ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.2: 2 ο ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Βασίλης Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής Αθήνα, Ιανουάριος 2015

2 Κέντρο Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Διαστημικού των επιπτώσεων των ηλιακών εκλάμψεω ων στο περιβάλλον και την ιονόσφαιρα Καιρού. Μελέτη γεωδιαστημικό Στα πλαίσιαα της Ενότητας Εργασίας 2 του προγράμματος ΠΡΟΤΕΑΣ/ /ΚΡΗΠΙΣ, τοιααδετ απέκτησε ηλιακό τηλεσκόπιο με φίλτρο στη γραμμή Ηα. Το ηλιακό τηλεσκόπιο θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θόλο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Πεντέλη. Οι ηλιακές παρατηρήσεις θα τροφοδοτήσουν τον HELIOSERVER, μια βάση δεδομένων στην οποία θα συμπεριληφθεί και ένα εργαλείο πρόγνωση της ροής ενεργητικών σωματιδίων που οφείλονται σε έκτακτα ηλιακά φαινόμενα (εκλάμψεις και στεμματικέςς εκτινάξεις μάζας). Τα δεδομένα δ του HELIOSERVER θα είναι προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής στην οποία θα υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι σε βάσεις δεδομένων διαστημικών ηλιακών παρατηρητηρίων (GOES, SDO). Τα ηλιακά δεδομένα θα συνδυαστούν με δεδομένα του δικτύου DIAS, το οποίο παρακολουθείί σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ιονοσφαιρικών παραμέτρων και θα δημιουργηθεί εφαρμογή, η οποία θαα εκδίδει ειδοποιήσεις σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών στον Ήλιο. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται εικόνεςς της ηλιακής χρωμόσφαιρας πριν (αριστερά) και κατά τη διάρκεια (δεξιά) έκλαμψης της ενεργού περιοχής AR12113, οι οποίες λήφθηκαν με το ηλιακό τηλεσκόπιο στις 8 Ιουλίου Ως αποτέλεσμα της αυξημένης εκπομπής ακτίνων Χ και υπεριώδους ακτινοβολίας από αυτή την ενεργό περιοχή του Ήλιου, μερικά λεπτά αργότερα παρατηρήθηκε αύξηση της πυκνότητας ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη, σύμφωνα με τις μετρήσεις ιονοσφαιρικού σταθμού Athens Digisonde, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

3

4 Κάλυψη της ηλιακής έκλειψης Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 έγινε παρατήρηση της ολικής έκλειψης Ηλίου (ορατή στην Ελλάδα ως μερική, με μέγιστη κάλυψη στα 31% του ηλιακού δίσκου). Η κάλυψηη της ηλιακής έκλειψηςς μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου (streaming), με τη βοήθεια της υπηρεσίας "ΔΙΑΥΛΟΣ" του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Ο σύνδεσμος με το streaming από το ηλιακό τηλεσκόπιο αναρτήθηκε σε ελληνικούς ενημερωτικούς ιστοτόπους, δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό ναα παρακολουθήσει την έκλειψη Ηλίου σε πραγματικό χρόνο. Το βίντεο είναι διαθέσιμοο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στιγμιότυπο της ηλιακής έκλειψης της 20ης Μαρτίου 2015, όπως παρατηρήθηκε από την Πεντέλη.

5 Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών ανάλυση ς υπερφασματικών εικόνων (HSI) στη μελέτη φυσικών οικοσυστημάτων Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ ΠΡΟΤΕΑΣ εστιάζουμε στην ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων αλγορίθμων φασματικού διαχωρισμού και ταξινόμησητ ης (επιβλεπόμενων και μη επιβλεπόμενων) γιαα υπερφασματικά δεδομένα (HSI) στη μελέτη φυσικών οικοσυστημάτων. Οι τεχνικές εφαρμόζονται πιλοτικά σε υπερφασματικές εικόνες του δορυφόρου CHRIS/PROBA (ESA) για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, όπου συναντώνται πυκνά δάση φυλλοβόλων (Fagus sylvatica, Quercus frainetto, Quercus cerris) και κωνοφόρων (Pinus nigra, Abies borisii regis, Pinus heldreichii) ειδών. Παράλληλα με τις δορυφορικές απεικονίσει ις εκτελέστηκαν επίγειες μετρήσεις φασμάτων ανακλαστικότητας ( επιπέδου φύλλου καιι θόλου) στα κυρίαρχα δασικά είδη της περιοχή μελέτης (Εικόνα 1). Φάσματα ανακλαστικότητας θόλου από μετρήσεις στο πεδίο (αριστερά)( και από δεδομένα CHRIS/PROBA (δεξιά) για το τ δάσος οξιάς (Fagus sylvatica) και το δάσος Μαύρης πεύκης ( Pinus nigra). Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές ταξινόμησης της βλάστησης σεε διακριτές μονάδες με αυστηρά όρια (επίπεδο εικονοστοιχείου) ), οι προηγμένες τεχνικές φασματικού διαχωρισμο ού προσφέρουν μια ρεαλιστική αποτύπωση η διαβαθμισμένης κατανομής και μίξης των τύπων βλάστησης (πληροφορία επιπέδου υπο εικονοστοιχείου). Η πληροφορία αυτή αποτελεί πολύτιμο συστατικό για την έγκυρη χωρική αποτύπωση των βιολογικών λειτουργιών της βιόσφαιρας και της εκτίμησης των ροών βιόσφαιρας ατμόσφαιρας (Εικόναα 2).

6 Παράδειγμα χρήσης των δεδομένων CHRIS/PROBA για τον παραγωγικότητας μέσω τεχνικής φασματικού διαχωρισμού. υπολογισμό της πρωτογενούς

7 Υποστήριξη του ρόλου του ΙΑΑΔΕΤ στην Διαστημική Αστροφυσική μέσω της κατασκευής Οπτικής Διάταξης Ευρέως Πεδίου (AWFC) για το τηλεσκόπιο 2..3μ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα μία αλματώδης ανάπτυξη της Διαστημικής Αστροφυσικής και κυρίως της Αστρονομίας ακτίνων Χ (δορυφόροι ΧΜΜ της ESA, Chandra τηςς NASA) καιι υπερύθρου (δορυφόροι Ηerschel της ESA, Spitzer, WISEE της NASA). Η Ελλάδαα συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις εξελίξεις μετά την ένταξή της στην ESA το Ειδικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υλοποιεί πλήθος ερευνητικών έργων που έχουν θέμαα τη Διαστημική Αστροφυσική, συμμετέχοντας σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σημαντικό ρόλο στην παραπάνω έρευνα διαδραματίζουν οπτικές παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια που συμπληρώνουν τις διαστημικές παρατηρήσεις (π.χ. προσδιορισμός αποστάσεων των παρατηρούμενων γαλαξιών). Το τηλεσκόπιο 2.3 μ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Σ του ΕΑΑ αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την υλοποίηση ανάλογων παρατηρήσεων και επομένως για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας σε διεθνή διαστημικά προγράμματα. Σταα πλαίσια αυτά στο ΙΑΑΔΕΤ πραγματοποιούνται τα παρακάτω: α) η ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυσηη δεδομένων για διαστημικές αποστολές (ακτίνων Χ και υπερύθρου). β) η αναβάθμιση του τηλεσκοπίου ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ για να μπορεί ναα παρατηρείί 10 φορές μεγαλύτερο πεδίο (28x28 πρώτα λεπτά της μοίρας). Το πεδίο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι αντίστοιχο του πεδίου του δορυφόρου ΧΜΜ της ESA. Η αναβάθμιση αυτή θα καταστήσει τον ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ εξαιρετικά χρήσιμο για τη λήψη οπτικών παρατηρήσεων παράλληλα με παρατηρήσεις από διαστημικά τηλεσκόπια. Ένας από τουςς βασικούς στόχουςς είναι η λήψη φωτομετρικών παρατηρήσεων σε διάφορα φίλτρα που θα επιτρέψουν τον ακριβή υπολογισμό φωτομετρικών αποστάσεων (photometric redshifts. Επιπλέον, η παρατήρηση εκτεταμμένωνν αμυδρών νεφελωμάτων του Γαλαξίας που προήλθαν από εκρήξεις αστέρων α μεγάλης μάζας και θα συνεισφέρουν σημαντικά στην μελέτη της εξελικτικής πορείας των τ άστρων και του Γαλαξία μας γενικότερα. Με μία τέτοια οπτική διάταξη προσαρμοσμένη στο τηλεσκόπιο τ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ εκτιμάται οτι σε σκοτεινή νύχτα μπορούν να παρατηρηθούν αντικείμενα μέχρι και φωτομετρικό μέγεθος 25 με χρόνο έκθεσης της τάξης της μισής ώρας.. Ο οπτικός σχεδιασμός και η κατασκευή της Οπτικής Διάταξης Ευρέως Πεδίου (Aristarchos Wide Field Camera, AWFC), πραγματοποιείται στην Ελλάδα (Δρ. Π. Μπούμης, ΙΑΑΔΕΤ), υπό τη στενή συνεργασίαα και την επίβλεψη μίας από τις πιο έμπειρες ομάδες κατασκευής οργάνων του Ηνωμένου Βασιλείου (Καθ. J. Meaburn, University of Manchester) και της Αμερικής (Δρ. Ν. Κονιδάρης,, Caltech University). Το ΙΑΑΔΕΤ διαθέτει οπτικό εργαστήριο ε στο οποίο γίνεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του, όπου συμμετέχουν ένας μεταδιδάκτοραςς Αστροφυσικός (Δρ. Α. Λιάκος) και ένας μηχανολόγος μηχανικός (κ.. Χ. Δράκος). Ο οπτικόςς σχεδιασμός και η κατασκευή του εν λόγω οργάνου θα οδηγήσει σε σημαντικήή μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας στο ΙΑΑΔΕΤ. Στα

8 παρακάτω σχήματα δίνονται (1)) Η οπτική διάταξη της AWFC, και κ (2) ο οπτικός σχεδιασμός της διάταξης. Έως σήμερα, πέρα του οπτικού σχεδιασμού ύ, έχουν πραγματοποιηθεί οι αγορές των περισσότερων τμημάτων του οπτικό μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. φακώνν δέσμης, πεδίου, κάμερας, ccd κάμερες κ.α.), ενώ κάποια βρίσκονται υπό κατασκευή (π.χ. φακοί ευθυγράμμισης) και αναμένοντα αι και οι τελευταίοι διαγωνισμοί για να ολοκληρωθούν οι προμήθειες (ειδικάά επσιτημονικά φίλτρα) και η μηχανολογική κατασκευή του τ οργάνου. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του αναμένεται τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου 2015 καθώς και οι ευθυγραμμίσεις, και δοκιμές στο εργαστήριο Οπτικής, ενώ η τοποθέτησή του στο τηλεσκόπιο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, οι τελικές δοκιμές και η έναρξη των επιστημονικών παρατηρήσεων προγραμματίζονται για το καλοκαίρι του Η οπτική διάταξη της AWFC

9 Ο οπτικός σχεδιασμός της AWFC

10 οποίηση της Ενεργειακήςς Κατανομής κοντινών γαλαξιών ς απαρτίζονται από ένα σύνθετοο μείγμα αστεριών, αερίου, σκόνης και σκοτεινής ύλης ων η κατανομή και η κινηματική τους είναι το αποτέλεσμα α πολλαπλών φυσικών ών. Συνήθως όλοι οι γαλαξίες στο κοντινό μας σύμπανν εκπέμπουν αρκετό φως από τα μήκη κύματος έως και τα ραδιοκύματα το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί τόσο με επίγεια ε διαστημικά τηλεσκόπια. Η υπεριώδης, οπτική καιι κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία ι απο τα αστέρια ενώ η μεσοαστρική σκόνη απορροφά μέρος αυτής της ακτινοβολίας και κπέμπει σε πιο μεγάλα μήκη κύματος. ος για να μελετήσουμεε τα αστέριαα και την σκόνη είναι η μοντελοποίηση της ενεργειακής νομή σε ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ή τουλάχιστον στα μήκη κύματος που ατηρήσιμα. Η μοντελοποίηση αυτής της ακτινοβολίας μας μ επιτρέπει να μετρήσουμε την γαλαξία, την μέση ηλικία των άστρων, το ποσοστό της σκόνη που εμπεριέχει, τον ρυθμό γει αστέριαα και επίσης να υπολογίσουμε με σχετικάά καλή ακρίβεια τον ρυθμό που αστέρια στο παρελθόν. κριμένη μελέτη έχουμε επιλέξει 1500 γαλαξίες απόό ένα δείγμα φασματικά ργειακή κατανομή ενός από τους γαλαξίες του δείγματος μας. Οι μπλε σταυροί είναι ατηρήσεις του συγκεκριμένου γαλαξία στα διάφορα μήκη κύματοςς ενώ η μαύρηη γραμμή είναι η τελοποίηση του φάσματος με το πρόγραμμα CIGALE.

11 παρατηρημένων γαλαξιών με το τηλεσκόπιο Spitzer της NASA. Για αυτούς τους 1500 γαλαξίες έχουμε συλλέξει την ροή ακτινοβολίας σε 14 μπάντες (από το υπεριώδες μέχρι και το υπέρυθρο) χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από τέσσερα διαφορετικά τηλεσκόπια. Στην συνέχεια έχουμε χρησιμοποίηση το πρόγραμμα CIGALEE (Code Investigating GALaxyy Emission) για να μοντελοποιήσουμε αυτή την ακτινοβολία (βλέπε Εικόνα 1). Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα για τις δομικές ιδιότητες των γαλαξιών του δείγματος το οποίο μελετάμε.

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2011 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ελένη Χριστοπούλου-Μαυροµιχαλάκη Αν. καθ. Τµήµ. Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθήνας Υπεύθυνη του Σταθµού Κοσµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ.

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. Η δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος υπήρξε αντικείμενο όλων των θρησκειών. Από τη δεκαετία όμως του 1930, το θέμα αυτό περιήλθε στην δικαιοδοσία της επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων στις ακτίνες Χ Διδακτορική Διατριβή Κουτουλίδης Λάζαρος

Μελέτη της Σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων στις ακτίνες Χ Διδακτορική Διατριβή Κουτουλίδης Λάζαρος Μελέτη της Σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων στις ακτίνες Χ Διδακτορική Διατριβή Κουτουλίδης Λάζαρος Τριμελής Επιτροπή Π.Ε. Χριστοπούλου Ε.Πλειώνης Ι.Γεωργαντόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα