Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης"

Transcript

1 438 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης Ανθή Κατσιρίκου Σάββας Πιπερίδης 1. Εισαγωγή Ο ι αναγνώστες κάθε βιβλιοθήκης, ιδιαίτερα μιας πανεπιστημιακής, αποτελούν ταυτόχρονα την πηγή και την αιτία αποθήκευσης, επεξεργασίας, προώθησης και αναζήτησης της πληροφορίας. Το κόστος της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του υλικού, κάθε τύπου και μορφής, των βιβλιοθηκών είναι υψηλό, σε χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό, είναι όμως εργασία χωρίς παραλήπτη, έργο χωρίς αντίκρισμα, αν παραμένει ένα τέλειο τεχνικά έργο. Η πληθώρα του υλικού, ο εκ των πραγμάτων λίγος διαθέσιμος χρόνος των αναγνωστών, το κόστος που προαναφέρθηκε, μας αναγκάζουν να δώσουμε βαρύτητα στην όσο το δυνατόν ολοκληρωτική αξιοποίηση του υλικού αυτού. Και τούτο, κατά τη γνώμη μας, επιτυγχάνεται μόνον αν οι χρήστες εξοικειωθούν με τις πηγές, άρα με τις μεθόδους αναζήτησης και αξιολόγησης τους. Το Νοέμβριο 1996 ξεκίνησε στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης η κατασκευή ενός συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο, με τη χρήση των αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων, θα εκπαιδεύει τους χρήστες της, ώστε αυτοί να γνωρίσουν αλλά και να εκμεταλλευτούν το σύνολο των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών. Ο ενδιαφερόμενος δηλαδή, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα υποστηρίζει το σύστημα εκπαίδευσης, θα παρακολουθεί ένα συνδυασμό από κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες, φωτογραφίες, θα ακούει και αφήγηση πληροφοριών, προκειμένου να μάθει αυτό που τον ενδιαφέρει ως χρήστη της Βιβλιοθήκης. Το σύστημα αυτό βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στην τελική, ολοκληρωμένη μορφή του, τον Ιούλιο του Επιλέχθηκε ο τρόπος αυτός ως ο πιο αποδοτικός για τους παρακάτω λόγους: ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μέσω της αλληλο επίδρασης του με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αυξάνεται το ενδιαφέρον του, λόγω της χρήσης των τελευταίων τεχνο λογικών επιτευγμάτων αποφεύγεται η συνεχής, χρονοβόρα απασχόληση του προσωπικού με

2 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ την εκπαίδευση και καθοδήγηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση της εκπαίδευσης μέσω δικτύου. Στη συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος ανάπτυξης του έργου, καθώς και η περιγραφή των φάσεων και κύκλων ανάπτυξης από τους οποίους έχει περάσει μέχρι στιγμής. 2. Διακριτά τμήματα ανάπτυξης και χρονοπρογραμματισμός του έργου Αρχικά έγινε ο διαχωρισμός των τμημάτων ανάπτυξης και ο χρονοπρογραμματισμός του έργου. Έτσι προέκυψαν τα παρακάτω, τα οποία αποτελούν και την περιγραφή της διαδικασίας αναπτύξεως του τελικού προϊόντος. Για το 5 ο μέχρι και το 9ο τμήμα επιλέχθηκε η επαναληπτική σχεδίαση ως η πιο αποτελεσματική. Μ' αυτόν τον τρόπο κάθε πρόβλημα, έλλειψη, παράβλεψη ανιχνεύονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με αναδρομικό τρόπο, οπότε ή ανάπτυξη του έργου συμβαδίζει απόλυτα με τις προδιαγραφές του. Τα προγράμματα ιδεατής ξενάγησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης και παρουσίασης, εκμάθησης των υπηρεσιών της αναφέρονται με τον όρο "τίτλος". 1 Χρονοπρογραμματισμός (18/11/1996-6/12/1996) 2 Εγκατάσταση υλικού και λογικού (6/12/ /12/1996) 3 Έλεγχος και προσαρμογή λογικού (20/12/ /1/1997) 4 Ορισμός στόχου (30/1/ /3/1997) 4.1 Συλλογή πληροφοριών Επαφή, συζήτηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Αρχική προσέγγιση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Διάκριση, χαρακτηρισμός των χρηστών Μελέτη σύνταξης ερωτηματολογίου για τις ανάγκες εκπαίδευσης των χρηστών και ξενάγησης τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή στοιχείων Επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων 4.2 Ανάλυση Καθηκόντων (Task Analysis) 4.3 Εκπαίδευση του μηχανικού ανάπτυξης του έργου στις λειτουργίες και το περιβάλλον της Βιβλιοθήκης 4.4 Κατασκευή του πλαισίου του έργου 5 Κύκλος 1, Σχεδιασμός αρχικής ιδέας (30/3/ /4/1997) 5.1 Σχεδιασμός

3 440 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις, ποια θα είναι η τελική μορφή των τίτλων, ποια είναι η ποσότητα και ποιότητα, το είδος της πληροφορίας που θα περιλαμβάνουν; Ποια από αυτά τα δεδομένα είναι έτοιμα σε κάποια χρησιμοποιήσιμη μορφή; Περιγραφή της ταυτότητας των χρηστών των τίτλων. Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσης τους, η εμπειρία τους από υπολογιστές και αλληλοεπι-δρώμενα μέσα, τι γλώσσα χρησιμοποιούν, τι γνώσεις έχουν για τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες που παρέχει; 5.2 Υλοποίηση Κατασκευή περιληπτικού σεναρίου για τους δύο τίτλους. Σύντομη περιγραφή του μεγέθους, των σελίδων κειμένου, των οθονών γραφικών, της διάρκειας video, animation, αφήγησης. Επιγραμματική περιγραφή των χαρακτηριστικών σημείων των έργων. Πού αρχίζει και πότε σταματά το animation, σε ποια σημεία παρουσιάζεται αλληλεπίδραση; Ποιες είναι οι κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης στα προγράμματα, προκειμένου να εκπαιδευτεί στο απαιτούμενο επίπεδο; 5.3 Αξιολόγηση Επαλήθευση λειτουργικότητας των τίτλων από τους χρήστες Επαλήθευση λειτουργικότητας των τίτλων από τη Βιβλιοθήκη Προτάσεις, διορθώσεις 6 Κύκλος 2, Βασικά και χαρακτηριστικά στοιχεία υλοποίησης (30/4/ /6/1997) 6.1 Σχεδιασμός Ορισμός των τμημάτων των δύο τίτλων και σύντομη περιγραφή τους Ορισμός των σημείων και του τρόπου αλληλεπίδρασης στη διάρκεια των δύο τίτλων Κύριες προδιαγραφές αλληλεπίδρασης, διασφάλιση χρήσης σωστής γλώσσας, απόκριση με το κατάλληλο μέγεθος και είδος πληροφορίας, ορισμός λειτουργίας βοήθειας χρηστών στη σωστή χρησιμοποίηση των τίτλων, διασφάλιση αποφυγής παρεξηγήσεων και γενικοτήτων, ορισμός του user interface. 6.2 Υλοποίηση Εκπόνηση block διαγράμματος ροής για τους δύο τίτλους Ορισμός σημείων και τρόπου αλληλεπίδρασης στα block διαγράμματα Σύνολο δυνατών διαδρομών χρηστών στους δυο τίτλους 6.3 Αξιολόγηση

4 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Έλεγχος αποτελεσματικότητας Έγκριση block διαγράμματος 7 Κύκλος 3, υλοποίηση πρωτότυπου (30/6/ /9/1997) 7.1 Σχεδιασμός Περιγραφή των blocks που περιέχει ο κάθε τίτλος Ορισμός κατευθύνσεων περιήγησης στους τίτλους με βάση τα σημεία και το είδος της αλληλεπίδρασης 7.2 Εκπόνηση του story board 7.2 Αξιολόγηση Έλεγχος αποτελεσματικότητας ροής πληροφοριών και βιωσιμότητας του απαιτούμενου επιπέδου αλληλεπίδρασης 8 Κύκλος 4, κατασκευή τίτλων (30/9/ /1/1998) 8.1 Σχεδιασμός Ορισμός δεδομένων 8.2 Υλοποίηση του τίτλου ιδεατής ξενάγησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης 8.3 Υλοποίηση του τίτλου εκπαίδευσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης Συλλογή και μετατροπή των δεδομένων Συγγραφή του τίτλου 8.4 Αξιολόγηση Ανίχνευση τυχόν λαθών Έλεγχος σωστής λειτουργίας 9 Κύκλος 5, Βελτίωση (30/1/ /3/1998) 9.1 Σχεδιασμός Παρατηρήσεις κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας των τίτλων από το κοινό της Βιβλιοθήκης Παρατηρήσεις κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας των τίτλων από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Εντοπισμός μειονεκτημάτων Ορισμός σημείων επέμβασης 9.2 Υλοποίηση Επέμβαση στα ορισμένα σημεία 9.3 Αξιολόγηση

5 442 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Παρατηρήσεις κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας των τίτλων Αξιολόγηση αλλαγών 10 Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των τίτλων (30/1/ /3/1998) 11 Έλεγχος σωστής λειτουργίας των τίτλων στο περιβάλλον της Βιβλιοθήκης (30/3/ /5/1998) Παρατηρήσεις κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας των τίτλων από το κοινό της Βιβλιοθήκης Παρατηρήσεις κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας των τίτλων από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Τελική διόρθωση του προγράμματος 12 Μελέτη σύνδεσης των τίτλων στο δίκτυο Internet (30/5/ /7/1998) 3. Εγκατάσταση, έλεγχος και προσαρμογή του υλικού και λογικού α- νάπτυξης του συστήματος Ως υλικό ανάπτυξης επιλέχθηκε ένας Η/Υ με επεξεργαστή 586 στα 200ΜΗζ, με κάρτα ήχου SoundBlaster 32 bit, έγχρωμη οθόνη ΕΙΖΟ Τ 57S και σαρωτής ScanJet 4c. To υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί Kat για την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος, όταν θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του. Το λογικό το οποίο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του συστήματος αποτελείται από το συγγραφικό εργαλείο Authorware Professional και το πρόγραμμα τρισδιάστατων γραφικών Extreme 3D της Macromedia, τον επεξεργαστή κειμένου Word της Microsoft, το σχεδιαστικό πακέτο Corel Draw 7, τα προγράμματα επεξεργασίας ήχου της Creative Labs που συνοδεύουν την κάρτα ήχου και το πρόγραμμα που συνοδεύει το σαρωτή. 4. Συλλογή πληροφοριών Μετά την εγκατάσταση και τον έλεγχο του απαιτούμενου υλικού και λογισμικού, αρχίζει η συλλογή πληροφοριών για το πώς θα πρέπει να είναι η τελική μορφή του συστήματος, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να παρουσιάζει και σε ποιες ανάγκες να ανταποκρίνεται. Υπήρξαν συζητήσεις του μηχανικού ανάπτυξης τόσο με το προσωπικό της. Βιβλιοθήκης όσο και με τους-χρήστες της. Αρχικά έγινε η διάκριση των κατηγοριών των χρηστών και στη συνέχεια η μελέτη σύνταξης ερωτηματολογίου για το χαρακτηρισμό των χρηστών, τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις τους από το προς ανάπτυξη σύστημα. Έτσι προέκυψε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο και διανεμήθηκε στους χρήστες της Βιβλιοθήκης, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές, εξωτερικούς χρήστες. Με βάση τα στοιχεία αυτά έγινε πλέον δυνατός ο χαρακτηρισμός των χρηστών της Βι-

6 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ βλιοθήκης και των αναγκών εκπαίδευσης τους για το χώρο και τις υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη. Αυτά αποτελούν και τη βάση για την εκπόνηση του περιληπτικού σεναρίου και του block διαγράμματος, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην κατασκευή του story board. 5. Ανάλυση καθηκόντων και κατασκευή του πλαισίου του έργου Μετά τη μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν από τη συλλογή των πληροφοριών έγινε η ανάλυση καθηκόντων. Μια αναλυτική, δηλαδή, διαδικασία που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις απαιτήσεις των χρηστών από το προς ανάπτυξη έργο, τον τρόπο με τον οποίο θα επιτελούν τα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης τους. Το κάθε ένα από τα διακριτά καθήκοντα αναλύεται σε άλλα επιμέρους, ορίζοντας έτσι μια ιεραρχική δομή που αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα. Για κάθε ένα από τα καθήκοντα υπάρχει ένα σχέδιο, αριθμημένο με τον αντίστοιχο αριθμό, το οποίο δηλώνει τον τρόπο εκτέλεσης του. Η δενδρική δομή που προκύπτει αποτελεί μια αρχική εικόνα του σκελετού του έργου και της ροής των πληροφοριών. Τα καθήκοντα του τελευταίου επιπέδου θα αναλυθούν παραπέρα σε επόμενες φάσεις ανάπτυξης του έργου. Έτσι προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα ανάλυσης καθηκόντων: 1: Εκπαίδευση χρηστών 1.1: Εκπαίδευση στη σωστή χρήση του προγράμματος 1.2: Πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης 1.3: Πρόγραμμα ιδεατής ξενάγησης 1.1.1: Οδηγίες για το πρώτο πρόγραμμα 1.1.2: Οδηγίες για το δεύτερο πρόγραμμα 1.2.1: Εκπαίδευση κατ' επιλογή των χρηστών 1.2.2: Επιγραμματική εκπαίδευση 1.2.3: Λεπτομερής εκπαίδευση 1.2.4: Παραδείγματα 1.2.5: Ασκήσεις 1.3.1: Ξενάγηση σε επιλεγμένη διαδρομή 1.3.2: Ξενάγηση στο σύνολο των χώρων 1.3.3: Παραδείγματα 1.3.4: Ασκήσεις : Κανονισμός της Βιβλιοθήκης : Περιγραφή χώρων, κατανομή και εντοπισμός υλικού

7 444 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ : Χρήση του OPAC της Βιβλιοθήκης : Χρήση CD-ROM server : Αναζήτηση υλικού με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης : Χρήση microfilm & microfiche : Τρόποι αναζήτησης : Εντοπισμός υλικού στο χώρο της Βιβλιοθήκης : Κανονισμός της Βιβλιοθήκης : Περιγραφή χώρων, υλικού, κατανομή και εντοπισμός του : Χρήση του OPAC της Βιβλιοθήκης : Χρήση CD-ROM server : Χρήση microfilm & microfiche : Παραδείγματα : Ασκήσεις έως : Παραδείγματα για το σύνολο των θεμάτων, τους χώρους, τα υλικά, την κατανομή και τον εντοπισμό τους, τον OPAC της Βιβλιοθήκης, το CD-ROM server έως : Ασκήσεις για το σύνολο των θεμάτων, τους χώρους, τα υλικά, την κατανομή και τον εντοπισμό τους, τον OPAC της Βιβλιοθήκης, το CD-ROM server Σχέδιο 1: Εκτέλεσε 1.1η 1.2 ή 1.3 ή συνδυασμό τους Σχέδιο 1.1: Εκτέλεσε ή ή και τα δύο Σχέδιο 1.2: Εκτέλεσε ή ή ή ή ή συνδυασμό τους Όμοια για τα σχέδια 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει και το πλαίσιο ανάπτυξης του έργου, το οποίο αναφέρεται στους παρακάτω 3 τομείς: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΕΑΤΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

8 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 445

9 446 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 6. Κύκλος 1: Σχεδιασμός αρχικής ιδέας Πρόκειται να κατασκευαστεί ένας τίτλος, που θα αποτελεί εφαρμογή των αλληλεπιδρώμενων πολυμέσων με αντικείμενο την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα αντικείμενα που θα διαπραγματεύεται είναι αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η αλληλεπίδραση θα είναι το στοιχείο πλοήγησης του εκάστοτε χρήστη στην ύλη του τίτλου. Θα είναι δηλαδή έτσι δομημένος, ώστε να καθοδηγεί αλλά και να καθοδηγείται από τις επιλογές του χρήστη και να δίνει έτσι τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς περιττές περιπλανήσεις στα περιεχόμενα του και σπατάλη χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι το όλο περιεχόμενο θα είναι οργανωμένο όχι μόνο θεματικά αλλά και με βάση την ποιότητα της πληροφορίας που θα παρέχει, την εξειδίκευση δηλαδή και τη λεπτομέρεια που θα περιέχει η πληροφορία αυτή. Θα είναι δυνατή η αλλαγή θέματος αλλά και βαθμού εξειδίκευσης της εκπαίδευσης ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο του τίτλου παρέχοντας έτσι τη μέγιστη ευελιξία. Παράλληλα με τη βοήθεια χρήσης ευρετηρίου και ιστορικού των επιλογών του κάθε προφίλ του προγράμματος, θα αποφευχθεί το φαινόμενο του αποπροσανατολισμού ή αστοχίας του χρήστη στην προσπάθεια του να εντοπίσει κάτι που τον ενδιαφέρει με τη βοήθεια του τίτλου. Η χρήση πολυμέσων θα προσφέρει στον τίτλο την απαιτούμενη αποδοτικότητα αλλά κάι μεταδοτικότητα πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους για εκπαίδευση χρήστες. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει αφήγηση των πληροφοριών, που θα παρέχονται και οπτικά, και θα τονίζονται έτσι και τα σημαντικά στοιχεία που ίσως αγνοούνταν σε διαφορετική περίπτωση. Οι οπτικές πληροφορίες θα είναι ρεαλιστικές και θα καταγράφουν λεπτομερώς την πραγματικότητα. Το πρόγραμμα θα εξομοιώνει το περιβάλλον του OPAC της Βιβλιοθήκης και του CD-ROM server. Θα χρησιμοποιηθεί τρισδιάστατη μοντελοποίηση της Βιβλιοθήκης για την αναπαράσταση των εσωτερικών της χώρων, όπως παρουσιάζονται στην πραγματικότητα. Όπου υπάρχει αναφορά σε αντικείμενο, χώρο, πρόγραμμα υπολογιστή, ο τίτλος θα παρέχει τη ρεαλιστική εξομοίωση του, ώστε στο χρήστη να παρουσιάζεται τελικά η εικόνα της πραγματικότητας και όχι μια απλή περιγραφή της. Στην τελική του μορφή συνεπώς ο τίτλος θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα επιλογής του θέματος ή του συνδυασμού θεμάτων αλλά και την εξειδίκευση και το βαθμό λεπτομέρειας της πληροφορίας. Παράλληλα με τη χρήση κειμένου, ήχου, φωτογραφιών, τρισδιάστατων, κινούμενων αλλά και απλών εικόνων, θα αυξηθεί η εκπαιδευτική απόδοση του τίτλου, ο οποίος θα παρουσιάζει την πραγματικότητα της Βιβλιοθήκης και όχι την περιγραφή της. Τα δεδομένα που θα περιέχονται στον τίτλο μπορούν να διακριθούν ποιοτικά στις παρακάτω κατηγορίες: κείμενα, φωτογραφίες, ήχος, εικόνες, κινούμενες εικόνες, τρισδιάστατες εικόνες και κινούμενες τρισδιάστατες εικόνες.

10 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κύκλος 2: Βασικά και χαρακτηριστικά στοιχεία υλοποίησης 7.1. Ορισμός των τμημάτων του τίτλου Ο τίτλος θα είναι οργανωμένος σε επιμέρους τμήματα σύμφωνα με το περιεχόμενο τους. Αυτό θα βοηθά τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει την πληροφορία που αναζητά καθώς θα καθοδηγείται από τις επικεφαλίδες των ενοτήτων στο να εντοπίσει το ζητούμενο. Ακόμη θα είναι με αυτόν τον τρόπο δυνατόν να οργανώσει την εκπαίδευση του ανάλογα με τις ενότητες αυτές και ανάλογα με το τι γνωρίζει, τι τον ενδιαφέρει περισσότερο ή λιγότερο. Το σύνολο των δεδομένων του τίτλου διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες: Γενικές πληροφορίες Περιγραφή του υλικού, των χώρων, της κατανομής και του τρόπου εντοπισμού του υλικού στο χώρο της Βιβλιοθήκης Χρήση του OPAC της Βιβλιοθήκης για την αναζήτηση υλικού στη Βιβλιοθήκη Χρήση του CD-ROM server για την αναζήτηση υλικού στη Βιβλιοθήκη Παραδείγματα, που θα καλύπτουν το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης Ασκήσεις, που θα καλύπτουν το σύνολο της εκπαιδευτικής ύλης Σωστή χρήση του τίτλου Ευρετήριο για όλους του όρους που περιέχονται στον τίτλο με μία σύντομη εξήγηση τους Εκτός από την παραπάνω οργάνωση των δεδομένων εκπαίδευσης σε ενότητες, υπάρχει και η οργάνωση τους όσον αφορά τη λεπτομέρεια και εξειδίκευ-σης της παρεχόμενης πληροφορίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαχώριση της εκπαίδευσης σε δύο κατηγορίες, μία λεπτομερή και εξειδικευμένη που θα καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες και μία περιεκτική αλλά περιληπτική. Έτσι κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες, 1 μέχρι και 8, θα αποτελείται από δύο τμήματα, ένα περιληπτικό και ένα πλήρες Ορισμός των σημείων, του τρόπου και της ποιότητας της αλληλεπίδρασης Ο χρήστης θα εκπαιδεύεται με τη βοήθεια του προγράμματος μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Διακρίνουμε δύο είδη αλληλεπίδρασης όσον αφορά το αποτέλεσμα της. Η πρώτη είναι αυτή που έχει σαν αποτέλεσμα την πορεία του χρήστη στη δομή του τίτλου με τη βοήθεια επιλογών και η δεύτερη είναι αυτή που έχει σαν αποτέλεσμα τη μάθηση.

11 448 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 7.3. Υλοποίηση του Block διαγράμματος Έχοντας ως οδηγό τα στοιχεία που προέκυψαν από τον προηγούμενο κύκλο σχεδίασης προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα ροής, που περιγράφει τη δομή και την κατανομή των περιεχομένων στα διάφορα τμήματα του τίτλου. Αρχικά παρουσιάζονται τα διαγράμματα της λειτουργίας βοήθειας και αυτής του ευρετηρίου. Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες σε κάθε οθόνη του τίτλου, για να είναι άμεση η πρόσβαση σε αυτές και να μην καθυστερεί ή ακινητοποιείται ο χρήστης. Γι' αυτό εννοείται ότι από κάθε ένα τμήμα του τίτλου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης τόσο με τη λειτουργία βοήθειας όσο και με αυτή του ευρετηρίου. Σχήμα 1: Λειτουργία βοήθειας Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, αφού κληθεί η λειτουργία της βοήθειας, παρουσιάζεται η επιλογή είτε για γενικές οδηγίες που καλύπτουν το σύνολο του τίτλου ή για επεξήγηση που αναφέρεται στη συγκεκριμένη οθόνη από την οποία κλήθηκε η λειτουργία. Οι οθόνες Bl, B2, έως Βν οργανώνουν το σύνολο των πληροφοριών της γενικής βοήθειας όπως και οι ΑΙ, Α2, έως και Αν αντίστοιχα για την εξειδικευμένη. Ο χρήστης μπορεί να τις παρακολουθήσει τη μία μετά την άλλη, να επιστρέψει σε κάποια που έχει ήδη δει καθώς και στις επιλογές της βοήθειας, απ' όπου και μπορεί να επιστρέψει στην οθόνη από την οποία εκτέλεσε την κλήση της λειτουργίας. Στο παρακάτω σχήμα αναλύεται η λειτουργία του ευρετηρίου. Όπως φαίνεται μπορεί να κληθεί ή από οποιαδήποτε οθόνη με τη βοήθεια διαθέσιμης επιλογής ή από οθόνες στις οποίες αναφέρονται λέξεις που περιέχονται σ' αυτό. Στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης οδηγείται στις επιλογές από όπου στη συνέχεια διαλέγει το στοιχείο του ευρετηρίου που επιθυμεί, οπότε και προβάλλεται κάποια απο τις Α1, Α2, εώς Αν. Στη δεύτερη, οδηγείται κατευθείαν στο στοιχείο μέσω του οποίου εκτέλεσε την κλήση για το ευρετήριο, δηλαδή σε κάποια από τις ΑΙ, Α2, έως Αν. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο, οπότε και έχουμε την προβολή τη αντίστοιχης οθόνης, να επιστρέψει στην οθόνη από την οποία έγινε η κλήση ή σ' αυτήν η οποία αναφέρεται στο συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επιστρέψει στις επιλογές απ' όπου είναι προσιτό οποιοδήποτε στοιχείο και επίσης μπορεί να ξαναγυρίσει στην οθόνη απ' όπου έγινε

12 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ η κλήση του ευρετηρίου Σχήμα 2: Ευρετήριο Το επόμενο σχέδιο αναφέρεται στο τμήμα του έργου το οποίο καλύπτει την επιγραμματική εκπαίδευση. Από τις κεντρικές επιλογές οδηγείται ο χρήστης σ' αυτές της επιγραμματικής, απ' όπου και μπορεί να διαλέξει να παρακολουθήσει τις οργανωμένες σε οθόνες πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα: γενικές πληροφορίες, υλικά και χώροι, τον OPAC της Βιβλιοθήκης, CD-ROM server. Κατόπιν αυτής του της επιλογής, παρακολουθεί την αλληλουχία οθονών που περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες. Όντας σε αυτές τις οθόνες έχει τη δυνατότητα να ξαναδεί την προηγούμενη, να προχωρήσει στην επόμενη ή να επιστρέψει στις επιλογές. Από εκεί ή διαλέγει άλλο θέμα ή επιστρέφει στις κεντρικές επιλογές. Σχήμα 3: Επιγραμματική εκπαίδευση

13 450 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα, ο χρήστης αφού βρεθεί στις επιλογές της λεπτομερούς εκπαίδευσης, διαλέγει ένα από τα επόμενα τέσσερα τμήματα: γενικές πληροφορίες, εκπαίδευση για τα υλικά και χώρους της Βιβλιοθήκης, για τον OPAC της Βιβλιοθήκης και για το CD-ROM server, οπότε και αυτόματα οδηγείται στις επιλογές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα. Από εκείνο το σημείο, π.χ. τις επιλογές για τον OPAC της Βιβλιοθήκης, έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις σχετικές οθόνες και επίσης μπορεί να επιστρέψει στις επιλογές λεπτομερούς εκπαίδευσης. Όντας σε κάποια από τις οθόνες πληροφοριών, έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε άλλη του ίδιου τμήματος ή στις επιλογές κάποιου άλλου από τα τμήματα της λεπτομερούς εκπαίδευσης. Σχήμα 4: Λεπτομερής εκπαίδευση Στο τμήμα της ιδεατής ξενάγησης ο χρήστης αρχικά βλέπει τις επιλογές της, από τις οποίες μπορεί να οδηγηθεί στις παρακάτω λειτουργίες: επιλογή συγκεκριμένου σημείου ή κάποιας διαδρομής του χώρου της Βιβλιοθήκης, στην οποία θέλει να ξεναγηθεί και τέλος κάποιου χώρου από τον οποίο θα αρχίσει η περιπλάνηση του στη Βιβλιοθήκη. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αφού παρακολουθήσει μια σειρά από κινούμενες τρισδιάστατες εικόνες, μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο τμήμα του ίδιου είδους ξενάγησης ή να επιστρέψει στις επιλογές ιδεατούς ξενάγησης, για να αλλάξει το είδος της ξενάγησης το οποίο θα παρακολουθήσει. Από τις επιλογές αυτές μπορεί να επιστρέψει και στο κεντρικό μενού! Με τη βοήθεια των επιλογών ο χρήστης οδηγείται σε όποιο από τα παρακάτω τμήματα παραδειγμάτων επιθυμεί: υλικά, χώροι, OPAC της Βιβλιοθήκης και CD-ROM server. Αφού επιλέξει κάποιο από αυτά, οδηγείται στις σχετικές επιλογές, από όπου και καθορίζει το συγκεκριμένο σημείο του τμήματος που τον ενδιαφέρει αλλά και το βαθμό εξειδίκευσης του παραδείγματος το οποίο και παρακολουθεί στη συνέχεια. Έπειτα μπορεί να συνεχίσει επιλέγο-

14 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ντας άλλο παράδειγμα του ίδιου τμήματος, να επιστρέψει στις επιλογές παραδειγμάτων για αλλαγή τμήματος ή επάνοδο στις κεντρικές επιλογές. Με ακριβώς αντίστοιχο τρόπο οργανώνεται και η ενότητα των ασκήσεων. Σχήμα 5: Ιδεατή ξενάγηση Σχήμα 6: Παραδείγματα

15 452 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 8. Κύκλος 3: Υλοποίηση πρωτοτύπου Πρόκειται ουσιαστικά για την εκπόνηση του story board του έργου. Για μια, δηλαδή, ακριβή περιγραφή καθεμιάς από τις οθόνες από τις οποίες αυτό συνίσταται. Ορίστηκαν τα κείμενα, σχεδιάστηκαν και επιλέχθηκαν οι εικόνες, σκηνοθετήθηκαν και επιλέχθηκαν φωτογραφίες, ορίστηκαν οι προδιαγραφές αλλά και το περιεχόμενο της ιδεατής ξενάγησης. Όσον αφορά την ιδεατή ξενάγηση, αυτή θα επιτευχθεί με την υλοποίηση ενός τρισδιάστατου μοντέλου των χώρων στους οποίους θα περιορίζεται η ξενάγηση. Με τη χρήση αυτού του μοντέλου θα υλοποιηθούν τα σύνολα από κινούμενες εικόνες (animation) τα οποία θα συνθέτουν την ξενάγηση. Ο χρήστης του προγράμματος εκπαίδευσης θα καθοδηγείται με τη βοήθεια επιλογών στο να παρακολουθήσει τους χώρους που τον ενδιαφέρουν. Θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα παρακάτω: 1. Σημείο, στο χώρο γύρω από τον οποίο θα ξεναγηθεί 2. Διαδρομή, στο μήκος της οποίας θέλει να ξεναγηθεί 3. Περιήγηση στους χώρους κατά τη βούληση του Το συνολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται με χρήση του συγγραφικού εργαλείου Authorware Professional v3.5. Με τη βοήθεια αυτού θα εισαχθούν τα σύνολα από τις κινούμενες εικόνες (animation), οι οποίες θα υλοποιούν τα τμήματα της ιδεατής ξενάγησης στα κατάλληλα σημεία του προγράμματος και θα ελέγχεται η σωστή προβολή τους στους χρήστες. Μια έκδοση του προγράμματος εκπαίδευσης θα βρίσκεται και στη σελίδα της Βιβλιοθήκης στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW). Για την έκδοση αυτή η ιδεατή ξενάγηση θα υλοποιείται σε VRML v2.0. Για να είναι αυτό δυνατό, θα πρέπει τα διάφορα τμήματα του σεναρίου της ιδεατής ξενάγησης να υλοποιούνται και σε αρχεία της μορφής.wrl. Για κάθε χώρο που ενδιαφέρει το χρήστη, και συνεπώς συμπεριλαμβάνεται στην ιδεατή ξενάγηση, ορίζονται σημεία, τα οποία αποτελούν κέντρο για την προβολή των χώρων τριγύρω τους και σύνολο δυνατών διαδρομών. 9. Κύκλος 4: Υλοποίηση των τίτλων Αυτός είναι και ο τρέχων κύκλος ανάπτυξης του έργου, που αφορά τη συγβοήθεια και των υπόλοιπων προγραμμάτων για τη δημιουργία και επεξεργασία όλων των διαφόρων ειδών δεδομένων που συνθέτουν την ύλη εκπαίδευσης. 10. Κύκλος 5: Βελτίωση Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου θα γίνουν οι παρατηρήσεις, κατόπιν

16 ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ δοκιμαστικής λειτουργίας των τίτλων στο χώρο της Βιβλιοθήκης από τους πραγματικούς της χρήστες. Θα εντοπιστούν τα πιθανά μειονεκτήματα και θα οριστούν τα σημεία επέμβασης. Στη συνέχεια θα γίνουν οι αλλαγές καθώς επίσης και η αξιολόγηση αυτών των αλλαγών. 11. Έλεγχος σωστής λειτουργίας Αφού εκπαιδευτεί το σύνολο του προσωπικού στην τελική μορφή του συστήματος, αυτό πλέον θα μπει σε λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες στο περιβάλλον της Βιβλιοθήκης. Θα υπάρχει λεπτομερής εξέταση των αποτελεσμάτων του και του τρόπου αλληλεπίδρασης, οπότε και θα εντοπιστούν τυχόν μειονεκτήματα και ελλείψεις της βελτιωμένης έκδοσης, οπότε και θα γίνουν οι τελικές αλλαγές. 12. Μελέτη σύνδεσης με το δίκτυο Internet Πρέπει, σ' αυτή τη φάση, να εντοπισθούν οι αναγκαίες αλλαγές και τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν αυτές, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση του συνόλου της εκπαιδευτικής ύλης του προγράμματος, μέσω της σελίδας της Βιβλιοθήκης στο δίκτυο Internet. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο προκειμένου τα προγράμματα δικτυακής υποστήριξης να μπορούν να έχουν αποδοτική πρόσβαση στα δεδομένα του προγράμματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Η παράσταση αρχίζει» ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται: Για την παροχή πληροφοριών με ταχύτητα Για να διδάσκουν κριτική σκέψη και τρόπους επίλυσης προβλημάτων Για την κατασκευή προσομοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος) 1 Περιεχόμενα 1η Άσκηση Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών ενός Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης... 4 2 η Άσκηση Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ + Εισαγωγή + Παρουσίαση των ακινήτων µου + ιαχείριση των ακινήτων µου + Προφίλ του µεσίτη µου + Πρόσθεση Ακινήτου + Αποσύνδεση Εισαγωγή Για να µπείτε στο Μενού Μεσιτών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Ενότητα 5 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 5-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Η διαδικασία σχεδιασμού Παράγοντες σχεδιασμού Λογικό vs.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων

Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων Φάσεις Φάσεις εργασίας Ανάλυση Σχεδίαση Παραγωγή Αξιολόγηση Storyboard Οµάδα παραγωγής Επιλογή εργαλείων Ανάλυση (analysis) Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών που δίνουν µια καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 11: Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) II Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 17: Συστήματα υποστήριξης Ομάδων Μαθητών με εφαρμογή της τεχνικής Ανάλυσης Διάδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A.A.: Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey

Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών. Orange Survey Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1 Βασικές έννοιες 11.1.1 Γραμμική και μη

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ Φάσεις ανάπτυξης πολ. εφαρμογής (1) Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν, εφαρμόζονται και στην ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών καλύπτοντας τις επιμέρους ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 13: Διαγραμματικές τεχνικές Επαναληπτικές ασκήσεις Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τον Επόπτη Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial MCSS Medical Center Support Systems Users Manual Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_UM_F003 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2006 2009 Dragon Systems MCSS_UM_F003 Page 1 / 157 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία HTML5 Podcasts ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημιουργία HTML5 Podcasts ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014 Δημιουργία HTML5 Podcasts ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Ορισμός του Podcast... 2 Εργαλεία Δημιουργίας HTML5 Podcast... 2 SlideGo (freeware)... 2 HTML5Point (95.62 )...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey

Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey Δημιουργία ερωτηματολογιου με την πλατφόρμα Limesurvey Χαρακτηριστικά Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης 27 τύποι ερωτήσεων Δυνατότητα καθορισμού συνθηκών εμφάνισης ανα ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ηλεκτρονική Υγεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Ηλεκτρονική Υγεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Εφαρμογές Για τον Πολίτη - Ασθενή Απομακρυσμένη-Ηλεκτρονική πρόσβαση στον Φάκελο Ασθενούς Για τον Πολίτη - Ασθενή Για τον Πολίτη - Ασθενή Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

www.ikarditsa.gr Οδηγίες Χρήσης (προσθήκη νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος)

www.ikarditsa.gr Οδηγίες Χρήσης (προσθήκη νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος) www.ikarditsa.gr Οδηγίες Χρήσης (προσθήκη νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος) Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει οδηγίες για την προσθήκη ενός νέου άρθρου σε σελίδα iκαταστήματος. Η προσθήκη ενός άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση

Εισαγωγή στην ανάλυση Εισαγωγή στην ανάλυση & σχεδίαση Π.Σ. Τα προϊόντα λογισμικού έχουν (και αυτά) ένα κύκλο ζωής που ξεκινά από τη σύλληψη μιας νέας ιδέας για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προϊόντος και φθάνει μέχρι την

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα