Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees"

Transcript

1 Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees Belias D. Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly Koutiva M. Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly Zournatzi E Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly Koustelios A. Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly Abstract The purpose of this study was: a) to investigate the level of "Work Engagement" and "Perceived Work Stress" in the Greek Banking Sector, b) to examine if the demographic characteristics affect the "Work Engagement" and "Perceived Work Stress" and c) to reveal the relationship between these two concepts. The sample of this study was 238 bank employees. To measure engagement, Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli et al., 2002b, Schaufeli & Bakker, 2004) was used. To measure perceived work stress was used the questionnaire that had been designed by Cohen and his associates (Cohen, Karmarck, & Mermelstein, 1983). The results show that the level of work Engagement of bank employees was high and that bank employees experienced a high level of work stress. Moreover, it was revealed that the gender, the age, the marital status, the level of studies, the year of service and the position that someone had in the bank affect both the levels of work Engagement and of perceived work stress. Furthermore, it was found that there is a negative correlation between Engagement and Perceived Work Stress. Keywords: Perceived Work Stress, Engagement, Banking Sector JEL classification codes: M12, J21, J24, J28 Eργασιακή δέσμευση και εργασιακό άγχος εργαζομένων σε Ελληνικό τραπεζικό οργανισμό Μπελιάς Δ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρυές, Τρίκαλα Κουτίβα Μ. PRIME, Vol 6,

2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρυές, Τρίκαλα Ζουρνατζή Ε. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρυές, Τρίκαλα Κουστέλιος Α. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρυές, Τρίκαλα Περίληψη Σκοπός της μελέτης ήταν: α) να διερευνήσει τα επίπεδα εργασιακής δέσμευσης και του εργασιακού άγχους σε εργαζόμενους τραπεζών στην Ελλάδα β) να εξετάσει αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την εργασιακή δέσμευση και το αντιλαμβανόμενο εργασιακού άγχους και γ) να αποκαλύψει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 238 τραπεζικοί υπάλληλοι. Για τη μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης, χρησιμοποιήθηκε το Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli et al., 2002b, Schaufeli & Bakker, 2004). Για τη μέτρηση του Εργασιακού Άγχους, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Αντιλαμβανόμενου Άγχους που κατασκευάστηκε από τον Cohen και τους συνεργάτες του (Cohen, Karmarck, & Mermelstein, 1983). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έδειξαν ότι το επίπεδο της δέσμευσης των τραπεζικών υπαλλήλων ήταν υψηλό, όπως επίσης και το επίπεδο εργασιακού άγχος που βίωναν οι εργαζόμενοι. Βρέθηκε ακόμα, ότι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, τα χρόνια προϋπηρεσίας αλλά και η θέση που κατείχε κάποιος στην τράπεζα επηρεάζουν τόσο τα επίπεδα της εργασιακής δέσμευσης όσο και του εργασιακού άγχους. Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή δέσμευση και το εργασιακό άγχος. Λέξεις-Κλειδιά: Εργασιακό Άγχος, Εργασιακή Δέσμευση, Τραπεζικοί Υπάλληλοι Εισαγωγή Ο αποτελεσματικότερος, ίσως, τρόπος για να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί τις επιπτώσεις της σημερινή οικονομικής κρίσης είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η παραγωγικότητα και η απόδοση των εργαζομένων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διάθεση και τα συναισθήματα που έχουν οι εργαζόμενοι τόσο για την εργασία τους όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός πόσο αισθάνονται ικανοί να ανταπεξέλθουν απαιτήσεις του ρόλου τους. Έρευνες (Bates, 2004; Harter, Schmidt, & Hayes, 2002; Salanova, Agut, & Peiro, 2005; Schaufeli & Bakker, 2004; Steger et al. 2013) έχουν δείξει ότι ίσως ο καλύτερος τρόπος ώστε οι οργανισμοί να επιτύχουν τους στόχους τους είναι να διαθέτουν στο δυναμικό τους «Εργασιακά Δεσμευμένους» εργαζόμενους οι οποίοι όσο το δυνατόν να βιώνουν λιγότερο «Εργασιακό Άγχος». PRIME, Vol 6,

3 Η παρούσα μελέτη ενασχολείται με τις δύο αυτές έννοιες, της εργασιακής δέσμευσης και του εργασιακού άγχους, προκειμένου να μελετήσει τα δυο αυτά φαινόμενα ξεχωριστά, τη μεταξύ τους σχέση αλλά και τους δημογραφικούς παράγοντες που τις επηρεάζουν. Εργασιακή Δέσμευση Για τον όρο της εργασιακής δέσμευσης έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Κατά διαστήματα διάφοροι ερευνητές επιχείρησαν να αποδώσουν την έννοια της εργασιακής δέσμευσης κάνοντας χρήση των εκφάνσεων/τρόπων που αυτή μπορεί να λάβει χώρα. Ο Kahn (1990), όρισε την εργασιακή δέσμευση ως την αξιοποίηση των ικανοτήτων που έχουν εργαζόμενοι, τις οποίες κάνουν διαθέσιμες στην εργασία τους, κατά την εκτέλεση της οποίας εκφράζουν τον εαυτό τους διανοητικά, συναισθηματικά, και σωματικά. Η διανοητική πτυχή της δέσμευσης των εργαζομένων αφορά στις πεποιθήσεις των εργαζομένων σχετικά με την οργάνωση/εταιρία, τους διευθυντές και τις συνθήκες εργασίας. Η συναισθηματική πτυχή αφορά στο πώς οι εργαζόμενοι αισθάνονται για κάθε ένα από τα τρία αυτά στοιχεία και αν έχουν θετική ή αρνητική στάση απέναντί τους. Η φυσική/σωματική πτυχή της δέσμευσης των εργαζομένων αφορά στις φυσικές πηγές ενέργειας που καταναλώνονται από τα άτομα στην προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας το ρόλους τους. Σύμφωνα με τον Kahn (1990), η εργασιακή δέσμευση σημαίνει να είναι κάποιος παρόν τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά κατά την εκτέλεση της εργασίας του(kular et al., 2008).Παρόμοιες απόψεις είχαν και οι Baumruk(2004), Richman(2006) και Shaw(2005). Ο Truss και οι συνεργάτες (2006) επικεντρώθηκαν μόνο στο συναισθηματικό στοιχείο και όρισαν την δέσμευση των εργαζομένων απλώς ως «το πάθος για τη δουλειά». Οι Maslach και Leiter (1997) στη προσπάθεια τους να ορίσουν την εργασιακή δέσμευση αναφέρθηκαν σε μια τριάδα στοιχείων οι οποία περιλάμβανε την ενέργεια, τη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα, ο ορισμός της οποίας ήταν ακριβώς αντίθετος με τις τρεις διαστάσεις που πρότειναν στο παρελθόν οι συγγραφείς αυτοί για τον καθορισμό της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Στην περίπτωση της επαγγελματικής εξουθένωσης, η ενέργεια μετατρέπεται σε εξάντληση, η συμμετοχή σε κυνισμό/αποπροσωποποίηση και η αποτελεσματικότητα σε αναποτελεσματικότητα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κατά τους Maslach και Leiter, η εργασιακή δέσμευση εκτιμάται ως το ακριβώς αντίθετο των βαθμολογιών των τριών αυτών διαστάσεων (εξάντληση, κυνισμός/αποπροσωποποίηση και αναποτελεσματικότητα), όπου οι χαμηλές βαθμολογίες για τις μεταβλητές αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη υψηλής εργασιακής δέσμευσης(steger et al., 2013). Ένας μετέπειτα ορισμός, αντί να κάνει χρήση της επαγγελματικής εξουθένωσης και των αντίθετων εκφάνσεών της χρησιμοποίησε τις θετικές απόρροιες της επαγγελματικής δέσμευσης για να την ορίσει. Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση η επαγγελματική δέσμευση ορίστηκε ως η κατάσταση του νου η οποία προκύπτει από τις θετικές εμπειρίες της εργασίας και η οποία ολοκληρώνει το άτομο και χαρακτηρίζεται από το δυναμισμό/σφρίγος, την αφοσίωση και την απορρόφηση(schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002; Steger et al., 2013). Σύμφωνα με τους Schaufeli and Bakker (2001; Schaufeli et al., 2002a; 2002b) η δέσμευσης δεν μπορεί να μετρηθεί από το αντίθετο προφίλ της εξουθένωσης, διότι αν και από εννοιολογική άποψη είναι η αντίθεση της επαγγελματικής εξουθένωσης, εντούτοις η δομή και ο τρόπος μέτρησης των δύο εννοιών είναι διαφορετικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επαγγελματική εξουθένωση καθορίζεται κυρίως από τις απαιτητικές πτυχές της εργασίας (π.χ. τον φόρτος εργασίας και τη σωματική και ψυχική PRIME, Vol 6,

4 κούραση), ενώ η δέσμευση καθορίζεται κυρίως από τη διαθεσιμότητα των πόρων στο περιβάλλον εργασίας (π.χ. την αυτονομία, την υποστήριξη κ.ά.). Για τους παραπάνω λόγους οι Schaufeli και Bakker (2001; 2010) πρότειναν ότι η επαγγελματική εξουθένωση και η δέσμευση θα πρέπει να θεωρηθούν ως δύο διαφορετικές έννοιες που πρέπει να μετρούνται ανεξάρτητα και με διαφορετικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε από αυτούς το Utrecht Work Engagement Scale (UWES)ως εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής δέσμευσης, το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις βασικές διαστάσεις που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, δηλαδή το σφρίγος, την αφοσίωση, και την απορρόφηση. Το σφρίγος αναφέρεται στα υψηλά επίπεδα ενέργειας και ψυχικής ανθεκτικότητας που μπορεί να διαθέτει κάποιος κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Από την άλλη μεριά η αφοσίωση αναφέρεται στην πλήρη εμπλοκή/συμμετοχή στην εργασία και στο αίσθημα του ενθουσιασμού, της πρόκλησης και της σημαντικότητας που απολαμβάνει κάποιος από την εργασία του. Τέλος, η απορρόφηση περιλαμβάνει την πλήρη συγκέντρωση του εργαζομένου στην δουλειά του και την πλήρη ενασχόλησή του με αυτή έτσι ώστε το να αποσπαστεί κάποιος από το αντικείμενο της εργασίας του να καθίσταται δύσκολο(schaufeli & Bakker, 2004). Η Εργασιακή Δέσμευση θεωρείται ότι έχει μεγάλη σημασία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους οργανισμούς. Στην πραγματικότητα, η δημιουργία εργασιακά δεσμευμένων εργαζομένων έχει αποδειχθεί ως το πιο δύσκολο έργο που καλούνται να επιτύχουν οι οργανισμοί. Σε διάφορες έρευνες (Bates, 2004, Salanova, Agut, & Peiro, 2005, Schaufeli & Bakker, 2004, Steger et al., 2013) έχει διαπιστωθεί ότι εργασιακή δέσμευση σχετίζεται με θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα, όπως το χαμηλό ποσοστό παραιτήσεων, την υψηλή οργανωσιακή δέσμευση, την υψηλή επιχειρηματική οικονομική αλλά και οργανωσιακή απόδοση. Στη μελέτη των Harter, Schmidt, και Hayes (2002), κατά την οποία αναλύθηκαν επιχειρηματικές μονάδες από 36 εταιρείες, βρέθηκε ότι οι επιχειρηματικές μονάδες των οποίων οι εργαζόμενοι είχαν υψηλή εργασιακή δέσμευση, διακρίθηκαν επίσης για τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά τους. Έρευνες υποστηρίζουν πως η εργασιακή δέσμευση έχει σημαντική επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων και διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα της κατάθλιψης, της υπερέντασης, και των ψυχοσωματικών προβλημάτων (Demerouti, Bakker, Janssen & Schaufeli, 2001, Schaufeli et al., 2004). Ο Hakanen et al., (2006), βρήκε ότι η εργασιακή δέσμευση έχει θετική συσχέτιση με την προσωπική υγεία και την ικανότητα για εργασία. Παράγοντες επιρροής της Εργασιακής Δέσμευσης Συμφώνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αύξηση ή τη μείωση της εργασιακής δέσμευσης. Ανάμεσα στις θεωρίες που επικρατούν (Bakker & Demerouti, 2007; Hackman & Oldham, 1980; Steger et al., 2013) έχουν προταθεί πέντε κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή δέσμευση των υπαλλήλων. Μέσα σε αυτούς, εκτός από τους εργασιακούς πόρους (π.χ. υποστήριξη από τους συναδέλφους και τους διευθυντές, παροχή ανάδρασης και σχολίων σχετικά με την απόδοση, ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης κ.ά), βάση δίνεται και στα διάφορα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτει από μόνος του ο εργαζόμενος όπως η αυτονομία και διάφορες άλλες ικανότητες και δεξιότητες (Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Salanova, 2007),η προσωπικότητα του ίδιου του ατόμου (Langelaan, Bakker, Doornen, & Schaufeli, 2006; Kim, Shin, and Swanger, 2009; May et al., 2004),η ψυχολογία του (Kahn, 1990; Kular et al., 2008; Portello, 1996), τα PRIME, Vol 6,

5 συναισθήματά του (Towers Perrin, 2003), καθώς και η αντίληψη που διαθέτει και ο τρόπος που ερμηνεύει το περιβάλλον του και τα δεδομένα/ερεθίσματα που λαμβάνει (Buchanan & Huczynski, 2004; Kular et al., 2008; Robinson, 2006). Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που έχει βρεθεί να επηρεάζει την εργασιακή δέσμευση είναι το εργασιακό άγχος αλλά και το άγχος που προέρχεται και από τις διάφορες οικογενειακές καταστάσεις που βιώνει το άτομο (Moore, 2004; Crabtree, 2005, Kular et al., 2008). Μάλιστα σε μια έρευνα της εταιρίας Gallup βρέθηκε ότι οι πλειοψηφία των μη εργασιακά δεσμευμένων υπαλλήλων είχαν υψηλότερα επίπεδα άγχους από τους δεσμευμένους εργαζομένους (May et al. 2004). Τέλος, σημαντικοί παράγοντες επιρροής/διαφορροποίησης της εργασιακής δέσμευσης έχουν βρεθεί να είναι και διάφοροι δημογραφικοί παράγοντες όπως το φύλο (Johnson, 2004; Schaufeli et al. 2006; Sprang et al., 2007), η ηλικία (Gowri & Mariammal,2012; Meesala, 2011), τα χρόνια προϋπηρεσίας(coffman & Gonzalez-Molina, 2002; Meesala, 2011), η εκπαίδευση (Gowri & Mariammal,2012), ο ρόλος του ατόμου στην εταιρία (Kerfoot, 2008; Meesala, 2011) καθώς και η οικογενειακή κατάσταση (Gowri & Mariammal,2012; Kular et al., 2008). Το Εργασιακό Άγχος Σύμφωνα με τον Selye (1976) το άγχος μπορεί να οριστεί ως «οποιοδήποτε εξωτερικό γεγονός ή εσωτερική σκέψη η οποία απειλεί να διαταράξει την οργανική ισορροπία». Παρόμοια οι Wolf και Goodell(1968) όρισαν το άγχος ως μια δυναμική κατάσταση με σε έναν οργανισμό, η οποία αποτελεί την απόκριση σε ένα ερέθισμα/αίτημα για προσαρμογή. Αντίστοιχα οι Cofer και Appley (1964) αλλά και οι Ryhal και Singh(στο Elahi & Apoorva, 2012) όρισαν το άγχος ως μια κατάσταση ενός οργανισμού κατά την οποία αντιλαμβάνεται ότι η ευημερία του είναι υπό εξαφάνιση και ότι πρέπει να προσανατολίσει τις ενέργειές του για την προστασία της. Από την άλλη ο Lazarus(1966; 1990) και ο McGrath(1970) αναφέρθηκαν στο άγχος ως μια κατάσταση ανισορροπίας, σε έναν οργανισμό, που προκαλείται από μια πραγματική αντιληπτή διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων του περιβάλλοντός του οργανισμού και της ικανότητας του να αντιμετωπίσει αυτές τις απαιτήσεις, όπου η αποτυχία να ανταποκριθούν στη ζήτηση/αίτημα έχει σημαντικές συνέπειες. Συνήθως το άγχος εκδηλώνεται μέσα από διάφορες συναισθηματικές αλλά και συμπεριφορικές αντιδράσεις (Elahi & Apoorva, 2012). Κατά τον Lazarus (1990) το άγχος είναι περισσότερο ένα υποκειμενικό παρά αντικειμενικό φαινόμενο. Εντούτοις, το άγχος δεν προκύπτει απευθείας είτε από το άτομο ή το περιβάλλον, η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι το άγχος είναι ένα αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος και των μεμονωμένων παραγόντων(ivancevich et al., 1982). Ο Sager (1991) όρισε το εργασιακό άγχος ως μια ψυχολογική κατάσταση που γίνεται αντιληπτή από τα άτομα όταν έρχονται αντιμέτωπα με τις διάφορες απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που απορρέουν από την εργασία τους και μπορούν να έχουν σημαντική αλλά αβέβαιη επίδραση στην επαγγελματική τους πορεία. Πρόκειται για μια ατομική αντίδραση που διαφέρει από το γενικό άγχος και ποικίλει ανάλογα με τον οργανισμό που εργάζεται κάποιος αλλά και το επάγγελμα του(chen, 2008). Σύμφωνα με τον Jamal(1999), το εργασιακό άγχος αναφέρεται στο ψυχολογικό στρες που βιώνει κάποιος από την εργασία του, καθώς και την PRIME, Vol 6,

6 ικανότητα του ατόμου να χειριστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση ή το περιβάλλον εργασίας του (Wu & Shih, 2010) Σύμφωνα με τον Selye (1976) το άγχος μπορεί να οριστεί ως «οποιοδήποτε εξωτερικό γεγονός ή εσωτερική σκέψη η οποία απειλεί να διαταράξει την οργανική ισορροπία». Σύμφωνα με τους Parker και Decotiis (1983) και Lazarus(1990) το εργασιακό άγχος μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετική ένταση και με διάφορες μορφές όπως ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, θλίψη, ή αηδία(wu & Shih, 2010) και μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες τόσο για το άτομο και την επιχείρηση, δεδομένου ότι έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των επιπέδων των κινήτρων των εργαζομένων και κατ επέκταση την απόδοση τους, και επίσης αυξάνει τις πιθανότητες παραιτήσεων (Bashir & Ramay, 2010; Chovwen, 2013; Montgomery, Blodgett & Barnes, 1996). Επίσης, το εργασιακό άγχος έχει συσχετιστεί σε διάφορες έρευνες με ασθένειες όπως μυοσκελετικούς πόνους, πόνους στα μάτια, πόνο στο λαιμό, χρόνιο βήχα, θωρακικούς πόνους, προβλήματα στο στομάχι και το πεπτικό σύστημα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κολίτιδα, καρδιοπάθειες, αλκοολισμό, υπερβολικό κάπνισμα, ενδοκρινολογικά προβλήματα, υψηλή πίεση, εγκεφαλικά, ορισμένες μορφές καρκινωμάτων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, κατάθλιψη, αϋπνίες, σύνδρομο χρόνιας κούρασης (Bickford, 2005; Chovwen, 2013; Lin et al., 2010; Clark, 2002). Παράγοντες επιρροής του Εργασιακού Άγχους Στη βιβλιογραφία έχουν επισημανθεί 11 διαφορετικοί παράγοντες που αφορούν την εργασία κάποιου και οι οποίοι μπορούν να ευθύνονται για το εργασιακό άγχος αυτοί είναι(bashir & Ramay, 2010): ο υπερβολικός φόρτος εργασίας(jamal, 1990;Franch and Caplan,1972; Margolis et al., 1974 ; Russek and Zohman, 1958; Stamper & Johlke,2003), η ασάφεια του ρόλου όπου τα καθήκοντα κάποιου δεν έχουν οριστεί και έχουν δοθεί ανεπαρκείς(jamal, 1990;French and Caplan, 1972; Kahn et al., 1964 ), οι διάφορες αντικρουόμενες απαιτήσεις της δουλειάς ενός ατόμου(beehr et al, 1976; Caplan and Jones, 1975; Hall and Gordon, 1973; Jamal, 1990; Kahn et al., 1964), η ευθύνη που μπορεί να έχει κάποιος και η οποία προκύπτει από την επίβλεψη άλλων ατόμων-ευθύνη για άλλους (French and Caplan, 1972; Pincherle, 1972), ο βαθμός με τον οποίο κάποιος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εργασία του (Kasl, 1973; Margolis et al., 1974), η έλλειψη ανάδρασης, πληροφοριών και οποιουδήποτε είδους σχολιασμού της απόδοσης κάποιου (Adams, 1980; Cassel, 1974), οι συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία και η ανάπτυξή της οι οποίες αναγκάζουν το άτομο να ενημερώνεται συνεχώς (Ginzburg, 1967), η καινοτομία ενός ρόλου (Kahn, et al.1964; Lawrence and Lorsch, 1970), η εξέλιξη και η ανασφάλεια μη χάσει κάποιος τη δουλειά του λόγω αυτής (Brook, 1973;Erikson and Gunderson, 1972; Kahn et al., 1964), η οργανωσιακή κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί από το στυλ ηγεσίας των οργανισμών(jamal, 1990;Parker και DeCotiis, 1983). τα διάφορα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή του ατόμου όπως μια αλλαγή της οικογενιακής κατάστασης (π.χ. ένα διαζύγιο) (Adams 1980 ; Cobb, 1977; Holmes and Rahe, 1975). PRIME, Vol 6,

7 Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες οι οποίοι έχουν βρεθεί ότι προκαλούν εργασιακό άγχος, στη βιβλιογραφία να έχουν εξεταστεί κατά διαστήματα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ως παράγοντες επιρροής/διαφορροποίησης του εργασιακού άγχους. Μάλιστα έχει βρεθεί ότι το φύλο (Wu & Shih, 2010; Barkat & Asma, 1999), η ηλικία (Barkat & Asma, 1999; Elahi & Apoorva, 2012; Virk, Chhabra, & Kumar, 2001), η εργασιακή εμπειρία (Elahi & Apoorva, 2012), η εκπαίδευση (Elahi & Apoorva, 2012), η θέση του ατόμου στην εταιρία (Elahi & Apoorva, 2012; Virk et al. 2001) και η οικογενειακή κατάσταση (Elahi & Apoorva, 2012) επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους που βιώνει κάποιος. Σχέση Εργασιακής Δέσμευσης και Εργασιακού άγχους Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η εργασιακή δέσμευση επηρεάζεται από τα επίπεδα τόσο του προσωπικού άγχους όσο και του επαγγελματικού (Crabtree, 2005; Hakanen et al., 2006; Klatt et al., 2012; Kular et al., 2008; Maslach, 2003; May et al. 2004; Moore, 2004; Rothmann, Steyn, & Mostert, 2005; Schaufeli et al., 2008). Στις παραπάνω έρευνες που έχουν γίνει βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού άγχους και της εργασιακής δέσμευσης και πως οι εργαζόμενοι που συγκέντρωναν υψηλότερα σκορ στην εργασιακή είχαν μικρότερα επίπεδα άγχους. Επίσης, τα μοντέλα που προτάθηκαν παραπάνω για τη μελέτη των παραγόντων επιρροής της εργασιακής δέσμευσης είχαν σαν παράγοντα επιρροής τις εργασιακές απαιτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αγχωτικές όταν ο εργαζόμενος δεν διαθέτει τους απαραίτητους εργασιακούς ή προσωπικούς πόρους/ικανότητες (Hakanen et al., 2006). Παρ όλα αυτά υπάρχουν και έρευνες στις οποίες δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής δέσμευσης και του εργασιακού άγχους (Jackson, Rothmann, & Van De Vijver, 2006; Rothmann, 2008). Μεθοδολογία Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 238 τραπεζικοί υπάλληλοι μιας Ελληνικής τράπεζας. Η δειγματοληψία που ακολουθήθηκε ήταν τυχαία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού αλλά στοχευμένη όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, όπου οι ερευνητές επέλεξαν να διαλέξουν το δείγμα τους από υποκαταστήματα της Θράκης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας των Ιονίων Νήσων της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας στα οποία είχαν και πρόσβαση. Το 50.4% των υπαλλήλων του δείγματος ήταν άντρες ενώ το 49.6% γυναίκες. Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση το 41.2% ήταν ελεύθεροι, το 50.8% παντρεμένοι και μόλις το 8% ήταν διαζευγμένοι. Η ηλικία των υπαλλήλων κυμαινόταν από 22 έως και 53 ετών (Μ.Ο.=39.21, Τ.Α.=7.94). Επίσης, η προϋπηρεσία τους ως τραπεζικοί υπάλληλοι κυμαινόταν από 1 έως 33 έτη (Μ.Ο.=14.18, Τ.Α.=7.37). Αναφορικά με το ρόλο/ θέση που είχαν στην τράπεζα, βρέθηκε ότι το 29% ήταν διευθυντές, το 26% προϊστάμενοι Α ή Β υπογραφής και το 45% λειτουργοί (χωρίς θέση ευθύνης). Τέλος, αναφορικά με την εκπαίδευση των εργαζομένων βρέθηκε ότι, 148 άτομα, δηλαδή, το 62.2%, ήταν κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 43 άτομα, δηλαδή το 18.1%, ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. PRIME, Vol 6,

8 Όργανα Μέτρησης Για τη μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης, χρησιμοποιήθηκε το Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli et al., 2002b, Schaufeli & Bakker, 2004). Το UWES αποτελείται από 17 ερωτήσεις οι οποίες αποτιμούν τις τρεις διαστάσεις της εργασιακής δέσμευσης που περιλαμβάνονται στο μοντέλο του Schaufeli και των συνεργατών του (2002a,2002b), δηλαδή το σφρίγος, την αφοσίωση και την απορρόφηση. Οι μετρήσεις των απαντήσεων γίνονται με τη βοήθεια μιας επτάβαθμης κλίμακας Likert (0-Ποτέ έως 6-Κάθε Μέρα)όπου όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε μια από τις παραπάνω μεταβλητές τόσο πιο μεγάλα είναι τα επίπεδα της εργασιακής δέσμευσης. Η προσαρμογή στην Ελληνική γλώσσα του ερευνητικού αυτού εργαλείου έχει γίνει από τους ίδιους τους δημιουργούς του. Αν και το συγκεκριμένο εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να αναλύει τις τρεις αυτές διαστάσεις, εντούτοις σε ορισμένες έρευνες αντί για την αποτίμηση των τριών διαστάσεων έγινε αποτίμηση μιας: της εργασιακής δέσμευσης (Shimazu et al., 2008; Sonnentag, 2003). Σύμφωνα με τους οι Schaufeli και Bakker (2003) η μονοδιάστατη αποτίμηση της εργασιακής δέσμευσης μπορεί μερικές φορές να είναι πιο χρήσιμη στις εμπειρικές μελέτες, εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης μεταξύ των τριών διαστάσεων. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης α Cronbach.Οι δείκτες α Cronbach ήταν υψηλοί και πιο συγκεκριμένα για τη διάσταση «Σφρίγος» ήταν α=.81, για τη διάσταση «Αφοσίωση» ήταν α=.91 και για την «Απορρόφηση» ήταν α=.86. Για τη μέτρηση του Εργασιακού Άγχους, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Αντιλαμβανόμενου Άγχους που κατασκευάστηκε από τον Cohen και τους συνεργάτες του (Cohen, Karmarck, & Mermelstein, 1983). Το ερωτηματολόγιο αυτό μετρά το βαθμό στον οποίο καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου αξιολογούνται ως αγχώδεις (Cohen & Williamson, 1988). Το αρχικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις αλλά στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η σύντομη εκδοχή του με δέκα ερωτήσεις, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μετρήσει ικανοποιητικά το εργασιακό άγχος (Carmody & Baer, 2008, Remor, 2006). Το ερωτηματολόγια χρησιμοποιεί μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert (0-Ποτέ έως 4-Πολύ Συχνά). Η προσαρμογή στην Ελληνική γλώσσα του ερευνητικού αυτού εργαλείου έχει γίνει από την Αγαγιώτου (2011). Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου αυτού χρησιμοποιήθηκε ο α Cronbach. Παρατηρήθηκε ότι και οι 10 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εξασφάλιζαν την απαραίτητη αξιοπιστία, α Cronbach =.74, προκειμένου να δημιουργηθεί μια καθολική μεταβλητή με το όνομα «Εργασιακό Άγχος». Διαδικασία Για την συλλογή το δεδομένων διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους της τράπεζας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω απλού ταχυδρομείου και συγκεντρώθηκαν σε χρονικό διάστημα ένα μήνα. Τα στοιχεία των υπαλλήλων βρέθηκαν κατόπιν συνεννόησης με την ίδια την τράπεζα από την οποία πάρθηκε άδεια προκειμένου να διεκπεραιωθεί η έρευνα. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιούνταν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική όπως ανάλυση συχνοτήτων, ο συντελεστές συσχέτισης Pearson για την εύρεση θετικών/αρνητικών συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές, το Independent Sample T-Test και η Anova για εύρεση διαφοροποιήσεων PRIME, Vol 6,

9 ανάμεσα στις μεταβλητές «εργασιακή δέσμευση» και «εργασιακό άγχος» και διάφορες κατηγορικές μεταβλητές όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, σπουδές και η θέση που κατείχε ο υπάλληλος στο ίδρυμα. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε απλή γραμμική παλινδρόμηση για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής δέσμευσης και εργασιακού άγχους. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι στην τράπεζα βίωναν υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευσης και στις τρεις διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές για κάθε διάσταση της εργασιακής δέσμευσης(σε επταβαθμιαία κλίμακα Likert) ήταν: σφρίγος (Μ.Ο.=4.51, Τ.Α.=.96), οι εργαζόμενοι διακατέχονταν στο σύνολό τους από υψηλά επίπεδα ενέργειας και ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αφοσίωση (Μ.Ο.=4.14,Τ.Α. =1.39), οι εργαζόμενοι στη τράπεζα ήταν αρκετά αφοσιωμένοι στην εργασία τους και ένιωθαν ότι πραγματικά συνεισέφεραν σε αυτήν, και απορρόφηση, (Μ.Ο.=4.31, Τ.Α.=1.10) οι εργαζόμενοι ήταν αρκετά συγκεντρωμένοι στην εργασία τους και συχνά απορροφούνταν από το έργο τους καθώς εκτελούσαν τα καθήκοντα τους. (Πίνακας 1). Πίνακας 1 : Η Εργασιακή Δέσμευση Εργαζομένων Μεταβλητές Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Σφρίγος Αφοσίωση Απορρόφηση Λόγω της υψηλής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου στο σύνολό του, ήτο δυνατή η ανάλυσή του και σε ένα μοναδικό παράγοντα με όνομα «εργασιακή δέσμευση», όπως αυτός προτάθηκε από τους Schaufeli και Bakker (2003) κυρίως λόγω της υψηλής συσχέτισης μεταξύ των τριών παραγόντων. Στη παρούσα μελέτη, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 2 και μέσω χρήσης του συντελεστή συσχέτισης του Pearson, παρατηρήθηκαν ισχυρές θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές σφρίγος, αφοσίωση και απορρόφηση (r>0.7, p<0.01) οι οποίες καθιστούσαν δυνατή τη δημιουργία του παράγοντα εργασιακή δέσμευση με μέση τιμή ίση με και τυπική απόκλιση Συνεπώς, στο σύνολο τους οι υπάλληλοι του πιστωτικού ιδρύματος είχαν υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευσης. Πίνακας 2: Συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές σφρίγος, αφοσίωση και απορρόφηση Σφρίγος Αφοσίωση Συντελεστής συσχέτισης του Pearson Σφρίγος Αφοσίωση Απορρόφηση ** ** p Συντελεστής συσχέτισης ** ** του Pearson p Απορρόφηση Συντελεστής συσχέτισης ** ** 1 του Pearson p PRIME, Vol 6,

10 Σφρίγος Αφοσίωση Συντελεστής συσχέτισης του Pearson Σφρίγος Αφοσίωση Απορρόφηση ** ** p Συντελεστής συσχέτισης ** ** του Pearson p Απορρόφηση Συντελεστής συσχέτισης ** ** 1 του Pearson p **. Σημαντικές συσχετίσεις με επίπεδο σημαντικότητας Αναφορικά με το εργασιακό άγχος παρατηρήθηκε οι εργαζόμενοι βίωναν υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους, εργασιακό άγχος (Μ.Ο.=2.51, Τ.Α.=.49, σε πενταβαθμιαία κλίμακα Likert)(Πίνακας 3). Πίνακας 3: Εργασιακό Άγχος Εργαζομένων Μεταβλητή Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Εργασιακό Άγχος Παράγοντες επιρροής του Εργασιακού Άγχους και της Εργασιακής Δέσμευσης Αναφορικά με τον παράγοντα φύλο, μέσω του T-test ανεξάρτητων δειγμάτων, βρέθηκε ότι τόσο το εργασιακό άγχος(p.=0.000<0.01) όσο και η εργασιακή δέσμευση(p.=0.000<0.01) διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής δέσμευσης σε σχέση με τους άντρες και πως οι άντρες έχουν εντονότερο το αίσθημα του εργασιακού άγχους σε σχέση με τις γυναίκες (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Το φύλο ως παράγοντας επιρροής Εργασιακή Δέσμευση Το φύλο των συμμετεχόντων Αριθμός Μέση Τυπική Ατόμων Τιμή Απόκλιση p. Άνδρας Γυναίκα Εργασιακό Άγχος Άνδρας Γυναίκα Ομοίως, μέσω του T-test ανεξάρτητων δειγμάτων, για τον παράγοντα σπουδές βρέθηκε ότι ο παράγοντας αυτός δεν επηρεάζει την εργασιακή δέσμευση, αφού ούτε η κατοχή ή μη κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ επηρεάζει(p.=0.554>0.05)(πίνακας 5)αλλά ούτε και η κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (p.=0.284>0.05)(πίνακας 6). Αντιθέτως, για το εργασιακό άγχος βρέθηκε ότι τόσο η κατοχή ή μη κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ επηρεάζει(p.=0.001<0.01)(πίνακας 5)καθώς και η κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (p.= 0.000<0.01)(Πίνακας 6). Αναλυτικότερα, βρέθηκε ότι τα άτομα που είχαν κάποιον τίτλο σπουδών, PRIME, Vol 6,

11 είτε απλώς ΑΕΙ/ΤΕΙ είτε και μεταπτυχιακό, βίωναν λιγότερα έντονα το εργασιακό άγχος σε σχέση με τους μη κατόχους τίτλων σπουδών. Πίνακας 5: Η κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών ως παράγοντας επιρροής Εργασιακή Δέσμευση Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Αριθμός Μέση Τυπική Ατόμων Τιμή Απόκλιση p. Ναι Όχι Εργασιακό Άγχος Ναι Όχι Πίνακας 6: Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως παράγοντας επιρροής Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Αριθμός Ατόμων Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση p. Ναι Όχι Εργασιακή Δέσμευση Εργασιακό Άγχος Ναι Όχι Κάνοντας χρήση της Anova αλλά και του Welch τεστ (λόγω της ανομοιογένειας της διακύμανσης-βαθμός σημαντικότητας<0.01) προέκυψε ότι η εργασιακή δέσμευση διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου (F=6.649>1, p.= 0.002<0.01, Welch= 0.011<0.01), ενώ αντιθέτως το εργασιακό άγχος δεν διαφοροποιείται (F=1.977>1, p.= 0.141>0.05, Welch= 0.077>0.05) (Πίνακας 7). Αναφορικά με την εργασιακή δέσμευση και τη διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε, βρέθηκε ότι οι διαζευγμένοι είχαν μικρότερα επίπεδα δέσμευσης στην εργασία τους σε σχέση με του ανύπαντρους αλλά και τους παντρεμένους. Πίνακας 7: Η οικογενειακή κατάσταση ως παράγοντας επιρροής Μεταβλητές Εργασιακή Δέσμευση Εργασιακό Άγχος Βαθμός σημαντι κότητας (Sig.) της ομοιογέ νειας της διακύμα νσης Βαθμός σημαντι κότητας (Sig.) του Welch test Οικογενειακή Κατάσταση Αριθμός Ατόμων Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση F p. Ελεύθερος/η Παντρεμένος/η Διαζευγμένος/η Ελεύθερος/η Παντρεμένος/η Διαζευγμένος/η PRIME, Vol 6,

12 Αντιστοίχως, μέσω της Anova αλλά και του Welch τεστ (λόγω της ανομοιογένειας της διακύμανσης-βαθμός σημαντικότητας<0.01) προέκυψε ότι η εργασιακή δέσμευση διαφοροποιείται ανάλογα με θέση που κατείχε το άτομο στο πιστωτικό ίδρυμα (F=9.875>1, p.= 0.000<0.01, Welch= 0.000<0.01), ενώ αντιθέτως το εργασιακό άγχος δεν διαφοροποιείται (F=2.377>1, p.= 0.095>0.05, Welch= 0.081>0.05) (Πίνακας 8). Πιο συγκεκριμένα, και για τη μεταβλητή εργασιακή δέσμευση βρέθηκε ότι οι διευθυντές/υποδιευθυντές παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα δέσμευσης στην εργασία τους σε σχέση με τους λειτουργούς και τους προϊσταμένους. Πίνακας 8: Η θέση στο πιστωτικό ίδρυμα ως παράγοντας επιρροής Μεταβλητές Εργασιακή Δέσμευση Εργασιακό Άγχος Θέση Υπαλλήλου στο Πιστωτικό Ίδρυμα Διευθυντής/ Υποδιευθυντής Προϊστάμενος Α Υπογραφή / Β Υπογραφή Χωρίς θέση ευθύνης (Λειτουργός) Διευθυντής/ Υποδιευθυντής Προϊστάμενος Α Υπογραφή / Β Υπογραφή Χωρίς θέση ευθύνης (Λειτουργός) Βαθμός σημαντ ικότητ ας (Sig.) της ομοιογ ένειας Βαθμός σημαντ ικότητ ας (Sig.) του Welch test Αριθμός Ατόμων Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση F p. της διακύμ ανσης Τέλος, για τους παράγοντες ηλικία και συνολικά έτη εργασίας ως τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς και τις μεταβλητές εργασιακή δέσμευση και εργασιακό άγχος, ενώ για τον παράγοντα χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα δεν βρέθηκε ουδεμία συσχέτιση (Πίνακας 9). Αναλυτικότερα, για την εργασιακή δέσμευση, μέσω του συντελεστή συσχέτισης του Pearson, βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή και την ηλικία των συμμετεχόντων (r.=0.246, p.=0.000<0.01), όπου όσο πιο μεγάλος ήταν κάποιος ηλικιακά τόσο πιο υψηλά ήταν τα επίπεδα της δέσμευσης. Ομοίως και για τον παράγοντα συνολικά χρόνια εργασίας ως τραπεζικός υπάλληλος παρατηρήθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση(r.=0.230, p.=0.000<0.01) με τη εργασιακή δέσμευση, όπου όσα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας και εμπειρίας είχε κάποιος τόσο πιο υψηλά ήταν τα επίπεδα της δέσμευσης (Πίνακας 9). Επίσης, στον παρακάτω Πίνακα 9 παρατηρείται ότι το εργασιακό άγχος σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία των συμμετεχόντων(r.=-0.224, p.=0.000<0.01), όπου τα άτομα νεαρότερης ηλικίας βίωναν πιο έντονα το PRIME, Vol 6,

13 εργασιακό άγχος σε σχέση με τα ωριμότερα σε ηλικία άτομα. Ομοίως, τα άτομα με λιγότερα έτη εργασιακής εμπειρίας ως τραπεζικοί υπάλληλοι είχαν υψηλότερα τα επίπεδα του εργασιακού άγχους σε σχέση με τα άτομα με πολλά έτη εμπειρίας, μιας και παρατηρήθηκε και εδώ ισχυρή αρνητική συσχέτιση (r.=-0.202, p.=0.000<0.01). Πίνακας 9: Η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας ως παράγοντας συσχέτισης Εργασιακή Δέσμευση Συντελεστής Συσχέτισης Pearson Εργασιακό Άγχος Η ηλικία των συμμετεχόντ ων Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο Πιστωτικό Ίδρυμα Συνολικά χρόνια εργασίας ως τραπεζικός υπάλληλος ** ** p Συντελεστής ** ** Συσχέτισης Pearson p Σχέση μεταξύ Εργασιακού Άγχους και Εργασιακής Δέσμευσης Αναφορικά με τη σχέση του εργασιακού άγχους και της εργασιακής δέσμευσης προέκυψε ισχυρή αρνητική συσχέτιση (r.=-0.444, p.=0.000<0.01), όπου όταν αυξάνεται το εργασιακό άγχος μειώνεται η εργασιακή δέσμευση και αντιστρόφως (Πίνακας 10). Πίνακας 10: Συσχέτιση Εργασιακού Άγχους και Εργασιακής Δέσμευσης Εργασιακή Δέσμευση Εργασιακό Άγχος Συντελεστής Συσχέτισης Pearson ** p Επιπρόσθετα, μέσω της απλής γραμμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι η εργασιακή η σχέση που συνδέει την εργασιακή δέσμευση με το εργασιακό άγχος είναι η : Εργασιακή Δέσμευση= * Εργασιακό Άγχος όπου το συγκεκριμένο μοντέλο εξηγεί το 19,7% της μεταβλητότητας της εργασιακής δέσμευσης μιας και το R τετράγωνο= Επίσης, το μοντέλο αυτό συνεισφέρει σημαντικά στην πρόβλεψη των επιπέδων της εργασιακής δέσμευσης που βιώνει κάποιος (Πίνακες 11). Πίνακας 11: Το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate 1,444a,197,194,94208 Sum of Model df Mean Square F p. Squares 1 Regression 51, ,462 57,985,000 a Residual 209, ,888 PRIME, Vol 6,

14 Total 260, Unstandardized Standardized Model Coefficients Coefficients Std. t p. B Error Beta 1 Σταθερά 6,722,320 21,025,000 Εργασιακό -,952,125 -,444-7,615,000 Άγχος a. Πρόβλεψη από: Σταθερά, Εργασιακό Άγχος b. Εξαρτημένη μεταβλητή: Εργασιακή Δέσμευση Συμπεράσματα Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην έρευνα βρέθηκε να είναι αρκετά δεσμευμένοι με την εργασία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αυτά των άλλων ερευνών (Hakanen et al., 2006; Klatt et al., 2012; Kular et al., 2008; Maslach, 2003; May et al. 2004; Moore, 2004; Rothmann, Steyn, & Mostert, 2005; Schaufeli et al., 2008). Πιθανώς αυτό να οφείλεται σε κάποιο βαθμό τους ίδιους τους εργασιακούς πόρους (π.χ. υποστήριξη από τους συναδέλφους τους και τους διευθυντές τους), ενδεχομένως να οφείλεται στη παροχή από την υπηρεσία, ανάδρασης και σχολίων σχετικά με την απόδοσή τους, στη προσφορά ευκαιριών και δυνατότητας κατάρτισης και μάθησης που τους παρέχει η υπηρεσία τους. Επιπλέον, πιθανώς μπορεί να οφείλεται στα διάφορα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτουν από μόνοι τους οι εργαζόμενοι, όπως η αυτονομία και διάφορες άλλες ικανότητες και δεξιότητές τους, στη προσωπικότητά των ίδιων των εργαζόμενων, καθώς και στην η αντίληψη που διαθέτουν και στο τρόπο που ερμηνεύουν το περιβάλλον τους και τα δεδομένα/ερεθίσματα που λαμβάνουν. Αναφορικά με τους παράγοντες επιρροής της εργασιακής δέσμευσης βρέθηκε ότι το φύλο επηρεάζει την εργασιακή δέσμευση όπου οι γυναίκες είναι περισσότερο εργασιακά δεσμευμένες από τους άντρες. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίθετα με αυτά άλλων ερευνών(schaufeli et al. 2006; Sprang et al., 2007) όπου σε αυτές οι άντρες ήταν περισσότερο δεσμευμένοι. Εντούτοις, τα αποτελέσματα συμφωνούν με την έρευνα του Johnson (2004) ο οποίος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες ήταν περισσότερο δεσμευμένες με την εργασία τους. Σχετικά με τους παράγοντες ηλικία και συνολικά έτη εργασίας ως τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς και την εργασιακή δέσμευση, όπου η άυξηση της ηλικίας και της προϋπηρεσίας σήμαινε την αύξηση της εργασιακής δέσμευσης. Παρόμοια αποτελέσματα για την ηλικία βρήκαν και οι Gowri και Mariammal (2012) και ο Meesala (2011). Ομοίως, παρόμοια αποτελέσματα, σχετικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας, βρήκε ο Meesala, (2011). Αντιθέτως οι Coffman και Gonzalez-Molina (2002) βρήκαν ότι τα περισσότερα άτομα στην αρχή της καριέρας τους είναι περισσότερο δεσμευμένοι. Για τον παράγοντα εκπαίδευση βρέθηκε ότι αυτός δεν επηρεάζει την εργασιακή δέσμευση. Αντιθέτως, ο ρόλος του ατόμου στην εταιρία βρέθηκε να επηρεάζει. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε ότι οι διευθυντές/υποδιευθυντές ήταν λιγότερο δεσμευμένοι στην εργασία τους σε σχέση με τους λειτουργούς και τους προϊσταμένους. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα τα οποία δεν είναι υψηλότερα στην ιεραρχία έχουν περισσότερα κίνητρα και επιθυμία για να ανελιχτούν με PRIME, Vol 6,

15 αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερα επίπεδα δέσμευσης. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών(kerfoot, 2008; Meesala, 2011, στις οποίες οι διευθυντές και γενικά τα άτομα με θέσεις ευθύνης ήταν περισσότερο δεσμευμένα. Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση προέκυψε ότι οι διαζευγμένοι ήταν λιγότερο δεσμευμένοι στην εργασία τους σε σχέση με του ανύπαντρους αλλά και τους παντρεμένους. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις έρευνες των Gowri και Mariammal (2012) και των Kular και συνεργάτες του (2008). Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι το επίπεδο εργασιακού άγχους είναι κι αυτό υψηλό, το οποίο οι υπάλληλοι το βίωναν μερικές φορές έως αρκετά συχνά. Δεδομένης της περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύουμε, τα υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους πιθανότατα σχετίζονται και με την ύπαρξη φοβίας που συνδέεται με πιθανή έξοδό τους από τον οργανισμό. Επιπλέον, πιθανώς ο υπερβολικός φόρτος εργασίας των τραπεζικών υπαλλήλων, οι αυξημένες ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν από την επίβλεψη άλλων ατόμων και ο βαθμός με τον οποίο κάποιος τραπεζικός υπάλληλος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εργασία του αλλά και η εκτέλεση της εργασία τους υπό χρονικές πιέσεις, αποτελούν πιθανούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του εργασιακού άγχους που βιώνουν. Σχετικά με τους παράγοντες επιρροής βρέθηκε ότι το φύλο επηρεάζει το εργασιακό άγχος όπου οι άντρες είναι περισσότερο αγχωμένοι από τις γυναίκες. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με αυτά άλλων ερευνών (Wu & Shih, 2010; Barkat & Asma, 1999). Αναφορικά με τους παράγοντες ηλικία και συνολικά έτη εργασίας ως τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς και το εργασιακό άγχος, όπου η αύξηση της ηλικίας και της προϋπηρεσίας σήμαινε την μείωση του εργασιακού άγχους. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και με περισσότερη εμπειρία έχουν αντιμετωπίσει πολλές προσωπικές αλλά και επαγγελματικές αγχώδεις καταστάσεις με αποτέλεσμα η εμπειρία τους να τους επιτρέπει να βλέπουν πιο καθαρά και αποστασιοποιημένα τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες μπορούν να της αντιμετωπίζουν πλέον χωρίς άγχος. Τα αποτελέσματα και εδώ ήταν σύμφωνα με αυτά άλλων ερευνών (Barkat & Asma, 1999; Elahi & Apoorva, 2012; Virk, Chhabra, & Kumar, 2001). Αντίστοιχα με την έρευνα των Elahi και Apoorva (2012), στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι η εκπαίδευση επηρέαζε το εργασιακό άγχος. Τα άτομα που είχαν κάποιον τίτλο σπουδών, είτε απλώς ΑΕΙ/ΤΕΙ είτε και μεταπτυχιακό, βίωναν λιγότερα έντονα το εργασιακό άγχος σε σχέση με τους μη κατόχους τίτλων σπουδών. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως κατανοητό λόγω του γεγονότος ότι τα άτομα που είχαν λάβει εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο είχαν την απαραίτητη κατάρτιση για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του εργασιακού τους ρόλου και συνεπώς η κατάρτιση και η γνώσεις που είχαν τους επέτρεπαν να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισμό πιθανών προβλημάτων στην δουλειά τους. Για την οικογενειακή κατάσταση και τη θέση του ατόμου στην εταιρία βρέθηκε ότι αυτές οι μεταβλητές δεν επηρεάζουν το εργασιακό άγχος. Τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνών(elahi & Apoorva, 2012; Virk et al. 2001) στις οποίες βρέθηκε ότι οι μεταβλητές αυτές επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους που βιώνει κάποιος και μάλιστα σημαντικά. PRIME, Vol 6,

16 Αναφορικά με τη σχέση του εργασιακού άγχους και της εργασιακής δέσμευσης, όπως και σε άλλες έρευνες (Crabtree, 2005; Hakanen et al., 2006; Klatt et al., 2012; Kular et al., 2008; Maslach, 2003; May et al. 2004; Moore, 2004; Rothmann, Steyn, & Mostert, 2005; Schaufeli et al., 2008), έτσι και εδώ βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές και μάλιστα αρνητική. Στη περίπτωση όπου εκδηλώνονται αρνητικές σχέσεις με συναδέλφους τους, υπάρχει έλλειψη υποστήριξής τους από τον προϊστάμενό τους, δεν παρέχονται από την υπηρεσία σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι, διαφαίνεται λογικό να μην αισθάνονται σε υψηλό βαθμό δεσμευμένοι με την εργασία τους. Επιπλέον, αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τη δέσμευση που βιώνουν, πιθανώς, οφείλονται, στη μη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, σε ασάφεια στους στόχους και τη δομή της επιχείρησης, στο ασαφές σύστημα αξιολόγησης της απόδοσής τους, στοιχεία τα οποία σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο εργασιακού τους άγχους. Συνεπώς, όσο προκύπτουν ζητήματα που συμβάλλουν στην αύξηση του εργασιακού τους άγχους, έχουμε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση χαμηλού βαθμού εργασιακής δέσμευσης και αντιστρόφως. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην έρευνα βρέθηκε να είναι αρκετά δεσμευμένοι με την εργασία τους, και πιθανότατα αυτό προκύπτει από την ύπαρξη ισχυρών στοιχείων ταυτοποίησης των υπαλλήλων και την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση και συμμετοχή τους στον οργανισμό. Δεδομένης της περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύουμε, η υψηλή δέσμευση πιθανότατα σχετίζεται και με τη συνειδητοποίηση των δαπανών που συνδέονται με την έξοδο από τον οργανισμό. Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των τραπεζικών υπαλλήλων, στο επίπεδο εργασίας, συμβάλλουν στην ανάπτυξη ταυτότητας ατόμων που ορίζεται ως η σχετικά εξέχουσα στάση απέναντι στον εργασιακό χώρο, οι οποίες υποχρεώσεις αντικατοπτρίζονται ως διανοητική και συναισθηματική εμπλοκή ενός εργαζόμενου στον οργανισμό. Επιπλέον προέκυψε ότι το επίπεδο εργασιακού άγχους είναι κι αυτό υψηλό, το οποίο το βίωναν μερικές φορές έως αρκετά συχνά. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη ισχυρών στοιχείων ταυτοποίησής τους και συμμετοχής τους στον οργανισμό καθώς και στη προσπάθειά τους για αυξημένη διανοητική και συναισθηματική εμπλοκή τους στον οργανισμό. Δεδομένης και της περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύουμε, τα υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους πιθανότατα σχετίζονται και με την ύπαρξη φοβίας που συνδέεται με πιθανή έξοδό τους από τον οργανισμό. Αναφορικά με τη σχέση του εργασιακού άγχους και της εργασιακής δέσμευσης βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές και μάλιστα αρνητική. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αυτά των άλλων ερευνών ( Hakanen et al., 2006; Klatt et al., 2012; Kular et al., 2008; Maslach, 2003; May et al. 2004; Moore, 2004; Rothmann, Steyn, & Mostert, 2005; Schaufeli et al., 2008). Παρ όλα αυτά, το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας ιδίως για την εύρεση των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή δέσμευση και το εργασιακό άγχος στους τραπεζικούς υπαλλήλους. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να εξετάσει το επίπεδο της δέσμευσης των τραπεζικών υπαλλήλων, το επίπεδο εργασιακού άγχος που βιώνουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι καθώς και διερευνήσει τη συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή δέσμευση και το εργασιακό άγχος, ευελπιστώντας να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο κλάδο των τραπεζικών υπαλλήλων. Διερευνήθηκε το εργασιακό άγχος σε σχέση με την εργασιακή δέσμευση, έννοιες οι οποίες ενώ έχουν διερευνηθεί μεμονωμένα δεν έχουν μελετηθεί PRIME, Vol 6,

17 συνδυαστικά στο κλάδο των Τραπεζικών Υπαλλήλων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η σχέση του εργασιακού άγχους με την εργασιακή δέσμευση είναι αντιστρόφως ανάλογη. Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνηθεί η αιτιότητα της σχέσης. Τα ευρήματα που εξήχθησαν από τη συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να είναι χρήσιμα στη προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών της εργασιακής ζωής των τραπεζικών υπαλλήλων. Χρήσιμα θα ήταν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους που σκοπό θα έχουν την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπισή του. Προγράμματα ή σεμινάρια για την ανάπτυξη της αισιοδοξίας και της αυτοεκτίμησης θα ήταν πολύ χρήσιμα στον κλάδο των τραπεζικών υπαλλήλων, καθώς και η ανάπτυξη των εργασιακών τους πόρων και συγκεκριμένα, παρακολούθηση προγραμμάτων επανακατάρτισης και εξειδίκευσης, ανάπτυξης αυτονομίας, εξάλειψη γραφειοκρατίας έτσι ώστε να επιτευχθεί περεταίρω ανάπτυξη της εργασιακής τους δέσμευσης. Το επάγγελμα των τραπεζικών υπαλλήλων και οι υπηρεσίες που προσφέρει αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη αναγκαιότητα, λόγω της διεθνούς οικονομικής κατάστασης και η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, η οποία με τη σειρά της, είναι δυνατόν να επιφέρει αυξημένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή δέσμευση, και σε ποιο βαθμό, ώστε να τους χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξή της. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, περισσότερο εργασιακά δεσμευμένοι υπάλληλοι συνεπάγεται μεγαλύτερες επιδόσεις και ανάπτυξη των ίδιων των οργανισμών και συνεπώς πιθανή ανάπτυξη και της οικονομίας. Βιβλιογραφία Adams, J.D. (1980), Improving Stress Management: An Action-Research- Based OD Intervention, I Under-standing and Managing Stress: A Book of Readings, University Associates, San Diego, California, Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2007), The Job Demands-Resources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology, 22, Bashir, U. & Ramay, M.I. (2010), Impact of Stress on Employees Job Performance A Study on Banking Sector of Pakistan, International Journal of Marketing Studies, 2(1), Bates, S. (2004), Getting engaged, HR Magazine, 49, Baumruk, R. (2004), The missing link: the role of employee engagement in business success, Workspan, 47, Beehr, A.T. Jex, M.S. Stacy A.B. & Murray A.M. (2000), Work Stressors and Coworker Support as Predictors of Individual Strain and Job Performance, Journal of Organizational Behavior, 21(4), Bickford, M. (2005), Stress in the Workplace: A General Overview of the Causes, the Effects, and the Solutions, Canadian Mental Health Association Newfoundland and Labrador Division Brook, A. (1973), Mental Stress at Work. The Practitioner, 210, Buchanan, D. & Huczynski, A. (2004), Organisational Behaviour An introductory text, 5th ed. Harlow, FT/Prentice Hall Caplan, R.D. & Jones, K.W. (1975), Effects of Work Load, Role Ambiguity, and Type A Personality on Anxiety, Depression, and Heart Rate, Journal of Applied Psychology, Carmody, J. & Baer, R.A. (2008), Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological PRIME, Vol 6,

18 symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program, Journal of Behavioral Medicine, 31(1), Chen, J.C. & Silverthorne, C. (2008), The impact of locus of control on job stress, job performance and job satisfaction in Taiwan, Leadership & Organization Development Journal, 29, Chovwen, C. (2013), Occupational stress among bank employees in South East, Nigeria, Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, 2(2), Cobb, S. & Kasl, S.V. 1977, The Consequences of Job Loss, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. Cofer C.N. & Appley M.H. (1964), Motivation: theory and research, In: Chaturvedi, M.K. 1983, Human Stress and Stressors, Cosmo Publications, New Delhi Coffman, C. & Gonzalez-Molina, G. (2002), Follow this path How the world s greatest organizations drive growth by unleashing human potential Cohen, S. Karmarck, T. & Mermelstein, R. (1983), A global measure of perceived stress, Journal of Health and Social Behavior, 24, Cohen, S. & Williamson, G. (1988), Perceived Stress in a Probability Sample of the United States, The Social Psychology of Health, Newbury Park Demerouti, E. Bakker, A.B. Janssen, P.P.M. & Schaufeli, W.B. (2001), Burnout and engagement at work as a function of demands and control, Scandinavian Journal of Work and Environment and Health, 27, Elahi, Y.A. & Apoorva, M. 2012, A detail study on Length of Service and Role Stress of Banking Sector in Lucknow Region, Research Journal of Management Sciences, 1(5), Erickson, J. Pugh, W.M. & Gunderson, (1972), Status Congruency as a Predictor of Job Satisfaction and Life Stress. Journal of Applied Psychology, 56, French, J.R.P. Jr. & Caplan, R.D. (1972), Organizational Stress and Individual Strain, in A.J. Marrow, ed., The Failure of Success, AMACOM, New York, New York Gowri, P.A. & Mariammal, M. (2012), Factorial Dimensions of Employee Engagement in Public and Private Sector Banks, Bonfring International Journal of Data Mining, 2, 4 Jackson, L.T.B. Rothman, S. & Van De Vivjer, A.J.R. (2006), A model of work-related wellbeing for educators in South Africa, Stress & Health, 22(4), Jamal, M. (1999), Job stress, Type-A behavior, and wellbeing: A cross-cultural examination, International Journal of Stress Management, 6, Johnson, G. (2004), Otherwise engaged, Training, 41(10), 4 Johnson, M. (2004), Gallup study reveals workplace disengagement in Thailand, The Gallup Management Journal, 12th May, [online] Available at: Reveals-Workplace-Disengagementin.aspx. Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1980), Work redesign, Reading, MA: Addison Wesley Hakanen, J. Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2006), Burnout and work engagement among teachers, Journal of School Psychology, 43, Harter, J.K. Schmidt, F.L. & Hayes, T.L. (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, 87, PRIME, Vol 6,

19 Ivancevich, J.M. Matteson, M.T. & Preston, C. (1982), Occupational Stress, Type A Behavior, and Physical Well Being, Academy of Management Journal, 25(2), Kahn, W.A. (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, Academy of Management Journal, 33, Kahn, R.L. Wolfe, D.M. Quinn, R.P. Snoek, J.D. & Rosenthal, R.A. 1964, Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity, Wiley, New York Kasl, S.V. (1973), Mental Health and the Work Environment, Journal of Occupational Medicine, 15, Kerfoot, K. (2008), Staff engagement: It starts with the leader, MEDSURG Nursing, 17(1), Kim, H.J. Shin, K.H. & Swanger, N. (2009), Burnout and engagement: A comparative analysis using the Big Five personality dimensions, International Journal of Hospitality Management, 28, Klatt, M. Norre, C. & White, S. (2012), P04.38, The efficacy of an English-to-Danish translation of a low-dose mindfulness workplace intervention for Scandinavian bank employees on stress, BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12(Suppl 1):P308 Kowalski, B. (2003), The engagement gap, Training, 40(4), 62 Kular, S. Gatenby, M. Rees, C. Soane, E. & Truss, K. (2008), Employee Engagement: A Literature Review Kingston Business School Langelaan, S. Bakker, A.B. Van Doornen, L.J.P. & Schaufeli, W.B. (2006), Burnout and work engagement: Do individual differences make a difference?, Personality and Individual Differences, 40, Lazarus, R.S. (1966), Psychological Stress and Coping Process, McGraw Hill, New York Lazarus, R.S. (1990), Theory-Based Stress Measurement Psychological Inquiry, 1, 3-13 Lawrence, P. & Lorsch, J. (1967), Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts Lin, Y. Chen, C. Hong, W. & Lin, Y.C. (2010), Perceived Job Stress and Health Complaints at a Bank Call Center: Comparison between Inbound and Outbound Services, Industrial Health, 48, McGrath J.E. (1970), A conceptual formulation for research on stress, in Preet kamal and Jain, U., 1988, Perceived stress as a function of family support, Indian Psy. Rev Maslach, M. (2003), Job burnout: new directions in research and intervention, Current Directions in Psychological Science, 12, Maslach, C. & Jackson, S.E. (1981), The measurement of experienced burnout, Journal of Occupational Behavior, 2, Maslach, C. & Leiter, M.P. (1997), The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it, San Francisco, CA: Jossey-Bass Margolis, B.L. Kroes, W.H. & Quinn, R.P. (1974), Job Stress: An Unlisted Occupational Hazard, Journal of Occupational Medicine, May, D.R. Gilson, R.L. & Harter, L.M. (2004), The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work, Journal of Occupational and Organisational Psychology, 77, Meesala, A. (2011), Identification of Engaged Employee Groups: Who all are the Full -Throttles, the Wet-Behind-the-Ears, and the Pastthe-Primes in India?, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(5), PRIME, Vol 6,

20 Montgomery, D.C. Blodgett, J.G. & Barnes, J.H. (1996), A model of financial securities sales persons job stress, The Journal of Services Marketing, 10, Parker, D.F. & Decotiis, T.A. (1983), Organizational determinants of job stress, Organizational Behavior and Human Performance, 32, Pincherle, G. (1972), Assessment of the Relation-ship Between Stress and Work Performance, Proceeding of the Royal Society of Medicine, Portello, J. (1996), Dimensions of managerial and professional women s stress: Interpersonal conflict and distress. Dissertation Abstracts International: Section B: the Sciences and Engineering, US: University Microfilms International, 57(6-B) Remor, E. (2006), Psychometric Properties of a European Spanish version of the P.S.S., The Spanish Journal of Psychology, 9(1), Richman, A. (2006), Everyone wants an engaged workforce how can you create it?, Workspan, 49, Robinson, I. (2006), Human Resource Management in Organisations, London, CIPD Robinson, D. Perryman S. & Hayday S. (2004), The Drivers of Employee Engagement. Institute for Employment Studies, Brighton Rothman, S. (2008), Job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement as components of work-related wellbeing, SA Journal of Industrial Psychology, 34(3) Rothman, S. Steyn, L.J. & Mostert, K. (2005), Job stress, sense of coherence and work wellness in an electricity supply organization, Journal of Business Manager, 36(1), Sager, J.K. (1991), Type A Behavior Pattern (TABP) Among Salespeople And Its Relationship to Job Stress, The Journal of Personal Selling & Sales Management, 11(2), 1-14 Salanova, M. Agut, S. & Peiro, J.M. (2005), Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate, Journal of Applied Psychology, 90, Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2001), Werk en welbevinden: Naar een positieve benadering in de Arbeids -en Gezondheidspsychologie [Work and well-being: Towards a positive Occupational Health Psychology], Gedrag & Organisatie, 14, Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004), Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study, Journal of Organizational Behavior, 25, Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2010), Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept, In A.B. Bakker and M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp ), New York: Psychology Press Schaufeli, W.B. Martinez, I.M. Marques-Pinto, A.M. Salanova, M. & Bakker, A.B. (2002a), Burnout and engagement in university students. A cross-national study, Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, Schaufeli, W.B. Bakker, A.B. & Salanova, M. (2006), The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study, Educational and Psychological Measurement, 66(4), Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2007), Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations, in Gilliland S.W. Steiner D.D. & Skarlicki D.P. Research in social issues in management: Managing social and ethical issues in organizations, 5, ( ), Greenwich, CT: Information Age Publishers. PRIME, Vol 6,

Eργασιακή δέσμευση και εργασιακό άγχος εργαζομένων σε Ελληνικό τραπεζικό οργανισμό

Eργασιακή δέσμευση και εργασιακό άγχος εργαζομένων σε Ελληνικό τραπεζικό οργανισμό Eργασιακή δέσμευση και εργασιακό άγχος εργαζομένων σε Ελληνικό τραπεζικό οργανισμό Μπελιάς, Δ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρυές, Τρίκαλα dbelias@pe.uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ματζιάρη Ασπασία Επιβλέπων Καθηγητής: Anthony Jude Montgomery Εποπτεία Εργασίας: Ευθύμιος Βαλκάνος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ Ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ Ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 Ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα ΕΟΧ GR07/3672 Μεθοδολογία Εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Καρακατσάνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 ΣΤΟΧΟΣ/ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Καλλιτσάρη Σταυρούλα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A.

Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts on Workplace Assessment) σε ελληνικές επιχειρήσεις Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Ονοματεπώνυμο: Σιαλμά Μαριλένα Σειρά: 11 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κυριακίδου Ολίβια Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επαγγελματική Εξουθένωση των ιδιωτικών υπαλλήλων και η σχέση της με την εργασιακή δέσμευση.»

«Η Επαγγελματική Εξουθένωση των ιδιωτικών υπαλλήλων και η σχέση της με την εργασιακή δέσμευση.» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: «Η Επαγγελματική Εξουθένωση των ιδιωτικών υπαλλήλων και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ]

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ] 2003 3 :100124918 (2003) 0320082286 : G443 :A 1 2 2 (11, 266001 ;21, 100875) : 170, 3 : 0180 0186, 0178 0184, 0175 0176 ; : ; 1 Freudenberger [1 ] 1974,, (Burnout), (wear out),,,,, [2 ],,, [3 ],, 211 [4

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Πτυχιακή Εργασία Λαγογιάννη Ευσταθία (Α.Μ. 11005) Επιβλέπουσα: Δρ Ευτυχία Βραϊμάκη Μάιος, 2017 Κίνητρο& Σκοπός Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ;

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής» Αθήνα 2017

«Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής» Αθήνα 2017 «Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής» Της φοιτήτριας: Γκολφινοπούλου Πελαγίας Επιτροπή Εξέτασης Δήμητρα Πάντα Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο. Γνωστικές Λειτουργίες και Ποιότητα Ζωής (ΠΖ)

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο. Γνωστικές Λειτουργίες και Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Γνωστικές Λειτουργίες και Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) Μητράκη Μαριλένα Κοινωνική Λειτουργός Ένα από τα χαρακτηριστικά της Παγκόσμιας Κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+ «Η# δράση# των# επιχειρήσεων# στα# κοινωνικά# δίκτυα# (social# media)# στο# διαδίκτυο# και# η# επίδραση#στην#απόδοση#των#επιχειρήσεων)#»# Δρ.#Δέσποινα#Καραγιάννη,#Αθηνά#Ντάβαρη#(ΜΒΑ)

Διαβάστε περισσότερα

EAP & ROI Proven Workplace Outcomes. Royal Olympic Hotel, 17 Μαϊου 2017

EAP & ROI Proven Workplace Outcomes. Royal Olympic Hotel, 17 Μαϊου 2017 EAP & ROI Proven Workplace Outcomes Royal Olympic Hotel, 17 Μαϊου 2017 WOS (Workplace Outcome Suite) Μέτρηση Αποτελεσματικότητας της ΕΑΡ Συμβουλευτικής στην Ελλάδα Hellas EAP 2016 Χριστίνα Μαζουροπολου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ²± ¼Ì ¹º±½ À à  ½ ûµÅÄ

þÿ²± ¼Ì ¹º±½ À à  ½ ûµÅÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º µ¾ Å ½Éà º±¹ þÿ²± ¼Ì ¹º±½ À à  ½ ûµÅÄ Lazarou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τατιστική στην Εκπαίδευση II

τατιστική στην Εκπαίδευση II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ τατιστική στην Εκπαίδευση II Επαναληπτικζς ασκήσεις Διδάσκων: Μιχάλης Λιναρδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Ελένη Σιούτη 12058

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Ελένη Σιούτη 12058 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση (Moderation) & Διαμεσολάβηση (Mediation): Εννοιολογική & Μεθοδολογική Διάκριση

Ρύθμιση (Moderation) & Διαμεσολάβηση (Mediation): Εννοιολογική & Μεθοδολογική Διάκριση Ρύθμιση (Moderation) & Διαμεσολάβηση (Mediation): Εννοιολογική & Μεθοδολογική Διάκριση Δέσποινα Ξανθοπούλου Λέκτορας Κοινωνικής Οργανωτικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Στο σημερινό μάθημα... Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμικό στρες. Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα

Επιπολιτισμικό στρες. Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα Επιπολιτισμικό στρες Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα Στρες Το στρες αφορά στις βιολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις του οργανισμού απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ E. Ρουσσάκη 1,2 Γ. Πανομήτρος 2, Π. Σαράφης 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Κέντρο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Εισαγωγή Ανάλυση Παλινδρόµησης και Συσχέτιση Απλή

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä þÿ üµÅà Äɽ µá³± ¼ ½É½ à þÿ ³¹±Ä,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ζήση, PhD. Πυραμίδα του πληθυσμού στο μέσο του έτους 2004

Βασιλική Ζήση, PhD. Πυραμίδα του πληθυσμού στο μέσο του έτους 2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς «Ένα από τα πιο σίγουρα πράγματα στη ζωή μας - το μόνο σίγουρο ίσως είναι ότι κάθε μέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 6: Συσχέτιση και παλινδρόμηση εμπειρική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Όνομα Φοιτήτριας: Κουρεμάδη Ισμήνη Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή: Καλούρη Ουρανία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EAP & ROI Proven Workplace Outcomes. Royal Olympic Hotel, 17 Μαϊου 2017

EAP & ROI Proven Workplace Outcomes. Royal Olympic Hotel, 17 Μαϊου 2017 EAP & ROI Proven Workplace Outcomes Royal Olympic Hotel, 17 Μαϊου 2017 Η χρήση της τεχνολογίας στην προαγωγή των EAP. Παρουσίαση της εφαρμογής Mngmt Guide, mobile application της Hellas EAP. Γιώργος Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο Παράδειγμα 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις πωλήσεις (ζήτηση) ενός προϊόντος Υ (σε κιλά) από το delicatessen μιας περιοχής και τις αντίστοιχες τιμές Χ του προϊόντος (σε ευρώ ανά κιλό) για μια ορισμένη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός επαναλαμβανόμενου και ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο παράγοντες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα