Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 26 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1241, ΤΙΜΗ 0,30 d «Ανατροπή στην Ελλάδα, Μήνυμα στην Ευρώπη» ΟΙ 10 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Aπόψεις και Σχόλια Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 4 «Να ενισχυθεί η Αριστερά της ρήξης και της ανατροπής» τονίστηκε στη συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου Σελίδα 21 Εκλογικά περίπτερα στο Περιστέρι. Χώροι που τοποθετήθηκαν με απόφαση της διακομματικής επιτροπής του Δήμου Περιστερίου Σελίδα 5 Σελίδα 9 Σελίδα 3 Σελίδα 15 Σελίδα 6 36 ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ Σε 10 μέρες ψηφίζουμε για το νέο Κοινοβούλιο για την Κυβέρνηση που θα μας βγάλει από τη σημερινή τραγική κατάσταση. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται όλοι οι υποψήφιοι αρχηγοί των κομμάτων, υποψήφιοι βουλευτές. Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 36 κομματικούς συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους που διεκδικούν την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο ή τους καλύτερους ανάμεσά τους!! Ας επιλέξει να στηρίξει τις καλύτερες ιδέες. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» παρουσιάζει τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους όλων των κομμάτων στη Β εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες Ανακοίνωση Στις Σελίδες Παρακαλούνται όσοι Περιστεριώτες και Περιστεριώτισσες είναι υποψήφιοι Βουλευτές με κάποιο κομματικό συνδυασμό ή μεμονωμένοι, να επικοινωνήσουν με την εφημερίδα μας ώστε να συμπεριληφθούν στο ειδικό αφιέρωμα παρουσίασης υποψηφίων από το Περιστέρι, που θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο μας. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 ¾» ` íþì Ú Ñ ÛÖÜÚ Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ Ô ÙÖÜ ÒâÔÌ ÌÒÆÙÛÌ Ûå Þ ÔæÓ ÙÛÌ Ñ àú Ö ÆÔˇØà ÖÚ ÞØÌ Æ ÌÛ 30 ÒÌ ÛÆ Û Ú ØØ Ú Ñ ˇ ÓÌØ Ôª ß æù ý âò ÖÜ Ô âþì âô ÙÖØØÖ ÓâÔÖ 2àØÖ, ÌÔØ ÙªÓÌØ ÜÙÛÜÞØÚ ÌÒÆÓÌ 5 ÒÌ ÛÆ. çñöòö Ô ÛÖ ÒâÔÌ Ñ Ô Ó Ú ØÖÛØâ ÖÜÔ Ô ÌÒÆÙÖÜÓÌ æóàú Ùå ÖÜØ ÕÌÞÔÖçÔ ÛÖÔ ß ÖÒ ÖˇÆý ÖÜ É ØÔÌ ÙªÓÌØ Ö ÆÔˇØà ÖÚ Ñ å- ÛÌØ Ö ÀàÓ æú ÓÌ Û Ô ÛØ ÙÑ ÛÆØ Û ÑØåÙ Û Ô Ö Öå Ó Ú ßÙݪÔàÙ Ôý ÙÛ Ô ÒÆÛ Ù Ô... Ù ÓÆØ Ö ÔÌçˇÜ- ÔÖ ÖÒ Û ÑÖå Ó Ú ÓÌ Û ÒÆˇ Ñ Û Ú ØÌÓÖçÒÌÚ ÛÖÜÚ. å ÓÌ, Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÛåÓ Ö ÖÒ Û ÑÖå ÒÒÆ ÌåÔ Òå Ö. âùûì ÓÖÜ ØÚ Ô ÌÒÆÙÌ ÛÖ ÞÌ ÒÆÑ ÛÖÜ ÝÖÜÑ ØÆ íòò Ô æû Ô ÛÖÜ ßÑÖÜØÌçÖÜÔý ÑÆˇÌ ÛæÙÖ ÛÖ Ó Ùæ Ñ Û Ô ÙçÔÛ Õ Ñ ÙÜ ÞØæÔàÚ ÛÖÔ Ü ÖÞØÌØÔÖÜÔ Ô Ò ØØÔÌ âô Ùà- Øæ... ÑÌØ Û ÆÛ Ñ, æ àú ØæÙÝ Û ÛÖÔ Ü ÖÞØâàÙ Ô Ô Ò ØØÙÌ ÓâÙà Û Ú ÛÖ Þ ØÆÛÙ Ûå ÒÒ ØÚ ˇ ÛÖÔ âûøà Ì ÛÖ... Ó çøö ÙÑÖÛÆ Ó Ñ ˇ ÛÖÜ âñöé Ô ÛÖ ØÌçÓ. íûù Ö ÖÒçÚ ÑæÙÓÖÚ âñ ÔÌ Û Ô ÔÆ Ñ Ü ÖÞØâàÙ, âñößì Ì Ø, âñößì ÌÑÌå, ÔÌåÙÛ ÑÌ ÓâÞØ ÖÜ ÑÆ Ö Ö âé Ò Ô ÌÔâÞÜØÖ Û Û Ó Òݪ ÛÖÜÚ Ñ ÝÖç âø ÙÌ ÌÔÌâÚ 14 ÛÖÜÚ Ü ÌçˇÜÔÖÜÚ ª Ì Ñ ÛÖ ÒªØàÙÌ.» Ú ÒâÔÌ ÒÖ æô Ö Ì ÑÖå àú ÌÒÆÓÌ ÓæÔÖ 5 ÒÌ ÛÆ Û Ô ÓâØ. ÆÒ Ñ ÒÆ ÝåÒÖ ÓÖÜ ÓÌ ÛæÙ ØÖ- ÉÒªÓ Û ÖÜ Ó Ú É Ù Ôå ÖÜÔ. Ô ÙÑÌÝÛÌå Ñ ÔÌåÚ àú ÙÛ ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 50 (Ñ ÛÆ ÛÖÜÚ Ì ÑÖçÚ ÆÔÛ ) Ì- ÒÖçÙ ÓÌ 20 ÒÌ ÛÆ ÓÌØ ÙåàÚ, ÙÌ Ó Ì ÖÞª æ ÖÜ ªÛ Ô Ôà ª ÑæÓ ÌØÓ Ô Ñª Ñ ÛÖÞª ÖÜ ØªÓ ÕÌ Û Ô ÒÒÆ (Ñ Û Ú ÖÒÌÓ ÑâÚ Ö- Ó ØÙÌ Ú Ö ÌØÓ ÔÖå ÑÆÔÖÜÔ ÛÖÔ... ÌØÓ Ôæ) Ö ÌÒÝÖÑÛæÔÖÚ ÌÓÝçÒ ÖÚ, ÔÌØ å Ñ.Ò. ØæÒ ÜÛÆ, ت ÖØ Û ÕÌÞÆ- Ù ÓÌ Ñ Ó ÖØØ Ô à Û ÕÌ ÌØÆÙ - ÓÌ Ûå ÌÔ ÝÛ åõ ÓÌ ÌÓÌåÚ ÒÒÆ Ö ÌØÓ ÔÖå, Ö æòìóöú Ñ ÌÔ ÑÆ Ñ ÛÆÙÛ Ù. ÔØ ÙªÓÌØ Õ ÔÆØˇ Ô Ö ÌØÓ ÔÖå, ¾» `» ` ¾ˆ` - À» ÓÌ Û Ô Ñ Ñª Ñ Ù ÆÛ Ò ÖÒ Û Ñª Ó Ú æ àú Ñ Û Ô À¾ð. `ÑÌÝÛÌåÛÌ àú ÌØÓ Ôå ªØÌ æ ÌÓÆÚ 400 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ ÛæÑÖÜÚ ÛÖ 1910 Ñ 11. `ªÓÌØ, ÌÔ Ó ÖØÌå Ô ÙÜ Þàت- ÙÌ Ö ÀàÓ æú Û ÒÆˇ ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ Ó Ú Ñ ÜÛæ Ý åôìû æ Û Ú ÔÛ - ØÆÙÌ Ú ÛÖÜ, æû Ô ÛÖÜÚ ÉÒâ Ì ÙÌ ÆÝÖØÌÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú ( ÖÜØÛØÓ - Û, ÖÜÞ ŒÙÓ Û Ñ.Ò.) ÛØØ ÓÆÒ ÙÛ ÖÜ ÔçÖÜÓÌ Ü ÖÛåˇÌÛ ØÖÌÑÒÖ- Ѫ ÌØåÖ Ö. âà ßÜ ÖÛåˇÌÛ ý Ûå Ô Ñ ÓâÔÖÜÔ Òå ÌÚ ÓâØÌÚ ÓâÞØ Û Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÓâØ ÛàÔ ÌÑÒÖ ØÔ, ÔÖÓå Ì Ñ ÔÌåÚ àú Ö ÑæÙÓÖÚ ÌÔ ÛÖ ªØÌ... Þ Ó ÆØ. Ö Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ Ì ÓâÔÖÜÔ àú Øâ Ì Ô ÌÒÆÓÌ Ó Ùª ØØ Û Ô ÓâØ, ÑÆÛ ÖÜ ÌåÔ çô ÛÖ ÌÑÛæÚ Ñ âøˇöüô Ö å Ö Ô Ó Ú... Ø Òå- ÙÖÜÔ. íþöüô åñ Ö ÉâÉ Ö ÆÔˇØà- Ö Ûå ÓÌÛÆ æ âøìüôìú ÖÜ âñ Ô Ô åùûàù Ô àú ÓÌ ÛÖ â- Ò Ö ÓÌ ØÔÌÛ ÛÖ ÙÛØÌÚ, ÒÌ ÛÖÜØ å Û Ú Ñ Ø ÆÚ Ñ ÛÖÜ ÙÜÑàÛ Öç åôìû Ñ ÒçÛÌØ ÌÔØ ÛÖ ÔÖÙÖ Ö Û Ñæ ÙçÙÛ Ó ÌÔ ÙÞçÌÛ Ù Ó ÔÛ ÑÆ. ÜÛæ Ñ ÙÛÖ ÔÌ ÙÛªÓ Ö Û Ú `ÖØ- ÉæÔÔ Ú ÆÙÑÖÜÔ àú ÛÖ âò Ö, åàú ÛÖ ÜˇæØÓ ÛÖ Ó ÖØÌå Ô ÒÌ - ÛÖÜØ ªÙÌ Ù Ô ßÌØ ÒÌåÖý ÛÖ Ö ÖåÖ ˇ ÙÜÓÉÆÒÒÌ Ó ÙàÙÛæÛÌØ ÑÖ ÔàÔå.»ÆÒ ÙÛ Ö ÆÙÑ ÒÖ Û Ú ß æ Ñ ý ÙÛÖ ÓÆˇ Ó ÛÖÜ âò ÖÜ, ÆÙÑÖÜÔ ÙÛÖÜÚ Ó ˇ ÛâÚ ÛÖÜÚ Ô Ý ÔÌØØÔÖÜÔ Û Ô ÙÛÌå ÒÌÜØÆ ÛÖÜ Þ Ø ÑÛªØ ÛÖÜÚ, ÙÜÔ ÜÆ ÖÔÛ Ú ÛÖ âò Ö ÓÌ É ˇ âú Ô ÔÖâÚ. æ ÛÖÜÚ ØØ- ÛÖÜÚ ÆÕ ÔÛÌÚ Û Ú ß æ Ñ ý ÌåÔ Ö Ô æú ÛØæÚ». ÛÆØ. æùö Ó ˇ ÛâÚ ÌÑ ÛÖÓÓçØ. `ÛÖ å Ö ßÓª- ÑÖÚ ÑçÓ ÛÖÚý Ñ Ö ÔÌÜØÖÒæ ÖÚ.»ÌÔÑÆÛÙ ÖÜ ÒØÔÌ ÙÛ ÓâÙ ÌÔ ÓâØàÙ Ú àú ÛÖ âò Ö ÙØ Ì àâú Ü ÖÙÛ Øå ÖÔÛ Ú àú ÜÛæ âþì Ö Ì ÞÛÌå ÑÒ Ô ÑÆ Ñ àú Ö ÆÔˇØà- Ö ÖÜ ÌÒÖçÔ Ñ ÌÔ ÑÆ ÜÛÖå ÖÜ âþöüô Þ ÖçÓÖØ Ñ ÛÆ Ñ ÔæÔ ÌÕ ÙÝ - Òå ÖÜÔ ÓÌ ÒçÛÌØ Ì ÛÜÞå ÙÛÖ Ì- Æ ÌÒÓÆ ÛÖÜÚ Ñ ˇØÚ Ñ ÙÛ Ô ØÖ- Ùà Ѫ ÛÖÜÚ àª àú Ùç Ü Ö Ñ ÖÔÌåÚ. åù Ú Ó Ú ÌÔ ÓÌØØÔÌ àú ÛÖ âò Ö ØÆ Ì ØÌÔ ÒåÔ Ñ ÔÛÖ- ÓåÔ Ö Öå ÌåÔ ÔàÙÛª ÖØÓæÔ Û Ú ÌÜÞ ØåÙÛ Ù Ú. åù Ú ÛÖ âò Ö ÌÒÌܡÌØØÔÌ Û Ô ÌÔ ÖØÝåÔ Ñ Û Ô Ì ÑÌÝ ÒåÔ ÖÜ ÒÌ ÛÖÜØ ÖçÔ Ù Ô ÝÜÙ ÑÆ... Ô ØÑàÛ ÑÆ ØÖÑ ÒØ- ÔÛ Ú Û Ô ÌܡÜÓå Ñ Û Ô ÆˇÌÙ Ô ÌÒÆÙÖÜÓÌ. íòì ÒÖ æô Û Ú ØÖÆÒÒÌÚ ÜÛª Û ˇÌàØå ÌØå âò ÖÜ ÙÛÖ ÝåÒÖ ÓÖÜ ÛÖÔ» ÆÓ Ñ ÓÌ ÑÖåÛ Ì Ù Ô Ô ÆÑÖÜ Ì... Ñ Ôâ Ñ. - ìùì Ó Ú ØÌ ÝåÒÌ ÓÌ Û Ú ˇÌàØåÌÚ ÛàÔ Ì ÙÛ ÓæÔàÔ. Ú âøˇöüô ÙÛ ˇâÙ Ó Ú Ñ ˇ ÖÜÔ Ô Ó ÖØÖçÔ Ô ÌÒÆÙÖÜÔ. Ô âô àˇ Ô Ñ ÜÛÖå ÙÛÖ ß ÌÛÙåý ÛÖÜÚ Þ ØÆÛÙ, ÝæØÖÜÚ, ÑÖÜÛÙÖÜØÌÓâÔÌÚ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú Ñ Ó - ÙˇÖçÚ, ÔÌØ å Ñ.Ò. ˇ âéòì ÌÚ Ô ßâÙÑ Ìý ÛÖ ÞÌ ÒÆÑ ÛÖÜÚ. æû Ô âþì Ú ÛÖ Ö ÙÖÜ ÆÔÌØ Ö ÓÌ Üæ Æ Ñ Øâ Ì Ô ÛÖÜ åôì Ú ÛÖ 70% Û Ú ÙçÔÛ ÕªÚ ÙÖÜ Ô ßÌÜÛÖ ÌØÆÙÌ, ÌÚ ÓÖÜ ÌÙç Öç ˇ ÉØÌ Ú ÆˇÌÙ Ô ÌÒÆÙÌ Ú. åù Ú æû Ô ßÆÞÔÌ Ú ÑÆˇÌ ÛæÙÖ ÔÌ ÑÆ, æû Ô åôì Ú Òå ÌÜØØ ÌÔâÞÜØÖ ÛÖ ÉØ Þ æò Û Ú ÜÔ å- Ñ Ú ÙÖÜ, ÌÚ ÓÖÜ Ô Ü ÆØÞÌ æøìõ Òå Ö âò Ö. æû Ô Ì æô ÙÖÜ, ÙÖÜ ÛÆ Ó ÑÖçÑÒ ÛÖ ÆÙÞ Ñ ÌÙç ÌÔ âþì Ú, æþ Ô ÌÒÆÙÌ Ú ÒÒÆ ÙÖÜ ØÞÌÛ ÆˇÌÙ Ô ÞÛÜ ªÙÌ Ú ÛÖ ÑÌÝÆÒ ÙÖÜ ÙÛÖÔ ÛÖåÞÖ. ÒâÚ ÌåÔ Ö ˇÌàØåÌÚ ÛàÔ Ì ÙÛ ÓæÔàÔ, ÒÒÆ ÌÔ ÌåÔ Ó Ú... ÜÛÆ Ìå Ì Ö» ÆÓ Ú Ñ ÛØÆÉ - ÕÌ ÛÖ ÛÙ Ø å ÛÖÜ ÑØ ÓâÔÖÚ. Ô Û ÔÌ ÓæÔÖ Ö» ÆÓ Ú. Ò Æ ÌÚ ÀàÓ Öå Ñ æþ ÓæÔÖ ÖÜÔ ÛÖ ØÆÓ ÛÖÜ. Ú ÌÒ å ÖÜÓÌ àú Û Æ Ñ Û Ì æô Ó Ú ˇ ÖÜÔ Ñ ÒçÛÌØÌÚ ÓâØÌÚ. Ì Ì ª Ü ÆØÞÌ ÌÒ å Òå Ö âò Ö ˇ ÛÌÒÌ ØÙà ÓÌ ÑÆÛ ÌçˇÜÓÖ. Æ ÖÛÌ Ö ÌÝÛÆ ÔÆÔÖ Ì ÙÑâÝÛ - Ñ Ô âô ÓÖÔ ÙÛªØ ÙÛ Ô Ì ØÞå. ¾ âõ ÕÌÔ ªˇ Ñ Ô ÌÔØ Ö ÑØ Ô ÆØ Ú ªÛ Ô ÌÕ Ý Ô ÙÓâÔÖÚ.»ÌÛÆ æ ÜÖ ØØÌÚ ÌÓÝ Ôå ÌÛ ÓÌ Ù ÓÆ Ñæ à- Ù Ú. Ô ÛÆ Û Ô ÖÜÓâÔ Ñ æû Ô Û Ô ÉØåÙÑÌ Û Ô ØàÛÆÌ Ô Ü ÆØÞÖÜÔ ÑÖÔÛâÚ Ñ Òæ Ø ÌÚ, ÑÆÛà æ âô ÓâÛØÖ. ÖÜÓâÔ ÉÆ Ì Û âò Ñ ÛÖÜ ÒâÌ àú æòìú ÌåÔ ÆÔà æ 1,60. Ìç Ì ÌØåÒÜ ÖÚ Ö ÑØ Ô ÆØ Ú, ÆÌ ÉØåÙÑÌ Û âøý ÛÖÜ Ñ ÆØÞ ÙÌ Ô ÞÛÜ âû. - ÙÜÓÉ åôì ÑØ Ô ÆØ, Ûå ÞÛÜ âù ; ÛÖÔ ØàÛÖçÔ ÔªÙÜÞÖ. - åô Ô Ó ÞÛÜ âó Ö Òåˇ ÖÚ. ÑÌå ÙÛÖÔ Ñª Ö ÛÖ âñ Ô ÓÌ... ÑÖÜåÔÖ. ¾ 70 À¾ ¾ ¾ ¾ ` ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô ØÌ ÛÖ 1874, ÑÖØ ÛÖÜ ÓÌ ÒÖÉ ÓÉ - ÑÌ Ó ÖØÖÜ ÓÓ ÔÖÜ Ò» ÌÔ Ñ Ñ Û Ú Ø Ô Ú àøì Ó. ØàÛ 35 ÞØÖ Ô Û Ú à Ú Û Ì Ø ÙÌ ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô ØÌ Ö ÖÜ ÌÒÒ Ô Ñ ÑÖ ÔÖ Û Û Û Ô Ö Û Ú Ö ÔˇÖÜ ÙÌÚ. Ñ ÒÖÑ Ø Ì Ñ ÔÌ Û Ú ÑÖ Ì Ú Û Ú ÙÌ ÝÖ- ØÌÚ ÖÒÌ Ú Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÜØà Ú Ñ ÙÛ Ô ÒÒ Ö àú ÙÛ Ô ˇ Ô, ÛÖÔ Ì Ø Ñ Û Ö Ö ÖÜ Ñ Û ÖÔÛ Ô Ö ÖÔÌ Ú Û Ú. Ñ Û Ú ÞØÖ Ô Û Ì ÙÌ ÓÌ Û Ì ØÝ Û Ú, Û Ú Ü ØÌ - ÛØ ÌÚ, Û Ú ÑÖÜÉÌØÔ ÔÛÌÚ Ñ Û Ú ÕÌÔÖ ÒàÙÙÌÚ ÙÑ ÒÌÚ. Ö ÌØ - É ÒÒÖÔ Û Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ú Û Ú Û Ô ÑØàÚ ÜÙÛ ØÖ Ñ Ó ÛÌ Ø Û Ú ÖÒÜ ÜÛ ØÞ Ñ. ÑÌ ÔÖ ÖÓàÚ ÖÜ Ý ÔÌÛ ÙÌ Ö ÒÖ ÛÖ Ì Ø Ö Û Ú Ì Ô Ì ÒÒÌ ß Û Ú Ó ÛØ Ñ Ú Ú Ñ ÙÛÖØ Ú. ØàÛ ÙÛàÚ Ö ÓàÚ Û Ô Ì ÞÌ ÌÔÖÞÒ ÙÌ ÖÜ- Ù ÛÖÜ ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛÖÚ ÛàÔ ÖÔÌ - àô Û Ú Û Ú Ô ÙÜÞ ÌÚ Ñ Û ØÖÉÒ Ó Û ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà Ì Ì Ô Ó ÑØÖ. ÑÖ Ó Ñ ÙÛ Û Õ Û Ú ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ ÑÖ Ñ Û Û Ô Ñ Ò Ñ Û Ú Û ÙÜÔÖ- ÌÜ Ô Ö ÙÑ ÒÌÚ Ñ Ö ÑÖÜ- ÉÌØÔ ÔÛÌÚ Ñ Ö Þ Ö ÖÔÌ Ú Û Ú. Ö 1882 Ì Ñ Û ÒÌ ÖÜÔ Û Ô - Ü ÛÖ Ñ Ì Ñ ˇ ÙÛ ÔÛ ÙÛ Ô ÒÒ ÖØ ÙÛ Ñ Ñ ÙÜ ÑÌÑØ - ÓÌ Ô ÙÛ Ô Ý Ù. Ö 1895 ÔÛØÌÜ Û ÑÌ ÛÖÔ `ÛÌ Ý ÔÖ Ì Ò- Û, Ö Ö Ö ÖÚ Û Ô Ì Ó ÖØÖÚ Ñ Ñ Û Ö Û Ô Ö Û Ô àô/ò. - Ì ÑÛ Ù Ô ÛØÌ Ú ÑÖ ØÌÚ Ñ Ì - Ô Ñ Û ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô- ØÌ. ÑÌ ÔàØ ÌÛ ÓÌ ÛÖÔ» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾» ` À - ¾` ÛÖÜ `Û Ü ØÖÜ Ñ Û Ú ÙÖÜ Ò Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ»ÌÙÙ - Ô, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ - ÙÛÌ Ø Ñ À À - ¾ ÛÖÜ `Û Ü ØÖÜ Ñ Û Ú Ü ÌÔ Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÖÜ- Ò ÑÖÜ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø, ØÖ - ÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. ¾» `» À¾` ÛÖÜ Ø Ò Ó ÖÜ Ñ Û Ú - Ù Ò Ñ ÚÛÖ Ì ÔÖÚ» ÔÌ Ò, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛÖÜÚ ÖÜÚ ` - Ø ÔÛ Û Ú ÒÉ Ô Ú Ñ Ñ - ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ ¾ µ ÛÖÜ - Ø Ò Ó ÖÜ Ñ Û Ú ÌàØ Ú ÛÖ Ì ÔÖÚ Ö Ø, ÖÜ ÌÔÔ - ˇ ÑÌ ÙÛ Ô Ñ É ÒÉ Ô Ú Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø, ØÖÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. ¾» À ¾` ` - ` ÛÖÜ ÌàØ ÖÜ Ñ Û Ú ˇ Ô Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ àô, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ Ò ÖÔ ÛÛ - Ñ Ú Ñ ` À ¾ˆ ÛÖÜ Ó - ÛØ ÖÜ Ñ Û Ú ÔÔÖÜ Ò Ú ÛÖ Ì ÔÖÚ ÖÜ ØÛ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø ÛÛ Ñ Ú, ØÖÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. àô Ø ÖÜ Ó, Ö Ö Ö ÖÚ Û Ô ÌÔ ÑÖ Ú ØÖ ÕÌÔÖÚ Û Ú ÒÒ Ú ÙÛ Ô Ü ÛÖ. ¾ ÙÜ Ü Ö Ú Û Ú Ñ Ö Ø ÖÜ Ó Ú Ü ØÕ Ô Ü Ì ØÓ ÞÖ ÛÖÜ ÓÖÛ Ñ ÙÓÖÜ, Ì ÖÔÖ Ú ÖÜ Û Ô Ì ØÌ ÙÌ Ù Ó ÔÛ Ñ. ØÞ - ÙÌ Ô ÌÔ ÝÌ ØÌÛ Û Ô Ì - ÑØ Û Ù Û Ú ÓÖÛ Ñ Ú Ñ ØˇÌ ÙÌ Ì Ý ÓÌ ÛÖÜÚ ØàÛÌØ ÛÌÚ ÜÛÖÜ ÛÖÜ àô ÛÖÔ ÒÌ Õ Ô ØÖ ÒÒ, ÛÖÔ Ø Ü Ø ÝÛ Ò àû Ñ ÛÖÔ Ì ÛØÖ Ò ÙÛÖ. ˇÖØ ÙÛ Ñ ÙÛ ˇ ÑÌ Ñ ÛÖ 1907 ÔàØ Ó Û Ú ÓÌ ÛÖ» - ÔàÒ Ø ÔÛ ÝÜÒÒ, ÖÜ Û Ô Ì ÝÌØÌ ÙÌ Ì Ý ÓÌ ÛÖÜÚ àùû Ò Ó, Ó ÛØ ÌÛØÖÑÖ ÑÑ - ÔÖ,. àû, àûö ÖÒ Û, ÔÔ ÜÞ Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÓÌ ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ Ó Ò ÙÛ Û ØÖÜ - ÙÌ Ñ ÒÒ ÒÖ Ø Ý. ÔàØ ÙÌ ÛÖÜÚ ØàÛÖ Ö ØÖÜÚ ÛÖÜ Ñ ÌÜ- Û ÑÖÜ ÓÖÛ Ñ ÙÓÖÜ Ó. Ò ÔÖ, ÒÌ Õ, ÌÒÓÖÜ Ö Ñ. ÔÌ ÓÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ß ÌÒÝÖÛ ÛÖÜ Û Ú Ö Ò Úý, Û Ú ß Ö Ø Ý Ñ Ú Û ØÌ Úý Ñ ÛÖÜ ß Ñ ÌÜÛ ÑÖÜ ¾Ó - ÒÖÜý. Ì Û Ì ÓÌ ÔÌ ÙÛ Ø ÑÝÖÜ ØÛ, ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô ØÌ Ñ ÛÖ 1916 Ì Ñ - Û ÙÛ ˇ ÑÌ ÖØ ÙÛ Ñ ÙÛ Ô ÒÒ -, ÙÛ Ô Ý Ù. `ÜÔÌ àú Ì ÞÌ Û Ô ÌÜÑ Ø Ô ÔàØ ÙÌ Ö ÑÖÔÛ Ö Ò Û Ì ÖÔÖÛ ÖÜ ÙÜ ÑÒÖ Ô Ù Ô ÛÖ ÔÌÖÌÒÒ Ô ÑÖ Ö- Ò Û ÑÖ Ñ ÔÌÜÓ Û ÑÖ É Ö. Ó Ò ÙÛ ÙÜÔÌ ÝÌØÌ ÙÛ Ô ÖÑ - Û ÙÛ Ù Ñ ÌØ ˇ Òß ÛàÔ ØÖÙÝÜ àô Û Ú» ÑØ Ù Û Ñ Ú Û ÙÛØÖÝ Ú. ÕÌ ÞÖÜÙ Ú Ù Ó - Ù Ú Û Ô Ñ ÔàØ Ó Û Ú ÓÌ ÛÖÔ. Ò ÙÛ Ø Ñ ÛÖÔ ÒÌÜ- ˇÌ Ø Ö ÌÔ Ì ÒÖ ÓÌ ÛÖÔ Ö Ö Ö Ó Ò ÙÛ Ì Þ Ô Ñ ÙÜÞÔÌ Ú Ì - ÝÌ Ú. ÜÙÛÜÞàÚ ÖÓàÚ ØÖÙÉÒ ˇ ÑÌ Ö Ì Ô Ì ÖÚ Ø ÒÜÙ Ú ÛàÔ ÑØàÔ ÞàØ ÚÓ Ò ÙÛ Ô Ñ Û ÝÌ - ØÌ Ô ˇÌ ÓÌ ÛÖ Ì Ø ÙÓ ÛàÔ ÞØÖÔàÔ. `Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖ Ô Û Ú à Ú Û Ú Ü ÖØÌÜÌ Û Ú ÙÑÌ ßÌ Ú Û Ú Ñ Û Ú Ì ˇÜÓ ÌÚ Û Ú ÙÛ Ø ÓÓ ÛÌ Û Ú, Ö Û ÌÔ Ó ÖØÖÜ ÙÌ ÖÜ ÛÌ Ô ÓÌÛ - Ñ Ô ˇÌ, ÒÒ Ñ ÖÜ ÛÌ Ô Ø ßÌ. Ì Û Ú ÜÛÖÞÌ Ø Ú Û É Ù Ô Ì ØÑÌÛ, ÜÛÖ Ì ÞÌ ÔÛ Ó Û Ú Ñ Ì Ô Ø ÙÛ ÑÖ Ò Û Ø Ö. ØÞÌ Ú ÛÖÜ 1941 Ñ Û ÙÛ Ù Û Ú Û Ô ÌÒ ÙÛ - Ñ Ñ Û Ô Ì ÞÌ Ñ Û É ÒÌ Ñ Ó Ñ Û ˇÒ ß, Ì ÖÔÖ Ú ÖÜ Û Ô Ö ÙÌ ÙÌ Ó Ò Ø ÌÙàÙÛØÌ - ÝÌ. Ñ Û ØØÌÜÙ ÛÖÜ ÓÌÛà ÖÜ Û Ú ÒÉ Ô Ú Ñ ÌØÓ Ô Ñ Ñ ÛÖÞ Û Ô Ì Ò Ù Ô ÌØ ÙÙÖ - ÛÌØÖ Ñ Û Ô Ö Ù Ô ÙÛ Ô ÜÛÖÞÌ Ø. ˆÙÛÌØ Ö Ñ Û Ú Ì ˇÜÓ ÙÛ Ô Ò Ñ ÛÖÜ Û ÝÖÜ Û Ú Ø ÝÛ ÑÌ ÓÖÔÖ ÒÌ Õ ß` à ý. ÔÌ Ô Ì ÔÛÜ Ö Û Ú Ì ÖÞ Ú ÌÑÌ Ô Ú ÌÔ ÔÌ ÝÌØÌ ÛÖ Ì ÖÔÖ Ú ÛÖÜ ˇ Ô ÛÖÜ Û Ú. ÔÌÒÖ Ì ÒÛ Ì Ø ßÌ ÑÜ- Ø àú, Û ÖÜ ÙÌ Ü Ì ØÓÌÛØ Û Ñ ÙÛ Ô Ì ÖÞ Û Ú ÌÔ Ü ØÞ Ô ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ Ñ Ô ÔàÙÓ Û ÖÜ Ô ÌÜ- ˇÜ ÔÖÔÛ ÙÌ ÜÛ. Ì Ø Û Ú Ó ÖØÖÜ Ô Ô Û Õ ÔÖÓ ˇÖÜ Ô ÙÛ Ú ÌÕ Ú Ñ Û ÖØ ÌÚ:. ÙÛÖØ Ñ : ÙÌ ÜÛ Ô Ô ÑÖÜÔ Û É ÉÒ Û Ú Û Ô ÛØ, ÖÔ Ñ ØÖ ÛÖÜ ÖÜÒ ØÖÑÛÖÔÖÜ, `Û ÓÜÙÛ Ñ ÛÖÜ ÒÛÖÜ, Ö ÑØÌ Ó ÙÓ.. ÙÛ Ñ :Ö àú ¾ ØÌÒ ÔÛà- Ô Ú, ¾» Ñ Ú. Ø ÙÑÌÜÛ Ñ :Ö àú à ÛÖÜ Ø ÙÛÖÜ. Ø ÓÜ ˇ : ÛÌ ÛÖ Ì Ô Ø ÓÜ ˇ ÞàØ ÚÖ ÔÖÓ, Ø ÓÜ- ˇ. Ó Û : Ö Û ÙÜÒÒÖ ÔÌÜ ˇÜÔ.»ÌÒÌ ÛÌÚ: `ÛÖÞ ÙÓÖ ÌØ Û Ú Ô ÛØÖÝ Ú ÛàÔ àô Ó Ú, Ô ÔàÙÛ Ñ Ó Ú. Ö ÙÛÖ Ì Ø Ö Û Ú ØÖÜ- Ù ÌÛ à ØÖ, ÙÑ ÔÛ ÒÖ, Ì Ò - ÑØ ÔÌ Ú Ñ Ô Ò ÓÉ ÔÌ Û Ú ÌÜˇÜ - ÔÌÚ ÛàÔ Ø ÕÌàÔ ÛÖÜ. ÔÛ ˇÌ ÛàÚ Ö ÌÔ Ò ÑÌÚ ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÜÙÛ - ØÖ, Ì É ÒÒÖÜÔ Û ÓàØ ÌÚ Û Ú Ö Ö ÌÚ Ö ÓàÚ Û ÌÔ Û Ú Ö Ì ÞÖÔÛ. ØÖÉ ÒÒÌ ØÖÛÜ- ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú Ñ Ô Ì ÑÔÜ - Ì àú Ü Ì ØÛÌØÌÚ ØÌÛÌ Ú Û Ô Ñ Û ˇÜÙ Û Ô ÛØ. ÔÌÒÖ Ì ÒÛ Ì ÞÌ Ì Õ ÑØ ˇÌ ÙÛ Ô Ñ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ, ÙÌ ÜÛÖ ÛÖÔ ÛÖ ÙÖ Ü ÙÑÖÒÖ Ñ Û Û ÑÖ ÛÖÓÌ Û Ú ÔÌÖ- ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú. É - ÉÒ Û Ú ÌÑ ÖÔÛ Ñ É - ÖÔÛ Ñ Û ÑÖ ØÖÔ Ö ÛÖ Ù ÓÌ- Ø ÔÖ ÔÌ Ô ÑÖ Ô ÔàÙÛ ÑÖ ÑÖ ÔÖ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 `ÛÖ... ÌØ ÓÌÔÌ!!! `ÜÔ ˇàÚ, Ö ÛÖ ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ» À¾ Ù ÓÌ ÛÖ Ù Û ÓÖÜ, Ôà ÓÌ Û Ö, ÒÒ Û Ô ÜØ Ñ ÛÖ ÉØ Ü, ÓÖÜÔ ÛÖÙÖ ÑÖÜØ ÙÓÌÔÖÚ ÖÜ ÌÔ ÔÛÌÞ Ô Û Ö ÓÖÜ Ô ÌØ Û Ùà 2,5 Þ Ò Ö- ÓÌÛØ Ñ ÌÛÙ ÖÝ Ù Ù Ô Øà ÛÖ ÒÌàÝÖØÌ Ö!! `Û ˇ Ñ ÙÛ ÙÛ Ù Ñ ÌØ ÓÌÔ. ÌØ Ù Ô 15 ÒÌ Û, 20, 30 Ñ ÒÌàÝÖØÌ Ö ÌÔ ÌØÞÖÛ Ô. ` ÓÌ à- ÛÌÖÔ ÖÛ ÌÕÜ ØÌÛÖÜÓ Ö ÜÖ ÒÌàÝÖØÌ ÑÌÚ Ø ÓÓÌÚ, Û Ú Ì Ú µà Ú Ñ ÛÖÜ ÖÜ Ù ÒÌ ÖÜ.» ÓÖÜ ÌØ ÓÌÔ Ô Ñ ÒÒÖ, Ö Ö Ö Ö Ì Þ Ô ÙÛØ ÓÓÌÔÖ ÛÖ ÉÒÌÓÓ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô Ö Ö Ù. ÒÌ- Õ Ô ØÖÜ, Ó Ú Ñ ÖÜÔ ÒÌàÝÖØÌ ÖÌ ÛÌ Û Ú Ó Ú Ì ÛÌ Û Ú ÒÒ Ú Ø ÓÓ Ú Ô ÌØÞÌÛ.» Û ÖÓàÚ!! `Û 50 ÑØ ÉàÚ ÒÌ Û Ö Û Ô àø ÖÜ ÌØ - ÓÌÔ ÓÌ, ÌÓÝ Ô ÙÛ ÑÌ Ô Ñ ÛÌÉ ÔÌ Û Ù. ÒÌ- Õ Ô ØÖÜ ÒÌàÝÖØÌ Ö Û Ú Ø ÓÓ Ú Û Ú Ì Ú µà Ú Ñ ÜÙÛÌØ Ö ÜÖ ÒÌ Û, ØˇÌ ÒÌàÝÖØÌ Ö Ö Û Ô Ö Ö Ü ØÖÜ!!! ÖÜ Û Ô ÛÖÙ àø Ñ ÌÔ ÌØÞÖÛ Ô; Ô ØàÛ - ˇ Ñ ÓÌ ÖÒÖ!!! ÜÛÌÚ Û Ú Ñ ˇÜÙÛÌØ ÙÌ Ú ÌÞÖÜÓÌ Ø ßÌ Ñ ÒÒÌÚ ÝÖØÌÚ, ÒÒ ÔÛ Ô ÉÌÒÛ àˇì Ñ Û ÙÛ Ù ÞÌ ØÖÛÌØÌÜÌ, Ø Ñ ÒÖÜÓÌ, ÛÖ Ó ØÞÖ, Û Ô ÔÛ ÖÒ ÛÌÜÙ Ñ Ñ ˇÌ ØÓÖ Ö, Ô ÝØÖÔÛ ÙÌ, àùûì Ô ÌÕÜ ØÌÛÌ Û Ö ÑÖÙÓÖÚ. ÓÌ Û Ô ÜØ Ñ Ø àôöüô Û ØÖÓÖÒÖ ÒÒ ÖÞ Ñ ÌÛÙ!!! Ñ Ú ÒÒ ßÙ ÖÜ ý Ô Ñ ÒÜß!! É ÖÜÓÌ ÙÛ Ô ÒÌÑÛØÖÔ Ñ ÙÌÒ Û Ú ÌÝ - ÓÌØ Ú ß Ö Ó ý, ÖÛ ÒÒ ÔÌÚ ÌÑ Ô Ô ß ØÛ ý ÙÌ É ØÖÚ ÛàÔ ÓÌ àô!! Ö ÖÚ ÛÖ Ô Ñ ÒÜßÌ Ñ Ö ÖÔ ØÖÉ ÒÌ ßÛÖ Ó ý; Ó Ö ÖÔ ÒÒÖ ÛÖÔ Ñ. ÖÜÛØÖÜÓ Ô, Ö Ö Ö ÖÚ ÌÑ ÔÌ Ñ ÒàÙÌ Ú àô àôû Ú Ó Ô ÛÜÞÌ Ñ ÌÔ ÌÞÖÜÔ ÌÕ ÙÝ Ò ÙÛÌ Û ÞØ Ó Û ÛàÔ ÙÜÔÛ ÕÌàÔ ÓÌÛ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ!!! ßÝÖÉÌØ ý ÜÛ Ô Ñ ÒÜß Ì ÔÌ Ò ÌÚ ÓÌØÌÚ Ø Ô Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ. ÜÞ Ö; ÌÔ ÔÖÓ ÖÜÓÌ!!! ÌÜÛÌØÖÔ, Ñ Ò ÌÝ ÓÌØ ÛÖÔ Ì ÛÌ- Ø Û Ô àô ÛÖÜ Ñ. Ü ÖÜØ ÖÜ ÓÌÛ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ, Ì Ô Ù Ô Ô Ó Ú ÒÌÌ Õ Ô ß Ý ÙÛÌ ÛÖÔ Û ÝÖØÌÛ Ñ ÌÔ ˇ ØÌÛÌ ÙÜÔÛ Õ! ÜÞ Ö; ÌÔ ÔÖÓ ÖÜÓÌ. ¾Ò ÜÛ Ì Ô ÓÌÙ ÙÛ Ò Ù Û Ú ØÖ - Ô Ú, Ô Û Ô ßÕ Ô Û ÙÖÜÓÌý ÒÒ Ó ÝÖØ. `¾ Ñ.., ÖÜ ÙÜ ÑÜÉÌØÔÖÜÔ Ù ÓÌØ Ñ Ó Ú ÑÜÉÌØÔ Ù Ô Û ÛÌÒÌÜÛ 37 ÞØÖÔ ØÖÜÙ ÙÛ Ñ Ô ÖÒ ÜÛ Û Ý ÔÖÓÌÔ : - ¾ Ó ÓÖÜ ÙÜÔÛ ÕÌ Ú - ¾ Ó ÓÖÜ ÛÜÝÒÖ - ¾ Ó ÓÖÜ Ô ØÖ - ¾ Ó ÓÖÜ ÙÜÔÛ Õ ÖÜÞÖ àú àô ÙÛÌÚ Û Ú ˇÔ Ñ Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ú - ¾ ÙÖÞ Û Ö ÖÜÒÖÚ - ¾ ÖÙÑàÛ Ú - ¾ ÛÌÚ ÙÛÖ, ÙÛÖÔ ¾, ÙÛÖ Ü ÖÜØ Ì Ö Ô ÛÜÕ Ú Ñ.Ò., Ñ.Ò. Ñ ÛÖÜÚ Ó ÖÜØ Ó Û Ì Ô ÖÒ ÜÛ. ÜÛÖ ÛÖ ÑØ ÛÖÚ ÌÝÛ Õ Ô ÓÌÛ Û Ô ÓÌÛ ÖÒ ÛÌÜÙ Ñ ÜÛÖ ˇÌÒÖÜÔ Ô Û Ø ÙÖÜÔ! ÛÖÜÚ Ì ÛØÌßÖÜÓÌ; ÌÔ ÔÖÓ à!! Ñ Ú ÌØ ÝØÖÜØ Ù Û Ú Û Õ Ú Ô ÑÌ ÙÛ ˇÌÙÓ Ñ ÖØ Ô! `Ü ÛàÔÛ Ú ÓÌ Ñ Ö ÖÔ Ý ÒÖ, ÓÌÛ Û Ì ÖÔÖÛ Ñ Ö Ú ÌØ Ñ Ú Ñ Ô ÛÖ Ö Ù Ú, Ö Ö Ö ÖÚ ÓÖÜ ÌÒÌ Ì ÖÛ Ü ØÞÖÜÔ ÑÖÓÓ Û, ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ ÑÌÚ Ø Û ÕÌ Ú ÖÜ ÌØ ÝØÖÜØÖÜÔ ÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜÚ ÙÌ ØÖÓÖ ÌÚ ÙÜ ÑÌÔÛØàÙÌ Ú Ñ ÌÔ Ì ÛØÌ ÖÜÔ Ô ØÌ ÙÝØ ÙÖÜÔ ÕÌÔ ÙÛÖ ÞÌ Ñ Ô Ó ÖÜØ - ÙÖÜÔ Ý Ù Ø ÌÚ Ñ ÛÖÜ ÔÛ Ù ÖÛ Ö ØÖÒÖÚ Û Ú ÌØ ÝØÖÜØ Ù Ú Ô ÑÌ ÙÛ ˇÌÙÓ Ñ ÖØ Ô Ñ ÖÞ ÙÌ ÑÖÓÓ Û Ñ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ Ñ ÖØ Ô. Û Ò ÓÖÔÖ Ô Ñ ˇÌ ÑÖÓÓ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ Ñ Ø Û - Õ Ó ÖÜØ ÙÌ ÛÖ ÑÖ Û Ú ßÑÖÓÓ Û ÑÖ ÙÜÔ Ñ - Ò ÙÛ ÑÖ ÙÛØ ÛÖý, ˇ Ñ Û Ò ÕÖÜÓÌ Ù Ô Û ÝØ Ñ Ô - Ñ ÑØ Û ÖÜ ÒÒ ÒÖÙÝ ÖÔÛ! ÜÛÖ, ÒÖ ÖÔ, ØÌ Ì Ô Û ÙÖÜÓÌ ÖÒÖ, Û ˇÌÙÓ Ñ ÖØ Ô Ñ ÓÖÔÖ ÜÛ Ô ÌØ ÝØÖÜØÖÜÔ Û Ô Û Õ. Ô ÌÔ Ñ ÔÖÜÔ Ñ Ò Û ÖÜÒÌ ÛÖÜÚ Ô ÝØÖÔÛ ÙÖÜÓÌ ÖÒÖ ÛÖ Ñ ÒÜÛÌØÖ!! Û Ö ÓÌØÌÚ ÖÜ ÌØÔ ÓÌ Ì Ô ÜÙÑÖÒÌÚ Ñ ÕÌ ÌÛ ÖÔÛ Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÜÛÖÑÒ ÛÖ Ü ÌØ Ù ÙÛÌÚ Û Ú Û Õ Ú Ñ Û Ú ÔÖÓ ÓÖÛ Û Ú, ÖÜ ˇ Ó Ú Ö ÙÖÜÔ, Ô ÖÑÛ ÙÖÜÔ ÜÔ Ó ÙÌ ÑÖÓ Ö ÜÙÑÖÒÌÚ ÛÖÔ ÛÖ Ö Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú!! Ñ Ú ` Ó à... ` (;)... Û Ô ¾ Ñ ˆ ` ` Û Ú ÙÜÓ Ù Ú Ø ÙÛÌØ Ú Ô ÛàÔ Ì... Ø ÙÑàÔ!!!»Ö Ì Ø ÒÖ Ö Ñ ÙàÚ Ô Ô! Ö µ `, Ö ÜÖ... ÝÖØÌÛ ÑÌÚ ˇØ ÙÑÌ ÌÚ (.Þ. Ø ÙÛ Ô ÙÓÖÚ - ÙÒ Ó ÙÓÖÚ) ß... À¾ˆ ý Ñ Ô Ó ÖÜØ ÙÖÜÔ Ó... ¾ ¾À» ` ` (!) ÛÖÜÚ Ò ÖÜÚ, ØÖÚ ÖÝÌÒÖÚ ÌÔÔÖÌ Û, Û Ú Ì Ø Ô Ñ Ú Ñ Û Ú ÙÖÛ Ó Ú ÙÜÔÜ ØÕ Ú Ñ ÌÜ ÓÌØ Ú ÛÖÜÚ!!!... ÖÙÖ ÜÔ ÛÖ Ù Ú Ý ÔÛ Ì ÜÛÖ, ÒÒÖ ÛÖÙÖ ÜÔ ÛÖ Ì Ô Ñ ÛÖ... ¾»¾ ¾ ¾ ÑÖÙÓÖˇÌàØ Û Ñ ÔÛ Ò ß ÛÖÜ... ÓÌ ÜÛ Ô ÛÖÜ `ˆÀ µ Ñ Û Ú». À.!!! Ö... Ñ Û ÔÖà!!! ÖÙÖ Ì Ó ÒÒÖÔ, (ÖÙÖ Ñ Ô ˇ Û Ô ÛÌÒ Ñ ßˆ ¾ ¾ˆ` ¾À¾ˆ`ý ÙàÚ...Ñ àýìò ÓÖ!!!) ÛàÔ ÛØ àô ÜÛàÔ ÌÑ ØÖÙà àô Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú, ÓÌ... ÙÖÑÖ- ÌÕ Ú ÑÖÙÓÖˇÌàØ Ù Ú ÑÜÉÌØÔ ÙÌ Ú!!! ÒÒàÙÛÌ ÌÞÖÜÓÌ Ó... ØÖÓÖ Ñ Û ÛÖ ØÌÒˇÖÔ ßÑ - Û ÙÛØÖÝ Ñ ý ÌÓ Ì Ø ÖÜ... ÑÖÓ ÙÑÌ Ñ Ó Ú Ö Ì Ñ ÖÒÖ ÓÌÔ ÙÛÖ Ô... ßÝÜÙ ÓÌ Ñ ÛÖ ÖÜØÛ ý!!! Ø ÒÒ Ò, Ó ÖØÖÜÓÌ Ô Û ÙÜÓß Ý ÖÜ- ÓÌ ÖÒ Ñ Ô ÒÌÓÌ ÖÛ : ß ÝÖÜ Ó ÖØÌÙ Ô Ñ Û ÉØ Ñ Ô `¾,.. Ñ ¾`, Û ÖÞ Ñ... ÙÜÓ Ù Ì ÞàØ Ø ÙÛÌØ ý (!!!) ÖÛ ÖÒÜ Ò, Ì Ô ÒÒÖ Ö...ÌÒ Þ ÙÛÌÚ ÖÑÒ ÙÌ Ú ÛàÔ ÛØ àô àú Ôà Ñ Û Ò ÙÛ ÑàÔ ÑÖÓÓ ÛàÔ Ñ ÒÒÖ ÑÖÙÓÖ- ˇÌàØ Û Ñ ÔÛ Ò ß, àú ØÖÚ Û Ú ÔÛ ÙÛÖ ÞÌÚ `ˆÀ µ Ñ». À.! àú Ì à, ß»¾ µ ý ¾ ¾..., ÖÛ Ô ØÔÌ Û Û Ô... ßÙÜ ÑÜØ Ñ ý Ö àú ÒÌÌ, ÙÜÓ Ø Õ, ÙÜ ÞàÔÌÜÙ, ÖÓÖ ÌÔÖ Ö Ù, Ü ÖÑØ Û Ñ Ì Ì Õ ÔÖÞ Ú, ÓÖÔÖ Ñ ÓÖÔÖ... Ô Ì ØÌ Ü Ø Ü ÌØ ÛàÔ Ø ÙÛÌØàÔ ÔÛ ÓÔ - ÓÖÔ ÑàÔ ÓÖÔÖÓ ÞàÔ ÙÛ Ô ÌÑÒÖ Ñ Ì ÒÖ ÛÖÜ Ò ÖÜ!!! ÒÌà ßÓÖ Ì ý, Û»¾ ¾ ¾ ¾, ÙÌ Ó ÛÌÛÖ ÌØ ÛàÙ, ¾... ¾ ÖÔÛàÚ `» ˆ À ` ˆ ¾ À ` `!!! É ÒÌ ÛÖ ¾ ¾ ˆ À¾ ` ¾ À ` ¾ˆ!!! `ˆ» ` ÓÌ ÒÒ ÒÖ, ÙàÚ, ÙÌ... À ¾»¾, ÒÒ... ÒÒ... ` ` À Ñ Û Ú Ì ÑÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ É àù Ú Ñ Ì É àù Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ Ó Ú, ¾ ¾... ß ¾- ¾» ¾ý -Ö àú ÓÖ Ì ÌÑ ØàÛ Ú ÖßÌàÚ-» Ñ... À¾ˆ!!! ` ÌÔ Ì Ö ¾ -ÖÞ ÓÌ Û Ô ÌÔÔÖ ÛàÔ... Ñ ÑàÚ ÌÔÔÖÖÜÓÌÔàÔ ßÙÜÓÝÌØÖ- ÔÛàÔý, ÒÒ - ¾ ¾À», ÓÌ ÙÛ Ñ, É Ó ÛÖ É Ó `,» ` Ñ ¾ ¾ ÛÖÔ Ò Ö,...» ` ¾ ¾» ¾ ` ¾!!!»Ì ¾ ¾ˆ` ¾ ¾ˆ` ¾ ¾ˆ`!!! À ¾À ` ÙÌ ÖÒ Û Ì Ì!!! ` ÛÌÛÖ ÌÚ ÙÛ ÖÓ ÒÌ ÛÖÜØ Ú Û Ú ÑÖ Ôà- Ô Ú, ÖÜ» ` ` Ñ ˆ ¾- ¾ ¾ˆ» `!!! ÙÛÌ ÙÌ É ˇÖÚ ÞØÖÔÖÜ, ÛÖ ÒÖ Ö ÒÒ, Ô ÒÒ ÕÌ ØÖÛ `ˆ`», ÓÌ ¾, ˆ ` ` Ñ ¾`, Ñ ÖÞ... (ÌÑ)É ÙÛ Ñ, Ì ÖÒ Ñ Ì ÛØÌ ÖÔÛ Ú ÌØÓ ÔÌ ÌÚ àú ØÖÚ Û Ú ØÖˇÌÙÌ Ú ÛÖÜÚ... ¾`!!! Ò `ˆ Ñ ÓÌÛ ÒÖ ÖÜ ÔàÙ Ú ÛàÔ Ø ÑàÔ ÒÒ àô, ØÖÚ Û Ú ˇÌÙÌ Ú ÛÖÜ, Ö ÖÚ Ö Ò ÖÚ ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ý ÛÖÜ, ÝÖÜ ÌÞÌ ÉÌ ÌÔ ÙÛ Ó ÓÌÙÖÜ ÌÔÖÚ ÖÒ Û ÑÖÜ Ì ÖÜ ¾ˆ `¾` `»¾ˆ Ñ ÖÞ... ÛÖÜ Ò ÔÛ Ô ØÑÖ Ì ÖÜ, Ö àú Ó Ú ÛÖ ÙÛØàÙÌ ÛÖ `¾ Ì ÛØÌ Ú ÌÑ ÌÛ ÌÚ ÛàØ!!! Û ÔÖ ÛÖ (;)...Ì à Û ÒÌà, Ì à Û ÑÖÜà Ñ Ì à... Û Ñ Û Ò É Ôà;;;» ¾... Ö 2 ¾ÙÖ Ñ Ö Ñ Ô ÌÞÌÛÌ Ý ÒÖ ÓÖÜ Ñ ÒÖ Ñ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú ÙÜÔÛØÖÝ, ÛÖ ÖÛ, ¾ ˆ» ` À ` ¾ ¾ ` À¾ ¾ˆ À¾ ` Û Ú... ÑÖÜÒÛÖÜØ Ú Û Ú ¾À ¾ ` ( ÑÖÓ Ñ Ì ÉÖÒ Ú Û Ú ÓÌ... ` ¾ ÛØÖ Ö!!!) ˇ Ì ÝÌØÌ ÙÌ É ˇÖÚ ÞØÖÔÖÜ, Û Ô Ñ ÒÜÛÌØÌÜÙ Û Ú Ö ÖÛ Û Ú à Ú, ÛÖÜ ÌàÚ ÌÞˇÌÚ, ÌÑ ÌÔÌÛ Ú - ` - À ¾ ¾ˆ, ÙÛÌßÛÌ ÓÌ, Ö Ö Ì ØÌÚ Ù Ú `¾ˆ ÖÜÛÌ ÛÖÔ ÌÒ Þ ÙÛÖ ÛÖ Ö, ÙÛ ÙÜÔÌ Ù ÜÛÖÜ ÛÖÜ ßÜ ÌØÉ ØÖÜ - Ñ Ø Ö ˇÖÜÚ Ò ÖÜý, ÌÔàÙÖ Ñ Ì ÌÑ ÌÛ ÌÚ, ` Û Ô ÌÞÖÜÔ ÙÜÔ ˇ ÙÌ! Ô Û Û Ô ÖÔ Û Ú Ì ÑÖÔ Ñ Ú Ò ØÖÛ Û Ú ÓÌÙ Ö Ó ÙÜ ÖÛ ÓÝ Ö ÑØÌÖÝ!!! ÒÒàÙÛÌ: ß»Ì ÛÖ ÖØ ; ÔÛØ ÌÚ ÌÔ ÔÖÔÛ ý Ö àú ÒÌÌ Ñ Ö Ò ÖÚ Ó Ú!!! Û ÔÖ ÛÖ ØÌ ÓàÛÖ... Ò Ñ Ó ÝÖØ ÑÖÓ, ßÛØÜ ÌÚ ÙÛÖ ÔÌØÖ ÔÖ àý; ÖÞ Û ÖÛ ÒÒÖ, ÒÒ Ô! ÖÓ à Ñ ÖÒ Ú àú... Ñ Û Ñ Ôà Ñ... àú Ñ ÖÜ Ñ Ì à... Û Ú... ÒÖ Ö ØØÖ Ú ÓÖÜ... `ˆ»!!!» ˆÀ¾ ` / ¾` ÖÜ Ù Ú ÑÌØÔ Ì ÌÔ `» ÙÛÖ... ß ¾ ¾ˆ» ý ÓÌ... Û ÙÜÔÌÞÌ ÖÜ...!!! `¾ ` À¾ ` ` -» ` ¾`» ` ¾` ` À ¾µ ¾ Ö ÙÑ Ô ÑÖ Ó Ú ØÖÉÒÌ- Û Ú ØÖÌÑÒÖ Ñ Ú Ó Þ Ú Ô - ÓÌÙ ÙÛÖ Ø ÔÙÖÜ ¾Ò ÔÛ Ñ ÛÖ ÑÖÒ ` ØÑÖ Ì ÞÔÖÜÔ Û Ì Ù Ó ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ö ÛÖÔ ØàÛÖ ÜØÖ ÛàÔ ØÖÌ Ø ÑàÔ ÌÑÒÖ àô Û Ú ÒÒ Ú.»Ì ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÖÜ ÕÌ ÌØ - ÙÌ ÛÖ 80% Ñ Ñ Û ÓÌÛØ ÓÌÔÖ ÛÖ 99% ÛàÔ ß ÝàÔ, Ö `ÖÙ Ò - ÙÛ Ú Ü Öß Ý ÖÚ ØÖ Ì Û ÓÌ 28,6% Ñ ÑÖÒÖÜˇÌ Ö ÌØÞÖ- ÓÌÔÖÚ ØÖÌ ØÖÚ ÓÌ 27,1%, ÖÓàÚ Û Ô ÌÑ Ò Õ ÛàÔ ÌÑÒÖ àô Ñ ÔÌ» Ø Ô Ì ÌÔ ÓÌ ÖÙÖ- ÙÛÖ ÖÜ ÕÌ ÌØÔ ÛÖ 18% ÖÜ ÖÛÌÒÌ ÙÛÖØ ÑÖ ØÌÑÖØ ÛÖ ÑØÖ ÌÕ Ö ˇÔ ÑÖ»ÌÛà Ö Ñ Ó ÖØÌ Ô Ñ ˇÖØ ÙÌ Û Ô ÌÑÉ - Ù Û Ú 6 Ú» ÖÜ. ¾ µ Ô ÜÑ-»ÌÒ ÔÙÖÔ ÛÖÜ ÌÔ ÖÜ ÓÌÛà ÖÜ Û Ú Ø ÙÛÌ- Ø Ú ÌØ ÖØ ÌÛ ÛÌÒ ÑàÚ ÙÌ ÌÔ 11,1% Ñ Ö ÑÌÔÛØàÖÚ Ø ÔÙÖÜ» ØÖÜ ÖÙ 9,1%. ØÞ ÖÚ Û Ú ÒÒ Ñ Ú - ÑØÖ ÌÕ Ú» Ø Ì ÌÔ, ÌÔ ØÖÑÌ Û Ô àùì Ø ÓÓ ÌÔ ÖßÌ Û Ú 6 Ú» ÖÜ ÙÛÖÜÚ ß - ÝÖÝÖØÖÜÚ Û Ú, Ö Ö Ö Ö Ø - ÖÙ Ñ ÓÌÔ ß Ý ÖÜÔ Û ÌÕ, ÖÞ ÖÓàÚ ÖÒÖ Ñ ˇàÚ ÖÒÒÖ ØÖÛ ÓÖÜÔ Û Ô ÖÞ, ÌÔà ÙÌ ÜÛÌÚ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ ˇÌàØÌ Û ÖÛ Ñ Ö Ö ÙàÚ ß ÖØÌÜÛÖÜÔý Ñ ØÖÚ ÛÖÔ ¾Ò ÔÛ. ¾ ØÖÌ Ø ÑÌÚ ÌÑÒÖ ÌÚ ÙÛ ÒÒ Ì Ô ÌÕ ØÌÛ Ñ ÑØ Ù ÓÌÚ ÛÖÙÖ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö Ì ÑÔÜÌÛ Ö ÛÖ Üß - ÒÖ ÖÙÖÙÛÖ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖÜ ÕÌ ÌØ ÙÌ ÛÖ 80%, Ñ ˇàÚ Ñ ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ Û Ú ÜØà Ú Ñ ˇàÚ Ó ÖØÌ Ô Ö ÙÌ ÙÌ ÒÒ Û Ú ÙÜÔˇÌÙ Ú ÛÖÜ ÖÒ - Û ÑÖÜ ÙÑ Ô ÑÖÜ ÌÔ ÓÌÙà Û Ú ÞÌ ØÖÛÌØ Ú ÑØ Ù Ú ÞØÌÖÜÚ ÖÜ É àôì ÖÒÖÑÒ Ø ÌÜØà àô ÙÛ ÌÑ ÌÛ ÙÛÖØ Ú Û Ú Ñ Ö Ö Ô ÓÌÔÌÛ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÖÒÒÖÜÚ Ô ÒÜÛÌÚ, Ô ÞÛÜ ÙÌ ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Û Ô Ù Ô Ñ Û Ô ß ÖØÛ ý Û Ú ÒÒ Ú. Ô ÖÓàÚ Ì Ô Ù ÖÜØÖ, àú Ö ÌÜÛÌØÖÚ ÜØÖÚ Ô ÓÌÔÌÛ Ô ÌÕÌÒ ÞˇÌ ÙÌ ÓÌ ÒÖ ÔÛÌØÓ ÛàÔ ÜÖ Ü Öß Ý àô, Ñ ˇàÚ ÓÌ- ÒÖ ÖÙÖÙÛÖ ÛàÔ ß ÝÖÝÖØàÔ Û Ú Ì ÌÔ ˇ ØÖÛ Ó ÙÖÜÔ ÛÖ ÑÖÒ ` ØÑÖ. ¾ ` ØÑÖ ÙÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÜØÖ, ÌÑÛ ÓÖÜÔ Ô ÒÜÛÌÚ, ˇ Ò ÉÌ ÛÖ 27% ÙÜÔ 14% Ö Û Ì ÌÔ, 5% Ö ÛÖ» ØÖÜ Ñ 2% Ö ÛÖÜÚ ÒÖ ÖÜÚ. Ô Ö Ø Ôà ÌÑÛ Ó ÙÌ Ú Ì ÉÌÉ àˇöüô, ÛÖÛÌ Ö ` ØÑÖ ˇ Ò ÉÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö ÛÖ 49% ÛàÔ ß ÝàÔ Ñ Ö ¾Ò ÔÛ ˇ ÌÑÒÌ Ì ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ÒÒ Ú ÓÌ Ò ÖÛÌØÖ Ö ÛÖ 51%, ÖÓàÚ Ö ÝÖØÌÚ Ì Ô ÛÖÙÖ ÖØ ÑÌÚ ÖÜ ÜÙÑÖÒ Ó ÖØÌ Ñ ÔÌ Ú Ô Ñ ÔÌ ÜÛ Û ÙÛ Ó Ô Ñ ÔÌ ÙÝ ÒÌ Ú ØÖÉÒÌßÌ Ú. `Ì ÌØ ÛàÙ ÖÜ ÌÑÒÌ Ì Ö ¾Ò ÔÛ ÙÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÜØÖ, ÛÖÛÌ ˇ Ù ÙÌ, Ö àú ÒÌÔÌ Ö Ô - ÒÜÛÌÚ Ö ÕÖÔ Ú»ÌØÑÌÒ-` ØÑÖ ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ Ì ÑÌÔÛØÖ Û Ú ÙÑÒ Ø Ú ÓÖÙ ÖÔÖÓ Ñ Ú Ì - ˇ ØÞ Ú ÖÜ ÌÞÌ Û ˇÌ Ö ÖÒÌÚ Û Ú ÞàØÌÚ ÓÌÒ Û Ú ÌÜØà- àô Ú. ¾ ¾Ò ÔÛ ÛÖ ßÑ ÑÖý Û ÌØÓ Ô ÌÞÌ ÌÙÓÌÜÛÌ Ô Û ÙÌ Ì Ô Ø Ó - ÛÌÜÙ ÛÖÜ `ÜÓÝàÔÖÜ ÓÖÙ Ö- ÔÖÓ Ñ Ú Ì ˇ ØÞ Ú, ÌÔà ˇ ÌÝ ØÓÖÙÌ Ö Þ Ò Ø ÖÒ Û Ñ ÙÛÖ ÌÙàÛÌØ ÑÖ Û Ú ÒÒ Ú, Ì- ÖÔÖÚ, ÖÜ Ô Ì ÉÌÉ àˇì, ˇ Ö ÙÌ ÙÌ ÌÑÛØÖÞ ÙÓÖ ÛàÔ ÌÒÒÌ ÓÓ ÛàÔ Û Ú ÌÜÛÌØ Ú Ö - ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÜÔ Ó Ú Û Ú ÜØà- Ú. `ÛÌÑÖÓ ÙÛÌ ÖÓàÚ ÙÛÖ Ì Ö- ÔÖÚ ÖÛ ÖÒÒÖ Ô ÒÜÛÌÚ Ü Ö- ÙÛ Ø ÖÜÔ ÖÛ ÖÒÜ ÜÙÑÖÒ Ö `ÖÙ Ò ÙÛ Ú ¾Ò ÔÛ ˇ Ñ Û ÝÌ- ØÌ Ô ÒÒ ÕÌ Û Ô ÖÒ Û Ñ ÖÜ ÌÞÌ ÖÝ Ù ÙÛÌ. Û ÒÒÖÜÚ Ô ÒÜÛÌÚ, ˇ Ô Ì ÑØ Û Ù ÛÖÜ ¾Ò ÔÛ Ì ÖÓÌÔÖÜ ÖÛ ÌØÞÖÔÛ ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ ÌÑÒÖ ÌÚ Ñ ÙÛ ÌØÓ - Ô ˇ Ö ÙÌ ÙÌ ÒÒ Û Ú ÌÜØà Ñ Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÓÌ Ö Ô ÛÜÕ Ñ ÙÛÖÞÌÜÙ. ÔÛàÚ, ÛÖ ÉÌÉ Ö Ì Ô ÖÛ Ñ ÔÌ Ú Ì ˇ ØÌ Ì Ô É Ì ÑÖÓ ÌÑÛÖÚ Ó Þ Ú ÛÖ ÒÒÖ ØÖÌ ØÖ ØÖÛ Ö ØàÛÌÚ ÓÖÙÑÖ ÙÌ Ú ÔÖÜÔ Ì ÑØ - Û Ù ¾Ò ÔÛ ÙÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÜØÖ Ì ÖÓÌÔÖÜ ÖÛ Ö `ÖÙ Ò ÙÛ Ú Ü Öß Ý ÖÚ, Ø Û Ô ÛÌØ ÙÛ ÝˇÖØ ÖÜ ÌÞÌ Ü ÖÙÛÌ ÙÛ Ô ÌÕÖÜÙ Ö ÔÛ ÒÖÚ ÛÖÜ, ÌÔ Ñ Û ÝÌØÌ Ô ØÌ Ø ÓÖÔÖ Ó ÓÖÔ ÝÖØ Ú Ó ÕÌÞÔ ÓÌ ÖÛ Ö ` ØÑÖ Ñ ÙÛ Ú ØÖ ÖÜÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ ÌÚ, ÒÒ Ñ ÙÛ Ú ÞˇÌÙ ÔÌÚ, Ì ÞÌ ØÌ ÖÙÖÙÛÖ Üß ÒÖÛÌØÖ Ö ÜÛÖ ÖÜ ÛÖÜ Ì Ô Ô Ö ÓÖ- ÙÑÖ ÙÌ Ú.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 «Ανατροπή στην Ελλάδα, Μήνυμα στην Ευρώπη» ΟΙ 10 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, τη Δευτέρα 23 Απριλίου έγινε η παρουσίαση της εκλογικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, με 10 στόχους εξόδου από την κρίση, στην οποία παραβρέθηκαν, ο Τοπικός Τύπος, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης η κ. Σοφία Αλεξοπούλου, ο κ. Ζήσης Καπράνας και ο κ. Κ. Βλάχος. «Τώρα είναι η ώρα να βρουν δικαίωση οι αγώνες του λαού μας, να τιμωρηθεί και να ηττηθεί ο δικομματισμός, να καταδικαστούν τα μνημόνια και η τρόικα», τονίζεται μεταξύ άλλων στη διακήρυξη και προστίθεται: «Δεν δημιουργούμε αυταπάτες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αλλά μπορεί να αντιστραφεί... Δεσμευόμαστε - με την καθημερινή συμπαράσταση και κινητοποίηση του λαού- να ακυρώσουμε τα μνημόνια, τις δανειακές Συμβάσεις, το καθεστώς επιτροπείας από ΕΕ-ΔΝΤ και να ανακόψουμε τη καταστροφική πορεία που εξοντώνει την κοινωνία και λεηλατεί τη χώρα. Δεσμευόμαστε να ξεκινήσει μια νέα επίπονη αλλά αναγκαία πορεία ανάκαμψης και ανασυγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με γνώμονα τις κοινωνικέ ανάγκες». Ο Γ. Τόλιος, ο Θ. Πατζατζής και ο Γ. Στρατινάκης Ακόμα στη διακήρυξη τονίζεται ότι εάν συνεχιστεί η κυριαρχία του δικομματισμού, τότε η Ελλάδα θα γίνει μια τριτοκοσμική χώρα στην Ευρώπη με μισθούς και συντάξεις πείνας, ενώ ο εκβιασμός «ή μνημόνιο ή έξοδος από το ευρώ», είναι ψεύτικος. «Δεν εκβιαζόμαστε από το πλαστό δίλημμα ευρώ ή καταστροφή, ούτε δεχόμαστε θυσίες στο όνομα νεοφιλελεύθερων επιλογών». Ο κ. Σωτήρης Αθανασίου, Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας της Εκλογικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε εκτενώς στους δέκα στόχους διεκδίκησης και δέσμευσης της εκλογικής διακήρυξης του κόμματος, που είναι: - Ασπίδα προστασίας για να βγει η κοινωνία όρθια από την κρίση, να μην υπάρχει πολίτης χωρίς ελάχιστο εισόδημα, ή επίδομα ανεργίας, περίθαλψη, κοινωνική Η Σ. Αλεξοπούλου, ο Ν. Ζούτσος, ο Π. Κουρουπλής, ο Σ. Αθανασίου και ο Χ. Σίμος προστασία, στέγη, πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Προστασία και μέτρα ανακούφισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Έλεγχο και μείωση των τιμών, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και κατάργησή του στα είδη βασικής ανάγκης. - Να απαλλαγούμε από τον βραχνά του χρέους. Το χρέος είναι ταξικό και απάνθρωπο. Είναι οι φόροι που δεν πλήρωσαν οι πλούσιοι, η λεηλασία των δημόσιων ταμείων, οι υπέρογκοι εξοπλισμοί. Εκφράζει τις ανισότιμες διεθνείς οικονομικές σχέσεις. - Αναδιανομή, φορολογία του πλούτου, κατάργηση περιττών δαπανών. - Παραγωγική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση. - Σταθερή εργασία με αξιοπρεπή μισθό και ασφάλεια. - Δημοκρατία παντού. Δημοκρατικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα για όλους και όλες. - Ισχυρό κοινωνικό κράτος. - Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων. - Προστασία της Παιδείας, της έρευνας, του πολιτισμού και του αθλητισμού από την πολιτική των Μνημονίων και τέλος - Ανεξάρτητη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Στη συνέχεια ο κ. Χρήστος Σίμος, από την Τοπική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ, συντόνισε τους ομιλητές: κ. Α. Πανόπουλο, κ. Ν. Ζούτσο, κ. Γ. Στρατινάκη, κ. Αλέξανδρο Πουλιάση, κ. Θ. Πατζατζή, που μίλησαν για θέματα υγείας, παιδείας, ανεργίας, τοπικής αυτοδιοίκησης. Τονίστηκε ότι πρέπει να ανατραπεί το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που έχει αποτύχει. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν ότι η καπιταλιστική κερδοσκοπία είναι απάνθρωπος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας. Ότι η λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών ωφελεί μόνο τους τραπεζίτες και βλάπτει τους πολλούς. Μεγαλοβιομήχανοι και μεγαλοτραπεζίτες εισπράττουν τα δισεκατομμύρια που λείπουν από την Υγεία, την Παιδεία και τις συντάξεις. Η έξοδος από την κρίση χρειάζεται τολμηρά μέτρα που θα εμποδίσουν τους υπαίτιους της κρίσης να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Εμείς επιδιώκουμε το νέο πρότυπο παραγωγής και διανομής του πλούτου να είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας, η μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία να γίνει δημόσια και η οικονομία να διευθύνεται δημοκρατικά με κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια. Ο σοσιαλισμός με ελευθερία, πλήρη άνθηση της δημοκρατίας όπου όλοι οι πολίτες συμμετέχουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, είναι ο στρατηγικός μας στόχος». Καταλήγοντας τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν το λαό να πάρει την εξουσία και με την ψήφο του να κλείσει μια θλιβερή παρένθεση, να δώσει τέλος στο καθεστώς του μνημονίου και της τρόικας και ν ανοίξει μια νέα σελίδα ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον. «Για την Ελλάδα και την Ευρώπη, η λύσει είναι αριστερά». Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν στους παρευρισκόμενους οι υποψήφιοι βουλευτές της Β Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Κουρουπλής, κ. Γ. Τόλιος, κ. Β. Ασημακόπουλος, καλώντας όλους να είναι μπροστά στους εκλογικούς αγώνες τώρα που κρίνεται το παρόν και το μέλλον της χώρας. ΕΓΚΑΙΝΙΑ TOY ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Με την παρουσία πάρα πολλών στελεχών, μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου που κατέκλυσαν το χώρο έξω από το εκλογικό περίπτερο που ήταν ήδη έτοιμο, το βράδυ της Κυριακής 22 Απριλίου, στο πεζόδρομο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, μπροστά από το γνωστό «Κελάρι», πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου. Τους συγκεντρωμένους, καλωσόρισε ο Συντονιστής της Τοπικής Επιτροπής Περιστερίου του ΣΥ.ΡΙΖ,Α. Χρήστος Σίμος, ο οποίος ζήτησε τη συστράτευση όλων για να ενισχυθεί ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των εκλογικών αντιπροσώπων του συμμαχικού σχήματος κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και στην οικονομική ενίσχυση από το υστέρημα του κόσμου της Αριστεράς ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα έξοδα της προεκλογικής καμπάνιας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Η βραδιά δεν είχε μόνο προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά ήταν μια ευκαιρία για φιλική συζήτηση, συντροφιά με ωραία σπιτικά εδέσματα που είχαν φτιάξει τα μέλη, προκειμένου να συγκεντρωθούν και κάποια χρήματα που θα βοηθήσουν στην προεκλογική εκστρατεία. Παραβρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Αλέξης Πουλιάσης, η τ. Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Αλεξοπούλου. ο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, δημοσιογράφος Μ. Κυπραίος και οι υποψήφιοι Βουλευτές Β Αθήνας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Βασίλης Ασημακόπουλος, Ελένη Αυλωνίτου, Νάντια Βαλαβάνη, Ρένα Δούρου, Νίκος Μανιός, Οι Π. Ιωακειμίδης, Β. Μπαλωμένος, Δ. Καλογηρόπουλος και Απ. Γιαννόπουλος Αντώνης Νταβανέλος, Νανή Πολίτου, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Στρατούλης και Γιάννης Τόλιος.

5 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Τα περίπτερα των κομματικών συνδυασμών στο Περιστέρι Την Πέμπτη 19 Απριλίου συνήλθε η διακομματική επιτροπή του Δήμου Περιστερίου για να αποφασιστούν οι χώροι που θα τοποθετηθούν τα περίπτερα των κομματικών συνδυασμών, στην οποία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των κομμάτων που λαμβάνουν μέρος στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Παρευρέθηκαν οι: ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκπρόσωπος κ. Χρονόπουλος Ν.Δ. εκπρόσωπος κ. Αναγνωστόπουλος Κ.Κ.Ε. εκπρόσωπος κ. Τημπλαλέξης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εκπρόσωπος κ. Σίμος ΛΑ.Ο.Σ. εκπρόσωπος κ. Μαγγανάρης Ανεξάρτητοι Πολίτες εκπρόσωπος κ. Παντελίδης Πανελλήνιο Άρμα πολιτών: εκπρόσωπος κ. Παντελίδης Κοινωνική συμφωνία εκπρόσωπος κ. Ζερβάκη Δημοκρατική Συμμαχία εκπρόσωπος κ. Τσίνας Δημοκρατική Αριστερά εκπρόσωπος κ. Μπουκουβίνας ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. εκπρόσωπος κ. Βαφειάδης Οικολόγοι πράσινοι εκπρόσωπος κ. Μπανάκος Χρυσή Αυγή εκπρόσωπος κ. Γιανόγκωνας ΟΧΙ Ε.ΠΑ.Μ. ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΚΙΝΗ- ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ εκπρόσωπος κ. Τζαβάρα Μ. Το θέμα συζητήθηκε και μετά από τις προτάσεις που κατατέθηκαν, αποφασίστηκαν οι χώροι ως εξής: ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστα Βάρναλη & Παν. Τσαλδάρη Ν.Δ. Παν. Τσαλδάρη - στη γωνία Εθνικής Τράπεζας Πλατεία Μπουρναζίου (έξω από GOODYS) Πλατεία Λόφου (πιτσαρία ΜΑΤΙΝΑ) Πλατεία Δέγλερη Κ.Κ.Ε. Εθν. Αντιστάσεως - μουσείο Πλατεία Αγ. Τριάδος Πλατεία Δέγλερη Πλατεία Λόφου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Εθν. Αντιστάσεως - μπροστά στο ΚΕΛΑΡΙ Παλιά πλατεία Μπουρναζίου Πλατεία Λόφου (Αγ. Τριά- Αχτιδική Επιτροπή Περιστερίου του ΚΚΕ Το ΚΚΕ καταγγέλλει στους εργαζόμενους του Περιστερίου τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής. Οι τραμπούκοι αυτού του φασιστικού ναζιστικού μορφώματος, την Πέμπτη 19 Απρίλη στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής του δήμου, ήρθαν με αποκλειστικό σκοπό να απειλήσουν το ΚΚΕ και τον εκπρόσωπό του. Οι απόγονοι και νοσταλγοί του Χίτλερ είπαν πως έχουν σκοπό να κλείσουν τον Ριζοσπάστη, πως το μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Περιστέρι πρέπει να το πάρει πίσω ο δήμος από το παράρτημα της ΠΕΑΕΑ. Πως το ΚΚΕ είναι κόμμα προδοτικό, ξενόδουλο. Οι τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής ειρωνεύονταν ηγέτες του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας όπως τον Νίκο Ζαχαριάδη και τον Άρη Βελουχιώτη. Δεν δίστασαν να κάνουν προσωπικές απειλές σαν άλλη γκεστάπο, να προκαλούν χυδαία, να επιδεικνύουν πως έχουν φακελώσει στελέχη του ΚΚΕ. Για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση έχει μεγάλες ευθύνες και η διοίκηση του δήμου, γιατί επέτρεψε μέσα στη συνεδρίαση να παρευρίσκονται 10 Χρυσαυγίτες, να απειλούν και να χλευάζουν, παρά την αντίδραση του εκπροσώπου ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΚΕ. Επίσης, καμία άλλη από τις αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων που παρευρίσκονταν εκεί (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Δημ. Συμμαχία, Κοινωνική Συμφωνία) δεν αντέδρασε στον αντικομμουνιστικό οχετό και στις τραμπούκικες μεθόδους της Χρυσής Αυγής. Σε λάθος πόρτα χτύπησαν τα μαντρόσκυλα του φασισμού. Στο ΚΚΕ δεν πιάνουν απειλές. Έχει αντιμετωπίσει σαν και του λόγου τους πολλούς τέτοιους. Τρομάζουν οι φασίστες, γιατί βλέπουν πως το ΚΚΕ έχει βαθιές ρίζες μέσα στην εργατική τάξη και το λαό, γιατί και στο Περιστέρι με την πλούσια αγωνιστική παράδοση, οι φτωχοί και λαϊκοί άνθρωποι δεν παραμυθιάζονται από τις δήθεν αντικαπιταλιστικές κορώνες της Χρυσής Αυγής και εμπιστεύονται το κόμμα τους, το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που πρωτοστάτησε στην αντίσταση του λαού, ήταν η ψυχή του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και μετά του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού, όταν οι πρόγονοι της Χρυσής Αυγής συνεργάζονταν με τους κατακτητές ή το έσκαγαν από την Ελλάδα σαν τα ποντίκια όταν βουλιάζει το καράβι. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα αντιδραστικό - αντικομμουνιστικό μόρφωμα του καπιταλισμού. Άλλωστε ο φασισμός είναι γέννημα του καπιταλισμού, Οι χώροι που τοποθετούνται δος & Αγ. Πολυκάρπου) Πλατεία Αγ. Γεωργίου ΛΑ.Ο.Σ. Εθν. Αντιστάσεως έξω από ΠΛΑΙΣΙΟ Πλατεία Λόφου - Ζαχαροπλαστείο ΚΑΜΕΛΙΑ Πλατεία Αγ. Ιερόθεος - διασταύρωση Αστυνομικό Τμήμα Πλατεία Μπουρναζίου - μπροστά GOODYS Ανεξάρτητοι Έλληνες - Πανελλήνιο Άρμα πολιτών Παν. Τσαλδάρη - 1η Παιδική χαρά Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου (Παρασκευοπούλου & Μεγ. Αλεξάνδρου) Πλατεία Αγ. Τριάδος Κοινωνική Συμφωνία Παν. Τσαλδάρη κατάστημα Μπατουβάνη Δημοκρατική Συμμαχία Παν. Τσαλδάρη μπροστά κινηματογράφος ΚΥΠΡΟΣ Πλατεία Λόφου (πιτσαρία ΜΑΤΙΝΑ) Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου Δημοκρατική Αριστερά Εθν. Αντιστάσεως - έναντι ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ Πλατεία Ποιητών Μπουρνάζι δεν διαχωρίζεται. Οι θέσεις της είναι πλήρως αποδεκτές από τον ιμπεριαλισμό και τα μονοπώλια. Έχει για θεό της το κεφάλαιο και την ασύδοτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι χρήσιμη στο σύστημα ειδικά σε διάφορες κρίσιμες στιγμές : στη στήριξη των εργοδοτών ενάντια στους εργάτες. Στη στήριξή της επίσης στα μέτρα για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Στη ρατσιστική της αντίληψη που οδηγεί στην βολική άποψη ότι για την ανεργία και τη μείωση των μισθών δεν φταίει η αστική τάξη αλλά οι ξένοι εργάτες. Οι εργαζόμενοι και ο λαός του Περιστερίου έχουν μεγάλη πείρα από τη δράση των φασιστικών ομάδων. Δεν θα παρασυρθούν από το δήθεν ανθρώπινο πρόσωπο που δείχνει η Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ καλεί το λαό του Περιστερίου να απομονώσει αυτήν την ελεεινή αντικομμουνιστική συμμορία. Να στείλει και με την αγωνιστική κόκκινη ψήφο του στις εκλογές στις 6 Μάη σαφές μήνυμα: Ισχυρό ΚΚΕ το μόνο αληθινό βόλι που πιάνει τόπο ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων. Ισχυρό ΚΚΕ για να είναι πιο δυνατός ο λαός την επομένη των εκλογών, να μην σκορπίσει η αγανάκτηση και ο θυμός σε ακίνδυνα και βολικά για το σύστημα κανάλια. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Παν. Τσαλδάργη μπροστά από την VODAPHONE Πλατεία Μπουρναζίου (παλιά) Πλατεία Λόφου Πλατεία Αγ. Γεωργίου Οικολόγοι Πράσινοι Εθν. Αντιστάσεως - δίπλα στο μουσείο Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου (μπροστά από ΔΑΦΝΗ ή ΠΑΤΑΤΡΑΚ) Χρυσή Αυγή Παν. Τσαλδάρη άγαλμα Πατριάρχη Πλατεία Λόφου - τράπεζα Πειραιώς Πλατεία Αγ. Ιεροθέου - πιάτσα ταξί Πλατεία Μπουρναζίου - έξω από τα GOODYS ΟΧΙ Ε.ΠΑ.Μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Παν. Τσαλδάρη - άγαλμα Πόντιας μάνας Πλατεία Λόφου Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου παλιά Οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε. κ. Τημπλαλέξης και της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. κ. Βαφειάδης δήλωσαν την αντίθεσή τους με τον ισχύοντα εκλογικό Νόμο. Κατά τη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονη φραστική διαμάχη του εκπροσώπου του ΚΚΕ και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου, Γρ. Τημπλαλέξη με μέλη του κόμματος «Χρυσή Αυγή», οι οποίοι είχαν, όπως τονίστηκε, προκλητική συμπεριφορά κατά του κ. Τημπλαλέξη. ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής έχουν το θράσος να ζητάνε χώρο για εκλογικό περίπτερο στο Περιστέρι. Το βαθιά δημοκρατικό Περιστέρι γνωρίζει καλά τι σημαίνει φασισμός. Γνωρίζει επίσης ότι η Χρυσή Αυγή σήμερα εξυπηρετώντας τις δυνάμεις της Τρόικας και του μαύρου μετώπου, αξιοποιείται για την εφαρμογή της βασικής γραμμής τους, που είναι οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η φτώχεια και η ανεργία, το ξεπούλημα κάθε δημόσιου αγαθού. Αποτελεί δε τη σιδερένια γροθιά ενάντια στους αγώνες. Aυτοί, που τόλμησαν πριν από κάποιους μήνες να μαχαιρώσουν έναν νεολαίο στο Περιστέρι και ο κόσμος της γειτονιάς τους απάντησε με μαζικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα νομιμοποιηθούν στο Περιστέρι. Καταγγέλλουμε τη διοίκηση του δήμου που αντιμετώπισε τους μαχαιροβγάλτες ισότιμα σαν μία ακόμα πολιτική δύναμη και όχι σαν αυτό που είναι, μια εγκληματική οργάνωση και τους παραχώρησε μάλιστα και χώρο. Το Περιστέρι δεν ξεχνά τα μπλόκα των ναζί και των συνεργατών τους, των δοσίλογων και των ταγματασφαλιτών. Δεν θα αφήσουμε τους απογόνους των γερμανοτσολιάδων να πατήσουν το πόδι τους στην περιοχή. Δεν θα αφήσουμε τους εχθρούς της δημοκρατίας να το παίξουν αντιμνημονιακοί. Δεν θα παγιδευτούμε στις δημαγωγίες τους στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν φιλολαϊκό πρόσωπο πουλώντας προστασία, διαλλέγοντας ανήμπορους για να τους σφετεριστούν. Η απάντηση του κόσμου της δουλειάς είναι ο ανυποχώρητος αγώνας και η αλληλεγγύη στον άνεργο, στο μετανάστη, στον συνταξιούχο, στον απεργό, στο νεόφτωχο της κρίσης. Έξω οι φασίστες από το Περιστέρι και απ όλες τις γειτονιές. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η Δημοκρατική Αριστερά Περιστερίου καταδικάζει απερίφραστα την προκλητική συμπεριφορά μελών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ κατά του εκπροσώπου του ΚΚΕ Γρηγόρη Τυμπλαλέξη κατά τη διάρκεια της διακομματικής επιτροπής που έλαβε χώρα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου την Πέμπτη 19/4/2012.Το Περιστέρι έχει νεκρούς στον αντιφασιστικό αγώνα,είναι χρέος όλων των πολιτικών δυνάμεων να απομονώσουν τους νοσταλγούς του Χίτλερ.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 Ù Ó Ù ÛàÔ ÖØ àô Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú Ì ÔÔÖ ÛàÔ ÖØ àô Ô ÝÌ ØÌÛ ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÙÛ Ô ÑÒ ÙÙ Ñ Ì ÛÖÜ ÓÌ ÛØÖÜ, Û Ú ØÓÖÔ Ú Ñ Û Ú ÙÖØØÖ Ú, Û Ú ØÞ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ý ÒÖÙÖÝ Ú ÙÛ Ô ØÌÛ Û Ú ÑØ Ù Ú, ÖÜ É àôìû ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÖØˇÖ ÖÕ Ú ÔÌÜÓ Û Ñ Ú à Ú. ¾Û Ô Ü ÌØÉ ÔÖÔÛ Û ÖØ Ì ÛÌ ØÖÚ Û Ô ÌÒÒÌ ß Ì ÛÌ ØÖÚ Û Ô Ü ÌØÉÖÒ, Ó ÖØÌ Ô ØÖÑÒ ˇÌ Ñ Ö Ú ÓÖØÝ Ú ÖÜÒÌ, ÌÕ ØÛ Ù ÑÖÓ Ñ Û Ø Þ ÙÛ Ô ØÖÙà Ñ à ÙÛ ÒÌ ÛÖÜØ Û Ú ÑÖ ÔÖÛ Û Ú Ñ ÙÛ ÜÖ. ÌÒÌܡÌØ ÖÓàÚ Ô ÛÜÕ Ñ à ÛàÔ ÖØ àô ÌÕ ÙÝ Ò Ì Û Ô ÌÒÌܡÌØ ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ Ñ ØÖÙÛ ÛÌÜÌ Û Ô ÜˇÌÔÛ ÑÖÛ Û Ñ ÑÌØ ÖÛ Û ÛÖÜ (. Ñ ÉÖÜÒ Ú). ÖØ ÖÛÌÒÖÜÔ ÛÖÙÖ ÌÙàÛÌØ ÑÖÜÚ ÖÙÖ Ñ ÌÕàÛÌØ ÑÖÜÚ ØÜˇÓ ÙÛÌ Ú Û Ú ßÜÞ Ñ Ú à Ú Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÛàÔ ÔˇØà àô.» ÖØÖÜÔ Ô Ô ÛÜÞˇÖÜÔ Ñ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ˇÖÜÔ ÓÖÔÖ ÓÌ Ù ÙÌ ÑÒ Ó ÌÒÌܡÌØ Ú Ñ ÙÌÉ ÙÓÖÜ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ, ÌÔà ØÌ Ì Ô ÔÖÔÛ Ö ÌÑÛ ÓÌ Û Ô ÌÒÌܡÌØ ÉÖÜÒ Ù ÛÖÜ, ÞàØÒ Ú Ì ÉÖÒ Ñ Û ÌÙ ÛÖÜ. Ü ØÕ Ñ Û ÜÛÖÞØÖÔ Û Ø Ù ÛàÔ ÖØ àô ÌÕ ÙÝ Ò ÖÜÔ Û ÙÜ ÑØÖÛ ÓÌ Ô ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ, Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ ÜÔ ÓÌàÔ, ÛÖÔ ÜÛÖÌ ÒÌ ÞÖ Ñ Û Ô ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ (. Ñ ÉÖÜÒ Ú). Ó ÖÜØ ÖÜÔ Û Ú Ñ Û ÒÒ ÒÌÚ ØÖÜ ÖˇÌ ÙÌ Ú Ñ ÒÌ Ú ÌÔ Ö ØÖÙà ÑÌ Ú Ñ ØÖÙà ÑÌ Ú ÙÞÌÙÌ Ú, ÙÜÓ- É ÒÒÖÔÛ Ú ÙÛ Ô ØÓÖÔ Ñ Ñ Ó ÖÜØ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ, Û Ú ÑÖ ÔÖÛ Û Ú, Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú, ÛàÔ ˇÌÙÓàÔ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) AÔÛ ÒÒ ÖßÌàÔ Û Ô Ì ÑÒ Ó Û ÑÖÛ Û `ÛÖ Ò åù Ö ÛàÔ ÙÜÔ ÔÛªÙÌØÔ ÛÖÜ ÓÌ ÔâÖÜÚ ÔˇØØ ÖÜÚ, æ æ Ö ÖÔ ÖÒ Û Ñæ ÞØØÖ Ñ Ô ØÖâØÞÖÔÛ, Ö Ì ÑÌÝ ÒªÚ Û Ú ÓÖÛ ÑªÚ ØÆÛ Õ Ú ß ÌØ ÙÛâØ» åý ØØ ÖÚ ˇ ØÛ Ú ÌåÞÌ Û Ô ÌÜÑ Øå Ô ÙÜÔ ÔÛªÙÌ Û Ô ØåÛ 3 Ø ÒåÖÜ ÙÛ Ø ÝÌå Û Ú ØÆÛ Õ Ú ÌÆÑ 5 Ñ Ô ÔÛ ÒÒÆÕÌ æßì Ú Ù Ó ÔÛ ÑÆ ˇâÓ Û ÛÖÔ Ô Øâ ÙÛÆÓÖÜ, ÙÛâÒÌÞÖÚ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ ÑªÚ ÒàÓ Ûå Ú ÛÖÜ ˆ ÖÜØ ÌåÖÜ ÕàÛÌØ ÑØÔ. Ì ÑÒ Ó Û ÑæÛ Û, âô ˇâÓ ÖÜ Û Ò Ôå Ì Û Ô ÑÖ ÔàÔå Ñ åûìø ÛÖ ªÓÖ Ó Ú ÓÌ ÒÒÌ ÆÒÒ Ò ÜÙÆØÌÙÛ Ì ÖÔæÛ ÛÖÔ ÛÌÒÌÜÛ åö Ñ Øæ, ªÛ Ô ÛÖ ÑçØ Ö ˇâÓ ÙÛ Ô Û âôû. `Ü ªÛ Ù Ô ÛØæ ÖÜÚ ÔÛ ÓÌÛØ ÙªÚ Û Ú ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÌÓ Ì àˇìå Ñ ÆÒ ÛÖ åùˇ Ó ÙÝÆÒÌ Ú ÙÛÖÜÚ ÖÒåÛÌÚ Ñ ÙÜÓÝØÔ Ù Ô æû ÌÔ Ü ÆØÞÌ ÖÒÜÛâÒÌ Ô ÞÆÔÌÛ ÞØæÔÖÚ. Æ ˇâÙ Ñ Óâ ÙÛ ØÖÛÌØ æû Û Û Ú ÓÖÛ ÑªÚ ØÆÛ Õ Ú ß ÌØ ÙÛâØ» åý ÌåÔ ÙÝÆÒÌ ÛàÔ ÓÖÛØÔ Ó Ú. `Ì ÜÛª Û Ô Ñ ÛÌçˇÜÔÙ ˇ ÑÆÔÌ æû ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ ÙÜÔÌØ æóìô ÓÌ æòöüú ÛÖÜÚ ÌÓ ÒÌÑæÓÌÔÖÜÚ ÝÖØÌåÚ, âûù ØÙÛÌ Ô ÝâØÌ ÛÖ ÙÜÔÛÖÓæÛÌØÖ Û Ñª Û Ú ÆÓÌÙ ÜÒÖ Ö ªÙ Ó Ñ ØÌ Ò ÙÛ Ñª ØæÛ Ù. Û Ù Ö»Ô ÓÖÙÜÔÖ Ì Ø ÙÌ Ì Ô Ú ÞØÖÔÖÚ ÖÜ Ì ÝÜ ÌÚ Ö ÑÖÔÛ Ó Ú. ÖÜÙ ÙÖÜ ˇ Ì Ô ÔÛ Ùˇ Û. ¾ÙÖ ÖÜÓÌ ˇ ÙÌ ÓÌ Ñ ˇ ÙÌ ˇÜÓÖÓ ÙÛÌ, Ò ÓÓÜØ ÙÓÌ ÔÖÚ ÓÌ ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÖÒÖÜÚ. ÙÖÜÔ ÛÖÚ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ Ì ÛÖÔÖÜÚ ÙÖÜ Ñ ÛÖÜÚ ÙÜ ÞàØ ÔÖÜÚ ÙÖÜ Ñ ÖÞ ÓÖÔÖ. ÌÓÌ Ú ÖÒÖ Ó ˇ ØÖÙÌÜÞ ˇÖÜÓÌ ÙÌ Ô Û Ô ÜØ Ñ 29 Ø Ò ÖÜ àø 09:30.Ó. ÙÛÖÔ ÌØÖ Ö Ô ÛÙ ÌÜÑ Ñ. ÙÖÜ: Ó ÛØ Ú Ó ÛØ Ú - ÒÒ Ö Ì ÖÔ ÙÖÜ `ÛÌ ÒÒ» Ø À¾ ¾ ` À¾` ` ÔàØåÙ ÓÌ ÙÛÖ ØÌÒˇæÔ Û Ú ØÖÌÑÒÖ ÑâÚ ØÖÙÒªßÌ Ú. ÑÌåÔ Û Ô àø å Ì ÖÞª, ÖÜ ÑÜ- Ø ØÞÖçÙ Ô Ö Ó ÒÌ- Ø Ù ÔÖÝØÖÜØÖå.»Ì ØÖÙ- ÒªßÌ Ú ÖÜ æòàú ÛÜÞ åàú åôöôû Ô Ø ÓÖÔâÚ ÛàÔ ÌÑÒÖ ØÔ.»Ì ÛÖ ÓåàÛÖ ÝÜÙ ÑÆ, ÙÛ Ô ÑÆÒ Ñ æþ ÓæÔÖ. ÔàØåÙ ÓÌ ÙÛÖ ØÌÒˇæÔ Û Ú ØÖÌÑÒÖ ÑâÚ ÛØÖ ÖÒÖ åìú. ªÝ Ì ÖÜÒª, Ø ÓÖÔâÚ ÌÑÒÖ- ØÔ, ÆÝÖØÌÚ ÛØÖ ÖÒÖ åìú, Ô ÉÆÒÌ ÒÆÛ ÙÛ ÙÜÓÝâØÖÔÛ ÛàÔ ß ÝÖÝæØàÔ Û Ú.»Ì ÛÖ ÓåàÛÖ ÝÜÙ ÑÆ, ÙÛ Ô ÑÆÒ Ñ æþ ÓæÔÖ. `Ì ÜÛâÚ Û Ú ÌÑÒÖ âú Ìå ÓÌ Ñ Û Ú ØÖÌÑÒÖ - ÑâÚ ÙÜÒÒªßÌ Ú. Ö ÖÔ ÙÜÔâÒ É Ô; ÖÔ Ø - Òå Ö ØÞ æ ÛÖÜ `¾ Ñ ÛÖÔ Ø ÛØåÞ ØàˇÜ ÖÜØ æ Û Ú ÞØØ Ú. ìø ÛÖ ßÆØ ÌÔ ÉØà- ÓÆÌ æ Û Ô ÖÜØÆ, âþôì ÑÌÝ Òª, ÖÜ ÌÓÌåÚ ß Ýå ÖÜÓÌ. ¾`¾ À ` ˆ ¾` ¾ˆ À ¾» À `. ¾ ¾. ¾ Òæ ÖÚ Û Ú ÙçÒÒ ß Ú ØÖÝ ÔªÚ. æ ÖÜ Ñ Ô åôöüô Ö ÙÖÑÖÔÌÖ ÓÖÑØÆÛÌÚ, Ö ÑæÙÓÖÚ ÙÛ Ô Ñ ÒçÛÌØ ÌØå ÛàÙ ÛÖÜÚ Ù ÞÛ Øå Ì, Õ Ö ØÌ- ØÚ, Òæ à Û Ú ÑØåÉÌ Ú ÛàÔ Ö àøöñ ÌÜÛ ÑØÔ Ñ ÛàÔ Ò ÑÛÖÑÖÓ ÑØÔ ØÖäæÔÛàÔ. `ÑâÝÛ Ñ Ô Ö ÌÑÒÌ æóìôö, Ñ ÖÒç âõü Ô, ÉÆ ÖÜÓÌ ÛÖÔ ìñ ÙÛ Ô ÝÜÒ Ñª Ô ÙÛâßÖÜÔ Ö Þ ÞæÒÖ, æû Ü ÆØÞÌ ÙÛ Ô ÒÒÆ Ñ ÖÙçÔ. Ûå æùö ß ÒÆ Ñ Ô ÉØåÙÑÌÛ ÜÛæÚ ÖÜ Ø ÔÖÓÌå, ˇ Ò - ØØÙÌ. ØÖÌÑÒÖ ÑÆ ÝÜÙ ÑÆ.»ÌÛÆ ˇ ÛÖÜ ÑÆÔÖÜÔ Û ÞÆØ Ñ ˇ É Ì æ Û Ô ÝÜÒ Ñª, Ô ØÖÑ ÔåÙÌ ÜÛÆ ÖÜ âñòìßì. Ö âþöüóì Õ Ô Ìå ÛÖ âø Ö. ïùàú ÛÖÔ Ö Ó ØÙÖÜÔ Ñ æò Ú, Û Ô Û Ò àøå ÖÜ ÛÖÔ Ü ÖÉÆÒÒÖÜÔ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÆÙÖÜÔ Û Ô Æ ÙÛ ÜÛÖ ÜÔ Óå ÙÛ Ú ÌÑÒÖ âú. ¾ µ ˆ¾ˆ ¾ À ` ¾ Û âñ ÔÌ ØÌ Æ, ÛÖ å, Ô ÛÖ ÙÜÒÒÆÉÖÜÔ ÓÌ ÛæÙ ÙÜÔÖ Ìå Ñ Ô Ò ØÔ; âñ ÔÌ ÛÖ å ÖÜ ÌåÔ Ñ Ô æ ÔÛØÖ, ÓÌ ÔÌÖÛÆÛ Ùç Ü Ö;»ª àú ÛÖÔ ÒÌçÖÜÔ Ö ÔâØ ÙÛÖ Û Ú ÌÕÖÜÙå Ú ÛÖ ÆÓÖ ÛÖÜ; Ñ Û ÖØå ÖÜ ÛÖÜ Ö å ÖÜÔ ÌåÔ æû æø Ì. ÆˇÖÚ. ÌÔ æø Ì, ÒªØàÔÌ Ü ÖÉØç- Þ Û Ö Öå ÖÛâ ÌÔ ªØ ÓÌ. ÒªØàÙÌ ÛâÙÙÌØ Ü ÖÉØçÞ, Ø ÒÆÉ ÓÌ ÛÖ âô ÓæÔÖ, Ñ ªÛ Ô ÜÛæ ÖÜ â ÌØÔÌ. ÜÛæ ÖÜ âé ÒÌ ÛÖÔ Æ Ñ ÒÖ Ñ ÛÖ ÌÔ âòö æ Û Óå ÓÌØ Æ ÔÛåÉ ØÖ. åù àùì. ÝàÔÆ ÖÜÔ æû âøôì ; ¾ ¾`»¾ ˆ ¾ À¾ ¾ ¾ ÌÔ ÕâØà ÌÆÔ ÛÖÜ ÝÖØÛØÙÖÜÔ Ñ æòìú Û Ú ÖØÝ ÔâÚ ÑÒÖ âú, Ñ ÛÆ Æ Û ÑÛ Ñª. ÆÔ ÉØÖÜÔ ÑÆ Ö ÖÔ Ó æù ÑÖ Ñ Ö ìñ Ú ÌåÔ, Òæ à ÛÖÜ æû ÉØåÙÑÌÛ ÙÌ ÖÒ Û Ñæ ØÖ Ò ÙÓæ, ÛÖÜ ÝÖØÛØ- ÔÖÜÔ æò Û Ì ÔÆ ÖÜ Ó Ú âþöüô ÉØÌ. ìø Ö ÔÜÔ É åôöüô ˇØÌÚ ÌØ ÙÛâØÌÚ Ñ ÛÖÜÚ ß Ýå ÖÜÓÌ ÌÒ ÝØÆ Û Ñ Ø å Ñ ÑÖÓÓâÔÖ ÛÖ ÞÌØÆÑ. ÖÔ Ñ Û ÖØÖçÔ Õâ ÒÜÓ ÉØØÓ ÑÖÜ ÞØªÓ - ÛÖÚ. ˆ ÆØÞÌ ÉØØÓ ÑÖ ÞØªÓ ; ÝÖç Ö Óå ÌÚ Û ÌÕÖ Ò ÙÛ ÑÆ ØÖ ØÆÓÓ Û Ñ ÛÆ ªÒàÙ ØØ Ô ØàˇÜ ÖÜØ Öç ÌåÔ ÔæÓ ÓÌÚ. ¾ ìñ Ú ˇ Þ Ø ÑÛ Ø ÙˇÌå ÙÛÖ ÓâÒÒÖÔ ÓÆØÛÜ- Ø Ú, ÛØØ ÌåÔ ÖÒ Û ÑæÚ ÑØ ÛÖçÓÌÔÖÚ ÛÖÜ ÑØÆ- ÛÖÜÚ Ñ Û Ú ÌÕÖÜÙå Ú, ÜÛæ ÝàÔÆ Ì ßÛÖ ÆˇÖÚ Û Ò ÓÖ Æ, ÌåÔ ÜÔ ÛæÛÌØÖ æ æò Û ÑÌÒ Æý. À ¾ `ˆ» ` `; ÌÔÛÆÕÌ ØÌ ÔÛàÔÆÑ, ÖÜ Ñæ ÛÌÙ ÛÖ ÓæÙ Ö ÞتÓ, ÖÜ Ñæ ÛÌÙ Û Ô æ ÖÙ Û Ú Ñ ÖÙçÔ Ú. ÖÜ Ó Ú ÒÌÚ æû ˇâÒÌ Ú ÜÛÖ ÜÔ Óå, ÝÛÖÜ ÙÛÖÔ ÑæØÝÖ Ó Ú, Ô ÙÛÌåÒÌ Ú ÙÛ ÝÜÒ Ñª ÛÖÔ àø ÆÑ ÖÜ Ñ ÛâÙÛØÌßÌ Û Ô ÒÒÆ. ÖÜ ØÖÌÑÒÖ ÑÆ ÛÆÚ ÜÛÖ ÜÔ Óå, ÝÛÖÜ Ñ ÆÒ ÝÛÖÜ ÙÛÖÔ ÑæØÝÖ Ó Ú, Ô Ó ÖØâÙÌ Ú Ô ÙÛÌåÒÌ Ú ÙÛÖ Ñ ÙÛªØ Ö ÛÖ Ý Ò ØÆÑ ÙÖÜ. æû Ô ªÙÖÜÔ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù Ø Ó ÔÒª, Ûå Ì Ñ ÛªØ ÙÌÚ Û Ú ÙÜÓÉÆÙÌ Ú Û Ü ÖÉØçÞ ; Ûå ÌÔ Û Ú Ñ Ûª Ì ÒÌÚ ÌÔØ Ó ÖØÖçÙÌÚ; ÜÛÖ Ü- Ô Óå ÌåÞÌ ÛÖ ÑæÓÓ ÙÖÜ. ÙÖÜ à Ì Ø Ûå; Ûå Ö ÙÜÓÉÆÙÌ Ú ÙÞçÖÜÔ ÑæÓ, Ñ Ö Óå ÌÚ åôöôû ÙÌ ÑÆ Ö ÖÜÚ ÑæÓ, Ñ ÙªÓÌØ, Ñ àú Û Ú ˇâÒÖÜÔ. `ÛÖÔ âø Û Ú Ø Æ ÖÜÔ. Ö å Ö ÙÞçÌ Ñ ÛÖÔ ÌÒÆØ.»ÌÛÆ ÛÖÔ ìñ Ö ÖÚ Ì Ùâ Ø ÛÛÌ Û Ú Óå ÌÚ;»¾ˆ À ` ¾ˆ ¾ `» À ¾ µ ¾. ` ¾ ˆ ¾ ¾ ¾»¾ˆ. ÜÛÜÞØÚ Ó ªÑ ÓÌ ÙÌ ØÖÌÑÒÖ Ñª ÌØåÖ Ö Ô ÙÜÓÓÖØÝàˇÖçÔ Ò ÖÜÒÆÑ Û ÛÙÖÔÛÖÑÆÔ Ò Ñ Ô Ó Ú ÌåÕÖÜÔ Û çö ÑÖÜØ ÙÓâÔ Ò Ñ ØÆÑ, ÙÛ Ô ÔàÞÌÒ Ñª ØÖÌÑÒÖ Ñª ÛÖÜÚ ÌÑÙÛØ ÛÌå. Ø ÆÔÛàÚ ÛÖ ÌÕÖÓÖÒÖ ÖçÓ, Ó ÖØØ, Û Ô ÉØåÙÑà Ô ÛÖÜÚ ÑÖçà Ô ÝÒÜ ØÖçÔ ÓÌ Û Ú ØØÌÚ. ÝØÖÔÛåÙà ÓÌÛÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú Ô Ì ÙÑÌÝˇØ ÛÖÔ ßÜÞÖÒæ Ö ÓÖÜ, Ô Ñ ÕâØà æû ˇ ÔØÙÌ Ó ÖÞ ÙÛ ÑâÚ ÛÆÙÌ Ú.»ÖÜ ØâÙÌ â ØÙ ÛÖÜ ÔÛØÔ Ñ ÛÖÜ âò. ÜÛæÚ Ö ØØÛÖÚ ÌÔ ÑæÚ. àú Û Ô ÉØåÙÑà ÓÌ Û Ì Ø ÛàÔ Ì à ˇØÔ. ØÙÛÌ ÓÖÜ ÜÛÖ ÜÔ Óå ÒâÌ Ö ÔÛàÔÆÑ Ú, Ò, Ô ÑÜÉÌØÔªÙà Û Ô ÞØØ Ñ Ô Ù Ú ÒÒÆÕà ÛÖÔ ÝàÛ ÙÓæ. ÜÆÛ ØÖÙà ÑÆ æû ÌÔ ˇ ÓÌ àˇöçô Ö ÙÜÔÛÆÕÌ Ú Ñ Ö Ó ÙˇÖå. ÛÖ 40% ÛàÔ Ì ÙÖ ÓÆÛàÔ Ó Ú ÖÜ âþöüô Þ ˇÌå;»Öç Ñ. ¾ âûìøöú, Ö âò Ú, Ó Ú ÛÆÌ Ô ÛÖÔ É ÆÒÖÜÓÌ ØØÛÖ ÑæÓÓ Ñ Ì ÜÆÛ Ñ ÜÛæÚ ÛÖÔ 13Ö Ñ 14Ö Ó Ùˇæ. ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ æ ÛÖÔ 12Ö Ñ ÑÆÛà;»Öç Ñ ;» ÖØÖçÔ æóàú Ô Ó Ú ÖÜÔ æ Öç ˇ ÉØÖÜÔ Û 11 Ù. ÖÜ ÒÌå ÖÜÔ ÛÖÔ»Æ Ö; æ Öç ÒÖ æô ˇ Û ÉØÖÜÔ; ¾ ØÖäÑÆÔÖ ÓâÙàÚ ÓÌÛÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú ÆÔÖÜÔ ÖÜÒÌ Æ, Û ÑÖ ØæÙÑÜÒ. À¾ˆ À¾ˆÀ ¾ ¾ ¾ ¾ À ` ÌÙÌåÚ Ó Ô ÌåÙÛÌ ÛæÙÖ ÙÑÒ ØÖå Ñ ÆÑ Ø Ö, ÛæÙÖ ØÔ ÑÆÔÖÜÔ Ô Ó Ú Ü ÖÙÞÌˇÖçÔ Û ÆÔÛ.»å Ñ ÒçÛÌØ Ì ÒÖ ª ߪÝÖÜ ÌåÔ Ô ÛÖÜÚ ß ÝåÙÖÜÓÌ Ñ ÛÖÜÚ ÜÖ.»âÙ ÙÛÖ ÝÆÑÌÒÖ Ô ÉÆÒÖÜÓÌ Û ß ÝÖ âòû ÛÖÜ `¾ Ñ Û Ú.. ª Û Ú.. Ñ ÛÖÜ `¾. íûù Ñ ÒÒ ØÚ å Ö ÌåÔ, Û å ÑØ ÉØÚ Ó Ú Ü æùþöôû. ¾ ÑÖßÖÞâØ ÌÚ Ú ØÖÙâÕÖÜÔ Ñ Ò ÆÑ.» Ô ÉØÌˇÖçÓÌ Û ÌÜÛâØ ÓÌÛÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú Ñ Ø - ÖÔ ÖçÔÛ. Ú ÒÆÉÖÜÔ Ü æß ÛÖÜÚ æû Ö Ö- ÉâØ ÖÚ Û âòüùì Û ÔÖÙÖÑÖÓÌå Ñ Ö ÑÖßÖÞâ- Ø ÌÚ ˇ ßÆÞÔÖÜÔ ÔÌ ÛÜÞØÚ ÛÖÔ ÞÌ ØÖÜØ æ ÛÖÜÚ. ¾Ü âô ÒÆˇÖÚ Ô ÔàØå ÌÛ ÓÌÛÆ Û Ô ÖÓÆ- ÑØÜÔÙ ÌÑ Û Ú ÑÆÒ Ú. ¾ `» ¾ ˆÀ Ì ÒÆ- Ì ÒÆ ÌÓÝ Ôå ÌÛ Ñ ÆÒ ÛÖ ÝÆÔÛ ÙÓ ÆÔà æ Û Ô ÜØØ. ÜÛª Û ÝÖØÆ ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ ÌåÔ ßÌÔæÛ Û Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚý. ÜÛª ÌÔæÛ Û Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ ÖÜ Ó ÖØÌå Ô ØÙÌ ÞØØÓ ÙÛÖ æôì ØÖ Ñ ÛÖ Ìå ÓÌ ÙÛ Ô ÒÒå, Û ÌØÓ Ôå, Û Ô Ù Ôå ÑÒ. `Û Ô ÒÒÆ ÌÔ Ó æøìùì Ô ØÖÙ Ì àˇìå, æû ÛÖ ÔâÝÖÚ Ó ÖçØ ÙÌ ÖÓåÞÒ Ñ àøìåû. `Û Ô ÒÒÆ ÉâÉ ÆÒÒÖÜÚ ÌåÔ æôì ØÖ Ñ ÆÒÒÖÜÚ ÌåÔ ÌÝ ÆÒÛ Ú. æ àú Ö Ø Û - ÝâØ Ú ÖÜ æ ÓªÔÌÚ Û Ô ÝÖÉÆÛ Û Ô ÌÔæÛ Û Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ, Ñ æ àú âòì Ì Ó ÖØÌå Ô ÒÌ Öß Ýª- ÙÌ, ÙªÓÌØ ÓÌÛÆ Û ÒÒÌ ÆÒÒ Ò ÓÔ ÓæÙÜÔ ÖÜ Ì âé Ò Ô ÙÛÖÔ Ò æ. âñø Ô âô ÛØâÓÖÜÒÖ ÙÛ Ô ÝàÔª ÛÖÜ. ÙçÞ ÙÌ æóàú Ö ÆÔˇØà ÖÚ æû Ô ÆÔÛ Ù Ô ØÔ Û ÑÆ Ñ» À ÙÛ Ô ÌÔàÛ Ñª ØæÛ Ù ÛÖÜ `ˆÀ µ.»»¾ ¾`. Ö çö ÆÔÛ Ù Ô ÙÛÖ `ˆÀ µ, ÖÝÌåÒà Ô ÛÖ à ÌÜ ÌÔ ÑÆ, ßæÞ ÌÜÞ Ø ÙÛÖçÓÌ, ÌÔ ˇ ÆØÖÜ- ÓÌý. Ö ÓÆÒ ÙÛ Ì ÞÌ Ø Ó ÛÖÒæ ÙÌ ÙÑâßÌàÚ ÛÖÜ ˇÌàØ Û ÑÖç».» ŒÒ Ñ ÙÛæÓ ÛÖÚ ÒâÑ Ú Øª ß ÌåÔ ÜÛÆ ÖÜ Ó Ú ÛÙ - Ó ÖÜÔÆÌ Ö `ˆÀ µ ÙÜÔÌØ ÙåÌÚ. åìú. ÌÔ âþì ÙÑÌݡÌå æû ÌÆÔ Ø ÙÛÌØÆ ÆØÌ ÒÌ Öß Ýå ˇ ÑÒ ˇÌå Ô ÑÜÉÌØÔªÙÌ. Ö ÖÚ ˇ ÑÆÔÌ ÔÛ Ö- ÒåÛÌÜÙ ; ÆÔ ÛÖ ÌÔ ÌåÔ ÙÛ Ô ÔÛ ÖÒåÛÌÜÙ Ö ÖÚ ˇ ÌÑ ØÖÙà Ìå ÛÖ Ò æý;» À æ Û Ô ÆÒÒ ÒâÖÔÛ Ú ÙÛ ÌÒÆ ÛàÔ ÓÖÙÑÖ ªÙÌàÔ, ÜÛÖ ØÖÙ ÖØå ÌÛ ÙÛ Ô Ø ÙÛÌØÆ, ÒÒÆ ÑÒÌåÔÌ ÛÖ ÓÆÛ ØÖÚ Û ÌÕ Æ. ÌÔ ÛÖÜÚ ÝÖØÆ ÒâÔÌ ÌÔæÛ Û Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ, ÒÒÆ ˇâÒÖÜÔ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ.»Ì Ö ÖÔ ˇ ÙÜÔÌØ ÙÛÖçÔ; æ ÖÜ ÑÆÛÙÌ ÛÖ ÓÜÛÆÑ. ÜÛÜÞØÚ ÛÖÜÚ Ìå ÓÌ Ô ÛÖ ÖˇÌÛÖçÔÛ ÛÌÒÌÜ- Û å Ö Ø ÙÛÌØÆ, ÓÌ Û Ô Ñ ÛÆˇÌÙ Ñ Û Ô ÖÔÖÓ Ùå ÛÖÜ ß ÝÖ ÌÒÛåÖÜ ÛÖÜÚ. ß ÓÖÑØ Û Ñª Ø ÙÛÌØÆ - ØæÌ ØÖÚ ØÛ Ú ÖÜÉâÒ Úý. ÜÛæ ÛÖ âø Ö Û Ú ØÖÙà ÖÒ ÛØå Ú ÛÖ âþöüóì Õ Ô Ìå; `Û Ô ÀÖÜÓ Ôå ÛÖÜ Ù ÖÜÙâÙÑÖÜ; Òª ÛÖÜÚ Ì ÛÜÞå ÙÛ Ô ÑÆÒ Ñ ÙÛÖÜÚ çö, ÑÆˇÌ ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ Ñª ߪÝÖÚ ÌåÔ ˇÌÛ Ñª Ñ ÓÌÛÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú ˇ Ñ Û ÔÖªÙÖÜÔ Û ÌåÞ Ô Ñ Û âþ Ù Ô.

7 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Έπειτα από τρίωρη συζήτηση με θέμα τη χωροθέτηση κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, που απασχόλησε εκτάκτως τη χθεσινή ( ) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών, Σωτήρη Ντούρου, και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατέθεσε πλήρες ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει από το 2007 τόσο από την τέως Νομαρχία Αθηνών όσο και από την Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, παρέθεσε σημαντικά στοιχεία που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας παρόμοιων κέντρων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτήρισε το πρόβλημα εθνικό, επισημαίνοντας: Πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του δήμου Αχαρνών, προκειμένου να βρεθεί κοινός παρανομαστής στο σημαντικότατο αυτό ζήτημα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, είχε αποφασίσει στη Συνεδρίαση της 27 Μαρτίου 2012 να δημιουργηθούν χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους παράνομους μετανάστες της Αθήνας, με σκοπό τη σταδιακή επαναπροώθησή τους στην πατρίδα τους, για όσους δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, και υπό τους όρους ότι θα τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και ο αυτονόητος σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι η υπόδειξη των χώρων εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Ξεκαθαρίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει την αρμοδιότητα να υποδείξει χώρους. Είναι μια ευθύνη που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Επαναλαμβάνω ότι η Περιφέρεια Αττικής είχε αποδεχθεί αίτημα του Δήμου Αχαρνών να παραστούν ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στη συζήτηση για το ζήτημα αυτό και να γίνει διεξοδικός και γόνιμος διάλογος για το θέμα. Σήμερα έπρεπε εδώ μέσα να υπάρχουν 65 Δήμαρχοι αλλά ο καθένας θέλει να μη γίνει στον τόπο του. Ξαναλέω ότι ο διάλογος που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών, πρέπει να συνεχιστεί με όλους τους Δημάρχους και πρώτο πρώτο τον Δήμαρχο Αθήνας. Δεν γίνεται, από τη μια, σε κάθε έργο που αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο να έρχονται και να διεκδικούν ρόλο και την αυθεντική έκφραση της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της, και σωστά πράττουν, και από την άλλη, όταν πρόκειται για δύσκολα και ευαίσθητα προβλήματα, να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην παίρνουν σαφή θέση.. Δεσμεύομαι να σταθώ στο πλευρό του Δημάρχου Αχαρνών και να κάνω ό,τι μπορώ, ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο μια περιοχή που πλήττεται επί σειρά ετών από φαινόμενα παραβατικότητας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να διαφυλάξει τις αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες ζωής τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και των μεταναστών. Αν αυτό δεν προχωρήσει σωστά, θα μας βρει μπροστά του. Το πρόβλημα είναι εδώ. Φόβος και τρόμος επικρατεί στην Αττική με τις ληστείες μετά φόνου να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Το ζούμε κάθε μέρα στην πόρτα μας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο πλέον. Όλοι μαζί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Με συνεργασία, συναπόφαση και συνευθύνη. Κανείς δεν μπορεί να μείνει εκτός από τις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν την κοινωνία και τις ανάγκες της. Ας φερθεί σοβαρά το κράτος. Η έλλειψη επικοινωνίας και ωριμότητας από ένα πολιτικό σύστημα που κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και αποφασίζει να βρει λύσεις μόνο, όταν βρει τα δύσκολα, μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σωτήρης Ντούρος, χαρακτήρισε ταφόπλακα για την περιοχή την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας και υποδοχής μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, επικαλούμενος τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά του οικιστικού ιστού. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί από την πολιτεία για πολλά χρόνια, δεν μπορεί να δοθεί βεβιασμένα και με δόλιο τρόπο, υπό την πίεση της προεκλογικής περιόδου. Κατανοούμε την ανάγκη για την προσωρινή ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι αποτέλεσμα μελέτης και διαβουλεύσεων με τον εκάστοτε Δήμο και τους τοπικούς φορείς. Είναι άδικο να καλείται ο Δήμος Αχαρνών να λύσει το πρόβλημα των μεταναστών της Αθήνας. Ο Χαράλαμπος Δαμάσκος, εκπρόσωπος της παράταξης Αττική Νέα Προοπτική, εκφράζοντας τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης, είπε: Μια γενιά πολιτικών ευθύνεται για την κατάσταση. Έχουμε σοβαρά καθυστερήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Χρειάζεται λύση, με τη συμφωνία της τοπικής κοινωνίας, με συνοχή και με κανόνες ασφάλειας και υγιεινής έξω από τον οικιστικό ιστό. Βολές κατά των δύο τελευταίων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη εξαπέλυσε ο Νάσος Αθανασίου από το Άρμα Πολιτών, χαρακτηρίζοντάς τους ανίκανους που προσφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις για ψηφοθηρικούς λόγους, ενώ ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Ιπποκράτης Κοκκινόπουλος, εξέφρασε την πλήρη την αντίθεσή του στη δημιουργία των Κέντρων, χαρακτηρίζοντάς τα φασιστικά στρατόπεδα. Χρειαζόμαστε άλλη στρατηγική για την αντιμετώπιση υπαρκτού προβλήματος με επίκεντρο τον άνθρωπο, είτε είναι έλληνας, είτε είναι μετανάστης, υποστήριξε ο Νίκος Βούτσης, εκπρόσωπος της παράταξης Αττική Συνεργασία-Όχι στο Μνημόνιο. Υπέρ μιας άλλης νοοτροπίας, μιας άλλης λογικής και ενός άλλου σχεδιασμού στο πρόβλημα τάχθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης Αττική Οικολογική Απάντηση, Κώστας Διάκος, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στον πρόχειρο σχεδιασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στην οποιαδήποτε δημιουργία κέντρων - φυλακών για τους μετανάστες στην Αττική. Να λύσουμε το θέμα συντεταγμένα μέσα από το σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, να επαναπροωθούνται οι νόμιμοι μετανάστες στην πατρίδα τους και να μη δημιουργηθούν στρατόπεδα κράτησης, πρότεινε ο εκπρόσωπος της παράταξης Αττική Γη, Δημήτρης Βαρελάς. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την προώθηση ένταξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής δύο ακόμη έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την εκτέλεση των παρακάτω έργων: Έργα αύξησης παροχετευτικότητας ρέματος Χαλανδρίου μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα, του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπολογισμού ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά πλειοψηφία Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Σωρού Δήμου Αμαρουσίου (προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ομόφωνα. Ακολούθησε από τον Αντιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ και Καινοτομίας, Λεωνίδα Αθανασιάδη, ενημέρωση για το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής είναι συμπράττων φορέας, Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής. Στο πρόγραμμα θα απασχοληθούν άνεργοι από όλη την Αττική, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό και ευαισθησία τα άτομα με κινητικά προβλήματα, μέσω ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους, αναλαμβάνει τη δαπάνη για την τοποθέτηση μηχανισμών που θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις παρακάτω παραλίες: Κερατέας, Νέας Μάκρης, Λούτσας, Γλυφάδας, Σαλαμίνας, Πόρτο Ράφτη, Κινέττας. Την απόφαση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Ιωάννης Μαρινάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στόχος η ανάδειξη της εναλλακτικής πρότασης εξουσίας της Αριστεράς Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 6 ης Μαΐου μπαίνει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Περιστερίου μετά τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής που αποφασίστηκε σε ανοικτή ολομέλεια - συζήτηση των μελών και των φίλων του συμμαχικού σχήματος που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Απριλίου. Όπως τονίστηκε από το μέλος της Γραμματείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Όλγα Αθανίτου, ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς μπαίνει στην εκλογική μάχη με αισιοδοξία και ελπίδα για την ανατροπή της σημερινής κατάστασης που στιγματίζεται από τη βαρβαρότητα των Μνημονίων και των Δανειακών Συμβάσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι αυτό είναι η μαζική υπερψήφιση του ψηφοδελτίου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αλλά και η διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων που θα ανοίξει το δρόμο σε μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία και στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με πυρήνα τις δυνάμεις της Αριστεράς, στηριγμένη σε ένα μαχητικό και αγωνιστικό λαϊκό κίνημα. Δεν ζητάμε ψήφο διαμαρτυρίας, ζητάμε ψήφο εξουσίας, τόνισε η Ο. Αθανίτου. Κεντρικός στόχος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι η ανάδειξη της εναλλακτικής πρότασης εξουσίας της ριζοσπαστικής Αριστεράς έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται στην απόφαση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής με κεντρικούς άξονες την απεμπλοκή από τα Μνημόνια και τις Δανειακές Συμβάσεις, την αναστολή πληρωμών των δανειστών και τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του τοκογλυφικού χρέους, την δραστική αύξηση της φορολογίας του πλούτου, την εθνικοποίηση κοινωνικοποίηση των Τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων και την ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους, την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας και την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου ανασυγκρότησης της χώρας με βάση τις κοινωνικές ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, οι νέες και οι νέοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί ο Φορέας μας, καθώς οι Οικογένειες (μέλη), οι Συνεργάτες και το Προσωπικό, εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες και την αμέριστη ευγνωμοσύνη προς τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΛΛΕΡΟ- ΦΟΝΤΗ και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο Κο ΜΠΟΥΧΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την Υποστήριξη καθώς και για την Ηθική και Υλική Συμπαράσταση που μας προσέφερε, χορηγώντας στον Φορέα μας κλιματιστικά. Για το Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΑΚΟΥ ανάγκες και όχι την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Εισήγηση στην ολομέλεια των μελών και φίλων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Περιστερίου έκανε και ο νέος Συντονιστής της Τοπικής Επιτροπής Χρήστος Σίμος, ο οποίος τόνισε τη σημασία της συμπόρευσης ευρύτερων δυνάμεων από το χώρο της ριζοσπαστικής, ανανεωτικής, σοσιαλιστικής και οικολογικής Αριστεράς αλλά και την ένταξη του συνόλου των μελών και στελεχών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις Ομάδες της Εκλογικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν τρεις Ομάδες δουλειάς: Οργανωτικού, Οικονομικού και Επικοινωνίας, ενώ την ευθύνη συντονισμού του εκλογικού αγώνα αναλαμβάνει 5μελες Συντονιστικό Όργανο, αποτελούμενο από το Συντονιστή της Τοπικής Επιτροπής Χ. Σίμο, το Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης που στήριξε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Α. Πουλιάση και τους υπεύθυνους των τριών Ομάδων της Εκλογικής Επιτροπής. Στην ολομέλεια κατατέθηκαν τέλος προτάσεις για συμμετοχή Περιστεριωτών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην εκλογική περιφέρεια της Β Αθήνας. Πρόκειται για τον γιατρό Απόστολο Γιαννόπουλο και τον Πολιτικό Μηχανικό και παλαιό Μπσκετμπολίστα του Γ.Σ.Π. Γ. Κομματά. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ψηφίζουμε Στηρίζουμε ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Μπροστά από τις επικείμενες εκλογές πραγματοποιήθηκε τοπική συνέλευση ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Περιστερίου που εκτίμησε την κρισιμότητα αυτών των εκλογών με τους επικυρίαρχους της Ε.Ε. και του ΔΝΤ να κλιμακώνουν τους εκβιασμούς και την ιδεολογική τρομοκρατία του λαού, ενώ ανακοινώνουν νέα μέτρα ακόμα πιο αντιδραστικά, από τον Ιούνιο. Άρα κανένας εργαζόμενος, άνεργος, νέος, φτωχός, επαγγελματίας ή αγρότης δεν πρέπει να ψηφίσει τα κόμματα του μαύρου μετώπου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (που πάνε πακέτο) και τους συνενόχους του ΛΑΟΣ, της νεοφιλελεύθερης ΔΗΣΥ, της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής και όσων θέλουν ένα Μνημόνιο με ανθρώπινο πρόσωπο (ή με ισοδύναμα μέτρα) εντός της Ε.Ε και της ζούγκλας των αγορών (βλ. Κουβέλης, Κατσέλη) ή να υψώσουν μια τρύπια αντιμνημονιακή σημαία, για να καλύψουν ότι είναι υπέρ των εργοδοτών και της Δεξιάς (Καμμένος κλπ.). Όλα αυτά τα κόμματα θα χρησιμοποιηθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εναντίον των εργαζόμενων μετά τις εκλογές. Τονίστηκε ότι, με ψήφο στην ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. καταδικάζεται με τον πιο ξεκάθαρο, αποφασιστικό και ακραίο τρόπο το μαύρο μέτωπο της εξαθλίωσης και η Ιερή Συμμαχία του Κεφαλαίου-Ε.Ε.-ΔΝΤ. Έγιναν προτάσεις για υποψήφιους από το Περιστέρι στην Β Αθηνών: Xρήστος Βαφειάδης (καθηγητής- μέλος Σωματείου Εργαζομένων ΤΕΙ Χαλκίδας), Γάτσιος Βασίλης (οικονομολόγος), Δραγανίγος Αντώνης (μηχανικός- μέλος ΔΣ εργαζομένων ΜΟΔ), Στέλλα Ζούπα (μέλος ΔΣ Βιβλίου Χάρτου-άνεργη), Μάχη Ζουρμπάκη (γιατρός, μέλος ΑΡ.ΣΥ.), Λίλιαν Μπουρίτη (άνεργη αγωνίστρια), ενώ για την Α Αθήνας οι: Ελένη Βαφειάδου (μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων) και Τάσος Κατιντσάρος (μέλος Συλλόγου εργαζομένων Alpha Bank). Επίσης έγιναν αναφορές για υποψηφιότητες αγωνιστών από το μαζικό κίνημα όπως του καθηγητή Γιώργου Ρούση, του προέδρου εργαζόμενων Μετρό Αντώνη Σταματόπουλου (Β Αθήνας), του απεργού της Χαλυβουργίας Ελλάδος Χάρη Μανώλη, της Φλώρας Παπαδέδε γραμματέα Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ, του δικηγόρου Γιάννη Ραχιώτη, του ηθοποιού-συγγραφέα Κίμωνα Ρηγόπουλου, του Μάκη Γεωργιάδη εργαζόμενο του ΑΛΤΕΡ, τον Άγγελο Χάγιο περιφερειακό σύμβουλο Αττικής και για την συμμετοχή γνωστών δημοσιογράφων μεταξύ άλλων Πέτρος Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Δελαστίκ, Λ. Βατικιώτης κ.α. Το περίπτερο της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. θα λειτουργεί καθημερινά στην Παναγή Τσαλδάρη (στο τέλος του πεζοδρόμου μπροστά από την Vodafone) με υλικά και ψηφοδέλτια. Την Παρασκευή στις 7:00 μμ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάνει την προεκλογική της συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείας Απευθυνόμενοι στον κόσμο της δουλειάς η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Περιστερίου λέει: Κάντε τη δική σας ΑΝΤΑΡΣΥΑ! Κάθε μέρα και κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμοι. Εργατικοί αγώνες με προοπτική σημαίνει στηρίζουμεψηφίζουμε την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. με ψηφοδέλτια μάχης, ελπίδας και ανατροπής. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

8 `ÌÒ 8 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 À¾` ` àô Ñ.Ñ.»ÌÛÖÞàÔ Û Ú ÔàÔÜÓÖÜ Û ØÌ Ú ÓÌ Û Ô Ì àôüó ß. `¾ˆÀ ` -» ˆ» À ý ÓÌ À.» /01 / /96/41 ÙÌ ÑÛ Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ. ÒÖÜÔÛ Ö Ñ.Ñ.»ÌÛÖÞÖ Ì Ú Û Ô Ñ Û ÔÖÓÖÔ ÌÛ Ù ÑÛ Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ ÖÜ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 30 ÖÜÔ ÖÜ 2012, ÓÌ Ø Û Ú ÌÉ ÖÓ ÖÚ ` ÉÉ ÛÖ Ñ àø 12.Ó. ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ö Ö ØØ Ö ÖÜÒÖÜ 7 Ñ ÖÜÉ - Ø ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø, Ö ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ Ñ Ì Ø Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ØÖÚ ÙÜ Û Ù Ñ Ò ß ÖÝ ÙÌàÔ ÙÛ Ø Ñ Ûà ˇÌ Ó Û ÓÌØ Ù Ú Û Õ Ú.» À `» 1ÖÔ: ˆ ÖÉÖÒ Ñ ÑØÖ Ù ÛàÔ ÌÑˇÌ ÙÌàÔ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓ- ÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛÖÜ ¾ØÑàÛÖÜ ÒÌ ÑÛ Ö ÙÛ ÛÖÔ ÙÖÒÖ ÙÓÖ Û Ú 16 Ú ÌÛ Ø Ñ Ú ÞØ Ù Ú Ì àú » 2ÖÔ: ˆ ÖÉÖÒ Ñ Ì ÑØ Ù ÛÖÜ ÙÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú 16 Ú ÌÛ Ø Ñ Ú ÞØ Ù Ú Ì àú Ñ ˇÌÙ ÛàÔ ÖÛÌÒÌÙÓ ÛàÔ ÜÙÛÌØ Ö Û Ô ÑØÖ Ù ÛàÔ ÌÑˇÌ ÙÌàÔ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛÖÜ ¾Ø- ÑàÛÖÜ ÒÌ ÑÛ Ö ÙÛ Ôà ÙÌ ÜÛÖÔ.» 3ÖÔ: ÒÒ Ö Ñ ˇÌ ÌܡÜÔ Ö Ó àù Ú ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛÖÜ ¾ØÑàÛÖÜ ÒÌ ÑÛ Ö ÙÛ Û Ô ÌÛ Ø Ñ ÞØ Ù » 4ÖÔ: ÑÒÖ ÌÔÖÚ Û ÑÛ ÑÖÜ ¾ØÑàÛÖÜ ÒÌ ÑÛ Ö ÙÛ Ñ ÌÔÖÚ Ô Ò ØàÓ Û ÑÖÜ ¾ØÑàÛÖÜ ÒÌ ÑÛ Ö ÙÛ Û Ô ÌÛ Ø Ñ ÞØ Ù ÌàÚ » 5ÖÔ: ÑØ Ù Ó ÙˇàÔ ÙÌ ÓÌ Ò ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Û Ú Ì Ø Ö Û Ô ÖÛ Û ÛÖÜ ÓÌ ÒÖÜÚ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ ØÖÙÝÌ- ØÖÓÌÔÌÚ Ü ØÌÙ ÌÚ ÓÌÞØ Ñ ØÖÌ ÑØ Ù Û Ô ÌØ Ö Ö Ö ÌàÚ » 6ÖÔ: Ñ ˇÌ ÒÒÖ ˇÌ Ó ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ØÖÑÜßÌ ÓÌÞØ Û Ô ÙÜ ÑÒ Ù Û Ú ÑÛ Ñ Ú ÌÔ Ñ Ú `ÜÔÌ - ÒÌÜÙ Ú Ñ Û Û Ô ÙÜ ÑÒ Ù ÜÛ Ú Ñ ˇÌÒÌ Ì ÑØ ˇÌ ÙÜ Û Ù ÛÖÜ ˇÌ Ó - ÛÖÚ Ö Û Ô ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ. ¾ÙÖ ÌÑ ÛàÔ ÓÌÛÖÞàÔ Ì ˇÜÓÖÜÔ Ô ÙÜÓÓÌÛ ÙÞÖÜÔ ÙÛ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ - ÒÌÜÙ, ØÌ Ì ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 25 ÛÖÜ Ñ Û ÙÛ Û ÑÖÜ, Ô Ñ Û ˇÌÙÖÜÔ Û Ú ÓÌÛÖÞÌÚ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÌÛ ØÌ ÙÛÖ ÓÌ Ö Ø Ñ Û ˇ ÑàÔ Ñ ÔÌ àô Ù Ö Ö ÖÛÌ Ø Ì ÖÜ Ì ØÌÜÌ ÙÛ Ô ÒÒ, Û Ú Ì Ö Ì ÕÌ Ú Ñ Û - ˇÌ ÙÌàÚ, Ñ ˇàÚ Ñ Û ÛÜÞÖÔ Ò ØÌ- ÕÖÜÙ ÛÖÜÚ, ØÌ Ì Ô Û ØÖÙÑÖÓ - ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ÌÛ ØÌ, ÌÔÛÌ (5) ÓÌØÌÚ Ø Ô Ö Û Ô Ö Ôà ÓÌ Ø, ÖÜ ÖØ ÙÛ ÑÌ Û Ô ÙÜÔÌ Ø Ù Û Ú ÌÔ Ñ Ú `ÜÔÌ ÒÌÜÙ Ú.»ÌÛÖÞÖ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÙÜÓÓÖØ- ÝàˇÌ ÓÌ Û Ø Ôà Ó ÖØÖÜÔ Ô ØÖÜÔ ÓÌØÖÚ ÙÌ ÜÛ ÓÖÔÖ ÓÌÛ Ö Ì Û Ú ÌÔ Ñ Ú `ÜÔÌ ÒÌÜÙ Ú. `Ì ÌØ ÛàÙ Ó Ì ÛÌÜÕ Ú Ø- Û Ú ØàÛ Ì Ô Ò Û Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ ˇ ÙÜ ÑÒ ˇÌ Û Ô 14 ÖÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ Ø ` ÉÉ ÛÖ ÙÛÖÔ Ö ÛÖ Ö Ñ Û Ô àø. `Ì ÌØ - ÛàÙ Ñ Ò Ó Ì ÛÌÜÕ Ú ØÛ Ú ÌÜÛÌØ Ì Ô Ò Û Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ - ÒÌÜÙ ˇ ÙÜ ÑÒ ˇÌ Û Ô 28 ÖÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ Ø ` ÉÉ ÛÖ Ñ ÙÛÖÔ Ö ÛÖ Ö Ñ ÙÛ Ô àø. À ` À 31» À ¾ˆ 2012 ¾ ¾ ¾ `ˆ» ¾ˆ ¾. `¾ˆÀ `».. ÀÀ ¾ ¾ˆ ¾ˆ 7 - À ` À»: ¾ˆ À.».. : 35817/01 / /96/41 À. : À¾` ` àô Ñ.Ñ. ÓÌÛÖÞàÔ Û Ú ÔàÔÜÓ Ú ÌÛ ØÌ Ú ÓÌ Û Ô Ì àôüó ß. ` ` ˆ» À» ¾À ¾ˆ À¾` ý ÓÌ.» /01 / /91/533 ÙÌ Û ÑÛ Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ. ÒÖÜÔÛ Ö Ñ.Ñ.»ÌÛÖÞÖ Ì Ú Û Ô Ñ Û ÔÖÓÖÔ ÌÛ Ù Û ÑÛ Ñ ÌÔ Ñ ÙÜÔÌ ÒÌÜÙ ÖÜ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 30 ÖÜÔ ÖÜ 2012, ÓÌ Ø Û Ú ÌÉ ÖÓ ÖÚ ` ÉÉ ÛÖ Ñ àø 10.Ó. ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ö Ö ØØ Ö ÖÜÒÖÜ 7 Ñ ÖÜÉ - Ø ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø, Ö ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ Ñ Ì Ø Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ØÖÚ ÙÜ Û Ù Ñ Ò ß ÖÝ ÙÌàÔ ÙÛ Ø Ñ Ûà ˇÌ Ó Û ÓÌØ Ù Ú Û Õ Ú.» À `» 1ÖÔ: ˆ ÖÉÖÒ Ñ ÑØÖ Ù ÛàÔ ÌÑˇÌ ÙÌàÔ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓ- ÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛàÔ ÌÒÌ ÑÛàÔ ÛÖÔ ÙÖÒÖ ÙÓÖ Û Ú 20 Ú ÌÛ Ø Ñ Ú ÞØ - Ù Ú ÌàÚ » 2ÖÔ: ˆ ÖÉÖÒ Ñ Ì ÑØ Ù ÛÖÜ ÙÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú 20 Ú ÌÛ Ø Ñ Ú ÞØ Ù Ú Ì àú Ñ ˇÌÙ ÛàÔ ÖÛÌÒÌÙÓ ÛàÔ ÜÙÛÌØ Ö Û Ô ÑØÖ Ù ÛàÔ ÌÑˇÌ ÙÌàÔ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛàÔ ÌÒÌ- ÑÛàÔ Ôà ÙÌ ÜÛÖÔ.» 3ÖÔ: ÒÒ Ö Ñ ˇÌ ÌܡÜÔ Ö Ó àù Ú ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛàÔ ÌÒÌ ÑÛàÔ Û Ô ÌÛ Ø Ñ ÞØ Ù » 4ÖÔ: ÑØ Ù Ó ÙˇàÔ ÙÌ ÓÌ Ò ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Û Ú Ì Ø Ö Û Ô ÖÛ Û ÛàÔ ÓÌÒàÔ ÛÖÜ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ ØÖÙÝÌ- ØÖÓÌÔÌÚ Ü ØÌÙ ÌÚ ÛÖ Ì ÛÖÚ 2011 Ñ ØÖÌ ÑØ Ù Û Ì Û 2012 Ñ 2013.» 5ÖÔ: ÑÒÖ ÜÖ Û ÑÛ ÑàÔ Ñ Ù Ø ˇÓàÔ Ô Ò ØàÓ Û ÑàÔ ÌÒÌ- ÑÛàÔ Û Ô ÌÛ Ø Ñ ÞØ Ù Ì àú Ñ Ñ ˇÖØ ÙÓÖÚ Û Ú ÓÖ É Ú ÜÛàÔ.» 6ÖÔ: Ñ ˇÌ ÒÒÖ ˇÌ Ó ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ØÖÑÜßÌ ÓÌÞØ Û Ô ÙÜ ÑÒ Ù Û Ú Û ÑÛ Ñ Ú ÌÔ Ñ Ú ÙÜÔÌ - ÒÌÜÙ Ú Ñ Û Û Ô ÙÜ ÑÒ Ù ÜÛ Ú Ñ ˇÌÒÌ Ì ÑØ ˇÌ ÙÜ Û Ù ÛÖÜ ˇÌ Ó - ÛÖÚ Ö Û Ô ÌÔ Ñ ÙÜÔÌ ÒÌÜÙ. ¾ÙÖ ÌÑ ÛàÔ Ñ.Ñ. ÓÌÛÖÞàÔ Ì ˇÜ- ÓÖÜÔ Ô ÙÜÓÓÌÛ ÙÞÖÜÔ ÙÛ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ, ØÌ Ì ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 25 ÛÖÜ Ñ Û ÙÛ Û ÑÖÜ, Ô Ñ Û - ˇÌ ÙÖÜÔ Û Ú ÓÌÛÖÞÌÚ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÌÛ - ØÌ ÙÛÖ ÓÌ Ö Ø Ñ Û ˇ ÑàÔ Ñ ÔÌ àô Ù Ö Ö ÖÛÌ Ø Ì ÖÜ Ì ØÌÜÌ ÙÛ Ô ÒÒ, Û Ú Ì Ö Ì ÕÌ Ú Ñ Û ˇÌ ÙÌàÚ, Ñ ˇàÚ Ñ Û ÛÜÞÖÔ Ò ØÌÕÖÜÙ ÛÖÜÚ, ØÌ Ì Ô Û ØÖÙÑÖÓ ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ÌÛ ØÌ, ÌÔÛÌ (5) ÓÌ ØÌÚ Ø Ô Ö Û Ô Ö Ôà ÓÌ Ø, ÖÜ ÖØ ÙÛ ÑÌ Û Ô ÙÜÔÌ Ø Ù Û Ú ÌÔ Ñ Ú `ÜÔÌ ÒÌÜÙ Ú.»ÌÛÖÞÖ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÙÜÓÓÖØ- ÝàˇÌ ÓÌ Û Ø Ôà Ó ÖØÖÜÔ Ô ØÖÜÔ ÓÌØÖÚ ÙÌ ÜÛ ÓÖÔÖ ÓÌÛ Ö Ì Û Ú ÌÔ Ñ Ú `ÜÔÌ ÒÌÜÙ Ú. `Ì ÌØ ÛàÙ Ó Ì ÛÌÜÕ Ú Ø- Û Ú ØàÛ Ì Ô Ò Û Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ ˇ ÙÜ ÑÒ ˇÌ Û Ô 14 ÖÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ Ø ` ÉÉ ÛÖ ÙÛÖÔ Ö ÛÖ Ö Ñ Û Ô àø. `Ì ÌØ - ÛàÙ Ñ Ò Ó Ì ÛÌÜÕ Ú ØÛ Ú ÌÜÛÌØ Ì Ô Ò Û Ñ ÌÔ Ñ `ÜÔÌ - ÒÌÜÙ ˇ ÙÜ ÑÒ ˇÌ Û Ô 28 ÖÜÒ ÖÜ 2012 ÓÌ Ø ` ÉÉ ÛÖ Ñ ÙÛÖÔ Ö ÛÖ Ö Ñ ÙÛ Ô àø. ` À¾ ˆÀ ¾` 31» À ¾ˆ 2012 ¾ ¾ ¾ `ˆ» ¾ˆ ¾. ` & `.. ÀÀ ¾ ¾ˆ ¾ˆ 7 - À ` À»: À. : À.».. : 24141/01 / /91/533.: ¾ˆ

9 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΑ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ...» ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΕΝΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18 Απριλίου, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήταν αυτό που συζητήθηκε εκτενέστατα. Το θέμα «Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων που αφορούν το 1ο Τρίμηνο του έτους 2012», εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Περιστερίου κ. Αλέξιος Σταυρούλιας, ο οποίος είπε, πως αν και θα έπρεπε αναλογικά για το Α Τρίμηνο να έχει εισπραχθεί το 25% +, εν τούτοις έχουν εισπράξει μόνο το 17, 55% από τα προϋπολογισθέντα έσοδα. Από δε τα έκτακτα έσοδα έχει εισπράξει ο Δήμος γύρω στο 15%, που σημαίνει δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Από δε τα έσοδα των παρελθόντων ετών, είπε στη συνέχεια ο κ. Σταυρούλιας αν και υπολόγιζαν ότι θα εισπράξει ο Δήμος 147 χιλιάδες ευρώ, το ταμείο του Δήμου έχει εισπράξει 131 χιλιάδες ευρώ, που για τις ημέρες που βιώνει η χώρα μας «είναι ένα ικανοποιητικό ποσό», τόνισε ο κ. Σταυρούλιας. Στη συνέχεια εξήγησε πως για ακόμη μία φορά η κεντρική εξουσία που έχει τον πρώτο λόγο είναι ασυνεπής προς το Δήμο, όσον αφορά την καταβολή των πόρων, όπως συμβαίνει και σε άλλους Δήμους βέβαια, εξήγησε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο άδικο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ζητά από τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες να προκαταβάλλουν κάθε φορά τα Δημοτικά Τέλη, που σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να πληρώνουν υπέρογκα πρόστιμα, κάτι για το οποίο έχουν κάνει πάρα πολλές φορές ως Δημοτική Αρχή παρεμβάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο. «Παρ όλα αυτά» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος «εμείς ακόμα αντέχουμε και θα καταφέρουμε να έχουμε πληρωμένο ανθρώπινο δυναμικό, φωτισμένη και καθαρή την πόλη μας». Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την ανατροπή στο Περιστέρι» κ. Αλέξανδρος Πουλιάσης, τοποθετήθηκε επί του θέματος δίνοντας βαρύτητα στην είσπραξη παρελθόντων οφειλών τονίζοντας το γεγονός ότι κάθε επαγγελματίας γνωρίζει τη νομοθεσία και πρέπει να είναι συνεπής. Ο δημοτικός σύμβουλος της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Ηλίας Ψυρόγιαννης τοποθετήθηκε σχετικά και αναφέρθηκε σε τυχόν απώλειες δεσμευμένων ακινήτων της πόλης από το γεγονός ότι ο Δήμος δεν μπορεί να δανειστεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην απάντησή του ο κ. Αλέξης Σταυρούλιας είπε: «Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που περιλαμβάνονται στον πίνακα, οι βασικές διαπιστώσεις μας είναι οι παρακάτω: α) Στο σκέλος των τακτικών εσόδων σε προϋπολογισμό ,00 έγιναν βεβαιώσεις ,69 και εισπράξεις ,62. Η υλοποίηση προϋπολογισμού και εισπραχθέντων είναι 17,55% αλλά, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι η τακτική επιχορήγηση μηνός Μαρτίου 2012 δεν έχει μέχρι και σήμερα εισπραχθεί, οπότε η ροή των τακτικών εσόδων κρίνεται ικανοποιητική & σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. β) Στο σκέλος των εκτάκτων εσόδων τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε ,26 τα βεβαιωθέντα σε ,58 και τα εισπραχθέντα σε ,88. Παρατηρούμε ότι υπάρχει αναλογικά υστέρηση των εισπράξεων αλλά, θεωρούμε ότι είναι νωρίς ακόμη για να κρίνουμε εάν τελικώς θα έχουμε αποκλίσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού μας, ιδιαίτερα στα επιχορηγούμενα έργα. γ) Τα κονδύλια που αφορούν έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε ,00 οι βεβαιώσεις σε ,43 και οι εισπράξεις σε ,42. δ) Στον κωδικό εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε., όπου τα ποσά προϋπολογισμού, βεβαίωσης και είσπραξης ανέρχονται σε ,00, ,52 και ,99 αντίστοιχα, η υλοποίηση είναι χαμηλή διότι δεν έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες σύναψης δανείου για απαλλοτριώσεις αλλά, έχουμε και σοβαρή υστέρηση στις εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών και ήδη είναι σε εξέλιξη η εντατική προσπάθεια της Ταμειακής Υπηρεσίας με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων), για αναγκαστική είσπραξη των οφειλών των χρεωστών μας. ε) Στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού που αφορά τις εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, τα ποσά προϋπολογισμού, τα βεβαιωθέντα και οι εισπράξεις είναι , ,09 και 1, ,09 αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 15,88% αλλά επειδή αφορά αντικριζόμενες δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την είσπραξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό. στ) Στο σκέλος των δαπανών οι δεσμεύσεις που έχουν υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο ανέρχονται στο ποσό των ,23. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό ,27 ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους ,76 και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους ,15. Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και είσπραξης των εσόδων για τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα έχουν γίνει οι παρατηρήσεις μας θεωρούμε ότι για το πρώτο τρίμηνο δεν κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση εσόδων και δαπανών διότι τα έσοδα τακτικά και έκτακτα έχουν την προϋπολογισμένη πορεία τους αλλά και οι δαπάνες έχουν ήδη συμπιεστεί όσο ήταν δυνατόν». Το θέμα ψηφίστηκε με 21 θετικές ψήφους, 11 αρνητικές και 1 λευκή. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έ τ ο υ ς Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα και εγκρίθηκε ομόφωνα. Ομόφωνα επίσης εγκρίθηκαν και τα θέματα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012, το οποίο εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλέξης Σταυρούλιας, καθώς και η έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 1 του Δήμου Περιστερίου», το οποίο εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα. Ακολούθως το θέμα, λήψη απόφασης για αδειοδότηση σκαλοπατιού, έξω από την Ρυμοτομική Γραμμή στην οδό Κρυονερίου 42 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), ψηφίστηκε ως είχε εισαχθεί. Το θέμα: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Περιστερίου στην πρόσκληση με κωδικό 49, 14/03/2012 και Α.Π /οικ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα πλαίσια του θεματικού άξονα «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ψηφίστηκε με 27 θετικές ψήφους, 2 αρνητικές και 1 αποχή. Η έγκριση δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής που εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα ψηφίστηκε ομόφωνα, όπως και το θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ Αλέξης Σταυρούλιας. Ομόφωνα επίσης ψηφίστηκαν: Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου, το οποίο εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλέξης Σταυρούλιας. Θέμα: Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αριθμό 94/11 Κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). Ψηφίστηκε με 32 θετικές ψήφους και 1 λευκή. Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ,00 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 60 θέσεων στο Ο.Τ. του Δήμου Περιστερίου». Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα και εγκρίθηκε ομόφωνα.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ÌØ ÙÌ Õ Û à ÛÖÜ, ÌØ Ö- ÓÌÔÖÚ Ö Û ÛØÜÝÌØ ÛÖÜ ÞØÖÔ, Ñ Û Õ àˇ ÑÌ ÙÛ Ô ÖÒ ÓÌ Û Ø - ÙÛ Ø ØÖÜÙ ÛÖÜ, Ñ ÌÜÛÜÞ ÙÌ Ô ÝÜ Ì Ö Û à Ó ÌÔ Ô ÝÔ Ö Ñ ØÌÓÖ ˇ Ô ÛÖ, Ý ÔÖÔÛ Ú Ùà ÛÖÜ Ñ ÒÖÜÚ Ö ÖÔÖÜÚ. ¾ ÑÖÚ ÔÔ ÑÖ ÖÜÒÖÚ, ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖ ÔàÙÛÖÚÓÌÛÖÖÔÖÓ ÖÑÖÚ, ÌÝÜ ÌÓÌÙ ÙÛÖÔÜ ÔÖÛÖÜ, Û Ô Ü Û Ú 24» ØÛ ÖÜ ÛÖÜ ÌØ ÙÓÌÔÖÜ ÞØÖÔÖÜ, ÙÛ 77 ÛÖÜ ÞØÖÔ. ÙÜÞ Ñ ˇÖØÜÉ, Ö àú ÌØ ÙÌ Ñ Û à ÛÖÜ ÖÒ, ÞàØ Ú Ô àùì Ñ ÓÓ ÜÔ ÛÖÛ Û ÙÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÒÌÔ Ô ÛÖÔ ÉÖ ˇ ÙÌ, Ñ ˇàÚ Ñ ÙÛÖÔ Ì ÙÛ ˇ Ö Ý ÒÖ ÛÖÜ» Þ Ò ÑÖÜ-, ÖÜ ÌÛØÌÕÌ ÓÌÙàÚ ÑÖÔÛ ÛÖÜ. Ö Ó ˇ ÑÌ ÛÖÔ Ü ÔÖ ÛÖÜ Ñ ÖÜ, Ø åö å, àø åöú åþû Ú Ñ ÓÌ ÆÒ Ñ Ø Æ. ¾ åñöú ÔÔ Ñæ- ÖÜÒÖÚ, Ö Ñ ÒæÚ Ó Ú æñöú, ˇ ÔæÛ Ô Ù ÖÜ åöú Ö ÖÙÝ Ø - ÙÛªÚ, Ô ÌÔ ÛÖÔ ÖØØÖÝÖçÙÌ, ØæàØ, É Ö ÆÒ. ÙÛæÙÖ Ñ ÛæÙÖ ÖÜ â ÕÌ, ªÛ Ô ØÑÌÛæ Ô ÉÆÒÌ Û ÙÝØ å ÛÖÜ ÙÛÖ àø åö ÆˇÒ Ó Ñ Ô ØÙÌ Ñ ÙÛÖ ØÞÌåÖ Û Ú æò Ú ÛÖÔ Ü âøöþö ÑæÙÓÖ ÛàÔ Ó ÑØØÔ ÖÓÆ àô - ÛÖÜ ÌØ ÜÔÖç, Û Ú ÙÛØ ªÚ, ÛàÔ Ìç- ÛÌØàÔ ÛÖÜ ÛØæÓ ÛÖÜ. `Û ÝàÛÖ- Ø Ýå ( Ø ÙÛÌØÆ) ÓÌ ÛÖ ÝåÒÖ ÛÖÜ ÓªÛØ Û ÙÛ ÓÆÛ ( ÛÆÉ ). ÞàØ ÚÔ ÑÖÜØ ÙÌ Ñ ÔÌÔ Ô. àø Ú Ô ØÖÙˇÌÙÌ ÛÖ Ø Ó ÑØÖ É ØÖÚ ÙÛÖÜÚ ÑÖÜÚ ÛÖÜ Ñ ÙÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜ. àø Ú Ô ÜÙÑÖÒÌßÌ Û à Ñ ÔÌÔÖÚ. Û Ö ÑÖÚ Û Ô ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ ÖÜ ÔÖÜÔ. Ø- ÔÖÜÔ ÓÖÔÖ Û ØÖÝ Ô Ñ Û Ô Ñ. Õ ÝÔ Ñ Ô ÞàØ Ù ÛÖÜ ÒÜ - ÙÌ Ñ Û Ñ Ø ÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜ, Ò ÖÜÚ Ñ ÔÌÖÜÚ. ÖÜÚ Ì àùì ÖÓàÚ Ñ Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô ÜØ - ÙÖÜÔ Ùà ÙÛ Øà Ñ ÞØÖÔ Ö ÑÖ- ÖÓ Ù Ú Û Ú ÖÒ Ú, ÓÌ Û Ú ÔÌÑÛ - Ó ÛÌÚ Õ ÌÚ. ˇÜÓ ˇÖÜÔ Ñ Ô ÔÖÙÛ Ò ÙÖÜÔ. Ù Ô ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ. Ô ÓÌÙ ÛÖÜÚ ÕÌÞàØ Ù Ô Ö Ò Ö ÛÖÜ ÙÜÓ ÑÛÌÚ ÙÛ Ô ÙÛØ -, Û Ô ÖÓ ÖÜÒ Û Ú Ì ÛÖÔ Ú ÛÖÜ, ÖÜ ÙÛ ˇ ÑÌ ÜØà Û Ô ÑÜØ ØÜÙ, Û Ó Ô É ÙÙ. ˇàÚ Ñ Ö ÞÛÌÚ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ Ì ÕÌ, ØàÛ ÙÛ ÌÜÛÌ- Ø Ñ ÓÌÛ ÙÛ ØàÛ : Ö `Û ÜØ - ÌÒÖÚ ÉØ ÔÖÚ, Ö àùû Ú ÖÜÔ Ú, Ö àùû Ú» ÔÛÖÜÉ Ô Ú, Ö àø- ÖÚ Ø ÖÜ, Ö àôû Ú» ÑØ Ú, Ö. Û ÙÛ Ó Û Ú ( Û É Ú). ÙÛÖØ ÛàÔ Ó ÑØàÔ ÖÓ àô Û Ú Ì ÛÖÔ Ú ÔàØ Ù ÛÖ ÑÖ Ø Ô Ö ÓÌØ Ñ ÞØÖÔ, ÙÌÓ Ö Û Ú ÌÑ ØÖÓÌÚ ÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø - Ñ Ú. Ö ÛÖÛÌ Ý Ò Ó Ú, Ö ÌÑ ØÖÓ ÙÌ ÌÑ ØÖÓ, ÓÌ ÒàÔÌ Ñ ÞàØ Ú Ô ÛÖÑ Û Ò Éà ÉØÌˇ Ñ ÙÛ Ô ØÌ ÛÖÜ, ÙÛ Ô Ö Ö Ù Ô Ì Ù Ú Ö» Þ Ò Ú ÑÖÜ Ú, Ö Ô àû Ú Þ ÛÖÜØ Ú, Ö - Ñ Ú ÑÖ ÖÜÒÖÚ, Ö ` Ø ÔÛ Ú Ø - Ú. ` -Ù ÕÌ Òàˇ ÑÌ Ó ØÖÙÛ ÓÖÜ Ö ÑÖÙÓÖÚ ÛàÔ ÑàÔ ÛÖÜ ÞØÖÔàÔ, Û ÜÛ ÙÓÌÔÖÚ ÓÌ Û ÙÑÒ Ø Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ Ù Ô ÌÑÌ Ö Ý ÒÖ ÛÖÜ Û Ú ÙÛØ Ú Ñ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ. Ö ß ÖÔ ÛÖÜ ÒÖÞÖÜý, ÖÜ ØàÛÖÙÛ Û ÙÌ Ô ÔÌ ÛÖ ÀÖÜ Ñ ÙÜÔÖ Ñ. É Ö Ò, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ ÓÌ Û Ô ÙÛÖØ ÛàÔ Ó ÑØàÔ, ß ÜÛÖÝÜàÔý, ÖÓ àô Û Ú Ì ÛÖÔ Ú, ÖÜ Ù Ô ÛÖ ÝÜÛàØ Ö ÛàÔ ÓÌ ÒÜÛÌØàÔ Ñ ÛÖÜ ÛØÖÓ - ÛÖÜ.» ÒÖÜÙÌ ÓÌ Ñ ÙÌÉ ÙÓÖ ÛÖÜÚ Ò ÖÜÚ. ÛÖÜÚ ÒÒ ÔÌÚ Û Ú àô/ ÖÒ Ú, ÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ, ÖÜ Ì ÕÌ Ö ÖÙÝ ØÖ ÙÛÖÔ Ý - ÙÛÖ Û ÜÒàÔ. ÛÖ Ó ÙÛÖØ ÛÖÜ» Þ Ò Ó Ò Ö,ÙÛÖÝÖÔÛ Û ÑÖ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÌÓ ˇÌ Û Ô ÛÌÞÔ - ØÞ - Ö ÛÖÜ ØÖÙÝÜ ÑÖÜ ÙÛÌØ, ÖÜ ÙÜ ÞàÔÌÜÛ ÑÌ ÛÖ 35 ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖ- Ó ÛÖ. ÛÖ» Þ Ò ˇÌÖ à- ØÖÜ, ÖØ ÔàÛ Û Ú ÖÓ ÖÜÒ Ú ÛÖÜ ÌØ ÜÔÖÜ, ÙÛÖÔ. ÔÛàÔ Ñ Û Ô ÑÜØ ØÜÙ, Û Ó Ô É ÙÙ, ÖÜ ÌÙÛ ÙÌ Û Ô ÜÔ Ó Ñ ÙÛØ,ÙÛ Ì ÛÖÔ ÛÖÜ ÖÒÜ ÛØÌ ÖÜ. ÌÒÖÚ ÌÔ Ì ÞÌ ÒÖ Ô ÒÌÌ Û ÛÖÜ ÖØ Ò - Û Ô ÒÌÜ- Ø Û Ú Ó Ô Ú ÛÖÜ- ÖÜ ÛÖÜ Ì ÒÌÔÌ Ñ ÛÖÜÙ ÌØàÔÌÑ ˇÌÉ ÖÓ Û Ô Ö ÖÙÝ Ø Ñ ÛÖÜ Ý ÔÌÒ Ñ ÛÖ ÙàÉØ Ñ Ñ ÛÖÜ. Ô ÙÛØ ÝÛÌ Ó ØÖÙÛ ÙÛÖÔ ÑÖÙÓÖ, ÙÛÖ Ó ÛÚ Û Ú ÜØ Ñ Ú - ÙÛ Ô Ö Ö ØØàÔ, ÖÛ Ô ÔÌ ßÌÔÛÖÚ Ì Ø Úý. ¾Ý ÒÖÚ ÑÖÚ Ó Ú Ì àùì, ÓÌ ÌÕ ØÌÛ Ñ à Ø ÞØàÓ Û ÌÔ Ô ÑÖÙÓÖ ÖÒÖÑÒ ØÖ.»Ì ÓÌ ÒÖ ÙÛÖ- Ø ÑÖ ÌÔ ÝÌØÖÔ Ñ ÛÖÙÖ ÙÜÔ Ø- ÙÛ ÑÖ. ÖÔ Ö Ö Ö ØÖÙ ˇ Ù ÓÌ Ô ØÖÜÙ ÙÖÜÓÌÙÛÖÔ ÛÖÓÖÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ. - à ÓÌÙ Ì Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Ó Ú `Û ÓÌÙ ÛÖÜ ØÖ ÌØ ÙÓÌÔÖÜ ÖÜÒ ÖÜ, ÓÖÒ Ú Ø ÓÌ ÛÖ ÛÜ Ö- Ø ÝÌ Ö Û ØàÛ ÔÛ ÛÜ ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ, ÛÖÔ ÌÔ ÓÌØàÙ ÓÌ ÙÞÌÛ Ñ. Û Ô ÛÖÜÚ ØàÛÖÜÚ ÖÜ Û ÒÌ- ÝàÔ Ù ÓÌ.» Ú Ì Ì Ô ÛÖÜ ÓÌ ÌÔ, ÒÒ ÌÓÌ Ú, ÌÞÖÔÛ Ú Ñ ÒÒÖÜ Ô àùöüóì, Ì Þ ÓÌ Ó Ó Ú Ì- Ø ÙÙÖÛÌØ. Ì ÛÖ É ÉÒ Ö Ñ Þ Ø ÑÌ ÓÌÙ Û Ô Ñ Ø ÛÖÜ. Ö Ö Ñ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÒÌÔ ÖÜ Ñ ˇÖÔÛ Ô Ò ÛÖÜ. É ÒÌ ÓÌÙàÚ Ñ Ò - ØàÙÌ.»ÌÛ ØÞ ÙÌ Ô ÜØ Ì, Ó - Ó, Û Ú ÙÌÒ ÌÚ ÛÖÜ. Ø ÑÌ Û Ú Ýà- ÛÖ Ø Ý ÌÚ ÛÖÜ Ñ ÜÛÌÚ ÖÜÓ ÚÌ ÞÌ àùì ØàÛ ÛÖÜ Õ ÌØÝ ˇ Ô Ù ÒÌ ÖÜ. Ø ÑÌ Û ÛÖÜ ÌØ ÜÔÖÜ Ñ Û Ú ÙÛØ Ú, Û ÌÜÛÌØ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ Ñ Û - Û Ú ÖÒÓ Ú. Ì ÑÖÓ ÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖ» Þ Ò Ó - Ò Ö, Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ˇÌ ÖÜ ÛÖÜ Ô àû Ù ÒÌ, Û Ó Ô ÛÖÜ àûì Ô ÓÌ Û Ô ÑÖÜÔ Û Ú Ü- Ø Õ, ÙÛÖ ÕÌÝàÛÖ Û Ú»Ì ÒÖÜ ÒÌÕ Ô ØÖÜ. Ì ÛÖÔ ÛÌØ Û Ú ÜÔ Ñ Ú ÛÖÜ, Ó ÑØÖ Ñ, ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ ÙÛ `ÓÜØÔ. Ì ÞÔÌ ÙÜ Ñ Ô ÓÌÔÖÚ Ñ Ù Ô Ñ Û Ô ÛÖÔ ÙÞÖÒÖÜÙÌ. Ö ÙÛ Ó ÜØ - ÙÌ Ñ Ì Ì: - ÑÖØ ÓÖÜ, ÕÌØÌ Ú, Ì Ô Ñ ˇ - ÛØ. Ì Ó Ù ÖÜØÖÚÖÛ ÜÛÖÛÖ É ÉÒ Ö ˇ ˇÌÒÌ Ô ÛÖ É ÙÌ. ÛÙ ØÌ Ñ ÌÔ ÌÜÛÌØÖ. ÒÒ ÌÔ Ì ÞÌ ÑÖÓ Ñ Û Ò ÕÌ. `ÜÔÌÞ Ì Ô ÌÕÌÛ Ì ÛÖ É ÉÒ Ö, Ô É Ì Ì ÑÌÝ Ò ÌÚ Ñ ÒÌ ÔÛÌÚ. ÓÌ Ú Ö ÖÜ ÞØÌ ÖÔÛ Ô ÛÖÜ ÌÕ ÖÜÙ ÓÌ. Þ ÓÌ ÛÌÒÌ àùì ÛÖÔ Ñ ÝÌ Ó Ú Ñ ÌÛÙ ÌÛÖ Ó ÖÓ ÙÛÌ Ô ÝÜ ÖÜÓÌ, ÖÛ Ô ÛÖÔ ÑÖÜÙ ÓÌ Ô ÒÌÌ, ÙÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ, ÑØ ÛàÔÛ Ú ÛÖ É ÉÒ Ö: - à ÓÌÙ Ì Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Ó Ú. ÜÛ ÖÜ ÌØ Ù Ô Ö ÑÖ Ó Ú ÓÌÛÖÜÚ ÖÜØÑÖÜÚÑ ÛÖÔ àô ÖÜ ÌÑ Ô Ô Ì à. ÜÛ ØÌ Ì Ô Û Ó ˇÖÜÔ Û Ó Ú Ñ Û Ì Ö- Ô Ó Ú. ˆÙÛÌØ, ÜØ ÖÔÛ Ú ÙÌ ÓÌÔ, Û ÙÌ ÒÒ ÜÖ ÔÛ ÛÜ. Û ÖØ ÛÖÜÚ.» Ú Ì ÞÌ Û ÙÌ ÌÔ Ñ ÙÛÖ ÛÌÒÖÚ ØÌ ÛÌÙÙÌØ. ¾Ò ÖÙ Ì Þ ÓÌ Ó Ó Ú. Ü ÓÌ ÓÌ ß - Ì ÞÌØ ý Ñ Û Ô ÒÒ ÓÌØ ÌÞÛ Ñ ÓÌ Û ÙÜ Ñ Ô Û Ñ Û ÒÌÝà- Ô Ó Û ÛàÔ àô ÛÖÜ. Ö Ö Ù Ô ÜÛÖ Ô ÛÖÜÚ Ø ßÖÜÔ ÙÌ É ÉÒ Ö; ÌÔ ÌØ Ù Ô ÓÌØ ÑÌÚ ÓÌØÌÚ Ñ Ó Ú Û ÒÌÝàÔ ÙÌ Ô ÓÌ Ô Ø ßÖÜÓÌ Ó Ý ÌØàÙ ÛÖ Ý ÒÖ Ñ Ì ÛÖÔ ÛÖÜ Ó ÛØ µì Ó ÌÑ. Ö ÓÌ ÒÖ Ò ÑÖ ÓÖÜÙ ÑÖ Ñ Ù ÖÜ- Ö Ö ÖÙÝ Ø ÙÛ ÛÖÜ ÙÛÌØ Ñ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ, ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ.» ÓÌ ÛÖ Ó ØÓ» ÛÙÖ ØÌ ÌÔ æ Û ÑÆ Û Ú ÖØÛÜÔå Ú, Ö ØØ ÖÚ Ô ÆÑ Ú ªØˇÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛâØ ÙÛ Ú ØÞâÚ Û Ú ÌÑ ÌÛå Ú ÛÖÜ 50, ÓâÙàÚ ÓÌÛÆ Û Ô âõö æ ÛÖÜ æ Û Ú ÝÜÒ ÑâÚ, æ ÖÜ ÑØ Ûªˇ ÑÌ Ñ ÛÖÞ Ñæ ß åñ Ó ý. æ Û Ô ØØÛ ÓâØ ÖçÒÌßÌ Û ÒçÙ ÛàÔ ØÖÉÒ ÓÆÛàÔ ÛàÔ Ñ ÛÖå- ÑàÔ Û Ú ÙÞ Ó Û æóìô Ú ÛæÛÌ ÙÜÔÖ - Ñå Ú ÛÖÜ -ÛÖÜ ÀÖÜ ÑåÖÜ. ÖçÒÌßÌ ÓÌ Ô ÖÛâÒÌ Ñ æòüû ÝÖ- ÙåàÙ, ÓÌ ÆˇÖÚ ˇ Òâ ÓÌ ÛÖÔ ÑÖ Ôæ ÙÑÖ æ Ñ Ñ Û Õ Øˇ ÑÌ ÙÛ ÙÜÔÌå Ù ÛàÔ Ñ ÛÖåÑàÔ Û Ú ÌØ Ö- ÞªÚ Ñ æò Ú Û Ú æò Ú. `Û Ýà- ÛÖ Ø Ýå Ó ÒÆÌ ÙÌ ÌÑ ªÒàÙ ÖÜ ÖØ ÆÔàÙÌ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û Ú æò Ú ÛÖ Ñª ÛØÖ ª ØªÔ Ú, Û Ú Ö- Öå Ú ªÛ Ô ØæÌ ØÖÚ. ÔÛ ÛÜ Ö Ñ ÙÛÖØ Ñ ÑÖØ ÛÖÜ» Ø -Ò Ö ÓÌÛ» Ø ØÌ ÒÒ ÛØ, ÛÖÜÚ ÜØà Û Ú. (`ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÜÛÖ ØÌ Ì Ô Ù ÓÌ àùöüóì ÖÛ ÓÌØ ÑÖÜÚ Ó ÔÌÚ ÝÖÛÖÜ ÌÝÜ Ì Ö ÑÖÚ, ÌÝÜ Ì Ñ Ö Ó ØÓ» ÛÙÖÚ, ÙÛ 94 ÞØÖÔ ÛÖÜ). ¾Ñ ÒÖÚÓ ÚÝ ÒÖÚ ÌÔ Ý ÔÌ ÌÜÑ Ø Ô Ì Þ ÓÌÔ. ˇÌ Ý Ò Ñ Ì ÙÑÌß ÙÛÖÙ Û ÛÖÜ,ÌÙ ÌÜ- ÌÔ Û Ô Õ Ö Ö ÙÌ. ÛÜÞÌÔ Ì Ó ÙÛÖ Ù Û ÛÖÜ, ÌÔ ÓÌÙ ÓÌØ, ÖÛ Ô Ì àùì Ö ÌÔ ÔÛ ÛÜ Ö ÙÛÖ Ó ÑØÖ- ÛÌØÖ ÌØÝÖ ÛÖÜ ÙÖ Ñ ÙÛ Ô ÑÜØ Û, Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ Ý Ò, ÖÜ ÌÓÌÔÌ ÙÛÖ Ò ÔÖ ØÖÓ Ñ, Û Ô Ö Ö ÕÖÜØ ÖÜ. ¾ ÛÌØ Ú Û Ú ÜÔ Ñ Ú Û Ô ÌÝ ÒÖÔ Û Ú. ÞÌ ÌØˇÌ ÛÖÔ ØàÛÖ Ñ ØÖ, Ö ÌÔ ÞàØ Ö ÑÖÔÛ ÙÛÖ ÕÖÜØ Ñ Û Ô ÌÔ Ú Ö ÛÖÜÚ ØàÛÖÜÚ Ó Ô É ÌÚ Û Ú ÖÒ Ú. Ò ÔÖ ÖÚ ÙÛ Ô ØÞ, ÓÌ Û ÙÖÜ- ÙÛ Ñ ÓÌÛ ÓÌÑ ÔÖÔ ÑÖ Ñ Û ÙÛ Ó (Ó Ô É ÑÖ - Ó Ñ Ò ÑÖ), ÙÛÖ ÛÌØÓ Û Ú Ö ÖÜ ÖÙ àô (. ØÔ Ò, Ù ÓÌØ ). - ÜÛÖ ÛÖ É ÉÒ Ö Û -Ì Ì Ö ÑÖÚ, ÑØ ÛàÔÛ Ú ÌÔ ÔÛ ÛÜ Ö- ØÌ Ì Ô ÛÖ ØÌ Ú Ö àù ÖÛÌ! Ø ÝÌ ÛÖÔ ÛÌØ ÙÖÜ Ñ ÖÒÖÜÚ Ù Ú. ÑÌ Ô ÌÒ ÙÌ. Ö ÌØ ÙÌ ÙÛÌ Ö. Ö Ö Ù Ô ÜÛÖ Ô ÛÖÜÚ Ø ßÖÜÔ ÙÌ É ÉÒ Ö;¾Û Ô ÖÓàÚ Ì Ì Û Ô Ñ Û ÞàØ Ù ÌÔ ÙÛÌÜÌ ÙÛ Ó Û Û Ú. ÌÔ ÙÛÌÜÌ àú Ü Ø- ÞÖÜÔÉ ÉÒ ÖÜ Ø ÝÖÜÔÑ ÛÖÜÚ ÒÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ, ÛÖÜÚ ÔàÔÜ- ÓÖÜÚ. Ì Ì Û Ô ÖØ Û Ú. Ì Û Ù Ô ÌÓ ˇÌ Ö ÖÚ Ì Ø ßÌ ÛÖ É ÉÒ Ö, ÜØ ÙÌ Ñ ØàÛ ÙÌ: - Ò, Ñ àú ÉØ Ñ ÛÌ ÖÒ ÜÛ ÖÜ Ø ÝÌÛÌ; àú Û ÉØ Ñ ÓÌ; Ò, ØàÛà- ÔÛ Ú. ß ÞÔÖÔÛ Ú. ÙÛ Ü- ØàÔÖÔÛ Ú. ÖÜÒÌÜÖÔÛ Ú Ù Ô ÛÖ ÓÜØÓ Ñ, ÖÜ Ó ÌÜÌ Û ÙÖ Ì ÛÖÜ Ü ÖÓÖÔÌÛ Ñ, Ù ÜØ Ñ ÛÖ Ù Ü- Ø Ñ. ÜÛÖÚ Û Ô Ö Ý ÒÖÚ Ó Ú Ö ÖÑÖÚ. Ô Ö Û ØàÛ ÜÛ ÚÛ Ú ÖÒ Ú. Ô Ú àø ÖÚ ÔˇØà ÖÚ Ñ Ø Ó Û ÑÖÚÝ ÒÖÚ. Ý ÉÖÚ ÑÖÒÖܡ ÙÌ ÛÖÜÚ ÔÛ ØÛÌÚ ÛÖÜ ` ¾ àø ÖÚ Ô Ñ ÚÌÝÜ Ì Û à Ò Ø Ú ÓÌØàÔ. `Û 87 ÛÖÜ ÞØÖÔ. ÙÛÖÙÖ Ó Ú ÖÜ ÛÖÔ ÔàØ ÓÌ, ÌÝÜ Ì ØÖàØ. Û Ö àø ÖÚ Ì Ì ÞÔÌ ÓÌÞØ ÖÜ ÛÖÔ ÞÛÜ ÙÌ Ö ÑÌØ ÜÔÖÚ, ÖÛ ÖÛÌ ÌÔ ˇ ÌØ ÙÌ. Û Ô Ö ÜÛÖÜÚ ÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø ÖÜÓÌ àô ÔÌÖÜÚ - ÌÔˇÖÜÙ à Ú, Ì Ñ Ô ÛÖÚ Ñ ÙÜ- ÑØ Û Û ØÖÛØÌ Û ÑÖÚ ÑÖ Ôà- ÝÌÒÌ Ú Ø ÙÌ Ú. Û Ô Ô ÓÝ ÉÖÒ ÌÔ Ú Ü- ÛÖÜÚ ÖÜ ˇÌÓÌÒ àù Ô ÛÖ ÀÖÜ Ñ. ¾Ø ÔàÓâÔÖÚ ÙÛ ÓÖ Øå ÛÖÜ ` ÛÖÜ ÆØÉÖÜÔÖÜ Ö Ü âô Ú ÞØ - ÙÛæ ÖÜÒÖÚ Ü ªØÕÌ âô Ú æ ÛÖÜÚ Ö ÔªÙ ÖÜÚ Ñ Ö Ù Ó ÔÛ ÑÖçÚ ÔÛ ÙÛ Ù ÑÖçÚ ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ.»Ì ÖÒç ÒÌÜØ ØÆÙ Ñ ÆÔÛ ÓÌ ÛÖ æ ÒÖ ÙÛÖ ÞâØ Ñ ÛÆ ÛàÔ ÌØÓ ÔØÔ Ñ ÛàÔ ÛÙÖÒ Æ àô ÙÜÔÌØ ÛØÔ ÛÖÜÚ. `Û Ô ÌØåÖ Ö Û Ú ÌåÔ Ú ØàÛÖÙÛÆÛ ÙÌ ÙÛ Ó ÑÆ Ò äñæ ÙÜÙÙåÛ, ªØÌ ÓâØÌÚ ÙÛ ÓÆÞ Û Ú Ò ÆÚ ÖØÆÚ Ñ É Ù ÔåÙÛ ÑÌ ÆÔˇØà ÙÛÖ ß» ÒæÑÖý, ÛÖÔ ÖçÒ Ö ÛÖÜ 1944 Ñ ÓÌÛÆ ÜÛæ. ÜÒ ÑåÙÛ ÑÌ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ, ØÞÛ ÑÌ Ñ Ü âýìøì Û ÆÔ Ì Ô.»æÔ ÛÖÜ ÔÛ ÓÖ Éª Ô Ó ÖØÌå Ô ÑØ ÛÆÌ ÙÛ ÞâØ ÛÖÜ ÓÌ Û Óª Û Ô ÌÒÒ Ô Ñª Ù Ó å. Ø ÙÛ Ô ÑØæ ÖÒ ÓÌ ÛÖÜÚ:. ÖÔÛ ÑÆÑ ( æ ÌÕ Æ), ÆÑ Ó ÛØæ ÖÜÒÖ ( Öç ) Ñ çø, ÙÛÌÒâÞ ÛÖÜ ÛÖ ÑÖç Ø ØÛªÓ ÛÖÚ Û Ú ( ÔÌÒÒªÔ Ú íôàù Ú àô ÙÛØÔ ˇÔ ÑªÚ ÔÛåÙÛ Ù Ú). ÖÜÌÑ Ô ÔÔ ÔÌ ÌØ ÝÌØÌ Ñ ÜÛ ÛÖ ÖˇÌÙ, ÉÖØÌ Û Ú Ü Ì- Ò ÙÛØ Ú, Ó ÖØ ÔàÓÌÔ ÙÜÔÖ Ñ. ¾ Ò Ö ˇÜÓÖÜÔÛ ÖÛ ÓÌÞØ Û Ú ÌÒÌܡÌØàÙ, ÌØ ÖÞ, ÖÜ ÖÔÖÓ ÖÔÛ Ô Ñ ß ÌØ ÑÌ Ñ ý, Ö ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ ÑÛ Ó Û Ñ ÑÛ Ó ÛÖÓÌÙ Û ÌØ Ñ Û Ô ÞàØ - Ý ÓÌ Ù Û Ø Ñ Ò Þ ÔÖÑ ÖÜÚ. ÓÌÙàÚ ÓÌÛ ØÞ ÙÌ Ô Ö ÑÖ Ì Ö- Ö Ì Û, ÓÌ Ì Û ÞÜÔÖÓÌÔÖÜÚ Øܡ- ÓÖÜÚ, Ô ÌÞÛÌ, Ó ÓÌ Û Ô ÔˇÖÜ ÖÒ, ÛÖÔ. ÌØÖˇÌÖ, ÛÖ ÖÝÖ Ñ ÛÖ» ÖÜØÔ, ÛÖ ÔÌÖÑÜÓ ÛàÔ ØÖÙÝÜ àô, ÖÜ ÙÜÔÌØØÌ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ÖÒ Û ÓÌØ Û Ú ÒÒ Ú, Ì ÖÓÌÔÖ Ö Û Ô ÔÌ- ÞÌ Ö ÛÖ ÑÒ Ó Û Ú ÛØÖÓÖÑØ - Û Ú ÖÜ Ì ÑØ Û ÙÌ. ¾ àø ÖÚ Ô Ñ Ú, Û Ñ Û Ú ØÑ Ú, ØˇÌ ÙÛÖ ÀÖÜ Ñ Ò ÖÓÌÛ Û ÔÌÕÖ ÖÛÖÜ Ö Û Ú ÝÜÒ ÑÌÚ, Ö ÖÜ ÑØ Û ˇ ÑÌ Ì ÌÕ ÞØÖÔ Ñ ÛÖÞ Ñ ßÌ ÑÒ Ó Û ý. Ý ÉÖÚ Ì ÞÌ ÑÖÒÖܡ ÙÌ, ÓÌ ÛØÌ Ú ÑÖÓ ÙÜÔÖÓ Ò ÑÖÜÚ ÛÖÜ, ÛÖÜÚ - ÔÛ ØÛÌÚ ÛÖÜ `, ÖÛ Ô Ì ÙÑÌÝÛ - Ñ Ô ÛÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ Ñ Ñ ÒÌÙ Ô ÛÖÜÚ Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ Ô ØÖÜÔ ÓÌØÖÚ ÙÛ Ô ˇÔ Ñ ÔÛ ÙÛ Ù.¾Ø àùì ÙÛ ÙÜ- ÔÌÞÌ Û ÖÛ ÌÒÖ ÖÔÔ ÙÖ,ÓÌÛÖ ÛÓ Ó ßÜÞ à ÚÛÖÜ`ÜÔÛ Ó ÛÖÚ ÛÖÜ, ÖÒÌÓàÔÛ Ú Ñ ÛØ ÖÜ àôû Ú Ô Ñ Û Ò ÕÌ ÓÌÛ Û Ô ÌÒÌÜ- æ Û ØØÛ Æ ÛÖÜ ÜÓÔ - ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú (2 `Ì ØÆ), æóöøý Ñ ÕÌÞàØ ÙÛª, ÒåÛÙ ÔÔå ÖÜ ÙÛÆˇ ÑÌ, æ Û Ô ØØ- Û ÙÛ Óª, ÖÒçÛ ÓÖ ÙÛªØ Ó ÙÛÖ ØÖÔ Ñæ Û Ú æò Ú. ØÖÙÝÜ Ö Öç- Ò æ ÓÆÔ ( ÖÜØÒÆ) Ñ ÛâØ ( ÖÑå - àô/ ÖÒ ), - ÓâÔ ÙÑÆÒ Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñª ÒÌ - ÛÖÜØ æú, ÔØØ Ì ÛÖ ÌØ ÙÛâØ æùö Òå Ö. åôöôû Ú ÛÖÔ Ñ Ýâ Ó å Û Ú Ñ ÛØØ ÖÔÛ Ú Û Ü âøöþ ÙÓÜØÔâä- Ñ ÑÖÜÒÖÜØÆÑ Û Ú, ÑÖçÙ ÓÌ ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ Û Ú ÙÛÖØåÌÚ, æòöüú Ñ æò. ÆÔÛ Ñ ÒÖ ØÖ åøì- Û, ÓÌ ÛÖ ÞâØ ÙÛ Ô Ñ Ø Æ Ñ ÓÌ âø ÔÛ ÌÜ Ùˇ Ùå ÛÖÜÚ Ô- ˇØØ ÖÜÚ.» Ø Ó Û Ñª ØÞæ- ÔÛ ÙÙ ÖÜ ÒÌå Ì æòöüú Ó Ú. ˇÌØàÙ ÙÛ Ú Ô Öˇ ÑÌÚ ÛÖÜ ØÌÒ ÙÛ Ô Ò Ó Û, ÖÜ Û Ú Ì Þ Ô ÓÌÛ ÛØÌßÌ ÙÌ ÝÜÒ ÑÌÚ ÛÖÜÚ àñöóìôöüú Ø ÙÛÌØÖÜÚ. Ö ß ÖÔ ÛÖÜ ÒÖÞÖÜý ÖÜ Ì ÔÌ ßÜÞ Û Ú ÙÜÔÖ Ñ Ú ÌÔ ÙÞÖÒ Ù ÓÌ Û ÑÖ Ô ÙÛÖ ÔÌÖ ÛÖ Ö ÖÜ ÉØÌˇ ÑÌ Û Ô Ö ÛØÖ ÖÚ ÖÜ ÒÌÕÌ Ô ÕÌ ÌØ - ÙÌ ÛÖÉ ˇÜ Ùˇ Ó Û Ú Ñ Ú ÖÜ ÛÖÔ Ì Ô Ì. Ô ÌÒÌܡÌØàÙÌ Ñ Ò Û Ô ÛÌØ ÙÛ ÌÔÌØ Û ÑÖÛ - Û ÖÜ ÌÑØÜÉÌ ÓÌÙ ÛÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ ÛÖ Ì ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ÛÖÜ Û ÒÌÔÛÖ, Ü - ØÌÛàÔÛ Ú Üß ÒÌÚ ÌÌÚ Ñ ÌÜ ÌÔ - ÑÖÜÚ ÙÑÖ ÖÜÚ, ÓÌ ÑÌÔÛØÖ ÔÛÖÛÌ ÛÖÔ ÔˇØà Ö. ÜÛ Û ÝÖØ Û ÙÜÔÖ Ñ ÛÖÜ Ñ ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ Û Ú. ¾ àø ÖÚ ÌÔ Ì ÙÌ Ô Ì ÛÖÔ ÖÓÖÛÖ ØÖÔ ÑÖÜ. ØÖÒ ÉÌÖÓàÚ Ô Ì Û ÔÙÜÔ Ø ÙÛ Ñ ÙÛÖØ ÛÖÜ ÓÖÙ ÌÜÓÌÔ ÙÛÖÔ ß ÒÌܡÌØÖ ¾ ¾ý ÙÛÖ ÝÜÒÒÖ Û Ú 15» Ø- Û ÖÜ2007, ÓÌÛ ÛÒÖ: ß ÛÌØ ÝÌÜ à, à ÓÌ ÛÖÜÚ ÔÛ ØÛÌÚ!ý Ñ Ü Ö- Û ÛÒÖ: ß Ö ÖÔ ÛÖÜ ÖÞÖÜ ÖÜ Ì ÔÌ ßÜÞ Û Ú ÙÜÔÖ Ñ Úý Ó ÖÒÖÑÒ Ø ÙÌÒ. Û Ô ÙÛÖ ÑØÌÉ Û ÖÛ Ô Û É - ÙÌ. ØÖÛ Ü ÖÝÌØÌ, Ñ ˇ ÙÌ Ñ Ì Ø ßÌ ÌÔ ÖÒÜÙÌÒ Ö Ù ÓÌ àó Û Ô ÓÌÔ ÙÜÔÖ Ñ ÛÖÜ.»Ì Ò ˇÖÚ ÙÛÖ ÞÌ àô Û ØÖÉÒ Ó - Û Û Ú Ñ ÛÖÜÚ àôìú ÛàÔ Ñ ÛÖ ÑàÔ Û Ú Ñ ÛÖÜ ÖÜ. ÖÒÜÛ ÝÖÙ àóìôöú ÙÛÖ ÑÖ - ÔàÔ ÑÖÛÖÜÌØ ÖÓÌÞØ Û ÔÛÌÒÌÜÛ ÙÛ Ó. `ˆ µ `ˆ» À ` `ÛÖÔÑ Û ÒÖ Ö ÖÜ ÓÖÙ ÌÜÙ - ÓÌ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö ÓÌ Û ÖÔÖÓ Û ÜÛàÔ ÖÜ ÌÝÜ Ô Û à Ö ÛÖÛÌ ÖÜ ØÞ Ù ÓÌ Û Ô ÌØÌÜÔ Ó Ú, ØÌ Ì Ô Ó ÖÜÔ ÜÖ ÑÖÓ ÖÔÖÓ Û : ÛÖÜ Ù ÖÜ ÖÜ ÌÓ ÖØÖÜ ÑÖÜ ÔÔ, ßÛÖÜ Ôàý Ñ ÛÖÜ ØÜÙÖÙÛÖÓÖÜ - É Û, ÖÜ Ì ÞÌ ÌÔ Ö Û ØàÛ ÑÖÜØÌ Û Ú ÖÒ Ú.

11 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, πλήττει όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα, οι μονογονεϊκές οικογένειες υποφέρουν και σηκώνουν το μεγάλο σταυρό του μαρτυρίου. Όλοι αυτοί που στο παρελθόν άσκησαν εξουσία σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την αξιοπρέπεια που χάνεται, την κατάντια που βλέπουμε γύρω μας. Είναι φυσικό λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν οι προτεραιότητες ΟΛΩΝ μας στην άσκηση πολιτικής. Το κοινωνικό πρόγραμμα πρέπει να είναι η βάση, το εφαλτήριο, που θα καθοδηγεί κάθε σκέψη και δράση στην υλοποίηση ενός προγράμματος δίπλα στην κοινωνία, κοντά στο Δημότη. Αυτό είναι καθήκον όλων μας. Iδιαίτερα σε Δημοτικό επίπεδο, ο Δήμος είναι αυτός που είναι πιο κοντά στους Δημότες και αφουγκράζεται τις ανάγκες και αγωνίες του. Η Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» δημιουργήθηκε και γεννήθηκε σε μια στιγμή που οι παλαιοκομματικές πρακτικές έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα στη συνείδηση του λαού και των Δημοτών της πόλης μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έρχεται σε μια στιγμή να διαχειριστεί δόλια εξουσία και χρήματα που εκτός των άλλων είναι και δανεικά. Έρχεται με το κοινωνικό της πρόγραμμα να διαχειριστεί τον πόνο και τα προβλήματα των συνδημοτών μας. Να δώσει τα μέσα και τη δυνατότητα στο Δημότη της πόλης μας να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, να ατενίσει το μέλλον και πάλι με ελπίδα, με αισιοδοξία. Να ξανακερδίσει τα χαμένα του όνειρα και το ξεχασμένο χαμόγελό του. Με το Δήμο αλληλέγγυο στο Δημότη που υποφέρει, που νιώθει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει φως. Το «Περιστέρι Μαζί» θα είναι πάντα παρών με το κοινωνικό πρόγραμμα και όλες τις δράσεις, δρατηριότητες και σκέψεις απολύτως προσανατολισμένες στο Δημότη που βρίσκεται σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», που υποφέρει μαζί με την οικογένειά του και αναζητεί απεγνωσμένα μια διέξοδο, έναν τρόπο να σηκώσει ξανά το κεφάλι του και να αντικρύσει και πάλι το φως του ήλιου. Το κοινωνικό μας πρόγραμμα λοιπόν θα είναι ο πυλώνας, πάνω στον οποίο θα συγκλίνουν πέντε βασικοί άξονες. Η απασχόληση, η Δημοτική Υγεία, η Δημοτική Παιδεία, η ασφάλεια και η ανάπτυξη. Κανένας Περιστεριώτης δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το φαινόμενο να μειωθεί και αν είναι δυνατόν να εκλείψει τελείως. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δίνοντας κίνητρα στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες με μείωση των Δημοτικών τελών όταν απασχολούν Περιστεριώτες Δημότες. Με την ύπαρξη γραφείων ευρέσεως εργασίας δίπλα στα ΚΕΠ. Μην ξεχνάμε τις δυνατότητες που απορρέουν από το Δήμο μας, τον τέταρτο Δήμο της Ελλάδας. Επιπλέον τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι 8 δις ευρώ από κοινοτικά προγράμματα που προορίζονται για τους Δήμους δεν αξιοποιούνται. Όλοι οι Δημότες πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγεία. Ιδιαίτερα τώρα που πλήττονται τα ασφαλιστικά ταμεία ο Δήμος θα πρέπει να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στο Δημότη, που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για την υγεία του, για τα φάρμακά του. Το Δημοτικό φροντιστήριο, πρέπει να αποτελέσει μια καινοτομία για τον άνεργο Δημότη, αυτόν που έχει χαμηλό εισόδημα, για να έχουν και τα δικά του παιδιά ίσες ευκαιρίες. Προτεραιότητα αποτελεί εξάλλου για την πόλη μας η ασφάλεια του Δημότη, η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της βίας. Να υπάρχει ισόρροπη οικονομική και εμπορική ανάπτυξη όλης της πόλης. Δεν είναι ανάπτυξη της πόλης που μεγαλώσαμε, που ζούμε, που έχουμε ονειρευτεί, που έχουμε αγαπήσει, μόνον οι καφετέριες. Γιατί αν δεν προσέξουμε αυτά τα μαγαζιά θα γίνουν «πάρκινγκ ανέργων». Πρέπει να βάλουμε φραγμό στους επαγγελματίες πολιτικούς και καιροσκόπους, τους έμμισθους υπάλληλους της πολιτικής που δεν έχουν εργαστεί στη ζωή τους και ως εκ τούτου είναι ανίκανοι να νιώσουν την κοινωνία. Η Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» με επικεφαλή το Γιώργο Βαθιώτη πιστεύει ότι το κοινωνικό πρόγραμμα είναι μια αναγκαία και επιτακτική πραγματικότητα που επιβάλλει η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία μας έφεραν οι επαγγελματίες πολιτικοί του παρελθόντος. Πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε δημοτικής δράσης και ενέργειας και το «Περιστέρι Μαζί» είτε ως Διοίκηση είτε όχι θα μάχεται για την υλοποίησή του, προκειμένου όσο είναι δυνατόν να ανακουφίζεται ο Δημότης που έχει ανάγκη. Για να ανακτήσει ξανά ο Δημότης τη χαμένη του αξιοπρέπεια, να αποκτήσουν ξανά νόημα αξίες και αρετές όπως η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΨΗΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Δυστυχώς για τον Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη επιβεβαιώθηκα για το θέμα με τα γάλατα που είχα αναφέρει με ερώτηση μου στο προπερασμένο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/3/2012. Όταν ρώτησα γιατί δεν ειδοποιήθηκαν οι πολίτες ότι θα μοιραστεί γάλα, ο Δήμαρχος επικαλέστηκε ότι τους πήρε η ΝΟΥΝΟΥ 10 η ώρα το βράδυ την παραμονή και είπε ότι θα μοιράσει γάλα στο Περιστέρι και γι αυτό δεν πρόλαβαν να ειδοποιήσουν. Εκτός αυτού ο κος Λύκος διαβεβαίωσε ότι οι πατάτες θα μοιραστούν στον εκθεσιακό χώρο. Εγώ έλεγα για το γάλα και αυτός έλεγε για πατάτες και από εκεί να καταλάβετε σε τι σύγχυση ήταν!!! Το ίδιο όμως επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά με το γάλα και ακόμα μια φορά με ψάρια και κρασί. Πάλι μοιράστηκαν από τους ίδιους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους χωρίς να ενημερωθούν οι πολίτες. Πάλι δεν ειδοποιηθήκατε έγκαιρα κύριε Δήμαρχε; Αυτά τα πράγματα κύριε Δήμαρχε γίνονται οργανωμένα και όχι στο πόδι, έπρεπε να μοιράζονται από κάποιον συγκεκριμένο φορέα (για αυτό εξάλλου δεν έγινε το Κοινωνικό Παντοπωλείο;) και ελεγχόμενο χώρο του Δήμου και όχι στο δρόμο και σε κεντρικά σημεία για να βλέπουν οι περαστικοί και να λυπούνται αυτούς που πάνε να πάρουν γάλα, επειδή εσείς θέλετε να προβάλλεστε μέσω φιλανθρωπίας. Αυτό δεν το κάνει κανένας Δήμος και κανένας Δήμαρχος μόνο εσείς!!! Έχετε επιδοθεί σε ένα ανελέητο πλιάτσικο ψήφων χωρίς φραγμούς και χωρίς όρια, στο όνομα της κρίσης που μαστίζει τον τόπο. Δυστυχώς για εσάς η ΝΟΥΝΟΥ είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία και τις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που παίρνει να μοιράσει δωρεάν γάλα, ενώ απεναντίας εσείς ψεύδεστε ασύστολα και εκμεταλλεύεστε τα πάντα στο βωμό της ψηφοθηρίας και επικαλείστε ότι ενημερωθήκατε στο παρά πέντε. Τέτοια λάθη το marketing της τόσο σοβαρής και μεγάλης εταιρείας όπως είναι η ΝΟΥΝΟΥ δεν κάνει. Δείτε το δελτίο τύπου παρακάτω του Δήμου Χαϊδαρίου που έχει αναρτηθεί και επίσημα στην ιστοσελίδα του Δήμου και που έχει μοιραστεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και που έρχεται να σας διαψεύσει πανηγυρικά και να με δικαιώσει επίσης πανηγυρικά. (Και δεν πιστεύω να μας πείτε ότι η ΝΟΥΝΟΥ κάνει διακρίσεις και ειδοποιεί έγκαιρα όποιον θέλει γιατί απλά αυτά δεν γίνονται). (ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ) Διανομή γάλακτος στους Δημότες Χαϊδαρίου. Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου έγινε αποδέκτης δωρεάς της εταιρείας ΝΟΥΝΟΥ FRIESLAND και θα διαθέσει στους δημότες Χαϊδαρίου συσκευασίες γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ FAMILY, με ημερομηνία λήξης 22/4/2012. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί, αύριο Μ. Πέμπτη 12/4/2012 και ώρες 12:00-15:00, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 21 Τηλέφωνο επικοινωνίας » Δυστυχώς είναι κρίμα ένας Δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης όπως είναι το Περιστέρι, να εκμεταλλεύεται τις φιλανθρωπικές προσφορές των εταιρειών και τους άτυχους σκληρά δοκιμαζόμενους από την κρίση συμπολίτες μας, με αυτό τον χυδαίο ψηφοθηρικό τρόπο...λυπάμαι πολύ για εσάς. Αλέξανδρος Πλέστης Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Με την Παράταξη «Περιστέρι Για Όλους»

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Απριλίου ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ Συνολικά 36 κόμματα, συνδυασμοί κομμάτων και μεμονωμένοι 28) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Ι. Παναγόπουλος), 36. ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΩΝ ΟΔΟΝΤΙ- ΑΤΡΟΣ 8. ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΓΕ, υποψήφιοι κατέθε- 29) Φίλοι του Ανθρώπου (Κ. 37. ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 35. ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡ- σαν αιτήσεις συμμετοχής στις Σταμούλης), ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΟΥ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤ. ΥΓΕΙΑ, 38. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 9. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙεπικείμενες εκλογές της 6ης 30) Δημιουργία Ξανά ( Γλαύκος Τζήμερος), 39. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥ- ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΦΩΤΟΕΚΤΥ- ΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Μαΐου. ΛΕΥΤΗΣ ΠΩΣΕΙΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΝΙΕ, Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής κομμάτων ΠΑΝ.ΚΙ.- ( Γεώργ. Μπέτσικας), ΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 10. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ 31) Παναθηναϊκό Κίνημα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡ- ΠΑΣΕΒΕ, 36. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ και συνασπισμών κομμάτων 32) Αξιοπρέπεια (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφί- ΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΒΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, 41. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΑΝΔΡΕΑ, ΕΜΠΟΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟστις εκλογές έληξε στον Αρειο Πάγο το Α Τμήμα του οποίου θα ελέγξει τη νομιμότητα των δηλώσεων και θα προβεί στην ων) - (Παν. Θεοδωρόπουλος), 33) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, 42. ΦΩΤΟΥ ΕΥΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΤΙΚΟΣ 43. ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ) 11. ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ- ΦΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 37. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗανακήρυξή τους. Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚΑνανεωτική ΣΟΛΙΣΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, Αναλυτικά αιτήσεις συμμετοχής υπέβαλαν οι: λεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πό- 44. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ ΗΘΟ- 12. ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ- 38. ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ, ΠΟΙΟΣ ΚΛΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΠΡΟ- 45. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑ, ΕΔΡΟΣ ΕΕΔΥΕ, 1) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω 46. ΨΥΧΟΥΛΑ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡ- ΜΕΛΟΣ ΕΓ ΤΟΥ ΠΑΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 39. ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Κίνημα ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ε. Βενιζέλος), Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό ΒΑΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ, ΠΟ- ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΟΦΤΕΞ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2) Νέα Δημοκρατία (Αντ. Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (Μ. ΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 13. ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΠΟΥ - ΧΑΡ- Σαμαράς), Τζαλαζίδης). ΠΑΣΟΚ ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΕΛ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΩ- ΤΟΥ, 3) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α. Παπαρήγα), - ( Αμεση) Δημοκρατία στην 34) Δημοβούλιο Πολιτών ΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΕΘΕΛ, 40. ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1. ΑΚΡΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 14. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩ- (ΝΑΥΣΙΚΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 4) ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Πράξη (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων) - (Γ. Κόκκας), ΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΝΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ, ΠΡΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥ- Μέτωπο (Α. Τσίπρας), ΛΑ 5) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαπτυξη (Π.Α.Α.) - (Νικ. Κολίτσης, 15. ΚΡΟΚΙΔΗ ΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, 35) Περιφερειακή Αστική Ανά- ΟΥΧΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- 4. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙ- ΜΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜ- 41. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙφέρης), μεμονωμένος υποψήφιος) και 5. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΗ (ΝΤΑ- ΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 6) Δημοκρατική Συμμαχία 36) Τυραννοκτόνοι - Αθαν. Δασκαλόπουλος (μεμονωμένος 6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕ- ΝΥ) ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΕΛΕΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΛΙΟΥ, (Ντόρα Μπακογιάννη), ΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», 42. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΜ- 7) Κοινωνική Συμφωνία (Λουκά Κατσέλη), NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ υποψήφιος). ΛΙΩ) 16. ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΕΡΓΑΤΗΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, 8) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Πάνος Καμμένος), 8. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΓΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ- 43. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 9. ΒΕΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΕ- 10. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 9) Δημοκρατική Αριστερά ( 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ- 11. ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φωτ. Κουβέλης), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 17. ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗ- ΣΤΩΤΙΚΟΥ, 12. ΔΟΝΤΑ-ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 10) Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (συνασπισμός συνεργα- ΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΛΩΣΤΟ- ΙΩΑΝΝΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΝΟ- 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟ- ΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΡΓΑΤΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑ- 44. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 13. ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ 14. ΕΡΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ζομένων κομμάτων) - (Σ. Μάνος 4. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», ΜΕΛΟΣ 15. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ και Γ. Βαλλιανάτος), ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16. ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ 11) Οικολόγοι Πράσινοι (6μελής εκτελεστική επιτροπή), 18. ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑÏΑ (ΑΙΓΛΗ) 5. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥ- 18. ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ- ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, 17. ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΛΕΥΤΗΣ ΓΙΟΥ, ΑΝΕΡΓΟΣ, ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 45. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ 6. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ 12) Ένωση Κεντρώων (Β. 19. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΥΧΟΣ ΟΑΕ 19. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- Λεβέντης), 20. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΟΥ- ΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΕΒΕ, ΠΑΝΕΛ- ΞΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, 13) Κόμμα Φιλελευθέρων ( Κ. 21. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΤΗΣ ΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΕΒΕ, 46. ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ 22. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καλλιγιάννης), 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΑΡΤΣΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20. ΜΕΘΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΑΞΙΤΖΗΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14) Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος), 9. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙ- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΛΟΥ, ΤΕΧΝΟΛ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤ. ΝΟΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ (ΣΑΤΑ) 24. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΡΙΖΑ Β ΑΘΗΝΑΣ 15) Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι (Δ. Βεργής), 10. ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ- 21. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΤΕΑΣ ΠΟΕΔΗΝ, 26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑ- 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 16) ΟΧΙ (συνασπισμός των ΓΡΑΦΟΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 27. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ συνεργαζόμενων κομμάτων 11. ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΑΤΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡ- 28. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 12. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΝΑΥ- ΓΙΑΣ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δημοκρατική Αναγέννηση και 29. ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3. ΑΝΤΩΝΑΚΗ - ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑ- ΠΗΓΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑ- (ΚΙΔΕ), Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Σ. Παπαθεμελής - 3μελής διοικούσα 31. ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΠΕΝΝΥ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 22. ΜΠΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 13. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΔΩΝΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ- ΔΑΣΚΑΛΟΣ, επιτροπή), 32. ΜΠΕΚΟΥ ΕΦΗ 4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 23. ΜΠΟΥΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ- 33. ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17) Κίνημα Δεν Πληρώνω 14. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ- ΝΤΙΝΟΥ, ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, 34. ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ 5. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙ- (Βασ. Παπαδόπουλος), ΛΕΥΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟ- 35. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ- ΛΕΙΟΥ 18) Κ.Ε.Α.Ν.- Κίνημα Εθνικής 15. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙ- ΡΙΛΙΖΑ 6. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ Αντίστασης (Ιπποκράτης Σαββούρας), 16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΛΑΙ- 24. ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ, 36. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) 19) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) 17. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΝΩ ΘΕ- ΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΟΠΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΥΡΚΑΛ, ΠΡΟΕ- 38. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39. ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣ- ΑΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 25. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛ- - Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία (συνασπισμός συνεργα- 41. ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΤΟΥ 40. ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 18. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΛΥ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙζόμενων κομμάτων) - (4μελής 42. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ διευθύνουσα επιτροπή), (ΛΑΜΠΗΣ) 10. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝ- ΓΡΑΦΟΣ (ΣΑΔΑΣ), 43. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΔΡΕΑ 20) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατρο- 21. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ- ΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ 20. ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 26. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ 11. ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 44. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ πή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) - Μέτωπο ΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 45. ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 12. ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟτης Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κουμμουνιστικής Αρι- ΓΟΡΟΣ 22. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΚΗ- ΤΟΥ ΚΚΕ, ΚΚΕ ΡΙΟΥ 27. ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜ- 13. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ στερός και της Ριζοσπαστικής 23. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΙΑΤΡΟΣ 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙ- ΜΑΝΟΥΗΛ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΠΡΟ- 14. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) Οικολογίας 21μελής κεντρική - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟ- ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 24. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥ- ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΔΟΜΩΝ, συντονιστική επιτροπή), 15. ΚΝΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΥ- ΛΕΥΤΗΣ 2. ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28. ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑ- 21) Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος- 16. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗ- ΡΙΑΚΟΥ 25. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΠΑ- (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΝΟΥΗΛ, ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥ- ΜΕΛΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓ ΤΟΥ ΠΑΜΕ, ΜΕ- Ο.Κ.Δ.Ε. (3μελής διοικούσα ΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΣ ΛΕΥΤΗΣ, ΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, 17. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ επιτροπή), 26. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΥ- 3. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ- 29. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥ- ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22) Εργατικό Επαναστατικό ΛΕΥΤΗΣ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΜΕ- ΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 18. ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ- Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) (Σαμπετάι Μάτσας), ΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΣΑΔΑΣ- 30. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗ- 27. ΜΠΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟ- ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗ- 23) ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την 28. ΜΠΡΟΥΜΑ-ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΑ), ΤΡΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΤΡΙΟΥ Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (3μελής διοικούσα επιτροπή), 29. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΟΣΕ, ΣΥΝΔΙ- ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 4. ΒΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ- 31. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 20. ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 21. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 30. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥ- ΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ, ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΜΕ ΥΓΕΙΑΣ- 24) Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας (Ν. Αλικάκος), 22. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΕΥΤΗΣ 5. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 31. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑ- 32. ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ- 25) Εθνική Ελπίδα (Γεώργ. Παπαδόπουλος - Γιαννιτσά), ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗ- 23. ΛΕΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ Δ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜ- 24. ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑ- 26) Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ. 33. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥ- 6. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΝΟΥΗΛ (Θεόδ. Κυρωγιάννης), ΛΕΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΕΡΓΗ, ΜΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ, 25. ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 27) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών Καποδίστρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΔΗ- 34. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ, 33. ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 26. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μιχ. Ηλιάδης), 35. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟ- ΑΝΔΡΕΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙ- ΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 34. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ

13 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ 27. ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑ- ΘΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29. ΠΑΠAΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 30. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 31. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΑΝΗ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 33. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 35. ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 36. ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓ- ΓΕΛΟΥ 37. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑ- ΝΟΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 38. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 39. ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 40. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41. ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 44. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 45. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 46. ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΟΣ 1. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΓΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩ- ΑΝΝΗ 4. ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 7. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 8. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 9. ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ 10. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΓΕΡOΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 12. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΝΑΝΣΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13. ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑ- ΝΑΓΙΩΤΗ 14. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΜΑ ΑΝΘΟΥ- ΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ 17. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 21. ΚΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22. ΛΕΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑ- ΣΙΛΕΙΟΥ 23. ΛΟΥΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩ- ΝΙΟΥ 24. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΛΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26. ΜΠΑΡΜΠΑ (ΒΑΝΑ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 27. ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28. ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 30. ΝΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑ- ΣΙΜΟΥ 31. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ 33. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙ- ΛΑΟΥ 38. ΠΡΕΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΟΥ 39. ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑ- ΣΙΟΥ 40. ΣΥΓΓΑΡΕΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΒΥΡΩΝΑ 41. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 42. ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝ- ΘΟΥ 43. ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝ- ΔΡΕΑ 44. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 45. ΦΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 46. ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕ- ΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟ- ΡΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.ΣΥ. - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2. ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ ΠΡΩΗN ΔΗΜ. ΣΥΜВ. ΠΕ- ΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛ- ΛΗΛΟΣ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕ- ΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ(ΡΕΝΟΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 5. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ 6. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΣ 7. ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΥΝΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛ- ΛΗΛΟΣ 8. ΒΙΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΡΕΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙ- ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9. ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩ- ΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ 10. ΠΟΥΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙ- ΟΥ ΙΑΤΡΟΣ 11. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΕ- ΑΝΘΗ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 12. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑ- ΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ- ΓΟΣ 15. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΘΟΓΡΑ- ΦΟΣ 16. ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 17. ΚΑΜΠΡΑΝΗ- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ- ΡΙΑ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 18. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΑΧΑΡΝΩΝ-Δ/ΝΤΗΣ ΔΟΥ ΑΧΑΡ- ΝΩΝ 19. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕ- ΝΕΛΑΟΥ ΥΠΟΨ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.ΑΙ- ΓΑΛΕΩ-ΑΝΤ. ΣΥΛ.ΚΡΗΤΩΝ- ΑΡΧΙ- ΤΕΚΤΩΝ 20. ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑ- ΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ 21. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 22. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ - ΔΗ- ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 23. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ 24. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕ- ΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 25. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 26. ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣ- ΤΟΛΟΥ ΣΥΝ.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 27. ΛΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗ ΜΗ- ΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 28. ΛΙΜΑ-ΜΠΑΤΙΣΤΑ ΝΤΑΝΙΕΛ ΖΟΑΟ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣ- ΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 29. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 30. ΜΠΟΥΝА ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ) ΙΩΑΝ- ΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 31. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗ ΜΗ- ΤΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.ΕΔΗ.ΣΥ 32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑ- ΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 33. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΔΕΩΝ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 34. ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΙΑ ΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 35. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 36. ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 37. ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ- ΛΟΓΟΣ 38. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΒΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣ- ΤΗΜΩΝ 39. ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 40. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 41. ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 42. ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕ- ΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 43. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ 44. ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1. ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ 2. ΒΙΓΚΛΗ ΕΦΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3. ΒΟΡΛΟΟΥ ΝΟΤΑ 4. ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 5. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6. ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 7. ΚΑΒΟΥΡΑ ΟΛΓΑ 8. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 9. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) 10. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫ- ΠΑΛΛΗΛΟΣ 11. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 12. ΚΟΡΑΣΙΔΑ ΚΟΡΑΛΙΑ 13. ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14. ΛΙΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 15. ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 16. ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 17. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ- ΚΡΙΝΤΑ ΕΦΗ 18. ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 19. ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 20. ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 21. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 22. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23. ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ- ΛΗΛΟΣ 24. ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 25. ΠΟΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 26. ΡΟΚΑ ΚΑΤΙΑ 27. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ- ΑΡΜΥΡΑΣ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28. ΣΚΟΤΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) 29. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ 30. ΣΦΙΚΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟ- ΛΟΓΟΣ 31. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑ- ΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 32. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ 2. ΑΒΡΑΜΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 3. ΑΛΑΪΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 4. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΕΥΑΓ- ΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ 6. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΗ- ΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9. ΑΣΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ- ΟΛΟΓΟΣ 10. ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡ- ΧΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΤ- ΣΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 12. ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΤΕ- ΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 13. ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΝΙ- ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 14. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 15. ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ 16. ΔΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 17. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 18. ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΘΗΓΗ- ΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 19. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΔΗ- ΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣ- ΤΕΡΙΟΥ 20. ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΚΑΘΗ- ΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 21. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΚΗ- ΓΟΡΟΣ 22. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΜΟΝΔΟΣ - ΠΡΟ- ΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 23. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ 24. ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 25. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΗΘΟΠΟΙΟΣ 26. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΟΙΚΟΝΟ- ΜΟΛΟΓΟΣ 27. ΛΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29. ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΕΩΣ ΒΟΥ- ΛΕΥΤΗΣ 30. ΜΑΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 31. ΜΕΤΑΞΑ ΘΕΚΛΑ ΜΟΣΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΙ- ΒΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 34. ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 36. ΠΑΧΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΤΙΔΗ- ΜΑΡΧΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 37. ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 38. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 39. ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 40. ΣΚΟΥΦΗ ΕΥΗ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣ- ΚΕΠΤΗΣ 41. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΟΣ ΕΜΠ, ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 42. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΖΩΓΡΑ- ΦΟΣ 43. ΣΥΝΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ- ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 44. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΥΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙ- ΚΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΗ- ΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 45. ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΥΒΟΝΝΗ - ΦΙ- ΛΟΛΟΓΟΣ 46. ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΙ- ΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 2. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΗΣ 4. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 5. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ 10. ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ΔΟΜΝΑ 11. ΖΗΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 12. ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 13. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 14. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ 15. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΛΕΚΑ 16. ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΦΗ 17. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 18. ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19. ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20. ΛΑΤΖΩΝΑ ΤΖΕΝΗ 21. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΕΥΘΕ- ΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ) 22. ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 23. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ (ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 28. ΜΠΑΧΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 29. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30. ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΛΕΥΘΕ- ΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ) 31. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 32. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ 33. ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΥ- ΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) 35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- ΔΡΑ 37. ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) 38. ΠΛΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ 39. ΠΟΝΗΡΙΔΟΥ ΕΥΗ 40. ΣΙΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41. ΣΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 42. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43. ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 44. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΟΣ 45. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 46. ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1. ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ- ΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟ- ΓΟΣ-ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΒΙΟΧΗ- ΜΙΚΟΣ 4. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΑΣ 5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙ- ΡΟΥΡΓΟΣ 6. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙ- ΟΥΧΟΣ 7. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 8. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 9. ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 10. ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΘΡΟ- ΓΡΑΦΟΣ 11. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ) ΟΙΚΙΑΚΑ 12. ΖΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MCN 14. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΟΛΟΓΟΣ 15. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 16. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ- ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟ- ΝΤΙΑΤΡΟΣ 17. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 18. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 19. ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ 21. ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΤΟΥΠΑΪ ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΤΙΝΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΜΑΤΙΑΣ 22. ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 23. ΚΟΣΙΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) ΚΤΗΜΑ- ΤΟΜΕΣΙΤΗΣ 24. ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙ- ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 25. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 26. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗ- ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 27. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑ- ΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28. ΜΑΛΕΡΟΥ-ΖΗΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙ- ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 29. ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 30. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 31. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑ- ΞΙΟΥΧΟΣ 32. ΜΠΑΡΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 33. ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕ- ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΜΑΤΙΑΣ 34. ΝΤΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 35. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ- ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟ- ΛΟΓΟΣ 36. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συνέχεια στη σελίδα 16)

14 `ÌÒ 14 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 Û Ì Ñ ÌØàÛ Ó Û Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ `ÜÔÌ ÔÛÌÜÕ ÓÌ ÛÖ ÔÔ ÖÒ Ö, ÑÛÖØ Ö ÑÖÔÖÓ ÑàÔ Ì ÙÛ ÓàÔ, Ü Öß Ý Ö `ˆÀ µ, ˇ Ô Ú ˇÌ ÝÖØ ßÌÔ ÖßÌ ÌÑÒÖ àôý Ó Ò ÓÌ Û Ô ßÑØ Ù ÓÖÛ Û ý ÛÖÜÚ. `Ì Û ÑØ ÉàÚ ÙÜÔ ÙÛ Û Ù Ó - Ù ÜàÔ Û Ú 6 Ú» ÖÜ 12; Ö Ì Ô Û Ì Ñ ; Ì ÖÔÖÛ ÖÜ É àôöüóì ÙÜÓ- É ÔÖÜÔ ÓÖÔÖ 1-2 ÝÖØÌ Ú ÙÛ Ø- ÑÌ ÌÔÖÚ àô ÙÛ à Ó Ú ÞàØ Ú.! ¾ ÖÒ Û ÑÌ Ú ß»Ô ÓÖÔ ÖÜý ÖÜ ÌÝ ØÓÖ ÖÔÛ ÓÌ ÌܡÜÔ - `¾ - Ñ ÖÒàÔ ÛàÔ ÙÛ ÑàÔ ÜÔ ÓÌàÔ, Ó Ñ Û Ú ßÛØÖ Ñ Úý ( - - ), Ì ÞÖÜÔ ÝÌ ØÌ Û Þà- Ø Ñ ÛÖÔ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÙÛ Ô ÌÕà ÖØÛ ÛÖÜ.! Û ÙÜÔÌ Ì ÛÖ ÑØ Ù ÓÖ ÌØàÛ Ó Ì Ô Ô ˇ ÙÜÔÌÞ ÙÛÌ Ö Ñ Û ÝÖØÖÚ ˇ.ß Ô ÑØÖÜÙÖÜÓÌ ØÜÓÔ Ôý. Ò Ø Ñ ÙÛØÖÝ ÖØÌ Ú. ÜÛÖ Ì Ô ÛÖ ÑØ Ù ÓÖ Û Ó ÛàÔ ÌÑÒÖ àô. Ö Ó ÔÜÓ ÖÜ ˇ àùì Ñ Ò.! ¾ ÌÒÒ Ô ÑÖÚ Ò ÖÚ Ò Ñ - ÒÌ Û Ô Ö ÖÑ Ó ÙÌ Ô ÙÛ - Ø ÕÌ Û ÑÖÓÓ Û, Ô ÒÖ ÓÌ Û ÙÛ Ù ÛÖÜÚ ÙÛÖ ß»Ô ÓÖÔ Öý; Û ØÞ Ô Ô, ÞàØ ÚÖÓàÚ Ô Ì Ô ØÑÌÛÖ ÖÛ Ü ØÞÌ Ñ Ö ÖÒ Û ÑÖÚ.ßÞ Ó ÒÌ ÖÔÛ ÙÓÖÚý. Ø Ì Ó, Ø ÖÛ ÑØ Û - ÙÌ ÖÙÛ ÙÌ Ú Ö ÛÖ ØàÛÖ»Ô - ÓÖÔ Ö, ß Ý ÙÌ ÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÖÜ Û Ô Ñ ÞÌ ØÖÛÌØÖ. Ö Û Ô ÒÒ ÛÖ ¾` ÓÌ Û Ú ÔàÙÛÌ Ú ßÑàÒÖÛÖÜ- Ó ÌÚý Ì Ñ ÔÌ ÛÖ ÔÛ ÙÛØÖÝÖ, Ö àú Ñ ÝÖØÖ ÉÖÜÒÌÜÛÌ Ú ÖÜ ÙÜÓÓÌ- ÛÌ ÞÖÜÔ Ù ÓÌØ ÙÌ ÔÌÖ ÖÒ Û Ñ ÙÞ Ó Û ÛÖÜ ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖÜ ÞàØÖÜ (ÑÖÓÓ ß ÔÌÕ ØÛ ÛàÔý. ÓÓÌ - ÔÖÜ), ÌÔà ÖÓ ÑØ Ì ØÞÖÔÛ Ñ Ö ÔÌÖÔ Û Ú ß ØÜÙ Ú Ü Úý. Ø Ö ß ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ ÑÌ Ú ÑÖØàÔÌÚý ÝÖ- ØàÔ ÌÑ ØÖÙà àô ÛÖÜ Ñ ÛÌÙÛ ÓÌ - ÔÖÜ ÌÔ Ì Ô Ô Ù ÌÚ, Ø ÖÛ Ì Ô Ô Ù ÌÚ Ö Ô ÙÜÞ ÌÚ Ñ Ô - ÑÛ Ù ÌÔÖÚ ÑÖÙÓÖÜ ÖÜ ÖØØ ÛÌ Û Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ß»Ô ÓÖÔ ÖÜý Ñ Ô - ÛÌ Ô Ù ÖÒ Û Ñ Ì ÑÝØ Ù, Û Ô Ö Ö ÓÖÔÖ Ø ÙÛÌØ ÙÛ Ô Ó ÖØÌ Ô ÛÖÜ ØÖÙÝÌ ØÌ. ÙÛÖÙÖ `¾ Ñ ˇÌà- ØÖÜÔÖÛ ÓÌ Ì ÖÓÌ Ô Û Ô Ü ÌØÞØÌ - àù Û Ú ÞàØ Ú Ñ ÛÖ Ò Ù Ö Û Ú ÌÜØà àô Ú, ÌÔ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÔÌ Ñ Û Ñ ÒÜÛÌØÖ.» ÓÌ ÒÜÛÌØ ßÑÖÔÛØ ý ˇ Ì ˇÌÛÌ Û Ó ÌÕÖ ÖÜ Û Ú ÞàØ Ú Ö ÛÖ ÌÜØà. ØÖÑÌ Û ÞÖÔÛØÖ ßÌ Ó. Û ØÞ Ô Ö ÒÌÜØ Ú ÌÙ Ú `¾ ÔÌÛ ØÖÙ ˇÌ ÙÜ Ñ ÒÜß Ú ÛàÔ ÛÌØ ÙÛ àô ÌܡÜÔàÔ Û Ú ÑÜÉÌ Ø- Ô Ù Ú. Ô ØÌ ÖÜ Ñ ÛàÔ Ü Ö- ÖÜÒàÛ ÑàÔ ÌÙÓÌÜÙÌàÔ ÛÖÜ ß-»Ô ÓÖÔ ÖÜý. Ö Ñ Ö ÒÌÜ- Ø Ú Ñ ÖÒàÔ ÛàÔ ÙÛ ÑàÔ ÜÔ ÓÌàÔ Ó Ñ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÌÒ Û ÖÜ ÛÖ ÙÛ Ø ÖÜÔ, ÛÖ Ö Ö Ö ØÖàˇÌ Û ÓÌÜÙ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ò ÖÜ, ÓÌ àû ÑÖ Ö Ù ÖÒàÔ ÛàÔ ÓÖÙ àô Ì ÞÌ Ø ÙÌàÔ Ñ ßÝ ÒÌ - ÛàÔý Û Ú ÓÖÙ Ú ÌØ ÖÜÙ Ú, Ñ - ÛÌ Ý Ù ÌØ Ù ÑàÔ Ñ àó ÛàÔ (Ó ÙˇàÔ, ÙÜÔÛ ÕÌàÔ, Ì ÖÓ ÛàÔ, ÑÖ ÔàÔ ÑàÔ ÔàÔ) Ñ Ì ÙÛØÖ- Ý ÛàÔ ÌØ Ù ÑàÔ ÙÞÌ ÙÌàÔ ÙÛ Ú ØÞÌ Ú ÛÖÜ 1900.!!»Ì Û ÙÜ ÑÌÑØ - ÓÌ Ô ÖÒ Û Ñ, ÖÜÛÌ ÛÖ ÓÖÙ Ö ÞØÌ ÖÚ ÔÌÛ É àù ÓÖ, ÔÌØ Ì ÙÛ Üß, ÛÖ ÙÜØØ ÑÔàÔÌ- Û ÙÛ ˇÌØ, ÞàØ Ü Ö ÖÜÒàÔÌ- Û ÙÛÖÜÚ ÛØ Ì ÛÌÚ-ÛÖÑÖ ÒÜÝÖÜÚ, ÌˇÔ Ñ Ñ Ò Ñ ÑÜØ ØÞ Ñ - Û Ø Ì Û Ö ÌÒÒ Ô ÑÖÚ Ò ÖÚ ÌÕ Ô Ø - Ö ÌÛ. ÜÛ ÖØÌ ØÌ Ì ÓÌÙ Ô ÙÛ Ó Û ÙÌ. ÙÛÌÜÌÛ ÖÛ Ö `ˆÀ µ Ó ÖØÌ Ô Û Ô ÒÒ ÕÌ ; ¾ `ˆÀ µ ÓÌ Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÛÖÜ Ñ ÔÌ Õ ÖÓ Þ Ñ ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÔÛ - ÖÒ ÛÌÜÙ ÖÜ ÔÖ Ì ØÖÓÖÜÚ ÒÒ ÖØÌ Ú. ÙÛÖÙÖ ØÌ Ì Ô ÔÖÜÔ Ô ÛØÖ Ì Ú ÙÛÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖÜÚ ÙÜÙÞÌÛ ÙÓÖÜÚ. ØÌ ÌÛ Ö ÓÌ - ÒÌÚ ßÓ ÌÚý ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ò ÖÜ Ô É ÖÜÔ ÙÛÖ ØÖÙÑ Ô Ö, Ô ÔÖÜÔ ßÌÔÌØ Ö ÖÒ ÛÌÚý. ¾ `ˆÀ µ ÓÌ Û Ú ØÖÛ ÙÌ Ú ÛÖÜ ÌÔ ÙÞÜÌ ÜÛ Ô Û ÜÔ Ó Ñ. Ô ÛØÖ ÛàÔ ßÓÔ - ÓÖÔ ÑàÔ-ÔÌÖÝ ÒÌÒÌܡÌØàÔý ÖÒ - Û ÑàÔ, ØÔ Ù Ò ØàÓ Ú ÛÖÜ ÓÌ ÒÜÛÌØÖÜ ÓÌ ØÖÜÚ ÛÖÜ ÞØÌ ÖÜÚ ( Ôà Ö 80%) ÓÌ Ì ÑÒ Ù ÛÖÜ ÌˇÔÖÜÚ Ñ ÖÜ, ÌˇÔ ÑÖ Ö Ù - ÑÖ ÔàÔ ÑÖ Ö Ù ÛàÔ ÛØ Ì àô, Ø à Ñ Ô ÙÜ ÑØÖÛ Ù Û Ú É ÖÓ Þ Ô Ú Ñ ØÖÛ Ñ Ú Ö ÑÖÔÖ- Ó Ú, ÜÕ Ù Û Ú ÙÞÖÒ Ù Ú Ñ ÓÌ àù Û Ú ÔÌØ Ú, ÙÛ Ø Õ Û Ú ÖØ ÙÛ Ñ Ú ÜÔ Ó Ú Ó ÙˇàÔ Ñ ÙÜÔÛ ÕÌàÔ, Û Õ Û Ú ÝÖØÖ- ÝÜ Ú Ñ ÝÖØÖÑÒÖ Ú, ÌÕ ÒÌ - ß ÛàÔ ÔÛ Ø à ÑàÔ Ñ Ø - Ù Û ÑàÔ ÔàÔ, Ñ Û ÖÒÌ Ó Ù ÛàÔ Ñ ØÛÌ Ò, Ì ÙÛØÖÝ ÛàÔ ¾ ÙÛÖ ÓÖÙ Ö Ì ÒÌ ÞÖ, Ö ÙÖÛ ÓÌÚ Ñ ÓÖ É Ì àýìòì Ú Ö ÑÖÔÖÓ ÑÌ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÓÌ ÖÒÌÚ Û Ú ÞàØÌÚ Ñ, Ö- ÛÌÒÖÜÔ ÑØ Ù Ó ß Ì ÙÓ ý ØÖÛ ÙÌàÔ ÛÖÜ `ˆÀ µ.»ì ÜÛÖ ÛÖ Ò Ù Ö ÙÛÖÞàÔ Ñ Ù Ó Û ÙàÛ Ø ÛÖÜ Ò ÖÜ, ÌÔ ˇ ÌÞÛÖÜÓÌ Ñ Ó ˇÜÙ Þ Ø Ô ÛÖÜ ÌÜØà, ÖÜÛÌ ÑÌ Ø ÛØ Ì àô Ñ ÖÒÜÌˇÔ ÑàÔ ÌÛ - Ø àô. ÑÖÓ Ñ Ô ÙÜÓÝàÔÖÜÙÌ Ì Ô Ú ß ÝÖÝÖØÖÚ ÙÌ ÜÛ, ÌÔ Ý ÔÌÛ ÜÔ ÛÖ Ô ÌÝ ØÓÖÙÛÖÜÔ Ì ÖÓÌ - ÔÖÜ ÖÛ Ö `ˆÀ µ ÓÖÔÖÚ ÌÔ Ó ÖØÌ, ÌÔà Ö Ø ÙÛÌØÌ Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÙÛ Ô ÒÒ Ì Ô Ù ÙÓÌ ÔÌÚ. Ø Ñ Ò Ì ÕÖ Ö.! ÌÔ ØÌ Ì Ô ÉÒÌ ÖÜÓÌ Û Ø Ó Û ÙÛ Û Ñ ÒÒ ÜÔ Ó Ñ. Ú Ó ÕÌÞÔ ÓÌ ÖÛ Ö ÑÖÓÓ Û ÙÓÖÚ ÌÔ Ì Ô ÛÖ Ö Ö àú Ø Ô ÜÖ ÞØÖÔ. ÜÖ ßÓÌ Ò ý ÑÖÓÓ Û ÛÖÛÌ ÌÑ ÑÖÜÙÌ ÛÖ Ñ ˇÌ Ô ÜÛÖ- ÜÔ Ó, ÌÔà Ù ÓÌØ Ì Ô ÜÖ Ó ÑØ ÑÖÓÓ Û ÖÜ Ó ÌÔ ÛÖÜÚ É ÔÌ ÜÛÖ ÜÔ Ó. ÙÝ ÒàÚ ÑÖ Ô Ø Ù Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú (ÓÌ Ì Ô ÑØ ÛÖ Ò Ù Ö Ø ÖÙ ÙÛ ÑàÔ ÙÛÖÞàÔ) ˇ Ó ÖÜØ ÖÜÙÌ ÜÔ Ó - Ñ Ñ Ì Ô ÙÞÜØÖ ÌÔ ÒÒ ÑÛ ÑÖ ÖÒÖ ÌÕÖÜÙ Ú. à Ü ØÞÖÜÔ ÌܡÜÔÌÚ Ö Û Ú ÒÒÌÚ ÜÔ ÓÌ Ú Û Ú Ø ÙÛÌ- Ø Ú ÖÜ ØÔÖÜÔÛ ÜÛ Ô Û Ô Ô - Ñ ÖÛ Û. ¾ `ˆÀ µ Ì ÓÌ ÔÌ Ñ ˇ Ì ÓÌ ÔÌ. ÜÛ ÙÛ Ù ÌܡÜÔ Ú ÖÞ ÓÖÔÖ ÙÛÖÔ àýìòì ÖÒ Û Ñ ÒÒ ÑÜØ àú Ó ÖÜØ Ì Ø Ñ Û ˇ ÑÌÚ ÙÜ ÑØÖÛ Ù ÑÜÉÌ ØÔ Ù Ú ÛàÔ Ø ÖÙ Û ÑàÔ- Ø ÙÛÌØàÔ ÜÔ ÓÌàÔ ÖÜ ÌÑÝØ Ì Û Ô ØÖÙ ÖÑ ÖÒÖ Ñ ÓÌ ÒÜÛÌØÖÜ ÓÌ ØÖÜÚ ÛÖÜ ÌÒÒ - Ô ÑÖÜ Ò ÖÜ. ÌàØÌ Û Ò ÜÔ Û Ó ÙÜ ÑÜÉÌ ØÔ Ù ÛàÔ Ø ÖÙ ÙÛ - ÑàÔ- Ø ÙÛÌØàÔ ÜÔ ÓÌàÔ Ø Û ÝÖØÌ Ú ÛÖÜÚ; ÖÛÌÒÌ Ó ÙÛÖØ Ñ Ô Ñ Ö- Û Û. ß Ô Ñ Ñ ˇÌÖ Ì ˇÖÔÛ ý, Ì ÒÌ Ô Ö ØÞ Ö Ó Ú ØÖ ÖÔÖ. ¾ÙÖ Ì ÞÖÜÔ ßÌÜ Ùˇ ÙÌ Ú Û Ú Û Õ ÑÌ Ú Ì ÒÖ Ì Ú ÛàÔ ÜÔ ÓÌàÔ ÛÖÜ Ñ ÛÌÙÛ ÓÌ ÔÖÜ ÙÌ ÌˇÔ ÑÖ Ñ Ü ÌØÌ- ˇÔ ÑÖ Ì Ì Ö ÌØ ÓÌ ÔÖÜÔ Ô ÔÖÜÔ ÖÒ ßÑ ˇ Ø ý Ü Ö Û Ô Ì- ÓÖÔ Ñ Ì ÒÌ ÞÖ ÛÖÜÚ, ÌÔ Ñ Û ÔÖ- ÖÜÔ Û ÜÔ Ó Ñ ÛÖÜ ß ÖÒ Û ÑÖÜ ÔÌÙˇ ý. ¾ ÌÒÒ Ô ÑÖÚ Ò ÖÚ, Ö àú Ñ Ñ ˇÌ Ò ÖÚ, Ô Û Ô Ù ÖÜÚ ÌÑÝØ ÙÛÌ Ú ÛàÔ ÙÜÓÝÌØÖÔÛàÔ ÛÖÜ Ñ Ø Ø ÖØ ˇ ÛÖÜÚ ÉØÌ. Û ÙÜÔÌ Ì Ì ÞÖÜÓÌ ÞØÌ ÖÚ Ô Ì Û ÞÜÔÖÜÓÌ Û Ú ÌØ Ù ÌÚ ÛÖÜ ß ÙÛÖØ Ñ Ô Ñ ÖÜý, ÓÌ Ò ÖÛÌØ É Ù Ô Ñ ˇÜÙ ÌÚ. Ò ÌÛ ÖÛ ÓÌÛ Û Ú ÌÑÒÖ Ì Ú ˇ ØÖÑÜßÖÜÔ ÌÔàÛ ÑÌ Ú ÌÕÌÒ ÕÌ Ú ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú; ¾ ÌÑÒÖ Ì Ú ÙÜÔ ˇàÚ ÖÛÌÒÖÜÔ ßÙÛ ˇÓÖý ÖÞ ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ Û Ú ß ØÖ- Ó Úý. Ô Ö Û Ú Ñ Ò ÌÚ Ô Ì ÞÛÌ ÒÌ Öß Ý ÛàÔ ßÓÔ ÓÖÔ ÑàÔý Ü- Ô ÓÌàÔ, ˇ Ì Ô Ö àù ÖÛÌ Ü- ÙÓÌÔ Ú ÌÕÌ Ò Õ. ÙÛÖÙÖ Ñ Ò Û Ø Ó Û ˇ Ì Ô ÖÒÜ ÝÖØÌÛ - Ñ. ÒÒàÙÛÌ Û ØÖÉÒ Ó Û Ì Ô Ó ØÖÙÛ Ó Ú. ¾ ÙÞÌ ÙÓÖ Û Ú ßÛØÖ Ñ Úý Ñ Û Ú Ì ÞàØ Ú ØÞÖÜ- Ù Ú ÌÒ Û, Ó ÒÖÜÔ ßÓÔ ÓÖÔ ÑÌ Úý ÖÒ Û ÑÌ Ú ÌÑ ÌÛ Ú. Ø ÛÖ Ì ÑÖ Û Ú ÑÖ Ô Ú Ø Ù Ú ÛàÔ ÜÔ ÓÌàÔ Û Ú Ø ÖÙ ÙÛ Ñ Ú Ø ÙÛÌØ Ú ˇ Ì ÔÌ ÒˇÌ Ö Ì Û ÑÛ Ñ ÙÛÖ ØÖ- ÙÑ Ô Ö ÓÌÛ Û Ú ÌÑÒÖ Ì Ú.»Ì ÞØ ÛÖÛÌ É Ù ÑÖÚ ÙÛÖÞÖÚ ÛÛ Ñ ÙÜÔÛØ - É ÛàÔ ßÓÔ ÓÖÔ ÑàÔ ÜÔ ÓÌàÔý Ñ ÌÔ ÙÞÜÙ ÛàÔ ÜÔ ÓÌàÔ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú, ÛÌØ ÛÖÜ `ˆÀ µ. ÜÛÖ ˇ Ì Ô Ó ßÙÌÓÔ Ü Ö Ø Ý ÛÖÜ Ò ÖÜ Ó Ú ÙÛ Ú ÒÌàÝÖØÖÜÚ ÛÖÜ ÓÌ ÒÒÖÔÛÖÚý ÖÜ ˇ Ì ÒÌ Ì Ñ Ö Ö Û Ú.

15 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Τι πονάει το δικομματισμό του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Νηφάλιοι και ψύχραιμοι θα πρέπει να είναι μπροστά στις κάλπες, στις 6 Μαΐου 2012, οι Έλληνες ψηφοφόροι, όσο κι αν είναι οργισμένοι από την καταστροφική πολιτική για τον τόπο και το λαό, που ασκήθηκε από τον Οκτώβριο του 2009 έως τις μέρες μας, από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον κ. Γεώργιο Παπανδρέου και τη συγκυβέρνηση υπό τον διορισμένο πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο με Αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, αρχηγό τώρα του ΠΑΣΟΚ. Κι αν μάλιστα οι πολίτες θέλουν αληθινά να αλλάξουν εκ βάθρων το πολιτικό σκηνικό της χώρας και συγχρόνως να τιμωρήσουν τους εκπρόσωπους του δικομματισμού, οι οποίοι ζητούν και πάλι θρασύτατα την ψήφο μας για να μας ξανασώσουν (!), τότε ας τους μαυρίσουν! Ο Ελληνικός Λαός έχει μια μεγάλη ευκαιρία στις εκλογές: Να επιλέξει υπεύθυνα με την ψήφο του αυτούς που επιθυμεί να τον κυβερνήσουν. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται με ψυχραιμία και πολλή σκέψη να προσέλθει στις κάλπες για να εκτελέσει το δημοκρατικό του χρέος. Εδώ και δυόμισι χρόνια οι εκπρόσωποι των δυο κυβερνήσεων προσπαθούν απεγνωσμένα να μας πείσουν οι αθεόφοβοι, ακόμα και στην προεκλογική περίοδο- ότι και πάλι θα μας σώσουν, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι επιχειρούν θελητά ή αθέλητα- να μας αποτελειώσουν! Αλήθεια θέλουν να μας σώσουν ; Αυτοί που εναλάσσονται στην κυβερνητική εξουσία, εδώ τριάντα επτά χρόνια, από την πτώση της αμερικανόπνευστης δικτατορίας ( ) να μην ξεχνάμε το κακό που μας έκαναν. Κι αυτό, διότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έφεραν την Ελλάδα και το λαό της στο χείλος της καταστροφής. Είναι, λοιπόν, χρήσιμο να δούμε πώς μοιράστηκαν αυτά τα τριάντα εφτά χρόνια τδικομματισμού: * Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε τη χώρα από την πτώση της χούντας και δώθε συνολικά 14 χρόνια: (6 έτη), (τρία έτη) και (5 έτη). Αρκετά χρόνια με κυβέρνηση τη ΝΔ υπηρετούσαν με ιερή προσήλωση τα συντηρητικά προγράμματά της πριν από αρκετά χρόνια ο αρχηγός του ΛαόΣ κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, αλλά και οι αρχηγοί των νέων κομμάτων του κ. Πάνου Καμμένου, της κ. Ντόρας Μπακογιάννη και οι επιτελείς τους. Απορίες: Οι ηγέτες της ΝΔ δεν αντιλήφθηκαν στα δεκατέσσερα χρόνια που κυβέρνησαν ότι έχτιζαν την καταστροφή της χώρας και του λαού της; Οι αποχωρήσαντες από τη ΝΔ διατηρούν ακόμα την αυταπάτη ότι μπορούν να ξεγελάσουν την πλειοψηφία του λαού; * Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τον τόπο συνολικά 22 χρόνια: (8 έτη), (11 έτη), (3 έτη). Επί έτη αγωνίζονταν για την εφαρμογή της καταστροφικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και των ηγετών του και οι δημιουργήσαντες τα νέα κόμματα κ.κ. Χάρης Καστανίδης, Λούκα Κατσέλη και Γιάννης Δημαράς, ενώ άλλα στελέχη του στεγάστηκαν σε άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Απορίες: Το σπάταλο κράτος, τις αργομισθίες και τη φοροδιαφυγή, που είχε δημιουργήσει η ΝΔ, όπως λένε, γιατί δεν τα διόρθωσαν σιγά-σιγά σ αυτά τα είκοσι δυο χρόνια που κυβέρνησαν; Θα τα διορθώσουν τώρα, όπως υπόσχονται υποκριτικά; Μπορούν να τους πιστέψουν σήμερα οι πολίτες; Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ βολεύονται με την αποχή, διότι με λίγες ψήφους αυξάνουν ποσοστά και έδρες. Σίγουρα, θα τους ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να γίνονταν πράξη οι απειλές χιλιάδων οργισμένων πολιτών κατά του δικομματισμού. Διότι οι θυμωμένοι ψηφοφόροι θα νόμιζαν ότι τιμωρούν το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, ενώ στην πραγματικότητα ευεργετούν αυτά τα δυο κόμματα. Συνεπώς, όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι θα πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες για να εκπληρώσουν το ύψιστο χρέος τους απέναντι στη Δημοκρατία. Όχι, λοιπόν, στην αποχή. Βολεύονται, επίσης, το ΠΑ- ΣΟΚ και η ΝΔ με τις θυμωμένες απειλές για άκυρο και λευκό, που επίσης ευεργετούν το δικομματισμό. Επομένως, ψήφος θετική, δηλαδή σε κάποιο άλλο κόμμα κι όχι στο δικομματισμό. Και φυσικά, να μην ξεγελαστούν και ψηφίσουν κάποια δεκανίκια του δικομματισμού Ο έξυπνος, όμως, ψηφοφόρος δεν πρόκειται να ψηφίσει φανατικά το δικομματισμό με την αποχή ή το άκυρο ή και το λευκό. Τέτοια τρομερά λάθη δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Ο υποψιασμένος εκλογέας έχει πλέον αντιληφθεί ότι θα ωφεληθεί πολλαπλά αν ψηφίσει, σύμφωνα με τα πραγματικά συμφέροντα του τόπου, αλλά και το δικό του. Όλα δείχνουν ότι οι κοψοχέρηδες αυτή τη φορά θα είναι πολύ λιγότεροι από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις Σίγουρα, ωστόσο, μια και μόνη είναι η σοφή ψήφος : Αυτή που πονάει τον δικομματισμό, την ντόπια και ξένη πλουτοκρατία, τους διεθνείς τοκογλύφους και τη λεγόμενη Τρόικα, τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τους υπερατλαντικούς συμμάχους μας. Αν, λοιπόν, οι ψηφοφόροι της 6 ης Μαΐου 2012 θέλουν να πονέσουν όλους αυτούς που τους καταδυναστεύουν, θα ψάξουν και θα βρουν ποιος πολιτικός φορέας τους πονάει πιο πολύ Τότε, οι δήθεν σωτήρες μας, φοβούμενοι τα χειρότερα άρον-άρον θα βρουν λεφτά για την αδικημένη φτωχολογιά.. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 Η χρεοκοπία μιας Χώρας δεν αντανακλά μόνο και δεν περιορίζεται στο οικονομικό επίπεδο. Διαχέεται στο κοινωνικό και πολιτικό. Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια τις τρέχουσες εξελίξεις, αν πραγματικά θέλουμε να κατανοήσουμε τι (μας) συμβαίνει, τι (οι αγορές) μας επιφυλάσσουν και τι περιθώριο αντίστασης έχουμε. Αυτό που γίνεται αντιληπτό χωρίς προσπάθεια είναι η χρεοκοπία. Ψάχνουμε απεγνωσμένα για δανεικά για να ξεπληρώσουμε παλαιότερα χρέη... Όποιος δεν είναι αφελής αντιλαμβάνεται ότι η προσπάθεια εξεύρεσης νέων (και με «νορμάλ» επιτόκιο) δανείων συνοδεύεται και από ένα παζάρι που γίνεται κάτω από το τραπέζι των επίσημων συζητήσεων και συνομιλιών. Ποτέ στην παγκόσμια πολιτική - διπλωματική ιστορία δεν «έσωσε» κανείς κανένα χωρίς αντάλλαγμα... Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να δει κανείς τα ανταλλάγματα που ζητούν οι επίδοξοι σωτήρες μας. Σαν κοινοί τοκογλύφοι ζητούν ενέχυρα. Για την ακρίβεια ζητούν ό,τι έχει απομείνει από τον πλούτο της Χώρας μας και τις υποδομές της. Λιμάνια, δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες βρίσκονται ήδη στο πιάτο των δανειστών μας. 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROMEDICA ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τη Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου, το πρωί, εργαζόμενοι του Διαγνωστικού Κέντρου Euromedica, που ευρίσκεται στην οδό Αρκαδίου στο Περιστέρι, πραγματοποίησαν 4ωρη Η Μάχη έχει ήδη ξεκινήσει «ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» Ζητούν επίσης να διασφαλίσουν την υποταγή της Ελληνικής Κοινωνίας. Εξού και η επιμονή τους σε πολιτικές που σπέρνουν τον φόβο, υποταγή και ανασφάλεια μέσω της άγριας λιτότητας και της υπονόμευσης των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων. Όλα αυτά οι πιστωτές μας τα έχουν εξασφαλίσει από την κυβέρνησή μας. Το μόνο ζήτημα που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή προς διαπραγμάτευση είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πιστωτές μας θα μοιράσουν μεταξύ τους τα ελληνικά ιμάτια. Ο τρόπος και τα μερίδια της διανομής έχουν μεγάλη σημασία, καθώς θα καθορίσουν τη σφαίρα επιρροής στην οποία θα τοποθετηθεί η Χώρα μας. Θα εδραιωθεί η ευρωπαϊκή (γερμανική) ηγεμονία; Θα επιστρέψει δριμύτερη η αμερικανική ισχύς; Οι όροι που διεξάγεται το παζάρι για τη «διάσωση» της Χώρας μας περιγράφουν μαζί με την οικονομική και πολιτική χρεοκοπία. Για την ακρίβεια, περιγράφουν τη χρεοκοπία του υφιστάμενου μεταπολιτευτικού πολιτικού προσωπικού. Καθώς οι πολιτικές επιλογές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους, έχει γίνει σαφές ότι η Χώρα μας χρεοκόπησε εξαιτίας αυτών που την κυβέρνησαν. Δεν είναι μακριά ο χρόνος κατά τον οποίο όλοι αυτοί που κυριάρχησαν στο πολιτι- του Μιχάλη Κακλαμάνου* κό στερέωμα της Χώρας θα περάσουν στο περιθώριο. Τι θα εμφανιστεί ικανό να καλύψει το κενό πολιτικής αξιοπιστίας και οράματος που αντιμετωπίζει σήμερα η Χώρα μας, εξαρτάται από τον βαθμό της διάβρωσης της Ελληνικής Κοινωνίας. Πρόκειται για μια κοινωνία οικονομικά, ηθικά (πολιτικά) και πολιτισμικά χρεοκοπημένη; Διατηρεί ιστορικά αποθέματα προκειμένου να ανεφοδιάσει τις δυνάμεις της και να ορθοποδήσει; Είναι σε θέση να αναδείξει ηγεσίες ανάλογες των περιστάσεων και των απαιτήσεών της για ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία;...καθώς η ιστορία γράφεται από τους νικητές, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της μάχης που ήδη έχει ξεκινήσει, έστω κι αν πολλοί δεν το έχουν ακόμη καταλάβει. *Ο Μιχάλης Κακλαμάνος είναι Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου PROJECT ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το project μαθητών της Γ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα- Λιναρδάτου «Κατοχή-Αντίσταση- Απελευθέρωση» που σχεδίασαν και υλοποίησαν με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους κας Ακριβής Δεκάζου και στο οποίο Ο Ισαάκ Μιζάν είχαν τη μοναδική εμπειρία της συνάντησης και συνομιλίας με μια σειρά προσώπων που βίωσαν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο διαδραματίζοντας ο καθένας τους σημαντικό ρόλο στις διάφορες εκφάνσεις του. Οι μαθητές πήραν συνέντευξη από τον κ. Νικόλαο Τασιάκο τορπιλητή και τελευταίο επιζώντα του θρυλικού Ο Ν. Τασιάκος με τους μαθητές υποβρυχίου Παπανικολής» ο οποίος και τους εξιστόρησε τις πολεμικές επιχειρήσεις στη θάλασσα. Ο κ. Μανώλης Γλέζος ενεργό μέλος της Εθνικής Αντίστασης μύησε τα παιδιά στο βαθύτερο νόημά της. Η κυρία Φλώρα Καμχή και ο κύριος Μάριος Σούσης, κρυμμένα παιδιά της κατοχής, βοήθησαν πολύ τους μαθητές να κατανοήσουν το μέγεθος και τη σημασία του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι κύριοι Αλέξανδρος Παπαθανασίου και Μιλτιάδης Κάπος, παιδιά στην κατοχή, περιέγραψαν τα δραματικά γεγονότα της εποχής μέσα από την οπτική της καθημερινότητας. Τέλος ο κ. Ισαάκ Μιζάν ένας από τους λίγους επιζώντες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργασίας που δημιούργησαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου μίλησε για τις τραγικές συνθήκες O M. Γλέζος με τους μαθητές ζωής και εργασίας και την εξαθλίωση του ανθρώπου από άνθρωπο στα στρατόπεδα του θανάτου. Πολύτιμη στην εργασία των παιδιών υπήρξε η συμβολή του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Περιστερίου και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. στάση εργασίας και συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Διαγνωστικού Κέντρου, απαιτώντας από την εργοδοσία την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους (Δεκέμβρη-Γενάρη-Φλεβάρη-Μάρτη) και την υπογραφή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις κι εξασφάλιση όλων των ασφαλιστικών εργασιακών δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ τη Μ. Τρίτη το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων είχε συνάντηση με αρμόδιους στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των απλήρωτων εργαζομένων, προειδοποιώντας πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προβούν σε απεργία διαρκείας.

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 (συνέχεια από τη σελίδα 13) 36 ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ 37. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 38. ΡΑΠΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 39. ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΣ 40. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 41. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 42. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 43. ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΟΣΙ- ΟΓΡΑΦΟΣ 44. ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ- ΤΙΑΣ 45. ΦΛΕΓΓΑ-ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 46. ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1. ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2. ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 6. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7. ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΒΙΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9. ΒΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 10. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 13. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14. ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15. ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17. ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 20. ΚΑΛΛΗ (ΠΙΝΙΟΥ) ΜΑΡΙΑ 21. ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 22. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΚΗΚΟΥ ΟΛΓΑ 24. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ 25. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 26. ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑ- ΓΚΙΣΚΟΣ 27. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΤΑΣΟΣ 28. ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29. ΛΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30. ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 31. ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΜΠΟΥΡΓΚΑΡΤ ΗΛΙΑΣ 33. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 34. ΞΕΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 35. ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 36. ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 37. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΛΗ 38. ΠΑΠΑΓΛΑΣΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39. ΡΙΤΣΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 40. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΗΣ ΙΩ- ΑΝΝΑ 41. ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 42. ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΟΓΜΕ (ΣΟΝΙΑ) 43. ΤΣΙΟΥΦΗ-ΓΙΑΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 44. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45. ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ- ΣΤΟΛΟΥ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓ- ΓΕΛΟΥ 4. ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΥ 5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6. ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ ΤΟΥ ΧΑ;Κ 7. ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 8. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ- ΩΡΓΙΟΥ 9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10. ΖΕΡΜΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12. ΚΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13. ΚΑΡΜΑΝΟΒ ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΙΓΚΟΡ 14. ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΟΥ 15. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18. ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΥ 19. ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 20. ΛΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21. ΜΑΛΑΜΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓ- ΓΕΛΟΥ 22. ΜΑΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ- ΔΡΕΑ 23. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩ- ΤΗΡΙΟΥ 24. ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗ- ΣΤΟΥ 25. ΜΠΑΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 26. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙ- ΚΟΛΑΟΥ 27. ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑ- ΝΟΥ 28. ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟ- ΣΜΑ 29. ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΥ 30. ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 31. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ- ΓΙΟΥ 32. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 33. ΤΡΑΓΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 34. ΧΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩ- ΤΗΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤ. ΑΡ.ΣΥ.Α.) - ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2. ΑΜΠΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 5. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 6. ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 8. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 9. ΓΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 10. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑ- ΝΟΣ), 11. ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 12. ΓΡΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 13. ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 14. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 15. ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 16. ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, 17. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ), 18. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 19. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, 20. ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, 21. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 22. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 23. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 24. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 25. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 26. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 27. MOSS-ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ, 28. ΜΟΥΣΤΑΚΑ (ΜΠΛΑΝΑ) ΑΝΑ- ΣΤΑΣΙΑ, 29. ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 30. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, 31. ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙ- ΛΙΑΝ), 32. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 33. ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, 34. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 35. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, 36. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 37. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 38. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 39. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 40. ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 41. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ- ΔΩΝ, 42. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 43. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 44. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, 45. ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 46. ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΟΑΚΚΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) (ΣΑΜΠΕΤΑΪ ΜΑΤΣΑΣ), 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥ- ΦΩΝΑ: ΓΙΑΤΡΟΣ 3. ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΜΗΤΟΥ 4. ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ- ΝΗ: COURIER ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑ- ΤΕΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΣΒΕΟΔ 5. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟ- ΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- Ο.Κ.Δ.Ε. 1. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 2. ΔΡΑΓΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥ- ΛΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) 3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕ- ΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ VODAFONE) 4. ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ- ΔΩΝΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΡΕ- ΣΤΟΡΑΝ BANQUET) 5. ΚΟΥΡΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ KΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ) 6. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡ- ΓΙΟΥ (ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE) 7. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟ- ΔΟΜΟΣ) 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ) 9. ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΙΔΙ- ΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) 10. ΣΚΕΥΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩ- ΝΟΣ (ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ WIND) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ- ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) - Μ.Λ. ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ) 1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ 3. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 5. ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 6. ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9. ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 12. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 15. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ 16. ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 18. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19. ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑ- ΝΑΣΙΟΥ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Β ΑΘΗΝΑΣ 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡ- ΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 4. ΖΩΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 6. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΛΕΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 9. ΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11. ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 12. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 15. ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 16. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18. ΤΣΙΚΩΝΗ 19. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ 3. ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥ- ΑΓΓΕΛΟΥ 4. ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩ- ΚΡΑΤΗ 5. ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «...αν δεν καείς εσύ αν δεν καώ εγώ πώς θα γενούνε τα σκοτάδια φως;» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Διεύθυνση, ο σύλλογος καθηγητών και οι μαθητές του 13ου ΓΕΛ Περιστερίου σας προσκαλούν στη λογοτεχνική βραδιά - αφιέρωμα που οργανώνουν για τον ποιητή ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 ώρα στο χώρο της Ξυλοτεχνίας - Θεατράκι Δήμου, Παρασκευοπούλου και Κ. Παλαμά, Περιστέρι. Θα παρουσιαστούν δραματοποιημένα αποσπάσματα από τα έργα του ποιητή: «Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη» και «Άτταλος ο Γ» καθώς και μελοποιημένα ποιήματά του. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2012 Η Πρωτομαγιά του 2012 γίνεται σε ένα εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον, που σφραγίζεται από την παγκόσμια κρίση του συστήματος. Μια κρίση που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ και μετέτρεψε την Ελλάδα σε ένα από τα πολλά ενεργά «ηφαίστεια», ενός μεγάλου κοινωνικού πολέμου στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Πρωτομαγιά του 2012 συμπίπτει με τα δύο χρόνια που το μαύρο μέτωπο (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ) και το κεφάλαιο μας οδήγησαν στη βαρβαρότητα των διαδοχικών μνημονίων του κεφαλαίου-δντ και ΕΕ. Η Πρωτομαγιά του 2012 συμπίπτει με ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ διαρκών κινητοποιήσεων των εργαζομένων ενάντια στα αντεργατικά μέτρα. Αποτελεί μια μεγάλη κρίσιμη πανεργατική αναμέτρηση μετά την ψήφιση της νέας «δανειακής σύμβασης» που αποτελεί το μανιφέστο του κεφαλαίου και της Ε. Ε. ενάντια στους εργαζόμενους, τους ανέργους και τη νεολαία. Το μέλλον που μας υπόσχονται περιλαμβάνει: Δέσμευση κάθε πόρου για την αποπληρωμή του χρέους, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, ατομικές συμβάσεις με κινεζοποίηση των μισθών, καθημερινά αμέτρητα κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, ανεργία με ποσοστά της τάξης 30% και 50-60% για τους νέους, απολύσεις στο δημόσιο ως το 2015, «δωρεάν» νέους εργαζόμενους, κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων μετά το «κούρεμα», ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας σε δανειστές και κεφάλαιο. Τολμούν να εκβιάζουν με το «ευρώ ή χάος», όταν είναι πια φανερό πως με το σύμφωνο για το Ευρώ η Ε.Ε. «σφραγίζει» ένα σύγχρονο Νταχάου των λαών. Τολμούν να ζητούν «νωπή λαϊκή εντολή» που θα νομιμοποιεί μια ακόμα πιο αντιλαϊκή πολιτική. ΥΠΑΡΧΕΙ άλλος δρόμος για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τη νεολαία Οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα πρέπει να δουν την κατάσταση που βιώνουν ως το «σημείο μηδέν», και να ανασυγκροτηθούν ταξικά σε νέες βάσεις. Μακριά από τις λογικές του εργοδοτικού συνδικαλισμού σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και ομοσπονδίες που αναπαράγουν τη λογική των κοινωνικών εταίρων και τα κυρίαρχα διλήμματα: είτε «συντεταγμένη» μείωση των μισθών ή «χαοτικές» μειώσεις άνω του 50% σε περίπτωση που δεν υπογραφούν νέες συμβάσεις που θα εμπεριέχουν τη μείωση. Κάθε χώρος δουλειάς πρέπει να γίνει χώρος μάχης των συλλογικών εργατικών συμφερόντων και δικαιωμάτων. Με γενικές συνελεύσεις, με επιτροπές αγώνα, να δώσουμε αποφασιστικά τη μάχη για να επιβάλλουμε αξιοπρεπείς μισθούς, εργασιακές σχέσεις και συλλογικές συμβάσεις, με κριτήριο τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Ο αγώνας των εργαζόμενων της χαλυβουργίας που νίκησαν το φόβο, τους εκβιασμούς, και γι αυτό είναι ήδη νικητές, μας δείχνει το δρόμο για να συναντηθούμε και να βαδίσουμε με αξιοπρέπεια. Να ενισχύσουμε την ενότητα και την αλληλεγγύη μας με νέους πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τη νεολαία, να συγκροτήσουμε ένα πανεργατικό μέτωπο για να ανατρέψουμε τις κυβερνήσεις των κομμάτων του κεφαλαίου, το διαρκές σφαγείο των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, του ευρώ και της ΕΕ. Η φετινή πρωτομαγιά, πρέπει να βρει τον κόσμο της εργασίας στους δρόμους του αγώνα και της αναζήτησης ενός νέου εργατικού Σικάγο, αντίστοιχου με τις τρομακτικές δυνατότητες που υπάρχουν, αρκεί η κοινωνία να απαλλαγεί από τα δεσμά της εκμετάλλευσης των «αγορών» και του κεφαλαίου. Η εργατική Πρωτομαγιά μπορεί να στείλει μήνυμα ανυπακοής και αποφασιστικού αγώνα για την ανατροπή της επίθεσης και τη νικηφόρα σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου και το σύστημά του. Το ΔΣ του συλλόγου καλεί τους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις.

17 Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Επιτέλους πυγμή γιατί κοχλάζει οργή ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Η ελπίδα για να γίνει γιορτή δεν είναι μακριά. Εμείς οι ηλικιωμένοι μαζί με αυτούς που πονάνε μας αγαπάνε και υποφέρουν μαζί μας πραγματικά, αγωνίζονται ενάντια στην ΚΑΠΗ-κή ταπείνωση μας είναι γνωστή. Ενώ κάποιοι άλλοι, πάνω στην κρίση, ψάχνουν να βρουν λαγούμι, παραγνωρίζουν, αγνοούν ότι οι αδυναμίες και οι επιθυμίες πληρώνονται ακριβά και με πολλή τέχνη καθιστούν δυνατά τα όσα φαίνονται αδύνατα. Δε μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι με αυτές τις τακτικές η υπομονή των μελών εξαντλήθηκε. Το ίδιο και οι αντοχές τους. Η γιαγιά και ο παππούς, αυτό που θέλουν, είναι μια ματιά, ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, ένα στοργικό χάϊδεμα, ένα χτύπημα στην πλάτη. Να τον προσέχεις όταν σου μιλάει. Όταν καταλάβει ότι τον προσέχεις αισθάνεται ότι αξίζει, του δίνεις ζωή. Δυνάμεις, που αποτελούν πηγές ζωής, όπως αγάπη, καλοσύνη. Η γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις, έθιμα, παιδεία, ιδέα σχηματίζουν τη νοητή γέφυρα του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Για να εισπράξεις αγάπη και αξιοσύνη, πρέπει να έχεις οικογενειακά, πατρικά αποκτηθέντα στα εσώψυχά σου. Πλήθος στοργικών αποθεμάτων, ψυχικών χαρισμάτων και κοινωνικών παραδειγμάτων. Να μη διαφεύγει κανενός ότι οι ηλικιωμένοι των ΚΑΠΗ έχουν γνώμη, κρίση και γνώση που αποτελούν δύναμη. Οι αρμόδιοι πρέπει να ξέρουν ότι με αυτά τα μέτρα του κόψε-κόψε ο λαός αργοπεθαίνει. Η Ελλάδα όμως ποτέ δε θα πεθάνει και τα σημερινά προβλήματα της χώρας είναι τεράστια αλλά δεν είναι ανυπέρβλητα. Φαίνονται ανυπέρβλητα γιατί έχουμε μια πολιτική τάξη που δεν ξέρει να κυβερνά. Δεν έχουν τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες και φταίνε για τα σημερινά δεινά μας. Πως ξαφνικά οι ανίκανοι, έγιναν ικανοί; Σήμερα οι καιροί είναι πονηροί και γίνονται πονηρότεροι γιατί η χώρα πάει για εκλογές με το ίδιο εκλογικό σκηνικό και με αυτούς που μας οδήγησαν σε αυτό το χάλι. Ανησυχώ μήπως η 7η του Μάη, ξημερώσει με μια από τα ίδια. Αξία έχει όταν προστατεύεις και όχι όταν ανοητεύεις. Το ζητούμενο είναι μια ανανέωση θεραπείας σώματος και πνεύματος βελτιώνει την κρίση σου. Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ Περιστερίου Και τέως Δημ. Σύμβουλος Δημήτρης Μαλισιάνος Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http// ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΜΠΡΑ-ΝΤΕ-ΦΕΡ με... «το άλλο μου χέρι», ή... ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ... (τοπική έστω) ΑΡΙΣΤΕΡΑ!!! Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αποτροπή των καπνιστών. (Όπως και των... κρεατοφάγων παχύσαρκων καρδιοπαθών!) από τις κακές, ανθυγιεινές τους συνήθειες και των... αποτελεσμάτων εκ της επιλογής, αυτού του αποδεδειγμένα πια επιβλαβούς τρόπου ζωής!!! (δείτε την κρεατοφαγία και το κάπνισμα στις προεκτάσεις τους και... ποιητική αδεία, ως αποτέλεσμα ενός άναρχου και ασύδοτου καπιταλιστικοόυ πανηδονικού τρόπου ζωής!!!) Α τρόπος: ή Τα κόβεις σπαθί, κάτι που μπορεί να κατορθωθεί, κυρίως όταν έχεις μια άσχημη προσωπική εμπειρία, ή Β τρόπος: Τα κόβεις σταδιακά και ελεγχόμενα, με επιστημονικό τρόπο! Δια της μεθόδου των... προσφάτως κυκλοφορούντων, ηλεκτρονικών τσιγάρων ας πούμε!!! Εγώ ΕΥΧΟΜΑΙ και ΕΛΠΙΖΩ και ΠΟΝΤΑΡΩ απ εξ ανέκαθεν αλλά... κυρίως ΤΩΡΑ, σ αυτή την συγκυρία και σ αυτές τις εκλογές, στον... ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ!!! Κι αυτό ΔΙΟΤΙ: Στον μεν Α τρόπο που είναι... ΔΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (!) (βλέπε: Ρωσία του 1917, όπου και τα όποια θετικά επακόλουθα αυτής αποτελέσματα, εφόσον ΔΕΝ στάθηκαν τόσο εμφανή και αντιληπτά στην συνείδηση του Ρώσικου λαού, ήταν εύκολο -όπερ και εγένετο- να αναζητηθεί ως υποκατάστατο, μια... επιστροφή σε «μνήμες» οι οποίες είχαν με τον καιρό αμβλυνθεί μεν, αλλά και εξαιτίας μιας διαρκούς συστηματικής έξωθεν προπαγάνδας και παραπλανητικής διαφημιστικής καμπάνιας, μέσω... σήριαλ τύπου «Δυναστεία» ή... «Ντάλας» με την... υποσχόμενη, για όλους εύκολη και γκλάμουρους ζωή!!! Εν καιρώ... «ψυχρού πολέμου» και... προφανών δυσκολιών! Θυμάστε; Να... συνεπαίρνουν και να διεγείρουν την... «στερημένη» άρα και αχαλίνωτα ευκολόπιστη φαντασία των... «λαθροθεατών» του Ανατολικού Μπλοκ!) οδήγησαν και οδηγούν, στην... «νοσταλγική» επαναφορά τους, προς αντικατάσταση της... «στερημένης» μεν αλλά υγιεινής επιλογής ζωής, με την... ανθυγιεινή παμφάγο κρεατοφαγία της... καπιταληστρικής συνήθειας!!! Όπως, όντως, ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ το 1989!!! Όμως ΤΟ ΙΔΙΟ συμβαίνει και σ όποιον ΤΟΥ ΕΠΙ- ΒΑΛΛΕΤΑΙ η... ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ «δι... επαναστατικής» μεθόδου!!! Γυρίζει στην... παμφαγία, πιο ορμητικά και ασύδοτα από πριν!!! Ως αποτέλεσμα στερητικού συνδρόμου! Προς όφελος σε κάθε περίπτωση, των επίσης ασύδοτων εκτροφέων και παραγωγών κρέατος!!! Ή άλλως, των Κεφαλαιοκρατών!!! Με... εννοείτε τι εννοώ!!! Ενώ στην Β περίπτωση, που ΕΓΩ ΠΡΟΤΕΙΝΩ και που ΘΕΩΡΩ σαφώς ΚΑΛΥΤΕΡΗ, είναι η μέθοδος εκείνη, που σου επιτρέπει, ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ- ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, κορυφή την κορυφή, τις κατακτήσεις σου, εξ αιτίας της επιλογής σου, ώστε να νιώθεις, να βιώνεις, ΠΡΩΤΑ την διαφορά σ αυτό που ο ίδιος κατορθώνεις, κι ΟΧΙ... «ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ» ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ!!! Σαν να λέμε, να κατακτήσεις πρώτα το ύψωμα, μετά τον λόφο κι έπειτα την βουνοκορφή κι ΟΧΙ... να σε πετάνε μ ένα... «επαναστατικό» αλεξίπτωτο, κατ ευθείαν... στ απάτητα κι έπειτα να σου λένε: «κοίτα τώρα να επιβιώσεις»!!! Καλοί μου, του ΚΚΕ φίλοι; Έγινα έστω και στο... ελάχιστο κατανοητός(;) ή ακόμα επιμένετε σε... Αλπινιστικές εκστρατείες που... ελάχιστα αποδίδουν! Κι αυτό; Ιστορικά πλέον αποδεδειγμένα!!! Κι αν υπομονή ακόμα σας περισσεύει... Να πάμε μήπως πιο παλιά; Ας πούμε... στις Σταυροφορίες; Πέραν του... πλιατσικολογήματος; Ωφελήθηκαν μήπως οι... λαοί; Αν ξέρετε κάτι θετικό, παρακαλώ σας, να ρθείτε να μου το πείτε! Θέλετε και πιο... πρόσφατα παραδείγματα; Κούβα; Βόρεια Κορέα; Βιετνάμ; Κίνα; Παιδιά αφήστε. Μην το ψάχνετε! Μόνο όπου γίνεται συνειδητή επιλογή του δρόμου που θες ν ακολουθήσεις, υπάρχουν ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! Για παράδειγμα: Ένας ερημίτης καλόγερος, ΑΝ το έχει επιλέξει συνειδητά ο ίδιος, τότε θα ναι σαφώς ευτυχής, άσχετα του πως θα τον βλέπουν τα μάτια τα... (δυτικότροπα καταναλωτικά) δικά μας!!! ΑΝ πάλι, με κλείσουν κι εμένα κάποιοι μοναχά ΜΕ... ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ σ ένα μοναστήρι, όσο καλό και να ναι αυτό που κάνουν για μένα «στα... δικά τους μάτια», εγώ... ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΑΣΦΥΚΤΙΩ και ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΩ!!! Και θα καραδοκώ την ώρα και τη στιγμή ΝΑ ΔΡΑΠΕ- ΤΕΥΣΩ «απ τον... δικό τους ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»!!! Όπερ και εγένετο το 1989!!! Πολύ-πολύ πρόσφατα δηλαδή, για να μην έχουμε την ευθυκρισία να αποδεχόμαστε και να τροποποιούμε πεπαλαιωμένες μεθόδους και τακτικές!!! Και για όσους αρνούνται να κατανοήσουν το παράδειγμα της... «επιβολής χορτοφαγίας» σε... «εθισμένους κρεατοφάγους»; Η ίδια η φύση μας διδάσκει το... βήμα-βήμα! Όπως το παιδάκι πρώτα το μαθαίνεις προπαίδεια κι έπειτα... τριγωνομετρία, για να μη... μισήσει τα μαθηματικά, όπως έναν αγύμναστο τον στέλνεις πρώτα σε... διάδρομο γυμναστηρίου και πολύυυυ αργότερα του μιλάς για... Μαραθώνιο, όπως έναν αστροναύτη, πρώτα τον βάζεις σ εκπαιδευτικό εξομοιωτή πτήσης, μετά σε ελικοφόρο κι έπειτα σε υπερηχητικό αεροσκάφος, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ! Στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ! Στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ- ΤΗΤΑ!!! ΔΕΝ ΠΕΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΘΕΙΑ με την εντολή... «ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ»!!! Αυτά τα ολίγα, πλην, ειλικρινώς από καρδιάς προς φίλους! Χωρίς παρενθέσεις και αποσιωπητικά πια!!! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ! ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ... Και γιατί το θέμα είναι ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ κι όχι... υποκριτικά ΑΡΕΣΤΟΣ!!! Οπότε δείτε το κι έτσι! Εσείς φίλοι του ΚΚΕ ΜΠΟ- ΡΕΙ μεν ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙ- ΛΙΚΡΙΝΑ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ για ΙΣΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟ- ΣΥΝΗ υπέρ του συνόλου της ανθρωπότητας επί γης, αλλά την ΛΟΓΙΚΑ ΩΦΕΛΙΜΟΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ την ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜ.ΑΡ.! Και είναι -όπως εγώ το ερμηνεύω και το κατανοώ- η ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ προς το ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ κι αργότερα το πέρασμά του στον ΚΟΜΜΟΥ- ΝΙΣΜΟ κι όχι... η δια της μεθόδου, «γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια» (!!!) ερήμην των πλειοψηφιών «ΕΠΙΒΟΛΕΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ δικών μας ΑΠΟΨΕΩΝ»!!! Το θέμα όμως που προκύπτει είναι, το: ΠΩΣ (;) δια της Β μεθόδου, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜ.ΑΡ. ΘΑ ΚΑΤΟΡΘΩΣΟΥΝ; ΠΩΣ θα τους δοθεί ο αναγκαίος χρόνος και η ευκαιρία; Τα μέσα για ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ την ΥΠΕΡ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΠΟΙ- ΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;;; Θα γίνει ΕΤΣΙ; Ή... θα τους προλάβει, με μια άλλη κίνηση προσφορών αντιπερισπασμού (καθρεφτών και χανδρών δηλαδή) ο παντοδύναμος Καπιταληστρικός διεθνής και εγχώριος παράγων;;; Εδώ θα κριθεί η ικανότητα κι ευελιξία σύμπασας της Αριστεράς καθώς και... το ΤΙ ΕΜΑ- ΘΑΝ εκ της... εμπειρίας τους, εδώ κι έναν αιώνα ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΩΝ σε... Παγκόσμιο επίπεδο! Εδώ ΘΑ ΦΑΝΕΙ, ΑΝ ΘΑ ΧΕΙ ο παγκόσμιος και... εγχώριος καπιταλισμός, την... ΣΥΜΠΡΑΞΗ του ΚΚΕ δια... παράλληλων πλαγιοκοπημάτων, της όποιας απόπειρας αλλαγής της ποιοτικής συνειδητότητας του λαού!!! Με κάθε σεβασμό, αλλά... και ΑΝΗ- ΣΥΧΙΑ!!! Αυτά τα... ολίγα πλην... ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΝ- ΣΤΙΚΤΟΥ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, αλλά... και ΛΟΓΙΚΗΣ που...μπορεί να διαθέτω!!! Μιας... λογικής που ξεπερνάει τα δικά της όρια και ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ τους ανοιχτούς ορίζοντες μιας άλλης ΑΡΙΣ- ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ και της ΕΥΘΙΚΡΙΣΙΑΣ!!! ΑΝ υπάρχει τέτοια!!! Και... ΑΝ ωστόσο υπάρχει, ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ, συμπράττοντες και ομονοούντες κι όχι... αλληλοσπαρασσόμενοι κι αποδομούντες!!! Εδώ τ αφήνω... ως έχει και οι... νοήμονες και... νοώντες, ας... με εννοήσουν κι εγκαίως ας... ομονοήσουν (!!!) αφού πρωτίστως, τις... ανάγκες του λαού, -κι όχι... τις δικές τους- κατανοήσουν!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σ ένα... παράλογο μπρα-ντε-φέρ με το... άλλο του χέρι!!!

18 `ÌÒ 18 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 : 4 `- 50»¾ À ¾»¾` `»¾` À¾ˆ ¾ ` ˆ À `»» À ¾ À ÌÛØÖÜ ÖÒ, 24/04/2012 Ø. ØàÛ.: 6487 À Àˆ ` 1. ¾»¾` À¾ˆ ¾ `, ØÖ- Ñ ØÜÙÙÌ ÔÖ ÞÛÖ àô ÙÓÖ Û Ô Ô ˇÌÙ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ ß ` ˆ µ¾ À¾» ý, ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,00 ÜØà ÓÌ Ô ˇÌàØ Ù Ñ... Ö Ì Ø Ö ÙÜÔÛ ˇÌÛ Ö Ñ Û ÖØ ÌØ Ù àô ¾ ¾ ¾» 1, 2 Ñ 1 Û Õ, ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,72 ÜØà ( Ô ÌØ Ù àô, Ñ ¾ Ñ ØÖÉÒÌ Û ). 2. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û Ô Ø - Ò É ÛàÔ ÙÜÓÉ Û ÑàÔ ÛÌÜÞàÔ ( ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖ, ÓÖÒÖ Ö ÓÌÒÌ Û Ú, `Ü - Ø Ý ˆ ÖÞØÌàÙÌàÔ Ñ.Ò.) ˇ Ô Ò - ÉÖÜÔ Û Ô Ô Ø à ÓÌ Ñ ÛÖÜÚ Ô Ñ Ì ÓÌ ÒÌ, ÌÔà Ó ÖØÖÜÔ Ô ÛÖÜÔ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ Ô Ø Ò Ó- É ÔÖÜÔ Û Ô Ñ ØÜÕ Ñ ÛÖ ÔÛÜ Ö Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØ Ú ÛÖÜÚ Ö Û Ô Ì Ø Û Ú ÌÞÔ Ñ Ú ˆ ØÌÙ Ú ÛÖÜ ÓÖÜ,. ØÔ Ò 67, 1ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú ÓÌ ÞØ Ñ Û Ô Ì Ó Û 10/05/ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÙÛÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ , Ì ÑÖ ÔàÔ Ú , ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ì - ÑÖ ÔàÔ Ñ. Ñ ÔÌ ÛÙÖÚ ÌàØ ÖÚ. Ñ ØÜÕ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ ÌÞÌ ÙÜÔÛ - ÞˇÌ Ñ Û ÛÖ Ì ÑÌÑØ ÓÌÔÖ Ö ÛÖÔ Ü ÖÜØ Ö Ü Ö Ì Ó ÛÜ ÖÜ. 3. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 15/05/2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ àø Ò Õ Ú Û Ú Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØàÔ ÖØ ÌÛ Ó. Ñ ÛÖ ÙÜÙÛ Ó Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØàÔ Ì Ô ÓÌ Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÖÙÖ- ÙÛ Ì Ñ ÛàÙ Ú ÛÖÜ ØˇØÖÜ 7 ÛÖÜ.. 609/ `ÛÖ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ ) ÓÌ Ö àô ÖÓÌÔÖ, ÓÌÓÖÔà- ÓÌ ÔÖ ÙÌ ÑÖ ÔÖ Ø Õ, Ì Ì Ø ÓÓÌÔÖ ÙÛÖ»..., ÖÜ Ñ ÒÜ ÛÖÜÔ Û Ú Ñ Û - ÖØ ÌÚ Ñ Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÌØ ÖÜ, ÛÖ Û ÕÌ Ú 1, 2 Ñ 1 Û Õ ÙÛ Ô Ñ Û - ÖØ ¾ ¾ ¾», É) ÒÒÖ Ö - àô ÖÓÌÔÖ ÖÜ Ö Ì ÑÔÜÖÜÔ ÖÛ Ñ Û Û Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌÔÛ ÌÛ, ÌÞÖÜÔ ÌÑÛÌÒÌ ÙÌ Ì Ø ØÖÓÖ ( Ö ÖÛ Ñ Ñ ÖÙÖÛ Ñ ) ÓÌ ÛÖ ÓÖ Ø ÛÖÜÓÌÔÖ. 5. Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÛÌ Û Ñ Û ˇÌÙ Ì Ü Û Ñ Ú Ì - ÙÛÖÒ Ú ÜßÖÜÚ 1.627,00 ÜØà Ñ ÙÞÜ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 6 Ó ÔàÔ Ñ 30 ÓÌØàÔ, Ö Û Ô ÓÌ Ø ÌÕ à Ú ÛÖÜ à- Ô ÙÓÖÜ. ¾ ÞØÖÔÖÚ ÙÞÜÖÚ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ Ì Ô 6 Ó ÔÌÚ Ö Û Ô ÓÌØÖÓ Ô Ü ÖÉÖÒ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ. ¾ ÙÜÓÉ Û ÑÖÚ ÞØÖÔÖÚ ÌØ àù Ú ÛÖÜ ÌØ ÖÜ ÖØ Ùˇ ÑÌ ÙÌ Ì Õ (06) ÓÌØÖ- ÒÖ ÑÖÜÚ Ó ÔÌÚ. 6. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ú ÓÖ Ø Ù Ú ˇ Ì ÑØ ˇÌ Ö Û Ô ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ - ÛØÖ. ¾» À ¾`» ` ¾ `» `

19 Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 19»¾ À ¾»¾` `.... ¾À `»¾` À¾` ¾ ` ` `»¾ˆ & À¾ ¾ ` ß¾.....ý»¾ˆ À ` À ¾ˆ Þ. /Ù : Ò ÛÌ ÓÖÑØ Û Ú Þ. à Ñ Ú: Ò.: /085 À ` À : 20/04/12 À». À.: 1619 À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ˆÀ `ˆ À ` ¾ˆ ¾ ¾ˆ ¾ ˆ» À ¾ˆ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÖÓ ÑÖÜ ØÖÙà- ÖÜ ß¾Ø Ô ÙÓÖÚ ØÖÙÞÖÒ Ñ Ú à- Ú ˇÒ Û ÙÓÖÜ & ØÖÔÖ Úý ØÖÑ - ØÜÙÙÌ Ì Ô Ò Û ÑÖ ØÖÞÌ ØÖ à- Ô ÙÓÖ ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ ÌÔ Ö ÖÙÖÙÛÖ Ì Ñ ÛàÙ Ú Ì ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ (%) ÙÛ Ú Û ÓÌ Ú ÛÖÜ Û ÓÖÒÖ ÖÜ Û Ú Ü ØÌÙ Ú, ÛÖ Ì Ø Ö ÒÌ ÛÖÜØ Ú Ñ ÙÜÔÛ Ø Ù Ú ÛÖÜ ÔÖ - ÑÛÖÜ ÑÖÒÜÓÉ Û Ø ÖÜ, ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ÌÜØà (ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ ÖÙÖÜ Ô ˇÌàØ Ù Ñ ÛÖÜ...). ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÌÔà- ÖÔ Û Ú ÛØÖ Ú àô ÙÓÖÜ Ø- àô Û Ô Ì Ó Û 03/05/2012 Ñ àø 10:00.Ó. ÓÌÞØ 11:00.Ó. ÙÛÖ ÛÓ Ó ˇÒ Ù Ú ÛÖÜ.., ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛ Ô Ö Ö ÌÜÑàÔ & ÜÑ ÒÜ ÛàÔ - ÌØ ÙÛÌ - Ø. `ÛÖ àô ÙÓÖ Ó ÖØÖÜÔÔ Ò ÉÖÜÔ ÓÌ ØÖÚ ÖÒ Û ÝÜÙ Ñ ÔÖÓ Ñ ØÖÙà-, Û Ö Ö ÙÞÖÒÖÜÔÛ ÑÜØ ÓÌ Û Ô ÙÜÔÛ Ø Ù Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛàÔ ÑÖÒÜÓ- É Û ÑàÔ ÌÕ ÓÌÔàÔ, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö- Ì ÑÔÜÌÛ ÓÌ Û Ô ØÖÙÑÖÓ Ù ÙÛÖ- Ö Û ÑÖÜ Ì Ø Ý Ú ÙÛÖ Ö ÑÌ Ö Ì ÓÌ- Ò Û Ø Ö. Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖ à- Ô ÙÓÖ ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 2% Ì Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÖÓÌÔ Ú Õ Ú ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ, Ò 640 ÌÜØà. Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ Ì ÔÛÜ Û Ô Ø Ôà ÓÖ Ø Ù Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ö ÛÖ ÛÓ Ó ˇÒ Ù Ú ÛÖÜ.... ß¾.....ý ÌÜÑàÔ & ÜÑ ÒÜ ÛàÔ - ÌØ ÙÛÌ Ø, Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌØÌÚ Ñ àøìú (9:30.Ó. 12:00 Ó.Ó.) ÙÛÖ Û Ò.: Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ. É Ø Ú. À¾ À¾` ¾ˆ.... ÖØÖ ÔÔ ÖÒÜÕÌ Ô Ü ÌÒ

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 26 Ø Ò ÖÜ 2012 Ñ -ÙàÛ Ø Ì ÛÜÞÌ Ö.¾. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, Û Ô ÜØ Ñ ÛÖ Ö ÌÜÓ ÓÌ 3-1 Ì Û Ú ÀÖ ÖÜ.»ÌÛÖÜÚÛØÌ Ú É ˇÓÖÜÚÛ ÚÔ Ñ Ú Ö.¾. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÔÌ É ÑÌ ÙÛ Ô 8 ˇÌ Ù Û Ú É ˇÓÖÒÖ Ú ÙÛÖÔ 8Ö ÖÓ ÒÖ, ÖÜ ÔÛ ÔÑØ Û ÙÌ ˇ Ì ÞÌ ÙàˇÌ. ¾ ØÖÓÖÚ ØÖÚ Û ÙàÛ Ø Ì Ô Ó ÑØÜÚ ÑÖÓ Û Ì ÞÖÜÓÌ Ó ØÖÙÛ Ó Ú 7 ÞÔ, ÜÙÑÖ- Ò ÞÔ, Û Ì ÞÌ ÓÖÔÖ ÛØ ÙÛ Ô Ì Ø ÛÖÜ Ñ ÛÌ ÙÙÌØ ÌÑÛÖÚ. ˇÌÚ, ÌÛ ØÛ 25 Ø Ò ÖÜ, Ö.¾. ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ ÙÛ»ÜÑÖÔÖ Û Ô ÛÖ Ñ ÖÓ Ñ ÌÜÞÖÓ ÙÛÌ Ô Ì Ô Ñ ÜÛÖ ÛÖ ÖÛÌ ÒÌÙÓ Ô Ñ - ÝÖØÖ. `ÛÖ ÞÔ ÓÌ Û ÀÖ Ö, Ö.¾. ÝÔ ÙÛ ÑÌ, Û ÙÛ Ô ØàÛ Ì ˇÌÙ Û Ú ÀÖ Û Ñ ÖÓ, ÙÛÖ7ÖÒÌ ÛÖ,ÌÜÛÜÞ ÙÌÔ ÌÛÜÞÌ ÑÖÒ Ñ Ô ØÖ ˇÌ ÓÌ 0-1. ¾.¾. ÓÌÛ ÛÖ 0-1, ÔÌ É ÙÌ Ñ Û ÑÖØÜÝ Û Ô Ö ÖÙ ÛÖÜ Ñ Ì ÑÒÌ ÙÌ ÛÖÜÚ ÀÖ ÛÌÚ ÙÛ Ô ÌØ Ö- Þ ÛÖÜÚ. Ü ÌØÖÞ Ø Ò Ö Ô Ñ Ø ÖÝÖØ ÙÌ ÙÛÖ 25Ö ÒÌ ÛÖ, ÒÒ ÑÌÝ Ò ÛÖÜ Ì ÒÓ ÉØ ÑÌ ÛÖ ÖÑ Ø. ¾,Û ÌÔ Ì ÛÜÞÌ Ö Ì ÒÓ Ú ÙÛÖ 25 ÛÖ Ì ÛÜÞÌ Ö `ÜÓÌàÔ Ú ÙÛÖ 40, Ö Ö Ö ÖÚ Ì ÝÌØÌ ÛÖ ÞÔ ÙÛ Ù (1-1). ÌØ ÝÌØÌ ÑÖ ØàÛ ˇÒ Ó.¾. À ` À ¾ˆ - À¾ ¾` 3-1 `ÛÖ ÌÜÛÌØÖ Ó ÞØÖÔÖ, Ö.¾. ÕÌÑ Ô ÙÌ Ñ ÒÜÛÌØ Ö ÛÖ ØàÛÖ. ÞÌ Û Ô ØàÛÖÉÖÜÒ Ñ ÌØ Ö- Ø ÙÌ ÛÖÜÚ ÀÖ ÛÌÚÙÌØÖÒÖ ˇ - Û ÑÖ. Ü ÌØÖÞ ÛÖÜÚ Ì ÝÌØÌ Ö- ÛÌ ÒÌÙÓ. `ÛÖ 58 Ö ÒÌܡÌØ Ú Ì ÛÜÞÌ ÑÖÒÑ Ì É ÒÌ ÙÛ ˇÌ Ù ÛÖÜ Ö ÖÜ ÛÖÔ.¾. ÓÌ 2-1. Ö 2-1 ÌÔ Ñ ÔÖ Ö ÖÜÙÌ ÛÖÜÚ ÞÛÌÚ ÛÖÜ.¾. Û ÙÜÔÌ Þ Ô Ô Ì ÖÜÔ Ñ ÙÛÖ 85 Ö» Ì Ò Ú Ì ÛÜÞÌ ÑÖÒ, ÔÌÉ ÖÔÛ Ú ÛÖ Ì - ÑÛ ÛÖÜ ÙÑÖØ ÙÛÖ 3-1, Ì Ø à- ÔÖÔÛ Ú Û Ô Ñ ÛÖÜ.¾. `ÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÒÌ ÛÖ ÛàÔ Ñ ˇÜ- ÙÛÌØ ÙÌàÔ ÖÉÒ ˇ ÑÌ ÞÛ Ú Û Ú ÀÖ ÖÜ ÓÌ ÌÜÛÌØ Ñ ÛØ Ô Ñ ØÛ. Ô Ñ Ô ÜØ ÙÛ ÑÌ ÌÖ- ÔÛàÚ Ö ÛÖÜÚ Ý Ò ˇÒÖÜÚ ÖÜ Ø ÑÖÒÖܡ Ù Ô ÛÖ ÞÔ, - Ô ÓÌÙ ÛÖÜÚ Ö Ì ÞØÖÔ Ø - ÖÔÛ Ú Ñ Ö ÖÙÝ Ø ÙÛ Ú ÛÖÜ.¾. ÓÖÛ ÑÖÚ ÙÜÓÉÖÜÒÖÚ Ñ. Ò. ÒÌ ÙÛ Ú, Ö Ö Ö ÖÚ ÌÔ ÒÌ Ì Ö Ñ ÔÌ Ô Ô àô, Ñ ˇàÚ Ñ Ö ÔÛ Ó ØÞÖÚ Ñ. Ù.» Ì ÛÙ Ú..¾. À ` À ¾ˆ: ÜÞÖÚ, ÒÌ ÙÛ Ú, Ù ÒÖ ÒÖÜ, ÔÖ ÖÜ- ÒÖÚ, `ÜÓÌàÔ Ú, Ì ÒÓ Ú,» Ö- Ù ÖÚ, ˇ Ô Ù ÖÜ (92 Ø ÖÜ- Ø Ú), ÒÌܡÌØ Ú (80 ÌÉÌ - ÔÛ Ú),» Ì Ò Ú,» ÖÔ ÑÖÚ (89 Ú). ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ Ü ÖÒÖ - àô ÙÜÔ ÔÛ ÙÌàÔ: ÒÌà - Ø ÞàÔÌÚ 3-1, àùû Ø Ú - Ò - ÖÝÖØÖÚ 2-1, Ì àô -»ÜÑÖ- ÔÖÚ 1-0, ÔÔ Õ ÑÖÚ -.. àú 5-0, ØÒÖÉ Ù -»ÌÒ ÙÙ 0-3, Ò ÖÜ ÖÒ - Ú ÜØÖÜ 3-4. É ˇÓÖÒÖ ÛÖÜ8ÖÜÖÓ ÒÖÜ ÙÌ 23 àôìú: 1. àùû Ø Ú Ò ÖÝÖØÖÚ Ú ÜØÖÜ Ø ÞàÔÌÚ ÒÌà Ì àô »ÜÑÖÔÖÚ ¾. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÔÔ Õ ÑÖÚ ÀÖ ÖÚ »ÌÒ ÙÙ àú Ø ÙÑÌÜ Ò ÖÜ ÖÒ ØÒÖÉ Ù ¾ àú ÛÖÔ Ù ÓÌ Ñ Ö Ôà 24 àô ÙÛ Ñ ÌÕ Þˇ ÑÌ ÞˇÌÚ ÌÛ ØÛ 25 Ø Ò ÖÜ. 25 àô ÙÛ Ñ Ì ÞÌ àú ÌÕ Ú: Ì àô -.¾. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, à- ÙÛ Ø Ú - ÒÌà, ØÒÖÉ Ù -»ÜÑÖÔÖÚ, Ò ÖÜ ÖÒ - Ø Þà- ÔÌÚ, ÔÔ Õ ÑÖÚ - ÀÖ ÖÚ, Ø ÙÑÌÜ -»ÌÒ ÙÙ,.. àú - Ú ÜØÖÜ. 13Ö ØÖ Ö Ò ÜÑÖÚ - ÙÌÛÙÌÒÌ 2012, ÑÖÓ Ó ÞØÖÔ ÛÖ ßÑ ÒÖÑ Ø ý Û Ú ÑÖÒÜÓÉ Ù Ú ØÞ ÙÌ Ö Û Ô ÖÒ ÛÖÜ Ì- Ø ÙÛÌØ ÖÜ, ÖÛ Ô ÛÖ ` ÉÉ ÛÖ- ÑÜØ ÑÖ 7 Ñ 8 Ø Ò ÖÜ 2012, Ö.¾. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ò ÜÑÖÚ ÖØ ÔàÙÌ ÛÖ À¾ ¾ ˆ ¾ˆ, ÛÖÜÚ Ñ ˇ ÌØàÓÌ - ÔÖÜÚ Ì à Ñ 13 ÞØÖÔ ÑÖ- ÒÜÓÉ Û ÑÖÜÚ àôìú. ÝÌÛ Ô ÖØ ÔàÙ Ì ÝÌØÌ Û Ô Ì à- ÔÜÓ : 13Ö ØÖ Ö Ò ÜÑÖÚ - ÙÌÛÙÌ ÒÌ 2012, Û ÓàÔÛ Ú ÓÌ ÜÛÖ ÛÖÔ ÛØÖ Ö Û ÓÔ Ó Û Ú ÑÖÒÜÓÉ ÛØ Ú ÛÖÜ ÖÓ ÒÖÜ Ó Ú, Ü ÖÑ Ú ÙÌÛÙÌ Ò, Ö Ö ÌÝÜ Ì ÛÖÙÖ ØÖàØ Ö ÑÖ- ÔÛ Ó Ú. ÖÜÚ Ò ÖÛÌØÖÜÚ Ñ Ö Ì ÛÜÞ ÓÌ ÔÖÜÚ ÑÖÒÜÓÉ Û ÑÖÜÚ àôìú ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Û Ó - Ù Ô ÓÌ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛÖÜÚ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö ÑÖ- ÒÜÓÉ ÛÌ Ú Ñ ÑÖÒÜÓÉ ÛØ ÌÚ ÖÒàÔ ÛàÔ Ò Ñ àô Ö 9 ÌÛàÔ Ñ Ôà ØÖÌØÞÖÓÌÔÖ Ö 50 ÙàÓ ÛÌ Û Ú ÛÛ Ñ Ú, ÒÒ Ñ Û Ú ÌØ ÝÌ ØÌ Ú.»ÌÙ Ö ÛÖ Ò ˇÖÚ ÛàÔ ˇÒ ÛàÔ ÕÌÞàØ Ù Ô ÌÑ ÌÚ Ù ÖÜ ÖÔÖÓ Û Ö ÛÖ Þà- ØÖ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÑÖÒÜÓÉ Ù Ú ÖÜ ØÖÙ Òˇ Ô Ô Ò ÉÖÜÔ ÓÌØÖÚ ÙÛÖ 13Ö ØÖ Ö Ò Ü- ÑÖÚ - ÙÌÛÙÌ ÒÌ 2012! Øà- ÛÖÚ Ñ Ñ ÒÜÛÌØÖÚ Ö ÑÖ- ÙÓ ÖÚ ØàÛ ˇÒ Û Ú Ñ ÖÒÜ- Ó ÖÔ Ñ Ú ` ÜØÖÚ ÔÔ àû Ú, Ö ÔÔ Ú ØÜÓàÔ ÑÖÚ, - ÌÒ Ñ Õ ØÞÖÜ, Ö ÔÔ Ú Ø ÖÜ Ò Ú, Ö àû Ú ÖÒ Ö- ÖÜÒÖÚ, Ö Ø ÙÛÖÚ ÛØ - ÔÛ Ú, Ö ß ÑÖÚ Ó Úý - Ì ÔÔ - Ó ˇØÌ ÓÓ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ - Ó ÛØ Ú ÖÜÒÖÜØ Ú Ñ.. ÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ÓÌ ÒÖÜÚ Ö ÑÖÒÜÓÉ ÛÌÚ Ñ Ö ÑÖÒÜÓÉ - ÛØ ÌÚ ÛÖÜ Ò ÜÑÖÜ ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ Ñ ÛÌ ÑÛ Ù Ô ÙÜÔÖÒ Ñ 32 ÓÌÛ ÒÒ, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÙÌ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÓÌ ÖÒ Û Ø - Ôà ÙÜÔˇÌÛÖÜÔ Û Ô Ì ÑÖÔ Ó Ú ÖÒÜÛ Ì ÛÜÞ ÓÌ Ô Ú ÖØ- ÔàÙ Ú. Û ÖÜ Ì ÉÌÉ à- ˇ ÑÌ ÛÖÙÖ Ö ÛÖÜÚ ÌÑ ØÖÙà- ÖÜÚ ÛàÔ ÙàÓ ÛÌ àô, Ö Ö Ö Ö ÌÙ ÌÜÙ Ô Ô ÙÜ Þ ØÖÜÔ Û Ô ÌÓ Ì Ø ÒÌ ÖÔ ÖØ ÔàÛ Ñ Ì- ÛØÖ, ÖÙÖ Ñ Ö Û Þ ÓÖ- ÌÒ ÖÜ Û Ô Ù ØÛ ÙÛ ÒÒ Ñ Û Ô Ñ ÔÖ Ö - Ù ÖÜ à Ø Ý ÖÔÛ Ô ÙÛ ØÖÙà ÛàÔ ÖÔ àô ÛÖÜÚ. Û Ô Ø ÒÌ ß Ô Ó Ô Ô ÝÌ ØÖÜÓÌ ÖÛ Ñ ÓÖÛ - Ñ ØÞ ÛÖÜ ÛÖ ÖÜ Ó Ú, ÖÜ ÓÌ Û Ô ÓÌ Ø ÙÛ Ñ Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÙÜÓ Ø ÙÛ Ù Û Ú Ó Ú Ü Ö- ÙÛ Ø Ì àùûì Ô ÙÜÔÌÞ ÙÖÜÓÌ ÛÖ Ì Ø Ö Ó Ú, Ì àùì ÛÖ ß - ØàÔý, ÝÖÜ ØÌÜØÌ ˇ ÑÌ Ö ÔÛ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ¾ ÑÖÚ Ô ØÌ Ú `Þ Ú. Ì ÒÖÜÓÌ Ô ÌÜÞ Ø ÙÛ ÙÖÜ- ÓÌ Û Ú 50 ÖÓ ÌÚ Ñ ÛÖÜÚ ÑÖÒÜÓÉ ÛÌ Ú, -ÛØ ÌÚ ÖÜ Øˇ Ô ÙÛÖÜÚ àôìú Ó Ú, Ñ - ÔÖÔÛ Ú ÛÌØ ÓÔÌ ÙÌ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ Øˇ Ô Ö Û Ô Ì ØÞ ß ÝàÔÛ Ú ÛÖ Ö ÑÖ- ÔÖÓ ÑÖ ÑÖÙÛÖÚ. ÜÞ Ø ÙÛÖÜÓÌ ÑÖÓ ÛÖÜÚ ÌØ ÖÓÌÔÖÜÚ ÛÖÜ ÑÖÒÜÓÉ - Û Ø ÖÜ, Ö Ö Ö Ö Ö àú Ñ ˇÌ ÞØÖÔÖ Ì àù Ô ÛÖÔ Ñ ÒÜÛÌØÖ Ì ÜÛÖ ÛÖÜÚ Û Ô Ì ÛÜÞ ÛàÔ àôàô, ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú - Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ Ó Ú Û ÉÖ ˇÌ ÛÖÜÚ ÙÛÖÔ ÖØ - ÔàÛ ÑÖ ÛÖÓÌ Ñ ÝÜÙ Ñ ÛÖÜÚ ÞÖØ ÖÜÚ Ó Ú Û ÓÌ Ò Ñ ÛÖÙÖ Ô Ñ ÙÛ Ú ÓÌØÌÚ Ó Ú ÙÛ Ø Õ ÖÜ Ó Ú ØÌ Þ Ô. ¾Ò Û Ø Ôà Ó Ú - ÔÖÜÔ ÜÔ Ó Ô ÙÜÔÌÞ ÙÖÜÓÌ Û Ô ØÖÙ ˇÌ Ó Ú Ü Ñ Ñ ˇ ØÖ ˇÒ Û ÙÓÖ Ñ Ô - ÔÌàÔÖÜÓÌ ÛÖ Ø ÔÛÌÉÖÜ Ó Ú ÛÖ 14Ö ØÖ Ö Ò ÜÑÖÚ - ÙÌÛÙÌ ÒÌ ÛÖ 2013!»ÌÛ Û Ó Ú, ¾ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ¾ Ò ÜÑÖÚ, ÌˇÌØ àû Ú àùû Ú ØàÛ ˇÒ Ó ¾ ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ àôàô ÛÖÜ ` ÉÉ ÛÖÑÜØ ÑÖÜ Ø Ò ÖÜ ÙÛ Ú ÛØÌ Ú Û ÖØ ÌÚ (,, ) ÛÖÜ ØàÛ ˇÒ Ó ÛÖÚ Û Ú ˇÒ Û Ñ Ú ÔàÙ Ú Ö ÖÙÝ Ø ÑàÔ `àó ÛÌ àô ÓÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ. ¾À ܡÔÖÚ - ÖÙÌ àô» ÖÜØÔ ÖÜ 1-1,» ÑÌ ÖÔ - Ø. ÙÛÌ Ø Ú 4-3,. ÔÛàÔ Ú - ÌØ ÙÛÌ Ø 1-2, ÌÛÖÚ ÖÝÖÚ - ¾ 3-2, ÙÌ Ú - Õ ØÞ Ú 3-0. É ˇÓÖÒÖ Û Ú Û ÖØ Ú ÙÌ 17 àôìú: 1. ÖÙÌ àô» ܡÔÖÚ ¾ ÌÛÖÚ ÖÝÖÚ » ÑÌ ÖÔ ÔÛàÔ Ú ÙÌ Ú Ø. ÙÛÌ Ø Ú ÌØ ÙÛÌ Ø Õ ØÞ Ú Ø à ÌØ ÜÔÖÚ ¾À ÛØÖÓ ÛÖÚ - ÔÌÓÖÚ 2-2, ÜÔ ÓÖ - Ì ÔÛ ÜØÖÚ 3-0, ¾ - ¾ÒÌˇØÖÚ 8-0, ` Ó ØÓ Ô - ÜÑÖ 3-0, ÖØÖ - ÉÖÚ - ÖÙÌ àô É ˇÓÖÒÖ Û Ú Û ÖØ Ú ÙÌ 16 àôìú: 1. ÖÙÌ àô ÔÌÓÖÚ ØÌ Ó Ô ÖÚ ¾ ¾ÒÌˇØÖÚ ` Ó ØÓ Ô ÛØÖÓ ÛÖÚ ÖØÖ ÉÖÚ ÜÔ ÓÖ Ì ÔÛ ÜØÖÚ ÜÑÖ ¾À ÙÛÌ Ø Ú - ¾ÒÜÓ ÖÚ 2-4, ÙÛØ - ÖÙÓÖÚ 3-0, Ì ØÙ Ô - ÌÙÙ Ò - ÑÖÚ 0-5, Ø Ú - ¾ 4-1,. Ù ÒÌ ÖÚ - Ó. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ 1-2. É ˇÓÖÒÖ Û Ú Û ÖØ Ú ÙÌ 16 àôìú: 1. Ø Ú ÌÙÙ Ò ÑÖÚ ¾ Ì ØÙ Ô Ó. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ¾ÒÜÓ ÖÚ Ù ÒÌ ÖÚ ÙÛØ ÙÛÌ Ø Ú ÖÙÓÖÚ ¾ ˆ» ¾` - ` À ` 4-2 ÒÖ ÞÔ ÒÖÜÙ Ö ÙÌ Ý ÙÌ Ú Ñ ÑÖÒ, Ô ÓÌÙ ÙÌ ÜÖ ÖÓ ÌÚ ÞàØ Ú ÞÖÚ.»ÖÒ Ú ÙÛÖ 7 Ö ¾ÒÜÓ ÖÚ ÔÖ ÕÌ ÛÖ ÙÑÖØ ÓÌ ÛÖÔ ÛÙ Ñ Ò ÓÌÛ Ö ÑÒÌ ß ÓÖ Û Ú Ó Ò Ú Ì Õà Ö Û Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ ÙÛÌ Ø. `ÛÖ18 ÓÌ Ù ÙÛ ÛÖÜ Ø ÙÑÌÜÖ ÖÜÒÖÜ Ñ ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛÖÜ ÛÙ Ñ Ò Ì ÔÌ ÛÖ 2-0 ÛÖÔ ¾ÒÜÓ Ö.»ÌÛ ÛÖ 20 Û Ô ÙÌ Ø ÛÖÜ ÙÛÌ Ø Ô Ì ÙÌ Ñ Ô Þ ÙÌ ÌÜÑ Ø ÌÚ ÑÜØ àú ÓÌ ÛÖÜÚ»àØ Û Ñ» ÒÖ ÌÔà Ì Þ ÙÌ ÓÌ ÛØ ÜÓ Û ÙÓÖ ÛÖÔ Ñ ÛÙÖ. ¾ ¾ÒÜ- Ó ÖÚ ÔÌ ÑÛ ÙÌ Û Ô ÛÖÜ Ó ÛÚ ÙÛÖ 30 Ñ ÙÛÖ 35 ÓÌ Ø ÙÛÖÛÌÞÔ ÑÖ ÙÖÜÛ ÛÖÜ ÛÙ Ñ Ì Õà Ö Û Ô ÌØ ÖÞ Ì Ñ ÔÌ ÛÖ 3-0. `ÛÖ É ÓÌ ØÖÚ Ö ÙÛÌ Ø Ú Ó ÑÌ ÜÔ Û ÓÌ Ñ Ô Û - Ø Ö ÓÖÞÒÖ ÛÖÔ Ò Û ÌÙÌ ÛÖÜÚ Ì ÖÜÞÖÜÚ. `ÛÖ 51 Ö `Û ÜØÖ ÖÜ- ÒÖÚ Ñ ÙÛÖ 63 Ö Ò Û ÚÑÌ Ø Ù Ô Ì Ô ÒÛ ÖÜ Û ÌÑÛÌ ÒÌÙÌ ÌÜÙÛÖÞ Ö Ò Û Ú Ô ÔÌ Ì ÛÙ ÛÖ 3-2. ÑÌ Ñ ÖÜ ÕÜ Ô Ù Ô Ö ÞÛÌÚ ÛÖÜ àùû Û ÌàØ ÖÜ Ñ É Ñ Ô Ó ØÖ- ÙÛ. ØÞ Ñ Ì Þ Ô ÜÖ ÖÑ Ø ÓÌ ÛÖÔ ÛÙ Ñ Ò ÙÛÖ 71 Ñ 79 ÓÌÛ Ö ÙÌÚ ßÕÜØ Ý ý ÛàÔ Ø - ÙÑÌÜÖ ÖÜÒÖÜ, ÓÌØ. `ÛÖ 85 Ö ÛÙ Ñ Ú Ñ Ò ÓÌ ÙÖÜÛ Ö Ó Ö Û 35 ÓÌ ÛØ Ì Ñ ÔÌ ÛÖ ÛÌÒ ÑÖ 4-2. ÖÒÜ Ñ Ò Û Ô Ñ Ì ÔÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜ. ` ØØ Ö ÒÌÜØ Ú ¾ÒÜ- Ó ÖÜ ØÖÙˇÌ ÛÖÔÛ Ú Ö ÖÛ Û ÙÛ ÓÌÙ Ø ÓÓ Û Ú ÖÓ Ú ÛÖÜ. ¾ ˆ» ¾`: Ì ØÖÔÛ Ú, ÙÖ ÖÜ- ÒÖÚ, ÔÛàÔÖ ÖÜÒÖÚ, ÖÒ Ñ Ú, ÑÖÜÔÛÖÜÉ Ú, ÛÙ Ñ Ú, ` ØØ Ú, Ø ÑÖÜÔ Ú,» Ø Û ÑÖÚ (70 - ÓÌØ), Ø ÙÑÌÜÖ ÖÜÒÖÚ, ÛÙ Ñ - Ò Ú. ` ÛÌ 4 ØÖ ÖÔ ÛÌ Ú ÖØ Ñ 4 ÑÖØ ÛÙ `ÛÖ Ò Ù Ö ÜÒÖ Ö Ù Ú ÛÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ Ô ÛÜÕ Ú Û Ú àô ÙÛ Ñ Ú ÌØ Ö ÖÜ , ` ÌܡÜÔÌ ØÖÙÑÒ Ù ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛÖÚ Û Ô Ò ØàÙ ÛàÔ ˇÌ ÙÌàÔ ØÖ ÖÔ ÛàÔ Û Ú» ÑÛ Ú ¾Ó Ú ÖØ àô (4 ØÖ ÖÔ ÛÌ Ú) Ñ ÖØ ÛÙ àô (2 ØÖ ÖÔ ÛÌ Ú). ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ñ Û ˇÌ ÙÖÜÔ Û Ú Û ÙÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ` ÓÌ ÞØ Û Ô Ø ÙÑÌÜ 18» ÖÜ ¾ Û ÙÌ Ú ˇ ØÌ Ì Ô ÙÜÔÖ ÌÜÖÔÛ Ö É Ö Ø Ý ÑÖ Ù ÓÌ àó Ñ Û ÔÛ ÙÛÖ Þ Ñ ÖÒÖ Û Ñ Û Ö Ö Ô Ø ÝÖÔÛ ÙÌ ÜÛÖ. Ñ Ù Ì ÒÖ Ú ˇ Ø Ó ÛÖ Ö ˇÌ Ö ÛÖ.`. Û Ú ÔàÙ Ú Ö Ö ˇ ØÌ Û Ú ÛÌÒ ÑÌ Ú ÖÝ ÙÌ Ú. ÌØ Ù ÛàÔ ØÖ ÖÔ ÛàÔ» ` Ñ ˇ Ì ÞÌ ØÑÌ Ö Ì àú Ø Û Û ØÖÙÖÔÛ ÛàÔ Ü Öß Ý àô Ì Ô : 1. ÛÜÞ Ö (ÓÌ Ì ÑÖÛ Û Ñ Ò ˇÖÙÝ Ø Ù Ú) Ì ÌÕ ÙÑ ÙÌàÚ Ì Ì ÒÓ ÛÖÚ ØÖ ÖÔ Û Ö Ö Ù ÖÛÌ Ñ Û ÖØ Ú. 2. ØÖ ÖÔ Û Ñ ÌÓ Ì Ø ÙÌ Ô ÛÜÕ Ñ ØàÛ ˇÒ Ó Û ÛÖÜÒ - Þ ÙÛÖÔ ÛÌÙÙ ØàÔ (4) ÌÛàÔ. ÌÉÌÔÛ 2012 Ì Ó ÙÛÌ ÖÒÖ ÌÑÌ Ö 1Ö ÛÖÜØÔÖÜ Ö ÖÙÝ ØÖÜ 5 5 ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛÖ Ì Ø Û ÑÖ ( ˇÔ Ñ Ú ÔÛ ÙÛ ÙÌàÚ Ñ Ì ÖÔÛÖÚ 14) ÙÛ Ú 30 Ø Ò ÖÜ, àø 7 Ó.Ó. Ö ÛÖÜØÔÖÜ Ö ÖÙÝ ØÖÜ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÓÌ ÑÛÌÚ Û Ú ˇÔ Ñ Ú ÒÒ ÖÚ ÜÔ ÑàÔ Ñ ˇàÚ Ñ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ ÑÛØ ÌÚ. ¾ Ñ.» Ø ÔÖÚ ÔÛàÔÖ ÖÜÒÖÚ ÌÜÞ Ø ÙÛÌ ÛÖÜÚ ÞÖ- Ø ÖÜÚ ØÌ Û ß ÌÉÌ ÔÛ Úý, Ø Ý ÑÌ Ú Ì ÞÔÌÚ ßWhite artý, ¾ Û Ñ ß Ì ÛØÖÚ ÒÌÕ Ô Ø Úý. Ø ÙÛÖÜÔ Ì Ù ÓÖ ÖÒ Û ÑÖ Ñ ˇ ÖÔÌ ÓÖÜÔ ÓÌÛ ÒÒ ÙÛ Ú ÑÛØ ÌÚ Ñ Ì Ù Ú ˇ ØÜˇÌ ÜÔ ÑÌ Ö ÛÓ Ó Ñ Ó àô Ö ÖÙÝ ØÖÜ.

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς Απρίλιος Μάιος 2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς Στις επερχόμενες εξαιρετικά κρίσιμες εκλογές θα κριθεί το παρόν και το μέλλον της χώρας. ΤΩΡΑ είναι η ώρα, να βρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Διδάσκων Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πρόεδρος της GPO ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ Το πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 1. ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο της πολιτικής, εκλογικής και κινηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από

«Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους και όχι στης Βουλής τους διαδρόμους «Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από τα διλήμματα που κυριαρχούν τις τελευταίες μέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Mάρτιος 2012 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Β. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 215 Σελ. 1 από 46 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΡΙΤΗ 13/5/2014

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΡΙΤΗ 13/5/2014 ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΡΙΤΗ 13/5/2014. Καμιά επανάπαυση. Είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Να πάμε παντού το ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή τις αρχαιρεσίες στις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους

Με αφορμή τις αρχαιρεσίες στις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Με αφορμή τις αρχαιρεσίες στις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Τον Δεκέμβρη του 2015 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (60 στους 135, οι 28 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας Νομού Ημαθίας σε από τα Εκλογικά τμήματα, ποσοστό0%...0,%,% 0. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.).0,0% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).000,% ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.).,0% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα, εδώ, στο προσφυγικό Ωραιόκαστρο, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα, εδώ, στο προσφυγικό Ωραιόκαστρο, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 19.9.2016 Το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα, εδώ, στο προσφυγικό Ωραιόκαστρο, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία αλληλεγγύης που ακολουθεί, στέλνοντας το μήνυμα της ταξικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 128/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό και διάθεση χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ Á ÁÒ Ø ØÙØ È Ý ÕÙ ÆÙÐ Ö ÄÝÓÒ Ì ÓØÓÖ Ø ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ ØÙ Ù Ò Ð À ¼ ¼ ÙÜ ÓÐÐ ÓÒÒ ÙÖ ÖÓÒ ÕÙ Ø ÒØ Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÐÓÖ Ñ ØÖ Ù ÊÙÒ ÁÁ Ù Ì Ú ØÖÓÒº Ô Ö È ÖÖ ¹ ÒØÓ Ò Ð ÖØ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις πιο επαναστατικές ιδέες των καιρών μας, υπήρξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μία από τις πιο επαναστατικές ιδέες των καιρών μας, υπήρξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, Μία από τις πιο επαναστατικές ιδέες των καιρών μας, υπήρξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με την έννοια την Άμεσης Δημοκρατίας. Της δυνατότητας δηλαδή οι πολίτες να βρίσκονται στο κέντρο της λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 08/02/2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 155126 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 5 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της 9 ης έκτακτης συνεδρίασης

από το πρακτικό της 9 ης έκτακτης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 9 ης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Μάρτιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 23 Μαρτίου 2012. Τύπος έρευνας: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα