Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα προς ανάλυση: Σύστηµα C.G.S. Συστήµατα µονάδων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ιάλεξη: «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο) «Συστήµατα µονάδων συστήµατα αναφοράς στην ανθρώπινη κίνηση» Θέµατα προς ανάλυση: Συστήµατα µονάδων (M.K.S., C.G.S., Αγγλοσαξονικό) Σηµεία και συστήµατα αναφοράς (κυκλικό ή πολικό και ορθογώνιο ή καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων) Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώµα Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη ιανυσµατική ανάλυση βιοκινητικών µεγεθών (ανάλυση και σύνθεση διανυσµάτων) Ι ΑΣΚΩΝ: ρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Συστήµατα µονάδων Για τη µελέτη ενός φαινοµένου και τη σύγκρισή του µε κάποιο άλλο χρησιµοποιείται ένα µέτρο σύγκρισης. Μέτρο σύγκρισης είναι η βασική µονάδα µέτρησης και αποτελείται από µία προκαθορισµένη ποσότητα αυτού που µετριέται. Έχουν επικρατήσει τρία συστήµατα µονάδων: M.K.S. ( m, Kg, sec ) C.G.S. (cm, gr, sec) Αγγλοσαξονικό ( feet, slug, sec ). Σύστηµα M.K.S. Είναι µέρος του διεθνούς συστήµατος (SI) που επικράτησε παγκοσµίως (εκτός από Η.Π.Α. και χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας) µετά το διεθνές συνέδριο µέτρων και σταθµών το Έχει ως βασικές µονάδες µέτρησης : Το µέτρο (µονάδα µήκους) 1 m = ,73 µήκη κύµατος σε κενό της ακτινοβολίας p10-5ds του ισότοπου κρυπτόν 86. Το χιλιόγραµµο µάζας 1 Kg* = η µάζα ενός πρότυπου χιλιόγραµµου από ιριδιούχο λευκόχρυσο, στο µουσείο µέτρων και σταθµών στις Sevres της Γαλλίας, η µάζα αυτή ισούται µε 1lit απoσταγµένου νερού σε 4 0 C. Το δευτερόλεπτο (µονάδα χρόνου). 1 sec = περίοδοι της συχνότητας κεσίου. Σύστηµα M.K.S. Παράγωγες µoνάδες: Ταχύτητας: 1 m/sec Επιτάχυνσης: 1 m/sec 2 ύναµης: Newton (N), 1 N = 1 Kg.m/sec 2 1Kp= 9,81 N Σύστηµα C.G.S. Βασικές µονάδες: Το εκατοστόµετρο (µονάδα µήκους) - cm Το γραµµάριο (µονάδα µάζας) - gr Το δευτερόλεπτο (µονάδα χρόνου) - sec παράγωγες µονάδες: ταχύτητας: 1 cm/sec επιτάχυνσης: 1 cm/sec 2 δύναµης: 1 dyn = 1 gr.m/sec 2 Ισοδυναµίες: 1 cm = 10-2 m = 1/100 m (1m = 100 cm) 1 gr = 10-3 Kg = 1/1000 Kg (1 Kg = 1000 gr) 1 dyn = 10-5 N (1 N = dyn) 1

2 Αγγλοσαξονικό σύστηµα Βασικές µονάδες: Το πόδι (µονάδα µήκους) - foot ή ft Η λίµπρα (µονάδα δύναµης) - pound ή lb Το δευτερόλεπτο (µονάδα χρόνου) - sec Παράγωγες µονάδες: ταχύτητας: 1 ft / sec επιτάχυνσης: 1 ft / sec 2 µάζας: 1 slug = 1 lb. sec 2 / ft Ισοδυναµίες: 1 ft=12 in, 1 yard=3 ft, 1 mile=1760 yard, 1 slug = 32.2 lb 1 in = 2.54 cm, 1 ft = cm, 1 yard = cm 1 mi = m, 1 lb = Kg, 1lb = N 1 slug = Kg Σηµεία και συστήµατα αναφοράς Για τη µελέτη της κίνησης του σώµατος, αυτό, µαζί µε τα µέλη του θεωρείται ως ένα σύστηµα, ως ένα σύνολο δηλαδή σωµάτων που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Κάθε µέλος του σώµατος (υποσύστηµα), σε ό,τι αφορά την κίνηση, επηρεάζεται από το υπόλοιπο σύστηµα, το οποίο µε τη σειρά του δέχεται επιρροή από τα µέλη του. Η κίνηση γίνεται σε ευθεία, σε επίπεδο ή στο χώρο, και για την ανάλυση της κίνησης αυτά (τα συστήµατα αναφοράς) ορίζονται από ένα ακίνητο σηµείο και από ένα σύστηµα αξόνων (µε βάση το σηµείο και προσανατολισµό στο χώρο ή στο επίπεδο). Το ακίνητο σηµείο λέγεται σηµείο αναφοράς. Ως τέτοιο παίρνουµε ένα ακίνητο σηµείο του περιβάλλοντος ή κάποιο σχετικά ακίνητο σηµείο ως προς το εξεταζόµενο σύστηµα. Σηµεία και συστήµατα αναφοράς Όταν η ανάλυση της κίνησης γίνεται σε µια διάσταση (ευθεία) τότε το σύστηµα αναφοράς συνίσταται στο σηµείο αναφοράς και σε έναν άξονα, µε θετική φορά αν η κίνηση γίνεται προς τα δεξιά του σηµείου αναφοράς και αρνητική αν γίνεται προς τα αριστερά του. Όταν η κίνηση γίνεται στο επίπεδο (δύο διαστάσεις) έχουµε δύο άξονες κάθετους µεταξύ τους, τον κατακόρυφο (Υ) και τον οριζόντιο (Χ). Όταν η κίνηση γίνεται στο χώρο, έχουµε τρεις άξονες (Χ,Υ,Ζ), ο Ζ (καθορίζει το βάθος) κάθετος στο επίπεδο των Χ-Υ. Οι ανάγκες της µελέτης καθορίζουν και την επιλογή του κατάλληλου συστήµατος αναφοράς. Κυκλικό ή πολικό σύστηµα αναφοράς (στο επίπεδο) Το σύστηµα ορίζεται από: το µηδενικό σηµείο Ο και τον οριζόντιο άξονα ΟΧ Η θέση ενός σηµείου Α καθορίζεται από: την απόσταση (r) του σηµείου Α από το Ο και από τη γωνία θ, που σχηµατίζει η ακτίνα r (απόσταση ΟΑ) µε τον άξονα ΟΧ. Κυκλικές ή πολικές συντεταγµένες: (r, θ) Ορθογώνιο σύστηµα αναφοράς (στο επίπεδο) Το σύστηµα ορίζεται από: ένα σύστηµα δύο κάθετα τεµνόµενων αξόνων το µηδενικό σηµείο Ο (σηµείο τοµής τους). Οι άξονες Χ Χ (οριζόντιος) και Υ Υ (κατακόρυφος) χωρίζουν το επίπεδο σε τέσσερα τεταρτηµόρια. Ορθογώνιες και κυκλικές συντεταγµένες (στο επίπεδο) Μετατροπή κυκλικών συντεταγµένων σε ορθογώνιες: Χ = r. συνθ Υ = r. ηµθ Μετατροπή των ορθογωνίων σε κυκλικές: r 2 = Χ 2 + Υ 2 Υ Η θέση κάποιου σηµείου ορίζεται από τις αποστάσεις της προβολής του στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο άξονα. Οι αποστάσεις αυτές ονοµάζονται ορθογώνιες συντεταγµένες του σηµείου, συµβολίζονται (Χ,Υ). θ = τοξεφ Υ/Χ 2

3 Τρισδιάστατο καρτεσιανό σύστηµα Σηµείο αναφοράς είναι το σηµείο Ο και άξονας αναφοράς ο ΟΧ. Οι διευθύνσεις των τριών αξόνων παίρνονται µε τη µέθοδο της αριστερής παλάµης : αντίχειρας - Ζ άξονας, δείκτης - Υ άξονας, µέσος δάκτυλος - Χ άξονας. Οι συντεταγµένες ενός σηµείου είναι (Χ,Υ,Ζ) Χ η κάθετη απόσταση του σηµείου από το επίπεδο Υ-Ζ Υ η κάθετη απόσταση από το επίπεδο Χ-Ζ Ζ η κάθετη απόσταση από το επίπεδο Χ-Υ Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώµα Σηµείο αναφοράς και σηµείο τοµής των αξόνων το Κέντρο Μάζας του σώµατος. Άξονες: Χ - Μέσος ή Προσθιοπίσθιος (διαπερνά το σώµα από πίσω προς τα µπρος). Υ - Εγκάρσιος ή Πλάγιος (διαπερνά το σώµα από αριστερά προς τα δεξιά). Ζ - Επιµήκης άξονας (διαπερνά το σώµα κατά µήκος, από τα πόδια προς το κεφάλι). Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώµα Επίπεδα: Προσθιοπίσθιο ή οβελιαίο (καθορίζεται από τους άξονες Χ,Ζ). Μετωπιαίο (καθορίζεται από τους άξονες Υ,Ζ). Εγκάρσιο (καθορίζεται από τους άξονες Χ,Υ). Επιµέρους άξονες στο ανθρώπινο σώµα Ανάλογα µε τις ανάγκες της ανάλυσης της κίνησης µπορούµε να ορίσουµε και άλλα συστήµατα αξόνων. Στα µέλη των άκρων, Ζ είναι ο επιµήκης άξονας του µέλους. Οι άλλοι δύο άξονες ορίζουν ένα επίπεδο, που περνά από το Κέντρο Μάζας του άκρου και είναι κάθετο στον επιµήκη άξονα. Ο άλλος άξονας Υ (εγκάρσιος) βρίσκεται στο επίπεδο που διαγράφει το κινούµενο µέλος. Ο τρίτος άξονας Χ, λόγω της ορθογώνιας θέσης του µε τους άλλους δύο, υπολογίζεται διανυσµατικά. Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη Μονόµετρα: έχουν µόνο µέτρο. Συµβολίζονται µε τον αριθµό και τη µονάδα µέτρησης 20 Kg µάζας, 5 sec, κλπ. ιανυσµατικά: έχουν µέτρο, αρχή, τέλος, διεύθυνση, φορά (θετική ή αρνητική). Συµβολίζονται µε τον αριθµό και τη µονάδα µέτρησης, το πρόσηµο (θετικό, αρνητικό), τη διεύθυνση προσανατολισµού. ιανυσµατικά µεγέθη είναι η µετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση (γραµµµικές ή γωνιακές), η δύναµη, η ορµή, η στροφορµή, κλπ. Τα διανυσµατικά µεγέθη µπορούν να συντίθενται και να παράγουν ένα συνιστάµενο µέγεθος, ή η συνισταµένη να αναλύεται σε συνιστώσες (κανόνας παραλληλογράµµου). ιανυσµατική ανάλυση βιοκινητικών µεγεθών Η συνηθέστερη ανάλυση αυτών των µεγεθών στην αθλητική κίνηση είναι η ανάλυση ενός µεγέθους στους τρεις άξονες (όταν ενδιαφέρει η κίνηση στο χώρο), ή στους δύο άξονες (στο επίπεδο) στην οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα. Στην περίπτωση της σφαιροβολίας, µε βάση το πυθαγόρειο θεώρηµα, από τις δύο κάθετες συνιστώσες της ταχύτητας απελευθέρωσης της σφαίρας υπολογίζουµε και τη γωνία απελευθέρωσης. Ως διανυσµατικό µέγεθος, εδώ παίρνουµε την ταχύτητα V 0 µιας σφαίρας στο κατακόρυφο επίπεδο βολής, τη στιγµή της απελευθέρωσης από το χέρι. Το µήκος του βέλους είναι η τιµήτης ταχύτητας (m/sec). Η διεύθυνση της ταχύτητας δίνεται από τη γωνία φ 0 που σχηµατίζει µετοοριζόντιο επίπεδο. Το σηµείο εφαρµογής δίνεται από το σηµείο απελευθέρωσης. 3

4 εν προσθέτονται αριθµητικά αλλά γεωµετρικά. Τα διανύσµατα διατηρούν τη διεύθυνσή τους, παρατάσσονται, στο τέλος του πρώτου τοποθετείται η αρχή του δεύτερου (αδιάφορο ποιο θα είναι πρώτο ή δεύτερο, αποτέλεσµατοίδιο). Το συνιστάµενο διάνυσµα R έχει ως αρχή την αρχή του πρώτου και τέλος το τέλος του δεύτερου. Για την πρόσθεση περισσότερων των δύο διανυσµάτων τα παρατάσσουµε έτσιώστε, διατηρώντας τη διεύθυνσή τους, το τέλος του πρώτου να συµπίπτει µε την αρχή του δεύτερου, το τέλος του δεύτερου µε τηναρχήτουτρίτου, κ.ο.κ. Το συνιστάµενο άνυσµα θα έχει αρχή την αρχή του πρώτου και τέλος το τέλος του τελευταίου. Κολυµβητής διασχίζει το ποτάµι από τη µία όχθη ως την άλλη κάθετα στο ρεύµα. Στο πρώτο παράδειγµα η κάθετη ταχύτητα του κολυµβητή είναι Vκ = 2 m/sec και η ταχύτητα του ρεύµατος Vπ = 4 m/sec. Η συνισταµένη ταχύτητα του κολυµβητή είναι V Σ = ( ) 1/2 = (4 + 16) 1/2 = 4,7 m/sec. Στο δεύτερο παράδειγµα είναι Vκ = 4 m/sec και Vπ = 2 m/sec. Η συνισταµένη έχει το ίδιο µέτρο (V Σ = 4,7 m/sec), αλλά διαφορετική διεύθυνση. Ανάλυση διανυσµάτων σε επιµέρους συνιστώσες Η ανάλυση γίνεται σε δύο κάθετες συνιστώσες. Στην περίπτωση του κολυµβητή, εδώ έχουµε ωςδεδοµένο τη συνισταµένη ταχύτητα VΣ και την αναλύουµε στηνταχύτηταvχ του ρεύµατος και την κατακόρυφη ταχύτητα Vy του κολυµβητή. Οι συνιστώσες ταχύτητες είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Η Vy ορίζει το χρόνο διάσχισης του ποταµού, η Vχ επηρεάζει το σηµείο άφιξης στην απέναντι όχθη. 4

5 Ανάλυση διανυσµάτων σε επιµέρους συνιστώσες Εφαρµογές Κίνηση και στα τρία επίπεδα Η περίπτωση της ρίψης µε µπαλάκι (στιγµή απελευθέρωσης της µπάλας) είναι κίνηση που διεξάγεται και στα τρία επίπεδα, και ως τέτοια πρέπει να περιγραφεί (αναλυθεί). Η ανάλυση γίνεται σε δύο συνιστώσες αυθέρετες διευθύνσεις. Αφού χαράξουµε δύο ευθείες που περνούν από το σηµείο εφαρµογής της συνισταµένης, µε διευθύνσεις της επιλογής µας, αναλύουµε τησυνισταµένη στις δύο συνιστώσες επί των ευθειών που αποτελούν τους φορείς των συνιστωσών διανυσµάτων. Η κίνηση στο οβελιαίο επίπεδο πρέπει να παρατηρείται και να καταγράφεται από πλάγια, η κίνηση στο µετωπιαίο επίπεδο από πίσω, ενώ η κίνηση στο εγκάρσιο επίπεδο από πάνω. Εφαρµογές Εφαρµογές Εύρεση του µέτρου και της διεύθυνσης της συνισταµένης Επιλογή του κατάλληλου συστήµατος αναφοράς Στις µεταφορικές κινήσεις η παρατήρηση για ποσοτική ή ποιοτική βιοκινητική ανάλυση γίνεται συνήθως κάθετα ως προς την κατεύθυνση της κίνησης (κίνηση στο οβελιαίο επίπεδο). Στην περίπτωση του βαδίσµατος, η παρούσα, κάθετη στην κίνηση οπτική γωνία µας επιτρέπει να κάνουµε γενικές παρατηρήσεις (γενική πόζα του σώµατος, κίνηση του κορµού, αντιµετάθεση χεριών-ποδιών, κίνηση του ποδιού στήριξης και αιώρησης), όσο και ειδικές (γωνίες κάµψης των µελών και ειδικότερα του ποδιού στο ισχίο, γόνατο και ποδοκνηµική στις διάφορες φάσεις, µήκος διασκελισµού και κατακόρυφη κίνηση του σώµατος). Παρατήρηση της κίνησης από πίσω µας πληροφορεί για το εύρος της βάσης στήριξης, την πλάγια κίνηση, την κλίση της λεκάνης. Ο σφαιροβόλος κινείται µε οριζόντια ταχύτητα V ορ = 2.5 m/s και ωθεί τη σφαίρα προς τα πάνω και εµπρός µε V ωθ = 3m/s, και γωνία της V ωθ να είναι θ=75 ο. Vσ = (V 2 ορ + V 2 ωθ 2 V ορ V ωθ συνθ σ ) 1/2 όπου θ σ = 180 ο -75 ο = 105 ο. Έτσι το µέτρο της V σ είναι 4.37m/s. ΗγωνίατηςV σ µε το οριζόντιο επίπεδο υπολογίζεται από την εξίσωση: συνθ = (V 2 ορ + V 2 σ V 2 ωθ)/(2 V ορ V σ ) Άρα θ = 41.5 ο Βιβλιογραφία Θέµατα για συζήτηση ή µελέτη Κόλλιας Η. (1997). Βιοκινητική της αθλητικής κίνησης. Θεσσαλονίκη. Τσαρούχας Λ. (1983) Βιοµηχανική αθλητικών κινήσεων, Αθήνα. Φωτεινόπουλος Β. (). Μηχανική. Εκδόσεις Βλάσση, Αθήνα. Baumann W. (1996). Βασικές αρχές της βιοµηχανικής των αθλητικών κινήσεων. Εκδόσεις Σάλτο, Θεσσαλονίκη. Abernethy B., Kippers V., Mackinnon L.T., Neal R.J., Hanrahan S. (1997). The Biophysical Foundations of Human Movement. Human Kinetics, Champaign, IL. Adrian M.J., Cooper J.M. (1995). Biomechanics of Human Movement. Brown & Benchmark Publishers, IA, USA. Hall S.J. (1995). Basic Biomechanics. McGraw-Hill Companies, USA. Hamill J., Knutzen K.M. (1995). Biomechanical Basis of Human Movement. Williams & Wilkins, PA, USA. Αναφέρετε πέντε κινήσεις που η κάθε µια διεξάγεται κυρίως σε ένα από τα κάθετα επίπεδα αναφοράς. ιάλεξε µια οικεία κίνηση. Προσπάθησε να περιγράψεις ποια στοιχεία της καταγράφονται καλύτερα µε θέση παρατήρησης από πλάγια, από πίσω και από πάνω. ιάλεξε µια αθλητική κίνηση. Ποια στοιχεία της περιγράφονται καλύτερα µε το πολικό και ποια µε το ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων. 5

6 Επίλογος Υπάρχουν τρία συστήµατα µονάδων για τη µέτρηση των βιοκινητικών µεγεθών και γι αυτό στην επίλυση ενός προβλήµατος τα βασικά και παράγωγα µεγέθη πρέπει να είναι στο ίδιο σύστηµα (µετατροπή τους) για αποφυγή σφαλµάτων υπολογισµού. Η ανάλυση µιας κίνησης γίνεται µονοδιάστατα, δισδιάστατα ή τρισδιάστατα επιλέγοντας είτε το πολικό είτε το ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων ανάλογα µε τις ανάγκες της µελέτης. Καθότι πολλά από τα βιοµηχανικά µεγέθη δεν είναι µονόµετρα αλλά διανυσµατικά, η πλήρης περιγραφή τους και ο υπολογισµός τους έχει να κάνει µε τη σύνθεση και ανάλυση διανυσµάτων. 6

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΛΕΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξεκινά µία νέα θεώρηση της Φυσικής, ανατρέποντας την θεωρία της Σχετικότητας. Η πλάνη των ανθρώπων ήταν οικτρή

Διαβάστε περισσότερα