ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2)."

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Δήμου Υμηττού που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν αφορά το ανενεργό κομμάτι του δημοτικού αρχείου της περιόδου , που μας παραδόθηκε προς ταξινόμηση. Το μεγαλύτερο και χρονολογικά παλαιότερο μέρος του αρχείου είχε εναποτεθεί σε σακούλες σ έναν άδειο χώρο στο ισόγειο του δημαρχείου που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως νηπιαγωγείο και ως Κ.Α.Π.Η. Το υπόλοιπο, χρονολογικά νεότερο, εντοπίστηκε σ ένα γραφείο που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Στις πρώτες μας επισκέψεις στο αρχείο προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα του υλικού που υπήρχε ώστε να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εργαζόμασταν. Το υλικό είχε τοποθετηθεί τυχαία στις σακούλες και στα ράφια χωρίς να υπάρχει χρονική και θεματική αλληλουχία. Σε μερικούς φακέλους οι σπάγκοι είχαν σπάσει με αποτέλεσμα τα λυτά έγγραφα να αναμιχθούν μεταξύ τους. Τα βιβλία ήταν σε καλή κατάσταση. Η διάσπαση του αρχείου σε δυο διαφορετικά μέρη μας δημιούργησε την εντύπωση ότι ο όγκος του υλικού ήταν μικρός κάτι που στην συνέχεια αποδείχθηκε λανθασμένο. Αρχικά σκεφτήκαμε να χωρίσουμε το υλικό χρονολογικά ή ανά θεματική κατηγορία. Καταλήξαμε ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, αφού δεν είχαμε συνολική εποπτεία του αλλά και δεν γνωρίζαμε τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένο το αρχείο την περίοδο που βρισκόταν σε χρήση. Αποφασίσαμε ότι καλύτερη λύση ήταν η αναλυτική καταγραφή του, και στη συνέχεια η ταξινόμησή του σε θεματικές ενότητες και επιμέρους υποενότητες. Οι φάκελοι και τα βιβλία λοιπόν, καταγράφθηκαν τυχαία, όπως έβγαιναν από τις σακούλες ή βρίσκονταν στα ράφια. Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η δομή των φακέλων και των βιβλίων. Όπου χρειάστηκε αντικαταστάθηκαν με νέους φακέλους και κουτιά. Με την καταγραφή έπαιρναν ένα προσωρινό αριθμό. Το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε χρονολογείται από το Σε μία πρώτη φάση η ταξινόμηση αποφασίστηκε να καλύψει την περίοδο μέχρι το Το όριο αυτό των 30 ετών καθορίστηκε τόσο από τον όγκο του προς ταξινόμηση υλικού όσο και από το γεγονός ότι το μεταγενέστερο αρχειακό 1 Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2)

2 υλικό ήταν συχνά στενά συνδεδεμένο με το ενεργό αρχείο του Δήμου το οποίο δεν προσφέρονταν για ταξινόμηση. Κατά την ταξινόμησή του προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε, την ήδη υπάρχουσα δομή του υλικού. Οι φάκελοι καταγράφτηκαν όπως βρέθηκαν, χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις όταν το περιεχόμενό τους δεν ήταν ομοιογενές. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσαμε να αποκαταστήσουμε την αρχική λειτουργία του αρχείου. Όπως ήδη αναφέρθηκε διατηρήθηκε στον τίτλο του κάθε φακέλου η ορθογραφία. Επιπλέον δεν διαχωρίσαμε το αρχείο της Κοινότητας και το αρχείο του Δήμου 2. Η αναγνώριση του Δήμου Υμηττού το 1963 αποτέλεσε μια σημαντική διοικητική αλλαγή που δεν φαίνεται όμως -με βάση τουλάχιστον το αρχειακό υλικό- να επέφερε καθοριστικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Το ταξινομικό δέντρο, που δημιουργήθηκε, μετά την διαδικασία καταγραφής του υλικού διακρίνεται στις ακόλουθες πέντε βασικές ενότητες και υποενότητες: A) Κεντρική Διοίκηση Ι. Διοικητικά α) Αποφάσεις - Πρακτικά β) Αλληλογραφία γ) Ποικίλα ΙΙ. Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο ΙΙΙ. Εκλογικά ΙV. Δικαστικά V. Στρατιωτικά Β) Οικονομικά Υπηρεσία I. Οικονομικά II. Φορολογικά III. Μισθολογικά (υπαλλήλων) Γ) Τεχνική Υπηρεσία I. Τεχνικά έργα II. Αυτοκίνητα Δήμου Δ) Υγεία - Παιδεία Πρόνοια I. Υγεία - Πρόνοια II. Παιδεία Ε) Ποικίλα 2 Η Κοινότητα Υμηττού συστάθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1934 (ΦΕΚ 22Α) ενώ αναγνωρίστηκε σε Δήμο στις 19 Απριλίου 1963 (ΦΕΚ45Α)

3 Οι δυο κεντρικοί άξονες που διέπουν το ταξινομικό δέντρο είναι η θεματική και η χρονική. Το υλικό κατατάχθηκε ανά θέμα. Οι πέντε αυτές κατηγορίες περικλείουν το σύνολο του αρχειακού υλικού της Κοινότητας και του Δήμου Υμηττού. Ο όγκος του υλικού διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ και η πυκνότητα του υλικού διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Η πρώτη κατηγορία της κεντρικής διοίκησης είναι η πολυπληθέστερη, ενώ ακολουθεί το αρχείο της οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια της τεχνικής. Τα πρώτα χρόνια σύστασης της Κοινότητας το υλικό είναι λιγότερο από τη δεκαετία του 1960 και του Το αρχείο της τεχνικής και της οικονομικής υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα πλούσιο στις δεκαετίες 1960 και Η πέμπτη ενότητα, τα Ποικίλα, περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που το περιεχόμενό του αρχείου είτε δεν εντασσόταν σε καμία κατηγορία είτε εντασσόταν, λόγω των διάφορων υποφακέλων, σε περισσότερες από μία. Η κάθε ενότητα χωρίζεται σε υποενότητες (που συμβολίζονται με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες I, II, III, IV κτλ.) και μόνο στην πρώτη ενότητα (Α: Διοίκηση) και στην πρώτη υποενότητα (I: Διοικητικά) υπάρχουν και τρεις υποδιαιρέσεις (που συμβολίζονται με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες α, β, γ). Η κάθε υποενότητα χωρίζεται νοητά σε δυο μέρη: αυτό των φακέλων (που δηλώνεται με το φ) και αυτό των βιβλίων (που δηλώνεται με το β). Έτσι, έχουμε τον ταξινομικό νούμερο της κάθε εγγραφής: π.χ. ΑΙα/φ1 (Α: Διοίκηση, I: Διοικητικά, α: Αποφάσεις-Πρακτικά, φ: φάκελος) ή ΒI/β1 (Β: Οικονομικά Φορολογικά, Ι: Οικονομικά, β: βιβλίο) κτλ. Στην κάθε ενότητα έχουν τοποθετηθεί πρώτα οι φάκελοι και στη συνέχεια τα βιβλία σε χρονολογική σειρά. Στους φακέλους ή στα βιβλία που δεν υπήρξε χρονολογική ένδειξη ή δεν μπορέσαμε, με βεβαιότητα, από άλλα στοιχεία να τα εντάξουμε χρονικά, χαρακτηρίστηκαν αχρονολόγητα και τοποθετήθηκαν στην αρχή της κάθε κατηγορίας. Κάθε εγγραφή αποτελείται από έξι πεδία: κωδικός, Τίτλος, περιγραφή, παρατηρήσεις, φύλλα/διαστάσεις, σημείωση. Στο πεδίο του κωδικού σημειώνεται το ταξινομικό νούμερο του κάθε φακέλου. Στο πεδίο του τίτλου υπάρχει σε εισαγωγικά ο τίτλος του φακέλου ή του βιβλίου, όπου δεν υπήρχε σημειώνεται με την ένδειξη: [Δεν φέρει τίτλο]. Στο τρίτο πεδίο περιλαμβάνεται: σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του φακέλου ή του βιβλίου, οι υποφάκελοι όπου υπάρχουν και η χρονική έκταση του υλικού. Στις παρατηρήσεις σημειώνονται δευτερεύοντα σχόλια καθώς και οι στήλες των βιβλίων. Ξεχωριστό πεδίο αποτελούν τα φύλλα και οι - 3 -

4 διαστάσεις, που αφορούν κυρίως τα βιβλία. Στο τελευταίο πεδίο σημειώνεται πιθανή συνάφεια του φακέλου αυτής της κατηγορίας με υλικό άλλων κατηγοριών. Δουλεύοντας το αρχειακό υλικό διαπιστώσαμε ότι το χρονικό ανάπτυγμα των φακέλων, συγκρινόμενο με εκείνο των βιβλίων, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ενώ τα βιβλία κατά κανόνα χρησιμοποιούνταν για μερικά χρόνια, με τους φακέλους δεν γινόταν το ίδιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο φάκελος έμεινε «ανοιχτός» παραπάνω από δυο δεκαετίες. Το ίδιο διαπιστώθηκε και με την θεματολογία των φακέλων. Τα μονοθεματικά βιβλία (π.χ. αποφάσεις, πρακτικά, προϋπολογισμοί κτλ.) έρχονται σε αντιδιαστολή με την πολυθεματικότητα των φακέλων. Σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για σημαντικά κενά του αρχειακού υλικού. Εντούτοις, υπήρξαν περιπτώσεις που διαπιστώθηκε είτε μη συστηματική τήρηση είτε και απουσία υλικού επιμέρους κατηγοριών. Εντοπίζεται μια μεγαλύτερη σχολαστικότητα και επιμέλεια από το 1967 και μετά. Ειδική περίπτωση αποτελούν τα δημοτολόγια του αρχείου. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα δημοτολόγια των ετών 1936, 1939, 1972 και μερικά που δεν φέρουν χρονολογική ένδειξη. Τα δημοτολόγια του έτους 1972 βρίσκονται σε κακή κατάσταση και το άναρχο των καταγραφών μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πρόχειρα κατάστιχα. Τα υπόλοιπα δημοτολόγια είναι ακόμα ενεργά και βρίσκονται στο τμήμα του ληξιαρχείου του δήμου, γι αυτό τον λόγο δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο. Το αρχείο μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε, έστω και σε αδρές γραμμές, τη φυσιογνωμία, την εσωτερική δομή αλλά και τις ποικίλες δραστηριότητες της Κοινότητας και του Δήμου Υμηττού. Στην πλειοψηφία του το υλικό είναι αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας της τοπικής αρχής και ο χαρακτήρας του είναι κατά βάση επίσημος. Παρά ταύτα υπάρχουν περιπτώσεις που διαφαίνονται οι απόψεις των κατοίκων και οι αντιπαραθέσεις τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τέλος του καταλόγου επισυνάπτεται εικονογραφικό παράρτημα που απαρτίζεται από υλικό του αρχείου. Αποτελεί μια ενδεικτική παρουσίαση από το πλούσιο υλικό του αρχείου: πρακτικά και πρωτόκολλα της Κοινότητας και του Δήμου, προϋπολογισμοί αλλά και λυτά έγγραφα ποικίλου περιεχομένου καθώς και χάρτες της περιοχής. Νίκος Αλεβυζάκης Ελένη Κυραμαργιού - 4 -

5 Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ α) Αποφάσεις Πρακτικά Κωδικός: ΑIα/φ1 Τίτλος: «Αποδεικτικά Συνεδ. Κοιν. Συμ » Περιγραφή: Περιέχει αποδεικτικά επιδόσεων των προσκλήσεων, από τον πρόεδρο της Κοινότητας Υμηττού, για συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, Κωδικός: ΑIα/φ2 Περιγραφή: Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου που αφορούν οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσματα από τους ταμιακούς απολογιστικούς, πίνακες με τα έσοδα της κοινότητας, προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της κοινότητας, αποδείξεις, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων, Βλ. ΒΙ Κωδικός: ΑIα/φ3 Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις που έλαβε η κοινοτική επιτροπή της Κοινότητας Υμηττού. Υπάρχουν 3 υποφάκελοι, υπ.1. «Αποφάσεις οικονομικού έτους (ά/α )» υπ.2. «Αποφάσεις οικονομικού έτους (ά/α )» υπ.3. «Αποφάσεις οικονομικού έτους (ά/α )» Βλ. ΒI Κωδικός: ΑIα/φ4 Τίτλος: «Εγκριτικαί ετών 1947, 1948, 1949» Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα που αφορούν την έγκριση πιστώσεων και πληρωμών, αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, εγκρίσεις από την νομαρχία κ.ά.,

6 Κωδικός: ΑIα/φ5 Τίτλος: «Πρακτικά Δ.Σ. ετών 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964» Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα που είναι αντίγραφα των πρακτικών του συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, Κωδικός: ΑIα/φ6 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου 1961» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Κωδικός: ΑIα/φ7 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού και Κοινοτικού 1964» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, υπ. αρ. 1-64, έως Ιούλιο Καθώς και αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-61, Ιούλιο-Δεκέμβριο Κωδικός: ΑIα/φ8 Περιγραφή: Πρόκειται για σώμα δακτυλόγραφων Πρακτικών του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Κωδικός: ΑIα/φ9 Τίτλος: «Φ 4.», «φ 4.» Περιγραφή: Περιέχει προσκλήσεις και τα αποδεικτικά επιδόσεων των προσκλήσεων για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και πρακτικά και αποφάσεις κοινών συνεδριάσεων με γειτονικούς δήμους. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, υπ.1. «Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φ 4α» υπ.2. «Τρόπος διεξαγωγής συνεδριάσεων φ. 4α» υπ.3. «Φ 4β Προσκλήσεις προς Συνεδρίασιν (προσκλήσεις, αποδεικτικά επιδόσεως προσκλήσεων. Αποφάσεις επί κοινών προβλημάτων με Γειτονικούς Δήμους)» υπ.4. «φ. 4β Προσκλήσεις για συνεδριάσεις Δημοτ. Συμβουλίων έτους 1978» Κωδικός: ΑIα/φ10 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1965» - 6 -

7 Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Κωδικός: ΑIα/φ11 Τίτλος: «Αποφάσεις Δ.Σ. 1966» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Κωδικός: ΑIα/φ12 Τίτλος: «Αποφάσεις Δ.Σ. 1967» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Επίσης, περιέχει και πρακτικά του Δ.Σ., Κωδικός: ΑIα/φ13 Τίτλος: «Αποφάσεις Δ. Σ/λίου » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Κωδικός: ΑIα/φ14 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτος » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Κωδικός: ΑIα/φ15 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1970, 1-159» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Ιανουάριος- Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ16 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1971» - 7 -

8 Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ. Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ.1-178, Ιανουάριος-Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ17 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1972» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ18 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1973» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ19 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1974, 1-99» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Ιανουάριος- Αύγουστος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ20 Τίτλος: «1974, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ21 Τίτλος: «1975, 1-110» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Ιανουάριος- Απρίλιος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ22 Τίτλος: «Αποφάσεις Δ.Σ. 1975, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Απρίλιος-Ιούλιος

9 Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία Κωδικός: ΑIα/φ23 Τίτλος: «1975, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Αύγουστος- Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ24 Τίτλος: «1976, 1-116» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Ιανουάριος- Μάιος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ25 Τίτλος: «1976, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Ιούνιος- Σεπτέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ26 Τίτλος: «1977, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Οκτώβριος- Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ27 Τίτλος: «1977 από 1-100» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Απρίλιος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ28 Τίτλος: «1977 από » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Απρίλιος-Σεπτέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία

10 Κωδικός: ΑIα/φ29 Τίτλος: «1977 από » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ30 Τίτλος: «Προσκλήσεις για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποδεικτικά από 1978 έως Ευρετήρια αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών από 1974 μέχρι 1982» Περιγραφή: Περιέχει προσκλήσεις και τα αποδεικτικά επιδόσεων των προσκλήσεων για συνεδριάσεις του Δ.Σ., Κωδικός: ΑIα/φ31 Τίτλος: «1978, 1-100» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Απρίλιος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ32 Τίτλος: «1978, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Απρίλιος-Νοέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ33 Τίτλος: «1978, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Νοέμβριος-Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/φ34 Τίτλος: «1979, 1-100» Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιανουάριος-Ιούνιος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία

11 Κωδικός: ΑIα/φ35 Τίτλος: «1979, » Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ. Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ , Ιούνιος-Δεκέμβριος Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία. Κωδικός: ΑIα/β1 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1934 από α/α από α/α 1-14», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 232 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β2 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 1 Απριλίου - 9 Οκτωβρίου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 232 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β3 Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 1 Απριλίου 1934 μέχρι » Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων), Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3) αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία (μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις. Περιέχει 1 λυτό έγγραφο. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες καταχωρήσεις. 250 φύλλα, 43x30 Κωδικός: ΑIα/β4 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1935 από α/α , 1936 από α/α 1-82», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού,

12 Στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 400 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β5 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 18 Νοεμβρίου-17 Ιουλίου» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο «αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 300 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β6 Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 1936 μέχρι 1937» Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων), Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3) αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία (μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες καταχωρήσεις. 300 σελίδες, 43x30 Κωδικός: ΑIα/β7 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1936 από α/α από α/α από α/α 1-98», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 400 σελίδες + 9 λυτά φύλλα, 41x31 Κωδικός: ΑIα/β8 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1938 από α/α από α/α από α/α 1-25», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 400 σελίδες, 36x

13 Κωδικός: ΑIα/β9 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 7 Αυγούστου - 22 Ιουλίου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοιν. Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 400 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β10 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1940 από α/α , 1941 από α/α 1-63», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 391 σελίδες + 22 δίφυλλα φύλλα και 3 μονά φύλλα, 35x25 Κωδικός: ΑIα/β11 Τίτλος: «Πρωτόκολλον 3» Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων), Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3) αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία (μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες καταχωρήσεις. 250 φύλλα, 43x30 Κωδικός: ΑIα/β12 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 13 Αυγούστου-1 Αυγούστου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 240 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β13 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1947 από α/α από α/α 1-142», «Αποφάσεις » Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών

14 400 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β14 Τίτλος: « », «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1948 από α/α , 1949 από α/α 1-196, 1950 από α/α 1-65» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις σελίδες, 35,5x26,5 Κωδικός: ΑIα/β15 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1950 από α/α , 1951 από α/α 1-178, 1952 από α/α 1-180, 1953 από α/α 1-16», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 600 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β16 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 18 Αυγούστου - 20 Οκτωβρίου», «Κοινότης Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι » Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 600 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β17 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 20 Ιανουαρίου-5 Δεκεμβρίου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοιν. Συμβουλίου» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, σελίδες, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β18 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1953 από α/α , 1954 από α/α 1-138, 1955 από α/α 1-90», «Κοινότης Υμηττού Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου 17/ μέχρι 90/ » Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού,

15 Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 500 σελίδες, 36x 26 Κωδικός: ΑIα/β19 Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1955 από α/α , 1956 από α/α 1-111, 1957 από α/α 1-189, 1958 από α/α 1-70» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, σελίδες, 40x31,5 Κωδικός: ΑIα/β20 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 9 Ιανουαρίου Ιουλίου1964», «Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού » Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, σελίδες, εκ των οποίων οι 18 είναι λευκές, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β21 Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών από 10 Νοεμβρίου - 5 Απριλίου», «Βιβλίον Πρακτικών συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι » Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 500 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β22 Τίτλος: «Βιβλίον Πρακτικών από 7 ην Μαΐου 1962 έως 24 ην Νοεμβρίου 1966», «Κοινότης Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 500 σελίδες, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β23 Τίτλος: «Βασίλειον της Ελλάδος, Δήμος Υμηττού Αττικής. Βιβλίον πράξεων Δημαρχιακής Επιτροπής έως », « ». Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Υμηττού,

16 Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις και για δεύτερη φορά στις σελίδες, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β24 Τίτλος: «Αποφάσεις Δημάρχου 1965, έως », «Αποφάσεις Δημάρχου » Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, σελίδες, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β25 Τίτλος: «1968. Βιβλίον αποφάσεων Δημάρχου έως », «Απ. Δημάρχου » Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις σελίδες, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β26 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής 1971» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 7 είναι λευκές, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β27 Τίτλος: «Δήμος Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών Δήμοτικού Συμβουλίου», «Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου από 15/5/70 μέχρι 9 Δεκεμβρίου 1972» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 127 είναι λευκές, 41,5x32 Κωδικός: ΑIα/β28 Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων δημάρχου », « » Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 2 είναι κενές, 29x

17 Κωδικός: ΑIα/β29 Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής 1972», «Δημαρχιακή Επιτροπή 1972» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 128 είναι λευκές, 29x20 Κωδικός: ΑIα/β30 Τίτλος: «Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1973», «Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1973» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 17.1./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 500 σελίδες, εκ των οποίων οι 292 είναι λευκές, 36x26 Κωδικός: ΑIα/β31 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1973» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 27.2./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 210 είναι λευκές, 34x25,5 Κωδικός: ΑIα/β32 Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1974, φύλλων 170», «Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1974» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις φύλλα, εκ των οποίων τα 64 είναι λευκά, 34,5x25,5 Κωδικός: ΑIα/β33 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημάρχου έτους 1974» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 2.1./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 17 είναι λευκές, 35x24 Κωδικός: ΑIα/β

18 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1974» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 4.1./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 23 είναι λευκές, 34x25,5 Κωδικός: ΑIα/β35 Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον Αποφάσεων Δημάρχου, έτους 1975 φύλλων 97», «Αποφάσεις Δημάρχου 1975» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις φύλλα, εκ των οποίων τα 82 είναι λευκά, 34,5x26,5 Κωδικός: ΑIα/β36 Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων Δημάρχου από 1/6/1975 έως 31/12/1978», «Αποφάσεις Δημάρχου » Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις φύλλα, εκ των οποίων τα 75 είναι λευκά, 30x20 Κωδικός: ΑIα/β37 Τίτλος: «Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1975», «Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1975» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 15.1./ στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. 193 σελίδες, εκ των οποίων οι 5 λευκές, 40x32 Κωδικός: ΑIα/β38 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1975» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 28.2./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 31 Νοεμβρίου Επίσης, μέσα στο βιβλίο υπάρχει αντίγραφο της εισηγητικής έκθεσης για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικ. έτους σελίδες, εκ των οποίων οι 70 είναι λευκές, 35x26 Βλ. ΒΙ Κωδικός: ΑIα/β39 Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής, έτους 1976, φύλλων 50»

19 Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε την σελίδες, εκ των οποίων οι 57 είναι λευκές, 34,5x25 Κωδικός: ΑIα/β40 Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1976, φύλλων 200», «Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1976» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις Επίσης, περιλαμβάνει και ένα συμπληρωματικό τεύχος, που στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις φύλλα + 20 φύλλα το συμπληρωματικό τεύχος, 34x23,5 Κωδικός: ΑIα/β41 Τίτλος: «Βιβλίον καταχωρίσεως πρακτικών συνεδρίων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1977» Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υμηττού, Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις φύλλα, εκ των οποίων το 1 είναι λευκό, 36x25,5 Κωδικός: ΑIα/β42 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1977» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 16.2./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 31 είναι λευκές, 35x25 Κωδικός: ΑIα/β43 Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1978» Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 2.6./ Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις σελίδες, εκ των οποίων οι 28 είναι λευκές, 35x

20 Κωδικός: ΑIα/β44 Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1/1/ /12/1979 Δήμος Υμηττού», «Πρακτικά Συνεδρ. Δημ. Συμβουλίου 1979» Περιγραφή: Το βιβλίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι άγραφο. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι τα παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις φύλλα, 34,5x24,5 β) Αλληλογραφία Κωδικός: ΑIβ/φ1 Τίτλος: «Νομαρχία » Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αλληλογραφίας των Νομαρχών με τους Δημάρχους και τους Προέδρους Κοινοτήτων, Κωδικός: ΑIβ/φ2 Τίτλος: «Αλληλογραφ[ία]», «Αλληλογραφία Δημοτολογίου Ληξιαρχείου» Περιγραφή: Πρόκειται για εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα αλληλογραφίας για θέματα δημοτολογίου ή ληξιαρχείου, Βλ. ΑΙΙ Κωδικός: ΑIβ/φ3 Τίτλος: « Α. Κανονισμός-Διατύπωσις αλληλογραφίας» Περιγραφή: Πρόκειται για εγκυκλίους από την Νομαρχία για το τυπικό της συγγραφής της αλληλογραφίας, καθώς και για την χρήση της δημοτικής γλώσσας στη διοίκηση. Επίσης, περιέχει τον "Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών", Κωδικός: ΑIβ/φ4 Τίτλος: «Ερωτημάτων και απαντήσεων» Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αλληλογραφίας με διάφορες υπηρεσίες κυρίως άλλους δήμους και κοινότητες για θέματα που αφορούν προσωπικές κυρίως υποθέσεις δημοτών, Κωδικός: ΑIβ/β1-20 -

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1951-1980 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙ/φ1 Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς, κυρίως, φορείς ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5 ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 1 [Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1842-1845] Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του δήµου Άνδρου (α.α., ηµερ/νία, αρ. Εγγρ., περίληψη κ.λπ.), έτη 1842-1845.

Διαβάστε περισσότερα

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975.

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975. ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Άνω Μερά (κτίριο Κοινότητας) Ληξιαρχείο Υπάρχουν τα Ληξιαρχικά των ετών 1914 ως 1998 και είναι σε χρήση. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων και αποβιωσάντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης Σχολικών Τροχονόμων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης Σχολικών Τροχονόμων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 10-2-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.06.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 25409/03.06.2015 19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας

Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας Το ευρετήριο που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί προϊόν της ταξινόμησης και καταγραφής του αρχείου του Δήμου Δραπετσώνας που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 2008 έως τον

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 Γραφείο : Προμηθειών & Υπηρεσιών Πληρ. : Α. Μπατάλης Τηλ : 26933 60135 ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 105/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, Περιστέρι Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210 5701106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-2-2009 Σήμερα την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

αρ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

αρ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» Μαρούσι 18-10-2016 α.π. αρ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 8/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής Σήμερα στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 62/2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 22/06/2016 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36018/31.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36018/31.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36018/31.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30.07.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηράκλειο, 28/8/2015 Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Αποφ. 51/2016 Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57101/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 49 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57101/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 49 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57101/11.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.12.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα