η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa"

Transcript

1 Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η 1,0-(f ck -50)/00 pre 50 < f ck 90 Pa λ 0,80 pre f ck 50 Pa λ 0,80-(f ck -50)/400 pre 50 < f ck 90 Pa - oceľ: napr. 500 f yk [Pa]; fyk f f [Pa]; ε γ S ES pričom: γ S 1,15; Es Pa Pa; a) Návrh výstuže pomocou tabuliek tab. 1 Návrh výstuže o obĺžnikového prierezu (oska, obĺžnik) s optimalizáciou prierezu: a.1.1) Zvoliť stupeň vystuženia ρ (optimálne ρ 0,007 0,015). f a.1.) Výpočet mechanického stupňa vystuženia ω: ωρ, η f μ - z honoty ω interpoláciou stanoviť opoveajúcu honotu μ z tab. 1. Alebo si priamo zvoliť relatívny ohybový moment μ (optimálne μ 0,04 ~ 0,08 (až o 0,1) pre osky, μ 0,15 ~ 0,18 pre trámy). a.1.3) Stanoviť optimálnu účinnú výšku opt : opt b f, (1.4.17) μ η pričom: b 1.0m - oska. b b w - trám. a.1.4) Prepokla priemeru výstuže (oporúčané): φ Pre osky: φ10mm hlavná výstuž, Pre trámy: φ0mm hlavná výstuž, φ st 6-10mm strmeň. a.1.5) Stanovenie krytia výstuže c : Doska: - treba zohľaniť iba krytie hlavnej výstuže c c + c. (1.4.18) min ev Trám: - treba zohľaniť krytie hlavnej výstuže a strmeňov! c c + c, (1.4.19),st min,st ev c c c + c hlavná pozĺžna výstuž,,l min ev c +φ (c + c ) +φ strmene.,st st min,st ev st (1.4.0) a.1.6) Vzialenosť ťažiska výstuže ku ťahanému okraju 1 : 1 c +φ /. (1.4.1)

2 a.1.7) Výpočet optimálnej výšky prierezu h opt : hopt opt + 1. (1.4.) a.1.8) Návrh výšky prierezu h (zaokrúhliť smerom hore s presnosťou na 10mm): h h opt, h h f (h ) označenie pre osku, h h t označenie pre trám. (1.4.3) a.1.9) Výpočet účinnej výšky prierezu : h 1. (1.4.4) a.1.10) Výpočet relatívneho ohybového momentu μ: μ b. (1.4.14) f a.1.11) Z honoty μ interpoláciou z tab. 1 stanoviť honoty:, ε, ω alebo ζ a.1.1) Kontrola honoty ( pomer mezi výškou tlačeného betónu x a účinnou výškou δ):, alebo 0,8,, (1.3.4a) (1.3.11a) max,max 700. (1.3.7) 560, λ 0.8. (1.3.10) max 0,45 pre betón triey C 50/60; max 0,35 pre betón triey > C 50/60. a.1.13) V prípae reistribúcie ohybového momentu alebo plastického výpočtu vnútorných síl (plastická analýza), je potrebné overiť a splniť pomienky: - v prípae reistribúcie ohybového momentu: δ k1 + k x / pre f ck 50 Pa, (1.3.1a) δ k3 + k4 x / pre f ck >50 Pa, (1.3.1b) δ k 5 pre použitú oceľ s ťažnosťou triey a C, (1.3.1c) δ k 6 pre použitú oceľ s ťažnosťou triey A, (1.3.1) ke k 1 0,44; k 1,5 (0,6+ 0,0014/ εcu); k 3 0,54; k4 1,5 (0,6 + 0,0014 / εcu); k 5 0,7; k 6 0,8, δ je pomer mezi reistribuovaným momentom a momentom z pružnostného stavu, x je výška tlačeného prierezu po reistribúcii. - v prípae plastického výpočtu vnútorných síl: 0.5 pre betón triey C 50/60, (1.3.13a) 0.15 pre betón triey > C 50/60. (1.3.13b)

3 a.1.14) Stanovenie ťahového napätia vo výstuži v závislosti na honote ε (interpolovaná z tab. 1): f, ak ε ε, (1.4.5a,b) ε Es, ak ε <ε. (1.4.6a,b) a.1.15) Nutná (potrebná) plocha výstuže A,req : η f A,req λ b, alebo (1.4.7a) η f A,req ω b, alebo (1.4.7b),req (1 γ ) ζ. (1.4.8) A a.1.16) Návrh výstuže priemer výstuže φ, počet výstužných prútov n a k tomu opoveajúca priečna plocha výstuže A (A A,req ). Priemer výstuže φ, počet výstužných prútov n musia splniť konštrukčné zásay (minimálny a maximálny počet, vzialenosť ). a.1.17) Kontrola plochy výstuže A (minimálna a maximálna): Amin A As,max, ke (1.4.9) fctm Amin 0,6 bt 0,0013 bt, a As,max 0,04 Ac 0,04 b h. (1.1.6)(1.3.19) f yk Za návrhom kresliť obrázok priečneho rezu s rozmermi (výška, šírka) a návrhom výstuže (počet a priemer výstuže a jej poloha klaný alebo záporný moment)! b) Návrh výstuže bez pomoci tabuliek priamy výpočet b.1.1) Zvoliť si relatívny ohybový moment μ (optimálne μ 0,04 ~ 0,08 (až o 0,1) pre osky, μ 0,15 ~ 0,18 pre trámy) alebo si zvoliť pomer mezi výškou tlačeného betónu a účinnou výškou (optimálne 0,05 ~ 0,10 pre osky, 0,0 ~ 0,5 pre trámy). b.1.) Stanoviť optimálnu účinnú výšku opt : opt b f, alebo μ η opt pričom: b 1.0m - oska. b b w - trám. b.1.3) Prepokla priemeru výstuže (oporúčané): φ Pre osky: φ10mm hlavná výstuž, Pre trámy: φ0mm hlavná výstuž, φ st 6-10mm strmeň. b.1.4) Stanovenie krytia výstuže c : Doska: - treba zohľaniť iba krytie hlavnej výstuže min ev. (1.4.17)(1.4.30) λ (1 γ ) b η f c c + c. (1.4.18) Trám: - treba zohľaniť krytie hlavnej výstuže a strmeňov!

4 c c + c, (1.4.19),st min,st ev c c c + c hlavná pozĺžna výstuž,,l min ev c +φ (c + c ) +φ strmene.,st st min,st ev st (1.4.0) b.1.5) Vzialenosť ťažiska výstuže ku ťahanému okraju 1 : 1 c +φ /. (1.4.1) b.1.6) Výpočet optimálnej výšky prierezu h opt : hopt opt + 1. (1.4.) b.1.7) Návrh výšky prierezu h (zaokrúhliť smerom hore s presnosťou na 10mm): h h opt, h h f (h ) označenie pre osku, h h t označenie pre trám. (1.4.3) b.1.8) Výpočet účinnej výšky prierezu : h 1. (1.4.4) b.1.9) Výpočet relatívneho ohybového momentu μ: μ b. (1.4.14) f b.1.10) Stanovenie pomeru mezi výškou tlačeného betónu a účinnou výškou : 1 4 μ γ 1 1, (1.4.31) γ λ Alebo priamo vypočítať výšku tlačenej časti prierezu x: 1 4 γ x b f. (1.4.3) γ λ η b.1.11) Kontrola honoty :, alebo 0,8,, (1.3.4a) (1.3.11a) max,max 700. (1.3.7) 560, λ 0.8. (1.3.10) max 0,45 pre betón triey C 50/60; max 0,35 pre betón triey > C 50/60. b.1.1) Nutná (potrebná) plocha výstuže A,req : η f η f A,req λ b λ x b, alebo (1.4.7) f f

5 λ b η f 4 γ A,req 1 1 f b f. (1.4.33) γ λ η b.1.13) Návrh výstuže priemer výstuže φ, počet výstužných prútov n a ktomu opoveajúca priečna plocha výstuže A (A A,req ). Priemer výstuže φ, počet výstužných prútov n musia splniť konštrukčné zásay (minimálny a maximálny počet, vzialenosť ). b.1.14) Kontrola plochy výstuže A (minimálna a maximálna): Amin A As,max, ke (1.4.9) fctm Amin 0,6 bt 0,0013 bt, a As,max 0,04 Ac 0,04 b h. (1.1.6)(1.3.19) f yk Za návrhom kresliť obrázok priečneho rezu s rozmermi (výška, šírka) a návrhom výstuže (počet a priemer výstuže a jej poloha klaný alebo záporný moment)! Posúenie prierezu a) Posúenie prierezu pomocou tabuliek tab. 1 a.1.1) Overenie krytia výstuže c môže sa zmeniť vzhľaom na navrhnutý skutočný priemer výstuže φ: Doska: - treba zohľaniť iba krytie hlavnej výstuže c c + c. (1.4.18) min ev Trám: - treba zohľaniť krytie hlavnej výstuže a strmeňov! c c + c, (1.4.19),st min,st ev c c c + c hlavná pozĺžna výstuž,,l min ev c +φ (c + c ) +φ strmene.,st st min,st ev st (1.4.0) a.1.) Overenie vzialenosti ťažiska výstuže ku ťahanému okraju 1 : 1 c +φ /. (1.4.1) V prípae trámov (občas aj v prípae osiek, ak je navrhnutý veľký počet výstužných vložiek) je potrebné overiť svetlú vzialenosť mezi prútmi a: φ a 1.5, 0mm, (1.4.34) Aj nie je pomienka (1.4.34) splnená, je potrebné rozložiť výstuž o viacerých raov (, max 3 ray). Potom počítame vzialenosť 1 ako ťažisko celej výstuže: A + A 1 A + A,1 1,1, 1,,1,, ke (1.4.35) A A,1 + A,. (1.4.36)

6 s l a Obr Osová vzialenosť prútov a svetlosť mezi prútmi 1, 1,1 b A, A,1 1 Obr Rozloženie výstuže o voch vrstiev a.1.3) Overenie účinnej výšky prierezu : h 1. (1.4.4) a.1.4) Výpočet a overenie geometrického stupňa vystuženia ρ: A A ρ, a ρmin ρ ρ b b. (1.3.a,b) a.1.5) Výpočet skutočného mechanického stupňa vystuženia ω: f A f ωρ, - pre osku, (1.3.3) η f b η f f A f ωρ η f b η f w, - pre trám. (1.3.3) a.1.6) Z honoty ω interpoláciou z tab. 1 stanoviť honoty:, ε, μ alebo ζ. a.1.7) Kontrola honoty ( pomer mezi výškou tlačeného betónu x a účinnou výškou δ):, alebo 0,8,, (1.3.4a) (1.3.11a) max,max 700. (1.3.7) 560, λ 0.8. (1.3.10) max 0,45 pre betón triey C 50/60; max 0,35 pre betón triey > C 50/60. a.1.8) V prípae reistribúcie ohybového momentu alebo plastického výpočtu vnútorných síl (plastická analýza), je potrebné overiť a splniť pomienky: - v prípae reistribúcie ohybového momentu: δ k1 + k x / pre f ck 50 Pa, (1.3.1a) δ k3 + k4 x / pre f ck >50 Pa, (1.3.1b) δ k 5 pre použitú oceľ s ťažnosťou triey a C, (1.3.1c) δ k 6 pre použitú oceľ s ťažnosťou triey A, (1.3.1)

7 ke k 1 0,44; k 1,5 (0,6+ 0,0014/ εcu); k 3 0,54; k4 1,5 (0,6 + 0,0014 / εcu); k 5 0,7; k 6 0,8, δ je pomer mezi reistribuovaným momentom a momentom z pružnostného stavu, x je výška tlačeného prierezu po reistribúcii. - v prípae plastického výpočtu vnútorných síl: 0.5 pre betón triey C 50/60, (1.3.13a) 0.15 pre betón triey >C 50/60. (1.3.13b) a.1.9) Stanovenie ťahového napätia vo výstuži v závislosti na honote ε (interpolovaná z tab. 1): f, ak ε ε, (1.4.5a,b) ε Es, ak ε <ε. (1.4.6a,b) a.1.10) Výpočet momentu únosnosti prierezu: μ b η f, alebo (1.4.1a) ω b η f ζ ω b ζ η f, alebo (1.4.1b) A ζ A ζ f. (1.4.13) a.1.11) Overenie pomienky spoľahlivosti:, (1.4.15) Ak je pomienka (1.4.15) splnená, prierez vyhovuje a návrh a posúenie prierezu je ukončené. Ak pomienka nie je splnená, je potrebné urobiť nový návrh a posúenie! b) Posúenie prierezu bez pomoci tabuliek priamy výpočet b..1) Overenie krytia výstuže c môže sa zmeniť vzhľaom na navrhnutý skutočný priemer výstuže φ: Doska: - treba zohľaniť iba krytie hlavnej výstuže c c + c. (1.4.18) min ev Trám: - treba zohľaniť krytie hlavnej výstuže a strmeňov! c c + c, (1.4.19),st min,st ev c c c + c hlavná pozĺžna výstuž,,l min ev c +φ (c + c ) +φ strmene.,st st min,st ev st (1.4.0) b..) Overenie vzialenosti ťažiska výstuže ku ťahanému okraju 1 : 1 c +φ /. (1.4.1) V prípae trámov (občas aj v prípae osiek, ak je navrhnutý veľký počet výstužných vložiek) je potrebné overiť svetlú vzialenosť mezi prútmi a:

8 φ a 1.5, 0mm, (1.4.34) Aj nie je pomienka (1.4.34) splnená, je potrebné rozložiť výstuž o viacerých raov (, max 3 ray). Potom počítame vzialenosť 1 ako ťažisko celej výstuže: A + A 1 A + A,1 1,1, 1,,1,, ke (1.4.35) A A,1 + A,. (1.4.36) b..3) Overenie účinnej výšky prierezu : h 1. (1.4.4) b..4) Kontrola plochy výstuže A (minimálna a maximálna): Amin A As,max, ke (1.4.9) fctm Amin 0,6 bt 0,0013 bt, a As,max 0,04 Ac 0,04 b h. (1.1.6)(1.3.19) f yk Ak bolo overenie urobené v návrhu výstuže, v posúení nie je potrebné! b..5) Výpočet výšky tlačenej časti prierezu x: A f x. (1.4.37) λ b η f b..6) Stanovenie pomeru mezi výškou tlačeného betónu a účinnou výškou : x. (1.3.4b) Výpočet relatívneho ohybového momentu μ: μω ζ β ( ) (1 γ ), b..7) Kontrola honoty ( pomer mezi výškou tlačeného betónu x a účinnou výškou δ):, alebo 0,8,, (1.3.4a) (1.3.11a) max,max 700. (1.3.7) 560, λ 0.8. (1.3.10) max 0,45 pre betón triey C 50/60; max 0,35 pre betón triey > C 50/60. b..8) V prípae reistribúcie ohybového momentu alebo plastického výpočtu vnútorných síl (plastická analýza), je potrebné overiť a splniť pomienky: - v prípae reistribúcie ohybového momentu:

9 δ k1 + k x / pre f ck 50 Pa, (1.3.1a) δ k3 + k4 x / pre f ck >50 Pa, (1.3.1b) δ k 5 pre použitú oceľ s ťažnosťou triey a C, (1.3.1c) δ k 6 pre použitú oceľ s ťažnosťou triey A, (1.3.1) ke k 1 0,44; k 1,5 (0,6+ 0,0014/ εcu); k 3 0,54; k4 1,5 (0,6 + 0,0014 / εcu); k 5 0,7; k 6 0,8, δ je pomer mezi reistribuovaným momentom a momentom z pružnostného stavu, x je výška tlačeného prierezu po reistribúcii. - v prípae plastického výpočtu vnútorných síl: 0.5 pre betón triey C 50/60, (1.3.13a) 0.15 pre betón triey >C 50/60. (1.3.13b)..9) Stanovenie ťahového napätia vo výstuži v závislosti na honote ε (interpolovaná z tab. 1): f, ak ε ε, (1.4.5a,b) ε Es, ak ε <ε. (1.4.6a,b) ke: ε εcu 1 x. (1.4.38) b..10) Výpočet momentu únosnosti prierezu: ( ) λ b 1 γ η f, alebo (1.4.1a) μ b η f, alebo (1.4.1b) ( ) A ζ f A 1 γ f. (1.4.13) b..11) Overenie pomienky spoľahlivosti:, (1.4.15) Ak je pomienka (1.4.15) splnená, prierez vyhovuje a návrh a posúenie prierezu je ukončené. Ak pomienka nie je splnená, je potrebné urobiť nový návrh a posúenie!

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm εδοέν : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος πλισικός φορές ε τετρπλή συετρί Μόνον νωδοή Υλικά : σκυρόδε C0/5 f ck 0 MPa γ c,50 χάλυβς B500C f yk 500 MPa γ,5 εδοέν νωδοής : Κάτοψη Ύψος ορόφου h 4,0 m Υποστυλώτ 50/50 mm

Διαβάστε περισσότερα

= = = = N N. Σηµείωση:

= = = = N N. Σηµείωση: Ανάλογα ε τα φορτία που αναπτύσσονται σε ια διατοή ακολουθείται διαφορετική διαδικασία διαστασιολόγησης. 1 Φορτία ιατοής Καθαρή Κάψη Ροπή M σε ια διεύθυνση Προέχουσα Κάψη+Θλίψη Ροπή M σε ια διεύθυνση ε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1)

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Γεώργιος Κ. Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 Ιουλίου 2013 Περιγραφή 1 2 Δίπλευρος και μονόπλευρος Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη παροχή αέρα, m 3 /h Φυγοκεντρική πτερωτή TFSR/TFSK 1.400 * * DHS 16.000 * * DVS 16.000 * * DVSI 16.000 * * * DVN 31.500 * 120 ZRS 500 * * 200

Μέγιστη παροχή αέρα, m 3 /h Φυγοκεντρική πτερωτή TFSR/TFSK 1.400 * * DHS 16.000 * * DVS 16.000 * * DVSI 16.000 * * * DVN 31.500 * 120 ZRS 500 * * 200 Μέγιστη παροχή αέρα, m 3 /h Φυγοκεντρική πτερωτή Αξονική πτερωτή Ρύθμιση στροφών Μόνωση TFSR/TFSK 1.4 * * DHS 16. * * DVS 16. * * Συνεχής λειτουργία, C TFSR/TFSK DVSI 16. * * * DVN 31. * 12 ZRS * * DVSI

Διαβάστε περισσότερα

AS50NR AS50CR AS100NR AS100CR AS200NR AS200CR AS300NR AS300CR

AS50NR AS50CR AS100NR AS100CR AS200NR AS200CR AS300NR AS300CR AS50NR κοντή με τηλεσκοπική προέκταση. Χρώμα μαύρο 53,00 AS50CR κοντή με τηλεσκοπική προέκταση. Χρώμα Silver 59,00 AS100NR AS100CR με βάση 3 ποδιών. Χρώμα μαύρο με βάση 3 ποδιών. Χρώμα Silver 35,90 39,60

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΣ

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΣ Nr ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 C00693 C00709 C00165 C00047 C00264 C00183 C00053 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ MOON'S 220V,50HZ (MOTAN PLUS C12SPV24MEF, MOTAN KPLUS C22SPV23MEF, MOTAN OPTIMUS C15SPV24MEF, MOTAN MAXOPTIMUS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Μεταλλικοί Πλαστικοί ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ Γερανών Κενές ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Μετασχημαστής /1 Μετασχηματιστής /5 Μετασχηματιστής Αθροιστικός

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 ϊ ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! m U lh ferroli Ι E ali =!= =-! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ ' j k r* GRUPPO FEHHQU made in Italy διαιρούμενες Αντλίες θερμότητας Αέρα / Νερού AQUA 2 - AQUA 3 Split Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ẋ = f(x) n 1 f i (i = 1, 2,..., n) x i (i = 1, 2,..., n) x(0) = x o x(t) t > 0 t < 0 x(t) x o U I xo I xo : α xo < t < β xo α xo β xo x(t) t β t α + x f(x) = 0 x x x x V 1 x x o V 1 x(t) t > 0 x o V 1

Διαβάστε περισσότερα

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr 2//20 ΕΥΤΕΡΑ 2//20 ΤΡΙΤΗ 2//20 ΤΕΤΑΡΤΗ 2//20 ΠΕΜΠΤΗ 2//20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2//20 ΣΑΒΒΑΤΟ 2//20 ΚΥΡΙΑΚΗ Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν η να αναπαραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ 3001606 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 90MM 14,80 3001607 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 12,85 5004771 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 150MM 18,50 3001123 ΕΡΓ. ΕΞ/ΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

14. ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΠΟΔΙΑ - ΡΟΔΕΣ - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ.01 Πόδια camar ΠΟΔΙ 653, Φ50 Η1105mm ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ 180mm 0301.0012 Φ50 Η1105mm χρώμιο τεμ. 4 ΠΟΔΙ 550, Φ50 Η100mm & Η150mm

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TEC. Κατανάλω ση. Αύξη ση vmax

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TEC. Κατανάλω ση. Αύξη ση vmax ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TE Κατασκευαστής Τύπος1 Τύπος2 PS Κυβικά Νέα Απόδο Στροφές MEREDES!!! * Για το 271 μοτέρ χρησιμοποιήτε ιμάντας 7ΡΚ 2470 και για το 111 μοτέρ χρησιμοποιήτε ιμάντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. από το ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ από το Καλώδια Για να δείτε και να ακούσετε τη διαφορά... Eπίχρυσες επαφές 24Κ που εγγυώνται υψηλής ποιότητας σήμα και μετάδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 6013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ 65ΚP ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (min max) 60 Kw ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Φ168mm

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ 65ΚP ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (min max) 60 Kw ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Φ168mm ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.: (23210)88615 - (23210)88493, ΦΑΞ: (23210)88610 WEB: www.energynikitas.gr, www.nikitas.eu, e-mail: info@nikitas.eu ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j Κεφάλαιο Πίνακες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος Α 56 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητα (Uncertainty)

Αβεβαιότητα (Uncertainty) Αβεβαιότητα (Uncertainty) Παράδειγμα κατασκευής μοντέλου προβλήματος στο Excel και διαχείρισης της αβεβαιότητας που το ίδιο το πρόβλημα εμπεριέχει. Ανάλυση προβλήματος Βήμα 1: Καθορισμός του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνητοι μηχανισμοί και. για τηλεοράσεις

Ηλεκτροκίνητοι μηχανισμοί και. για τηλεοράσεις Ηλεκτροκίνητοι μηχανισμοί και βάσεις με τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις Μηχανισμός στήριξης στον τοίχο με τηλεχειριστήριο Μετακινήστε αυτόματα την τηλεόραση και όχι τα έπιπλα, για να βρείτε την τέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 2η Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Kρυπτανάλυση Προσπαθούμε να σπάσουμε τον κώδικα. Ξέρουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Εναλλαξιμότητα και Συστήματα Ανοχών. 1 Διεθνές σύστημα ανοχών συναρμογών - Ορισμοί 1. Ονομαστική Διάσταση Ν αριθμός που εκφράζει την αριθμητική τιμή ενός μήκους σε μια συγκεκριμένη μονάδα π.χ

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Φ16 & Φ22 & Φ30 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΑ ΘΗΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΑF-NYA-NYMHY-NYLHY ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ MΠΑΡΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE STRAD.HP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software (www.strad.gr) Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

FONTE 120. Βάση: 740,00 ñ Νιπτήρας: 326,00 ñ Ντουλάπι (2 τεμ.): 320,00 ñ Καθρέπτης: 65,00 Φωτιστικό Νο 2008: 60,00 Σύνολο: 1.

FONTE 120. Βάση: 740,00 ñ Νιπτήρας: 326,00 ñ Ντουλάπι (2 τεμ.): 320,00 ñ Καθρέπτης: 65,00 Φωτιστικό Νο 2008: 60,00 Σύνολο: 1. ΜODERN FONTE 120 78 Βάση: 740,00 ñ Νιπτήρας: 326,00 ñ Ντουλάπι (2 τεμ.): 320,00 ñ Καθρέπτης: 65,00 Φωτιστικό Νο 2008: 60,00 Σύνολο: 1.511,00 FONTE 085 79 Βάση: 590,00 ñ Νιπτήρας: 196,00 ñ Ντουλάπι: 160,00

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Μ.Ν. Φαρδής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός Σχεδιασµός, ΕΑΚ 2000, ΕΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. Απογειωθείτε Μαζί μας με Ασφάλεια

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. Απογειωθείτε Μαζί μας με Ασφάλεια ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 10 www.spinos.gr e-mail: spinosn@otenet.gr Λεωφ. Βουλιαγμένης 453, Κ. Ηλιούπολη TK 163 46, Αθήνα Τηλ.: 210 99 30 872, 210 99 10 188, 210 99 54 022 Fax: 210 99 36 054 Απογειωθείτε Μαζί

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

McProfit 68093x / 68103x

McProfit 68093x / 68103x McProfit 68093x / 68103x 681030 ΛΕΥΚΟΣ 681032 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 120W 680930 ΛΕΥΚΟΣ 680932 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 400W Σελίδα 2 Οπωσδήποτε κρατήσατε ελάχιστο όριο απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14 MADE in SPAIN Τ.Θ. 267-19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τηλ. 22990-87710 Φαξ. 22990-85108 contact@wagnernet.gr www.wagnernet.gr 53 χρόνια ΒΑΓΝΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 03 / 2013 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3 ΑΤΟΕ. Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3 ΑΤΟΕ. Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 3 ΑΤΟΕ Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων 1o Τρίμηνο του 2009 ******** ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ******** 004 005 006 007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

10-113 10-112 20-66 12-7

10-113 10-112 20-66 12-7 Κ2 10-113 10-112 20-66 12-7 44-15 11-19 44-12 44-13 44-14 20-41 20-42 20-56 20-43 20-55 20-44 20-57 20-54 24-11 24-16 10-121 10-90 10-91 10-137 10-92 10-93 10-94 10-95 10-101 10-102 10-138 45-28 45-29

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

* 06300479 * 06150191 * 06150245 * 06300159 * 06150186

* 06300479 * 06150191 * 06150245 * 06300159 * 06150186 05350188 06300479 06350649 06150852 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ LCD ST-32 ΕΩΣ 32'' ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA PHILIPS HTS 335W ΜΕ DVD ΑΣΥΡΜ ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA PHILIPS HTS7540 1000W BLUE RAY ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA SAMSUNG HTC7200

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF 1000 VDC 1-30 Amperes Περιγραφή Η σειρά ασφαλειών προστασίας Solar SPF σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β). Αυτή η οικογένεια μίνι ασφαλειών (10 x 38 mm) μπορεί να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού

Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού παράγουν 70% του τεχνητού φωτός σε όλο τον κόσμο. Προσφέροντας διάρκεια ζωής έως 75.000 ώρες, η σειρά σωληνωτών λαμπτήρων OSRAM LUMILUX με τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση & Απλοποίηση Μοντέλων

Αναπαράσταση & Απλοποίηση Μοντέλων Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 6 Αναπαράσταση & Απλοποίηση Μοντέλων Εισαγωγή Οι 3Δ εικόνες στα Γραφικά αποτελούνται από διάφορα σχήματα & δομές: Γεωμετρικά σχήματα (π.χ. σφαίρες) Μαθηματικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Date: 24/05/12 ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα ρολά πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm δραστηριοποιείται με επιτυχία στο σχεδιασμό και την

Διαβάστε περισσότερα

Doran. Περιστρεφόμενο τζάκι

Doran. Περιστρεφόμενο τζάκι Link Fire & Stone 15 1600 mm of 190 Doran Περιστρεφόμενο τζάκι Το Doran είναι ένα μοναδικό τζάκι -στήλη με εκπληκτικό μοναδικό, ειδικό σχεδιασμό που οφείλεται στο περιστρεφόμενο θάλαμο καύσης. Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TEC. Κατανάλω ση. Αύξη ση vmax. 0 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα 0 έως + 1,5 Λίτρα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TEC. Κατανάλω ση. Αύξη ση vmax. 0 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα 0 έως + 1,5 Λίτρα Κατασκευαστής Τύπος1 Τύπος2 PS Κυβικά Νέα Απόδο Στροφές Αύξη 1 118 129 1995 PS) 1 118d 122 1995 1 120d 163 1995 1 130 265 2996 220Nm στις 3250 360 στις 2000 2000U/min 420 Nm 330Nm στις 2750U/ min 0 +1-1

Διαβάστε περισσότερα

, όµως z ΚΑ =3.5 cm, αστάθεια

, όµως z ΚΑ =3.5 cm, αστάθεια Άσκηση : Ένας ξύλινος κύος µε πλευά 0cm και ειδικό άος SG0.7 επιπλέει σε νεό. Να υπολογισθούν:. Το ύψος του τµήµατος του κύου που είναι υθισµένο στο νεό. Το µετακεντικό ύψος. Να µελετηθεί η ισοοπία του

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη.

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 4-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Χρυσουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

BeA ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

BeA ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ BeA ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Καρφωττι ικκά μηχαννήματτα γγι ια συννδεεττήρεεςς σεει ιράςς 8800/ /338800 Mod. 380/16-420 Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών εφαρμογών, ιδανικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. FR 180 ¼ Mod. FR 200 ½ 32,40 45,70 Φίλτρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. F 180 ¼ Mod.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Βfi 1 2 Αfl 1 1, 2 0, 1 2 2, 1 1, 0

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Βfi 1 2 Αfl 1 1, 2 0, 1 2 2, 1 1, 0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Παίγνιο: Συμμετέχουν τουλάχιστον δύο παίκτες με τουλάχιστον δύο στρατηγικές ο καθένας και αντίθετα συμφέροντα. Το αποτέλεσμα για κάθε παίκτη καθορίζεται από τις συνδυασμένες επιλογές όλων

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 99 email: info@istechnology.gr FAX. 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology /.a.8 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα