ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ

2 1.2 Επιχειρησιακά ονομάζονται τα συστήματα ή οι διαδικασίες που υποστηρίζουν όλη ή τα κυριότερα μέρη της επιχείρησης σε αντιδιαστολή με τα ΠΣ λειτουργικών περιοχών που υποστηρίζουν μια λειτουργική περιοχή της επιχείρησης. ολοκληρώνουν ένα συγγενές σύνολο λειτουργιών π.χ. Παραγγελιοληψία - Order filling π.χ. Προγραμματισμός Αποστολής - Scheduling shipment Τα συστήματα αυτά διαπερνούν τα οργανωσιακά επίπεδα cross-level τις λειτουργικές περιοχές cross-functional, και εστιάζονται σε επιχειρηματικές διαδικασίες - business process oriented Αποθήκευση δεδομένων σε μια ενιαία αποθήκη δεδομένων από όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα μέρη της επιχείρησης Όταν εισάγονται στοιχεία, δημιουργείται μια αυτόματη μεταφορά αυτών των στοιχείων όπου αλλού χρειάζεται (αρχεία) χωρίς εισαγωγή από ανθρώπινο χειριστή

3 1.3 Περισσότερο γνωστά επιχειρησιακά συστήματα είναι αυτά που υποστηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain). Στην εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβάνονται οι ροές των υλικών, των πληροφοριών και του χρήματος, προς από και μέσα στην επιχείρηση. Για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτείται η κοινή χρήση πληροφορίας και η συνεργασία των διαφορετικών φορέων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η φύση και οι κατηγορίες των επιχειρησιακών συστημάτων

4 1.4 Παραδοσιακή Αντιμετώπιση των ΠΣ Μέσα στην επιχείρηση: Υπάρχουν Υπάρχουν λειτουργικές περιοχές, η κάθε μια χρησιμοποιεί τα δικά της ΠΣ Εκτός των ορίων της επιχείρησης: Υπάρχουν πελάτες και προμηθευτές Οι λειτουργικές περιοχές ενεργούν σε έναν βαθμό απομονωμένα

5 Παραδοσιακή Θεώρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Islands of information: με αρνητικές συνέπειες στην επίδοση του οργανισμού 1.5 Πηγή: Laudon & Laudon - MIS

6 1.6 Επιχειρηματική διαδικασία - Business processes τρόπος με τον οποίο γίνεται η οργάνωση και ο συντονισμός της εργασίας για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελούνται από ένα σύνολο εργασιών αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανώσει την δουλειά της μια επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα αν είναι καλύτερες από των ανταγωνιστών ροές workflows που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχειρηματική διαδικασία ροές υλικών ροές πληροφοριών ροές χρημάτων

7 1.7 Παραδείγματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών Παραγωγή - Manufacturing and production: η συναρμολόγηση προϊόντων, ο ποιοτικός έλεγχος, η σύνθεση του bills of materials Πωλήσεις και marketing: η ανεύρεση πελατών, ηενημέρωσητωνπελατών, ηπώληση

8 1.8 Παραδείγματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά - Finance and accounting: πληρωμή των πιστωτών, η παραγωγή των οικονομικών καταστάσεων η διαχείριση του ταμείου Ανθρώπινο δυναμικό - Human Resources: ηπρόσληψηεργαζομένων η αξιολόγηση της επίδοσης τους η εγγραφή τους σε προγράμματα επιδομάτων

9 1.9 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣ ως την προηγούμενη δεκαετία τα ΠΣ αναπτύσσονταν ένα-ένα ως επίλυση κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος της επιχείρησης δεν υπήρχε η ολοκληρωμένη θεώρηση όλων των ΠΣ της επιχείρησης επικρατούσε η κατά εφαρμογή θεώρηση των ΠΣ της επιχείρησης (application specific view) αυτή η προσέγγιση έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ΠΣ που να επιλύουν τα σημαντικότερα κατά την γνώμη τους προβλήματα

10 1.10 οδήγησε όμως σε μη συντονισμένα μεταξύ τους ΠΣ έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ΠΣ που αναπτύχθηκαν κατά διαφορετικές χρονικές στιγμές περιορισμένη δυνατότητα συνολικής και σφαιρικής αντίληψης της επιχείρησης από μέρους των μάνατζερς περιορισμένη δυνατότητα από μέρους της υψηλόβαθμης διοίκησης να αντιληφθεί το πώς υποστηρίζει η επένδυση σε πληροφορική τεχνολογία τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού έλλειψη συνολικού σχεδιασμού για την μελλοντική εξέλιξη των ΠΣ στην επιχείρηση

11 1.11 στην παραδοσιακή αυτή θεώρηση δεν μπορούσαν να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούσαν περισσότερες από μια λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης π.χ. συντονισμός της παραγωγής και της οικονομικής διεύθυνσης για τον σχεδιαμό της νέας παραγωγής τα σημαντικά στοιχεία της αλυσίδας αξίας ελέγχονται απο χωριστά ΠΣ που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους δεν είχε η επιχείρηση μια ολοκληρωμένη θεώρηση των επιχειρηματικών της διαδικασιών δεν αντιλαμβανόταν η επιχείρηση πώς τα ΠΣ της σχετίζονταν με αυτά των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων

12 1.12 Επιχειρηματική διαδικασία - Business processes Οι επιχειρηματικές διαδικασίες αφορούν μια λειτουργική περιοχή ή είναι διαλειτουργικές

13 Επιχειρηματικές Διαδικασίες και Πληροφοριακά Συστήματα Διαλειτουργικές Επιχειρηματικές Διαδικασίες - Cross-Functional Business Processes διαπερνούν τα όρια μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών περιοχών (π.χ. sales, marketing, manufacturing, και research and development) ομαδοποιούν εργαζομένους με διαφορετικές λειτουργικές εξειδικεύσεις για την υλοποίηση μιας πλήρους εργασίας 1.13 Παράδειγμα: Διαδικασία Διεκπεραίωσης Παραγγελιών- Order Fulfillment Process

14 Διαδικασία Διεκπεραίωσης Παραγγελιών 1.14 Πηγή: Laudon & Laudon - MIS

15 1.15 ERP, Brady, 2001

16 1.16 ERP, Brady, 2001 Οι πελάτες υποβάλλουν τις παραγγελίες τους Οι παραγγελίες κοινοποιούνται στην Παραγωγή για τον προγραμματισμό που κανει Και στο Λογιστήριο για τιμολόγηση

17 1.17 ERP, Brady, 2001 Η Παραγωγή παραγγέλει πρώτες ύλες στους προμηθευτές Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσω του Λογιστηρίου Οι Πωλήσεις θέλουν να γνωρίζουν την διαθεσιμότητα των προϊόντων για να ενημερώνουν σχετικά τους πελάτες

18 1.18 ERP, Brady, 2001 Το Λογιστήριο λαμβάνει στοιχεία από τις Πωλήσεις σχετικά με τις πωλήσεις Από την Παραγωγή σχετικά με τις ανάγκες σε πρώτες ύλες ΑπότοΑνθρώπινο Δυναμικό στοιχεία σχετικά με την μισθοδοσία Οι πωλήσεις χρειάζονται στοιχεία απο το Λογιστήριο σχετικά με το πιστωτικό όριο του πελάτη

19 1.19 ERP, Brady, 2001 Το Ανθρώπινο Δυναμικό συγκεντρώνει τις ανάγκες των λειτουργικών περιοχών σε ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες που απαιτούνται Κοινοποιεί στις άλλες λειτουργικές περιοχές τα από το νόμο καθοριζόμενα για τις προσλήψεις Στο Λογιστήριο κοινοποιεί στοιχεία μισθοδοσίας

20 1.20 πρόσφατα έχει λάβει χώρα μια επανάσταση στην ανάπτυξη ΠΣ σχεδιασμός ΠΣ έτσι ώστε να γίνεται ολοκλήρωση των κύριων επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση ή και μεταξύ επιχειρήσεων αυτήηνέαθεώρησηονομάζεταιenterprise computing ως πρόσφατα ήταν αδύνατη η θεώρηση αυτή για λόγους τεχνικούς, σήμερα είναι δυνατή από τεχνικής πλευράς, αλλά δύσκολη από την οργανωσιακή πλευρά ολοκληρωμένη θεώρηση των επενδύσεων σε πληροφορική τεχνολογία

21 1.21 Πηγή: Laudon & Laudon - MIS

22 Enterprise Systems 1.22 Πηγή: Laudon & Laudon - MIS

23 1.23 ΓΙΑΤΙ Χωρίς ολοκλήρωση δεν μπορεί να λάβει η επιχείρηση την πληροφορία που χρειάζεται ή την λαμβάνει πολύ αργά. Μάλιστα με την μορφή των επιχειρήσεων σήμερα (π.χ. δραστηριοποίηση σε πολλές χώρες) είναι αδύνατη η επιτυχημένη λειτουργία τους χωρίς την ολοκλήρωση αυτή. π.χ. παραγγελία στις Βρυξέλλες, εργοστάσιο στο Hong Kong, αποθήκη σε άλλο σημείο, διεύθυνση σε τρίτο σημείο Οι νέες επιχειρηματικές συνθήκες απαιτούν πλήρη συντονισμό της επιχείρησης highly coordinated enterprise

24 1.24 Παραδείγματα επιχειρησιακών συστημάτων αποτελούν: Τα πληροφοριακά συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων enterprise resource planning systems (ERP) που υποστηρίζουν το εσωτερικό προς την επιχείρηση τμήμα της εφοδιαστικής της αλυσίδας Η επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων ERP που υποστηρίζουν επιπλέον την συνεργασία της επιχείρησης με τους συνεργαζόμενους εταίρους της (συστήματα ERP II). Τα περισσότερα ERP συστήματα σήμερα έχουν αυτήν την επέκταση της λειτουργικότητάς τους. Τα συστήματα διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης (customer relationship management systems CRM). Τα συστήματα διαχείρισης των σχέσεων της επιχείρησης με τους συνεργαζόμενους εταίρους της (partner relationship management systems PRM).

25 1.25 Παραδείγματα επιχειρησιακών συστημάτων αποτελούν: Τα συστήματα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων (decision support systems DSS) που έχουν στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση, συχνά με την βοήθεια μιας αποθήκης δεδομένων (data warehouse). Αυτή η κατηγορία συμπεριλαμβάνει και τα συστήματα υποστήριξης των υψηλόβαθμων στελεχών της επιχείρησης (executive support systems ESS). Τα συστήματα διαχείρισης της γνώσης που έχουν στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, αποθήκευσης, συντήρησης και διανομής της γνώσης σε ολόκληρη την επιχείρηση. Π.χ. επιχειρηματικό portal

26 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ : MRP, MRPII Η μηχανογράφηση της εφοδιαστικής αλυσίδας άρχισε με την ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας στα τελευταία πενήντα χρόνια. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας γινόταν παραδοσιακά με έγγραφα, το τηλέφωνο και το φαξ, αλλά όμως δεν είχε καλή απόδοση. Τα πρώτα προγράμματα λογισμικού που εμφανίσθηκαν στη δεκαετία του 50 και του 60 υποστήριζαν μικρά τμήματα της όλης εφοδιαστικής αλυσίδας. - Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, ο χρονοπρογραμματισμός και η τιμολόγηση. Το λογισμικό αυτό υποστήριζε επιμέρους λειτουργίες χωρίς όμως και να υπάρχει ολοκλήρωση των ανεξάρτητων αυτών συστημάτων. Έγινε βέβαια σύντομα αντιληπτό ότι υπήρχαν αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. - Για παράδειγμα, φάνηκε η σχέση μεταξύ του προγραμματισμού της παραγωγής, της διαχείρισης των αποθεμάτων και των προμηθειών. - Έτσι τη δεκαετία του 60 αναπτύχθηκαν τα λεγόμενα συστήματα MRP (material requirements planning- προγραμματισμός απαιτήσεων σε υλικά) τα οποία ενοποιούσαν την παραγωγή, τις προμήθειες και τη διαχείριση αποθεμάτων 1.26 σχετιζόμενων προϊόντων.

27 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ : MRP, MRPII Material Requirements Planning - Προγραμματισμός Απαιτήσεων σε Υλικά Το μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας ισχύει για εκείνα τα είδη των οποίων η ζήτηση είναι ανεξάρτητη από τη ζήτηση οποιουδήποτε άλλου είδους. Όμως, στην παραγωγή συχνά η ζήτηση ορισμένων ειδών είναι αλληλοεξαρτώμενη. - Για παράδειγμα, κάποια είδη μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα τελικά προϊόντα, και άρα η ζήτησή τους να εξαρτάται από την συνολική ζήτηση αυτών των τελικών προϊόντων. Η διαδικασία προγραμματισμού που ενοποιεί την παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση αποθεμάτων των αλληλοεξαρτώμενων ειδών ονομάζεται Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών Material Requirements Planning (MRP). Ο προγραμματισμός αυτός είναι συνήθως μηχανογραφημένος λόγω των σύνθετων αλληλοσχετίσεων μεταξύ των προϊόντων και των ειδών που το συναποτελούν ή απαιτούνται για την παραγωγή του. - Επιπλέον, ο προγραμματισμός αυτός αλλάζει κάθε φορά που η ημερομηνία παράδοσης ή η ποσότητα της παραγγελίας αλλάζει. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται η μείωση των αποθεμάτων και η εξομάλυνση μέρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. 1.27

28 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ : MRP, MRPII Προγραμματισμός Παραγωγικών Πόρων Manufacturing Resource Planning Το απλό MRP καλύπτει μόνον τον προγραμματισμό παραγωγής και τα αποθέματα. Όμως δεν εξασφαλίζουν πλήρη ενοποίηση καθώς δεν υποστηρίζουν άλλες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο πολυπλοκότερος προγραμματισμός που περιλαμβάνει επιπλέον την ανάθεση των σχετικών πόρων (π.χ. χρήμα, εργατικό δυναμικό) καλύπτεται από συνθετότερο και ενοποιημένο λογισμικό που ονομάζεται σύστημα Προγραμματισμού Παραγωγικών Πόρων, manufacturing resource planning - MRPII. Ενοποιεί την παραγωγή, την διαχείριση αποθεμάτων, τις προμήθειες, τα χρηματοοικονομικά, και τις δραστηριότητες του εργατικού δυναμικού. Πέρα από τις συνήθεις αναφορές των συστημάτων MRP, τα συστήματα MRPII υπολογίζουν - το κόστος των υλικών, - τηνταμειακήροήπουαπαιτείταιγιατηνπληρωμήτωνυλικών, - το κόστος εργασίας, εξοπλισμού, επισκευών του εξοπλισμού, και ενέργειας, - προϋπολογισμό για την αγορά των υλικών και - πρόγραμμα εργασίας των εργαζομένων. 1.28

29 1.29 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα συστήματα MRPII έχουν εξελιχθεί σήμερα με την ολοένα και διευρυνόμενη ενοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης οδηγώντας στα λεγόμενα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων enterprise resource planning systems (ERP). Τα συστήματα ERP μηχανογραφούν τις συνήθεις εργασίες (π.χ. transaction processing) από όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης σε ένα ενοποιημένο σύστημα.

30 1.30 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ στόχος τους αποτελεί η ολοκλήρωση όλων των πληροφοριακών ροών μεταξύ των οργανικών μονάδων της επιχείρησης μέσα από ένα ΠΣ που μπορεί να υποστηρίζει τις ανάγκες της επιχείρησης σε όλο το εύρος των λειτουργιών. ο έλεγχος όλων των κύριων επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο με μια και μόνο αρχιτεκτονική λογισμικού, σε μια ενοποιημένη λύση λογισμικού. το λογισμικό αυτό ενοποιεί τον σχεδιασμό, την διαχείριση, και την χρήση όλων των πόρων σε ολόκληρη την επιχείρηση. αποτελείται από ενότητες εφαρμογών που αυτοματοποιούν συνήθεις λειτουργίες back-end Για παράδειγμα, υπάρχει ενότητα λογισμικού για τον έλεγχο του κόστους (cost control), για την διαχείριση παγίων (fixed assets management) ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους ενότητες λογισμικού μέσω της ίδιας διεπαφής.

31 1.31 SALES ORDER ENTRY IN SAP R/3 Sold-to party P.O. Number Required Delivery Date Material Order Quantity

32 1.32 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Για παράδειγμα, η παραγγελιοληψία θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα αποθέματα, σταστοιχείατωνπροϊόντων, στις προηγούμενες πληρωμές και πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, και στις προηγούμενες παραγγελίες του.

33 1.33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν συστήματα ERP η μία επιλογή είναι να αναπτύξουν από μόνες τους ένα ολοκληρωμένο σύστημα, είτε διασυνδέοντας υπάρχοντα πακέτα που καλύπτουν επιμέρους λειτουργικές περιοχές (middleware) ή προγραμματίζοντας ένα νέο, κατά παραγγελία σύστημα. Μια άλλη επιλογή που μπορεί να υλοποιηθεί συχνά γρηγορότερα και φθηνότερα, είναι η χρήση εμπορικά διαθέσιμου ολοκληρωμένου λογισμικού ERP. Σήμερα, μια εξέχουσα λύση ERP είναι αυτή της εταιρείας SAP AG με το προϊόν της SAP R/3 και τις νέες του εκδόσεις. Το προϊόν αυτό περιέχει περισσότερες από εβδομήντα ενότητες λογισμικού (modules). Οι εταιρείες Oracle, Computer Associates, Peoplesoft και J.D. Edwards κατασκευάζουν στην διεθνή αγορά τέτοια συστήματα. Πρόσφατα η Microsoft με το Navision.

34 1.34 ERP, Brady, 2001

35 1.35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παραμετροποίηση configuration Π.χ. Make-to-stock ή make-to-order From SAP: After a company chooses its major modules, it chooses from an assortment (about 8.000) of configuration options. These options are shown in configuration tables, which are like a menu from which the company customizes (to some degree) the modules it has chosen. For example, in the Accounting module, a business might choose to track product costs and revenue by factory, by product, by geographical region, and so on. Όλα αυτά τα προϊόντα έχουν βέβαια σήμερα και ενότητες για τον Παγκόσμιο Ιστό. Π.χ. mysap.com

36 1.36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πόσο κοστίζει ένα πρόγραμμα ERP ; Το κόστος συμπεριλαμβάνει διάφορους παράγοντες: ERP software Άδειες Χρήσης (software license fees) Κόστος που βλέπει το μέγεθος του λογισμικού με βάση και τις ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετήσει Κόστος Συντήρησης - Maintenance fees Συνήθως ως ποσοστό του κόστους των αδειών χρήσηςas a percentage of the software license fees (e.g. 14%) Νέο hardware Για να μπορεί να εκτελέσει το περίπλοκο λογισμικό του ERP Κόστος συμβούλων και αναλυτών (π.χ. Για την παραμετροποίηση ) Διακοπή της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης κατά τον χρόνο υλοποίησης του συστήματος Εκπαίδευση - Training (απαίτηση χρόνου και χρήματος).

37 1.37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ The SAP software company had the following goals when it was formed in 1972: They wanted to develop and market standard software that would integrate business processes. They wanted data to be processed interactively and to be available in real time. They wanted users to work with data on a computer screen, and not with voluminous printed output. These goals were lofty and forward looking for 1972, and it took almost 20 years to achieve them. R/3 system was released in 1992.

38 1.38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν συστήματα ERP Άλλος τρόπος υλοποίησης συστήματος ERP από μια επιχείρηση είναι η μίσθωσή του από τους λεγόμενους προμηθευτές υπηρεσιών εφαρμογών (application service providers ASP). Αυτή η λύση μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται συγκεκριμένη λειτουργικότητα και δεν έχουν μεγάλες υποδομές πληροφορικής τεχνολογίας ούτε και το προσωπικό να τις υποστηρίξει. Π.χ. ΤΕΔΚ για παροχή υπηρεσιών λογισμικού προς τους δήμους της Άλλος τρόπος υλοποίησης συστήματος ERP είναι με την αγορά ή μίσθωση ξεχωριστών εφαρμογών για κάθε λειτουργική περιοχή οι οποίες είναι οι καλύτερες στο είδος τους (best-of-breed) και στη συνέχεια η ενοποίηση τους σε ένα κατά παραγγελία σύστημα ERP. - Σπάνια επιλογή

39 1.39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα συστήματα ERP πρώτης γενιάς εστιάσθηκαν στις εργασίες της επιχείρησης που είναι συνήθεις και επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή, τα συστήματα ERP της πρώτης γενιάς επικεντρώθηκαν στις συναλλαγές-κινήσεις της επιχείρησης. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, τα συστήματα ERP άρχισαν να επεκτείνονται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης καθιστώντας τα συστήματα αυτά λιγότερο εσωστρεφή προς τους προμηθευτές και τους πελάτες της επιχείρησης

40 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Στην πρώτη τους μορφή τα ERP συστήματα υποστήριζαν τις εσωτερικές εργασίες της επιχείρησης. Στη συνέχεια τα ERP συστήματα επεκτάθηκαν στo λεγόμενo εκτεταμένο λογισμικό ERP extended ERP software το οποίο κάλυπτε και εργασίες της επιχείρησης με προμηθευτές και πελάτες της. Το τελευταίο ονομάσθηκε εξωτερική ολοκλήρωση external integration σε αντίθεση με την εσωτερική ολοκλήρωση internal integration που παρείχαν τα πρώτα ERP συστήματα. 1.40

41 1.41 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα συστήματα ERP δεύτερης γενιάς Από το How are we doing? στο What are we going to do better? στόχος είναι η αξιοποίηση της ολοκληρωμένης πληροφόρησης για να γίνει εφικτός ο προγραμματισμός της επιχείρησης σε συνεχόμενη βάση (continuous planning) με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς ο συνδυασμός τους με συστήματα ERP πρώτης γενιάς είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης που αφορούν την λεγόμενη νοήμονα λήψη αποφάσεων (intelligent decision support) ή αλλιώς την επιχειρηματική ευφυία (business intelligence). Έτσι, ένα σύστημα ERP δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει για παράδειγμα υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM), λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και ενσωματώνει τεχνολογίες αποθηκών δεδομένων (data warehousing) και εξόρυξης δεδομένων (data mining).

42 1.42 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα συστήματα ERP δεύτερης γενιάς Η υλοποίησή τους γίνεται συχνά με την πρόσθεση στο σύστημα ERP πρώτης γενιάς λειτουργικότητας για ανάλυση, προγραμματισμό, βελτιστοποίηση και υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Αυτά τα επιπλεόν στοιχεία ονομάζονται συνήθως με τον γενικό όρο επιχειρηματική ευφυία (business intelligence). Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν λειτουργικότητα DSS, ESS, εξόρυξης δεδομένων (data mining) και νοημόνων συστημάτων (intelligent systems). Η χρήση ενιαίου συστήματος και για το μέρος που αφορά τα παραπάνω (επιχειρηματική ευφυία) από μια εταιρεία λογισμικού επιλύει το ήδη γνωστό, δύσκολο πρόβλημα της ολοκλήρωσης διαφορετικών ΠΣ. Μια τέτοια συνολική λύση -ERP λειτουργίες πρώτης και δεύτερης γενιάς μαζί- είναι φθηνότερη.

43 1.43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα συστήματα ERP δεύτερης γενιάς Μια άλλη προσέγγιση υλοποίησής τους θα ήταν η ολοκλήρωση με άλλο ΠΣ Για παράδειγμα, θα μπορούσε μια επιχείρηση να υλοποίησει ένα τέτοιο σύστημα συνδύαζοντας το σύστημα SAP R/3 με το σύστημα της εταιρείας Manugistics. Μια τέτοια προσέγγιση όπως και κάθε διασύνδεση ΠΣ αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα.

44 1.44 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ολοκλήρωση συνεχίζεται με την δημιουργία αγορών και την πρόσθεση ομάδων φορέων (π.χ. ομάδα πελατών).

45 1.45 ΚΛΑΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ επέκταση των επιχειρησιακών συστημάτων σε επίπεδο κλάδου Ονομάζονται industrial networks,, extended enterprises and trans-enterprise systems κλαδικά δίκτυα, εκτεταμένες επιχειρήσεις και διεπιχειρησιακά δίκτυα δίκτυα που συνδέουν τα συστήματα πολλών επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο -οριζόντια δίκτυα (π.χ. εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) σε συμπληρωματικούς κλάδους -κάθετακάθετα δίκτυα επιτρέπει την παρακολούθηση της κίνησης όλων των προϊόντων απόπρώτεςύλεςέωςτηναγοράαπότονπελάτη η εμφάνιση κλαδικών δικτύων θα επηρρεάσει σημαντικά το πως παράγονται και διανέμονται τα προϊόντα στον κλάδο

46 ΚΛΑΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ π.χ. Κλαδικό σύστημα της P&G για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των super markets σύστημα στα super markets όπου «κατεβάζουν»- download πληροφορίες από το σύστημα αυτό στο ERP των προμηθευτών για να βλέπουν τα στοιχεία των supermarkets και να προγραμματίζουν αποστολές ανάλογα σύστημα για την κοινή χρήση μη απασχολημένων μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση υλικών 1.46

47 1.47 MIS, Laudon Laudon, 2003 ΚΛΑΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ COMPETING FIRMS FIRM 1 FIRM 2 FIRM 3 INDUSTRY VALUE CHAIN INDUSTRIAL NETWORKS COMPETING VENDORS VENDOR 1 VENDOR 2 VENDOR 3

48 1.48 MIS, Laudon Laudon, 2003 ΚΛΑΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

49 1.49 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ενοποίηση που επιχειρείται στα συστήματα αυτά ξεκίνησε με την ολοένα διευρυνόμενη κάλυψη των λειτουργικών περιοχών της επιχείρησης, τον συνδυασμό της επεξεργασίας κινήσεων με δυνατότητες υποστήριξης λήψης αποφάσεων και τέλος την διεύρυνση προς άλλους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα πέραν της επιχείρησης της ίδιας.

50 1.50 Προβλήματα των Επιχειρησιακών Συστημάτων Δυσκολία στην υλοποίηση Η υλοποίηση ενός συστήματος ERP αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και έχει σε πολλές περιπτώσεις αποτύχει σε επιχειρήσεις. Τεχνολογία: Απαιτούν περίπλοκα κομμάτια λογισμικού και σημαντικές επενδύσεις σε χρόνο (ΗΠΑ: 3-5 χρόνια), χρήμα (ΗΠΑ: $15 εκ - $100 εκ) και τεχνογνωσία Οργανωσιακά: Απαιτούν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση μπορεί να χρειασθεί η επιχείρηση να μεταβάλει τις επιχειρηματικές τις διαδικασίες όσο και την οργάνωσή της έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στηδομήπουαπαιτείτολογισμικόerp. R/3 is more than a software package, it s a way of doing business.

51 1.51 Επιχειρησιακά ΠΣ οι δυσκολίες Δυσκολία στην υλοποίηση Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ένα τόσο μεγάλο ΠΣ, να εκπαιδευθούν οι χρήστες, και να ανασχεδιασθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες, όλα αυτά μαζί, και να λειτουργεί κανονικά κατά το διάστημα αυτό η επιχείρηση; Η προσέγγιση των modules και μερικής ολοκλήρωσης δηλαδή της επικοινωνίας με σημαντικές υπάρχουσες (legacy) εφαρμογές μέσω middleware που όμως αποδυναμώνει το επιχείρημα της πληρους πληροφοριακής ολοκλήρωσης

52 1.52 Επιχειρησιακά ΠΣ οι δυσκολίες Συχνά οι δυσκολίες στην εγκατάσταση καθώς και η χαμηλή απόδοση της επένδυσης οφείλονται σε προβλήματα με τον παράγοντα άνθρωπο και όχι λόγω των τεχνολογικών στοιχείων. Για παράδειγμα, ορισμένα στελέχη πιστεύουν ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα θα επιλύσει από μόνο του τα θεμελιώδη επιχειρησιακά προβλήματα που όμως δεν μπορούν να επιλυθούν από οποιοδήποτε λογισμικό. Ορισμένα στελέχη και διευθυντές μηχανογράφησης δεν αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για την κατάλληλη ανάλυση κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και της ανάπτυξης.

53 1.53 Επιχειρησιακά ΠΣ οι δυσκολίες Είναι βέβαιο ότι εργαζόμενοι θα αντισταθούν στις αλλαγές στον τρόπο εργασίας που εισάγει το σύστημα ERP (π.χ. απώλεια αυτονομίας). Παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της παροχής πληροφοριών με αργό ρυθμό προς την ομάδα υλοποίησης του ERP συστήματος για τον εκτροχιασμό του όλου εγχειρήματος. Στις περιπτώσεις αυτές η καθοδήγηση από μέρους της υψηλόβαθμης διοίκησης θεωρείται απαραίτητη. Και γενικότερα, η ενεργή υποστήριξη της υψηλόβαθμης διοίκησης είναι κρίσιμη για την επιτυχή υλοποίηση.

54 1.54 Επιχειρησιακά ΠΣ οι δυσκολίες Ορισμένα στελέχη και διευθυντές μηχανογράφησης προσπαθούν να κάνουν οικονομία σε θέματα εκπαίδευσης των υπαλλήλων. Η σημασία της εκπαίδευσης πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 10%-15% 15% πρέπει να διατίθεται για την εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο την χρήση του συστήματος για την εκτέλεση της εργασίας τους, όσο και την ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρρεάζει την γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης τα στοιχεία που αυτοί ελέγχουν. Πρέπει να επισημανθεί ότι η εκπαίδευση των χρηστών έχει ιδιαίτερη σημασία στα συστήματα ERP και για τον λόγο ότι σφάλματα στην εισαγωγή των στοιχείων δεν μπορούν να διορθωθούν με απλό τρόπο λόγω της διάδοσής τους μέσω του συστήματος ERP σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

55 Επιχειρησιακά ΠΣ οι δυσκολίες Πόσο ευέλικτα είναι Μήπως τα επιχειρησιακά συστήματα που θα προκύψουν θα είναι το ίδιο δύσκολα να αλλαχθούν στις προσπάθειες ανασχεδιασμού διαδικασιών που αναμφίβολα θα χρειασθούν αφού αποτελεί μια ουσιαστικά συνεχή δραστηριότητα (digital concrete) Δεν φαίνεται να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελιξία Η διαλειτουργικότητα Διαλειτουργικότητα υπάρχει μεταξύ των νέων εφαρμογών Η επίτευξη διαλειτουργικότητας του νέου συστήματος με τα υπάρχοντα συστήματα, που τουλάχιστον προσωρινά θα διατηρηθούν μέσω λύσεων middleware, αποτελεί ένα ακριβό εγχείρημα 1.55

56 Προβλήματα των Επιχειρησιακών Συστημάτων Προσοχή στην χρήση γενικευμένων μοντέλων Η επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει στο επιχειρησιακό της σύστημα τις δικές της επιχειρηματικές διαδικασίες αν αυτές της δίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αντί των συχνά προτεινόμενων από τον προμηθευτή επιχειρηματικών διαδικασιών που βασίζονται σε κάποια γενικευμένα μοντέλα επιχειρηματικών διαδικασιών που έχει συγκεντρώσει από ομοειδείς επιχειρήσεις Programmers can write specific routines for special applications in SAP s internal programming language, called Advanced Business Application Programming (ABAP). Ίσως το κεντρικό μοντέλο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων να μην είναι κατάλληλο 1.56 Κάποιες επιχειρήσεις δεν χρειάζονται τον βαθμό ολοκλήρωσης που παρέχουν τα επιχειρησιακά συστήματα

57 1.57 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δυσκολίες ορισμένες επιχειρήσεις ίσως να χρειάζονται ορισμένες ενότητες λογισμικού ενώ να υποχρεώνονται για την αγορά περισσότερων λόγω της ομαδοποίησής τους από την εταιρεία λογισμικού. Για αυτό η υλοποίηση είναι χρήσιμο να γίνεται με τη συμμετοχή της επιχείρησης της ίδιας, της εταιρείας λογισμικού και συμβούλων εξειδικευμένων στο αντικείμενο αυτό.

58 1.58 Οφέλη των Επιχειρησιακών Συστημάτων Π.χ. δεν απαιτείται η άχρηστη προσπάθεια της επανεισαγωγής ήδη εισαχθέντων στοιχείων A smoothly running ERP system can save a company s s personnel, suppliers, distributors, and customers much frustration- a benefit that is real but difficult to quantify.

59 1.59 Οφέλη των Επιχειρησιακών Συστημάτων Καλύτερη ολοκλήρωση από όλες τις πλευρές Οργανωτική Δομή: Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των οργανωτικών μονάδων των επιχειρήσεων Δομή της επιχείρησης one organization Κατάργηση των πριγκιπάτων εντός της επιχείρησης Δημιουργία μιας ενιαίας επιχείρησης Management: Διαδικασίες management που καλύπτουν όλη την επιχείρηση (management reporting and decision making) Τεχνολογία: Ενιαία πλατφόρμα, Δημιουργία πρότυπων δεδομένων (standardized organizational data) και άρα περισσότερο αποδοτική και εξωστρεφή λειτουργία

60 1.60 Επιχειρησιακά ΠΣ τα αναμενόμενα οφέλη Απαιτούν και υπόσχονται μεγάλες αλλαγές Διοίκηση της επιχείρησης Knowledge-based Management Processes Ολοκληρωμένη αντίληψη για την δημιουργία αξίας από την επιχείρηση Ολοκληρωμένη αντίληψη για την κοστολογική δομή της επιχείρησης Άσκηση διοίκησης με ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την επιχείρηση που ίσως είναι και το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του επιχειρησιακού συστήματος Τεχνολογία της επιχείρησης Ένα ολοκληρωμένο ΠΣ Στο τρόπο επιχειρείν της επιχείρησης Πελατοκεντρική κουλτούρα επιχειρείν γιατί μέσα από την ολοκλήρωση επιτυγχάνεται η κατανόηση της αλυσίδας αξίας του πελάτη

61 1.61 Επιχειρησιακά ΠΣ τα οφέλη Τι θά δειχνε μια ανάλυση κόστους/οφέλους οφέλους Το κόστος είναι από την αρχή ορατό και συγκεκριμένο ενώ τα οφέλη είναι δύσκολο να περιγραφούν με συγκεκριμένο τρόπο στην αρχή του εγχειρήματος Μια λύση είναι η εξέταση άλλων περιπτώσεων υλοποίησης επιχειρησιακών συστημάτων Οι επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου δεν θα παράσχουν τέτοια πληροφόρηση Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επιχειρησιακά συστήματα δεν είναι πάντα αμερόληπτες

62 1.62 Επιχειρησιακά ΠΣ τα οφέλη Ποιο είναι πραγματικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Αυτό καθεαυτό το επιχειρησιακό σύστημα δεν παρέχει μακρόβιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού μπορεί να αγορασθεί και από τον ανταγωνιστή Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έγκειται στην καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών λειτουργιών και των πελατών της επιχείρησης που πράγματι αποτελεί ένα στοιχείο με μοναδικότητα η κύρια αξία που απολαμβάνει μια επιχείρηση απο το επιχειρησιακό της σύστημα είναι η δυνατότητα αυτογνωσίας της Πρέπει όμως οι μάνατζερς της επιχείρησης να μάθουν να χρησιμοποιούν την νέα αυτή γνώση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση

Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση Ενότητα 4: Πληροφοριακά συστήματα για την επιχείρηση Χρηματοοικονομική διοίκηση Χρηματοοικονομικό ΠΣ: επιχειρησιακό ΠΣ που υπάρχει σχεδόν σε κάθε οργανισμό και υποστηρίζει χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των. οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; συστημάτων ERP

Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των. οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; συστημάτων ERP Εισαγωγή στα - ERP Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; Η ιστορία και η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6 ο : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (1/2)

Μάθημα 6 ο : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (1/2) Μάθημα 6 ο : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (1/2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1/47 ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός 6 ου Μαθήματος Να γνωρίσετε: Τις επιχειρηματικές λειτουργίες και οντότητες Την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Τι είναι ένα σύστημα ERP Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα Ένα σύστημα ERP αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies. Περιεχόμενα

Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies. Περιεχόμενα ΜΠΣ: Μηχατρονική MSc in Mechatronics Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies Δρ. Δινοπούλου Βάγια Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 4:

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 4: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ATE! ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ SOAO/V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστημα Διαχείρισης Π όρω ν-σ.δ.π. (E nterprise Resource Planning- ERP) Επώνυμο σπουδαστή: Βραΐλας

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 6: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήµατα ERP Χρησιµότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Ταξινόμηση ΠΣ ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζουν: Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών ΣΕΣ (Transaction

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των. οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; συστημάτων ERP

Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των. οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; συστημάτων ERP Εισαγωγή στα - ERP Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; Η ιστορία και η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εισαγωγή Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr http://islab.uom.gr Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 2016 2/ Καλωσόρισμα Εισαγωγή Η τεχνολογία της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. διαδικασιών που υποστηρίζουν την

Εξέταση των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. διαδικασιών που υποστηρίζουν την Συστήματα ERP και επιχειρησιακή ολοκλήρωση Εξέταση των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα Κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των διαδικασιών που υποστηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα Κατανόηση του ρόλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Business Suite MegaTron ERP

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Business Suite MegaTron ERP Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Business

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) ETL) Αριστομένης Μακρής

Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) ETL) Αριστομένης Μακρής Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) ETL) Τεχνολογίες Υποστήριξης Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων OLTP (On Line Transaction Processing) Επιχειρηματικές Εφαρμογές (Σχεσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γιαννακόπουλος Ιωάννης Περιεχόμενα E.R.P. Ορισμός, Στόχοι Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Παρουσίαση

Εισαγωγική Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ HTTP://ACADEMICS.EPU.NTUA.GR Εισαγωγική Παρουσίαση 2011-2012 Στόχοι του μαθήματος Πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι To πληροφοριακό πρόβληµα Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων Πληροφορία: ο ρόλος και η αξία της ιοίκηση: οµές ραστηριότητες Ανάγκες υποστήριξης Κατηγορίες Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ORDER PROCESSING. Υπό: Σ. Ανδριανόπουλου, Executive Consultant, Planning A.E.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ORDER PROCESSING. Υπό: Σ. Ανδριανόπουλου, Executive Consultant, Planning A.E. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ORDER PROCESSING Υπό: Σ. Ανδριανόπουλου, Executive Consultant, Planning A.E. Τα όρια του Order Processing (1/2) Η σύγχρονη φιλοσοφία οργάνωσης των επιχειρήσεων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγματα Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 1: Η παραγωγική διεργασία σαν φυσικό σύστημα μετασχηματισμού Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής Προγράμματα Η/Υ Εφαρμογές σε συστήματα Ποιότητας Οι οκτώ αρχές της ποιότητας Εστίαση στον πελάτη: οι επιχειρήσεις, δδ δεδομένου ότι στηρίζονται και εξαρτώνται απ τους πελάτες, οφείλουν να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ MRP MRP II

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ MRP MRP II I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP VIII IX 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3 1.2.1 MRP 3 1.2.2 MRP II 6 1.2.3 ERP 9 1.2.4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Επιστημονική Επιχειρηματική Χρήση των Η/Υ Η επιστημονική κοινότητα ασχολείται με τη λύση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: : Επιχειρησιακές Εφαρμογές Επ. Καθ. Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Στόχος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Πώς βοηθούν τα επιχειρησιακά συστήματα τις επιχειρήσεις να πετύχουν λειτουργική αριστεία; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2 Σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών του λογισμικού Το HellasSoft G2 είναι ένα αλληλένδετο σύστημα παρακολούθησης των πόρων της επιχείρησης (ERP). Eίναι ανεπτυγμένο στη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr 2.2 ΣΤΟΧΟΙ Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 2: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP )

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός pvasilikos@fme.aegean.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( E ) ΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Project Lifecycle Κύκλος ζωής ενός έργου Μ. Τσικνάκης Ε. Μανιαδή, Α. Μαριδάκη Διαχείριση Έργων - Project Management What is a project? One definition of a project (from the

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP

Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP Συστήματα ERP και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR, CPI) Κατανομή μοντέλου επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα