Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό!"

Transcript

1 Υποστηρικτικό υλικό για την εργασία Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! του Νίκου Σκουλίδη Η εργασία δημοσιεύτηκε στο 10ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, σσ Μαθηματικοί υπολογισμοί Το παρόν κείμενο αποτελεί παράρτημα του κυρίως κειμένου της εργασίας, και δίνονται οι μαθηματικοί υπολογισμοί που μπορούμε να κάνουμε για την θεωρητική υποστήριξη της προσομοίωσης. Δίνονται χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες όσον αφορά στην εξαγωγή των γεωμετρικών σχέσεων μεταξύ γωνιών και του μήκους του βοηθητικού νήματος. Η απόδειξή τους είναι απλή και επαφίεται στον αναγνώστη. Επίσης επισημαίνονται και οι απλοποιήσεις και προσεγγίσεις που χρειάζονται για να φτάσουμε σε μια εποπτικότερη εικόνα του φαινομένου. Πιο αναλυτικά παρουσιάζεται η περίπτωση της προσομοίωσης βαρύτητας μικρότερης της κανονικής, που εύκολα όμως επεκτείνεται και για την περίπτωση της προσομοίωσης βαρύτητας μεγαλύτερης της κανονικής, για την οποία δίνονται μόνο τα τελικά αποτελέσματα. Βαρύτητα μικρότερη από την κανονική Στην παρακάτω Εικόνα 1 φαίνεται ένα σχεδιάγραμμα για την περίπτωση της μικρότερης βαρύτητας από την κανονική. Το εκκρεμές μας αποτελείται από το σώμα Σ και το νήμα ΟΣ και στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο σχεδίασης και στο σημείο Ο. Η θέση ισορροπίας του βρίσκεται στη θέση Ι. Τα δύο άκρα του βοηθητικού νήματος προσδένονται στο σώμα Σ και στο ένα άκρο του ελατηρίου. Το άλλο άκρο του ελατηρίου μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα (επίσης κάθετο στο επίπεδο της σχεδίασης) στο σημείο Α που βρίσκεται στην κατακόρυφο που περνάει από το σημείο Ο. Όπως αναφέρεται και στο κυρίως κείμενο, επειδή με αυτή τη διάταξη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε περιστροφή του βοηθητικού νήματος, το κύριο νήμα του εκκρεμούς ΟΣ είναι διπλό με σχήμα V που στην κορυφή του βρίσκεται το σώμα Σ και στηρίζεται στα σημεία Ο και Ο (το Ο δεν εμφανίζεται στο σχήμα στην Εικόνα 1) και που απέχουν την ίδια κατακόρυφη απόσταση από το σώμα Σ, ίση με το μήκος του εκκρεμούς Αυτό το νήμα ορίζει ένα επίπεδο κάθετο στο επίπεδο σχεδίασης. Το μήκος του βοηθητικού νήματος στη θέση ισορροπίας είναι, όπου είναι το μήκος του εκκρεμούς. Η δύναμη που κινεί το εκκρεμές σε μια τυχαία θέση του είναι η (δεν απεικονίζεται στην Εικόνα 1), που είναι η συνισταμένη δύο δυνάμεων στη διεύθυνση κίνησης (εφαπτόμενες στην τροχιά του): Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

2 με να είναι η συνιστώσα του βάρους w και να είναι η συνιστώσα της δύναμης από το βοηθητικό νήμα. Εδώ η δύναμη αυτή δεν είναι κατά μέτρο ίση με τη δύναμη που ασκεί το βοηθητικό νήμα όταν το εκκρεμές μας βρίσκεται στη θέση ισορροπίας αλλά ελαττωμένη κατά την ποσότητα που προκύπτει από τη μεταβολή του μήκους του ελατηρίου κατά που έχει σταθερά. Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα για τους υπολογισμούς σε εκκρεμές σε περιβάλλον βαρύτητας μικρότερης της κανονικής Αυτή η μεταβολή μήκους φαίνεται στην Εικόνα 1 και προκύπτει από τη διαφορά των κύκλων (διάστικτη απεικόνιση) με κέντρα τα σημεία στήριξης του εκκρεμούς και του βοηθητικού νήματος με ακτίνες και αντίστοιχα και είναι: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

3 με το μήκος του βοηθητικού νήματος σε αυτή την τυχαία θέση του εκκρεμούς να είναι: Άρα Έτσι έχουμε Τη γωνία μπορούμε να την υπολογίσουμε από τη σχέση Θεωρώντας το πλάτος μικρό, τότε θα είναι και άρα οπότε η παραπάνω σχέση απλοποιείται στην και ακόμη και στην (με τα και να εκφράζονται σε rad) Τελικά από τις Σχέσεις 1, 2, 3 και 7 βρίσκουμε για τη δύναμη που κινεί το εκκρεμές όπου μπορούμε να κάνουμε την αντικατάσταση: και να πάρουμε: κάνοντας την επιπλέον προσέγγιση. Τέλος, αν επαναφέρουμε στο δεύτερο μέλος της προηγούμενης σχέσης το ημίτονο, θέτοντας, θα έχουμε που για μαλακό ελατήριο, δηλαδή με σταθερά πολύ μικρή έχουμε: Αυτή η δύναμη είναι η δύναμη επαναφοράς που είναι ανάλογη της απομάκρυνσης. Άρα θα έχουμε αρμονική ταλάντωση. Συγκρίνοντας τη Σχ. 14 με την επόμενη (Σχ. 15) που μας δίνει τη δύναμη επαναφοράς του απλού εκκρεμούς, 0 Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

4 με να είναι η κανονική βαρύτητα, μπορούμε να πούμε πως η ταλάντωσή τώρα γίνεται με φαινόμενη βαρύτητα. Αν δούμε το πρόβλημα αντίστροφα, τότε για να έχουμε φαινόμενη βαρύτητα, η υπολογιστεί από τη σχέση θα πρέπει να Αν το βοηθητικό νήμα ήταν πάντα κατακόρυφο και η δύναμη που ασκούσε ήταν πάντα σταθερή, τότε αυτή θα έπρεπε να είναι: Συγκρίνοντας τις σχέσεις 17 και 18, βλέπουμε πως με την παρούσα διάταξη πρέπει η δύναμη που ασκούμε να είναι μεγαλύτερη κατά τον παράγοντα, που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε σαν συντελεστή διόρθωσης. Αν το γίνει πολύ μεγάλο, τότε ξαναβρίσκουμε τη Σχ. 18 Βαρύτητα μεγαλύτερη από την κανονική Με όμοιο τρόπο βρίσκουμε και τις σχέσεις για την περίπτωση που προσομοιώνουμε βαρύτητα μεγαλύτερη της κανονικής. Έτσι, αν γνωρίζουμε τη δύναμη που ασκείται από το βοηθητικό νήμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την φαινόμενη βαρύτητα και το αντίστροφο, αν επιδιώκουμε κάποια φαινόμενη βαρύτητα μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη που πρέπει να ασκεί το βοηθητικό νήμα Οι διαφορές ανάμεσα στις σχέσεις 16 και 20 και στις σχέσεις 17 και 21 είναι μικρές και εντοπίζονται μόνο στο πρόσημο της παρένθεσης και στο συντελεστή διόρθωσης που τώρα γίνεται. Εξαιτίας αυτού του συντελεστή η δύναμη που πρέπει να ασκείται από το βοηθητικό νήμα είναι τώρα μικρότερη από την ιδανική περίπτωση του πάντα κατακόρυφου νήματος. Τέλος για μεγάλο απλοποιείται και η τελευταία Σχ. 21 στην Σε πειράματα στην τάξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις 19 και 22 ή για μικρά σχετικά (<6) τις σχέσεις 17 και 21. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

5 Ψηφιακή προσομοίωση Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπολογιστικού βιβλίου (στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο αρχεία, ένα για τις παλιότερες εκδόσεις του λογισμικού Excel και ένα για τις νεώτερες) δίνεται μια υπολογιστική προσομοίωση της μηχανικής προσομοίωσής μας, που παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της περιόδου που αναμένουμε να έχει το εκκρεμές για διάφορα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και άλλες επιλογές. Για να γίνουν οι υπολογισμοί είναι απαραίτητο να επιτρέπεται η εκτέλεση μακροεντολών (βλ. οδηγίες). Οι υπολογισμοί σε αυτό δεν ακολουθούν τις προσεγγίσεις που αναφέρονται παραπάνω, αλλά γίνονται χρησιμοποιώντας τις ακριβείς μαθηματικές σχέσεις. Η προβλεπόμενη βαρύτητα και επομένως και η υπολογιζόμενη από τον τύπο περίοδος για αυτή τη βαρύτητα, γίνεται από τις προσεγγιστικές σχέσεις. Μια διαφορά από τους προηγούμενους μαθηματικούς υπολογισμούς είναι πως σε αυτό έχει προστεθεί η δυνατότητα προσομοίωσης τριβών και αντίστασης του αέρα. Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μοντέλα. Ένα ανάλογο του τετραγώνου της ταχύτητας, που προσεγγίζει την πραγματική επίδραση της αντίστασης του αέρα και ένα ανάλογο της ταχύτητας, όπου με αυτό προσεγγίζονται οι τριβές των νημάτων, κυρίως του βοηθητικού νήματος στον οδηγό του (βλέπε εικόνες στο κυρίως κείμενο) και του δυναμόμετρου. Έτσι φαίνονται και οι απώλειες στο πλάτος της ταλάντωσης για χρονική διάρκεια ίση με την ημιπερίοδο της ταλάντωσης. Μπορούν να δοκιμαστούν διάφοροι συντελεστές για αυτά το μοντέλα ή να βρεθούν με σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων. Επίσης, μπορούμε να υπολογίσουμε και την περίοδο για την δεδομένη τιμής βαρύτητας χρησιμοποιώντας το πολυώνυμο Legendre 1 με μεταβλητό αριθμό όρων. Με τα αποτελέσματα που μπορούμε να πάρουμε με αυτούς του υπολογισμούς, βρίσκουμε και την απόκλιση που παρουσιάζει ο απλός μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της περιόδου του εκκρεμούς (Σχέση 1 του κυρίως κειμένου) σε σχέση με το πλάτος της ταλάντωσης (Εικόνα 1 του κυρίως κειμένου). Σε αυτή την προσομοίωση δεν λαμβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες όπως η μάζα των νημάτων, ή η επίδραση της κινούμενη μάζας του ελατηρίου δυναμόμετρου. Διεπαφή Στο βιβλίο εργασίας υπάρχουν 4 κύρια υπολογιστικά φύλλα όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Από ένα για τους υπολογισμούς και από ένα με διαγράμματα πλήρους σελίδας, απομάκρυνσης χρόνου για 1 Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

6 μια ημιπερίοδο (μικρότερης και μεγαλύτερης βαρύτητας από την κανονική). Ίσως υπάρχουν μικρές διαφορές στην εμφάνιση, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιούμε. Εικόνα 2. Υπολογιστικά φύλλα Επιπλέον των τεσσάρων αυτών φύλλων, υπάρχουν ακόμη κρυμμένα τα φύλλα «γλωσσών», δηλαδή φύλλα που περιέχουν τα εμφανιζόμενα κείμενα στη γλώσσα εμφάνισης. Για την εμφάνισή τους θα πρέπει να ξεκλειδωθεί το υπολογιστικό βιβλίο, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί. Μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον φύλλα γλωσσών, όμως υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ μόνο δύο γλωσσών κάθε φορά, Ελληνικών και μιας ακόμη (βλ. οδηγίες). Η μορφή των φύλλων για τους υπολογισμούς φαίνεται στην Εικόνα 3. Σε αυτά, οι επιλογές μας γίνονται στο αριστερό μισό μέρος τους, ενώ στο δεξί μέρος βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα κελιά στα οποία μπορούμε να εισάγουμε τιμές έχουν όλα χρώμα κίτρινο (στήλη «Τιμή» και επιλογής γλώσσας). Όλα τα υπόλοιπα κελιά είναι κλειδωμένα για αποφυγή τροποποίησης των δεδομένων ή των τύπων από λάθος. Στο «Υπόμνημα για τις τιμές» δίνεται μια επεξήγηση των διαφόρων χρωμάτων που χρησιμοποιούνται. Εισαγωγή επιλογών παραμέτρων και ποσοτήτων Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής της γλώσσας εμφάνισης σε Ελληνικά και Αγγλικά (ή οποιασδήποτε άλλης γλώσσας προστεθεί) ξεχωριστά για τις δύο περιπτώσεις υπολογισμών με επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα (από το βέλος που εμφανίζεται όταν επιλέξουμε το κελί της γλώσσας). Ακόμη τρεις παράμετροι επιλέγονται από αναδιπλούμενη λίστα. Αυτές είναι η «Από δύναμη σε βαρύτητα», «Συντελεστής διόρθωσης» και «Αποτελέσματα σε %». Όλες οι υπόλοιπες είναι αριθμητικές και θα πρέπει να βρίσκονται μεταξύ κάποιων ορίων, όπως φαίνεται και από τις στήλες «Ελάχιστο» και «Μέγιστο». Αν από λάθος εισαχθεί τιμή εκτός αυτών των ορίων, τότε γίνεται αυτόματη προσαρμογή στο πλησιέστερο όριο. Οι τελικές χρησιμοποιούμενες τιμές φαίνονται στη στήλη «Ενεργή τιμή». Όποτε γίνεται μια αλλαγή σε μία από τις παραμέτρους ποσότητες, γίνεται αυτόματα επαναϋπολογισμός όλων των αποτελεσμάτων. Μια παράμετρος που χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση είναι η «Από δύναμη σε βαρύτητα». Όταν είναι «No», τότε σαν επιλογή λαμβάνεται η ποσότητα της βαρύτητας που έχει εισαχθεί στο αντίστοιχο κελί και υπολογίζεται η δύναμη που πρέπει να ασκηθεί μέσω του βοηθητικού νήματος. Όταν είναι «Yes», τότε σαν επιλογή λαμβάνεται η δύναμη που έχει εισαχθεί στο αντίστοιχο κελί και υπολογίζεται η αναμενόμενη βαρύτητα. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται η κατάλληλη σήμανση με τα χρώματα των Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

7 κελιών στη στήλη «Ενεργή τιμή». Επιπλέον βοήθεια για τις επιλογές της δύναμης και της βαρύτητας δίνονται σαν σχόλια στα αντίστοιχα κελιά. Εικόνα 3. Στιγμιότυπο του υπολογιστικού φύλου για υπολογισμούς για βαρύτητα μικρότερη της κανονικής Εμφάνιση αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο δεξί μισό μέρος του φύλλου. Διακρίνεται ένα μικρό διάγραμμα Απομάκρυνσης Χρόνου για μια ημιπερίοδο, καθώς και οι αριθμητικές τιμές που προκύπτουν από τους υπολογισμούς. Επίσης εμφανίζεται και η απόκλιση μεταξύ των μεθόδων υπολογισμών στο δεξιότερο μέρος του φύλλου. Ειδικά, μόνο για την περίπτωση βαρύτητας μικρότερης της κανονικής, γίνεται και έλεγχος περιθωρίων της ασκούμενης δύναμης και σε περίπτωση που αυτά παραβιάζονται, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Στα φύλλα διαγραμμάτων, μπορούμε να δούμε σε μεγάλο μέγεθος τα διαγράμματα Απομάκρυνσης Χρόνου για μια ημιπερίοδο. Η γλώσσα εμφάνισης σε αυτά, ακολουθεί την επιλογή του αντίστοιχου φύλλου υπολογισμών. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

8 Προσθήκη φύλλων γλωσσών ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή κρατήστε ένα αντίγραφο του αρχικού αρχείου. Για την εκτέλεση όλων των παρακάτω βημάτων απαιτείται η ενεργοποίηση εκτέλεσης μακροεντολών (βλ. οδηγίες). Για να προσθέσετε επιπλέον φύλλα γλωσσών πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Θα πρέπει αρχικά να ξεκλειδωθεί το βιβλίο εργασίας. Για να γίνει αυτό πατάτε στο που βρίσκεται στα φύλλα και και εισάγετε τον κωδικό που έχει χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα. Για την εύρεση του αρχικού ή ξεχασμένου κωδικού, επικοινωνήστε με τον συγγραφέα. Όταν ξεκλειδωθεί το βιβλίο, τότε η εμφάνιση θα είναι (εννοείται πως θα εμφανίζονται και όσα φύλλα γλωσσών έχουν ήδη προστεθεί):. 2. Αντιγράφετε ένα από τα φύλλα γλωσσών (πχ το - English), κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας (Εικόνα 4, αριστερά), και στο νέο διάλογο που εμφανίζεται (Εικόνα 4, μέση) επιλέγετε τη θέση που θέλετε να βρεθεί το καινούριο φύλλο, έχοντας όμως βάλει στο πλαίσιο. Μετονομάζετε το νέο φύλλο που δημιουργήθηκε κάνοντας πάλι δεξί κλικ επάνω του (Εικόνα 4, δεξιά), (πχ σε - French), και τα φύλλα γίνονται τότε: Εικόνα 4. Δημιουργία αντιγράφου φύλλου γλωσσών 3. Μεταφράζετε στο φύλλο που μόλις δημιουργήσατε στη γλώσσα που θέλετε όλα τα λεκτικά στα κελιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να προστεθεί καμία στήλη ή γραμμή, ούτε να αλλάξει η μορφοποίηση που υπάρχει στο φύλλο. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

9 Δεν πρέπει να υπερχειλίζουν τα λεκτικά που προσθέτετε από τα κελιά. 4. Αντιγράφετε όλα τα περιεχόμενα του νέου φύλλου στο φύλλο. Για να γίνει αυτό, στο νέο φύλλο, κάνετε κλικ στην πάνω αριστερή γωνία των κεφαλίδων (Εικόνα 5, αριστερά), οπότε επιλέγονται όλα τα περιεχόμενα του φύλλου και πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα ctrl (control) και C, ή κάνετε την αντιγραφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωρίζετε. 5. Μεταβαίνετε στο φύλλο και κάνετε την επικόλληση των αντιγραμμένων κελιών επιλέγοντας το πάνω αριστερό κελί (το Α1) (Εικόνα 5, δεξιά) και πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα ctrl και V ή κάνετε την επικόλληση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωρίζετε. Εικόνα 5. Αντιγραφή περιεχομένου φύλλου 6. Δοκιμάζετε στα φύλλα υπολογισμών και με εναλλαγή της γλώσσας εμφάνισης τα αποτελέσματα της μετάφρασης. 7. Εφόσον όλα είναι όπως τα περιμένετε, κλειδώνετε πάλι στο βιβλίο εργασίας πατώντας στο κουμπί που βρίσκεται είτε στο φύλλο είτε στο φύλλο. Ο κωδικός θα σας ζητηθεί 2 φορές. Με το κλείδωμα, θα γίνουν κρυφά όλα τα φύλλα γλωσσών. Επιστροφή στο κείμενο Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

10 Ενεργοποίηση μακροεντολών ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον έχετε πάρει το αρχείο από πηγή που εμπιστεύεστε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Αν όχι, βεβαιωθείτε πως έχετε ενημερωμένα τα λογισμικά προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές, όλοι οι υπολογισμοί και οι ενημερώσεις των διαγραμμάτων θα γίνονται κανονικά, εκτός από τον υπολογισμό της περιόδου με το πολυώνυμο Legendre. Επίσης δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε φύλλα γλωσσών και να τα ενεργοποιήσετε. 1. Αν δεν έχετε ενεργοποιημένη την εκτέλεση όλων των μακροεντολών (πράγμα που δεν προτείνεται) τότε κατά το άνοιγμα του αρχείου εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα (Εικόνα 6): Εικόνα 6. Ειδοποίηση για ενεργοποίηση μακροεντολών Αν δεν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές ή έχετε αμφιβολίες για την ασφάλειά τους, παραλείψτε όλα τα παρακάτω βήματα. Επιστροφή στις οδηγίες γλωσσών Επιστροφή στο κείμενο 2. Πατήστε στο «Επιλογές» και στον νέο διάλογο που θα εμφανισθεί, επιλέξτε «Ενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου» (Εικόνα 7) Εικόνα 7. Επιλογή για να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές 3. Αν δεν εμφανιστεί το μήνυμα της Εικόνας 6, τότε μάλλον είναι απενεργοποιημένες οι μακροεντολές. Για να τις ενεργοποιήσετε κάντε τα εξής: Πατήστε στο κουμπί «Office», και μετά στις «Επιλογές» (Εικόνα 8) Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

11 Εικόνα 8. Ενεργοποίηση μακροεντολών: Βήμα 1 ο Στο νέο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε «Δημοφιλείς» και βάλτε στην επιλογή «Εμφάνιση καρτέλας `Προγραμματιστής` στην κορδέλα» (Εικόνα 9). Εικόνα 9. Ενεργοποίηση μακροεντολών: Βήμα 2 ο Έτσι θα εμφανιστεί στην κορδέλα ακόμη μια επιλογή με τίτλο «Προγραμματιστής». Επιλέξτε την και κάντε κλικ στο «Ασφάλεια μακροεντολών» (Εικόνα 10) Εικόνα 10. Ενεργοποίηση μακροεντολών: Βήμα 3 ο Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

12 Στο νέο παράθυρο διαλόγου προτείνεται να επιλέξετε «Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση» (Εικόνα 11). Εικόνα 11. Ενεργοποίηση μακροεντολών: Βήμα 4 ο Κάντε έξοδο από το πρόγραμμα και επανεκκινήστε το. Τώρα θα πρέπει να δείτε το μήνυμα της Εικόνας 6. Επιστροφή στις οδηγίες γλωσσών Επιστροφή στο κείμενο Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος 10 Άνοιξη

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. Θα μελετήσουμε τώρα συστήματα που διεγείρονται σε ταλάντωση μέσω εξωτερικής ς που μπορεί να είναι (όπως θα δούμε παρακάτω) σταθερή, μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Κεφάλαιο 4 ο : Ταλαντώσεις Φυσική Γ Γυμνασίου Περιοδικές Κινήσεις Όλες οι κινήσεις επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Περιοδικές κινήσεις: Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις)

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Πότε µια κίνηση λέγεται περιοδική; Να γράψετε τρία παραδείγµατα. Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ορθογραφίας κάντε τα εξής:

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ορθογραφίας κάντε τα εξής: Επιλογές Ορθογραφίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έλεγχος ορθογραφίας Συλλαβισμός Συνώνυμα ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AΣΚΗΣΗ 1, AΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ Όσο ωραίο και αν είναι το κείμενό σας, θα χάσει ό λη του την αξία αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016

Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016 Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στην εφαρμογή και διαπιστευτήρια... 2 2. Χρήση της εφαρμογής... 3 2.1 Βαθμολογίες μαθητή... 3 2.2 Απουσίες... 4 2.3 Ραντεβού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρωτοποριακή υπηρεσία για τον φαρμακοποιό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μια πρωτοποριακή υπηρεσία για τον φαρμακοποιό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μια πρωτοποριακή υπηρεσία για τον φαρμακοποιό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η φ-αναζήτηση είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για το φάρμακο και γενικότερα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη (www.f-anazitisi.gr). Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.3. Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου κελιών Ενότητα 3.3 Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου κελιών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει Να µπορούν να αντιγράφουν, να αποκόπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Αβαρές και μη εκτατό νήμα είναι δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Το ελεύθερο άκρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση προγράμματος κατάρτισης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση προγράμματος κατάρτισης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% Εισαγωγή: Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της επιχείρησης στο σύστημα του ΟΑΕΔ, μπορείτε να ξεκινήσετε να υποβάλλετε προγράμματα κατάρτισης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα