ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ & FAX: website: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 371 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάμου έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το Καταστατικό της. 3) Τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα. 4) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 23/08/2016. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Τους αγώνες της Α (τοπικής) Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών ΕΠΟ, αγωνιστικής περιόδου με τους εξής όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Σωματεία που έχουν υποχρέωση - δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 38. ΚΑΠ/ΕΠΟ). 1) Στους αγώνες της εν λόγω διοργάνωσης της ΕΠΣ Σάμου υποχρέωση συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία που ανήκουν στην Α Ερασιτεχνική Κατηγορία ΕΠΣ Σάμου κατά την αγωνιστική περίοδο ) Στους αγώνες της ίδιας διοργάνωσης δικαίωμα συμμετοχής προαιρετικά έχουν όλα τα Σωματεία, που ανήκουν στην Β Ερασιτεχνική Κατηγορία κατά την αγωνιστική περίοδο ΑΡΘΡΟ 2 ο Σύστημα διεξαγωγής του Κυπέλλου (άρθρο 42, ΚΑΠ/ΕΠΟ 1) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) ή τέσσερις (4) Ομίλους ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων. Ειδικότερα οι όμιλοι θα περιλαμβάνουν: α) Ένας όμιλος τα Σωματεία Ικαρίας και Φούρνων β) Δύο (2) η τρεις (3) Όμιλοι τα Σωματεία της Σάμου Οι όμιλοι με τα Σωματεία της Σάμου θα συγκροτηθούν με δημόσια κλήρωση που θα διενεργήσει η διοργανώτρια

2 2 2) Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία από τη διάταξη του άρθρου 20, παρ. 9 του ΚΑΠ/ΕΠΟ (παράταση κλπ) 3) Όλοι οι αγώνες θα ορισθούν μετά από δημόσια κλήρωση της διοργανώτριας. Ομάδα που κληρώνεται πρώτη θα είναι γηπεδούχος.κάθε αλλαγή Γηπέδου έστω και αν συμφωνήσουν οι αντίπαλες ομάδες απαγορεύεται. 4) Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη της Κυπελλούχου ομάδας ΕΠΣ Σάμου θα τελεσθεί στο Δημοτικό Στάδιο Σάμου. 5) Η Κυπελλούχος Ομάδα ΕΠΣ Σάμου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη Β φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών της διοργανώτριας ΕΠΟ. ΑΡΘΡΟ 3 ο Προκήρυξη (έννοια) Δήλωση Συμμετοχής Παράβολο- Ημ/νία έναρξης (άρθρο 39 ΚΑΠ/ΕΠΟ) 1) Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση πρόταση προς τα Σωματεία του άρθρου 1 ου, για την κατάρτιση Σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ Σάμου και αυτών, με σκοπό την συμμετοχή τους στην εν λόγω διοργάνωση αγωνιστικής περιόδου Η Σύμβαση συντελείται με την αποδοχή της παρούσας. 2) Τα Σωματεία του Άρθρου 1 ου, που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Συμμετοχής, όπως το συνημμένο στη παρούσα υπόδειγμα το αργότερο μέχρι 05/09/2016 στην ΕΠΣ Σάμου. 3) Η μη υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής ή η υποβολή Δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Σωματείου από τη διοργάνωση αυτή. 4) Επί πλέον η μη υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής για τα Σωματεία που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στη διοργάνωση έχει ως συνέπεια την απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν κατά την περίοδο καθώς και την επιβολή χρηματικής ποινής σε αυτά έως οχτακόσια (800) 5) Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με ποσό σαράντα (40), ως παράβολο συμμετοχής στους αγώνες. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. 6) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A, της U.E.F.A. και της ΕΠΟ. Στο Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση Σωματείου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρέπει να υπάρχει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. 2

3 3 ΑΡΘΡΟ 4 ο Έδρα Σωματείου, Χρώματα και Σύμβολα ομάδας. 1) Το Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει με τη Δήλωση Συμμετοχής του στην ΕΠΣ Σάμου το Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 Κ.Α.Π /ΕΠΟ. 2) Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, το κάθε σωματείο ξεχωριστά θα πρέπει να καταθέσει παραχωρητήριο για τη χρήση του Γηπέδου που θα έχει εκδώσει ο αρμόδιος φορέας Διοίκησης του ή το Σωματείο στο οποίο ανήκει, πλην όσων το δικαίωμα παραχώρησης έχει μεταβιβασθεί στην ΕΠΣ από τον αρμόδιο φορέα, για όσο διαρκέσει αυτό. Στην περίπτωση που δεν έχουν αδειοδοτηθεί όλα τα γήπεδα και μέχρι να αδειοδοτηθούν, η ΕΠΣ Σάμου έχει το δικαίωμα να ορίζει τις έδρες των ομάδων αυτών σε αδειοδοτημένα γήπεδα, με την υποχρέωση να προσκομίσουν παραχωρητήριο τα Σωματεία όταν αδειοδοτηθούν τα γήπεδα που θα έχουν δηλώσει ως έδρα τους. 3) Αλλαγή έδρας κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος των Σωματείων, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 8, παρ. 4ΚΑΠ/ΕΠΟ 4) Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να εκτελεσθούν έργα σε οποιοδήποτε Γήπεδο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο αρμόδιο φορέα στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται το Γήπεδο, υποχρεωτικά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ. Σάμου έγγραφο με το οποίο θα γνωστοποιείται η έναρξη των έργων, η οποία και θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας θα ματαιώνεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου το οποίο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον ΚΑΠ/ΕΠΟ. 5) Όλα ανεξαιρέτως τα Σωματεία που διαθέτουν το ιδιόκτητο Γήπεδό τους, για τους αγώνες του Πρωτ/τος είτε των ίδιων είτε άλλων Σωματείων, οφείλουν επί ποινή απαραδέκτου της Δήλωσης Συμμετοχής, να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. 6) Στη Δήλωση Συμμετοχής το Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην διοργανώτρια. τα χρώματα των στολών με τα οποία θα αγωνίζεται και τα οποία θα πρέπει να είναι αυτά που προβλέπει το Καταστατικό του. Θα δηλώνει επίσης και εναλλακτικά χρώματα για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η αλλαγή στολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 ΚΑΠ/ΕΠΟ. ΑΡΘΡΟ 5 ο Πρόγραμμα αγώνων, Διάρκεια, Ημέρα και Ωρα τέλεσης αγώνων. 1) Για τους αγώνες θα εκδοθεί αγωνιστικό πρόγραμμα, ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Σάμου. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως μπορεί να διεξάγονται και τις υπόλοιπες ημέρες για ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας. 3

4 4 2) Η πρόσκληση ομάδας για να συμμετάσχει στους αγώνες θα γίνεται με την κοινοποίηση προ τριών (3) ημερών πριν από τη μέρα διεξαγωγής τους βάσει του προγράμματος της παραπάνω παραγρ. (1). Στη πρόσκληση θα ορίζεται η ημ/νία διεξαγωγής των αγώνων, οι γηπεδούχες ομάδες, τα γήπεδα των αγώνων και η ώρα έναρξής τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη έναρξη του Σε εξαιρετικές επίσης περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί, κατά τη κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανώτερης βίας (πχ διακοπή συγκ/νιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα Σωματεία. Αιτήματα ομάδων για αλλαγές ωρών ημερών τέλεσης αγώνων τους, υποχρεωτικά πρέπει να περιέρχονται στη διοργανώτρια τουλάχιστο έξι μέρες πριν από την προβλεπόμενη βάσει του αρχικού προγρ/τος επόμενη αγωνιστική πλήρη αιτιολόγηση, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το εφικτό ή μη των αλλαγών. 3) Η χρονική διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι 90 λεπτά της ώρας και θα διαιρείται σε δύο ημίχρονα από 45 λεπτά το καθένα ενώ σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξάγεται ημίωρη παράταση που θα διαιρείται σε δύο ημίχρονα των δεκαπέντε (15) λεπτών το καθένα και έπειτα από νέο ισόπαλο αποτέλεσμα θα ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτυς. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τήρηση Τάξεως Υποχρεώσεις γηπεδούχων ομάδων. 1) Η πρόληψη και η καταστολή των εκδηλώσεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, είναι υποχρέωση όλων γενικά των Σωματείων. Ειδικότερα όμως τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παίρνουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή επεισοδίων, από πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους με τις σχέσεις που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ και να φροντίζουν για την διεξαγωγή των αγώνων σε κλίμα τάξης και ασφάλειας. 2) Επίσης οι γηπεδούχες ομάδες έχουν την ευθύνη για την επάρκεια-καταλληλότητα των Γηπέδων τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 8 & 9 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ. 3) Η γηπεδούχος ομάδα έχει ακόμη την υποχρέωση για την παρουσία στο γήπεδο γιατρού ή νοσηλευτή (Τ.Ε ή Π.Ε), του οποίου η ιδιότητα θα αποδεικνύεται στον Διαιτητή του αγώνα με επίσημο έγγραφο (πχ άδεια άσκησης επαγγ/τος, επαγγελματική ταυτότητα κλπ) και σε αντίθετη περίπτωση ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναγράψει την έλλειψη στο Φ.Α. Για την μη με 4

5 5 παρουσία ατόμου με τις εν λόγω ιδιότητες θα Διοργανώτρια χρηματική ποινή πενήντα (50). επιβάλλεται στη Γηπεδούχο ομάδα από την 4) Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα την άδεια διεξαγωγής του. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της, ο αγώνας δεν θα τελείται και θα κατακυρώνεται στην φιλοξενούμενη ομάδα το αποτέλεσμά του. AΡΘΡΟ 7 Ο Παρατηρητής αγώνα. Σε κάθε αγώνα ορίζεται εκπρόσωπος της διοργανώτριας ως Παρατηρητής Αγώνα, που ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 13 Κ.Α.Π/ΕΠΟ. Η υπόδειξη παρατηρητών μελών των Δ.Σ. από τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα απαγορεύεται. Καθήκοντα παρατηρητή μπορεί να ασκεί και οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου εφόσον ορισθεί από τη διοργανώτρια. Η αντικατάσταση παρατηρητή που δεν προσήλθε, γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 13 Κ.Α.Π/ΕΠΟ.. Ο παρατηρητής υποχρεούται να κρατάει μέχρι τη λήξη του αγώνα τα αναγνωριστικά έγγραφα (ταυτότητες, διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις εισόδου κλπ) που παραδίδουν σ αυτόν όσοι άλλοι εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους εκτός των ποδοσφαιριστών. ΆΡΘΡΟ 8 Ο - Διαιτητές Αγώνων (άρθρο 12 ΚΑΠ/ΕΠΟ). 1) Ο ορισμός των Διαιτητών και των Βοηθών Διαιτητών των αγώνων, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας Ε.Π.Ο. από το αρμόδιο Τοπικό Όργανο Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Σάμου και από τους Πίνακες Διαιτητών της. 2) Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο Διαιτητής που έχει ορισθεί, οι αντίπαλες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως Διαιτητή. Αν όμως δεν συμφωνήσουν στην επιλογή προσώπου κοινής αποδοχής, τότε κάθε ομάδα υποδεικνύει από ένα πρόσωπο για κλήρωση για την επιλογή εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τον ορισμό του Βοηθού Διαιτητή ή και των δύο Βοηθών Διαιτητών, στην περίπτωση που δεν θα εμφανισθούν στο γήπεδο ο Βοηθός Διαιτητή ή και οι δύο Βοηθοί Διαιτητές κάθε αγώνα τους οποίους όρισε το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας της ΕΠΣ Σάμου. Αν η μια ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει πρόσωπο για Διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού Διαιτητή ή Βοηθού Διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω. 3) Αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και με την προϋπόθεση να υπάρχει η δυνατότητα, μετά από γραπτό αίτημα των δύο αγωνιζόμενων ομάδων, το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας, μπορεί να ορίσει το Διαιτητή του αγώνα και τους Βοηθούς που αυτές επιθυμούν, δηλαδή κοινή συναινέσει των δύο Σωματείων, μετά όμως από έγκριση του αιτήματος αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Σάμου. 5

6 6 4) Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της περιόδου Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσει την εξαίρεση ομάδας ή Διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη του Πρωτ/τος από Διαιτητή με Δήλωσή του. 5) Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία και καταβάλλονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα από την υπόχρεη γηπεδούχο ομάδα. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση έξοδα μετακίνησης και διαμονής) ο Διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το επόμενο Πρωτ/μα και χρηματική ποινή. Επί πλέον μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια αντίπαλης ομάδας. δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της 6) α) Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξάγονται με ένα Διαιτητή και ένα Βοηθό Διαιτητή ή και μόνο με ένα Διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του κάθε αγώνα και κατά την κρίση της διοργανώτριας. β) Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία Διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος της ΕΠΣ Σάμου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χρησιμοποιεί, κατ εξαίρεση φιλάθλους σαν Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων του Πρωτ/τος. ΑΡΘΡΟ 9 ο Περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες Ειδικές υποχρεώσεις Σωματείων για συμμετοχή ποδ/στων τους στους αγώνες). 1) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες του Σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δευτέρου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΚΑΠ/ΕΠΟ ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΣ Σάμου. 2) Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από 1 η Ιουλίου έως την 30 η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνισθεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για τα δύο σωματεία. Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου. 3) Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες συγκροτούνται από άνδρες, καθώς και το αντίστροφο. 6

7 7 4) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14 Ο έτος της ηλικίας του. Ο Διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του, εάν όμως παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στο αγώνα, πέραν της αντικανονικής συμμετοχής του, ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. 5) Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική. 6) Προπονητές ομάδων οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής, έλαβαν ταυτότητα προπονητή της ΕΠΟ, δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 19 ΚΑΠ/ΕΠΟ. 7) Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λπ.). Τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 ΚΑΠ/ΕΠΟ 8) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή ερασιτεχνικού Σωματείου να αγωνισθεί στην ομάδα του για µια αγωνιστική εφ όσον κλήθηκε εγγράφως σε εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα από την διοργανώτρια και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα. Σε περίπτωση που θα αγωνισθεί η συμμετοχή είναι αντικανονική. 9) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών, που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) Ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, αλλιώς η συμμετοχή είναι αντικανονική. (άρθρο 19, παρ.3γ ΚΑΠ/ΕΠΟ) 10) Ειδικά και μόνο για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε αντρικές ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών) και των ποδοσφαιριστριών σε γυναικείες ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών) ως ημερομηνία γέννησης όλων θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης τους. ΑΡΘΡΟ 10 ο Προπονητές Παράγοντες Ομάδων Δημοσιογράφοι (άρθρα 18&29 ΚΑΠ/ΕΠΟ).. Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη επιτρέπεται βάσει καταστάσεων που παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα Σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν εφόσον επιδείξουν την ταυτότητά τους αστυνομική ή επαγγελματική ή το Δελτίο Πιστοποίησης της ΕΠΣ Σάμου μόνο τα εξής 7

8 8 πρόσωπα: α) Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής ή ο φυσικοθεραπευτής του αγώνα και ένας γιατρός κάθε ομάδας β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν έχει αυτή την ιδιότητα, το υπεύθυνο Σωματείο θα τιμωρείται με εκατό (100) πρόστιμο. Σε περίπτωση δε υποτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. γ) Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας δ) Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του, εφ όσον κατέχουν Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή ο υπεύθυνος λειτουργίας της κάθε ομάδας, εφόσον επιδεικνύει στον Διαιτητή Δελτίο Υπεύθυνου Αγωνιστικής Λειτουργίας που έχει εκδοθεί από την ΕΠΣ Σάμου. ε) Δύο τραυματιοφορείς με διακριτικά οι οποίοι δεν μπορούν να είναι μέλη των Δ.Σ. των σωματείων. Οι γιατροί, Φυσικοθεραπευτές και οι νοσηλευτές θα πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητα τους, με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας και σφραγίδας. Τα Σωματεία τα οποία δεν έχουν διπλωματούχο προπονητή έχουν το δικαίωμα να έχουν ακόμα ένα άτομο στον πάγκο, πλην του μέλους του Δ.Σ. Αυτό το άτομο θα χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του αγωνιστικού τμήματος και θα υπόκειται σε Πειθαρχικό έλεγχο, ως μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου και υποχρεωτικά θα εκδίδει ανάλογο Δελτίο Πιστοποίησης (Υπευθύνου Αγωνιστικής Λειτουργίας) από την ΕΠΣΣ. Για την παρουσία στον πάγκο ατόμου ως εκπροσώπου του Σωματείου απαιτείται η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου και προϋποθέτει κατά την έναρξη του αγώνα την επίδειξη της ταυτότητάς του ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή ή Δελτίου Πιστοποίησης της ΕΠΣ Σάμου Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, εφόσον επιδεικνύουν τον Παρατηρητή ή στον Διαιτητή του αγώνα πιστοποίηση την οποία θα εκδίδει η ΕΠΣ Σάμου έπειτα από αίτησή τους πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Η απομάκρυνση κάθε άλλου είναι ευθύνη του γηπεδόχου σωματείου. ΑΡΘΡΟ 11 ο Μη τέλεση-διακοπή-αναβολή αγώνων (άρθρο 21 του ΚΑΠ/ ΕΠΟ)- Αδυναμία συμμετοχής (άρθρο 17 του ΚΑΠ/ΕΠΟ). 1) Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται οι 2 (δύο) ομάδες, επανορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης. 2) Αγώνας που αναβάλλεται εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών ή λόγω διακοπής συγκοινωνιών, επανορίζεται με απόφαση της διοργανώτριας η οποία παίρνει υπόψη της επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Δημόσιων Υπηρεσιών και εφόσον κρίνει δικαιολογημένη την αδυναμία καθόδου των ομάδων λόγω ανωτέρας βίας, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο. 8

9 9 3) Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα υποχρεούται να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της τη διοργανώτρια πριν από τέσσερις (4) τουλάχιστο μέρες εκτός αν για την υποχρέωσή 4) της να αγωνισθεί ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο, των οκτώ ( 8) ημερών, οπότε η ειδοποίηση πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν από τρεις (3) ημέρες. 5) Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε(5) βαθμών από το επόμενο Πρωτάθλημα και ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξη του, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης δέκα(10) βαθμών από το επόμενο Πρωτάθλημα. ΑΡΘΡΟ 12 ο Δελτίο ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή - Κατάσταση υγείας. 1) Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες επιτρέπεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ 2) Η έκδοση των Ατομικών Δελτίων Ποδοσφαιριστών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών, Μεταγραφών και Αποδεσμεύσεων της Ε.Π.Ο. 3) Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να παραδίδουν στον Διαιτητή: α) Το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων Ποδοσφαιριστή και β) Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο που ανήκουν, με ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στη κατάσταση ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή ορθοπεδικό ή αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής ή πνευμονολόγο πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο της κατάστασης υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά, με ευθύνη του σωματείου, στην ΕΠΣΣ μέσα σε 24 ώρες από την ιατρική θεώρηση της και πριν από την διεξαγωγή του αγώνα, αποτελεί δε αδιαμφισβήτητο επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ, ΣΒΗΣΙΜΑΤΑ Κ.Λ.Π). ΚΑΘΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΗΜ/ΝΙΑ. ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ. 4) Ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. 5) Ο έλεγχος των στοιχείων γίνεται από το Διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του Διαιτητή συμπλήρωση του ΦΑ ή όταν ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. 6) Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του ΦΑ, οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας. 9

10 10 7) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο δε Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής συμμετάσχει στον αγώνα, η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια ομάδα σε περίπτωση ένστασης υφίσταται τις προβλεπόμενες για τη περίπτωση κυρώσεις. 8) α) Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευόμενης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα. β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από τον Διαιτητή. γ) Παράβαση των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης έπειτα από ένσταση. ΑΡΘΡΟ 13 ο Προσέλευση ομάδων Μπάλες Φαρμακευτικό υλικό - Φύλλο Αγώνα Άδεια Αγώνα (άρθρο 15, 16 του ΚΑΠ/ΕΠΟ) 1) Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσέρχεται στο Γήπεδο τουλάχιστο μία (1) ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ανεξάρτητα από τυχόν επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 2) Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίζει στο Γήπεδο τουλάχιστο τέσσερις (4) μπάλες όταν είναι γηπεδούχος, και τουλάχιστο δύο ( 2) μπάλες όταν είναι φιλοξενούμενη. 3) Κάθε ομάδα υποχρεούται να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό(ψαλίδι, ψυκτικά, γάζες, επίδεσμοι κλπ).ειδικά η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για τη μεταφορά τυχόν τραυματιζόμενων ποδοσφαιριστών. Το φορείο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο των αποδυτηρίων. 4) Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται από τον Διαιτητή του αγώνα σε τέσσερα (4) αντίγραφα, με στυλό διαρκείας ή μελάνης και περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 Κ.Α.Π/ΕΠΟ. στοιχεία, τα ονοματεπώνυμα των τραυματιζομένων ποδοσφαιριστών, τη χρονική στιγμή του τραυματισμού τους, τις ποινές, τις αντικαταστάσεις ποδ/στών και κάθε άλλο περιστατικό που ενδιαφέρει. ΑΡΘΡΟ 14 ο Πειθαρχικός έλεγχος. Ο πειθαρχικός έλεγχος των Σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π/ ΕΠΟ.του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ και του Καταστατικού της Ε.Π.Σ Σάμου και ασκείται: α) Σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΣ και σε περίπτωση μη λειτουργίας της από το Δ.Σ. αυτής. β) Σε δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο. 10

11 11 ΑΡΘΡΟ 15 ο Υποβολή ενστάσεων (άρθρο 23 ΚΑΠ/ΕΠΟ). 1) Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση για όσες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π./ΕΠΟ (Άρθρο 23 κ.λ.π.) 2) Η ένσταση υποβάλλεται είτε επί του Φ.Α. με ειδική καταχώρηση του Αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας είτε με εμπρόθεσμη υποβολή στη διοργανώτρια συστημένης επιστολής ή με αποδεικτικό επίδοσης και υποχρεωτικά και με ΦΑΞ 3) Η ένσταση δεν ανακαλείται για κανένα λόγο και συζητείται υποχρεωτικά, έστω και αν το ενιστάμενο Σωματείο δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από την παραπέρα συζήτηση αυτής. Τρίτες ομάδες που μετέχουν στο ίδιο Πρωτάθλημα και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον περιοριστικά στην εξέλιξη της Βαθμολογίας τούτου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ που θεωρείται ένσταση για όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η ένσταση- σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα. Οι καταγγελίες αυτές αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή- επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτών- και διαβιβάζονται υποχρεωτικώς και μέσω FAX μαζί με το αποδεικτικό αποστολής του προβλεπόμενου για την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου. 4) Εφόσον υποβληθεί και γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας πέρα από την απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας, µε τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, αφαιρούνται από την υπαίτια ομάδα πέντε (5) βαθμοί και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως Ξέχωρα από τα παραπάνω, ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. εκπρόσωπος της υπαίτιας οµάδας, που υποχρεωτικά πρέπει να είναι µέλος του Δ.Σ. της οµάδας τιμωρείται µε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη που αρχίζουν από την εποµένη της διεξαγωγής του αγώνα, 11 ο δε παραβάτης ποδοσφαιριστής εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητά του, µε αποκλεισμό δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής µε διαγραφή από τα μητρώα ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., στον προπονητή δε επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης είσοδου στους αγωνιστικούς χώρους για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη, εκτός αν αποδεδειγμένα έκαναν σχετική καταγγελία στο διαιτητή που γράφτηκε στο Φ.Α. 5) Η ομάδα που, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται υπότροπος πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και αν δεν υπάρχει, δεν δικαιούται συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της αμέσως επόμενης περιόδου. 6) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ/ΕΠΟ τα παράβολα ορίσθηκαν με την από 23/8/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Σάμου. ως εξής: α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου: 100,00 ΕΥΡΩ β) Για παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ,που αφορά στον ορισμό Διαιτητών ή Βοηθών Διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων: 100,00 ΕΥΡΩ.

12 12 γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα: 100,00 ΕΥΡΩ δ) Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του Κ.Α.Π/ΕΠΟ από το διαιτητή, που σχετίζονται με τη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα: 100,00 ΕΥΡΩ ε) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή: 100,00 ΕΥΡΩ στ) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή: 100,00 ΕΥΡΩ ΑΡΘΡΟ 16 ο Υποβολή εφέσεων Η Ε.Π.Ο. ως υπερκείμενη ποδοσφαιρική Αρχή, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο σε όλα γενικά τα πρωταθλήματα, ερασιτεχνικά-επαγγελματικά, και λειτουργεί σαν δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης όλων των υποκειμένων σε έφεση αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των δικαιοδοτικών οργάνων τους, σύμφωνα με όσα ορίζει ο οικείος Κανονισμός ΕΠΟ. Οι παραπάνω αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση, που υποβάλλεται, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. με το σχετικό παράβολο και απ ευθείας σ αυτή. ΑΡΘΡΟ 17 Ο Επίλυση αθλητικών διαφορών (Άρθρο 35 του ΚΑΠ/ΕΠΟ). 1..Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Σάμου επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευόμενης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ή Διοικητικά Δικαστήρια. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η ομάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα που μετέχει από την ημέρα άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση 3. Ειδικά προκειμένου για διαφορές μεταξύ των Σωματείων και των Προπονητών τους ισχύουν όσα προβλέπονται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ. Σάμου. και τις ειδικές διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της ΕΠΟ. ΑΡΘΡΟ 18 ο Οικονομική διαχείριση αγώνων. 1) Η οικονομική διαχείριση των αγώνων ορίζεται με Οικονομική Εγκύκλιο της διοργανώτριας. 2) Η οικονομική εγκύκλιος θα είναι αναπόσπαστο μέρος και προέκταση της παρούσας Προκήρυξης και στηρίζεται στο άρθρο 26 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ. 3) Η διοργανώτρια εξουσιοδοτεί τα γηπεδούχα Σωματεία να ασκούν την διαχείριση των αγώνων της έδρας τους και να ενεργούν υπό τον έλεγχό της και τις οδηγίες της ότι προβλέπεται από τον Κ.Α.Π/ΕΠΟ. και την Οικονομική Εγκύκλιο της διοργανώτριας. 4) Η διοργανώτρια παραιτείται υπέρ των Σωματείων από κάθε δικαίωμα της επί των εισπράξεων (εισιτηρίων) των αγώνων. 12

13 13 ΑΡΘΡΟ 19 ο Έπαθλα - Έπαθλα ήθους 1) Η ΕΠΣ Σάμου αθλοθετεί ένα (1) αναμνηστικό Έπαθλο για την Κυπελλούχο ομάδα καθώς και είκοσι πέντε (25) αναμνηστικά Μετάλλια για κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες του Τελικού αγώνα. 2) Όλοι οι ποδ/στές που θα πάρουν μέρος στον Τελικό Αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν το Έπαθλο και τα μετάλλια, με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτή που ηττήθηκε. Όσοι δεν πειθαρχούν στην υποχρέωση τους αυτή τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 46, παραγρ 5β του ΚΑΠ/ΕΠΟ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ. 3) Για τους Διαιτητές και τους Προπονητές των ομάδων του Τελικού Αγώνα αθλοθετείται ένα (1) αναμνηστικό Μετάλλιο για τον καθένα. 4) Η απονομή κυπέλλου και μεταλλίων πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη του Τελικού Αγώνα.. 5) Θα απονεμηθούν έπαθλα ήθους στα σωματεία που θα περατώσουν τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο ίδιο το σωματείο καμία από τις ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 20 ο Επικοινωνία, ενημέρωση Σωματείων. 1) Για όλες τις αποφάσεις της ΕΠΣ Σάμου και αυτές που είναι σχετικές με την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος, η ενημέρωση των Σωματείων θα γίνεται εγγράφως απευθείας από την Ένωση. 2) Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιήσουν μέσω της Δήλωσης Συμμετοχής τους στην ΕΠΣ Σάμου την ταχυδρομική τους διεύθυνση, τον αριθμό Fax και το για επείγουσα επικοινωνία καθώς και την ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση του Σωματείου, να γνωρίσει τον τρόπο επικοινωνίας του με την Ένωση, η ευθύνη για την μη παραλαβή της αλληλογραφίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Σωματείο. ΑΡΘΡΟ 21 ο Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών στις Μ.Ο. / Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ & ευθύνη σωματείων (άρθρο 31 του ΚΑΠ/ΕΠΟ). 1) Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των Σωματείων, στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣ Σάμου, όταν καλούνται για τη συγκρότηση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τις Διοικήσεις των Σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται με απόφαση της ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / Ε.Π.Σ. Σάμου. οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ. 13

14 14 2) Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από Μικτή Ομάδα της ΕΠΣ Σάμου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση μιας αγωνιστικής από τη μέρα του αγώνα της Μικτής Ομάδας στον οποίο δεν πήρε μέρος για την πιο πάνω αιτία (η μέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διάταξης αυτής, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίσθηκαν με το Σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα της Μικτής Ομάδας της Ε.Π.Σ.Σάμου. 3) Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Σ.Σάμου. 4) Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα της Μικτής Ομάδας της Ε.Π.Σ.Σάμου. αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Σάμου. κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ 5) Οι ποινές του άρθρου 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ επιβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 15 ημερών από την τέλεση του παραπτώματος. Η έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική μέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης. ΑΡΘΡΟ 22 ο Γενικές Διατάξεις 1) Με απόφαση της διοργανώτριας μπορεί να διεξαχθεί στο τέλος της περιόδου ή στην αρχή της επομένης, ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Πρωταθλητή Α Κατηγορίας και του Κυπελλούχου της Ένωσης περιόδου Στην περίπτωση αυτή τα του αγώνος αυτού ρυθμίζει με απόφαση το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Σάμου. 2) Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της παρούσας εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο. 3) Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα στη κειμένη αθλητική νομοθεσία, στους Κανονισμούς ΕΠΟ που ισχύουν, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΛΩΡΟΥΣ 14

15 15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:.. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: /. (τόπος) (ημ/νια) ΘΕΜΑ: «Δήλωση Συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδος Ερασιτεχνών (1 η Τοπική Φάση) αγ. περιόδου » Προς: Την Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ Κύριε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου μας, σε απάντηση της Προκήρυξης σας αριθμ. oικ 371/ για το Κύπελλο του θέματος, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ συμμετοχή του Σωματείου μας στο Κύπελλο αυτό και επί πλέον: 1. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους της Προκήρυξης αυτής, των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ., και τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και καταθέτουμε στο Ταμείο σας σαν δικαίωμα συμμετοχής (παράβολο) το ποσό των σαράντα ευρώ ( 40,00 ). 2. Ως έδρα στο Πρωτάθλημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Γήπεδο.. που μας έχει παραχωρηθεί με απόφαση του οργάνου Διοίκησής του.., την οποία και επισυνάπτουμε ή το Ιδιόκτητο Γήπεδο μας.. και ότι θα επιτρέπουμε τη χρησιμοποίηση αυτού για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας (ισχύει μόνο για Σωματεία που έχουν ιδιόκτητο Γήπεδο) 3. Τα χρώματα της στολής της ομάδας μας είναι: Α) ΦΑΝΕΛΑ: ή εναλλακτικά. Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ή εναλλακτικά. Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ : ή εναλλακτικά. 4. Εδρεύουμε στ.και τα γραφεία μας βρίσκονται στ...τηλέφ FAX (υποχρεωτικά) Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ( Υπογραφή ) (Σφραγίδα) (Υπογραφή ) 15

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ 22730-27794 & FAX: 22730 24577 Email: eps@otenet.gr - website: www.epssamou.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 370 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ 22730-27794 & FAX: 22730 24577 Email: eps@otenet.gr - website: www.epssamou.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 368 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Υ Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2363 ΧΑΛΚΙΔΑ 29.6.2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158, FAX: 26310-25333 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 43 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 30200 Site: www.epsaitol.gr mail: hff@otenet.gr Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18-8-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1045 Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη της: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 3. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1274 Παλλήνη 13/07/2016 Προς Όλα τα σωματεία μας Ενταύθα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ - περιόδου 2016-2017 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158, FAX: 26310-25333 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 43 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 30200 Site: www.epsaitol.gr mail: hff@otenet.gr Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18-8-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1044 Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : - Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 - Διορθωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα. β) Το Καταστατικό της. γ) Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1270 ΠΑΛΛΗΝΗ, 13/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥ Η - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006 2007 Η «SUPER LEAGUE 2007», αφού έλαβε υπ όψιν της: Τις διατάξεις του καταστατικού της Super League 2007, Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 48 ΤΗΛ. 27410 22.258 Κόρινθος, 27.7.11 www.epskor.gr e-mail: epskorinth@ath.forthnet.gr. Αριθµ. Πρωτ. 1629 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθ. Πρωτ.: 824 ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, έχοντας υπόψη: 1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. β) Το Καταστατικό της. γ) Τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. υποχρεώσεις τους, µέχρι την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη δήλωση συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 60 Τέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το καταστατικό της 2.Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη του παρόντος Πρωταθλήµατος Κυπέλλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε.Π.Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 2016 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ21 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1019 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: 1. το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ15 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας, αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό της. β) Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 1 Αριθμ. Πρωτ. 615 Βόλος 28/7/2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 2017 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ

Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία: Αγωνιστική: Ορισθείσα ώρα έναρξης:. Ώρα έναρξης:... Ώρα λήξης:... Διαιτητής:.Σ.Δ.Π.:. Α Βοηθός:..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α. ΣΚΟΥΦΙΑ Η γηπεδούχος ομάδα θα φορά λευκά σκουφιά και η φιλοξενούμενη ομάδα διαφορετικού χρώματος σκουφιά, εκτός από κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές, αλλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ Τ.Θ.:14161 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:11510 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-9891800 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΠΕΡΙΟΔΟΣ:... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016

Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Αριθμ. Πρωτ 851 Χίος 03/11/2016 Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ. 82100 ΤΗΛ: 22710 22888. FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr website: www.epsxiou.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ *************************

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ------------------------------- Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: 1. το Καταστατικό της 2. τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & ΦΑΞ e -mail:

ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & ΦΑΞ e -mail: Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3180 ΧΑΛΚΙ Α 26/08/2014 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη : 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ. 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 - Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΛ : 26710 23568 FAX: 26710-24688 E-MAIL: info@ epski.gr ικτυακός τόπος: www.epski.gr Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -- 1866 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 72 Ηµερ: 10/02/2016 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα