ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 Πρόγραμμα Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, μαθήματα θεματικών κύκλων μαθημάτων, μία πτυχιακή εργασία ανά θεματικό κύκλο μαθημάτων (Ζ και Η Εξάμηνο) και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής. Όλα τα μαθήματα (κορμού θεματικών κύκλων μαθημάτων επιλογής) είναι τρίωρα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις διδακτικές μονάδες. Σε μαθήματα (του Κορμού και των Θεματικών Κύκλων) τα οποία επιλέγουν οι φοιτητές μετά από συνεργασία με τους Διδάσκοντες περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε δέκα διδακτικές μονάδες σε καθένα από τα δύο εξάμηνα που πραγματοποιείται. Α. Μαθήματα Κορμού: Προβλέπονται 47 εξαμηνιαία μαθήματα κορμού για τα οκτώ εξάμηνα σπουδών και μια Πτυχιακή Εργασία (Ζ και Η Εξάμηνα). Όλα τα μαθήματα κορμού, συμπεριλαμβανομένης και της Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κορμού αποσκοπούν στην εισαγωγική και βασική κατάρτιση των φοιτητών στους θεμελιώδεις επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος, και είναι τα εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 12Κ1 Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία Ομηρικά Έπη Α Εξάμηνο 12Σ1 Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας Ι Α Εξάμηνο 12Κ2 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές Α Εξάμηνο 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία Α Εξάμηνο 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία Α Εξάμηνο 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας Α Εξάμηνο 12Κ6 Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου Α Εξάμηνο 12Κ7 Κλασική Αρχαιολογία: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή Α Εξάμηνο 12Κ8 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Το Βυζάντιο έως την Εικονομαχία Α Εξάμηνο 12Κ9 Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από τις αρχές έως το τέλος της Α Αθηναϊκής Σχολής Β Εξάμηνο 12Κ10 Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Β Εξάμηνο 12Κ11 Αρχαία Ιστορία: Από τις αρχές έως και τους Περσικούς πολέμους Β Εξάμηνο 12Κ12 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία Β Εξάμηνο 12Κ13 Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Χαλκού Β Εξάμηνο 12Κ14 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Β Εξάμηνο 12Κ15 Λαογραφία: Εισαγωγή στις Λαογραφικές Σπουδές. Ήθη και Έθιμα Β Εξάμηνο 12Κ16 Διαπολιτισμικές Σπουδές Μουσειολογία Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών Β Εξάμηνο 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας, Αναγέννηση Β Εξάμηνο 12Κ18 Λατινική Γραμματεία: 3 ος έως 1 ος αιώνας π.χ. Γ Εξάμηνο 12Κ19 Βυζαντινή Φιλολογία Γ Εξάμηνο 12Κ20 Κλασική Αρχαιολογία: Κλασική Εποχή Γ Εξάμηνο 12Κ21 Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης: 4 ος /5 ος αιώνας έως την Αναγέννηση Γ Εξάμηνο 12Κ22 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: 15 ος αιώνας έως την Επανάσταση του 1821 Γ Εξάμηνο 12Κ23 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία Γ Εξάμηνο 12Κ24 Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση και Υλικός Βίος. Λαϊκή Τέχνη Γ Εξάμηνο 12Κ25 Παλαιογραφία Κωδικολογία Εκδοτική Γ Εξάμηνο 12Κ26 Ελληνικός Πολιτισμός και Ευρώπη Γ Εξάμηνο 12Κ27 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστοριογραφία Δ Εξάμηνο 12Κ28 Νέα Ελληνική Γραμματεία και Θεωρία της Λογοτεχνίας: Από τη Β Δ Εξάμηνο 2/49

3 Αθηναϊκή Σχολή έως την Γενιά του 30 12Κ29 Αρχαία Ιστορία: Από τους Περσικούς πολέμους έως και την μάχη της Χαιρώνειας Δ Εξάμηνο 12Κ30 Ιστορία της Νεωτέρας και Σύγχρονης Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως τα τέλη του 20 ου αιώνα Δ Εξάμηνο 12Κ31 Κλασική Αρχαιολογία: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδος Δ Εξάμηνο 12Κ32 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Από την Εικονομαχία έως την Άλωση Δ Εξάμηνο 12Κ33 Ιστορία της Τέχνης: Από τον 17 ο έως και τον 20 ο αιώνα Δ Εξάμηνο 12Κ34 Ιστορία του Πολιτισμού: O Νεοκλασικισμός και ο πολιτισμός της Ελλάδας του 19 ου αιώνα Δ Εξάμηνο 12Κ35 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Δραματική Ποίηση Ε Εξάμηνο 12Σ2 Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας ΙΙ Ε Εξάμηνο 12Κ36 Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από την Γενιά του 30 έως Σήμερα Ε Εξάμηνο 12Κ37 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Ι Ε Εξάμηνο 12Κ38 Λατινική Γραμματεία: 1ος έως 4ος αιώνας μ.χ. ΣΤ Εξάμηνο 12Κ39 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Εθνογραφία και Πολιτισμική ΣΤ Εξάμηνο Διαχείριση 12Κ40 Πολιτισμικά Αγαθά και Νέες Τεχνολογίες ΣΤ Εξάμηνο 12Κ41 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙ ΣΤ Εξάμηνο 12Κ42 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ζ Εξάμηνο 12Κ43 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙΙ Ζ Εξάμηνο 12Κ44 Πτυχιακή Εργασία (Χειμερινό Εξάμηνο) Ζ Εξάμηνο 12Κ45 Παιδαγωγική: Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων Η Εξάμηνο 12Κ46 Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση Η Εξάμηνο 12Κ47 Πτυχιακή Εργασία (Εαρινό Εξάμηνο) Η Εξάμηνο Β. Μαθήματα Θεματικών Κύκλων: Οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά έναν από τους δύο θεματικούς κύκλους μαθημάτων: α) Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Η φοίτηση στον κάθε Θεματικό Κύκλο Μαθημάτων περιλαμβάνει 9 μαθήματα. Όλα τα Μαθήματα Θεματικών Κύκλων Μαθημάτων είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα των δύο Θεματικών Κύκλων Μαθημάτων παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν: Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 12Ι-1 Αρχαία Ιστορία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο έως το Άκτιο (31π.Χ.) Ε Εξάμηνο 12Ι-2 Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού Ι Ε Εξάμηνο 12Ι-3 Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως Ε Εξάμηνο τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο 12Ι-4 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι ΣΤ Εξάμηνο 12Ι-5 Βυζαντινή Κοινωνία και Οικονομία ΣΤ Εξάμηνο 12Ι-6 Βυζαντινή Ιστορία: Σχέσεις Βυζαντίου με άλλους λαούς Ζ Εξάμηνο 12Ι-7 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από την Αναγέννηση έως το Συνέδριο Ζ Εξάμηνο της Βιέννης 12Ι-8 Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από το Συνέδριο της Βιέννης έως τα τέλη του 20 ου Η Εξάμηνο αιώνα 12Ι-9 Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο έως τα τέλη του 20 ου αιώνα Η Εξάμηνο 3/49

4 ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 12Α-1 Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία της Ε Εξάμηνο Μινωικής Κρήτης 12Α-2 Ενάλια Αρχαιολογία Ε Εξάμηνο 12Α-3 Προϊστορική Αρχαιολογία: Κέντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού ΣΤ Εξάμηνο 12Α-4 Ενάλια Αρχαιολογία: Πλοία και Λιμένες ΣΤ Εξάμηνο 12Α-5 Αρχαιομετρία ΣΤ Εξάμηνο 12Α-6 Βυζαντινή Εικονογραφία Ζ Εξάμηνο 12Α-7 Κλασική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Οικιστική Ζ Εξάμηνο 12Α-8 Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας - Εργαστήριο Η Εξάμηνο 12Α-9 Κλασική Αρχαιολογία: Αρχαία Ελληνική Πλαστική Η Εξάμηνο Γ. Μαθήματα Επιλογής: Προσφέρονται και Μαθήματα Επιλογής, εκ των οποίων ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει συνολικά δώδεκα (12), από το Ε Εξάμηνο και έπειτα. Ο φοιτητής επιλέγει μαθήματα του Θεματικού Κύκλου που ακολουθεί. Τα μαθήματα επιλογής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 12ΕΙ-1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστορικά κείμενα Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-2 Παπυρολογία - Παλαιογραφία Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-3 Αρχαία Θέατρα Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-4 Ιστορία της Πελοποννήσου: Από την Αρχαιότητα έως και τον 4ο μ.χ. Ε Εξάμηνο αιώνα 12ΕΙ-5 Ελληνική Ρωμαϊκή Νομισματική Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-6 Πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί θεσμοί στο Βυζάντιο Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-7 Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-8 Ιστορία του Πολιτισμού: Ιδεολογικά ρεύματα στην σύγχρονη Ελλάδα Ε Εξάμηνο 12ΕΙ-9 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-10 Επιγραφική ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-11 Κείμενα Δραματικής Ποίησης: Από την Αρχαιότητα στο Σύγχρονο ΣΤ Εξάμηνο Θέατρο 12ΕΙ-12 Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού ΙΙ ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-13 Ιστορία της Πελοποννήσου: Μέσοι χρόνοι - Λατινοκρατία ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-14 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-15 Κινηματογράφος και Ιστορία ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-16 Περιβάλλον και Διατήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΙ-17 Διάλεκτοι του Αρχαίου κόσμου Ζ Εξάμηνο 12ΕΙ-18 Η Βυζαντινή Πόλη: Μνημεία και Κείμενα Ζ Εξάμηνο 12ΕΙ-19 Ιστορία της Πελοποννήσου: Από τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και Ζ Εξάμηνο της Βενετοκρατίας έως και το ΕΙ-20 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Αισθήσεις και Οπτικός Ζ Εξάμηνο Πολιτισμός 12ΕΙ-21 Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Ζ Εξάμηνο 12ΕΙ-22 Πολιτισμός και Τουρισμός Ζ Εξάμηνο 12ΕΙ-23 Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας: Πηγές Η Εξάμηνο 12ΕΙ-24 Βυζαντινή και Μεσαιωνική Νομισματική Η Εξάμηνο 12ΕΙ-25 Ιστορία των Δυτικών Κυριαρχιών στον Ελλαδικό χώρο: Λατινοκρατία Η Εξάμηνο 12ΕΙ-26 Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι Η Εξάμηνο 4/49

5 12ΕΙ-27 Αρχειονομία Η Εξάμηνο 12ΕΙ-28 Ψυχολογία του Εφήβου και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Η Εξάμηνο 12ΕΙ-29 Παιδαγωγική: Θεωρίες Μάθησης Η Εξάμηνο 12ΕΙ-30 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες Η Εξάμηνο 12ΕΙ-31 Επιτόπια μελέτη θεμάτων Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Η Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 12ΕΑ-1 Προϊστορική Αρχαιολογία: Οι Κυκλάδες στην Εποχή του Χαλκού Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-2 Ελληνική Ρωμαϊκή Νομισματική Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-3 Πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί θεσμοί στο Βυζάντιο Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-4 Οχυρωματική των Μεσαιωνικών Χρόνων Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-5 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστορικά κείμενα Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-6 Αρχαία Θέατρα Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-7 Κλασική Αρχαιολογία: Κεραμική Ε Εξάμηνο 12ΕΑ-8 Ιστορία του Πολιτισμού: Ρωμαϊκός Κόσμος ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-9 Επιγραφική ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-10 Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού ΙΙ ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-11 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-12 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-13 Περιβάλλον και Διατήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-14 Προϊστορική Αρχαιολογία: Κεραμική ΣΤ Εξάμηνο 12ΕΑ-15 Προϊστορική Αρχαιολογία: Κύπρος και Ανατολικοί Λαοί Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-16 Αρχαιολογία Πεδίου: Τεχνικές Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας* Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-17 Διάλεκτοι του Αρχαίου κόσμου Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-18 Η Βυζαντινή Πόλη: Μνημεία και Κείμενα Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-19 Νεοελληνική Τέχνη Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-20 Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-21 Πολιτισμός και Τουρισμός Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-22 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Αισθήσεις και Οπτικός Ζ Εξάμηνο Πολιτισμός 12ΕΑ-23 Αρχαιολογία και Νέες Τεχνολογίες Ζ Εξάμηνο 12ΕΑ-24 Προϊστορική Αρχαιολογία: Ζητήματα Κρητομυκηναϊκής Θρησκείας και Η Εξάμηνο Πολιτείας 12ΕΑ-25 Βυζαντινή και Μεσαιωνική Νομισματική Η Εξάμηνο 12ΕΑ-26 Μεταβυζαντινή Τέχνη Η Εξάμηνο 12ΕΑ-27 Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι Η Εξάμηνο 12ΕΑ-28 Ψυχολογία του Εφήβου και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Η Εξάμηνο 12ΕΑ-29 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες Η Εξάμηνο 12ΕΑ-30 Παιδαγωγική: Θεωρίες Μάθησης Η Εξάμηνο 12ΕΑ-31 Επιτόπια μελέτη θεμάτων Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Η Εξάμηνο 12ΕΑ-32 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Μικροτεχνία Η Εξάμηνο * Το Μάθημα 12ΕΑ-16: Αρχαιολογία Πεδίου: Τεχνικές Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας (Μάθημα Επιλογής Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ζ Εξαμήνου) επιλέγεται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές του Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Δ. Μαθήματα Ξένων Γλωσσών: για την λήψη του πτυχίου, απαιτείται η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις προσφερόμενες (Αγγλική, 5/49

6 Γαλλική, Γερμανική). Ο φοιτητής δηλώνει κατά την εγγραφή του την ή τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ή που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Στην περίπτωση που κατέχει τίτλο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση), το προσκομίζει στην Γραμματεία. Εάν δεν κατέχει τίτλο γλωσσομάθειας, υποχρεούται να εξετασθεί επιτυχώς στα τέσσερα μαθήματα της αντίστοιχης ξένης γλώσσας που θα επιλέξει. Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει και να εξετασθεί στα παρακάτω μαθήματα ξένων γλωσσών ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησής του. Τα μαθήματα αυτά αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία, αλλά δεν υπολογίζονται στην βαθμολογία του πτυχίου. Τα μαθήματα ξένων γλωσσών παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓ 1 Αγγλική Γλώσσα 1 Χειμερινό Εξάμηνο ΑΓΓ 2 Αγγλική Γλώσσα 2 Χειμερινό Εξάμηνο ΑΓΓ 3 Αγγλική Γλώσσα 3 Εαρινό Εξάμηνο ΑΓΓ 4 Αγγλική Γλώσσα 4 Εαρινό Εξάμηνο ΓΑΛ 1 Γαλλική Γλώσσα 1 Χειμερινό Εξάμηνο ΓΑΛ 2 Γαλλική Γλώσσα 2 Χειμερινό Εξάμηνο ΓΑΛ 3 Γαλλική Γλώσσα 3 Εαρινό Εξάμηνο ΓΑΛ 4 Γαλλική Γλώσσα 4 Εαρινό Εξάμηνο ΓΕΡ 1 Γερμανική Γλώσσα 1 Χειμερινό Εξάμηνο ΓΕΡ 2 Γερμανική Γλώσσα 2 Χειμερινό Εξάμηνο ΓΕΡ 3 Γερμανική Γλώσσα 3 Εαρινό Εξάμηνο ΓΕΡ 4 Γερμανική Γλώσσα 4 Εαρινό Εξάμηνο Ε. Μαθήματα Πληροφορικής: για την λήψη του πτυχίου, απαιτείται η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο φοιτητής δηλώνει κατά την εγγραφή του εάν έχει γνώσεις χειρισμού Η/Υ και καταθέτει στην Γραμματεία το αντίστοιχο πιστοποιητικό πληροφορικής που έχει εκδώσει φορέας πιστοποιημένος από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Εάν δεν κατέχει την παραπάνω πιστοποίηση, υποχρεούται να εξετασθεί επιτυχώς στα τέσσερα μαθήματα Πληροφορικής. Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει και να εξετασθεί στα μαθήματα Πληροφορικής ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησής του. Τα μαθήματα αυτά αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία, αλλά δεν υπολογίζονται στην βαθμολογία του πτυχίου. Τα μαθήματα Πληροφορικής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΗ 1 Πληροφορική 1 Χειμερινό Εξάμηνο ΠΛΗ 2 Πληροφορική 2 Χειμερινό Εξάμηνο ΠΛΗ 3 Πληροφορική 3 Εαρινό Εξάμηνο ΠΛΗ 4 Πληροφορική 4 Εαρινό Εξάμηνο Η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων. Προαπαιτούμενα για μαθήματα Κορμού Για την επιλογή και εξέταση του μαθήματος: 12Κ35: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Δραματική Ποίηση (Μάθημα Κορμού Ε Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει 6/49

7 εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα: 12Κ1: Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία Ομηρικά Έπη (Μάθημα Κορμού Α Εξαμήνου). Για την επιλογή και εξέταση του μαθήματος: 12Κ40: Πολιτισμικά Αγαθά και Νέες Τεχνολογίες (Μάθημα Κορμού Στ Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα: 12Κ16: Διαπολιτισμικές Σπουδές Μουσειολογία Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών (Μάθημα Κορμού Β Εξαμήνου). Προαπαιτούμενα για μαθήματα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών: Για την επιλογή και εξέταση των μαθημάτων: 12Ι-1: Αρχαία Ιστορία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο έως το Άκτιο (31π.Χ.) (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ε Εξαμήνου) και 12Ι-4: Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Στ Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα: 12Κ3: Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία (Μάθημα Κορμού Α Εξαμήνου). Για την επιλογή και εξέταση των μαθημάτων: 12Ι-5: Βυζαντινή Ιστορία: Κοινωνία και Οικονομία (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Στ Εξαμήνου) και 12Ι-6: Βυζαντινή Ιστορία: Σχέσεις Βυζαντίου με άλλους λαούς (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ζ Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα: 12Κ4: Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Μάθημα Κορμού Α Εξαμήνου). Για την επιλογή και εξέταση των μαθημάτων: 12Ι-3: Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ε Εξαμήνου) και 12Ι-9: Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο έως τα τέλη του 20 ου αιώνα (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Η Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα: 12Κ14: Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Μάθημα Κορμού Β Εξαμήνου) Προαπαιτούμενα για μαθήματα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών: Για την επιλογή και εξέταση των μαθημάτων: 12Α-7: Κλασική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Οικιστική (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ζ Εξαμήνου) και 12Α-9: Κλασική Αρχαιολογία: Αρχαία Ελληνική Πλαστική (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Η Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα: 12Κ20: Κλασική Αρχαιολογία: Κλασική Εποχή (Μάθημα Κορμού Γ Εξαμήνου). Για την επιλογή και εξέταση των μαθημάτων: 12Α-1: Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία της Μινωικής Κρήτης (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ε Εξαμήνου) και 12Α-3: Προϊστορική Αρχαιολογία: Κέντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Στ Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα 12Κ6: Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου (Μάθημα Κορμού Α Εξαμήνου). Για την επιλογή και εξέταση του μαθήματος: 12Α-8: Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας Εργαστήριο (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Η Εξαμήνου) ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα 12Α-5: Αρχαιομετρία (Μάθημα Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Στ Εξαμήνου) 7/49

8 Υποχρεώσεις ανά Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ Ε Στ Ζ Η ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθήματα (ανά θεματικό κύκλο) + 1 Πτυχιακή Εργασία Υποχρεώσεις για τη λήψη Πτυχίου Για την απόκτηση του Πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν: Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς συνολικά στα 47 Μαθήματα Κορμού, στα 9 Μαθήματα του Θεματικού Κύκλου που έχουν επιλέξει, σε 12 από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής. Να εκπονήσουν με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία. Να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μίας από τις προσφερόμενες ξένες γλώσσες. Να έχουν γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Να συμπληρώσουν ένα σύνολο από 224 Διδακτικές Μονάδες. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 224 Διδακτικών Μονάδων. Υπολογισμός βαθμού Πτυχίου Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού Πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση Β3/2166/1987 (Φ.Ε.Κ. 308 Β ): «1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που θα εισαχθούν στα Α.Ε.Ι. από το Ακαδημαϊκό Έτος και μετά λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου (Άρθρο 25 παρ. 12 Ν 1268/1982), καθώς και της διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών 2.α) Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής 8/49

9 βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. β) οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής: Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0 Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5 Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες, καθώς και η διπλωματική εργασία, έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0 5. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων για την λήψη του πτυχίου, μπορεί αυτός να μην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου τους βαθμούς ενός αριθμού κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των διδακτικών μονάδων που προκύπτει από τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για την λήψη πτυχίου». Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο 12Κ1 12Σ1 12Κ2 12Κ3 12Κ4 12Κ5 12Κ6 12Κ7 12Κ8 12Κ9 12Κ10 12Κ11 12Κ12 12Κ13 12Κ14 12Κ15 12Κ16 12Κ17 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία Ομηρικά Έπη Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας Ι Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου Κλασική Αρχαιολογία: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή Βυζαντινή Αρχαιολογία: Το Βυζάντιο έως την Εικονομαχία Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από τις αρχές έως το τέλος της Α Αθηναϊκής Σχολής Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Αρχαία Ιστορία: Από τις αρχές έως και τους Περσικούς πολέμους Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Χαλκού Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Λαογραφία: Εισαγωγή στις Λαογραφικές Σπουδές. Ήθη και Έθιμα Διαπολιτισμικές Σπουδές Μουσειολογία Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας, Αναγέννηση Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ18 Λατινική Γραμματεία: 3 ος έως 1 ος αιώνας π.χ. 12Κ19 Βυζαντινή Φιλολογία 12Κ20 Κλασική Αρχαιολογία: Κλασική Εποχή 12Κ21 Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης: 4 ος /5 ος αιώνας έως την Αναγέννηση 12Κ22 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: 15 ος αιώνας έως την Επανάσταση του Κ23 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία 9/49

10 12Κ24 12Κ25 12Κ26 12Κ27 12Κ28 12Κ29 12Κ30 12Κ31 12Κ32 12Κ33 12Κ34 Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση και Υλικός Βίος. Λαϊκή Τέχνη Παλαιογραφία Κωδικολογία Εκδοτική Ελληνικός Πολιτισμός και Ευρώπη Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστοριογραφία Νέα Ελληνική Γραμματεία και Θεωρία της Λογοτεχνίας: Από τη Β Αθηναϊκή Σχολή έως την Γενιά του 30 Αρχαία Ιστορία: Από τους Περσικούς πολέμους έως και την μάχη της Χαιρώνειας Ιστορία της Νεωτέρας και Σύγχρονης Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως τα τέλη του 20 ου αιώνα Κλασική Αρχαιολογία: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδος Βυζαντινή Αρχαιολογία: Από την Εικονομαχία έως την Άλωση Ιστορία της Τέχνης: Από τον 17 ο έως και τον 20 ο αιώνα Ιστορία του Πολιτισμού: O Νεοκλασικισμός και ο πολιτισμός της Ελλάδας του 19 ου αιώνα Οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά έναν από τους δύο θεματικούς κύκλους μαθημάτων: α) Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Επίσης, οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά τρία - από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκό Έτος - μαθήματα επιλογής για το Ε Εξάμηνο και τρία για το Στ Εξάμηνο. Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται κατά αύξοντα αριθμό προτεραιότητας. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ35 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Δραματική Ποίηση 12Σ2 Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας ΙΙ 12Κ36 Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από την Γενιά του 30 έως Σήμερα 12Κ37 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Ι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Ι-1 Αρχαία Ιστορία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο έως το Άκτιο (31π.Χ.) 12Ι-2 Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού Ι 12Ι-3 Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΙ-1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστορικά κείμενα 12ΕΙ-2 Παπυρολογία - Παλαιογραφία 10/49

11 12ΕΙ-3 12ΕΙ-4 12ΕΙ-5 12ΕΙ-6 12ΕΙ-7 12ΕΙ-8 Αρχαία Θέατρα Ιστορία της Πελοποννήσου: Από την Αρχαιότητα έως και τον 4ο μ.χ. αιώνα Ελληνική Ρωμαϊκή Νομισματική Πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί θεσμοί στο Βυζάντιο Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Ιστορία του Πολιτισμού: Ιδεολογικά ρεύματα στην σύγχρονη Ελλάδα Στ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ38 Λατινική Γραμματεία: 1ος έως 4ος αιώνας μ.χ. 12Κ39 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Εθνογραφία και Πολιτισμική Διαχείριση 12Κ40 Πολιτισμικά Αγαθά και Νέες Τεχνολογίες 12Κ41 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Ι-4 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι 12Ι-5 Βυζαντινή Κοινωνία και Οικονομία ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΙ-9 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 12ΕΙ-10 Επιγραφική 12ΕΙ-11 Κείμενα Δραματικής Ποίησης: Από την Αρχαιότητα στο Σύγχρονο Θέατρο 12ΕΙ-12 Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού ΙΙ 12ΕΙ-13 Ιστορία της Πελοποννήσου: Μέσοι χρόνοι - Λατινοκρατία 12ΕΙ-14 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική 12ΕΙ-15 Κινηματογράφος και Ιστορία 12ΕΙ-16 Περιβάλλον και Διατήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς Επίσης, οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά τρία - από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκό Έτος - μαθήματα επιλογής για το Ζ Εξάμηνο και τρία για το Η Εξάμηνο. Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται κατά αύξοντα αριθμό προτεραιότητας. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ42 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 12Κ43 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙΙ 12Κ44 Πτυχιακή Εργασία (Χειμερινό Εξάμηνο) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Ι-6 Βυζαντινή Ιστορία: Σχέσεις Βυζαντίου με άλλους λαούς 12Ι-7 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από την Αναγέννηση έως το Συνέδριο της Βιέννης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΙ-17 Διάλεκτοι του Αρχαίου κόσμου 11/49

12 12ΕΙ-18 12ΕΙ-19 12ΕΙ-20 12ΕΙ-21 12ΕΙ-22 Η Βυζαντινή Πόλη: Μνημεία και Κείμενα Ιστορία της Πελοποννήσου: Από τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και της Βενετοκρατίας έως και το 1830 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Αισθήσεις και Οπτικός Πολιτισμός Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Πολιτισμός και Τουρισμός Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ45 Παιδαγωγική: Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων 12Κ46 Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση 12Κ47 Πτυχιακή Εργασία (Εαρινό Εξάμηνο) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Ι-8 Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από το Συνέδριο της Βιέννης έως τα τέλη του 20 ου αιώνα 12Ι-9 Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο έως τα τέλη του 20 ου αιώνα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΙ-23 Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας: Πηγές 12ΕΙ-24 Βυζαντινή και Μεσαιωνική Νομισματική 12ΕΙ-25 Ιστορία των Δυτικών Κυριαρχιών στον Ελλαδικό χώρο: Λατινοκρατία 12ΕΙ-26 Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι 12ΕΙ-27 Αρχειονομία 12ΕΙ-28 Ψυχολογία του Εφήβου και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 12ΕΙ-29 Παιδαγωγική: Θεωρίες Μάθησης 12ΕΙ-30 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες 12ΕΙ-31 Επιτόπια μελέτη θεμάτων Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά έναν από τους δύο θεματικούς κύκλους μαθημάτων: α) Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Επίσης, οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά τρία - από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκό Έτος - μαθήματα επιλογής για το Ε Εξάμηνο και τρία για το Στ Εξάμηνο. Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται κατά αύξοντα αριθμό προτεραιότητας. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 12Κ35 12Σ2 12Κ36 12Κ37 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Δραματική Ποίηση Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας ΙΙ Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από την Γενιά του 30 έως Σήμερα Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Ι 12/49

13 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Α-1 Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία της Μινωικής Κρήτης 12Α-2 Ενάλια Αρχαιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΑ-1 Προϊστορική Αρχαιολογία: Οι Κυκλάδες στην Εποχή του Χαλκού 12ΕΑ-2 Ελληνική Ρωμαϊκή Νομισματική 12ΕΑ-3 Πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί θεσμοί στο Βυζάντιο 12ΕΑ-4 Οχυρωματική των Μεσαιωνικών Χρόνων 12ΕΑ-5 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστορικά κείμενα 12ΕΑ-6 Αρχαία Θέατρα 12ΕΑ-7 Κλασική Αρχαιολογία: Κεραμική Στ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ38 Λατινική Γραμματεία: 1ος έως 4ος αιώνας μ.χ. 12Κ39 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Εθνογραφία και Πολιτισμική Διαχείριση 12Κ40 Πολιτισμικά Αγαθά και Νέες Τεχνολογίες 12Κ41 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Α-3 Προϊστορική Αρχαιολογία: Κέντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού 12Α-4 Ενάλια Αρχαιολογία: Πλοία και Λιμένες 12Α-5 Αρχαιομετρία ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΑ-8 Ιστορία του Πολιτισμού: Ρωμαϊκός Κόσμος 12ΕΑ-9 Επιγραφική 12ΕΑ-10 Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού ΙΙ 12ΕΑ-11 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική 12ΕΑ-12 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 12ΕΑ-13 Περιβάλλον και Διατήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς 12ΕΑ-14 Προϊστορική Αρχαιολογία: Κεραμική Επίσης, οι φοιτητές κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά τρία - από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκό Έτος - μαθήματα επιλογής για το Ζ Εξάμηνο και τρία για το Η Εξάμηνο. Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται κατά αύξοντα αριθμό προτεραιότητας. 12Κ42 12Κ43 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙΙ 13/49

14 12Κ44 Πτυχιακή Εργασία (Χειμερινό Εξάμηνο) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Α-6 Βυζαντινή Εικονογραφία 12Α-7 Κλασική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Οικιστική ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΑ-15 Προϊστορική Αρχαιολογία: Κύπρος και Ανατολικοί Λαοί 12ΕΑ-16 Αρχαιολογία Πεδίου: Τεχνικές Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας* 12ΕΑ-17 Διάλεκτοι του Αρχαίου κόσμου 12ΕΑ-18 Η Βυζαντινή Πόλη: Μνημεία και Κείμενα 12ΕΑ-19 Νεοελληνική Τέχνη 12ΕΑ-20 Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 12ΕΑ-21 Πολιτισμός και Τουρισμός 12ΕΑ-22 Θέματα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας: Αισθήσεις και Οπτικός Πολιτισμός 12ΕΑ-23 Αρχαιολογία και Νέες Τεχνολογίες * Το Μάθημα 12ΕΑ-16: Αρχαιολογία Πεδίου: Τεχνικές Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας (Μάθημα Επιλογής Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Ζ Εξαμήνου) επιλέγεται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές του Θεματικού Κύκλου Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Κ45 Παιδαγωγική: Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων 12Κ46 Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση 12Κ47 Πτυχιακή Εργασία (Εαρινό Εξάμηνο) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 12Α-8 Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας - Εργαστήριο 12Α-9 Κλασική Αρχαιολογία: Αρχαία Ελληνική Πλαστική ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μαθήματα Επιλογής για τον Θ. Κ. Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Επιλέγονται τρία μαθήματα) 12ΕΑ-24 Προϊστορική Αρχαιολογία: Ζητήματα Κρητομυκηναϊκής Θρησκείας και Πολιτείας 12ΕΑ-25 Βυζαντινή και Μεσαιωνική Νομισματική 12ΕΑ-26 Μεταβυζαντινή Τέχνη 12ΕΑ-27 Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι 12ΕΑ-28 Ψυχολογία του Εφήβου και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 12ΕΑ-29 Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες 12ΕΑ-30 Παιδαγωγική: Θεωρίες Μάθησης 12ΕΑ-31 Επιτόπια μελέτη θεμάτων Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 12ΕΑ-32 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Μικροτεχνία Περιεχόμενα Μαθημάτων Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 14/49

15 Α Εξάμηνο: 12Κ1:Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία- Ομηρικά Έπη (Μάθημα Κορμού) Ομήρου Οδύσσεια (α1-364, ε1-227, π , ψ , Ομήρου Ιλιάς (ω ): Διεξοδική μετάφραση και ερμηνεία των αποσπασμάτων. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια γενική εικόνα της πλοκής και της θεματικής ενότητας των επώνιδιαίτερα της Οδύσσειας- και να εξοικειωθούν με την ομηρική γλώσσα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της επικής παράδοσης. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία: Όμηρος ο ποιητής, η προφορική παράδοση, το ομηρικό ζήτημα, γενικά χαρακτηριστικά του έπους. Ησίοδος εποχή και ποιητής, Θεογονία, Έργα και Ημέραι. Επικός κύκλος. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση Λυρική Ποίηση, Ίαμβος, Ελεγεία, Πρώιμη Χορική Ποίηση. Μονωδία. Χορική Λυρική Ποίηση. Πρώιμη Ελληνική Φιλοσοφία. 12Σ1: Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας Ι (Μάθημα Κορμού) Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία: Διεξοδική συντακτική, γραμματική, ετυμολογική εξέταση επιλεγμένων κειμένων της Αττικής πεζογραφίας. Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα πεζά κείμενα της Κλασικής περιόδου. Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος, ο πρώτος ιστορικός του δυτικού κόσμου. Βιογραφικά. Διεύρυνση του περιεχομένου της Ιστορίας. Η θεωρία του Jacoby. Η έννοια της πρόνοιας (θείας και ανθρώπινης) στο έργο του «πατέρα της Ιστορίας». Βιβλίο πρώτο. Ερμηνεία κειμένου. 12Κ2: Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές (Μάθημα Κορμού) Έννοια «Ιστορία». Στάδια εξέλιξης της ιστορικής επιστήμης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Κατηγορίες ιστοριογραφίας (πολιτική, στρατιωτική, ποσοτική). Διαφορά Θουκυδίδη-Πλουτάρχου. Ιστορία και βιογραφία. Σχολές των ιστορικών σπουδών τον 19 ο και 20 ο αιώνα (θετικισμός, γαλλική σχολή- περιοδικό Annales, βρετανική μαρξιστική σχολή, οικονομική και κοινωνική ιστορία, κ.τ.λ.). Σχέσεις της ιστορίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες και τα κατά καιρούς θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που προέκυψαν από αυτές. 12Κ3: Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία (Μάθημα Κορμού) Πηγές της αρχαίας ιστορίας: ιστοριογραφία, επιγραφές, νομίσματα, πάπυροι, αρχαιολογικά κατάλοιπα. Μέθοδοι - Τάσεις: από τον 18 ον αιώνα έως και σήμερα. Υπό μορφή επισκόπησης: Σχέσεις με τους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου, οι κύριες περίοδοι της Ελληνικής ιστορίας (ο Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός, «Σκοτεινοί Αιώνες», αρχαϊκή Ελλάδα, κλασική Ελλάδα, οι διάφορες ηγεμονίες του 4 ου αιώνα π.χ., η άνοδος της Μακεδονίας, οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και τα Ελληνιστικά βασίλεια). 12Κ4: Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Μάθημα Κορμού) Ο όρος «Βυζαντινός», εθνολογική σύνθεση, πληθυσμός και γεωγραφία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο χαρακτήρας της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών και μεθοδολογία. Πηγές: ιστοριογραφία, χρονογραφία, αγιογραφικά κείμενα, αυτοκρατορική νομοθεσία, επίσημα έγγραφα, επιγραφές, νομίσματα, σφραγίδες κ.τ.λ. Διαχωρισμός της βυζαντινής ιστορίας σε περιόδους και υποπεριόδους: η ιστορική εξέλιξη της αυτοκρατορίας με αναφορές σε σημαντικά πολιτικά, θρησκευτικά και στρατιωτικά γεγονότα. Το πρώιμο βυζαντινό κράτος: οι περίοδοι και Η μεσοβυζαντινή περίοδος: οι «Σκοτεινοί αιώνες» ( ), η πρώιμη Μακεδονική δυναστεία ( ), η περίοδος της αστικής «αριστοκρατίας» ( ), η περίοδος της στρατιωτικής «αριστοκρατίας» ( /49

16 1204). Η υστεροβυζαντινή περίοδος: η Λατινική κυριαρχία ( ), η ανάκτηση και η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως ( ). 12Κ5: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας (Μάθημα Κορμού) Αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την τρέχουσα αρχαιολογική θεωρία και πράξη. Η ιστορία των αρχαιολογικών ανακαλύψεων κρίνεται εν μέσω της πνευματικής ατμόσφαιρας του 19 ου και του 20 ου αι. έως την σημερινή διάκριση σε Παραδοσιακή Αρχαιολογία και Νέα. Αναδεικνύεται η συμβολή των θετικών επιστημών στην ενίσχυση των παραδοσιακών μεθόδων ανάλυσης, καθώς και ο ρόλος των διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην κατανόηση του παρελθόντος. 12Κ6: Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου (Μάθημα Κορμού) Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την Παλαιολιθική εποχή ( π.χ. περίπου) και εξετάζει την καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου καθώς και τα πρώτα τεκμήρια της δραστηριότητάς του, όπως εργαλεία, όπλα, κοσμήματα, ειδώλια και ζωγραφική των σπηλαίων, με ιδιαίτερη αναφορά σε ευρήματα του ελλαδικού χώρου. Στη συνέχεια εξετάζεται η Μεσολιθική εποχή στον ελλαδικό χώρο ( π.χ.). Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι χώροι κατοίκησης, ο τρόπος διαβίωσης του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον και την τεχνολογία της εποχής καθώς και οι ταφικές πρακτικές. Έμφαση δίνεται στους παράγοντες και τα στοιχεία που προοιωνίζονται τις εξελίξεις της Νεολιθικής εποχής. Το δεύτερο μέρος αφορά τη Νεολιθική περίοδο στον ελλαδικό χώρο ( π.χ.). Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θέσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο και εξετάζονται η οικιστική οργάνωση, τα ταφικά έθιμα, η οικονομία, η κοινωνία, η επικοινωνία και η τέχνη της εποχής. Έμφαση δίνεται στην εμφάνιση της γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας και τις συνέπειές της για την εξέλιξη του πολιτισμού εν γένει. Τέλος, συζητείται η μετάβαση προς την Εποχή του Χαλκού με βάση την κεραμική και τη μεταλλοτεχνία. 12Κ7: Κλασική Αρχαιολογία: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή (Μάθημα Κορμού) Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο ενότητες: ο στόχος της πρώτης είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μία σφαιρική άποψη των αρχαιολογικών κατάλοιπων των Γεωμετρικών χρόνων που έχουν εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου, και παράλληλα, να επεκτείνουν τη γνώση τους σε θέματα αρχιτεκτονικής (δημόσιας και ιδιωτικής), πλαστικής, κεραμικής και μεταλλοτεχνίας της ίδιας περιόδου. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την εξέλιξη των επιμέρους τομέων της ελληνικής τέχνης κατά τους Αρχαϊκούς χρόνους (7 ος -6 ος αιώνας π.χ.) σε συσχετισμό με τις ιστορικές ανακατατάξεις της περιόδου, και την ανάδειξη της σχέσεών τους με την τέχνη που αναπτύχθηκε ταυτόχρονα στις περιφερειακές περιοχές του ελληνικού κόσμου (νότια Ιταλία και Σικελία, βόρεια Αφρική, Εύξεινο Πόντο, Μ. Ασία) όπου ιδρύθηκαν ελληνικές αποικίες. 12Κ8: Βυζαντινή Αρχαιολογία: Το Βυζάντιο έως την Εικονομαχία (Μάθημα Κορμού) Το μάθημα παρουσιάζει στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος (πολεοδομία, κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική) και της τέχνης (γλυπτική, μνημειακή ζωγραφική, ζωγραφική χειρογράφων, μικρογλυπτική) από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι και τους λεγόμενους «σκοτεινούς αιώνες» (4 ος μέσα 9 ου αιώνα). Β Εξάμηνο: 12Κ9: Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από τις αρχές έως το τέλος της Α Αθηναϊκής Σχολής (Μάθημα Κορμού) 16/49

17 Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση της διαμόρφωσης και της ιστορικής εξέλιξης της Νέας Ελληνικής Γραμματείας κατά την περίοδο που εκτείνεται από τον 11 ο αι. έως το Για τον σκοπό αυτό, αφενός, αξιοποιούνται, τόσο η παραδοσιακή ιστορική προσέγγιση, όσο και η σύγχρονη μεθοδολογία και θεωρητική αντιμετώπιση στην ιστορική επιστήμη της λογοτεχνίας και, αφετέρου, εξετάζονται επιλεγμένα αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και λογοτεχνικές περιόδους. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της νεοελληνικής γραμματολογίας (λ.χ. με την ίδια την έννοια της λογοτεχνίας και τις έννοιες λογοτεχνική περίοδος, λογοτεχνικό είδος, λογοτεχνική σχολή κ.ο.κ.) και η συστηματική πρώτη επαφή με τα (ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κ.τ.λ.) γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη Νέα Ελληνική Γραμματεία και με τα κείμενα που την συγκροτούν. 12Κ10: Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (Μάθημα Κορμού) Το μάθημα προσφέρει ένα διάγραμμα της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου. Ειδικότερα θα εξετασθούν: 1. Εισαγωγικά στοιχεία για τις αρχές και τις μεθόδους της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας. 2. Η διαμόρφωση της ελληνικής -ως ξεχωριστής γλώσσας- στο πλαίσιο της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας και η σχέση της με τις λεγόμενες προελληνικές γλώσσες. 3. Οι περίοδοι και οι πηγές της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. 4. Τα γραφικά συστήματα (το αρχαιότερο συλλαβικό και το νεώτερο αλφαβητικό) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για την παράσταση της ελληνικής γλώσσας. 5. Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι. 6. Η βαθμιαία εξαφάνιση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων και η δημιουργία της κοινής. 7. Οι ιδιαιτερότητες της μεσαιωνικής περιόδου της ελληνικής οι οποίες συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της νέας ελληνικής. 12Κ11: Αρχαία Ιστορία: Από τις αρχές έως και τους Περσικούς πολέμους (Μάθημα Κορμού) 1100 π.χ.-479 π.χ. Πηγές. Ο μινωικός πολιτισμός. O μυκηναϊκός πολιτισμός και η κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων. Ο ελληνικός κόσμος την Εποχή του Σιδήρου η σημασία των αρχαιολογικών καταλοίπων. Η ομηρική κοινωνία. Ο ελληνικός κόσμος τον 8 ο αιώνα π.χ. (κοινωνικο-οικονομική κατάσταση). Οι Φοίνικες. Η υιοθέτηση και η διάδοση του αλφαβήτου. Φυλές- φατρίες - γένη. Η ανάδυση της πόλης-κράτους. Ο ρόλος της θρησκείας και της λατρείας στη συγκρότηση της πόλης-κράτους. Η φάλαγγα και η πολιτική σημασία της. Η εξέλιξη της πόλης-κράτους και η εμπέδωση της πολιτικής. Ο αποικισμός (φάσεις, αίτια και αποτελέσματα). Η ανάπτυξη του εμπορίου. Πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις κατά τον 7 ο και τον 6 ο π.χ. αιώνα. Οι νομοθέτες. Η τυραννία (ποικίλα αίτια ανάλογα με την κάθε περιοχή). Η Μεγάλη Ρήτρα του Λυκούργου. Η διαμόρφωση του σπαρτιατικού πολιτεύματος. Η δημιουργία μιας κοινωνίας Ομοίων. Περίοικοι και είλωτες. Κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην Αθήνα του 6 ου αιώνα π.χ. το έργο του Σόλωνα (αποκοπή των χρεών, διαίρεση των Αθηναίων σύμφωνα με τον εισόδημά τους). Οι συγκρούσεις στους κόλπους της αθηναϊκής ελίτ και η τυραννίδα του Πεισίστρατου η φιλολαϊκή πολιτική του. Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, οι στόχοι του και η θεμελίωση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Νομισματοκοπία και σκοποί της. Το περσικό κράτος, οι σχέσεις των Περσών με τον ελληνικό κόσμο στο τέλος του 6 ου και στις αρχές του 5 ου π.χ. αιώνα. Περσικοί Πόλεμοι (αίτια και συνέπειες για τον ελληνικό κόσμο). 12Κ12: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Μάθημα Κορμού) 17/49

18 Από τα τέλη του 19 ου αιώνα έως σήμερα, η ανθρωπολογία επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάλυση της κουλτούρας και του πολιτισμού του διαφορετικού Άλλου, εντός και εκτός των συνόρων της «δικής μας» κοινωνίας. Η κουλτούρα ορίζεται ως τα συστήματα νοήματος που οργανώνουν την καθημερινή ζωή. Το μάθημα αυτό εξετάζει αναλυτικές κατηγορίες και μεθόδους που χρησιμοποιεί η ανθρωπολογία για την μελέτη της κοινωνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας και ποικιλότητας, όπως χώρος, χρόνος, σώμα, αισθήσεις, φύλο, τελετουργία, παράσταση, ανταλλαγή και εθνογραφική έρευνα και γραφή. Εξετάζεται η σχέση αυτών των μεθόδων και κατηγοριών με άλλες ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες όπως Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλολογία, Θεατρολογία, Λαογραφία, Γλωσσολογία και Δημοσιογραφία. 12Κ13: Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Χαλκού (Μάθημα Κορμού) Συνεξετάζονται βασικά δεδομένα και ερωτήματα της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας από τον Ελλαδικό και ευρύτερο Αιγαιακό χώρο. Αποτιμώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επί μέρους κέντρων της 3 ης χιλιετίας π.χ., καθώς και η κυριαρχία των ανακτορικών πολιτισμών Μινωϊτών και Μυκηναίων της 2 ης. Η κατακλείδα της Αιγαιακής προϊστορίας συνιστά την πρωϊμότερη γραπτή έκφραση της ελληνικής (Γραμμική Β), αλλά και δίαυλο προσέγγισης των απαρχών της ελληνικής ιστορίας. 12Κ14: Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Μάθημα Κορμού) Η γένεση του νέου Ελληνισμού, το όνομα Ρωμαίος, Ρωμιός και Έλλην και ο Ελληνισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η τέταρτη σταυροφορία (1204) και η διαδικασία εθνικής αφύπνισης των Ελλήνων. Πολιτική και κοινωνική οργάνωση, οικονομική κρίση και άνθιση των γραμμάτων και των επιστημών, εμφάνιση των Οθωμανών Τούρκων στον ελληνικό ορίζοντα και εξάπλωσή τους. Μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών σε περιοχές του εσωτερικού και εξωτερικού, οι Έλληνες διανοούμενοι στην Ευρώπη και η οθωμανική επικράτηση. 12Κ15: Λαογραφία: Εισαγωγή στις Λαογραφικές Σπουδές. Ήθη και Έθιμα (Μάθημα Κορμού) Ορισμός, περιεχόμενο και σκοπός της Λαογραφίας. Ο ιδρυτής της ελληνικής Λαογραφίας Ν.Γ. Πολίτης και το έργο του. Η διεθνής και ελληνική ονοματοθεσία της Λαογραφίας. Ταξινόμηση-οργάνωση της λαογραφικής ύλης. Παραδοσιακή και Νεωτερική Λαογραφία. Σύντομη ιστορική αναδρομή στην προσέγγιση ελληνικών λαογραφικών θεμάτων. Οι μέθοδοι της Λαογραφίας, οι θεωρητικές κατευθύνσεις της και οι συναφείς επιστήμες. Ήθη και έθιμα : Γέννηση-γάμος-θάνατος, εθνική ζωή, η καθημερινότητα, το εθιμικό δίκαιο και η θρησκευτική συμπεριφορά. Έθιμα αγροτογεωργικής λατρείας. Ανθοφόροι και ευκαρπικοί άγιοι.άγιοι προστάτες της βλάστησης. Άγιοι προστάτες της σποράς. Ευγονικές-ευφορικές-ευκαρπικέςαντιβασκάνιες-φυλακτικές ενέργειες. 12Κ16: Διαπολιτισμικές Σπουδές Μουσειολογία Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών (Μάθημα Κορμού) 1) Έννοια, περιεχόμενο, ιστορική εξέλιξη, σχολές και θεωρίες που αφορούν το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 2) Επεξεργασία πολιτισμικών εννοιών: πολιτισμική κληρονομιά, πολιτισμικό αγαθό, πολιτιστική διαχείριση. 3) Πολιτιστικοί θεσμοί, φορείς και χώροι :τυπολογία, ιστορική διαδρομή, αποστολή. 4) Έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας. 12Κ17: Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας, Αναγέννηση (Μάθημα Κορμού) 18/49

19 Μεσαίωνας: Γενικές αρχές, ιστορικό γίγνεσθαι. Παράγοντες διαμόρφωσης του γοτθικού ύφους. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, χειρόγραφα και μικρογραφίες. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι : Τζιότο, Ντούτσιο, Ουγκολίνο ντι Νέριο, Σιμόνε Μαρτίνι, Ορκάνια. Διαμόρφωση του Διεθνούς γοτθικού ρυθμού. Κάτω Χώρες 15ος αι. Robert Campin, Jan van Eyck, Rogier van der Veiden, Hugo van der Goes, Hans Memling. Η τέχνη της Αναγέννησης σε σχέση με τις ιστορικοκοινωνικοπολιτικές συνθήκες που διαμόρφωσαν το φαινόμενο αυτό. Ιταλία 15ος αι. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι: Μπρουνελέσκι, Μασάτσιο, Γκιμπέρτι, Ντονατέλλο, Φρα Αντζέλικο, Πιέρο ντελα Φραντσέσκα, Μαντένια, Μποτιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ιταλία 16ος αι.: Μιχαηλάγγελος, Ραφαήλ, Τιτσιάνο. Γερμανία και Κάτω Χώρες: Γκρουνεβαλντ, Κράναχ, Μπος, Ντύρερ. Γ Εξάμηνο: 12Κ18: Λατινική Γραμματεία: 3 ος έως 1 ος αιώνας π.χ. (Μάθημα Κορμού) Επισκόπηση της λατινικής γραμματείας της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (3 ος -1 ος αι. π.χ.) με αναφορά σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο των κυριότερων συγγραφέων (Έννιος, Πλαύτος, Τερέντιος, Κάτων, Καίσαρ, Κικέρων, Νέπως, Σαλλούστιος, Λουκρήτιος, Κάτουλλος, Βιργίλιος, Οράτιος). Πρόσληψη της ελληνικής από τη λατινική γραμματεία. Αφύπνιση της ιστορικής συνείδησης των Ρωμαίων. Γένεση και ανάπτυξη της ρωμαϊκής ιστοριογραφίας. Άνθηση της λογοτεχνίας επί Οκταβιανού Αυγούστου. 12Κ19: Βυζαντινή Φιλολογία (Μάθημα Κορμού) Παρουσίαση επιλεγμένων κειμένων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των λογοτεχνικών ειδών που ευδοκίμησαν στο Βυζάντιο (ιστοριογραφία, αγιολογία, υμνογραφία, προσωδιακή ποίηση κ.τ.λ.). Επιβίωση εξέλιξη των αρχαίων ειδών. Νέα είδη. 12Κ20: Κλασική Αρχαιολογία: Κλασική Εποχή (Μάθημα Κορμού) Παρουσιάζεται η φυσιογνωμία της κλασικής τέχνης (5 ος -4 ος αι. π.χ.) μέσα από τη λεπτομερή μελέτη της αρχιτεκτονικής (ρυθμοί, ναοδομία, οικιστική, κτίρια ειδικής χρήσης), της γλυπτικής (ολόγλυφα, ανάγλυφα έργα, αρχιτεκτονική γλυπτική), της κεραμικής, της ζωγραφικής, της μικροτεχνίας και σκιαγραφούνται οι καινοτομίες της. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ένταξη των μνημείων στο ιστορικό τους πλαίσιο ώστε να αναδειχθούν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της περιόδου. 12Κ21: Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης: 4 ος /5 ος αιώνας έως την Αναγέννηση (Μάθημα Κορμού) Οι κύριες πηγές (λατινικές) και ορολογία (εννοιολογικά, εθνολογικά, γεωγραφικάτοπογραφικά στοιχεία). Μετάβαση από Ύστερη Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα και πτώση Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι.). Οι 5 κύριες περίοδοι: 1) 5 ος -μέσα 6 ου [Επιδρομές/μεταναστεύσεις λαών-εμφάνιση νέων εθνοτήτων, 2) μέσα 6 ου -μέσα 9 ου [Απαρχές Φεουδαρχικού Συστήματος- Ιδρυση Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας], 3) μέσα 9 ου -μέσα 11 ου [Παγίωση Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας-άνοδος Παποσύνης και σύγκρουση με Χριστιανική Ανατολή], 4) μέσα 11 ου -αρχές 13 ου [Επικράτηση Παποσύνης-Σταυροφορίες] και 5) αρχές 13 ου -τέλη 15 ου αι. [Κρίση Παποσύνηςπαρακμή Φεουδαρχίας-Αναγέννηση και πρώτες Ανακαλύψεις]. Δημογραφική κατάσταση-παραγωγή, γαιοκτησιακό καθεστώς, αγροτική εκμετάλλευση και κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική ανάκαμψη, εμπορικός και πολιτικός κατακερματισμός, αριστοκρατία (ευγενείς), χωροδεσποτεία και δουλοπαροικία (υποτελείς), αναβίωση εμπορίου, σημασία και ρόλος των πόλεων, Γρηγοριανή μεταρρύθμιση, μοναστικά τάγματα, δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές 19/49

20 «κρίσεις» 14 ου αι., αστικές-αγροτικές εξεγέρσεις, κρίση φεουδαρχίας και ισχυροποίηση μοναρχίας, ανάπτυξη τεχνολογίας στον ύστερο μεσαίωνα. Θέματα πολιτισμού, παιδείας και αρχιτεκτονικής-τέχνης. 12Κ22: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: 15 ος αιώνας έως την Επανάσταση του 1821 (Μάθημα Κορμού) Η πολιτική οργάνωση, η κοινωνική δομή, ο οικονομικός και καθημερινός βίος του Ελληνισμού την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (εκκλησιαστικοί και κοινοτικοί άρχοντες, Φαναριώτες, συντεχνίες, κ.τ.λ.). Οι συνθήκες που συνέβαλαν στην προετοιμασία και εκδήλωση της Επανάστασης (προεπαναστατικές κινήσεις, ιδεολογίες, οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες). 12Κ23: Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (Μάθημα Κορμού) Εξετάζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, οι θρησκευτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στον τύπο διακυβέρνησης, ο επανασχηματισμός του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, η Αναγέννηση, ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, η Γαλλική και η Βιομηχανική Επανάσταση. Σκοπός των παραδόσεων είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις έντονες αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνία, την ιδεολογία, την πολιτική και τη διπλωματία, που σημειώθηκαν στη γηραιά ήπειρο από τον 15 ο έως τον 18 ο αιώνα. 12Κ24: Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση και Υλικός Βίος. Λαϊκή Τέχνη (Μάθημα Κορμού) Κοινωνική συγκρότηση και υλικός βίος: Ο φυσικός χώρος. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών. Οικιστική δραστηριότητα της παραδοσιακή κοινωνίας. Η οικογένεια. Ευρύτερες ομάδες της παραδοσιακής κοινωνίας. Διοίκηση. Παραγωγή και χρήση των αγαθών. Λαϊκά επαγγέλματα Λαϊκές επιστήμες (μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, αστρολογία, μαντική, μαγεία). Λαϊκή Τέχνη : α. Η λαϊκή τέχνη στο λόγο (Λαϊκή Λογοτεχνία-Φιλολογική Λαογραφία) : Αίνιγμα, επωδή, ευχές και κατάρες, παροιμία, δημοτικό τραγούδι, παραμύθι, παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις, λαογραφικές λέξεις και ονόματα. β. Η λαϊκή τέχνη στη μουσική, στο χορό, στην ενδυμασία, στην υφαντική κεντητική, στα κοσμήματα - σκεύη - έπιπλα, στην αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Νεωτερική Λαογραφία : Γραπτός και προφορικός λόγος στη λαϊκή παράδοση. Ελληνική Λαογραφία και έντυπες πηγές. Δημοσιογραφικός λόγος και παροιμία. Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο. Μορφή-λειτουργία-σημασία. Έντυπη λαϊκή ποίηση της Κάσου. 12Κ25: Παλαιογραφία Κωδικολογία Εκδοτική (Μάθημα Κορμού) Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με την Ελληνική γραφή κατά την Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο μέσω της μελέτης Ελληνικών χειρογράφων κωδίκων και εγγράφων. Εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: α) Έκταση και όρια της Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας και Εκδοτικής. β) Υλικά και όργανα γραφής. γ) Μεγαλογράμματη Ελληνική γραφή. δ) Μικρογράμματη Ελληνική γραφή. ε) Συντομογραφίες, Σύμβολα, Συμπλέγματα. στ) Περιγραφή εσωτερικών και εξωτερικών γνωρισμάτων των κωδίκων και των εγγράφων. ζ) Αρχές και μέθοδοι μεταγραφής κειμένου από ομοιότυπα κωδίκων και εγγράφων. 12Κ26: Ελληνικός Πολιτισμός και Ευρώπη (Μάθημα Κορμού) Καθορισμός των στόχων της επιστήμης της Ιστορίας του Πολιτισμού. Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα στην Ιστορία του Πολιτισμού κατά τον 20ο αιώνα: από τον W. Durant στον F. Braudel. Η σταδιακή διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου του Νέου Ελληνισμού μέσα από την αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας. Περιηγητές και αναβίωση του ελληνικού ιδεώδους, διαφωτισμός και φιλελληνισμός. ελληνική αρχαιότητα και βαυαρικός φιλελληνισμός: αγορά των αρχαιοτήτων της Αίγινας και 20/49

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ, 05-09-2012 ΠΕΜΠΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30 1 η εβδομάδα : σελ. 1-4 28/8-1/9 2 η εβδομάδα : σελ. 5-13 4/9-8/9 3η εβδομάδα : σελ. 14-17 11/9-8/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30 1 η εβδομάδα : σελ. 1-4 28/8-1/9 2 η εβδομάδα : σελ. 5-13 4/9-8/9 3η εβδομάδα : σελ. 14-17 11/9-8/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/06/2018 1 12:00-15:00 12 Α-4_12 Ενάλια Αρχαιολογία ΙΙ: Η Μακρά Διάρκεια της Μεσογείου ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Καπετάν Βασίλη 1ου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ, 23-01-2017 ΤΡΙΤΗ, 24-01-2017 ΤΕΤΑΡΤΗ, 25-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ. 12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ. 12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ 2016-2017 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 09:001 2:00 12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2018-2019 ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018-2019 Τα μαθήματα της Καθηγήτριας κας Σερεμετάκη θα εξεταστούν στις 30.8.2019:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2018-2019 ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 28.08.2019 Τα μαθήματα της Καθηγήτριας κας Σερεμετάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2015-2016 09:00-12:00 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 18-01-2016 ΤΡΙΤΗ, 19-01-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ, 20-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ι/ΔΠΑ-4_16: Πολιτισμικά Υλικά και Νέες

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ι/ΔΠΑ-4_16: Πολιτισμικά Υλικά και Νέες 09:00-12:00 Μεσαία 1ου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1ο και 2ο Εξάμηνο 3ο και 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 09:00 12:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Υ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 2016 12Ι/ΔΠΑ 4=12Α/ΔΠΑ 4: Πολιτισμικά Αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 09:00-12:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 12Ι/ΔΠΑ-4=12Α/ΔΠΑ-4: Πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 12Κ19_8: Βυζαντινή Φιλολογία Γ Εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Καπετάν Βασίλη 12Κ41: Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 20172018 29/1/2018 16/2/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΕΣ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 12Ι-16_18: Βυζαντινή Φιλολογία: Ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΑΜΦ/ΤΡΟ Ε.Γιαννούλη ΑΑ Π.Τ. Καραβία ΑΚΒ

ΤΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΑΜΦ/ΤΡΟ Ε.Γιαννούλη ΑΑ Π.Τ. Καραβία ΑΚΒ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 12Κ1_14 Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία Ι: Οµηρικά Έπη- Δραµατική Ποίηση 12Κ2 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές 12Κ3_12 Αρχαία Ιστορία: Πρώιµοι Ιστορικοί Χρόνοι 12K4_14 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΦ 12ΕΙ-24: Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΤΙΑΔΠΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ CULTTECH ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΔΑΠΑΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΝΣΙ 12Ι/ΔΠΑ-6_16=12Α/ΔΠΑ-6_16 Πολιτισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΦ 12ΕΙ-24: Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 20172018 29/1/2018 16/2/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΦ 12ΕΙ-24: Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΦ 12ΕΙ-24: Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΤΙΑΔΠΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ CULTTECH ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΔΑΠΑΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΝΣΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 12Κ12_16 Χώρος, Χρόνος και Σώμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019 20 1 ο Εξάμηνο ΥΙS101 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές ΥΑR102 Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας ΥΙS103 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ 2016-2017 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ CULTTECH ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΔΑΠΑΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΝΣΙ 09:00-12:00 12Ι-4_8 Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ 12Ι/ΔΠΑ-6=12Α/ΔΠΑ-6: Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση Η Εξαμήνου Θ. Κ. κ. Ζαχαριάς Καπετάν CULTTECH Δ.Α.Π.Α.Π ΝΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ CULTTECH 09:00-12:00 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Ο ΤΙΑΔΠΑ Δ.Α.Π.Α.Π. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΝΣΙ του ΤΙΑΔΠΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ CULTTECH 09:00-12:00 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Ο ΤΙΑΔΠΑ Δ.Α.Π.Α.Π. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ ΝΣΙ του ΤΙΑΔΠΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ 12Ι/ΔΠΑ-6=12Α/ΔΠΑ-6: Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση Η Εξαμήνου Θ. Κ. κ. Ζαχαριάς Καπετάν ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΑΔΠΑ CULTTECH ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Ο ΤΙΑΔΠΑ Δ.Α.Π.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Α 2 Β 1 1. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ 2. Λογική Ι. Γνωσιοθεωρία. Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα ΚΥΕ-01 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΚΥ-18 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 13:00-19:00 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Υ) Α ΕΞΑΜ. (A-K) κα.βογλη

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα ΚΥΕ-01 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΚΥ-18 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2019 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΤΡΙΤΗ 4/6/2019 ΙΤΑΛΙΚΑ Ε ΣΤ κ.αγελαριδησ ΙΤΑΛΙΚΑ Ε ΣΤ κ.αγελαριδησ 8:30-15:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/6/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/6/2018 Κεντρικό Αμφιθέατρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/6/2018 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κα.μαρκου ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα ΚΥΕ-01 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΚΥ-18 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Εργαστήριο Τεχνογνωσίας ΔΕΥΤΕΡΑ, 18-1-2016 ΤΡΙΤΗ, 19-1-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ, 20-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α/Α Τίτλος Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία Α Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Κλασική ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι 4. Εισαγωγή στη Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019 Α Β Γ Δ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 11:00-15:00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ (Α-Ι) κ.παληκιδησ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/2017 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κα.μαρκου ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών http://sep4u.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6/2017 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ' ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α Γ Ε' Ζ κα.συμεωνιδου ΤΡΙΤΗ 6/6/2017 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Καπετάν Βασίλη Κ. Αρνόκουρου ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 13Κ16: Αττικοί Ρήτορες κα Βολονάκη Συνδιδασκαλία + ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ νέου προγράμματος Α 1 Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι Αρχαία Ιστορία Ι (Β Α 2 Υ102 Υ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (έναντι Τμ.Φιλολογίας) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Α Β Γ Δ ΙΤΑΛΙΚΑ Α Β ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2018 ΙΤΑΛΙΚΑ Α Β ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 9:00-16:00 ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ.μπαρτσιωκα (ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 09:00- - Τμ.Φιλολογίας) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙ Α κ.στρατηγοπ ΟΥΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/6/2014 Α Β Γ Δ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 9:30 ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΖΩΝΗΣ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΖΩΝΗΣ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Απόφαση 11 ης /14.6.2017 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Κλασική Κλασική Φιλολογία ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι 3. 4. Εισαγωγή στη Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΔΙΠ) ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΒΥ 101 Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Π. Ανδρούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Κ. Ματαράγκα Ιστορία ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Ι. Κράλλη Αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική κ. Κ. Ματαράγκα Ιστορία ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία κ. H. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 ως Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας (Π.Δ.177/21-4-1993). Λειτουργεί και δέχεται φοιτητές από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Η. Σβέρκος 4 Αναπλήρωση της Κ. Ματαράγκα λόγω ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Η. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα. Δευτέρα 19/6/18. Τρίτη 12/6/18 Τρίτη 12/6/18 Τετάρτη 13/6/18. Παρασκευή 15/6/18 29/6/18

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα. Δευτέρα 19/6/18. Τρίτη 12/6/18 Τρίτη 12/6/18 Τετάρτη 13/6/18. Παρασκευή 15/6/18 29/6/18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 12-15 Κ9 κ. Βασιλείου, Αρχαία Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα Δευτέρα 22/1/18 Πέμπτη 25/1/18 Δευτέρα 29/1/18 Πέμπτη 1/2/18. Δευτέρα. 5/2/18 Πέμπτη 8/2/17

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα Δευτέρα 22/1/18 Πέμπτη 25/1/18 Δευτέρα 29/1/18 Πέμπτη 1/2/18. Δευτέρα. 5/2/18 Πέμπτη 8/2/17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, Κ9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κεφάλαια: 2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,31,32,37 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α) Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: 1. Εισαγωγή α) Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: Στόχοι του Τμήματος Η αποστολή του Τ.Μ.Σ., όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα