταβάλλονται στους δικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου: Από ασθένεια 20 μηνιαίοι μισθοί δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) Από Ατύχημα 40 μηνιαίοι μισθοί δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) 2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Καταβάλλονται στον ασφαλισμένο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία : Α. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Από ασθένεια 20 μηνιαίοι μισθοί δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) Στην περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας προκαταβάλλεται το ασφαλιστικό κεφάλαιο της Ασφάλισης Ζωής Η παροχή καταβάλλεται σε δύο ετήσιες ισόποσες δόσεις Από ατύχημα 20 μηνιαίοι μισθοί δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) Β. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Από ατύχημα ποσοστό % επί των 20 μηνιαίων μισθών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου λόγω εργατικού ατυχήματος είτε κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με 50 μηνιαίους μισθούς δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ) Η παροχή καταβάλλεται από την 31η ημέρα της ασθένειας ή του ατυχήματος Η περίοδος αναμονής των 30 ημερών είναι ανά έτος και ανεξαρτήτως περιστατικού. Διάρκεια παροχής 12 μήνες 5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Α. Καλύπτονται ο ασφαλισμένος και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του, σε περίπτωση νοσηλείας, συνέπεια ασθενείας ή ατυχήματος. Το ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό ανά ασφαλισμένο και ανά ασφαλιστικό έτος ( Ελλάδα και Εξωτερικό ) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των Για νοσηλεία συνεπεία μιάς ή περισσοτέρων από τις παρακάτω επτά (7) σοβαρές ασθένειες 1 το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό ανά ασφαλιστικό έτος επεκτείνεται στα Καρδιακή προσβολή, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο, νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση, τύφλωση. Καλύπτονται οι χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία. Καλύπτονται οι χημειοθεραπείες ακτινοθεραπείες χωρίς προϋπόθεση νοσηλείας και με υποχρεωτική χρήση κυρίου φορέα ασφάλισης. Για δωμάτιο και τροφή στην Ελλάδα την ημέρα έως 165 Για δωμάτιο και τροφή στο εξωτερικό την ημέρα έως 330 Για δωμάτιο και τροφή σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης την ημέρα έως 350 Εκπιπτόμενο ποσό ανά άτομο και ανά ασφαλιστικό έτος 450 Το εκπιπτόμενο ποσό δεν παρακρατείται σε περίπτωση συμμετοχής άλλου Φορέα Ασφάλισης άνω του: στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία 20% στα μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία 30% 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα ποσό ίσο με το 100% του μηνιαίου μισθού αθροιστικά με τις παροχές του Ι.Κ.Α. 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL Σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα α) Με χρήση πρώτα άλλου φορέα ασφάλισης :100% (ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του άλλου φορέα) β) Χωρίς την χρήση άλλου φορέα ασφάλισης :80%

3 Σε μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα α) Με χρήση πρώτα άλλου φορέα ασφάλισης και κάλυψη από αυτόν τουλάχιστον του 30% :100% β) Με χρήση πρώτα άλλου φορέα ασφάλισης και κάλυψη από αυτόν λιγότερο από 30% :70% των υποβληθέντων αρχικών εξόδων γ) Χωρίς την χρήση πρώτα άλλου φορέα ασφάλισης :70% Οι αμοιβές των ιατρών καθορίζονται στα όρια που προβλέπονται από τις συμβάσεις των αντίστοιχων συμβεβλημένων. Β. Καλύπτονται και τα έξοδα που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος εντός ή εκτός νοσοκομείου μετά από 24ωρη τουλάχιστον νοσηλεία σε νοσοκομείο και για διάστημα 18 μηνών μετά την νοσηλεία, εφόσον το ασφαλιστήριο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, για τα παρακάτω : 1) Θεραπείες όπως: ακτίνες-χ, ραδιοϊσότοπα και Laser, 2) Αιμοκάθαρση 3) Εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Τα ανωτέρω έξοδα καλύπτονται στο 80% μέχρι του ανωτάτου ποσού της καλύψεως είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν άμεση σχέση μόνο με την νοσηλεία του ασφαλισμένου και συγχρόνως έχουν εγκριθεί από τον ιατρό του συμβαλλομένου. Σε περίπτωση συμμετοχής κύριου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καλύπτεται το 100% της διαφοράς που έχει τυχόν προκύψει και μέχρι του ανωτάτου ορίου παροχής. Γ. Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα (δεν κρατείται εκπιπτόμενο) Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή κάλυψης των εξόδων από άλλο ασφαλιστικό φορέα θα καταβάλλονται τα εξής : Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας 100 Καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας συνέπεια ατυχήματος ή ασθενείας και μέχρι 90 ημέρες κατά περίπτωση. Χειρουργικό επίδομα έως συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας και σύμφωνα με τον πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ 100% ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ 90% ΒΑΡΕΙΑ 80% ΜΕΓΑΛΗ 55% ΜΕΣΑΙΑ 30% ΜΙΚΡΗ 20% ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 10% 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος καλύπτεται το 100% των διαφόρων εξόδων εντός ή εκτός Νοσοκομείου, μέχρι ποσού 900 (Ισχύει μόνο για τους κυρίως ασφαλιζόμενους) 7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Επίδομα στον φυσιολογικό τοκετό 750 Επίδομα στην καισαρική τομή 880 Επίδομα στην αποβολή 750 Σημειώσεις : Η κάλυψη για τις περιπτώσεις μητρότητας ισχύει μετά την πάροδο 275 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία που ασφαλίζεται η καλυπτόμενη γυναίκα. Τα εξαρτώμενα μέλη του κυρίως ασφαλιζομένου μπορούν να καλυφθούν από τις παροχές Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Επείγουσα μεταφορά και Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο. 8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διακομιδή (μεταφορά με οποιοδήποτε μέσο) εντός Ελλάδος ασθενών και τραυματιών, με συνοδεία ιατρού. 9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛ.: , Το συμβουλευτικό και συντονιστικό κέντρο παρέχει : Υποστήριξη στη χρήση άλλου φορέα Πληροφορίες για τα εν ισχύ συμβεβλημένα Ιατρικές συμβουλές για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας Συντονισμός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ασφαλισμένου Αρωγή στην ανεύρεση του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση ιατρού, διαγνωστικού κέντρου ή νοσηλευτικού ιδρύματος Συντονισμός της υγειονομικής μεταφοράς του ασφαλισμένου από το σπίτι στο νοσοκομείο εφόσον το επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του Συντονισμός της παρακολούθησης ιατρικών ενεργειών σε χρόνια προβλήματα με σκοπό την απαλλαγή από τα προβλήματα των ραντεβού και της ανεύρεσης των κατάλληλων ιατρών αλλά και άλλων προμηθευτών υγείας, εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος Ιατρική συμβουλή σε υπάρχοντα προβλήματα υγείας από την ιατρική ομάδα αλλά και το συντονισμό ιατρικής συμβουλής από ανεξάρτητους ιατρούς Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, ιατρούς δικτύου (εκτίμησης του περιστατικού) και για άλλες παροχές υπηρεσιών υγείας. H χρήση του τηλεφωνικού κέντρου είναι υποχρεωτική ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL 3

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Τα δικαιολογητικά αποζημίωσης προσκομίζονται στην διεύθυνση προσωπικού και κατόπιν υποβάλλονται στην ασφαλιστική εταιρία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά να είναι σωστά συμπληρωμένα, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Έγγραφη αναγγελία της Εργοδότριας Εταιρίας. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Απόσπασμα από το Βιβλίο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Πόρισμα ιατροδικαστικής έκθεσης. Κληρονομητήριο (όταν δεν υπάρχουν οριζόμενοι δικαιούχοι) Όταν οι δικαιούχοι ή κληρονόμοι είναι ανήλικα παιδιά, απαιτείται πιστοποιητικό από το Βιβλίο Εκούσιας Δικαιοδοσίας του αρμοδίου Πρωτοδικείου "ότι δεν εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης ή παύσης της μητέρας ή του πατέρα". Βεβαίωση της Εφορίας, σχετικά με το φόρο που αναλογεί στην αποζημίωση (αφού πρώτα η Εταιρία χορηγήσει ανάλογη βεβαίωση για το ποσό του ασφαλίσματος). Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ( η διαθήκη δύναται να αναιρεί τον ορισμό δικαιούχου) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Συνεπεία Ασθενείας Άμεση αναγγελία ασφαλιστικής περίπτωσης Ιατρικό ιστορικό-γνωμάτευση. Ιατρική γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής ιατρών του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Απόφαση Διευθυντή κύριου Φορέα Ασφάλισης Συνεπεία Ατυχήματος Άμεση αναγγελία ασφαλιστικής περίπτωσης Απόσπασμα από το Βιβλίο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Ιατρική γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής ιατρών του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Ακτινογραφία. Απόφαση Διευθυντή κύριου Φορέα Ασφάλισης * Για την αξιολόγηση της περίπτωσης και την καταβολή της αποζημίωσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εξέτασης των ασφαλισμένων της από συνεργάτη ιατρό της. το εκκαθαριστικό δελτίο πληρωμής του κύριου Ασφαλιστικού. Για τις περιπτώσεις ατυχήματος απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της δήλωσης που κατατέθηκε στον κύριο Ασφαλιστικό Φορέα. Ακτινογραφίες (όταν πρόκειται για ατύχημα). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας θα πρέπει να καλείτε στο τηλέφωνο , για ενδεχόμενη προέγκριση της νοσηλείας Κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο θα πρέπει να επιδεικνύετε την κάρτα ασφάλισης καθώς και το βιβλιάριο υγείας του κύριου Ασφαλιστικού σας Φορέα Σε αυτή την περίπτωση τα τιμολόγια θα αποστελλονται και θα χρεώνονται από το νοσοκομείο στην ING. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας να καλείτε στο τηλέφωνο , για την προέγκριση της νοσηλείας. Κατά την εισαγωγή σας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο είναι απαραίτητη η χρήση του κύριου Ασφαλιστικού σας Φορέα. Τα τιμολόγια θα χρεώνονται και θα εξοφλούνται από τον ασφαλισμένο και θα αποστέλλονται στην ING για απολογιστική αποζημίωση. Όλα τα δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται στην ING θα συνοδεύονται απαραίτητα από το έντυπο «Δήλωση Ατυχήματος Πάθησης» για κάθε άτομο. ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνήθως είναι συμφέρον του ασφαλισμένου να κάνει χρήση, όπου είναι δυνατόν, άλλου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, Ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία κ.λ.π.) Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση θα είναι πληρέστερη αφού η κάλυψη από την ING θα λειτουργεί συμπληρωματικά της αποζημίωσης του άλλου φορέα. Τέλος, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ING μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο (π.χ. βιβλιάριο υγείας, αποτελέσματα εξετάσεων κ.λπ.), τόσο για την αξιολόγηση της περίπτωσης όσο και για την καταβολή της αποζημίωσης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Tα δικαιολογητικά υποβάλονται στη διεύθυνση προσωπικού Αντίγραφο γνωμάτευσης ιατρού του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, στο οποίο θα αναγράφεται η πάθηση, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ανικανότητας και 4 ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL

5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ασφαλιστήριο που παραμένει σε ισχύ επί 2 τουλάχιστον συνεχή έτη, καλύπτει και τον κίνδυνο θανάτου του ασφαλισμένου από ενσυνείδητη αυτοχειρία. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: Απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα της διανοητικής του καταστάσεως Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικού ή εμφυλίου πολέμου, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός εάν ο ασφαλιζόμενος υποστεί ατύχημα ως επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρίας, που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο ( τακτικό ή έκτακτο). Υπό την επήρεια ναρκωτικών Προγενέστερη της ασφαλίσεως σωματική βλάβη ή αναπηρία καθώς και τα επακόλουθα και επιπλοκές αυτών. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Το προσάρτημα αυτό δεν καλύπτει την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας του ασφαλισμένου που επέρχονται μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την ημέρα του ατυχήματος. Επίσης, το προσάρτημα αυτό δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες : Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα της διανοητικής του κατάσταση Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικού εμφυλίου πολέμου, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές Ατύχημα κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας του ασφαλιζομένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. Υπό την επήρεια ναρκωτικών Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός εάν ο ασφαλισμένος υποστεί ατύχημα ως επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρίας, που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο (τακτικό ή έκτακτο) Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας (με οποιοδήποτε μέσο εκτός από τα πόδια) Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου Η απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους ελαττωματικού ή αχρήστου πριν από το ατύχημα, δεν παρέχει στον ασφαλισμένο δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω διαρκούς ανικανότητας απ' αυτό το όργανο ή μέλος. Επιληψία ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία από τις παρακάτω αιτίες: Απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα της διανοητικής του καταστάσεως Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας του ασφαλιζομένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. Υπό την επήρεια ναρκωτικών Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός εάν ο ασφαλισμένος υποστεί ατύχημα ως επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρίας, που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο (τακτικό ή έκτακτο ή charter). Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας (με οποιοδήποτε μέσο εκτός από τα πόδια) Τοκετό, αποβολή ή άμβλωση Διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου Κύηση, διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, χρόνιο αλκοολισμό, κιρσούς, κήλες, χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από πλαστικούς ή αισθητικούς χειρουργούς, (εκτός εάν οι επεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την πλαστική ή αισθητική αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήματος, το οποίο έγινε κατά το χρόνο ισχύος του προσαρτήματος), οδοντιατρική θεραπεία με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση, (εκτός εάν προέρχεται από ατύχημα, το οποίο έγινε κατά το χρόνο ισχύος του προσαρτήματος) και γενικές ιατρικές εξετάσεις (check up). Κάθε ολική ανικανότητα για εργασία η οποία επέρχεται μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την ημέρα του ατυχήματος ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται ή επέρχονται, ολικά ή μερικά, από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικού ή εμφυλίου πολέμου, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές Ατύχημα κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας του ασφαλιζομένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. Υπό την επήρεια ναρκωτικών Το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) Χρόνιο αλκοολισμό, χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από πλαστικούς ή αισθητικούς χειρουργούς, (εκτός εάν οι επεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την πλαστική ή αισθητική αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήματος, το οποίο έγινε κατά ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL 5

6 τον χρόνο ισχύος του προσαρτήματος), οδοντιατρική θεραπεία με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση (εκτός εάν προέρχεται από ατύχημα, το οποίο έγινε κατά τον χρόνο ισχύος του προσαρτήματος) και γενικές ιατρικές εξετάσεις (check-up). Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήματος ή άδικης επιθέσεως από μέρους του ασφαλισμένου. Κύηση, άμβλωση, εξωσωματική γονιμοποίηση ή θεραπεία στειρότητας. Διανοητικές νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις. Τοκετό ή αποβολή εκτός εάν λαμβάνει χώρα 275 τουλάχιστον ημέρες μετά την ένταξη στην ασφάλιση (Επιδοματικά) Τα αναπαυτήρια ή αναρρωτήρια ή φυσικοθεραπευτήρια καθώς και οι οίκοι ευγηρίας Ακτινογραφίες οδόντων, εκτός εάν αυτές καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας βλάβης από ατύχημα Ειδικά στηρίγματα, συσκευές και εξοπλισμούς, καθώς και η αγορά οργάνων Έξοδα που δεν αναφέρονται ως αναγνωρισμένα έξοδα εντός νοσοκομείου. Τις προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθήσεις για τους εισαχθέντες στο πρόγραμμα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου, και για τους πρώτους 3 μήνες της ασφάλισής τους. Αναγνωρισμένα έξοδα εντός νοσοκομείου Για δωμάτιο και τροφή Διάφορες δαπάνες για υπηρεσίες και εφόδια και για ιατρική φροντίδα Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από επιστήμονα ιατρό, συμπεριλαμβανομένων και των χειρουργικών Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από ιδιωτική επαγγελματία νοσοκόμα (αποκλειστική), μόνο εφόσον έχει πλήρη απασχόληση. Για δαπάνες φαρμάκων που παρασχέθηκαν με συνταγή Για ακτινογραφίες (ακτίνες Χ), εργαστηριακές διαγνωστικές μη συμπεριλαμβανομένων των ακτινογραφιών οδόντων, εκτός εάν αυτές καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας βλάβης από ατύχημα Για θεραπείες με ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα Για αίμα, πλάσμα αίματος και οξυγόνο Για νάρκωση Για επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες και γύψινους επιδέσμους ΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Ασφαλιζόμενος που έχει συμπληρώσει 5 χρόνια συνεχούς ασφάλισης στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο του προσωπικού του Ομίλου MOTOR OIL και αποχωρεί συνεπεία συνταξιοδότησης από κύριο φορέα ασφάλισης (κανονικής ή πρόωρης, όχι συνεπεία ανικανότητας) δικαιούται να ασφαλιστεί, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της υγείας του και χωρίς περιόδους αναμονής έως το όριο των με Ατομικό Ασφαλιστήριο της ING Orange Cross 3 ή Orange Cross 4, με ή χωρίς εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα. Το ασφαλιστήριο θα εκδίδεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια και τις μεθόδους ανάληψης κινδύνων, όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων που ακολουθεί η εταιρία κατά την ημερομηνία τηςυποβολής της Αίτησης Ασφάλισης: Για την έκδοση ατομικού ασφαλιστηρίου ζωης: α) Απαιτείται η υποβολή πλήρους συμπληρωμένης αίτησης ασφάλισης. Προκειμένου ωστόσο, να λάβει ασφάλιση για ασφαλιστικό ποσό μεγαλύτερο από το παραπάνω και μέχρι το όριο των προιόντων Orange Cross 3 ή 4, τοτε η αποδοχή της Αίτησης για το υπερβάλλον ποσό, θα βασίζεται σε εκτίμηση του αναλαμβανομένου κινδύνου (ασφαλισιμότητα, κατάσταση υγείας κ.α.) από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας. β) Η αίτηση του ασφαλισμένου προς την Εταιρία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήξη ασφάλισης του από το Ομαδικό ασφαλιστήριο. γ) Σε περίπτωση που στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο, υπάρχει ως εξαρτώμενο μέλος του κυρίως ασφαλιζομένου ο/η σύζυγος, τότε για τον/την σύζυγο θα ισχύει υποχρεωτικά η κάλυψη της νοσοκομειακής περίθαλψης με ατομικό ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα παραπάνω. δ) Η ηλικία του κυρίως ασφαλισμένου και του προστατευόμενου μέλους, θα πρέπει να είναι έως 67 ετών. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά στο υποκατάστημα εξυπηρέτησης από 9:00 έως 18:30. Διεύθυνση : Α.Παπανδρέου 4, Γλυφάδα Τηλέφωνο : , Fax : , 6 ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL

7 Eπιπλέον υπηρεσίες και παροχές μέσω των συμβεβλημένων νοσοκομείων με την ING HING, θέλοντας να επιβραβεύσει την πολύχρονη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, δημιούργησε για όλους εσάς με νοσοκομειακή κάλυψη υγείας ένα πρόγραμμα δωρεάν επιπλέον παροχών μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασιών με ιδιωτικά διαγνωστικά και νοσηλευτικά κέντρα, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας, αναφέροντας ότι είστε πελάτες της ING και να κλείνετε ραντεβού για τις ιατρικές επισκέψεις ή εξετάσεις που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα που συνεργάζονται με την ING, καθώς και για τυχόν αλλαγές, μπορείτε να ενημερώνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο ING.gr ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της ING, με ένα τηλεφώνημα στα (από σταθερό), (από κινητό ή από το εξωτερικό). Δωρεάν επισκέψεις 24 ώρες το 24ωρο σε εφημερεύοντες ιατρούς με τις εξής ειδικότητες: Παθολόγο, Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό και Καρδιολόγο. Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο, παρέχονται δωρεάν επισκέψεις με συγκεκριμένο ωράριο ( ). Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας 300. Έκπτωση 35% για το επιπλέον κόστος εξετάσεων Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων εντός Αττικής, εφ όσον εγκριθεί νοσηλεία. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, με ραντεβού (εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρος και Οδοντίατρος). Έκπτωση 50% στις επισκέψεις σε Διευθυντή ιατρό στα Εξωτερικά Ιατρεία Έκπτωση 50% για τις Διαγνωστικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις που διενεργούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία Έκπτωση 30% στα προτεινόμενα πακέτα Check up METROPOLITAN Τηλ Έκπτωση 40% στο οφθαλμολογικό τμήμα. Ελάχιστες χρεώσεις βάσει ΦΕΚ για Αξονική - Μαγνητική Τομογραφία και για Τriplex Καρδιάς και Σώματος Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου: Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) Υπερηχογράφημα μαστών/ Ψηφιακή μαστογραφία Test Pap Γυναικολογική εξέταση Ο παραπάνω έλεγχος τιμολογείται ειδικά για τις ασφαλισμένες στο ποσό των 30 σε περίπτωση επιλογής του Υπερηχογραφήματος μαστών και στο ποσό των 60 σε περίπτωση επιλογής της Ψηφιακής μαστογραφίας Πρόγραμμα Ελέγχου του προστάτη με κόστος 60: P. S. A Free P. S. A Ουρομετρία Κλινική εξέταση του προστάτη Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας με κόστος 80 ( 250 σε 4μελή οικογένεια) για: Καθαρισμό οδόντων Φθορίωση οδόντων Οδηγίες στοματικής υγιεινής Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν επισκέψεων στους ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων, οι οποίοι ανάλογα με το περιστατικό μπορούν να συνταγογραφήσουν εξετάσεις στον ΕΟΠΠΥ εφόσον υπάρχει συμπτωματολογία σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι το Νοσοκομείο διατηρεί σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας 300. Έκπτωση 40% για το επιπλέον κόστος εξετάσεων Δωρεάν επισκέψεις στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, με ραντεβού, στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού Χειρουργού, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ & Ουρολόγου. 50% έκπτωση στις επισκέψεις στις υπόλοιπες ειδικότητες Δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες. Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων, εφ όσον εγκριθεί νοσηλεία Έκπτωση 50% για εξετάσεις που διενεργούνται στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Δωρεάν αιματολογικός έλεγχος για τις εξετάσεις: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη. Ελάχιστη χρέωση βάσει ΦΕΚ για ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών Τηλ Πειραιά Τηλ Θεσσαλονίκης Τηλ Αξονική - Μαγνητική Τομογραφία και για Σπινθηρογράφημα Έκπτωση 20% στην ιδιωτική συμμετοχή του ασφαλισμένου στα νοσήλια, με ανώτατο όριο τα 500 σε Ατομικά ή Ομαδικά συμβόλαια. Έκπτωση 30% στα υπόλοιπα προτεινόμενα πακέτα check up Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου προστάτη (διενέργεια εξέτασης PSA και κλινική εξέταση σε ουρολόγο) με κόστος 40 Πρόγραμμα Προληπτικού Γυναικολογικού Ελέγχου με κόστος 90 για Test Pap, Υπέρηχο Μήτρας, Δείκτη CA-125 και Ψηφιακή Μαστογραφία Ιατρικό Συντονιστικό - Τηλεφωνικό Κέντρο μέσω του ενιαίου πανελλαδικού αριθμού (χρέωση 0,75 από σταθερά και 1,26 από κινητά το λεπτό). ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ Τηλ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 Έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 400. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρούργος, ΩΡΛ, Ορθοπεδικός) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, για την περιοχή της Αττικής Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για: Αγγειοχειρουργική, αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, διαβητολογία, ενδοκρινολογία, ηπατολογία, θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική, νευρολογία, νευροχειρουργική, ογκολογία, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία, ρευματολογία, φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 70%. ΥΓΕΙΑ Τηλ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400. Έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 400. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά,υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρούργος) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, για την περιοχή της Αττικής Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για: Αγγειοχειρουργική, αιματολογία, γαστρεντερολογία, δερματολογία, διαβητολογία, ενδοκρινολογία, ηπατολογία, θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική, νευρολογία, νευροχειρουργική, ογκολογία, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογία, πνευμονολογία, ρευματολογία, φυσιατρική, ΩΡΛ, παθολογία, χειρουργική Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 70%. ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Τηλ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200. Έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού, ΩΡΛ και Ορθοπεδικού στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου 24 ώρες το 24ωρο Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, για την περιοχή της Αττικής Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές. εξετάσεις με έκπτωση έως και 70%. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Αμαρουσίου Τηλ Ψυχικού* Τηλ Περιστερίου* Τηλ Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης Τηλ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις** αξίας 400 ανά περιστατικό για τους ενήλικες και 500 ετησίως για τα παιδιά. Έκπτωση 40% για το επιπλέον κόστος των εξετάσεων. Δωρεάν και απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρούργο, Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, εντός του νομού έδρας του νοσοκομείου Έκπτωση 25% στις προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις** στα εξωτερικά ιατρεία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά Ελάχιστη χρέωση βάσει ΦΕΚ για Αξονική - Μαγνητική Τομογραφία, Triplex & PET CT. Σε περίπτωση ύπαρξης κρατικού ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ) και με χρήση παραπεμπτικού, συμμετοχή 15% επί της τιμής κρατικού τιμολογίου Έκπτωση 25% στις ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία * Δεν περιλαμβάνονται Παιδιατρικά τμήματα ** Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα και αμοιβές ιατρών (εκτός των αναγραφόμενων στις παροχές). ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL 7

8 ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Τηλ Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού: Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 450. Έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 450. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών Έκπτωση 50% στις εξετάσεις διάγνωσης προστάτη και στις διαβητολογικές εξετάσεις Έκπτωση 50% για επίσκεψη σε Διευθυντή Ιατρό στα εξωτερικά ιατρεία Προνομιακή τιμή 60 σε έλεγχο Μαστού (υπέρηχο μαστού, ψηφιακή μαστογραφία, ψηλάφηση). ΙΑΣΩ GENERAL Τηλ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 ανά περιστατικό. Έκπτωση 30% σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 400. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, Πνευμονολόγο, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο, Ογκολόγο, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργό. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, χρέωση 20. Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, σε τιμές ΦΕΚ. Όπου δεν προβλέπεται, έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Έκπτωση 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου για ασφαλισμένους που δεν καλύπτονται με νοσοκομειακό πρόγραμμα. ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ Τηλ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 450. Έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 450. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά, υγειονομικό υλικό και αμοιβές ιατρών Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός και Παιδορθοπεδικός) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού εισαγωγής, εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία Έκπτωση 50% για επίσκεψη σε Διευθυντή Ιατρό στα εξωτερικά ιατρεία Έκπτωση 40% σε οφθαλμολογικές εξετάσεις. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλ Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, Γυναικολόγος) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για την πόλη της Λάρισας, σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού και εφ' όσον εγκριθεί νοσηλεία. Έκπτωση 50% για τις υπόλοιπες περιοχές. Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, σε τιμές ΦΕΚ, εκτός από εξειδικευμένες εξετάσεις όπως καρκινικοί δείκτες, ορμόνες κλπ όπου θα υπάρχει έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Προνομιακή τιμή 60 σε έλεγχο Μαστού (υπέρηχο μαστού, ψηφιακή μαστογραφία, ψηλάφηση). ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ/ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Τηλ / Σε περίπτωση επείγοντος* περιστατικού: Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς (οι έκτακτες κλήσεις ιατρών χρεώνονται) Δωρεάν εργαστηριακές/ διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 400 ετησίως για την Ευρωκλινική Αθηνών & 200 για την Ευρωκλινική Παίδων. Έκπτωση 50% εάν η αξία τους υπερβεί το δωρεάν πλαφόν Προνομιακές τιμές σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (π.χ. τοποθέτηση νάρθηκα, ράμματα κτλ.) για την Ευρωκλινική Παίδων 30% έκπτωση στις ιατρικές πράξεις για την Ευρωκλινική Αθηνών Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία για διακομιδή προς την Κλινική εντός Αττικής. Σε περίπτωση που δεν προκύψει νοσηλεία έκπτωση 50%. Επισκέψεις κατόπιν ραντεβού σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στην προνομιακή τιμή των 50 για τους Διευθυντές και 30 για τους επιμελητές Έκπτωση 50% για τις εξετάσεις που διενεργούνται στα εξωτερικά ιατρεία, όπου δεν απαιτείται νοσηλεία Τιμές Δημοσίου για Αξονική - Μαγνητική Τομογραφία και για Τriplex καρδιάς. * Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δεν γίνει χρήση άλλης εκπτωτικής προσφοράς ή συμφωνίας. Επίσης, από τις εκπτώσεις εξαιρούνται υλικά, φάρμακα και αμοιβές ιατρών. Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται οι ενδοσκοπικές πράξεις & εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου Ευρωκλινικής. Σημείωση: Αυστηρή προϋπόθεση η προηγούμενη επικοινωνία με τη γραμματεία ή το γραφείο κίνησης του νοσοκομείου. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 350. Έκπτωση 30%, στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο, σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 350. Εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό και Ορθοπεδικό). Οι δωρεάν επισκέψεις στις προαναφερθείσες ειδικότητες δεν περιλαμβάνουν τις επεμβατικές πράξεις (π.χ συρραφή τραύματος, τοποθέτηση γύψου) Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση που ακολουθήσει εισαγωγή, για την περιοχή της Αττικής. Έκπτωση 50% σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει εισαγωγή MEDITERRANEO Τηλ / Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, σε εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για ιατρό: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, Γαστρεντερολόγο, ΩΡΛ, Ρευματολόγο, Νευρολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, Νευροχειρουργό. Έκπτωση 50% στις υπόλοιπες ειδικότητες και στους Διευθυντές ιατρούς επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις, για ασφαλισμένους που δεν καλύπτονται με εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Προληπτικός έλεγχος μαστού, μέσω της υπηρεσίας MEDITERRANEO-CAMBRIDGE Mαστογραφία αξίας 70. Ελάχιστη χρέωση βάσει ΦΕΚ για Αξονική - Μαγνητική Τομογραφία και για Τriplex καρδιάς. Έκπτωση 20%-25% για Υπέρηχο, Τriplex καρδιάς, Αιματολογικές, Ακτινογραφίες, Μαστογραφία, Βιοχημικές, Ορμονολογικές, Τest κοπώσεως, ΗΚΓ Έκπτωση 10% επί των ιατρικών πράξεων. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROMEDICA Τηλ / Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού: Δωρεάν εξετάσεις: Γεν αίματος - CRP-TKE στα εξωτερικά ιατρεία Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο προς τα διαγνωστικά κέντρα (για Αξονική - Μαγνητική Τομογραφία, Αξονική Στεφανιογραφία, εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής) και στις κλινικές μόνο για περιπτώσεις νοσηλείας και μόνο για Θεσσαλονίκη Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των κλινικών EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (Καρδιολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Χειρουργικό), EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός (Καρδιολογικό, Παθολογικό, Χειρουργικό), EUROMEDICA Κεντρική Κλινική Θεσσαλονίκης (Παθολογικό, Χειρουργικό) Έκπτωση 30% στις εξετάσεις & στις επεμβάσεις Διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, πρεσβυωπία) στα Orasis Aθήνα Έκπτωση 20% στις εξετάσεις & στις επεμβάσεις Διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, πρεσβυωπία) στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Έκπτωση 10% στο Κέντρο Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής & γονιμότητας ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Θεσσαλονίκης Δωρεάν πρώτη επίσκεψη σε πλαστικό χειρουργό και έκπτωση 10% στα νοσήλια για επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής, στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Θεσσαλονίκης (εξαιρούνται φάρμακα και υγειονομικό υλικό) Έκπτωση 30% στις εξετάσεις που δεν καλύπτονται ή δεν έχουν συνταγογραφηθεί ή είναι σε υπέρβαση του πλαφόν τους Επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (εκτός γυναικολογικών περιστατικών) σε εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου στη Θεσ/νίκη μόνο με 30. ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ* Τηλ Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, στις ειδικότητες: Παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, οφθαλμολογία, ορθοπεδική Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 70% Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ* Τηλ / 412 / 460 Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, με ραντεβού, στις ειδικότητες: Παθολογία, καρδιολογία, ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, χειρουργική, οφθαλμολογία, ορθοπεδική, δερματολογία Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 70% Συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. * Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων μέσω ΕΟΠΠΥ από τους ιατρούς των Πολυιατρείων εφόσον υπάρχει συμπτωματολογία με την επιφύλαξη των όποιων περιορισμών υπάρχουν ή θα υπάρξουν από τον ΕΟΠΥΥ. Συνταγογράφηση φαρμάκων με συμμετοχή 5 ευρώ. EYE DAY CLINIC Τηλ Δωρεάν προεγχειρητικός έλεγχος για κάθε τύπου Οφθαλμολογική επέμβαση, αρκεί να προγραμματίζεται εντός μηνός Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης σε παιδιά άνω των τεσσάρων (4) ετών, έναντι αμοιβής 25. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τηλ Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού: Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 150 (ιδιωτικός τιμοκατάλογος). Έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία υπερβεί τα 150. Εξαιρούνται επεμβατικές πράξεις, ιατρικές αμοιβές, υλικά και φάρμακα. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου και Παιδιάτρου). Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Θεσσαλονίκης, εφ όσον εγκριθεί νοσηλεία. 8 ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL

9 ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MOTOR OIL 9

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ Το Πρόγραμμα Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής Ετησίως Ανανεούμενη προσφέρει το συμφωνημένο κεφάλαιο στους δικούς σας ανθρώπους, σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων

Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων Παροχές Επειγόντων 1) Διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 200 / περιστατικό για τους ενήλικες και 200 ετησίως για τα παιδιά. 2) Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ Η ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχει στους κατόχους συμβολαίων Ζωής και Υγείας τα προνόμια που ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση για καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη χρήση των προνομίων, τηλεφωνήστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον προνόμια Λύσεις Υγείας Gold

Επιπλέον προνόμια Λύσεις Υγείας Gold Επιπλέον προνόμια Λύσεις Υγείας Gold Σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Gold Ευχαριστούμε που εμπιστευθήκατε το πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Gold για τη φροντίδα της υγείας σας, ένα πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον προνόμια Λύσεις Υγείας Gold

Επιπλέον προνόμια Λύσεις Υγείας Gold Επιπλέον προνόμια Λύσεις Υγείας Gold Σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Gold Ευχαριστούμε που εμπιστευθήκατε το πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Gold για τη φροντίδα της υγείας σας, ένα πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Version 1 _ 2017 ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ Δωρεάν παροχές και υπηρεσίες υγείας Η Groupama ασφαλιστική,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Allianz Ελλάδος www.allianz.gr Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Προσφορές ανά Νοσηλευτικό Ίδρυμα 23/06/2017 Αποκλειστικά για πελάτες Allianz Subject line Lorem Ipsum 3 Βιοκλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον προνόμια για τους κατόχους προγραμμάτων ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD

Επιπλέον προνόμια για τους κατόχους προγραμμάτων ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD Επιπλέον προνόμια για τους κατόχους προγραμμάτων ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD Σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD! Ευχαριστούμε που εμπιστευθήκατε το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

" ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ"

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ " ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ" Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων για ενήλικες Ονοματεπώνυμο συνδρομητή Ημερομηνία έναρξης προγράμματος Ημερομηνία λήξης προγράμματος Υπογραφή συνδρομητή Σφραγίδα παρόχου για παιδιά Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Υγείας Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Κλάδος Υγείας Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Κλάδος Υγείας Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Santé Principe 22 Πρόγραμμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης με τη συνεργασία του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ που παρέχει διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις στα συμβεβλημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές.

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές. Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β 727/14.05.2004 και

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές.

Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέχρι 50 στην περίπτωση ιατρικών πράξεων και στις δύο Κλινικές. Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών (1/8)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών (1/8) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών (1/8) Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (Νοσηλεία) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθανασιάδου 9, πάροδος Δ.Σούτσου, Αθήνα Τηλ. 10 17850 Μαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 11646 /17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ - Σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΛΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΛΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σημερινές συνθήκες, λόγω κακής οικονομικής κατάστασης των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΌΜΙΑ ΥΓΕΊΑΣ. 365 ημέρες όλη την εβδομάδα 24 ώρες LONDON MARKET INSURANCE BROKERS

ΠΡΟΝΌΜΙΑ ΥΓΕΊΑΣ. 365 ημέρες όλη την εβδομάδα 24 ώρες LONDON MARKET INSURANCE BROKERS ΠΡΟΝΌΜΙΑ ΥΓΕΊΑΣ LONDON MARKET Η DAÉS έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της εξαιρετικά προνόμια Υγείας στους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας. ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ: Προνομιακές και δωρεάν παροχές που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 Ολοκληρωμένο Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Το νέο Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/7) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα υγείας. Για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

Ειδικό πρόγραμμα υγείας. Για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) Ειδικό πρόγραμμα υγείας Για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) Βραβεία & Διακρίσεις Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ Best International Hospital Award 2016 Best Workplace 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΜΙΛΟΣ) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ) ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ/ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ₁ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ₂

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΜΙΛΟΣ) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ) ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ/ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ₁ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ₂ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TΗΛΕΦΩΝΟ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ / ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΜΙΛΟΣ) Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ 210 6962600 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4582200 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 372600 ΕΚΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 0 Άνδρας Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα