2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ"

Transcript

1 2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις στην εφαρµογή του Συστήµατος Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπών κατά το 2 ο τρίµηνο του Ανάλογες ενηµερωτικές εκθέσεις θα αποστέλλονται προς τις βιοµηχανίες, σε τριµηνιαία βάση, όπως αναφέρεται και στο σχετικό έντυπο παρουσίασης του ετήσιου πακέτου υπηρεσιών CO 2 NTROL που προσφέρει η ΕΠΕΜ. Υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης ήταν ο Στάθης Κουρνιώτης, ο οποίος είχε την επιµέλεια όλων των επί µέρους κεφαλαίων. Πολύτιµη ήταν η συνεργασία και η ενηµέρωση που είχαµε από το forum του London Climate Change Services (www.londonclimatechange.com), του οποίου η ΕΠΕΜ είναι επίσηµο µέλος. Η οµάδα της ΕΠΕΜ που εξειδικεύεται στα θέµατα των κλιµατικών αλλαγών και της εµπορίας ρύπων αποτελείται από τους: Στάθη Κουρνιώτη, Χηµικό Μηχανικό (PhD) - Environmental Technology (M.Sc) Ανδρέα Λουκάτο, Χηµικό - DΕΑ ιαχείριση Περιβάλλοντος Νίκο Γκάργκουλα, Χηµικό - Μηχανικό Περιβάλλοντος (M.Eng) Ανδρέα Μέντζη, Χηµικό Μηχανικό - Environmental Technology (M.Sc) Αναστασία Σιταρά, Χηµικό Μηχανικό (M.Sc) και Κατερίνα Μακρινού, Χηµικό Μηχανικό Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Η εξέλιξη της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών κατά το 2ο τρίµηνο του 2006 Συµπεράσµατα από το 1ο έτος εφαρµογής του Συστήµατος Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπών στην Ε.Ε. Βασικά σηµεία του 2ου Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών ( ) σελ. 3 σελ. 7 σελ. 23 Carbon News σελ. 31 2

3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2006 Κατά το 1ο τρίµηνο του 2006 η spot αγορά δικαιωµάτων ακολούθησε µια έντονα ανοδική πορεία. Την εβδοµάδα Απριλίου, οι τιµές δηµιούργησαν ιστορικό ρεκόρ, καθώς άγγιξαν τα 30 /τόνο (ECX: 30,45 /tn, Powernext: 29,75 /tn). Ωστόσο, στις 25 Απριλίου ξεκίνησε µια έντονη καθοδική πορεία της αγοράς, µε αποτέλεσµα, τις πρώτες δύο εβδοµάδες του Μαΐου, τα δικαιώµατα να διαπραγµατεύονται στη ζώνη των 9,5 11 /τόνο. Έκτοτε, η αγορά ακολούθησε και πάλι ανοδική πορεία. Στις αρχές Ιουλίου, η spot αγορά δικαιωµάτων κυµαινόταν στην περιοχή των 15,5 16,5 /τόνο. Στα Σχήµατα 1 και 2 δίνεται η εξέλιξη των τιµών κατά το 1ο εξάµηνο και το 2ο τρίµηνο του έτους, αντίστοιχα. Σχήµα 1: Εξέλιξη των τιµών κλεισίµατος (spot) δικαιωµάτων εκποµπών στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια ρύπων κατά το 1ο εξάµηνο του 2006 Σχήµα 2: Εξέλιξη των τιµών κλεισίµατος (spot) δικαιωµάτων εκποµπών στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια ρύπων κατά το 2ο τρίµηνο του

4 Η εξέλιξη των τιµών επηρεάστηκε, κυρίως, από τις ανακοινώσεις των κρατών-µελών της Ε.Ε., σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων του έτους Αν και η επίσηµη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων έγινε ταυτόχρονα από τα περισσότερα κράτη-µέλη στις 15 Μαΐου, τα ανεπίσηµα στοιχεία που κυκλοφόρησαν στην αγορά, κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Απριλίου, καθόρισαν τόσο τις τιµές όσο και τον όγκο των συναλλαγών. Λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα που ανακοίνωσε αργότερα η Πολωνία (5/7), οι επαληθευµένες εκποµπές των υπόχρεων εγκαταστάσεων ήταν κατά 97 Mt λιγότερες από τα δικαιώµατα που είχαν εκχωρηθεί για το έτος Βέβαια, από τα τέλη Μαΐου άρχισαν σταδιακά να δηµοσιεύονται τα εθνικά σχέδια κατανοµής της περιόδου Αυτή η διαδικασία οδηγεί, προς το παρόν, τις τιµές σε σχετικά ανοδική τροχιά, καθώς εκτιµάται ότι κάποιες µεγάλες χώρες (π.χ. Γερµανία) θα µειώσουν δραστικά τα εκχωρούµενα δικαιώµατα. Παράλληλα, αυξήθηκε σηµαντικά και ο όγκος των συναλλαγών κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Το Μάιο, ο όγκος των συναλλαγών ξεπέρασε τα εκατό εκατοµµύρια τόνους, σε µηνιαία βάση. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αγοράς παραγώγων προϊόντων (κυρίως συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης). Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι τα παράγωγα του άνθρακα δεν αποτελούν «πραγµατικές» αγοραπωλησίες ρύπων, αλλά χρηµατιστηριακά προϊόντα που σκοπό έχουν να µειώσουν το ρίσκο των συναλλαγών, οι οποίες πραγµατοποιούνται στην spot αγορά. Ωστόσο, τον Ιούνιο η αγορά επανήλθε σε χαµηλότερους όγκους συναλλαγών, εν µέρει λόγω της αναµονής δηµοσίευσης των νέων εθνικών σχεδίων κατανοµής που καλύπτουν την περίοδο Οι συναλλαγές τύπου OTC (απευθείας συναλλαγή µεταξύ πωλητή αγοραστή, µε τη διαµεσολάβηση ενός broker) συνέχισαν να αποτελούν το ~50% των συνολικών. Το µεγαλύτερο χρηµατιστήριο ρύπων ήταν, κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους, το ECX (42% του συνόλου). Το NORDPOOL παρέµεινε στη δεύτερη θέση όσο αφορά τον όγκο συναλλαγών (6% του συνόλου). Το γαλλικό χρηµατιστήριο (Powernext) δείχνει να ακολουθεί µια δυναµική πορεία, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθµό και τον όγκο των συναλλαγών. Αντίθετα, το γερµανικό χρηµατιστήριο (EEX) δείχνει να µειώνει το ειδικό του βάρος, στο πλαίσιο λειτουργίας του EU-ETS. Η διοίκηση του ΕΕΧ δήλωσε (5/7) ότι θέλει να εστιάσει στα ενεργειακά προϊόντα και δεν ενδιαφέρεται να προωθήσει περαιτέρω τις συναλλαγές δικαιωµάτων εκποµπών. Σηµειώνεται ότι το ΕΕΧ επιβάλλει το µεγαλύτερο κόστος συναλλαγής, σε σχέση µε τα υπόλοιπα χρηµατιστήρια. Παράλληλα, το ιταλικό (GME) και το πολωνικό (POEE) χρηµατιστήριο ενέργειας, τα οποία στις αρχές του έτους είχαν ανακοινώσει ότι προτίθενται να δηµιουργήσουν χρηµατιστηριακές 4

5 πλατφόρµες για αγοραπωλησίες διοξειδίου του άνθρακα, δεν έχουν ακόµη καταφέρει να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και θεωρείται µάλλον δύσκολο να το πράξουν πριν το τέλος του έτους. Αντίθετα, έχουν αρχίσει συζητήσεις για τη δηµιουργία µιας νέας χρηµατιστηριακής πλατφόρµας στην Πορτογαλία. Ως διαχειριστής της πλατφόρµας φέρεται η εταιρία "SENDECO2", µέλος του οµίλου "Climex Alliance". Ο συγκεκριµένος όµιλος δραστηριοποιείται ήδη σε συναλλαγές OTC στην Ισπανία, την Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στο Σχήµα 3 δίνεται η εξέλιξη του όγκου συναλλαγών κατά το πρώτο εξάµηνο του Στο Σχήµα 4 δίνεται το ποσοστό συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν από κάθε χρηµατιστήριο και µέσω OTC. Σχήµα 3: Εξέλιξη του όγκου συναλλαγών κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 Σχήµα 4: ποσοστό συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν από κάθε χρηµατιστήριο και µέσω OTC κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους Στον Πίνακα 1 δίνονται οι αναλυτικοί όγκοι συναλλαγών σε καθένα από τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια ρύπων. 5

6 Πίνακας 1: Αναλυτικοί όγκοι συναλλαγών δικαιωµάτων εκποµπών σε µηνιαία βάση (ktco 2 ) Μήνας OTC ECX NORDPOOL POWERNEXT EEX EXAA Σύνολο Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Σύµφωνα µε την "Point Carbon", ο κλάδος µε τα µεγαλύτερα κέρδη από τις συναλλαγές δικαιωµάτων ήταν, κατά το 2005, ο κλάδος των πετρελαιοειδών. Οι εταιρίες BP, EXXON, MOBIL και SHELL εκτιµάται ότι κέρδισαν περισσότερα από 69 εκατοµµύρια, µέσω συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια ρύπων. Στο µεταξύ, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγµατεύονταν στις αρχές Ιουλίου (7/7) σε τιµές πάνω από τη spot αγορά. Στον Πίνακα 2 δίνονται οι τιµές και οι όγκοι των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης στα τρία ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια που διαπραγµατεύονται παράγωγα προϊόντα (ECX, NORDPOOL και EEX). Πίνακας 2: Τιµές συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια ρύπων ( /tnco 2 ) Ηµεροµηνία διακανονισµού ECX NORDPOOL EEΧ εκ-06 16,40 16,25 16,31 εκ-07 17,05 16,95 16,88 εκ-08 19,25 18,95 19,22 εκ-09 19,90 19,45 19,94 6

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Α. Γενικά Στα µέσα Μαΐου του 2006, δόθηκαν στη δηµοσιότητα τα επίσηµα στοιχεία σχετικά µε τα δικαιώµατα που παραδόθηκαν από τις εγκαταστάσεις 18 Κρατών-Μελών (Κ-Μ) της Ε.Ε. (επαληθευµένες εκθέσεις). Σχεδόν ταυτόχρονα, δόθηκε στη δηµοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας στις χώρες της Ε.Ε. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η αδυναµία πολλών Κ-Μ να εφαρµόσουν πλήρως την Οδηγία και να δηµιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό, ενιαίο και λειτουργικό σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων. Κοινή διαπίστωση πολλών είναι ότι το σύστηµα εµπορίας ρύπων διέρχεται τη νηπιακή του φάση και θα χρειαστεί να περάσει η πρώτη τριετία ( ) προκειµένου να λυθούν µια σειρά από προβλήµατα και να ξεκαθαρίσει τόσο το νοµικό πλαίσιο, όσο και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς ρύπων. Οι κύριες δυσκολίες εντοπίζονται στα εξής ζητήµατα: Υπάρχει διαφορετική αντίληψη µεταξύ των Κ-Μ σχετικά µε τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην Οδηγία. Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στον ορισµό της "εγκατάστασης καύσης". Κάποιες χώρες έχουν συµπεριλάβει σε αυτή την οµάδα όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 20 MW (ευρύς ορισµός), ενώ κάποιες άλλες έχουν συµπεριλάβει µόνο όσες εγκαταστάσεις µπορούν να χαρακτηριστούν ως "ενεργειακές" (στενός ορισµός). Υπάρχει διαφορετική αντίληψη µεταξύ των Κ-Μ σχετικά µε τις πηγές εκποµπών σε κάθε εγκατάσταση. Κάποια Κ-Μ θεώρησαν ότι εκποµπές CO 2 προερχόµενες από συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τις εξαίρεσαν από τις ετήσιες αναφορές των εγκαταστάσεων. Υπάρχουν προβλήµατα µε τις επαληθεύσεις. Πολλές επαληθευµένες εκθέσεις περιέχουν εµφανή προβλήµατα που είτε δεν αναγνωρίστηκαν από τους επαληθευτές, είτε δεν αντιµετωπίστηκαν µε τον ίδιο τρόπο από διαφορετικούς επαληθευτές. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόµη τι συµβαίνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εσφαλµένες επαληθεύσεις εντοπίζονται από τις αρµόδιες αρχές. εν υπάρχει ακόµη πρακτική σύνδεση της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών µε την αγορά µονάδων άνθρακα που προέρχονται από τους άλλους δύο ευέλικτους µηχανισµούς του Κυότο (CDM και JI). 7

8 εν έχει οριστεί η έννοια της "συµπληρωµατικότητας". ηλαδή, έως ποιο ποσοστό των εκποµπών µιας εγκατάστασης µπορούν να προέρχονται από την αγορά µονάδων άνθρακα από έργα JI και CDM. Ο ορισµός του ποσοστού αυτού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τις µεγάλες ενεργειακές µονάδες, οι οποίες, στις περισσότερες χώρες, έχουν σηκώσει το κύριο βάρος της µείωσης των εκποµπών και, εποµένως, έχουν αυξηµένη ανάγκη πρόσβασης σε "φθηνές" αγορές δικαιωµάτων. Καθυστερεί η "παγκοσµιοποίηση" του συστήµατος εµπορίας εκποµπών, καθώς οι ΗΠΑ, αλλά και άλλες µεγάλες χώρες (Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία) είναι διστακτικές. Οι σχετικές διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται αλλά δεν αναµένεται να αποδώσουν (θετικά ή αρνητικά), πριν από το Κάποια από τα Μητρώα λειτούργησαν καθυστερηµένα, ενώ κάποια ακόµη δεν λειτουργούν πλήρως (µεταξύ αυτών και της Ελλάδας), µε αποτέλεσµα οι συναλλαγές µεταξύ εγκαταστάσεων να είναι δύσκολες σε πολλές χώρες και, εποµένως, να είναι σχεδόν αδύνατο για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν στρατηγικές διαχείρισης των εκποµπών τους βασισµένες στα δεδοµένα της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά καταργείται το πνεύµα της Οδηγίας. Με βάση τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί αφενός να βάλει µια "τάξη" στις διαφορετικές ερµηνείες της Οδηγίας και, αφετέρου, να εκδώσει µια νέα Απόφαση που θα αντικαταστήσει την 156/2004, η οποία θα απλοποιεί και θα ξεκαθαρίζει τους κανόνες παρακολούθησης και υπολογισµού των εκποµπών (βλέπε σχετικό άρθρο στην 1η Ενηµερωτική Έκθεση). Παράλληλα, η Ε.Ε. επιδιώκει να επιταχύνει τις εξελίξεις διεθνώς τόσο σχετικά µε την εφαρµογή των άλλων δύο ευέλικτων µηχανισµών του Κυότο, όσο και σχετικά µε την εφαρµογή της εµπορίας εκποµπών σε τρίτες χώρες. Β. Στοιχεία για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. Στις 15 Μαίου 2006, δηµοσιοποιήθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθεύσεων σε 21 Κ-Μ της Ε.Ε. (στην ιστοσελίδα: Στις αρχές Ιουλίου ακολούθησε η δηµοσιοποίηση των στοιχείων της Πολωνίας, ενώ έως και τα µέσα Ιουλίου εκκρεµούσε η δηµοσιοποίηση των στοιχείων του Λουξεµβούργου, της Κύπρου και της Μάλτας, λόγω µη-λειτουργίας των αντίστοιχων εθνικών µητρώων. Στα σχέδια κατανοµής των 25 Κ-Μ συµπεριλαµβάνονται εγκαταστάσεις. Από αυτές, υπέβαλλαν επαληθευµένες εκθέσεις στις αρµόδιες αρχές και στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ανεξάρτητο Μητρώο (CITL) 8

9 9.879 εγκαταστάσεις ή 95% του συνόλου. Τα µικρότερα ποσοστά υποβολής εκθέσεων παρατηρούνται στην Πολωνία (υπέβαλλαν εκθέσεις 459 από τις 945 εγκαταστάσεις ή 48,6% του συνόλου) και στην Ιταλία (υπέβαλλαν εκθέσεις 735 από τις 943 εγκαταστάσεις ή 77,9% του συνόλου). Στις υπόλοιπες χώρες, τα ποσοστά υποβολής επαληθευµένων εκθέσεων ήταν πολύ υψηλά. Τα αναλυτικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 3. Από τα στοιχεία των επαληθεύσεων, παρατηρείται ότι σε κάποιες χώρες (Γερµανία, Γαλλία, Λιθουανία, Τσεχία) οι επαληθευµένες εκποµπές είναι σηµαντικά λιγότερες από τα εκχωρηθέντα δικαιώµατα. Σε κάποιες άλλες χώρες (Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία) ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή οι επαληθευµένες εκποµπές είναι σηµαντικά περισσότερες από τα εκχωρηθέντα δικαιώµατα. Τέλος, σε κάποιες χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία) οι επαληθευµένες εκποµπές και τα εκχωρηθέντα δικαιώµατα έχουν πολύ µικρή διαφορά. Συνολικά, και µετά τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων της Πολωνίας, εκτιµάται ότι στο σύνολο της Ε.Ε. οι επαληθευµένες εκποµπές ήταν κατά 97 περίπου εκατοµµύρια τόνους CO 2 λιγότερες από τα αντίστοιχα εκχωρηθέντα δικαιώµατα. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε σηµαντικές αναταραχές στα χρηµατιστήρια ρύπων και οδήγησε σε σηµαντική µείωση της τιµής του CO 2. Η διαφορά επαληθευµένων εκποµπών και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων δεν έχει εξηγηθεί ακόµη πλήρως. Ωστόσο, έχουν αναγνωριστεί µια σειρά από αιτίες που συνέβαλαν σε αυτό: Κάποια εθνικά σχέδια κατανοµής, ιδιαίτερα σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, θεωρήθηκαν ιδιαίτερα γενναιόδωρα. ηλαδή, τα δικαιώµατα που εκχωρήθηκαν στις επιχειρήσεις ήταν σηµαντικά περισσότερα από αυτά που πραγµατικά χρειάζονταν. Βέβαια, αυτό σχετίζεται και µε το γεγονός ότι οι οκτώ χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που πρόσφατα έγιναν µέλη της Ε.Ε., έχουν σηµαντικά περιθώρια αύξησης των εκποµπών τους, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κυότο, καθώς η οικονοµία τους και, εποµένως, οι εκποµπές CO 2, αντιµετώπισαν µια µεγάλη ύφεση κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του Καθώς για αρκετές µονάδες δεν υπήρχαν αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία, η κατανοµή των δικαιωµάτων σε αυτές δεν ήταν ακριβής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι περισσότερες χώρες αποφάσισαν να στηρίξουν την εθνική τους βιοµηχανία. Σε κάποιες χώρες, και ιδιαίτερα στη Γερµανία, παρατηρήθηκαν σηµαντικά προβλήµατα κατά τη διάρκεια των επαληθεύσεων, λόγω της απειρίας των επαληθευτών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερµανίας ήδη εξετάζει τη δυνατότητα να ζητήσει από κάποιες επιχειρήσεις να επαναλάβουν τις επαληθεύσεις τους. Ωστόσο, είναι ακόµη ασαφής η διαδικασία που είναι δυνατό να ακολουθηθεί σε 9

10 περίπτωση που µια επαληθευµένη έκθεση αποδειχθεί λανθασµένη. Πίνακας 3: Στοιχεία επαληθεύσεων στις χώρες της Ε.Ε. για το έτος 2005 Χώρα Υπόχρεες µονάδες (1) Μονάδες που δεν κατέθεσαν εκθέσεις Εκποµπές που αναφέρονται στις εκθέσεις (tn CO 2 ) Εκποµπές που έχουν εκχωρηθεί (tn CO 2 ) (2) Αυστρία Βέλγιο Τσεχία ανία Εσθονία Φιλανδία Γαλλία Γερµανία Ελλάδα (3) Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιθουανία Ολλανδία Πορτογαλία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Πολωνία (4) Κύπρος (4) 13 Λουξ/ργο (4) 15 Μάλτα (4) Ο αριθµός ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον που αναφέρεται στο αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής 2. Αναφέρεται στα δικαιώµατα που έχουν εκχωρηθεί στις εγκαταστάσεις, οι οποίες κατέθεσαν επαληθευµένες εκθέσεις 3. Έκτοτε, η κατάσταση έχει αλλάξει. Στις αρχές Ιουλίου είχαν κατατεθεί συνολικά 134 επαληθευµένες εκθέσεις και υπολείπονταν ακόµη 7 µονάδες 4. Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα 10

11 Οι περισσότερες εγκαταστάσεις (περίπου 7.000) που εµπίπτουν στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών είναι µονάδες καύσης και, κυρίως, µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας από την καύση ορυκτών καυσίµων. Ένας επίσης σηµαντικός αριθµός εγκαταστάσεων αφορά τη γενική κατηγορία "µη-µεταλλικά ορυκτά" που περιλαµβάνει τις υποκατηγορίες κεραµικών, ασβέστη, τσιµέντου και γυαλιού. Συγκεκριµένα, στο σύστηµα εµπορίας εµπίπτουν περισσότερες από µονάδες παραγωγής κεραµικών, ~500 µονάδες παραγωγής τσιµέντου και ασβέστη και 400 µονάδες παραγωγής γυαλιού. Επίσης, στο σύστηµα εµπορίας εντάσσονται περίπου 200 εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου και χάλυβα και 140 διυλιστήρια. Από τις εγκαταστάσεις που υπέβαλλαν επαληθευµένες εκθέσεις, οι περισσότερες εκποµπές προέρχονται από την κατηγορία των καύσεων και συγκεκριµένα από τις µονάδες παραγωγής ενέργειας. Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας ευθύνεται για περισσότερες από το 70% των συνολικών εκποµπών. Γ. Εµπειρίες από την Ελλάδα Σύµφωνα µε τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στο CITL, έχουν υποβάλλει επαληθευµένες εκθέσεις 134 εγκαταστάσεις από τις 141 οι οποίες συµµετέχουν στο Ελληνικό σύστηµα εµπορίας ρύπων. Τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων σε επίπεδο κλάδου δίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4: Επαληθευµένες εκθέσεις αερίων του θερµοκηπίου σε επίπεδο κλάδου [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] A/A Κλάδος Υπόχρεοι Υπέβαλλαν έκθεση Εκποµπές ικαιώµατα ιαφορά % 1 Ηλεκτροπαραγωγή ,1 2 Καύσεις ,7 3 ιυλιστήρια ,9 4 Φρύξη & επίτηξη µετάλλων ,6 5 Σίδηρος & χάλυβας ,6 6 Τσιµέντα ,9 7 Ασβέστης ,8 8 Γυαλί ,3 9 Κεραµικά ,3 10 Χαρτί ,4 ΣΥΝΟΛΟ ,2 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4, οι συνολικές επαληθευµένες εκποµπές ήταν περισσότερες από τα εκχωρηµένα δικαιώµατα κατά 11

12 ~ τόνους ή 0,2%. Ωστόσο, η κατάσταση διαφοροποιείται σηµαντικά από κλάδο σε κλάδο. Η ηλεκτροπαραγωγή, τα διυλιστήρια, η φρύξη µετάλλων και η παραγωγή χαρτιού είναι ελλειµµατικοί κλάδοι. Η µεγαλύτερη διαφορά, σε απόλυτους αριθµούς, µεταξύ επαληθευµένων εκποµπών και δικαιωµάτων εµφανίζεται στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτή η τάση είναι κοινή σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή θεωρείται γενικά ότι είναι ο κλάδος µε το µεγαλύτερο δυναµικό µείωσης των εκποµπών. Οι κλάδοι του ασβέστη, του γυαλιού και του σίδηρου και χάλυβα είναι οι περισσότερο πλεονασµατικοί κλάδοι. Ιδιαίτερα οι εκποµπές στον κλάδο του σιδήρου και χάλυβα ήταν πολύ χαµηλότερες από τα εκχωρηθέντα δικαιώµατα. Αντίστοιχη κατάσταση εµφανίστηκε και σε αρκετές άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Σουηδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία). Στις επόµενες παραγράφους δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων σε κάθε κλάδο. Γ1. Ηλεκτροπαραγωγή Στον Πίνακα 5 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα, οι 29 από τις 30 εγκαταστάσεις ανήκουν στη ΕΗ. Το συνολικό έλλειµµα της ΕΗ για το έτος 2005 ήταν ~ τόνοι CO 2. Μια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι όλοι οι Αυτόνοµοι Σταθµοί Παραγωγής (ΑΣΠ) των νησιών ήταν ελλειµµατικοί. Η µόνη ιδιωτική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτούργησε κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. στη Βοιωτία, η οποία χρησιµοποιεί ως καύσιµο φυσικό αέριο. Η κατάσταση θα αλλάξει το 2006, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της και η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη (T-Power). Η λειτουργία της µονάδας των ΕΛΠΕ συµπεριλαµβάνεται στο πρώτο εθνικό σχέδιο κατανοµής, ως γνωστός νεοεισερχόµενος, και τα δικαιώµατα που προβλέπεται να της εκχωρηθούν για το 2006 είναι ~ τόνοι. 12

13 Πίνακας 5: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 1-1 ΑΗΣ ΛΚ Μ (ΛΙΠΤΟΛ) ,6 1-2 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ,7 1-3 ΑΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ,2 1-4 ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ,3 1-5 ΑΗΣ AMYNTAIOY ,0 1-6 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ,6 1-7 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδα 4) ,0 1-8 ΑΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,0 1-9 ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ , ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ , AΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ , ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ , ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟ ΟΥ , ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ , ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ , ΑΣΠ ΚΩ , ΑΣΠ ΧΙΟΥ , ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ , ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ , ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ , ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ , ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ , ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ , ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ , ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ , ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ , ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ , ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ ,7 ΣΥΝΟΛΟ ,1 Γ2. Καύσεις Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου των καύσεων. ύο από τις εγκαταστάσεις του κλάδου 13

14 (ΗΛΙΟΦΙΝ και Πανεπιστήµιο Πατρών) δεν έχουν καταθέσει επαληθευµένες εκθέσεις. Η ΗΛΙΟΦΙΝ δεν κατέθεσε επαληθευµένη έκθεση γιατί ανέστειλε τη λειτουργία της. Πί νακας 6: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο των καύσεων για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 2-1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ ,7 2-2 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ,5 2-3 ΗΛΙΟΦΙΝ ΑΒΕΕ ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ Α.Ε ,5 2-5 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε ,3 2-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ,6 2-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΠΛΑΤΥ) ,8 2-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ,2 2-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΞΑΝΘΗ) , ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε , ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΣΤΡΩΝ) , ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ , ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ ,3 ΣΥΝΟΛΟ ,7 Η οµάδα των "καύσεων" αποτελείται από ετερογενείς επιχειρήσεις. Σε αυτή εντάσσονται τα πέντε εργοστάσια ζάχαρης, τρεις κλωστοϋφαντουργίες ( ΜΑΞΙ Μ, ΦΙΕΡΑΤΕΞ και ΗΛΙΟΦΙΝ), τρεις επιχειρήσεις από τον ευρύτερο κλάδο της επεξεργασίας µετάλλων (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΛΑΣΤΡΟ) και δύο Πανεπιστήµια. Η ΕΛΒΑΛ, η ΦΙΕΡΑΤΕΞ και η ΜΕΒΓΑΛ εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ελλείµµατα (ως ποσοστά). Αντίθετα, η ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ, η ΜΑΞΙΜ και οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ εµφανίζουν σηµαντική περίσσεια δικαιωµάτων, σε σχέση µε τις εκποµπές τους. Οι εγκαταστάσεις της ΕΒΖ επαλήθευσαν συνολικά λιγότερες εκποµπές σε σχέση µε τα δικαιώµατα που τους εκχωρήθηκαν. Από το 2006, πιθανότατα τρεις ακόµη εγκαταστάσεις θα ενταχθούν στην οµάδα των καύσεων. Και οι τρεις είναι εγκαταστάσεις συµπαραγωγής (ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΘΕΡΜΗ ΡΑΜΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΑ) και συµπεριλαµβάνονται στο πρώτο εθνικό σχέδιο κατανοµής ως γνωστοί νεοεισερχόµενοι. 14

15 Γ3. ιυλιστήρια Στον Πίνακα 7 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου των διυλιστηρίων. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, ο κλάδος ήταν ελλειµµατικός συνολικά κατά τόνους CO 2. Το ΕΣΚ της περιόδου προβλέπει στην αποθήκη γνωστών νεοεισερχοµένων δικαιώµατα και για τους δύο οµίλους πετρελαιοειδών. Τα δικαιώµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τη λειτουργία των µονάδων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι απαιτήσεις κοινοτικών Οδηγιών σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων. Πίνακας 7: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο των διυλιστηρίων για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 3-1 ΕΛΠΕ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ,6 3-2 ΕΛΠΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,3 3-3 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ,7 3-4 ΕΛΠΕ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΠΕΤΡΟΛΑ) ,4 ΣΥΝΟΛΟ ,9 Γ4. Φρύξη και επίτηξη µετάλλων Στον Πίνακα 8 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου της φρύξης και επίτηξης µεταλλευµάτων. Πίνακας 8: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο της φρύξης και επίτηξης µεταλλευµάτων για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 4-1 ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ ,6 Ο κλάδος περιλαµβάνει µια µόνο εγκατάσταση, αυτή της ΛΑΡΚΟ. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκποµπών της εγκατάστασης προέρχεται από τη χρήση λιγνίτη στους ηλεκτρικούς κλιβάνους, όπου παράγεται το σιδηρονικέλιο. Για τα επόµενα έτη της τρέχουσας περιόδου, η ΛΑΡΚΟ αναµένεται να αυξήσει την παραγωγή της (καθώς το σιδηρονικέλιο συνεχίζει να πωλείται σε ιστορικά υψηλές τιµές στις διεθνείς αγορές) και, πιθανότατα, να αυξήσει και τις εκποµπές της. Εποµένως, τα επόµενα έτη, η 15

16 εγκατάσταση θα αναγκαστεί είτε να αναζητήσει φθηνά δικαιώµατα στις διεθνείς αγορές, είτε να προχωρήσει σε σηµαντικά έργα ενεργειακής βελτιστοποίησης και αλλαγής του µίγµατος του καυσίµου που χρησιµοποιεί. Γ5. Σίδηρος και χάλυβας Στον Πίνακα 9 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου παραγωγής σιδήρου και χάλυβα. Και οι πέντε εγκαταστάσεις παρουσίασαν σηµαντικό πλεόνασµα δικαιωµάτων, αν και αύξησαν την παραγωγή τους σε σχέση µε το Το µεγαλύτερο πλεόνασµα εµφανίζεται από την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ. Για τα επόµενα δύο έτη της τρέχουσας περιόδου, η παραγωγή και των πέντε εγκαταστάσεων αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά (καθώς συνεχίζεται η τόσο η εγχώρια όσο και η παγκόσµια αύξηση της ζήτησης χάλυβα) και να αυξηθούν, αντίστοιχα, και οι εκποµπές τους. Οι εκποµπές των χαλυβουργείων εξαρτώνται, εκτός από το ύψος της παραγωγής τους, από την ποιότητα του χρησιµοποιούµενου σκραπ και από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, αναµένεται ότι οι περισσότερες χαλυβουργίες θα αυξήσουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων (συνήθως ανθρακίτης και φυσικό αέριο). Πί νακας 9: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο παραγωγής σιδήρου & χάλυβα για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 5-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε ,1 5-2 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ,6 5-3 ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε ,7 5-4 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΕΕ ,8 5-5 SOVEL Α.Ε ,9 ΣΥΝΟΛΟ ,6 Γ6. Τσιµέντο Στον Πίνακα 10 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσε ων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου παραγωγής τσιµέντου. Τα στοιχεία δίνονται τόσο ανά εγκατάσταση όσο και ανά όµιλο (οι µονάδες κάθε επιχείρησης αποτελούν φυσική οµάδα). Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα, και οι τρεις όµιλοι είχαν µικρό πλεόνασµα δικαιωµάτων. Ο 16

17 ΧΑΛΥΨ δείχνει να κινείται σε οριακή ισορροπία και µια πιθανή αύξηση της παραγωγής του το 2006 θα οδηγήσει στην εµφάνιση ελλείµµατος. Το σχετικά µεγαλύτερο πλεόνασµα του ΤΙΤΑΝ οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης. Καθώς η ζήτηση τσιµέντου αυξάνεται, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι πιθανό τα επόµενα δύο έτη της τρέχουσας περιόδου και οι τρεις όµιλοι να παρουσιάσουν έλλειµµα. Πί νακας 10: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο παραγωγής τσιµέντου για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 6-1 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ,7 6-2 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ ,0 6-3 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ - ΧΑΛΚΙ Α ,7 6-4 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,2 6-5 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΠΑΤΡΑ ,9 6-6 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ,1 6-7 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,2 6-8 ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,9 Α/Α ΟΜΙΛΟΣ Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ,2 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,0 ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε ,0 Γ7. Ασβέστης Στον Πίνακα 11 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσε ων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου παραγωγής ασβέστη. Η εγκατάσταση της επιχείρησης ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ έχει απενταχθεί από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων καθώς µείωσε τη συνολική της δυναµικότητα. Στον κλάδο του ασβέστη εµφανίζονται σηµαντι κές αποκλίσεις µεταξύ των εγκαταστάσεων. Κάποιες εγκαταστάσεις ανέφεραν εκποµπές σηµαντικά µεγαλύτερες σε σχέση µε τα δικαιώµατά τους. Η βασική αιτία των αποκλίσεων είναι τα ασαφή στοιχεία που κατέθεσαν οι εγκαταστάσεις σχετικά µε την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια της κατανοµής των δικαιωµάτων. Η αρµόδια αρχή έχει εκφράσει την πρόθεση να αλλάξει την κατανοµή των δικαιωµάτων στον κλάδο (στο σχέδιο κατανοµής της περιόδου ), προκείµενου να διορθωθούν οι 17

18 παρατηρούµενες αποκλίσεις. Ωστόσο, µέχρι τις αρχές Ιουλίου δεν είχε ψηφιστεί η σχετική ΚΥΑ και δεν υπήρξε κάποια επίσηµη ανακοίνωση από το ΓΕ Ε σε σχέση µε πιθανές αλλαγές στην κατανοµή. Αντιθέτως, το ελληνικό Μητρώο έστειλε στο CITL τα στοιχεία της γνωστής κατανοµής που το ΓΕ Ε είχε ανακοινώσει το Μάιο του Επίσης, κάποιες επιχειρήσεις έχουν καταθέσει αιτήσεις για εκχώρηση πρόσθετων δικαιωµάτων από την Αποθήκη νεοεισερχοµένων. Αν και οι πρώτες αιτήσεις κατατέθηκαν στο ΓΕ Ε στις αρχές του 2005, µέχρι τον Ιούλιο του 2006 δεν υπήρξε καµία σχετική απόφαση εκχώρησης πρόσθετων δικαιωµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αγοράς εκποµπών είναι πολύ υψηλό σε σχέση µε τα περιθώρια κέρδους από την πώληση του ασβέστη, είναι πιθανό δύο τουλάχιστο εγκαταστάσεις να αντιµετωπίσουν σ ηµαντικό πρόβληµα κατά την εκκαθάριση των λογαριασµών τους στο Μητρώο. Στο 2ο εθνικό σχέδιο κατανοµής που αφορά την περίοδο έχουν προστεθεί τέσσερις ακόµη εγκαταστάσεις, δύο που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2006 και δύο που υπήρχαν αλλά δεν είχαν εντοπιστεί κατά την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου. εν είναι ακόµη γνωστό αν το ΓΕ Ε θα καλέσει τις εγκαταστάσεις αυτές να ενταχθούν στο σχέδιο για τα έτη 2006 και Πίνακας 11: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο παραγωγής ασβέστη για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 7-1 ΑΣΒΕΣΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΟΥΚΕΡΗΣ ΑΠ ,7 7-2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΒΕΕ ,9 7-3 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Η ΕΝΩΣΙΣ ΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡ ,2 7-4 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε ,6 7-5 ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε ,5 7-6 CaO ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ,2 7-7 ΡΑΙΚΟΣ A.E ,3 7-8 ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α.& Α. Α.Ε , ΑΙΜΟΣ , CaO ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ , ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ A.E , ΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Β.& Α. Α.Ε , ΜΠΟΥΓΑ ΑΦΟΙ ΗΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΥΙΟΙ Θ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΟΛΥΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - Ν. ΣΙΑΜΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ,4 ΣΥΝΟΛΟ ,8 18

19 Γ8. Γυαλί Στον Πίνακα 12 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου παραγωγής γυαλιού. Πίνακας 12: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο παραγωγής γυαλιού για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Α/Α Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % 8-1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε ,2 8-3 ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε ,7 ΣΥΝΟΛΟ ,3 Από τις εγκαταστάσεις του κλάδου µία έκλεισε οριστικά πριν τα τέλη του 2005 (ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ) και δεν κατέθεσε επαληθευµένη έκθεση. Μια ακόµη (ΚΡΟΝΟΣ) έκλεισε στις αρχές του 2006, αλλά κατέθεσε επαληθευµένη έκθεση για το Έτσι, από το 2006 και στο εξής ο κλάδος θα περιλαµβάνει µία µόνο εγκατάσταση (ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.). Γ9. Κεραµικά Στον Πίνακα 13 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των επαληθευµένων εκθέσεων και των δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις του κλάδου παραγωγής κεραµικών. Μια από τις εγκαταστάσεις (ΜΑΜΑΚΟΣ) έκλεισε οριστικά και δεν κατέθεσε επαληθευµένη έκθεση. Μια ακόµη εγκατάσταση (ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ ΑΒΕΕ) δεν είχε καταθέσει επαληθευµένη έκθεση, µέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Τέλος, µία εγκατάσταση (ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ) κατέθεσε µηδενική έκθεση. Ο κλάδος των κεραµικών είχε την µεγαλύτερη καθυστέρηση στην κατάθεση των επαληθευµένων εκθέσεων, σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κλάδος περιλαµβάνει πολλές µικρές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν τα µέσα και τους πόρους για τη παρακολούθηση και αναφορά των εκποµπών τους. 19

20 Πίνακας 13: Σύγκριση επαληθευµένων εκθέσεων και εκχωρηθέντων δικαιωµάτων στον κλάδο παραγωγής κεραµικών για το έτος 2005 [Πηγή CITL, επεξεργασία ΕΠΕΜ] Εγκατάσταση Έκθεση 2005 ικαιώµατα ιαφορά % ΑΚΕΚ Α.Ε ,2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΦΟΙ Α.Ε ,4 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ/ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ ,6 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ/ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ ,6 Β.Ε.Α.Κ. ΑΕ ,4 ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε ,1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ "TITAN" ,7 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε ,2 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ,0 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Α.Ε ,6 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΒΕΕ ,7 ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ ,1 "ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΛ. Γ. ΚΑΤΣΙΚΗ & ΣΙΑ Α.Ε ,7 ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Ι.. Α.Ε ,9 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗ ΑΒΕΕ ,6 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε ,7 ΜΑΥΡΙ ΗΣ Α.Ε ,8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ,2 ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜ Ε.Π.Ε ,1 ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΧΡ.ΖΑΡΚΑ ΟΥΛΑ Α.Ε ,3 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε ,0 ΡΟΙ Η Γ.&. ΑΦΟΙ Ο.Ε ,0 ALPHA KERAMICA Α.Ε ,0 ΣΟΛΩΜΟΥ Θ. ΑΦΟΙ ,0 ΤΕΧΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ ,4 ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON A.E ,8 ΚΟΘΑΛΗΣ Α.Ε ,3 ΑΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΠΟΥΛΟΙ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ,8 AΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ,5 ΚΕΡΑΜΙ ΙΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΒΕΕ ,4 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑΣ A.E ,5 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ,1 ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΑ Η - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε ,2 ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΣΙΑ ΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε ,7 O TITAN - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΟΥΓΙΟΣ Ε.Ε.Ε ,2 ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε ,8 ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ A.B.E.E ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ Η Α.Ε ,9 TERRA A.E ,6 ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ ΑΕΒΕ ,0 ΑΦΟΙ. ΠΡΙΝΤΖΗ ΑΠΕΤΕ ,8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε ,6 ΣΥΝΟΛΟ ,3 20

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2013 2020 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Θεσµικό Πλαίσιο... 1 1.2. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα