DublinCore: Παρουσίαση του προτύπου και έρευνα χρήσης του από την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DublinCore: Παρουσίαση του προτύπου και έρευνα χρήσης του από την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου"

Transcript

1 DublinCore: Παρουσίαση του προτύπου και έρευνα χρήσης του από την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Η βιβλιοθηκονομία και η επιστήμη της πληροφόρησης τα τελευταία δέκα χρόνια είναι μάρτυρες μιας έκρηξης πληροφοριών με απόγειο της το Διαδίκτυο. Αυτή η αδιάλειπτη ροή των πληροφοριών στο Διαδίκτυο δημιούργησε μία σειρά προβλημάτων, με σημαντικότερο αυτό του βιβλιογραφικού ελέγχου των πληροφοριών, που δυσχεραίνει την άμεση πρόσβαση σε αυτές για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Αυτή η εξέλιξη στην πληροφόρηση έκανε επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου μοντέλου οργάνωσης των πληροφοριών με σκοπό τη δυναμική και συνεχή σύνδεση του χρήστη με την ηλεκτρονική πληροφορία 1. Ως εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρονικής πληροφορίας με σκοπό τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών χρήσης της έρχονται να καλύψουν τα μεταδεδομένα (metadata) ή δεδομένα σχετικά με τα δεδομένα (data about data). Στην Ελλάδα όλο και περισσότερο οι επιστήμονες της πληροφόρησης, αλλά και οι οργανισμοί διαχείρισης της πληροφορίας, όπως για παράδειγμα οι βιβλιοθήκες, τα κέντρα τεκμηρίωσης, τα αρχεία, κ.α. ασχολούνται με την εφαρμογή και διαχείριση των μεταδεδομένων. Η πρώτη μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των μεταδεδομένων από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αλλά και τη χρήση τους από τους βιβλιοθηκονόμους έδειξε ότι η ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα έχει μείνει πίσω στην εφαρμογή των μεταδεδομένων. Παράλληλα, η έρευνα κατέδειξε ότι το Dublin Core (DC) ήταν το πιο διαδεδομένο πρότυπο μεταξύ των Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων 2. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το DC πρότυπο και τις βασικές παραμέτρους που το αποτελούν, με σκοπό να το κάνει πιο προσιτό και κατανοητό στους επιστήμονες της πληροφόρησης. Επίσης, παρουσιάζει μέσα από νέα έρευνα νέα δεδομένα σε ότι αφορά τη γνώση και τη χρήση των μεταδεδομένων από τους επιστήμονες της πληροφόρησης και κάνει παράλληλα μία συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας με παλαιότερη έρευνα σχετικά με το DC. 1 Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ και Σιάτρη, Ράνια. Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα. Στο Οργάνωση και συνεργασία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη ψηφιακή εποχή : πρακτικά έβδομου Πανελληνίου συνεδρίου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, Βόλος, 4-6 Νοεμβρίου Επιμέλεια Γιάννης Κλαψόπουλος, Νάντια Χαγιαλα. Βόλος : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999, Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ και Μπαλατσούκας, Παναγιώτης. Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με τα metadata. Στο Μετα-Βιβλιοθήκες : οι βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό : προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων, 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Οκτωβρίου 2004.

2 372 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ Dublin Core ( 3 Η πρωτοβουλία για το Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative) ξεκίνησε από τον προβληματισμό που δημιουργήθηκε, στα πλαίσια του 2 ου διεθνούς συνεδρίου για το World Wide Web (WWW ή Web) το 1994, σχετικά με την δυσκολία εντοπισμού και ανάκτησης των πηγών του. Αυτός ο αρχικός προβληματισμός οδήγησε το 1995 στην ανάπτυξη του Dublin Core Metadata Element Set (DCMES ή Dublin Core) μέσα στα πλαίσια του OCLC/NCSA Metadata Workshop 4 που έγινε στο Dublin του Ohio. Το πρώτο συνέδριο του DC καθόρισε 13 πρώτα στοιχεία (elements) περιγραφής και ανέπτυξε την ερμηνεία αυτών των στοιχείων. Η προσπάθεια ανάπτυξης ενός προτύπου το οποίο δε θα στηριζόταν σε μεθόδους αυτοματοποιημένης ευρετηρίασης πληροφοριών όπως αυτών των μηχανών αναζήτησης που είναι φτωχές σε περιγραφικές πληροφορίες, π.χ. Lycos, AltaVista, και το οποίο θα αποδεσμευόταν από σύνθετες μορφές περιγραφικής καταλογογράφησης, όπως είναι το MARC, είχε επιτευχθεί. Ο μικρός αριθμός περιγραφικών στοιχείων (ή μετα-πληροφοριών) και το γεγονός πως οι ίδιοι οι δημιουργοί των ηλεκτρονικών πληροφοριών είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις βιβλιογραφικές εγγραφές των πηγών τους αποτέλεσαν δύο βασικά πλεονεκτήματα του προτύπου. Οι εγγραφές αυτές σε DC format είναι δυνατόν να ευρετηριάζονται από διάφορα εργαλεία του Διαδικτύου (π.χ. οδηγούς/καταλόγους, μηχανές αναζήτησης), αυξάνοντας την ποιότητα της ευρετηρίασης. Επίσης μπορούν να συγκεντρωθούν και να αναζητηθούν σε DC metadata βάσεις δεδομένων βιβλιοθηκών ή άλλων οργανισμών. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα μέσω mapping να δημιουργηθούν αντίστοιχες, προς την DC εγγραφή, εγγραφές σε άλλα πρότυπα όπως MARC, TEI Header, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε βιβλιογραφικής κοινότητας. Στις ομάδες μελέτης για την ανάπτυξη του DC συμμετείχαν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί δικτύων και πληροφορικοί, αρχειονόμοι, εκδότες, εκπρόσωποι μουσείων και πολιτιστικών φορέων, μέλη από την Internet Engineering Task Force (IETF) καθώς επίσης και εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων. Η συμμετοχή επιστημόνων από ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα από διάφορες χώρες όπως η Αγγλία, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία κ.α. δημιούργησε ένα πλουραλισμό απόψεων, προσεγγίσεων, θέσεων και αντιθέσεων που κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό ενός απλού συνόλου στοιχείων, κατάλληλου για να αποτελέσει μια βάση για την κάλυψη σε μεγάλο βαθμό των αναγκών ποικίλων κοινοτήτων που ασχολούνται με την οργάνωση και αποθήκευση πληροφοριών. Το DC, λοιπόν, εμφανίζεται ως μια συλλογική διεθνής πρόταση, ως μια διεπιστημονική συναίνεση προς μια μέση λύση, στο κοινό αίτημα της περιγραφής, εντοπισμού και ανάκτησης των πηγών του Διαδικτύου. 3 Για την παρουσίαση του DC βασικά εργαλεία αποτέλεσαν η μετάφραση του προτύπου που έγινε από τον γράφοντα στα πλαίσια του Deltos Research Group το , οι σημειώσεις για το πρότυπο που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος Καταλογογράφηση IV που διδάσκεται στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Ε. Γαρουφάλλου. Σημειώσεις στο μάθημα Καταλογογράφηση IV, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, , καθώς και η πτυχιακή εργασία: Μπαλατσούκας, Π. Metadata ή καταλογογράφηση πηγών δικτύου : θεωρητική προσέγγιση και έρευνα για την εφαρμογή τους από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους. Πτυχιακή εργασία, Επόπτης καθηγητής Ε. Γαρουφάλλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙΘ, Weibel, Stuart, et al. OCLC / NCSA Metadata Workshop Report. Dublin, Ohio : OCLC, 1995 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ].

3 ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DUBLIN CORE 373 Στο τρίτο συνέδριο του DC 5, το 1996, οι ερμηνείες ορισμένων στοιχείων αναθεωρήθηκαν και προστέθηκαν στην αρχική ομάδα στοιχείων δυο επιπλέον στοιχεία. Τα 15 αυτά στοιχεία οριστικοποιήθηκαν στο πέμπτο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Helsinki το Το επόμενο καθοριστικό βήμα, αυτό της προτυποποίησης του DC, έγινε το 1998 από το IETF RFCs (DC version 1.0) 8. Σήμερα τα 15 στοιχεία του προτύπου καλύπτουν τις κύριες ανάγκες της βιβλιογραφικής περιγραφής των ηλεκτρονικών πηγών όπως είναι για παράδειγμα ο τίτλος του τεκμηρίου, ο δημιουργός, ο εκδότης, κ.λπ. Σήμερα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης των μεταδεδομένων προτύπων σε γλωσσικό επίπεδο η DCMI υποστηρίζει και περιλαμβάνει στις βάσεις της ορισμούς και τεκμηρίωση του προτύπου σε περισσότερες από 20 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής 9, προσελκύει τη συμμετοχή άνω των 1500 επιστημόνων που προέρχονται από 50 χώρες. Τα 15 στοιχεία του Dublin Core Metadata Element Set παραμένουν αμετάβλητα σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση 1.1 (revised version 1.1) 10 και είναι τα παρακάτω: Τίτλος (Title) Δημιουργός (Creator) Θέμα (Subject) Περιγραφή (Description) Εκδότης (Publisher) Συντελεστής (Contributor) Ημερομηνία (Date) Τύπος (Type) Μορφότυπο (Format) Προσδιοριστής ταυτότητας (Identifier) Πηγή (Source) Γλώσσα (Language) Σχέση (Relation) Κάλυψη (Coverage) Δικαιώματα (Rights) Τα παραπάνω στοιχεία είναι προαιρετικά και επαναλαμβανόμενα, και από αυτά, τα στοιχεία τίτλος, δημιουργός, συνεργάτης και θέμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναζήτησης από τους χρήστες. Επίσης, τα στοιχεία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες καλύπτοντας διαφορετικούς πληροφοριακούς σκοπούς 11. Αυτές είναι: 5 Weibel, Stuart, and Miller, Eric. Image description on the Internet : a summary of the CNI / OCLC image metadata workshop, September 24-25,1996. D-Lib magazine. January 1997 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ]. 6 Weibel, Stuart, and Hakala, Juha. DC-5 : the Helsinki metadata workshop : a report on the workshop and subsequent developments. D-Lib magazine, February 1998 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ]. 7 Weibel, Stuart, et al. Dublin Core metadata for resource discovery. The Internet Society, c1998 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ]. 8 Dublin Core Metadata Initiative. Dublin core metadata element set, version 1.0 : reference description. DCMI, 1998 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ]. 9 Η επίσημη ελληνική μετάφραση, χρήσιμο εργαλείο για τους έλληνες βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες της πληροφόρησης έγινε από τον Σαράντο Καπιδάκη ( και Άλλη μετάφραση του προτύπου είναι αυτή που έγινε από τον γράφοντα στα πλαίσια του Deltos Research Group το 2001 και συμπληρώθηκε το Βλέπε επίσης το: Ε. Γαρουφάλλου. Σημειώσεις στο μάθημα Καταλογογράφηση IV,, ο.π., το κεφάλαιο για το Dublin Core. 10 Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: reference description. [Dublin, Ohio] : DCMI, 1999 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ]. 11 Weibel, Stuart and Hakala, Juha, op. cit., βλέπε παρ. 37.

4 374 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ Στοιχεία που αναφέρονται στο περιεχόμενο της πηγής Στην κατηγορία αυτή τα στοιχεία περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου: Τίτλος (Title): περιλαμβάνει το όνομα με το οποίο είναι επίσημα γνωστή η πηγή. Θέμα (Subject): λέξεις κλειδιά, φράσεις κλειδιά ή ταξινομικοί κωδικοί που περιγράφουν το θεματικό περιεχόμενο της πηγής. Προτεινόμενη πρακτική είναι η επιλογή της τιμής για το θέμα να γίνεται από ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή επίσημο ταξινομικό σχήμα. Περιγραφή (Description): η περιγραφή του περιεχομένου της πηγής μπορεί να περιλαμβάνει μια επιτομή, πίνακα περιεχομένων, παραπομπή σε μια γραφική αναπαράσταση του περιεχομένου (εικόνες, πίνακες) ή μια περιγραφή του περιεχομένου σε ελεύθερο κείμενο. Πηγή (Source): μια παραπομπή σε μια πηγή από την οποία η παρούσα πηγή προέρχεται. Προτεινόμενη πρακτική είναι να γίνεται παραπομπή με τη μορφή μιας σειράς στοιχείων ή ενός αριθμού που συμφωνούν με ένα επίσημο σύστημα αναγνώρισης, όπως για παράδειγμα με τη μορφή ενός URL. Γλώσσα (Language): οι τιμές του στοιχείου γλώσσα ορίζονται από το RFC 3066, το οποίο σε συνδυασμό με το ISO 639 περιλαμβάνει ένα κωδικό γλώσσας που αποτελείται από δυο και τρεις χαρακτήρες. Για παράδειγμα en ή eng για τα αγγλικά, fr για τα γαλλικά, ή en-gb για τα αγγλικά που χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σχέση (Relation): μια παραπομπή σε μια πηγή με σχετικό περιεχόμενο με αυτό της πηγής η οποία περιγράφεται μέσω μιας σειράς στοιχείων ή ενός αριθμού που συμφωνούν με ένα επίσημο σύστημα αναγνώρισης όπως π.χ. URL, URI, ISBN. Κάλυψη (Coverage): Η έκταση/κάλυψη (γεωγραφική και χρονική) του περιεχομένου της πηγής. Η κάλυψη περιλαμβάνει τοποθεσία περιοχής (όνομα περιοχής ή γεωγραφικές συντεταγμένες), τη χρονική περίοδο (μια ένδειξη περιόδου, ημερομηνία, κλίμακα ημερομηνίας), ή τη δικαιοδοσία (όπως ονομασία διοικητικής μονάδας). Η χρήση ελεγχόμενου λεξιλογίου όπως για παράδειγμα ο Θησαυρός Γεωγραφικών Ονομάτων (TGN), ενδείκνυται για την κάλυψη αυτού του στοιχείου. Στοιχεία που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία Στην κατηγορία αυτή τα στοιχεία περιγράφουν χαρακτηριστικά της δημιουργίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας του τεκμηρίου: Δημιουργός (Creator): μια οντότητα που έχει την κύρια ευθύνη του πνευματικού περιεχομένου της πηγής, όπως για παράδειγμα ένα φυσικό πρόσωπο, ένας οργανισμός ή μία υπηρεσία. Εκδότης (Publisher): μια οντότητα υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα ή δημοσίευση της πηγής όπως για παράδειγμα ένα φυσικό πρόσωπο, ένας οργανισμός ή μια υπηρεσία. Συντελεστής (Contributor): μια οντότητα (συντελεστής ή συνεργάτης) που έχει συμβάλει στο περιεχόμενο της πηγής. Συντελεστής μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένας οργανισμός ή μια υπηρεσία που συμβάλλει στο περιεχόμενο (π.χ. επιμελητής, εικονογράφος, μεταφραστής). Δικαιώματα (Rights): περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα που υπάρχουν πάνω στην πηγή. Μπορεί να περιλαμβάνει μια δήλωση πνευματικής διαχείρισης της πηγής, ή παραπομπή σε κάποια υπηρεσία που παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Συνήθως οι πληροφορίες για τα δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual property rights), το copyright και διάφορα άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

5 ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DUBLIN CORE 375 Στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα έκδοση (Στιγμιότυπο) Στην κατηγορία αυτή οι περιγραφές καλύπτουν στοιχεία διαχείρισης και μορφής: Τύπος (Type): η φύση ή το είδος του περιεχομένου της πηγής. Περιλαμβάνει όρους που περιγράφουν γενικές κατηγορίες, λειτουργίες, είδη ή συγκέντρωση επιπέδων για το περιεχόμενο, π.χ. ιστοσελίδα (homepage), ποίημα, τεχνική αναφορά, λεξικό, λογισμικό (software). Προτεινόμενη καλύτερη πρακτική είναι η επιλογή της τιμής να γίνει από ελεγχόμενο λεξιλόγιο, π.χ. από τη Λίστα Τύπων του Dublin Core (Dublin Core Types). Για την περιγραφή της φυσικής ή ψηφιακής μορφής της πηγής να γίνεται χρήση του στοιχείου format. Μορφότυπο (Format): η φυσική ή ψηφιακή μορφή της πηγής που μπορεί να περιλαμβάνει τον τύπο του μέσου (media type) ή τις διαστάσεις της πηγής. Μπορεί να χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το λογισμικό, τον τεχνικό εξοπλισμό ή άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για να εμφανιστεί ή να λειτουργήσει η πηγή, π.χ. δικτυακός τόπος (home site), xml, html, pdf, gif, doc. Ως παραδείγματα διαστάσεων περιλαμβάνονται το μέγεθος και η χρονική διάρκεια. Προτεινόμενη καλύτερη πρακτική είναι να επιλεγεί όρος από ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. τη λίστα των Internet Media Types). Προσδιοριστής ταυτότητας (Identifier): μια σαφής παραπομπή στη πηγή μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα της πηγής με τη μορφή μιας σειράς στοιχείων ή ενός αριθμού που συμφωνούν με ένα επίσημο σύστημα αναγνώρισης όπως π.χ. URL, URI, DOI, ISBN. Ημερομηνία (Date): μια ημερομηνία σχετιζόμενη με τη δημιουργία ή τη διάθεση της πηγής (π.χ ημερομηνία δημιουργίας, πρόσκτησης της πηγής, διάθεσής της, έκδοσης, περιγραφής ή μετάφρασης). Η κωδικοποίησή της μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με το ISO 8601 και να ακολουθεί τη μορφή YYYY MM DD (χρονιά μήνας ημέρα). Σύμφωνα με το OCLC/NCSA Metadata Workshop Report (1995) 12, οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομήθηκαν τα στοιχεία του DC, και οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξή του, είναι η εσωτερικότητα (intrinsicality), η επεκτασιμότητα (extensibility), η επαναληπτικότητα (repeatability), η τροποποιητικότητα (modifiability), η προαιρετικότητα (optionality) και η ανεξαρτησία σύνταξης (syntax independence). Στο παρόν άρθρο, λόγο του περιορισμένου χώρου, δεν μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι αρχές αλλά ούτε μπορεί να γίνει αναφορά στις γλώσσες κωδικοποίησης του προτύπου π.χ. HTML, SGML, XML. Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην απλή εφαρμογή του DC (simple ή unqualified) και τη σύνθετη εφαρμογή του DC (qualified) δίνοντας κάποια παραδείγματα. Το απλό Dublin Core (simple ή unqualified DC) εκφράζει την απλοποιημένη μορφή του DC που αναφέρεται στη χρήση των 15 στοιχείων (elements), τα οποία εκφράζονται σαν πεδία περιγραφής συγκεκριμένων πληροφοριών μιας πηγής, χωρίς να εισέρχονται σε αναλυτικότερες περιγραφές της πηγής (χωρίς qualifiers/προσδιορισμούς). Το σύνθετο Dublin Core (qualified DC), με τη χρήση των qualifiers, που προσδίδουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο περιεχόμενο της πηγής, μετατρέπει το Dublin Core σε ένα πιο σύνθετο μοντέλο περιγραφής ηλεκτρονικών πηγών. Οι προσδιοριστές/εξειδικευτές (qualifiers), εμπλουτίζουν το format με μεγαλύτερη ακρίβεια, προτυποποίηση και ποιότητα ενισχύοντας σημαντικά τη διαδικασία εντοπισμού και ανάκτησης της επιθυμητής πληροφορίας προσφέροντας μια πλειάδα σημαντικών στοιχείων απαραίτητα για τη διαδικασία της έρευνας. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη των προσδιοριστών βοήθησε στην αποτελεσματικότερη και την ποιοτικότερη 12 Weibel, Stuart, et al., op. cit., βλέπε παρ. 35.

6 376 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ ανάπτυξη του Dublin Core Metadata Element Set, όπως επίσης ευνόησε και ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη χρήση του από τις διάφορες επιστημονικές κοινότητες. Περιγραφή του Dublin Core Metadata Element Set Κάθε Dublin Core στοιχείο ορίζεται από ένα set 10 χαρακτηριστικών (attributes) από το ISO Τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν στον προσδιορισμό και στην καλύτερη περιγραφή και κατανόηση του ρόλου και της σημασίας των 15 στοιχείων. Αυτά λοιπόν, όπως προσδιορίζονται στο DCMES, version είναι τα εξής: Name (Όνομα) Η ονομασία που δίνεται στο στοιχείο δεδομένων Identifier (Προσδιοριστής ταυτότητας) Ο μοναδικός προσδιοριστής ταυτότητας που δίνεται στο στοιχείο δεδομένων. Version (Έκδοση) Η έκδοση του στοιχείου δεδομένων, π.χ. στην περιγραφή που ακολουθεί η τρέχουσα έκδοση για τα στοιχεία του DCMES είναι η: 1.1 Registration authority (Εξουσιοδότηση εγγραφής) Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που φέρει την ευθύνη για τη καταχώρηση του στοιχείου δεδομένων. Για το Dublin Core την εξουσιοδότηση αυτή φέρει το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Language (Γλώσσα) Η γλώσσα που προσδιορίζει το στοιχείο δεδομένων. Definition (Ορισμός) Μια δήλωση η οποία καθαρά αντιπροσωπεύει τη γενική ιδέα και ουσιαστική φύση του στοιχείου δεδομένων (ουσιαστικά εξηγεί την έννοια του στοιχείου δεδομένων). Obligation (Υποχρέωση) Υποδεικνύει αν η χρήση του στοιχείου δεδομένων είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. Datatype (Τύπος δεδομένων) Υποδεικνύει τον τύπο με τον οποίο τα δεδομένα μπορούν να παρουσιάζονται στην τιμή του στοιχείου δεδομένων. Maximum occurrence (Μέγιστη συχνότητα εμφάνισης) Υποδεικνύει τυχόν περιορισμούς ως προς την επαναληπτικότητα του στοιχείου δεδομένων. Comment (Σχόλιο) Μια σημείωση που αφορά την χρήση του στοιχείου δεδομένων. Έξι από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι κοινά για όλα τα στοιχεία (elements). Πρόκειται για τα: Version, Registration authority, Language, Obligation, Datatype, Maximum occurrence. Τα χαρακτηριστικά αυτά παίρνουν την ίδια τιμή για όλα τα στοιχεία του Dublin core. Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση ενός από τα 15 στοιχεία, αυτό της Κάλυψης, όπως αυτό ορίζεται από τα 10 χαρακτηριστικά σύμφωνα με το DC : Στοιχείο: Κάλυψη (Coverage) URI: Όνομα: Κάλυψη Προσδιοριστής ταυτότητας: Κάλυψη Έκδοση: 1.1 Εξουσιοδότηση εγγραφής: Dublin Core Metadata Initiative Γλώσσα: en Ορισμός: Η έκταση/ κάλυψη (γεωγραφική και χρονική) του περιεχομένου της πηγής. Υποχρέωση: Προαιρετικό Τύπος δεδομένων: Σειρά χαρακτήρων Μέγιστη συχνότητα εμφάνισης: Απεριόριστη 13 Dublin Core Metadata Initiative, op. cit., βλέπε παρ Op. Cit., βλέπε παρ. 40.

7 ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DUBLIN CORE 377 Σχόλιο: Η κάλυψη περιλαμβάνει τοποθεσία περιοχής (όνομα περιοχής ή γεωγραφικές συντεταγμένες), τη χρονική περίοδο (μια ένδειξη περιόδου, ημερομηνία, κλίμακα ημερομηνίας), ή τη δικαιοδοσία (όπως ονομασία διοικητικής μονάδας). Προτεινόμενη καλύτερη πρακτική είναι η επιλογή της τιμής του στοιχείου να γίνει από ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο (για παράδειγμα, το Θησαυρό Γεωγραφικών Ονομάτων (TGN)). Dublin Core Qualifiers Τον Μάρτιο του 1997, στο τέταρτο συνέδριο του Dublin Core που πραγματοποιήθηκε στην Canberra, εκφράστηκε για πρώτη φορά η επιθυμία της κοινότητας του Dublin Core για τη χρήση προσδιορισμών. Με κύριους εμπνευστές της προσπάθειας τον κύκλο των λεγόμενων στρουκτουραλιστών (structuralists), στο συνέδριο προσδιορίστηκαν τρεις κατηγορίες προσδιορισμών: γλώσσας (language), σχήματος (scheme) και τύπου (type), οι οποίοι έμειναν γνωστοί ως προσδιορισμοί της Canberra (Canberras qualifiers). Οι προσδιορισμοί αυτοί υπήρξαν πρόδρομοι των σύγχρονων προσδιορισμών του Dublin Core. Η βασική αρχή στην οποία στηρίχτηκε η ανάπτυξη των qualifiers είναι κοινώς γνωστή ως Dumb Down principle. H αρχή αυτή βασίζεται στη δυνατότητα ενός client τερματικού να μη λαμβάνει υπόψη του κανένα qualifier και να αντιλαμβάνεται τη βιβλιογραφική πληροφορία σαν να ήταν μη τροποποιημένη (unqualified). Το σύστημα θα συνεχίζει να αναγνωρίζει την τιμή του στοιχείου σαν να μην έχει τροποποιηθεί από κάποιο qualifier. Αυτή η αρχή έχει ως κύριο στόχο να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις Dublin Core εγγραφών με άγνωστους προσδιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα το Dublin Core Metadata Initiative 15, αναγνωρίζει δυο γενικές κατηγορίες qualifiers: 1. Διευκρίνιση στοιχείου (Element refinement). Οι προσδιορισμοί που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία διευκρινίζουν ή προσδιορίζουν τα στοιχεία. Προσπαθούν να κάνουν την έννοια ενός στοιχείου στενότερη ή πιο ειδική. 2. Σχήμα κωδικοποίησης (Encoding scheme). Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι qualifiers που προσδιορίζουν τις τιμές των στοιχείων. Ειδικότερα, αναφέρονται στο πρότυπο / scheme που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της τιμής ενός στοιχείου. Για παράδειγμα για την τιμή του στοιχείου θέμα (subject) το σχήμα κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι κάποιο από τα LCSH, MeSH, DDC κ.α. Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνει για κάθε στοιχείο του DC ένα σύνολο προτεινόμενων Element refinement και Encoding scheme qualifiers που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως μέχρι σήμερα, ούτε ο αριθμός ούτε το είδος των προσδιορισμών έχουν οριστικοποιηθεί αλλά προσθήκες και τροποποιήσεις θα γίνουν μελλοντικά. Παρακάτω παρουσιάζονται, σύμφωνα με την πηγή Dublin Core Qualifiers του DCMI, οι προτεινόμενοι προσδιοριστές για το στοιχείο Κάλυψη: Στοιχείο: Κάλυψη Στο στοιχείο Κάλυψη προσδίδονται οι παρακάτω προσδιοριστές: Χωροταξική (Spatial), αναφέρεται στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου της πηγής. Σχήμα κωδικοποίησης για Χωροταξική (Spatial): DCMI Point, προσδιορίζει ένα σημείο με γεωγραφικές συντεταγμένες. Βλέπε επίσης: 15 Dublin Core Metadata Initiative. Dublin core qualifiers. [Dublin, Ohio] : DCMI, 2000 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ].

8 378 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ ISO 3166, κωδικοί για την απόδοση της ονομασίας χωρών. Βλέπε επίσης: DCMI Box, αναγνωρίζει και προσδιορίζει μια περιοχή χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά της όρια. Βλέπε επίσης: TGN (The Getty Thesaurus of Geographic Names), είναι ο Θησαυρός Γεωγραφικών Ονομάτων του Getty Βλέπε επίσης: Χρονική (Temporal), αναφέρεται στα χρονολογικά χαρακτηριστικά. Σχήμα κωδικοποίησης για Χρονική (Temporal): DCMI Period, προσδιορίζει τα όρια ενός χρονικού διαστήματος Βλέπε επίσης: W3C DTF, από το W3C, κωδικοποιημένοι κανόνες για ημερομηνίες και χρόνους που βασίζονται στο ISO Βλέπε επίσης: Παράδειγμα 1. Dublin Core εγγραφή κωδικοποιημένη με την HTML 4.0 [Πηγή: Encoding Dublin Core Metadata in HTML (RFC 2731) 16 ]. <html> <head> <title> A Dirge </title> <link rel = "schema.dc" href = " <meta name = "DC.Title" content = "A Dirge"> <meta name = "DC.Creator" content = "Shelley, Percy Bysshe"> <meta name = "DC.Type" content = "poem"> <meta name = "DC.Date" content = "1820"> <meta name = "DC.Format" content = "text/html"> <meta name = "DC.Language" content = "en"> </head> <body><pre> Rough wind, that moanest loud Grief too sad for song; Wild wind, when sullen cloud Knells all the night long; Sad storm, whose tears are vain, Bare woods, whose branches strain, Deep caves and dreary main, - Wail, for the world's wrong! </pre></body> </html> 16 Kunze, J. Encoding Dublin Core metadata in HTML. The Internet Society, 1999 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ].

9 ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DUBLIN CORE 379 Έρευνα χρήσης προτύπων μεταδεδομένων από τους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους Στο δεύτερο μέρος του άρθρου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τη χρήση των μεταδεδομένων από τους Έλληνες ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους και ειδικότερα της χρήσης του Dublin Core προτύπου. Επίσης εξετάστηκαν θέματα εκπαίδευσης πάνω στα μεταδεδομένα και καταγράφηκαν οι απόψεις των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με το θέμα. Ως εργαλείο έρευνας για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους βιβλιοθηκονόμους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ορισμένες περιπτώσεις (σε 14 βιβλιοθηκονόμους, ποσοστό 17%) χρησιμοποιήθηκαν προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα 95 βιβλιοθηκονόμων. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 82 (86.3%) βιβλιοθηκονόμοι. Το 85.3% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι γυναίκες. Οι ηλικιακές ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως εξής: το 54.9% των βιβλιοθηκονόμων είναι 22 έως 35 ετών, το 24.4% είναι στην ηλικιακή κατηγορία 36 έως 45 ετών, το 15.8% είναι ηλικίας 46 έως 55, ενώ τέλος μόλις το 4.9% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 56 έως 65 ετών. Συγκρίνοντας τις ηλικιακές ομάδες με τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τα μεταδεδομένα, θα περίμενε κανείς η ομάδα μεταξύ 46 έως 65 ετών να γνωρίζει λιγότερα για τα μεταδεδομένα και να έχει μεγαλύτερη ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση δεδομένου ότι η ανάπτυξη αυτών των προτύπων έχουν περίπου δέκα χρόνια ζωής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα αυτά σε μεγάλο ποσοστό γνωρίζουν για τα μεταδεδομένα, έχουν έρθει σε επαφή κυρίως με το Dublin Core, όχι εφαρμόζοντας το πρότυπο αλλά διαβάζοντας σχετικά ή παρακολουθώντας κάποια σχετική διάλεξη. Παρ όλο που αυτή η ομάδα κρίνει ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση δεν είναι αρκετή, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πίνακας 1. Εκπαίδευση στα Μεταδεδομένα Έτος έρευνας 2002 σε 49 βιβλιοθ. (%) 2005 σε 82 βιβλιοθ. (%) Δεν έχουν ακούσει ποτέ για μεταδεδομένα Έχουν ακούσει για μεταδεδομένα χωρίς εκπαίδευση Έχουν εκπαιδευτεί στα μεταδεδομένα Έχουν ασχοληθεί σε προσωπικό επίπεδο με τα μεταδεδομένα Σύνολο Έχουν εφαρμόσει στην πράξη κάποιο πρότυπο Σε σχέση με την έρευνα του 2002, η σημερινή έρευνα παρουσιάζει αισθητά βελτιωμένα αποτελέσματα παρ ότι το δείγμα της έρευνας σχεδόν διπλασιάσθηκε. Για παράδειγμα, το ποσοστό που δεν έχει ακούσει ποτέ για τα μεταδεδομένα έχει μειωθεί από το 32.7% στο 18.3%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα, παρατηρείται όμως μια θετική τάση ενημέρωσης των βιβλιοθηκονόμων σε θέματα μεταδεδομένων. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των βιβλιοθηκονόμων που έχουν ακούσει για μεταδεδομένα, που έχουν λάβει κάποιο είδος εκπαίδευσης και έχουν ασχοληθεί σε προσωπικό επίπεδο με αυτά. Στην ερώτηση αν έχουν θέσει σε εφαρμογή κάποιο πρότυπο, το 9.8% απάντησε θετικά και ανέφερε το Dublin Core. Εμβαθύνοντας σ αυτήν την ερώτηση γίνεται κατανοητό ότι ένα μεγάλο

10 380 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ ποσοστό που έχει εκπαιδευτεί στα μεταδεδομένα και κάποιοι από αυτούς έχουν εφαρμόσει το DC, αυτή η εκπαίδευση και η εφαρμογή έχει γίνει κυρίως μέσα από τις σπουδές τους σε Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από το 2002 έως σήμερα όλα τα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας στην Ελλάδα έχουν συμπεριλάβει στην ύλη τους τα μεταδεδομένα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί ανακοινώσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα μεταδεδομένα. Το 84.1% των βιβλιοθηκονόμων εκτίμησε ότι χρειάζεται εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση στα μεταδεδομένα, ενώ το 15.9% θεωρεί ότι δε χρειάζεται εκπαίδευση. Από το 84.1% που χρειάζεται εκπαίδευση, το 73.2% αναφέρθηκε στο είδος εκπαίδευσης που επιθυμεί, όπου η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστική και με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα αρκετοί ζήτησαν «περισσότερες πρακτικές ασκήσεις», λιγότερο θεωρία και PowerPoint παρουσιάσεις», «εκπαίδευση με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι με βάση το τι έχει προετοιμάσει ή γνωρίζει ο εκπαιδευτής», «σωστές και ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές σημειώσεις». Παρακάτω παραθέτουμε τα σχόλια δύο βιβλιοθηκονόμων σχετικά με το θέμα: «έχω κουραστεί να συμμετέχω σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς φαντασία, όπου κάποιος το κάνει από αγγαρεία, παρουσιάζει ένα θέμα μόνο θεωρητικά, χωρίς ασκήσεις ή κάποιο είδος εφαρμογής αυτού που διδάσκει. Αναρωτιέται κανείς αν αυτοί ξέρουν να τα εφαρμόσουν αυτά ή διάβασαν κάποιο βιβλίο και πέντε άρθρα και ήρθαν να μας τα παρουσιάσουν. και συνήθως είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι που ανακυκλώνουν τις ίδιες σημειώσεις και τις ίδιες ιδέες» (Γυναίκα, 31 ετών). «Δε μου ταιριάζουν τα ελληνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ. Γίνομαι έξαλλη και φεύγω απογοητευμένη. Σχεδόν όλα είναι μπλα μπλα μπλα. Στην καλύτερη περίπτωση σε υποψιάζουν για κάτι, στη χειρότερη σε μπερδεύουν. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος να μας πει δύο πράγματα, δύο -όχι δέκα-, με απλά ελληνικά, να δούμε πως αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε πράξη όταν πάμε στη βιβλιοθήκη μας έχω την εντύπωση ότι όποιος ξέρει κάτι, τα ουσιαστικότερα τα κρατάει για τον εαυτό του, ακόμα και αυτοί που εκπαιδεύουν τους βιβλιοθηκονόμους και αυτό είναι λυπηρό» (Γυναίκα, 36 ετών) Πίνακας 2. Μεταδεδομένα πρότυπα που γνωρίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι Έτος έρευνας 2002 σε 49 βιβλιοθ. (%) 2005 σε 82 βιβλιοθ. (%) Dublin Core MARC RDF TEI Header EAD LOM METS GILS FGDC Δε γνωρίζουν Όλοι όσοι έχουν ακούσει και ασχοληθεί με τα μεταδεδομένα γνωρίζουν το Dublin Core πρότυπο. Είναι φανερό ότι τα ποσοστά όλων των προτύπων που γνώριζαν οι βιβλιοθηκονόμοι το 2002 έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά τους, όπως για παράδειγμα το MARC όπου έχει σχεδόν δεκαπλασιάσει τα ποσοστά του, το ΤΕΙ Header και το EAD. Επίσης το RDF είναι ανάμεσα

11 ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DUBLIN CORE 381 στα τρία πιο γνωστά πρότυπα, ενώ το LOM, το METS, το GILS και το FGDC είναι ανάμεσα σε αυτά που αναγνωρίζουν πλέον οι βιβλιοθηκονόμοι. Έρευνα για το Dublin Core (DC) Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια σειρά από θέματα γνώσεων, εκπαίδευσης και εφαρμογής του DC από τους βιβλιοθηκονόμους. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σχεδιάγραμμα 1. Από που γνωρίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι το DC Εκπαίδευση στο Πτυχίο/ Μάστερ Συνέδριο Από συναδέλφους Προσωπικό διάβασμα Σεμινάριο εκπαίδευσης Οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι γνώρισαν το DC μέσα από κάποιο συνέδριο (63.4%) ή από το προσωπικό τους διάβασμα (39%). Αυτές οι δύο κατηγορίες, που έχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά, δείχνουν ότι το DC είναι ένα πρότυπο που απασχολεί την κοινότητα των βιβλιοθηκονόμων, διότι υπάρχει μια βαθμιαία αύξηση στην παρουσίαση σχετικών θεμάτων σε συνέδρια, αλλά και διότι υπάρχει αύξηση της προσωπικής μελέτης σχετικά με το θέμα. Ένα μεγάλο ποσοστό βιβλιοθηκονόμων γνωρίζει το πρότυπο από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που παρακολούθησε για τη λήψη του σχετικού πτυχίου (34.1%). Η ενεργός συμμετοχή των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας στην εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα μεταδεδομένων είναι μια θετική εξέλιξη που προσδίδει ποιοτικά χαρακτηριστικά στην γενική εικόνα εκπαίδευσης των ελλήνων επιστημόνων της πληροφόρησης. Το 18.3% γνώρισε το πρότυπο DC από συναδέλφους. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει είτε την παρουσίαση του προτύπου από συναδέλφους στα πλαίσια ενημερωτικών συναντήσεων σε μια βιβλιοθήκη, είτε την ενημέρωση «πρόσωπο με πρόσωπο» μεταξύ συναδέλφων είτε τέλος την ανταλλαγή απόψεων και την «φιλική κουβέντα» γύρω από βιβλιοθηκονομικά θέματα, όπου το DC ήταν ένα από αυτά. Είναι φυσικό, αυτού του είδους η ενημέρωση για ένα πρότυπο να είναι επιφανειακή και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης ενός επαγγελματία βιβλιοθηκονόμου. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό βιβλιοθηκονόμων (6.1%) γνώρισαν το DC μέσα από σεμινάρια εκπαίδευση.

12 382 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ Σχεδιάγραμμα 2. Πόσο καλά γνωρίζουν το Publin Core Σε επίπεδο εφαρμογής Πολύ καλά θεωρητικά Όχι καλά θεωρητικά Επιφανειακές γνώσεις Απλά το έχουν ακούσει Δυστυχώς, μόνο ένα μικρό ποσοστό γνωρίζει καλά το DC για να μπορέσει να το εφαρμόσει (9.8%). Το 29.2% θεωρεί ότι κατέχει πολύ καλά θεωρητικά το πρότυπο, αλλά ποτέ δεν το έχει εφαρμόσει στην πράξη, και αμφιβάλει ότι μπορεί να το εφαρμόσει αν του ζητηθεί. 7.3% των βιβλιοθηκονόμων θεωρεί ότι δεν γνωρίζει καλά σε θεωρητικό επίπεδό το DC και γι αυτό χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση, ενώ το 15.8% δηλώνει ότι έχει επιφανειακή γνώση του πρότυπου. Τέλος, το 19.6% αναφέρει ότι απλά έχει ακούσει για το DC, χωρίς να έχει ασχοληθεί περισσότερο με το πρότυπο. Από τα παραπάνω μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το 42.7% που γνωρίζει το DC, θεωρεί ότι οι γνώσεις που κατέχει δεν είναι επαρκείς, είναι επιφανειακές ή απλά έχει ακούσει για το συγκεκριμένο πρότυπο μεταδεδομένων. Αυτό το ποσοστό βιβλιοθηκονόμων χρειάζεται περισσότερη και ουσιαστικότερη εκπαίδευση. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε ότι το 18.3% των βιβλιοθηκονόμων δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τα μεταδεδομένα Συμπεράσματα Το άρθρο αυτό, στην πρώτη του ενότητα, παρουσίασε το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκε έρευνα σχετικά με τη χρήση των μεταδεδομένων προτύπων από τους Έλληνες ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους, αλλά και τη χρήση του DC από αυτούς. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, έχει αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων που γνωρίζουν κάποιο μεταδεδομένο πρότυπο από τα πρότυπα που γνώριζαν τρία χρόνια πριν. Παρ ότι και η εκπαίδευσή τους στα μεταδεδομένα έχει βελτιωθεί αισθητά, αξίζει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα καταδεικνύει ότι η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων ακόμα αντιμετωπίζει προβλήματα όπως η ελλιπής συχνότητα εκπαίδευσης, η κακή ποιότητα εκπαίδευσης (η εκπαίδευση αυτή δεν αφορά τα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και τα οργανωμένα σεμινάρια), ο πρόχειρος σχεδιασμός, η ελλιπής ελληνική βιβλιογραφία, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η έλλειψη συλλογικής προσπάθειας των φορέων που χαράζουν βιβλιοθηκονομική πολιτική (τμήματα βιβλιοθηκονομίας, βιβλιοθήκες και άλλοι οργανισμοί, κρατικοί φορείς, κ.α.), για χάραξη κοινής πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης του προσωπικού των βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθηκονόμοι με σχόλια και παρατηρήσεις κατέδειξαν ότι η εκπαίδευσή τους στα μεταδεδομένα είναι ανεπαρκής. Κάποια από τα παραπάνω προβλήματα

13 ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DUBLIN CORE 383 στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων είχαν επισημανθεί και στην προηγούμενη μελέτη του ερευνητή. Το Dublin Core εξακολουθεί να είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο μεταδεδομένων μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων. Οι περισσότεροι το γνώρισαν μέσω παρουσιάσεων σε συνέδρια και με προσωπική μελέτη. Δυστυχώς, όμως, μόνο ελάχιστοι βιβλιοθηκονόμοι έχουν εφαρμόσει το DC στο εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ οι περισσότεροι αναφέρουν ότι οι γνώσεις τους παραμένουν σε ένα βασικό θεωρητικό επίπεδο. Προτάσεις Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας γίνονται οι παρακάτω προτάσεις: Ποιοτικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων θα πρέπει να είναι καλύτερα οργανωμένα με ανάπτυξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται ισότιμη έμφαση τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Η συμμετοχή των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας στην οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων θα προσέδιδε κύρος και ποιότητα στην εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών. Συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση: Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους. Τα μεταδεδομένα, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αποτελούν σήμερα τομείς αιχμής για κάθε βιβλιοθήκη που θέλει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού είναι μονόδρομος για τις βιβλιοθήκες. Στην προσπάθεια αυτή η στενή συνεργασία των βιβλιοθηκών, των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και άλλων οργανισμών παροχής εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δημιουργία φορέα ανάπτυξης μεταδεδομένων: Να δημιουργηθεί φορέας ή ομάδα εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη των μεταδεδομένων στην Ελλάδα, τη διατήρηση και διάθεση της γνώσης σχετικά με τα μεταδεδομένα, καθώς επίσης και την παροχή υποστήριξης στους επιστήμονες της πληροφόρησης. Ένας τέτοιος φορέας θα μπορούσε να συμβάλει στην πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτού του τομέα της βιβλιοθηκονομικής επιστήμης, αλλά και να συντονίσει τις ενέργειες των βιβλιοθηκών για την παροχή ολοκληρωμένων και ουσιαστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα Περιεχόμενο Μεταδεδομένων Περιγραφή περιεχομένου Τεχνικά στοιχεία αναπαράστασης Εσωτερική δομή αντικείμενου Σχέσεις με άλλα αντικείμενα Πληρότητα / αυθεντικότητα αντικειμένου Τρόποι χρήσης δικαιώματα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata

Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata A survey for the familiarity of Greek academic librarians with metadata ρ. Εµµανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ο Ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Ο Ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Χαλεπλίογλου Άρτεµις Ακαδηµία Αθηνών Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών artemischal@bioacademy.gr Λάππα Ευαγγελία Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό τεκμήριο. Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών

Ηλεκτρονικό τεκμήριο. Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Ηλεκτρονικό τεκμήριο Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Ηλεκτρονικά τεκμήρια data files computer files electronic

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος Μάιος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος Μάιος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων

Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Συντάκτες: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Έκδοση: 1.0 Aπρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας epublications

Δημιουργώντας epublications eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 13 Δημιουργώντας epublcatons Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Βαλής Χρήστος, Γεωργίου Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ελένη, Παπαδάτου Φιερούλα Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών

Βαλής Χρήστος, Γεωργίου Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ελένη, Παπαδάτου Φιερούλα Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Βαλής Χρήστος, Γεωργίου Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ελένη, Παπαδάτου Φιερούλα Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Chris Vallis, Panos Georgiou, Eleni Dionyssopoulou, Fieroula Papadatou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει 182 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Καταλογογράφηση πηγών Διαδικτύου Χρυσάνθη Γεωργουλη Εισαγωγή H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Creator Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Date 2011 04 03 Subject Status Publisher Type

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα