ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ Θ,ΔΛΑ>ΣΗ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1986 (ΝΟΜΟΙ 72 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ 1986) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ Θ,ΔΛΑ>ΣΗ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1986 (ΝΟΜΟΙ 72 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ 1986) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3"

Transcript

1 Ε.Ε. lι<ιρ. 111(1) 2089 Κ.. \.ΙΙ. 2-l5/2()()5 Αρ. 3994, (){)5 Αριθμός 245 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ Θ,ΔΛΑ>ΣΗ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1986 (ΝΟΜΟΙ 72 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ 1986) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν δυνάμέi_τουάr.~ρ9υ,3 τωv.-rrερίπροστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του '1968 και 1986, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα (Αμμόχωστος, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Λευκωσία) Διάταγμα του Οι περιοχές που περιγράφονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος κηρύσσονται ως επιφυλαχθείσες αποκλειστικά για λουομένους στη θάλασσα μεταξύ των ωρών 7.30 π.μ. και 8.30 μ.μ. κάθε ημέρας. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται επί τόπου με πινακίδες πάνω στην παραλία και με σημαντήρες μέσα στη θάλασσα χρώματος πορτοκαλί, ροζ ή κίτρινου, στους οποίους αναγράφονται τα ψηφία E.M.S. 3. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, 2005 εκτός όσον αφορά στις περιοχές «Ξ1», «Ξ2», «Ο1}} και «02}} της επαρχίας Πάφου και «Α1», «Α2», «Β» και «Γ}) της επαρχίας Λέυκωσίας για τις οποίες το παρόν Διάταγμα θα λήγει σtlς 30 Σεπτεμβρίου 2005 και τις περιοχές «Ξ}), «Ξ1», «Ξ2}}, «01», «02», «03», «Π», «Π1)}, «Π2», «Ρ», «Σ», «Τ1», «Τ2», «Υ», «Φ)}, «Χ» και «ψ» τηςεπαρχίας Αμμοχώστοu για τις οποίες το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 30 Νοεμβρίου ΠΙΝΑΚΑΣ Περιοχή "Α" ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία 'ΆΡΜγΡΟΠΗΓΑΔΟ" Παραλιμνίου, βόρεια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., που σημειώνεται με το ψηφίο 'Ά" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6405, όπως είvαl οριοθετημένη με ' Περιοχή 'Ά 1" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΑΡΜΥΡΟΠΗΓΑΔΟ" Παραλιμνίου, νότια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., που σημειώνεται με τα ψηφία "Α 1" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6406, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά2" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στη τοποθεσία "ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛΙΟΙ" Παραλιμνίου, που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά2" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5848, όπως είναι οριοθετημένη με

2 209Ό Περιοχή "8" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία 'ΆΠΑ ΤΡΙΑΔΑ" Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο "Β" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6361, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Γ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις πολυκατοικίες 11 ΚΟΥΖΑΛΗ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Γ" και πλωσιιίjνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5603, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Δ" Η Θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΚΟΥΜ0ΥΛΛΗ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Δ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6407, όπως είναι οριοθετημένη με. Περιοχή 'Έ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο "GOΙDEN COAST" J που σημειώνεται με το ψηφίο 'Έ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6183, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Ζ" Η θαλάσσια περιοχή από το κέντρο "ΚΜΑΜΙΕΣ" μέχρι το ξενοδοχείο "ΠΕΡΝΕΡΑ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Ζ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6183, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή ''Η'' Η θαλάσσια περιοχή από το εστιατόριο "Ρ ΟΙ YXEN1A", μέχρι τον κόλπο της τοποθεσίας "ΜΑΡΛΙΤΑ" Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο ''Η" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6408, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχές "Θ1". "82" και "Θ3" Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως "ΦΜΜΙΓΚΟ ΜΠΕΗ" κοντά στην τοποθεσία "Βρύση", που σημειώνονται με τα ψηφία "Θ1", "Θ2" και ΙΙΘ3" και πλαισιώνονται με κόκκ.ινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6181, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχές ''11 ". ''12'' και ''13'' Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως "ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΙΙ, που σημειώνονται με τα ψηφία 'Ί1", 'Ί2" κω 'Ί3" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6182,' όπως είναι οριοθετημένες με

3 2091 Περιοχή 'ΊΑ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο "ΝΤΕ ΚΩ ΣΤΑ", που σημειιίνπαι με τα ψηφια 'ΊΑ" και πλαισιιίjνείαι με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομπρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5698, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Κ1" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην κατοικία Χ" ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, που σημειώνεται με τα ψηφ[α "Κ1" και πλαισιώνεται" με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5200, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "1<2" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο "CAVO MARIS", που σημειώνεται με τα ψηφία 'ik2" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5423, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Λ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΝΗΣΙΑ" Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο "Ν' και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 4884, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντγιρες. Περιοχή "Μ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ" Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο "Μ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο. Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5847, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Μ 1" Η θαλάσσια περιοχή απέναντι από το ξενοδοχείο "CHRYSLAND" στον Πρωταρά, που σημειώνεται με τα ψηφία "Μ1" και πλαισιώνεταί με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5492, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Ν" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΚΟΝΝΟΣ" Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο "Ν" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5602, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχι] "=,, Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κέρμlα και στην τοποθεσία "ΛΙΝΑΡΑ" προς το Κάβο Γκρέκο, που σημειώνεται με το ψηφίο "Ξ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 3957, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "=1" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία 'ΆΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ" δυτικά του ξενοδοχείου ΚΕΡΜΙΑ, που σημειώνεται με τα ψηφία "Ξ1" και πλαισιώνεται με κόκκινο

4 2()1)2 ΧΡί;jμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6180, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Ξ2" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία 'ΆΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ" ανατολικά του ξενοδοχείου "8UN GARDEN", που σημειώνεται με τα ψηφία "Ξ2" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6178, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "01", ''02'' και 'Ό3" Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας και του ξενοδοχείου "ΚΡΕΣΙΑΝ", που σημειώνονται με τα ψηφία ''01'', ''Ο2'Ι και ''03'' και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με άύξοντα αριθμό 6086, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή "Π" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου "PIERANN" και Υης περιοχής "ΠΕΡΝΕΡΑ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Π" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6362, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχπ «Π1» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ξενοδοχείου «PIERANN» και της τοποθεσίας «ΚΑ ΤΣΑΡΚΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «Π1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αρlθμό.6480, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή «Π2» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της τοποθεσίας «ΚΑΤΣΑΡΚΑ» και της περιοχής «ΠΕΡΝΕΡΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «Π2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό.6480, όπως είναι οριοθετημένη με. Περιοχή "Ρ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο κέντρο "ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ", που σημειώνεται με το ψηφίο ΙΙΡ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5196, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Σ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία "ΝΗΣΙ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Σ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5850, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχές ΙΙΤ1" και Τ2" Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία "ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ", που σημειώνονται με τα ψηφία ΙΙΤ1 ιι και "Τ2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6363, όπως είναι οριοθετημένες με

5 20t)3 Περιοχή 'Ύ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο ''DOIv1E'', που σημειώνεται με το ψηφίο "γι! και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5300, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Φ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία 'ΆΠΑ ΘΕΚΛΑ" Σωτήρας, που σημειώνεται με το ψηφίο "Φ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο μεαύξοντα αριθμό 5600, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "χ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΔΗ, που σημειώνεται με το ψηφίο "Χ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο μεαύξοντα αριθμό 4287, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "ψ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στον ποταμό ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ, πόυ σημειώνεται με το ψηφίο "ψ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 4286, όπως είναι οριοθετημένη με Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6405, 6406, 5848, 6361, 5603, 6407, 6183,6408,6181,6182,5698,5200,5423,4884,5847, 5492,5602,3957,6180,6178, 6086, 6362, 6480, 5196, 5850, 6363, 5300, 5600, 4287 και 4286 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδφφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Αμμοχώστου στη Λάρνακα... ΜΕΡΟΣ 11 - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Περιοχές ''Α 1" και 'Ά2" Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του ανατολικού άκρου της επίχωσης του Μώλου Λεμεσού και του πολυκαταστήματος WOOLWORTH ΟΙ ΥΜΡΙΑ, που σημειώνονται με τα ψηφία 'Ά 1" και 'Ά2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5934, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή 'Ά3" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου "GHURCHILL" και της δυτικής πλευράς της ράμπας ανέλκυσης και καθέλκησης σκαφών του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά3" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5854, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά4α" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της δυτικής πλευράς του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου και της πολυκατοικίας ΑΝΝΑ GOURT, που σημειώνεται με τα ψηφία ''Α4α'' και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5853, όπως είναι οριοθετημένη με

6 Η θαλcισσια περιοχή μεταξύ της πολυκατοικίας 'ΆΝΝΑ COURT" και της δυτικής όχθης της εκβολής του ποταμού 'ΆΜΑΤΗΟS" που σημειιjjνεται με τα ψηφία 'Ά4β" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5852, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά5" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυϊlkoύ λιμενοβραχίονα του ξενοδοχείου "ΜIRΑfvΙL\RΕ" και της ανατολικής πλευράς του πμ. 133/1/1/1/2 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου Lιν 52, που σημειώνεται με τα ψηφία "ρ"5 ΙΙ και πλαισιώνεται με κόκκινο ΧΡΙ;Jμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5709, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά6 ΙΙ Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού λιμενοβραχίονα της πoλυkcπoιkίας "ΡΗΙΙΙΡΡΑ ESTATES" και ανατολικά του τεμαχίου 226 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου L1ν 52, που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά6" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 571 Ο, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά7" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού λιμενοβραχίονα του ξενοδοχείου 'ΆΡΟΙΙΟΝΙΑ" και ανατολικά του τεμαχίου 99/1/1/2/2 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου Lιν 52, που <'!ημειώνεται με τα ψηφία 'Ά7" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5711, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "ρ"8" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού λιμενοβραχίονα του ξενοδοχείου "LONDA BEACH", και της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 666 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου L1ν 52, που σημειώνεται με τα ψηφία "Α8 ΙΙ και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5935, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α9 ΙΙ Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του τεμαχίου 228 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου L1ν 52 και L1ν 45 και 52 και του οικήματος του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά9" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5967, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά 1 Ο" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ και της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 76 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου Lιν 45 και 53, που σημειώνεται με τα ψηφία "Α 1 Ο" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5702, όπως είναι οριοθετημένη.με

7 2095 Περιοχή 'Ά 11" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του ΙΣΤιΟΠΛοϊΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και της ανατολικής πλευράς του τεμαχίου 295 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου Llν 45 και 53, που σημειώνεται με τα ψηφία "Α11" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5703, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α 12" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του τεμαχίου 572 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου liν 45 και 53 και της ανατολικής πλευράς του λιμενοβραχίονα του ξενοδοχείου "FOUR SEASONS", που σημειώνεται μέ τα ψηφία 'Ά12" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5704, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α 13" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του λιμενοβραχίονα του ξενοδοχείου "FOUR SEASONS" και της ανατολικής πλευράς του τελευταίου λιμενοβραχίονα του ξενοδοχείου "AMATHUS", π6υ σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά 13" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιό με αύξοντα αριθμό 6364 όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α14".Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων "ADONIA" και "AVENIDA" και μέχρι της ανατολικής πλευράς τ.ου τεμαχίου 403 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου ιιν 46 που σημειώνεται με τα ψηφία "Α14" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμά στο ΚύβερνηΤΙΚό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6365, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α 15" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 405 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου ιιν 46 και της δυτικής πλευράς του εστιατορίου "SANTA BARBARA", που σημειώνεται με τα ψηφία "Α15" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό ΣχέQIΟ με αύξοντα αριθμό 5974, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α 16" Η θαλάσσια περιοχη μεϊαξύ της ανατολικής πλευράς του εστιατορίου "SANTA BARBARA" και της ανατολικής πλευράς του ξενοδοχείου "HAWAII", που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά 16" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5977, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Α 17" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του ξενοδοχείου 'ΉΑννΑIΙ" και της μαρίνας του ξενοδοχείου "SHERATON'" που σημειώνεται με τα ψηφία "Α17" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5778, όπως είναι οριοθετημένες με

8 2096 Περιοχή 'Ά 18" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της μαρίνας του ξενοδοχείου "8HERATON" και της δυτικής πλευράς του ξενοδοχείου "ΙΕ MERIDIEN", που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά 18" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντά αριθμό 5221, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή 'Ά 19" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου "ΙΕ MERIDIEN" και του τεμαχίου 231 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου L1ν Plan 47, που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ά 19" και. πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5222, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Β" Η θαλάσσια περιοχή γνωστή ως 'ΤΚΑΒΕΡΝΟΡΣ ΜΠΗΤΣ", μεταξύ του τεμαχίου 70 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου ιν43 και της δυτικής πλευράς ίου τεμαχίου 192 του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου LV35, που σημειώνεται με το ψηφίο "Β"και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5779, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχές ΙΙΓ1", "Γ2" και "Γ3". Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως ΙΙΚΟΛΠΟΣ ΠIΣΣΟΥΡIΟΥ", που σημειώνονται με τα ψηφία 'Τ1", 'Τ2" και "Γ3" καί πλαισιώνονται με. κόκκινο χρώμα στα Κυβερνητικά Χωρομετρικά Σχέδια με αύξοντες αριθμούς 6273,6274 ΚζχΙ 6275, αντίστοιχα" όπως είναι οριοθετημένες με " Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 5934, 5854, 5853, 5852, 5709, 571 Ο, 5711,5935,5967,5702,5703,5704,6364,6365,5974, 5977,5778,5221,5222,5779, 6273, 6274 και 6275 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Λεμεσού. Περιοχή "1" ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΡΝΑΚΑΣ Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συνόρου της Βρετανικής Βάσης Δεκέλειας και του ξενοδοχείου "GOLDEN ΒΑΥ", που σημειώνεται με το ψηφίο "1" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6475, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "2" Ή θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων "GOLDEN ΒΑΥ" και "BEAU RIVAGE", που σημειώνεται με το ψηφίο "2" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6475, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "3" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων "BEAU RIVAGE" και "PALM BEACH", που σημειώνεται με το ψηφίο "3" και πλαισιυ'ίνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6268, όπως είναι οριοθετημένη με

9 2097 Περιοχή "6" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου "PALM BEACH" και του Ναυηιcού Ομίλου Λάρνακας, που σημειώνεται με το ψηφίο "6" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό.Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6269 όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "7" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας και των δεξαμενών καυσίμων ESSO, που σημειώνεται με το ψηφίο "7" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6093, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "8" Οι θαλάσσιες περιοχές από τη ΜΑΡIΝΑ.Λάρνακας μέχρι το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΕ και από το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΕ μέχρι το ΜIΕΥΤιΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓιΟ, που σημειώνονται με το ψηφίο "8" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6474, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή "9" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Αλιευτικού Καταφυγίου Και του εστιατορίου 'ΆΡΓΩ", που.σημειώνεταl με το ψηφίο "9" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5987, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "1 Ο" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του εστιατορίου "ΑΡΓΩ" και της ανατολικής π~ρίφραξης του Αεροδρομίου, 'που σημειώνεται με τα ψηφία "1 Ο" και πλασιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5988, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "11" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της νότιας περίφραξης του Αεροδρομίου και του καφεστιατορίοu "SPYROS BEACH", που σημειώνεται με τα ψηφίο "11" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5950, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "12" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του καφεστιατορίοu "SPYROS BEACH" και της "ORPHANI LAKE", που σημειώνεται με τα ψηφία "12" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5951, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "13" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της 'ΌRΡΗΑΝΙ LΑΚΕ" και του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού, που σημειώνεται με τα ψηφία "13'" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο

10 2098 Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5952, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "14" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Τουριστικού Π,εριπτέρου Μενεού και της περιοχής "KHIROLAKKI", που σημειώνεται με τα ψηφία "14" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5953, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "15",Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της περιοχής "KHIROLAKKI" και του συγκροτήματος '.'FAROS BEACH", που σημειώνεται με τα ψηφία ",15" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρωμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5954, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "16" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συγκροτήμαϊος "FAROS BEACH" και της περιοχής 'ΆΜΜΟΣ", που σημειώνεται με τα ψηφία "16" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5955, όπως είναι οριοθετημένη με ' Περιοχή "17" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της περιοχής 'ΆΜΜΟΣ" και του συγκροτήματος "ΛΙΜΝΟΣ", που σημειώνεται με τα ψηφία "17" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5956, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "18" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συγκροτήματος "ΛΙΜΝΟΣ" και του καφεστιατορίου "ΜΑΖΩΤΟΣ", που σημειώνεται με τα ψηφία "18" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5957, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "19" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των καφεστιατορίων "ΜΑΖΩΤΟΣ" και "ΛΙΜΝΗ", που σημειώνεται με τα ψηφία "19" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5958, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "20" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις τοποθεσίες "Π ΕΤΟΥΝΤΑ"j 'ΆγΓΟΥΣΤιΕΣ", "ΒΑΡΚΕΣ" και "ΛΙΜΝΟΥΔΙ", που σημειώνεται με τα ψηφία "20" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5959, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή «20Α» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΚΑΛΙΑ» στα όρια των χωριών Αλαμινού-Μαζωτού, ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου στην Αλαμινό, που

11 2099 σημειώνεται με τα ψηφία «20,Δ.» και πλαισιι.ι'jvπω με κόκκινο χρώμα στο ΚυβερνηTlκό Χωρομπρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6477, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή «20Β» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΜΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό παρά το Ξενοδοχείο «ΑΛ Τ1ΑΝΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «20Β» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομπρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6477, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "20Γ" Η θαλάσσια περιοχή Αγίου Θεοδώρου από την οικία του κ. Ν. lωάννου στην περιοχή "ΠΛΑΤΥ" μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚ στην τοποθεσία "ΝΙΟΛΙΜΑ", που σημειώνεται με τα ψηφία "20Γ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6476, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντή'ρες. Περιοχή "21" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του χωριού ΖΥΠ και της 'άπόβάθρας του, που σημειώνεται με τα ψηφία "21" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στα Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5960, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "22" Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ωποβάθρας του χωριού ΖΥΓI και της ανατολικής. περίφραξης του Σταθμού των Άγγλων, που σημειώνεται με τα ψηφία, "~2" και πλαισιώνεται με' κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6267, όπως' είναι οριοθετημένη με Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6475, 6268, 6269, 6093, 6474, 5987, 5988,5950,5951,5952,5953,5954,5955, 5956 i 5957, 5958, 5959,6477,6476,5960 και 6267 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο του Επάρχου Λάρνακάς. ΜΕΡΟΣ ιν - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ Περιοχές 'Ά 1" και 'Ά2" Οι θαλάσσιες περιοχές στην Πόλη, που σημειώνονται με τα ψηφία 'Ά 111 και 'Ά2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6366, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντ.ήρες. Περιοχή "Β" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία ''ΛΑΤΣΙ'', που σημειώνεται με το ψηφίο 118" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5495, όπως είναι οριοθετημένη με

12 2100 Περιοχές "Γ1", "Γ2" και "Γ3" Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία "ΠΟΤΑΜΟΙ", που σημειώνονται με τα ψηφία "Γ1", "Γ2" και "Γ3" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5916, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή "Δ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ,' που σημειώνεται με το ψηφίο "Δ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 2089, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχές 'Έ 1" και 'Έ2" Οι θαλάσσιες περιοχές κοντό στο κέντρο "CORALLlA" και στο ξενοδοχείο "CORAL BEACH", που σημειώνονται με τα ψηφία "Ε1" και "Ε2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητι'κό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5930, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχές "Ζ1" και "Ζ2" Οι θαλάσσιες περιοχές στον ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ, που σημειώνονται με τα ψηφία "Ζ1" και "Ζ2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6479, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή "Η1" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΠΕΝΤΕ ΛΙΘΑΡΚΑ" μπροστά από το ξενοδοχείο "QUEEN'S ΒΑΥ", που σημειώνεται με τα ψηφία 'Ή1" καί πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο ΚυβεΡ'1ητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5769, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Θ" Η θαλάσσια περιοχή μπροστά στο ξενοδοχείο 'ΉΕLιΟS ΒΑΥ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Θ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5595, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Θ1" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΦΑΝΑΡΙ", που σημειώνεται με τα ψηφία "Θ1" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6090, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχές 'Ί1 και 'Ί2" Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του Συγκροτήματος "MAPINA ΚΟΥΩΡΤ" και του ξενοδοχείου 'ΆLΕΧΑΝDΕR ΤΗΕ GREAT", μπροστά από τα Δημοτικά Λουτρά, που σημειώνονται με τα ψηφία 'Ί1" και 'Ί2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5927, όπως είναι οριοθετημένες με

13 2101 Περιοχή "Κ" Η θαλάσσια περιοχή στην περιοχή "ΒΡΥΣΟΥΘΚIΑ ii, μεταξύ του ξενοδοχείου 'ΆLΕΧΑΝDΕR ΤΗΕ GREAT" και του ΣΟΔΑΠ, που σημειώνεται με το ψηφίο "Κ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6089, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Λ 1" και "Λ2" Οι θαλάσσιες περιοχές μπροστά στα ξενοδοχεία I1PAPHOS AfV1ATHUS" και "RANIA", που σημειώνονται με τα ψηφία "Λ 1" και "Λ2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5975, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή I1Μ1" και ΙΙΜ2" 'Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ των ξενοδοχείων "LEDRA", και "PIONEER" πόυ σημειώνονται με τα ψηφία ΙΙΜ1"και "Μ2 11 και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 57~5, όπως είναι οριοθετημένες με 'Περιοχές IIΝ1" και "Ν2" Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία "ΓΕΡΟΤΖΗΠΙΑ", στην τουριστική πλαζ Γεροσκήπου, που σημειώνονται με τα ψηφία "Ν1" και ΙΙΝ2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5496, όπως είναι οριοθετημένες με Πέριοχές "Ξ1" και "Ξ21~. Οι θαλάσσιες περίοχές κοντά στον ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΤιΜΗΣ, που σημειώνονται με τα ψηφία "Ξ1" και "Ξ2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5598, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή 1'Ο1"l(αl IΌ2".. Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στο ΜIΕΥΤιΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓιΟ πωμου, που σημειώνονται με τα-ψηφία "01" και IΌ2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό' Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5931, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχή «Π» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο Δασύλλιο «RANDI FOREST» που σημειώνεται με το ψηφίο «Π}} και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6478, όπως είναι οριοθετημένη με Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6366, 5495, 5976, 2089, 5930, 6479, 5769, 5595, 6090, 5927, 6089, 5975, 5765, 5496, 5598, 5931 και 6478 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Πάφου.

14 2102 ΜΕΡΟΣ ν - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Περιοχές 'Ά 1" και "Α2" Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία 'ΏΜΕΓΑ", που σημειώνονται με τα ψηφία 'Ά 1" και 'Ά2" και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5193, όπως είναι οριοθετημένες με Περιοχη "Β" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΛΙΜΑΝΑΚΙ, που σημειώνεται με το ψηφίο "Β" και και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5195, όπως είναι οριοθετημένη με Περιοχή "Γ" Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία "ΚΡΥΟΝΕΡΙ", που σημειώνεται με το ψηφίο "Γ" και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο, με αύξοντα αριθμό 5194, όπως είναι οριοθετημένη με Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 5193, 5195 και 5194 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Λευκωσίας. Έγινε στις 12 ΜαΤου, 2005

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη

Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη Ε μ π ο ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ. Ες γην εναλίαν Κύπρον

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ. Ες γην εναλίαν Κύπρον ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ες γην εναλίαν Κύπρον Εισαγωγή Βρισκόμαστε για τα καλά στην περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και τη χρονική στιγμή που πολλοί περιμένουμε, για να ξεφύγουμε προσωρινά από τη ρουτίνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ.Πρωτ:: 25151 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

2327 Κ.Δ.Π. 268/2005

2327 Κ.Δ.Π. 268/2005 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4000, 3.6.2005 2327 Κ.Δ.Π. 268/2005 Αριθμός 268 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΜΟΣ (ΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972,56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990,28 ΤΟΥ 1991, 91(1) ΤΟΥ 1992,55(1) ΤΟΥ 1993, 72(1) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφθείτε τη Λεμεσό. Εξερευνήστε την Κύπρο. www.limassoltourism.com

Επισκεφθείτε τη Λεμεσό. Εξερευνήστε την Κύπρο. www.limassoltourism.com Επισκεφθείτε τη Λεμεσό. Εξερευνήστε την Κύπρο. www.limassoltourism.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Καλωσόρισμα.................... 2 Λεμεσός: Σημείο έναρξης............... 5-6 Εξερευνήστε τη Λεμεσό............... 9-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου. Σάν πρόλογος. Στο.βιβλίο μου αυτό μέ τον τίτλο : Χ Ω Ρ I Α Κ Α Ι Π ΟΛ Ε I Σ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ >εχω σίκσπό νά περιλάβω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα