PREDNAPETI BETON. Predavanja. Zagreb, 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PREDNAPETI BETON. Predavanja. Zagreb, 2007."

Transcript

1 PREDNAPETI BETON Predavanja Zagreb, 2007.

2 SADRŽAJ 1. UVOD SVOJSTVA MATERIJALA Čelik za prednapinjanje Beton Mort za injektiranje SUSTAVI ZA PREDNAPINJANJE Uvod Sustav BBRV Sustav Vorspann-Tehnik Sustav Dywidag Sustav VSL GUBICI I PADOVI SILE PREDNAPINJANJA Gubitak sile prednapinjanja zbog trenja Gubitak naprezanja zbog prokliznuća klina Gubitak naprezanja zbog elastičnih deformaija betona Pad naprezanja zbog skupljanja i puzanja betona te relaksaije čelika IZBOR PRESJEKA I PRELIMINARNIH DIMENZIJA KONTROLA NAPREZANJA GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI Proračun uzdužne armature Proračun poprečne armature GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI PROTOKOL PREDNAPINJANJA KONSTRUKCIJSKA PRAVILA PREDNAPETIH KONSTRUKCIJA Najmanje udaljenosti užadi i natega Armatura prednapetih konstrukijskih elemenata Najmanji razred čvrstoće betona u trenutku prednapinjanja Vođenje natega Dodatna načela za vanjsko prednapinjanje betonskih mostova Ojačanje konstrukije vanjskim nategama Sidreni i skretni elementi Nadzor konstrukije s vanjskim nategama Područje sidrenja pri naknadnom napinjanju Položaj i raspored spojki Zaštitne ijevi natega

3 1. UVOD Beton je umjetni kamen to je materijal velike tlačne a male vlačne čvrstoće. Vlačna naprezanja izazvana skupljanjem, temperaturom i vanjskim opterećenjem vrlo brzo dostižu vlačnu čvrstoću betona te dolazi do raspuavanja u armiranobetonskim konstrukijama. Nakon pojave pukotina sva vlačna naprezanja prihvaćaju se armaturom. Širine pukotina se ograničavaju ovisno o trajanju opterećenja i agresivnosti sredine kako ne bi došlo do ugrožavanja trajnosti konstrukije. Slika 1.1 Betonska greda. Slika 1.2 Dijagram normalnih naprezanja u betonskoj gredi. Slika 1.3 Armiranobetonska greda. Cilj prednapinjanja je eliminirati ili barem smanjiti vlačna normalna naprezanja u svim presjeima i to djelovanjem umjetno izazvanim silama. Te sile nazivamo silama prednapinjanja. Tako dobivena naprezanja moraju biti manja od dopustivih vrijednosti u svima fazama izvedbe i uporabe građevine. Povijest prednapetog betona: oko god. prvi zabilježeni patent prednapetog betona registrirao je američki inženjer iz San Franisa imenom Henry Jakson izgradivši betonski nadvoj s prednapetim zategama. No, nakon godinu dana nadvoj se srušio. H. Jakson nije znao za fenomen puzanja betona i opuštanja mekog čelika, što je u konačnii rezultiralo nestankom prednapinjanja Eugene Freyssinet patentira prethodno prednapinjanje betona čelikom velike čvrstoće Mörsh, prva knjiga o prednapetom betonu Osnovana Međunarodna federaija za prednapinjanje (FIP - Fédération Internationale de la Préontrainte) Osnovan Europski odbor za beton (CEB - Comité Européen du Béton) 3

4 Udruživanjem CEB i FIP nastaje organizaija FIB. Prednosti prednapetih konstrukija: savladavanje velikih raspona uz veću vitkost i manju masu, povećana trajnost zbog izostanka pukotina, smanjeni progibi, velika otpornost na zamor (posljedia male promjene naprezanja u čeliku za prednapinjanje, sposobnost zatvaranja pukotina nakon djelovanja promjenljivih i izvanrednih djelovanja, ubrzanje i raionalizaija montažnog građenja. Nedostai prednapetih konstrukija: potrebna je stručna radna snaga zbog zahtjevnijih radova, potrebna je posebna oprema, velika preiznost u projektiranju i izvođenju i skuplje gradivo. Prednapete konstrukije upotrebljavaju se kod građevina s elementima velikih raspona kao što su mostovi, zgrade, montažne građevine, hale, krovne konstrukije, silosi, bunkeri, te za potrebe sanaije postojećih građevina... Slika 1.4 Sanaija naglavne grede stupa vanjskim prednapinjanjem. Ideja da se napinjanjem armature u betonu unesu tlačna naprezanja kako bi se sva naprezanja u eksploataiji mogli preuzeti sudjelovanjem čitavog presjeka dovela je do potpunog prednapinjanja. Nedostai ovakvih konstrukija su: - velika potrošnja čelika za prednapinjanje - pojava nepredviđenih pukotina - nepotrebna velika sigurnost - nemogućnost korištenja duktilnosti. Pukotine koje se otvaraju djelovanjem i pokretnog opterećenja ne utječu na trajnost konstrukije zbog njihovog kraćeg trajanja pa nije potrebno prednapinjanje za ukupno opterećenje. Takvo prednapinjanje nazivamo djelomično prednapregnuti beton, kada se dopuštaju pukotine ograničenih širina. Nakon prestanka djelovanja pokretnog opterećenja pukotine se zatvaraju pa su takve konstrukije dovoljno sigurne od korozije i drugih štetnih utjeaja. Između djelomično i potpuno prednapregnutog betona nalazi se ograničeno prednapeti beton. Kod kojeg se za najnepovoljnije kombinaije opterećenja u tijeku građenja i eksploataije dopuštaju vlačna naprezanja ograničenih veličina, odnosno manjih od dopuštenih. 4

5 < ft,m Slika 1.5 Naprezanja na gornjem i donjem rubu za potpuno, ograničeno i djelomično prednapeti beton. Prema načinu prednapinjanja razlikujemo: prethodno ili adhezijsko prednapinjanje ( prednapinjanje prije stvrdnjavanja betona) naknadno ili kablovsko prednapinjanje ( prednapinjanje nakon stvrdnjavanja betona) Slika 1.6 Prethodno ili adhezijsko prednapinjanje ( prednapinjanje prije stvrdnjavanja betona). Slika 1.7 Naknadno ili kablovsko prednapinjanje ( prednapinjanje nakon stvrdnjavanja betona). Prema stupnju prednapinjanja razlikujemo: potpuno prednapeti beton k=1 armirani beton k=0 ograničeno i djelomično prednapeti beton 0<k<1 5

6 gdje je k odnos momenta dekompresije i ukupnog momenta: M dek k = (1.1) M g +Δg + q Moment dekompresije je moment savijanja izazvan vanjskim opterećenjem koji je po veličini i smjeru takav da na vlačnom rubu poništi naprezanja izazvana silom prednapinjanja. Potpuno prednapeti elementi su oni u kojima pri najnepovoljnijoj kombinaiji djelovanja u betonu nema vlačnih naprezanja. Za njih je stupanj prednapinjanja 1.0. U ograničeno prednapetim elementima mogu nastati vlačna naprezanja, ali manja od dopuštenih. Kod njih je stupanj prednapinjanja manji od 1.0. Kod djelomično prednapetih elemenata pri određenoj kombinaiji djelovanja mogu se pojaviti pukotine, ali njihove karakteristične širine moraju biti manje od propisanih. Stupanj prednapinjanja im je između 0.4 i 0.7. Naknadno kabelsko prednapinjanje može biti : unutarnje (kabel se nalazi u presjeku) ili vanjsko (kabel se nalazi izvan presjeka). Slika 1.8 Unutarnje i vanjsko prednapinjanje. Slika 1.9 Primjer vanjskog prednapinjanja. 6

7 2. SVOJSTVA MATERIJALA 2.1. Čelik za prednapinjanje Kvaliteta čelika može se opisati preko karakteristične vlačne čvrstoće f pk i karakteristične granie naprezanja f p0.1,k koja odgovara naprezanju s nepovratnom deformaijom 0.1%. Dijagram naprezanje-deformaija dan je na slii 2.1. Duktilnost čelika ojenjuje se preko minimalne postignute ukupne deformaije ε pu,k i odnosa (f p /f p0.1 ) k. Slika 2.1 Računski dijagram čelika za prednapinjanje. Slika 2.2 Radni dijagrami armature i čelika za prednapinjanje. Vrijednosti f p0.1,k, f pk i ε pu,k za pojedine vrste čelika (žie, užad, šipke), koje se koriste u europskoj zajednii, dane su tablično. Traži se da čelik za prednapinjanje bude zavarljiv. Maksimalni dopušteno naprezanje registrirano na preši po za postizanje početne sile prednapinjanja P o ne smije prijeći: 0.80 f pk p0 (2.1) 0.90 f p0.1, k 7

8 Neposredno nakon uklanjanja preše i unošenja sile u beton maksimalno dopušteno naprezanje, kod prednapinjanja poslije stvrdnjavanja, odnosno kod prednapinjanja prije stvrdnjavanja nakon gubitaka sidrenjem, ne smije prijeći: 0.75 f pk pm,0 (2.2) 0.85 f p0.1, k Sila unošenja proračunava se po izrazu: P m,o = pm,o A p (2.3) gdje je A p nazivna površina kabela. Čelik za prednapinjanje dijeli se, ovisno o veličini relaksaije, na 3 klase: Klasa 1: žie i užad s visokom relaksaijom Klasa 2: žie i užad s niskom relaksaijom Klasa 3: šipke. Ovisno o naprezanju u čeliku i klasama relaksaije može se na dijagramu naprezanje relaksaija (sl. 2.3) pronaći relaksaija čelika nakon 1000 h. Slika 2.3 Relaksaija čelika prema EC2 nakon 1000 h kod 20 o C u funkiji naprezanja s p Ako nema drugih podataka za modul elastičnosti čelika uzima se N/mm 2. nhrn EN Čelik za prednapinjanje 1. dio: Opći zahtjevi (pren :2000) nhrn EN Čelik za prednapinjanje 2. dio: Žia (pren :2000) nhrn EN Čelik za prednapinjanje 3. dio: Užad (pren :2000) nhrn EN Čelik za prednapinjanje 4. dio: Šipke (pren :2000) Tablia 2.1 Hrvatske norme za čelik za prednapinjanje 8

9 Slika 2.4 Čelik za prednapinjanje Zahtjevi na čelik za prednapinjanje: Visoka čvrstoća Niska relaksaija Mogućnost oblikovanja savijanjem na hladno Zavarljivost Niska osjetljivost na koroziju (posebno naponsku) Geometrijska pravilnost Velike dužine pri isporui Ponekad dobra prionjivost Ponekad otpornost na zamor Vrsta natege Najmanji broj Pojedinačna šipka ili žia 3 Šipke i žie, skupljene u nategu ili uže 7 Natege osim užadi ** 3 Tablia 2.2 Najmanji broj natega. Tablia vrijedi ako se pretpostavi jednak promjer svih žia, šipki ili natega; **Taj zahtjev može se također smatrati ispunjenim ako element sadrži najmanje jedno uže sa sedam ili više žia (promjer žie 4,0 mm) Beton Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukijama: Visoka tlačna čvrstoća, Mali iznos skupljanja i puzanja, Trajnost Tip prednapinjanja Najniži razred tlačne čvrstoće betona Prethodno prednapinjanje (adheziono) C30/37 Naknadno prednapinjanje C25/30 Tablia 2.3 Najniži razredi betona za prednapeti beton. Razred betona C30/37 C35/45 C40/50 C50/60 ƒk, N/mm Dupušteno tlačno naprezanje u uporabi, N/mm

10 Dupušteno tlačno naprezanje u fazi transporta, N/mm ƒtm, N/mm Modul elastičnosti betona: E f + 8 m = k Tablia 2.4 Dopuštena tlačna i vlačna naprezanja u betonu Mort za injektiranje Injektiranje ijevi natega se izvodi normiranim postupima s mortovima čija su svojstva propisana normama: HRN EN 446 HRN EN 447 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje Postupi injektiranja Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje Tablia 2.5 Hrvatske norme za svojstva morta za injektiranje kabela. Prostor između kabela i zaštitnih ijevi potrebno je ispuniti mortom za injektiranje ili uljem (ne smije biti zraka ni vode). Mort za injektiranje se pod pritiskom ubrizgava u najnižoj točki kabela a odzračivanje i izlaz morta se događaju u najvišoj točki. Slika 2.5 Poprečni presjek kabela za prednapinjanje. Slika 2.6 Uzdužni presjek prednapete grede. Cementni mort za injektiranje ima dvije zadaće. Štiti natege od korozije. Kako bi se ostvarila dobra zaštita od korozije, čelik mora biti potpuno obavijen ementnim mortom dostatne gustoće. Ne smiju se pojavljivati nezapunjeni dijelovi gdje se zadržao zrak ili voda. Voda se zimi može zalediti i izazvati odlamanje zaštitnog sloja betona. Druga zadaća ementnog morta za injektiranje je osiguranje sprezanja natege i konstruktivnog elementa. Za to je potrebna dostatna čvrstoća. 10

11 Izvedba ukazuje na činjeniu da je problematično osiguranje potpune ispunjenosti zaštitne ijevi ementnim mortom bez šupljina. Najmanje šupljine mogu dovesti do korozije čelika. Cementni mort se ne smije injektirati pod velikim tlakom (2 MPa ili druga vrijednost određena postupkom injektiranja) niti velikom brzinom jer se tako onemogućuje stvaranje zračnih čepova, segregaija, oštećivanje konstrukije, opreme i ventila, štite se radnii te se omogućuje kontrola protoka morta. Cementni mort za injektiranje mora ispunjavati posebne zahtjeve: - malo izlučivanje vode, sedimentaija: Cementni mort ne smije biti proizveden s previše vode jer se ona ne može upiti u okolni beton zbog zaštitne ijevi. Izlučena zaostala voda povećava opasnost od korozije i pri niskim temperaturama može se zamrzavati. Ispitivanja su pokazala da se u zaštitnim ijevima s gornje strane u prvim satima, zbog sedimentaije, može stvoriti tanka mješavina ementa i vode ili mjehurići zraka. Zbog toga se kod velikih natega treba naknadno injektirati. Najveće izlučivanje u pravilu nastupa nakon 3-4 sata. Mjerenja treba provesti u tom vremenskom razmaku. S druge strane, ementni mort ne smije biti previše suh jer se zaštitna ijev može začepiti. Ispitivanja su pokazala da poteškoće s vodom rastu sa starošću ementa. Stoga je potrebno ograničiti starost ementa u proizvodnji ementnog morta za injektiranje. Cement ne smije biti mlađi od 2 do 3 dana kako bi se dostatno ohladio niti stariji od tri tjedna. - kohezija u plastičnom stanju do završetka postupka injektiranja: Očvršćivanje ementnog morta za injektiranje može početi tek nakon potpunog injektiranja zaštitne ijevi. U nekim slučajevima može biti potrebno i nekoliko sati za dovršenje postupka injektiranja. Dulji vremenski periodi postižu se dodaima koji ne smiju sadržavati kloride. Kod dodataka treba paziti na činjeniu da njihovo djelovanje ovisi o temperaturi. Konzistenija jako ovisi i o temperaturi morta. Najbolje vrijednosti bez dodataka postižu se pri temperaturi morta od oko 15 C. Cementni se mort injektira uz ispunjene uvjete navedene u tablii 2.6 za temperaturu zraka, konstrukijski element i ementni mort. Temperatura C Zrak Konstrukijski element Cementni mort najmanja najveća Tablia 2.6 Rasponi temperature pri injektiranju. Kada su temperature veće ili manje od navedenih u tablii, potrebne su posebne mjere koje osiguravaju uspješnost postupka injektiranja. - malo izdvajanje ementnog morta: Kod izdvajanja ementnog morta može doći do zarobljene vode ili velikih promjena volumena tijekom perioda očvršćivanja. Stoga je potrebno birati malu vrijednost vodoementnog omjera v/. U isto vrijeme mort mora biti i dostatno plastičan te se stoga v/ omjer treba birati u rasponu 0,40 do 0,44. - mala deformaija zbog skupljanja: Skupljanje morta je uglavnom vrlo malo jer on ne može izgubiti vodu unutar zaštitne ijevi. - povećanje volumena stvaranjem mikropora: Mort se do ukrućenja treba širiti kako bi ispunio eventualne praznine. Tlačna sila zbog povećanja volumena ne smije biti prevelika. - dostatna tlačna čvrstoća i prionljivost - dostatna otpornost na zamrzavanje. 11

12 Svojstva ementnog morta za injektiranje u postupku potvrđivanja sukladnosti ispituju se normiranim postupima (HRN EN 446). Ispituju se: kohezija, izlučivanje vode, promjena volumena, čvrstoća. Slika 2.7 Zaštitne ijevi u kojima se nalaze natege kod naknadnog prednapinjanja mogu biti čelične ili plastične. Promjer zaštitne ijevi kabela ovisi o broju užadi. Na slii 2.8 prikazana je tablia za sustav Dywidag. Zadnja dva broja kod oznake kabela odnose se na broj užadi. Npr. oznaka kabela 6812 znači da kabel ima 12 užadi. Zaštitna ijev je čelična rebrasta i ima dva promjera unutarnji i vanjski. Prostor između natege i zaštitine ijevi može se ispuniti i s drugim materijalima: mast, ulje, vosak. Takva natega (unbonded) nije spojena s presjekom i kod nje postoji drugačiji tretman kod dokaza na slom (proračun uzdužne armature). Kod natege injektirane injekijskom smjesom na bazi ementa (bonded) dolazi do promjene deformaija od djelovanja ostalih opterećenja. Kod bonded natege iz tog razloga dobivamo manje armature iz dokaza na slom. Slika 2.8 Podai o zaštitnim ijevima. 12

13 3. SUSTAVI ZA PREDNAPINJANJE 3.1. Uvod Sastavni dijelovi natege jesu: žie, snopovi žia užad, snopovi užadi šipke. Slika 3.1 Poprečni presjek užeta za prednapinjanje. a) standardni i b) kompaktni 7-žični presjek. Sidrene glave ili usidrenja ovisno o sustavu prednapinjanja čine: adhezijska sidra na osnovi prianjanja sidra s navojem sidra na osnovi klina i čahure sidra na osnovi glavie. Slika 3.2 Sidro kabela za prednapinjanje Slika 3.3 Aktivno sidro kabela za prednapinjanje. 13

14 Slika 3.4 Privremeno sidro (kod radne reške) za nastavak kabela za prednapinjanje. Opremu za prednapinjanje sačinjavaju: preše za napinjanje natega oprema za injektiranje natega naprave za uvlačenje užadi hidrauličke pumpe Slika 3.5 Klinovi za sidrenje užadi. Slika 3.6 Preša za prednapinjanje kabela. 14

15 Slika 3.7 Oprema za injektiranje. Slika 3.8 Hidrauličke pumpe. Slika 3.9 Uređaj za uvlačenje užadi u zaštitnu ijev. (Tendon Pulling Mahine). Kako ne bi došlo do pomianja kabela (tj. zaštitnih ijevi) za vrijeme betoniranja, zaštitnu ijev je potrebno vezati za podupirače ili postavljenu armaturu. Na taj način će se osigurati projektirana geometrija kabela. Podupirači kabela: ne smiju štetno djelovati ni na čelik ni na beton, trebaju biti dovoljno čvrsti da osiguraju stabilni položaj kabela u projektiranoj poziiji, ne smiju oštetiti zaštitu. 15

16 Slika 3.10 Podupirači kabela. Slika 3.11 Prije betoniranja potrebno je napraviti kontrolu geometrije kabela. Kod proračuna ovakvih konstrukija potrebno je voditi računa o dopuštenim razmaima kabela, sidara kabela i prostoru potrebnom za prešu jer ovi podai također određuju dimenzije pojedinih dijelova poprečnog presjeka. Na slii 3.12 i u tablii 3.1 dane su standardne vrijednosti koje se upotrebljavaju u većini sustava za prednapinjanje. Svaki sustav za prednapinjanje ima svoje podatke o ovim vrijednostima, a koje ovise o sili u kabelu odnosno broju užadi. Slika Varijable za kabelsko prednapinjanje. 16

17 Promjer i broj užadi Utori u betonu mm Sidro dimenzije, mm Zaštitna ijev mm Razmak sidara, mm Preša mm 1 2 α C D E / / / / / / / / / / / / Tablia 3.1 Standardne dimenzije za kabelsko prednapinjanje. Promjer i broj užadi Utori u betonu mm Slika Varijable za kabelsko prednapinjanje ploča. Sidro dimenzije, mm Zaštitna ijev mm Razmak sidara, mm Preša mm 1a 1b 2 3a 3b 4 5 xe, ye xs, ys C E F dia. 125, , , , dia. 145, , , , Tablia 3.2 Standardne dimenzije za kabelsko prednapinjanje ploča. 17

18 Slika Sidra kabela kod naknadnog prednapinjanja. Slika Završetak prednapetih žia kod adhezijskog prednapinjanja Sustav BBRV Tri šviarska građevinska inženjera M. Birkenmaier, A. Brandestin i M. R. Roš formirali su studijsku grupu pod imenom BBR i u suradnji sa strojarskim inženjerom C. Vogtom pronašli i izradili tehnologiju za prednapinjanje betonskih i drugih konstrukija pod imenom Sustav BBRV Sustav Vorspann-Tehnik Na osnovi Freyssinetova patenta razrađen je i proširen sustav Vorspann-Tehnik. Koriste se pojedinačne žie, šipke, užad te snopovi žia i užadi. Kako se najčešće koristi užad, ovdje će se dati potrebni podai za njihovo korištenje prema prospektima Vorspann- Tehnik-sustava Sustav Dywidag Tvrtka Dywidag vlasništvo Dykerhoff & Widmann iz Münhena proizvodi najviše sustave od pojedinačnih šipki te one od užadi Sustav VSL Šviarska tvrtaka sa sjedištem u Bernu. Vidi link: ili 18

19 4. GUBICI I PADOVI SILE PREDNAPINJANJA Slika 4.1 Dijagrami unutarnjih sila od prednapinjanja na statički određenom sustavu. Moment od prednapinjanja na statički određenom sustavu određuje se prema: M p = P e Gdje je: P- sila u kabelu e- udaljenost težišta kabela od težišta idealnog poprečnog presjeka. Kabel možemo promatrati kao vanjsko opterećenje. On djeluje na nosač preko skretnih sila i preko sila na sidru. 2 p L M p = P e = 8 Skretna sila: 8 P e p = 2 L vanjske sile (g+q) prednapinjanje ukupno < M/W P/A (P*e)/W,dop + + = Slika 4.2 Dijagram normalnih naprezanja u poprečnom presjeku određuje se metodom superpoziije. 19

20 Sila prednapinjanja ostvarena istezanjem čelika mijenja se u tijeku vremena i uzduž elementa (slika 4.3), a time se mijenjaju i naprezanja u betonu i čeliku. Do gubitaka sile prednapinjanja dolazi prije i u tijeku unošenja tlačnog naprezanja u beton, a do padova, zbog relaksaije čelika i viskoznih deformaija betona, nakon uvođenja. P Sila u kabelu nakon uklanjana preše Sila u kabelu u trenutku napinjanja Sila u kabelu nakon svih gubitaka i padova Slika 4.3 Dijagram sile u kabelu za slučaj prednapinjanja s jedne strane Gubitak sile prednapinjanja zbog trenja Prednapete konstrukije poslije stvrdnjavanja izvode se tako da se kabeli prije montaže postavljaju u zaštitne ijevi. Poslije betoniranja i očvršćavanja betona kabeli se napinju pri čemu dolazi do njihova izduženja u odnosu na zaštitne ijevi, koje su već u ovom trenutku čvrsto vezane uz beton. Na spoju kabela i ijevi pri pomianju prednapete armature javlja se trenje koje se suprotstavlja istezanju. Gubitak sile prednapinjanja zbog trenja: μ( Θ+ k x Δ P (x) = P 1 ) (4.1) μ ( ) 0 e P 0 početna sila prednapinjanja koja ne smije prekoračiti veličinu A p p0 0,80f pk p0 - maksimalni dopušteno naprezanje na preši, mjerodavan je manji 0,9f p0.1,k μ - koefiijent trenja između kabela i zaštitne ijevi Θ -suma kutova skretanja kabela na duljini x u lučnoj mjeri k valovitost kabela Vrijednosti koefiijenata μ i k mogu se naći u dokumentaiji proizvođača sustava prednapinjanja. Euroode 2 predlaže slijedeće vrijednosti za koefiijent trenja μ za kabele koji popunjavaju 50% zaštitne ijevi: hladno obrađene žie 0.17 užad

21 rebrasti čelik 0.65 glatke šipke 0.33 Tablia 4.1 Vrijednosti za koefiijent trenja μ. Za vrijednost k navode se granie: < k < 0.01 po dužnom metru (1/m) Koefiijenti k i μ mogu se također naći u dokumentaiji sustava prednapinjanja. Kod skretanja kabela u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini, za ukupno se skretanje uzima: Θ = α + γ - kada skretanje slijedi jedno iza drugog ili 2 2 tg Θ = tg α + tg γ - kada se skretanje javlja na istoj dionii, gdje je α ukupni kut skretanja u vertikalnoj, a γ u horizontalnoj ravnini Gubitak naprezanja zbog prokliznuća klina U trenutku predavanja sile prednapinjanja od preše sidru, zbog prokliznuća klina, dolazi do gubitka postignutog izduženja. Proizvođač sustava za prednapinjanje daje vrijednost prokliznuća klina (Dl) ovisno o tipu sidra. Kada se sidrenje ostvaruje pomoću hladno obrađenih glavia (sustav BBRV) takvih gubitaka nema. Odnos duljine prokliznuća klina i gubitka naprezanja bit će: 1 x1 Δl = Δ zl dx (4.2) o E z Gubitak sile prednapinjanja prokliznućem klina: Θ Δ Psl = 2P0 x1 μ + k (4.3) l Duljina utjeaja prokliznuća klina x 1 Δl Es = (4.4) μ p0 ( Θ / l + k) 4.3. Gubitak naprezanja zbog elastičnih deformaija betona Pri adhezijskom prednapinjanju dolazi do elastičnog skraćenja elementa pri prijenosu sile s čelika na beton. Gubitak naprezanja je proporionalan naprezanju koje se unosi u beton: Gubitak sile prednapinjanja zbog elastičnih deformaija betona za prednapinjanje prije stvrdnjavanja betona: α e ΔP = 0 A p (4.5) 1 + ρ1 α e početno naprezanje u betonu u visini težišta čelika umanjen za gubitke trenjem i prokliznućem klina 0 = P0 ρ1 / A (4.6) A ρ1 = 1 + yp - utjeaj eksentriiteta sile P 0 I - udaljenost težišta betonskog presjeka i kabela y p 21

22 A I - površina betonskog presjeka - moment tromost betonskog presjeka α e =E s /E m - omjer modula elastičnosti Gubitak sile prednapinjanja zbog elastičnih deformaija betona za prednapinjanje nakon stvrdnjavanja betona: n 1 ΔP = 0,5 αe 0 A p (4.7) n n broj kabela koji se sukesivno prednapinju 4.4. Pad naprezanja zbog skupljanja i puzanja betona te relaksaije čelika Korištenjem algebarske veze naprezanje-deformaija prema Trostu, te pretpostavke da se težište meke i prednapete armature poklapa, dolazi se do izraza za pad naprezanja u prednapetom čeliku u obliku: Vremenski gubii zbog skupljanja, puzanja i relaksaije čelika u vrijeme t: () t Δ Pt = Δ p, + s+ r ( t, t ) E + Δ + α ϕ( t, t )( + ) ε s 0 s pr e 0 g p0 Ap = Ap (4.8) Ap A + e yp [ + ( t t )] A α 1 I 1 0,8ϕ, 0 ε s (t,t 0 ) - proijenjena deformaija skupljanja Δ - promjena naprezanja u kabelu zbog relaksaije, a dobije se prema pr slii na osnovu omjera ( / ) uz,85 0 p f pk p 0 pg pg 0 - početno naprezanje od prednapinjanja i stalnog opterećenja ϕ(t,t 0 ) - prognozirana vrijednost za koefiijent puzanja - naprezanje u betonu u visini kabela od stalnog opterećenja (-) g pg 0 - početna vrijednost naprezanja od prednapinjanja u betonu u visini kabela Uz poznate gubitke srednja vrijednost sile prednapinjana u vrijeme t na udaljenosti x od kraja uzduž prednapetog elementa određuje se prema izrazima: Za prednapinjanje prije stvrdnjavanja betona Pm,t = P0 ΔPμ ( x) ΔP ΔPir ΔPt ( t) (4.9) Za kabelsko prednapinjanje P = P ΔPμ x ΔP ΔP ΔP t (4.10) m,t 0 ( ) ( ) sl t Sila prednapinjanja u vrijeme t=0 je P m0 određuje se smanjenjem početne sile za trenutne gubitke, dakle prema istim izrazima u kojima je zadnji član 0. Ova sila ne smije prekoračiti veličinu A p pm,0. pm,0 je maksimalno dopušteno naprezanje nakon gubitaka sidrenjem kod prednapinjanja prije stvrdnjavanja betona, odnosno maksimalno dopušteno naprezanje nakon uklanjanja preše kod kabelskog prednapinjanja. Mjerodavna je manja vrijednost od slijedećih: 22

23 0,75 f pk pm,0 (4.11) 0,85 f p0.1, k Konačna sila prednapinjanja P m je sila nakon svih gubitaka i trenutnih i vremenskih u t=. Oznaka čelika Y 1080/1230 Y 1375/1570 Y 1470/1670 Y 1570/1770 Y 1600/1860 f pk f p0.1,k f pk f p0.1,k p0 Max sigma na preši f pk f p0.1,k Max sigma na sidru t= pm,0 pm, Max sigma na sidru t= Tablia 4.2 Maksimalna naprezanja u čeliku za vrijeme i nakon napinjanja i u beskonačnosti. 5. IZBOR PRESJEKA I PRELIMINARNIH DIMENZIJA Visine prednapetih nosača najčešće su manje od odgovarajućih armiranobetonskih greda. Ekonomične visine prednapetih nosača kreću se od l/15 do l/20, a minimalna je l/30 za mostove i l/40 za krovne nosače s lakšim pokrovom (l-raspon nosača). Koristi se više formula za preliminarnu visinu prednapetog nosača, a jedna je od njih: h = (3 do 4) M + (h u m, M g+q u knm) (5.1) g q Oblik presjeka vrlo je važan kod prednapetih sustava. Raionalnost presjeka ijeni se prema udaljenostima gornjeg i donjeg ruba jezgre. Kao primjer ekonomičnosti uzima se relaija visina jezgre i polovie visine presjeka: k g + k d = 0.5 d. Općenito, raionalan presjek može se dobiti konentraijom površine prema rubovima, odnosno što dalje od težišta presjeka. Površina vlačnog pojasa ovisi o visini presjeka i odnosa g/q. Ako je visina velika i odnos g/q velik, donji pojas može izostati (T-presjek). Veličina gornjeg pojasa ovisi o sumi tereta (g+q). Što je ovaj zbroj veći to je potrebna veća širina pojasa. Ako je naprotiv q/g velik, a visina mala, onda vlačni pojas treba imati veću širinu (I-presjek ili još bolje sandučasti presjek). 6. KONTROLA NAPREZANJA Prednapeti elementi proračunavaju se prema metodi dopuštenih naprezanja i po metodi graničnih stanja. Naprezanja u betonu, armaturi i čeliku za prednapinjanje u presjeima elemenata, pri najnepovoljnijoj kombinaiji opterećenja u toku prednapinjanja, građenja i korištenja, ne smiju prekoračiti dopuštene vrijednosti dane propisima. Isto tako mora se dokazati da elementi i konstrukije zadovoljavaju uvjete nosivosti i upotrebljivosti. Granično stanje naprezanja ograničava naprezanja za proračunsko opterećenje. 23

24 Naprezanje u betonu,, za rijetku kombinaiju opterećenja, treba biti: 0,6 fk (6.1) a za nazovistalnu kombinaiju: 0, 45 fk (6.2) Naprezanje u čeliku, za rijetku kombinaiju opterećenja, treba biti: s 0,8 f yk (6.3) Naprezanje u prednapetom čeliku za t=0, treba biti: s 0,75 f pk i 0,85 f p0.1, k (6.4) Naprezanje u prednapetom čeliku za t=, treba biti: 0, 65 (6.5) s f pk Klasa betona C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 f t,m f tk, 0, f tk, 0, Tablia 6.1 Vlačne čvrstoće betona. Za razvedene presjeke kao što su T, I i sandučasti presjei kojima su ploče tanje od 10 m, dopušteno naprezanje umanjuju se za 10%. U montažnim spojevima, bez posebne armature u spoju, najmanje naprezanje tlaka mora iznositi 1.5 N/mm 2. Prilikom proračuna naprezanja potrebno je odrediti sudjelujuću širinu. Jedan od uvjeta za njeno određivanje s obzirom na raspon dan je u tablii 6.2. Slika 6.1 Sudjelujuća šrina b T-presjek Polu T-presjek Prvo polje bw L bw L Srednje polje bw L bw L Konzola bw L bw L Tablia 6.2 Sudjelujuća šrina b Izrazi za sudjelujuću širinu vrijede uz sljedeće uvjete: Odnos susjednih raspona mora biti između 1.0 i 1.5. Duljina konzole mora biti manja od polovie susjednog raspona. Izrazi iz tablie se vrijede samo ako su manji od stvarne širine gornje pojasnie. Kontrolu naprezanje potrebno je provesti za dva slučaja: 24

25 u fazi napinjanja i u fazi korištenja. Iz uvjeta dopustivih naprezanja na donjem i gornjem rubu poprečnog presjeka u fazi napinjanja i u fazi korištenja određuje se oblik poprečnog presjeka ili broj kabela. Za proračun naprezanja u betonu i armaturi koriste se formule teorije elastičnosti. N M f < t f A ± W < Naprezanje na donjem i gornjem rubu za djelovanje pozitivnog momenta savijanja od vlastite težine (M g ) za fazu napinjanja (ako je sustav statički određen). d P0 P0 e M max = + t, dop 0.95 A 0.95 Wd 0.95 W d g P0 P0 e M max = +, dop 0.95 A 0.95 W 0.95 W d d Naprezanje na donjem i gornjem rubu za djelovanje pozitivnog momenta savijanja od vanjskih opterećenja (M max ) za fazu eksploataije (ako je sustav statički određen). d Pm Pm e M max = + t, dop A W W P, id P d, id e M d, id g m m max = +, dop A, id Wd, id Wd, id Idealna površina presjeka: A,id = A + (n - 1) (A z + A s ) Naprezanje na donjem rubu za djelovanje pozitivnog momenta savijanja od vanjskih opterećenja (M max ) za fazu eksploataije (ako je sustav statički određen). d Pm Pm e M max = t, dop = + A Wd Wd d Pm Pm e M max = + t, dop = 0 A W W P d = m A W + d e g k d = - jezgra dolje A M d max 1, = t dop k g Wd Wd k g = - jezgra gore A e udaljenost težišta kabela od težišta neto idealnog presjeka. 0 Za fazu napinjanja za djelovanje pozitivnog momenta savijanja od vlastite težine potrebno je na donjem rubu kontrolirati tlačna naprezanja, stoga izraz glasi: P = mo e M g 1 d +, = 0 dop A k g Wd 25

26 t < t ft,m < f,dop b < f,dop b < ft,m Slika 6.2 Naprezanje u fazi napinjanja i eksploataije. t < f,dop t < ft,m b < f,dop b < ft,m Slika 6.3 Naprezanje u fazi napinjanja i eksploataije za presjek betoniran u dvije faze. Iz ta četiri uvjeta dopustivih naprezanja može se grafički konstruirati područje u kojem se smije nalaziti prednapeti čelik. Slika 6.4 Magnel-ovi pravi. 26

27 7. GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI Nakon što se napravi kontrola naprezanja na osnovu koje se određuje količina prednapetog čelika, potrebno je odrediti potrebu količinu armature prema kriterijima graničnog stanja nosivosti. Potrebno je dokazati da su računske veličine izazvane vanjskim djelovanjem manje od vrijednosti otpora poprečnog presjeka Proračun uzdužne armature Slika 7.1 Granično stanje nosivosti prednapete grede. M Sd M Rd Potrebna površina nenapete armature: M Sd Ap p z p As1 = zs f yd Računska čvrstoća armature f yd = f yk / γ s Računska čvrstoča čelika za prednapinjanje: 1660/ = 0.9 f / γ = /1.15 = N / mm kN / m pd pk s = 2 Slika 7.2 Količina armature s obzirom na stupanj prednapinjanja. 27

28 7.2. Proračun poprečne armature Prednapeti elementi, osobito oni s povijenim kabelima, imaju povećanu nosivost na poprečne sile u odnosu na konvenionalno armirane nosače. Poprečne sile mogu biti znatno umanjene vertikalnom komponentom sile prednapinjanja, a glavna kosa vlačna naprezanja djelovanjem horizontalne komponente sila u kabelima. Proračun prednapetih elemenata naprezanih glavnim kosim naponima provodi se prema Proširenoj Mörshovoj analogiji s rešetkom. U nosačima s povijenim kabelima prema gore računska poprečna sila bit će: V = γ V + γ V γ ( P sinα) Sd g g q q p α - kut nagiba osi rezultantnoga kabela prema osi nosača u promatranom presjeku. Posmično naprezanje u presjeku dobiva se prema izrazu: VSd Sid τ Sd = Iid bw Ako se u rebru nalaze šipke ili kabeli kod kojih je promjer zaštitne ijevi φ n > b w /8, posmična naprezanja se proračunavaju s reduiranom širinom: b w, red = bw 0.5 φ Kontinuirano opterećenje na duljini 0.75 h uz ležaj ne uključuje se u poprečnu silu iz istih razloga kao kod armiranobetonskih nosača. 8. GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI Za razliku od graničnih stanja nosivosti koefiijenti sigurnosti za opterećenje i za materijal u graničnim stanjima uporabljivosti iznose ukoliko nije drugačije određeno: γ G,j =γ Q,j =1,0 γ M =1,0 Treba dokazati da je: Ed Cd Tri osnovne kontrole koje se provode u graničnom stanja uporabljivosti su: kontrola naprezanja, kontrola pukotina i kontrola progiba. Kod djelomično prednapetih konstrukija predviđa se otvaranje pukotina samo nadolaskom pokretnog opterećenja i njihovo zatvaranje nakon prestanka djelovanja tog opterećenja. Karakteristične širine pukotina moraju biti manje od graničnih veličina danih propisima, a koje ovise o agresivnosti okoline i trajanja opterećenja. Za karakterističnu širinu pukotina uzeta je 70% veća vrijednost od srednje širine pukotina. Betonski mostovi dijeli mostove u razrede od A do E. Konstruktivnom elementu moraju biti dodijeljeni razredi agresivnog djelovanja okoliša. 28

29 Kombinaija djelovanja za dokaz računska vrijednost Razred dekompresije širine pukotine w k širine pukotina ( 0) [mm] A rijetka - B učestala rijetka C nazovistalna učestala 0,2 D učestala E nazovistalna 0,3 F nazovistalna 0,4 Tablia 8.1 Zahtjevi za ograničenje širina pukotina i dekompresiju. prednapinjanje sa sprezanjem ostvarenim naknadnim injektiranjem najmanji razred širine pukotina i dekompresije način prednapinjanja prethodno prednapinjanje prednapinjanje bez sprezanja ostvarena injektiranjem AB elementi razred agresivnog djelovanja okoliša XC1 D D F F XC2, XC3, XC4 C a C E E XD1, XD2, XD3, b C a B E E XS1, XS2,XS3 a ukoliko je zaštita od korozije osigurana drugim mjerama, dopušten je razred D b u pojedinim slučajevima postoji mogućnost da su potrebne posebne mjere za zaštitu od korozije Tablia 8.2 Najmanji razred širine pukotina i dekompresije u ovisnosti o razredu agresivnog djelovanja okoliša. Ukoliko su zadovoljeni uvjeti prema tabliama, smatra se da su zadovoljeni uvjeti trajnosti i kakvoće mosta u smislu graničnog stanja uporabe. Za konstruktivne elemente s posebnim zahtjevima (npr. posude za vodu) mogući su stroži uvjeti za širinu pukotina. Zadovoljavanje graničnog stanja dekompresije znači da je betonski presjek za mjerodavnu kombinaiju opterećenja u fazi građenja, na rubu, a u konačnom stanju u potpunosti u tlaku od prednapete sile u vlačnom području. Kada se dimenzionira prema razredima širine pukotina i dekompresije, A, B i C za mjerodavnu kombinaiju djelovanja na natezi bližem rubu presjeka ne smiju nastupiti vlačna naprezanja. Kod dokaza dekompresije u fazama građenja dopušteni su sljedeći koefiijenti za karakterističnu vrijednost prednapinjanja: - ubetonirane natege, vođene ravno ili približno ravno (npr. entrično prednapinjanje kod uzdužnog potiskivanja): r inf = 1,00, r sup = 1,10; - ubetonirane zakrivljeno vođene natege: r inf = 0,95, r sup = 1,10; - vanjske natege: r inf = 1,00, r sup = 1,00. Dokaz dekompresije provodi se uzimajući u obzir linearne promjene temperature ΔT M. Puno prednapinjanje odgovara razredima A i B, ograničeno prednapinjanje razredu C, a armirani beton razredima D i E (tablia 6.15). prednapinjanje puno ograničeno Djelomično razred A i B B i C C, D i E Tablia 8.3 Približna usporedba razreda širine pukotina i dekompresije i starih naziva 29

30 Dokazi za granično stanje uporabe sadrže: - ograničenje naprezanja; - ograničenje pukotina i dokaze dekompresije; - ograničenje deformaija; - ograničenje vibraija i dinamičkih utjeaja. Ukoliko se most prednapinje u uzdužnom smjeru, a u poprečnom ne, potrebno je tako odrediti dimenzije poprečnog presjeka da su na rubu poprečnog presjeka za rijetku kombinaiju djelovanja vlačna naprezanja betona u naponskom stanju I manja od vrijednosti u tablii Dokaz ograničenja širina pukotina u poprečnom smjeru provodi se uz iste uvjete kao i u uzdužnome smjeru. razred tlačne čvrstoće betona C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 dop,rub [N/mm 2 ] 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 Tablia 8.4 Dopuštena rubna vlačna naprezanja betona u poprečnom smjeru kada se ne prednapinje u poprečnom smjeru 9. PROTOKOL PREDNAPINJANJA Prednapinjanje prednapetog čelika izvode speijalizirane osobe prema protokolu prednapinjanja. Kako bi bili sigurni da je čelik doista prednapet prema proračunskoj sili potrebno je kontrolirati dvije osnovne vrijednosti: pritisak na preši u barima i izduženje čelika u milimetrima. Slika 9.1 Protokol prednapinjanja. Ako se tijekom unošenja sile u naknadno napete kabele računsko izduženje ne dobiva u graniama ± 5 % uvjetovane ukupne sile ili unutar ± 10 % uvjetovane sile za jedan kabel, treba poduzeti mjere 30

31 predviđene projektnim speifikaijama. Jednako treba postupiti i ako se tijekom unošenja sile u prethodno napete kabele računsko izduženje ne dobiva u graniama ± 3 % uvjetovane ukupne sile ili unutar ± 5 % uvjetovane sile za jedan kabel. 10. KONSTRUKCIJSKA PRAVILA PREDNAPETIH KONSTRUKCIJA Najmanje udaljenosti užadi i natega Svijetli razmak natega prethodnog prednapinjanja prema DIN , iznosi: horizontalno: d p 20 mm d g + 5mm (d p promjer natege) vertikalno: d p 10 mm d g (d g promjer najvećeg zrna agregata) Minimalni razmai prednapete armature prema EC2: d g + 5 d g sh φ, sv φ 20mm 10mm Svijetli razmak natege sa sprezanjem ostvarenim naknadnim injektiranjem ementnog morta prema DIN , iznosi: horizontalno: 0,8 d h,vanjski 40 mm (d h promjer zaštitne ijevi natege) vertikalno: 0,8 d h,vanjski 50 mm HRN ENV :2004 ne dopušta smanjenje na 0,8 d h,vanjski (odnosno d p ). Slika 10.1 Najmanje udaljenosti natega (zaštitnih ijevi) prema DIN , Navedene vrijednosti svijetlih razmaka natega vrijede samo ukoliko u tehničkim dopuštenjima ili uputama proizvođača nisu navedene strože vrijednosti. Prilikom određivanja najmanjih razmaka natega potrebno je obratiti pažnju i na najmanje potrebne razmake za ugradnju i vibriranje betona. Podrobniju provjeru zahtijevaju gusto armirana područja oko sidara i spojki. Spojke su mehanički elementi koji služe za nastavljanje natega, kada je prethodna natega napeta. Kritični su i vitki elementi, kao što su hrptovi sandučastih nosača. Ne bi trebalo izvoditi više od tri natege jednu do druge u horizontalnom smjeru bez razmaka za vibriranje. Širina otvora za vibriranje ovisi o opremi, a najmanje iznosi 10 m kod elemenata viših od 2 m. Kod visokih i/ili nagnutih otvora za injektiranje potrebno je rabiti ijev za ugradnju betona kako bi se spriječila segregaija betona (kontraktor postupak). 31

32 Kod rebrastih i sandučastih nosača, sukladno konentraiji naprezanja, natege se konentriraju uz hrptove i nisu raspodijeljene po ijeloj širini ploče. Razmak natega ugrađenih u betonski presjek do poinčanih elemenata, koji se ugrađuju u presjek, ili do poinčane armature, mora biti najmanje 20 mm i ne smije postojati nikakva metalna veza između poinčanog elementa i natege. Između prethodno napetih natega i ugrađenih elemenata (npr. slivnjaka) mora se zadržati najmanje 10 m svijetlog razmaka Armatura prednapetih konstrukijskih elemenata Kod prednapetih konstrukijskih elemenata uvijek se preporučuje ugrađivanje najmanje konstrukijske armature prema tablii U tablii su dane vrijednosti koefiijenta armiranja ρ za proračun minimalne armature. Karakteristična tlačna čvrstoća betona f k [N/mm 2 ] ρ a) [ ] 0,51 0,61 0,70 0,83 0,93 1,02 1,12 1,21 1,31 Karakteristična tlačna čvrstoća betona f k [N/mm 2 ] ρ a) [ ] 1,34 1,41 1,47 1,54 1,60 1,66 a) ove vrijednosti proizlaze iz ρ = 0,16 f tm /f yk Tablia 10.1 Osnovne vrijednosti koefiijenta armiranja ρ za proračun minimalne armature. Kod prethodnog prednapinjanja dopušteno je uzeti u obzir (pribrojiti u punom iznosu) natege koji se nalaze unutar dvostruke debljine zaštitnog sloja prilikom odabira najmanje konstrukijske armature. Najmanje vrijednosti konstrukijske armature prema formulama za najveću i najmanju armaturu, za ograničavanje širine pukotina i za prednapete elemente prema tablii 6.18 ne zbrajaju se, mjerodavna je najveća vrijednost. Konstrukijska armatura ugrađuje se kao približno ortogonalna mreža u vlačno i tlačno područje konstrukijskog elementa. Najveći razmak šipki armature je 200 mm. - bočne plohe greda - ploče sa h 1,0 m na svakom rubu a (oslonjeni i slobodni) - vanjski rub b tlačnih područja greda i ploča - u stlačenom vlačnom području ploča a,b - tlačni pojas nosača sa h > 12 m (gornje i Ploče, pojasne lamele i široke grede (b w > h) po m Konstrukijski elementi u razredu agresivnog djelovanja okoliša XC1 do XC4 0,5 ρ h odnosno 0,5 ρ h f 0,5 ρ h odnosno 0,5 ρ h f Konstrukijski elementi u ostalim razredima agresivnog djelovanja okoliša 1,0 ρ h odnosno 1,0 ρ h f 1,0 ρ h odnosno 1,0 ρ h f Grede sa b w h, hrptovi T- ili sandučastih nosača Konstrukijski Konstrukijski elementi u razredu elementi u agresivnog ostalim razredima djelovanja okoliša agresivnog XC1 do XC4 djelovanja okoliša 1,0 ρ b w po m 1 1,0 ρ b w po m ,0 ρ h b w --- 1,0 ρ h f

33 donje područje - u svako) a gdje je: h visina grede ili debljina ploče h f debljina tlačnog ili vlačnog pojasa ploče razgranatog presjeka b w debljina hrpta grede ρ osnovna vrijednost koefiijenta armiranja a Nije potrebna veća armatura od 3,4 m 2 /m 1 u svakome smjeru. b U konstrukijskim elementima u razredu agresivnog djelovanja okoliša XC1 dopušteno je izostaviti armaturu predviđenu prema ovoj tablii za razrede XC1 do XC4. Za ploče od predgotovljenih elemenata manje širine 1,20 m dopušteno je izostaviti poprečnu armaturu predviđenu prema ovoj tablii u svim navedenim slučajevima. Tablia 10.2 Najmanja konstrukijska armatura ovisno o području prednapetog konstrukijskog elementa Najmanji razred čvrstoće betona u trenutku prednapinjanja Kod prethodnog ili naknadnog prednapinjanja natega beton u trenutku prednapinjanja t j mora imati najmanju potrebnu tlačnu čvrstoću f mj. U tablii 10.3 dane su vrijednosti najmanjih tlačnih čvrstoća za prednapinjanje na dio sile te za konačno prednapinjanje. Čvrstoća f mj [N/mm 2 ] a a Razred tlačne čvrstoće betona Prednapinjanje na dio sile (do 30 % sile prema tehničkom dopuštenju) Prednapinjanje na konačnu silu C25/ C30/ C35/ C40/ C45/ C50/ C55/ C60/ C70/ C80/ C90/ C100/ Vrijedi srednja vrijednost tlačne čvrstoće valjka (kod primjene koaka potrebno je čvrstoće preračunati). Tablia 10.3 Najmanji razred tlačne čvrstoće betona f mj u trenutku (t = t j ) prednapinjanja natega Za prednapinjanje na dio sile vrijede vrijednosti u prvome stupu, pri čemu sila prednapinjanja u svakoj natezi ne smije premašiti 30 % najveće dopuštene sile za tu nategu. Ukoliko se ispitivanjima dokaže da u trenutku prednapinjanja tlačna čvrstoća daje vrijednost koja se nalazi između vrijednosti navedenih u tablii, dopušteno je silu prednapinjanja linearno interpolirati između 30 % najveće sile i 100 % sile na koju se prednapinje Vođenje natega Kod definiranja vođenja natega uz statička ograničenja potrebno je uzeti u obzir i ova konstrukijska pravila: - zaštitni sloj betona: 33

34 Dostatna debljina zaštitnog sloja potrebna je zbog zaštite čelika za prednapinjanje od korozije kao i za prijenos sila. - potrebno je osigurati neosjetljivost konstrukije na dimenzijska odstupanja: Osnovni kriterij dobrog vođenja natega je jasno prepoznavanje odstupanja predviđenih vrijednosti i stvarno izmjerenih. Kada je koefiijent trenja znatno veći od proračunom predviđenog, očekuju se i znatnije promjene duljine izduljenja natega. - armatura i položaj sidara (spojki): Spojke treba smjestiti u područja malih naprezanja zbog njihove male čvrstoće na zamor, a to su područja nul-momenata savijanja. Za pravilno razmještanje spojki potrebna je velika površina, jer na mjestu nastavka spojke razmiču natege i takvo vođenje često može prouzrokovati skoro entrično vođenje natega. Važno je u području oko spojke, koje treba biti gusto armirano, predvidjeti dostatne razmake za ugradnju i vibriranje betona. - momenti od prednapinjanja trebaju djelovati suprotno od opterećenja vlastitom težinom i prometom: - potrebno je pridržavati se najmanjih radijusa vođenja natega. Oštri lomovi u vođenju natega nisu mogući: - u područjima najvećih momenata, natege se smještaju što je moguće dalje uz rub poprečnog presjeka. Ovakav položaj natega osigurava sudjelovanje natega u ograničavanju širina pukotina, čak i u područjima s manjim naprezanjima, kada je ostvareno sprezanje natega s presjekom uz pomoć injektiranja ementnim mortom: - natege se najčešće polažu tako da slijede liniju parabole ili kružnie. Kod kompjutorskog proračuna moguće su i složenije krivulje. Posljednjih 90 do 100 m natege do sidra (spojki) treba voditi u pravu: - smanjenje sile prednapinjanja u uzdužnome smjeru slijedi iz naprezanja konstrukijskog elementa. Preporučuje se provesti barem 2/3 potrebnih natega za preuzimanje momenta u polju preko obje ležajne osi. Za neka od navedenih konstrukijskih pravila daju se podrobnija objašnjenja. Sva navedena pravila vrijede u slučaju kada u tehničkom dopuštenju nisu navedeni stroži kriteriji. Kod sandučastih nosača i rebrastih poprečnih presjeka natege možemo voditi zakrivljeno kroz hrptove ili ravno kroz ploče (slika 10.2). Ovdje se navode prednosti i nedostai oba rješenja. Zakrivljeno vođenje natega Prednosti: zakrivljeno vođenje natega po paraboli proizvodi konstantne skretne sile koje se izravno suprotstavljaju vanjskome kontinuiranom djelovanju oblik vođenja natege možemo prilagoditi vanjskom djelovanju, čime je moguće ekonomičnije iskorištavanje čelika moguće je polaganje duljih natega koji se protežu kroz više polja, čime se može smanjiti broj zahtjevnih sidrenih mjesta. Nedostai: potrebne su veće debljine hrptova, posebno u područjima sidrenja i spajanja natega 34

35 trenje uzrokuje relativno velike gubitke sile prednapinjanja na zakrivljenim mjestima natega. Slika 10.2 Vođenje natega zakrivljeno i ravno Ravno vođenje natega u pojasnim pločama Prednosti: natege su jednostavne pa se brže postavljaju hrptovi su oslobođeni natega te se mogu prema statičkim ili konstrukijskim razlozima izvesti tanji, što smanjuje vlastitu težinu i naprezanja od prisila za razliku od vanjskog prednapinjanja može se iskoristiti maksimalni krak sila minimalni su gubii zbog trenja zbog ravnog vođenja natega smanjivanje broja aktivnih natega prema potrebi jednostavno je izvedivo. Nedostai: ne mogu se iskoristiti skretne sile za preuzimanje dijela kontinuiranog djelovanja ravnim nategama ne stvaraju se rasterećujuće poprečne sile zbog velikih duljina nastavljanja, kod kontinuiranih nosača, povećava se utrošak čelika za prednapinjanje Dodatna načela za vanjsko prednapinjanje betonskih mostova Kod sandučastih nosača ravno vođenje naknadno napetih natega dopušteno je samo u pločama, i to u kolničkoj ploči i donjoj ploči sanduka. Kod tzv. mješovite gradnje natege se unutar presjeka vode ravno (s ostvarenim sprezanjem) i poligonalno s nategama postavljenim izvan presjeka. Najveća prednost vanjskih natega je bolja korozivna zaštita, mogućnost dotezanja, izmjene natega i kontrola. Sidrena i skretna mjesta vanjskih natega moraju se izvesti tako da omogućavaju izmjenu natega bez oštećivanja ostalih elemenata konstrukije. Poprečne vibraije vanjskih natega od prometnih opterećenja, vjetra ili drugih učinaka moraju se onemogućiti odgovarajućim rješenjima. Razmai vanjskih natega određuju se prema mogućnosti zamjene i kontrole. Skretanja natega sve do kuta od 0,0175 rad (= 1,0 ) mogu se predvidjeti bez skretnika ukoliko takav postupak nije izričito isključen u tehničkom dopuštenju postupka prednapinjanja (vidi HRN ENV , točka (104) 0,02 rad = 1,15 ). Skretnii moraju biti tako izrađeni da omogućuju kutne netočnosti u bilo kojem smjeru od najmanje 0,055 rad u oba svoja smjera bez vidljivog smanjenja učinkovitosti sidrenja. 35

36 Najmanji radijusi zakrivljenosti vanjskih natega su: - užad promjera 13 mm: 1,70 m - užad promjera 15 mm: 2,50 m. Kod ploča s dostatno učvršćenim gornjim i donjim područjem armature, debljine h 450 mm, prednapetih vanjskim nategama, dovoljno je nategu pričvrstiti na dva mjesta za jedno od područja armature i pridržavati se potrebnih udaljenosti prema sljedećem: - između dva pričvršćenja u području oslonaa 300 mm a 1000 mm - između sidra natega i veze s gornjim područjem armature a 1500 mm - između sidra natega i veze s donjim područjem armature ili između veze s gornjim i donjim područjem armature a 3000 mm. U područjima pričvršćenja vanjske natege za gornje ili donje područje armature potrebno je da gornja ili donja ploha ploče bude ravna. Sila prednapinjanja vanjske natege ne treba premašiti 3 MN. Ukupna duljina vanjske natege između sidara ne smije biti dulja od 200 m. Potrebno je posvetiti veliku pažnju ugradnji sidara, skretnika i otvora. Kod izvedbe treba provjerati visinu i položaj. Vodi se zapisnik o odstupanjima izmjerenih vrijednosti i projektom predviđenih. Ugrađene natege ne smiju nalijegati na rubove na izlasku iz presjeka. U području sidrenja vanjske natege, najmanje se na duljini od 1,00 m, vode u pravu, ukoliko tehničkim rješenjem nije navedena druga veća duljina. Svijetli razmak paralelnih vanjskih natega ili natega do susjednih konstrukijskih elemenata iznosi najmanje 8 m zbog mogućnosti kontrole. Kako bi se izbjeglo titranje natega, potrebno ih je na najvećem razmaku do 35 m pričvrstiti. Skretna i sidrena mjesta vrijede kao pričvršćenja u smislu titranja natega. Na ostalim potrebnim mjestima za pričvršćenje, rješenja su slična pridržavanju ijevi odvodnje ili sl. Kod mješovite gradnje (vanjske natege i natege unutar presjeka) udio vanjskih natega u konačnoj sili prednapinjanja u svakom presjeku treba iznositi najmanje 20 % ukupne sile prednapinjanja. Ukoliko je potrebno ugraditi i natege za poprečno prednapinjanje kolničke ploče mostova dopuštene su samo natege unutar betonskog presjeka bez sprezanja ostvarenog injektiranjem koje je moguće i zamijeniti Ojačanje konstrukije vanjskim nategama Kod mostova je potrebno predvidjeti mogućnost naknadnog ojačanja sandučastog nosača dodatnim vanjskim nategama za sile prednapinjanja od oko 3,0 MN, po svakom hrptu jednu. Kod mješovite gradnje potrebno je predvidjeti po dvije dodatne natege po hrptu. Za ugradnju dodatnih natega potrebno je predvidjeti otvore i slobodne profile. Vođenje odvodnje ili drugih instalaija potrebno je prilagoditi kasnijoj ugradnji dodatnih vanjskih natega. Potrebno je osigurati preklapanje nad ležajnim oslonima i na taj način ojačati polje po polje. 36

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά της επικοινωνίας με το adbook. Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 OK FETY NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 THE THE SAFETY BOOK SEKTORI AKTIVNOSTI DE ACTIVITEITEN RIZICI ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ POLJOPRIVREDA / VRT ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΗΠΟΣ GRAĐEVINA BTP / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POMOĆNI POSLOVI / OBRTNIŠTVO ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore Εφημερίδα Pobjeda, κρατική - 17/5/2014 Objavljeno: sub, 17. maj, 2014. Osvježeno: danas 8:40 Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore PODGORICA Crnogorsku ekonomiju očekuje procvat

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini Kratki frazeološki rječnik novogrčkog jezika izgovor Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom ( ) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi. Upitnik se bilježi znakom ; slovo izgovor primjer

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP) L 82/14 UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/516 оd 26. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne.eu domene i načela kojima se uređuje

Διαβάστε περισσότερα

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1 K E Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. M Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se

Διαβάστε περισσότερα

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY PRESENTATION The EXIDE Technologies s Transportation divisions provide a broad range of startg and deep-cycle batteries for vehicles cludg

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Rastko Vasié Διευθυντής Ερευνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών - Βελιγράδι Μετάφραση: Σ. Χατζηγεωργιάδου Το έδαφος της σημερινής Γιουγκοσλαβίας

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatsko društvo klasičnih filologa ZAPORKA NATJECATELJA: ŽUPANIJSKO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA u kategoriji GRČKI

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. Εγχειρίδιο οδηγιών Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5600 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523298_EN / 01-02-13.(13:43) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2. TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS Survey on markets needs and perceptions Questionnaire for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.5) Issued by ReSEL-TUC, 14-Oct-10 Contract N : IEE/09/928/SI2.558379

Διαβάστε περισσότερα

Džepni turistički rečnik

Džepni turistički rečnik GRČKI 28. jul Samo u Novostima Džepni turistički rečnik Audio-verzija Audio verzija na www.novosti.rs 4.avgust Turski 11. avgust Nemački 18. avgust Ruski 1 2 1 Putovanje Putovanje PUTOVANJE Ταξίδι AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE

ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE 101 LUCIDACRUSCOTTO PT Abrilhantador para Quadros de Bordo retira odores de

Διαβάστε περισσότερα

100 240 Vac 50/60 Hz

100 240 Vac 50/60 Hz 26 mm 332353 LE07922AA -14W45 238 mm 167 mm 160 165 cm Ø 6 mm 100 240 Vac 50/60 Hz Cables specifications Specifiche dei cavi Especificaciones cables Προδιαγραφές καλωδίων Specifikacije kablova Specifikimet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία...

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία... ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ () Οι ΑΦΜ ανά θέμα : Πού βρίσκουμε τους ; 1. AT Αυστρία... 3 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities SEAD RS7* Refrigerator user manual English imagine the possibilities Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014 Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014 α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter 3 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 025

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV 20-60 X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Διαβάστε περισσότερα

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm εδοέν : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος πλισικός φορές ε τετρπλή συετρί Μόνον νωδοή Υλικά : σκυρόδε C0/5 f ck 0 MPa γ c,50 χάλυβς B500C f yk 500 MPa γ,5 εδοέν νωδοής : Κάτοψη Ύψος ορόφου h 4,0 m Υποστυλώτ 50/50 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη THERMA V SPLIT 9 KW HU091.U41 HN0914.NK1 INVERTER 3,30 2,70 2 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου Στοιχεία Θεωίας Αναµονής (queueig theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωίας Αναµονής -- N. Μήτου Θεωία Αναµονής Βασικό µαθηµατικό εγαείο για την ανάυση της επίδοσης και το σχεδιασµό δικτύων, αφού η ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα την 25 η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 številka dokumenta 2820524234_SL / 26-08-14.(15:35) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

CompacTop. CompacTop 1 1

CompacTop. CompacTop 1 1 CompacTop CompacTop 1 : CompacTop 1-2- 3-4- CompacTop 1 1 1.- RAE ( ),,. 6 CompacTop (FormicaTop) ( ) ( / ) ( ) ( Corian) (T Silestone) CompacTop 2.- : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P).

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P). Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 27/11/2009 Κωδικός: 02.09.040 (Sikaplan -9.6 TU geld/schwarz) Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Construction Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CAMPING ALIKES AMMOULIANI TEL : +30.23770.51.379

CAMPING ALIKES AMMOULIANI TEL : +30.23770.51.379 CAMPING ALIKES AMMOULIANI TEL : +30.23770.51.379 Μετόχι Fish Tavern Ιστορία Έως το 1925 το νησί της Αμμουλιανής ήταν μετόχι της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, όπου και έμεναν 2-3 καλόγεροι που διαχειρίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.- Σ. Φωτόπουλος ΔΠΜΣ Ποιός είναι ο DTFT της u(n)?? u(n) e πδ(ω πk) j ω k ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Dedra Made in ITALY DEDRA ΧΡΩΜΙΟ Στήλη ντους / Υδρομασάζ με μίκτη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υλικό κατασκευής : Αλουμίνιο - Περιστρεφόμενη & ανακλινόμενη κεφαλή ντους Anticalcare - Τηλέφωνο ντους Anticalcare

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ AGRIFULL 80.50, 80.60, 80.70 AGRIFULL 140, 140 DT TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 CASE IH 433, 633, 633A, 733, 733A, 833, 833A DEUTZ Agrocompact 3.90FA/VA, 3.90 S Agroxtra DX3.57 TM

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18/11/2011 ΚΕΦ. 10

ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18/11/2011 ΚΕΦ. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μέτρο εξωτερικού γινομένου 2 C A B C ABsin διανυσμάτων A και B Ιδιότητες εξωτερικού γινομένου A B B A εν είναι αντιμεταθετικό.

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα