Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης"

Transcript

1 ράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Διαγωνισμός σε τρία τμήματα: Α. πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με εριεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου Β. πηρεσίες ροσωποποιημένης ρόσβασης στο ληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό Γ. πηρεσία ροαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΤΕΙ Κρήτης Συνολικός ροϋπολογισμός: (χωρίς ΦΑ) (με ΦΑ) Τμήμα Α: ,69 (χωρίς ΦΑ) (με ΦΑ) Τμήμα Β: ,31 (χωρίς ΦΑ) (με ΦΑ) Τμήμα Γ: (χωρίς ΦΑ) (με ΦΑ) Διάρκεια: 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού: HH/MM/EE Αποστολής στην πηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ: HH/MM/EE Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: HH/MM/EE Αποστολής και Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE Κωδικός ΟΣ:

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης ίνακας εριεχομένων ίνακας εριεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 C.1 ποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή ροκαταβολής 9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 11 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 13 C.2 πόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 15 C.3 ίνακες Συμμόρφωσης 17 C3A.1 ίνακας Συνοπτικής εριγραφής Αντικειμένου 17 C3A.2 ίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής 17 C3A.3 ίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου λοποίησης 20 C3A.4 ίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων 22 C3A.4.1 Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και αρουσίαση εριεχομένου 22 C3A.4.2 ρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση εριεχομένου 23 C3A.4.3 Κατάθεση/Εισαγωγή εριεχομένου 25 C3A.4.4 Εξαγωγή/Μεταφορά εριεχομένου 28 C3A.4.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών 28 C3A.4.6 Αναζήτηση/λοήγηση εριεχομένου 29 C3A.4.7 Διαχείριση Καταθετηρίου 31 C3A.4.8 πηρεσίες Εξατομίκευσης 34 C3A.4.9 αροχή Βοήθειας Online 35 C3A.4.10 Διαχείριση Μεταδεδομένων 35 C3A.4.11 Μετάπτωση εριεχομένου τρέχοντος ΙΚ 36 C3A.4.12 λοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και Θησαυρών Όρων για τα Τεκμήρια της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 38 C3A.4.13 Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 39 C3A.4.14 πηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και Διάθεση της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 41 C3B.1 ίνακας Συνοπτικής εριγραφής Αντικειμένου 42 C3B.2 ίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής 42 C3B.3 ίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου λοποίησης 46 C3B.4 ίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων 47 C3Β.4.1 Διαχείριση εριεχομένου σχετικού με ροσκτήσεις και πηρεσίες της Βιβλιοθήκης 47 C3Β.4.2 ρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση εριεχομένου 48 C3Β.4.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή εριεχομένου 50 C3Β.4.4 Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών 51 Σελίδα 2 από 81

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C3Β.4.5 Αναζήτηση ληροφοριακού λικού σε ηγές και το Δικτυακό Τόπο ύλη ρόσβασης στις Ηλεκτρονικές πηρεσίες 52 C3Β.4.6 Ηλεκτρονικές ηγές 53 C3Β.4.7 Ανακοινώσεις Νέα Κοινωνική Δικτύωση 54 C3Β.4.8 Συχνές Ερωτήσεις 55 C3Β.4.9 Ανάπτυξη Θεματικών υλών (ελεύθερης και ελεγχόμενης πρόσβασης) 55 C3Β.4.10 Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση Βιντεοσκοπημένων Μαθημάτων 56 C3Β.4.11 Εφαρμογή Online Αιτήσεων 57 C3Β.4.12 Διασύνδεση ληροφοριακού λικού με Μαθήματα και Αποτίμησή του 57 C3Β.4.13 Διαμοιρασμός εριεχομένου Δημοσκοπήσεις/ Ψηφοφορίες 59 C3Β.4.14 Στατιστικά 60 C3Β.4.15 Online Βοήθεια 60 C3Β.4.16 πηρεσίες Εξατομίκευσης 60 C3Β.4.17 Μετάπτωση εριεχομένου - Εμφάνιση 61 C3Γ.1 ίνακας Συνοπτικής εριγραφής Αντικειμένου 62 C3Γ.2 ίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής 63 C3Γ.3 ίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου λοποίησης 64 C3Γ.4 ίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων 65 C3Γ.4.1 λοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 65 C3Γ.4.2 λοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών αραδειγμάτων με Χρήση του Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 66 C3Γ.4.3 Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου σε Μαθησιακά Αντικείμενα και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς όρους 67 C3.5 ίνακας ροδιαγραφών Οριζόντιων Λειτουργιών 69 C3.6 ίνακας Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Εξοπλισμού 71 C3.7 ίνακας Απαιτήσεων Διαλειτουργικότητας 71 C3.8 ίνακας Απαιτήσεων ολυκαναλικής ροσέγγισης 73 C3.9 ίνακας Απαιτήσεων για Ανοιχτά Δεδομένα 73 C3.10 ίνακας Απαιτήσεων Ασφάλειας 74 C3.11 ίνακας Απαιτήσεων Ευχρηστίας 74 C3.12 ίνακας Απαιτήσεων ροσβασιμότητας 75 C.4 ίνακες Οικονομικής ροσφοράς Τμήματος Χ 76 C4.1 ληροφοριακό Σύστημα Τμήματος Χ 77 C4.1.1 Εξοπλισμός 77 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 77 C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. ανάλογα με το Τμήμα τις σχετικές Λειτουργικές Ενότητες) 77 C4.1.4 πηρεσίες (βλ. ανάλογα με το Τμήμα το σχετικό ίνακα αραδοτέων) 78 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 78 C4.1.6 ποστήριξη αραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) 78 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Τμήματος Χ 79 C4.3 Συγκεντρωτικός ίνακας Οικονομικής ροσφοράς Τμήματος Χ του Έργου 79 C4.4 Συγκεντρωτικός ίνακας Οικονομικής ροσφοράς Συντήρησης Τμήματος Χ του Έργου 79 Σελίδα 3 από 81

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C4.5 ίνακες Οικονομικής ροσφοράς πηρεσιών ποστήριξης αραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική αραλαβή του Τμήματος Χ του Έργου) 80 C4.5.1 πηρεσίες ποστήριξης αραγωγικής Λειτουργίας για το 1 ο έτος 80 C4.5.2 Συγκεντρωτικός ίνακας Οικονομικής ροσφοράς πηρεσιών ποστήριξης αραγωγικής Λειτουργίας 80 C.5 Σχέδιο Σύμβασης 81 Σελίδα 4 από 81

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης ΜΕΡΟΣ C: ΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 ποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ρος: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 5 από 81

6 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της ροσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν..Δ.Δ. και στα Ν..Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 81

7 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ρος: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 7 από 81

8 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν..Δ.Δ. και στα Ν..Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 81

9 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C1.3 Εγγυητική Επιστολή ροκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ρος: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν Σελίδα 9 από 81

10 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού ρομηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 81

11 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ρος: το ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας Σελίδα 11 από 81

12 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν..Δ.Δ. και στα Ν..Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 81

13 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... ρος: το ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και Σελίδα 13 από 81

14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν..Δ.Δ. και στα Ν..Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 14 από 81

15 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C.2 πόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΟΣΩΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: ατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΑΙΔΕΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος τυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης τυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Απασχόληση στο Έργο 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. Σελίδα 15 από 81

16 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Έργο (ή Θέση) ερίοδος (από έως) / / ΑΜ 2 - / / / / - / / / / - / / 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 16 από 81

17 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C.3 ίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι το της στήλης χαρακτηρίζει υποχρεωτική απαίτηση ενώ το προαιρετική. Τμήμα Α. πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με εριεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου C3A.1 ίνακας Συνοπτικής εριγραφής Αντικειμένου αρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου 1. υλοποίησης του αναβαθμισμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου από τον Ανάδοχο. αρουσίαση άλλων προγραμμάτων 2. που ο υποψήφιος προσφέρει συμπληρωματικά στο Ιδρυματικό Καταθετήριο. Το προσφερόμενο σύστημα 3. αναβαθμισμένου ΙΚ πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και ο κώδικας θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. αρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου υλοποίησης της Συλλογής Διοικητικών 4. Εγγράφων από τον Ανάδοχο (τρόπος αρχειοθέτησης σχήμα μεταδεδομένων, τρόπος δημιουργίας θησαυρών όρων). Η Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων θα 5. πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που ενδεχόμενο επιπλέον κόστος λογισμικού τρίτων να μην επιβαρύνει ποτέ την ΑΑ. C3A.2 ίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι «ανοιχτής αρχιτεκτονικής», ανεξάρτητο δηλαδή από συγκεκριμένο προμηθευτή και θα χρησιμοποιεί πρότυπα που θα 1. διασφαλίζουν τη συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των υποσυστημάτων του καθώς με άλλα που βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα και την επεκτασιμότητά του χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική του. Σελίδα 17 από 81

18 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης 2. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι αρθρωτής αρχιτεκτονικής τριών (3) τουλάχιστον επιπέδων. Τα επιμέρους υποσυστήματα / εφαρμογές που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του προτεινόμενου, θα πρέπει να λειτουργούν σε 3. ολοκληρωμένο περιβάλλον για κάθε κατηγορία χρηστών (διαχειριστές, βιβλιοθηκονόμοι, τελικοί χρήστες κλπ) με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας σε επίπεδο διεπαφών (προγραμματιστικών και χρήσης). 4. Η προσφερόμενη λειτουργικότητα θα παρέχεται πλήρως μέσω δικτύου Y (intranet και internet) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMSs) για την 5. ευκολία στη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προτείνει διαφορετική λύση είναι υποχρεωτική η τεκμηρίωση της επιλογής του. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών θα πρέπει να είναι συμβατά με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων και να μπορούν να υποστηρίξουν: - γραφικές διεπαφές, - βοήθεια, οδηγίες και μηνύματα λαθών στην ελληνική γλώσσα, 6. - προκαθορισμένες φόρμες και αναφορές, - δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές σε προκαθορισμένη και δυναμική μορφή, - δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων με εφαρμογές γραφείου. 7. Η λειτουργικότητα του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να δίνεται μέσω διεπαφών ιστού (web interfaces). Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 8. να χρησιμοποιεί την Κεντρική πηρεσία Ταυτοποίησης Χρηστών (CAS Central Authentication Service) που διαθέτει το ΤΕΙ Κρήτης. 9. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η Κεντρική πηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος (LDAP). Σε κάθε υπηρεσία που θα παρέχεται 10. μέσω web interface θα πρέπει να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες προσβασιμότητας WCAG 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον ΑΑ. 11. Το προσφερόμενο σύστημα για το νέο ΙΚ θα πρέπει να μπορεί να Σελίδα 18 από 81

19 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης διαχειρίζεται τους ακόλουθους διαφορετικούς ρόλους: - Καταθέτες, - Αναγνώστες, - Διαχειριστές, - Τεχνικοί ποδομής, η δραστηριότητα των οποίων αναλύεται στην ενότητα Α του τεύχους Α. Το προσφερόμενο σύστημα για το νέο 12. ΙΚ θα πρέπει να διαλειτουργεί με τα συστήματα CRIS και DHARE του ΣΕΑΒ καθώς και με την τοπική εγκατάσταση του CRIS στο ΤΕΙ Κρήτης. Το προσφερόμενο σύστημα για το νέο ΙΚ πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε γνωστούς διεθνείς συσσωρευτές περιεχομένου, κατ ελάχιστον στους: DRIVER, BASE, 13. OAIster, Europeana και καταλόγους πχ ROAR, OpenDOAR, OAI registry. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει σε ποιους από τους παραπάνω συσσωρευτές και καταλόγους μπορεί να συμμετάσχει το προτεινόμενο σύστημα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση αρχιτεκτονικής στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος 14. και η μεθοδολογία διάρθρωσης του προσφερόμενου συστήματος για το νέο ΙΚ, βασισμένη σε πλατφόρμα λογισμικού ΙΚ ανοιχτού κώδικα (πχ DSpace, Fedora, Invenio κλπ) η οποία θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη υποδομή της ΕΔΕΤ-ΑΕ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση 15. αρχιτεκτονικής στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος και η μεθοδολογία υλοποίησης της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη 16. μεθοδολογία με τα οποία η προτεινόμενη αρχιτεκτονική για το νέο ΙΚ θα επιτρέψει τη συνεργασία με την υπό ανάπτυξη πύλη ελληνικών ακαδημαϊκών αποθετηρίων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η 17. προτεινόμενες υλοποιήσεις του νέου ΙΚ και της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων θα επιτρέψουν τη συνεργασία με πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος (LDAP server, Shibboleth) 18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα Σελίδα 19 από 81

20 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης οποία θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση του υπάρχοντος ΙΚ στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η 19. μετάπτωση περιεχομένου στη νέα Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων καθώς και ο εμπλουτισμός της τόσο με νέα τεκμήρια όσο και με σωστές περιγραφές (μεταδεδομένα) του περιεχομένου της. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα επιμέρους λογισμικά που 20. περιλαμβάνονται στην προσφορά του για την υλοποίηση των επιπέδων αρχιτεκτονικής, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει. Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να οδηγεί σε λύσεις υλοποίησης στα 21. επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών κ.λπ.) που δεν είναι διαδεδομένες και υποκρύπτουν δέσμευση με συγκεκριμένο κατασκευαστή. Το επιπλέον λογισμικό που 22. χρησιμοποιεί το προσφερόμενο σύστημα (π.χ. βάση δεδομένων, application server) θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα. 23. Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν πολλαπλές γλώσσες στις γραφικές διεπαφές χρήσης τους. Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να 24. παρέχουν όλη τη λειτουργικότητά τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τουλάχιστον. C3A.3 ίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου λοποίησης Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 1. αναπτύσσονται θα πρέπει να βασιστούν σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται θα πρέπει να 2. βασιστούν σε λογισμικό που επιτρέπει τη συνέχιση της ανάπτυξής τους και την διενέργεια μελλοντικών αναβαθμίσεων. 3. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται θα πρέπει να Y Σελίδα 20 από 81

21 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης υιοθετήσουν αρθρωτή αρχιτεκτονική ως βάση για την ανάπτυξη τους. Τα λογισμικά θα πρέπει να βασίζονται 4. σε ευρέως διαδεδομένες προγραμματιστικές πλατφόρμες για Y εύκολη παραμετροποίηση και υλοποίηση πιθανών επεκτάσεων. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται θα πρέπει να 5. επικοινωνούν μέσω του LDAP πρωτοκόλλου με καταλόγους Y χρηστών του ιδρύματος ή/και, να διαθέτουν μηχανισμούς πιστοποίησης μέσω πχ CAS. 6. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται θα πρέπει να υποστηρίζουν κωδικοποίηση Unicode. Η χρήση των υπηρεσιών που θα προκύψουν θα πρέπει να γίνεται χωρίς πρόβλημα στις πλέον 7. χρησιμοποιούμενες εκδόσεις των φυλλομετρητών IE, Chrome, Firefox, Opera και Safari, καθώς και αντίστοιχους για χρήση από κινητά τηλέφωνα (πχ Dolphin, default Android browser). Το ΙΚ θα στηριχθεί πάνω σε πλατφόρμα λογισμικού ιδρυματικών 8. αποθετηρίων ανοιχτού κώδικα (πχ DSpace, Fedora, Invenio κλπ) και θα εγκατασταθεί σε εικονικές μηχανές(virtual machines) της ΕΔΕΤ- ΑΕ. Για την αποτελεσματική διαχείριση και διατήρηση των ψηφιακών 9. τεκμηρίων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάθεση και επίλυση αναγνωριστικών μέσω υπηρεσιών όπως π.χ. Handle, DOI, κλπ. Για την αξιοποίηση των περιεχομένων 10. του IK το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει μαζική συγκομιδή (harvesting) δεδομένων με βάση το πρωτόκολλο OAI-PMH (έκδοση 2.0). Το νέο ΙΚ θα πρέπει να υποστηρίζει το 11. σχήμα μεταδεδομένων heal-meta για τη σχετική διασύνδεσή του με την κεντρική πύλη διασύνδεσης ΙΚ του ΣΕΑΒ. ροτείνεται να υιοθετούνται κοινά 12. αποδεκτά πρότυπα μεταδεδομένων (πχ Dublin Core, OAI-ORE), αλλά και γενικά μοντέλα περιγραφής πόρων (πχ RDF). Είναι απαραίτητο το ΙΚ να υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιβάλλον 13. προσφέροντας όλη τη λειτουργικότητά του τουλάχιστον στην ελληνική (UTF-8) και αγγλική γλώσσα. Σελίδα 21 από 81

22 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Αναφορικά με την υπηρεσία ψηφιοποίησης για τα περίπου 2000 έγγραφα που θα προστεθούν στη 14. συλλογή διοικητικών εγγράφων, αυτή θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες και να δίνει υλικό που ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα C3A C3A.4 ίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων C3A.4.1 Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και αρουσίαση εριεχομένου Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής ή γενικότερα ιεραρχικής δομής 1. ομαδοποίησης των τεκμηρίων του: - απεριόριστου αριθμού επιπέδων, και - απεριόριστου αριθμού συλλογών σε κάθε επίπεδο. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 2. δυνατότητα εύκολης μεταβολής της δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά την περίοδο λειτουργίας του συστήματος. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 3. δυνατότητα της μετακίνησης ενός τεκμηρίου καθώς και μιας ομάδας τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία άλλη. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 4. δυνατότητα της μετακίνησης μιας συλλογής σε νέα θέση στο σχήμα ομαδοποίησης. Το νέο ΙΚ πρέπει να διατηρεί ακέραιο 5. το περιεχόμενο, τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία και τα μεταδεδομένα του μεταφερόμενου τεκμηρίου ή συλλογής. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 6. αρχειοθέτηση ενός τεκμηρίου σε περισσότερες της μίας συλλογής, χωρίς φυσική αναπαραγωγή του περιεχομένου του τεκμηρίου. Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας όψεων συλλογών βασισμένων σε τιμές 7. στοιχείων των σχημάτων μεταδεδομένων που θα υιοθετηθούν και τουλάχιστον των δυο που περιγράφονται στα παραρτήματα Α6.1 και Α6.2 (heal-meta και επαυξημένο heal-meta). 8. Το νέο ΙΚ πρέπει να ενημερώνει τον διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή ασυμβατότητες που προκύπτουν από Σελίδα 22 από 81

23 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης την μεταβολή του σχήματος ομαδοποίησης. 9. Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού διαχειριστών ανά συλλογή. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 10. δυνατότητα αποκλεισμού ομάδων χρηστών από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες συλλογές. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει σε κάθε 11. χρήστη, τη δυνατότητα επισκόπησης των συλλογών στις οποίες αυτός έχει δικαίωμα κατάθεσης. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 12. δημιουργία, διαχείριση και πρόσβαση συλλογών τόσο ανοιχτής όσο και ελεγχόμενης πρόσβασης. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την κληροδότηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αδειών χρήσης από 13. αντικείμενα υψηλότερα στην ιεραρχία (π.χ. συλλογές, τεκμήρια) σε αντικείμενα χαμηλότερα στην ιεραρχία του συστήματος (π.χ. μεμονωμένα αρχεία). Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού 14. προκαθορισμένων τιμών για συγκεκριμένα στοιχεία του σχήματος μεταδεδομένων στα τεκμήρια μιας συλλογής. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει μια 15. βασική παραμετροποίηση της διεπαφής του χρήστη ανά συλλογή (π.χ. κείμενο περιγραφής, λογότυπο). Εάν η Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων του ΤΕΙ Κρήτης αποτελέσει ξεχωριστή, ελεγχόμενης πρόσβασης συλλογή του νέου ΙΚ, είναι πιθανό να απαιτηθεί η 16. χρήση διαφορετικού σχήματος μεταδεδομένων από το heal-meta ή το υπερσύνολό του που θα πρέπει να υποστηρίζονται για τα άλλα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή το σχήμα θα επιλεχθεί σε συνεργασία με την ΑΑ. C3A.4.2 ρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση εριεχομένου Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για ανάγνωση: 1. - σε επίπεδο αρχείου / συνοδευτικού υλικού, - σε επίπεδο τεκμηρίου, - σε επίπεδο συλλογής, - για μεμονωμένους χρήστες, και - για ομάδες χρηστών. Σελίδα 23 από 81

24 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για 2. επεξεργασία των τεκμηρίων που υποβάλλονται σε μια συλλογή και σχετικού συνοδευτικού υλικού: - για μεμονωμένους χρήστες, και - για ομάδες χρηστών. Το νέο ΙΚ πρέπει να εμφανίζει τον τίτλο και τα μεταδεδομένα που 3. συνοδεύουν κάποιο τεκμήριο, στο οποίο ζητείται πρόσβαση, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα ανάγνωσης. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό άδειας χρήσης: 4. - σε επίπεδο αρχείου / συνοδευτικού υλικού, - σε επίπεδο τεκμηρίου, και - σε επίπεδο συλλογής. Η άδεια χρήσης είναι επιθυμητό να 5. μπορεί να αναγνωστεί και επαναχρησιμοποιηθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή (πχ Creative Commons). Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 6. δυνατότητα ορισμού προεπιλεγμένης άδειας χρήσης σε επίπεδο συλλογής, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα τεκμήρια που περιέχει. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατ' επιλογή του χρήστη, την κληροδότηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, όταν 7. αυτά μεταβληθούν, από: κοινότητες σε υπο-κοινότητες, κοινότητες σε περιεχόμενες συλλογές, και συλλογές σε περιεχόμενα τεκμήρια. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατ' επιλογή του χρήστη, την κληροδότηση των προεπιλεγμένων αδειών χρήσης, 8. όταν αυτά μεταβληθούν, από: κοινότητες σε υπο-κοινότητες, κοινότητες σε περιεχόμενες συλλογές, και συλλογές σε περιεχόμενα τεκμήρια. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού περιορισμού πρόσβασης (embargo) 9. σε κάποια τεκμήρια για όλες τις ομάδες χρηστών, μετά το πέρας του οποίου τα δικαιώματα πρόσβασης επαναπροσδιορίζονται με βάση την πολιτική του ιδρύματος. 10. Το νέο ΙΚ πρέπει να απαγορεύει την πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν διαγραφεί ή αποσυρθεί από αυτό. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 11. δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης με κριτήριο την τοποθεσία πρόσβασης του χρήστη (δηλ. IP διεύθυνση). Σελίδα 24 από 81

25 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης 12. Το νέο ΙΚ πρέπει να χρησιμοποιεί το μηχανισμό πιστοποίησης που διατίθεται από το ίδρυμα (πχ CAS). Κατά τη διαδικασία ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης ο Ανάδοχος 13. θα πρέπει να μελετήσει το σχετικό Α6.6 παράρτημα και να ενσωματώσει χωρία του στα διάφορα στάδια, μετά από συνεννόηση με την ΑΑ. Το νέο ΙΚ θα πρέπει να υλοποιεί 14. μηχανισμούς συστάσεων αξιολόγησης σε επίπεδο τεκμηρίου για ομάδες χρηστών. Το νέο ΙΚ θα πρέπει να παρέχει τη 15. δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών. C3A.4.3 Κατάθεση/Εισαγωγή εριεχομένου Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαδικασίας κατάθεσης: - με σαφή και διακριτά βήματα, - χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των βημάτων, - ανά συλλογή τεκμηρίων, - ανά είδος υποβαλλόμενου 1. τεκμηρίου (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες), - με δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων χρηστών, - με δυνατότητα συμμετοχής ομάδων χρηστών, υλοποιώντας τις ροές κατάθεσης που περιγράφονται στο παράρτημα Α6.3α. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 2. ορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης σε μια συλλογή: - για μεμονωμένους χρήστες, και - για ομάδες χρηστών. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 3. επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός βημάτων και χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά). Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων: 4. - ποχρεωτικά μέσω γραφικής διεπαφής, και - προαιρετικά μέσω κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 5. έλεγχο ενός υποβαλλόμενου τεκμηρίου και την αποδοχή ή απόρριψή του. 6. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων Σελίδα 25 από 81

26 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης ελέγχου υποβαλλόμενων τεκμηρίων: - για μεμονωμένους χρήστες, - για ομάδες χρηστών, - σε επίπεδο τεκμηρίου, και - σε επίπεδο συλλογής. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να πληροφορεί κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών που εμπλέκεται σε μια διαδικασία κατάθεσης: - για τις ενέργειες που καλείται να πραγματοποιήσει, 7. - για το τρέχον στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης, - για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους χρήστες ή ομάδες χρηστών, και - για το σύνολο των διαδικασιών κατάθεσης στις οποίες έχει εμπλακεί και των αντίστοιχων ενεργειών του. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει κατά την κατάθεση ενός τεκμηρίου φόρμα κατάθεσης: - με υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων, ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου, - με μηχανισμό αυτόματου συντακτικού ελέγχου και επαλήθευσης των εισαγόμενων μεταδεδομένων, ως προς τις ορισμένες ανά είδος τεκμηρίου προδιαγραφές, 8. - των μεταδεδομένων που περιγράφουν το υπό κατάθεση τεκμήριο (ημερομηνία εισαγωγής τεκμηρίου, μορφότυπο, μέγεθος αρχείου ), - με δυνατότητα συμπλήρωσης ενός πεδίου μεταδεδομένων με τιμές από προκαθορισμένες λίστες, - χωρίς περιορισμό στο πλήθος πεδίων μεταδεδομένων, και - χωρίς περιορισμό στο πλήθος των αρχείων που μπορεί να περιλάβει ένα κατατιθέμενο τεκμήριο, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α6.3a, Α6.3b, A6.3c και Α6.4. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 9. προσαρμογή της φόρμας εισαγωγής μεταδεδομένων για διαφορετικά είδη υποβαλλόμενων τεκμηρίων. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 10. συνοδεία της κατάθεσης ενός τεκμηρίου από αντίστοιχη άδεια χρήσης. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 11. συνοδεία της κατάθεσης ενός τεκμηρίου από αντίστοιχη πολιτική πρόσβασης. 12. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει σε κάποιο βήμα της διαδικασίας κατάθεσης, ένα σύνδεσμο προς Σελίδα 26 από 81

27 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης υπηρεσίες ενημέρωσης των καταθετών σχετικά με τις ισχύουσες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε εκδότη (π.χ. SHERPA/RoMEO). Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την κατάθεση μόνο μεταδεδομένων 13. (χωρίς σχετικό τεκμήριο), που μπορεί να περιέχουν αναφορές σε αρχεία αποθηκευμένα σε εξωτερικά συστήματα. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου για τα 14. υποβαλλόμενα προς κατάθεση αρχεία Y ως προς: - υποχρεωτικά το μορφότυπο, και - προαιρετικά την ύπαρξη ιών. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής του μορφότυπου των 15. υποβαλλόμενων προς κατάθεση αρχείων σε προκαθορισμένο άλλο τύπο αρχείου, όταν το αρχικό μορφότυπο δε συμφωνεί με την πολιτική περιεχομένου του αποθετηρίου. Το νέο ΙΚ πρέπει να χειρίζεται το τεκμήριο ως ενιαία μονάδα, 16. διατηρώντας τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών του, στην περίπτωση τεκμηρίων που αποτελούνται από περισσότερα του ενός αρχεία. Το νέο ΙΚ πρέπει να έχει τη 17. δυνατότητα μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων εκφρασμένων σε κατάλληλη μορφή που διατηρεί τη δομή και την ιεραρχία τους. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής 18. μεταδεδομένων που αντιστοιχούν σε τεκμήρια εξωτερικών συστημάτων (π.χ. ανάκτηση μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH και κατάθεση μέσω SWORD). Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 19. τη δυνατότητα καθορισμού συνόλου τεκμηρίων για αυτόματη εισαγωγή από εξωτερικά συστήματα. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει αυτόματη εισαγωγή τεκμηρίων (μαζί 20. με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα) από εξωτερικά συστήματα (π.χ. ανάκτηση μέσω του πρωτοκόλλου OAI-ORE και κατάθεση μέσω SWORD). Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει μια αναφορά σε κάθε περίπτωση 21. μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διαδικασία, καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. Σελίδα 27 από 81

28 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης C3A.4.4 Εξαγωγή/Μεταφορά εριεχομένου Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 1. επιλεκτική εξαγωγή: - μεμονωμένων τεκμηρίων, και - μεμονωμένων συλλογών. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση της εσωτερικής δομής του περιεχομένου (τεκμήρια, συλλογές) 2. κατά την εξαγωγή του, διατηρώντας τις συνδέσεις μεταξύ: - τεκμηρίων-αρχείων, - τεκμηρίων-μεταδεδομένων, και - τεκμηρίων-συλλογών Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει μια αναφορά σε κάθε περίπτωση μαζικής εξαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διαδικασία καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει διεπαφή εξαγωγής των μεταδεδομένων του μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει διεπαφή εξαγωγής των τεκμηρίων του μέσω του πρωτοκόλλου OAI-ORE. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την εξαγωγή του περιεχομένου του (τεκμήρια, συλλογές τεκμηρίων) σε μορφή METS. C3A.4.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών Όλα τα παγκόσμια αναγνωριστικά (URIs) που ανατίθενται από το νέο ΙΚ 1. πρέπει να επιλύονται σε αντίστοιχο έγκυρο URL που περιέχει μια αναπαράσταση της περιγραφόμενης οντότητας (είτε αυτή είναι τεκμήριο είτε συλλογή). Το νέο ΙΚ πρέπει να απαγορεύει σε 2. οποιοδήποτε χρήστη τη μεταβολή των παγκόσμιων αναγνωριστικών που αυτό αναθέτει. 3. Το νέο ΙΚ πρέπει να αναθέτει ένα παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε τεκμήριο. Το νέο ΙΚ πρέπει να αναθέτει ένα 4. παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε ομάδα τεκμηρίων (συλλογή). Σελίδα 28 από 81

29 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 5. δυνατότητα ανάθεσης ενός παγκόσμια μοναδικού και μόνιμου αναγνωριστικού σε κάθε τεκμήριο. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 6. δυνατότητα ανάθεσης ενός παγκόσμια μοναδικού και μόνιμου αναγνωριστικού σε κάθε ομάδα τεκμηρίων (συλλογή). Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατά 7. την αρχική παραμετροποίησή του, τον προσδιορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα χρησιμοποιήσει. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατά 8. την διάρκεια λειτουργίας του, τον επανακαθορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που χρησιμοποιεί. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 9. τη δυνατότητα χρήσης παραπάνω του ενός σχημάτων παγκόσμιων αναγνωριστικών. Το νέο ΙΚ πρέπει να παράγει μοναδικά 10. (εσωτερικά) αναγνωριστικά που διακρίνουν μεταξύ τους τα αρχεία ενός τεκμηρίου. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 11. τη δυνατότητα παραγωγής μοναδικών αναγνωριστικών για μεμονωμένους χρήστες του αποθετηρίου. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 12. την παραγωγή μοναδικών αναγνωριστικών για ομάδες χρηστών του αποθετηρίου. 13. Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει Handle αναγνωριστικά για τα τεκμήριά του. C3A.4.6 Αναζήτηση/λοήγηση εριεχομένου Το νέο ΙΚ πρέπει να προσφέρει 1. δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στα μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων του. 2. Το νέο ΙΚ πρέπει να προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης σε συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων. Το νέο ΙΚ πρέπει να προσφέρει 3. δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε ομάδες τεκμηρίων (συλλογές). Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 4. τη δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης στα τεκμήρια του αποθετηρίου που συνοδεύονται από πλήρες κείμενο. 5. Τα πεδία μεταδεδομένων το περιεχόμενο των οποίων θα είναι Σελίδα 29 από 81

30 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης αναζητήσιμο θα πρέπει να μπορούν να καθοριστούν κατά την αρχική παραμετροποίηση του νέου ΙΚ, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 6. πλοήγηση στα περιεχόμενά του, επιτρέποντας στο χρήστη να ακολουθεί τη δενδρική δομή ομαδοποίησης του συστήματος. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 7. πλοήγηση στα περιεχόμενά του, επιτρέποντας στο χρήστη να τα ταξινομήσει ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. Το νέο ΙΚ πρέπει να διαθέτει μια περιγραφική σελίδα για κάθε 8. τεκμήριο, όπου θα εμφανίζονται τα μεταδεδομένα που το περιγράφουν, η συμμετοχή του σε συλλογές και τα αρχεία που το αποτελούν. Το νέο ΙΚ πρέπει να έχει τη 9. δυνατότητα να αποκρύπτει συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων από την περιγραφική σελίδα των τεκμηρίων. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 10. εμφάνιση μικρογραφιών οπτικών τεκμηρίων, κατά τη διαδικασία της πλοήγησης καθώς και στη λίστα με τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. 11. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με wild card χαρακτήρες. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με 12. περιορισμούς εγγύτητας (proximity searching), στην οποία μια λέξη πρέπει να βρίσκεται εντός μιας δεδομένης απόστασης από μια άλλη λέξη. 13. Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει την αναζήτηση με ελληνικούς και Y λατινικούς χαρακτήρες. Το νέο ΙΚ πρέπει να εμφανίζει μετά 14. από κάθε αναζήτηση μια λίστα αποτελεσμάτων με δυνατότητα Y πλοήγησης από την πλευρά του χρήστη. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ταξινόμησης της λίστας των 15. αποτελεσμάτων αναζήτησης σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. συνάφεια, τίτλος, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης κλπ). Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 16. στο χρήστη τη δυνατότητα προσαρμογής του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης ανά σελίδα από το χρήστη. Σελίδα 30 από 81

31 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα 17. καθορισμού των πεδίων μεταδεδομένων που εμφανίζονται για κάθε τεκμήριο στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 18. τη δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε όψεις (faceted classification). Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 19. τη δυνατότητα διατήρησης του ιστορικού των αναζητήσεων ενός χρήστη. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει δυνατότητα αναζήτησης σε πεδία μεταδεδομένων, εμφανίζοντας, ως 20. βοήθεια στο χρήστη, λίστα με όρους από τα αντίστοιχα ελεγχόμενα λεξιλόγια και θησαυρούς που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών 21. σε συγκεκριμένο μορφότυπο (π.χ. RIS, BibTeX) και σε σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης αναφορών (π.χ. EndNote, Zotero). Στην περίπτωση που η ζητούμενη συλλογή διοικητικών εγγράφων (αποφάσεις Συμβουλίου και Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύματος) υλοποιηθεί ως υποσυλλογή του νέου ΙΚ, η αναζήτηση σε 22. αυτήν θα πρέπει να γίνεται με «ευφυή» τρόπο κάνοντας χρήση των θησαυρών όρων που θα πρέπει να αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν κατά την περιγραφή των τεκμηρίων της όπως περιγράφεται στο Α2.1.1β. C3A.4.7 Διαχείριση Καταθετηρίου 1. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, διαγραφή και επεξεργασία στοιχείων ενός χρήστη. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 2. δημιουργία, διαγραφή και επεξεργασία στοιχείων μιας ομάδας χρηστών. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 3. υπαγωγή ενός χρήστη σε ομάδα χρηστών, καθώς και τη διαγραφή του από αυτή. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 4. διαχειριστή του τη δυνατότητα αλλαγής του ιεραρχίας ομαδοποίησης των περιεχομένων του. Σελίδα 31 από 81

32 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 5. διαχειριστή του τη δυνατότητα μετακίνησης τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία άλλη. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μεταβολής των προκαθορισμένων 6. τιμών μεταδεδομένων και των λειτουργικών επιλογών μιας συλλογής (π.χ. ομάδες χρηστών με δικαίωμα κατάθεσης / επεξεργασίας / ανάγνωσης, ορισμός προεπιλεγμένης άδειας χρήσης κτλ). Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 7. διαχειριστή του τον ορισμό και την επεξεργασία δικαιωμάτων πρόσβασης για ομάδες χρηστών. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 8. διαχειριστή του τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο τεκμηρίου και συλλογής. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 9. διαχειριστή του την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 10. διαχειριστή του τον ορισμό ξεχωριστών διαδικασιών κατάθεσης για κάθε συλλογή τεκμηρίων. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του να καθορίζει αν ένα 11. πεδίο μεταδεδομένων συμπληρώνεται από τον καταθέτη σε μορφή ελεύθερου κειμένου ή κατόπιν επιλογής από μια λίστα προκαθορισμένων τιμών. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του κατά την αρχική 12. παραμετροποίηση του συστήματος, τον προσδιορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα χρησιμοποιήσει. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 13. διαχειριστή του, τον επανακαθορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που χρησιμοποιεί. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 14. διαχειριστή του, τον καθορισμό των πεδίων μεταδεδομένων το περιεχόμενο των οποίων θα είναι αναζητήσιμο. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα επιλογής και διαχείρισης (π.χ. 15. καθορισμός υποχρεωτικών και προαιρετικών, ορατών και μη πεδίων) του σχήματος μεταδεδομένων που συνοδεύει ένα τεκμήριο συγκεκριμένου είδους. 16. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα Σελίδα 32 από 81

33 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης μεταβολής οποιουδήποτε από τα πεδία μεταδεδομένων που εισάγει ο καταθέτης. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα 17. μαζικής επεξεργασίας των μεταδεδομένων σε επίπεδο συλλογής (π.χ. προσθήκη ή αλλαγή της τιμής ενός πεδίου μεταδεδομένων για κάθε τεκμήριο μιας συλλογής). Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα 18. διαγραφής αρχείου ή ολόκληρου τεκμηρίου (π.χ. σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του να διαχειρίζεται τις 19. βασικές παραμέτρους και επιλογές του συστήματος, μεταξύ των οποίων και το περιβάλλον του τελικού χρήστη. Το νέο ΙΚ πρέπει να διατηρεί αρχεία καταγραφής (log files), που θα 20. αναφέρουν ενέργειες μεταβολής τεκμηρίων και πρόσβασης σε αυτά, τη χρονική στιγμή που αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον χρήστη που τις εκτέλεσε. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης 21. στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις αναζητήσεις που εκτελούνται στο αποθετήριο (π.χ. δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης, μέσος αριθμός αποτελεσμάτων κλπ). Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης και 22. εξαγωγής στατιστικών στοιχείων πρόσβασης και χρήσης (μεταφόρτωσης) των τεκμηρίων του αποθετηρίου, διατηρώντας την ανωνυμία των χρηστών του. 23. Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας με αυτόματο τρόπο. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει καλά 24. διαχειριζόμενες μεθόδους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από το διαχειριστή του. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει καλά διαχειριζόμενες μεθόδους επαναφοράς του συστήματος σε 25. προηγούμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας αντίγραφα ασφαλείας. Η ακεραιότητα του συστήματος θα πρέπει να διατηρείται μετά την αποκατάσταση του συστήματος. 26. Το νέο ΙΚ θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων Σελίδα 33 από 81

34 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης ασφαλείας για τεκμήρια, μεταδεδομένα και μεμονωμένα αρχεία στον διαχειριστή του. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 27. διαχειριστή του τον καθορισμό της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του την τήρηση 28. αντιγράφων ασφαλείας μέρους του συνολικού περιεχομένου του συστήματος (συγκεκριμένα τεκμήρια / συλλογές και συνοδευτικά αρχεία και μεταδεδομένα). C3A.4.8 πηρεσίες Εξατομίκευσης 1. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει προσωπική σελίδα για κάθε πιστοποιημένο χρήστη. 2. Κάθε προσωπική σελίδα θα είναι ενσωματωμένη στο γραφικό περιβάλλον του καταθετηρίου. Κάθε προσωπική σελίδα θα ακολουθεί την σχεδιαστική 3. φιλοσοφία του καταθετηρίου και θα καλύπτει τις προαναφερθείσες σχετικές με διεπαφές απαιτήσεις (ασφάλεια, γλώσσες, κ.λπ.). Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα 4. διατηρούνται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων ώστε να μην δυσχεραίνεται η συντήρηση και αναβάθμιση του καταθετηρίου. 5. Κάθε προσωπική σελίδα θα είναι άμεσα προσβάσιμη από κάθε άλλη σελίδα του καταθετηρίου. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 6. ιστορικό ενεργειών (καθώς και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα) στην προσωπική ιστοσελίδα του πιστοποιημένου χρήστη. Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 7. εμφάνιση στην προσωπική ιστοσελίδα του πιστοποιημένου χρήστη ενεργειών που αυτός καλείται να εκτελέσει. Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων 8. σε περίπτωση εισαγωγής νέου τεκμηρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (περιορισμοί σε πεδία μεταδεδομένων, συλλογές). Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να 9. καταχωρεί στην λίστα "Αγαπημένα" συγκεκριμένα τεκμήρια και στην συνέχεια με ένα κλικ να τα επαναπροσπελαύνει. Σελίδα 34 από 81

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα