D2.3 DEVELOPMENT OF A COMMON PACT FRAMEWORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "D2.3 DEVELOPMENT OF A COMMON PACT FRAMEWORK"

Transcript

1 The Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training (ACT) D2.3 DEVELOPMENT OF A COMMON PACT FRAMEWORK [ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ PACT] And Localization in Greece [και προσαρμογή στην Ελλάδα] Dissemination level: Public [Επίπεδο διάδοσης αποτελεσμάτων: Δημόσιο] This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 DOCUMENT INFORMATION Project Information Project name Project acronym Project number Project web site Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training ACT LLP DE-LEONARDO-LMP Document Identification Document title Deliverable Current status Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training D2.2 Development of a common PACT Framework Final Current version 2.0 Dissemination level Public Version history Version number Data released Authors and contributors D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

3 TABLE OF CONTENTS Document Information... 2 Table of Contents ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ στις ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕς ΣΤΗΝ ΕΕΚ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VS. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ PACT Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ PACT ΑΞΟΝΑΣ 1 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PACT ΑΞΟΝΑΣ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ PACT pact localization in greece... Fehler! Textmarke nicht definiert. Classification of National VET programmes where PACT could be applied.. Fehler! Textmarke nicht definiert. 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ About ACT ACT Project D2.1 3

4 4 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Το Παραδοτέο Π 2.2 παρουσιάζει το πλαίσιο αναφοράς για τον γεωργικό τομέα: "Μονοπάτια των Γεωργικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων βασισμένων στην Κατάρτιση (PACT)", ως έναν απλοποιημένο κοινό πρότυπο, με στόχο την αποτύπωση των σχετικών πληροφοριών με τα προφίλ των θέσεων εργασίας, των απαιτούμενων προσόντων και των ευκαιριών κατάρτισης και του μελλοντικού καθορισμού και σχεδιασμού τους με βάση τις ικανότητες και τις δεξιότητες εναρμονισμένες με το πλαίσιο ECVET. 1.2 ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Tο παρόν έγγραφο απευθύνεται κυρίως στις εξής ομάδες-στόχους: 1. Αγρότες: αποτελούνται από τους αγρότες-αρχηγούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου όλη η οικογένεια συμμετέχει στην γεωργική παραγωγή και τους «βιομηχανικούς» αγρότες οι οποίοι δουλεύουν ως υπάλληλοι σε κάποια αγροτικής βιομηχανία (των εργοδοτών και των εργαζομένων) 2. Πάροχοι Διαβίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης στο γεωργικό τομέα, 3. Στους φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και ειδικότερα τα υπουργεία, τα ινστιτούτα εργασίας, οργανισμούς πιστοποίησης, επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και ερευνητικά κέντρα. Αυτό περιλαμβάνει - φυσικά της κοινοπραξίας του έργου και τον EACEA. ACT Project D2.1 5

6 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ACT AIAB AK BIBB CSA DLG EC ECVET ENAPRA EQF IFSAT PACT TEIA UDE VET ΟΡΙΣΜΟΙ Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training Italian Association for Organic Farming Agro-Know Technologies BundesinstitutfürBerufsbildung Competence/skills area DLG-Akademie European Commission European Credit system for Vocational Education and Training EnteNazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura European Qualifications Framework International Foundation for Sustainable Agriculture Training Pathways for Agricultural Competence and skills based Training Technical Educational Institute of Athens University of Duisburg-Essen Vocational Education and Training 6 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

7 2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Στο κεφαλαίο αυτό θα εισαχθούν οι όροι «ικανότητα», «μοντέλα ικανοτήτων» και «πλαίσια ικανοτήτων» και η θέση τους στην εκπαίδευση, τη πιστοποίηση και τις επιδόσεις. Η λέξη/όρος ικανότητα (ικανός, ικανότητα) (competence) προέρχεται ετυμολογικά από το λατινικό ρήμα «competere» που σημαίνει«να είναι κατάλληλα", "να συμμορφωθούν" ή "να ανταποκριθεί". 2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Η έννοια της ικανότητας έχει ευρεία εφαρμογή στο καθορισμό των επιδόσεων και, οπωσδήποτε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων, ο όρος ικανότητα σημαίνει: "η αποδεδειγμένη ικανότητα της χρήσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσωπικών, κοινωνικών ή / και μεθοδολογικών ικανοτήτων σε εργασιακές ή εκπαιδευτικές συνθήκες (περιβάλλον) και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη". Με άλλα λόγια: η ικανότητα (ή η επάρκεια, που χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο) είναι η ικανότητα ενός ατόμου να κάνει μια δουλειά σωστά. Μια ικανότητα είναι ένα σύνολο καθορισμένων συμπεριφορών που παρέχουν ένα δομημένο οδηγό που επιτρέπει τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των συμπεριφορών των υπαλλήλων/εργαζομένων. 2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Σύμφωνα με τον Stracke (2011) η ανάπτυξη των ικανοτήτων αποτελείται από τέσσερις διαδικασίες που δομούν ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και την ανάλυση και τον καθορισμό των όρων του πλαίσιου αλλά και τη στρατηγική των κανοτήτων (1) Περιεχόμενο και ανάλυση των ικανοτήτων, (2) Περιγραφή των Ικανοτήτων, (3) Μέτρηση των Ικανοτήτων, (4) Δόμηση των Ικανοτήτων, (5) Αξιολόγηση των Ικανοτήτων. Η μοντελοποίηση των Ικανοτήτων συνδυάζει τις δύο διαδικασίες Περιγραφή των Ικανοτήτων και Μέτρηση των Ικανοτήτων, αν και όχι ολοκληρωμένα, καθώς οι αρχικοί ορισμοί για την περιγραφή των ικανοτήτων συνδέονται με τη γενική δομή με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνουν την μοντελοποίηση των ικανοτήτων.] ACT Project D2.1 7

8 Οι σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων διαδικασιών και η ανάλυση του πλαισίου φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: Εικόνα 1: Μοντελοποίηση των ικανοτήτων ενταγμένο σε κύκλο ανάπτυξης ικανοτήτων Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα μοντέλα ικανοτήτων υποστηρίζουν τη συνεκτική και συνεπή δημιουργία των δομών ή των πλαισίων των ικανοτήτων για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων ομάδων: οι εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των πλαισίων προκειμένου να εντοπίσουν συγκεκριμένες ικανότητες σχετικές με τις ανάγκες των oργανισμών τους, να πραγματοποιήσουν ανάλυση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία εργασιακών προφίλ, να διεξάγουν ανάλυση των ελλείψεων των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας. Οι εκπαιδευόμενοι στο εργασιακό περιβάλλον (μαθητεία/πρακτική), ατομικά ή σε επιχειρήσεις, μπορούν να επικαλεσθούν τις αποκτηθείσες ικανότητες ή/και να εντοπίσουν επιθυμητές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες καλύποτνται και υποστρίζονται από την προσφορά Επαγγελαμτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Σε αυτή τη βάση, οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την Επαγγελαμτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες. Οι φορείς παροχής ΕΕΚ, καθώς και οι εργοδότες, μπορούν να ωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση στις παρεχόμενες ευκαιρίες τους από εκπαιδευόμενους που προέρχονται από άλλες χώρες,, μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς ικανοτήτων, επιτρέποντας τόσο στους εργοδότες όσο και στα άτομα να συγκρίνουν ευκολότερα τις υπάρχουσες δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και τα παρεχόμενα πιστοποιητικά, ειδικότερα εκείνων από το εξωτερικό. Οι επαγγελματικοί ή άλλοι φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα ικανοτήτων ώστε να διασφαλίσουν ότι τα επαγγελματικά πλαίσια που 8 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

9 δημιουργούν είναι συνεπή με άλλα αντίστοιχα πλαίσια, και έχουν τη δομή και τη συνοχή που απαιτείται για την εφαρμογή τους στα συστήματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Επομένως, ένα μοντέλο Ικανοτήτων που συμβάλλει στην ανάπτυξη Ικανοτήτων πρέπει να αποτελείται από 2 στοιχεία: -τη Περιγραφή των Ικανοτήτων -τη Περιγραφή των μεθόδων για την μέτρηση ή την αξιολόγηση αυτών των ικανοτήτων. Ειδικότερα, ένα μοντέλο Ικανοτήτων αποτελείται από: ένα μοντέλο για την περιγραφή των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου απόδοσης ένα μοντέλο για την αναπαράσταση της δομής της ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των διαφορετικών επιπέδων μέσα σε ένα πλαίσιο. Ένα μοντέλο Ικανοτήτων επιτρέπει στους δημιουργούς του πλαισίου και του σύστηματος να περιγράψουν και να μοιραστούν τις δομές και τους ορισμούς που αναπτύχθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού και εργασιακού πλαισίου. 2.3 ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Στη παρούσα εργασία ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων αποδίδεται ως μια δομημένη συλλογή του συγκεκριμένου τομέα ή μια δομημένη οργάνωση των ειδικών ικανοτήτων. Τα Πλαισία των Ικανοτήτων καθορίζουν τις κατηγορίες και το μείγμα των ικανοτήτων που απαιτείται ώστε να επιδείξουν ρητά τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του τομέα. 2.4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το αντικείμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι να προετοιμάσει τους νέους για την επαγγελματική ζωή/εργασιακό βίο, δίνοντας τη δυνατότητα για τη λήψη περαιτέρω εκπαίδευσης και την οικοδόμηση μιας σταδιοδρομίας, καθώς και την παροχή γνώσεων, εμπειριών και του κατάλληλου προσωπικού υπόβαθρου που τους επιτρέπει να ενεργούν και να λειτουργούν μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για τη προετοιμασία του ατόμου για τη μέλλουσα επαγγελματική ζωή πρέπει κανείς να γνωρίζει δύο πράγματα: Τι είδους επαγγελματική ζωή έχει επιλέξει αυτό το άτομο για τον εαυτό του/της; Τι θα απαιτηθεί από αυτό το άτομο στη συγκεκριμένη επιλεγμένη επαγγελματική ζωή; Με άλλα λόγια: για το σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενός τομέα πρέπει κανείς να γνωρίζει τη πρακτική εφαρμογή εντός του τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, παρακαλώ ανατρέξτε στο παραδοτέο Π2.1, "Ανάλυση της ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ". 2.5 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ACT Project D2.1 9

10 Η ικανότητα είναι ένας εκπαιδευτικός όρος σχετικός με τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να είναι κάποιος επιτυχημένος. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή για την επιτυχία σε έναν επιλεγμένο τομέα ειδίκευσης. Οι ικανότητες κατακτώνται ή αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης από το μαθητή/εκπαιδευόμενο. Αποτελούν ένα δυναμικό συνδυασμό γνώσεων, κατανόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Βασικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η ενίσχυση των Ικανοτήτων.] Τα μαθησιακά αποτελέσματα [ή οι μαθησιακοί στόχοι] εξειδικεύονται πιο στοχευμένα στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής ενότητας ή ενός μαθήματος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα: διαμορφώνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό ή από εξειδικευμένους εξωτερικούς οργανισμούς βάσει της συμβολής των ενδιαφερόμενων μερών. αποτελούν δηλώσεις του τι ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί ή/και να είναι σε θέση να αποδείξει μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, μονάδας ή περιόδου μάθησης. καθορίζουν τις προύποθέσεις για την κατοχύρωση των διδακτικών μονάδων ή του διπλώματος. Επομένως, ένα μαθησιακό αποτέλεσμα αποτελεί μια δήλωση με την οποία ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εναρμονιστεί με στόχο να κατοχυρώσει μια πιστωτική μονάδα ή ένα δίπλωμα. Μια [συνδεδεμένη] ικανότητα με το συγκεκριμένο μαθησιακό αποτέλεσμα θα περιγράφει την επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του μαθησιακού αποτελέσματος στο εργασιακό περιβάλλον ή στη σταδιοδρομία. 2.6 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VS. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ της σχέσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων Η διάκριση μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων γίνεται ξεκάθαρη στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων που τεκμηριώνει τους προαναφερθέντες ορισμούς. Τα προσόντα που βασίζονται στις ικανότητες συνυπολογίζουν την επίδραση του μαθησιακού (ή του εργασιακού) πλαισίου όπου τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται και αξιολογούνται. Το πλαίσιο αυτό επηρεάζει σημαντικά το εύρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που θεωρούνται σημαντικά, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τον τρόπο μάθησης των μαθητών, τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και κυρίως, τη συνδεδεμένη αξία των προσόντων του τομέα. Η προσέγγιση με βάση τις Ικανότητες σχετίζεται στενά με την οπτική των ατόμων ως (εν δυνάμει) τμήματα του εργατικού δυναμικού και τη δέσμευση για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του ατόμου σε μια θέση εργασίας, δηλαδή την προσέγγιση των οικονομολόγων. Αντίθετα, ο όρος μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί να συμπεριλάβει τις γενικές γνώσεις και τις ηθικές, τις πολιτιστικές και κοινωνικές ικανότητες που υπερβαίνουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ορισμένοι τύποι μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί να μην είναι σε θέση να ικανοποιήσουν αυτή τη προϋπόθεση για την συναφή προδιαγραφή, παραδείγματος χάριν αυτών που καθορίζουν τα προγράμματα σπουδών στη γενική εκπαίδευση. Επομένως οι ικανότητες σχετίζονται στενότερα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εμφανίζονται σε δράση. 10 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

11 2.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ικανότητες (LOC) αξιοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια και για διαφορετικούς σκοπούς. Ειδικότερα, Στο Eκπαιδευτικό πλαίσιο, τα μαθησιακά αποτελέσματα εκφράζονται στα προγράμματα σπουδών, στις ενότητες (modules), στη περιγραφή των μαθημάτων, στα εκπαιδευτικά πρότυπα, στα προσόντα και στα πρότυπα αξιολόγησης. Στο Εργασιακό πλαίσιο, οι ικανότητες ενσωματόνονται σε επαγγελματικά πρότυπα και προφίλ, προφίλ θέσεων εργασίας, αγγελίες εργασίας, συστήματα μέτρησης / αξιολόγησης της απόδοσης, και στα συστήματα πρόσληψης. Στο πλαίσιο Προσανατολισμού, οι πληροφορίες σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι παρούσες στα εκπαιδευτικά συστήματα καθοδήγησης και στις ικανότητες των επαγγέλματικών και εργασιακών πληροφοριών. Στο Προσωπικό πλαίσιο, οι άνθρωποι επικοινωνούν σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω του βιογραφικού σημειώματος ή των προσωπικά προφίλ ικανοτήτων. Σε κάθε πλαίσιο, τα συγκεκριμένα εργαλεία και πρότυπα καθορίζονται με βάση τα LOCs (Learning Outcomes and Competences, LOCs). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επαγγελματικά περιγράμματα δημιουργούνται με διάφορες μεθόδους και συμβάλουν στον ορισμό ενός επάγγελματος, εργασίας ή καθήκοντος. Περιγράφουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητες στο εργασιακό περιβάλλον και έτσι σχεδόν πάντα καταγράφονται ως αποτελέσματα. Συνήθως καθορίζουν τα επαγγελματικά καθήκοντα και τις δραστηριότητες τα οποία ο κάτοχος του πτυχίου υποτίθεται ότι είναι σε θέση να διεκπεραιώσει καθώς και τις ικανότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Τα επαγγελματικά περιγράμματα μπορεί να θεωρηθούν ως μια περιγραφή της βάσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση και τη μάθηση στο εργασιακό περιβάλλον. Στα επαγγελματικά περιγράμματα, καθορίζεται αρκετά λεπτομερώς το πλαίσιο στο οποίο τα πρότυπα αυτά πρέπει να εκτελεστούν, ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν ως ικανότητες. Σε αυτή την περίπτωση τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ικανότητες είναι πολύ κοντά εννοιολογικά. Τα επαγγελματικά περιγράμματα χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς πέρα από το ότι αποτελούν τη βάση των προγραμμάτων κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων. Αποτελούν εργαλεία για τις επιχειρήσεις ώστε να προσδιορίσουν τη δομής της εταιρείας, τις εργασιακές πρακτικές, την αξιολόγηση των εργαζομένων, καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης τους, κ.λπ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ACT Project D2.1 11

12 Τα προγράμματα σπουδών είναι δηλώσεις προθέσεων: τα μαθησιακά αποτελεσμάτα στα προγράμματα σπουδών μπορούν να καθορίσουν τους γενικούς στόχους, τα ειδικά αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή τα ειδικά αποτελέσματα μιας μαθησιακής ενότητας (module). Μπορούν να έχουν γραφτεί από και για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των ιδρυμάτων και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα των εμπειρογνωμόνων παιδαγωγικής και επιστημονικού τομέα ή της γλώσσας του μαθητή. Τα Μαθησιακά αποτελέσματα τείνουν να συνδέονται με αυτόν (τον μαθητή) και να εξηγήσουν σε έναν πιθανό μαθητή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι σε θέση να κάνει στο τέλος του προγράμματος (ή μαθησιακής ενότητας, μονάδας). Τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι σαφή και συγκεκριμένα. Πολύπλοκες προτάσεις εμποδίζουν την κατανόηση από τους μαθητές, τούς εκπαιδευτικούς και τους αξιολογητές. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει επίσης να είναι ρεαλιστικά και εφικτά στο διαθέσιμο χρόνο που αφιερώνεται σε μια ενότητα ή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να μπορούν να αξιολογηθούν (μέσω της χρήσης των κριτηρίων αξιολόγησης και των μεθόδων αξιολόγησης) και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεικνύεται από τους μαθητές που δεν έχουν συμμετάσχει σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/μαθησιακό πρόγραμμα. Κατά τη σύνταξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, βασικό μέλημα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα εκδηλωθεί το μαθησιακό αποτελέσμα, πως αυτό θα μπορούσε να παρατηρηθεί ή με ποιόν τρόπο οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν την εκμάθησή τους. Τα επαγγελματικά περιγράμματα (στις περισσότερες περιπτώσεις έμμεσες) ή τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των συναφών προσόντων. Είναι σημαντικό για τους εργοδότες, μαζί με τα άτομα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, να καθορίσουν από κοινού τις προϋποθέσεις για έναν ειδικευμένος εργαζόμενος, ο οποίος κατέχει ένα συγκεκριμένο προσόν. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να διατυπωθούν ως στόχοι ικανοτήτων (με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση των δεξιοτήτων). Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τα προσόντα και για τις ενότητες διατυπώνονται. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Στο πλαίσιο της σύστασης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), το προσόν νοείται ως: «Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές» Πολλοί παράγοντες θεωρούνται σημαντικοί για τον καθορισμό των προσόντων. Το πιο σημαντικό είναι μια απλοποιημένη εικόνα του περιγράμματος των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης σημαντική είναι μια ένδειξη του σχετικού επιπέδου και της αξίας συγκεκριμένων μαθησιακών εμπειριών (όπως η μάθηση μέσα σε μια δουλειά ή σε ένα εξειδικευμένο τμήμα πανεπιστημιακής σχολής). Η περιγραφή των προσόντων περιγράφει τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία οι μαθητές θα πρέπει να επιτύχουν στο «τελικό σημείο» αυτών των προσόντων. Η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την περιγραφή / τον ορισμό των προσόντων είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς λόγους. Το πιο σημαντικό είναι ότι φέρνουν διαφάνεια σε ό, τι σημαίνουν τα 12 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

13 προσόντα στην αγορά εργασίας ή για τη μελλοντική μάθηση. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί να φέρουν συνοχή μεταξύ των προτύπων, των προγραμμάτων σπουδών και των κριτηρίων αξιολόγησης. ACT Project D2.1 13

14 3 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ PACT Τα "Μονοπάτια για την Αγροτική Κατάρτιση βασισμένη σε Δεξιότητες και Ικανότητες - PACT" πλαίσιο Ικανοτήτων έχει ως στόχο να περιγράψει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στο γεωργικό τομέα, αναφορικά με τη καινοτομία και τη διαχείριση. Έτσι, ορίζει ένα σύστημα συντεταγμένων με δύο άξονες που παρέχει μια απλουστευμένη περιγραφή όλων των πιθανών προφίλ ικανοτήτων όσον αφορά την καινοτομία και τη διαχείριση. 3.1 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ PACT Τα "Μονοπάτια για την Αγροτική Κατάρτιση βασισμένη σε Δεξιότητες και Ικανότητες - PACT" πλαίσιο Ικανοτήτων έχουν δομηθεί σε δύο διαστάσεις. Αυτές οι διάστάσεις αντικατοπτρίζουν διαφορετικές περιοχές και επίπεδο και ορίζονται ως ακολουθως: «Μονοπάτια για την Αγροτική Κατάρτιση βασισμένη σε Δεξιότητες και Ικανότητες» 1 η Διάσταση: Επτά πεδία δεξιοτήτων/ικανοτήτων (ΔΙΠ) από τους τομείς της Διαχείρισης και Καινοτομίας 1. Οριζόντιες ή δια-τμηματικές ικανότητες: συστημική, ολιστική σκέψη και αειφορική προσέγγιση 2. Αυτό-διαχείρση 3. Η ικανότητα αλληλεπίδρασης 4. Οργανική/Βιλογική γεωργία 5. Τεχνική και επιστημονική καινοτομία 6. Περαιτέρω πιθανές πηγές εσόδων σχετικές με τη γεωργία (περιλαμβνόμενων των αναεώσιμων πηγών ενέργειας) 7. Διαχείριση και Διοίκηση επιχειρήσεων Αυτές οι ΔΙΠ μπορούν να υποδιαρεθούν σε δύο ή περισσότερα επίπεδα, γενικά (αλλά και για τους σκοπούς του έργου ACT) 2 η Διάσταση 2η: Οκτώ επίπεδα απόδοσης (αντίστοιχα με τους «βαθμούς στο σχολείο») που αποτυπώνουν το επίπεδο όπου συμπεριλαμβάνεται μια περιγραφή για το επίπεδο γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ΔΙΠ) στο οποίο αντιστοιχεί, και σχετίζονται με το επίπεδο EQF 14 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

15 3.2 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PACT Ικανότητες/Δεξιότητες Δεύτερο Επίπεδο Τρίτο Επίπεδο 1. Οριζόντιες ή δια-τμηματικές ικανότητες: συστημική, ολιστική σκέψη και αειφορική προσέγγιση α. Ικανότητα εξαγωγής και εφαρμογής συμπερασμάτων b. Ικανότητα να λαμβάνει κάνεις υπόψη άλλες απόψεις c. Αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών διαφορετικών ενεργειών 2. Αυτό-διαχείριση a. Οργανωτικές ικανότητες σε προσωπικό επίπεδο b. Αυτό-αξιολόγηση/-κριτική c. Αυτό-εκκινούμενη ανάπτυξη d. Ικανότητα του αυτό-διδάκτου 3. Ικανότητα αλληλεπίδρασης a. Εσωτερική επικοινωνία με συνεργάτες / εργαζόμενους / εργοδότες b. Εξωτερική επικοινωνία με πελάτες / προμηθευτές c.συνεργασία/ομαδικότητα/ικανότητα δικτύωσης d. Διαχείριση κρίσεων 4. Οργανική Γεωργία a. Οργανική καλλιέργεια b. Μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας από συμβατική σε οργανική c. Αξιοποίηση των πόρων d. Άλλο 5. Τεχνική και επιστημονική a. Νέες τεχνολογίες παραγωγής καινοτομία b. Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας 6. Εναλλάκτικές πηγές εσόδων συνδεδεμένων με την αγροτική παραγωγή (περ. αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας a. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας b. Τουρισμός-Αγροτουρισμός c. Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής d. Επέκταση εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. νέα ομάδα πελατών) e. Άλλο Ad a) i. Συλλογή σχετικών εισροών / δεδομένων ii. Επεξεργασία των εισροών / δεδομένων iii. Εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων iv. Αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσμάτων Ad a) & b) i. Κατανόηση της σειράς αλληλεπίδρασης/σχέσεων ii. Γλώσσα διοίκησης iii. Έλεγχος του σώματος iv. Χειρισμός των κοινωνικό-πολιτισμικών κανόνων/γνώσης v. Χειρισμός της τεχνολογίας ACT Project D2.1 15

16 7. Διαχείριση και Διοίηκηση Επιχειρήσεων a. Διαδικασία και διαχείριση κινδύνου b. Διαφήμιση και Διανομή c. Συγκέντρωση, Διαφοροποίηση, Εξατομίκευση d. (Ηλεκτρονικά) Σχεδιασμός αξιοποίησης πόρων e. Νομικά Θέματα (π.χ. Σύνταξη συμβολαίων) f. Άλλο 3.3 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ PACT Επίπεδο 1: Ελάχιστο Επίπεδο Απαιτεί βασικές γενικές γνώσεις, καθώς και βασικές δεξιότητες, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση απλών εργασιών. Η εργασία ή η μελέτη πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη σε ένα δομημένο πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι συνήθως δεν έχουν τα προσόντα και απαιτούν δομημένη υποστήριξη για τη δική τους μάθηση. Επίπεδο 2: Επίπεδο 3: Επίπεδο 4: Επίπεδο 5: Διακρίνονται οι βασικές αντικειμενικές γνώσεις ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης, υπάρχουν οι βασικές γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες για την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών με σκοπό την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση συνήθων προβλημάτων με τη χρήση απλών κανόνων και εργαλείων. Είναι δυνατή η εργασία ή μελέτη υπό επίβλεψη και με κάποια σχετική αυτονομία. Περιλαμβάνεται η γνώση των γεγονότων, αρχών, διαδικασιών και γενικών εννοιών σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης, απαιτείται μια ποικιλία γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων με την επιλογή και την εφαρμογή βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών. Το άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκπλήρωση καθηκόντων στην εργασία ή μελέτη και αναπτύσσει αυτόνομη συμπεριφορά, που μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες με στόχο την επίλυση των προβλημάτων. Υπάρχουν οι βάσεις για τις αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις ευρέος φάσματος σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης, καθώς και ένα εύρος γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης. Το άτομο δείχνει την ικανότητα α) άσκησης αυτοδιαχείρισης σύμφωνα με τις οδηγίες στα περιβάλλοντα εργασίας ή μελέτης που είναι συνήθως προβλεπόμενα, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές, και β) επίβλεψης της εργασίας ρουτίνας των άλλων, την ανάληψη κάποιας ευθύνης για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων στην εργασία ή τη μελέτη. Περιλαμβάνει τη βάση για ευρεία, εξειδικευμένη, αντικειμενική και θεωρητική γνώσεις μέσα σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης και την επίγνωση των ορίων αυτής της γνώσης, 16 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

17 καθώς επίσης ένα ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα. Το άτομο μπορεί να διαχειριστεί και να επιβλέψει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στην εργασία ή των σπουδών όπου συμαβίνονυ απρόβλεπτες αλλαγές, μπορεί να επανεξετάσει και να αναπτύξει τις ατομικές επιδόσεις του ή και των άλλων. Επίπεδο 6: Επίπεδο 7: Αντιστοιχεί στις προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδών, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών επίσης για προχωρημένες δεξιότητες, που επιδυκνύουν δεξιοτεχνία και καινοτομία, οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδών. Επιτυγχάνει τη διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή έργων, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδών, και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων. Αντιστοιχεί στις πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες βρίσκεται στο επίκεντρο της γνώσης ενός πεδίου εργασίας ή σπουδών, ως βάση για πρωτότυπη σκέψη ή / και έρευνα, επίσης για την κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο και στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών πεδίων και για εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, που απαιτούνται στην έρευνα ή / και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. Επιτυγχάνει τη διαχείριση και τη μετατροπή περιβάλλοντων εργασίας ή σπουδών τα οποία είναι πολύπλοκα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή / και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων. Επίπεδο 8: Μέγιστο Επίπεδο Αντιστοιχεί στις γνώσεις οι οποίες βρίσκονται στα πλέον προχωρημένα όρια ενός πεδίου εργασίας ή σπουδών και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία, επίσης για τις πιο προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα ή / και στην καινοτομία και για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή επαγγελματικών πρακτικών. Μπορεί να αποδείξει ουσιαστικού κύρους, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στο επίκεντρο πλαισίων εργασίας ή σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. ACT Project D2.1 17

18 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Το έργο ACT στοχεύει στη δημιουργία ισχυρής σύνδεσης μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία, όσων παρέχουν απασχόληση και ευκαιρίες κατάρτισης μέσα στον αγροτικό τομέα ικανοποιώντας τη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους και τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των φορέων παροχής εργασίας, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των διαθέσιμων προγράμματων κατάρτισης. Η αποστολή του ACT είναι να υποστηρίξει / βελτίωσει τις αγροτικές επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, το ACT παρέχει τα εργαλεία για ton καθορισμό των ικανοτήτων για τη καινοτομία και τη διαχείριση στον αγροτικό τομέα. Το PACT, ως το κύριο εργαλείο, αποτελεί το πλαίσιο για την εισαγωγή και την εναρμόνιση των ικανοτήτων και της περιγραφής τους στον τομέα της γεωργικής διά βίου μάθησης, των υπηρεσιών εργασίας και των πολιτικών. Εφόσον όλες οι ομάδες ενδιαφερομένων χρησιμοποιούν την ίδια απλοποιημένη "γλώσσα" για να περιγράψουν τις αρμοδιότητες, θα είναι ευκολότερο να ταιριάξουν π.χ. την επάρκεια του προφίλ ενός υποψηφίου εργασίας με τις απαιτήσεις των διαφόρων θέσεων εργασίας. Η πρακτική εφαρμογή του PACT θα υλοποιηθεί στο ΠΕ3, με την παροχή των PACT Διαδικτυακών Υπηρεσιών Προδιαγραφής & Ανάπτυξης. 18 D2.2 Development of a common PACT Framework ACT Project

19 5 ABOUT ACT ACT aims at establishing and sustaining an Alliance for competences and skills based vocational education and training (VET) in agriculture. This alliance will include all relevant stakeholder groups in the agricultural sector, namely the farmers, industry, VET providers and policy makers as well as the labour services within the European agriculture. In such close cooperation, ACT develops a framework, the "Pathways for Agricultural Competence and skills based Training (PACT)" and related training and tools for its implementation and usage. Thus, ACT clearly contributes to the ET 2020's key objective and priority for the continuous development and management of knowledge, skills and competences at the individual and organizational levels. In summary the mission of ACT is to support and improve farming business by tools defining competences on agricultural innovations and management - to finally making lifelong learning and mobility a reality in Europe! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ACT Project D2.1 19

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους Μαθητές

Οδηγός για τους Μαθητές Οδηγός για τους Μαθητές Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/2013 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/2013 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/213 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Ø Η πιστοποίηση προσώπων παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρίαση Συμβουλίου ΙΔΒΕ 28-01-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρίαση Συμβουλίου ΙΔΒΕ 28-01-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρίαση Συμβουλίου ΙΔΒΕ 28-01-2014 Δομή της παρουσίασης Σύντομα βιογραφικά στοιχεία ομιλήτριας, Επιστημονικής Διευθύντριας ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας Δια Βίου Μάθηση στην ΕΕ και την Ελλάδα Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

MAN IN TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAN IN TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΝΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑξιοΠιστοΣυν ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία newsdys www.dys2.org Γερμανία: LiNK MV, Editha Tegler Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία Οι εντυπώσεις από τα πιλοτικά εργαστήρια στη Γερμανία Τι καινούργιο υπάρχει; Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο έργο ProInterNet (PIN) 13/12/2012 1

Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο έργο ProInterNet (PIN) 13/12/2012 1 Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο έργο ProInterNet (PIN) 13/12/2012 1 Το 2008 η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την πληροφορική αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE. ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου Κριτική της

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα