Μη Αρδευομενη Γεωργια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη Αρδευομενη Γεωργια"

Transcript

1 Μη Αρδευομενη Γεωργια Giovanni Quaranta Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 4

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 1 Αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας του 2 εδάφους σε νερό Μείωση της επιφανειακής απορροής 3 Βελτίωση της διήθησης του νερού 3 Μείωση της εξάτμισης του εδαφικού νερού 4 Μείωση απώλειας νερού διαπνοής φυτών 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΞΗΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ ΟΙΚΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Σίτος 7 Ελιές 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9 και των προγραμμάτων επιλογής κατάλληλων φυτών. Αυτά τα συστήματα θα αναλυθούν παρακάτω προκειμένου να τονισθούν τα προβλήματα που συνδέονται με την ερημοποιηση και να αναφερθούν οι πιθανές στρατηγικές μετριασμού της. Επίσης θα εξετασθούν πρακτικά μέτρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης με νέες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής γνώσης και της δυνατότητας που παρέχεται από την βιοτεχνολογία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι η παρουσίαση των σημαντικών παραγόντων που συμβάλουν στην ερημοποίηση της γης σε συνθήκες μη αρδευόμενης γεωργίας (ξερική γεωργία) και η ανάλυση των στρατηγικών αποτελεσματικής καταπολέμησης της (Εικόνα 1). Οι αγρονομικές πτυχές θα αναφερθούν κυρίως στη προστασία του εδάφους και του νερού με ιδιαίτερη αναφορά στις μη αρδευόμενες καλλιέργειες του Μεσογειακού περιβάλλοντος, οι οποίες στηρίζονται γενικά στις εποχιακές βροχοπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν τα περιβαλλοντικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα σχετικά με την αειφορική ανάπτυξη της μη αρδευόμενης γεωργίας. Αν και τα ξηρά κλίματα μπορούν να προσδιοριστούν αρκετά εύκολα, τα περιβάλλοντα με ανεπάρκεια νερού είναι δυσκολότερο να καθοριστούν. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης περιοχών με ανεπάρκεια νερού βασίζεται στη μέση βροχόπτωση. Οι ξηρές γαίες έχουν λιγότερο από 250 χιλ. ετήσια βροχόπτωση ενώ οι ημι ξηρες μεταξύ χιλ. Τα εξαιρετικά ξηρά περιβάλλοντα, η έρημος και οι ημίξηρες περιοχές επιτρέπουν την αύξηση φυτών ως ένα ορισμένο βαθμό. Επομένως, τα συστήματα καλλιέργειας που καθιερώθηκαν σε αυτές τις περιοχές έχουν προσαρμοσθεί σε μια βαθμιαία συγχώνευση των κατάλληλων πρακτικών καλλιέργειας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Η μη αρδευόμενη γεωργία εξαρτάται αυστηρά από την βροχόπτωση και τη μεταβλητότητά της και είναι αποκλειστικά βασισμένη στα συστήματα εξοικονόμησης νερού στην γεωργία, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: 1) Λογική εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων 2) Αγρονομικές πρακτικές εξοικονόμησης νερού 3) Στρατηγικές διαχείρισης για την αποταμίευση νερού (Sarno, 1998). 1

3 Επομένως, η διαχείριση εδάφους και νερού είναι κρίσιμοι καθοριστικοί παράγοντες στην αειφορική ανάπτυξη της μη αρδευόμενης γεωργίας. Η προστασία του εδάφους είναι θεμελιώδης δράση για την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών στο ριζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής διαθεσιμότητας νερού για την ανάπτυξη των φυτών (Εικόνα 2). Εάν θεωρήσουμε ότι το ισοζύγιο νερού στο έδαφος εκφράζεται από τη σχέση: P+I = R+ET+ΔS+D όπου Ρ και Ι είναι η βροχόπτωση και η άρδευση, αντίστοιχα, R το νερό απορροής, Τ η εξατμισοδιαπνοή, ΔS οι διακυμάνσεις νερού στο ριζικό σύστημα, D η απώλεια νερού κάτω από το ριζικό σύστημα. Συνεπώς οι βασικοί στόχοι μας είναι να: 1) ε λαχιστοποιηθεί η απώλεια νερού με τη ν εξάτμιση, την απορροή και στράγγιση του νερού κάτω από το ριζικό σύστημα, και 2) να ενισχυθεί η 2 αποτελεσματικότητα χρήσης των βροχοπτώσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η εγκατάσταση και ανάπτυξη των καλλιεργειών σε συνθήκες περιορισμένων ποσοτήτων νερού. Η μείωση της απώλειας νερού και η αποτελεσματικότερη χρήση της βροχόπτωσης είναι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στην μη αρδευόμενη γεωργία. Η μείωση των απωλειών νερού και η αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης της βροχής αποτελούν καθοριστικούς παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας σε ξερική γεωργία Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό Η συγκράτηση του εδαφικού νερού εξαρτάται από: α) την εδαφική δομή, β) την κοκκομετρική σύσταση του εδάφους και γ) το βάθος του εδάφους στο οποίο αναπτύσσονται οι ρίζες. Η κοκκομετρική σύσταση είναι αρκετά δύσκολο να τροποποιηθεί σε μεγάλες επιφάνειες, επομένως η περιεκτικότητα σε εδαφικό ύδωρ μπορεί να αυξηθεί αποτελεσματικά με τη βελτίωση της εδαφικής δομής και την αύξηση του ενεργού βάθους του ριζικού συστήματος. Η εδαφική δομή επηρεάζει χημικές, φυσικές, και βιολογικές παραμέτρους της εδαφικής γονιμότητας, οι οποίες συμβάλουν στην α ύξηση του διαθέσιμου νερού για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η οργανική ύλη επηρεάζει σημαντικά τη βελτίωση και τη σταθερότητα της εδαφικής δομής, δεδομένου ότι η οργανική ύλη προάγει το σχηματισμό των εδαφικών συσσωματωμάτων (το βασικό συστατικό της εδαφικής δομής). Σύμφωνα με τους Jastrow κ.α. (1995), το 70% της εδαφικής οργανικής ύλης δεσμεύεται στα εδαφικά συσσωματώματα όπου σχηματίζει σύμπλοκα με τα ορυκτά της αργίλου, προϋπόθεση σημαντική για την δημιουργία σταθερής δομής. Η διασπορά των εδαφικών συσσωματωμάτων, συνεπεία της κακής διαχείρισης του εδάφους, και η χαμηλή περιεκτικότητα οργανικής ύλης επηρεάζουν τη διάβρωση του εδάφους, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στη μείωση της εδαφικής μάζας για την ανάπτυξη της ρίζας. Η προσθήκη φυτικών υπολειμμάτων, κοπριάς, ή/και άλλων μορφών οργανικών υλικών είναι σημαντική για την βελτίωση και σχηματισμό των εδαφικών συσσωματωμάτων. Αυτό συνδέεται αυστηρά με την εναλλαγή των καλλιεργειών, μια πρακτική που έχει εγκαταλειφθεί βαθμιαία συνεπεία της μονοκαλλιέργειας. Συνεπώς η επαναφορά της κτηνοτροφίας ως μια από τις δραστηριότητες σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση, θα ευνοούσε τη προστασία του εδάφους και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών (Εικόνα 3). Περισσότερες λεπτομέρειες για το ρόλο της εδαφικής οργανικής ουσίας στη βιώσιμη διαχείριση εδάφους μπορούν να αναζητηθούν στο βιβλίο του Raman (2006). Το όργωμα αυξάνει γενικά το παραγωγικό (χημικά και βιολογικά) έδαφος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ριζικό σύστημα (Pala et al, 2000). Αυτή η επίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική στα αργιλώδη και συμπαγή εδάφη, όπου το όργωμα θα αυξήσει τον εδαφικό όγκο και θα τον κάνει ευπρόσιτο στις ρίζες, θα βελτιώσει το πορώδες του εδάφους και την ανταλλαγή αέρος/ νερού μεταξύ των διαφορετικών εδαφικών στρώσεων, και θα ενισχύσει τελικά την αποθήκευση εδαφικού νερού. Στις θερμές και ξηρές περιοχές, το παραδοσιακό όργωμα που μεταφέρει τα βαθύτερα εδαφικά στρώματα στον αέρα και τις υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποθαρρυνθεί δεδομένου ότι έτσι επιταχύνεται η ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης, η οποία τελικά θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δομή και στη σταθερότητα της δομής του εδάφους. Αντίθετα, ή αναμόχλευση του εδάφους με υπεδάφιους καλλιεργητές θα βελτιώσει

4 τη διήθηση νερού προστατεύοντας την εδαφική δομή από την χημική και μηχανική υποβάθμιση. Ο ρόλος ενός έντονου οργώματος όσον αφορά τη προστασί α του εδαφικού νερού σε ξηρά περιβάλλοντα έχε ι πρόσφατα αμφισβητηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το βαθύ όργωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας, που ακολουθείται από μεσαίες εποχιακές βροχοπτώσεις, θα αυξήσει τη αποθήκευση εδαφικού νερού κατά 50 χιλ. και 100 χιλ. συγκρινόμενο με την ελάχιστο ή μηδενικό όργωμα, αντίστοιχα. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται με τις μικρές βροχοπτώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το ελάχιστο όργωμα οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκράτηση νερού και μεγαλύτερη παραγωγή από το βαθύ όργωμα. Επιπλέον, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μηχανικής διαταραχής του εδάφους με συμβατικό όργωμα θα αποσταθεροποιήσουν τα εδαφικά συσσωματώματα, όπου στη συνέχεια θα διευκολύνουν τη απόσπαση και μεταφορά εδαφικών τεμαχιδίων με την διάβρωση με αποτέλεσμα τη μείωση του βάθους του εδάφους. ταχεία εξάτμιση ή και τη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών στις ρίζες των φυτών. Στις λοφώδεις περιοχές, η βραδεία διήθηση του νερού βροχής θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια με την επιφανειακή απορροή η οποία θα προκαλέσει τελικά τη μεταφορά εδαφικών υλικών δηλαδή διάβρωση του εδάφους. Οι ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των ιδιοτήτων διήθησης του νερού πρέπει να επικεντρωθούν σε εκείνα τα μέτρα που θα βελτιώσουν την εδαφική δομή, συμπεριλαμβανομένου την προσθήκη της οργανικής ουσίας, την εναλλαγή των καλλιεργειών, και την ελαχιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών (όργωμα) (Εικόνα 4). Στη περίπτωση περιοχών με απότομες κλίσεις, τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να περιλάβουν επιπλέον δράσεις όπως το όργωμα παράλληλα προς τις ισοϋψείς, τη κατασκευή αναχωμάτων που θα επιβραδύνουν την επιφανειακή απορροή, ή την κατασκευή σύνθετων δομών όπως οι αναβαθμοί. 3 Η διατήρηση της οργανικής ουσία ς του εδάφους είναι ουσιαστική για: 1) την βελτίωση σταθερότητας της δομής, 2) την αύξηση συγκράτησης εδαφικού νερού, 3) την μείωση της διάβρωσης του εδάφους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της συμβατικής σε σχέση με την ελάχιστη άροση, που αφορά την διατήρηση του εδαφικού νερού και της ανοργανοποιησης της οργανικής ουσίας, θα εξαρτηθούν από τις πραγματικές εποχιακές βροχοπτώσεις. Μείωση της απορροής Όταν η ένταση της βροχής είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα διήθησης στο έδαφος, τότε το νερό ή θα συγκεντρωθεί στην επιφάνεια του εδάφους ή θα απορρεύσει προς άλλη θέση με αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις την αμετάκλητη απώλεια νερού. Στα πεδινά εδάφ η, η συγκέντρωση του νερού στην επιφάνεια του εδάφους θα έχει ως αποτέλεσμα την Βελτίωση της διήθησης νερού Μεγαλύτερες ταχύτητες διήθησης νερού στο έδαφος μπορούν να επιτευχθούν με τη βελτίωση της εδαφικής δομής και της διαπερατότητας των διαφορετικών εδαφικών στρώσεων. Η κάλυψη της επιφανείας του εδάφους με φυτικά υπολείμματα μπορεί να προστατεύσει τα εδαφικά συσσωματώματα από τις σταγόνες της βροχής και να μειώσει, μέχρι 50%, την απώλεια νερού μέσω της

5 απορ ροής. Η παραδοσιακή πρακτική ακαλλιέργιας του εδάφους για ένα έτος ώστε να βελτιωθεί η αποθήκευση νερού για την επόμενη καλλιέργεια (αγρανάπαυση), αν και εγκαταλείπεται βαθμιαία, έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτή η τεχνική στοχεύει: 1) στη βελτίωση της διήθησης νερού με μια πολύ αβαθή άροση πριν από την εποχή της βροχής και 2) στη μείωση της απώλειας νερού με την εξατμισοδιαπνοή εφαρμόζοντας παράλληλα ένα επιφανειακό όργωμα (καλλιεργητής) και την μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων, μετά τις βροχοπτώσεις. Με βάση τις αναλύσεις των πειραματικών αποτελεσμάτων, μπορούν να διατυπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με την αγρανάπαυση που εφαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα: Παρέχει καλύτερα αποτελέσματα σε ψυχρά ξηρά κλίματα Είναι αποτελεσματικότερη όταν η ετήσια βροχόπτωση είναι μεταξύ χιλ. Εάν οι βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες από 450 χιλ. ανά έτος, τότε η αγρανάπαυση μπορεί να μην είναι απαραίτητη, Εάν οι βροχοπτώσεις είναι μικρότερες από 400 χιλ. ανά έτος, τότε είναι ευεργετική στην αποθήκευση εδαφικού νερού, Σε πολύ ξηρές περιοχές ( χιλ. ανά έτος) είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί επαρκές νερό για την αναμενόμενη καλλιέργεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση των ψυχανθών ως καλλιέργεια κάλυψης ή κτηνοτροφικά φυτά προτείνονται ως αποτελεσματικότερη εναλλακτική λύση. Πρέπει να επισημανθεί ότι, σε σχέση με την αγρανάπαυσης, οι καλλιέργειες 4 κάλυψης δεν βελτιώνουν συγκεκριμένα την περιεκτικότητα σε εδαφικό ύδωρ, αλλά μπορούν να βελτιώσουν την εδαφική γονιμότητα, τη σταθερότητα των συσσωματωμάτων και γενικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Μείωση της εξάτμισης εδαφικού νερού Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστικά με: 1) χρήση ανεμοθραυστών, 2) μονωτικά εξάτμισης, του νερού και 3) αβαθές όργωμα του εδάφους (10 15 εκατ.). Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν έντονα την εξάτμιση, ο άνεμος έχει κρίσιμο ρόλο δεδομένου ότι ενισχύει την εξάτμιση με την αύξηση του ελλείμματος πίεσης υδρατμώ ν (VPD) κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Οι ανεμοθραύστες εμποδίζου ν την εξάτμιση νερού από το έδαφος. Για τις σχετικά μικρές επιφάνειες, οι ανεμοθραύστες μπορούν να είναι τοίχοι, πλαστικά φύλλα ή ξύλινα περιφράγματα. Τα πλέον συνηθισμένα είναι τα δέντρα ή εμπόδια θάμνων. Τα μονωτικά κάλυψης της επιφανείας του εδάφους βελτιώνουν επίσης το ισοζύγιο εδαφικού νερού με τη μείωση της εξάτμισης εκτός του ότι εκπληρώνουν άλλες λειτουργίες όπως την ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης ζιζανίων, την αύξηση της εδαφικής θερμοκρασίας και τ η μείωση της απορροής και της διάβρωσης του εδάφους. Για τις περισσότερες καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ξηρά περιβάλλοντα μόνο με την βροχόπτωση, φυτικά υπολείμματα από τις διάφορες καλλιέργειες διασκορπίζονται στο έδαφος με σκοπό την προστασία του νερού. Η ποσότητα του υλικού κάλυψης του εδάφους με φυτικά υπολείμματα είναι κρίσιμη για πλήρη προστασία. Για φυτικά υπολείμματα δημητριακών (σίτος) προτείνεται 10 τόνους ανά εκτάριο. Το ελαφρό όργωμα είναι επίσης μια συνήθης πρακτική στα ξηρά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, η άροση με καλλιεργητή είναι αποτελεσματική στον έλεγχο ανάπτυξης ζιζανίων και στην μείωση της απώλειας νερού μέσω της εξάτμισης. Επιπλέον η ελαφριά άροση θα ενισχύσει, σε κάποιες περιπτώσεις, την διήθηση νερού με το σπάσιμο της επιφανειακής κρούστας. Ο κύριος σκοπός της αναμόχλευσης του εδάφ ους είναι η διακοπή της τριχοειδούς κίνησης εδαφικού νερού. Αυτό μπορεί να μειώσει μέχρι 50% την εξάτμιση νερού. Τα αμμώδη και βαριά εδάφη μπορούν να ωφεληθούν με αυτή την πρακτική που θα ελαχιστοποιήσει αποτελεσματικά την επιφάνεια εξάτμισης με το κλείσιμο είτε των μακρο πόρων (αμμώδη εδάφη) είτε των βαθιών ρωγμών (που στα αργιλώδη εδάφη είναι υπεύθυνες για το 20 30% της εξάτμισης του νερού). Μείωση απώλειας νερού διαπνοής των φυτών Η μείωση της απώλειας νερού μέσω της διαπνοής των φυτών είναι κρισιμότερη διεργασία στα ξηρά κλίματα. Παραδοσιακά η μείωση αυτή πραγματοποιείτο με τη χρησιμοποίηση ανεμοφρακτών, τον έλεγχο ζιζανίων και ενδεχομένως τη χρησιμοποίηση παρεμποδιστών διαπνοής. Ο άνεμος μπορεί να έχει ίδια επίδραση στις επιφάνειες των φύλλων με αυτήν που περιγράφεται για το έδαφος. Ο ξηρός άνεμος προκαλεί έντονη διαπνοή που μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να προκαλέσει φυσιολογικές διαταραχές (αρκετά σύνηθες στην ανάπτυξη σιτηρών στα ημίξηρα περιβάλλοντα). Αν και οι υπάρχουσες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου είναι αρκετά περιορισμένες, οι προαναφερθέντες ανεμοθραύστες αναμένεται να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τον έλεγχο της απώλειας διαπνοής νερού ( Sarno, 1998). Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται μαζικά με την καλλιέργεια για περισσότερους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του νερού. Σε περιβάλλοντα με περιορισμένο διαθέσιμο νερό ο ανταγωνισμός μεταξύ του σίτου και της βρώμης (Avena fatua L). μπορεί να μειώσει την παραγωγή μέχρι 60%. Τα ζιζάνια είναι γενικά εφοδιασμένα με μηχανισμούς προσαρμογής και αντίσταση ς που τα καθιστούν πολύ ανταγωνιστικά σε

6 περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων. Ένας αποτελεσματικός έλεγχος ζιζανίων είναι μερικές φορές δύσκολο να ολοκληρωθεί λόγω των τεχνικών ή/και του περιορισμού των δαπανών. Το κάψιμο των υπολειμμάτων καλλιεργειών είναι μια παλαιά πρακτική που καταστρέφει τους σπόρους και τα όργανα μεταφοράς των περισσότερων ζιζανίων. Αυτή η πρακτική σε μερικές περιπτώσεις μπορε ί να έχει αντίθετα αποτελέσματα με την υποκίνηση της βλάστησης μερικών σπόρων ή την βλάστηση των υπόγειων φυτικών οργάνων που δεν καταστράφηκαν από την υψηλή θερμοκρασία. Αν και ο μηχανικός έλεγχος ζιζανίων περιορίζεται γενικά από τον τύπο καλλιέργειας, το κόστους, την αποτελεσματικότητα και την δυνατότητα προσέγγισης στον αγρό, παραμένει ακόμα η προτιμότερη πρακτική ελέγχου των ζιζανίων σε πολλές περιπτώσεις. Η μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων (με το δίσκο) είναι συχνά καλύτερη σε σχέση με την χημική καταπολέμηση, δεδομένου ότι έχει θετικές επιπτώσεις στις ιδιότητες συγκράτησης εδαφικού νερού και τη μείωση της απώλειας εδαφικού νερού με την εξάτμισ η. Σε ξηρά και θερμά περιβάλλοντα ο μηχανικός έλεγχος ζιζανίων, πρέπει να συστήνεται, όταν υπάρχει δυνατότητα, πριν από τη φθινοπωρινή σπορά. Ο χημικός έλεγχος ζιζανίων υπερνικά τα προβλήματα που συνδέονται με την δυνατότητα διέλευσης σε αργιλώδη εδάφη κατά τη διάρκεια των βροχών. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα προβλήματα που συνδέονται με την συσσώρευση φυτοτοξινών στο έδαφος είναι ιδιαίτερα σημαντικά στα ξηρά περιβάλλοντα. Η καταλληλότητα αυτής της πρακτικής πρέπει επομένως να εξεταστεί στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο. Πειραματικά αποτελέσματα σε διαφορές θέσεις έχουν καταδείξει ότι η απώλεια εδαφικού νερού από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο επηρεάζονται από τις διαφορετικές πρακτικές ελέγχου ζιζανίων, και μπορούν να συνοψιστούν με την ακόλουθη ταξινομική σειρά: κανένας έλεγχος ζιζανίων (μεγαλύτερη απώλεια νερού) > χημικός έλεγχος >αναμόχλευσης εδάφους > μονωτικά με φυτικά υπολείμματα (χαμηλότερη απώλεια νερού). Η εξάτμιση και η απώλεια διαπνοής νερού στο έδαφος μπορεί να μειωθεί με: 1) χρήση ανεμοφρακτών, 2) μονωτικά υλικά στην επιφάνεια του εδάφους, 3) επιφανειακό όργωμα, 4) έλεγχο των ζιζανίων. Αυτά όλα θα έχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια πολλαπλή δράση στην διατήρηση νερού και εδάφους. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Εκτός από τις προαναφερθείσες τεχνικές, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού στις καλλιέργειες (WUE, ο λόγος εφαρμοζόμενου νερού προς την παραγωγή) και ο δείκτης συγκομιδής [ΗΙ, ο λόγος καρπού (ή εμπορικό προϊόν) προς την υπέργεια ξηρή βιομάζα] είναι σημαντικές προκλήσεις στα ξηρά περιβάλλοντα (Εικόνα 5). Μια γρήγορη εγκατάσταση καλλιέργειας θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (WUE) από την καλλιέργεια επειδή αυτό θα μειώσει το ποσό ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος και προκαλεί την εξάτμιση νερού. Η κατάλληλη σπορά, η λίπανση, και οι γρήγορα αναπτυσσόμενες ποικιλίες (early vigor) συμβάλουν στη μειωμένη απώλεια εδαφικού νερού. Οι τεχνικές στρατηγικής για τη βελτίωση μιας αποτελεσματικότερης χρήσης νερού, πρέπει να στοχεύσουν στο καλύτερο συνδυασμό μεταξύ των ευαίσθητων σταδίων ανάπτυξης του φυτού στο νερό και τη διαθεσιμότητα νερού. Για παράδειγμα σε καλλιέργεια σιτηρών που αναπτύσσεται με την βροχή σε Μεσογειακά περιβάλλοντα, μια εξαιρετικά μεγάλη βλαστική περίοδος εξαιτίας της υπερ λίπανσης (περίσσια αζώτου Ν) ή η καθυστέρηση στο χρόνο σποράς, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες απαιτήσεις νερού κατά την παραγωγική περίοδο και την πιθανή έλλειψη νερού κατά τη διάρκεια σχηματισμού του καρπού (ένα πολύ ευαίσθητο φυσιολογικό στάδιο στα ξηρά περιβάλλοντα). Μια κακή καλλιεργητική διαχείριση αυτών των παραγόντων θα οδηγήσει σε μια δραματική μείωση του δείκτη συγκομιδής. Η αποτελεσματικότητα εκμετάλλευσης του νερού από το φυτό μπορεί επίσης να επηρεαστεί σημαντικά από την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Σε καλλιεργητικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλες ποσότητες εδαφικών πόρων που απορροφούν και χαμηλών καλλιεργητικών παρεμβάσεων, όπως εκείνα που εφαρμόζονται σε περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις, μπορούν βαθμιαία να μειώσουν την εδαφική γονιμότητα (Raman, 2006) και να ενισχύσουν άλλα φαινόμενα όπως τη διάβρωση του εδάφους, την ξηρασία και 5

7 τελικά την ερημοποίηση. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτή η διαδικασία έχει οδηγήσει στη γεωργική στασιμότητα. Ένα σημαντικό ρόλο στα βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας για αυτά τα περιβάλλοντα παίζουν οι καλλιέργειες ψυχανθών οι οποίες, εκτός του ότι παρέχουν χόρτο για την κτηνοτροφία, συμβάλουν σημαντικά στη βιολογική και χημική γονιμότητα του εδάφους. Οι βελτιωμένες εδαφικές φυσικές και χημικές ιδιότητες που συνδέονται με την παρουσία καλλιεργειών ψυχανθών θα οδηγήσουν σε μειωμένη διάβρωση του εδάφους στις λοφώδεις περιοχές και αύξηση στην οργανική ουσία του εδάφου ς. Η επαναφορά των ψυχανθών πρέπει επίσης να εξεταστεί από την άποψη της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση των εντόμων, της ασθένειες και την επιλεκτική ανάπτυξη συγκεκριμένων ζιζανίων (Sheaffer και Seguin, 2003). Η θρέψ η φυτών κ αι η γεν ετική μηχανική είναι ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών σε αντίξοα περιβάλλοντα (Maggio και λοιποί., 2002a 2002b). Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (WUE) έχει χαρακτηρισθεί ως ένα γενετικό χαρακτηριστικό του φυτού που δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί. Προγράμματα θρέψης των φυτών που σκοπό έχουν τη βελτίωση της παραγωγής ανά μονάδα όγκου νερού έχουν βελτιώσει σημαντικά το δείκτη συγκομιδής (ΗΙ) καλυτέρα σε σύγκριση με το δείκτη αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού (WUE), είτε με την εισαγωγή μικρών φυτών( νάνων) και ποικιλιών μικρών κύκλων είτε με την επιλογή πυκνής φύτευσης (higher density). Εντούτοις τα περιθώρια για να βελτιώσουν περαιτέρω το ΗΙ είναι μάλλον 6 περιορισμένα, (Raman, 2006). Η πρόσφατη πρόοδος στη μοριακή γενετική έχει ανοίξει νέους δρόμους σε αυτόν το ν τομέα δεδομένου ότι τα γονίδια που μπορούν να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού από την καλλιέργεια έχουν προσδιοριστεί (Bennet και λοιποί., 2002 Masle και λοιποί., το 2005) και αποτελούν ένα σημαντική γενετική πληροφορία βελτίωσης του δείκτη WUE. Οι γεωργικές πρακτικέ ς που διευκολύνουν το καλύτερο συνδυασμό μεταξύ των σταδίων ανάπτυξης των φυτών που είναι ευαίσθητα στο νερό και τη διαθεσιμότητα νερού, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού. Η θρέψη των φυτών και η γενετική μηχανική υπόσχονται πολλά σε μεταφορά γενετικών χαρακτηριστικών αντοχής των καλλιεργειών σε αντίξοα περιβάλλοντα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣE ΞΗΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Οι κοινωνικές οικονομικές πτυχές που συνδέονται με την ερημοποίηση στην μη αρδευόμενη γεωργία είναι ιδιαίτερα σημαντικές δεδομένου ότι η οικονομική ικανότητα υποστήριξης των συστημάτων καλλιέργειας που μπορεί να ασκηθεί σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι αρκετά συχνά ένας περιοριστικός παράγοντας. Οι κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις στην παραδοσιακή γεωργία τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει τη μετανάστευση του πληθυσμού από τις λιγότερο ευνοϊκές αγροτικές στις αστικές περιοχές, οι οποίες στη συνέχεια η γη εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα την υποβάθμιση. Επιπλέον άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τη μη αρδευόμενη γεωργία στη περιοχή της Μεσογείου μπορούν να επιδεινώσουν τα προβλήματα της ερημοποίησης όπως: η παρουσία ποικίλων τοπίων, η επικάλυψη των διάφορων νοοτροπιών, οι κλιματικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται με εποχιακές ξηρασίες και μεγάλη μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων ή τις ξαφνικές/έντονες βροχές. Από αυτή την άποψη, το δημογραφικό έλλειμμα και η μείωση του πληθυσμού είναι ένα σοβαρά ζητήματα για ένα μεγάλο μέρος των ημίξηρων περιοχών, επειδή η μετανάστευση από αυτές τις περιοχές είναι επιλεκτική από τους νεότερους με καλύτερο μορφωτικό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία οφείλεται μερικώς στο αυξανόμενο πρόβλημα της απομόνωσης, φυσικής και πολιτιστικής, το οποίο θεωρείται ως κύριος περιορισμός. Παρά τις προαναφερθείσες πολυπλοκότητες, ο γεωργικός τομέας παίζει έναν σημαντικό ρόλο και στη χρήση της γης και στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Μεσογειακή Ευρώπη. Επομένως η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιδράσεων των τρεχουσών πρακτικών σε σχέση με την προστασία των πόρων και την αποτελεσματική χρήση είναι χρήσιμο εργαλείο για το καθορισμό των αδυναμιών και των διορθωτικών μέτρων για την οργάνωση της γεωργίας και την αειφορική αποτελεσματικότητα της. Η μη αρδευόμενη γεωργία των περιοχών της Μεσογείου περιλαμβάνει συχνά έναν μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών μικρής ιδιοκτησίας που λαμβάνουν μεμονωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την επένδυση των κεφαλαίων τους. Αν και οι αποφάσεις χρήσης γης από οποιουδήποτε αγρότη μπορεί να φαίνονται άσχετες, όμως αυτές οι αποφάσεις επαναλαμβάνονται συνεχώς στην ύπαιθρο, και συνεπώς μπορούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε περιφερειακό και

8 διεθνές επίπεδο. Συνεπώς τα διάφορα γεωργικά συστήματα χρήσης γης θεωρούνται ως σημαντικοί παράγοντες στη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων και συντάχθηκαν παγκόσμιοι χάρτες επικινδυνότητας εδαφών που βασίζονται κυρίως σε περιβαλλοντικές διεργασίες, εκτός από την περίπτωση όπου παράγοντες διαχείρισης λαμβάνονται υπόψη, όπως στην περίπτωση του ορισμού των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στην ερημοποίηση (Kosmas et al, 1999). Μια εξέταση των πρακτικών καλλιέργειας και της διαχείρισης παραγωγής ζωικού κεφαλαίου που συνδέεται με τον κίνδυνο υποβάθμισης τη ς γης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη λεκάνη Agri (Kosmas et al, 1999) (Εικόνα 6). Αποτελέσματα για δύο αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες, σίτου και ελιάς, οι οποίες εφαρμόζονται στη περιοχή σε ξηρικές συνθήκες περιγράφεται περιληπτικά στη συνέχεια. Σίτος Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται γενικά για την καλλιέργεια του σίτου στις περισσότερες λοφώδεις και ξηρές περιοχές της Νότιας Ιταλίας, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποβάθμιση της γης και στην προστασία της (Εικόνα 7). Σημαντικοί περιορισμοί για μια βέλτιστη διαχείριση της μη αρδευόμενης γεωργίας στις περιοχές της Μεσογείου είναι: η παρουσία ποικίλων τοπίων, επικάλυψη διάφορων τεχνικών και νοοτροπιών, κλιματικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από τις εποχιακές ξηρασίες με την υψηλή μεταβλητότητα βροχοπτώσεων ή την ξαφνική/έντονη βροχή, δημογραφικό έλλειμμα και εγκατάλειψη, μεγάλος αριθμός παραγωγών μικρής ιδιοκτησίας. Η εκπαίδευση των τοπικών αγροτών και των πολιτικών διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων που αναφέρονται στη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήσ η των φυσκών ι πόρων και την αειφορική γεωργία αποτελεί το σημαντικότερο σημείο το οποίο πρέπει να τονισθεί. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην πιλοτική περιοχή της λεκάνης Agri (Desertlinks, 2002) στην οποία καταγράφηκαν 59 διαφορετικές τεχνικές στη καλλιέργεια του σίτου που μπορούν να συνοψιστούν σύμφωνα με τις επιπτώσεις στην υποβάθμιση της γης ως εξής: Πολύ ορθές πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές είναι κυρίως βασισμένες στην άμεση σπορά (άμεση τοποθέτηση των σπόρων σε οπές, κανένα όργωμα) με εναλλαγή των καλλιεργειών. Το ποσοστό τους είναι πολύ χαμηλό, λιγότερο από 4%, του συνόλου των τεχνικών που εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματα από περιβαλλοντική και από οικονομική άποψη είναι εξαιρετικά σημαντικά σε σχετικούς και απόλυτους αριθμούς. Αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται μόνο λίγα χρόνια, η παλαιότερη έχει εφαρμοστεί για τέσσερεις διαδοχικά εποχές σποράς, και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τεχνικές να εφαρμοστούν στη συνέχεια για την επιβεβαίωση των άριστων αποτελεσμάτων. 7

9 8 Ορθές πρακτικές. Η ερευνά κατέγραψε επίσης ένα να μικρό ποσοστό, περίπου 11%, αυτών των τεχνικών οι οποίες σύμφωνα με τις επιπτώσεις που έχουν στην υποβάθμιση του εδάφους χαρακτηρίζονται ως πολύ καλές για την περιοχή. Αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν είτε την άμεση σπορά χωρίς εναλλαγή καλλιεργειών είτε το ελάχιστο όργωμα με εναλλαγή καλλιεργειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ελαφρύ όργωμα θεωρείται ότι αντισταθμίζει την εναλλαγή των καλλιεργειών, το οποίο εξασφαλίζει χημικά και φυσικά οφέλη, μειώνει τη διάβρωση του εδάφους και αυξάνει τη ποσότητα της οργανικής ουσίας. Κακές πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζονται από εντατική καλλιέργεια (άροση) του εδάφους χωρίς καμία εναλλαγή καλλιεργειών για δεκαετίες και θεωρούνται ως ακατάλληλες για την περιοχή (Bove et al, 1996, Quaranta, 1999). Οι πρακτικές που περιλαμβάνουν το παραδοσιακό όργωμα παράλληλα προς τις ισοϋψείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% στις συνολικών πρακτικών στη περιοχή. Όπου οι συνθήκες κλίσεων επιτρέπουν οι αγρότες ακολουθούν την άροση παράλληλα προς τις ισοϋψείς αλλά οι λόγοι που ακολουθούν αυτή την τακτική δεν έχουν κάποιες αγρονομικές θεωρήσεις. Ελιά Τρέχουσες πρακτικές. Οι ελαιώνες καταλαμβάνουν επίσης σημαντική έκταση στη Λεκάνη της Agri (Εικόνα 8). ενσωματώνονται στο έδαφος αλλά συλλέγονται και καίγονται. Η εφαρμογή καλλιεργειών κάλυψης είναι σπάνια. Τυχαία ανάπτυξη φυτών μεταξύ δυο οργωμάτων μπορεί να συμβεί. Ο έλεγχος ζιζανίων στους ελαιώνες γίνεται συνήθως μηχανικά ή με ψεκασμό (glyphosate). Περιθώρια για βελτιώσεις. Σε συνθήκες μη αρδευομένης έλαιο καλλιέργειας, η συγκράτηση και αποθήκευση του νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας καθορισμού στη τελική παραγωγή. Επομένως οι καλύτερες καλλιεργητικές πρακτικές θα πρέπει να έχουν ως σκοπό τη δημιουργία καλής δομής εδάφους, την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης και της απώλεια άνθρακα, την ενίσχυση της συγκράτησης του νερού κατά τη διάρκεια των βροχών και τη μείωση των απωλειών νερού κατά την ξηρή περίοδο. Πρακτικές που θα μειώσουν τη διάβρωση του εδάφους είναι το όργωμα παράλληλα προς τις ισοϋψείς, καλλιέργεια σε ζώνες, κατασκευή αναβαθμών, ελάχιστη άροση ή ακαλλιέργεια με χημικό έλεγχο των ζιζανίων. Η ακαλλιέργεια σε συνδυασμό με φυτά κάλυψης ή με ζώνες φυτικής κάλυψης φαίνεται να μειώνει σημαντικά τη διάβρωση του εδάφους. αν και τα αποτελέσματα ανταγωνισμού μεταξύ των φυτών κάλυψης και των ελαιόδεντρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσωρινή κάλυψη με φυσική βλάστηση κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου του έτους, και στη συνέχεια η καταστροφή κατά την ξηρή περίοδο περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό σε νερό. Η χρήση των αναβαθμών ή/και αναχωμάτων για την επιβράδυνση της απορροή νερού στις επικλινείς περιοχές σε συνδυασμό με ψυχανθή ως ενδιάμεση καλλιέργεια, ελάχιστη άροση και περιορισμένη κλάδευση θα δημιουργήσουν στις συνθήκες για την διατήρηση της παραγωγής λαδιού στις περισσότερες ευαίσθητες περιοχές. Οι πρακτικές καλλιέργειας για την παραγωγή λαδιού περιλαμβάνουν έναν χειμωνιάτικο ελαφρό όργωμα (βάθος μέχρι 30 εκ. ) και ένα επιφανειακό ανοιξιάτικο όργωμα, χρησιμοποιώντας δίσκο ή καλλιεργητή. Στα παραδοσιακά εντατικά συστήματα καλλιέργειας, η λίπανση γίνεται γενικά με ανόργανα και οργανικά λιπάσματα, ενώ στα παραδοσιακά εκτατικά συστήματα καλλιέργειας η λίπανση γίνεται μόνο με οργανικά λιπάσματα (χλωρή λίπανση ή κοπριά). Το κλάδεμα (Φεβρουάριος) γίνεται συνήθως κάθε δυο χρόνια. Τα υπολείμματα περικοπής οργώνονται σπάνια στο έδαφος, γενικότερα συλλέγονται και καίγονται. Τα κλαδιά συνήθως δεν

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Maggio A, Joly RJ, Hasegawa PM, Bressan RA, Can the quest for drought tolerant crops avoid Arabidopsis any longer? In: Crop Production Under Saline Environments: Global and Integrative Perspectives. SS Goyal, SK Sharma, DW Rains (eds). Journal of Crop Production Vol. 7, n. 1 2, ISBN Με βάση τα ανωτέρω, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση των τεχνικών μέτρων ελέγχου για την προστασία του νερού και του εδάφους είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε περιοχές με ξερική γεωργία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο σε υποβαθμισμένα περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα στις ευαίσθητες περιοχές, τα μέτρα αυτά πρέπει να σχεδιασθούν έτσι ώστε που θα λαμβάνουν υπόψη την αύξηση της παραγωγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Εικόνα 9). Από αυτή την άποψη, τυπικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να σχεδιασθούν στη βάση της εξασφάλισης της παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν ο κύριος σκοπός είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής τότε μια βαθμιαία υποβάθμιση του εδάφους, του νερού και του περιβάλλοντος αναμένεται (Prihar et al., 2000, Quaranta et al., 1999) με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bennet J, Opportunities for increasing water productivity of CGIAR for tolerance of water defects for using crops through plant breeding and molecular techniques. In water productivity in agriculture: limits and opportunities for improvements. JW Kijine, R Barker, and D Molden (eds.) Wallingford UKCAB International, pp Bove E., Quaranta G. (1996): Desertification in southern Italy: The case of Clay hill areas in Basilicata Region, ICALPE. DESERTLINKS, First annual report, 2002 Kosmas C., Kirkby M., Geeson N. (1999), Manual on key indicators of desertification and mapping environmentally sensitive areas to desertification, European Commission. Maggio A, Matsumoto T, Hasegawa PM, Pardo JM, Bressan RA, The long and winding road to halotolerance genes. In: SALINITY: ENVIRONMENT PLANTS MOLECULES. Eds. A. Lauchli and U. Luttge. Kluwer Academic Publisher, The Netherlands, pp ISBN Masle J, Gilmore SR, Farquhar GD, The ERECTA gene regulates plant transpiration efficiency in Arabidopsis, Nature,436, Pala M, Harris HC, Ryan J, Makboul R, Dozom S, Tillage systems and stubble management in a Mediterranean type environment in relation to crop yield and soil moisture Prihar, SS, Gajri PR, Benbi DK Arora VK Intensive cropping: efficient use of wtare, nutrients and tillage. Food Products Press, NY. Quaranta G. (1999): Family Farm Economic Behaviour and Soil Degradation in a Mediterranean Context, MEDIT, n. 2, pagg Quaranta G. (1999): Politica agricola comunitaria ed aree rurali sensibili: simulazione degli effetti di scenari alternativi, Rivista di Economia Agraria, n.1 2, pagg Quaranta G., Salvia R. (1999): Peasant agriculture and part time farming: use of resources and landscape effects in a rural area of Southern Italy, MEDIT, n. 4. Raman S. Agricultural Sustainability, Principales, Processes and Prospects Food Products Press, NY, 474 p. Sarno R., Principi e tecniche di aridocoltura.ed. L EPOS, Palermo, 135 pp. Sheaffer CC and Seguin P, Forage Legumes for Sustainable Cropping systems. In Cropping Systems: Trends and Advances. Ed.: Anil Shrestha. Food Products Press, NY. pp Suvedi M, den Biggelaar C, Morford S., Conceptual framework for evaluating sustainable agriculture. In Cropping Systems: Trends and Advances. Ed.: Anil Shrestha. Food Products Press, NY, pp

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Κωνσταντίνος Κοσμάς, Νικόλαος Γιάσογλου, Αικατερίνη Κουναλάκη, Ορέστης Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ IOBC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ 2001 Τελικό σχέδιο Νοέμβριος Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει γενικές αρχές, τα ελάχιστα κριτήρια και οδηγίες για Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών Στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραναπτυξη Των Ακτων

Υπεραναπτυξη Των Ακτων Υπεραναπτυξη Των Ακτων Pandi Zdruli Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 6 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 Εύθραυστα παράκτια οικοσυστήματα σε συνδυασμό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 2 Φυσικές διεργασίες και ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ σε εδάφη [ Αξιολόγηση μιας καλλιέργειας του ψευδοσιτηρού χωρίς γλουτένη κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα